Sunteți pe pagina 1din 66

OBIECTUL I METODA CONTABILITII

Problema 1
Entitatea economic are datorii n sum de 35000 lei. Capitalul propriu al acesteia este de 72000
lei.
Se cere: De determinat valoarea bunurilor economice n tabelul de mai jos:
Rezolvare:
Capital propriuActive-?
Datorii-

Activele = ___________________________________________

Problema 2
Entitatea economic are un capital propriu 12000 lei. Active circulante 26000 lei. Datorii pe
termen lung 60000 lei. Datorii curente 31000 lei.
Se cere: De determinat valoarea activelor imobilizate n tabelul de mai jos:
Rezolvare:
Active imobilizate-?

Capital propriu-

Datorii pe termen lung Active circulanteDatorii curente

Activele imobilizate = __________________________________

Problema 3
Clasificai elementele patrimoniale n mijloace economice (active) i surse de finanare
(pasive) utiliznd informaia de mai jos:
Date iniiale: Entitatea economic Spectru S.R.L. dispune de urmtoarele mijloace
economice (active) i surse de finanare a activelor (pasive):
Nr.
1

Elemente Patrimoniale
Resurse minerale

Mijloace
economice
(active)

Surse de
finanare
(pasive)

Materiale

Imobilizri necorporale

Produse n curs de execuie

Profit net (pierdere net) al perioadei de gestiune

Avansuri primite de la cumprtori

Avansuri acordate furnizorilor

Datorii comerciale curente

Datorii fa de buget

10

Creane comerciale

11

Creane ale personalului

12

Capital social

13

Cldiri

14

Rezerve statutare

15

mprumuturi acordate curente

16

mprumuturi primite pe termen lung

17

Datorii fa de fondul asigurrilor medicale

18

Datorii fa de proprietari

19

Mrfuri

20

Credite bancare pe termen lung

21

Conturi curente n moned naional

22

Datorii fa de personal privind retribuirea muncii

23

Casa

24

Capital retras

Problema 4
Clasificai informaia de mai jos pe grupe de active imobilizte:
Entitatea economic Mix S.R.L. dispune de urmtoarele active imobilizate:

Nr.

Active

Imobi-

Imob-

Active

Investiii

Investiii

Creane i

Alte

imobilizate

lizri

lizri

biologice

financiare

imobi-

avansuri

active

necorpo-

corpo-

imobi-

pe termen

liare

acordate

imobi-

rale

rale

lizate

lung

pe termen

lizate

lung
1

Brevete

Terenuri

Cheltuieli
anticipate pe
termen lung

Construcii
speciale

Licene

Mrci
comerciale

Programa 1C
Contabilitate

Utilaj de
producie

Depozite pe
termen lung

10

Creane pe
termen lung
privind
leasingul

11

Valori
mobiliare

12

Drepturi de
autor

13

Avansuri
acordate pe
termen lung

Problema 5
Clasificai informaia de mai jos pe grupe de activele circulante:
Date iniiale: Entitatea economic IRIS S.R.L. are activitate de producere a mobilei i
dispune de urmtoarele active circulante:
Stocuri
Active circulante
Nr.

Creane

Alte

comerciale
i
calculate

Acreditive

Combustibil

Investiii

Alte

creane

financiare

active

curente

curente

circulante

Numerar

Produse finite

Avansuri acordate
curente

Ambalaje

Motorin

Rechizite de birou

Datoria
cumprtorilor pentru
produsele procurate

Lemn natural

10

Mobil la depozit

11

Casa n valut strin

12

Transferuri de
numerar n expediie

13

Creane curente
privind dividendele
calculate

14

Supraplat la buget

15

Canapea

16

Cote de participaii n
alte entiti

17

Creane ale titularului


de avans

18

Anvelope

19

Creane curente
privind asigurrile

Problema 6
Grupai n active imobilizate i circulante informaia de mai jos n funcie de rolul pe
care l ndeplinesc:
Date iniiale: Entitatea economic VESTA S.A. are activitate de baz producerea
panificaiei i dispune de urmtoarele active:
Nr.

Denumirea activelor ntreprinderii

Valoarea, lei

Valori mobiliare

5000

Conturi curente n moned naional

25600

Cutii pentru ambalarea produselor

4500

Cote de participaii n alte entiti

2300

Cldirea administraiei entitii

150000

Licena pentru activitatea de producie a entitii

1800

Utilaj

58000

Datoria cumprtorilor pe termen scurt pentru produsele

4800

procurate, dar neachitate


9

Fina necesar pentru fabricarea pinii

19000

10

Sume datorate de ctre persoanele gestionare pentru

3200

mrfurile constatate ca lips la inventariere


11

Pinea produs

5800

12

Casieria

160

13

Automobilul entitii

16000

14

Suprapli la buget

1500

15

Blocul depozitului comercial nefinisat

35000

16

mprumuturi acordate S.A.,, Invest pe termen mai mic de

15000

un an
17

mprumuturi acordate pe termen de 2 ani

20000

18

Creane pe termen lung privind leasingul

14000

19

Suma avansului primit de lucrtorul entitii n contul

2000

salariului
20

Materiale

60000

21

Avansuri curente acordate furnizorilor

2600

22

Obiecte de mic valoare i scurt durat

6600

23

Cheltuieli anticipate curente

3000

24

Acumulator pentru mijloace de transport

7000
462860

TOTAL

Repartizai n tabelului de mai jos elementele patrimoniale ale entitii conform grupei corespunztoare,
indicnd contul i suma acestuia:
n/o

Clasa

Grupa
Imobilizri

necorporale
Imobilizri corporale
Active
imobilizate
Active biologice
imobilizate
Investiii financiare
pe termen lung

Elementul

Contul

Suma

Investiii imobiliare
Creane i avansuri
acordate pe termen
lung
Alte active
imobilizate
2
Stocuri

Active
circulante

Creane comerciale i
calculate

Alte creane curente

Numerar
Investiii financiare
curente
Alte active circulante
TOTAL

Problema 7
Grupai n active imobilizate i circulante informaia de mai jos n funcie de rolul pe
care l ndeplinesc:
Date iniiale: Entitatea economic Prima S.A. este productoare de sucuri naturale i dispune de
urmtoarele mijloace economice:
Nr.

Denumirea activelor ntreprinderii

Valoarea

Teren cu construcii

Licen

2700

Combustibil

1300

Camion

75000

Cldire administrativ

71900

123400

Casa

200

Struguri

5200

Instalaii de transmisie

2200

Telefon GSM

1600

10

Sticle de 0,5 l pentru mbuteliere a sucurilor

9000

11

Semifabricate

4400

12

Anvelope

3300

13

Cote de participaie pe termen lung n alte entiti

5000

14

Creanele cumprtorilor

27000

15

Utilaj tehnologic

18800

16

Contul curent n moned naional

90300

17

Obiecte de mic valoare i scurt durat

31600

18

Drept de autor

6900

19

Automobil

101000

20

Cote de participaie pe termen scurt

40000

21

Impozit pe venit achitat n rate pentru primul trimestru

391000

22

Sucuri naturale la depozit

20800

23

Acreditive

10000

24

Creanele titularilor de avans

3000

25

Numerar la conturi valutare

51000

26

Creanele bugetului privind TVA

4600

27

Investiii financiare pe termen lung

16300

TOTAL

1117500

Repartizai n tabelului de mai jos elementele patrimoniale ale entitii conform grupei corespunztoare,
indicnd contul i suma acestuia:
n/o

Clasa

Grupa
Imobilizri

necorporale
Imobilizri corporale
Active
imobilizate

Active biologice
imobilizate
Investiii financiare
pe termen lung

Elementul

Contul

Suma

Investiii imobiliare
Creane i avansuri
acordate pe termen
lung
Alte active
imobilizate
2
Stocuri

Active
circulante

Creane comerciale
i calculate

Alte creane curente

Numerar
Investiii financiare
curente
Alte active circulante

TOTAL

Problema 8
Clasificai sursele de finanare proprii n baza informaia de mai jos:
Date iniiale: Entitatea Floare S.R.L. dispune de urmtoarele surse de finanare proprii
(Capital propriu):
Capital
Nr.

