Sunteți pe pagina 1din 14

Capitolul I INFORMATII GENERALE PRIVIND SC ALFA SRL

1.1 Date de identificare


SC Alfa SRL a fost infiintata in anul 1993, avand ca principal obiect de activitate
1413 Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusive lenjeria de corp) iar ca
obiecte secundare de activitate: Productia de tesaturi, Fabricarea articolelor de
imbracaminte pentru lucru, conexe obiectului principal de activitate.
Codul unic de inregistrare atribuit este RO3654684, iar numarul de inregistrare la
Registrul Comertului J40/2454/1993.
Sediul social a fost declarat in Bucuresti, Str. Virtutii nr.7.
Capitalul social este de 345,735.40 lei.
1.2 Cauze care au dus la aparitia starii de insolventa
Prezentul plan are ca scop fundamental reorganizarea judiciara a societatii SC Alfa
SRL, societate aflata in stare de insolventa. Planul de reorganizare judiciara a fost
intocmit cu scopul de a determina masurile si actiunile necesare pentru a elimina starea
de insolventa si a asigura redresarea economico-financiara a SC Alfa SRL. Planul
analizeaza perspectivele de redresare a activitatii societatii in intervalul legal, in raport cu
posibilitatile si specificul activitatii, cu mijloacele financiare disponibile si cu cererea
pietei fata de oferta debitorului. Pentru aceasta, planul prezinta aspecte relevante privind
organizarea si functionarea societatii debitoare, patrimonial acesteia si resursele de care
dispune.
In continuare, planul cuprinde analiza diagnostic a societatii. Se analizeaza rezultatele
economico-financiare ale societatii in perioada 2008 2010, se subliniaza cauzele care au
condus la starea de insolventa si se prezinta obligatiile pe care aceasta le-a acumulat.
Analiza iagnostic constituie baza pentru elaborarea masurilor de reorganizare.
Cauzele care au condus societatea la insolventa sunt urmatoarele:
1. Contextul economic nefavorabil existent pe piata pe care a activate societatea,
respective industria produselor textile si de tricotaje, a confectiilor de
imbracaminte. Dintre principalele cauze ale reducerii veniturilor este pretul
lohn impus de partenerul extern (Anglia), evolutia nefavorabila a cursului de
schimb
2. Nerecuperarea la timp a TVA-ului achitat de societate in vama reprezentand
un colaps in evolutia fluxului de numerar, ceea ce a determinat ulterior si
incetarea activitatii de productie (in noiembrie 2009)
3. Cheltuieli ajustate insufficient fata de amploarea crizei economice, cresterea
salariului minim pe economie
Este de remarcat faptul ca societatea a facut eforturi de a depasi greutatile
economico-financiare prin adoptarea unei politici noi manageriale care consta in
schimbarea radicala a domeniului de activitate, respective trecerea la o activitate de
prestari servicii inchiriere spatii si utilaje.

1.3 Sectorul de activitate in prezent. Pietele pe care actioneaza


Piata actuala a SC Alfa SRL o reprezinta segmental inchirierilor de spatii
industriale si comerciale precum si a inchirierii echipamentelor industriale axate pe zona
orasului Bucuresti. Orasul este sustinut de peste 500 de societati comerciale , din care un
numar important activeaza in domeniul confectiilor.
Politica societatii pe sectorul activitatii de inchiriere spatii comerciale si
industriale va viza in principal urmatoarele:
- Mentinerea unui grad de ocupare a spatiilor allocate inchirierii de peste 80%
- Flexibilitate in negocierea unor chirii care sa permita continuarea relatiilor
contractuale astfel incat sa se realizeze obiectivul de la punctual anterior, urmarind o
profitabilitate buna pentru SC Alfa SRL
- Urmarirea incasarii debitelor generate de activitatea de inchiriere in sensul
imbunatatirii perioadei de recuperare a creantelor si al evitarii intrarii in litigii
- Intarirea pozitiei unor locatari cheie astfel incat sa nu migreze catre alte locatii
1.4 Clientii
Firma plaseaza in centrul atentiei clientii de pe piata interna cu necesitatile si
dorintele sale. O lista cu principalii clienti personae juridice este prezentata mai jos:
- SC Vertical Design SRL
- Raiffeisen Bank SA
- CN Posta Romana
- SC Next Star SRL
- SC Gradinita Happy Star SRL
Termenele de plata sunt negociate de la un contract la altul, in functie de valoare,
in medie acesta fiind de 30 de zile. Intre SC Alfa SRL si clientii personae juridice se
incheie contracte de inchiriere, cu termene si conditii ferme.
Preturile de inchiriere sunt stabilite in functie de costurile cu amortizarile, de
cheltuielile indirecte, tinand cont insa si de preturi de inchiriere practicate de concurenta.
Stabilirea preturilor finale de inchiriere a bunurilor mobile si immobile s efface la nivelul
managementului, respective de catre administratorul firmei.

