Sunteți pe pagina 1din 5

Plan de conturi cf.OMEF nr.1969/2007

-----------Notatii-------------------------

AFSP = activitatile fara scop patrimonial

AE

ADS = activitatile cu destinatie speciala

= activitatile economice

PJFS - persoana juridica fara scop patrimonial

PlanC.txt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

CONTURI DE CAPITALURI

 

10

CAPITAL SI REZERVE

 

101

Capital

105

Rezerve din reevaluare

 

1050

Rezerve din reevaluarea terenurilor

 

1050.01

Rezerve din reevaluarea terenurilor pentru AFSP

1050.02

Rezerve din reevaluarea terenurilor pentru AE

 

1051

Rezerve din reevaluarea amenajarilor de terenuri

 

1051.01

Rezerve din reevaluarea amenajarilor de terenuri pentru AFSP

1051.02

Rezerve din reevaluarea amenajarilor de terenuri pentru AE

 

1052

Rezerve din reevaluarea constructiilor

 

1052.01

Rezerve din reevaluarea constructiilor pentru AFSP

1052.02

Rezerve din reevaluarea constructiilor pentru AE

 

1053

Rezerve din reevaluarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)

 

1053.01

Rezerve din reevaluarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) pentru AFSP

1053.02

Rezerve din reevaluarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) pentru AE

 

1054

Rezerve din reevaluarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare

 

1054.01

Rezerve din reevaluarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare pentru AFSP

1054.02

Rezerve din reevaluarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare pentru AE

 

1055

Rezerve din reevaluarea mijloacelor de transport

 

1055.01

Rezerve din reevaluarea mijloacelor de transport pentru AFSP

1055.02

Rezerve din reevaluarea mijloacelor de transport pentru AE

 

1056

Rezerve din reevaluarea animalelor si plantatiilor

 

1056.01

Rezerve din reevaluarea animalelor si plantatiilor pentru AFSP

1056.02

Rezerve din reevaluarea animalelor si plantatiilor pentru AE

 

1057

Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale

 

1057.01

Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale pentru AFSP

1057.02

Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale pentru AE

 

106

Rezerve

 

1061

Rezerve legale

1063

Rezerve statutare sau contractuale

1065

Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare

1068

Alte rezerve

 

11

FONDURI PRIVIND AFSP SI REZULTATUL REPORTAT

 

113

Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)

114

Fondul pentru ajutor in caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)

115

Fondul de rulment al membrilor asociatiilor de proprietari

116

Alte fonduri privind AFSP

117

Rezultatul reportat

 

1171

Rezultatul reportat reprezentand excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind AFSP

 

1171.01

Rezultatul reportat reprezentand excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind AFSP

1171.02

Rezultatul reportat reprezentand excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind ADS

 

1172

Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita privind AE

1174

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile

 

12

REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR

 

121

Excedent/profit sau deficit/pierdere

 

1211

Excedent sau deficit privind AFSP

 

1211.01

Excedent sau deficit privind AFSP

1211.02

Excedent sau deficit privind ADS

 

1212

Profit sau pierdere privind AE

 

129

Repartizarea excedentului/profitului

 

1291

Repartizarea excedentului privind AFSP

 

1291.01

Repartizarea excedentului privind AFSP

 

1292

Repartizarea profitului privind AE

 

13

SUBVENTII PENTRU INVESTITII

 

131

Subventii guvernamentale pentru investitii

132

Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii

133

Donatii pentru investitii

134

Plusuri de inventar de natura imobilizarilor

138

Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii

 

15

PROVIZIOANE

 

151

Provizioane

 

1511

Provizioane pentru litigii

1512

Provizioane pentru garantii acordate clientilor

1514

Provizioane pentru restructurare

1515

Provizioane pentru pensii si obligatii similare

1516

Provizioane pentru impozite

1518

Alte provizioane

 

16

IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE

 

161

Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni

 

