P. 1
Tematica Si Bibliografia Licenta Iulie 2013 Drept

Tematica Si Bibliografia Licenta Iulie 2013 Drept

|Views: 6|Likes:
Published by Dan Dan
Tematica
Tematica

More info:

Published by: Dan Dan on Oct 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2013

pdf

text

original

Universitatea Titu Maiorescu din București Facultatea de Drept

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA EXAMENULUI DE LICENȚĂ SESIUNEA IUNIE-IULIE 2013 1. Proba scrisă – Instituții de drept civil si de drept penal (scris)

Drept civil. Teoria generală 1. Raportul juridic civil. Definiție. Caractere. Elemente (subiecte, conținut, obiect); 2. Actul juridic civil. Noțiune și clasificare. Capacitatea de a încheia actul juridic civil. Consimțământul. Obiectul actului juridic civil. Cauza(scopul) actului juridic civil. Forma actului juridic civil. Modalitățile actului juridic civil (termenul, condiția, sarcina). Efectele actului juridic civil. Nulitatea actului juridic civil; 3. Prescripția extinctivă. Definiție, reglementare, natură juridică și delimitare față de alte instituții. Efectul prescripției extinctive. Domeniul prescripției extinctive. Termenele de prescripție extinctivă. Cursul prescripției extinctive (început, suspendare, întrerupere, repunere în termen). Drept civil. Persoanele 1. Identificarea persoanei fizice. Noțiune și natura juridică a atributele de identificare. Numele. Domiciliul și reședința. Starea civilă; 2. Capacitatea civilă a persoanei fizice. Noțiune. Capacitatea civilă de folosință. Capacitatea civilă de exercițiu; 3. Persoana juridică. Noțiune, enumerare și clasificare. Elementele constitutive. Capacitatea civilă a persoanei juridice. Identificarea persoanei juridice. Înființarea, reorganizarea și încetarea persoanelor juridice.

Bibliografie 1. Gabriel Boroi, C.A. Anghelescu, Curs de drept civil. Partea generală, ed. Hamangiu, București, 2012; 2. Titus Prescure, Drept civil. Partea generală. Persoanele, ed. Hamangiu, București, 2012; 3. Ovidiu Ungureanu, Cornelia Munteanu, Drept civil. Persoanele, ed. Hamangiu, București, 2011.

7. 2011. Noțiunea. Gabriel Boroi. Subrogația în drepturile creditorului. Noțiune. Compensația. ed. Încheiere. Posesia și efectele sale. 5.Drept civil. Apărarea dreptului de proprietate și a celorlalte drepturi reale. dreptul de proprietate publică și dreptul de proprietate privată. Drepturile reale.gestiunea de afaceri. Cesiunea de creanță. plata lucrului nedatorat. 9. Modalitățile juridice ale dreptului de proprietate. Garanțiile reale mobiliare. Universității Titu Maiorescu. principii și funcții. 2. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică. ed. 6. Drepturile reale principale conform noului Cod civil. Definiția și caracterele dreptului de proprietate. București. Remiterea de datorie. Drept civil.izvor de obligații civile. Szilard Sztranyiczki. elementele și clasificarea obligațiilor. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri în general. Acțiunea oblică (indirectă sau subrogatorie). Privilegiile speciale imobiliare. Răspunderea pentru ruina edificiului. Faptele juridice licite. Stingerea obligațiilor. Fapta ilicită cauzatoare de prejudicii. Mona Maria Pivniceru. Efectele contractului. 3. Accesiunea și uzucapiunea ca moduri de dobândire a dreptului de proprietate și a celorlalte drepturi reale. Dezmembrămintele dreptului de proprietate. Transmisiunea și transformarea obligațiilor. Delimitarea răspunderii civile delictuale de alte forme de răspundere juridică. Drepturile reale principale. izvoare de obligații civile. Iosif R. Obligații plurale. Urs. 10. Teoria drepturilor reale 1. 2012. 5. Efectele specifice ale contractelor sinalagmatice. Executarea directă (în natură) a obligațiilor. Executarea indirectă a obligațiilor (executarea prin echivalent). izvor de obligații (răspunderea civilă delictuală). Drept civil. 4. CH Beck. Acțiunea revocatorie (pauliană). Drept civil. Petruța-Elena Ispas. Regimul juridic al bunurilor imobile (terenuri și construcții) proprietate privată. 8. ed. Drept civil. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale. Dreptul de retenție. Efectele obligațiilor. 2. Contractul. . Fidejusiunea. 3. Ipoteca. Noțiune și clasificare. 4. 2012. Tudor-Vlad Rădulescu. Novația. îmbogățirea fără justă cauză. 6. Bibliografie 1. 7. Teoria generală a proprietății. Publicitatea imobiliară. Răspunderea pentru fapta altei persoane. Hamangiu. 2. București. 8. Garantarea obligațiilor. Răspunderea pentru fapta proprie. București. 3. Teoria generală a obligațiilor civile 1. Delegația.

