P. 1
Tematica Si Bibliografia Licenta Iulie 2013 Drept

Tematica Si Bibliografia Licenta Iulie 2013 Drept

|Views: 6|Likes:
Published by Dan Dan
Tematica
Tematica

More info:

Published by: Dan Dan on Oct 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2013

pdf

text

original

Universitatea Titu Maiorescu din București Facultatea de Drept

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA EXAMENULUI DE LICENȚĂ SESIUNEA IUNIE-IULIE 2013 1. Proba scrisă – Instituții de drept civil si de drept penal (scris)

Drept civil. Teoria generală 1. Raportul juridic civil. Definiție. Caractere. Elemente (subiecte, conținut, obiect); 2. Actul juridic civil. Noțiune și clasificare. Capacitatea de a încheia actul juridic civil. Consimțământul. Obiectul actului juridic civil. Cauza(scopul) actului juridic civil. Forma actului juridic civil. Modalitățile actului juridic civil (termenul, condiția, sarcina). Efectele actului juridic civil. Nulitatea actului juridic civil; 3. Prescripția extinctivă. Definiție, reglementare, natură juridică și delimitare față de alte instituții. Efectul prescripției extinctive. Domeniul prescripției extinctive. Termenele de prescripție extinctivă. Cursul prescripției extinctive (început, suspendare, întrerupere, repunere în termen). Drept civil. Persoanele 1. Identificarea persoanei fizice. Noțiune și natura juridică a atributele de identificare. Numele. Domiciliul și reședința. Starea civilă; 2. Capacitatea civilă a persoanei fizice. Noțiune. Capacitatea civilă de folosință. Capacitatea civilă de exercițiu; 3. Persoana juridică. Noțiune, enumerare și clasificare. Elementele constitutive. Capacitatea civilă a persoanei juridice. Identificarea persoanei juridice. Înființarea, reorganizarea și încetarea persoanelor juridice.

Bibliografie 1. Gabriel Boroi, C.A. Anghelescu, Curs de drept civil. Partea generală, ed. Hamangiu, București, 2012; 2. Titus Prescure, Drept civil. Partea generală. Persoanele, ed. Hamangiu, București, 2012; 3. Ovidiu Ungureanu, Cornelia Munteanu, Drept civil. Persoanele, ed. Hamangiu, București, 2011.

elementele și clasificarea obligațiilor. 8.gestiunea de afaceri. Remiterea de datorie. Apărarea dreptului de proprietate și a celorlalte drepturi reale. Răspunderea pentru fapta proprie. Drept civil. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale. Fapta ilicită cauzatoare de prejudicii. Drepturile reale. ed. Regimul juridic al bunurilor imobile (terenuri și construcții) proprietate privată. 2. București. 2011. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică. 7. Garantarea obligațiilor. Fidejusiunea. Răspunderea pentru fapta altei persoane. Teoria generală a obligațiilor civile 1. principii și funcții. Modalitățile juridice ale dreptului de proprietate. Dreptul de retenție. Tudor-Vlad Rădulescu. Delegația. CH Beck. Delimitarea răspunderii civile delictuale de alte forme de răspundere juridică. Drept civil. Stingerea obligațiilor. 4. Noțiunea. Drepturile reale principale conform noului Cod civil. 2012. Cesiunea de creanță. Compensația. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri în general. plata lucrului nedatorat. Drept civil. Definiția și caracterele dreptului de proprietate. 3. București. 2012. Contractul. 2. ed. Garanțiile reale mobiliare. 2. 5. ed. 5. Executarea indirectă a obligațiilor (executarea prin echivalent). dreptul de proprietate publică și dreptul de proprietate privată. Publicitatea imobiliară. Răspunderea pentru ruina edificiului. Noțiune și clasificare. Iosif R. Acțiunea revocatorie (pauliană). 3. Subrogația în drepturile creditorului. Acțiunea oblică (indirectă sau subrogatorie). Bibliografie 1. Drept civil.izvor de obligații civile.Drept civil. Privilegiile speciale imobiliare. Executarea directă (în natură) a obligațiilor. Efectele contractului. Gabriel Boroi. 6. Szilard Sztranyiczki. Noțiune. Ipoteca. Efectele obligațiilor. 3. 7. 6. Drepturile reale principale. Teoria generală a proprietății. Obligații plurale. Încheiere. Dezmembrămintele dreptului de proprietate. Efectele specifice ale contractelor sinalagmatice. Transmisiunea și transformarea obligațiilor. Teoria drepturilor reale 1. . București. Hamangiu. Faptele juridice licite. Mona Maria Pivniceru. Accesiunea și uzucapiunea ca moduri de dobândire a dreptului de proprietate și a celorlalte drepturi reale. Urs. Novația. 9. Universității Titu Maiorescu. 8. Posesia și efectele sale. izvoare de obligații civile. izvor de obligații (răspunderea civilă delictuală). 4. 10. îmbogățirea fără justă cauză. Petruța-Elena Ispas.

