Sunteți pe pagina 1din 133

OBIECT DE ACTIVITATE

1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE

1. Denumirea :
2. Sediul social:
3. Telefon/fax:
4. Nr. nregistrare O.R.C.:
5. Cod fiscal:
6. Forma juridic:
7. Durata de funcionare:

S.C. ALFAR S.A. Arad;


C. Zimandului, nr. 3, Arad;
057/234512
J02/168/91;
R 1677562
- persoan juridic romn;
- societate pe aciuni;
- capital privat
nelimitat

1.2. SCURT ISTORIC


S.C. ALFAR S.A. a fost nfiinat n anul 1991, profilul iniial de activitate
fiind cultivarea i producerea legumelor de ser (tomate, castravei, ardei, fasole),
producerea ciupercilor precum i conservarea acestora ntr-o fabric proprie. Iniial,
produsele au fost destinate numai judeului Arad. Ulterior, piaa de desfacere s-a
lrgit la nivelul ntregii rii, produsele fiind destinate chiar i exportului. Partenerii
externi ai firmei sunt din ri precum: Austria, Cehia, Germania.
Gama produselor s-a lrgit n timp prin diversificarea culturilor. Alturi de
culturile iniiale s-au mai realizat culturi de varz, salat, gulie, conopid, vinete,
etc. O parte din materia prim este importat din Olanda i Ungaria.
Transportul mrfurilor se realizeaz pentru mrfurile destinate partenerilor
interni cu mijloacele clienilor, iar pentru produsele exportate cu mijloacele proprii.

1.3. OBIECT DE ACTIVITATE


Obiectul de activitate const n:
- producie:
- producerea rsadului:
- cultivarea i producerea legumelor;
- producerea ciupercilor;
3

- producerea conservelor;
- comer:
- comercializarea en-gros a produselor att la clieni ct i prin
magazinele proprii;
- alte activitii specifice

1.4. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI


-

cifra de afaceri:
venituri totale:
profit din exploatare:
profit brut al exerciiului:
profit net:
numr de personal:

12737611
22517529
1021263
541510
184926
1094

1.5. EVOLUIA CAPITALULUI SOCIAL


Capitalul social a fost iniial de 5000000 lei, mprit n 300 aciuni, subscris
n ntergime. n decursul timpului capitalul social a fost majorat la aproximativ
30000000 lei, mai exact 29502900 lei.

1.6. PREZENTAREA INSTRUMENTELOR DE ANALIZ FINANCIAR


n scopul realizrii analizei financiare la S.C. ALFAR S.A. prezentm
urmtoarele instrumente de analiz:
- bilanul contabil al societii;
- alte date necesare studiului:
- situaia creanelor;
- situaia datoriilor;
- situaia stocurilor;
- repartizarea profitului;
- balana imobilizrilor;
- date informative;
- contul de profit i pierdere;
- bilanul financiar;
4

- bilanul funcional.
BILANUL CONTABIL
- MII
LEI -

ACTIV CONTABIL

IMOBILIZARI NECORPORALE
Cheltuieli de constituire si de cercetare - dezvoltare
Alte imobilizari
Imobilizari in curs
IMOBILIZARI CORPORALE
Terenuri
Cladiri
Constructii speciale
Masini, utilaje si mijloace de transport
Alte imobilizari corporale
Imobilizari in curs
IMOBILIZARI FINANCIARE
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL
STOCURI
Stocuri de materii prime, materiale consumabile etc.
Stocuri aflate la terti
Productie in curs de executie
Semifabricate, produse finite, produse reziduale
Animale
Marfuri
Ambalaje
CREANTE
Furnizori debitori
Clienti si conturi asimilate
Alte creante
Decontari cu asociatii privind capitalul
DISPONIBILITATI SI PLASAMENTE
Titluri de plasament
Conturi la banci in lei
Conturi la banci in devize in tara
Casa in lei
Casa in devize
5

PERIOADA DE
ANALIZ
1
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29496419 29014534 28624671
34224
34224
34224
3432238 3416954 3281195
23245277 22937984 22681379
2257684 2162847 2099226
385805 343056 391167
141191 119469 137480
25964
55363
93037
29522383 29069897 28717708
1831376 3266909 5783999
252786 434920 636092
10256
0
0
1230428 2409931 4209726
255374 313616 775822
0
0
0
40895
86861 114896
41637
21581
47463
382543 565548 1767814
1438
16761 1016184
349475 433418 638735
31630 115369 112895
0
0
0
338324
50486 123338
0
0
0
89121
38243 109631
14321
458
0
7052
1382
6609
1170
25
99

Acreditive in lei
Acreditive in devize
Valori de incasat
Alte valori
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL
Cheltuieli inregistrate in avans
Decontari din operatii in curs de clarificare
Diferente de conversie activ
CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE - TOTAL
PRIME PRIVIND RAMBURSAREA OBLIGATIUNILOR
TOTAL ACTIV

0
0
0
0
0
0
0
0
0
226660
10378
6999
2552243 3882943 7675151
117679 123148 184938
66872
0
0
46283
33748
20534
230834 156896 205472
0
0
0
3310973
32305460
6 36598331
PERIOADA DE ANALIZ

PASIV CONTABIL
Capital social
- subscris varsat
- patrimoniul regiei
Contul intreprinzatorului individual
Prime legate de capital
Diferente din reevaluare
Rezerve
Rezultatul reportat
- profit nerepartizat
- pierdere neacoperita
Rezultatul exercitiului
- profit
- pierdere
Repartizarea profitului
Fonduri
Repartizari la fondul de dezvoltare
Subventii pentru investitii
Provizioane reglementate
CAPITALURI PROPRII - TOTAL
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
Imprumuturi si datorii asimilate
Furnizori si conturi asimilate
Clienti creditori
Alte datorii
DATORII TOTAL
Venituri inregistrate in avans
6

1
2
3
29502900 29502900 29502900
29502900 29502900 29502900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20368
0
39608
40614
68338
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70173
7484 184926
70173
7484 184926
4800
6836 184926
37897 462768 1025683
118856 554049 960812
1988
1971
0
0
0
0
29528910 29475220 29636109
49896
18051
0
1491421 794814 3064662
639557 1568025 902793
213
276
1636
585157 1237652 2776529
2716348 3600767 6745620
0
0
0

Decontari din operatiuni in curs de clarificare


Diferente de conversie pasiv
CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE - TOTAL
TOTAL PASIV

0
10306
10306

0
0
15698 216602
15698 216602
3310973
32305460
6 36598331

SITUAIA CREANELOR
- MII
LEI -

CREANTE
TOTAL CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE
Creante legate de participatii
Imprumuturi acordate pe termen lung
Alte creante imobilizate
TOTAL CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE
TOTAL CREANTE DIN EXPLOATARE
Furnizori debitori
Clienti
Personal si asigurari sociale
Total creante fata de stat
- impozit pe profit
- taxa pe valoarea adaugata
- alte creante cu statul si institutiile publice
TOTAL CREANTE EXCEPTIONALE
Total creante fata de asociati si grupuri
- decontari cu asociati privind capitalul
- grupuri si alte conturi cu asociatii
Debitori diversi
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS
TOTAL CREANTE

PERIOADA DE ANALIZA
1
2
3
10964
30363
52537
0
0
0
0
0
0
10964
30363
52537
422822
605367
1802417
364316
521834
1657294
1438
16761
1016184
349475
433418
638735
1641
40928
870
11762
30727
1505
0
30727
0
11762
0
1505
0
0
0
58506
83533
145123
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58506
83533
145123
117679
123148
184938
551465
758878
2039892

SITUAIA DATORIILOR
- MII
LEI -

DATORII
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE
Imprumuturi din emisiune de obligatiuni
Credite bancare pe termen lung
7

PERIOADA DE ANALIZA
1
2
3
1491421
794814
3064662
0
0
0
182011
76400
0

Credite bancare pe termen scurt


Alte imprumuturi si datorii financiare
TOTAL DATORII DE EXPLOATARE
Furnizori
Clienti creditori
Personal si asigurari sociale
Total datorii fata de stat
- impozit pe profit
- taxa pe valoarea adaugata
- alte datorii cu statul si institutiile publice
TOTAL DATORII EXCEPTIONALE
Grupuri si alte conturi cu asociatii
Creditori diversi
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS
TOTAL DATORII

0
1309410
1071216
639557
213
359839
71607
491
0
71116
153710
32
153678
0
2716347

675425
42989
2772067
1568025
276
588525
615241
0
255970
359271
33886
146
33740
0
3600767

2958309
106353
3663713
902793
1636
1188498
1570786
323045
0
1247741
17245
108
17137
0
6745620

SITUAIA STOCURILOR
- MII LEI -

ELEMENTE DE STOCURI

PERIOADA DE ANALIZA
1
2
3
21120
34342
45461
205231
361844
518636
26435
38734
71995
1230428
2409931
4209726
255374
313616
775822
10256
0
0
0
0
0
82532
108442
162359
1831376
3266909
5783999

Materii prime
Materiale consumabile
Obiecte de inventar
Productie in curs de executie
Produse
Stocuri aflate la terti
Animale
Marfuri si ambalaje
TOTAL STOCURI

DATE INFORMATIVE
- MII
LEI -

DENUMIRE INDICATORI

PERIOADA DE ANALIZA
1
2
3
1255
1262
1094
1845578
2891000
4072352
38932
26012
336267

Numar mediu de salariati


Salarii brute
Mijloace fixe amortizate integral si folosite in
8

continuare
Amortizarea aferenta grad. de neutilizare a mijl.fixe

231276

1292415

2338777

REPARTIZAREA PROFITULUI
- MII
LEI -

DENUMIRE INDICATORI

PERIOADA DE ANALIZA
1
2
3
4800
6836
184926
4800
1006
27076
0
0
0
0
0
0
0
700
0
0
3239
157850
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1891
0
65373
648
0

REPARTIZARI DIN PROFIT


Rezerve legale
Acoperirea pierderilor din anii precedenti
Participarea salariatilor la profit
Cota managerului din profitul net
Fond de dezvoltare
Surse proprii de finantare
Rezerve statutare si alte rezerve
Alte repartizari prevazute de lege
Dividende de platit total
PROFIT NEREPARTIZAT

BALANA IMOBILIZRILOR
- MII
LEI -

DENUMIRE INDICATORI

PERIOADA DE ANALIZA
1
2
3

IMOBILIZARI NECORPORALE
Sold initial
Intrari
Iesiri
Sold final
Amortizare la inceputul anului
Amortizare in cursul anului
Amortizarea aferenta imobilizarilor iesite
Amortizare la sfarsitul anului
Valoarea ramasa a imobilizarilor
Sold final al provizioanelor
Valoarea neta a imobilizarilor
IMOBILIZARI CORPORALE

0
342
342
0
0
0
0
0
0
0
0
9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sold initial
Intrari
Iesiri
Sold final
Amortizare la inceputul anului
Amortizare in cursul anului
Amortizarea aferenta imobilizarilor iesite
Amortizare la sfarsitul anului
Valoarea ramasa a imobilizarilor
Diferente din reevaluare
Sold final al provizioanelor
Valoarea neta a imobilizarilor
IMOBILIZARI FINANCIARE
Sold initial
Intrari
Iesiri
Sold final
Amortizare la inceputul anului
Amortizare in cursul anului
Amortizarea aferenta imobilizarilor iesite
Amortizare la sfarsitul anului
Valoarea ramasa a imobilizarilor
Sold final al provizioanelor
Valoarea neta a imobilizarilor
TOTAL IMOBILIZARI
Sold initial
Intrari
Iesiri
Sold final
Amortizare la inceputul anului
Amortizare in cursul anului
Amortizarea aferenta imobilizarilor iesite
Amortizare la sfarsitul anului
Valoarea ramasa a imobilizarilor
Diferente din reevaluare
Sold final al provizioanelor
Valoarea neta a imobilizarilor

4589724
36841
859
4625706
562959
355539
231276
687222
3938482
25557935
0
29496417

4625706
25631646
66057
30191295
918498
1552901
2224
2469175
27722120
0
0
27722119

30191295
325048
176276
30340067
2469176
1598028
13031
4054173
26285894
0
0
26285894

22542
7448
4026
25964
0
0
0
0
25964
0
25964

25964
45753
16354
55363
0
0
0
0
55363
0
55363

55363
45282
7608
93037
0
0
0
0
93037
0
93037

4612266
44631
5227
4651670
562959
355539
231276
687222
3964446
25557937
0
29522383

4651670
25677399
82411
30246658
918498
1552901
2224
2469175
27777482
0
0
27777482

30246658
370330
183884
30433104
2469176
1598028
13031
4054173
26378931
0
0
26378931

CONTUL DE PROFIT I PIERDERE


10

- MII
LEI -

ELEMENTE
Venituri din vanzarea marfurilor
Productia vanduta
CIFRA DE AFACERI
Venituri din productia stocata
Venituri din productia imobilizata
PRODUCTIA EXERCITIULUI
Venituri din subventii de exploatare
Alte venituri din exploatare
Venituri din provizioane privind activitatea de exploat.
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL
Cheltuieli privind marfurile
Cheltuieli materiale total
Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate
Cheltuieli cu personalul total
Alte cheltuieli de exploatare
Cheltuieli cu amortizari si provizioane
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL
REZULTATUL DIN EXPLOATARE
Venituri din participatii, alte imob.fin. si creante imob.
Venituri din titluri de plasament
Venituri din diferente de curs valutar
Venituri din dobanzi
Alte venituri financiare
Venituri din provizioane
VENITURI FINANCIARE - TOTAL
Pierderi din creante legate de participatii
Cheltuieli din titluri de plasament cedate
Cheltuieli din diferente de curs valutar
Cheltuieli privind dobanzile
Alte cheltuieli financiare
Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL
REZULTATUL FINANCIAR
REZULTATUL CURENT
VENITURI EXCEPTIONALE - TOTAL
CHELTUIELI EXCEPTIONALE - TOTAL
11

PERIOADA DE ANALIZA
1
2
3
1321579
933618
984323
8647094
8701146 11259832
9968673
9634764 12244155
1230428
4965146
2345830
0
6277
0
9877522 13672569 13605662
0
0
76302
1589198
3259598
7071324
657
0
0
12788956 17865785 21737611
1088954
816327
833668
5883421
8805299
9453590
673796
1081359
1031528
189865
62363
58030
2657516
3876330
5483776
1436167
2290714
3305679
165207
491037
550077
12094926 17423429 20716348
694030
442356
1021263
1825
1861
4310
0
0
0
126395
121525
123541
20686
18691
10897
29145
10116
161490
0
39788
18051
178051
191981
318289
0
0
0
0
0
0
299786
135547
127235
455640
431841
587288
0
889
1746
0
18051
0
755426
586328
716269
-577375
-394347
-397980
116655
48009
623283
4100
177220
461629
24758
205093
543402

REZULTATUL EXCEPTIONAL
VENITURI TOTALE
CHELTUIELI TOTALE
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI
IMPOZIT PE PROFIT
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI

-20658
12971107
12875110
95997
25824
70173

-27873
18234986
18214850
20136
12652
7484

-81773
22517529
21976019
541510
356584
184926

BILANUL FINANCIAR
- MII LEI -

ACTIV
IMOBILIZARI NECORPORALE
IMOBILIZARI CORPORALE
Terenuri
Mijloace fixe
Imobilizari corporale in curs
IMOBILIZARI FINANCIARE
Imobilizari financiare > 1an
Creante > 1an
- clienti
- debitori diversi
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
STOCURI
Stocuri de materii prime, materiale consumabile
Stocuri aflate la terti
Productie in curs de executie
Semifabricate, produse finite, produse reziduale
Animale
Marfuri
Ambalaje
CREANTE
Creante < 1an
Furnizori debitori
Clienti
Personal si asigurari sociale
Total creante fata de stat
- impozit pe profit
- taxa pe valoarea adaugata
- alte creante cu statul si institutiile publice
12

PERIOADA DE ANALIZA
1
2
3
0
0
0
29496419
29014534
28624671
34224
34224
34224
29321004
28860841
28452967
141191
119469
137480
43103
66673
52537
15000
55363
52537
28103
11310
0
15574
0
0
12529
11310
0
29539522
29081207
28677208
1831376
3266909
5783999
252786
434920
636092
10256
0
0
1230428
2409931
4209726
255374
313616
775822
0
0
0
40895
86861
114896
41637
21581
47463
365404
554238
1808314
354440
554238
1767814
1438
16761
1016184
333901
433418
638735
1641
40928
870
11762
30727
1505
0
30727
0
11762
0
1505
0
0
0

Debitori diversi
Imobilizari financiare < 1an
DISPONIBILITATI SI PLASAMENTE
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL
TOTAL ACTIV

5698
10964
338324
2535104
32074626

PASIV
CAPITALURI PROPRII - TOTAL
DATORII PE TERMEN MEDIU SI LUNG

Credite bancare pe termen mediu si lung


Capital permanent
DATORII IN AFARA EXPL. PE TERMEN SCURT

Credite bancare pe termen scurt


Alte imprumuturi si datorii financiare
Grupuri si alte conturi cu asociatii
Creditori diversi
DATORII DE EXPLOATARE PE TERMEN SCURT

Furnizori
Clienti creditori
Personal si asigurari sociale
Total datorii fata de stat
- impozit pe profit
- taxa pe valoarea adaugata
- alte datorii cu statul si institutiile publice
Dividende de repartizat
Datorii totale pe termen scurt
TOTAL PASIV

32404
0
50486
3871633
32952840

PERIOADA DE ANALIZA
1
2
3
29292905
29351425
29647239
182011
42989
0
182011
42989
0
29474916
29394414
29647239
1463120
785711
3081907
0
751825
3006290
1309410
0
58372
32
146
108
153678
33740
17137
1136589
2772715
3663713
639557
1568025
902793
213
276
1636
359839
588525
1188498
71607
615241
1570786
491
0
323045
0
255970
0
71116
359271
1247741
65373
648
0
2599709
3558426
6745620
32074626
32952840
36392859

Construcia bilanului financiar este prezentat n paginile urmtoare:

13

110520
40500
123338
7715651
36392859

ACTIV

1
Bilant contabil

IMOBILIZARI NECORPORALE
Cheltuieli de constituire si de cercetare - dezvoltare
Alte imobilizari
Imobilizari in curs
IMOBILIZARI CORPORALE
Terenuri
Cladiri
Constructii speciale
Masini, utilaje si mijloace de transport
Alte imobilizari corporale
Imobilizari in curs
IMOBILIZARI FINANCIARE
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
STOCURI
Stocuri de materii prime, materiale consumabile etc.
Stocuri aflate la terti
Productie in curs de executie
Semifabricate, produse finite, produse reziduale
Animale
Marfuri
Ambalaje
CREANTE
Furnizori debitori
Clienti si conturi asimilate
Alte creante
Decontari cu asociatii privind capitalul
DISPONIBILITATI SI PLASAMENTE
Titluri de plasament
Conturi la banci in lei
Conturi la banci in devize in tara

0
0
0
0
29496419
34224
3432238
23245277
2257684
385805
141191
25964
29522383
1831376
252786
10256
1230428
255374
0
40895
41637
382543
1438
349475
31630
0
338324
0
89121
14321

Corectii

2
Bilant corectat

Bilant contabil

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 29496419 29014534
0
34224
34224
0 3432238 3416954
0 23245277 22937984
0 2257684 2162847
0 385805 343056
0 141191 119469
0
25964
55363
0 29522383 29069897
0 1831376 3266909
0 252786 434920
0
10256
0
0 1230428 2409931
0 255374 313616
0
0
0
0
40895
86861
0
41637
21581
0 382543 565548
0
1438
16761
0 349475 433418
0
31630 115369
0
0
0
0 338324
50486
0
0
0
0
89121
38243
0
14321
458
14

Corectii

3
Bilant corectat

Bilant contabil

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 29014534 28624671
0
34224
34224
0 3416954 3281195
0 22937984 22681379
0 2162847 2099226
0 343056 391167
0 119469 137480
0
55363
93037
0 29069897 28717708
0 3266909 5783999
0 434920 636092
0
0
0
0 2409931 4209726
0 313616 775822
0
0
0
0
86861 114896
0
21581
47463
0 565548 1767814
0
16761 1016184
0 433418 638735
0 115369 112895
0
0
0
0
50486 123338
0
0
0
0
38243 109631
0
458
0

Corectii

Bilant corectat

0
0
0
0
0
0
0
0
0 28624671
0
34224
0 3281195
0 22681379
0 2099226
0 391167
0 137480
0
93037
0 28717708
0 5783999
0 636092
0
0
0 4209726
0 775822
0
0
0 114896
0
47463
0 1767814
0 1016184
0 638735
0 112895
0
0
0 123338
0
0
0 109631
0
0

7052
0
7052
1382
0
1382
6609
0
6609
1170
0
1170
25
0
25
99
0
99
Casa in devize
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Acreditive in lei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Acreditive in devize
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Valori de incasat
226660
0 226660
10378
0
10378
6999
0
6999
Alte valori
2552243
0 2552243 3882943
0 3882943 7675151
0 7675151
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL
117679
-117679
0
123148
-123148
0
184938
-184938
0
Cheltuieli inregistrate in avans
66872 -66872
0
0
0
0
0
0
0
Decontari din operatii in curs de clarificare
46283 -46283
0
33748 -33748
0
20534 -20534
0
Diferente de conversie - activ
230834 -230834
0 156896 -156896
0 205472 -205472
0
CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE - TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PRIME PRIVIND RAMBURSAREA OBLIGATIUNILOR
TOTAL ACTIV
32305460 -230834 32074626 33109736 -156896 32952840 36598331 -205472 36392859
Casa in lei

PASIV

1
Bilant contabil

Capital social
- subscris varsat
Contul intreprinzatorului individual
Prime legate de capital
Diferente din reevaluare
Rezerve
Rezultatul reportat
- profit nerepartizat
- pierdere neacoperita
Rezultatul exercitiului
- profit

Corectii

Bilant corectat

29502900 -117679
29502900 -66872
0
10306
0 -46283
0
39608
49896
0 -65373
0
0
70173
70173

Bilant contabil

Corectii

29502900 -123148
29502900
0 -15697
0
-648
20368
15698
40614
0
0
0
7484
7484

3
Bilant corectat

Bilant contabil

29502900 -184938
29502900 -20534
0 216602
0
0
68338
0
0
0
184926
184926

- pierdere
Repartizarea profitului

4800

6836
15

Corectii

184926

Bilant corectat

37897
462768
118856
554049
0
Repartizari la fondul de dezvoltare
1988
1971
0
Subventii pentru investitii
0
0
0
Provizioane reglementate
29528910 -236005 29292905 29475220 -123795 29351425 29636109
11130 29647239
CAPITALURI PROPRII - TOTAL
49896 -49896
0
18051 -18051
0
0
0
0
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
1491421
794814
3064662
0 3064662
Imprumuturi si datorii asimilate
639557
65373
1568025
648
902793
0 902793
Furnizori si conturi asimilate
213
276
1636
0
1636
Clienti - creditori
585157
1237652
2776529
0 2776529
Alte datorii
2716348
65373 2781721 3600767
648 3601415 6745620
0 6745620
DATORII - TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Venituri inregistrate in avans
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Decontari din operatiuni in curs de clarificare
10306
-10306
0
15698
-15698
0
216602
-216602
0
Diferente de conversie - pasiv
10306 -10306
0
15698 -15698
0 216602 -216602
0
CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE - TOTAL
TOTAL PASIV
32305460 -230834 32074626 33109736 -156896 32952840 36598331 -205472 36392859
Fonduri

16

17

BILANUL FUNCIONAL

ACTIV
I. ACTIV ACICLIC
Imobilizari necorporale
Imobilizari corporale
Imobilizari financiare
TOTAL ACTIVE STABILE
Imobilizari in leasing
Cheltuieli inregistrate in avans de repartizat
TOTAL ACTIVE ACICLICE
II. ACTIV CICLIC
ACTIVE AFERENTE CICLULUI DE EXPLOATARE
Stocuri
Creante privind exploatarea
- furnizori debitori
- clienti
- personal si asigurari sociale
- creante fata de stat
- cheltuieli inregistrate in avans aferente exploatarii
Diferente de conversie activ
Decontari din operatii in curs de clarificare
TOTAL ACTIVE CICLICE AFERENTE EXPLOAT.
ACTIVE IN AFARA EXPLOATARII
Creante in afara exploatarii
- total crente fata de asociati si grupuri
- decontari cu asociatii privind capitalul
- grupuri si alte conturi cu asociatii
- debitori diversi
- creante din vanzarea de active
- cheltuieli inregistrate in avans in afara exploatarii
- titluri de plasament
- impozit pe profit
TOTAL ACTIVE ACICLICE IN AFARA EXPLOAT.
TOTAL ACTIVE CICLICE
III. TREZORERIA DE ACTIV
Conturi la banci in lei
Conturi la banci in devize
Casa in lei
Casa in devize
63

- MII LEI PERIOADA DE ANALIZA


1
2
3
0
30183640
25964
30209604
0
0
30209604

0
31483709
55363
3989353
0
0
31539072

0
32678844
93037
32771881
0
78938
32850819

1831376
595150
1438
349475
1641
11762
117679
46283
66872
2426526

3266909
648003
16761
433418
40928
0
123148
33748
0
3914912

5783999
1783828
1016184
638735
870
1505
106000
20534
0
7567827

58506
0
0
0
58506
0
0
0
0
58506
2485032

0
0
0
83532
0
0
0
30727
114259
4029171

145123
0
0
0
145123
0
0
0
0
145123
7712950

89121
14321
7052
1170

38243
458
1382
25

109631
0
6609
99

Alte valori lichide


TREZORERIA DE ACTIV
TOTAL ACTIV

I. PASIVUL ACICLIC
SURSE PROPRII
- TOTAL CAPITALURI PROPRII
- de origine interna
- rezerve
- rezultatul exercitiului
- fonduri
- diferente din reevaluare
- amortismente, din care:
- amortizarea imobilizarilor necorporale
- amortizarea imobilizarilor corporale
- amortizarea imobilizarilor financiare
- de origine externa
- capital social
- subventii pentru investitii
- repartizarea profitului
- repartizari la fondul de dezvoltare
- Provizioane de orice natura
SURSE EXTERNE
- credite bancare pe termen mediu si lung
- valoarea neachitata a imobilizarilor in leasing
- prime privind rambursarea obligatiunilor
TOTAL PASIVE ACICLICE
II. PASIV CICLIC
PASIVE AFERENTE CICLULUI DE EXPLOATARE
- DATORII AFERENTE EXPLOATARII
- furnizori
- clienti debitori
- personal si asigurari sociale
- datorii fata de stat
- diferente de conversie pasiv
Venituri inregistrate in avans aferente exploatarii
TOTAL PASIVE CICLICE AFERENTE EXPLOATARII
PASIVE IN AFARA EXPLOATARII
- DATORII IN AFARA EXPLOATARII
- grupuri si alte conturi cu asociatii
- creditori diversi
64

226660
338324
33032960

10378
50486
35618729

6999
123338
40687107

30306307
30216132
834900
39608
70173
37897
0
687222
0
687222
0
29504888
29502900
1988
4800
118856
90175
182011
182011
0
0
30488318

32002264
31944395
3000409
40614
7484
462768
20368
2469175
0
2469175
0
29504871
29502900
1971
6836
554049
57869
42989
42989
0
0
32045253

33724885
33724885
5333120
68338
184926
1025683
0
4054173
0
4054173
0
29502900
29502900
0
184926
960812
34604
0
0
0
0
33724885

1081522
639557
213
359839
71607
10306
0
1081522

2787765
1568025
276
588525
615241
15698
0
2787765

3880315
902793
1636
1188498
1570786
216602
0
3880315

153710
32
153678

33886
146
33740

123598
108
17137

Venituri inregistrate in avans in afara exploatarii


TOTAL PASIVE CICLICE IN AFARA EXPL.
TOTAL PASIVE CICLICE
III. TREZORERIA DE PASIV
Credite pe termen scurt
TOTAL PASIV

65

0
153710
1235232

0
33886
2821651

0
123598
4003913

1309410
33032960

751825
35618729

2958309
40687107

2. ANALIZA STRUCTURII FINANCIAR - PATRIMONIALE A FIRMEI


Analiza structurii financiare a patrimoniului firmei are ca obiective1:
stabilirea i evaluarea raporturilor dintre diferitele elemente patrimoniale;
1

Ioan Mihai - coordonator, Analiza economico-financiar, Editura Mirton, Timioara, 1999, p. 71

66

evidenierea principalelor mutaii calitative n situaia mijloacelor i


surselor generate de schimbri interne i de interaciunea cu mediul
economico-social;
aprecierea strii patrimoniale i financiare;
fundamentarea politicii i strategiei financiare.
Acest tip de analiz se numete analiz pe vertical deoarece se analizeaz n
mod distinct activul i pasivul precum i modul de structurare a acestora. Structura
financiar a firmei se analizeaz din cel puin dou puncte de vedere:
- din punct de vedere al surselor de finanare reflectate n pasivul bilanier;
- din punct de vedere al utilizrii i materializrii acestora reflectate n activul
bilanier2,
i depinde de foarte muli factori: natura activiti,, suma total a nevoilor de finanat,
riscurile pe care ntreprinderea consimte s i le asum,, poziia acionarilor, situaia
pieii financiare, oscilaiile ratei dobnzi, poziia creditorilor.

2.1. ANALIZA STRUCTURII PASIVULUI


Ratele de structur ale pasivului evideniaz modul de structurare a surselor de
finanare n funcie de proveniena i de gradul de exigibilitate al acestora. Prin nivelul
acestor rate se poate identifica existena sau inexistena unei structuri financiare
adecvate, rezultat al politicii financiare promovate de managementul unitii.
2.1.1. Structura resurselor pe termene de exigibilitate
2.1.1.1. Analiza stabilitii financiare
Rata stabilitii financiar (Rsf) reflect msura n care firma dispune de resurse
financiare cu caracter permanent fa de total resurse. Ponderea capitalului permanent
n resursele financiare reflect caracterul permanent al finanrii activitii, conferind
un grad ridicat de siguran prin stabilitate n finanare.

STABILITATEA FINANCIAR
NR.
CRT.