2012. Reguli generale privitoare la moștenire. Hamangiu. Drept civil. Universității Titu Maiorescu. Transmisiunea moștenirii (inclusiv împărțeala de ascendent). 5. Liviu Stănciulescu. Contracte speciale 1. Contractul de locațiune. Petruța-Elena Ispas. București. Succesiuni 1. Caracterele generale ale transmiterii moștenirii. Moștenirea legală. Curs de Drept civil. București. 8. București. Dreptul de moștenire a rudelor defunctului. R. Contracte. Principiile generale ale devoluțiunii legale a moștenirii și excepțiile de la aceste principii. Urs. Legatul. 4.4. Condițiile dreptului de moștenire legală. 2012. ed. Curs de Drept civil. 3. Condițiile generale ale dreptului la moștenire. 5. Deschiderea moștenirii. 2012. Împrumutul de folosință și împrumutul de consumație. ed. Liviu Pop. Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor. 2. București. Ionuţ-Florin Popa şi Stelian Ioan Vidu. 2011. 2. Drept civil. Noțiunea de testament. 7. 2. Tratat elementar de drept civil. Moștenirea testamentară. 4. Bibliografie 1. Succesiuni. Liviu Stănciulescu. ed. Iosif. Dumitru Florescu. ed. Contractul de mandat. Dreptul succesoral. 6. Universul juridic. . 4. ed. Contractele civile în noul Cod civil. Teoria obligațiilor civile. București. Dumitru Florescu. București. Testamentul autentic. Contractul de donație. ed. Contractul de rentă viageră. Drept civil. Contractul de întreținere. 2011. Contractul de depozit. Obligațiile. Contractul de vânzare-cumpărare. Condiții de validitate. 3. 3. Limitele dreptului de dispoziție asupra moștenirii. 2012. Universul juridic. Universul Juridic. Hamangiu.

Pedeapsa în cazul concursului de infracţiuni. Cauze de impunitate.legătura de cauzalitate b) Latura subiectivă: . Contopirea pedepselor pentru infracţiuni concurente. iresponsabilitatea. Minoritatea făptuitorului în legea penală. Pluralitatea de infracţiuni şi formele ei. minoritatea făptuitorului. Prevederea de legea penală.elementul subiectiv (vinovăţia) în conţinutul infracţiunii . 3. circumstanţele agravante. starea de necesitate. 2. eroarea de fapt. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei prevăzute de legea penală: legitima apărare. Măsurile educative: mustrarea. Unitatea naturală şi formele sale. instigarea şi complicitatea. 1. Participaţia penală: autoratul. libertatea sub supraveghere.elementul material . Formele infracţiunii. III Instituţia pedepsei 1. Pedeapsa în cazul infracţiunii continuate. beţia. Pedepsele aplicabile minorilor şi particularităţile regimului de aplicare şi executare a acestora.urmarea imediată . Aplicarea în timp a legii penale II.mobilul şi scopul ca elemente ale infracţiunii c) Condiţii privind obiectul infracţiunii d) Condiţii privind subiecţii infracţiunii e) Condiţii privind locul şi timpul săvârşirii infracţiunii. concursul între cauzele de agravare şi de atenuare a pedepsei. internarea intr-un centru de reeducare. circumstanţele atenuante. cazul fortuit. . liberarea condiţionată. Participarea improprie. Tentativa şi modalităţile acesteia. Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni. Formele unităţii infracţionale. IV.TEMATICĂ LICENŢĂ DREPT PENAL PARTEA GENERALĂ I. Actele preparatorii. constrângerea fizică şi constrângerea morală. executarea pedepsei într-o închisoare militară. 2. Conţinutul generic al infracţiunii: a) Latura obiectivă: . Individualizarea pedepsei sub aspectul executării acesteia: suspendarea condiţionată a executării pedepsei. internarea intr-un institut medical –educativ. suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Răspunderea penală a minorului şi consecinţele acesteia în dreptul penal român. Incriminarea şi sancţionarea tentativei în dreptul penal român. Pedeapsa în caz de participaţie. Recidiva şi modalităţile ei. Instituţia infracţiunii Noţiunea de infracţiune şi conţinutul infracţiunii. pericolul social şi vinovăţia ca trăsături esenţiale ale infracţiunii. Unitatea legală de infracţiune şi formele ei. Pedeapsa în cazul recidivei şi a pluralităţii intermediare. Individualizarea pedepsei: criteriile generale de individualizare. Concursul de infracţiuni.