1614

Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de stat

1615

Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de banci

1617

Imprumuturi interne din emisiuni de obligatiuni garantate de stat

1618

Alte imprumuturi din emisiuni de obligatiuni

 

162

Credite bancare pe termen lung

 

1621

Credite bancare pe termen lung

1622

Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta

1623

Credite externe guvernamentale

1624

Credite bancare externe garantate de stat

1625

Credite bancare externe garantate de banci

1626

Credite de la trezoreria statului

1627

Credite bancare interne garantate de stat

 

166

Datorii care privesc imobilizarile financiare

 

1661

Datorii fata de entitatile afiliate

1663

Datorii fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare

 

167

Alte imprumuturi si datorii asimilate

168

Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate

 

1681

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni

1682

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung

1685

Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile afiliate

1686

Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare

1687

Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate

 

169

Prime privind rambursarea obligatiunilor

2

CONTURI DE IMOBILIZARI

 

20

IMOBILIZARI NECORPORALE

 

201

Cheltuieli de constituire

 

2011

Cheltuieli de constituire privind AFSP

2012

Cheltuieli de constituire privind AE

 

203

Cheltuieli de dezvoltare

 

2031

Cheltuieli de dezvoltare privind AFSP

2032

Cheltuieli de dezvoltare privind AE

 

205

Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare

 

2051

Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare privind AFSP

2052

Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare privind AE

 

207

Fond comercial

208

Alte imobilizari necorporale

 

2081

Alte imobilizari necorporale privind AFSP

2082

Alte imobilizari necorporale privind AE

 

21

IMOBILIZARI CORPORALE

 

211

Terenuri si amenajari de terenuri

 

2111

Terenuri

 

2111.01

Terenuri pentru AFSP

2111.02

Terenuri pentru AE

 

2112

Amenajari de terenuri

 

2112.01

Amenajari de terenuri pentru AFSP

2112.02

Amenajari de terenuri pentru AE

 

212

Constructii

 

2121

Constructii

 

2121.01

Constructii pentru AFSP

2121.02

Constructii pentru AE

Page 1

PlanC.txt

 

213

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

 

2131

Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)

 

2131.01

Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) pentru AFSP

2131.02

Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) pentru AE

 

2132

Aparate si instalatii de masurare, control si reglare

 

2132.01

Aparate si instalatii de masurare, control si reglare pentru AFSP

2132.02

Aparate si instalatii de masurare, control si reglare pentru AE

 

2133

Mijloace de transport

 

2133.01

Mijloace de transport pentru AFSP

2133.02

Mijloace de transport pentru AE

 

2134

Animale si plantatii

 

2134.01

Animale si plantatii pentru AFSP

2134.02

Animale si plantatii pentru AE

 

214

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale

 

2141

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale

 

2141.01

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale pentru AFSP

2141.02

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale pentru AE

 

23

IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI

 

231

Imobilizari corporale in curs de executie

 

2311

Imobilizari corporale in curs de executie privind AFSP

2312

Imobilizari corporale in curs de executie privind AE

 

232

Avansuri acordate pentru imobilizari corporale

233

Imobilizari necorporale in curs de executie

 

2331

Imobilizari necorporale in curs de executie privind AFSP

2332

Imobilizari necorporale in curs de executie privind AE

 

234

Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale

 

26

IMOBILIZARI FINANCIARE

 

261

Actiuni detinute la entitatile afiliate

263

Interese de participare

265

Alte titluri imobilizate

267

Creante imobilizate

 

2671

Sume datorate de entitatile afiliate

2672

Dobanda aferenta sumelor datorate de entitatile afiliate

2673

Creante legate de interesele de participare

2674

Dobanda aferenta creantelor legate de interesele de participare

2675

Imprumuturi acordate pe termen lung

2676

Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung

2678

Alte creante imobilizate

2679

Dobanzi aferente altor creante imobilizate

 

269

Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare

 