Capitolul II EVOLUTIA FINANCIARA 2010 MARTIE 2011


Analiza evolutiei CPP
Denumire
VENITURI DIN EXPLOATARE
Venituri din vanzarea marfurilor

Decembrie
2010
1,235,507
70,068

Productia vanduta

893,197

Cifra de afaceri
Variatia stocurilor sold C
Variatia stocurilor sold D

963,265

Productia realizata de entitate pentru


scopurile sale proprii si capitalizata
Alte venituri din exploatare

272,242

CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE


Cheltuieli cu materii prime si materiale
consumabile
Alte cheltuieli materiale

880,841

Alte cheltuieli externe (energia si apa)

150,589

490,146

Cheltuieli privind marfurile

32,356

Cheltuieli cu personalul

12,187

- Salarii si indemnizatii
- Cheltuieli cu protectia si
asigurarile sociale
Ajustari de valoare privind imob. Corporale si
necorporale
- Cheltuieli
- Venituri

98,766
98,766
0

Alte cheltuieli de exploatare

96,797

Cheltuieli privind prestatiile externe


Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte
asimilate

63,135

Alte cheltuieli

9,166
3,021

24,655
9,007

%
81.69
%
4.63
%
59.06
%
63.69
%
0%
0%
0%
18%
99.86
%
55.57
%
0%
17.07
%
3.67
%
1.38
%
1.04
%
0.34
%
11.2
%

10.97
%
7.16
%
2.8%
1.02
%

Martie
2011

139,217

100%
0%

139,217

100%

139,217

100%
0%
0%
0%
0%

64,678
1,968

35,299

100%
3.04
%
0%
54.58
%
0%

0%
0%

23,404
23,404
0

0%
36.19
%

4,007

6.2%

4,007

6.2%
0%
0%

REZULTATUL DIN EXPLOATARE profit (+) /


pierdere (-)
Venituri financiare
- Venituri din dobanzi
- Alte venituri financiare
Cheltuieli financiare
- Cheltuieli privind dobanzile

354,666
12,867
22
12,845
1,220
725

- Alte cheltuieli financiare


REZULTATUL FINANCIAR profit(+) / pierdere (-)
REZULTATUL CURENT profit(+) / pierdere (-)

495
11,647
366,313

Venituri extraordinare
Cheltuieli extraordinare
REZULTATUL EXTRAORDINAR profit(+) /
pierdere (-)
TOTAL VENITURI
TOTAL CHELTUIELI
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI profit(+) /
pierdere (-)
Impozit pe profit
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI profit(+) /
pierdere (-)

