Sunteți pe pagina 1din 25

TRANSFEROVIAR GRUP SA

Nomenclator Planul de conturi


Simbol 0 101 1011 1012 1015 1016 104 1041 1042 1043 1044 105 106 1061 1063 1064 1065 1068 1068.01 1068.02 1068.03 108 1081 1082 109 1091 1092 112 117 1171 1171.01 1171.02 1172 1174 1176 121 129 131 132 133 134 138 NEDEFINIT Capital social Capital subscris nevarsat Capital subscris varsat Patrimoniul regiei Patrimoniul public Prime legate de capital Prime de emisiune Prime de fuziune Prime de aport Prime de convesie a obligatiunilor in actiuni Rezerve din reevaluare Rezerve Rezerve legale Rezerve statutare sau contractuale Rezerve de valoare justa Rezerve surplus realizat din rezerve din reevaluare Alte rezerve Rezerve din alte fonduri Rezerve din profitul reinvestit 20% Alte rezerve Interese minoritare Interese minoritare - rezultatul exercitiului financiar Interese minoritare - alte capitaluri proprii Actiuni proprii Actiuni proprii pe termen scurt Actiuni proprii pe termen lung Fondul de participare la profit Rezultatul reportat Rezultatul reportat - profit nerepartizat sau pierdere neacoperita Rezultatul reportat - profit 2009 Rezultatul reportat - profit 2010 Rezultatul reportat din adoptarea pentru prima data a IAS Rezultatul reportat din corectarea erorilor contabile Rezultatul reportat din trecerea la aplicarea Directivei a IV a CEE Profit si pierdere Repartizarea profitului Subventii guvernamentale pentru investitii Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii Donatii pentru investitii Plusuri de inventar de natura imobilizarilor Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii Denumire Nedefinit Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Bifunctional Bifunctional Bifunctional Activ Activ Activ Pasiv Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Activ Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Tip

27.04.2011

TRANSFEROVIAR GRUP SA
Simbol 151 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1518 1518.11 1518.12 1518.13 1518.14 1518.15 1518.16 1518.61 1518.62 1518.63 1518.71 161 1614 1615 1617 1618 162 1621 1621.11 1621.41 1621.61 1622 1623 1624 1625 1626 1627 166 1661 1662 167 1671 1671.01 1671.02 1671.03 1671.04 1671.05 1671.06 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli Provizioane pentru litigii Provizioane pentru garantii acordate clientilor Provizioane pentru dezactivarea imobilizari corporale si actiuni similare legate de acestea Provizioane pentru restructurare Provizioane pentru pensii si obligatii similare Provizioane pentru impozite Alte provizioane Provizioane pentru TUI Provizioane pentru chirii material rulant Provizioane pentru energie Provizioane privind chirii sectii Provizioane privind reparatii material rulant Provizioane chirie vagoane Provizioane privind ch calatori O Provizioane privind ch calatori B Provizioane privind ch calatori I Provizioane privind cheltuieli protocol Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de stat Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de banci Imprumuturi interne din emisiuni de obligatiuni garantate de stat Alte imprumuturi din emisiuni de obligatiuni Credite bancare pe termen lung Credite bancare pe termen lung Credite bancare pentru investitii BCR Credite bancare pt investitii UniCredit Credite bancare pentru actiuni BCR Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta Credite externe guvernamentale Credite bancare externe garantate de stat Credite bancare externe garantate de banci Credite de la trezoreria statului Credite bancare interne garantate de stat Datorii ce privesc imobilizarile financiare Datorii fata de entitati afiliate Datorii fata de entitati de care compania e legata prin interese de participare Alte imprumuturi si datorii asimilate Alte imprumuturi si datorii asimilate BCR Leasing C.27406/07.02.06 LOGAN AMB. BCR Leasing C.27407/07.02.06 LOGAN AMB BCR Leasing C.27408/07.02.06 DACIA DOUBLE CAB Porsche Leasing C.083818/19.05.06 AUDI Q7 Porsche Leasing C 092503/31.08.06 VW PASSAT Porsche Leasing C 095045/12.10.06 VW JETTA 2006 Denumire Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Activ Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Tip

27.04.2011

TRANSFEROVIAR GRUP SA
Simbol 1671.07 1671.08 1671.09 1671.1 1671.11 1671.12 1671.13 1671.14 168 1681 1682 1685 1686 1687 169 201 203 205 205.01 205.02 207 2071 2075 208 211 2111 2111.1 2112 212 212.1 212.2 213 2131 2131.1 2131.3 2131.4 2131.5 2131.6 2131.7 2132 2132.1 2132.2 2132.3 2132.4 2132.5 Denumire Porsche Leasing C 108546/27.04.07 VW JETTA 2007 Porsche Leasing C 106406/MAI 07 AUDI A4 Unicredit Leasing C 30274/18.05.07 BMW X5 Tiriac Leasing C 22316/04.07.07 MERCEDES BENZ S450 Otp Leasing c.2713/29.01.08 BMW X5 Porsche Leasing C.126533/26.02.08 AUDI A4 Garantii cf contract chirie Unicredit leasing C 76999/08.2010 BMW X5 Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate Dobanzi aferente imprumut.din emisiunea de obligatiuni Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung Dobanzi aferente datoriilor fata de entitati afiliate Dobanzi aferente datoriilor fata de entitati care detin interese de participare Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate Prime privind rambursarea obligatiunilor Cheltuieli de constituire Cheltuieli de dezvoltare Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare Marci comerciale Concesiuni, brevete, alte drepturi si valori asimilate Fond comercial Fond comercial pozitiv Fond comercial negativ Alte imobilizari necorporale Terenuri si amenajari de terenuri Terenuri Teren CUG Amenajari de terenuri Constructii Remiza CUG Imobil str Singerstrase 30/ Viena/ Austria Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) Echipamente folosite pentru activitatea de operatorie Echipamente folosite pentru activitatea de manevra Echipamente folosite pentru activitatea de reparatii linii Echipamente folosite pentru activitatea de alimentatie publica Echipamente folosite pentru administrativ Echipamente folosite pentru protocol Aparate si instalatii de masura, control si reglare Aparate folosite pentru activitatea de oparatorie Aparate folosite pentru activitate calatori Aparate folosite pentru activitatea de manevra Aparate folosite pentru activitatea de reparatii linii Aparate folosite pentru activitatea de alimentatie publica Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Pasiv Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Tip

27.04.2011

TRANSFEROVIAR GRUP SA
Simbol 2132.6 2132.7 2133 2133.1 2133.3 2133.61 2133.62 2133.7 2133.8 2134 214 214.5 214.61 214.62 214.7 231 231.01 231.02 232 232.01 232.02 232.03 232.04 232.05 233 234 261 261.01 261.02 261.03 261.04 262 262.01 262.02 262.03 263 264 265 267 2671 2672 2673 2674 2675 2676 Aparate pentru administrativ Aparate pentru protocol Mijloace de transport Mijloace de transport pentru activitatea de operatorie Mijloace de transport pentru activitatea de manevra Mijloace de transport pentru administrativ Cluj Mijloace de transport pentru administrativ Ploiesti Mijloace de transport pentru protocol Mijloace de transport calatori Animale si plantatii Mobilier, aparatura birotica, echipamemte de protectie si alte active corporale Mobilier cantina-restaurant Mobilier administrativ Cluj Mobilier administrativ Ploiesti Mobilier protocol Imobilizari corporale in curs de executie Imobilizari corporale in curs Cometei Imobilizari corporale in curs Faget Avansuri acordate pentru imobilizari corporale Avansuri acordate pentru imobilizari-imobil Cometei Avansuri acordate pentru imobilizari-teren+imobil Faget 1 Avansuri acordate pentru imobilizari-rame Marienda Ltd Avansuri acordate pentru imobilizari-rame Tracika Avansuri acordate pentru imobilizari-teren Faget 2 Imobilizari necorporale in curs de executie Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale Actiuni detinute la entitatile afiliate Actiuni Remarul 16 Februarie Actiuni CFR Sirv Brasov Actiuni Sirv Caransebes Actiuni TFG Calatori Titluri de participare la societati din afara grupului Titluri de participare la soc. din afara grupului CJ Titluri de participare la soc. din afara grupului BV Titluri de participare la soc. din afara grupului Caransebes Interese de participare Titluri puse in echivalenta Alte titluri imobilizate Creante imobilizate Sume datorate de entitati afiliate Dobanda aferenta sumelor datorate de entitati afiliate Creante legate de interesele de participare Dobanda aferenta creantelor legate de interese de participare Imprumuturi acordate pe termen lung Dobanda aferenta imprumuturilor pe termen lung Denumire Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Tip

27.04.2011

TRANSFEROVIAR GRUP SA
Simbol 2678 2678.01 2678.02 2679 269 2691 2692 2693 280 2801 2803 2805 2807 2808 281 2811 2812 2813 2814 290 2903 2905 2907 2908 291 2911 2912 2913 2914 293 2931 2933 296 2961 2962 2963 2964 2965 2966 2968 301 302 3021 3021.1 3021.11 Alte creante imobilizate Creante imobilizate parteneri Creante imobilizate pers angajat Dobanzi aferente altor creante imobilizate Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare Varsaminte de efectuat privindactiunile detinute la entitati afiliate Varsaminte de efectuat privind interesele de participare Varsaminte de efectuat pentru alte imobilizari financiare Amortizari privind imobilizarile necorporale Amortizarea cheltuielilor de constituire Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor si activelor similare Amortizarea fondului comercial Amortizarea altor imobilizari necorporale Amortizari privind imobilizarile corporale Amortizarea amenajarilor de terenuri Amortizarea constructiilor Amortizarea instalatii, mijloace de transport, animale si plantatii Amortizarea altor imobilizari corporale Ajustari pentru depreciere imobilizarilor necorporale Ajustari pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare Ajustari pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licentelor si activelor similare Ajustari pentru deprecierea fondului comercial Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari necorporale Ajustari pentru depreciere imobilizarilor corporale Ajustari pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor de terenuri Ajustari pentru deprecierea constructiilor Ajustari pentru deprecierea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari corporale Ajustari pentru depreciere imobilizarilor in curs de executie Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale in curs de executie Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale in curs de executie Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitati afiliate Ajustari pentru pierderea de valoare a intereselor de participare Ajustari pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate Ajustari pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entitati afiliate Ajustari pentru pierderea de valoare a creantelor legate de interesele de participare Ajustari pentru pierderea de valoare a imprumuturilor acordate pe termen lung Ajustari pentru pierderea de valoare a altor creante imobilizate Materii prime Materiale consumabile Materiale auxiliare Materiale auxiliare pentru activitatea de baza Materiale auxiliare CALATORI Denumire Activ Activ Activ Activ Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Activ Activ Activ Activ Activ Tip

27.04.2011

TRANSFEROVIAR GRUP SA
Simbol 3021.2 3021.21 3021.22 3021.23 3021.24 3021.25 3021.26 3021.27 3021.28 3021.29 3021.3 3021.31 3021.32 3021.33 3021.34 3021.35 3021.36 3021.37 3021.38 3021.39 3021.4 3021.41 3021.6 3021.8 3022 3022.1 3022.3 3022.5 3022.6 3022.7 3022.8 3022.9 3022.91 3022.92 3022.93 3022.94 3023 3024 3024.1 3024.3 3024.5 3024.6 3024.61 3024.7 3024.8 Bilet intreg seria A 0000001-0060000 Bilet 50% elev student seria B 0000001-0030000 Bilet 50% pensionari serie C 0000001-0020000 Abonament pret intreg G serie 0000001-0002500 abonament elev/student seria H 0000001-0002500 Bilet calatorie 50% elev/student serie E 0000001-0020000 Bilet 50% pensionar serie F 0000001-0020000 Bilet intreg serie D 0000001-0020000 Bilete de calatori mari interoperabil Bilete de calatorie mici interoperabil Abonamente interoperabil A0001- A0500 Bilete seria B- interoperabil Bilete oret intreg seria I 000001-060000 Bilete 50% elevi/studenti seria J 000001-030000 Bilete 50% pensionari seria K 000001-20400 Abonamente pret intreg seria L 000001-2500 Abonamente 50% elevi/studenti seria M 000001-2500 Bilete mari seria B Bilete mari seria C Bilete mici seria D Bilete mici seria E Abonamente inseriate 10 calatorii Materiale auxiliare pentru birouri Materiale auxiliare - Productie Combustibili Combustibil pentru activitatea de operatorie Combustibil pentru activitatea de manevra Combustibil pentru activitatea de alimentatie publica Combustibil administrativ Combustibil protocol Combustibil - Productie Combustibil calatori Buzau Combustibil calatori Oradea Combustibil calatori Interoperabil Combustibil calatori Caransebes Combustibil calatori Galati Materiale pentru ambalat Piese de schimb Piese de schimb pentru activitatea de operatorie Piese de schimb pentru activitatea de manevra Piese de schimb pentru activitatea de alimentatie publica Piese de schimb administrativ Piese de schimb calatori Piese de schimb protocol Piese de schimb - Productie Denumire Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Tip

27.04.2011

TRANSFEROVIAR GRUP SA
Simbol 3025 3026 3028 3028.01 303 308 331 332 341 345 346 348 351 354 356 357 358 361 368 371 371.1 371.51 371.52 371.53 378 378.51 378.52 378.53 381 388 391 392 3921 3922 393 394 3941 3945 3946 395 3951 396 3962 3963 397 Seminte si materiale de plantat Furaje Alte materiale consumabile Alte materiale consumabile calatori Materiale de natura obiectelor de inventar Diferente de pret la materii prime si materiale Produse in curs de executie Lucrari si servicii in curs de executie Semifabricate Produse finite Produse reziduale Diferente de pret la produse Materii si materiale aflate la terti Produse aflate la terti Animale aflate la terti Marfuri in custodie sau consignatie la terti Ambalaje aflate la terti Animale si pasari Diferente de pret la animale si pasari Marfuri Marfuri depozit central Marfuri cantina Marfuri chiosc alimentar Marfuri restaurant Diferente de pret la marfuri Diferente de pret la marfa cantina Diferenta de pret la marfa chiosc Diferente de pret la marfa restaurant Ambalaje Diferente de pret la ambalaje Ajustari pentru deprecierea materiilor prime Ajustari pentru deprecierea materialelor Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile Ajustari pentru deprecierea materialelor de nat.obiectelor de inv. Ajustari pt.deprecierea productiei in curs Ajustari pt.deprecierea produselor Ajustari pt.deprecierea produselor semifabricate Ajustari pt.deprecierea produselor finite Ajustari pt.deprecierea produselor reziduale Ajustari pt.deprecierea stoc.aflate la terti Ajustari pt.deprecierea materii si materiale aflate la terti Ajustari pt.deprecierea animalelor Ajustari pt.deprecierea semifabric.aflate la terti Ajustari pt.deprecierea produselor finite aflate la terti Ajustari pt.deprecierea marfurilor Denumire Activ Activ Activ Activ Activ Bifunctional Activ Activ Activ Activ Activ Bifunctional Activ Activ Activ Activ Activ Activ Bifunctional Activ Activ Activ Activ Activ Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Activ Bifunctional Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Tip

27.04.2011

TRANSFEROVIAR GRUP SA
Simbol 3974 3976 398 3987 3988 401 403 404 405 408 409 4091 4092 411 4111 4118 413 418 419 421 423 423.01 423.02 424 425 426 427 428 4281 4282 431 4311 4311.11 4311.12 4311.71 4311.72 4312 4312.11 4312.71 4313 4313.11 4313.12 4313.71 4313.72 4314 Denumire Ajustari pt.deprecierea prod.reziduale aflate la terti Ajustari pt.deprecierea animalelor aflate la terti Ajustari pt.deprecierea ambalajelor Ajustari pt.deprecierea marfurilor aflate la terti Ajustari pt.deprecierea ambalajelor aflate la terti Furnizori Efecte de platit Furnizori de imobilizari Efecte de platit pentru imobilizari Furnizori - facturi nesosite Furnizori- debitori Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de nat.stoc Furnizori -debitori pt.prestari serv.si exec.lucr. Clienti Clienti Clienti incerti sau in litigiu Efecte de primit de la clienti Clienti - facturi de intocmit Clienti - creditori Personal - remuneratii datorate Personal - ajutoare materiale datorate Concediu medical suportat din fd indemniz ajutoare deces Prime privind participarea personalului la profit Avansuri acordate personalului Drepturi de personal neridicate Retineri din remuneratii datorate tertilor Alte datorii si creante in legatura cu personalul Alte datorii in legatura cu personalul Alte creante in legatura cu personalul Asigurari sociale Contributia unitatii la asigurarile sociale CAS unitate Fond de accidente si boli profesionale CAS unitate - salarii indirecte CA Fond de accidente si boli profesionale - salarii indirecte CA Contributia personalului la asig.sociale CAS angajati CAS colaboratori - salarii indirecte CA Contrib.angajatorului pt. asig.sociale de sanatate CASS unitate FNUASS CASS unitate - salarii indirecte CA FNUASS - salarii indirecte CA Contributia angajatilor pt.asig.soc.de sanatate Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Activ Pasiv Pasiv Bifunctional Pasiv Activ Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Tip

27.04.2011

TRANSFEROVIAR GRUP SA
Simbol 4314.11 4314.71 4315 4316 4317 437 4371 4371.11 4371.12 4372 4372.11 438 4381 4382 441 4411 4418 442 4423 4424 4426 4427 4428 444 444.11 444.71 445 4451 4451.01 4451.02 4451.03 4451.04 4452 4458 446 446.01 446.02 446.03 446.11 446.12 446.2 446.21 447 447.01 447.02 CASS angajati CASS colaboratori - salarii indirecte CA Fd. de acc. de munca si boli profesionale Contrib. pt. concedii si idemnizatii Fd. de garantare a salariilor Ajutor de somaj Contributia unitatii la fondul de somaj Somaj unitate Contributia unitatii la fondul de garantare Contributia personalului la fondul de somaj Somaj angajati Alte datorii si creante sociale Alte datorii sociale - Comision ITM Alte creante sociale Impozitul pe profit/venit Impozitul pe profit Impozitul pe venit Taxa pe valoare adaugata TVA de plata TVA de recuperat TVA deductibila TVA colectata TVA neexigibila Impozitul pe venituri de natura salariilor Impozit salarii Impozit - salarii indirecte CA Subventii Subventii guvernamentale Subventii transport calatori pret intreg Subventii transport calatori 50% elevi-studenti Subventii transport calatori 50% pensionari Subventii transport calatori 100% (alte categorii) Imprumuturi nerambursable cu caracter de subventii Alte sume primite cu caracter de subventii Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate Impozit mijloace de transport Impozit cladiri Impozit teren Impozit dividende persoane juridice Impozit dividende persoane fizice Taxe vamale import Fd. handicap - salarii directe Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate Comision ITM Fond de accidente si boli profesionale Denumire Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Bifunctional Pasiv Activ Pasiv Pasiv Pasiv Bifunctional Pasiv Activ Activ Pasiv Bifunctional Pasiv Pasiv Pasiv Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Tip

27.04.2011

TRANSFEROVIAR GRUP SA
Simbol 447.03 447.04 447.05 448 4481 4482 451 4511 4518 453 4531 4538 455 4551 4558 456 457 457.01 457.02 458 4581 4582 461 461.01 461.02 462 462.01 462.02 471 472 473 481 482 491 495 496 501 505 506 508 5081 5088 509 5091 5092 Fond handicapati neincadrati Contributia unitatii la concedii si indemnizatii Fond de garantare a creantelor salariale Alte datorii si creante cu bugetul statului Alte datorii fata de bugetul statului Alte creante privind bugetul statului Decontari intre entitati afiliate Decontari intre entitati afiliate Dobanzi aferente decontarilor intre entitati afiliate Decontari privind interesele de participare Decontari privind interesele de participare Dobanzi af.decontarilor privind interesele de participare Sume datorate asociatilor Asociati - conturi curente Asociati - dobanzi la conturi curente Decontari cu actionarii/asociatii priv.capitalul Dividende de plata Dividende persoane juridice Dividende persoane fizice Decontari din operatii in participatie Decontari din operatii in participatie - pasiv Decontari din operatii in participatie - activ Debitori diversi Debitori diversi - persoane fizice Debitori diversi - parteneri Creditori diversi Creditori diversi - persoane fizice Creditori diversi - parteneri Cheltuieli inregistrate in avans Venituri inregistrate in avans Decontari din operatii in curs de clarificare Decontari intre unitate si subunitati Decontari intre subunitati Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti Ajustari pentru deprecierea creantelor - dec.intre entitati afiliate si cu actionarii Ajustari pentru deprecierea creantelor - debitori diversi Actiuni detinute la entitati afiliate Obligatiuni emise si rascumparate Obligatiuni Alte investitii financiare pe termen scurt si creante asimilate Alte titluri de plasament Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament Varsaminte de efectuat pentru investitii pe termen scurt Varsaminte de efectuat pentru actiuni detinute la entitati afiliate Varsaminte de efectuat pentru alte investitii pe termen scurt Denumire Pasiv Pasiv Pasiv Bifunctional Pasiv Activ Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Pasiv Pasiv Pasiv Activ Pasiv Pasiv Pasiv Bifunctional Pasiv Activ Activ Activ Activ Pasiv Pasiv Pasiv Activ Pasiv Bifunctional Bifunctional Bifunctional Pasiv Pasiv Pasiv Activ Activ Activ Activ Activ Activ Pasiv Pasiv Pasiv Tip