2691

Varsaminte de efectuat privind actinile detinute la entitatile afiliate

2692

Varsaminte de efectuat privind interesele de participare

2693

Varsaminte de efectuat pentru alte imobilizari financiare

 

28

AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE

 

280

Amortizari privind imobilizarile necorporale

 

2801

Amortizarea cheltuielilor de constituire

 

2801.01

Amortizarea cheltuielilor de constituire privind AFSP

2801.02

Amortizarea cheltuielilor de constituire privind AE

 

2803

Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare

 

2803.01

Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare privind AFSP

2803.02

Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare privind AE

 

2805

Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare

 

2805.01

Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare privind AFSP

2805.02

Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare privind AE

 

2807

Amortizarea fondului comercial

 

2807.02

Amortizarea fondului comercial privind AE

 

2808

Amortizarea altor imobilizari necorporale

 

2808.01

Amortizarea altor imobilizari necorporale privind AFSP

2808.02

Amortizarea altor imobilizari necorporale privind AE

 

281

Amortizari privind imobilizarile corporale

 

2811

Amortizarea amenajarilor de terenuri

 

2811.01

Amortizarea amenajarilor de terenuri privind AFSP

2811.02

Amortizarea amenajarilor de terenuri privind AE

 

2812

Amortizarea constructiilor

 

2812.01

Amortizarea constructiilor privind AFSP

2812.02

Amortizarea constructiilor privind AE

 

2813

Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)

 

2813.01

Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) privind AFSP

2813.02

Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) privind AE

 

2814

Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare

 

2814.01

Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare privind AFSP

2814.02

Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare privind AE

 

2815

Amortizarea mijloacelor de transport

 

2815.01

Amortizarea mijloacelor de transport privind AFSP

2815.02

Amortizarea mijloacelor de transport privind AE

 

2816

Amortizarea animalelor si plantatiilor

 

2816.01

Amortizarea animalelor si plantatiilor privind AFSP

2816.02

Amortizarea animalelor si plantatiilor privind AE

 

2817

Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale

 

2817.01

Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale privind AFSP

2817.02

Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale privind AE

 

29

AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZARILOR

 

290

Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale

291

Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale

293

Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor in curs de executie

296

Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare

3

CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE

 

30

STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE

 

301

Materii prime

302

Materiale consumabile

 

3021

Materiale auxiliare

3022

Combustibili

3023

Materiale pentru ambalat

3024

Piese de schimb

3025

Seminte si materiale de plantat

3026

Furaje

3028

Alte materiale consumabile

 

303

Materiale de natura obiectelor de inventar

308

Diferente de pret la materii prime si materiale

 

33

PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE

 

331

Produse in curs de executie

332

Lucrari si servicii in curs de executie

 

34

PRODUSE

 

341

Semifabricate

345

Produse finite

346

Produse reziduale

348

Diferente de pret la produse

 

35

STOCURI AFLATE LA TERTI

 

351

Materii si materiale aflate la terti

354

Produse aflate la terti

356

Animale aflate la terti

357

Marfuri aflate la terti

358

Ambalaje aflate la terti

 

36

ANIMALE

 

361

Animale si pasari

368

Diferente de pret la animale si pasari

 

37

MARFURI

 

371

Marfuri

378

Diferente de pret la marfuri

 

38

AMBALAJE

 

381

Ambalaje

388

Diferente de pret la ambalaje

 

39

AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE

 

391

Ajustari pentru deprecierea materiilor prime

392

Ajustari pentru deprecierea materialelor

393

Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie

394

Ajustari pentru deprecierea produselor

395

Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti

396

Ajustari pentru deprecierea animalelor

397

Ajustari pentru deprecierea marfurilor

398

Ajustari pentru deprecierea ambalajelor

4

CONTURI DE TERTI

Page 2

PlanC.txt

 

40

FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE

 

401

Furnizori

403

Efecte de platit

404

Furnizori de imobilizari

405

Efecte de platit pentru imobilizari

408

Furnizori - facturi nesosite

409

Furnizori – debitori

 

4091

Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor

4092

Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari

 