264,017

0.85
%
0%
0.85
%
0.14
%
0.08
%
0.06
%
%
17.46
%
0%

74,539

6
6

0%
0%
0%

0%
0%
6
74,545

264,017
1,512,391
882,061

0
139,223
64,678

630,330
8,250

74,545

622,080

74,545

Dupa cum se poate constata, in perioada analizata, activitatea SC Alfa SRL s-a
desfasurat in conditii de eficienta/rentabilitate in anul 2010, rezultatul exercitiului 2010
fiind pozitiv, insemnand profit. De asemenea, in trimestrul I al anului 2010 inregistreaza
un profit in suma de 74,545 lei.
Valoarea indicatorului rezultatul din exploatare (indicator care masoara eficienta
managementului ), califica direct calitatea actului managerial si aproximativ aceeasi
evolutie ca si rezultatul exercitiului (valoarea acestuia in anul 2010 este un profit de
354,666 lei, iar pe trimestrul I al anului 2011 un profit de 74,539 lei).
Cheltuielile de exploatare reprezinta totalul cheltuielilor generate de desfasurarea
activitatii societatii si au o evolutie asemanatoare veniturilor din exploatare.
In ceea ce priveste activitatea financiara a entitatii, sumele prezentate provin din
dobanzile aferente conturilor pe care societatea le are deschise la bkanca, precum si din
diferentele de curs valutar. Cheltuielile financiare sunt reprezentate de cheltuielile cu
dobanzile generate de creditele bancare in derulare si diferentele nefavorabile de curs
valutar.
Analiza situatiei patrimoniului

0%

Denumire
Imobilizari necorporale
Imobilizari corporale
Imobilizari financiare
Active imobilizate
Stocuri
Creante
Disponibilitati banesti
Investitii pe termen scurt
Active circulante
Cheltuieli in avans
TOTAL ACTIV

Simbol

2010
lei
1,117
2,481,225
572
2,482,914

Imn
Imc
If
Ai
St
Cr
Db
Invts
Ac
Chav

306,954
69,806
0
376,760
34,309
2,893,983

Martie 2011
%
0.04%
85.74%
0.02%
85.80%
0.00%
10.61%
2.41%
0.00%
13.02%
1.19%
100.00%

Lei
1,117
2,457,821
572
2,459,510
259,977
55,277
0
315,254
34,309
2,809,073

%
0.04%
87.50%
0.02%
87.56%
0.00%
9.25%
1.97%
0.00%
11.22%
1.22%
100.00%

Elementele de active urmeaza o evolutie oscilanta de-a lungul intregii perioade


analizate, bazata in special pe diminuarea valorii nete a imobilizarilor corporale, ca
urmare a amortizarilor inregistrate, precum si a diminuarii activelor de natura stocurilor,
si a modificarii cuantumului creantelor. De asemenea se constata o diminuare a
disponibilitatilor banesti.
Paralel cu evolutia elementelor de activ s-a modificat cuantumul si structura
datoriilor societatii, determinand modificarea activului net contabil (Activ net contabil =
Activ total Datorii totale).
Denumire
TOTAL ACTIV
TOTAL DATORII
Activ net contabil

2010
2,893,983
921,046
1,972,937

Martie 2011
2,809,073
761,592
2,047,481

Se poate constata ca valoarea acestui indicator este supraunitara, rezultand astfel


ca societatea poate face fata platii datoriilor.
Imobilizarile corporale detin ponderea cea mai mare in cadrul activelor
imobilizate. Imobilizarile corporale sunt reprezentate de echipamente tehnologice,
mijloace de transport, mobilier, aparatura birotica si alte echipamente. Prin analiza
evolutiei acestora, se observa diminuarea vlorii nete a imobilizarilor corporale, ca urmare
a amortizarii inregistrate.
Activele circulante reprezinta a doua componenta in structura activului bilantier,
iar prin natura lor, pot insemna calea cea mai buna spre obtinerea unor lichiditati pe
termen scurt.
Creantele sunt in mare parte formate din creante comerciale aferente clientilor
neincasati. Acestea se reduc de la 306,954 lei in anul 2010 la valoarea de 259,977 la
nivelul lunii martie 2011.
Situatia creantelor si a datoriilor in perioada 2010 2011 se prezinta astfel:
Denumire

2010

Martie 2011

Creante
Total datorii
Datorii neacoperite de creante

306,954
921,046
614,092

259,977
761,592
501,615

Totalul datoriilor debitoarei are un trend descendent in anul 2011. Aceasta


evolutie este insotita de o diminuare a volumului creantelor, astfel incat la nivelul anului
2011 nivelul datoriilor neacoperite de creante scade sub nivelul anului 2010, pana la
valoarea de 501,615 lei.