Capital propriu

Rezerve

Profit

Alte

Rezultatul

social i

nerepartizat

elemente

financiar

suplimentar

(pierdere

de

total

neacoperit)

capital
propriu

Fonduri

Rezerve statutare

Capital de rezerv

Profit net al perioadei

de gestiune
5

Capital retras

Capital social

Profit utilizat al
perioadei de gestiune

Rezultatul financiar
total

Corecii ale
rezultatelor anilor
precedeni

10

Capital nenregistrat

11

Capital nevrsat

12

Capital suplimentar

13

Subvenii entitilor cu
proprietate public

14

Aciuni nenregistrate
la nfiinarea societii

15

Alte rezerve

16

Diferene din anularea


prilor sociale

17

Profit nerepartizat al
anilor precedeni

Problema 9
Clasificai n surse de finanare strine pe termen lung (datorii pe termen lung)
informaia de mai jos:
Date iniiale: Entitatea Vistarcom S.R.L. dispune de urmtoarele surse de finanare strine
pe termen lung (datorii pe termen lung):
Nr.

Datorii pe termen lung

Credite bancare pe termen lung

Datorii comerciale pe termen lung

Dobnzi aferente creditelor pe termen lung

Avansuri primite pe termen lung

Venituri anticipate pe termen lung

Provizioane pe termen lung

Financiare

Alte datorii

Finanri i incasri cu destinaie special

mprumuturi pe termen lung

Datorii pe termen lung privind leasingul financiar

10

Subvenii

Problema 10
Clasificai n surse de finanare strine pe termen scurt (datorii curente) informaia de
mai jos:
Date iniiale: Firma Prima S.A. dispune de urmtoarele surse de finanare strine pe termen
scurt (datorii curente):
Alte
Nr.
1

Datorii curente

Financiare

Comerciale

Calculate

datorii

Financiare

Comerciale

Calculate

Alte

Datorii fa de asigurri
sociale

Credite bancare pe termen


scurt n USD

Suma impozitului pe venit


calculat, dar neachitat

Sumele mprumutului pe
termen scurt primit

Datorii fa de titularii de
avans

Nr.

Datorii privind TVA

Datorii curente

datorii
7

Datorii privind asigurarea


medical obligatorie

Suma salariului calculat, dar


neachitat de ctre ntreprindere

Suma datorat furnizorului


pentru mijloacele fixe
procurate

10

Sume primite de la clieni n


contul livrrii ulterioare

11

Datorii fa de proprietari

12

Suma accizelor neachitate

Credite bancare pe termen

13

scurt n EURO
Finanri i incasri cu

14

destinaie special curente


Datorii privind asigurarea

15

bunurilor i a persoanelor
mprumut de la ntreprinderea

16

fiic pe termen de 6 luni


Impozit pe venit din activitatea

17

de ntreprinztor, neachitat
18

Provizioane curente

19

Sanciuni comerciale

20

Dobnzi aferente
mprumuturilor
Datorii privind taxa pentru

21

amenajarea teritoriului
Datorii fa de furnizori din

22

strintate
Impozit pe venit reinut din

23

salariul angajailor
Credite bancare primite cu

24

termenul de rambursare 8 luni

Problema 11
Grupai sursele de finanare strine ale ntreprinderii n baza informaiei de mai jos:
Date iniiale: Entitatea Nico S.R.L. dispune de urmtoarele surse de finanare strine:
Sursele de finanare

Nr.

Suma

Datorii fa de asigurarea social

2000

Subvenii

35000

Datoria fa de buget privind impozitul pe venit

1500

Credite bancare pe termen scurt

89000

Sume mprumutate pe termen lung de la S.A. ,,Temp

56000

Suma salariului calculat, dar neachitat de ctre ntreprindere

32000

Suma datorat S.A. ,, Tmplarul pentru mesele procurate, valoarea

5400

crora va fi achitat peste o lun


8

Capital nevrsat

356000

Datoria fa de ,, ntreprinderea-fiic pentru energia electric

52000

aprovizionat
10

Capital social

658000

11

Capital suplimentar

6500

12

Impozit pe venit din activitatea de ntreprinztor, neachitat

29000

13

Datorii privind taxa pentru uniti comerciale

75000

14

Credite bancare primite cu termenul de rambursare 10 luni

12000

15

Finanri i incasri cu destinaie special curente

35000

16

Datorii privind impozit pe venit reinut din salariul angajailor

45200

17

Datorii privind asigurarea bunurilor i a persoanelor

52000

18

Credite bancare pe termen scurt n valut strin

19

Dobnzi aferente creditelor pe termen lung

750000

20

Avansuri primite pe termen lung

24500

21

Venituri anticipate pe termen lung

11300

22

Provizioane pe termen lung

55000

23

Fonduri

17000

24

Rezerve statutare

23000

25

Pierdere neacoperit al anilor precedeni

72000

26

Finanri i ncasri cu destinaie special pe termen lung

35200

560

TOTAL
2 530 160
Repartizai n tabelului de mai jos sursele de finanare ale entitii conform grupei corespunztoare,
indicnd contul i suma acestuia:

n/o

Clasa

Grupa
Capital social i
suplimentar

Rezerve

Profit nerepartizat
(pierdere neacoperit)

3
Capital
propriu

Alte elemente ale


capitalului propriu

Elementul

Contul

Suma

Rezultatul financiar
total
Datorii financiare pe
Datorii

termen lung

pe
4

termen
lung

Alte datorii pe termen


lung

Datorii financiare
curente

Datorii
curente

Datorii comerciale
curente

Datorii calculate
curente
Alte datorii curente

TOTAL

Problema 12
Grupai elementele de activ i pasiv ale ntreprinderii n baza informaiei de mai jos:
Date iniiale: Entitatea economic Succes S.R.L. are activitatea de baz vnzarea tehnicii de
calcul i dispune de urmtoarele elemente patrimoniale:
Nr.

Elemente patrimoniale

Utilaje industriale

Programa de contabilitate 1,,C

Credite bancare pe termen lung

Impozit pe venit datorat bugetului

Mijloace de transport

Alte mijloace fixe

Avansuri pe termen lung primite

Depozite pe termen lung

Materii prime

10

Produse finite

11

Avansuri pe termen scurt pltite furnizorilor

12

Credite bancare pe termen scurt

13

Profit net al anului de gestiune

14

Creane pe termen scurt ale clienilor

15

mprumuturi acordate pe termen scurt

16

Alte conturi bancare

17

Capital social

18

Cldiri

19

Computere

20

Imprimante

21

Capital de rezerv

22

Profit net al perioadei precedente

23

Datorii fa de furnizori

24

Licene

25

Telefon mobil

26

Casieria

ACTIV

PASIV

1. Active imobilizate
1.1. Imobilizri necorporale

3. Capital propriu
3.1. Capital social i suplimentar

1.2. Imobilizri corporale

3.2. Rezerve

3.3. Profit (pierdere) nerepartizat


1.3. Active biologice imobilizate

1.4. Investiii financiare pe termen lung

1.5. Investiii imobiliare

3.4. Alte elemente de capital propriu

4. Datorii pe termen lung


1.6. Creane i avansuri acordate pe TL

4.1. Datorii financiare pe termen lung

1.7.Alte active imobilizate

4.2. Alte datorii pe termen lung

2. Active circulante

5. Datorii curente

2.1. Stocuri

5.1. Datorii financiare curente

5.2. Datorii comerciale curente

2.2. Creane comerciale i calculate

5.3. Datorii calculate curente


2.3. Alte creane curente

2.4. Numerar

2.5. Investiii financiare curente

5.4. Alte datorii curente

2.6. Alte active circulante

Problema 13
Grupai elementele de activ i pasiv ale ntreprinderii n baza informaiei de mai jos:
Date iniiale: Entitatea agricol ART S.R.L. dispune de urmtoarele elemente patrimoniale:
Nr.