41

CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE

 

411

Clienti

 

4111

Clienti

4118

Clienti incerti sau in litigiu

 

413

Efecte de primit de la clienti

418

Clienti - facturi de intocmit

419

Clienti – creditori

 

42

PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE

 

421

Personal - salarii datorate

422

Pensionari – pensii datorate

423

Personal - ajutoare materiale datorate

424

Prime reprezentand participarea personalului la profit *)

425

Avansuri acordate personalului

426

Drepturi de personal neridicate

427

Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor

428

Alte datorii si creante in legatura cu personalul

 

4281

Alte datorii in legatura cu personalul

4282

Alte creante in legatura cu personalul

 

43

ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE

 

431

Asigurari sociale

 

4311

Contributia unitatii la asigurarile sociale

4312

Contributia personalului la asigurarile sociale

4313

Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate

4314

Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate

 

437

Ajutor de somaj

 

4371

Contributia unitatii la fondul de somaj

4372

Contributia personalului la fondul de somaj

4373

Contributia angajatorului la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale

 

438

Alte datorii si creante sociale

 

4381

Alte datorii sociale

4382

Alte creante sociale

 

44

BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE

 

441

Impozitul pe profit

442

Taxa pe valoarea adaugata

 

4423

Taxa pe valoarea adaugata de plata

4424

Taxa pe valoarea adaugata de recuperat

4426

Taxa pe valoarea adaugata deductibila

4427

Taxa pe valoarea adaugata colectata

4428

Taxa pe valoarea adaugata neexigibila

 

444

Impozitul pe venituri de natura salariilor si din alte drepturi

445

Subventii

 

4451

Subventii guvernamentale

4452

Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii

4458

Alte sume primite cu caracter de subventii

 

446

Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

447

Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate

448

Alte datorii si creante cu bugetul statului

 

4481

Alte datorii fata de bugetul statului

4482

Alte creante privind bugetul statului

 

45

GRUP SI ASOCIATI

 

451

Decontari intre entitatile afiliate

 

4511

Decontari intre entitatile afiliate

4518

Dobanzi aferente decontarilor intre entitatile afiliate

 

453

Decontari privind interesele de participare

 

4531

Decontari privind interesele de participare

4538

Dobanzi aferente decontarilor privind interesele de participare

 

458

Decontari din operatii in participatie

 

4581

Decontari din operatii in participatie – pasiv

4582

Decontari din operatii in participatie - activ

 

46

DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI

 

461

Debitori diversi

462

Creditori diversi

 

47

CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE

 

471

Cheltuieli inregistrate in avans

472

Venituri inregistrate in avans

473

Decontari din operatii in curs de clarificare

 

48

DECONTARI IN CADRUL UNITATII

 

481

Decontari intre unitate si subunitati

482

Decontari intre subunitati

489

Decontari intre AFSP si AE

 

49

AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR

 

491

Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti

495

Ajustari pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului si cu asociatii

496

Ajustari pentru deprecierea creantelor - debitori diversi

5

CONTURI DE TREZORERIE

 

50

INVESTITII PE TERMEN SCURT

 

501

Actiuni detinute la entitatile afiliate

505

Obligatiuni emise si rascumparate

506

Obligatiuni

508

Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate

 

5081

Alte titluri de plasament

5088

Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament

 

509

Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt

 

5091

Varsaminte de efectuat pentru actiunile detinute la entitatile afiliate

5092

Varsaminte de efectuat pentru alte investitii pe termen scurt

 

51

CONTURI LA BANCI

 

511

Valori de incasat

 

5112

Cecuri de incasat

5113

Efecte de incasat

5114

Efecte remise spre scontare

 

512

Conturi curente la banci

 

5121

Conturi la banci in lei

5124

Conturi la banci in valuta

 

5124.01

Disponibil in valuta privind AFSP

5124.02

Disponibil in valuta privind AE

 

5125

Sume in curs de decontare

 

518

Dobanzi

 

