Sunteți pe pagina 1din 10

Servicii

Ultima actualizare Luni, 02 Martie 2009 16:50

- Audit financiar

n conformitate cu prevederile art. 3 din OMEF nr. 2374/2007 pentru modificarea i completarea
OMFP nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementrilor contabile conforme cu directivele
europene, "Pentru anii 2007 i 2008, informaiile cerute potrivit art. 35^1 din Legea contabilitii
82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, sunt cele prevzute n situaiile
financiare anuale care se depun la unittile teritoriale ale Ministerului Economiei i Finanelor,
conform art. II (2) din Legea nr. 259/2007 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii
nr. 82/1991."; Legea nr. 31- Legea societatilor comerciale, modificata si completata prin Legea
44/2006 privind exercitarea activitatii de auditul financiar.

Auditul financiar contabil este orientat spre:

a) verificarea respectrii cadrului conceptual al contabilitii (postulate, principii, norme i reguli


de evaluare), general acceptat, a procedurilor interne stabilite de conducerea agentului
economic (audit intern sau statutar).

Procedura reprezint o nlnuire logic de operaiuni, cu scopul de a atinge un anumit obiectiv.

b) verificarea i certificarea reflectrii n contabilitate a situaiilor financiare, imaginea lor fidel,


clar i complet pe ntreg exerciiul financiar. Legea Contabilitii nr. 82/1991 va fi aplicat
mpreun cu Cadrul general de armonizare a reglementrilor contabile, Cadrul general de
ntocmire i prezentare a situaiilor financiare elaborat de IASC, Standardele de Contabilitate
Internaionale i Naionale. Auditul trebuie s urmreasc dac procedurile de culegere i
prelucrare a datelor sunt bine stabilite i dac se aplic n permanen.

Cmpul de aplicaii nelimitat al contabilitii militeaz n favoarea unei deontologii profesionale


care rspunde la trei imperative: prudena, regularitatea i sinceritatea situaiilor financiare.
Aceasta presupune o imagine fidel a patrimoniului, a contului de profit i pierdere i a fluxurilor
de trezorerie.
Categoriile de entitati care aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a

1 / 10

Servicii

Ultima actualizare Luni, 02 Martie 2009 16:50

CEE, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu modificarile si
completarile ulterioare, conform cu art 1, alin 1 din legea 82/1991: a) societati comerciale socieatati in nume colectiv
- societati in comandita simpla
- societati pe actiuni
- societati in comandita pe actiuni
- societati cu raspundere limitata
b) societatile/companiile nationale
c)regiile autonome
d)institutele nationale de cercetare dezvolatre
e)societatile cooperative si celelalte persoane juridice care, in baza legilor speciale de
organizare functioneaza pe principiile societatilor comerciale
f)subunitatile fara peronalitate juridica , cu sediul in strainatate, care apartin persoanelor
prevazute la lit a-e, cu sediul sau domiciliul in Romania, precum si sediile permanente din
Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate
Reglementrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitilor Economice Europene se
aplic de persoanele juridice prevzute la art. 1 alin. (1) din Legea contabilitii nr82/1991
republicat.
Subunitile fr personalitate juridic, cu sediul n strintate, care aparin persoanelor juridice
cu sediul sau domiciliul n Romnia, precum i sediile permanente din Romnia care aparin
unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul n strintate au obligaia s organizeze i s
conduc contabilitatea proprie, potrivit reglementrilor menionate la alin. (1).
Criteriile de marime in functie de care entitatile care aplica Reglementarile contabile conforme
cu Directiva a IV-a a CEE, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu
modificarile si completarile ulterioare, intocmesc situatii financiare anuale formate urmatoarele
criterii:
Persoanele juridica care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre urmatoarele trei
criterii, denumite in continuare criterii de marime:
- total active 3.650.000euro
- cifra afaceri neta 7.300.000euro

2 / 10

Servicii

Ultima actualizare Luni, 02 Martie 2009 16:50

- nr mediu salariati in cursul exercitiului financiar 50


- intocmesc situatii financiare anuale care cuprind :
- bilant
- cont de profit si pierdere
- situatia modificarii capitalului propriu
- situatia fluxurilor de trezorerie
- note explicative la situatiile financiare anuale
Persoanele juridice care la data bilantului nu depasesc limitele a doua criterii de marime
intocmesc situatiile financiare simplificatecare cuprind:
- bilant prescurtat
- cont de profit si pierdere
- note explicative la situatiile financiare simplificate.Optional pot intocmi situatia modificarilor
capitalului propriu si /sau situsatia fluxurilor de trezorerie.

