SE PREZINTĂ PENTRU ÎNŞTIINŢARE CU CEL PUŢIN 5 ZILE LUCRĂTOARE ÎNAINTE DE PLECARE !!

Către
Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa

1.
2.
3.

înştiinţăm
de
deplasarea/ excursia/tabăra
de
studii/agrement/tematică/concurs/festival____ efectuată cu un număr de ___ elevi din clasele

_________, şi un număr de ____ cadre didactice însoţitoare.
Itinerar: _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Perioada ___________________________________ Durata excursiei: _______ zile,
L Ma Mi J V S D

iniţială / reprogramată pentru_________din motive
_________________________________________

____________________________________________________________________________________________
Obiective vizate: ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
5. Programul excursiei:
Ziua
Activitate în localitatea
Orel
Activitate în localitatea
Orele
e
Plecarea din localitatea
4.

Sosirea înapoi în localitatea
Mijloace de transport: __________________________________________________________________________
asigurate de __________________________________________________________________________________
7. Colectivul care răspunde de organizarea excursiei:
- cadre didactice însoţitoare care răspund de securitatea elevilor: Subsemnaţii, însoţitori ai
elevilor în această excursie, declarăm pe propria răspundere că vom asigura securitatea şi integritatea
elevilor participanţi. Am efectuat instruirea elevilor, prezentându-le normele de comportament civilizat şi
cele pentru asigurarea integrităţii lor fizice:
Semnătura
1. _________________________________________________ (conducător) __________________________
2. ______________________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________________________
8. Alţi adulţi însoţitori (părinţi, rude, etc.)
1. ______________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________________
9. Instructajul elevilor privind securitatea deplasării s-a făcut la data de _________ şi se va repeta
înainte
de
plecare
de
către
_____________________________________________________________________________________
10. Organizarea programului de recuperare a orelor absentate
este excursia anuală cu elevii claselor primare, nu necesită program de recuperare
excursia este organizată în zile nelucrătoare/vacanţă, nu necesită program de recuperare
elevii participanţi individual se angajează să recupereze în ritm propriu temele predate în orele
de la care au absentat
întrucât deplasarea se efectuează în timpul programului şcolar, recuperarea orelor, pentru
profesori şi elevi, se va face în felul următor:
_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
11. Alte menţiuni cu privire la organizarea şi desfăşurarea excursiei:
costurile excursiei sunt suportate de  părinţi  I.Ş.J.  M.Ed.C.  consiliul local

sponsorul
________________________________________________________________________________________
grupul are în dotare trusa obligatorie de prim-ajutor / este însoţită de cadrul medical
___________________
cazarea este asigurată la____________________________________________________________________
6.

Inspector educaţie permanentă, Pagina 1 din 4

DIRECTOR,
____________________________

2. 39. 44. 52. PĂRINTE /OBS. 54. 35. 3. 43. 55. pe traseul _______________________________________________ _______________________________________________________________________________________ Subsemnaţii. 17. SEMNĂTURA CLAS SEMNĂTURA CLAS NR NUMELE ŞI NR NUMELE ŞI ELEV ŞI A ELEV ŞI A .SE PREZINTĂ PENTRU ÎNŞTIINŢARE CU CEL PUŢIN 5 ZILE LUCRĂTOARE ÎNAINTE DE PLECARE !! TABEL NOMINAL cuprinzând participanţii la deplasarea/excursia/tabăra de studii/agrement/tematică/concurs/festival/_______ din perioada ___________________. 15. 37. 10. Inspector educaţie permanentă. 12. 7. 18. 47. 41. 4. 53. 40. 38. PRENUMELE PĂRINTE /OBS. 33. PRENUMELE . 19. 20. 6. 23. 46. 49. Pagina 2 din 4 . 13. 11. 5. 48. 14. 36. 1. 42. 51. 16. 9. 8. 32. 34. 50. 22. 24. 45. 25. 31. declarăm că am luat la cunoştinţă regulile de comportare şi securitate privind deplasarea în excursiile şi taberele şcolare şi ne angajăm să le respectăm întocmai. 21.

o formularul de excursie de mai sus. 57.se păstrează aceeaşi situaţie. Pentru Inspector educaţie permanentă. DIRECTOR.în perioada cursurilor. ____________________________ CONDUCĂTORUL EXCURSIEI:____________________________semnat___ CADRE DIDACTICE ÎNSOŢITOARE:________________________semnat___ ____________________________________________________semnat___ NOTĂ: • Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa avizează numai următoarele deplasări: o în timpul anului şcolar:  acele deplasări în grup care presupun transport CFR şi pentru care este necesară reducerea preţului la biletele respective (pentru participarea la diverse olimpiade. 29. ştampilă şi număr de înregistrare al unităţii).  numai acele deplasări în afara ţării.. ora de istorie la Muzeul de Istorie Naţională). tabără etc. 27. • Pentru obţinerea avizului în situaţiile mai sus menţionate. 60. o copie după procesul. o în cazul deplasărilor în afara ţării. 28.2 pagini A4) a proiectului în cadrul căruia se înscrie mobilitatea respectivă. coordonatorul deplasării (sau un cadru didactic delegat) va prezenta la ISJ următoarele documente: o o solicitare a directorului unităţii de învăţământ adresată Inspectorului Şcolar General privind eliberarea avizului de deplasare (cu semnătură.nu se efectuează deplasări de tip excursie.o scurtă prezentare (1. din cadrul proiectelor internaţionale (tip Comenius). 59.SE PREZINTĂ PENTRU ÎNŞTIINŢARE CU CEL PUŢIN 5 ZILE LUCRĂTOARE ÎNAINTE DE PLECARE !! 26. avizate MECTS). 30. cu excepţia excursiei anuale cu elevii claselor primare care nu necesită program de recuperare şi a celei de studiu (ex. 56.semnat şi ştampilat de directorul unităţii de învăţământ.cu tabelul nominal care trebuie să conţină atât semnăturile elevilor implicaţi cât şi ale părinţilor acestora. NOTĂ: • În timpul anului şcolar. o în timpul vacanţelor. 58. Pagina 3 din 4 . concursuri nationale.verbal de la şedinţa cu părinţii în cadrul căreia s-au prelucrat date referitoare la deplasarea respectivă.

com) cu 5 zile lucrătoare înainte de deplasare. Orice deplasare (excursie. deplasarea fiind asumată prin ştampilă şi semnătură de directorul unităţii de învăţământ în cauză.SE PREZINTĂ PENTRU ÎNŞTIINŢARE CU CEL PUŢIN 5 ZILE LUCRĂTOARE ÎNAINTE DE PLECARE !! • acestea nu este necesar avizul ISJ. Pagina 4 din 4 . vizită de studiu etc.) presupune completarea unui formular de excursie în 2 exemplare. tabără. Unul dintre acestea trebuie să fie înmânat inspectorului pentru educaţie permanentă (un exemplar în original sau scanat şi trimis pe adresa: mmrejeru@yahoo. Inspector educaţie permanentă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful