Sunteți pe pagina 1din 18

UNITATEA 4

ACORDAREA INGRIJIRILOR PRIMARE

Diversitatea serviciilor de îngrijire primara la domiciliu vizate:


o ajutor pentru igiena corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire şi
hidratare, transfer şi mobilizare
Activităţi specifice
o Spălarea gâtului şi a urechilor;
o Spălarea părului;
o Spălarea mâinilor şi îngrijirea unghiilor
o Spălarea picioarelor şi îngrijirea unghiilor;
o Baie totală, baie parţială;
o Igiena urinării;
o Igiena defecaţiei;
o Igiena menstruaţiei;
o Igiena dentară;
o Ştergerea şi uscarea părţilor corpului;
o Îmbrăcarea şi dezbrăcarea;
o Prevenirea escarelor;
o Prevenirea infecţiilor;
o Efectuarea clismelor;
o Spălături vezicale;
o Schimbarea sondelor vezicale;
o Îngrijirea escarelor, a stomelor, fistulelor;
o Şi altele.

Diversitatea dificultăţilor beneficiarului:


o De a intra şi a ieşi din cada de baie;
o De a face duş;
o De merge şi de a se întoarce de la toaletă;
o De a utiliza instalaţiile sanitare;
o Şi altele.
Tipuri de afectări ale mişcării şi mobilităţii: ale articulaţiilor, ale stabilităţii articulaţiilor, ale
funcţiilor muşchilor, ale funcţiilor tonusului muscular, ale funcţiilor mişcării inclusiv controlul
funcţiilor mişcărilor voluntare; modificări statice şi dinamice

Afectări ale funcţiilor pielii:


o formări de cruste.
o întârzierea cicatrizării.

Tipuri de tulburări privind eliminarea prin aparatul renal (urină), aparatul digestiv (scaun),
aparatul genital feminin (menstruaţie), aparatul respirator (spută):
o Persoane cu enurezis/incontinenţă urinară, incontinenţă de fecale, diaree, constipaţie;
o Persoană cu vărsături;
o Hipermenoree, menoragii, hidroree ş.a.;
o Expectoraţie în cazuri patologice;

Particularităţile beneficiarului:
o Persoană cu familie sau singură (în acest ultim caz asistentul personal se implică în
igiena locuinţei);
o De vârstă: copii, tineri, adulţi, vârstnicii;
o Deprinderile igienico-sanitare;
o Persoana imobilizată la pat;
o Orientarea spaţială şi temporală, raportată la sine şi la alte persoane.

Diversitatea materialelor necesare igienei beneficiarului:


o Ploscă, urinare;
o Tăviţe;
o Mănuşi de protecţie;
o Bare de susţinere;
o Scaune special amenajate;
o Muşamale,
o Prosoape, absorbante, tampoane, scutece de unica folosinţă;
o Pudră, creme, alifii, săpun, şampon, dezinfectante cutanate
o Accesoriile patului cuprind: perne, rulouri suluri şi altele.

Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe şi deprinderi:
o Evaluarea competenţei şi performanţei în aria specifică;
o Cunoştinţe şi deprinderi igienico-sanitare;
o Conţinutul activităţilor implicate de toaleta intimă
o Noţiuni privind asigurarea/stimularea mobilităţii:
o Tehnica băii parţiale/totale;
o Tehnica schimbării lenjeriei;
o Tehnica îmbrăcării/dezbrăcării;
o Tehnica îngrijirii copilului; adultului; vârstnicului în funcţie de tipul de handicap
o Tehnici de transfer si mobilizare
Atitudini, aptitudini:
o Îndemânare;
o Promptitudine;
o Empatie;
o Corectitudine
o Răbdare;
o Conştiinciozitate
o Respect faţă de celălalt;
o Rapiditatea şi mobilitatea mişcărilor;
o Ţinută curată şi îngrijită.