SPECIFICAIE

UM

SIMBOL

PERIOADA DE ANALIZ

L. Eros-Stark, I.M. Pantea, Analiza situaiei financiare - Elemente teoretice, Studiu de caz, Editura Economic, Bucureti,
1999, p. 119

67

1
2
3
4
5
6

1
2
3
Capital permanent
mii lei 29474916 29394414 29647239 Cpm=Cp+Dtml
IcCpm=Cpmn/Cp
Indicele de crestere a Cpm
1,00
0.997
1.008
m0
Pasiv total
mii lei 32074626 32952840 36392859 Pt=Cpm+Dts
Indicele de crestere a pasivului 1,00
1.027
1.104 IcPt=Ptn/Pt0
Rata stabilitatii financiare
%
91.89
89.21
81.46 Rsf=Cpm/Pt
Valoare minim acceptabil
%
50
50
50
Min

Pe ntreaga perioad de analiz firma dispune de un grad ridicat de autonomie


financiar, depind valoarea minim acceptabil. Totui indicatorul nregistreaz o
evoluie descendent, datorit reducerii, n anul 2, respectiv creterii mai lente, n anul
3 a capitalului permanent fa de totalul surselor de finanare (IcCpm<IcPt). Deci are
loc reducerea resurselor stabile n raport cu resursele ciclice. Este ns o situaie
favorabil deoarece se datoreaz reducerii datoriilor pe termen mediu i lung
(IcDtml<IcCpm).
E v o l u ti a sta b i l i ta ti i fi n a n c i a r e
105
90
75
60
45
30
15
0

3
R a ta s ta b ilita tii f in a n c ia re %

T im p

V a lo a re m in im a c c e p ta ta %

2.1.1.2. Analiza gradului de finanare curent


Rata resurselor curente (Gfc), adic gradul de finanare curent, reflect msura
n care resursele curente particip la formarea resurselor totale i la finanarea
activitii.

GRAD DE FINANARE CURENT


68

NR.
CRT
.
1
2
3
4

PERIOADA DE ANALIZ
SPECIFICAIE

UM

Datorii pe termen scurt


mii lei
Pasiv total
mii lei
Grad de finantare curent
%
Valoare maxim acceptabil
%

SIMBOL
1
2
3
2599709 3558426 6745620
Dts
32074626 32952840 36392859 Pt=Cpm+Dts
8.11
10.8
18.54 Gfc=Dts/Pt
50
50
50
Max

Pe ntreaga perioad analizat gradul de finanare curent a nregistrat valori


reduse, avnd o tendin general de cretere datorat creterii mai rapide a resurselor
curente fa de cele permanente. Acest lucru se datoreaz relaxrii termenelor de plat
aferente datoriilor din exploatare i creterea ponderii creditelor de trezorerie (0% n
anul 1, 22% n anul 2, 49% n anul 3). n ultimul an analizat firma i finaneaz
activitatea din resurse ciclice ntr-o proporie de 18,5%.
STRUCTURA FINANRII CURENTE
NR.
CRT
.

SPECIFICAIE

UM

1
2
3
4
5
6
7

Datorii pe termen scurt


- din exploatare
- financiare
- alte datorii
Rata datoriilor din exploatare
Rata datoriilor financiare pe TS
Rata altor datorii pe termen scurt

mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
%
%
%

PERIOADA DE ANALIZ

8 Rotatia datoriilor curente

zile

9 Rotatia datoriilor exploatarii

zile

SIMBOL
1
2
3
2599709 3558426 6745620 Dts=Cbts+Ots
1136589 2772715 3663713
De
1309410 751825 3064662
Df
153710
33886
17245
Dx
43.72
77.92
54.31 Rde=De/Dts
50.37
21.13
45.43 Rdf=Df/Dts
5.91
0.95
0.26 Rdx=Dx/Dts
dz=(De/Cht)*36
32.22
55.56
60.85
5
dz=(De/Che)*3
34.3
58.09
64.55
65

n primul an analizat ponderea majoritar o dein datoriile financiare (peste


50%), situaie nefavorabil avnd n vedere faptul c datoriile din exploatare trebuie s
dein minumum 75% din totalul datoriilor curente. n anul urmtor situaia se
mbuntete considerabil, datoriile din exploatare deinnd aproape 78% din total, cu
34% mai mult fa de anul anterior. n anul 3 datoriile financiare cresc din nou foarte
mult (45,4%), ceea ce indic un dezechilibru major pe termen scurt.

69

2.1.1.3. Analiza structurii finanrii


Structura finanrii pe termene (Isft) reflect raportul dintre resursele curente i
cele permanente.
STRUCTURA FINANRII PE TERMENE
NR.
CR
T.

PERIOADA DE ANALIZ
SPECIFICAIE

UM

SIMBOL
1
2
3
1 Resurse curente
mii lei 1136589 3524540 6622022 Rc=Cts+De
2 Capital permanent
mii lei 29474916 29394414 29647239 Cpm=Cp+Dtml
3 Structura finantarii pe termene %
3.86
11.99
22.34 Isft=Rc/Cpm

Datorit faptului c firma desfoar o activitate cu o durat ndelungat a


procesului de fabricaie (de la producerea rsadului pn la obinerea i valorificarea
produsului finit), indicatorul are valori normale. n ultimul an firma utilizeaz ntr-o
proporie de 22,34% resurse curente i 77,66% resurse permanente.
E v o lu tia s t r u c t u r ii fin a n t a r ii
25
20
15
10
5
0
1

2
T im p

S truc tura finantarii pe


te rm ene %

2.1.2. Structura resurselor pe surse de provenien


2.1.2.1. Analiza autonomiei financiare
Autonomia financiar pune n eviden msura n care sursele de finanare
aparin proprietarului. Cu ct sursele proprii dein o pondere mai mare n totalul
surselor de finanare cu att autonomia financiar a ntreprinderii este mai ridicat.
70

Se poate vorbi de dou tipuri de autonomie financiar:


- autonomie financiar global;
- autonomie financiar la termen.
Rata autonomiei financiare globale (Rafg) arat ct din patrimoniul firmei este
finanat pe baza resurselor proprii.
AUTONOMIA FINANCIAR GLOBAL
NR.
CRT
.
1
2
3
4
5
6

PERIOADA DE ANALIZ
SPECIFICAIE

UM

SIMBOL
1
2
3
Capital propriu
mii lei 29292905 29351425 29647239
Cp
Indicele de crestere a Cp
1,00
1.001
1.01 IcCp=Cpn/Cp0
Pt=Cp+Dtml+Dt
Pasiv total
mii lei 32074626 32952840 36392859
s
Indicele de crestere a pasivului
1,00
1.027
1.104 IcPt=Ptn/Pt0
Autonomia financiara globala
%
91.33
89.07
81.46 Rafg=Cp/Pt
Valoare minim acceptabila
%
33
33
33
Min

Firma beneficiaz de autonomie financiar ridicat pe ntreaga perioad


analizat, prezentnd garanii certe, din acest punct de vedere, pentru a beneficia de
credite pe termen mediu sau lung. Exist o tendin de reducere ca urmare a creterii
ntr-un ritm mai rapid a datoriilor totale (IcDt2=1.29, IcDt3=1.87) fa de capitalurile
proprii (IcCp2=1,001, IcCp3=1,01).

105

E v o lu t ia a u t o n o m ie i f i n a n c ia r e g lo b a le

90
75
60
45
30
15
0

3
A uto no m ia financ iara glo bala %

Timp

V alo are m inim ac c eptabila %

71

Indicele autonomiei financiare globale (Iafg) arat raportul de finanare ntre


resursele proprii i cele strine. Arat de asemenea msura n care datoriile totale pot fi
acoperite din capitaluri proprii.

INDICELE AUTONOMIEI FINANCIARE GLOBALE


NR.
CR
T.
1
2
3
4
5
6

PERIOADA DE ANALIZ
SPECIFICAIE

UM

SIMBOL
1
2
3
Capital propriu
mii lei 29292905 29351425 29647239
Cp
Indicele de crestere a Cp
1,00
1.002
1.01 IcCp=Cpn/Cp0
Datorii totale
mii lei 2781720 3601415 6745620 Dt=Dtml+Dts
Indicele de crestere a Dt
1,00
1.29
1.87 IcDt=Dtn/Dt0
Indicele autonomiei globale %
1053
815
440 Iagf=Cp/Dt
Valoare minim acceptabila
%
50
50
50
Min

Pe parcursul celor trei ani analizai firma dispune de autonomie financiar foarte
bun i este capabil s-i acopere mai mult dect integral datoriile totale pe seama
capitalurilor proprii (953% n anul 1, 715% n anul 2, respective 340% n anul 3).
Scderea autonomiei globale se datoreaz creterii mai rapide a datoriilor totale
(scderea ndatorrii pe termen mediu i lung 76,4%, respectiv 100% i creterea
datoriilor pe termen scurt 36%, respectiv 89,5%, datoriile pe termen scurt
reprezentnd peste 90% din total datorii ) n raport cu resursele proprii.
Autonomia financiar la termen (Raft) reflect proporia n care capitalurile
proprii particip la formarea capitalurilor permanente.
AUTONOMIA FINANCIAR LA TERMEN
NR.
CRT
.

PERIOADA DE ANALIZ
SPECIFICAIE

1 Capital propriu
2 Indicele de crestere a Cp

UM

SIMBOL
1
2
3
mii lei 29292905 29351425 29647239
Cp
1,00
1.002
1.01 IcCp=Cpn/Cp0
72

3 Capital permanent
4 Indicele de crestere a Cpm
Autonomia financiara la
5 termen
6 Valoare minim acceptabila

mii lei 29474916 29394414 29647239 Cpm=Cp+Dtml


IcCpm=Cpmn/Cp
1,00
0.997
1.009
m0
%
%

99.38
50

99.85
50

100 Raft=Cp/Cpm
50
Min

Pe ntreaga perioad firma dispune de un grad ridicat de autonomie finaciar,


avnd tendin de cretere i nregistrnd n anul 3 chiar valoarea de 100%. Aceast
situaie semnific faptul c resursele financiare cu utilizare ndelungat sunt n
totalitate resurse proprii, n anul 3 i peste 99% n ceilali doi ani.
105

E v o lu t i a a u t o n o m i e i f i n a n c i a r e l a t e r m e n

90
75
60
45
30
15
0

3
A uto n o m ia fina n c ia ra la te rm e n %

T im p

V a lo a re m in im a c c e p ta b ila %

Indicele autonomiei financiare la termen (Iaft) reflect msura n care datoriile


pe termen mediu i lung pot fi acoperite pe seama capitalurilor proprii.
INDICELE AUTONOMIEI FINANCIARE LA TERMEN
NR.
CR
T.
1
2
3
4
5
6

PERIOADA DE ANALIZ
SPECIFICAIE

UM

SIMBOL
1
2
3
Capital propriu
mii lei 29292905 29351425 29647239
Cp
Indicele de crestere a Cp
1,00
1.002
1.01 IcCp=Cpn/Cp0
Datorii pe termen mediu si lung mii lei
182011
42989
0
Dtml
IcDtml=Dtmln/Dt
Indicele de crestere a Dtml
1,00
0.236
0
ml0
Indicele autonomiei la termen
%
16094.03 68276.59
- Iaft=Cp/Dtml
Valoare minim acceptabila
%
100
100
100
Min

Firma se ncadreaz ntr-un grad ridicat de autonomie financiar, cu tendin de


majorare semnificativ a indicatorului, evoluie datorat reducerii semnificative a
73

datoriilor pe termen mediu i lung i meninerii capitalului propriu la un nivel relativ


constant.
2.1.2.2. Analiza ndatorrii
Ratele de ndatorare exprim n mrimi relative nivelul datoriilor pe care le are
firma n raport, fie cu totalul surselor de finanare, fie doar cu resursele proprii. n
practic se utilizeaz dou principale rate de ndatorare:
1) Rata ndatorrii globale (Rg) compar ansamblul datoriilor pe care le are
firma fa de creditorii si, indiferent dac sunt de natur financiar sau nu, cu totalul
surselor de finanare.
NDATORAREA GLOBAL
NR.
CRT
.
1
2
3
4
5
6

SPECIFICAIE

UM

PERIOADA DE ANALIZ

SIMBOL
1
2
3
Datorii totale
mii lei 2781720 3601415 6745620 Dt=Dtml+Dts
Indicele de crestere a Dt
1,00
1.29
1.87 IcDt=Dtn/Dt0
Pasiv total
mii lei 32074626 3295284036392859Pt=Cp+Dtml+Dts
Indicele de crestere a pasivului
1,00
1.027
1.104 IcPt=Ptn/Pt0
Rata indatorarii globale
%
8.67
10.93
18.54
Rig=Dt/Pt
Valoare maxim admisibila
%
66
66
66
Max

Firma se afl ntr-o situaie favorabil, pe ntreaga perioad indicatorul


nregistrnd valori sub valoarea maxim admisibil, dar cu un ritm permanent de
cretere, datorat creterii mai rapide a datoriilor totale n raport cu pasivul total. n anul
3 resursele mprumutate i atrase reprezint peste 18% din total, cu 7,6% mai mult
dect n anul 2 i 9,8% n anul 1.

74

E v o lu tia in d a to r a r ii g lo b a le

70
60
50
40
30
20
10
0
1

T im p

R ata indato rarii glo bale %


V alo are maxim admis ibila %

Indicele ndatorrii globale (Ig) msoar raportul capitalurilor mprumutate i


atrase fa de capitalul propriu.
INDICELE NDATORRII GLOBALE
NR.
CRT
.
1
2
3
4
5
6

PERIOADA DE ANALIZ
SPECIFICAIE

UM

SIMBOL

1
2
3
Datorii totale
mii lei 2781720 3601415 6745620 Dt=Dtml+Dts
Indicele de crestere a Dt
1,00
1.29
1.87 IcDt=Dtn/Dt0
Capital propriu
mii lei 29292905 29351425 29647239
Cp
Indicele de crestere a Cp
1,00
1.002
1.01 IcCp=Cpn/Cp0
Indicele indatorarii globale %
9.5
12.27
22.75
Iig=Dt/Cp
Valoare maxim admisibila %
200
200
200
Max

Indicatorul pe ntreaga perioad analizat nregistreaz valori sub valoarea


maxim admisibil. Se observ o cretere a nivelului indicatorului datorat sporirii mai
substaniale a datoriilor totale n raport cu creterea capitalului propriu.
2) Rata ndatorrii la termen (Rt) reflect msura n care datoriilor pe termen
mediu i lung particip la formarea resurselor permanente.
NDATORAREA LA TERMEN
NR.
CRT.

SPECIFICAIE

UM

1 Datorii pe termen mediu si lung mii lei


2 Indicele de crestere a Dtml
3 Capital permanent
4 Indicele de crestere a Cpm

PERIOADA DE ANALIZ
1
182011

2
42989

SIMBOL

3
0

Dtml
IcDtml=Dtmln/Dt
1,00
0.24
0
ml0
mii lei 29474916 29394414 29647239 Cpm=Cp+Dtml
1,00
0.997
1.009 IcCpm=Cpmn/C
75

5 Rata indatorarii la termen


6 Valoare maxim admisibila

%
%

0.62
50

pm0
0 Rit=Dtml/Cpm
50
Max

0.15
50

n toi cei trei ani analizai firma se afl ntr-o situaie favorabil, pe ntreaga
perioad indicatorul situndu-se sub valoarea maxim admisibil. Se manifest chiar o
tendin de scdere a indicatorului datorat scderii mai accentuate a datoriilor pe
termen mediu i lung fa de capitalurile propii. n ultimul an datoriile pe termen
mediu i lung sunt inexistente.
E v o lu tia in d a to r a r ii la te r m e n
60
50
40
30
20
10
0

3
R ata indato rarii la term en %
V alo are m axim adm is ibila %

T im p

Indicele ndatorrii la termen (It) reflect raportul n care se afl datoriile pe


termen mediu i lung fa de capitalurile proprii.
INDICELE NDATORRII LA TERMEN
NR.
CRT
.

SPECIFICAIE

UM

1 Datorii pe termen mediu si lung mii lei


2
3
4
5
6

Indicele de crestere a Dtml


Capital propriu
Indicele de crestere a Cp
Indicele indatorarii la termen
Valoare maxim admisibila

PERIOADA DE ANALIZ
1
182011

2
42989

1,00
0.24
mii lei 29292905 29351425
1,00
1.002
%
0.62
0.15
%
100
100

76

SIMBOL

3
0

Dtml
IcDtml=Dtmln/Dt
0
ml0
29647239
Cp
1.01 IcCp=Cpn/Cp0
0 Iit=Dtml/Cp
100
Max

Firma se afl ntr-o situaie lejer, beneficiind de un grad redus de ndatorare la


termen, indicatorul nregistrnd valori cu mult sub valoarea maxim admisibil.
Tendina este de scdere continuu.

2.2. ANALIZA STRUCTURII ACTIVULUI


Ratele de structur ale activului evideniaz, n mrimi relative, modul de
structurare a mijloacelor economice din activul bilanier n funcie de rolul i destinaia
lor n procesul productiv, precum i n funcie de durata utilizrii acestora. Ratele de
structur ale activului relev informaii privind destinaia economic a capitalurilor,
gradul de lichiditate i capacitatea ntreprinderii de a-i modifica structura sub aciunea
unor factori conjuncturali.
2.2.1. Analiza structurii activelor permanente
Rata activelor imobilizate (Rai) reprezint ponderea elementelor patrimoniale
utilizate permanent n totalul patrimoniului i msoar gradul de investire a capitalului
n unitate.
GRADUL DE IMOBILIZARE A ACTIVULUI TOTAL
NR.
CRT.
1
2
3
4
5
6
7

PERIOADA DE ANALIZ
SIMBOL
1
2
3
Active imobilizate
mii lei 29539522 29081207 28677208
Ain
Activ total
mii lei 32074626 32952840 36392859
At
Rata activelor imobilizate
%
92.1
88.25
78.8 Rai=Ain/At
Valoare maxim acceptabila %
60
60
60
Max
Indicele de crestere a Ain
1,00
0.98
0.99 IcAin=Ain/Ai0
Indicele de crestere a At
1,00
1.03
1.1 IcAt=Atn/At0
Indicele de crestere a Ca
1,00
0.97
1.27 IcCa=Can/Ca0
SPECIFICAIE

UM

77

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

E v o lu tia g r a d u lu i d e im o b iliz a r e a a c tiv u lu i

T im p

R a ta ac tiv elo r im o bilizate %


V a lo are m a xim a c c eptabila %

Rata activelor imobilizate prezint o tendin de reducere, ponderea


imobilizrilor scznd de la o perioad la alta ca efect al moficrii ntr-o
proporie mai mic a valorii imobilizrilor n raport cu valoarea activului.
Situaia este nefavorabil n anul 2, deoarece cifra de afaceri se modific
ntr-o proporie mai mare (scade) dect modificarea valorii imobilizrilor
(IcCa < IcAin). n ultimul an situaia devine favorabil reducerea activelor
imobilizate fiind nsoit de o cretere a cifrei de afaceri.
Pe ntrega perioad analizat ponderea imobilizrilor depete nivelul
considerat optim.
2.2.1.1. Analiza ratei imobilizrilor necorporale
Rata imobilizrilor necorporale (Rin) arat ponderea valorii activelor intangibile
n total imobilizri.
RATA IMOBILIZRILOR NECORPORALE
NR.
CRT
.

SPECIFICAIE

UM

PERIOADA DE ANALIZ
1

1 Imobilizari necorporale nete


mii lei
2 Active imobilizate nete
mii lei
3 Rata imobilizarilor necorporale
%

SIMBOL

0
0
0
Inc
29539522 29081207 28677208
Ain
- Rin=Inc/Ain

Pe parcursul celor trei ani firma nu dispune de imobilizri necorporale.

78

2.2.1.2. Analiza ratei imobilizrilor corporale


Rata imobilizrilor corporale (Ric) arat ponderea valorii activelor corporale n
total imobilizri i msoar capacitatea ntrepriderilor de a rezista n cazul unei crize,
de a se adapta la schimbarea brusc a tehnicii sau a cerinelor pieei.
RATA IMOBILIZRILOR CORPORALE
NR.
CRT
.
1
2
3
4
5
6
7

PERIOADA DE ANALIZ
SPECIFICAIE

UM

SIMBOL
1
2
3
Imobilizari nete corporale
mii lei 29496419 29014534 28624671
Ic
Active imobilizate nete
mii lei 29539522 29081207 28677208
Ain
Rata imobilizarilor corporale %
99.85
99.77
99.82 Ric=Ic/Ain
Valoare minim acceptabila
%
85
85
85
Min
Indicele de crestere a Ic
1,00
0.98
0.99 IcIc=Icn/Ic0
Indicele de crestere a Ain
1,00
0.98
0.99 IcAin=Ain/Ai0
Indicele de crestere a Ca
1,00
0.97
1.27 IcCa=Can/Ca0

Indicatorul nregistreaz n cei trei ani analizai valori ce depesc 99%,


modificrile fiind nesemnificative de la un an la altul. Valorile mari nregistrate
semnific o conversie dificil a activelor n disponibiliti. Este o situaie nefavorabil
n anul 2 deoarece scderea imobilizrilor corporale este nsoit de o scdere mai
accentuat a cifrei de afaceri. n anul 3 situaia poate fi considerat favorabil deoarece
crete viteza de rotaie prin cifra de afaceri, ceea ce echivaleaz cu o utilizare eficient.

79

E v o l u ti a g r e u t a t i i s p e c i f i c e a i m o b i l i z a r i l o r c o r p o r a l e
105
100
95
90
85
80
75
1

T im p

R a ta im o b iliz a rilo r
c o rp o ra le %
V a lo a re m in im a c c e p ta b ila
%

STRUCTURA IMOBILIZRILOR CORPORALE


NR.
CRT.

SPECIFICAIE

UM

1
2
3
4
5
6
7

Imobilizari corporale nete


Terenuri
Mijloace fixe
Imobilizari corporale in curs
Rata terenurilor
Rata mijloacelor fixe
Rata imobilizarilor in curs

mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
%
%
%

PERIOADA DE ANALIZ
1
2
3
29496419 29014534 28624671
34224
34224
34224
29321004 28860841 28452967
141191
119469
137480
0.12
0.12
0.12
99.41
99.47
99.4
0.48
0.41
0.48

SIMBOL
Ic
T
Mf
Icc
Rt=T/Ic
Rmf=Mf/Ic
Ricc=Icc/Ic

Structura imobilizrilor corporale se menine relativ aceiai pe parcursul celor


trei ani analizai. Mijloacele fixe dein ponderea cea mai important, peste 99% din
total, terenurile au o valoare constant, iar imobilizrile n curs nregistreaz variaii
nesemnificative ca pondere, ceea ce nseamn c firma dispune de investiii nc n
curs, nefinalizate.
2.2.1.3. Analiza ratei imobilizrilor financiare
Rata imobilizrilor financiare (Rif) exprim intensitatea legturilor i relaiilor
financiare pe care o ntreprindere le-a stabilit cu alte unitii. Rata imobilizrilor este
strns legat de mrimea ntreprinderii.
RATA IMOBILIZRILOR FINANCIARE
80

NR.
CRT.

SPECIFICAIE

UM

1 Imobilizari financiare
mii lei
2 Active imobilizate nete
mii lei
3 Rata imobilizarilor financiare %

PERIOADA DE ANALIZ
1
2
3
43103
66673
52537
29539522 29081207 28677208
0.15
0.23
0.18

SIMBOL
If
Ain
Rif=If/Ain

Indicatorul relev faptul c activele financiare permanente dein o pondere


redus n total imobilizri, situaie n conformitate cu mrimea i specificul firmei.
2.2.2. Analiza structurii activelor curente
Rata activelor circulante (Rac) reprezint ponderea activelor circulante n totalul
patrimoniului.

RATA ACTIVELOR CIRCULANTE


NR.
CR
T.
1
2
3
4
5
6
7

PERIOADA DE ANALIZ
SPECIFICAIE

UM

SIMBOL

1
2
3
Active circulante
mii lei 2535104 3871633 7715651
Ac
Activ total
mii lei 32074626 32952840 36392859
At
Rata activelor circulante
%
7.9
11.75
21.2 Rac=Ac/At
Valoare minim acceptabila %
40
40
40
Min
Indicele de crestere Ac
1,00
1.53
1.99 IcAc=Acn/Ac0
Indicele de crestere At
1,00
1.03
1.1 IcAt=Atn/At0
Indicele de crestere a Ca
1,00
0.97
1.27 IcCa=Can/Ca0

Rata indic o tendin de cretere, ceea ce semnific creterea gradului de


lichiditate a activului total, ca urmare a modificrii ntr-o proporie mai mare a valorii
activelor circulante dect modificarea activului total. Situaia este favorabil n anul 3
deoarece se realizeaz o cifr de afaceri ntr-o proporie superioar, asigurndu-se
realizarea unei viteze de rotaie superioare perioadei de baz.

81

E v o lu tia g r a d u lu i d e lic h id ita te a a c tiv u lu i


45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

3
R ata ac tivelo r c irc ulante %

Timp

V alo are m inim ac c eptabila %

2.2.2.1. Analiza ratei stocurilor


Rata stocurilor (Rst) reflect ponderea activelor circulante cel mai puin lichide
n total active circulante. Aceast rat ia valori diferite fiind influenat de sectorul de
activitate, durata ciclului de exploatare, factori conjucturali i condiiile pieei.
RATA STOCURILOR
NR.
CRT.
1
2
3
4
5
6
7

SPECIFICAIE

UM

Stocuri
mii lei
Active circulante
mii lei
Rata stocurilor
%
Valoare maxim admisibila
%
Indicele de crestere a St
Indicele de crestere a Ac
Indicele de crestere a Ca
-

PERIOADA DE ANALIZ
1
2
3
1831376 3266909 5783999
2535104 3871633 7715651
72.24
84.38
74.96
50
50
50
1,00
1.78
1.77
1,00
1.53
1.99
1,00
0.97
1.27

SIMBOL
St
Ac
Rst=St/Ac
Max
IcSt=Stn/St0
IcAc=Acn/Ac0
IcCa=Can/Ca0

Aceast rat nregistreaz valori relativ ridicate, situaie normal avnd n


vedere sectorul de activitate din care firma face parte (producie i distribuie) i durata
ciclului de exploatare lung. n anul 2 se nregistreaz o cretere cu 12% a stocurilor ca
urmare a modificrii valorii lor ntr-o proporie mai mare dect cea a activelor
circulante, situaie nefavorabil deoarece nu are loc i o cretere a volumului de
activitate (IcCa < IcSt). n anul 3 stocurile se reduc cu 10%, scdere nsoit i de
realizarea unei cifre de afaceri cu 30% mai mare (situaie favorabil).
Dar pe ntreaga perioad nivelul stocurilor depete nivelul maxim admis.
82

E v o lu tia p o n d e r ii s to c u r ilo r in a c tiv e c ir c u la n te


90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1

T im p

3R ata s to c urilo r %

V a lo are m axim adm is ibila %

STRUCTURA STOCURILOR
NR.
CRT.

SPECIFICAIE

UM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Stocuri totale
Stocuri de produse finite
Stocuri de materii prime
Productia neterminata
Stocuri de marfuri
Stocuri la terti
Ambalaje
Rata stocurilor de produse finite
Rata stocurilor materiale
Rata st de productie neterminata
Rata stocurilor de marfuri
Rata stocurilor la terti
Rata stocurilor de ambalaje

mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
%
%
%
%
%
%

PERIOADA DE ANALIZ
SIMBOL
1
2
3
1831376 3266909 5783999
St
255374
313616
775822
Spf
252786
434920
636092
Smp
1230428 2409931 4209726
Spn
40895
86861
114896
Smf
10256
Stt
41637
21581
47463
Amb
13.94
9.6
13.41 Rspf=Spf/St
13.8
13.31
11 Rsmp=Smp/St
67.19
73.77
72.78 Rspn=Spn/St
2.23
2.66
1.99 Rsmf=Smf/St
0.56
- Rsst=Stt/St
2.27
0.66
0.82 Ramb=Amb/St

Ponderea cea mai mare este deinut de stocurile de producie neterminat, care
n dinamic crete, situaie explicabila datorita specificului activitatii. Au o pondere
83

ridicat i stocurile materiale i cele de produse finite. Stocurile de ambalaje


nregistreaz tendin de reducere.
S tr u c tu r a s to c u r ilo r
4500000
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0

T im p

S p f m ii le i
S m p m ii le i
S p n m ii le i
S m f m ii le i

2.2.2.2. Analiza ratei creanelor


Rata creanelor (Rcr) arat ponderea creanelor pe care le are firma n total
active circulante. Aceast rat este influenat n primul rnd de obiectul de activitate.

RATA CREANELOR
NR.
CRT
.
1
2
3
4
5
6

SPECIFICAIE

UM

Creante
mii lei
Active circulante
mii lei
Rata creantelor
%
Indicele de crestere a Cr
Indicele de crestere a Ac
Indicele de crestere a Ca
-

PERIOADA DE ANALIZ
1
365404
2535104
14.41
1,00
1,00
1,00

2
554238
3871633
14.32
1.52
1.53
0.97

SIMBOL

3
1808314
Cr
7715651
Ac
23.44 Rcr=Cr/Ac
3.26 IcCr=Crn/Cr0
1.99 IcAc=Acn/Ac0
1.27 IcCa=Can/Ca0

Rata prezint o tendin de cretere, ponderea creanelor crescnd ca urmare a


modificrii lor ntr-o proporie mai mare dect cea a activelor circulante. Situaia este
din nou nefavorabil n anul 2 deoarece cifra de afaceri se modific ntr-o proporie
inferioar. n anul 3 se nregistreaz modificarea cea mai semnificativ a creanelor,
84

ponderea acestora majorndu-se pn la 23,44%., situaie ce poate fi interpretat ca


pozitiv deoarece este corelat cu realizarea unei cifre de afaceri ntr-o proporie
superioar, asigurndu-se astfel realizarea unei viteze superioare de rotaie.
E v o lu t ia p o n d e r ii c r e a n t e lo r in a c t iv e c ir c u la n t e
25
20
15
10
5
0
1

3
R a ta c re a nte lo r %

T im p

STRUCTURA CREANELOR
NR.
CRT
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

PERIOADA DE ANALIZ
SPECIFICAIE

UM

Creante totale
mii lei
- din exploatare
mii lei
- alte creante
mii lei
Rata creantelor din exploatare %
Valoare minim acceptabila
%
Rata altor creante
%
Indicele de crestere a Cr
Indicele de crestere a Cre
Indicele de crestere a Ca
-

1
365404
348742
16662
95.44
85
4.56
1,00
1,00
1,00

2
554238
521834
32404
94.15
85
5.85
1.52
1.5
0.97

SIMBOL
3
1808314
Cr
1657294
Cre
151020
Crx
91.65 Rcre=Cre/Cr
85
Min
8.35 Rcrx=Crx/Cr
3.26 IcCr=Crn/Cr0
3.18 IcCre=Cren/Cre0
1.27 IcCa=Can/Ca0

Rata creanelor din exploatare deine ponderea majoritar i prezint o tendin


de reducere. Ponderea acestora depete nivelul considerat normal de 85%.

85

E v o lu tia c r e a n te lo r d in e x p lo a t a r e
100
95
90
85
80
75

3R a ta c re antelo r din

explo atare %
V alo are m inim ac c e pta bila %

Tim p

2.2.2.3. Analiza ratei disponibilittilor


Rata disponibilitilor (Rdb) reflect ponderea disponibilitilor bneti n
patrimoniul ntreprinderii.
RATA DISPONIBILITILOR
NR.
CRT
.
1
2
3
4
5

PERIOADA DE ANALIZ
SPECIFICAIE

UM

Disponibilitati
mii lei
Active circulante
mii lei
Rata disponibilitatilor
%
Valoare minim acceptabila
%
Valoare maxim admisibila
%

1
2
338324
50486
2535104 3871633
13.35
1.3
5
5
25
25

SIMBOL
3
123338
Dbp
7715651
Ac
1.6 Rdb=Dbp/Ac
5
Min
25
Max

n primul an ponderea disponibilitilor se apropie de valoarea considerat


optim, de 10% din total active circulante. ns n urmtorii ani ponderea se reduce
considerabil, ceea ce poate reflecta o situaie nefavorabil n termeni de echilibru
financiar.

86

E v o lu tia lic h id ita tii a c tiv e lo r c ir c u la n te


30
25
20
15
10
5
R db %

2
Tim p

M in %

M ax %

STRUCTURA DISPONIBILITILOR
NR.
CRT
.

SPECIFICAIE

UM

1
2
3
4
5
6
7

Disponibilitati
- din casa si conturi bancare
- titluri de plasament
- alte valori lichide
Rata disponibilitatilor lichide
Rata titlurilor de plasament
Rata altor valori lichide

mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
%
%
%

PERIOADA DE ANALIZ
SIMBOL
1
338324
111664
0
226660
33.01
0
66.99

2
50486
40108
0
10378
79.44
0
20.56

3
123338
Dbp
116339
ccb
0
tpl
6999
avl
94.33 Rdl=ccb/Dbp
0 Rtp=tpl/Dbp
5.67 Ravl=avl/Dbp

n primul an situaia este anomal, ponderea majoritar o dein alte valori


lichide. n anii 2i 3 disponibilitile din casierie i conturi bancare depesc nivelul
recomandat de 50%, situatia fiind considerat normal.

87

Structura disponibilitatilor
250000
200000
150000
100000
50000
0
1

Tim p

ccb mii lei


tpl mii lei
avl mii lei

3.3. APRECIEREA GLOBAL A STRUCTURII FINANCIARE A FIRMEI


SINTEZA PRINCIPALILOR INDICATORI
NR.
CRT
.

SPECIFICAIE

I.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
II.
17
18
19
20

STRUCTURA PASIVULUI
Structura capitalului permanent
Structura capitalului investit
Structura finantarii pe termene
Rata indatorarii globale
Indicele indatorarii globale
Rata indatorarii la termen
Indicele indatorarii la termen
Rata stabilitatii financiare
Autonomia financiara globala
Indicele autonomiei globale
Autonomia financiara la termen
Indicele autonomiei la termen
Grad de finantare curent
Rata datoriilor din exploatare
Rata datoriilor financiare pe TS
Rata altor datorii pe termen scurt
STRUCTURA ACTIVULUI
Rata activelor imobilizate
Rata imobilizarilor necorporale
Rata imobilizarilor corporale
Rata terenurilor

PERIOADA DE ANALIZ
UM

SIMBOL
1

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

99.38
99.85
91.89
89.2
3.86
11.99
8.67
10.93
9.5
12.27
0.62
0.15
0.62
0.15
91.89
89.21
91.33
89.07
1053
815
99.38
99.85
16094.03 68276.59
8.11
10.8
43.72
77.92
50.37
21.13
5.91
0.95
92.1
99.85
0.12
88

88.25
99.77
0.12

3
100 Iscp=Cp/Cpm
81.46Iscp=Cpm/Cinv
22.34 Isft=Rc/Cpm
18.54 Rig=Dt/Pt
22.75 Iig=Dt/Cp
0 Rit=Dtml/Cpm
0 Iit=Dtml/Cp
81.46 Rsf=Cpm/Pt
81.46 Rafg=Cp/Pt
440 Iagf=Cp/Dt
100 Raft=Cp/Cpm
- Iaft=Cp/Dtml
18.54 Gfc=Dts/Pt
54.31 Rde=De/Dts
45.43 Rdf=Df/Dts
0.26 Rdx=Dx/Dts
78.8 Rai=Ain/At
- Rin=Inc/Ain
99.82 Ric=Ic/Ain
0.12
Rt=T/Ic

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Rata mijloacelor fixe


Rata imobilizarilor in curs
Rata imobilizarilor financiare
Rata stocurilor
Rata stocurilor de produse finite
Rata stocurilor materiale
Rata st de productie neterminata
Rata stocurilor de marfuri
Rata stocurilor la terti
Rata stocurilor de ambalaje
Rata creantelor
Rata creantelor din exploatare
Rata altor creante
Rata disponibilitatilor
Rata disponibilitatilor lichide
Rata titlurilor de plasament
Rata altor valori lichide

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

99.41
0.48
0.15
72.24
13.94
13.8
67.19
2.23
0.56
2.27
14.41
95.44
4.56
13.35
33.01
0
66.99

99.47
0.41
0.23
84.38
9.6
13.31
73.77
2.66
0.66
14.32
94.15
5.85
1.3
79.44
0
20.56

99.4 Rmf=Mf/Ic
0.48 Ricc=Icc/Ic
0.18 Rif=If/Ain
74.96 Rst=St/Ac
13.41 Rspf=Spf/St
11 Rsmp=Smp/St
72.78 Rspn=Spn/St
1.99 Rsmf=Smf/St
- Rsst=Stt/St
0.82 Ramb=Amb/St
23.44 Rcr=Cr/Ac
91.65 Rcre=Cre/Cr
8.35 Rcrx=Crx/Cr
1.6 Rdb=Dbp/Ac
94.33 Rdl=ccb/Dbp
0 Rtp=tpl/Dbp
5.67 Ravl=avl/Dbp

CONCLUZII:
Din punctul de vedere al ratelor de structur ale pasivului, care reflect
formarea, sursele i termenele de exigibilitate ale resurselor financiare1 i permit
aprecierea politicii financiare a societii, putem afirma c firma se afl ntr-o situaie
favorabil, caracterizat printr-un grad ridicat de stabilitate financiar, de autonomie
financiar i un grad redus de ndatorare. Tendinele care se manifest reflect
deprecierea lent, mai ales datorit creterii gradului global de ndatorare (a datoriilor
pe termen scurt).
Din punctul de vedere al ratelor de structur ale activului, care reflect
utilizarea, termenele i gradul de lichiditate al elementelor patrimoniale concrete2,
putem afirma c firma se afl ntr-o situaie mai dificil n anul 2, dar cu tendin de
mbuntire a situaiei.
Structura financiara a firmei este satisfacatoare, insa manifesta o tendinta de
depreciere.

1
2

L. Eros-Stark, I.M. Pantea, op. cit. p.148


L. Eros-Stark, I.M. Pantea, op. cit. p.148

89

90

91

3.ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR


Analiza echilibrului financiar al firmei urmareste reflectarea raporturilor de
egalitate dintre sursele de finantare si utilizarile resurselor financiare, dintre veniturile
si cheltuielile aferente desfasurarii activitatii firmei pe termen lung, mediu si scurt.
Echilibrul financiar se poate analiza pe baza de bilant financiar si bilant
functional.
3.1. ANALIZA ECHILIBRULUI PE BAZA DE BILANT FINANCIAR
3.1.1. Indicatori absoluti ai echilibrului financiar
3.1.1.1. Analiza fondului de rulment net
3.1.1.1.1. Nivelul si dinamica fondului de rulment net
Fondul de rulment net (Frn) reprezinta excedentul de resurse financiare care se
degaja in urma acoperirii activelor permanente din resursele permanente si care poate
fi folosit pentru finantarea activelor curente.
Frn = Capital permanent Active imobilizate nete
= Resurse permanente Utilizari permanente
Ponderea fondului de rulment net in capitalul permanent (PFrn) reprezinta
resursele permanente alocate pentru finantarea activelor curente:
PFrn = Fond de rulment net / Active circulante
Raportul de finantare a activelor circulante din fondul de rulment net (Rfac)
arata proportia in care resursele permanente alocate finantarii activelor curente le
acopera in mod efectiv:
Rfac = Fond de rulment net / Active circulante
Observam ca fondul de rulment net inregitreaza valoare negativa in primul an si
in anii urmatori valori pozitive, si evolueaza crescator. In ultimii ani sursele
permanente finanteaza integral alocarile permanente, ceea ce nu se intampla in primul
an de observatie.
In ultimul an Frn a crescut cu 210% fata de anul anterior.Fondul de rulment net
era capabil sa finanteze 12.57% din activele circulante, adica 4.8% mai mult fata de
anul precedent.
92

In concluzie, firma poate sa-si acopere nevoile permanente pe seama surselor


permanente dar numai in ultimii doi ani.
Fondul de rulment net
PERIOADA DE ANALIZA
Nr.
SPECIFICATIE
crt
1 Capital permanent
2 Indice de crestere a Cpm
3 Active imobilizate nete
4 Active circulante
5 Indice de crestere a Ain
6 Fond de rulment net
7 Ponderea Frn in Cpm
8 Finantarea Ac din Frn
9 Indice cu baza in lant
10 Variatia indicatorului

UM
mii.lei
%
mii.lei
mii.lei
%
mii.lei
%
%
%
%

SIMBOL
1
29474916
100%
29539522
2535104
100%
-64606
-0.22%
-2.55%
100%
0%

2
29394414
101%
29081207
3871633
98%
313207
1.06%
8.08%
-485%
-585%

3
29647239
101%
28677208
7715651
99%
970031
3.30%
12.57%
310%
210%

Cpm
IcCpm
Ain
Ac
IcAin
Frn=Cpm-Ain
PFrn=Frn/Cpm
Rfac=Frn/Ac
IcFrn=Frnn/Frno
dvFrn=(Frnn-Frno)/Frno

Evolutia fondului de rulment


1200000

mii.lei

1000000
800000
600000
400000
200000
0
-200000

2
Timp

3
Fond de rulment net mii.lei

3.1.1.1.2.Analiza structurii fondului de rulment net


Fondul de rulment net este compus din:
- fondul de rulment propriu (Frp), care reprezinta partea din capitalurile proprii
care depasesc valoarea imobilizarilor nete si care sunt destinate finantarii
activelor circulante:
Frp = Capital propriu Active imobilizate nete
- fondul de rulment strain (Frs), care reprezinta partea din datoriile pe termen
mediu si lung care depasesc valoarea imobilizarilor nete si care sunt destinate
finantarii activelor circulante:
Frs = Fond de rulment Fond de rulment propriu
93

Fondul de rulment propriu


PERIOADA DE ANALIZA
Nr.
crt
1
2
2
4
5
6

SPECIFICATIE
Capital propriu
Active imobilizate nete
Fond de rulment propriu
Ponderea Frp in Cp
Ic cu baza in lant
Variatia indicatorului

UM
mii.lei
mii.lei
mii.lei
%
%
%

SIMBOL
1
29292905
29539522
-246617
-0.84%
100%
0%

2
29351425
29081207
270218
0.92%
-110%
-210%

3
29647239
28677208
970031
3.27%
359%
259%

Cp
Ain
Frp=Cp-Ain
Pfr=Frp/Cp
Icl=In/Io
dvI=(In-Io)/Io

Fondul de rulment strain


PERIOADA DE ANALIZA
Nr.
SPECIFICATIE
crt
1 Fond de rulment net
2 Fond de rulment propriu
3 Fond de rulment strain
4 Ic cu baza in lant
5 Variatia indicatorului

UM
mii.lei
mii.lei
mii.lei
%
%

SIMBOL
1
-64606
-246617
182011
100%
0%

2
313207
270218
42989
24%
-76%

3
970031
970031
0
0%
-100%

Frn
Frp
Frs
Icl=In/Io
dvI=(In-Io)/Io

Structura fondului de rulment net


PERIOADA DE ANALIZA
Nr.
SPECIFICATIE
crt
1 Fond de rulment propriu
2 Fond de rulment strain
3 Fond de rulment net

UM

SIMBOL
1

%
%
%

2
382%
-282%
100%

86%
14%
100%

3
100%
0%
100%

Pfrp=Frp/Frn
Pfrs=Frs/Frn
Frn

Pentru perioada de analiza se observa o reducere in structura a fondului de


rulment propriu, desi in ultimul an are o mica tendinta de crestere. Aceasta evolutie se
datoreaza in principal evolutiei mai accentuate, ca dinamica a ITML fata de
capitalurile proprii, pe cand activele imobilizate nete au avut un ritm mai scazut.

94

600%

Evolutia structurii fondului de rulment

mii.lei

400%
200%
0%
1

-200%

-400%
Timp

Fond de rulment propriu %


Fond de rulment strain %
Fond de rulment net %

3.1.1.1.3.Analiza gestiunii fondului de rulment


Viteza de rotatie a fondului de rulment net prin cifra de afaceri reprezinta marja
de securitate si exprima numarul mediu de zile in care fondul de rulment net se
reconstituie prin cifra de afaceri. Marja de securitate trebuie sa se situeze intre 30 si 90
de zile.
DzRot = Fond de rulment net / Cifra de afaceri x T
Viteza de rotatie a fondului de rulment
PERIOADA DE ANALIZA
Nr.
SPECIFICATIE
crt
1 Fond de rulment net
2 Cifra de afaceri
3 Numarul de rotatii
4 Durata unei rotatii
5 Marja de securitate min.
6 Marja de securitate max.

UM
mil.lei
mil.lei
rot
zile
zile
zile

SIMBOL
1
-64606
9968673
0
0
30
90

2
3
313207
970031
9634764 12244155
30
13
12
29
30
30
90
90

Frn
Ca
nrot=Ca/Frn
Dz=365*(Frn/Ca)
Min
Max

Nivelul indicatorului nu este prea bun si marja de securitate se incadreaza in


afara limitelor normale. Deci sursele permanente nu sunt suficiente pentru a finanta
activitatea respectiva.

95

3.1.1.2.Analiza necesarului de fond de rulment


3.1.1.2.1.Nivelul si dinamica necesarului de fond de rulment
Necesarul de fond de rulment (Nfr) reprezinta excedentul de nevoi ciclice de
finantare ramase dupa acoperirea activelor curente pe seama resurselor curente si care
vor trebui sa fie acoperite din resursele permanente.
Nfr = Active circulante Datorii pe termen scurt
= Resurse curente Utilizari curente
Necesarul de fond de rulment
PERIOADA DE ANALIZA
Nr
SPECIFICATIE
crt
1 Stocuri
2 Creante
3 Active curente
4 Pasive curente
5 Nfr
6 Ic cu baza in lant
7 Variatia indicatorului

UM
mii.lei
mii.lei
mii.lei
mii.lei
mii.lei
%
%

1
1831376
365404
2535104
1463121
1071983
100%
0%

2
3266909
554238
3871633
785711
3085922
288%
188%

SIMBOL
3
5783999
St
1808314
Cr
7715651
Ac
3081907
Pc
4633744
Nfr=Ac-Pc
150% IcNfr=Nfrn/Nfro
50% DvNfr=IcNfr-100

Evolutia necesarului de fondde rulment


5000000
Mii.lei

4000000
3000000
2000000
1000000
0
1

Timp

Nfr mil.lei

3.1.1.2.2.Analiza structurii necesarului de fond de rulment


Necesarul de fond de rulment este compus din necesarul de fond de rulment
aferent activitatii de exploatare (Nfre) si necesarul de fond de rulment in afara
exploatarii (Nfrae).
Nfr = Nfre + Nfrae
96

Necesarul de fond de rulment din exploatare (Nfre) reprezinta excedentul de


nevoi ciclice de finantare ramase dupa acoperirea activelor curente pe seama resurselor
curente provenite din activitatea de exploatare si care vor trebui sa fie acoperite din
resurse permanente.
Nfre = Nevoi curente de exploatare Resurse curente de exploatare
Necesarul de fond de rulment in afara exploatarii (Nfrae) reprezinta excedentul
de nevoi de finantare ramase dupa acoperirea activelor curente pe seama resurselor
curente provenite din afara activitatii de exploatare si care vor trebui sa fie acoperite
din resurse permanente.
Necesarul de fond de rulment aferent exploatarii

SPECIFICATIE
Nr crt
1 Stocuri
2 Creante din exploatare
3 Active ciclice de exploatare
4 Pasive de exploatare
5 Nfr aferent exploatarii
6 Ic cu baza in lant
7 Variatia indicatorului
9 Rata nevoilor curente

UM
mii.lei
mii.lei
mii.lei
mii.lei
mii.lei
%
%
%

PERIOADA DE ANALIZA
1
1831376
348742
2180118
1136589
1043529
100%
0%
48%

2
3266909
491107
3758016
2772715
985301
94%
-6%
26%

SIMBOL

3
5783999
St
1657294
Cre
7441293
Ae
3663713
Pe
3777580
Nfre=Ae-Pe
383% IcNfre=Nfren/Nfreo
283% dvNfre=IcNfre-100
51%
Nfre/Ace

Necesarul de fond de rulment in afara exploatarii


PERIOADA DE ANALIZA
Nr
SPECIFICATIE
crt
1 Necesar de fond de rulment
2 Nfr aferent exploatarii
3 Nfr in afara exploatarii

UM
mii.lei
mii.lei
mii.lei

SIMBOL
1
1071983
1043529
28454

2
3085922
985301
2100621

3
4633744
3777580
856164

Nfr
Nfre
Nfrae=Nfr-Nfre

Nevoia de fond de rulment a crescut de la o perioada la alta si a inregistrat valori


pozitive, ceea ce inseamna ca a existat permanent un surplus de nevoi temporare in
97

raport cu sursele temporare. Acest lucru se datoreaza in pricipal cresterii mai rapide a
activelor circulante decat a srselor ciclice.
Nevoia de fond de rulment aferent exploatarii a fost de asemenea pozitiva si
crescanda cu exceptia anului al doilea de analiza. Aceasta inseamna un surplus de
nevoi temporare in raport cu sursele temporare ale exploatarii. La fel a fost si nevoia
de fond de rulment in afara exploatarii, dar cu exceptia ca ea inregistreaza valori mai
mici in primiul si in ultimul an de analiza.
3.1.1.2.3.Analiza gestiunii necesarului de fond de rulment
Viteza de rotatie a necesarului de fond de rulment prin cifra de afaceri reprezinta
marja de atragere si exprima numarul mediu de zile in care necesarul de fond de
rulment se reconstituie prin cifra de afaceri.
DzRot = Necesar de fond de rulment / Cifra de afaceri x T
Viteza de rotatie a necesarului de fond de rulment
PERIOADA DE ANALIZA
Nr.
SPECIFICATIE
crt
1 Necesar de fond de rulment
2 Cifra de afaceri
3 Numarul de rotatii
4 Durata unei rotatii
5 Marja de securitate min.
6 Marja de securitate max.

UM
mil.lei
mil.lei
rot
zile
zile
zile

SIMBOL
1
1071983
9968673
9
39
30
90

2
3
3085922
4633744
9634764 12244155
3
3
117
138
30
30
90
90

Nfr
Ca
Nrot=Ca/Nfr
Dz=365*(Nfr/Ca)
Min
Max

Necesarul de fond de rulment a avut o valoare acceptabila doar in primul an, in


rest fiind mai mare decat limita considerata normala.
3.1.1.3.Analiza trezoreriei nete
3.1.1.3.1Analiza nivelului si dinamicii trezoreriei
Trezoreria neta (Tn) reprezinta disponibilitatile banesti ramase la dispozitia
firmei rezultate din activitatea desfasurata pe parcursul unui exercitiului financiar.
Reprezinta excedentul de lichiditati ramase dupa acoperirea excedentului de nevoi
ciclice de catre excedentul de resurse permanente.
98

Tn = Frn Nfr
Trezoreria neta
PERIOADA DE ANALIZA
Nr
SPECIFICATIE
crt
1 Fond de rulment net
2 Necesar de fond de rulment
3 Trezoreria neta

UM
mii.lei
mii.lei
mii.lei

SIMBOL
1
-64606
1071983
-1136589

2
313207
3085922
-2772715

3
970031
4633744
-3663713

Frn=Cpm-Ain
Nfr=Acm-Ots
Tn=Frn-Nfr

Evolutia trezoreriei nete


0

mii.lei

-1000000
-2000000
-3000000
-4000000
Timp

Trezoreria neta
mii.lei

Trezoreia neta inregistreaza in toti cei trei ani de analiza valori negative ceea ce
evidentiaza un dezechilibru financiar, si nevoia de fond de rulment nu poate fi
finantata in intregime din resurse permanente, apelandu-se la credite pe termen scurt.
3.1.1.3.2.Analiza structurii functionale a trezoreriei
Trezoreria neta (Tn) este compusa din:
o trezoreria de activ (Ta)
o trezoreria de pasiv (Tp)
Tn = Ta Tp
99

Trezoreria neta
PERIOADA DE ANALIZA
Nr
SPECIFICATIE
crt
1 Disponibilitati
2 Alte valori lichide
3 Trezorerie de activ
4 Credite curente
5 Trezorerie de pasiv
6 Trezorerie neta

UM
Mil.lei
Mil.lei
Mil.lei
Mil.lei
Mil.lei
Mil.lei

SIMBOL
1
111664
226660
338324
1474913
1474913
-1136589

2
40108
10378
50468
2823183
2823183
-2772715

3
116339
6999
123338
3787051
3787051
-3663713

Ccb
Avl
Ta
Cts
Tp
Tn=Ta-Tp

Trezoreria de pasiv a fost superioara trezorerie de activ, fapt care se confirma


clar de la trezoreria neta negativa. Firma a trebuit sa apeleze la credite de trezorerie
pentru a-si finanta activitatea curenta.
3.1.2.Analiza echilibrului prin ratele de finantare
3.1.2.1.Analiza ratei stabile de finantare
Rata finantarii stabile (Rfs) reflecta masura in care resursele financiare grupate
in capitalurile permanente acopera utilizarile grupate in activele permanente; reflecta
in valori relative echilibrul financiar pe termen lung. Rata arata gradul in care activele
stabile sunt finantate din pasivele stabile.
Rfs = Capital permanent /Active imobilizate nete
Rata finantarii activelor stabile din resurse stabile
PERIOADA DE ANALIZA
Nr.
SPECIFICATIE
crt
1 Capital permanent
2 Active imiobilzate nete
3 Rata finantarii Ain prin Cpm
4 Valoare minim admisibila
5 Valoare maxim permisa

UM
mil.lei
mil.lei
%
%
%

SIMBOL
1
29474916
29539522
99%
85%
150%

100

2
29394414
29081207
101%
85%
150%

3
29647239
28677208
103%
85%
150%

Cpm
Ain
Rfs=Cpm/Ain
Min
Max

Finantarea nevoilor permanente din surse permanente


104%

102%
100%
98%
96%
1

Timp

Rata finantarii Ain prin Cpm %

Nivelul indicatorului in intrega perioada de analiza arata ca nevoile cu caracter


permanent au fost acoperite integral din sursele permanente.Finantarea s-a facut atat pe
seama surselor proprii, cat si pe seama surselor imprumutate.Nivelul indicatorului nu
difera aproape deloc de la o perioada la alta si tendinta lui este in crestere desi asta
fiind neglijabila.
3.1.2.2.Analiza ratei ciclice de finantare
Rata finantarii ciclice (Rfc) reflecta masura in care resursele financiare grupate
in capitalurile temporare acopera utilizarile grupate in activele temporare:
Rfc = Pasive curente Active curente
Rata finantarii activelor ciclice din resurse ciclice
PERIOADA DE ANALIZA
Nr.
SPECIFICATIE
crt
1 Surse ciclice
2 Active ciclice
3 Rata finantarii Ac prin Sc
4 Valoare minim admisibila
5 Valoare maxim permisa

UM
mii.lei
mii.lei
%
%
%

SIMBOL
1
2665083
2535104
105%
50%
115%

101

2
3558426
3871633
92%
50%
115%

3
6745620
7715651
87%
50%
115%

Dts
Ac
Rfc=Dts/Ac
Min
Max

Finantarea nevoilor curente din surse curente

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
1

2
Timp

Rata finantarii Ac prin Sc %

In primul an Rfc > 100, ceea ce ne arata ca activele curente sunt finantate
integral din sursele curente si exista un necesar de fond de rulment negativ.
In anii urmatori Rfc < 100, ceea ce ne arata ca activele curente sunt finantate
doar partial din sursele curente iar diferenta neacoperita o reprezinta necesarul de fond
de rulment.
Pe intreaga perioada nivelul indicatorului arata ca nevoile cu caracter temporar
n-au fost acoperite decat partial din sursele temporare,degajandu-se nevoi ciclice
neacoperite,adica un necesar de fond de rulment negativ. Tendinta generala de
reducere pe perioada de analiza reflecta accentuarea dezechilibrului financiar din
activitatea curenta.
3.1.2.3.Analiza ratei globale de finantare
Rata finantarii globale (Rfg) arata masura in care excedentul neutilizat de
resurse permanente acopera nevoile ciclice neacoperite.
Rfg = Frn / Nfr
Rata finantarii Nfr din Frn
PERIOADA DE ANALIZA
Nr.
SPECIFICATIE
crt
1 Fond de rulment net
2 Necesar de fond de rulment
3 Rata finantarii Nfr prin Frn
4 Valoare minim acceptabila

UM
mil.lei
mil.lei
%
%

SIMBOL
1
2
-64606 313207
1071983 3085922
-6%
10%
100%
100%

102

3
970031
4633744
21%
100%

Frn
Nfr
Rfef=Frn/Nfr
Min

Finantarea Nfr din Frn


30%

20%
10%
0%
-10%

3
Rata finantarii Nfr prin Frn
%

Timp

Pe intreaga perioada de analiza nivelul ratei ne arata ca surplusul de nevoi


ciclice nu putea fi acoperit din surplusul de resurse permanente. Deci Nfr nu a putut fi
acoperit din Frn. Valoriile extrem de mici a ratei reflecta deficitul in acoperirea globala
a nevoilor de finantat prin resursele financiare globale, reflectand dezechilibrul
financiar global, manifestat prin trezoreria neta negativa. Restul nevoilor de finantat ce
au ramas neacoperite, si care erau nevoi ciclice, au trebuit sa fie acoperite din creditele
de trezorerie.
3.1.3. Analiza prin valoarea patrimoniala neta
Activul net contabil (Anc) masoara averea neta a actionarilor si reprezinta
valoarea patrimoniala neta.
Activul net contabil = At
-Dt
Raportul contabil net (Rcn) masoara gradul de independenta financiara a
patrimoniului.
Rcn = Anc / At
Activul net contabil
PERIOADA DE ANALIZA
Nr.
SPECIFICATIE
crt
1 Activ total
2 Datorii totale
3 Activ net contabil
4 Raport contabil net
5 Valoare minim acceptabila

UM
mii.lei
mii.lei
mii.lei
%
%

SIMBOL
1
32074626
2781721
29292905
91%
35%

103

2
32952840
3601415
29351425
89%
35%

3
36392859
6745620
29647239
81%
35%

At
Dt
Anc=At-Dt
Rcn=Anc/At
Min

Activul net contabil inregistreaza o tendinta de crestere in intreaga perioada de


analiza, ceea ce inseamna ca averea neta a actionarilor a crescut permanent. Raportul
net contabil a inregistrat o tendinta permanenta de scadere in intreaga perioada
analizata,ceea ce inseamna reducerea gradului de independenta financiara a
patrimoniului, fapt datorat cresterii intr-un ritm mai rapid a datoriilor fata de ritmul
cresterii activelor totale, fiind mai ales o consecinta a dezechilibrului financiar.
3.2. ANALIZA DINAMICA A ECHILIBRULUI PRIN BILANT FINANCIAR
3.2.1. Analiza fluxului net de trezorerie
Fluxul net de trezorerie (Ftn) rezulta din variatia in valore absolute a trezoreriei
nete de la un an la altul, reprezentand fluxul monetar net, care practic este fluxul de
numerar degajat din activitatea firmei pe parcursul unui exercitiu financiar.
Ftn = Trezorerie neta la sfarsitul exercitiului-Trezorerie neta la inceputul exercitiului
Fluxul net de trezorerie este compus din:
-fluxul de trezorerie din exploatare (Fte), care reprezinta fluxul de numerar
degajat din activitatea de exploatare a firmei pe parcursul unui exercitiului financiar:
Fte = Ebe - Nfre
-fluxul de trezorerie din afara activitatii de exploatare (Fta), care se determina
prin deducerea din fluxul de trezorerie global a celui din exploatare:
Fta = Ftn Fte
Fluxul net de trezorerie
Nr.
crt

PERIOADA DE ANALIZA
SPECIFICATIE

UM

SIMBOL
2

1
2
3
4
5

Flux monetar net


Excedent brut de exploatare
Variatia Nfr din exploatare
Flux de trezorerie din exploatare
Flux de trezorerie in af.exploat.

mii.lei
mii.lei
mii.lei
mii.lei
mii.lei

-1636126
2911531
-58228
2969759
-4605885

3
-890998
5075436
2792279
2283157
-3174155

Fmn=Tn-To
Ebe
dNfr
Fte
Fta

In perioada de analiza fluxul monetar net aferent exercitiului, care masoara


diferenta de numerar degajata dintre incasarile si platile unui exercitiu, a fost negativ,
situatia fiind nefavorabila firmei. Acest lucru se datoreaza in principal deficitului de
104

trezorerie in afara exploatarii. Situatia este nefavorabila generand o reducere a


potentialului real de finantare a activitatii.
3.2.2. Analiza prin intermediul ratelor de fluxuri
Analiza pe baza de rate de fluxuri
Nr.
crt

PERIOADA DE ANALIZA
SPECIFICATIE

UM

SIMBOL
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Excedent brut de exploatare


Variatia Nfr din exploatare
Flux de trezorerie din exploatare
Flux monetar net
Capacitatea de autofinantare
Autofinatarea neta
Rata neta a Fte
Rata numerarului
Sustinerea reala
Rata autofinantarii
Rata neta de acoperire a Af

mii.lei
mii.lei
mii.lei
mii.lei
mii.lei
mii.lei
%
%
%
%
%

2911531
-58228
2969759
-1636126
2476659
2476011
102
-182
-67
99
-66

3
5075436
2792279
2283157
-890998
4239099
4239099
45
-256
-21
100
-21

Ebe
dNfr
Fte
Fmn=Tn-To
Caf
Afn
Ete/Ebe
Ete/Fmn
Fmn/Caf
Afn/Caf
Fmn/Afn

Ratele de fluxuri reflecta dinamic echilibrul financiar. Principalele fluxuri la


nivelul unei intreprinderi sunt:
-acumularea bruta din exploatare;
-excedentul de trezorerie din exploatare;
-capacitatea de autofinantare;
-autofinantarea neta;
-fluxul monetar net (variatia de trezorerie).
Deoarece intre fluxurile de cheltuieli si venituri, respectiv cele financiare de
incasari si plati exista semnificative diferente in conabilitate, devine necesara
aprecierea reala a indicatorilor de rezultate pe baza ratelor de fluxuri.
1. Rata neta a trezoreriei de exploatare arata raportul in care din excedentul brut
de exploatare se genereaza trezoreria aferenta exploatarii.
Rnte = Ete / Ebe
CONCLUZIE:
Pe intreaga perioada de analiza indicatorul ne arata existenta in permanenta a
unui excedent de trezoreie.
2. Rata numerarului din exploatare ne arata raportul care exista intre excedentul
de trezorerie de exploatare si fluxul monetar net. Practic indica ponderea fluxului de
numerar din exploatare in total flux de numerar.
105

Rne = Ete / Fmn


CONCLUZIE :
Valoarea indicatorului din ultimul an se datoreaza unui Fmn negativ, rezultat
dintr-un fluz de trezorerie negativ din afara exploatarii care in valori absolute a depasit
Ete. Situatia din acest punct de vedere este negativa.
3. Sustinerea reala arata masura in care capacitatea de autofinatare este sustinuta
real, prin lichiditati efectiv existente in firma. In conditi normale de desfasurare a
incasarilor si platilor, rata ar trebui sa aiba o aloare unitara.
Rsr = Fmn / Caf
CONCLUZIE :
Valoarea indicatorului din ultimul an se datoreaza unui Fmn negativ, rezultat din
Fmna negativ care in valori absolute a depasit Ete. Situatia din acest punct de vedere
este negativa. Astfel Caf nu este sustinut prin lichiditati reale.
4. Rata autofinantarii nete arata partea din capacitatea de autofinantare care este
efectiv alocata in scopul prevazut.
Raf = Afn / Caf
CONCLUZIE :
Valoarea indicatorului pe intreaga perioada de analiza confirma politica spre
investitii, explicand totodata politica reziduala a dividendului.
5. Rata neta de acoperire a autofinatarii arata proportia in care autofinatarea neta
este sustinuta real prin lichiditati existente in firma.
Rnaf = Fmn / Afn
CONCLUZIE :
Valoarea indicatorului din ultimul an se datoreaza unui Fmn negativ, rezultat din
Fmna negativ care in valori absolute a depasit Ete. Situatia din acest punct de vedere
este negativa. Astfel, Afn nu este sustinuta prin lichiditati reale.

