Sunteți pe pagina 1din 0

Dr.ing. Liviu Prun!

Prelegerea ":
Sisteme de proiec#ie; Punctul Metoda dublei proiec!ii ortogonale; Punctul Metoda triplei proiec#ii ortogonale
"
PRELEGEREA 1

CUPRINS
1. Sisteme de proiec!ie..................................................................................... 2
1.1 Sistemul proiec!iei centrale.......................................................................... 2
1.2 Sistemul proiec!iei paralele ......................................................................... 3
1.3 Sistemul proiec!iei axonometrice.............................................................. 4
2. Punctul .................................................................................................................... 4
2.1 Metoda dublei proiec!ii ortogonale......................................................... 4
2.2 Metoda triplei proiec!ii ortogonale ......................................................... 6
INDEX

abscisa ....................................................... 5
ax! de proiec#ie .......................................... 4
centrul de proiec#ie..................................... 2
coordonate descriptive................................ 5
cota............................................................ 5
dep!rtarea.................................................. 5
diedre......................................................... 5
dreapt! proiectant!..................................... 2
epur!.......................................................... 5
factor de imagine........................................ 3
linie de ordine............................................. 5
linie de p!mnt........................................... 5
plan de proiec#ie ......................................... 2
plan lateral ................................................. 6
plan orizontal.............................................. 4
plan vertical................................................ 4
planul imaginii ............................................ 2
proiec#ia central!......................................... 2
proiec#ia lateral! ......................................... 6
proiec#ia paralel! oblic!............................... 3
proiec#ia paralel! ortogonal!........................ 3
proiec#ie conic! ........................................... 2
proiec#ie orizontal!...................................... 5
proiec#ie vertical!........................................ 5
punct de fug!.............................................. 2
punct limit!................................................. 2
raz! de proiec#ie.......................................... 2
reprezentare axonometric!.......................... 4
Sistemul central de proiec#ie........................ 3
sistemul paralel de proiec#ie ........................ 3
Sistemul proiec#iei paralele.......................... 3
triedre......................................................... 6
urma unei drepte......................................... 2
Dr.ing. Liviu Prun!
Prelegerea ":
Sisteme de proiec#ie; Punctul Metoda dublei proiec!ii ortogonale; Punctul Metoda triplei proiec#ii ortogonale
2
Figura 1.3 Proiec!ia central# a dreptei
Figura 1.2 Proiec!ia central#
sau conic#

1. Sisteme de proiec!ie

1.1 Sistemul proiec!iei centrale

Elementele cu ajutorul c!rora este definit sistemul proiec#iei
centrale sunt: planul [P], numit plan de proiec!ie sau planul
imaginii $i centrul de proiec!ie O care nu apar#ine planului
[P] dar care este situat la o distan#! finit! de acesta.

Fie A un punct oarecare al spa#iului tridimensional, (fig.1.1).
Dreapta trasat! prin punctele O $i A intersecteaz! planul [P]
ntr-un punct a numit proiec#ia central! sau perspectiva pe
planul [P], din centrul O, a punctului A din spa#iu. Dreapta OA
se nume$te dreapt! proiectant! sau raz! de proiec#ie.

Proiec#ia central! se mai nume$te $i proiec!ie conic" (fig.
1.2) ntruct dreptele proiectante, duse prin centrul de
proiec#ie O, $i punctele unei figuri oarecare formeaz! n totalitatea lor o suprafa#! proiectant!
conic!.

Proiec#ia central! a unei drepte D din spa#iul tridimensional,
este tot o dreapt! - d . Aceasta poate fi determinat! cu ajutorul
urmei h a dreptei D $i a punctului f (f se nume$te punct de
fug" sau punct limit"). Punctul de fug! este punctul n care
dreapta
"
D , care este paralel! cu D $i care trece prin centrul
de proiec#ie O, intersecteaz! planul de proiec#ie [P] (fig.1.3).
Prin urma unei drepte din spa#iul tridimensional se n#elege
punctul n care aceasta intersecteaz! planul de proiec#ie.

n proiec#ia central! coresponden#a este univoc!: unui punct A din spa#iu i corespunde o singur!
proiec#ie - a, ns! unei proiec#ii i corespund toate
punctele situate pe proiectanta respectiv!. Acest adev!r
face imposibil! determinarea punctului A din spa#iu
plecnd de la proiec#ia a din planul [P].