Elemente patrimoniale

Terenuri

Tractoare

Datorii fa de combinatul de pine

Tevi de oel

Cote de participaie pe termen scurt n capitalul social al altor entiti

Conturi bancare

Datorii fa de buget privind impozitul pe venit

Mijloace bneti n casierie

Credite bancare pe termen scurt

10

Creane pe termen scurt ale cumprtorilor

11

Semifabricate

12

Rezerve statutare

13

Datorii fa de buget privind accizele

14

Datorii fa de personal privind retribuirea muncii

15

Utilaje

16

Autocamioane

17

Avansuri ncasate de la cumprtori

18

Obiecte de mic valoare i scurt durat

19

Credite bancare pe termen lung

20

Materiale

21

Datorii fa de uzina de tractoare

22

Cldirea administraiei

23

Capital de rezerv

24

Datoria persoanelor cu rspundere pentru prejudiciu

25

Materiale de construcie

26

Computere

27

Amenzi pentru plat

28

Piese de schimb

29

Datorii privind TVA

Repartizai n tabelului de mai jos activele i pasivele entitii conform grupei i subgrupei
corespunztoare, indicnd contul elementului:

ACTIV

1. Active imobilizate
1.1. Imobilizri necorporale

PASIV

contul

3. Capital propriu
3.1. Capital social i suplimentar

1.2. Imobilizri corporale


3.2. Rezerve

3.3. Profit (pierdere) nerepartizat


1.3. Active biologice imobilizate

1.4. Investiii financiare pe termen lung

3.4. Alte elemente de capital propriu

1.5. Investiii imobiliare


4. Datorii pe termen lung
1.6. Creane i avansuri acordate pe TL

4.1. Datorii financiare pe termen lung

contul

1.7.Alte active imobilizate

4.2. Alte datorii pe termen lung

2. Active circulante

5. Datorii curente

2.1. Stocuri

5.1. Datorii financiare curente

5.2. Datorii comerciale curente

2.2. Creane comerciale i calculate

5.3. Datorii calculate curente


2.3. Alte creane curente

2.4. Numerar

2.5. Investiii financiare curente

5.4. Alte datorii curente

2.6. Alte active circulante

Problema 14
Clasificai costurile de producie n costuri directe, costuri repartizabile i costuri
indirecte de producie n baza informaiei de mai jos:
Date iniiale: Entitatea Lux S.A. dispune de urmtoarele costuri de producie:

Nr

Denumirea costurilor

Costuri directe

Costuri repartizabile

indirecte

d/o

cu
materiale
1

Costul materiei prime


utilizate la fabricarea
produciei

Costul energiei
electrice utilizate la
iluminarea seciei de
producie

Costuri

Costul combustibilului
utilizat n procesul
tehnologic

personalul

materiale

cu

de

personalul

producie

Calculul salariului
muncitorilor ocupai cu
fabricarea produciei

Calculul asigurrii
medicale obligatorii
aferente salariului
calculat muncitorilor
ocupai cu fabricarea
produciei

Cheltuieli de deplasare
a efului seciei de
produciei

Calculul amortizrii
utilajelor de producie

Calculul plii de
leasing aferent ncperii
seciei de producie

Sporuri la salariul
muncitorilor pentru
fabricarea produciei n
timp de noapte

10 Calculul uzurii
OMVSD utilizate n
procesul de producie
11 Costul energiei
electrice utilizate
pentru funcionarea
utilajelor de producie
12 Salariul calculat
paznicilor seciei de
producie
13 Valoarea pieselor de
schimb utilizate la
reparaia utilajelor de
producie
14 Contribuii privind
asigurarea social

aferent salariului
calculat personalului
administrativ al seciei
de producie
15 Sporuri la salariul
muncitorilor pentru
fabricarea produciei n
timp de noapte
16 Calculul concediului de
odihn aferent
muncitorilor ocupai
cu fabricarea
produselor

Problema 16
Clasificai cheltuielile activitii operaionale n baza informaiei de mai jos:
Date iniiale: Entitatea Lira S.A. a acumulat urmtoarele cheltuieli ale activitii
operaionale pe parcursul perioadei de gestiune:
Alte
Nr.
Cheltuieli ale activitii
operaionale

Costul

Cheltuieli

Cheltuieli

cheltuieli

vzrilor

de

admini-

din

distribuire

strative

activitatea
operaional

Costul serviciilor prestate

Cheltuieli de marketing

Cheltuieli privind sanciunile

Cheltuieli de protocol

Cheltuieli cu personalul comercial

Calculul salariului managerului

Cheltuieli privind ambalarea


produselor la depozit

Cheltuieli privind repararea


oficiului ntreprinderii

Valoarea contabil a materialelor


vndute

Lipsa materialelor depistate n urma

10

inventarierii
11

Calculul salariului vnztorului

12

Calculul impozitului pe imobil

13

Pli efectuate n scopuri de


filantropie
Cheltuieli de transportare a

14

mrfurilor vndute

Problema 17
Clasificai cheltuielile ale altor activii n baza informaiei de mai jos:
Date iniiale: Entitatea Selen S.R.L. a acumulat urmtoarele cheltuieli ale altor activitii
pe parcursul perioadei de gestiune:
Nr. Cheltuieli ale altor activiti

Cheltuieli cu

Cheltuieli

Cheltuieli

active

financiare

excepionale

imobilzate
Provizioane aferente activelor

imobilizate
2

Deprecierea activelor imobilizate

Pierderi suportate n urma inundaiilor

Valoarea contabil a programei


informatice vndute
Cheltuieli privind transmiterea activelor

cu titlu gratuit
6

Diferene nefavorabile de curs valutar

Pierderi din urma modificrii legislaiei

Cheltuieli din vnzarea investiiilor


financiare pe termen lung

Problema 18
Date iniiale: La entitatea ,,Nova S.A., n cursul perioadei de gestiune au fost obinute
urmtoarele cheltuieli:
Nr.
1

Elemente de cheltuieli
Cheltuieli privind amortizarea mijloacelor fixe cu destinaie

Cont

Suma
150600

comercial
2

Cheltuieli de ntreinere a personalului administrativ

153780

Cheltuieli privind reclama

1780

Lipsuri de produse stabilite la inventariere

9135

Cheltuieli privind calamitile

24910

Costul efectiv a produselor finite vndute

235700

Cheltuieli privind ambalarea produselor finite

78500

Cheltuieli privind diferene de curs valutar

7340

Cheltuieli aferente activelor transmise cu titlu gratuit

43400

10

Cheltuieli privind ieirea imobilizrilor necorporale

3200

11

Cheltuieli de deplasare a personalului administrativ

5700

12

Cheltuieli privind contractele de leasing operaional

15700

13

Cheltuieli privind amenzile

5400

14

Cheltuieli n scopuri de binefacere

20000

15

Cheltuieli privind impozitele i taxele ntreprinderii

6600

Determinai mrimea urmtoarelor tipuri de cheltuieli:


1. Costul vnzrilor =_________________________________________________

2. Cheltuieli de distribuire =___________________________________________

3. Cheltuieli administrative =___________________________________________


4. Alte cheltuieli din activitatea operaional =_____________________________

5. Cheltuieli cu active imobilizate =______________________________________

6. Cheltuieli financiare =_______________________________________________

7. Cheltuieli excepionale =_____________________________________________

Problema 19
Clasificai veniturile ntreprinderii n venituri din activitatea operaional i venituri
din alte activiti n baza informaiei de mai jos:
Date iniiale: Entitatea economic ARIS S.A. a acumulat urmtoarele venituri pe
parcursul perioadei de gestiune:
din activitatea

din alte activiti

operaional
N.

Venituri

venituri

alte

venituri

din

venituri

din

vnzri

operaio

operaiuni

nale

cu active
imob.

Compensarea pierderilor
din calamiti naturale

Sume primite pentru


leasing operaional

Valoarea produselor
vdute

Venituri din primirea


gratuit a mijlocului fix

Sumele ncasate din


prestarea serviciilor

Valoarea materialelor
constatate n plus n urma
inventarierii

Sume ncasate din amenzi

Venituri din dividende

Venituri din vnzarea


OMVSD

10

Venituri din sanciuni

11

Sume obinute din


recuperarea daunei
materiale pentru lipsuri de
mrfuri

12

Venituri din dobnzi

13

Valoarea imobilizrilor
necorporale vndute

14

Venituri din prestare


serviciilor

15

Valoarea materialelor
vndute

16

Diferene favorabile de

venituri

venituri

financiare extraordinare

curs valutar
Sume primite din leasing

17

financiar
Valoarea mijloacelor fixe

18

vndute cumprtorului

Problema 20
Date iniiale: n procesul activitii entitatea ,, Acva S.R.L. a obinut urmtoarele venituri:
Nr.

Elemente de cheltuieli

Cont

Suma

Venituri din vnzarea produselor

199800

Venituri din ieirea imobilizrilor corporale

4560

Venituri din redevene

17800

Venituri din dobnzi

11990

Venituri din diferene de curs valutar

8990

Venituri din vnzarea altor active curente

9400

Venituri din ieirea mijloacelor fixe

9000

Venituri din recuperarea prejudiciului material

4500

Venituri din plusurile stabilite la inventariere

870

10

Venituri din dividende calculate

16700

11

Venituri ncasate din amenzi

15000

12

Venituri din participaii n alte entiti

14700

13

Venituri din compensarea pierderilor pe urma calamitilor

200000

14

Venituri din active intrate cu titlu gratuit

45000

Determinai mrimea urmtoarelor tipuri de venituri:


1. Venituri din vnzri = _______________________________________________

2. Alte venituri din activitatea operaional = ______________________________

3. Venituri din operaiuni cu active imobilizate = ___________________________

4. Venituri financiare = _______________________________________________

5. Venituri excepionale = _____________________________________________

BILANUL

Problema 1
Entitatea ,,Ionel S.A. produce i vinde articole de vestimentaie. Acesta prezint la sfritul
perioadei de gestiune urmtoarea situaie patrimonial:
Nr.