5. Succesiuni 1. Testamentul autentic. București. Dumitru Florescu. . ed. Succesiuni. Liviu Stănciulescu. Universul juridic. Iosif. 2. 2. ed. Curs de Drept civil. București. Hamangiu. 2012. Reguli generale privitoare la moștenire. Legatul. Contractul de donație. 4. Drept civil. 4. Contracte speciale 1. 2011. 5. București. Drept civil. Universul Juridic. Moștenirea testamentară. 4. 2011. Petruța-Elena Ispas. Limitele dreptului de dispoziție asupra moștenirii. 3. Hamangiu. Transmisiunea moștenirii (inclusiv împărțeala de ascendent). 2. Urs. Tratat elementar de drept civil. Contracte. R. Curs de Drept civil. Contractul de vânzare-cumpărare. ed.4. 3. ed. Drept civil. Bibliografie 1. Teoria obligațiilor civile. Dumitru Florescu. Principiile generale ale devoluțiunii legale a moștenirii și excepțiile de la aceste principii. București. Noțiunea de testament. Condiții de validitate. Contractul de rentă viageră. Contractul de mandat. 2012. 6. Universul juridic. Universității Titu Maiorescu. Condițiile dreptului de moștenire legală. Deschiderea moștenirii. 7. București. Dreptul succesoral. Contractul de întreținere. Condițiile generale ale dreptului la moștenire. Contractele civile în noul Cod civil. Moștenirea legală. 2012. Dreptul de moștenire a rudelor defunctului. Liviu Pop. Caracterele generale ale transmiterii moștenirii. Ionuţ-Florin Popa şi Stelian Ioan Vidu. 2012. București. 3. ed. Liviu Stănciulescu. Împrumutul de folosință și împrumutul de consumație. Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor. Contractul de depozit. Obligațiile. ed. 8. Contractul de locațiune.

Pedepsele aplicabile minorilor şi particularităţile regimului de aplicare şi executare a acestora. Participaţia penală: autoratul. Pedeapsa în cazul recidivei şi a pluralităţii intermediare. Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni. instigarea şi complicitatea. III Instituţia pedepsei 1.elementul subiectiv (vinovăţia) în conţinutul infracţiunii . Unitatea naturală şi formele sale.TEMATICĂ LICENŢĂ DREPT PENAL PARTEA GENERALĂ I. Formele unităţii infracţionale. Formele infracţiunii. suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Măsurile educative: mustrarea. 2. circumstanţele atenuante. Recidiva şi modalităţile ei.legătura de cauzalitate b) Latura subiectivă: . constrângerea fizică şi constrângerea morală. Individualizarea pedepsei: criteriile generale de individualizare. Contopirea pedepselor pentru infracţiuni concurente. Pluralitatea de infracţiuni şi formele ei. libertatea sub supraveghere. starea de necesitate. Pedeapsa în caz de participaţie. Răspunderea penală a minorului şi consecinţele acesteia în dreptul penal român.mobilul şi scopul ca elemente ale infracţiunii c) Condiţii privind obiectul infracţiunii d) Condiţii privind subiecţii infracţiunii e) Condiţii privind locul şi timpul săvârşirii infracţiunii. Cauze de impunitate. Unitatea legală de infracţiune şi formele ei. 1. Tentativa şi modalităţile acesteia. internarea intr-un institut medical –educativ. eroarea de fapt. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei prevăzute de legea penală: legitima apărare. 3. minoritatea făptuitorului. Conţinutul generic al infracţiunii: a) Latura obiectivă: . concursul între cauzele de agravare şi de atenuare a pedepsei. internarea intr-un centru de reeducare. . Minoritatea făptuitorului în legea penală. Concursul de infracţiuni. Pedeapsa în cazul infracţiunii continuate. Pedeapsa în cazul concursului de infracţiuni.elementul material . liberarea condiţionată. Actele preparatorii. Incriminarea şi sancţionarea tentativei în dreptul penal român. pericolul social şi vinovăţia ca trăsături esenţiale ale infracţiunii. Prevederea de legea penală. Participarea improprie. circumstanţele agravante. 2.urmarea imediată . executarea pedepsei într-o închisoare militară. beţia. IV. Individualizarea pedepsei sub aspectul executării acesteia: suspendarea condiţionată a executării pedepsei. Aplicarea în timp a legii penale II. Instituţia infracţiunii Noţiunea de infracţiune şi conţinutul infracţiunii. cazul fortuit. iresponsabilitatea.