pruncuciderea. Împăcarea părţilor. Bucureşti. 2006. C. Înlăturarea răspunderii penale. . prescripţia executării pedepsei. Infracțiuni contra persoanei 1. 2. 3. Nicolae . vol I şi II.Beck. partea generală. Lumina Lex. Măsurile de siguranţă în special: obligarea la tratament medical. internarea medicală. 2. Universul Juridic. Mitrache – Drept penal român – partea generală. Drept penal. 2. Fundaţiei Chemarea. Prescripţia răspunderii penale. 7. vol.– Drept penal – partea generală. Iaşi..Anghel Nicolae – Drept penal – partea generală. 2006. Editura Universul Juridic. Amnistia. scopul şi principiile care guvernează regimul măsurilor de siguranţă în dreptul penal român.C. partea generală. Constantin Mitrache. retragerea plângerii prealabile. 1993. reabilitarea de drept şi reabilitarea judecătorească.Partea generală. Editia a-VII-a. Cauzele care înlătură executarea pedepsei: graţierea. I. 5.Codul Penal al României (cu modificările și completările la zi). M. Hamangiu. 9. Infracţiunea. Streteanu – Tratat de drept penal. Bulai – Manualul de drept penal. 8. interzicerea unei funcţii sau profesii. BIBLIOGRAFIE 1. Zolyneak. omorul calificat. Bucureşti. Mitrache – Instituţii de drept penal – curs selectiv pentru licenţă.V. C. I. 2008. Înlăturarea consecinţelor condamnării prin reabilitare. C. Cristian Mitrache. partea generală. determinarea sau înlesnirea sinuciderii. expulzarea.Partea generală. Ed. Răspunderea penală a persoanelor juridice. Noţiunea. DREPT PENAL PARTEA SPECIALĂ I. Înlăturarea executării pedepsei şi a consecinţelor condamnării 1. 2. 11. interdicţia de a reveni în locuinţa familiei. Bucureşti. 2007. Editura C. 10. Răspunderea penală şi sancţiunile de drept penal. Filipaş.Culegere de probleme din practica judiciară pentru uzul studenților. revazuta si adaugita. 2012. 2008. Universul Juridic. 6. Beck. Pascu. Măsurile de siguranţă 1. 2012. Editura Trei Bucureşti. Ed. 1. Lavinia Lefterache-Drept penal român. Ed. Bucureşti. 3. Matei Basarab – Drept penal. Alexandru Boroi-Drept penal.Costică Bulai. Bucuresti. Bulai. lipsa plângerii prealabile. interzicerea de a se afla în anumite localităţi. VIII. VI.H. Bucureşti. 2009.H. vol. confiscarea specială. II. VII. omorul deosebit de grav. 2005. uciderea din culpă. A. F. Infracțiunile contra vieții: omorul. 4. Editura Universităţii Titu Maiorescu.

actul sexual cu un minor. falsul privind identitatea. perversiunea sexuală. tortura. București. Falsificarea de monede. Infracțiuni privitoare la viața sexuală: violul. primirea de foloase necuvenite. luarea de mită. arestarea nelegală și cercetarea abuzivă. abuzul în serviciu contra intereselor publice. distrugerea. Infracțiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul: abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor. înșelăciunea. darea de mită. delapidarea. tulburarea de posesie. III. sustragerea sau distrugerea de înscrisuri. Boroi – Drept penal. uzurparea de calități oficiale. lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte. Falsuri în înscrisuri. proxenetismul. tâlhăria. Infracțiuni de fals 1. vătămarea corporală gravă. violarea de domiciliu. Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială 1. supunerea la rele tratamente. Infracțiunea contra autorității Ultrajul. V. asocierea în vederea săvârșirii de infracțiuni. incestul. mărturia mincinoasă. represiunea nedreapta. încercarea de a determina mărturia mincinoasă. deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori. contaminarea venerică. Partea specială. 3. tăinuirea. timbre sau alte valori: falsificarea de monede sau alte valori. Beck. BIBLIOGRAFIE: 1. Infracțiuni care aduc atingere unor activități de interes public sau altor activități reglementate de lege 1. amenințarea. falsul în declarații. neglijența în serviciu. Lovirea și vătămarea integrității corporale sau a sănătății: lovirea sau alte violențe. abuzul de încredere. A. omisiunea sesizării organelor judiciare.Infracțiuni contra familiei: abandonul de familie. 4. 2008. Editura C. Infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției: denunțarea calomnioasă.H. corupția sexuală. pedepsirea unor furturi la plângere prealabilă. uzul de fals. reținerea sau distrugerea de înscrisuri. purtarea abuzivă. hărțuirea sexuală. IV. abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi. traficul de influență.2. 2. gestiunea frauduloasă. falsul în înscrisuri sub semnătură privată. . șantajul. sustragerea sub sechestru. evadarea. furtul calificat. Infracțiuni contra libertății persoanei: lipsirea de libertate în mod ilegal. relele tratamente aplicate minorilor. Infracțiuni contra patrimoniului Furtul. VI. vătămarea corporală. înlesnirea evadării. nerespectarea hotărârilor judecătorești. 2. falsul intelectual. II. falsificarea de timbre. vătămarea corporală din culpă. falsul material în înscrisuri oficiale. mărci sau bilete de transport. favorizarea infractorului.

. București. Teste grila pentru examenul de licență (în curs de apariție). Editura Wolkers Kluwer. 3. Beck.H. Culegeri de decizii ale Curților de Apel. 6. Editura C. Beck. Curs pentru examenul de licență. Boroi – Drept penal și procesual penal. ediția a 2-a. A.2. 2007. Editura C.H. 2008. . T. București. Editura Hamangiu. București. Codul Penal al României (cu modificările și completările la zi). 4. 2013. Partea specială. Buletinul jurisprudenței a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Culegeri de decizii – 1990 – 2012. 2009. 5. Toader – Drept penal. 7.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->