3.3. ANALIZA ECHILIBRULUI PE BAZA DE BILANT FUNCTIONAL

Analiza functionala a echilibrului se face pe termene si activitati si se bazeaza pe


urmatoarele aspecte:
- compararea ratelor de structura ale elementelor de activ si pasiv
106

- stabilirea indicatorilor de echilibru pe cicluri


- explicitarea modului de variatie a finantarii pe cicluri

107

Indicatorii de echilibru financiar functional


PERIOADA DE ANALIZA
SPECIFICATIE
Nr.crt
I
1
2
3
4
5
II
6
7
8
9
10
11
12
III
13
14
15
IV
16
17
18
V
19
20
21
22
VI
23
24
25
26
27
28
29
30

UM

SIMBOL
1

STRUCTURA UTILIZARILOR
Rata utilizarilor stabile
%
92%
89%
81%
Rata utilizarilor ciclice
%
8%
11%
19%
Rata utilizarilor ciclice din expl.
%
7.80%
10%
18%
Rata utilizarilor ciclice in af.expl.
%
0.20%
1%
1%
Rata trezoreriei de activ
%
1%
0.20%
0.30%
STRUCTURA RESURSELOR
Rata resurselor stabile
%
92%
90%
83%
Rata resurselor stabile proprii
%
91%
89%
83%
Rata resurselor stabile imprum.
%
1%
1%
0%
Rata resurselor ciclice
%
4%
8%
10%
Rata resurselor ciclice din expl.
%
3%
7.80%
9.50%
Rata resurselor ciclice in af.expl.
%
1%
0.20%
0.50%
Rata trezoreriei de pasiv
%
4%
2%
7%
ECHILIBRUL PE TERMEN LUNG (CICLUL DE INVESTITII)
Fondul de rulment global
mii.lei
278713 506181
874066
Fondul de rulment propriu
mii.lei
96702 463192
874066
Fondul de rulment strain
mii.lei
182011
42989
0
ECHILIBRUL PE TERMEN SCURT (CICLUL OPERATIONAL)
Necesarul global de Frn
mii.lei 1249800 1207520 3709037
Nfr din exploatare
mii.lei 1345004 1127147 3687512
Nfr in afara exploatarii
mii.lei
-95204
80373
21525
ECHILIBRUL GLOBAL
Trezoreria functionala
mii.lei
-971087 -701339 -2834971
Trezoreria functionala
mii.lei
-971086 -701339 -2834971
Fluxul de trezorerie
mii.lei
269747 -2133632
Flux de trezorerie din expl.
mii.lei
3129388 2515071
RATELE DE FINANTARE
Rata finantarii stabile
%
101%
102%
103%
Rfs proprii
%
100.40%
101%
103%
Rfs externe
%
0.60%
1%
0%
Rata finantarii ciclice
%
50%
70%
52%
Rfc a exploatarii
%
45%
71%
51%
Rfc din afara exploatarii
%
263%
30%
85%
Rata finantarii Ac din Frg
%
11%
13%
11%
Rata finantarii globale
%
22%
42%
24%

3.3.1. Aprecierea echilibrului permanent


108

Rus=Us/At
Ruc=Uc/At
Ruce=Uce/At
Ruca=Uca/At
Rta=Ta/At
Rrs=Rs/Pt
Rrsp=Rp/Pt
Rrsi=Ri/Pt
Rrc=Rc/Pt
Rrce=Rce/Pt
Rrca=Rca/Pt
Rtp=Tp/Pt
Frg=Rs-Us
Frp=Rp-Us
Frs=Frg-Frp
Nfrg=Uc-Rc
Nfre=Uce-Rce
Nfra=Uca-Rca
Tn=Frg-Nfrg
Tn=Ta-Tp
Ft=Tnn/Tno
Fte
Rfs=Rs/Us
Rfsp=Rp/Us
Rfse=Rs/Us
Rfc=Rc/Uc
Rfce=Rce/Uce
Rfca=Rca/Uca
Rfrac=Frg/Uc
Rfg=Frg/Nfrg

Rata resurselor stabile,care reflecta masura in care participa resursele


permanente la finantarea activitatii, a fost in ultimul an de analiza de 83%, reducanduse cu 7% fata de anul anterior, semnificand reducerea importantei finantarii
permanente in total finantare.
Pe intreaga perioada se inregistreaza valori pozitive si un trend crescator al
fondului de rulment global, ceea ce inseamna ca sursele permanente, reusesc sa
finanteze integral alocarile permanente ramanand si un surplus pentru finantarea
nevoilor ciclice. Acest fapt se datoreaza cresterii permanente intr-un ritm superior pe
perioada de analiza a resurselor permanente fata de cresterea alocarilor stabile.
Rata de finantare stabila pe intreaga perioada de analiza arata ca nevoile cu
caracter permanent au fost acoperite integral din surse permanente, degajandu-se
excedent de resurse financiare stabile, adica un fond de rulment global pozitiv.
Finantarea s-a facut atat pe seama surselor proprii, cat si pe seama surselor
imprumutate.
CONCLUZIE :
Firma a reusit sa-si acopere nevoile permanente pe seama surselor permanente.
3.3.2. Aprecierea echilibrului curent
Rata resurselor ciclice, ce reflecta masura in care participa resursele ciclice la
finantarea activitatii, a fost in ultimul an de analiza de 10%, crescand cu 2% fata de
anul anterior, sporind importanta finantarii ciclice in total.
Nevoia globala de fond de rulment a inregistrat valori pozitive si o tendinta de
crestere pe intreaga perioada, insemnand un permanent surplus de nevoi in raport cu
sursele temporare. S-a datorat cresterii intr-un ritm mai rapid a activelor ciclice decat a
surselor ciclice.
Rata finantarii ciclice pe intreaga perioada de analiza arata ca nevoile cu caracter
temporar n-au fost acoperite decat partial din surse cu caracter temporar degajandu-se
un necesar global de rulment pozitiv. Tendinta generala de reducere reflecta
accentuarea dezechilibrului financiar din activitatea curenta.
CONCLUZIE :
Firma n-a reusit sa-si acopere nevoile ciclice pe seama surselor ciclice.

3.3.3. Aprecierea echilibrului global


109

Rata trezoreriei de pasiv in ultimul an a crescut cu 5% fata de anul precedent,


reflectand astfel cresterea importantei finantarii activitatii curente prin credite de
trezorerie.
In ultimul exercitiu s-a inregistrat un deficit de trezorerie, situatie negativa.
Acest deficit a trebuit sa fie acoperit din credite de trezorerie care au generat cheltuieli
cu dobanzile, care au avut ca efect reducerea rezultatului exercitiului. Acest lucru se
datoreaza valorilor mai mari ale necesarului global de fond de rulment in raport cu
fondul de rulment global.
Dezechilibrul a fost generat in principal de incetinirea duratei medii de rotatie a
stocurilor. Astfel trezoreria de pasiv a fost superioara trezoreriei de activ, firma fiind
obligata sa apeleze la credite de trezorerie pentru a putea finanta activitatea curenta.
Rata finatarii globale in ultimul an arata ca necesarul de fond de rulment nu a
putut fi acoperit din fondul d rulment. Valoarea ei reflecta deficitul in acoperirea
globala a nevoilor de finantat prin resursele financiare globale, reflectand dezechilibrul
financiar global, manifestat prin trezoreia neta negative.
CONCLUZIE :
Firma n-a reusit sa-si acopere nevoile globale de finantat pe seama resurselor
financiare globale, fapt ce a generat un deficit de trezoreie, care a trebuit acoperit din
credite de trezorerie.
3.4. ANALIZA DINAMICA PRIN TABLOUL DE VARIATIE A TREZORERIEI

Aprecierea dinamicii echilibrului se face pe baza tabloului de variatie de


trezorerie si pe baza urmatorilor indicatori:
a) Coeficientul de contributie care cuantifica contributia modificarii
elementului de activ sau pasiv la variatia trezoreriei:
kc = En Eo / Tnn Tno
b) Contributia marginala care arata variatia de trezorerie care se obtine prin
variatia cu o unitate a elementului de activ sau de pasiv:
kc = Tnn Tno / En Eo

110

Tabloul de variatie a trezoreriei


PERIOADA DE ANALIZA
Nr.
crt
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
II
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
III
26
27
28

TABLOUL DE TREZORERIE

SIMBOL
2

Tabel de Variatie a Frg


Variatia Resurselor stabile
Variatia amortizarilor din care:
variatia din imob. Necorp
variatia din imob.corp
variatia din imob. Financ
Variatia profitului net
Variatia Caf
Modificari de capital
Variatia provizioanelor
Modificari de Itml
Variatia Utilizarilor stabile
Variatia imob.necorp
Variatia imob.corp
Variatia imob finac
Variatia Frg
Tabel de Variatie a Nfrg
Variatia Resurselor ciclice
Variatia datoriilor de exploatare
Variatia conturilor de regular.P
Variatia datoriilor in af.exploat
Variatia Utilizarilor ciclice
Variatia stocurilor
Variatia creantelor de exploatare
Variatia conturilor de regular.A
Variatia creantelor in af.exploat.
Variatia Nfrg
Tabel de Variatie a Trezoreriei
Modificarea disponibilitatilor
Modificarea creditelor curente
Variatia Trezoreriei

111

58520
1781953
1781953
-62689
-2154136
0
-32306
-139022
-458315
-481885
23567
377813

295814
1584998
1584998
177442
-2163905
0
-23265
-42989
-403999
-389863
-14133
656824

Rs
Am
AmIn
AmIc
AmIf
Pn
Caf
vCs
vProv
vItml
Us
vIn
vIc
vIf
vFrg

819694
1636126
-73938
459179
1336529
1435533
188834
5392
26706
-58228

3144205
890998
48576
2296196
3844018
2517090
1254076
200904
118616
2792279

Rc
vDex
vCntReg
vDae
Uc
vSt
vCre
vCntReg
vCra
vNfrg

-287838
751825
-1636126

72852
2206484
-890998

vDisp
vCrc
vTn

3.5. APRECIEREA GLOBALA A ECHILIBRULUI FINANCIAR AL FIRMEI

Nr.
crt

PERIOADA DE ANALIZA
SPECIFICATIE

UM

SIMBOL
1

I
1
2
3
4
5
6
7
8
II
9
10
11
12
13
14
III
15
16
17
18
19
20
21
22
23
IV
24
25
V
26
27
28
29
30
31

FONDUL DE RULMENT NET


Fond de rulment net
mii.lei
Ponderea Frn in Cpm
%
Fond de rulment propriu
mii.lei
Ponderea Frp in Cpr
%
Fond de rulment strain
mii.lei
Fond de rulment propriu
%
Fond de rulment starin
%
Durata in zile a unei rotatii
zile
NECESARUL DE FOND DE RULMENT
Necesar de fond de rulment
mii.lei
Nfr aferent exploatarii
mii.lei
Nfr in af.exploatarii
mii.lei
Nfr aferent exploatarii
%
Nfr in af.exploatarii
%
Durata in zile a unei rotatii
zile
TREZORERIA
Trezoreia neta
mii.lei
Trezoreria de activ
mii.lei
Trezoreria de pasiv
mii.lei
Trezoreia neta
%
Trezoreria de pasiv
%
Trezoreria de activ
%
Flux monetar net
mii.lei
Flux de trezorerie din exploat
mii.lei
Flux din afara exploat
mii.lei
PATRIMONIUL NET
Activ net contabil
mii.lei
Raport contabil net
%
RATELE DE FINANTARE
Rata finantarii Ain prin Cpm
%
Rata finantarii Ain prin Cpr
%
Rata finantarii Ain prin DTML
%
Rata finatarii Ac prin Dts
%
Rata finatarii Nfr prin Frn
%
Rata finantarii Ac prin Frn
%

32 Rata finantarii St prin Frn


33 Pozitia Tn fata de Nfr
34 Pozitia Tn fata de frn

-64606
-0,22%
-246617
-0,84%
182011
382%
-282%
0

313207
1,06%
270218
0,92%
42989
86%
14%
12

970031 Frn=Cpm-Ain
3,30% Pfr=Frn/Cpm
970031
Frp=Cpr-Ain
3,27%
Frp=Frp/Cpr
0
Frs
100% Pfrp=Frp/Frn
0% Pfrs=Frs/Frn
29 Dz=365*(Frn/Ca)

1071983
1043529
28454
2,70%
97,30%
39

3085922
985301
2100621
213%
-113%
117

4633744
Nfr=Ac-Pc
3777580
Nfre=Ae-Pe
856164 Nfra=Nfr-Nfre
23% Pnfra=Nfra/Nfre
77%
Nfrg
138 Dz=365*(Nfr/Ca)

-1136589
338324
1474913
-336%
436%
100%

-2772715
50468
2823183
-5494%
5594%
100%
-1636126
2969759
-4605885

-3663713
123338
3787051
-2970%
3070%
100%
-890998
2283157
-3174155

Tn=Frn-Nfr
Ta
Tp
Tn/Ta
Tp/Ta
Ta=Tn-Tp
Fmn=Tn-To
Fte
Ftae

29292905
91%

29351425
89%

29647239
81%

ANC=At-Dt
Rsg=Anc/At

99%
98%
1%
105%
-6%

101%
100%
1%
92%
10%

103%
103%
0%
87%
21%

-3%
-4%
-106%
1759%

8%
10%
-90%
-885%

13%
17%
-79%
-378%

%
%
%

112

Rfs=Cpm/Ain
Rfp=Cpr/Ain
Rfdt=Dtml/Ain
Rfc=Dts/Ac
Rfg=Frn/Nfr
Rfacfr=Frn/Ac
Rfsfr=Frn/St
P=Tn/Nfr
G=Tn/Frn

113

4. ANALIZA GESTIUNII FINANCIARE


4.1. ANALIZA RATELOR GENERALE DE GESTIUNE
Gestionarea resurselor umane, materiale i financiare trebuie s asigure:
realizarea integral i la termen a obiectului de activitate;
obinerea unor produse i/sau servicii de calitate superioar, competitive
pe pia;
valorificarea superioar i fructificarea ridicat a potenialului resurselor,
exprimat sintetic prin creterea veniturilor obinute la o unitate fizic sau
valoric de resurse sau reducerea consumului de resurse pe unitatea de
venit.
Exprimarea sintetic a modului de gestionare a resurselor se realizeaz cu
ajutorul vitezei de rotaie, prin care se msoar durata in timp necesar parcurgerii
tuturor fazelor ciclului de exploatare. Ratele de gestiune msoar durata de
transformare a activelor n lichiditi i durata de rennoire a datoriilor.
Desfurarea activitii curente este asigurat de procese economice i procese
financiare. Din cifra de afaceri se acoper toate cheltuielile, se rennoiesc imobilizrile
fixe i stocurile, se ramburseaz creditele, se achit obligaiile fiscale i financiare, s
creeaz resursele de dezvoltare. Ratele de gestiune se folosesc pentru a aprecia nivelul
de utilizare a resurselor aflate la dispoziia ntreprinderii, respectiv viteza cu care
aceste resurse parcurg circuitul economic i ajung s devin lichiditi.
Analiza ratelor de gestiune se face detaliat, grupate n:
- rate generale de gestiune a resurselor financiare;
- rate generale de gestiune a utilizrilor financiare;
- rate de gestiune a stocurilor;
- rate de gestiune a creanelor curente;
- rate de gestiune a datoriilor curente.
Analiza gestiunii generale urmrete s aprecieze nivelul general de utilizare a
resurselor aflate la dispoziia ntreprinderii, respective viteza cu care aceste resurse
parcurg circuitul economic i ajung s revin sub form bneasc.
Msurarea vitezei de rotaie se realizeaz cu ajutorul a doi indicatori:
numrul de rotaii (nrot) exprim numrul de rotaii pe care-l efectueaz elementele
de activ sau de pasiv prin elementul de venit ntr-o perioad de gestiune.
nrot=element de venit/element de activ (pasiv)

114

durata n zile a unei rotaii(dz) msoar durata n zile necesar elementelor de activ
pentru rambursarea lor n lichiditi sau pentru plata datoriilor prin cifra de afaceri.
dz=element de activ(pasiv)/element de venit x T
Timpul s refer la perioada de gestiune pentru care se face analiza i se exprim
n numrul de zile calendaristice ale perioadei (lun, trimestru, semestru sau an).
Cei doi factori se condiioneaz reciproc (veniturile depind n mare msur de
nivelul i evoluia elementelor de activ i pasiv, care la rndul lor depind de nivelul
veniturilor).
4.1.1. Gestiunea general a capitalurilor
Analiza gestiunii generale a capitalurilor urmrete s aprecieze nivelul general
de utilizare a resurselor financiare, respectiv viteza cu care aceste resurse ajung s
revin din nou sub form bneasc.
- Analiza gestiunii capitalurilor permanente
Viteza de rotaie a capitalurilor permanente arat modul de fructificare a
resurselor permanente ntr-o perioad de gestiune.
Factorii i msurile de influenare a ratei include: optimizarea raporturilor dintre
capitalul propriu i capitalul mprumutat; crearea condiiilor de exploatare pentru a se
beneficia de efectul de levier; selecionarea celor mai eficiente ci de cretere a
capitalului permanent; alocarea optim a capitalului permanent n procesul finanrii.
Viteza de rotaie a capitalurilor permanente
NR.
CRT
1
2
3
4
5

SPECIFICAIE
Venituri totale
Capital permanent
Nr. de rotaii
Durata unei rotaii
Valoarea minim

UM
mii.lei
mii.lei
rot
zile
rot

PERIOADA ANALIZAT
1
12971107
29474916
0.44
829
2

2
18234986
29394414
0.62
588
2

SIMBOL

3
22517529
Vt
29647239
Cpm
0.76
nrot=Vt/Cpm
480 Dz=365*(Cpm/Vt)
2
Min

n anul 3 de analiz capitalurile permanente se roteau prin veniturile totale de


0,76 ori, recuperndu-se sub form iniial bneasc ntr-un termen de 480 zile. Fa de
anul precedent numrul de rotaii a crescut cu 0,14 , iar durata medie n zile a sczut cu
108 zile, ceea ce nseamn creterea eficienei utilizrii capitalurilor permanente. n
general pe perioada de analiz s-a manifestat o tendin de cretere a numrului de
115

rotaii (dar ntotdeauna aflndu-se peste valoarea de 180 zile),respectiv de scdere a


duratei medii a unei rotaii (dar fiind sub dou rotaii).

Dz

Viteza de rotatie a capitalului permanent


900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1

3
Dur. unei rotatii zile
Val. Minima rot

Timp

- Analiza gestiunii capitalurilor proprii


Viteza de rotaie a capitalului propriu arat numrul de refolosiri ale
capitalului propriu pe seama veniturilor totale ntr-o perioad de gestiune.
Factorii i msurile de influenare a ratei vizeaz creterea gradului de
valorificare a capitalului propriu.
Viteza de rotaie a capitalurilor proprii
NR.
CRT
1
2
3
4
5

SPECIFICAIE
Venituri totale
Capital propriu
Nr. de rotaii
Durata unei rotaii
Valoarea minim

PERIOADA ANALIZAT

UM
mii lei
mii lei
rot
zile
rot

1
12971107
29292905
0.44
824
2

2
18234986
29351425
0.62
587
2

SIMBOL

3
22517529
Vt
29647239
Cp
0.76
nrot=Vt/Cp
480 Dz=365*(Cp/Vt)
2
Min

n ultimul an de analiz capitalurile proprii se roteau prin venituril totale de 0,76


ori, recuperndu-se n forma iniial bneasc ntr-un termen de 480 zile. Fa de anul
precedent, numrul de rotaii a crescut cu 0,14 iar durata medie n zile a unei rotaii a
sczut cu 107 zile, ceea ce ar nsemna creterea eficienei utilizrii capitalurilor proprii.
n general, pe perioada analizat numrul de rotaii a manifestat o tendin de cretere,
dar care nu s-a ncadrat n limitele normale, respectiv de reducere a duratei medii a
unei rotaii.
116

Dz

Viteza de rotatie a capitalurilor proprii


900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1

3
Dur. unei rotatii zile

Timp

Val. minima rot

- Analiza gestiunii datoriilor totale


Viteza de rotaie a surselor mprumutate i atrase arat numrul de refaceri ale
surselor mprumutate i atrase pe seama veniturilor totale. Practice arat de cte ori
,respectiv n cte zile, s-ar putea reconstitui datoriile pe seama veniturilor totale.
Viteza de rotaie a datoriilor totale
NR.
CRT
1
2
3
4
5

SPECIFICAIE
Venituri totale
Datorii totale
Nr. de rotaii
Durata unei rotaii
Valoarea minim

UM
mii lei
mii lei
rot
zile
rot

PERIOADA ANALIZAT
1
12971107
2781721
4.66
78
4

2
18234986
3601415
5.06
72
4

SIMBOL

3
22517529
Vt
6745620
Dt
3.34
nrot=Vt/Dt
109 Dz=365*(Dt/Vt)
4
Min

n anul 3 de analiz datoriile se roteau prin veniturile totale de 3,34 ori,


recuperndu-se sub forma iniial bneasc ntr-un termen mediu de 109 zile. Fa de
anul precedent, numrul de rotaii s-a redus cu 1,72 ,iar durata medie n zile a unei
rotaii a crescut cu 37 zile, ceea ce nseamn mrirea duratei mediide creditare
comercial i financiar a firmei. Tendina general a firmei a fost de cretere a
numrului de rotaii n prima parte a perioadei urmnd apoi o scdere a numrului de
rotaii. n ceea ce privete durata medie n zile a unei rotaii, aceasta a nregistrat o
scdere n prima parte urmnd apoi ca aceasta s creasc, fapt ce a generat asupra
firmei efecte negative n sensul refacerii mai dificile (n a doua parte a perioadei
analizate) a elementului pe seama veniturilor.
117

Viteza de rotaie a surselor mprumutate pe termen mediu i lung arat numrul


de refaceri ale surselor mprumutate pe termen mediu i lung pe seama veniturilor
totale ntr-o perioad de gestiune. Practic arat de cte ori, respective n cte zile, s-ar
putea restitui datoriile respective pe eama veniturilor totale.
Viteza de rotaie a datoriilor pe termen mediu si lung
NR.
CRT
1
2
3
4
5

SPECIFICAIE

PERIOADA ANALIZAT

UM

Venituri totale
Datorii pe termen mediu i lung
Nr. de rotaii
Durata unei rotaii
Valoarea minim

mii lei
mii lei
rot
zile
rot

1
12971107
182011
71.266
5
4

2
18234986
42989
424.178
0
4

SIMBOL

3
22517529
Vt
Dtml
nrot=Vt/Dtml
Dz=365*(Dtml/Vt)
4
Min

n ultimul an de analiz firma nu a avut datorii pe termen lung i mediu. n anii


precedeni se observ c datoriile se roteau prin venituri de 71, respectiv 424 ori ntrun termen mediu de 5 i respectiv 0 zile. Deci, numrul de rotaii a crescut, iar durata
medie n zile a unei rotaii a sczut, ceea ce a generat efecte pozitive asupra firmei.
Viteza de rotaie a datoriilor curente arat numrul de reconstituiri ale datoriilor
curente pe seama veniturilor totale ntr-o perioad de gestiune. Practic arat de cte ori,
respectiv n cte zile, s-ar putea restitui datoriile curente pe seama veniturilor totale.
Viteza de rotaie a datoriilor pe termen scurt
NR.
CRT
1
2
3
4
5

PERIOADA ANALIZAT
SPECIFICAIE

Venituri totale
Datorii pe termen scurt
Nr. de rotaii
Durata unei rotaii
Valoarea minim

UM

mii lei
mii lei
rot
zile
rot

SIMBOL
1
12971107
2665083
4.867
74
4

2
18234986
3558426
5.124
71
4

3
22517529
Vt
6745620
Dts
3.338
nrot=Vt/Dts
109 Dz=365*(Dts/Vt)
4
Min

n ultimul an de analiz datoriile pe termen scurt se roteau prin venituri de 3,33


ori, recuperndu-se sub forma iniial bneasc ntr-un termen mediu de 109 zile. Fa
de anul precedent, numrul de rotaii s-a redus cu 1,79 rotaii, iar durata medie n zile a
unei rotaii a crescut cu 38 zile, ceea ce nseamn c n aceast perioad (spre
deosebire de prima perioad) durata medie de creditare comercial i financiar a
crescut.
CONCLUZIE:
118

Dac privim pasivul dup sursele de provenin, rotaia principalelor elemente


evideniaz sporirea (n a doua parte a prioadei analizate) eficienei utilizrii resurselor
att proprii ct i a celor mprumutate.
4.1.2. Gestiunea general a activelor
Analiza gestiunii generale a activelor urmrete s aprecieze nivelul general de
utilizare a resurselor financiare, respectiv viteza cu care aceste resurse ajung s revin
din nou sub form bneasc pentru firm.
-

Analiza gestiunii activului total

Viteza de rotaie a activului reflect eficiena utilizrii tuturor bunurilor reale ale
firmei, respectiv nivelul general de organizare a activitii.
Creterea vitezei de rotaie evideniaz sporirea eficienei utilizrii activelor,
reducerea duratei de recuperare a lor sub form bneasc, mbuntirea structurii
activelor n corelaie cu specificul activitii. Principalul efect al accelerrii vitezei de
rotaie este relaxarea financiar.
Reducerea vitezei de rotaie are ca efect principal o presiune financiar degajat
din creterea gradului de imobilizare a activului.
Msurile pentru mbuntirea nivelului i evoluiei ratei sunt:
o optimizarea structurii activului n acord cu obiectul de activitate i
particularitile tehnice i tehnologice ale activitii de exploatare;
o valorificarea superioar a imobilizrilor;
o fructificarea resurselor materiale;
o creterea cifrei de afaceri.
Viteza de rotaie a activului total
NR.
CRT
1
2
2.1
2.2
3
4
5
6

SPECIFICAIE
Venituri totale
Active totale din care:
- active imobilizate
- active circulante
Nr. de rotaii
Durata unei rotaii
Valoarea minim
Presiune(-)Relaxare(+)

UM
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
rot
zile
rot
-

PERIOADA ANALIZAT
1
12971107
32074626
29539522
2535104
0.404
902
2
-

2
18234986
32952840
29081207
3871633
0.553
659
2
8635559

SIMBOL

3
22517529
Vt
36392859
At
28677208
Ain
7715651
Ac
0.619
nrot=Vt/At
589 Dz=365*(At/Vt)
2
Min
4318430
Efecte

n ultimul an activele se roteau prin veniturile totale de 0,61 ori, recuperndu-se


sub forma iniial bneasc ntr-un termen mediu de 589 zile. Reflect o organizare
119

defectuoas a activitii. Fa de anul precedent, numrul de rotaii a crescut cu 0,06 ,


iar durata medie n zile a unei rotaii s-a redus cu 130 zile, ceea ce nseamn creterea
eficienei utilizrii activelor, respectiv reducerea duratei medii de recuperare a lor sub
forma bneasc iniial, cuantificat ntr-o relaxare financiar de circa 4,3 mld. lei. n
general, pe perioada de analiz s-a manifestat o tendin de cretere a numrului de
rotaii , respectiv de diminuare a duratei medii n zile a unei rotaii, fapt ce a generat
efecte pozitive de natura relaxrii financiare (eliberarea sub form bneac a unor
resurse imobilizate) asupra trezoreriei.