vol. partea generală. 7. Ed. Înlăturarea răspunderii penale. Lavinia Lefterache-Drept penal român. Cristian Mitrache. 2012. Bucureşti. 8. . 2. 2008. C. 6. Beck. 2012. Universul Juridic. revazuta si adaugita. 1. Ed. 2009. Editura Universul Juridic. Filipaş.Beck.H. 2007. VI. Mitrache – Drept penal român – partea generală.Costică Bulai. Răspunderea penală şi sancţiunile de drept penal. internarea medicală. 2006. interzicerea unei funcţii sau profesii.Partea generală. reabilitarea de drept şi reabilitarea judecătorească. retragerea plângerii prealabile. Bucureşti. confiscarea specială. 4. 3. Fundaţiei Chemarea. partea generală. Împăcarea părţilor. II. Bulai – Manualul de drept penal. Infracţiunea. Zolyneak. Streteanu – Tratat de drept penal. Înlăturarea consecinţelor condamnării prin reabilitare. C. Bulai. 5. Matei Basarab – Drept penal. Editura Trei Bucureşti. 2. Constantin Mitrache. Măsurile de siguranţă 1. Alexandru Boroi-Drept penal. 2. VIII.Anghel Nicolae – Drept penal – partea generală. Bucureşti. Lumina Lex. vol I şi II. 2005. uciderea din culpă. omorul deosebit de grav. Infracțiuni contra persoanei 1. I.C. Bucuresti. Universul Juridic. Noţiunea. 11.Partea generală. 2006. expulzarea.– Drept penal – partea generală. partea generală. Înlăturarea executării pedepsei şi a consecinţelor condamnării 1. Editia a-VII-a. Ed. determinarea sau înlesnirea sinuciderii. interdicţia de a reveni în locuinţa familiei. Infracțiunile contra vieții: omorul.Codul Penal al României (cu modificările și completările la zi). Bucureşti. vol. M. BIBLIOGRAFIE 1. Bucureşti. VII. Iaşi. DREPT PENAL PARTEA SPECIALĂ I. Cauzele care înlătură executarea pedepsei: graţierea. A. lipsa plângerii prealabile.. I. F. 9. Drept penal. Editura Universităţii Titu Maiorescu. Editura C. Hamangiu. C.H. Nicolae . omorul calificat. Măsurile de siguranţă în special: obligarea la tratament medical. Amnistia. Răspunderea penală a persoanelor juridice. 10.V. interzicerea de a se afla în anumite localităţi. Mitrache – Instituţii de drept penal – curs selectiv pentru licenţă. pruncuciderea.Culegere de probleme din practica judiciară pentru uzul studenților. 3. scopul şi principiile care guvernează regimul măsurilor de siguranţă în dreptul penal român. 2. Pascu. Prescripţia răspunderii penale. 1993. 2008. prescripţia executării pedepsei.

contaminarea venerică.2. abuzul în serviciu contra intereselor publice. favorizarea infractorului. falsul privind identitatea. supunerea la rele tratamente. falsul în declarații. Infracțiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul: abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor. neglijența în serviciu. VI. represiunea nedreapta. Infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției: denunțarea calomnioasă. tâlhăria. Beck. uzurparea de calități oficiale. deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori. mărci sau bilete de transport. Infracțiuni contra libertății persoanei: lipsirea de libertate în mod ilegal. tulburarea de posesie. sustragerea sub sechestru. nerespectarea hotărârilor judecătorești. Boroi – Drept penal. Infracțiuni contra patrimoniului Furtul. falsul material în înscrisuri oficiale. vătămarea corporală. 4. . tortura. 2008. furtul calificat. pedepsirea unor furturi la plângere prealabilă. Lovirea și vătămarea integrității corporale sau a sănătății: lovirea sau alte violențe. distrugerea. sustragerea sau distrugerea de înscrisuri. abuzul de încredere. primirea de foloase necuvenite. înlesnirea evadării. Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială 1. corupția sexuală. lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte. 3. tăinuirea. actul sexual cu un minor. delapidarea. gestiunea frauduloasă. traficul de influență. incestul. uzul de fals. Falsificarea de monede. hărțuirea sexuală. luarea de mită. Falsuri în înscrisuri. Infracțiuni care aduc atingere unor activități de interes public sau altor activități reglementate de lege 1. BIBLIOGRAFIE: 1. amenințarea. asocierea în vederea săvârșirii de infracțiuni. 2. abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi. timbre sau alte valori: falsificarea de monede sau alte valori. București. falsul în înscrisuri sub semnătură privată. mărturia mincinoasă. evadarea.H. falsificarea de timbre. Editura C. perversiunea sexuală. 2. relele tratamente aplicate minorilor. arestarea nelegală și cercetarea abuzivă. Infracțiuni de fals 1. violarea de domiciliu. Infracțiunea contra autorității Ultrajul. II. reținerea sau distrugerea de înscrisuri. vătămarea corporală din culpă. Partea specială. IV. șantajul. Infracțiuni privitoare la viața sexuală: violul. vătămarea corporală gravă. III. darea de mită. încercarea de a determina mărturia mincinoasă. falsul intelectual.Infracțiuni contra familiei: abandonul de familie. înșelăciunea. V. A. omisiunea sesizării organelor judiciare. proxenetismul. purtarea abuzivă.

București. Editura Wolkers Kluwer. București. Toader – Drept penal.H. 4. Beck. ediția a 2-a. București. Beck. Curs pentru examenul de licență. Partea specială. 3.H.. 2007. Teste grila pentru examenul de licență (în curs de apariție). Codul Penal al României (cu modificările și completările la zi). 2009. 2013. Boroi – Drept penal și procesual penal. 5. Editura C. 6.2. Buletinul jurisprudenței a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Culegeri de decizii – 1990 – 2012. Editura Hamangiu. . 7. A. Culegeri de decizii ale Curților de Apel. Editura C. T. 2008.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->