La evaluare se vor urmări :


o Capacitatea de a evalua corect gradul de dependenţa/ competenţa şi performanţa în aria
specifică
o Capacitatea de a realiza corect îngrijirile corporale
o Respectarea normelor igienico-sanitare.
o Capacitate de a stimula efortul propriu al beneficiarului si formarea autonomiei
personale
UNITATEA 5
ASIGURAREA ALIMENTATIEI SI HRĂNIRII BENEFICIARULUI

Tipul de afectare/deficienţă şi diversitatea individuală a trebuinţelor:


o Alimentaţia persoanei cu HIV/SIDA care are nevoie de supliment de hrană;
o Alimentaţia şi reechilibrarea hidroelectrolitică;
o Alimentaţia persoanei care are nevoie de hrană, lichidă şi/sau pasată;
o Alimentaţia şi hidratarea persoanei cu febră;
o Alimentaţia persoanei cu pareză spastică.
o Prezenţa/absenţa unor boli ale aparatului digestiv, alergiilor alimentare, diabetului, ş.a.
o Anorexie, disfagii, bulimie, polifagie, polidipsie.
o Hidratarea insuficientă.
o Obiceiuri alimentare, gusturi personale şi deprinderi care ţin de educaţie, obişnuinţe,
religie, cultură, venituri

Situaţia familială:
o Persoană care locuieşte în familie;
o Persoană care locuieşte singură (procurarea şi prepararea hranei este asigurată de
asistentul personal).

Particularităţile persoanei asistate:


o Persoane care au modificări ale tranzitului intestinal;
o Persoane cu dificultăţi în utilizarea tacâmurilor;
o Persoane cu dificultăţi de deplasare la masă;
o Persoane cu dificultăţi de efectuare a cumpărăturilor;
o Persoane cu dificultăţi de preparare a hranei;
o Persoanele cu handicap psihic.

Tipuri de regimuri:
o Hidric
o Semilichid
o Dietetic
o Hipocaloric
o Renal
o Hepatic
o Lactat

Tipuri de alimentare artificială:


o Hranire normala.
o Gastrostomă, sondă gastrică sau intestinală, pe cale parenterală, prin clismă cu soluţii
izotonice, ş.a.
o Hrănirea persoanelor în comă;
o Hrănirea persoanelor cu tulburări de deglutiţie;
o Reechilibrare hidro-electrolitică.
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţe:
o Nevoile de hrană şi apă ale organismului uman;
o Stabilirea nevoilor de asistenta în alimentaţie;
o Dieta alimentara în funcţie de patologie
o Tehnici de hrănire;
o Elemente de estetică;
o Prepararea alimentelor/ reţetelor alimentare
o Intervenţia de urgenţă în timpul unor accidente produse în timpul hrănirii
Atitudini, aptitudini, deprinderi
o Răbdare;
o Grijă;
o Corectitudine, exactitate în aplicarea recomandărilor medicale;
o Îndemânare;
o Respectarea trebuinţelor şi obiceiurilor beneficiarului şi a dietei;
o Deprinderi igienico-sanitare; ţinută curată şi îngrijită;
o Capacitate de negociere
o Deprinderi de aplicare a tehnicilor specifice de administrare a alimentelor şi lichidelor

La evaluare se vor urmări :


o Măsura în care respectă criteriile de stabilire a meniului
o Luarea în considerare a particularităţilor beneficiarului în acordarea sprijinului în
hrănire;
o Antrenarea beneficiarului şi a familiei acestuia;
o Flexibilizarea intervenţiei în funcţie de situaţia familială şi gradul de dependenţă a
beneficiarului;
o Monitorizarea preparării şi a calităţii hranei
o Asigurarea confortului/stării de bine în timpul mesei
UNITATEA 6
ADAPTAREA MEDIULUI LA NEVOILE BENEFICIARULUI

In amenajarea spaţiului se va tine cont de:


o Gradul de autonomie/dependenţă al beneficiarului
o Înlăturarea neregularităţilor terenului;
o Trecerea de la un nivel la altul ;
o Tipuri de limitări ale mobilităţii (mobilitate limitată la împrejurimi, redusă la fotoliu,
redusă la cameră, imobilizare la pat);
o Tipul protezării, prezenţa sau absenţa fotoliului rulant, a cadrului de deplasare, ş.a.