Dz

Viteza de rotatie a activului total


1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1

3
Dur. unei rotatii zile
Val. minima rot

Timp

Analiza modificrii rotaiei activului total


NR.C
RT
1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2

SPECIFICAIE

UM

PERIOADA ANALIZAT
1-2

Modificarea duratei rotaiei activului


Pe seama modificrii veniturilor totale
Pe seama modif activelor totale din care:
- pe seama acivelor imobilizate
- pe seama acivelor circulante

zile
zile
zile
zile
zile

Modificarea rotaiei activului este influenat de:


- modificarea veniturilor totale;
- modificarea activelor;
modificarea activelor imobilizate;
modificarea activelor circulante.
120

-243
-261
16
-10
26

SIMBOL

2-3
-70
DdzAt
-126 DdzAt(Dvt)
55 DdzAt(dAt)
-7 DdzAt(DAin)
62 DdzAt(Dac)

Durata n zile a vitezei de rotaie a activului prin veniturile totale s-a redus n
ultima perioad cu 70 zile (de la 659 zile n anul 2 la 589 zile n anul 3), fapt pozitiv ce
a avut drept consecin o relaxare financiar asupra trezoreriei globale. Acest fapt s-a
datorat:
- creterii veniturilor totale, conducnd la reducerea duratei rotaiei cu 126 de zile;
-creterii activului total, care a avut un efect negativ asupra indicatorului,
conducnd la sporirea duratei rotaiei cu 55 de zile, fapt datorat sporirii valorii
activelor circulante.
- Analiza gestiunii activelor imobilizate
Viteza de rotaie a activelor imobilizate (indicatorul de intensitate a capitalului)
reflect eficiena utilizrii imobilizrilor (investiiilor) firmei.
Creterea vitezei de rotaie evideniaz creterea eficienei activelor imobilizate,
reducerea duratei de recuperare a lor sub form bneasc (creterea gradului de
lichiditate a activului), mbuntirea structurii activelor imobilizate n corelaie cu
specificul activitii. Principalul efect al accelerrii vitezei de rotaie este relaxarea
financiar.
Msurile pentru mbuntirea nivelului i evoluiei ratei sunt:
- optimizarea structurii activelor imobilizate, n sensul creterii ponderii
mijloacelor fixe active;
- reducerea consumului specific de imobilizri la unitatea de venit, respectiv
creterea randamentului imobilizrilor.
Viteza de rotaie a activelor imobilizate
NR.
CRT
1
2
3
4
5
6

SPECIFICAIE
Venituri totale
Active imobilizate nete
Nr. de rotaii
Durata unei rotaii
Valoarea minim
Presiune(-)Relaxare(+)

UM
mii lei
mii lei
rot
zile
rot
mii lei

PERIOADA ANALIZAT
1
12971107
29539522
0.439
831
4
-

2
18234986
29081207
0.627
582
4
12439757.6

SIMBOL

3
22517529
Vt
28677208
Ain
0.785
nrot=Vt/Ain
464 Dz=365*(Ain/Vt)
4
Min
7279640
Efecte

n ultimul an de analiz activele imobilizate se roteau prin veniturile totale de


0,78 ori, recuperndu-se n forma iniial bneasc ntr-un termen mediu de 464 zile.
Fa de anul precedent, numrul de rotaii s-a redus cu 0,16 rotaii, iar durata medie n
zile a unei rotaii s-a redus cu 118 zile, ceea ce nseamn creterea eficienei utilizrii
activelor imobilizate (relaxare financiar de peste 7 mld lei). n general, n perioada de
analiz s-a manifestat o tendin de cretere a numrului de rotaii, respectiv de
reducere a duratei medii n zile a unei rotaii, fapt ce a generat efecte pozitive de natura
121

relaxrii financiare (eliberare sub form bneasc a unor resurse imobilizate) asupra
lichiditii firmei.

Dz

Viteza de rotatie a activului imobilizat


900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1

3
Dur. unei rotatii zile

Timp

Val. minima rot

- Analiza gestiunii activelor circulante


Viteza de rotaie a activelor circulante exprim numrul de rotaii sau durata
medie n zile a unei rotaii efectuate de activele circulante prin veniturile totale.
Creterea vitezei de rotaie reflect sporirea eficienei utilizrii activelor
circulante, reducerea duratei de recuperare a lor sub form bneasc (creterea gradului
de lichiditate a activului), mbuntirea structurii activelor circulante n corelaie cu
specificul activitii.
Principalul efect al accelerrii vitezei de rotaie este relaxarea financiar datorat
eliberrii de resurse financiare.
Msurile pentru mbuntirea nivelului i evoluiei ratei sunt:
- optimizarea structurii activelor circulante;
- gestionarea eficient a stocurilor materiale;
- creterea gradului de lichiditate a activelor circulante.

Viteza de rotaie a activelor circulante


NR.
CRT

SPECIFICAIE

UM

PERIOADA ANALIZAT

122

SIMBOL

1
2
3
4
5
6

Venituri totale
Active circulante
Nr. de rotaii
Durata unei rotaii
Valoarea minim
Presiune(-)Relaxare(+)

mii lei
mii lei
rot
zile
rot
mii lei

1
12971107
2535104
5.117
71
6
-

2
18234986
3871633
4.71
77
6
-299753.195

3
22517529
Vt
7715651
Ac
2.918
nrot=Vt/Ac
125 Dz=365*(Ac/Vt)
6
Min
-2961209
Efecte

n ultimul an de analiz activele circulante se roteau prin veniturile totale de


2,91 ori, recuperndu-se sub forma inial bneasc ntr-un termen mediu de 125 zile.
Fa de anul precedent, numrul de rotaii s-a redus cu 1,8 rotaii, iar durata medie n
zile a unei rotaii a crescut cu 48 zile, ceea ce nseamn reducerea eficienei utilizrii
activelor circulante (presiune financiar de aproape 3 mld lei). Tendina a generat
efecte negative de natura presiunii financiare (imobilizara sub form material a unor
resurse bneti) asupra trezoreriei firmei.

Viteza de rotatie a activului circulant


140
120

Dz

100
80
60
40
20
0
1

Timp

Dur. unei rotatii zile


Val. minima rot

CONCLUZIE:
Dac privim elementele de activ dup termenele de alocare i lichiditate, rotaia
principalelor elemente evideniaz sporirea eficienei utilizrii mijloacelor permanente
i reducerea eficienei utilizrii celor ciclice.
123

4.2. GESTIUNEA STOCURILOR


Rata de gestiune a stocurilor arat rapiditatea cu care stocurile trec prin toate
stadiile pn se rentorc n forma iniial bneasc. Cu ct viteza de rotaie a lor este
mai mare cu att eficiena folosirii lor este mai mare, avnd drept efect eliberarea de
resurse financiare.
4.2.1. Analiza gestiunii stocurilor totale
Rata de gestiune a stocurilor totale arat de cte ori ntr-o perioad de gestiune
stocurile materiale trec succesiv prin fazele de aprovizionare, fabricaie i vnzare,
respectiv durata n zile a unei rotaii complete.
Msurile principale pentru accelerarea vitezei de rotaie a stocurilor se pot
identifica n stadiul circuitului economic n care acioneaz. Practic aceste msuri pot fi
concentrate prin formularea a dou obiective:
1. dimensionarea optim a stocurilor n toate fazele ciclului economic;
2. reducerea cheltuielilor de exploatare.
Atingerea acestor obiective nseamn accelerarea vitezei de rotaie a stocurilor,
creterea gradului lor de lichiditate, cu toate efectele favorabile pentru rezultatele
financiare ale ntreprinderii.
Viteza de rotaie a stocurilor totale
NR.
CRT
1
2
3
4
5
6

SPECIFICAIE
Cifra de afaceri
Stocuri totale
Nr. de rotaii
Durata unei rotaii
Valoarea minima
Eliberari(-)Imobilizari(+)

UM
mii.lei
mii.lei
rot
zile
rot
mii.lei

PERIOADA ANALIZAT

SIMBOL
1
2
3
9968673
9634764 12244155
Ca
1831376
3266909
5783999
St
5.44
2.95
2.12
nrot=Ca/St
67
123
172 Dz=365*(St/Ca)
8
8
8
Min
-1478210.4 -1643735.9
Efecte

n ultimul an de analiz stocurile se roteau de 2.12 ori, parcurgnd ciclul


economic i recuperndu-se prin cifra de afaceri ntr-un termen mediu de 172 zile. Fa
de anul precedent numrul de rotaii a sczut cu 0,83 rotaii, iar durata medie n zile a
unei rotaii a crescut. Aceast modificare a vitezei de rotaie a stocurilor a fost
determinat de modificarea cifrei de afaceri (a crescut cu 21,3%) respectiv modificarea
stocurilor totale (au crescut cu 43,5% , ceea ce reprezint o cretere ntr-o masur mai
mare dect creterea cifrei de afaceri). Dac urmrim corelaia indicilor celor doi
factori observm c o cretere a cifrei de afaceri (cu 3 mil) este obinut cu un volum
124

mai mare de resurse ( cu 2,5 mil). Aceasta nseamn reducerea eficinenei utilizrii
stocurilor, respectiv mrirea duratei medii de recuperare a lor sub form bneasc
iniial prin cifra de afaceri. n ultima perioad s-a manifestat o tendin de reducere a
numrului de rotaii, respectiv de cretere a duratei medii n zile a unei rotaii, fapt ce a
generat efecte negative de natura imobilizrii de resurse financiare.
Viteza de rotatie a stocurilor
200

Dz

150
100
50
0
1

Timp

Durata unei rotaii zile


Valoarea minima rot

4.2.2. Analiza gestiunii stocurilor pe elemente componente


Pentru a obine o imagine mai detaliat asupra gestiunii lor, viteza de rotaie a
stocurilor se analizeaz pe principalele sale componente corespunztor fazelor ciclului
de exploatare comercializare.
- Gestiunea stocurilor de materii prime i materiale
Viteza de rotaie a stocurilor de materii prime i materiale arat eficiena
activitii de aprovizionare.

Viteza de rotaie a stocurilor de materii prime i materiale


NR.
CRT
1
2

SPECIFICAIE
Cheltuieli materiale totale
Stocuri materiale

UM
mii.lei
mii.lei

PERIOADA ANALIZAT
1
5883421
252786

125

2
8805299
434920

3
9453590
636092

SIMBOL
Cmt
Smp

3
4
5

Nr. de rotaii
Durata unei rotaii
Eliberri(-)Imobilizri(+)

rot
zile
mii.lei

23.274
15
-

20.246
18
-72372.3

14.862
nrot=Cmt/Smp
24 Dz=365*(Smp/Cmt)
-155401
Efecte

Durata rotaiei stocurilor de materii prime i materiale consumabile crete pe


ntreaga perioad de analiz, reflectnd reducerea eficienei activitii de
aprovizionare. Situaia se datoreaz creterii ntr-un ritm mai rapid a stocurilor
respecive n comparaie cu creterea cheltuielilor materiale totale i reflect deficiene
n procesul de aprovizionare. Efectul acestei situaii o reprezint eliberarea de resurse
financiare.
- Analiza gestiunii stocurilor de producie neterminat
Viteza de rotaie a stocurilor de producie neterminat arat eficiena activitii
de producie.
Viteza de rotaie a stocurilor de producie neterminat
NR.
CRT
1
2
3
4
5

SPECIFICAIE

PERIOADA ANALIZAT

UM

Producia exerciiului
Stocuri producie neterminat
Nr. de rotaii
Durata unei rotaii
Eliberri(-)Imobilizri(+)

mii.lei
mii.lei
rot
zile
mii.lei

1
9877522
1230428
8.028
45
-

2
13672569
2409931
5.673
64
-711723

SIMBOL

3
13605662
Pe
4209726
Spn
3.232
nrot=Pe/Spn
112 Dz=365*(Spn/Pe)
-1789238
Efecte

Durata rotaiei stocurilor de producie neterminat a crescut. Din acest punct de


vedere situaia nu se ncadreaz n limite normale reflectnd reducerea eficienei
activitii de producie i este corelat cu creterea ntr-un ritm mai rapid a stocurilor
fa de corespondentul elementului n venituri.
- Analiza gestiunii stocurilor de produse finite
Viteza de rotaie a stocurilor de produse finite arat eficiena activitii de
desfacere.
Viteza de rotaie a stocurilor de produse finite
NR.
CRT
1
2
3

SPECIFICAIE
Producia vandut
Stocuri de produse finite
Nr. de rotaii

UM
mii.lei
mii.lei
rot

PERIOADA ANALIZAT
1
8647094
255374
33.861

126

2
8701146
313616
27.745

3
11259832
775822
14.513

SIMBOL
Pv
Spf
nrot=Pv/Spf

4
5

Durata unei rotaii


Eliberri(-)Imobilizri(+)

zile
mii.lei

10
-

13
-71516.3

25 Dz=365*(Spf/Pv)
-370186
Efecte

Durata rotaiei stocurilor de produse finite a crescut n ultimul an analizat. Din


acest punct de vedere situaia este nefavorabil, nencadrndu-se n limitele normale i
reflect deficiene ale activitii de desfacere. Situaia este corelat cu creterea ntr-un
ritm mai rapid a stocurilor respective fa de corespondentul elementului n venituri.
- Analiza gestiunii stocurilor de mrfuri
Viteza de rotaie a stocurilor de mrfuri arat eficiena activitii comerciale.
Viteza de rotaie a stocurilor de mrfuri
NR.
CRT
1
2
3
4
5

SPECIFICAIE
Venituri din vnzarea mrfurilor
Stocuri de mrfuri
Nr. de rotaii
Durata unei rotaii
Eliberri(-)Imobilizri(+)

PERIOADA ANALIZAT

UM
mii.lei
mii.lei
rot
zile
mii.lei

1
1321579
40895
32.316
11
-

2
933618
86861
10.748
33
-56272.9

3
984323
114896
8.567
42
-24271

SIMBOL
Vvm
Smf
nrot=Vvm/Smf
Dz=365*(Smf/Vvm)
Efecte

Durata rotaiei stocurilor de mrfuri a crecut permanent n perioada analizat.


Situaia este nefavorabil i reflect ineficiena activitii comerciale, fiind corelat cu
creterea ntr-un ritm mai rapid a stocurilor respectivefa de corespondentul
elementului n venituri.

4.2.3. Explicarea modificrii rotaiei stocurilor


Rotaia stocurilor medii prin cifra de afaceri
NR.
CRT

SPECIFICAIE

UM

SIMBOL
PERIOADA ANALIZAT

127

I
1

mii.lei

223171

343853

535506

Smp

mii.lei
mii.lei

807789
246705.5

1820180
284495

3309829
544719

Spn
Spf

2
3

STOCURI MEDII
Stocuri medii de materii prime
Stocuri medii de producie
neterminat
Stocuri medii de produse finite

Stocuri medii de mrfuri

mii.lei

86753.5

63878

100878.5

Smf

5
6
II
7
III

Alte stocuri medii


mii.lei
Stocuri totale medii
mii.lei
CORESPONDENT VALORIC AL ROTATIEI
Cifra de afaceri
mii.lei
DURATA ROTATIEI STOCURILOR

50346
1414765

36737
2549143

34522
4525454

Ast
St

9968673

9634764

12244155

Ca

8
9
10
11
12
13

Stocuri de materii prime


Producie neterminat
Stocuri de produse finite
Stocuri de mrfuri
Alte stocuri
Stocuri totale

8
29
9
3
1
51

13
68
10
2
1
96

15
98
16
3
1
134

zile
zile
zile
zile
zile
zile

(Smp/Ca)*365
(Spn/Ca)*365
(Spf/Ca)*365
(Smf/Ca)*365
(Ast/Ca)*365
(St/Ca)*365

Explicarea modificrii rotaiei stocurilor prin cifra de afaceri

NR.
CRT
1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5

PERIOADA ANALIZAT
SPECIFICAIE
Modif. duratei rotaiei stocurilor totale
Pe seama modificrii cifrei de afaceri
Pe seama modificrii soldului mediu al St din care:
- sold mediu al stocurilor de materii prime
- sold mediu al st. de producie neterminat
- sold mediu al stocurilor de produse finite
- sold mediu al stocurilor de mrfuri
- sold mediu al altor stocuri

UM
zile
zile
zile
zile
zile
zile
zile
zile

2-1

3-2
45
2
43
5
38
2
-1
-1

38
-20
58
6
44
8
1
-1

SIMBOL
DdzSt
DdzSt(Dca)
DdzSt(DSt)
DdzSt(DSmp)
DdzSt(DSpn)
DdzSt(DSpf)
DdzSt(DSmf)
DdzSt(Dast)

Pentru perioada de analiz putem constata o reducere a vitezei de rotaie a


stocurilor, care a condus la sporirea duratei unei rotaii cu 38 zile (de la 96 zile n anul
2 la 134 zile n anul 3). Acest lucru reprezint un aspect negativ.
Acest fapt se datoreaz urmtorilor factori de influen:
1. sporirea cu 21,3% a cifrei de afaceri fa de anul precedent (de la 9634764 n
anul 2 la 12244155 n anul 3);
2. creterea soldului mediu al stocurilor totale cu 24,05% fa de anul precedent
care a avut un efect negativ, sporind durata rotaiei cu 58 zile. Acest lucru poate
fi explicat prin:
128

o creterea soldurilor medii de stocuri la materiile prime i materiale care a


determinat o sporire cu 6 zile a indicatorului. Menionm c durata rotaiei
stocurilor la materii prime i materiale a sporit cu 6 zile, semnificnd
sporirea duratei medii a ciclului activitii de aprovizionare;
o creterea soldurilor medii de stocuri de producie neterminat cu 42,7%
care a determinat o sporire cu 44 zile a indicatorului. Menionm c
durata rotaiei stocurilor de producie neterminat a crescut cu 48 zile
reflectnd creterea duratei medii a ciclului activitii de fabricaie;
o creterea soldurilor medii de stocuri de produse finite cu 59% a
determinat o sporire a indicatorului cu 9,8 zile. Menionm c durata
rotaiei stocurilor de produse finite prin producia vndut a sporit cu 12
zile, reflectnd sporirea duratei medii a ciclului activitii de desfacere;
o creterea soldurilor medii de stocuri de mrfuri cu 24,4% , care a
determinat o sporire cu 1 zi a indicatorului. Menionm c durata rotaieie
stocurilor de mrfuri a sczut, reflectnd reducerea duratei medii a
ciclului activitii strict comerciale.
4.3. GESTIUNEA CREANELOR
4.3.1. Analiza gestiunii creanelor curente
Ratele de gestiune a creanelor curente exprim durata medie n zile de ncasare
a contravalorii creanelor curente. Practic, indic decalajul mediu n zile ntre data
facturrii i data ncasrii contravalorii.
n dinamic, este de preferat s se reducdurata n zile, respectiv s creasc
numrul de rotaii. Este de recomandat ca durata medie de plat a datoriilor curente s
fie mai mare dec-t durata medie de ncasare a creanelor curente.
Viteza de rotaie a creanelor curente
NR.
CRT
1
2
3
4
5

SPECIFICAIE
Venituri totale
Creane curente
Nr. de rotaii
Dur. unei rotaii
Val. minim

UM
mii lei
mii lei
rot
zile
rot

PERIOADA ANALIZAT
1
12971107
365404
35.498
10
4

2
18234986
554238
32.901
11
4

SIMBOL

3
22517529
Vt
1808314
Cr
12.452
nrot=Vt/Cr
29 Dz=365*(Cr/Vt)
4
Min

n ultimul an de analiz creanele curente se roteau prin veniturile totale de 12,4


ori, recuperndu-se ntr-un termen mediu de 29 zile. Valoarea indicatorului este bun,
ns fa de anul precedent numrul de rotaii s-a redus cu 20 de rotaii, iar durata
medie a crescut cu 18 zile, ceea ce nseamn mrirea duratei medii de recuperare a lor.
129

Acest fapt a generat efecte negative asupra trezoreriei, n sensul de decalrii


ncasrilor.
Viteza de rotatie a creantelor
35
30

Dz

25
20
15
10
5
0
1

Timp

Dur. unei rotatii zile


Val. minima rot

4.3.2. Analiza gestiunii creanelor din exploatatre


Ratele de gestiune ale creanelor exprim durata medie n zile de ncasare a
contravalorii creanelor legate de activitatea de exploatare.
n dinamic, este de preferat ca durata n zile s se reduc, respectiv s creasc
numrul de rotaii. Este de recomandat ca durata medie de plat a datoriilor curente din
exploatare s fie mai mare dect durata medie de ncasare a creanelor curente din
exploatare.
Viteza de rotaie a creanelor din exploatare
NR.
CRT
1
2
3
4
5
6

SPECIFICAIE
Venituri din exploatare
Creante din exploatare
Nr. de rotaii
Dur. unei rotaii
Val. minim
Presiune(-)Relaxre(+)

UM
mii lei
mii lei
rot
zile
rot
mii lei

PERIOADA ANALIZAT
1
12788956
348742
36.672
9
6
-

2
17865785
521834
34.237
10
6
-48947.4

SIMBOL

3
21737611
Ve
1657294
Cre
13.116 nrot=Ve/Cre
27 Dz=365*(Cre/Ve)
6
Min
-1012437
Efecte

n ultimul an de analiz creanele din exploatare se roteau prin veniturile din


exploatare de 13,11 ori, recuperndu-se ntr-un termen mediu de 27 zile. Dei valoarea
indicatorului este corespunztoare, fa de anul precedent numrul de rotaii s-a redus
cu 21 rotaii, iar durata unei rotaii a crecut cu 17 zile, ceea ce nseamn mrirea
duratei medii de recuperare a lor.
130

Viteza de rotatie a creantelor din exploatare


30
25

Dz

20
15
10
5
0
1

Timp

Dur. unei rotatii zile


Val. minima rot

4.3.3. Analiza gestiunii creditului - client


Rata de gestiune a clienilor (viteza de rotaie a creanelor-clieni) ne arat n
cte zile firma i ncaseaz contravaloarea mrfurilor de la clieni, putndu-se aprecia
fie prin numrul de rotaii, fie prin durata de ncasare n zile a creditului comercial
acordat.
Rata de gestiune a clienilor exprim creditul client acordat de firm, adic
durata medie n zile de ncasare a contravalorii mrfurilor de la beneficiari. Practic,
indic decalajul mediu n zile ntre data facturrii i data ncasrii contravalorii
mrfurilor vndute. Mrimea acestui indicator este influenat de poziia firmei pe
pia comparativ cu concurenii ei, de relaiile stabilite cu clienii, de specificul
activitii care influeneaz durata ciclului economic, conjunctura economic i de
politica de credit practicat pe pia. Politica de credit comercial a firmei trebuie s
urmreasc creterea vnzrilor n msura n care aceste vnzri contribuie la creterea
profitului.

Viteza de rotaie a creditului client


PERIOADA ANALIZAT
NR.CRT
1
2

SPECIFICAIE
Cifra de afaceri
Clieni

UM
mii lei
mii lei

131

1
9968673
339901

2
9634764
433418

3
12244155
638735

SIMBOL
Ca
Cl

3
4
5
6

Nr. de rotaii
Dur. unei rotaii
Val. maxim
Presiune(-)Relaxre(+)

rot
zile
rot
mii lei

29.33
22.23
19.17 nrot=Ca/Cl
12
16
19 Dz=365*(Cl/Ca)
6
6
6
Max
-105586.45 -100636.89
Efecte

n anul 3 de analiz creanele-clieni se roteau prin cifra de afaceri de 19 ori,


recuperndu-se ntr-un termen mediu de 19 zile. Valoarea indicatorului este bun, ns
fa de anul precedent numrul de rotaii a sczut cu 3 rotaii, iar durata medie n zile a
unei rotaii a crescut cu 3 zile, ceea ce nseamn prelungirea duratei medii de
recuperare a lor. n ultima perioad s-a manifestat o tendin de reducere a numrului
de rotaii, respectiv de cretere a duratei medii a unei rotaii, fapt ce a generat efecte
negative asupra trezoreriei n sensul decalrii n timp a ncasrilor de la clieni
(prelungirea duratei medii a creditului comercial).

Viteza de rotatie a creditului - client


20

Dz

15
10
5
0
1

Timp

Dur. unei rotaii zile


Val. maxim rot

Analiza modificrii duratei de rotaie a creditului client


I
1
2
3
4

INDICATORI
Cifra de afaceri
Sold mediu al clienilor
Numr de rotaii
Dur. unei rotaii

UM
mii.lei
mii.lei
rot
zile

132

PERIOADA ANALIZAT
1
2
9968673 9634764
243495 391446.5
40.94
24.61
8
14

SIMBOL
3
12244155
Ca
536076.5
Clm
22.84 nrot=Ca/Clm
15 Dz=365*(Clm/Ca)

II
ABATERI
5 Modificarea duratei de rotaie a clienilor
5.1 - Pe seama modificrii cifrei de afaceri
- Pe seama modificrii sold mediu al
5.2 clienilor

UM
zile
zile

2-1

zile

3-2
6
0

1
-3

DdzCl
DdzCl(Dca)

DdzCl(DCl)

Pentru ultima perioad de analiz constatm o reducere a vitezei de rotaie a


clienilor, ducnd la o sporire a duratei unei rotaii cu o zi (de la 14 zile n anul 2 la 15
zile n anul 3). Aceast situaie reprezint un aspect ngativ, n medie sporind durata de
transformare a creanelorclieni n lichiditi, avnd ca principal efect o presiune
financiar asupra trezoreriei exploatrii.
Acest fapt se datoreaz aciuni urmtorilor factori de influen:
- sporirea cu 21,3% a cifrei de afaceri fa de anul precedent (de la 9634764 n
anul 2 la 12244155 n anul 3), care a avut un efect pozitiv;
- creterea soldului mediu al creanelor fa de clieni cu 27% fa de anul
precedent, care a avut un efect negativ, sporind durata rotaiei cu 4 zile.

4.4. GESTIUNEA DATORIILOR


4.4.1. Analiza gestiunii datoriilor curente
Ratele de gestiune a datoriilor curente exprim durata medie n zile de plat a
contravalorii datoriilor pe termen scurt.
n dinamic, este de preferat ca numrul de rotaii s scad, adic s creasc
durata n zile.
Este de recomandat ca durata medie de plat a datoriilor curente s fie mai mare
dect durata medie de ncasare a creanelor curente.

Viteza de rotaie a datoriilor curente


NR.
CRT
1
2
3
4

PERIOADA ANALIZAT
SPECIFICAIE
Cheltuieli totale
Datorii pe termen scurt
Nr. de rotaii
Dur. unei rotaii

UM
mii lei
mii lei
rot
zile

SIMBOL
1
12875110
2599710
4.953
73

133

2
18214850
3558426
5.119
71

3
21976019
6745620
3.258
112

Cht
Dts
nrot=Cht/Dts
Dz=365*(Dts/Cht)

Val. minim

rot

Min

n ultimul an de analiz datoriile curente se roteau prin cheltuielile totale de 3,25


ori, achitndu-se ntr-un termen de 112 zile. Fa de anul precedent numrul de rotaii
s-a redus cu 2 rotaii, iar durata medie n zile a unei rotaii a crescut cu 41 zile, ceea ce
nseamn mrirea duratei medii de plat a lor. Acest fapt a generat efecte pozitive
asupra trezoreriei, n sensul relaxrii termenelor medii de plat.
Viteza de rotatie a datoriilor curente
120
100

Dz

80
60
40
20
0
1

Timp

Dur. unei rotatii zile


Val. minima rot

4.4.2. Analiza gestiunii datoriilor din exploatare


Ratele de gestiune a datoriilor din exploatare exprim durata medie n zile de
plat a contravalorii datoriilor de exploatare.
n dinamic, este de preferat ca numrul de rotaii s scad, adic s creasc
durata n zile. Este de recomandat ca durata medie de plat a datoriilor curente din
exploatare s fie mai mare dect durata medie de ncasare a creanelor curente din
exploatare.