Analiza pasivului bilantier:


Denumire
Capital social
Prime de capital
Rezerve
Rezultat reportat
profit(+)/pierdere(-)
Profit
Repartizarea profitului
Subventii pentru investitii
Capital propriu
Provizioane pentru riscuri si
cheltuieli
Furnizori si asimilate
Buget de stat si local
Salarii si asimilate
Conturi de regularizare
Datorii totale
TOTAL PASIV

Simbol

2010

Martie 2011

KPS
PrK
Rez

lei
345,735
114,058
2,230,205

%
11.95%
3.94%
77.06%

lei
345,735
114,058
2,230,205

%
12.31%
4.06%
79.39%

PRr
Pn
Rep
Subv
KPR

-1,446,231
622,080
0
0
1,865,847

-49.97%
21.50%
0.00%
0.00%
64.47%

-824,151
74,544
0
0
1,940,391

-29.34%
2.65%
0.00%
0.00%
69.08%

Prov
Fz
BS
Sal
Vavs
Dat
PT

87,979
163,694
647,535
21,838
107,090
921,046
2,893,983

3.04%
5.66%
22.38%
0.75%
3.70%
31.83%
100.00%

87,979
117,689
534,086
21,838
107,090
761,592
2,809,073

3.13%
4.19%
19.01%
78.00%
3.81%
27.11%
100.00%

Capitalurile proprii cunosc o evolutie ascendenta ca urmare a profiturilor


realizate.
Analiza echilibrului financiar:
Echilibrul financiar reflecta respectarea la nivelul societatii a principiilor de
finantare consacrate in literatura de specialitate. Aprecierea echilibrului financiar se
realizeaza prin intermediul indicatorilor de echilibru: fond de rulment, necesar de fond de
rulment si trezorerie neta.
Indicatori

Simbol

2010

Martie
2011

Imobilizari nete
Stocuri
Creante
Disponibilitati banesti
Cheltuieli in avans
Investitii pe termen scurt
Capital propriu
Credite pe termen mediu si lung
Provizioane pentru riscuri si
cheltuieli
Capital permanent
Credite pe termen scurt
Furnizori si asimilate
Alte obligatii de exploatare
Venituri in avans
Datorii pe termen scurt
Pasiv total = Activ total
Fond de rulment
Fond de rulment propriu
Necesar de fond de rulment
Trezorerie neta

In
St
Cr
Db
Cha
Invts
Cpr
Itml

2,482,914
0
306,954
69,806
34,309
0
1,865,847
0

2,459,510
0
259,977
55,277
34,309
0
1,940,391
0

Prov
Cpm
Its
Fz
Ob
Va

87,979
1,953,826
0
163,694
833,067
107,090
940,157
2,893,983

87,979
2,028,370
0
117,689
673,613
107,090
780,703
2,809,073

-529,088
-617,067
-598,894
69,806

-431,140
519,119
486,417
55,277

Pt=At
FR=CpmIn
NFR
TN

Fondul de rulment este expresia echilibrului financiar al intreprinderii, fiind


utilizat pentru innoirea stocurilor si creantelor. Alegerea intre diferitele posibilitati
de utilizare (pentru investitii, productie) este o problema cheie a gestiunii
financiare a intreprinderii. In cazul SC Alfa SRL, fondul de rulment este negativ,
semnificand faptul ca pentru alocarile permanente s-au utilizat si sursele
temporare. In acest caz, gradul de indatorare pe termen scurt este foarte mare, dar
tendinta este de imbunatatire a situatiei deoarece o parte tot mai mare a activelor
circulante este finantata din capitalul permanent.
Necesarul de fond de rulment (NFR) reprezinta partea din activele circulante ce
trebuie finantate din surse stabile permanente. In cazul Alfa SRL, NFR < 0, fiind
o consecinta a unor situatii de nerespectare a termenelor de stingere a datoriilor pe
termen scurt.
Trezoreria neta (TN) reprezinta diferenta dintre FR si NFR. In toata aceasta
perioada TN este > 0.