- Audit intern

Auditul intern este o activitate independent i obiectiv care d unei entiti o asigurare n ceea
ce privete gradul de control asupra operaiunilor, o ndrum pentru a-i mbunti operaiunile,
i contribuie la adugarea unui plus de valoare. Auditul intern ajut aceast organizaie s i
ating obiectivele evalund, printr-o abordare sistematic i metodic, procesele sale de
management al riscurilor, de control, i de guvernare a organizaiei, i fcnd propuneri pentru
a le consolida eficacitatea

Principalele obiective ale auditului intern sunt:

3 / 10

Servicii

Ultima actualizare Luni, 02 Martie 2009 16:50

- evaluarea managementului riscurilor

- Riscurile trebuie sa aiba un nivel acceptat de catre manager, nivelul lor nu trebuie sa afecteze:

- fiabilitatea si integritatea informatiilor


Potrivit Seciunii a IV-a Auditul financiar, auditul intern i cenzorii, art.160 alin.2 din Legea
nr.31/16.11.1990 privind societile comerciale (republicat) societile comerciale ale cror
situaii financiare anuale sunt supuse auditului financiar, potrivit legii sau hotrrii acionarilor,
vor organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de C.A.F.R.. Acest aliniat a fost modificat
ultima dat de pct.33 al art. I din O.U.G. nr.82/ 2007. Potrivit art.160, alin.3 din aceeai lege,
la societile comerciale ale cror situaii financiare anuale nu sunt supuse, potrivit legii,
auditului financiar, adunarea general ordinar a acionarilor va hotr contractarea auditului
financiar sau numirea cenzorilor, dup caz. Prin Hotrrea nr.88/2007 emis de CAFR s-au
aprobat Normele de audit intern, aplicabile entitilor care sunt supuse auditului financiar, n
conformitate cu legislaia n vigoare privind dreptul societilor comerciale.
Normele de audit intern se compun din:
- Standardele de audit intern, elaborate i publicate de Institutul Auditorilor Interni (Institute of
Internal Auditors IIA - autoritate internaional de dezvoltare a celor mai bune practici n
domeniu), asimilate de Camera Auditorilor Financiari din Romnia, ca norme naionale de audit
intern, prevzute n anexa nr. 1 la Hotrre;
- Proceduri privind cadrul general de desfurare a misiunilor de audit intern prevzute n
anexa nr. 2 la Hotrre.

- Audit public intern

In conformitate cu prevederile art. 8, litera c) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public
intern, a OMFP nr. 38/2003 de aprobare a normelor metodologice generale privind exercitarea
activitii de audit intern, cu modificarile si completarile ulterioare i a Planului de audit intern

Auditul reprezint procesul desfurat de persoane fizice sau juridice legal abilitate, numite
auditori, prin care se analizeaz i evalueaz, n mod profesional, informaii legate de o anumit
entitate, utiliznd tehnici i procedee specifice, n scopul obinerii de dovezi, numite probe de
audit, pe baza crora auditorii emit ntr-un document, numit raport de audit, o opinie
responsabil i independent, prin apelarea la criterii de evaluare care rezult din
reglementrile legale sau din buna practic recunoscut unanim n domeniul n care i

4 / 10

Servicii

Ultima actualizare Luni, 02 Martie 2009 16:50

desfoar activitatea entitatea auditat.

- audit intern financiar contabil

- audit intern salarizare resurse umane

- audit intern achiziii

- audit intern IT

- audit intern responabiliti juridice in companie


- Audit de proiect - fonduri structurale

Auditul de proiect are un scop special, principalele aspecte pe care trebuie s le aib n vedere
rapoartele de audit ce vor fi emise sunt:
- analizarea i verificarea naturii, legalitii i corectitudinii cheltuielilor
- verificarea folosirii sumelor primite ca avans
- auditul conturilor terelor pri
- confruntarea cheltuielilor cu conturile special desemnate i cu bugetul Proiectului
- verificarea veniturilor Proiectului (inclusiv avansuri primite de la Finanator, dobnzi la
avansuri, cofinanri i alte venituri generate de Proiect)
- informaii privind localizarea precis a sediului unde se afl originalele documentelor
justificative n eventualitatea verificrii acestora de ctre Comisia European sau Curtea de
Conturi.

Pentru realizarea acestui deziderat, auditorul trebuie s urmeze etapele unui audit obinuit:

5 / 10

Servicii

Ultima actualizare Luni, 02 Martie 2009 16:50

Planificarea, controlul i inerea evidenei


Evaluarea sistemelor de contabilitate i controlul intern
Probele de audit
Raportarea

- Expertize financiar contabile

Expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice in conditiile
prevazute de lege
- Consultana economico financiar

Consultanta privind legislatia financiar-contabila si fiscala (impozitul pe profit, impozitul pe venit,


TVA, accize, asigurari sociale). Impozitarea societatilor comerciale. Retinere de impozite.
- Asisten control fiscal

Asistarea clientilor in negocierea unor contracte comerciale; Medierea conflictelor comerciale;