Viteza de rotaie a datoriilor din exploatare


NR.
CRT
1
2
3
4
5
6

PERIOADA ANALIZAT
SPECIFICAIE
Cheltuieli din exploatare
Datorii din exploatare
Nr. de rotaii
Dur. unei rotaii
Val. minim
Presiune(-)Relaxare(+)

UM
mii lei
mii lei
rot
zile
rot
mii lei

1
12094926
1136589
10.641
34
6
-

134

2
17423429
2772715
6.284
58
6
-1145650

SIMBOL
3
20716348
Che
3663713
De
5.654
nrot=Che/De
64 Dz=365*(De/Che)
6
Min
-340543
Efecte

n ultimul an de analiz datoriile din exploatar se roteau prin cheltuielile de


exploatare de 5,6 ori, achitndu-se ntr-un termen de 64 zile. Fa de anul precedent
numrul de rotaii s-a redus cu 1,8 , iar durata medie a unei rotaii a crescut cu 6 zile,
ceea ce nseamn mrirea duratei medii de achitare a lor.
Viteza de rotatie a datoriilor din exploatare
70
60

Dz

50
40
30
20
10
0
1

Timp

Dur. unei rotatii zile


Val. minima rot

4.4.3. Analiza gestiunii creditului furnizor


Rata de gestiune a furnizorilor (viteza de rotaie a furnizorilor)ne arat n cte
zile firma i achit obligaiile sale fa de furnizori. Rata de gestiune a furnizorilor
exprim creditul-furnizor primit de firm, adic durata medie n zile de plat a
contravalorii bunurilor achiziionate de la furnizori. Practic indic decalajul mediu n
zile ntre data facturrii i data plii contravalorii bunurilor.
O vitez de rotaie mic (durat n zile mare) nseamn c firma folosete
resursele furnizorului i, cu toate c reflect o situaie favorabil, poate conduce la
nrutirea relaiilor comerciale dac durata medie n zile a unei rotaii este mai mare
de 30 zile i nu este efectul unei nelegeri prealabile (firma trebuie n acest caz s-i
analizeze condiiile de plat i cauzele lipsei de lichiditate). n situaia n care
cumprtorul se gsete n poziie dominant fa de furnizor, el poate negocia creditefurnizor avantajoase. Dac tendina vitezei de rotaie (durata n zile) este de cretere,
exist semnale c firma se confrunt cu greuti de plat. Dac durata credituluifurnizor este mai mare dect durata creditului-client, atunci se creeaz un excedent de
resurse financiare.
Viteza de rotaie a creditului furnizor
135

PERIOADA ANALIZAT

NR.
CRT
1
2
3
4
5
6

SPECIFICAIE
Cheltuieli cu furnizorii
Furnizori
Nr. de rotaii
Dur. unei rotaii
Val. minim
Presiune(-)Relaxare(+)

UM
1
12094926
639557
18.91
19
45
-

mii lei
mii lei
rot
zile
rot
mii lei

2
17423429
1568025
11.11
32
45
-620560

SIMBOL
3
20716348
Cfz
902793
Fz
22.95
nrot=Cfz/Fz
15 Dz=365*(Fz/Cfz)
45
Min
964871
Efecte

n ultimul an de analiz datoriile fa de furnizori se roteau prin cheltuielile


aferente de 22,9 ori, achitndu-se ntr-un termen mediu de 15 zile. Valoarea
indicatorului corespunde unor condiii comerciale normale. ns fa de anul precedent
numrul de rotaii a crescut, iar durata medie n zile a unei rotaii a sczut, ceea ce
nseamn scurtarea duratei medii de achitare a lor. Acest fapt a generat efecte negative
asupra trezoreriei, n sensul c firma a beneficiat de durat mai sczut a creditului
comercial mediu acordat de furnizori.
Viteza de rotatie a creditului - furnizor
50
40
Dz

30
20
10
0
1

Timp

Dur. unei rotatii zile


Val. minima rot

Analiza modificrii duratei de rotaie a creditului furnizor


PERIOADA ANALIZAT
I
1
2
3
4
II
5
5.1
5.2

INDICATORI
Cheltuieli cu furnizorii
Sold mediu furnizori
Numar de rotaii
Dur. unei rotaii
ABATERI
Modificarea creditului furnizorilor
- Pe seama modificrii ch. cu furnizorii
- Pe seama modif sold mediu al furniz.

UM
mii lei
mii lei
rot
zile
UM
zile
zile
zile

1
12094926
411975.5
29.36
12

136

2
17423429
1103791
15.79
23
1-2
11
-4
15

SIMBOL
3
20716348
Cfz
1235409
Fz
16.77
nrot=Cfz/Fz
21 Dz=365*(Fz/Cfz)
2-3
-2
DdzFz
-4
DdzFz(DCfz)
2
DdzFz(DFz)

Pentru ultima perioad de analiz constatm o cretere a vitezei de rotaie a


furnizorilor, ducnd la o reducere a duratei medii n zile a unei rotaii cu 2 zile. Acest
lucru reprezint un aspect negativ, n medie reducndu-se durata de plat a datoriilor
fa de furnizori, avnd ca principal efect o presiune asupra trezoreriei exploatrii.
Acest fapt se datoreaz aciunii urmtorilor factori:
- sporirea cheltuielilor cu furnizorii cu 15,8%, care a avut un efect negativ, ducnd
la reducerea duratei rotaiei furnizorilor cu 4 zile;
- creterea soldului mediu al datoriilor fa de furnizori.

4.5. GRUPAREA I COMPARAREA RATELOR DE GESTIUNE


Compararea principalelor viteze de rotaie legate de plile i ncasrile curente
NR.
CRT

PERIOADA ANALIZAT
SPECIFICAIE

UM

SIMBOL
1

1
2
3
4
5
6

Rotaia datoriilor curente


Rotaia datoriilor din exploatare
Rotaia datoriilor fa de furnizori
Rotaia creanelor curente
Rotaia creanelor din exploatare
Rotaia creanelor fa de clieni

zile
zile
zile
zile
zile
zile

2
73
34
19
10
9
12

3
71
58
32
11
10
16

112 Dz=365*(Dts/Cht)
64 Dz=365*(De/Che)
15 Dz=365*(Fz/Cfz)
29 Dz=365*(Cr/Vt)
27 Dz=365*(Cre/Ve)
19 Dz=365*(Cl/Ca)

n ultimul an de analiz durata medie de plat a datoriilor curente era mai mare
dect durata medie de ncasare a creanelor curente, decalaj ce a avut un efect pozitiv
asupra trezoreriei.
n ultimul an de analiz durata medie de plat a datoriilor curente din exploatare
era mai mare dect durata medie de ncasare a creanelor curente din exploatare,
decalaj ce a avut efect pozitiv asupra trezoreriei din activitatea de exploatare.
n ultimul an de analiz durata medie a creditului comercial acordat firmei de
ctre furnizori era mai mic dect durata medie a creditului comercial acordat de firm
clienilor, fapt ce a avut un efect negativ asupra trezoreriei de exploatare.

4.6. APRECIEREA GLOBAL A GESTIUNII FINANCIARE A FIRMEI


Sinteza principalilor indicatori
NR.
CRT

SPECIFICAIE

UM

137

PERIOADA
ANALIZAT
1
2
3

SIMBOL

I
1
2
3
II
4
5
6
7
8
9
III
10
11
12
13
14
IV
15
16
17
18
19
V
20
21
22
23

GESTIUNEA GENERAL A ACTIVELOR


Durata rotaiei activelor totale
Durata rotaiei activelor imobilizate
Durata rotaiei activelor circulante
GESTIUNEA GENERAL A PASIVELOR
Durata rotaiei pasivelor totale
Durata rotaiei capitalului propriu
Durata rotaiei datoriilor pe termen lung
Durata rotaiei capitalului permanent
Durata rotaiei datoriilor pe termen scurt
Durata rotaiei datoriilor totale
GESTIUNEA STOCURILOR
Durata rotaiei stocurilor totale
Durata rotaiei stocurilor de materiale
Durata rotaiei stocurilor de produse neterminate
Durata rotaiei stocurilor de produse finite
Durata rotaiei stocurilor de marfuri
GESTIUNEA CREANELOR
Durata rotaiei creanelor totale
Durata rotaiei creanelor imobilizate
Durata rotaiei creanelor curente
Durata rotaiei creanelor din exploatare
Durata rotaiei creditului - client
GESTIUNEA DATORIILOR
Durata rotaiei datoriilor totale
Durata rotaiei datoriilor curente
Durata rotaiei datoriilor din exploatare
Durata rotaiei creditului - furnizor

zile
zile
zile

902
831
71

659
582
77

589 Dz=365*(At/Vt)
464 Dz=365*(Ain/Vt)
125 Dz=365*(Ac/Vt)

zile
zile
zile
zile
zile
zile

902
824
5
829
72
78

659
587
0
588
71
72

589 Dz=365*(Pt/Vt)
480 Dz=365*(Cp/Vt)
0 Dz=365*(Dtml/Vt)
480 Dz=365*(Cpm/Vt)
109 Dz=365*(Dts/Vt)
109 Dz=365*(Dt/Vt)

zile
zile
zile
zile
zile

67
15
45
10
11

123
18
64
13
33

172 Dz=365*(St/Ca)
24 Dz=365*(Smp/Cmt)
112 Dz=365*(Spn/Pe)
25 Dz=365*(Spf/Pv)
42 Dz=365*(Smf/Vvm)

zile
zile
zile
zile
zile

10
0
10
9
12

11
0
11
10
16

29 Dz=365*(Crt/Vt)
0 Dz=365*(Cri/Vt)
29 Dz=365*(Cr/Vt)
27 Dz=365*(Cre/Ve)
19 Dz=365*(Cl/Ca)

zile
zile
zile
zile

78
73
34
19

72
71
58
32

109 Dz=365*(Dt/Vt)
112 Dz=365*(Dts/Cht)
64 Dz=365*(De/Che)
15 Dz=365*(Fz/Cfz)

CONCLUZIE:
Ratele de gestiune a elementelor de pasiv, private dup sursele de provenien,
evideniaz sporirea eficienei utilizrii resurselor proprii i reducerea eficienei
utilizrii resurselor mprumutate i atrase. Dac privim pasivul dup termenele de
exigibilitate, rotaia principalelor elemente evideniaz sporirea eficienei utilizrii
resurselor permanente i reducerea utilizrii resurselor curente.
Ratele generale de gestiune a elementelor de activ, privite dup termenele de
alocare i lichiditate a lor, evideniaz sporirea eficienei folosirii utilizrilor
permanente i reducerea eficienei folosirii utilizrilor ciclice.
Gestiunea stocurilor este ineficient n faza de aprovizionare, desfacere,
comercializare, fabricaie.
138

Gestiunea creanelor este deficitar, genernd efecte negative asupra trezoreriei,


pe cnd datoriile curente au avut efecte pozitive asupra trezoreriei. Situaia a fost
favorabil pentru datoriile din exploatare i nefavorabil pentru creanele din
exploatare, ntre creditul-client i creditul-furnizor situaia fiind defavorabil.

139

140

5. ANALIZA RISCURILOR FIRMEI


Riscul, ntr-o definire general, reprezint un eveniment aleatoriu putnd antrena
pagube deoarece realizarea lui este adesea generatoare de pierderi pentru firm.
El face parte di regulile jocului economic i, deci cu voia sau fr voia noastr
acioneaz. nelegerea mecanismului de apariie i de manifestare a riscului permite
evaluatorului o apreciere realist a perspectivelor viitoare ale firmei. Practica,n primul
rnd, simte nevoia unei ordonri a riscurilor dup anumite criterii n vederea
cuantificrii lor.
5.1. ANALIZA RISCULUI DE EXPLOATARE
Riscul de exploatare este legat de incertitudinea randamentului activitii de
producie. Modul su de manifestare are drept rezultat variabilitatea rezultatului
exploatrii, ca efect al modificrii condiiilor economice din mediul unde activeaz
ntreprinderea. Se poate astfel afirma c riscul de exploatare reprezint incapacitatea
ntreprinderii de a se adapta la timp i cu cel mai sczut cost la variaia condiiilor din
mediu n care activeaz, incapacitate care va avea drept efect diminuarea profitului din
exploatare sau chiar intrarea n pierdere.
Riscul de exploatare
NR.
CRT

PERIOADA ANALIZAT
SPECIFICAIE

UM

Venituri din exploatare

mii lei

2
3
4
5
6
7
8

Cheltuieli din exploatare


Profit din exploatare
Cheltuieli variabile totale
Cheltuieli fixe totale
Marja cheltuielilor variabile
Rata marjei cheltuielilor variabile
Pragul de rentabilitate

mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
%
mii lei

Indicatorul de pozitie:-absolut
-relativ
10 Momentul realizarii pragului
11 Coeficientul de elasticitate

mii lei
%
zile
-

SIMBOL
1
1278895
6
1209492
6
694030
7256956
4837970
5532000
43.26
111834.7
1267712
1
113.36
3
1.009

17865785

21737611

Ve

17423429
442356
10454057
6969372
7411728
41.49
167977.1

20716348
1021263
12429809
8286539
9307802
42.82
193520.3

Che
Pe=Ve-Che
Cv
Cf
Mcv=Ve-Cv
Rmcv=Mcv/Ve
VePR=Cf/Rmcv

17697808
105.36
3
1.009

21544091
111.33
3
1.009

Ipoz=Ve-VePR
Ipoz%=Ipoz/VePr
PM=VePr/Ve*365
KE=Ve/(Ve-VePr)

n ultimul an firma se afla ntr-o situaie confortabil n ceea ce privete riscul de


exploatare, deoarece indicatorul de poziie este mult superior valorii de 20% (mai
precis 99%). Pentru ca ntreprinderea s nregistreze pierderi pe activitatea de
exploatare ar fi necesar ca nivelul acestei activiti s se reduc cu mai mult de
141

jumtate sub aciunea factorilor de risc din mediul su economic. Momentul ralizrii
pragului de rentabilitate era de 3 zile. De asemenea, valoarea mic a coeficientului de
elasticitate indic o situaie confortabil. Situaia favorabil se datoreaz n primul rnd
nivelului ridicat al marjei cheltuielilor variabile care realizeaz o bun acoperire a
cheltuielilor fixe i asigur obinerea unui nivel substanial al profitului din exploatare.
Pe ntreaga perioad de analiz riscul de exploatare a nregistrat valori
confortabile.
5.2. ANALIZA RISCULUI FINANCIAR
Riscul financiar apare ca urmare a variabilitii rezultatului curent al
ntreprinderii sub efectul ndatorrii financiare a acesteia. Finanarea prin credite
presupune un cost al finanrii, cost care reduce rezultatul activitii de exploatare, iar
n anumite situaii poate merge pn la consumarea integral a acstuia i nregistrarea
unui rezultat curent negativ.
Msurarea riscului financiar se poate realiza prin dou metode:
- metoda pragului de rentabilitate;
- metoda levierului financiar.
5.2.1. Analiza pe baza volumului de activitate
Caracteristicile metodei pragului de rentabilitate sunt identice cu cele ale riscului
de exploatare, specific pentru riscul financiar este influena cheltuielilor financiare
care au caracter fix i pot conduce la modificarea pragului de rentabilitate aferent
ntregii activiti.
Riscul financiar
NR.
CRT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PERIOADA ANALIZAT
SPECIFICAIE

Venituri din exploatare


Cheltuieli din exploatare
Profit din exploatare
Cheltuieli variabile totale
Cheltuieli fixe totale
Cheltuieli cu dobnzile
Marja cheltuielilor variabile
Rata marjei cheltuielilor variabile
Pragul de rentabilitate financiar
Indicatorul de pozitie:-absolut
-relativ
11 Momentul realizrii pragului
12 Coeficientul de elasticitate

UM
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
%
mii lei
mii lei
%
zile
-

1
12788956
12094926
694030
7256956
4837970
455640
5532000
43.26
122367.3
12666589
103.51
3
1.0097

142

2
17865785
17423429
442356
10454057
6969372
431841
7411728
41.49
178385.5
17687400
99.15
3
1.0101

SIMBOL
3
21737611
Ve
20716348
Che
1021263
Pe=Ve-Che
12429809
Cv
8286539
Cf
587288
Chd
9307802
Mcv=Ve-Cv
42.82
Rmcv=Mcv/Ve
207235.6 VfePR=(Cf+Chd)/Rmcv
21530375
Ipoz=Ve-VePR
103.89 Ipoz%=Ipoz/VePR
3 PM=VePR/Ve*365
1.0096
KE=Ve/(Ve-VePr)

n ultimul an firma se afla ntr-o situaie instabil n ceea ce privete riscul


financiar, deoarece indicatorul de poziie este mult inferior valorii de 20% (mai precis
9%). Totui, momentul realizrii pragului de rentabilitate financiar era de 3 zile dac
inem cont i de impactul cheltuielilor cu dobnzile.
5.2.2. Analiza riscului financiar pe baza efectului de levier
Levierul financiar are la baz finalitatea oricrei investiii realizat de un
ntreprinztor i anume rentabilitatea capitalului propriu investit ntr-o afacere. Avnd
n vedere c finanarea afacerilor se realizeaz att din surse proprii ct i din surse
mprumutate prin levierul financiar se pune n eviden modul cum se modific
rentabilitatea capitalului propriu sub incidena politici financiare practicate.
Efectul de levier financiar const n variabilitatea rezultatului curent al
ntreprinderii ca urmare a practicrii unei anumite structuri financiare, variabilitate care
va conduce la creterea sau scderea nivelului de rentabilitate a capitalului propriu.
Calculul efectului de levier financiar
NR.
CRT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PERIOADA ANALIZAT
SPECIFICAIE
Capital propriu
Datorii financiare totale
Capital investit
Rezultatul brut din exploatare
Cheltuieli cu dobnzile
Rezultat curent recalculat
Rentabilitate economic
Cost mediu capital mprumutat
Gradul de ndatorare (levierul)
Efectul de levier
Rentabilitate financiar

UM
mii lei
mii lei
mii.lei
mii.lei
mii.lei
mii.lei
%
%
%
%
%

1
29292905
182011
29474916
694030
455640
238390
0.81
250.34
0.62
-1.55
-0.74

2
29351425
794814
30146239
442356
431841
10515
0.03
54.33
2.71
-1.47
-1.44

SIMBOL
3
29647239
Cp
2958309 Dft=Dtml+Cbts
32605548 Cinv=Cp+Dft
1021263 Rbe=Ve-Che
587288
Chd
433975 Rcr=Rbe-Chd
1.33 Rre=Rcr/Cinv
19.85 Dob=Chd/Dft
9.98
Gi=Dft/Cp
-1.85
Lf
-0.52
Rrf

ndatorarea a avut efect negativ asupra rentabilitii financiare pe ntreaga


perioad, deoarece rata rentabilitii economice a fost superioar ratei medii a
dobnzii. Politica financiar a firmei s-a nrutit n ultimii ani cnd gradul de
ndatorare a depit valoarea maxim admisibil de 1.

143

5.3. ANALIZA RISCULUI DE FALIMENT


ntre risc i faliment exist o legtur direct, n sensul c, cu ct o activitate
implic un risc mai mare, cu att posibilitatea apariiei falimentului este mai mare.
Msurarea riscului de faliment este etapa cea mai important de care evaluatorul
trebuie s in seama cnd face estimrile viitoare. Trebuie s sesizeze dac nu cumva
sub masca unor rezultate curente favorabile se ascunde un risc viitor mare. Deci
menirea lui nu este s constate riscul ci s-l prevad.
Pentru aprecierea riscului de faliment se va utiliza metoda scorurilor care are ca
obiectiv punerea la dispoziie a unor modele predictive pentru evaluarea riscului de
faliment, pe baza metodelor statistice.
Modelul Altman este modelul cel mai folosit n rile dezvoltate industrial.
Interpretarea valorilor funciei:
VALOAREA
FUNCIEI
Z>1,8
1,8<Z<3
Z>3

SITUAIA RISCULUI
DE FALIMENT
Situaie critic, spre faliment
Riscul de faliment este ntr-o marj normal
Riscul de faliment este aproape inexistent

Modelul Altman
NR.
CRT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

SPECIFICAIE
Activ total
Cifra de afaceri
Profit reinvestit
Capital propriu
Datorii totale
Profit brut
Active circulante
R1 - rata rentabilitii economice
R2 - viteza de rotaie a activului
R3 - autonomia financiar
R4 - rata profitului reinvestit
R5 - rata activelor circulante
Z=3,3*R1+R2+0,6*R3+1,4*R4+1,2*R
5

PERIOADA ANALIZAT

UM
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
%
%
%
%
%

SIMBOL

1
32074626
9968673
4800
29292905
2781721
95997
2535104
0
31
1053
0
8

2
32952840
9634764
6836
29351425
3601415
20136
3871633
0
29
815
0
12

3
36392859
12244155
184926
29647239
6745620
541510
7715651
1
34
440
0.5
21

672.4

532.4

327.2

At
Ca
Pr
Cp
Dt
Pb
Ac
Pb/At
Ca/At
Cp/Dt
Pr/At
Ac/At
Z

Valoarea funciei Z arat o situaie favorabil, risc de faliment aproape


inexistent.
Dac se menine tendina de ameliorare a situaiei financiare probabilitatea de
apariie a falimentului devine practic inexistent.
144

5.4. ANALIZA BONITATII RATELOR PRIN METODA RATELOR


Analiza bonitii financiare urmrete reflectarea capacitii de plat a
datoriilor firmei. Bonitatea evideniaz o stare financiar legat de capacitatea
firmei de a-i achita datoriile la diferite termene; poate fi considerat i un
indicator al echilibrului financiar.
5.4.1. Analiza lichiditatii
Analiza lichiditii firmei urmrete capacitatea acesteia de a-i achita obligaiile
curente din resurse curente.pe baza acestui indicator se poate evalua riscul incapacitii
de plat pe termen scurt.
- Analiza lichiditii curente
Lichiditatea curent (Lc) arat msura n care datoriile curente pot fi acoperite
pe seama activelor curente.
Lichiditatea curent
NR.
CRT

PERIOADA ANALIZAT
SPECIFICAIE

UM

SIMBOL
1

1
2
3
4
5
6
7

Active circulante
Datorii pe termen scurt
Lichiditatea curent
Indicele de cretere
Variaia indicatorului
Valoare minim acceptabil
Valoare maxim acceptabil

mii lei
mii lei
%
%
-

2535104
2559710
0.99
100
0
1
2

2
3871633
3558426
1.09
110
10
1
2

3
7715651
Ac
6745620
Dts
1.14
Lc=Ac/Dts
105 IcLc=Lcn/Lco
5 dvLc=(DLc)/Lco
1
Min
2
Max

n ultimul an de analiz valoarea indicatorului se ncadreaz n limitele normale,


iar fa de anul precedent a sporit datorit creterii mai rapide, ca ritm, a activelor
curente fa de pasivele curente. Pe ntreaga perioad de analiz indicatorul arat c
firma a fost capabil s-i acopere integral pasivele curente pe seama activelor curente
(mai puin n anul 1 cand se afla sub limit, confruntndu-se cu unele dificulti).

145

Evolutia lichiditatii curente


2.5
2

Dz

1.5
1
Lichiditatea curenta

0.5
0
1

Valoare minim
acceptabila

Valoare maxim
acceptabila

Timp

- Analiza lichiditii rapide


Lichiditatea (Lr) rapid exprim capacitatea firmei de a-i onora datoriile pe
termen scurt din creane i disponibiliti bneti. Lichiditatea rapid exclude stocurile
din mijloacele curente de plat, acestea constituind elementul cel mai lent sub aspectul
potenialului de transformare n lichiditi a activelor circulante.
Lichiditatea rapid
NR.
CRT
1
2
3
4
5
6
8

PERIOADA ANALIZAT
SPECIFICAIE

UM

Active circulante fr stocuri


Datorii pe termen scurt
Lichiditatea rapid
Indicele de cretere
Variaia indicatorului
Valoare minim acceptabil
Valoare maxim acceptabil

mii.lei
mii.lei
%
%
-

SIMBOL
1

703728
2559710
0.27
100
0
0.65
1

604724
3558426
0.17
63
-37
0.65
1

3
1931652
Acm=Ac-St
6745620
Dts
0.29
Lr=Acm/Dts
171 IcLr=Lrn/Lro
71 dvLr=IcLrn-100
0.65
Min
1
Max

Pe ntreaga perioad de analiz valoarea indicatorului nu se ncadreaz n


limitele normale, ceea ce nseamn c firma nu a fost capabil s-i acopere
satisfctor pasivele curente pe seama creanelor i disponibilitilor bneti. Din acest
punct de vedere firma aflndu-se n incapacitate de plat.

146

Evolutia lichiditatii rapide


1.2
1

Dz

0.8
0.6
0.4
Valoare minim
acceptabil -

0.2
0
1

Valoare maxim
acceptabil -

Lichiditatea rapid -

Timp

- Analiza lichiditii imediate


Lichiditatea imediat apreciaz msura n care datoriile exigibile pe termen scurt
pot fi acoperite pe seama disponibiliilor bneti; pune n coresponden elementele
cele mai lichide ale activului cu datoriile pe termen scurt.
Lichiditate imediat
NR.
CRT

PERIOADA ANALIZAT
SPECIFICAIE

UM

Disponibilitati si plasamente
Datorii pe termen scurt
Lichiditatea imediata
Indicele de crestere
Variatia indicatorului
Valoare minim acceptabila
Valoare maxim acceptabila

mii lei
mii lei
%
%
-

SIMBOL
1

1
2
3
4
5
6
7

2535104
2559710
0.99
100
0
0.35
0.65

2
3871633
3558426
1.09
110
10
0.35
0.65

3
7715651
Dbp
6745620
Dts
1.14 Li=Dbp/Dts
105 IcLi=Lin/Lio
5 dvLi=IcLi-100
0.35
Min
0.65
Max

Pe ntreaga perioad de analiz valoarea indicatorului se situeaz peste valoarea


maxim admis, ceea ce nseamn c nu se utilizeaz corespunztor activele curente.
- Analiza lichiditii la vedere
Lichiditatea la vedere (Lv) apreciaz msura n care creditele bancare pe termen
scurt pot fi acoperite pe seama disponibilitilor bneti din casierie i conturi bancare.
Lichiditatea la vedere
147

NR.
CRT

SPECIFICAIE

1
2
3
4
5

UM

Disponibiliti in casierie si conturi bancare


Credite bancare pe termen scurt
Lichiditatea la vedere
Valoare minim acceptabil
Valoare maxim acceptabi

mii.lei
mii.lei
-

PERIOADA
ANALIZAT
1
2
3
2535104
1309410
1.94
0.85
1.15

3871633
751825
5.15
0.85
1.15

7715651
2958309
2.61
0.85
1.15

SIMBOL
Dbcb
Cbts
Lv=Dbcb/Cbts
Min
Max

Pe ntreaga perioad de analiz valoarea indicatorului se afl peste valoarea


maxim admisibil, ceea ce nseamn c firma se afl n incapacitate de plat.
Evolutia lichiditatii la vedere
6
5

Dz

4
3
2
Lichiditatea la vedere

1
0
1

Valoare minim
acceptabila

Valoare maxim
acceptabila

Timp

CONCLUZIE:
Cu toate c nivelul de lichiditate curent este bun, achitarea obligaiilor scadente
pe seama disponibilitilor bneti se face cu dificultate. Cu excepia lichiditii
curente, ceilali indicatori prezint o tendin de depreciere pe perioada analizat.
5.4.2. Analiza solvabilitatii firmei
Analiza solvabilitii firmei urmrete capacitatea acesteia d a-i achita
obligaiile totale din resursele totale. Pe baza acestui indicator se poate evalua riscul
incapacitii totale de plat pe termen lung.