TABELUL DEFINITIV AL CREANTELOR


Categoriile de creante propuse prin planul de reorganizare se pot clasifica astfel:
Creantele creditorilor garantati
Creante bugetare
Ambele categorii de creante sunt creante care nu sunt defavorizate prin plan. Acestea
reprezinta categoriile distincte care vor vota planul separat in conformitate cu prevederile
art.100 alin.3 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei.

Planul va stabili acelasi tratament pentru fiecare creanta in cadrul unei categorii
distincte, cu exceptia creantelor sub conditie, al caror tratament va fi identic cu cel al
categoriei din care fac parte dupa realizarea conditiei.

Creditor

Adresa

Dir. Gen. a
Finantelor Publice
a Mun. Bucuresti

Creanta garantata cf.


Bucuresti Str. A.
art.121 alin. 1 pct. 2
Pann Nr.26
din L.85/2006
TOTAL CATEGORIE

1,292,054 lei
1,292,054 lei

Bucuresti Str. A.
Pann Nr.26

22,736 lei

Dir. Gen. a
Finantelor Publice
a Mun. Bucuresti
Dir. Gen. a
Finantelor Publice
a Mun. Bucuresti

Tipul

Creanta admisa
- lei

Bugetare cf. art. 123


pct. 4 din L.85/2006

Bucuresti Str. A.
Bugetare cf. art. 123
Pann Nr.26
pct. 4 din L.85/2006
TOTAL CATEGORIE
TOTAL CREANTE

1,388.05 lei
24,124.05 lei
1,316,178.05 lei

Pondere
creanta in
grupa

Pondere
creanta admisa
in total creante

100%

98.17%

94.25%

1.73%

5.75%

0.01%

Capitolul III OBIECTIVELE PLANULUI DE REORGANIZARE


2.1 Principiile, obiectivele si durata planului
In temeiul art.94 alin (3) planul de reorganizare prevede restructurarea si
continuarea activitatii debitorului si anume planul va putea sa prevada fie restructurarea
si continuarea activitatii debitorului, fie lichidarea unor bunuri din averea acestuia, fie o
combinatie a celor doua variante de reorganizare.
Obiectivul principal al planului il constituie mentinerea activitatii firmei si achitarea in
cea mai mare masura posibila a tuturor creantelor. Debitoarea detine resursele materiale,
umane, tehnice necesare si beneficiaza de cererea de pe piata specifica, premi;se reale de
revenire si revigorare a activitatii.
Rambursarea datoriilor incadrate conform Tabelului Definitiv de Creante privind
SC Alfa SRL, la categoria creante garantate si creante bugetare in proportie de 100 %
conform programului de plata a creantelor prezentat in cadrul planului de reorganizare.
Planul stabileste acelasi tratament pentru fiecare creanta din cadrul unei categorii
distincte.
Planul de reorganizare are la baza, pentru acoperirea necesarului de resurse
financiare ale societatii restructurarea si continuarea activitatii debitorului. Pentru
realizarea planului de reorganizare propus, se are in vedere mentinerea managementului
si a personalului actual al firmei. Pe parcursul reorganizarii, debitorul va fi condus de
administratorul special sub supravegherea administratorului judiciar.
Durata planului de reorganizare este stabilita in conformitate cu legea, pe o perioada de
maxim 3 ani de zile. Cu acordul a doua treimi din creditorii aflati in sold dupa 18 luni, se
va analiza oportunitatea prelungirii planului cu inca 12 luni.
Reorganizarea ope

rationala si financiara are in vedere achitarea in totalitate a creantelor istorice, prezentand


o situatie de restituire a obligatiilor fata de creditori, intr-un cuantum net avantajos fata de
cel cu care s-ar fi indestulat acestia in cazul in care s-ar fi inuitiat procedura de faliment.
2.2 Premisele planului
-