27.04.2011

TRANSFEROVIAR GRUP SA
Simbol 511 5112 5113 5114 512 5121 5121.1 5121.11 5121.12 5121.13 5121.14 5121.15 5121.16 5121.17 5121.18 5121.19 5121.2 5121.21 5121.22 5121.24 5121.25 5121.3 5121.4 5121.41 5121.42 5121.5 5121.51 5124 5124.11 5124.12 5124.13 5124.14 5124.42 5125 5125.1 5125.2 5125.3 5125.4 5125.5 5125.51 5125.6 518 5186 5187 519 Valori de incasat Cecuri de incasat Efecte de incasat Efecte remise spre scontare Conturi curente la banci Conturi la banci in lei BCR cont curent lei Cont depozit colateral (maj capital) BCR subcont lei BCR Phare lei Unicredit Calin Mitica BCR fonduri europene Unicredit Oprea Constantin Unicredit Stefan Adriian Unicredit over draft lei Unicredit garantie buna executie Galati BancPost cont curent lei BancPost (scontare) lei BancPost cont boface lei BancPost depozit colateral BancPost lei Brd lei Unicredit Tiriac Cont Curent Unicredit Madarasan Kinga Unicredit Nechita Alin Trezorerie 5070 Trezorerie 5069 Conturi la banci in devize BCR cont curent euro BCR cont curent chf Unicredit cont curent euro BancPost cont curent euro Unicredit Depozit Sume in curs de decontare Sume in curs de decontare altele Sume in curs de decontare-bilete Oradea Sume in curs de decontare-bilete Buzau Sume in curs de decontare-bilete Interoperabil Sume in curs de decontare-bilete Caransebes Sume in curs de decontare tichete cantina Sume in curs de decontare-bilete Galati Dobanzi Dobanzi de platit Dobanzi de incasat Credite bancare pe termen scurt Denumire Activ Activ Activ Activ Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Pasiv Activ Pasiv Tip

27.04.2011

TRANSFEROVIAR GRUP SA
Simbol 5191 5191.11 5191.12 5191.13 5191.21 5191.22 5191.23 5191.31 5191.32 5191.33 5191.43 5191.44 5192 5193 5194 5195 5196 5197 5198 5198.11 5198.12 5198.13 5198.21 5198.22 5198.23 5198.31 5198.32 5198.33 531 5311 5311.1 5311.11 5311.12 5311.13 5311.14 5311.15 5314 5314.1 5314.11 532 5321 5322 5323 5328 5328.01 Credite bancare pe termen scurt Credit Bcr facilitati de cont Credit Bcr factoring Credit Bcr linie de credit Credit Bancpost facilitati de cont Credit Bancpost factoring Credit Bancpost linie de credit Credit Brd facilitati de cont Credit Brd factoring Credit Brd linie de credit Credit Unicredit linie de credit Unicredit Over Draft Credite bancare pe t.s. neramb.la scadenta Credite externe guvernamentale Credite externe garantate de stat Credite externe garantate de banci Credite de la trezoreria statului Credite interne garantate de stat Dobanzi aferente credit.bancare pe termen sc. Dobanda Credit BCR facilitati de cont Bobanda Credit BANCPOST factoring Dobanda Credit BCR linie de credit Dobanda Credit BANCPOST facilitati de cont Dobanda Credit BANCPOST factoring Dobanda Credit BANCPOST linie de credit Dobanda Credit BRD facilitati de cont Dobanda Credit BRD factoring Dobanda Credit Unicredit linie de credit Casa Casa in lei Casa lei sediu Casa lei Buzau Calatori Casa lei Oradea Calatori Casa lei Interoperabil Calatori Casa lei Caransebes Calatori Casa lei Galati Calatori Casa in valuta Casa EURO Sediu Casa HUF Sediu Alte valori Timbre fiscale si postale Bilete de tratament si odihna Tichete si bilete de calatorie Alte valori Tichete de masa Denumire Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Bifunctional Pasiv Activ Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Tip

27.04.2011

TRANSFEROVIAR GRUP SA
Simbol 5328.02 541 5411 5412 542 581 591 595 596 598 601 602 6021 6021.1 6021.11 6021.12 6021.13 6021.14 6021.15 6021.8 6022 6022.11 6022.31 6022.32 6022.61 6022.62 6022.63 6022.71 6022.8 6022.9 6022.91 6022.92 6022.93 6022.94 6022.95 6023 6024 6024.11 6024.5 6024.58 6024.59 6024.6 6024.61 6024.71 6024.8 Tichete cadou Acreditive Acreditive in lei Acreditive in valuta Avansuri de trezorerie Viramente interne Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitati afiliate Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor Ajustari pentru pierderea de valoare a altor investitii pe t.s. si creante asimilate Cheltuieli cu materiile prime Cheltuieli cu materialele consumabile Cheltuieli cu materialele auxiliare Cheltuieli materiale auxiliare Cheltuieli cu materiale auxiliare calatori O Cheltuieli cu materiale auxiliare calatori B Cheltuieli cu materiale auxiliare calatori I Cheltuieli cu materiale auxiliare calatori C Cheltuieli cu materiale auxiliare calatori G Cheltuieli cu mat. aux. - Productie Cheltuieli privind combustibilii Cheltuieli cu combustibilul material rulant Cheltuieli combustibil manevra CUG Cheltuieli cu combustibilul manevra DEJ Cheltuieli cu combustibilul administrativ CLUJ Cheltuieli cu combustibil administrativ Ploiesti Cheltuieli cu combustibilul- intretinere linii Cheltuieli cu combustibilul pt protocol Cheltuieli cu combustibilul - Productie Cheltuieli cu combustibilul nedeductibil Cheltuieli cu combustibil calatori O Cheltuieli cu combustibil calatori B Cheltuieli cu combustibil calatori I Cheltuieli cu combustibil calatori C Cheltuieli cu combustibil calatori G Cheltuieli privind materialele pentru ambalat Cheltuieli privind piesele de schimb Cheltuieli cu piese de schimb activitatea de baza Cheltuieli cu piese de schimb calatori B Cheltuieli cu piese de schimb calatori G Cheltuieli cu piese de schimb calatori C Cheltuieli cu piese de schimb calatori O Cheltuieli cu piese de schimb pt administrativ Cheltuieli cu piese de schimb pt protocol Cheltuieli cu piese de schimb - Productie Denumire Activ Activ Activ Activ Activ Activ Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Tip