- Analiza solvabilitii generale


148

Indicele de solvabilitate general arat msura n care activele totale ale firmei
pot acoperi datoriile totale ale firmei. Practic, arat msura n care datoriile pot fi
acoperite pe seama activelor.
Raportul de solvabilitate general arat ponderea activului contabil net (negrevat
de datorii) n total activ.
Solvabilitate general
PERIOADA ANALIZAT

NR.
CRT

SPECIFICAIE

UM

SIMBOL
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Activ total
Datorii totale
Activ net contabil
Indice de solvabilitate general
Indicele de cretere
Variaia indicatorului
Valoare minim acceptabil
Raport de solvabilitate general
Valoare minim acceptabil

mii lei
mii lei
mii lei
%
%
%
%

32074626
2781721
29292905
11.53
100
0
1.66
91.33
35

32952840
3601415
29351425
9.15
79
-21
1.66
89.07
35

3
36392859
6745620
29647239
5.4
59
-41
1.66
81.46
35

At
Dt
Anc
Isg=At/Dt
IcIsg=Isgn/Isgo
dvIsg=(DIsg)/Isgo
Min
Rsg=Anc/At
Min

n ultimul an nivelul indicelui de solvabilitate general se ncadreaz peste


limita normal, dei fa de anul precedent s-a redus cu 40%. Tendina indicatorului
este de reducere pentru ntraga perioad datorit creterii mai rapide, ca ritm, a
datoriilor totale fa de activele totale. Totui din acest punct de vedere firma se afl n
siguran pe ntreaga perioad de analiz, ceea ce nseamn c aceasta era capabil si acopere integral datoriile pe seama activelor. La aceeai concluzie ne duce i analiza
raportului de solvabilitate general.
Indicele de solvabilitate generala
14
12
10
8
6
4
2
0
1

Indice de solvabilitate
general -

Valoare minim
acceptabil -

Timp

- Analiza solvabilitii financiare


149

Indicele de solvabilitate financiar arat msura n care activele totale ale firmei
pot acoperi datoriile financiare totale.
Solvabilitate financiar
NR.
CRT

PERIOADA ANALIZAT
SPECIFICAIE

UM

SIMBOL
1

1
2
3
4

Activ total
Datorii financiare totale
Solvabilitate financiar
Valoare minim acceptabil

mii.lei
mii.lei
-

32074626
1491421
22
2

2
32952840
794814
41
2

3
36392859
At=Ai+Ac
3064662 Dft=Dtml+Cbts
12
Isf=At/Dft
2
Min

n ultimul an valoare indicatorului se afl cu mult peste limita normal, dei fa


de anul anterior s-a redus. Tendina indicatorului este de cretere n prima perioad de
analiz (deoarece datoriile financiare scad) i de reducere pentru a doua perioad
datorit creterii mai rapide,ca ritm, a datoriilor financiare fa de activele totale.
Totui, din acest punct de vedere firma se afl n siguran pe ntreaga perioad de
analiz, ceea ce evideniaz capacitatea firmei de a-i acoperi integral datoriile
financiare pe seama activelor.
- Analiza capacitii de rambursare a datoriilor
Capacitatea de rambursare a datoriilor arat msura n care sursele poteniale de
autofinanare degajate din activitatea firmei pot acoperi datoriile totale.
Capacitatea de rambursare a datoriilor
NR.
CRT

PERIOADA ANALIZAT
SPECIFICAIE

UM

SIMBOL
1

1
2
3
4
5
6

Capacitatea de autofinanare
Datorii totale
Capacitatea de rambursare
Indicele de cretere
Variaia indicatorului
Valoare minim acceptabil

mii lei
mii lei
%
%
-

777395
2781721
0.28
100
0
0.33

2
2476659
3601415
0.69
246
146
0.33

3
4239099
6745620
0.63
91
-9
0.33

Caf
Dt
Crd=Caf/Dt
IcCrd=Crdn/Crdo
dvICrd=(DCrd)/Crdo
Min

n ultimul an valoarea indicatorului se ncadreaz peste limita minim, fa de


anul precedent crescnd cu 8,7%. Din acest punct de vedere firma se afl ntr-o
siguran relativ bun pe perioada analizat (mai puin primul an de analiz).
a) Capacitatea brut de rambursare a datoriilor arat msura n care
sursele poteniale de autofinanare degajate din activitatea de exploatare a firmei
pot acoperi datoriile totale ale firmei.
150

Capacitatea brut de rambursare a datoriilor


PERIOADA ANALIZAT

NR.
CRT

UM

SIMBOL

SPECIFICAIE
1
2
3
4

Excedent brut de exploatare


Datorii totale
Capacitatea brut de rambursare
Valoare minim acceptabil

mii lei
mii lei
-

1381252
2781721
0.5
0.5

2911531
3601415
0.81
0.5

5075436
6745620
0.75
0.5

Ebe
Dt
Cbrd=Ebe/Dt
Min

n ultimul an valoarea indicatorului se situeaz peste valoarea minim admisibil,


fa de anul precedent manifestnd o tendin de scdere. Din acest punct de vedere
firma se afl n siguran n ceea ce privete incapacitatea de plat.
b) Capacitatea net de rambursare a datoriilor arat msura n care
autofinanarea net poate acoperii datoriile totale ale firmei. Practic, arat un raport
ntre sursele proprii i cele mprumutate i atrase.
Capacitatea net de rambursare a datoriilor
NR.
CRT

PERIOADA ANALIZAT
SPECIFICAIE

UM

SIMBOL
1

1
2
3
4

Autofinantare net
Datorii totale
Capacitatea net de rambursare
Valoare minim acceptabil

mii lei
mii lei
-

692022
2781721
0.25
0.25

2
2476011
3601415
0.69
0.25

3
4239099
6745620
0.63
0.25

Afn
Dt
Cnrd=Afn/Dt
Min

Pe perioada de analiz valoarea indicatorului se ncadreaz n limitele normale.


n ultimul an valoarea indicatorului scade fa de anul precedent. Tendina general
este de relansare. Din acest punct de vedere firma se afl n siguran
- Analiza prelevrii cheltuielilor financiare
Rata de prelevare a cheltuielilor financiare arat mura n care cheltuielile
financiare consum numerar din acumulrile brute ale activitii de exploatare.
Rata de prelevare a cheltuielilor financiare
PERIOADA ANALIZAT
NR.
CRT

SPECIFICAIE

UM

SIMBOL
1

1
2
3
4

Cheltuieli financiare
Excedent brut de exploatare
Prelevarea cheltuielilor financiare
Valoare maxim acceptabil

mii lei
mii lei
%
%

755426
1381252
55
60

151

2
586328
2911531
20
60

3
716269
Chf
5075436
Ebe
14 Rpcf=Chf/Ebe
60
Max

n ultimul an valoarea indicatorului se ncadreaz n limitele normale i s-a redus


sensibil fa de ceilali ani. Tendina general este de scdere pe seama creterii
cheltuielilor financiare. Din acest punct de vedere firma se afl n siguran pe ntreaga
perioad analizat.
Rata de prelevare a cheltuielilor financiare
70
60
50
40
30
20
Prelevarea
cheltuielilor financiare
%

10
0
1

Valoare maxim
acceptabila %

Timp

- Analiza gradului de acoperire a serviciului datoriei


Gradul de acoperire a serviciului datoriei arat gradul n care autofinanarea
aferent unui exerciiu este capabil s acopere rata rambursrii creditului pe termen
mediu sau lung i care a devenit scadent n anul respective.
Gradul de acoperire a serviciului datoriei
NR.
CRT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

SPECIFICAIE
Profit net
Amortizare
Dividende brute
Rata rambursrii creditului
Dobnda scadent
Acoperirea serviciului datoriei
Indicele de cretere
Variaia indicatorului
Valoare minim acceptabil

UM
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
%
%
-

PERIOADA
ANALIZAT
1
2
3
70173
687222
65373
139022
455640
1.16
100
0
1

7484
2469175
648
139022
431841
4.34
374
274
1

184926
4054173
1

SIMBOL
Pn
Am
Div
Rrc
Dob
Gasd=Afn/(Rrc+Dob)
IcGasd=Gasdn/Gasdo
dvGasd=(Dgasd)/Gasdo
Min

Pe perioada de analiz valoarea indicatorului se ncadreaz peste limitele


normale i este n cretere, iar n ultimul an nu avem grad de acoperire a serviciului
152

datoriei deoarece firma nu a contractat credite pe termen lung sau mediu. Totui firma
se afl n siguran din acest punct de vedere pe ntreaga perioad de analiz deoarece
serviciul datoriei a putut fi acoperit din sursele proprii de autofinanare.
CONCLUZIE:
Solvabilitatea firmei este bun. Nivelul de ndatorare nu genereaz riscuri
semnificative pentru continuarea activitii. Totui exist o tendin de depreciere a
indicatorilor de solvabilitate.
CONCLUZII:
Bonitatea financiar a firmei a fost destul de bun pe parcursul ntregii perioade
de analiz, dar a manifestat o depreciere.
Aceast stare rezult ca urmare a:
- nivelului bun al lichiditii curente;
- nivelului redus al lichiditii immediate, rapide i la vedere;
- solvabilitii bune;
Principala cauz a deprecierii indicatorilor de lichiditate i solvabilitate se
regsete n deficitul de trezorerie care a condos la contractarea de credite pe termen
scurt (credite de trezorerie), cu efect n mrirea datoriilor firmei.

5.5. APRECIEREA GLOBAL A RISCURILOR FIRMEI


Sinteza principalilor indicatori de risc
NR. SPECIFICAIE
CRT

UM PERIOADA ANALIZAT
153

SIMBOL

I
1
2
3
II
4
5
6
7
III
8
IV
A
9
10
11
12
B
13
14
15
16
17
18
19
20

RISCUL DE EXPLOATARE
Indicatorul de poziie relativ
Momentul realizarii pragului
Coeficientul de elasicitate
RISCUL FINANCIAR
Indicatorul de poziie relativ
Momentul realizrii pragului
Coeficientul de elasticiate
Efectul de levier
RISCUL DE FALIMENT
Modelul Altman
BONITATEA
LICHIDITATEA
Lichiditatea curent
Lichiditatea rapid
Lichiditatea imediat
Lichiditatea la vedere
SOLVABILITATEA
Solvabilitatea financiar
Indice de solvabilitate general
Raport de solvabilitate general
Capacitate de rambursare
Capacitate brut de rambursare
Capacitate net de rambursare
Prelevarea cheltuielilor financiare
Acoperirea serviciului datoriei

%
zile

113.36
3
1.009

105.36
3
1.009

111.33 Ipoz%=Ipoz/VePR
3 PM=(VePR/Ve)*365
1.009 KE=Ve/(Ve-VePR)

%
zile

103.51
3
1.0097
-1.55

99.15
3
7.0101
-1.47

103.89 Ipoz%=Ipoz/VePR
3 PM=(VePR/Ve)*365
1.0096 KE=Ve/(Ve-VePR)
-1.85 Lf=(Rre-Dob)*(Dft/Cp)

672.4

532.4

0.99
0.27
0.99
1.94

1.09
0.17
1.09
5.15

1.14 Lc=Ac/Dts
0.29 Lr=Acm/Dts
1.14 Li=Dbp/Dts
2.61 Lv=Dbcb/Cbts

22
11.53
91.3
0.28
0.5
0.25
55
1.16

41
9.15
89.1
0.69
0.81
0.69
20
4.34

12 Isf=At/Dft
5.4 Isg=At/Dt
81.5 Rsg=Anc/At
0.63 Crd=Caf/Dt
0.75 Cbrd=Ebe/Dt
0.63 Cnrd=Afn/Dt
14 Rpcf=Chf/Ebe
Gasd=Afn/(Rrc+Dob)

327.4 Z

CONCLUZII:
Din punctul de vedere al riscurilor, firma este protejat mpotriva riscului de
exploatare. Bonitatea financiar a firmei este medie, fiind caracterizat de o lichiditate
slab, dar solvabilitate bun. n ceea ce privete riscul de faliment firma se afl ntr-o
situaie instabil. Riscul de faliment estimat este destul de redus. Coeficientul global de
risc asociat activitii este acceptabil.

154

155

6. ANALIZA RANDAMENTULUI FINANCIAR AL FIRMEI


Analiza randamentului financiar al firmei urmrete reflectarea raporturilor de
eficien ntre efectele de natura rezultatelor i eforturile financiare depuse pentru
obinerea lor. Fructificarea capitalului investit, a celui propriu sau a celui permanent, se
materializeaz n capacitatea de a degaja venit net.
Msurarea randamentului se realizeaz printr-un sistem de rate:
- de marj;
- de rentabilitate;
- de randament.
6.1. ANALIZA PROFITABILITATII PE BAZA RATELOR DE MARJA
6.1.1. Analiza profitabilitatii resurselor consumate
Profitabilitatea cheltuielilor msoar eficiena activitii desfurate de firm pe
perioada unui exerciiu financiar prin prisma consumului de resurse, artnd
capacitatea lor de a degaja profit brut.
Rata profitabilitii resurselor consumate arat profitul brut al exerciiului care
revine pe unitatea de cheltuieli totale. Ea msoar capacitatea tuturor resurselor de a
genera prin consum profit brut.
Rata profitabilitatii resurselor consumate
Nr.
crt

SPECIFICATIE

Rezultatul brut al exerc.

Cheltuieli totale

Profitabil.resurselor
consumate
Ic cu baza in lant
Variatia indicatorului
Ic a Rb
Ic a Cht

4
5
6
7

PERIOADA DE
UM ANALIZA

SIMBOL

1
2
3
mii
95997 20136 541510
lei
mii 1287511 1821485 2197601
lei
0
0
9
%
0,70% 0,10% 2,50%
%
%

100%
0%
1
1

14%
-86%
0,21
1,41

2500%
2400%
26,9
1,21

Rb
Cht
Rprc=Rb/Cht
Rprcn/Rprco
Icc-100
Rbn/Rbo
Chtn/Chto

Profitabilitatea resurselor consumate in toti cei trei ani este foarte mica
desi in ultimul an are un nivel putin mai ridicat, adica firma a reusit sa obtina profit
156

brut prin consum mai redus de resurse, ceea ce inseamna un spor mic de eficienta.
Ponderea majoritara a cheltuielilor este detinuta de cheltuielile de exploatare.
a) Rata profitabilitii resurselor curente arat profitul curent care revine pe
unitatea de cheltuieli curente. Ea msoar capacitatea resurselor curente de a genera
prin consum profit curent.
Rata profitabilitatii resurselor curente
Nr.
crt

SPECIFICATIE

Rezultat curent

Cheltuieli curente totale

Profitabil.resurselor
curente

UM

PERIOADA DE
ANALIZA
1
116655

SIMBOL

2
3
48009 623283

mii
Rc
lei
mii 1285035 1800975 2143261
Chc
lei
2
7
7
%
0,90% 0,30% 2,90% Rprc=Rc/Chc

Profitabilitatea resurselor curente inregistreaza un nivel foarte redus, iar in


ultimul an creste cu 2,6%, ceea ce inseamna ca firma a reusit sa obtina profit current
prin consum mai redus de resurse.
b) Rata profitabilitii resurselor consumate n exploatare arat profitul brut al
exploatrii care revine pe unitatea de cheltuieli din exploatare. Rata msoar
capacitatea resurselor din exploatare de a genera prin consum profit brut aferent
exploatrii.
Rata profitabilitatii resurselor consumate din exploatare
Nr.
crt
1
2
3
4
5
6

SPECIFICATIE
Rezultat brut din
exploatare
Cheltuieli totale de
exploatare
Profitabil.resurselor de
exploat.
Valoare orientativa
Ic a Rbe
Ic a Che

PERIOADA DE
UM ANALIZA

SIMBOL

1
2
3
mii 694030 442356 1021263
lei
mii 1209492 1742342 2071634
lei
6
9
8
%
5,70% 2,50% 4,90%
%

25%
1
1
157

25%
0,63
1,44

25%
2,31
1,19

Rbe
Che
Rbe/Che
Std
Ren/Reo
Chen/Cheo

Ca si in cazurile de mai sus si profitabilitatea resurselor consumate in exploatare


inregistreaza un nivel redus in comparatie cu valoarea considerate normala. Totusi
profitabilitatea inregistreaza un nivel mai mare si o tendinta de scadere de la un an la
altul.
Rata profitabil.resurselor de exploatare
30,00%
%

20,00%
10,00%
0,00%
1
Timp

Profitabil.resurselor de exploat. %
Valoare orientativa %

6.1.2. Analiza profitabilitatii veniturilor


Profitabilitatea veniturilor msoar eficiena global a activitii desfurate de
firm pe perioada unui exerciiu financiar prin prisma capacitii veniturilor de a
degaja profit brut.
Profitabilitatea veniturilor exprim eficiena general a activitii firmei
msurat prin profitul brut al exerciiului ce revine veniturilor totale ale exerciiului. Ea
reflect eficiena ntregii activiti.
Rata profitabilitatii veniturilor
Nr.
crt

SPECIFICATIE

Rezultatul brut al exerc.

Venituri totale

3
4
5
6
7

Profitabilitatea veniturilor
Ic cu baza in lant
Variatia indicatorului
Ic a Rb
Ic a Vt

PERIOADA DE
UM ANALIZA
1
95997

2
3
20136 541510

mii
lei
mii 1297110 1823498 2251752
lei
7
6
9
%
0,70% 0,10% 2,40%
%
100%
14% 2400%
%
0%
-86% 2300%
1
0,21
26,9
1
1,41
1,23
158

SIMBOL
Rb
Vt
Rb/Vt
Rpvn/Rpvo
IcRpv-100
Rbn/Rbo
Vtn/Vto

In ultimul an indicatorul arata cresterea profitabilitatii cu 1,3% fata de anul


anterior, ceea ce inseamna un spor de eficienta pe ansamblul firmei, desi nivelul
indicatorului este redus. Nivelul acestui indicator va fi puternic influentat de
profitabilitatea veniturilor din exploatare.
a) Profitabilitatea veniturilor curente exprim eficiena general a activitii
curente, msurat prin profitul curent ce revine veniturilor totale curente. Ea reflect
eficiena activitii curente.
Rata profitabilitatii veniturilor curente
Nr.
crt

SPECIFICATIE

Rezultat curent

Venituri curente totale

Profitabil.veniturilor
curente

PERIOADA DE
UM ANALIZA
1
116655

SIMBOL

2
3
48009 623283

mii
lei
mii 1296700 1805776 2205590
lei
7
6
0
%
0,90% 0,20% 2,80%

Rc
Vc
Rc/Vc

Indicatorul arata un nivel foarte redus al profitabilitatii veniturilor curente.


Rezervele cele mai importante pentru cresterea ratei sunt legate de cresterea volumului
fizic al desfacerilor si accelerarea vitezei de rotatie a fondurilor.
b) Profitabilitatea veniturilor din exploatare exprim eficiena general a
activitii de exploatare, msurat prin profitul brut ce revine veniturilor din
exploatare. Reflect eficiena activitii de exploatare.
Rata profitabilitatii veniturilor din exploatare
Nr.
crt
1
2
3
4
5

SPECIFICATIE
Rezultat brut din
exploatare
Venituri totale din
exploarare
Profitabil.veniturilor din
exploat
Valoare orientativa
Ic a Rbe

PERIOADA DE
UM ANALIZA

SIMBOL

1
2
3
694030 442356 1021263

mii
lei
mii 1278895 1786578 2173761
lei
6
5
1
%
5,40% 2,50% 4,70%
%

20%
1
159

20%
0,63

20%
2,31

Rbe
Ve
Rbe/Ve
Std
Ren/Reo

Ic a Ve

1,4

1,22

Ven/Veo

Rata profitabilitatii veniturilor din exploatare


25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
1

Timp

Profitabil.veniturilor din exploat %


Valoare orientativa %

Nivelul indicatorului este foarte redus in comparatie cu nivelul normal al


indicatorului care trebuie sa fie de 20%.
6.1.3. Analiza rentabilitatii comerciale
b) Profitabilitatea veniturilor din exploatare exprim eficiena general a
activitii de exploatare, msurat prin profitul brut ce revine veniturilor din
exploatare. Reflect eficiena activitii de exploatare.
Rata rentabilitatii comerciale
Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7
8

SPECIFICATIE
Rezultat brut din
exploatare
Cifra de afaceri
Rata rentabilitatii
comerciale
Ic cu baza in lant
Variatia indicatorului
Valoare orientativa
Ic a Rbe
Ic a Ca

PERIOADA DE
UM ANALIZA

SIMBOL

1
2
3
694030 442356 1021263

mii
lei
mii 9968673 9634764 1224415
lei
5
%
7%
5%
8%
%
%
%

100%
0%
25%
1
1

160

71%
-29%
25%
0,63
0,97

160%
60%
25%
2,31
1,27

Rbe
Ca
Rbe/ca
Rrcn/Rrco
IcRrc-100
Std
Icrbe
IcCa

Rata rentabilitatii comerciale

100%
50%
0%
-50%

Timp

Variatia indicatorului %
Valoare orientativa %

Nivelul ratei este redus si in ultimul an a crescut cu 3% fata de anul anterior, ceea ce
inseamna o sporire a eficientei valorificarii produselor firmei. Profitul brut creste intrun ritm mai rapid fata de dinamica cifrei de afaceri.
a) Rata marjei brute (rata rentabilitii comerciale brute) reflect excedentul brut
din exploatare aferent cifrei de afaceri. Indicatorul exprim eficiena valorificrii
produselor societii n termeni de numerar.
Rata marjei brute
NR.
CRT
1

SPECIFICATIE

Excedent brut din


exploatare
Cifra de afaceri

3
4
5

Rata marjei brute


Ic a Ebe
Ic a Ca

PERIOADA DE
UM ANALIZA
1
2
3
mii 1377252 2911531 5075436
lei
mii 9968673 9634764 1224415
lei
5
%
14%
30%
41%
1
2,11
1,74
1
0,97
1,27

SIMBOL
Ebe
Ca
Ebe/Ca
Eben/Ebeo
Can/Cao

Rata marjei brute inregistreaza valori crescatoare de la un an la altul, cauza


principala a cresterii fiind cresterea intr-un ritm mai rapid a excedentului brut din
exploatare fata de cifra de afaceri.
b) Rata marjei nete (rata rentabilitii comerciale nete) reflect profitul net al
exerciiului care revine cifrei de afaceri. Indicatorul exprim eficiena net a
valorificrii produselor societii i arat ct profit net se creeaz la o unitate de cifr
de afaceri realizat.
161

Rata marjei nete


Nr.
crt
1
2
3
4
5

SPECIFICATIE

PERIOADA DE
UM ANALIZA
1
70173

2
3
7484 184926

Rezultat net al exercitiului mii


lei
Cifra de afaceri
mii 9968673 9634764 1224415
lei
5
Rata marjei nete
%
0,70% 0,07% 1,50%
Ic a Rn
1
0,11
24,71
Ic a Ca
1
0,97
1,27

SIMBOL
Rn
Ca
Rn/Ca
IcRn
IcCa

6.2. ANALIZA RENTABILITATII


6.2.1. Analiza rentabilitatii economice
Rentabilitatea economic reprezint remunerarea brut a capitalurilor investite,
att proprii ct i mprumutate, i arat ct profit brut revine unei uniti de capital
investit.
Rentabilitatea economic trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii:
- s fie la nivelul ratei minime de randament din economie i a riscului economic
i financiar pe care i l-au asumat furnizorii de capital;
- s asigure meninerea substanei economice a unitii, pstrarea valorii sale,
ceea ce este garantat dac rata economic este mai mare dect rata inflaiei.
Rata rentabilitatii economice
Nr.
crt

SPECIFICATIE

Rezultatul brut al exerc.

Capitaluri investite

Rata rentabilitatii

PERIOADA DE
UM ANALIZA
1
95997

2
3
20136 541510

mii
lei
mii 3207462 3295284 3639285
lei
6
0
9
%
0,30% 0,06% 1,50%
162

SIMBOL
Rb
Cinv
Rre=Rb/Cinv

4
5
6
7

economice
Ic cu baza in lant
Variatia indicatorului
Valoare orientativa
Rata medie a dobanzii

%
%
%
%

100%
20% 2500%
0%
-80% 2400%
20%
20%
20%
58,90% 36,50% 38,10%

Rren/Rreo
IcRre-100
Std
rd

Nivelul ratei este foarte redus, mai ales in al doilea an de analiza. In ultimul an
nivelul ratei creste, reflectand atat o sporire a capacitatii capitalurilor investite de a
degaja profit brut, cat si o mai buna remunerare a capitalurilor investite pe seama
profitului brut.

Cuantificarea influentelor asupra rentabilitatii economice


Nr.
crt

SPECIFICATIE

PERIOADA DE
UM ANALIZA
1

1
2
3
4

Rata rentabilitatii
comerciale
Viteza de rotatie a
cap.investit
Rata rentabilitatii
economice
Modificarea Rre

SIMBOL

7%

5%

8%

Rrc

rot

0,046

0,011

0,19

Nrot=Ca/Cinv

0,30%

0,06%

1,50%

Rre=Rrc*Nrot

-0,24%

1,44%

Rren-Rreo

Rata rentabilitatii economice


80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
1

Timp

163

Rata rentabilitatii economice %


Valoare orientativa %
Rata medie a dobanzii %

c) Rentabilitatea economic brut reprezint remunerarea n termeni de


acumulare brut a capitalurilor investite, att proprii, ct i mprumutate. Rata arat ct
excedent brut de exploatare revine unei uniti de capital investit.
Rata rentabilitatii economice brute
Nr.
crt
1

SPECIFICATIE

Excedent brut din


exploatare
Capitaluri investite

3
4
5

Rata rentabil.ec. brute


Valoare orientativa
Rata medie a dobanzii

PERIOADA DE
UM ANALIZA

SIMBOL

1
2
3
mii 1377252 2911531 5075436
Ebe
lei
mii 3207462 3295284 3639285
Cinv
lei
6
0
9
%
4,30% 8,80%
14% Rreb=Ebe/Cinv
%
25%
25%
25%
Std
%
58,90% 36,50% 38,10%
rd

Rata creste de la un an la altul desi se situeaza sub nivelul considerat normal.


Cuantumul ratei trebuie sa asigure reinnoirea si cresterea activelor, intr-un termen cat
mai scurt.
d) Rentabilitatea economic net reprezint remunerarea prin profitul brut al
exploatrii a capitalurilor investite n exploatare. Arat ct profit brut din exploatare
revine unei uniti de capital investit n cadrul activitii de exploatare.
Rentabilitatea economic trebuie s ndeplineasc mai multe condiii:
- s fie cel puin la nivelul ratei minime de randament din economie;
- s fie mai mare dect costul mediu al capitalului mprumutat;
- s asigure o bun recuperare a investiiilor doar pe seama profitului;
- s fie mai mare dect rata inflaiei.
Rata rentabilitatii economice nete
Nr.
crt
1

SPECIFICATIE

Rezultat brut din


exploatare
Capitaluri investite

3
4
5

Rata rentabil.ec.nete
Rata medie a dobanzii
Rata medie a inflatiei

PERIOADA DE
UM ANALIZA
1
2
3
694030 442356 1021263

SIMBOL

mii
Rbe
lei
mii 3207462 3295284 3639285
Cinv
lei
6
0
9
%
2,20% 1,30% 2,80% Rren=Rbe/Cinv
%
58,90% 36,50% 38,10%
rd
%
61,70% 27,80% 56,90%
ri
164

Valoarea minima

25%

25%

25%

Min

Rata rentabilitatii economice nete


80,00%
%

60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
1

Rata rentabil.ec.nete %
Rata medie a dobanzii %
Valoarea minima %

Timp

Modificarea ratei rentabilitii economice poate fi explicat prin:


modificarea rentabilitii comerciale;
modificarea rotaiei capitalurilor investite:
- modificarea rotaiei activelor;
- modificarea rotaiei activelor imobilizate;
- modificarea rotaiei activelor circulante;
Evolutia principalilor indicatori
Nr.
crt

SPECIFICATIE

PERIOADA DE
UM ANALIZA
1

I
1

VENITURI
Cifra de afaceri

II
2
III
3

REZULTATE
Rezultat brut din
exploatare
CAPITALURI
Total activ

Active circulante

Active imobilizate nete

Capitaluri investite

IV RENTABILITATI
7 Rata rentabilitatii

SIMBOL
3

mii 9968673 9634764 1224415


lei
5

Ca

mii
lei

694030 442356 1021263

Rbe

3207462 3295284 3639285


6
0
9
2535104 3871633 7715859

At

mii
lei
mii
lei
mii
lei
mii
lei
%

2953952 2908120 2867720


2
7
8
3207462 3295284 3639285
6
0
9
7%
165

5%

8%

Ac
Ain
Cinv
Rrc

comerciale
8 Rata rentabilitatii
economice
V ROTATIA
CAPITALURILOR
9 Rotatia Cinv
10 Rotatia Ac
11 Rotatia activului
12 Rotatia Ain

0,30%

0,06%

1,50%

rot
rot
rot
rot

31
393
31
34

29
249
29
33

34
159
34
43

Rre

Ca/Cinv
Ca/Ac
Ca/At
Ca/Ain

6.2.2. Analiza rentabilitatii financiare


Rentabilitatea financiar reprezint remunerarea net a capitalurilor proprii,
adic arat ct profit net revine capitalurilor proprii. Rata msoar randamentul
utilizrii capitalurilor proprii, adic plasamentul financiar pe care acionarii l-au fcut
prin cumprarea aciunilor societii.
Rata rentabilitatii financiare
Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7
8

SPECIFICATIE

PERIOADA DE
UM ANALIZA

SIMBOL

1
2
3
mii
70173
7484 184926
lei
Capitaluri proprii
mii 2929290 2935142 2964723
lei
5
5
9
Rata rentabilitatii financiare %
0,24% 0,03% 0,62%
Ic cu baza in lant
%
100% 12,50% 2067%
Variatia indicatorului
%
0% -87,50% 1967%
Valoare minima
%
25%
25%
25%
Rata medie a dobanzii
%
58,90% 36,50% 38,10%
Rata rentabilitatii
%
0,30% 0,06% 1,50%
economice
Rezultat net al exercitiului

Rn
Cpr
Rrf=Rn/Cpr
Rrfn/Rrfo
IcRrf-100
Std
rd
Rre

Cuantificarea influentelor asupra rentabilitatii financiare


Nr.
crt
1
2
3
4

SPECIFICATIE

PERIOADA DE
UM ANALIZA

Marja comerciala neta


%
Viteza de rotatie a Cpr
rot
Rata rentabilitatii financiare %
Modificarea Rrf
%

1
0,70%
0,34
0,24%

166

2
0,08%
0,375
0,03%
-0,21%

SIMBOL
3
1,50%
0,413
0,62%
0,56%

Rrcn=Rn/Ca
Nrot=Ca/Cpr
Rrf=Rrcn*Nrot
Rrfn-Rrfo

Rata rentabilitatii financiare


80,00%
%

60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
1

Timp

Rata rentabilitatii financiare %


Valoare minima %
Rata medie a dobanzii %

Rata rentabilitatii financiare trebuie sa fie superioara ratei medii a dobanzii,


pentru a face actiunile firmei mai atractive si pentru a creste cursul lor bursier.
In general rata rentabilitatii financiare a manifestat o tendinta de crestere, desi
asta fiind foarte mica. Aceasta tendinta de crestere echivaleaza cu sporirea capacitatii
capitalurilor proprii de a crea profit.
Evolutia principalilor indicatori
Nr.
crt

SPECIFICATIE

PERIOADA DE
ANALIZA

UM
1

I
1

VENITURI
Cifra de afaceri

II
2

REZULTATE
Excedent brut din
exploatare
Rezultat brut din
exploatare
Rezultat net al exercitiului

III
5

CAPITALURI
Total activ

Capitaluri proprii

IV
7
8
9

RENTABILITATI
Rata rentabilitatii financiare
Rata marjei brute
Rata marjei nete

SIMBOL

mii 9968673 9634764 1224415


lei
5

Ca

mii 1377252 2911531 5075436


lei
mii 694030 442356 1021263
lei
mii
70173
7484 184926
lei

Ebe

mii 3207462 3295284 3639285


lei
6
0
9
mii 2929290 2935142 2964723
lei
5
5
9
%
%
%

0,24%
14%
0,70%
167

0,03%
30%
0,07%

0,62%
41%
1,50%

Rbe
Rn
At
Cpr
Rrf
Rmb
Rmn

ROTATIA
CAPITALURILOR
10 Rotatia Cpr
11 Rotatia At

rot
rot

0,34
31

0,33
29

0,41
34

Ca/Cpr
Ca/At

a) Rata rentabilitii financiare brute reflect capacitatea resurselor financiare


proprii alocate cu caracter permanent de a genera surse proprii de finanare pe termen
lung. Reflect potenialul de dezvoltare propriu generat de investiiile din surse proprii.
Rata rentabilitatii financiare brute
Nr.
crt
1
2
3
4

SPECIFICATIE

PERIOADA DE
UM ANALIZA

SIMBOL

1
2
3
757395 2476659 4239099

Capacitatea de
autofinantare
Capitaluri proprii
Rata rentabil.financiare
brute
Valoare orientativa

mii
lei
mii 2929290 2935142 2964723
lei
5
5
9
%
2,60% 8,40% 14,30%
%

30%

30%

30%

Caf
Cpr
Rrfb=Caf/Cpr
Std

Nivelul ratei s-a imbunatatit in perioada analizata, tendinta confirmata prin


cresterea intr-un ritm mai rapid a capacitatii de autofinantare fata de ritmul de crestere
a capitalurilor proprii. Nivelul ratei indica o buna refacere a resurselor proprii.
b) Rata rentabilitii financiare nete arat remunerarea net a capitalului social
prin dividende. Rentabilitatea financiar remunereaz acionarii prin acordarea de
dividende i prin creterea rezervelor, care reprezint in fapt creterea averii
proprietarilor.
Rata rentabilitatii financiare nete
Nr.
crt

SPECIFICATIE

Dividende totale

Capital social

PERIOADA DE
UM ANALIZA
1
2
3
mii
65373
648
0
lei
mii 2950290 2950290 2950290
lei
0
0
0
168

SIMBOL
Div
Cs

3
4
5

Rata rentabil.financiare
nete
Valoare orientativa
Rata medie a dobanzii

%
%
%

0,22% 0,003%

0%

Rrfn=Div/Cs

20%
20%
20%
58,90% 36,50% 38,10%

Std
rd

Nivelul indicatorului in fiecare an este foarte redus si cu mult sub nivelul ratei
medii a dobanzii. Valoarea sa este dependenta de rentabilitatea financiara generala side
politica de repartizare a profitului.