Societatea isi va continua activitatea fara modificari in ceea ce priveste domeniul


de activitate;
Nu se intrevad evolutii pesimiste ale ratei inflatiei sau ale riscului;
Estimarea veniturilor s-a realizat in functie de conditiile actuale ale pietei;
Nivelul preturilor de inchiriere este nivelul concurentei pe piata si nu se au in
vedere majorari ale acestora;
In estimarea veniturilor si cheltuielilor s-a utilizat nivelul cursului de schimb
euro/lei = 4.15 lei si nu s-au estimat aprecieri sau deprecieri ale monedei nationale
in raport cu aceasta moneda;
Preturile de inchiriere ale produselor utilizate pentru prognoza sunt cele practicate
in prezent de catre societate si acestea includ toate costurile ocazionate de
realizarea acestora cheltuieli directe si indirecte si o marja de profit care sa
asigure realizarea obiectivelor prevazute de planul de reorganizare propus;
Termenul mediu de incasari s-a estimat a fi in medie la 20 zile, iar termenul de
plata a datoriilor curente, in medie la 20 de zile;
Platile salariale s-au stabilit astfel: avansul (40 % din cheltuielile cu salariile
personalului) se achita in luna curenta, iar lichidarea (60% din cheltuielile cu
salariile personalului din luna anterioara) se achita in luna curenta;
Contributiile datorate de societate si retinerile din salariile personalului se achita
la data platii lichidarii drepturilor salariale;

In aprecierea cheltuielilor la intocmirea bugetului s-au avut in vedere urmatoarele


aspecte:
- pentru estimarea nivelului cheltuielilor cu materialele consumabile s-au utilizat
preturile practicate de furnizori la data intocmirii programului, in conditiile in care
se va atinge volumul de activitate estimat in luna si cumulat;
- pentru estimarea cheltuielilor cu personalul s-a avut in vedere un numar de 1
salariat cu o cheltuiala cu salariile de 250 lei/ luna;
- pentru estimarea cheltuielilor cu energia electrica, apa, carburanti, combustibil si
in general al utilitatilor, s-a avut in vedere nivelul mediu al costurilor realizate pe
anul 2010;
- estimarea cheltuielilor privind taxele locale s-a bazat pe cotele de impozitare
utilizate de catre Primaria Bucuresti, aplicate asupra valorii de impozitare a
bunurilor;
- s-a prevazut o cheltuiala lunara cu onorariul fix al administratorului judiciar in
valoare de 1500 lei/luna;
- s-au estimat venituri din vanzarea activelor disponibile in suma de 237.000 lei
dupa urmatorul grafic:

An 1

An 2

An 3

An 4

Perioada
Trimestrul I
Trimestrul II
Trimestrul III
Trimestrul IV
Trimestrul I
Trimestrul II
Trimestrul III
Trimestrul IV
Trimestrul I
Trimestrul II
Trimestrul III
Trimestrul IV
Trimestrul I
Trimestrul II
Trimestrul III
Trimestrul IV

Venituri vanzari
active disponibile lei
11,850
23,700
23,700
23,700
23,700
23,700
23,700
23,700
23,700
23,700
23,700
23,700
23,700
11,850
11,850
11,850

Pentru estimarea cheltuielilor s-a avut in vedere si reducerea celor legate de:
cheltuieli cu prestatii la terti, cheltuieli cu posta si telecomunicatii si alte cheltuieli
indirecte;
Pentru platile curente s-a avut in vedere achitarea la termenul scadent, conform
contractelor cu furnizorii aflate in derulare;
Nu s-au prevazut contractarea de credite pentru investitii sau pentru acoperirea
deficitelor de trezorerie;
Nu s-a prevazut acordarea de dividende;
Cheltuielile cu amortizarile au fost stabilite folosindu-se metoda liniara

Avand in vedere cele mai sus expuse, cat si ipotezele de mai jos:
1. Societatea detine suficiente active imobilizate pentru continuarea activitatii;
2. Trebuie facute eforturi pentru incasarea creantelor;
3. Trebuie facute eforturi pentru mentinerea si eventuala crestere a gradului de
ocupare a spatiilor inchiriate,
Apreciem ca SC Alfa SRL intruneste toate premisele pentru oreorganizare de succes.
2.3 Intentia de reorganizare
Asa cum mentioneaza si administratorul judiciar, societatea debitoare si-a
exprimat intentia de a-si reorganiza activitatea, considerand ca trebuie sa intervina in
vederea redresarii situatiei.
Prin Incheierea nr.492/08.09.2010 pronuntata de Tribunalul BucurestiSectia
Comerciala, in conformitate cu Legea nr.85/2006, impotriva debitoarei SC Alfa SRL.
Prin Incheierea nr.115/2011 din 16.03.2011 a fost desemnata in calitate de
administrator judiciar Beta SPRL filiala Tirgoviste.