27.04.2011

TRANSFEROVIAR GRUP SA
Simbol 6025 6026 6028 6028.11 6028.31 6028.41 6028.51 6028.6 6028.61 6028.62 6028.71 6028.8 6028.9 6028.91 6028.92 6028.93 603 603.11 603.12 603.31 603.41 603.51 603.61 603.62 603.71 603.8 603.9 603.91 603.92 603.93 603.94 604 604.1 604.2 604.3 604.4 604.5 604.6 605 605.11 605.12 605.31 605.32 605.33 605.62 Denumire Cheltuieli privind semintele si mat. de plantat Cheltuieli privind furajele Cheltuieli privind alte materiale consumabile Cheltuieli cu alte materiale consumabile Cheltuieli cu alte materiale consumabile pt manevra Cheltuieli cu alte materiale consumabile pt reparatii linii Cheltuieli cu alte materiale consumabile pt alim publica Cheltuieli cu alte materiale consumabile pt calatori B Cheltuieli cu alte materiale consumabile pt birouri Cj Cheltuieli cu alte materiale consumabile pt birouri Ploiesti Cheltuieli cu alte materiale consumabile pt protocol Cheltuieli cu alte materiale consumabile - productie Cheltuieli cu alte materiale consumabile pt calatori O Cheltuieli cu alte materiale consumabile pt calatori I Cheltuieli cu alte materiale consumabile pt calatori C Cheltuieli cu alte materiale consumabile pt calatori G Cheltuieli privind materialele de nat ob.de inv. Cheltuieli cu obiecte de inventar Cheltuieli cu obiecte de inventar cu infrastructura Cheltuieli cu obiecte de inventar pt manevra Cheltuieli cu obiecte de inventar pt reparatii linii Cheltuieli cu obiecte de inventar pt alimentatie publica Cheltuieli cu obiecte de inventar pt administrativ Cluj Cheltuieli cu obiecte de inventar pt administrativ Ploiesti Cheltuieli cu obiecte de inventar pt protocol Cheltuieli cu obiecte de inventar pt calatori B Cheltuieli cu obiecte de inventar pt calatori O Cheltuieli cu obiecte de inventar pt activ de intr-productie Cheltuieli cu obiecte de inventar pt calatori I Cheltuieli cu obiecte de inventar pt calatori G Cheltuieli cu obiecte de inventar pt calatori C Cheltuieli privind materialele nestocate Cheltuieli privind materialele nestocate Cheltuieli privind materialele nestocate calatori O Cheltuieli privind materialele nestocate calatori I Cheltuieli privind materialele nestocate calatori B Cheltuieli privind materiale nestocate calatori C Cheltuieli privind materialele nestocate calatori G Cheltuieli privind energia si apa Cheltuieli cu energia electrica tractiune Cheltuieli cu energia si apa spatii odihna personal-operatorie Cheltuieli cu energia si apa manevra CUG Cheltuieli cu energia si apa manevra DEJ Cheltuieli cu energia si apa administrativ Cheltuieli cu energia si apa administrativ Ploiesti Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Tip

27.04.2011

TRANSFEROVIAR GRUP SA
Simbol 605.8 605.81 605.82 605.9 606 607 607.11 607.51 607.52 607.53 608 611 611.11 611.12 611.13 611.14 611.15 611.16 611.17 611.19 611.2 611.31 611.32 611.51 611.61 611.62 611.71 611.72 611.73 611.74 611.75 612 612.1 612.11 612.12 612.13 612.14 612.15 612.16 612.17 612.18 612.19 612.2 612.21 612.22 Energie el si apa calatori B Energie el. si apa calatori I Energie el si apa calatori C Energie el si apa calatori O Cheltuieli cu animalele si pasarile Cheltuieli privind marfurile Cheltuieli privind marfurile din depozit Cheltuieli privind marfurile cantina Cheltuieli privind marfurile chiosc Cheltuieli privind marfurile restaurant Cheltuieli privind ambalajele Cheltuieli de intretinere si reparatii Cheltuieli cu intretinere si reparatii locomotive Cheltuieli cu intretinere si reparatii vagoane Intretinere si reparatii locomotive calatori O Intretinere si reparatii vagoane calatori O Intretinere si reparatii locomotive calatori B Intretinere si reparatii vagoane calatori B Cheltuieli cu intretinere si reparatii locomotive calatori CS Cheltuieli cu intretinere si reparatii locomotive calatori I Cheltuieli cu intretinere si reparatii locomotive Calatori G Cheltuieli cu intretinere si reparatii locomotive manevra Cheltuieli cu intretinere si reparatii- linii Cheltuieli cu intretinere si reparatii utilaje alim publica Cheltuieli cu intretinere si reparatii administrative Cheltuieli cu intretinere si reparatii administrativ Ploiesti Cheltuieli cu intretinere si reparatii automotoare Cheltuieli cu intretinere si reparatii calatori Cheltuieli cu intretinere si reparatii calatori B Cheltuieli cu intretinere si reparatii calatori O Cheltuieli cu intretinere si reparatii calatori G Cheltuieli cu redeventele, locatiile si chiriile Chirie rezervare hotel Cheltuieli cu chiria TUI Cheltuieli chirie locomotive operatorie Cheltuieli chirie vagoane operatorie Cheltuieli chirie spatii odihna personal operatorie Cheltuieli cu custodie combustibil-operatorie Chirii vagoane calatori O Chirii locomotive calatori O Chirii vagoane calatori B Chiri locomotive calatori B Cheltuieli chirie spatii odihna calatori O Cheltuieli chirie spatii odihna calatori B Cheltuieli chirie spatii odihna calatori I Denumire Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Tip

27.04.2011

TRANSFEROVIAR GRUP SA
Simbol 612.23 612.24 612.25 612.26 612.27 612.28 612.31 612.32 612.33 612.34 612.51 612.61 612.62 612.71 612.76 612.77 612.78 612.79 612.8 612.86 612.87 612.89 612.9 612.91 613 613.11 613.31 613.61 613.62 613.71 613.8 613.9 614 621 621.61 622 623 623.01 623.02 623.03 623.04 623.05 623.6 623.61 623.62 Chirii locomotive calatori I Chiri vagoane calatori I Cheltuieli chiirii linii operatorie Chirii locomotive calatori C Chirii vagoane calatori C Chirii locomotive GALATI Cheltuieli chirie TUI manevra CUG Cheltuieli chirie locomotive manevra Cheltuieli cu chirii diverse manevra Chirie TUI manevra DEJ Cheltuieli cu alte chirii administrative Cheltuieli chirie spatiu administrativ Cluj Cheltuieli chirie spatiu administrativ Ploiesti Cheltuieli chirie spatii protocol Cheltuieli cu chiria TUI Calatori CS Cheltuieli cu chiria TUI Calatori I Cheltuieli cu chiria TUI Calatori B Cheltuieli cu chiria TUI Calatori O Chirie Berca Nehoisu Chirie Interoperabil Chirie Galati-Tg. Bujor Chirie Caransebes Boutari Chirie Holod Oradea Est Cheltuieli cu chirii sectii neinteroperabile Cheltuieli cu primele de asigurare Cheltuieli asigurari material rulant Cheltuieli asigurari material rulant manevra Cheltuieli asigurari administrativ Cheltuieli asigurari administrativ Ploiesti Cheltuieli asigurari protocol Cheltuieli asigurari calatori B Cheltuieli asigurari calatori O Cheltuieli cu studiile si cercetarile Cheltuieli cu colaboratorii Cheltuieli cu colaboratorii CA Cheltuieli privind comisioanele si onorariile Cheltuieli de protocol,reclama si publicitate Cheltuieli de reclama si publicitate Cheltuieli de reclama si publicitate calatori B Cheltuieli de reclama si publicitate calatori I Cheltuieli de reclama si publicitate calatori O Cheltuieli de reclama si publicitate calatori G Cheltuieli protocol deductibil nepurtatoare de TVA Cheltuieli protocol deductibil purtatoare TVA Cheltuieli protocol administrativ Ploiesti Denumire Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Tip