Elementele patrimoniale

Suma

Alte datorii calculate curente

20000

Rochii destinate vnzrii

100000

Numerar la banc

200000

Mijloace fixe

400000

Creane pe termen scurt ale cumprtorilor

200000

Costume brbteti

200000

Profit net al perioadei de gestiune

250000

Datorii fa de furnizori

350000

Capital social

400000

10

Capital de rezerv

40000

11

Stofe la depozit

90000

12

Alte materiale la depozit

10000

13

Amortizarea mijloacelor fixe

60000

14

Profit al anilor precedeni

82300

15

Datorii fa de Banca Social

104000

16

Programe de contabilitate

5600

17

Amortizarea programelor de contabilitate

1300

18

Obiecte de mic valoare i scurt durat

156000

19

Uzura obiectelor de mic valoare i scurt durat

36000

20

Datoria privind asigurare social

29000

21

Venituri anticipate curente

12000

22

Cheltuieli anticipate curente

23000

- ntocmii bilanul dup capitole i calculai totalurile capitolelor bilanului n urmtorul tabel:
ACTIV

PASIV

1. Active imobilizate
1.1. Imobilizri necorporale

3. Capital propriu
3.1. Capital social i suplimentar

1.2. Imobilizri corporale

3.2. Rezerve

3.3. Profit (pierdere) nerepartizat


1.3. Active biologice imobilizate

1.4. Investiii financiare pe termen lung

3.4. Alte elemente de capital propriu

1.5. Investiii imobiliare


4. Datorii pe termen lung
1.6. Creane i avansuri acordate pe TL

4.1. Datorii financiare pe termen lung

1.7. Alte active imobilizate

4.2. Alte datorii pe termen lung

2. Active circulante
2.1. Stocuri

5. Datorii curente
5.1. Datorii financiare curente

5.2. Datorii comerciale curente

2.2. Creane comerciale i calculate

5.3. Datorii calculate curente

2.3. Alte creane curente

2.4. Investiii financiare curente

2.5. Numerar

5.4. Alte datorii curente

2.6. Alte active circulante

TOTAL ACTIV

TOTAL PASIV

Problema 2
Entitatea ,, Moldova S.A. produce i vinde produse zaharoase. Ea dispune la fritul perioadei de
gestiune de urmtoarele elemente patrimoniale:
Nr.

Elemente patrimoniale

Suma

Instalaii de lucru

6000

Salarii calculate muncitorilor

5000

Licene

10000

Datorii privind impozitul funciar

11000

Capital social

20200

Automobile

12500

Numerar la banc

4000

Produse n curs de execuie

14000

Capital retras

2000

10

Amortizarea licenelor

3000

11

Datorii pe termen scurt fa de furnizori

130000

12

Produse finite

75350

13

Datorii fa de personal privind retribuirea muncii

20000

14

Cldiri

75350

15

Subvenii

10000

16

Datorii fa de buget

3000

17

Credite pe termen scurt

23000

18

Credite pe termen lung

76000

19

Capital suplimentar

13000

20

Materie prim

30000

21

Materiale de ambalat

15000

22

Obiecte de mic valoare i scurt durat

45000

23

Creane comerciale

25000

- ntocmii bilanul dup capitole i calculai totalurile capitolelor bilanului n urmtorul


tabel:

ACTIV

PASIV

1. Active imobilizate
1.1. Imobilizri necorporale

3. Capital propriu
3.1. Capital social i suplimentar

1.2. Imobilizri corporale

3.2. Rezerve

3.3. Profit (pierdere) nerepartizat


1.3. Active biologice imobilizate

1.4. Investiii financiare pe termen lung

3.4. Alte elemente de capital propriu

1.5. Investiii imobiliare


4. Datorii pe termen lung
1.6. Creane i avansuri acordate pe TL

4.1. Datorii financiare pe termen lung

1.7. Alte active imobilizate

4.2. Alte datorii pe termen lung

2. Active circulante
2.1. Stocuri

5. Datorii curente
5.1. Datorii financiare curente

5.2. Datorii comerciale curente

2.2. Creane comerciale i calculate

5.3. Datorii calculate curente


2.3. Alte creane curente

2.4. Investiii financiare curente

2.5. Numerar

5.4. Alte datorii curente

2.6. Alte active circulante

TOTAL ACTIV

TOTAL PASIV

Problema 3
Entitatea economic ,,NISTRU S.A. comercializeaz produse alimentare. Acesta dispune
la fritul perioadei de gestiune de urmtoarele elemente patrimoniale:
Nr.

Elemente patrimoniale

Suma

Capital social

30000

Datorii privind TVA

5000

Finanri cu destinaie special

10000

Subvenii

10000

Datorii fa de titularii de avans

5000

Terenuri cu plantaii perene

18000

Amortizarea cldirii oficiului

12500

Venituri anticipate curente

8500

Materiale pentru ambalat

5500

10

Datorii fa de furnizori

12500

11

Cldirea seciei de producie nefinisat

13000

12

mprumuturi pe termen scurt primite

13000

13

Numerar n caserie

1000

14

Credite bancare pe termen lung primite

22000

15

Numerar la contul curent

20000

16

Uzura OMVSD

2500

17

Cote de participaie pe termen lung

12000

18

Datorii privind leasingul pe un termen de 2 ani

10000

19

Capital de rezerv

8000

20

Amenzi i penaliti neachitate

2000

21

Capital retras

5000

22

Patiserie

12000

23

Cldirea oficiului entitii

25000

24

Cheltuieli anticipate curente

5000

25

Pierdere a anului de gestiune

5500

26

Obiecte de mic valoare i scurt durat

8500

27

Creane pe termen scurt ale debitorilor din ar

10500

28

Lactate

10000

- ntocmii bilanul dup capitole i calculai totalurile capitolelor bilanului n urmtorul tabel:
ACTIV

PASIV

1. Active imobilizate
1.1. Imobilizri necorporale

3. Capital propriu
3.1. Capital social i suplimentar

1.2. Imobilizri corporale

3.2. Rezerve

3.3. Profit (pierdere) nerepartizat


1.3. Active biologice imobilizate

1.4. Investiii financiare pe termen lung

3.4. Alte elemente de capital propriu

1.5. Investiii imobiliare


4. Datorii pe termen lung
1.6. Creane i avansuri acordate pe TL

4.1. Datorii financiare pe termen lung

1.7. Alte active imobilizate

4.2. Alte datorii pe termen lung

2. Active circulante
2.1. Stocuri

5. Datorii curente
5.1. Datorii financiare curente

5.2. Datorii comerciale curente

2.2. Creane comerciale i calculate

5.3. Datorii calculate curente


2.3. Alte creane curente

2.4. Investiii financiare curente

2.5. Numerar

5.4. Alte datorii curente

2.6. Alte active circulante

TOTAL ACTIV

TOTAL PASIV

Problema 4
Componena mijloacelor economice i surselor de finanare ale S.A. ,,Floare Carpet
Activitarea de baz a ntreprinderii producerea covoarelor.
Nr.