Notificarea deschiderii procedurii de insolventa prin procedura generala a fost


publicata in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr.7433 din data de 01.10.2010.
Debitoarea si-a manifestat in continuare interesul in depunerea unui plan de reorganizare.
2.4 Reprezentantul actionarilor
Reprezentantul asociatilor in perioada de reorganizare va fi Dl. Ionescu
Dragos Administrator special.
2.5 Conducerea activitatii societatii in perioada de reorganizare
Asa cum rezulta din analiza efectuata, actuala echipa manageriala a SC Alfa
SRL s-a dovedit competenta din punct de vedere tehnic si mangerial. Activitatea de
marketing a fost de asemenea, corespunzatoare.
Desi a reactionat la presiunile care au aparut in mediul economic in care a
evoluat societatea, nu a reusit pe deplin sa contracareze eficient conditiile foarte
defavorabile din anul 2009 si inceputul anului 2010, pe fondul crizei economice globale.
Avand in vedere aceste aspecte, pentru conducerea societatii debitoare in
perioada de reorganizare juridica, se propun urmatoarele:
- pastrarea actualei echipe de conducere a activitatii SC Alfa SRL cu supravegherea
activitatii sale de catre Administratorul Judiciar desemnat in conditiile Legii
nr.85/2006;
- activele imobilizate vor putea fi instrainate numai cu acordul Adunarii
Creditorilor si Administratorului Judiciar si dupa confirmarea tranzactiilor de
catre Judecatorul Sindic;
- operatiunile financiar-contabile efectuate, vor fi prezentate lunar
Administratorului Judiciar
Capitolul IV MASURILE DE PUNERE IN APLICARE A PLANULUI DE
REORGANIZARE
1.1 Lichidarea partiala a bunurilor din averea debitorului
Asa cum a fost prezentat anterior, exista propunerea de a se vinde in cadrul procedurii
de reorganizare judiciara bunuri din averea debitorului
1.3 Activitatea curenta a societatii. Masuri privind restructurarea si eficientizarea
activitatii curente
SC Alfa SRL urmeaza sa desfasoare urmatoarele activitati:
- inchirierea bunurilor mobile si imobile
Masuri comerciale si de marketing

In ceea ce priveste activitatea comerciala si de marketing a societatii, s-a avut in vedere


stabilitatea pietei societatii prin:
- alegerea clientilor pe criterii de solvabilitate si luarea de masuri asiguratorii de
incasare a creantelor (ex: file cec si/sau bilete la ordin garantate personal de catre
conducatorul societatii client, obtinerea de gajuri materiale);
- monitorizarea comportamentului financiar al clientilor cu care societatea lucreaza
in prezent, pentru a minimiza cat de mult se poate riscul neincasarilor.
Masuri manageriale si de resurse umane
In ceea ce priveste actuala structura de conducere a societatii, aceasta va ramane
neschimbata, fiind capabila sa elaboreze o strategie viabila privind evolutia firmei atat pe
termen mediu cat si pe termen lung.
Lista masurilor de rentabilizare a activitatii societatii la nivelul managementului
cuprinde:
- administrarea societatii in insolventa va fi asigurata de catre Administratorul
actual al societatii, ce pastreaza conducerea deplina a activitatii societatii, inclusiv
dreptul de dispozitie asupra bunurilor din averea societatii debitojare, sub stricta
supraveghere a administratorului judiciar;
- luarea de masuri pentru recuperarea creantelor scadente si neincasate, apeland la
instantele de judecata;
- asigurarea unei cresteri mai sustinute si a uni flux de lichiditati prin
implementarea de actiuni pe termen scurt si monitorizarea rezultatelor, precum si
prin analiza ritmica a marjelor de profit si a sistemului de preturi pentru fiecare
bun mobil sau imobil inchiriat.
Masuri financiar contabile
Controlul strict asupra cheltuielilor efectuate si al recuperarii creantelor, impreuna
cu reprezentantul din punct de vedere juridic al societatii (ex: avocatul societatii).
Masuri investitionale
Pe perioada derularii planului de reorganizare nu se vor efectua investitii majore.
1.4 Surse financiare pentru sustinerea planului de reorganizare
-