Consultanta legala cu privire la infiintarea unei societati comerciale in Romania; Obtinerea
autorizatiilor/avizelor necesare desfasurarii obiectelor de activitate dorite.
- Gestiune resurse umane i salarizare

Consultanta privind ntocmirea dosarelor de personal. Inregistrarea contractelor la camera de


munca, calcularea taxelor aferente relatiilor de munca, realizarea statelor de plata, salarii.
- Consultant bugetar

Consultanta in contabilitatea institutiilor publice pe domenii care cuprind:

6 / 10

Servicii

Ultima actualizare Luni, 02 Martie 2009 16:50

- contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bugetare, care sa reflecte ncasarea veniturilor si plata


cheltuielilor aferente exercitiului bugetar;

- contabilitatea trezoreriei statului;

- contabilitatea generala care sa reflecte drepturile si obligatiile, evolutia situatiei financiare si


patrimoniale, precum si excedentul sau deficitul bugetar;

- contabilitatea destinata analizarii costurilor programelor aprobate.


- Studii de fezabilitate economico financiare

Echipa de analisti:

- Pregtete i fundamenteaz analiza economico-financiar din cadrul cererilor de


finanare/studii de fezabilitate pentru accesarea fondurilor structurale i obinerea de finanare
de la alte instituii;

- ntocmete documentaia necesar pentru atragerea de fonduri europene;

- Negociaz contracte cu clienii pentru ntocmirea documentaiilor de obinere a finanrilor;

- Particip la elaborarea prezentrilor necesare pentru ntlnirile cu clien


- Lichidari administrative i judiciare

7 / 10

Servicii

Ultima actualizare Luni, 02 Martie 2009 16:50

Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a


dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ (transformarea activului in
bani) si plata creditorilor, in vederea partajului activului net ramas intre asociati. Lichidarea este,
asadar, precedata de dizolvare. Toate documentele emise de societatea aflata in lichidare
trebuie sa poarte o mentiune despre starea societatii (sa arate ca este in lichidare). Patrimoniul
social apartine, in continuare, societatii, ca subiect de drept distinct. Dupa aprobarea hotararii
de lichidare, adunarea asociatilor procedeaza la numirea lichidatorilor si la stabilirea
competentelor acestora pentru realizarea lichidarii. In cazul in care lichidatorii nu au putut fi
numiti prin hotararea adunarii asociatilor, numirea acestora se face de catre instanta
judecatoreasca, la cererea oricaruia dintre administratori sau asociati.
- Evaluari patrimoniale

Evaluare a afacerii, abordarea pe baza de active (asset based approach) este calea de
estimare a valorii unei afaceri si / sau participatii la acestea, utiliznd metode bazate pe
valoarea de piata a activelor individuale ale afacerii, scazndu-se datoriile acesteia.

Principiile care stau la baza evaluarii pe baza de active pot fi rezumate astfel:

- asemanarea, din punct de vedere metodologic, cu evaluarea pe baza de costuri a diferitelor


active;

- principiul substitutiei, conform caruia un activ nu poate valora mai mult dect costul de
nlocuire a partilor sale componente;

- principiul transformarii valorilor nregistrate ale tuturor activelor si datoriilor nscrise n bilantul
contabil la data evaluarii n valori de piata;

- utilizarea acestei metode n cazul ntreprinderilor care si continua activitatea nu exclude ci,
dimpotriva, cere sa fie nsotita obligatoriu de utilizarea celorlalte metode recunoscute de
practica de evaluare. Poate constitui exceptie situatia n care partile implicate n tranzactie au
acceptat ca unica metoda de evaluare evaluarea prin active;

8 / 10

Servicii

Ultima actualizare Luni, 02 Martie 2009 16:50

- separarea activelor redundante (care nu sunt necesare exploatarii), deoarece acestea se vor
evalua si se vor adauga la valoarea celorlalte active numai daca cumparatorul doreste sa
achizitioneze si aceasta categorie de active.

Principalele metode care se nscriu n categoria metodelor patrimoniale de evaluare a


ntreprinderii sunt:

- metoda activului net contabil;

- metoda activului net corectat;

- metoda valorii substantiale brut

- metoda capitalurilor permanente necesare exploatarii.

- eficacitatea si eficienta operaiilor

- integritatea patrimoniului

9 / 10

Servicii

Ultima actualizare Luni, 02 Martie 2009 16:50

- respectarea, legilor, reglementarilor, normelor, proceduri, contracte

- evaluarea sistemelor de control

- Controlul intern trebuie s contracareze actiunea riscurilor asigurnd:

- fiabilitatea si integritatea informaiilor

- eficacitatea i eficiena operaiilor

- integritatea patrimoniului

- respectarea , legilor , reglementrilor , normelor, proceduri, contracte

- domeniul de operare al unei structuri de audit este format din:

- toate procedurile puse in practic de ctre management pentru ndeplinirea obiectivelor


entitii respective

- toate sistemele de control i riscurile asociate.

10 / 10