Condiţii necesare camerei beneficiarului:


o să poată fi aerisită cu uşurinţă
o să aibă lumină naturală
o să fie accesibilizată pentru a permite deplasarea persoanei asistate la toaletă, baie,
bucătărie şi ieşirea din casă;

Ghid pentru evaluare


Cunoştinţe:
o Nevoile fundamentale ale persoanei si importanţa spaţiului/nişei de dezvoltare;
o Modalităţi de accesibilizare a spaţiului;
o Prevenirea accidentelor;
o Adaptarea spaţiului în funcţie de deficienţă-incapacitate- handicap;
o Elemente de estetică a mediului ambiant; Atitudini, aptitudini
o Perseverenţă;
o Putere de convingere;
o Capacitate de a lua decizii independente
o Capacitate de amenajare a spaţiului după norme estetice şi funcţionale;
o Capacitatea de a imagina şi aplica soluţii acceptabile/ieftine de accesibilizare a spaţiului;
o Capacitate de finalizare a proiectului privind accesibilizarea

La evaluare se va urmări :
o Conştiinciozitatea cu care îşi organizează asistentul personal activitatea de
amenajare a spaţiului;
o Imaginaţia şi adecvarea de care dă dovadă asistentul personal la amenajarea
spaţiului beneficiarului;
o Eficienţa soluţiilor de reamenajare a spaţiului propuse de asistentul personal
UNITATEA 7
SUPRAVEGHEREA STĂRII DE SANATATE A BENEFICIARULUI

Diversitatea individuală a persoanelor cu handicap, având în vedere vârsta, nivelul de


dependenţă, orientarea spaţio-temporală, existenţa/inexistenţa unor maladii cronice.

Modificările care indică afectarea funcţiilor vitale:


o Modificări ale fizionomiei, mimicii, faciesului;
o Alimentaţia; refuzul alimentelor sau lichidelor;
o Modificări ale ritmului somn-veghe
o Modificări în comportament
o Dureri;
o Şi altele

Diversitatea activităţilor de educaţi pentru sănătate


o Cunoştinţe minime despre igienă
o Cunoştinţe despre riscuri privind fumatul, drogurile,viata sexuala
neprotejata/dezordonata:

Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe şi deprinderi
o Cunoaşterea simptomelor de ordin somatic;
o Tehnici de utilizare a termometrului, tensiometrului, de luare a pulsului;
o Indicatori privind starea de dependenţă, mobilitate;
o Tehnici de îngrijire;
o Tehnici de prim ajutor;
o Administrarea medicamentelor;

Însuşiri psihice, atitudini:


o Promptitudine;
o Spirit de observaţie;
o Corectitudine;
o Grija/precauţie în evaluarea şi interpretarea datelor;
o Respectarea regulilor în monitorizarea funcţiilor vitale;
o Rapiditate in luarea deciziilor;
o Atenţie distributiva.

La evaluare se vor urmări:


o Capacitate de a face faţă unor situaţii neprevăzute;
o Capacitatea de a compara starea prezenta cu cea anterioara a beneficiarului;
o Capacitatea de a stabili ajutorul necesar şi cine trebuie să-l ofere;
o Promptitudinea rapiditatea şi hotărârea în solicitarea ajutorului pentru beneficiar;
o Urmărirea conştiincioasă si permanentă a funcţiilor vitale.
UNITATEA 8
COMUNICAREA DINTRE ASISTENTUL PERSONAL SI PERSOANA CU
HANDICAP

Varietatea deficienţelor şi a tulburărilor de limbaj:


o Dislalie, rinolalie, disartrie;
o Autism;
o Afazie; persoana cu afazie în urma unui accident vascular cerebral;
o Tulburări pe fondul handicapurilor senzoriale şi ale deficienţelor psihice.

Caracteristici particulare ale:


o Receptării de mesaje verbale;
o Receptării de mesaje nonverbale;
o Vorbirii;
o Producerii de mesaje nonverbale;
o Capacitaţii de a iniţia, menţine şi finaliza o conversaţie;
o Utilizării instrumentelor (telefon, computer) şi tehnicilor de comunicare;
o Lipsa feed-back-ului;
o Incapacitatea de a transmite mesaje verbale;
o Incapacitatea de a transmite mesaje nonverbale;

Ghid pentru evaluare


Cunoştinţe
o Tipurile comunicării - comunicare verbală, paraverbală (prin tonul, ritmul, intensitatea
vocii), nonverbală (prin mimică, gesturi, mişcări, prin semne olfactive sau cutanate, prin
acţiuni, limbaj mimico-gesticular, dactileme);
o Specificul comunicării la diferite categorii de persoane cu handicap;
o Factorii care facilitează o comunicare eficienta;
o Evitarea conflictelor;
o Distanţa intimă, personală şi socială în comunicarea cu persoanele cu handicap (inclusiv
nevăzători şi persoane cu surdocecitate).