Elemente patrimoniale

Sold la nceputul
perioadei de
gestiune

Sold la sfritul
perioadei de
gestiune

Capital social

80000

80000

Cldiri

65000

50000

Datorii pe termen scurt fa de furnizori

40000

25000

Covoare destinate vnzrii

100000

28000

Mrfuri

3000

25000

Datorii privind asigurarea medical obligatorie

80000

10000

Semifabricate cumprate

10000

5500

Datorii fa de S.R.L.,, Bravo pentru ae cumprate

15000

10500

Profit net al perioadei de gestiune

55000

33000

10

Datoriile S.A.,,Stag pentru covoare procurate, dar

73000

18000

neachitate
11

mprumuturi acordate pe termen de 14 luni

13000

10000

12

Finanri i ncasri cu destinaie special

64000

10000

13

Amortizarea cldirilor i mijloacelor de transport

37000

28000

14

Credite primite de la Banca Social pe un termen de

35000

30000

18 luni
15

Covoare nefinisate

42000

10000

16

Mijloace de transport

34000

25000

17

Depozite pe termen de 3 ani

52000

10000

18

Terenuri

25000

12000

19

Haine de protecie

10000

10000

20

Casa

2000

1500

21

Rezerve statutare

40000

22000

22

Programe informatice

11000

9000

23

mprumuturi primite pe termen scurt

62000

15000

24

Carduri bancare

10000

10000

25

Amortizarea imobilizrilor necorporale

3000

2000

26

Numerar la contul curent valutar

45000

25000

27

Datoria ntreprinderii fa de titularii de avans

4000

5000

28

Ae

15000

12500

29

Datoria fa de proprietari

42000

16000

30

Uzura OMVSD

2000

3000

31

Numerar la contul curent n moned naional

49000

28000

Nr.
d/o

BILANUL
la _______________ 20___
ACTIV

2
1
1. Active imobilizate
Imobilizri necorporale
Imobilizri corporale n curs de execuie
Terenuri
Mijloace fixe
Resurse minerale
Active biologice imobilizate
Investiii financiare pe termen lung n pri neafiliate
Investiii financiare pe termen lung n pri afiliate
Investiii imobiliare
Creane pe termen lung
Avansuri acordate pe termen lung
Alte active imobilizate
Total active imobilizate(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 +
rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 +
rd.110 + rd.120)
2. Active circulante
Materiale
Active biologice circulante
Obiecte de mic valoare i scurt durat
Producia n curs de execuie i produse
Mrfuri
Creane comerciale
Creane ale prilor afiliate
Avansuri acordate curente
Creane ale bugetului
Creane ale personalului
Alte creane curente
Numerar n casierie i la conturi curente
Alte elemente de numerar
Investiii financiare curente n pri neafiliate
Investiii financiare curente n pri afiliate

Cod.
Sold la
rd. nceputul
sfritul
perioadei perioadei
de
de
gestiune
gestiune
3
4
5
010
020
030
040
050
060
070
080
090
100
110
120
130

140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280

Alte active circulante


Total active circulante(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 +
rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 +
rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)
Total active(rd.130 + rd.300)

290
300

310

PASIV
3. Capital propriu
Capital social i suplimentar
Rezerve
Corecii ale rezultatelor anilor precedeni
Profit nerepartizat (pierdere neacoperit) al anilor precedeni
Profit net (pierdere net) al perioadei de gestiune
Profit utilizat al perioadei de gestiune
Alte elemente de capital propriu

320
330
340
350
360
370
380

Total capital propriu(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 +


rd.360 + rd.370 + rd.380)
4. Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung
mprumuturi pe termen lung
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar
Alte datorii pe termen lung

390

Total datorii pe termen lung(rd.400 + rd.410 + rd.420 +


rd.430)
5. Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt
mprumuturi pe termen scurt
Datorii comerciale
Datorii fa de prile afiliate
Avansuri primite curente
Datorii fa de personal
Datorii privind asigurrile sociale i medicale
Datorii fa de buget
Venituri anticipate curente
Datorii fa de proprietari
Finanri i ncasri cu destinaie special curente
Provizioane curente
Alte datorii curente

440

Total datorii curente(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 +


rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 +
rd.550 + rd.560 + rd.570)
Total pasive(rd.390 + rd.440 + rd.580)

400
410
420
430

450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580

590

x
x
x

Problema 5
Identificai modificrile care au avut loc n activul i pasivul bilanului pe urma
operaiunilor economice ale S.A. ,, Iufarm service
Nr. Coninutul operaiei economico financiare
1

S a procurat un strung de la furnizor cu plata


ulterioar;

Din numerarul de la contul curent sa achitat


datoria furnizorului pentru strungul procurat;

S a majorat capitalul social din contul


rezervei statutare;

S a ncasat de la cumprtor avansul curent;

S a achitat salariul muncitorilor din


numerarul n casierie;

S a primit un credit pe termene lung de la


banc;

O parte din creditele bancare pe termen lung au


fost trecute la categoria creditelor pe termen
scurt;

S a rambursat creditul bancar pe termen lung


n valut strin;

S a acordat un mprumut pe termen scurt n


moned naional;

10

S-a ncast de la cleni un avans pe termen scurt


pentru produsele ce urmeaz a fi vndute;

11

Din numerarul la contul bancar s-a efectuat


achitarea cu bugetul;

12

S-au consumat materiale pentru construcia


blocului administrativ;

13

Din numerarul de la contul curent s a achitat


impozitul pe venit;

Modificarea

Tipul

posturilor de bilan

modificrii

Problema 6
Identificai modificrile care au avut loc n activul i pasivul bilanului pe urma
operaiunilor economice ale S.A. ,,Lori
Nr. Coninutul operaiei economico - financiare

O parte din rezervele statutare au trecut n


capitalul de rezerva;

S-au primit OMVSD de la furnizor cu plata


ulterioar;

Din numerarul din casierie sa achitat datoria


furnizorului pentru OMVSD procurate;

Din numerarul din casierie sa acordat avans


titularului de avans;

Din numerarul de la contul curent sa pltit


pentru licen;

Achitarea pentru mrfuri de ctre cumprtori;

Din numerarul de la contul curent sa pltit


avans furnizorului;

Din numerarul din casierie sa achitat salariul


personalului;

Din numerarul din casierie se depun la banc


banii ncasai din vnzare;

10

S-a achiziionat de la furnizori un automobile;

11

S-a procurat combustibil cu achitarea


ulterioar;

12

Din numerarul la contul curent s-a rambursat


creditul bancar pe termen scurt;

13

Profitul net al anului de gestiune se


repartizeaz la crearea capitalului de rezerv;

14

n contul curent proprietarii au depus capitalul


social al ntreprinderii;

15

S-a ncasat n casieria ntreprinderii creana


cumprtorilor pentru servicii prestate;

16

Sau primit mrfuri de la furnizor cu plata


ulterioar;

Modificarea

Tipul

posturilor de bilan

modificrii

Problema 7
Formulai coninutul operaiilor economice care au produs modificri n bilanul contabil:
Modificri n bilanul contabil
Activ
micorare

Coninutul operaiei

Pasiv
micorare

N/o

majorare

1.

Numerar la

Credite

cont curent

bancare pe

n valut

termen scurt

majorare

strin
2.

Numerar n

Numerar la

casierie

cont curent

3.

Numerar n

Datorii

casierie

privind
retribuirea
muncii

4.

Datorii fa de

Materiale

furnizori
5.

Numerar la

Datorii

cont curent

privind
asigurrile

6.

Profit

Rezerve

nerepartizat

statutare

al anului de
gestiune
7.

8.

Numerar la

Avansuri

cont valutar

primite

Numerar la

Creane pe

cont curent

termen scurt
ale
debitorilor
din ar

9.

Numerar la

Datorii

cont curent

privind
decontrile
cu bugetul

economice

SISTEMUL DE CONTURI I DUBLA NREGISTRARE


Problema nr. 1
Grupai conturile dupa urmtoarele criterii: conturi de bilan; conturi extrabilaniere; conturi
de rezultate; conturi de gestiune.

Denumirea contului

1.

Mrfuri

2.

Alte venituri ale activitii operaionale

3.

Adaos comercial

4.

Capital social

5.

Bunuri primite n pstrare sau custodie

6.

Costul vnzrilor

7.

Imobilizri corporale primite n gestiune


economic

8.

Amortizarea resurselor minerale

9.

Utilaj primit pentru montaj

10.

Credite bancare pe termen lung

11.

Cheltuieli administrative

12.

Activiti de baz

13.

Imobilizri necorporale

14.

Venituri din vnzri

15.

Costuri indirecte de producie

16.

Venituri financiare

17.

Datorii privind decontrile cu bugetul

18.

Pierderi excepionale

19.

Formulare cu regim special

20.

Venituri din operaiuni cu active


imobilizate

21.

Activiti auxiliare

22.

Cheltuieli financiare

Conturi

Conturi Conturi de Conturi ale

de bilan extrabi-

rezultate contabilit.

laniere

de gestiune

23.

Creane comerciale pe termen scurt

24.

Amortizarea imobilizrilor necorporale

25.

Formulare cu regim special

26.

Cheltuieli privind calamiti naturale

27.

Provizioane curente

28.

Subvenii

29.

Deprecierea mijloacelor fixe

30.

Cheltuieli cu personalul comercial

31.

Valori mobiliare

32.