5186

Dobanzi de platit

5187

Dobanzi de incasat

 

519

Credite bancare pe termen scurt

 

5191

Credite bancare pe termen scurt

5192

Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta

5193

Credite externe guvernamentale

5194

Credite externe garantate de stat

5195

Credite externe garantate de banci

5196

Credite de la trezoreria statului

5197

Credite interne garantate de stat

5198

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt

 

53

CASA

 

531

Casa

 

5311

Casa in lei

5314

Casa in valuta

 

5314.01

Casa in valuta privind AFSP

5314.02

Casa in valuta privind AE

 

532

Alte valori

 

5321

Timbre fiscale si postale

5322

Bilete de tratament si odihna

5323

Tichete si bilete de calatorie

5328

Alte valori

 

54

ACREDITIVE

 

541

Acreditive

 

5411

Acreditive in lei

5412

Acreditive in valuta

 

5412.01

Acreditive in valuta privind AFSP

PlanC.txt

 

5412.02

Acreditive in valuta privind AE

 

542

Avansuri de trezorerie **)

55

DISPONIBIL ADS

 

550

Disponibil ADS

5501 Disponibil ADS din aplicarea timbrului literar, cinematografic,

teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment

 

5501.01

Disponibil ADS din aplicarea timbrului literar

5501.02

Disponibil ADS din aplicarea timbrului cinematografic

5501.03

Disponibil ADS din aplicarea timbrului teatral

5501.04

Disponibil ADS din aplicarea timbrului muzical

5501.05

Disponibil ADS din aplicarea timbrului folcloric

5501.06

Disponibil ADS din aplicarea timbrului artelor plastice

5501.07

Disponibil ADS din aplicarea timbrului arhitecturii

5501.08

Disponibil ADS din aplicarea timbrului de divertisment

 

5509

Disponibil ADS din alte venituri ADS

 

5509.01

Disponibil ADS din alte venituri ADS incasate in lei

5509.04

Disponibil ADS din alte venituri ADS incasate in valuta

 

58

VIRAMENTE INTERNE

 

581

Viramente interne

 

59

AJUSTARI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE

 

591

Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate

595

Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate

596

Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor

598

Ajustari pentru pierderea de valoare a altor investitii pe termen scurt si creante asimilate

6

CONTURI DE CHELTUIELI *** )

 

60

CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE

 

601

Cheltuieli cu materiile prime

602

Cheltuieli cu materialele consumabile

 

6021

Cheltuieli cu materialele auxiliare

6022

Cheltuieli privind combustibilul

6023

Cheltuieli privind materialele pentru ambalat

6024

Cheltuielile privind piesele de schimb

6025

Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat

6026

Cheltuieli privind furajele

6028

Cheltuieli privind alte materiale consumabile

 

603

Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

604

Cheltuieli privind materialele nestocate

605

Cheltuieli privind energia si apa

606

Cheltuieli privind animalele si pasarile

607

Cheltuieli privind marfurile

608

Cheltuieli privind ambalajele

 

61

CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI

 

611

Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile

612

Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile

613

Cheltuieli cu primele de asigurare

614

Cheltuieli cu studiile si cercetarile

 

62

CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI

 

621

Cheltuieli cu colaboratorii

622

Cheltuieli privind comisioanele si onorariile

623

Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate

624

Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal

625

Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari

626

Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii

627

Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

628

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

 

63

CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

 

635

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

 

64

CHELTUIELI CU PERSONALUL

 

641

Cheltuieli cu salariile personalului

642

Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor

645

Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala

 

6451

Contributia unitatii la asigurarile sociale

6452

Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj

6453

Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate

6456

Contributia angajatorului la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale

6458

Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala

 

65

ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

 

654

Pierderi din creante si debitori diversi

655

Cotizatii si contributii datorate de PJFS

 

6551

Cotizatii si contributii la organisme din tara

6552

Cotizatii si contributii la organisme internationale

 