Aptitudini, atitudini
o Vorbire clară, fluentă, precisă;
o Utilizarea paralimbajelor şi comunicării empatice;
o Realizarea şi utilizarea pictogramelor;
o Răbdare, calm;
o Respect faţă de interlocutor;
o Bunăvoinţă, înţelegere.

La evaluare se vor urmări:


o Competenţele şi performanţele asistentului personal în comunicarea verbală;
o Competenţele şi performanţele asistentului personal în comunicarea nonverbală;
o Asigurarea şi utilizarea feed-back-ului şi adaptarea comunicării;
o Adaptarea comunicării în funcţie de competenţele şi performanţele lingvistice ale
persoanei cu handicap.
UNITATEA 9
ASISTAREA ACTIVITĂŢII ŞI PARTICIPĂRII PERSOANEI CU HANDICAP ÎN
FAMILIE ŞI COMUNITATE
Gama de variabile
a) Varietatea activităţilor, deprinderilor şi obişnuinţelor persoanei cu handicap:
o Antrenarea mobilităţii (schimbarea şi menţinerea poziţiei corpului, schimbarea locului,
ducerea, deplasarea şi manipularea obiectelor, motricitatea fină a mâinii, folosirea mâinii şi
a braţului, mersul şi deplasarea, deplasarea cu mijloace de transport);
o Autoîngrijirea (formarea deprinderilor de spălat, şters, de îmbrăcare/dezbrăcare,
încălţare/descălţare, de luare/servire a mesei şi altele);
o Autogospodărirea (prepararea de mâncăruri simple sau complexe, efectuarea unor treburi
casnice, îngrijirea unor obiecte de uz casnic, întreţinerea obiectelor personale, asigurarea
ordinii şi curăţeniei în spaţiul locuinţei, udarea plantelor de apartament, îngrijirea unor
animale, activităţi în jurul casei);
o Jocul copilului (inclusiv activitatea de mânuire a obiectelor);
o Activităţi utile cu realizarea unui produs final (ţesut, cusut, împletituri, modelaj, activităţi
pe calculator, redactare şi altele);
o Activităţi educaţionale;
o Activităţi religioase;
o Activităţi de timp liber: loto, table, şah, domino, lectură, TV, activităţi sportive, activităţi
culturale, desen, muzică spectacole de teatru, cinema, excursii, ieşiri la iarbă verde, dans,
pictură, sculptura, serbări câmpeneşti, concerte, expoziţii;
o Vizite la rude şi prieteni.

b) Diversitatea individuală
o Tipul handicapului;
o Vârsta persoanei cu handicap;
o Preocupări culturale, obişnuinţe/preferinţe;
o Predispoziţii care pot fi cultivate;
o Aptitudinile persoanei cu handicap;

c) Varietatea rolurilor persoanei cu handicap în activităţile de timp liber:


o Rol de spectator;
o Rol de participant activ, sportiv, membru al unei formaţii muzicale, teatrale, al unui cor,
excursionist,ş.a.;
o Creator;
o Persoană care se iniţiază într-un sport, activitate culturală sau delectativă;

d) Varietatea funcţiilor activităţilor de timp liber şi ale jocurilor copiilor:


o Distractiv delectativ;
o Deconectare, relaxare;
o Cultural-educative;
o Reducere a izolării;
o Recuperare, învăţare;
o Odihnă activă;

e) Diversitatea nevoilor de consiliere a persoanei cu handicap cu privire la relaţiile