Creane pe termen lung

33.

Capital retras

34.

Datorii fa de buget

35.

Cheltuieli cu impozite i taxe

36.

Venituri anticipate pe termen lung

37.

Datorii fa de deponeni

38.

Depozite

39.

Profit utilizat al perioadei de gestiune

40.

Costul serviciilor prestate

41.

Alte rezerve

42.

Creane privind accizele

43.

Produse

44.

Venituri din sanciuni

45.

Materiale cu destinaie agricol

46.

Deprecierea terenurilor

47.

Brevete

48.

Utilaj destinat instalrii

49.

Activiti auxiliare

50.

Faciliti fiscale

51.

Datorii privind asigurrile

Problema nr. 2
Completai cu cuvintele Debit sau Credit urmtoarele expresii:
Modificrile parvenite n urma operaiilor
economice
1.

Achitarea datoriilor comerciale

2.

Micorarea creanelor

3.

Majorarea capitalului social

4.

Micorarea numerarului

5.

Costuri de materiale

6.

Majorarea creanelor comerciale pe termen scurt

7.

Majorarea stocurilor de produse finite

8.

Calculul salariilor

9.

Majorarea datoriilor

10. Micorarea rezervelor


11. Micorarea datoriilor financiare
12. Majorarea creanelor pe termen scurt ale
personalului
13. Intrarea imobilizrilor necorporale
14. Majorarea rezervelor statutare
15. Intrarea mijloacelor fixe
16. Calcularea amortizrii mijloacelor fixe
17. Ieirea numerarului din contul de decontare
18. Achitarea creanelor de ctre personal
19. Micorarea capitalului suplimentar
20. Procurare de materiale
21. Obinerea produselor finite
22. nregistarea venitului din vnzri
23. Achitarea datoriei fa de buget
24. Micorarea numerarului
25. Ieirea mrfurilor
27. Micorarea datoriilor
28. Intrarea mrfurilor
29. Majorarea mijloacelor fixe

Debit / Credit

Problema nr. 3
1. Deschidei contul 241 Casa".
2. Reflectai corespondena conturilor contabile.
3. nregistrai operaiile economice n cont.
4. Calculai rulajele i soldul contului la sfritul lunii.
Date iniiale:
a) Soldul iniial al contului 241 Casa constituie 1300,00 lei
b) n luna curent au avut loc urmtoarele operaii economice:

Suma (lei)

Corespondena

Coninutul operaiilor economice

conturilor.
Dt

Ct

1 La 01.06 s-a ridicat numerar de la banc pentru


achitarea salariului personalului.

4000

2 La 03.06 s-a achitat salariul calculat personalului.


1800
3 La 08.06 s-a acordat un avans spre decontare
angajatului Ceban A.

300

4 La 19.06 titularul a restituit n casierie suma


avansului nefolosit.

100
D

ebit
Sold iniial

Total rulaj debit


Sold final

241 Casa

Credit

Total rulaj credit

Problema nr. 4
1. Deschidei contul 242 Conturi curente n moned naional";
2. Reflectai corespondena conturilor contabile;
3. nregistrai operaiile economice n cont;
4. Calculai rulajele i soldul contului la sfritul lunii.
Date iniiale:
a) Soldul iniial al contului 242 Conturi curente n moned naional constituie
36400 lei;
b) n luna curent au avut loc urmtoarele operaii economice:
Coninutul operaiilor economice

Suma

Corespondena

(lei)

conturilor
Dt

Ct

1 Din numerarul de la banc s-a efectuat achitarea:


a) cu furnizorul

9550

b) cu bugetul

300

2 Din numerarul din contul curent s-au ridicat bani n


casierie pentru achitarea cu personalul.

29100

3 S-a ncast de la cleni un avans pe termen scurt


pentru mrfurile ce urmeaz a fi vndute.

5000

4 Din contul curent s-a transferat un avans pe termen


scurt.

1500

5 A fost obinut un mprumut pe termen de 5 ani i a


fost depus n contul curent al entitii.
Debit
Sold iniial

Total rulaj debit


Sold final

3000

242 Conturi curente n moned naional

Total rulaj credit

Credit

Problema nr. 5
1. Deschidei contul 511 Credite bancare pe termen scurt".
2. Reflectai corespondena conturilor contabile.
3. nregistrai operaiile economice n cont.
4. Calculai rulajele i soldul contului la sfritul lunii.
Date iniiale:
a) Soldul iniial al contului 511 Credite bancare pe termen scurt" constituie 10000,00 lei
b) n luna curent au avut loc urmtoarele operaii economice:

Suma (lei)

Corespondena

Coninutul operaiilor economice

conturilor.
Dt

S-a primit un credit pe termen scurt de la Banca

Ct

25000

de Economii
2

Creditul bancar pe termen lung a fost trecut n


categoria creditelor bancare pe termen scurt

La contul curent valutar s-a ncasat un credit


bancar cu un termen de rambursare 10 luni

5000

3500

Din numerarul la contul curent s-a transferat o


parte din creditul pe termen scurt

Debit
Sold iniial

Total rulaj debit


Sold final

1500

511 Credite bancare pe termen scurt"

Total rulaj credit

Credit

Problema nr. 6
Indicai simbolul conturilor i calculai soldul la sfritul lunii al urmtoarelor conturi:

Simbolul

Denumirea contului

contului

Soldul

Rulajul

Soldul final

initial

debitor creditor

Produse

6000

5000

3500 ?

Terenuri

29000

11500

7500 ?

12400

1500 ?

Mrfuri

14000

1200

0 ?

Credite bancare pe termen scurt

19520

75650

29300 ?

Capital social

10000

2800

0 ?

Uzura OMVSD

2800

1000

3600 ?

Alte datorii curente

5600

Amortizarea imobilizrilor necorporale

6700

3400

2000 ?

Materiale

4500

2700

5900 ?

Datorii fa de proprietari

12000

42500

72000 ?

Numerar la contul curent

31200

12500

41000 ?

Casa

2000

500

1420 ?

Mijloace de transport

78000

17000

24000 ?

Cldiri

19000

1400

15000 ?

Rezerve statutare

7500

4100

Programe informatice

18000

15000

3000 ?

14800

2000 ?

Creae ale bugetului

7400

6200

4200 ?

Resurse minerale

98000

15000

34000 ?

Active biologice

5000

1500

4700 ?

Datorii salariale

35000

40000

55000 ?

25000

85000 ?

Documente bneti

4600

2580

1700 ?

Piese de schimb

2500

780

1200 ?

Numerar n casierie

150

25870

24000 ?

mprumuturi pe termen scurt acordate

Depozite

Profit net al perioadei de gestiune

3200 ?

Problema nr. 7
Indicai simbolul conturilor i determinai sumele care lipsesc n baza datelor ce urmeaz:
Simbolul
contului

Denumirea contului

Mijloace fixe

Soldul
initial

Rulajul
debitor creditor

150200

Datorii fa de bugetul

27822

Imobilizri necorporale

127820

27530

OMVSD

29330

11500

mprumut pe termen

99920

Soldul
final

38660

139540

11292

36358

3030

7250

17530

89160

lung primit

Materiale

35280

29350

48150

Credite bancare pe

195205

5620

29300

44250

11535

19605

12535

termen lung

Datorii privind
decontrile cu bugetul

Investiii financiare pe termen lung 56820


n pri neafiliate

Rezerve statutare

25350

12500

8500

Uzura OMVSD

15325

19500

4520

Datorii fa de proprietari

47570

51820

8280

5 000

9 000

6 000

Avansuri primite

Problema nr. 8
ntocmii formulele contabile privind operaiunile economice ale entitii Delta ,, S.R.L.
Coninutul operaiilor economice

Corespondena conturilor
Dt

1.

De la furnizori s-au primit materiale cu achitarea


ulterioar.

2.

Creditul bancar pe termen lung a fost trecut n


categoria creditelor bancare pe termen scurt.

3.

De la furnizori s-a procurat marf cu achitarea


ulterioar.

4.

Din numerarul la contul curent s-a transferat un


avans pe termen scurt.

5.

Din contul profitului nerepartizat s-au constituit


capital de rezerv.

6.

S-a primit un credit pe termen scurt de la Banca de


Economii i a fost depus n cont.

7.

Titularul de avans a restituit n casieria ntreprinderii


avansul nejustificat.

8.

S-a achiziionat de la furnizori o program


informatic.

9.

La contul valutar s-a ncasat un credit bancar cu un


termen de rambursare 10 luni.