Proiec#ia central! a unei figuri geometrice (de exemplu
triunghiul ABC fig.1.1), situat! ntr-un plan paralel cu
planul [P], este o imagine (triunghiul abc) asemenea cu
figura geometric! proiectat!.


Figura 1.1 Elementele
sistemului central de proiec!ie
Dr.ing. Liviu Prun!
Prelegerea ":
Sisteme de proiec#ie; Punctul Metoda dublei proiec!ii ortogonale; Punctul Metoda triplei proiec#ii ortogonale
3

1.2 Sistemul proiec!iei paralele

Fie centrul de proiec#ie O un punct situat la infinit. n acest caz razele proiectante sunt toate
paralele cu o direc#ie oarecare din spa#iul tridimensional.

Fie A un punct oarecare al spa#iului tridimensional, (fig. 1.4).
Dreapta paralel! cu direc#ia dus! prin punctul A intersecteaz!
planul [P] n punctul a. Punctul a se nume$te proiec!ia paralel"
oblic" a punctului A din spa#iul tridimensional pe planul [P].
Dac! direc#ia este perpendicular! pe planul de reprezentare
[P], a este proiec!ia paralel" ortogonal" a punctului A pe
planul de proiec#ie [P] .

A$adar sistemul proiec!iei paralele este definit de planul de
reprezentare [P] $i de direc#ia de proiec#ie

. n proiec#ia
paralel! coresponden#a este univoc!: unui punct din spa#iu i
corespunde o singur! proiec#ie, ns! unei proiec#ii i corespund toate
punctele situate pe proiectanta respectiv!.

Proiec#ia paralel! a unui punct A din spa#iul tridimensional este tot un
punct - a, iar o dreapt! D din spa#iu se proiecteaz! dup! o dreapt!
d . Cnd dreapta "# este paralel! cu direc#ia proiectantelor, proiec#ia
ei este un punct (fig. 1.5)

Proiec#ia paralel! a unui segment de dreapt! este un segment egal,
mai mare sau mai mic dect segmentul din spa#iu (fig. 1.6). Raportul
" $ / se nume$te factor de imagine $i se noteaz! cu K.
n proiec#ia oblic! K poate lua orice valoare, n timp ce n
proiec#ia ortogonal! # % ( &'( % = ).
Proiectnd o figur! geometric! (triunghiul ABC, fig.1.4),
situat! ntr-un plan paralel cu planul [P], ob#inem o
imagine congruent! (triunghiul abc).

Men#ion!m c! sistemul proiec#iei paralele constituie
fundamentul teoretic al sistemului de proiec#ie dublu
ortogonal Monge.


Figura 1.4 Proiec!ia paralel#.
Elementele sale.
Figura 1.5 Proiec!ia
paralel# a unei drepte
paralele cu direc!ia
proiectantelor
Figura 1.6 Proiec!ia paralel# a unui
segment de dreapta
Dr.ing. Liviu Prun!
Prelegerea ":
Sisteme de proiec#ie; Punctul Metoda dublei proiec!ii ortogonale; Punctul Metoda triplei proiec#ii ortogonale
4
1.3 Sistemul proiec!iei axonometrice

Acesta permite o reprezentare intuitiv! a
obiectelor prin sugerarea celor trei dimensiuni.
Reprezentarea care rezult! prin folosirea
sistemului axonometric este cunoscut! sub
denumirea de reprezentare axonometric"
#
.
Ob#inerea celor trei dimensiuni ntr-o singur!
imagine este posibil! n proiec#ia paralel! dac!
corpul este raportat la un triedru ortogonal:
OX, OY, OZ, dup! care este proiectat pe un
plan unde se ob#ine triedrul axonometric OX,
OY, OZ $i imaginea lui tridimensional!.
Imaginea axonometric! este, de regul!,
deformat! deoarece planul axonometric [P]
este nclinat fa#! de reperul ortogonal. Dac!
direc#ia de proiec#ie este oblic! fa#! de [P]
axonometria se nume$te oblic", iar dac!
aceasta este perpendicular! pe planul [P] axonometria este ortogonal" (fig. 1.7).