27.04.2011

TRANSFEROVIAR GRUP SA
Simbol 623.71 623.9 623.91 623.92 623.93 624 624.11 624.12 624.13 624.14 624.21 624.22 624.61 624.62 624.63 624.64 624.65 624.71 624.91 625 625.11 625.12 625.3 625.31 625.61 625.62 625.71 625.72 625.8 625.86 625.87 625.88 625.89 625.9 625.91 625.92 625.93 625.94 625.95 626 626.01 626.02 626.03 626.04 626.05 Cheltuieli protocol sediu Cheltuieli protocol calatori B Cheltuieli protocol calatori O Cheltuieli protocol calatori C Cheltuieli protocol calatori G Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal Cheltuieli cu transport marfa operatorie Cheltuieli cu transport operatorie Cheltuieli cu transport calatori B diverse Cheltuieli cu transport calatori O diverse Cheltuieli transport marfa casa expeditie TIET TEA Cheltuieli transport marfa casa expeditie TIM Cheltuieli transport personal bilete calatorie Cheltuieli transport personal taxi Cheltuieli transport personal exploatare calatori O Cheltuieli transport personal exploatare calatori B Cheltuieli transport personal operatorie Cheltuieli transport personal protocol Cheltuieli transport auto pt intretinere-productie Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari Cheltuieli deplasare (diurna) Cheltuieli deplasare (transport) Cheltuieli deplasare (cazare) Cheltuieli deplasare personal intr.linii CF Cheltuieli deplasare TESA (diurna, cazarea) Cheltuieli deplasare TESA (transport) Cheltuieli deplasare protocol (diurna,cazare) Cheltuieli deplasare protocol (transport) Cheltuieli deplasare nedeductibile Cheltuieli deplasare (diurna, cazare) calatori G Cheltuieli deplasare(diurna, cazare) calatori C Cheltuieli deplasare (diurna, cazare) calatori I Cheltuieli deplasare(diurna, cazare) calatori B Cheltuieli deplasare(diurna, cazare) calatori O Cheltuieli delegatie calatori (transport) O Cheltuieli delegatie calatori (transport) B Cheltuieli deplasare calatori (transport) I Cheltuieli deplasare calatori (transport) C Cheltuieli delegatie calatori (transport) G Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii Cheltuieli telefonie Cheltuieli cu taxele postale Cheltuieli telefonie calatori O Cheltuieli cu taxele postale calatori O Cheltuieli telefonie calatori B Denumire Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Tip

27.04.2011

TRANSFEROVIAR GRUP SA
Simbol 626.06 626.07 626.08 626.09 626.1 626.11 626.12 627 627.1 627.2 627.3 627.4 628 628.1 628.11 628.12 628.13 628.14 628.15 628.16 628.17 628.18 628.19 628.2 628.21 628.22 628.23 628.24 628.25 628.26 628.27 628.28 628.29 628.3 628.31 628.32 628.33 628.34 628.35 628.36 628.37 628.38 628.39 628.4 628.41 Cheltuieli cu taxele postale calatori B Cheltuieli telefonie calatori I Cheltuieli cu taxe postale calatori I Cheltuieli telefonie calatori C Cheltuieli cu taxele postale calatori C Cheltuieli telefonie calatori G Cheltuieli cu taxele postale calatori G Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate Cheltuieli cu serv bancare si asimilate comisioane curente Cheltuieli cu serv bancare si asimilate comisioane credite Cheltuieli cu serv bancare si asimilate brd Cheltuieli cu serv bancare si asimilate unicredit Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti Cheltuieli autoriz pers, instruire, verif profes,examin medic calatori O Cheltuieli cu manevra pt operatorie Cheltuieli cu revizii locomotive operatorie Cheltuieli cu remizari operatorie Cheltuieli cazare,comanda personal locomotiva Cheltuieli verificari intrari/iesiri personal (fact.de depouri) Cheltuieli autoriz personal, instruire, verif profes,examinare medicala Cheltuieli autorizari, taxe afer Cheltuieli stationari, acces, remorcari operatorie Alte cheltuieli cu servicii terti Cheltuieli autorizari, taxe AFER calatori O Cheltuieli autoriz pers,instruire,verif profes,examin medic calatori B Cheltuieli serv terti calatori O Cheltuieli autorizari, taxe AFER calatori B Cheltuieli serv terti calatori B Cheltuieli cu stationari, acces calatori O Cheltuieli cu stationari, acces calatori B Cheltuieli cu stationari,acces calatori C Cheltuieli autoriz pers, instruire, verif porofes, examin med calatori I Cheltuieli serv terti calatori I Cheltuieli autorizari, taxe AFER calatori I Cheltuieli autoriz pers,instruire,verif prof pers manevra Cheltuieli stationari, acces pt manevra Cheltuieli cu remizari calatori B Cheltuieli cu manevra pt manevra CUG Cheltuieli serv terti calatori C Cheltuieli autoriz pers, instruire, verif profes, examin medic calatori C Cheltuieli autorizari, taxe AFER calatori C Cheltuieli autorizari, taxe AFER calatori G Cheltuieli autoriz pers., instruire, verif prof., examin medic calatori G Chelt. efectuate de terti pt linii cf calatori B Chelt.efectuate de terti pt linii CF Denumire Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Tip

27.04.2011

TRANSFEROVIAR GRUP SA
Simbol 628.42 628.43 628.44 628.51 628.6 628.61 628.62 628.63 628.64 628.65 628.66 628.67 628.68 628.89 628.9 628.91 628.92 628.93 628.94 635 635.01 635.02 635.03 635.04 635.05 635.11 635.12 635.13 635.14 635.15 635.16 635.17 635.18 635.19 635.2 635.21 635.22 635.71 641 641.11 641.12 641.13 641.14 641.15 641.19 Cheltuieli prestari servicii Cheltuieli stationari, acces calatori G Cheltuieli serv terti- Calatori G Cheltuieli autoriz pers,instruire, verif prof alim publ Ch serv protectia muncii calatori B Cheltuieli cu alte servicii de consultanta Cheltuieli consultanta financiar contabila Cheltuieli consultanta juridica Cheltuieli alte servicii diverse (protectia muncii, service calc) Cheltuieli administrative - Cluj Cheltuieli administrative - Ploiesti Cheltuieli alte servicii diverse(protectia muncii, service calc)-calatori O Cheltuieli alte servicii diverse(protectia muncii, service calc)- calatori B Chelt. administrative calatori B Chelt. administrative calatori O Chelt terti activit de intretinere-productie Chelt efectuate de terti pt activ auxiliare Chelt. administrative calatori I Cheltuieli cu alte servicii diverse(protectia muncii, service calculatoare)- calatori C Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asim. Cheltuieli fond handicapati Cheltuieli cu fd pt handicap salarii indirecte Cheltuieli cu fond risc, accidente si boli profesionale Cheltuieli cu fondul de garantare a salariilor Cheltuieli cu taxe diverse Cheltuieli cu comisionul ITM Cheltuieli cu comisionul ITM salarii indirecte Comision carti munca - interoperabil Comision carti munca - Oradea Comision carti munca - Buzau Contributie fd. handicapati - Oradea Contributie fd. handicapati - Buzau Contributie fd. handicapati - interoperabil Comision carti de munca - Caransebes Contributie fd. handicapati - Caransebes Cheltuieli cu taxele locale impozit teren Cheltuieli cu taxele locale taxa auto Fond de risc si accidente indirecte si CA Cheltuieli cu salariile personalului Cheltuieli cu salariile personalului Cheltuieli cu salariile indirecte Cheltuieli cu salariile interoperabil Cheltuieli cu salariile Oradea Cheltuieli cu salarii Buzau Cheltuieli cu salariile Caransebes Denumire Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Tip