656

Cheltuieli privind cote-parti datorate potrivit statutului

657

Ajutoare si imprumuturi nerambursabile transferate altor PJFS

 

6571

Ajutoare si imprumuturi nerambursabile din tara transferate altor PJFS

6572

Ajutoare si imprumuturi nerambursabile din strainatate transferate altor PJFS

 

658

Alte cheltuieli de exploatare

 

6581

Despagubiri, amenzi si penalitati

6582

Donatii si subventii acordate

6583

Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital

6588

Alte cheltuieli de exploatare

 

66

CHELTUIELI FINANCIARE

 

663

Pierderi din creante imobilizate

664

Cheltuieli privind investitiile financiare cedate

 

6641

Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate

6642

Pierderi din investitiile pe termen scurt cedate

 

665

Cheltuieli din diferente de curs valutar

666

Cheltuieli privind dobanzile

667

Cheltuieli privind sconturile acordate

668

Alte cheltuieli financiare

 

67

CHELTUIELI EXTRAORDINARE

 

671

Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare

 

68

CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE

 

681

Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere

 

6811

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor

6812

Cheltuieli de exploatare privind provizioanele

6813

Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor

6814

Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante

 

686

Cheltuieli financiare privind amortizarile si ajustarile pentru pierdere de valoare

 

6863

Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare

6864

Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor circulante

6868

Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor

 

69

CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT

 

691

Cheltuieli cu impozitul pe profit

7

CONTURI DE VENITURI

 

70

CIFRA DE AFACERI NETA

 

701

Venituri din vanzarea produselor finite

702

Venituri din vanzarea semifabricatelor

703

Venituri din vanzarea produselor reziduale

704

Venituri din lucrari executate si servicii prestate

705

Venituri din studii si cercetari

706

Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii

707

Venituri din vanzarea marfurilor

708

Venituri din activitati diverse

 

71

VARIATIA STOCURILOR

 

711

Variatia stocurilor

 

72

VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI

 

721

Venituri din productia de imobilizari necorporale

722

Venituri din productia de imobilizari corporale

 

73

VENITURI DIN AFSP

 

731

Venituri din cotizatiile membrilor si contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor

 

7311

Venituri din cotizatiile si taxele de inscriere ale membrilor

7312

Venituri din contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor

 

732

Venituri din taxele de inregistrare stabilite potrivit legislatiei in vigoare

733

Venituri din donatii si sume sau bunuri primite prin sponsorizare

 

7331

Venituri din donatii

7332

Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare

 

734

Venituri din dobanzile si dividendele obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din AFSP

 

7341

Venituri din dobanzile obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din AFSP

7342

Venituri din dividendele obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din AFSP

 

735

Venituri pentru care se datoreaza impozit pe spectacole

736

Resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale si subventii pentru venituri

Page 4

PlanC.txt

 

737

Venituri din actiuni ocazionale, utilizate in scop social sau profesional, potrivit statutului de organizare si functionare

738

Venituri rezultate din cedarea activelor corporale aflate in proprietatea persoanelor juridice fara scop patrimonial, altele decat cele care sunt sau au fost folosite in AE

739

Alte venituri din AFSP

 

7391

Venituri din cote-parti primite potrivit statutului

7392

Ajutoare si imprumuturi nerambursabile din tara si din strainatate si subventii pentru venituri

7393

Venituri din despagubiri de asigurare – pagube si din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare

7394

Venituri din diferente de curs valutar rezultate din AFSP

7395

Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare

7396

Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare

7397

Venituri obtinute din vize, taxe si penalitati sportive sau din participarea la competitii si demonstratii sportive

7398

Venituri obtinute din reclama si publicitate, potrivit legislatiei in vigoare

7399

Alte venituri din AFSP

 

74

VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE

 

741

Venituri din subventii de exploatare

 

7411

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri****)

7412

Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime si materiale consumabile

7413

Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli externe

7414

Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului

7415

Venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectia sociala

7416

Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare

7417

Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

7418

Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata

 

