Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE EXECUTOR JUDECĂTORESC,

Subsemnata ……………………………., CNP ……………………..,


legitimată cu C.I., seria ….., nr. …………., eliberat de SPCLEP …………, la
data de …………….., cu domiciliul în sat …………….., str. …………., nr.
……….., com. ………………, jud. …………….., cu deosebit respect, Vă rog
să binevoiți a-mi aproba prezenta cerere prin care solicit copia dosarului
execuțional având ca obiect executarea creanței din contractul de împrumut.

DATA
…………………….

SEMNĂTURA
………………………..

DOMNULUI EXECUTOR JUDECĂTORESC,


DOMNULUI