interpersonale şi viaţa de familie:
o În vederea întăririi integrării în familie, în grup (vecini, prieteni), în comunitate;
o În vederea alegerii partenerului, vieţii intime şi întemeierii propriei familii;
o În relaţiile formale (cu persoane străine, cu persoane cu autoritate, colegi de serviciu);
o Pentru respectarea regulilor şi convenienţelor sociale.
f) Varietatea sprijinului de care are nevoie persoana cu handicap:
o Procurarea jocurilor, materialelor, uneltelor şi altelor;
o Amenajarea locului activităţii;
o Realizarea transportului;
o Alegerea sportului recomandat pentru persoane cu un anumit handicap;
o Adaptarea mijloacelor (mingi zgomotoase pentru nevăzători);
o Adaptarea locurilor de joacă ( marcarea obstacolelor cu benzi textile, ş.a.);
o Pentru realizarea comunicării cu alte persoane şi interrelaţionare.

g) Tipul de handicap şi diversitatea nevoilor de sprijin ale beneficiarului:


o Senzorial;
o Mintal;
o Psihic;
o Fizic;
o Somatic;
o Nevoi de sprijin în îngrijire, comunicare, deplasare, desfăşurarea activităţilor obişnuite
pentru persoanele de vârsta, sexul şi comunitatea din care face parte beneficiarul, în
integrarea şcolară şi profesională şi respectarea drepturilor beneficiarului

Ghid pentru evaluare


Cunoştinţe
o Importanţa activităţii ca mod de existenţă a omului. Activităţile umane fundamentale:
comunicarea, învăţarea, jocul, munca, creaţia;
o Scale utilizate în evaluarea măsurii în care persoana cu handicap poate desfăşura anumite
activităţi utile
o Deprinderi şi obişnuinţe. Etapele formării unei deprinderi;
o Nevoile de sprijin:
o Adaptarea uneltelor (gherghef, război de ţesut) şi a mediului activităţii în raport de
deficienţa.
o Selectarea şi adaptarea jocului şi jucăriilor.(de exemplu copilul nevăzător are nevoie de
jocuri ritmice, muzicale, precum şi de jocuri tactile sau cu antrenarea analizatorului
olfactiv, de fixarea figurilor de şah
o Adaptarea spaţiului de joc. (marcarea limitelor pentru copilul nevăzător).
o Cunoştinţe privind educaţia în familie cu accent pe obiectivele specifice:
o dobândirea unor informaţii minimale (de exemplu: privind identitatea, familia, mediul
înconjurător, ş.a.);
o dezvoltarea limbajului;
o orientare spaţială şi temporală;
o realizarea învăţării perceptive (discriminarea şi identificarea formelor, mărimilor, culorilor
în mediul casnic);
o dezvoltarea capacităţii de explorare;
o învăţarea semnelor de circulaţie şi formarea deprinderilor privind circulaţia;
o educarea/antrenarea unor microoperaţii ale gândirii;însuşirea raportului mulţime-număr-
cifră; simple exerciţii aritmetice;
o formarea unor deprinderi igienico-sanitare şi de comportare civilizată;
o Funcţiile timpului liber;
o Predispoziţii, aptitudini, talent;cultivarea lor la persoana cu handicap;
o Exemple de persoane care au reuşit în artă, cultură, sport;
Însuşiri fizice şi psihice
o Bună dispoziţie, sociabilitate;
o Capacitate de efort pentru a transporta şi asista persoana cu handicap pe timpul activităţilor;
o Capacitate de negociere;
o Respect pentru tradiţiile şi obiceiurile spirituale.
o Capacitate de convingere şi stimulare a persoanei cu handicap;
o Capacitatea organizatorică;
o Răbdare;
o Atenţie distributivă;
o Capacitate de consiliere discretă;
o Respect pentru potenţialul persoanei cu handicap (care trebuie stimulată pentru a începe şi
finaliza diferite activităţi);
o Respect pentru preferinţele persoanei cu handicap în ceea ce priveşte alegerea unei
activităţi de un anumit tip, din mai multe alternative, alegerea locului activităţii şi stabilirea
timpului de realizare;

Deprinderi
o Deprinderi implicate de jocurile, activităţile propuse persoanei cu handicap
o Capacitatea de a dirija formarea unei deprinderi şi de a realiza educaţia în familie pe un
conţinut minimal

În evaluare se vor urmări:


- Capacitatea asistentului personal de a propune şi organiza o varietate de activităţi
necesare dezvoltării personalităţii, recuperării, integrării în comunitate, petrecerii
timpului liber în acord cu particularităţile şi preferinţele persoanei cu handicap;
- Aptitudinile necesare formării deprinderilor persoanei cu handicap;
- Capacitatea de a asigura mobilitatea şi deplasarea persoanei cu handicap;
- Capacitatea de a interrelaţiona persoana cu handicap cu alţi membrii ai comunităţii;
UNITATEA 10
ASISTAREA INTEGRĂRII ŞCOLARE ŞI A EDUCAŢIEI PERMANENTE

Alternativele educaţionale:
o Şcoală obişnuită;
o Şcolarizare la domiciliu;
o Integrare într-o clasă/grupă cu elevi cu handicap dintr-o şcoală obişnuită;
o Integrare individuală într-o clasă obişnuită;
o Şcoală specială;
o Centru de zi cu activităţi educaţionale şi/sau de pregătire profesională;
o Forme de educatie permanenta.

Cicluri şi tipuri de învăţământ:


o Grădiniţă;
o Învăţământ primar;
o Învăţământ gimnazial;
o Învăţământ liceal;
o Şcoli profesionale şi de ucenici;
o Învăţământ superior;
o Cursuri de iniţiere/recalificare/perfecţionare şi altele.

Diversitatea handicapului:
o Senzorial;
o Mintal;
o Fizic;
o Polihandicap;
o Autism;
o Surdo-cecitate.

Diversitatea problematicii copiilor care au nevoie de prezenţa asistentului personal în timpul


activităţilor educative/preşcolare/şcolare/de educaţie permanentă:
o Copii cu comportamente autoagresive şi agresive
o Copii cu autism
o Copii cu probleme de igiena eliminărilor
o Copii în perioada de acomodare în instituţia şcolară
o Copii/adulţi care solicită prezenţa asistentului personal
o Alţii

Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe:
o Legislative;
o Sistemul de orientare şcolară şi profesională; instituţii şi adrese;
o Importanţa educaţiei timpurii pentru recuperarea şi integrarea socială a copilului cu
handicap;
o Cerinţe educative speciale; adaptarea curriculum-ului; adaptarea metodelor şi mijloacelor
de învăţământ;

Însuşiri psihice, atitudini:


o Perseverenţă;
o Orientare spre viitor;
o Capacităţi de comunicare şi convingere;
o Devotament faţă de interesul superior al copilului.
UNITATEA 12
SUPRAVEGHEREA RESPECTARII DREPTURILOR PERSOANEI CU HANDICAP

Drepturile înscrise în Constituţia României, documentele Uniunii Europene şi ONU, Codul


drepturilor beneficiarilor

Categorii de drepturi:
o Drepturi civile şi politice;
o Drepturi economice, sociale şi culturale;
o Dreptul umanitar;
o Drepturi în curs de formare.

Diversitatea situaţiilor care solicită sprijinul asistentului personal:


o Participarea la activităţile asociaţiilor şi fundaţiilor;
o Exercitarea dreptului de vot;
o Participarea la activitatea sindicală;
o Exercitarea dreptului la libertatea cuvântului;
o Neacordarea la timp a drepturilor asigurate prin protecţia specială;
o Situaţiile de abuz şi neglijenţă;
o Încălcarea şi periclitarea dreptului la proprietate;
o Nerespectarea principiului: “ Resursa asigurată potrivit legii urmează persoana cu
handicap”;
o Bariere existente în mediu, ş.a.

Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe:
o Drepturile Omului înscrise Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Constituţia
României, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, legislaţia privind protecţia,
integrarea şi incluziunea socială a persoanei cu handicap, Codul drepturilor beneficiarilor ;
o Obligaţiile persoanelor cu handicap înscrise în legislaţie;
o Dimensiunea individuală a Drepturilor Omului;
o Universalitatea, indivizibilitatea şi interdependenţa Drepturilor omului (interesul superior al
persoanei cu handicap este asigurat, atunci când toate drepturile sale sunt respectate);
o Regulile standard privind egalizarea şanselor pentru persoanele cu handicap.

Atitudini, însuşiri psihice, capacităţi:


o Responsabilitate, calm, perseverenţă;
o Redactarea unei cereri către autorităţi