75

ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

 

754

Venituri din creante reactivate si debitori diversi

758

Alte venituri din exploatare

 

7581

Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati

7582

Venituri din donatii si subventii primite

7583

Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital

7584

Venituri din subventii pentru investitii

7588

Alte venituri din exploatare

 

76

VENITURI FINANCIARE

 

761

Venituri din imobilizari financiare

 

7611

Venituri din actiuni detinute la entitatile afiliate

7613

Venituri din interese de participare

 

762

Venituri din investitii financiare pe termen scurt

763

Venituri din creante imobilizate

764

Venituri din investitii financiare cedate

 

7641

Venituri din imobilizari financiare cedate

7642

Castiguri din investitii pe termen scurt cedate

 

765

Venituri din diferente de curs valutar

766

Venituri din dobanzi

767

Venituri din sconturi obtinute

768

Alte venituri financiare

 

77

VENITURI EXTRAORDINARE

 

771

Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare

 

78

VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE

 

781

Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare

 

7812

Venituri din provizioane

7813

Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor

7814

Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante

 

786

Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare

 

7863

Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare

7864

Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor circulante

 

79

VENITURI ADS

 

791

Venituri ADS

 

7911

Venituri ADS din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment

 

7911.01 Venituri ADS din aplicarea timbrului literar

7911.02 Venituri ADS din aplicarea timbrului cinematografic

7911.03 Venituri ADS din aplicarea timbrului teatral

7911.04 Venituri ADS din aplicarea timbrului muzical

7911.05 Venituri ADS din aplicarea timbrului folcloric

7911.06 Venituri ADS din aplicarea timbrului artelor plastice

7911.07 Venituri ADS din aplicarea timbrului arhitecturii

7911.08 Venituri ADS din aplicarea timbrului de divertisment

 

7919

Alte venituri ADS

8

CONTURI SPECIALE

 

80

CONTURI IN AFARA BILANTULUI

 

801

Angajamente acordate

 

8011

Giruri si garantii acordate

8018

Alte angajamente acordate

 

802

Angajamente primite

 

8021

Giruri si garantii primite

8028

Alte angajamente primite

 

803

Alte conturi in afara bilantului

 

8031

Imobilizari corporale luate cu chirie

8032

Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare

8033

Valori materiale primite in pastrare sau custodie

8034

Debitori scosi din activ, urmariti in continuare

8035

Stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta

8036

Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate

8037

Efecte scontate neajunse la scadenta

8038

Alte valori in afara bilantului

 

805

Dobanzi aferente contractelor de leasing si altor contracte asimilate, neajunse la scadenta

 

8051

Dobanzi de platit

8052

Dobanzi de incasat

 

89

BILANT

 

891

Bilant de deschidere

892

Bilant de inchidere

9

CONTURI DE GESTIUNE *****)

 

90

DECONTARI INTERNE

 

901

Decontari interne privind cheltuielile

902

Decontari interne privind productia obtinuta

903

Decontari interne privind diferentele de pret

 

92

CONTURI DE CALCULATIE

 

921

Cheltuielile activitatii de baza

922

Cheltuielile activitatilor auxiliare

923

Cheltuieli indirecte de productie

924

Cheltuieli generale de administratie

925

Cheltuieli de desfacere

 

93

COSTUL PRODUCTIEI

 

931

Costul productiei obtinute

933

Costul productiei in curs de executie

*)

**)

***)

****)

*****)

Se utilizeaza atunci cand exista baza legala pentru acordarea acestora.

In acest cont vor fi evidentiate si sumele acordate prin sistemul de carduri.

Cheltuielile AFSP, cheltuielile ADS si cheltuielile AE se evidentiaza din punct de vedere contabil distinct

(analitice distincte in cadrul conturilor din clasa 6). Se ia in calcul la determinarea cifrei de afaceri.

Pentru organizarea contabilitatii de gestiune, folosirea conturilor din aceasta clasa este optionala.

Page 5