Planul de reorganizare considera urmatoarele surse de finantare:


Sume existente in conturi la banca
Incasarea sumelor din conturile de clienti in suma de 200,000 lei
Venituri din activitatea curenta (contracte in curs) conform situatiei de mai jos:

Contract
SC Vertical Design SRl - contr.
87/17.02.2010

Venituri
lunare lei
25,724.27

Venituri
totale - lei
926,073.68

Venituri totale
preconizate a
se realiza - lei
833,466.32

Venituri
trimestriale
preconizate a se
realiza - lei
23,151.84

CN Posta Romana - contr. 2034/18.10.2006


SC Lavi & Alex SRl - contr. 92/19.02.2010
SC Next Start SRL - contr. 219/13.12.2010
I.I. Ciobotaru Marian
SC Gradinita Happy Stars
Total

5,297.06
1,532.00
955.91
368.15
3,727.95
37,605.33

190,694.16
55,152.00
34,412.80
13,253.23
134,206.02
1,353,791.8
9

171,624.74
49,636.80
30,971.52
11,927.90
120,785.42

4,767.35
1,378.80
860.32
331.33
3,355.15

1,218,412.70

33,844.80

Venituri preconizate a se obtine in situatia incheierii unor contracte viitoare, in


suma de 70,000 lei, pe toata durata planului
Venituri din lichidarea partiala a activelor debitoarei calcul estimativ la valoarea
de piata a activelor conform datelor mentionate la capitolul vanzari active

Precizare: Sumele prezentate au doar caracter de previziune, ele fiind influentate de


evolutia preturilor pe piata, de modalitatea de inchiriere, etc.
1.5 Modalitati de acoperire a pasivului societatii si graficul de plata al creantei
Conform programului de plati, distribuirea sumelor catre categoriile de creante
prezentate mai sus se va face lunar, pe o perioada de 3 ani, pe masura incasarii sumelor
rezultate din vanzarea bunurilor din patrimoniul societatii debitoare, din recuperarea
creantelor sau din activitatea curenta. Platile se vor face incepand cu trimestrul IV al
anului 2011.
Programul general de plata a creantelor pe toata durata desfasurarii reorganizarii
va fi dupa cum urmeaza:
Anul 1
Trim I
Trim II
Trim III
Trim IV

lei
103,852
103,852
103,852
103,852

Anul 2
Trim I
Trim II
Trim III
Trim IV

lei
103,852
103,852
103,852
103,852

Anul 3
Trim I
Trim II
Trim III
Trim IV

lei
103,852
103,852
103,852
103,852

O simpla depasire a unui termen de plata, daca nu releva o situatie generalizata de


imposibilitate de plata si in consecinta de implementare a planului, nu poate duce automat
la trecerea la faliment.
1.6. Remuneratia administratorului judiciar
In conformitate cu prevederile OG nr.86/2006 si a Legii 85/2006, onorariul
administratorului judiciar se va stabili prin prezentul plan de reorganizare dupa cum
urmeaza:
- Onorariu fix lunar de 1.500 ron exclusiv TVA;
- Onorariu de succes reprezentand cate 5% exclusiv TVA din valoarea sumelor din
vanzarea bunurilor in fiecare an din perioada de reorganizare
Plata onorariului fix se va face lunar de catre societatea debitoare, iar cea a
onorariului de succes se va face o data cu fiecare suma obtinuta din valorificarea
bunurilor distribuita catre creditori conform programului de plati.