2. Punctul

2.1 Metoda dublei proiec!ii ortogonale

Am ar!tat mai sus c! att n proiec#ia central! ct $i n cea
paralel! coresponden#a ntre mul#imea punctelor din spa#iu
$i mul#imea punctelor din plan este univoc!. A$adar, nu
este posibil s! reg!sim forma spa#ial! a unui corp plecnd
de la reprezentarea lui plan!. Cel care a rezolvat aceast!
problem! a fost Gaspard Monge
2
. El a preluat ideea
graficianului Albert Drer
3
de a folosi dou! plane de
proiec#ie. A$adar, G. Monge introduce un al doilea plan de
proiec#ie pe care-l a$eaz! perpendicular pe primul. Primul
plan de proiec#ie prime$te numele de plan orizontal de
proiec#ie $i l noteaz! cu [H], iar pe cel de al doilea l
nume$te plan vertical de proiec#ie notndu-l cu [V].
Dreapta de intersec#ie dintre cele dou! plane este
cunoscut! sub denumirea de ax" de proiec!ie sau linie de

"
Axonometria a fost fundamentat# de matematicianul englez William Farisch ("759-"837). El $i-a prezentat
teoria n memoriul intitulat On Isometrical Perspective- Cambridge "837. ns#, primele aplica!ii apar!in
inginerului italian Giovanni Codazza ("8"6-"873), prezentate n memoriul Sopra un metodo di perspettiva pel
disegno di machine.
2
Gaspard Monge ("746-"8"8), geometrician francez care a profesat la %coala politehnic# din Paris, fondatorul
geometriei descriptive.
3
Albert Drer ("47"-"528), grafician german care a sugerat primul introducerea unui al doilea plan de proiec!ie.
Figura 1.7 Sistemul proiec!iei axonometrice
Figura 2.1 Planul orizontal [H],
vertical [V] $i axa de proiec!ie (linia
de p#mnt) OX
Dr.ing. Liviu Prun!
Prelegerea ":
Sisteme de proiec#ie; Punctul Metoda dublei proiec!ii ortogonale; Punctul Metoda triplei proiec#ii ortogonale
5
p"mnt (fig.2.1).

Cele dou! plane mpart spa#iul n patru subspa#ii care se numesc diedre, $i care se numeroteaz!
conven#ional I...IV de la dreapta la stnga.
Acum, unui punct A din spa#iu i corespund dou!
proiec#ii, (fig.2.2), una pe planul vertical de proiec#ie
a (proiec!ie vertical") $i alta a (proiec!ie
orizontal") pe planul orizontal de proiec#ie.

Cele dou! proiec#ii a $i a permit determinarea
punctului A din spa#iul tridimensional. n felul acesta
dubla proiec#ie ortogonal! asigur! coresponden#a
biunivoc! ntre cele dou! spa#ii S
3
$i S
2
.

Rotind planul orizontal [H], n jurul axei OX, n
sensul indicat de s!ge#i, pn! cnd acesta se suprapune
peste planul vertical de proiec#ie [V], men#inut fix, se
ob#ine un singur desen care poart! denumirea de
epur". n aceste condi#ii proiec#ia orizontal! a, a
punctului A, se rote$te odat! cu planul [H] pn! cnd
ajunge pe aceea$i linie de ordine fa#! de axa OX, cu
proiec#ia vertical! a.