27.04.2011

TRANSFEROVIAR GRUP SA
Simbol 641.91 642 642.11 642.12 642.13 642.91 645 6451 6451.11 6451.12 6451.13 6451.14 6451.15 6451.16 6451.17 6451.18 6451.19 6451.2 6451.61 6451.62 6451.71 6451.72 6451.91 6451.92 6452 6452.11 6452.12 6452.13 6452.14 6452.15 6452.16 6452.17 6452.18 6452.19 6452.2 6452.61 6452.62 6452.91 6453 6453.11 6453.12 6453.13 6453.14 6453.15 6453.16 Denumire Cheltuieli cu salariile - intretinere-productie Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor Cheltuieli cu tichetele de masa indirecte Cheltuieli cu tichetele de masa calatori O Cheltuieli cu tichetele de masa -intrtinere prod Cheltuieli priv.asigurarile si protectia sociala Contrib.unitatii la asig.soc. Cheltuieli cu contributia la asigurari sociale angajator Cheltuieli cu fond de risc si accidente angajator CAS angajator - interoperabil CAS angajator - Oradea CAS angajator - Buzau Fd acid. si boli prof - Oradea Fd acid. si boli prof -Buzau Fd acid. si boli prof - interoperabil CAS angajator Caransebes Fd acid. si boli prof -Caransebes CAS unitate - salarii indirecte Fd. de acc. si boli prof. - salarii indirecte CAS unitate - colaboratori Fd. de acc. si boli prof. - salarii indirecte CA CAS unitate salarii intretinere-productie Fd accid si boli prof-sal intretin-productie Contrib.unitatii pt.ajutor somaj Cheltuieli cu fond somaj angajator Cheltuieli cu fond garantare angajator Somaj unitate - interoperabil Somaj unitate - Oradea Somaj unitate - Buzau Fond garantare - Oradea Fond garantare - Buzau Fond garantare - Interoperabil Somaj unitate Caransebes Fond garantare - Caransebes Fd. somaj unitate - salarii indirecte Fd. de garantare - salarii indirecte Fd somaj unitate - salarii intr-productie Contrib. angajatorului pt.asig.sociale de sanatate Cheltuieli cu contributia la asigurari sociale de sanatate angajator Cheltuieli cu contributia la fondul de concedii si indemnizatii CASS unitate - interoperabil CASS unitate - Oradea CASS unitate -Buzau Fd. Indemn si cm - Oradea Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Tip

27.04.2011

TRANSFEROVIAR GRUP SA
Simbol 6453.17 6453.18 6453.19 6453.2 6453.61 6453.62 6453.71 6453.72 6453.91 6453.92 6458 654 658 6581 6581.01 6581.02 6581.03 6581.04 6581.05 6581.06 6581.07 6581.08 6581.09 6582 6582.6 6582.61 6582.71 6583 6583.11 6583.61 6588 663 664 6641 6642 665 666 666.1 666.11 666.2 666.3 666.4 666.6 667 668 Fd. Indemn si cm - Buzau Fd. Indemn si cm - Interoperabil CASS unitate Caransebes Fd. Indemn si cm - Caransebes Fd. sanatate unitate - salarii indirecte Fd. concedii si idemnizatii - salarii indirecte Fd. sanatate unitate - salarii indirecte CA Fd. concedii si idemnizatii - salarii indirecte CA Fd. sanatate unitate - sal. intr-productie Fd. concedii si indemnizatii - sal intr-productie Alte cheltuieli priv.asig.si protectia sociala Pierderi din creante si debitori diversi Alte cheltuieli de exploatare Despagubiri, amenzi si penalitati Cheltuieli cu majorari si penalitati contracte comerciale Cheltuieli cu majorari si penalitati bugete Alte cheltuieli nedeductibile Diverse cheltuieli nedeductibile calatori O Diverse chelt nedeductibile calatori B Cheltuieli cu majorari si penalitati pt contracte comerciale calatori O Chelutieli cu majorari si penalitati pt contracte comerciale calatori B Diverse chelt. nedeductibile calatori I Diverse cheltuieli nedeductibile calatori C Donatii si subventii acordate Ajutoare sociale Cheltuieli cu sponsorizarile Sponsorizari protocol Cheltuieli priv.activele ced.si alte op.de capital Cheltuieli cu vanzari active aferente activitatii de baza Cheltuieli cu vanzari active aferente activitatii indirecte Alte cheltuieli de exploatare Pierderi din creante legate de participatii Cheltuieli privind investitiile financiare cedate Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate Pierderi din investitiile pe t.s. cedate Cheltuieli din diferente de curs valutar Cheltuieli privind dobanzile Cheltuieli privind dobanda credite de lucru Cheltuieli privind dobanda credite investitii Cheltuieli privind dobanda credite lucru BP Cheltuieli privind dobanda credite lucru BRD Cheltuieli privind dobanda credite lucru UniCredit Cheltuieli cu dobanda leasing Cheltuieli privind sconturile acordate Alte cheltuieli financiare Denumire Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Tip