6.4. APRECIEREA GLOBALA A RANDAMENTULUI FINANCIAR


Sinteza principalilor indicatori de randament
Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

UM

PERIOADA DE
ANALIZA

SPECIFICATIE
Profitabil.resurselor
consumate
Profitabil.resurselor
curente
Profitabil.resurselor de
exploat.
Profitabilitatea veniturilor
Profitabil.veniturilor
curente
Profitabil.veniturilor din
exploat
Rata rentabilitatii
comerciale
Rata marjei brute
Rata marjei nete
Rata rentabilitatii
economice
Rata rentabil.ec. brute
Rata rentabil.ec.nete
Rata rentabilitatii
financiare
Rata rentabil.financiare
brute
Rata rentabil.financiare
nete

SIMBOL
1

0.70%

0.10%

2.50%

Rprc

0.90%

0.30%

2.90%

Rprc

%
%

5.70%
0.70%

2.50%
0.10%

4.90%
2.40%

Rprce
Rpv

0.90%

0.20%

2.80%

Rpvc

5.40%

2.50%

4.70%

Rpve

%
%
%

7%
14%
0.70%

5%
30%
0.07%

8%
41%
1.50%

Rrc
Rrcb
Rrcn

%
%
%

0.30%
4.30%
2.20%

0.06%
8.80%
1.30%

1.50%
14%
2.80%

Rre
Rreb
Rren

0.24%

0.03%

0.62%

Rrf

2.60%

14.30%

Rrfb

0.22%

8.40%
0.003
%

0%

Rrfn

169

CUPRINS
170

OBIECT DE ACTIVITATE..................................................................................................... 3
1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE...................................................................................................................................3
1.2. SCURT ISTORIC..................................................................................................................................................................3
1.3. OBIECT DE ACTIVITATE.................................................................................................................................................3
1.4. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI.............................................................................................4
1.5. EVOLUIA CAPITALULUI SOCIAL..............................................................................................................................4
1.6. PREZENTAREA INSTRUMENTELOR DE ANALIZ FINANCIAR.....................................................................4

2. ANALIZA STRUCTURII FINANCIAR - PATRIMONIALE A FIRMEI...............................66


2.1. ANALIZA STRUCTURII PASIVULUI...........................................................................................................................67
2.1.1. Structura resurselor pe termene de exigibilitate......................................................................................................67
2.1.2. Structura resurselor pe surse de provenien..........................................................................................................70
2.2. ANALIZA STRUCTURII ACTIVULUI..........................................................................................................................77
2.2.1. Analiza structurii activelor permanente..................................................................................................................77
2.2.2. Analiza structurii activelor curente.........................................................................................................................81
3.3. APRECIEREA GLOBAL A STRUCTURII FINANCIARE A FIRMEI..................................................................88

............................................................................................................................................ 91
3.ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR........................................................................... 92
3.1. ANALIZA ECHILIBRULUI PE BAZA DE BILANT FINANCIAR...........................................................................92
3.1.1. Indicatori absoluti ai echilibrului financiar ............................................................................................................92
3.1.2.Analiza echilibrului prin ratele de finantare..........................................................................................................100
3.1.3. Analiza prin valoarea patrimoniala neta...............................................................................................................103
3.2. ANALIZA DINAMICA A ECHILIBRULUI PRIN BILANT FINANCIAR.............................................................104
3.2.1. Analiza fluxului net de trezorerie.........................................................................................................................104
3.2.2. Analiza prin intermediul ratelor de fluxuri...........................................................................................................105
3.3. ANALIZA ECHILIBRULUI PE BAZA DE BILANT FUNCTIONAL.....................................................................106
3.3.1. Aprecierea echilibrului permanent........................................................................................................................108
3.3.2. Aprecierea echilibrului curent...............................................................................................................................109
3.3.3. Aprecierea echilibrului global...............................................................................................................................109
3.4. ANALIZA DINAMICA PRIN TABLOUL DE VARIATIE A TREZORERIEI.......................................................110
3.5. APRECIEREA GLOBALA A ECHILIBRULUI FINANCIAR AL FIRMEI...........................................................112
4.1. ANALIZA RATELOR GENERALE DE GESTIUNE.................................................................................................114
4.1.1. Gestiunea general a capitalurilor.........................................................................................................................115
4.1.2. Gestiunea general a activelor..............................................................................................................................119

171

4.2. GESTIUNEA STOCURILOR..........................................................................................................................................124


4.2.1. Analiza gestiunii stocurilor totale.........................................................................................................................124
4.2.2. Analiza gestiunii stocurilor pe elemente componente..........................................................................................125
4.2.3. Explicarea modificrii rotaiei stocurilor..............................................................................................................127
4.3. GESTIUNEA CREANELOR........................................................................................................................................129
4.3.1. Analiza gestiunii creanelor curente......................................................................................................................129
4.3.2. Analiza gestiunii creanelor din exploatatre.........................................................................................................130
4.3.3. Analiza gestiunii creditului - client.......................................................................................................................131
4.4. GESTIUNEA DATORIILOR..........................................................................................................................................133
4.4.1. Analiza gestiunii datoriilor curente.......................................................................................................................133
4.4.2. Analiza gestiunii datoriilor din exploatare............................................................................................................134
4.4.3. Analiza gestiunii creditului furnizor..................................................................................................................135
4.5. GRUPAREA I COMPARAREA RATELOR DE GESTIUNE.................................................................................137
4.6. APRECIEREA GLOBAL A GESTIUNII FINANCIARE A FIRMEI....................................................................137

.......................................................................................................................................... 140
5. ANALIZA RISCURILOR FIRMEI..................................................................................141
5.1. ANALIZA RISCULUI DE EXPLOATARE..................................................................................................................141
5.2. ANALIZA RISCULUI FINANCIAR..............................................................................................................................142
5.2.1. Analiza pe baza volumului de activitate...............................................................................................................142
5.2.2. Analiza riscului financiar pe baza efectului de levier...........................................................................................143
5.3. ANALIZA RISCULUI DE FALIMENT.........................................................................................................................144
VALOAREA...................................................................................................................................................................144
FUNCIEI......................................................................................................................................................................144
5.4. ANALIZA BONITATII RATELOR PRIN METODA RATELOR............................................................................145
5.4.1. Analiza lichiditatii.................................................................................................................................................145
5.4.2. Analiza solvabilitatii firmei..................................................................................................................................148
5.5. APRECIEREA GLOBAL A RISCURILOR FIRMEI..............................................................................................153

6. ANALIZA RANDAMENTULUI FINANCIAR AL FIRMEI...............................................156


6.1. ANALIZA PROFITABILITATII PE BAZA RATELOR DE MARJA......................................................................156
6.1.1. Analiza profitabilitatii resurselor consumate........................................................................................................156
6.1.2. Analiza profitabilitatii veniturilor.........................................................................................................................158
6.1.3. Analiza rentabilitatii comerciale...........................................................................................................................160
6.2. ANALIZA RENTABILITATII........................................................................................................................................162
6.2.1. Analiza rentabilitatii economice...........................................................................................................................162
6.2.2. Analiza rentabilitatii financiare.............................................................................................................................166
6.4. APRECIEREA GLOBALA A RANDAMENTULUI FINANCIAR...........................................................................169

OBIECT DE ACTIVITATE..................................................................................................... 3
172

1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE...................................................................................................................................3


1.2. SCURT ISTORIC..................................................................................................................................................................3
1.3. OBIECT DE ACTIVITATE.................................................................................................................................................3
1.4. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI.............................................................................................4
1.5. EVOLUIA CAPITALULUI SOCIAL..............................................................................................................................4
1.6. PREZENTAREA INSTRUMENTELOR DE ANALIZ FINANCIAR.....................................................................4

2. ANALIZA STRUCTURII FINANCIAR - PATRIMONIALE A FIRMEI...............................66


2.1. ANALIZA STRUCTURII PASIVULUI...........................................................................................................................67
2.1.1. Structura resurselor pe termene de exigibilitate......................................................................................................67
2.1.2. Structura resurselor pe surse de provenien..........................................................................................................70
2.2. ANALIZA STRUCTURII ACTIVULUI..........................................................................................................................77
2.2.1. Analiza structurii activelor permanente..................................................................................................................77
2.2.2. Analiza structurii activelor curente.........................................................................................................................81
3.3. APRECIEREA GLOBAL A STRUCTURII FINANCIARE A FIRMEI..................................................................88

............................................................................................................................................ 91
3.ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR........................................................................... 92
3.1. ANALIZA ECHILIBRULUI PE BAZA DE BILANT FINANCIAR...........................................................................92
3.1.1. Indicatori absoluti ai echilibrului financiar ............................................................................................................92
3.1.2.Analiza echilibrului prin ratele de finantare..........................................................................................................100
3.1.3. Analiza prin valoarea patrimoniala neta...............................................................................................................103
3.2. ANALIZA DINAMICA A ECHILIBRULUI PRIN BILANT FINANCIAR.............................................................104
3.2.1. Analiza fluxului net de trezorerie.........................................................................................................................104
3.2.2. Analiza prin intermediul ratelor de fluxuri...........................................................................................................105
3.3. ANALIZA ECHILIBRULUI PE BAZA DE BILANT FUNCTIONAL.....................................................................106
3.3.1. Aprecierea echilibrului permanent........................................................................................................................108
3.3.2. Aprecierea echilibrului curent...............................................................................................................................109
3.3.3. Aprecierea echilibrului global...............................................................................................................................109
3.4. ANALIZA DINAMICA PRIN TABLOUL DE VARIATIE A TREZORERIEI.......................................................110
3.5. APRECIEREA GLOBALA A ECHILIBRULUI FINANCIAR AL FIRMEI...........................................................112
4.1. ANALIZA RATELOR GENERALE DE GESTIUNE.................................................................................................114
4.1.1. Gestiunea general a capitalurilor.........................................................................................................................115
4.1.2. Gestiunea general a activelor..............................................................................................................................119
4.2. GESTIUNEA STOCURILOR..........................................................................................................................................124
4.2.1. Analiza gestiunii stocurilor totale.........................................................................................................................124
4.2.2. Analiza gestiunii stocurilor pe elemente componente..........................................................................................125
4.2.3. Explicarea modificrii rotaiei stocurilor..............................................................................................................127

173

4.3. GESTIUNEA CREANELOR........................................................................................................................................129


4.3.1. Analiza gestiunii creanelor curente......................................................................................................................129
4.3.2. Analiza gestiunii creanelor din exploatatre.........................................................................................................130
4.3.3. Analiza gestiunii creditului - client.......................................................................................................................131
4.4. GESTIUNEA DATORIILOR..........................................................................................................................................133
4.4.1. Analiza gestiunii datoriilor curente.......................................................................................................................133
4.4.2. Analiza gestiunii datoriilor din exploatare............................................................................................................134
4.4.3. Analiza gestiunii creditului furnizor..................................................................................................................135
4.5. GRUPAREA I COMPARAREA RATELOR DE GESTIUNE.................................................................................137
4.6. APRECIEREA GLOBAL A GESTIUNII FINANCIARE A FIRMEI....................................................................137

.......................................................................................................................................... 140
5. ANALIZA RISCURILOR FIRMEI..................................................................................141
5.1. ANALIZA RISCULUI DE EXPLOATARE..................................................................................................................141
5.2. ANALIZA RISCULUI FINANCIAR..............................................................................................................................142
5.2.1. Analiza pe baza volumului de activitate...............................................................................................................142
5.2.2. Analiza riscului financiar pe baza efectului de levier...........................................................................................143
5.3. ANALIZA RISCULUI DE FALIMENT.........................................................................................................................144
VALOAREA...................................................................................................................................................................144
FUNCIEI......................................................................................................................................................................144
5.4. ANALIZA BONITATII RATELOR PRIN METODA RATELOR............................................................................145
5.4.1. Analiza lichiditatii.................................................................................................................................................145
5.4.2. Analiza solvabilitatii firmei..................................................................................................................................148
5.5. APRECIEREA GLOBAL A RISCURILOR FIRMEI..............................................................................................153

6. ANALIZA RANDAMENTULUI FINANCIAR AL FIRMEI...............................................156


6.1. ANALIZA PROFITABILITATII PE BAZA RATELOR DE MARJA......................................................................156
6.1.1. Analiza profitabilitatii resurselor consumate........................................................................................................156
6.1.2. Analiza profitabilitatii veniturilor.........................................................................................................................158
6.1.3. Analiza rentabilitatii comerciale...........................................................................................................................160
6.2. ANALIZA RENTABILITATII........................................................................................................................................162
6.2.1. Analiza rentabilitatii economice...........................................................................................................................162
6.2.2. Analiza rentabilitatii financiare.............................................................................................................................166
6.4. APRECIEREA GLOBALA A RANDAMENTULUI FINANCIAR...........................................................................169

4. ANALIZA GESTIUNII FINANCIARE...64


OBIECT DE ACTIVITATE..................................................................................................... 3
1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE...................................................................................................................................3
1.2. SCURT ISTORIC..................................................................................................................................................................3

174

1.3. OBIECT DE ACTIVITATE.................................................................................................................................................3


1.4. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI.............................................................................................4
1.5. EVOLUIA CAPITALULUI SOCIAL..............................................................................................................................4
1.6. PREZENTAREA INSTRUMENTELOR DE ANALIZ FINANCIAR.....................................................................4

2. ANALIZA STRUCTURII FINANCIAR - PATRIMONIALE A FIRMEI...............................66


2.1. ANALIZA STRUCTURII PASIVULUI...........................................................................................................................67
2.1.1. Structura resurselor pe termene de exigibilitate......................................................................................................67
2.1.2. Structura resurselor pe surse de provenien..........................................................................................................70
2.2. ANALIZA STRUCTURII ACTIVULUI..........................................................................................................................77
2.2.1. Analiza structurii activelor permanente..................................................................................................................77
2.2.2. Analiza structurii activelor curente.........................................................................................................................81
3.3. APRECIEREA GLOBAL A STRUCTURII FINANCIARE A FIRMEI..................................................................88

............................................................................................................................................ 91
3.ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR........................................................................... 92
3.1. ANALIZA ECHILIBRULUI PE BAZA DE BILANT FINANCIAR...........................................................................92
3.1.1. Indicatori absoluti ai echilibrului financiar ............................................................................................................92
3.1.2.Analiza echilibrului prin ratele de finantare..........................................................................................................100
3.1.3. Analiza prin valoarea patrimoniala neta...............................................................................................................103
3.2. ANALIZA DINAMICA A ECHILIBRULUI PRIN BILANT FINANCIAR.............................................................104
3.2.1. Analiza fluxului net de trezorerie.........................................................................................................................104
3.2.2. Analiza prin intermediul ratelor de fluxuri...........................................................................................................105
3.3. ANALIZA ECHILIBRULUI PE BAZA DE BILANT FUNCTIONAL.....................................................................106
3.3.1. Aprecierea echilibrului permanent........................................................................................................................108
3.3.2. Aprecierea echilibrului curent...............................................................................................................................109
3.3.3. Aprecierea echilibrului global...............................................................................................................................109
3.4. ANALIZA DINAMICA PRIN TABLOUL DE VARIATIE A TREZORERIEI.......................................................110
3.5. APRECIEREA GLOBALA A ECHILIBRULUI FINANCIAR AL FIRMEI...........................................................112
4.1. ANALIZA RATELOR GENERALE DE GESTIUNE.................................................................................................114
4.1.1. Gestiunea general a capitalurilor.........................................................................................................................115
4.1.2. Gestiunea general a activelor..............................................................................................................................119
4.2. GESTIUNEA STOCURILOR..........................................................................................................................................124
4.2.1. Analiza gestiunii stocurilor totale.........................................................................................................................124
4.2.2. Analiza gestiunii stocurilor pe elemente componente..........................................................................................125
4.2.3. Explicarea modificrii rotaiei stocurilor..............................................................................................................127
4.3. GESTIUNEA CREANELOR........................................................................................................................................129
4.3.1. Analiza gestiunii creanelor curente......................................................................................................................129
4.3.2. Analiza gestiunii creanelor din exploatatre.........................................................................................................130
4.3.3. Analiza gestiunii creditului - client.......................................................................................................................131

175

4.4. GESTIUNEA DATORIILOR..........................................................................................................................................133


4.4.1. Analiza gestiunii datoriilor curente.......................................................................................................................133
4.4.2. Analiza gestiunii datoriilor din exploatare............................................................................................................134
4.4.3. Analiza gestiunii creditului furnizor..................................................................................................................135
4.5. GRUPAREA I COMPARAREA RATELOR DE GESTIUNE.................................................................................137
4.6. APRECIEREA GLOBAL A GESTIUNII FINANCIARE A FIRMEI....................................................................137

.......................................................................................................................................... 140
5. ANALIZA RISCURILOR FIRMEI..................................................................................141
5.1. ANALIZA RISCULUI DE EXPLOATARE..................................................................................................................141
5.2. ANALIZA RISCULUI FINANCIAR..............................................................................................................................142
5.2.1. Analiza pe baza volumului de activitate...............................................................................................................142
5.2.2. Analiza riscului financiar pe baza efectului de levier...........................................................................................143
5.3. ANALIZA RISCULUI DE FALIMENT.........................................................................................................................144
VALOAREA...................................................................................................................................................................144
FUNCIEI......................................................................................................................................................................144
5.4. ANALIZA BONITATII RATELOR PRIN METODA RATELOR............................................................................145
5.4.1. Analiza lichiditatii.................................................................................................................................................145
5.4.2. Analiza solvabilitatii firmei..................................................................................................................................148
5.5. APRECIEREA GLOBAL A RISCURILOR FIRMEI..............................................................................................153

6. ANALIZA RANDAMENTULUI FINANCIAR AL FIRMEI...............................................156


6.1. ANALIZA PROFITABILITATII PE BAZA RATELOR DE MARJA......................................................................156
6.1.1. Analiza profitabilitatii resurselor consumate........................................................................................................156
6.1.2. Analiza profitabilitatii veniturilor.........................................................................................................................158
6.1.3. Analiza rentabilitatii comerciale...........................................................................................................................160
6.2. ANALIZA RENTABILITATII........................................................................................................................................162
6.2.1. Analiza rentabilitatii economice...........................................................................................................................162
6.2.2. Analiza rentabilitatii financiare.............................................................................................................................166
6.4. APRECIEREA GLOBALA A RANDAMENTULUI FINANCIAR...........................................................................169

OBIECT DE ACTIVITATE..................................................................................................... 3
1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE...................................................................................................................................3
1.2. SCURT ISTORIC..................................................................................................................................................................3
1.3. OBIECT DE ACTIVITATE.................................................................................................................................................3
1.4. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI.............................................................................................4
1.5. EVOLUIA CAPITALULUI SOCIAL..............................................................................................................................4

176

1.6. PREZENTAREA INSTRUMENTELOR DE ANALIZ FINANCIAR.....................................................................4

2. ANALIZA STRUCTURII FINANCIAR - PATRIMONIALE A FIRMEI...............................66


2.1. ANALIZA STRUCTURII PASIVULUI...........................................................................................................................67
2.1.1. Structura resurselor pe termene de exigibilitate......................................................................................................67
2.1.2. Structura resurselor pe surse de provenien..........................................................................................................70
2.2. ANALIZA STRUCTURII ACTIVULUI..........................................................................................................................77
2.2.1. Analiza structurii activelor permanente..................................................................................................................77
2.2.2. Analiza structurii activelor curente.........................................................................................................................81
3.3. APRECIEREA GLOBAL A STRUCTURII FINANCIARE A FIRMEI..................................................................88

............................................................................................................................................ 91
3.ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR........................................................................... 92
3.1. ANALIZA ECHILIBRULUI PE BAZA DE BILANT FINANCIAR...........................................................................92
3.1.1. Indicatori absoluti ai echilibrului financiar ............................................................................................................92
3.1.2.Analiza echilibrului prin ratele de finantare..........................................................................................................100
3.1.3. Analiza prin valoarea patrimoniala neta...............................................................................................................103
3.2. ANALIZA DINAMICA A ECHILIBRULUI PRIN BILANT FINANCIAR.............................................................104
3.2.1. Analiza fluxului net de trezorerie.........................................................................................................................104
3.2.2. Analiza prin intermediul ratelor de fluxuri...........................................................................................................105
3.3. ANALIZA ECHILIBRULUI PE BAZA DE BILANT FUNCTIONAL.....................................................................106
3.3.1. Aprecierea echilibrului permanent........................................................................................................................108
3.3.2. Aprecierea echilibrului curent...............................................................................................................................109
3.3.3. Aprecierea echilibrului global...............................................................................................................................109
3.4. ANALIZA DINAMICA PRIN TABLOUL DE VARIATIE A TREZORERIEI.......................................................110
3.5. APRECIEREA GLOBALA A ECHILIBRULUI FINANCIAR AL FIRMEI...........................................................112
4.1. ANALIZA RATELOR GENERALE DE GESTIUNE.................................................................................................114
4.1.1. Gestiunea general a capitalurilor.........................................................................................................................115
4.1.2. Gestiunea general a activelor..............................................................................................................................119
4.2. GESTIUNEA STOCURILOR..........................................................................................................................................124
4.2.1. Analiza gestiunii stocurilor totale.........................................................................................................................124
4.2.2. Analiza gestiunii stocurilor pe elemente componente..........................................................................................125
4.2.3. Explicarea modificrii rotaiei stocurilor..............................................................................................................127
4.3. GESTIUNEA CREANELOR........................................................................................................................................129
4.3.1. Analiza gestiunii creanelor curente......................................................................................................................129
4.3.2. Analiza gestiunii creanelor din exploatatre.........................................................................................................130
4.3.3. Analiza gestiunii creditului - client.......................................................................................................................131
4.4. GESTIUNEA DATORIILOR..........................................................................................................................................133
4.4.1. Analiza gestiunii datoriilor curente.......................................................................................................................133
4.4.2. Analiza gestiunii datoriilor din exploatare............................................................................................................134
4.4.3. Analiza gestiunii creditului furnizor..................................................................................................................135

177

4.5. GRUPAREA I COMPARAREA RATELOR DE GESTIUNE.................................................................................137


4.6. APRECIEREA GLOBAL A GESTIUNII FINANCIARE A FIRMEI....................................................................137

.......................................................................................................................................... 140
5. ANALIZA RISCURILOR FIRMEI..................................................................................141
5.1. ANALIZA RISCULUI DE EXPLOATARE..................................................................................................................141
5.2. ANALIZA RISCULUI FINANCIAR..............................................................................................................................142
5.2.1. Analiza pe baza volumului de activitate...............................................................................................................142
5.2.2. Analiza riscului financiar pe baza efectului de levier...........................................................................................143
5.3. ANALIZA RISCULUI DE FALIMENT.........................................................................................................................144
VALOAREA...................................................................................................................................................................144
FUNCIEI......................................................................................................................................................................144
5.4. ANALIZA BONITATII RATELOR PRIN METODA RATELOR............................................................................145
5.4.1. Analiza lichiditatii.................................................................................................................................................145
5.4.2. Analiza solvabilitatii firmei..................................................................................................................................148
5.5. APRECIEREA GLOBAL A RISCURILOR FIRMEI..............................................................................................153

6. ANALIZA RANDAMENTULUI FINANCIAR AL FIRMEI...............................................156


6.1. ANALIZA PROFITABILITATII PE BAZA RATELOR DE MARJA......................................................................156
6.1.1. Analiza profitabilitatii resurselor consumate........................................................................................................156
6.1.2. Analiza profitabilitatii veniturilor.........................................................................................................................158
6.1.3. Analiza rentabilitatii comerciale...........................................................................................................................160
6.2. ANALIZA RENTABILITATII........................................................................................................................................162
6.2.1. Analiza rentabilitatii economice...........................................................................................................................162
6.2.2. Analiza rentabilitatii financiare.............................................................................................................................166
6.4. APRECIEREA GLOBALA A RANDAMENTULUI FINANCIAR...........................................................................169

OBIECT DE ACTIVITATE..................................................................................................... 3
1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE...................................................................................................................................3
1.2. SCURT ISTORIC..................................................................................................................................................................3
1.3. OBIECT DE ACTIVITATE.................................................................................................................................................3
1.4. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI.............................................................................................4
1.5. EVOLUIA CAPITALULUI SOCIAL..............................................................................................................................4
1.6. PREZENTAREA INSTRUMENTELOR DE ANALIZ FINANCIAR.....................................................................4

2. ANALIZA STRUCTURII FINANCIAR - PATRIMONIALE A FIRMEI...............................66


178

2.1. ANALIZA STRUCTURII PASIVULUI...........................................................................................................................67


2.1.1. Structura resurselor pe termene de exigibilitate......................................................................................................67
2.1.2. Structura resurselor pe surse de provenien..........................................................................................................70
2.2. ANALIZA STRUCTURII ACTIVULUI..........................................................................................................................77
2.2.1. Analiza structurii activelor permanente..................................................................................................................77
2.2.2. Analiza structurii activelor curente.........................................................................................................................81
3.3. APRECIEREA GLOBAL A STRUCTURII FINANCIARE A FIRMEI..................................................................88

............................................................................................................................................ 91
3.ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR........................................................................... 92
3.1. ANALIZA ECHILIBRULUI PE BAZA DE BILANT FINANCIAR...........................................................................92
3.1.1. Indicatori absoluti ai echilibrului financiar ............................................................................................................92
3.1.2.Analiza echilibrului prin ratele de finantare..........................................................................................................100
3.1.3. Analiza prin valoarea patrimoniala neta...............................................................................................................103
3.2. ANALIZA DINAMICA A ECHILIBRULUI PRIN BILANT FINANCIAR.............................................................104
3.2.1. Analiza fluxului net de trezorerie.........................................................................................................................104
3.2.2. Analiza prin intermediul ratelor de fluxuri...........................................................................................................105
3.3. ANALIZA ECHILIBRULUI PE BAZA DE BILANT FUNCTIONAL.....................................................................106
3.3.1. Aprecierea echilibrului permanent........................................................................................................................108
3.3.2. Aprecierea echilibrului curent...............................................................................................................................109
3.3.3. Aprecierea echilibrului global...............................................................................................................................109
3.4. ANALIZA DINAMICA PRIN TABLOUL DE VARIATIE A TREZORERIEI.......................................................110
3.5. APRECIEREA GLOBALA A ECHILIBRULUI FINANCIAR AL FIRMEI...........................................................112
4.1. ANALIZA RATELOR GENERALE DE GESTIUNE.................................................................................................114
4.1.1. Gestiunea general a capitalurilor.........................................................................................................................115
4.1.2. Gestiunea general a activelor..............................................................................................................................119
4.2. GESTIUNEA STOCURILOR..........................................................................................................................................124
4.2.1. Analiza gestiunii stocurilor totale.........................................................................................................................124
4.2.2. Analiza gestiunii stocurilor pe elemente componente..........................................................................................125
4.2.3. Explicarea modificrii rotaiei stocurilor..............................................................................................................127
4.3. GESTIUNEA CREANELOR........................................................................................................................................129
4.3.1. Analiza gestiunii creanelor curente......................................................................................................................129
4.3.2. Analiza gestiunii creanelor din exploatatre.........................................................................................................130
4.3.3. Analiza gestiunii creditului - client.......................................................................................................................131
4.4. GESTIUNEA DATORIILOR..........................................................................................................................................133
4.4.1. Analiza gestiunii datoriilor curente.......................................................................................................................133
4.4.2. Analiza gestiunii datoriilor din exploatare............................................................................................................134
4.4.3. Analiza gestiunii creditului furnizor..................................................................................................................135
4.5. GRUPAREA I COMPARAREA RATELOR DE GESTIUNE.................................................................................137
4.6. APRECIEREA GLOBAL A GESTIUNII FINANCIARE A FIRMEI....................................................................137

179

.......................................................................................................................................... 140
5. ANALIZA RISCURILOR FIRMEI..................................................................................141
5.1. ANALIZA RISCULUI DE EXPLOATARE..................................................................................................................141
5.2. ANALIZA RISCULUI FINANCIAR..............................................................................................................................142
5.2.1. Analiza pe baza volumului de activitate...............................................................................................................142
5.2.2. Analiza riscului financiar pe baza efectului de levier...........................................................................................143
5.3. ANALIZA RISCULUI DE FALIMENT.........................................................................................................................144
VALOAREA...................................................................................................................................................................144
FUNCIEI......................................................................................................................................................................144
5.4. ANALIZA BONITATII RATELOR PRIN METODA RATELOR............................................................................145
5.4.1. Analiza lichiditatii.................................................................................................................................................145
5.4.2. Analiza solvabilitatii firmei..................................................................................................................................148
5.5. APRECIEREA GLOBAL A RISCURILOR FIRMEI..............................................................................................153

6. ANALIZA RANDAMENTULUI FINANCIAR AL FIRMEI...............................................156


6.1. ANALIZA PROFITABILITATII PE BAZA RATELOR DE MARJA......................................................................156
6.1.1. Analiza profitabilitatii resurselor consumate........................................................................................................156
6.1.2. Analiza profitabilitatii veniturilor.........................................................................................................................158
6.1.3. Analiza rentabilitatii comerciale...........................................................................................................................160
6.2. ANALIZA RENTABILITATII........................................................................................................................................162
6.2.1. Analiza rentabilitatii economice...........................................................................................................................162
6.2.2. Analiza rentabilitatii financiare.............................................................................................................................166
6.4. APRECIEREA GLOBALA A RANDAMENTULUI FINANCIAR...........................................................................169

180