Reprezentarea unui punct din spa#iu n epur! se face pe
baza coordonatelor sale descriptive (fig.2.3):
! X abscisa, distan#a de la punct la planul lateral
de proiec#ie [L] (a se vedea tripla proiec#ie ortogonal!). Ea
este pozitiv! n stnga planului lateral [L] $i negativ! n
dreapta acestuia.
! Y - dep"rtarea, distan#a de la punct la planul
vertical de proiec#ie [V]. Ea este pozitiv! n fa#a planului vertical [V] $i negativ! n spatele acestuia.
! Z cota, distan#a de la punct la planul orizontal de proiec#ie [H]. Ea este pozitiv! deasupra
planului orizontal [H] $i negativ! sub acesta.
Figura 2.2 Punctul n diedrul I $i epura
punctului
Figura 2.3 Coordonatele descriptive
ale punctului
Figura 2.4 Punct n
diedrul II
Figura 2.5 Punct n diedrul
III
Figura 2.6 Punct n diedrul
IV
Dr.ing. Liviu Prun!
Prelegerea ":
Sisteme de proiec#ie; Punctul Metoda dublei proiec!ii ortogonale; Punctul Metoda triplei proiec#ii ortogonale
6
Figura 2.7 Punct n
semiplanul vertical
superior
Figura 2.8 Punct n
semiplanul
orizontal anterior
Figura 2.10 Punct n
semiplanul orizontal
posterior
Figura 2.9 Punct
n semiplanul
vertical inferior
n figurile 2.42.6 este reprezentat punctul n diedrele II, III, IV.

Se observ! c! att planul orizontal de proiec#ie [H] ct $i planul vertical de proiec#ie [V] sunt
mp!r#ite, fiecare, de axa OX n cte dou! semiplane. Astfel, avem semiplanul orizontal anterior
(n fa#a axei OX), semiplanul orizontal posterior (n spatele axei OX), semiplanul vertical
superior (deasupra axei OX) $i, n sfr$it, semiplanul vertical inferior (dedesubtul axei OX).

n cazul n care punctul este situat ntr-unul din semiplanele de proiec#ie, epura punctului,
corespunz!toare acestora, este prezentat! n figurile 2.7...2."0.

2.2 Metoda triplei proiec!ii ortogonale

De regul!, reprezentarea dublu ortogonal! nu red! complet $i
sugestiv particularit!#ile obiectului desenat. De aceea a fost
necesar! introducerea unui al treilea plan de proiec#ie,
perpendicular pe primele dou!. Acesta a fost notat cu [L] $i a
primit numele de plan lateral de proiec#ie (fig.2.11). Cele
trei plane de proiec#ie se intersecteaz! dou! cte dou!, dup!
cte o dreapt! genernd axele sistemului de proiec#ie
OX, OY, OZ. A$adar, [H] ! [V] = OX, [H] ! [L] = OY
$i [V] ! [L] = OZ .

Cele trei plane mpart spa#iul n opt triedre numerotate, de
la dreapta la stnga, cu I ... VIII. Epura se ob#ine rotind
planul [H] n jurul axei OX, corespunz!tor s!ge#ilor, pn! se suprapune cu planul [V], fix $i,
rotind n jurul axei OZ, corespunz!tor s!ge#ilor, planul [L] pn! cnd acesta se suprapune cu
planul [V].

Acum unui punct A din spa#iu i corespund trei proiec#ii: proiec#ia orizontal! a, proiec#ia vertical!
a $i proiec!ia lateral" (corespunz!toare planului [L]) a.


n figurile 2."2...2."9 avem reprezentarea punctului n cele opt triedre.
Figura 2.11 Cele opt triedre
Dr.ing. Liviu Prun!
Prelegerea ":
Sisteme de proiec#ie; Punctul Metoda dublei proiec!ii ortogonale; Punctul Metoda triplei proiec#ii ortogonale
7


Figura 2.15 Punct
n triedrul IV
Figura 2.16 Punct n triedrul V
Figura 2.17
Punct n triedrul VI
Figura 2.12
Punct n triedrul I
Figura 2.13
Punct n triedrul II
Figura 2.14
Punct n triedrul III
Dr.ing. Liviu Prun!
Prelegerea ":
Sisteme de proiec#ie; Punctul Metoda dublei proiec!ii ortogonale; Punctul Metoda triplei proiec#ii ortogonale
8


Figura 2.18 Punct n triedrul VII Figura 2.19 Punct n triedrul VIII