27.04.2011

TRANSFEROVIAR GRUP SA
Simbol 671 681 6811 6811.11 6811.12 6811.3 6811.61 6811.62 6811.63 6811.64 6811.7 6812 6812.11 6812.12 6812.13 6812.14 6812.15 6812.16 6812.61 6812.62 6812.63 6812.71 6813 6814 686 6863 6864 6868 691 698 701 702 703 704 704.11 704.12 704.21 704.22 704.31 704.32 704.33 704.41 704.42 704.5 704.51 Denumire Cheltuieli privind calamit.si alte even.extraord. Cheltuieli de exploatare privind amortiz. si prov. Chelt.de expl.privind amortizarea imobilizarilor Amortizare locomotive Amortizare vagoane Amortizare locomotive manevra Amortizare amenajari terenuri Amortizare constructiilor Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor Amortizarea altor imobilizari corporale Amortizare imobilizari corporale protocol Chelt.de expl.privind prov.pt.riscuri si chelt. Provizioane pentru chirie TUI Provizioane pentru chirii material rulant Provizioane pentru energie Provizioane pentru chirii sectii Provizioane privind reparatii material rulant Provizioane pentru chirii vagoane Provizioane calatori O Provizioane calatori B Provizioane calatori I Provizioane privind protocolul Chelt.de expl.privind prov.pt.depr.imobiliz. Chelt.de expl.privind prov.pt.depr.activ.circ. Cheltuieli financiare privind amortiz.si prov. Chelt.financiare priv.prov.pt.deprec.imobiliz.fin. Cheltuieli fin priv.proviz.pt.deprec.activ.circul. Chelt.fin.priv.amortiz.primelor de ramb.a oblig. Cheltuieli cu impozitul pe profit Alte chelt.cu imp.care nu apar in elem de mai sus Venituri din vinzarea produselor finite Venituri din vinzarea semifabricatelor Venituri din vinzarea produselor reziduale Venituri din lucrari exec.si servicii prestate Venituri - operatorie Venituri - calatori Venituri casa de expeditii TIET-TEA Venituri casa de expeditie TIM Venituri manevra CUG Venituri manevra Dej Venituri manevra Remarul Cluj Venituri intretinere linii CF Venituri din alte prestari de servicii Venituri din vanzari de bilete Venituri bilete pret intreg calatori Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Activ Activ Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Tip

27.04.2011

TRANSFEROVIAR GRUP SA
Simbol 704.52 704.53 704.54 704.55 704.56 704.91 705 706 706.1 707 707.51 707.52 707.53 707.6 708 711 721 722 741 7411 7411.1 7411.2 7411.3 7411.4 7411.5 7411.6 7412 7413 7414 7415 7416 7417 7418 754 758 7581 7581.01 7581.02 7582 7583 7584 7588 761 7611 7612 Denumire Venituri bilete pensionari 50% reducere calatori Venituri bilete elevi-studenti 50% reducere calatori Venituri abonamente pret intreg calatori Venituri abonamente elevi-studenti 50% reducere calatori Venituri bilete alte categorii 50% reducere calatori Venituri intretinere-Rem Venituri din studii si cercetari Venituri din redevente, locatii si chirii Venituri din redevente, locatii,chirii Venituri din vinzarea marfurilor Venituri cantina Venituri chiosc Venituri restaurant Venituri vanzare marfa din depozit central Venituri din activitati diverse Variatia stocurilor Venituri din productia de imobilizari necorporale Venituri din productia de imobilizari corporale Venituri din subventii de exploatare Venituri din subv.expl.aferente cifrei de afaceri Venituri din subv. expl. aferente cifrei de afaceri 50% (e+s, pensionari) Venituri din subv. expl. aferente cifrei de afaceri pachet minim social Venituri din subv. aferente legii 448/2006 Venituri din subventii aferente legii 189/ 2000 Venituri din subventii aferente legii 341/ 2004 Venituri din subventii aferente legii 188 Venituri din subv. de exploatare pentru mat.prime si mat.consumabile Venituri din subv. de exploatare pentru alte cheltuieli externe Venituri din subv. de exploatare pentru plata personalului Venituri din subv. de exploatare pentru asigurari si protectie sociala Venituri din subv. de exploatare pentru alte ch.de exploatare Venituri din subv. de exploatare aferenta altor venituri Venituri din subv. de exploatare pentru dobanda datorata Venituri din creante reactiv.si deb.diversi Alte venituri din exploatare Venituri din despagub.,amenzi si penalit. Venituri majorari aferente contractelor comerciale Venituri majorari bugete Venituri din donatii si subv.primite Venituri din vanz.activelor si alte op de capital Venituri din subventii pentru investitii Alte venituri din exploatare Venituri din imobilizari financiare Venituri din titluri de participare detinute la filiale din grup Venituri din titluri de participare detinute la soc. in afara grupului Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Activ Pasiv Bifunctional Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Tip

27.04.2011

TRANSFEROVIAR GRUP SA
Simbol 7613 7614 7615 7616 762 763 764 7641 7642 765 766 766.1 766.2 766.3 766.4 767 767.11 767.12 767.61 768 771 781 7812 7812.01 7812.02 7812.03 7812.04 7812.05 7812.61 7812.62 7812.63 7812.71 7813 7814 7815 786 7863 7864 801 8011 8018 802 8021 8028 803 Denumire Venituri din titluri de participare detinute la intrepr. asociate din grup Venituri din titluri de participare detinute la intrepr. asociate in afara grupului Venituri din titluri de participare strategice in cadrul grupului Venituri din titluri de participare strategice in afara grupului Venituri din investitii financiare pe t.s. Venituri din creante imobilizate Venituri din investitii financiare cedate Venituri din imobilizari financiare cedate Castiguri din investitii financiare pe termen scurt cedate Venituri din diferente de curs valutar Venituri din dobanzi Venituri din dobanzi Venituri din dobanzi BancPost Venituri din dobanzi BRD Venituri din dobanzi UniCredit Venituri din sconturi obtinute Venituri din sconturi obtinute - activitatea de baza Venituri din discount obtinut- diverse Venituri din sconturi obtinute - activitatea indirecta Alte venituri financiare Venituri din subv.pt.even.extraord., alte similare Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere cu activ.de exploatare Venituri din provizioane Venituri din anulare provizioane TUI Venituri din anulare provizioane chirii material rulant Venituri din anulare provizioane pt. energie Venituri din anulare provizioane chirii sectii Venituri din anulare provizioane reparatii material rulant Venituri din anulare provizioane calatori o Venituri din anulare provizioane calatori B Venituri din anulare provizioane calatori i Venituri din anulare provizioane pt. cheltuieli de protocol Venituri din ajustari pt.deprecierea imobilizarilor Venituri din ajustari pt.deprecierea activelor circulante Venit din fond comercial negativ Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a imob.financiare Venituri financiare din ajustari pentru deprecierea activelor circulante Angajamente acordate Giruri si garantii acordate Alte angajamente acordate Angajamente primite Giruri si garantii primite Alte angajamente primite Alte conturi in afara bilantului Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Pasiv Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Tip

27.04.2011

TRANSFEROVIAR GRUP SA
Simbol 8031 8032 8033 8034 8035 8036 8037 8038 804 8045 891 892 901 902 903 921 922 923 924 925 931 933 Imobilizari corporale luate cu chirie Valori materiale primite spre prelucrare Valori materiale primite in pastrare sau custodie Debitori scosi din activ urmariti in continuare Debitori din amenzi si penalitati pretinse Redevente locatii de gestiune, chirii alte datorii Efecte scontate neajunse la scadenta Alte valori in afara bilantului Amortizarea af.gradului de neutilizare a mijl.fixe Amortizarea af.gradului de neutilizare a mijl.fixe Bilant de deschidere Bilant de inchidere Decontari interne privind cheltuielile Decontari interne privind productia obtinuta Decontari interne privind diferentele de pret Cheltuielile activitatii de baza Cheltuielile activitatilor auxiliare Chltuieli indirecte de productie Cheltuieli indirecte de productie Cheltuieli de desfacere Costul productiei obtinute Costul productiei in curs de executie Denumire Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Bifunctional Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Activ Tip

27.04.2011