10. O parte din creditele pe termen scurt au fost


trecute n categoria creditelor bancare pe termen
lung.
11. S-a ncast de la cleni un avans pe termen scurt
pentru mrfurile ce urmeaz a fi vndute.
12. Din numerarul din casierie s-a pltit salariul
personalului.
13. S-a procurat un mijloc fix cu achitarea ulterioar.
14. S-a acordat avans titularului de avans din numerarul
n casierie.

Ct

15. Din numerarul la contul curent n valut naional sa rambursat creditul bancar pe termen scurt.

Problema nr. 9
ntocmii formulele contabile privind operaiunile economice ale entitii "Modern" SRL
Corespondena conturilor
Coninutul operaiilor economice

Dt
1. Din numerarul la contul curent s-a ridicat numerar n
casierie pentru a plti salariile i alte cheltuieli.
2. Se pltete din numerarul n casierie expeditorului
pentru cheltuieli de deplasare.
3. Se primete de la expeditor suma avansului nefolosit.
4. Din numerarul la contul curent s-a transferat un
avans pe termen scurt furnizorilor.
5. n rezultatul inventarierii s-a constatat numerar
lips.
6. S-a primit un credit pe termen lung de la Banca
Social i afost depus n contul valutar.
7. S-au consumat materiale pentru fabricarea
produselor finite.
8. S-a achiziionat de la furnizori un automobil.
9. De la furnizori se procur materie prim, cu achitarea
ulterioar.
10. Din numerarul la contul curent s-a rambursat creditul
bancar pe termen scurt.
11. S-a ncast de la cleni un avans pe termen scurt
pentru produsele ce urmeaz a fi vndute.
12. Din numerarul n casierie s-a pltit salariul
directorului ntreprinderii.
13. S-a procurat o licen cu achitarea ulterioar.
14. n contul numerarului la banc n moned naional
se primete un credit bancar pe termen lung.
15. Din numerarul la contul bancar s-a efectuat
achitarea cu bugetul.
16 S-a procurat o emblem comercial cu achitarea
direct.

Problema nr. 10
Formulai coninutul operaiunilor economice indicate n tabelul de mai jos:

Ct

Corespondena
Coninutul operaiilor economice

conturilor.
Dt

Ct

1.

112

521

2.

531

241

3.

211

242

4.

242

241

5.

213

521

6.

121

521

7.

141

521

8.

512

242

9.

217

241

10.

122

522

11.

522

242

12.

412

242

13.

242

221

14.

534

242

15.

111

226

16.

534

242

17.

252

521

18.

226

241

19.

333

332

20.

242

221

21.

211

542

22.

544

241

Problema nr. 11
La nceputul anului entitatea "TEHNO-DESING" S.R.L. dispunea de urmtoarele elemente
patrimoniale:
Elementele patrimoniale

Suma lei

1.

Avansuri acordate

24000

2.

Materiale

103600

3.

Numerar la contul curent n valut naional

120000

4.

Numerar n casierie

1400

5.

Datorii fa de furnizori

24600

6.

Datorii fa de salariai

119400

7.

Numerar la contul curent n valut strin

10000

8.

Capital social

92000

9.

Creane comerciale pe termen scurt

45000

10. Datorii fa de buget

15000

11. Datorii privind asigurrile sociale i medicale

30000

12. Avansuri primite pe termen scurt

23000

Corespondena
Coninutul operaiilor economice

Suma lei

conturilor
Dt

1.

Din numerarul la contul curent se acord un

Ct

14000

avans furnizorilor.
2.

La numerarul la contul curent se

5000

nregistreaz suma obinut din vnzarea


valutei.
3.

n contul curent se nregistreaza suma

45000

obinut de la cumprtori.
4.

De la furnizori se procur materiale cu

10000

achitare ulterioar.
5.

Din contul de curent se transfer bugetului.

12000

6.

n contul curent se primete un credit pe

90000

termen lung.
7.

S-a ridicat numerar de la contul curent n

70000

valuta national.
8.

S-a achitat salariul personalului din

51300

numerarul n casierie.
cmii bilanul contabil la nceputul perioadei de gestiune.
2. ntocmii formulele contabile.

1.

nto

3. Deschidei conturile contabile i nregistrai n ele operaiunile economice, calculai soldurile


finale.
4. ntocmii bilanul la sfritul perioadei de gestiune.
Bilanul la nceputul perioadei de gestiune.
ACTIV

suma

PASIV

1. Active imobilizate

suma

3. Capital propriu

4. Datorii pe termen lung

2. Active circulante

5. Datorii curente

TOTAL ACTIV

Dt

Ct

TOTAL PASIV

Dt

Ct

Dt

Ct

Rd

Rc

Dt

Rd

Ct

Rc

Dt

Rd

Rc

Rc

Rc

Rc

Rc

Ct

Rc

Dt

Rd

Ct

Rc

Dt

Rd

Ct

Dt

Rd

Rd

Ct

Dt

Rd

Ct

Rc

Dt

Rd

Ct

Dt

Rd

Rd

Ct

Rc

Dt

Rd

Ct

Rc

Bilanul la sfritul perioadei de gestiune:


ACTIV

suma

PASIV

suma

1. Active imobilizate

3. Capital propriu

4. Datorii pe termen lung

2. Active circulante

5. Datorii curente

TOTAL ACTIV

TOTAL PASIV

Problema nr. 12
La nceputul anului entitatea "Acorex" S.R.L. dispunea de urmtoarele elemente patrimoniale:
Elementele patrimoniale

Suma lei

1.

Numerar n casierie

2.

Rezerve statutare

12000

3.

Profit nerepartizat al anilor precedeni

12750

4.

Capital social

449200

5.

Datorii fa de buget

6.

Mijloace fixe

186350

7.

Numerar la contul curent n valut naional

143800

8.

Datorii fa de furnizori

34500

9.

Pierderi a perioadei de gestiune

6700

10. Creane comerciale pe termen scurt

179000

400

7800

Corespondena
Coninutul operaiilor economice

Suma lei

conturilor.
Dt

1.

Ct

Din numerarul la contul curent n moned


naional s-a transferat datoria fa de

3250

furnizori.
2.

La numerarul la contul curent n moned


naional s-a ncasat creana cumprtorului.

3.

S-au procurat materiale, achitndu-se din


numearul contului curent n valut naional.

4.

2500

Din numerarul la contul curent se transfer


bugetului.

5.

34600

7500

Din contul profitului nerepartizat al anilor


precedeni s-au majorat rezervele statutare.
2000

6.

S-a procurat un mijloc fix de la furnizor cu


achitarea ulterioar.

7.

7500

S-a eliberat avans inginerului-ef al entitii.


150

1. ntocmii bilanul la nceputul perioadei de gestiune.


2. ntocmii formulile contabile.
3. Deschidei conturile contabile i nregistrai n ele operaiunile economice, calculai soldurile
finale.

4. ntocmii balana de verificare tabelar a conturilor sintetice


5.

ntocmii bilanul la sfritul perioadei de gestiune.

Bilanul la nceputul perioadei de gestiune:


ACTIV

suma

PASIV

1. Active imobilizate

suma

3. Capital propriu

4. Datorii pe termen lung

2. Active circulante

5. Datorii curente

TOTAL ACTIV

Dt

Ct

TOTAL PASIV

Dt

Ct

Dt

Ct

Rd

Rc

Dt

Rd

Ct

Rc

Dt

Rd

Rc

Dt

Rc

Dt

Rc

Rc

Dt

Rc

Ct

Rd

Ct

Rd

Ct

Rd

Ct

Dt

Rc

Dt

Rc

Rd

Ct

Rd

Ct

Rd

Ct

Dt

Rd

Rd

Rc

Dt

Rc

Ct

Rd

Rc

ntocmii balana de verificare tabelar a conturilor sintetice

Simb. Denumirea contului


cont.

Soldul iniial
debitor

creditor

Rulajele
debitor

creditor

Soldul final
debitor

creditor

TOTAL

Bilanul la sfritul perioadei de gestiune:


ACTIV

1. Active imobilizate

suma

PASIV

3. Capital propriu

suma

4. Datorii pe termen lung

2. Active circulante

5. Datorii curente

TOTAL ACTIV

TOTAL PASIV

Problema nr. 13
La nceputul anului entitatea "Vectru" S.R.L. dispunea de urmtoarele elemente
patrimoniale:
Elementele patrimoniale
1.

Contul curent n moned naional

Suma, lei
9000

2.

Capital social

31470

3.

Profit nerepartizat al anilor precedeni

6000

4.

Materiale

3500

5.

Datorii fa de furnizori

9100

6.

Datorii fa de buget

46900

7.

Creane comerciale pe termen scurt

54750

8.

Pierderi ale perioadei de gestiune

31000

9.

Datorii fa de personal privind retribuirea muncii

4780

Corespondena
Coninutul operaiilor economice

Suma, lei

conturilor.
Dt

1.

n contul curent se primete o parte a


creanelor cumprtorilor.

2.

Ct

3500

Din contul profitului nerepartizat al anului


precedent s-au constituit rezerve prevzute

2000

de legislaie.
3.

De la furnizori s-au primit materiale cu


achitarea ulterioar.

4.

6000

Din numerarul de la contul curent se


transfer bugetului.

5.

3000

Din numerarul n casierie s-a platit salariul


personalului.

6.

De la contul curent n moned naional s-a


primit numerar n casierie.

7.

4500

10000

S-a rscumprat de la proprietari o parte din


aciuni, achitndu-se din cas.

8.

5000

Din casierie s-a transferat numerar la contul


curent n moned naional.

1.
500

nto

cmii

bilanul la nceputul perioadei de gestiune.


2. ntocmii formulele contabile.
3. Deschidei conturile contabile i nregistrai n ele operaiunile economice, calculai soldurile
finale.
4. ntocmii balana de verificare tabelar a conturilor sintetice
5.

ntocmii bilanul la sfritul perioadei de gestiune.

Bilanul la nceputul perioadei de gestiune:


ACTIV

suma

PASIV

1. Active imobilizate

suma

3. Capital propriu

4. Datorii pe termen lung

2. Active circulante

5. Datorii curente

TOTAL ACTIV

Dt

Rd

Ct

Rc

TOTAL PASIV

Dt

Rd

Ct

Rc

Dt

Rd

Ct

Rc

Dt

Rd

Ct

Rc

Dt

Rd

Rd

Ct

Rd

Ct

Rc

Dt

Dt

Rc

Dt

Rc

Ct

Rd

Ct

Rd

Rc

Dt

Rc

Dt

Ct

Rd

Ct

Rd

Ct

Dt

Rc

Dt

Rc

Ct

Rd

Rc

ntocmii balana de verificare tabelar a conturilor sintetice

Simb. Denumirea contului


cont.

Soldul iniial
debitor

creditor

Rulajele
debitor

creditor

Soldul final
debitor

creditor

TOTAL

Bilanul la sfritul perioadei de gestiune:


ACTIV

1. Active imobilizate

suma

PASIV

3. Capital propriu

suma

4. Datorii pe termen lung

2. Active circulante

5. Datorii curente

TOTAL ACTIV

TOTAL PASIV

Problema nr. 14
Indicai corespondea conturilor i ntocmii balana de verificare de tip ah n
baza operaiunilor economice de mai jos:

Coninutul operaiilor economice

Suma

Corespondena

(lei)

conturilor
Dt

Ct

1.

Din numerarul la contul curent s-au transferat mijlaoce 5000


bneti pentru procurarea cotelor de participaie cu
termenul de 18 luni.

2.

S-a achiziionat de la furnizori o program informatic.

2500

3.

S-au achitat n numerar salariile lucrtorilor.

8800

4.

A fost ncasat un mprumut pe termen scurt n valut

8000

strin.
5.

S-a primit un avans de la cumprtor pentru livrarea

5000

ulterioar.
6.

Profitul net al perioadei de gestiune a fost utilizat la

3000

majorarea capitalului social


7.

S-au achiziionat de la furnizori haine de protecie din

700

numerarul n casierie.
8.

Titularul de avans a restituit n casieria entitii avansul

500

nejustificat.

Balana de verificare de tip ah


Credit

112

226

Debit
112
141
213
241
242
243
333
412
521
531
Total
rulaj
creditor

Problema nr. 15

241

242

311

512

521

522

523

Total
rulaj
debitor

La entitatea Delta S.R.L. la nceputul lunii ianuarie anul curent se aflau n stoc:

N/o

Tipuri de materiale

U/m

Cantitatea

Preul

1.

Materialul A

buc

450

25,00

2.

Materialul B

kg

230

17,00

n cursul lunii au avaut loc urmtoarele operaii economice:

Coninutul operaiilor economice

Suma

Corespondena

(lei)

conturilor
Dt

1 S-au eliberat n producie:


Materialul A - 230 buc.
Materialul B-120 kg
2 S-au procurat de la furnizori:
Materialul A - 280 buc. a cte 25 lei buc.
Materialul B - 190 kg a cte 17 lei kg
3 S-au eliberat n producie:
Materialul A - 300 buc.
Materialul B-170 kg

1. ntocmii formulele contabile necesare.


2. Deschidei contul sintetic 211 Materiale i conturile sale analitice.
3. ntocmii balana de verificare a conturilor analitice.

Debit

211Materiale"

Sold initial

Rulaj debitor
Sold final

Rulaj creditor

Credit

Ct

Contul analitic Materialul A aferent contului sintetic 211 Materiale

Coninutul

U/m

operaiei

Preul

Intrri

(lei)

cantitatea

Ieiri
suma

cantitatea

suma

Sold initial

Rulaj
Sold final

Contul analitic Materialul B" aferent contului sintetic 211 Materiale

Coninutul

U/m

operaiei

Preul

Intrri

(lei)

cantitatea

Ieiri
suma

cantitatea

suma

Sold initial

Rulaj
Sold final

Balana de verificare a conturilor analitice deschise la contul sintetic 211 Materiale


Denumirea

Un. Pre

Sold iniial

materialelor

m.

Canti-

Suma

Intrri (debit)

Ieiri (credit)

Canti-

Suma

tatea

(lei)

Canti-

Suma

Canti-

Suma

tatea

(lei)

tatea

(lei)

tatea

(lei)

(lei)

Rulajele

Sold final

1.
2.
Total

Problema nr. 16

La entitatea Tiras S.R.L. la nceputul lunii mai anul curent soldul contului Mrfuri se
prezentau n felul urmtor:
N/o Tipuri de mrfuri

U/m

Cantitatea

Preul

1.

Spun pentru copii

buc

200

6,00

2.

Ulei pentru copii

kg

5000

8,00

3.

Crem pentru copii

kg

100

10,00

Suma

In cursul lunii au avaut loc urmtoarele operaii economice:

Coninutul operaiilor economice

Suma

Corespondena

(lei)

conturilor
Dt

Ct

S-au primit mrfuri de la furnizori:


Spun pentru copii - 200 buc. 6 lei buc.
Crem pentru copii - 60 kg 10 lei kg

Au fost livrate cumprtorilor (la costul


efectiv):
Spun pentru copii - 150 buc.
Ulei pentru copii - 3000 kg
Crem pentru copii - 90 kg

S-au primit mrfuri de la furnizori:


Ulei pentru copii 300 kg 8 lei kg
Crem pentru copii - 150 kg 10 lei kg

1. ntocmii formulele contabile necesare.


2. Deschidei contul sintetic 217 Mrfuri i conturile sale analitice.
3. ntocmii balana de verificare a conturilor analitice
Debit

217Mrfuri

Sold initial

Rulaj debitor
Sold final

Rulaj creditor

Credit

Contul analitic Spun pentru copii aferent contului sintetic 217 Mrfuri
Coninutul

U/m

Preul

operaiei

(lei)

Intrri
cantitatea suma

Ieiri
cantitatea

suma

Sold initial

Rulaj
Sold final
Contul analitic Ulei pentru copii aferent contului sintetic 217 Mrfuri
Coninutul

U/m

Preul

operaiei

(lei)

Intrri
cantitatea suma

Ieiri
cantitatea

suma

Sold initial

Rulaj
Sold final
Contul analitic Crem pentru copii aferent contului sintetic 217 Mrfuri
Coninutul

U/m

Preul

operaiei

(lei)

Intrri
cantitatea suma

Ieiri
cantitatea

suma

Sold initial

Rulaj
Sold final

Balana de verificare a conturilor analitice deschise la contul sintetic 217 Mrfuri"


Denumirea

Un. Pre

Sold iniial

materialelor

m.

Canti-

Suma

Intrri (debit)

Ieiri (credit)

Canti-

Suma

tatea

(lei)

Canti-

Suma

Canti-

Suma

tatea

(lei)

tatea

(lei)

tatea

(lei)

(lei)

Rulajele

Sold final

1.
2.
3.
Total