SE PREZINTĂ PENTRU ÎNŞTIINŢARE CU CEL PUŢIN 5 ZILE LUCRĂTOARE ÎNAINTE DE PLECARE !!

Către
Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa

1.
2.
3.

înştiinţăm
de
deplasarea/ excursia/tabăra
de
studii/agrement/tematică/concurs/festival____ efectuată cu un număr de ___ elevi din clasele

_________, şi un număr de ____ cadre didactice însoţitoare.
Itinerar: _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Perioada ___________________________________ Durata excursiei: _______ zile,
L Ma Mi J V S D

iniţială / reprogramată pentru_________din motive
_________________________________________

____________________________________________________________________________________________
Obiective vizate: ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
5. Programul excursiei:
Ziua
Activitate în localitatea
Orel
Activitate în localitatea
Orele
e
Plecarea din localitatea
4.

Sosirea înapoi în localitatea
Mijloace de transport: __________________________________________________________________________
asigurate de __________________________________________________________________________________
7. Colectivul care răspunde de organizarea excursiei:
- cadre didactice însoţitoare care răspund de securitatea elevilor: Subsemnaţii, însoţitori ai
elevilor în această excursie, declarăm pe propria răspundere că vom asigura securitatea şi integritatea
elevilor participanţi. Am efectuat instruirea elevilor, prezentându-le normele de comportament civilizat şi
cele pentru asigurarea integrităţii lor fizice:
Semnătura
1. _________________________________________________ (conducător) __________________________
2. ______________________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________________________
8. Alţi adulţi însoţitori (părinţi, rude, etc.)
1. ______________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________________
9. Instructajul elevilor privind securitatea deplasării s-a făcut la data de _________ şi se va repeta
înainte
de
plecare
de
către
_____________________________________________________________________________________
10. Organizarea programului de recuperare a orelor absentate
este excursia anuală cu elevii claselor primare, nu necesită program de recuperare
excursia este organizată în zile nelucrătoare/vacanţă, nu necesită program de recuperare
elevii participanţi individual se angajează să recupereze în ritm propriu temele predate în orele
de la care au absentat
întrucât deplasarea se efectuează în timpul programului şcolar, recuperarea orelor, pentru
profesori şi elevi, se va face în felul următor:
_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
11. Alte menţiuni cu privire la organizarea şi desfăşurarea excursiei:
costurile excursiei sunt suportate de  părinţi  I.Ş.J.  M.Ed.C.  consiliul local

sponsorul
________________________________________________________________________________________
grupul are în dotare trusa obligatorie de prim-ajutor / este însoţită de cadrul medical
___________________
cazarea este asigurată la____________________________________________________________________
6.

Inspector educaţie permanentă, Pagina 1 din 4

DIRECTOR,
____________________________

8. 16. 40. 31. 46.SE PREZINTĂ PENTRU ÎNŞTIINŢARE CU CEL PUŢIN 5 ZILE LUCRĂTOARE ÎNAINTE DE PLECARE !! TABEL NOMINAL cuprinzând participanţii la deplasarea/excursia/tabăra de studii/agrement/tematică/concurs/festival/_______ din perioada ___________________. 6. 20. 33. 51. Pagina 2 din 4 . 23. declarăm că am luat la cunoştinţă regulile de comportare şi securitate privind deplasarea în excursiile şi taberele şcolare şi ne angajăm să le respectăm întocmai. pe traseul _______________________________________________ _______________________________________________________________________________________ Subsemnaţii. 24. 44. 50. 49. 42. 11. 52. 43. 21. 2. 7. 25. 36. 5. 15. 47. 13. 45. 3. PĂRINTE /OBS. 32. 53. 1. 10. 34. 54. 41. 48. 35. 39. 4. 37. 18. PRENUMELE . 55. 22. 38. SEMNĂTURA CLAS SEMNĂTURA CLAS NR NUMELE ŞI NR NUMELE ŞI ELEV ŞI A ELEV ŞI A . 9. PRENUMELE PĂRINTE /OBS. 12. 19. Inspector educaţie permanentă. 17. 14.

cu tabelul nominal care trebuie să conţină atât semnăturile elevilor implicaţi cât şi ale părinţilor acestora.nu se efectuează deplasări de tip excursie. o în cazul deplasărilor în afara ţării. 28.în perioada cursurilor. concursuri nationale. cu excepţia excursiei anuale cu elevii claselor primare care nu necesită program de recuperare şi a celei de studiu (ex.se păstrează aceeaşi situaţie. 56. o formularul de excursie de mai sus. 57. DIRECTOR.SE PREZINTĂ PENTRU ÎNŞTIINŢARE CU CEL PUŢIN 5 ZILE LUCRĂTOARE ÎNAINTE DE PLECARE !! 26. 60. Pentru Inspector educaţie permanentă.. o în timpul vacanţelor. 29.2 pagini A4) a proiectului în cadrul căruia se înscrie mobilitatea respectivă. avizate MECTS). 30. 58. coordonatorul deplasării (sau un cadru didactic delegat) va prezenta la ISJ următoarele documente: o o solicitare a directorului unităţii de învăţământ adresată Inspectorului Şcolar General privind eliberarea avizului de deplasare (cu semnătură. ora de istorie la Muzeul de Istorie Naţională). tabără etc. • Pentru obţinerea avizului în situaţiile mai sus menţionate. 27.verbal de la şedinţa cu părinţii în cadrul căreia s-au prelucrat date referitoare la deplasarea respectivă. ____________________________ CONDUCĂTORUL EXCURSIEI:____________________________semnat___ CADRE DIDACTICE ÎNSOŢITOARE:________________________semnat___ ____________________________________________________semnat___ NOTĂ: • Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa avizează numai următoarele deplasări: o în timpul anului şcolar:  acele deplasări în grup care presupun transport CFR şi pentru care este necesară reducerea preţului la biletele respective (pentru participarea la diverse olimpiade.o scurtă prezentare (1. NOTĂ: • În timpul anului şcolar.semnat şi ştampilat de directorul unităţii de învăţământ. 59. Pagina 3 din 4 . ştampilă şi număr de înregistrare al unităţii). din cadrul proiectelor internaţionale (tip Comenius).  numai acele deplasări în afara ţării. o copie după procesul.

vizită de studiu etc.com) cu 5 zile lucrătoare înainte de deplasare.) presupune completarea unui formular de excursie în 2 exemplare. Unul dintre acestea trebuie să fie înmânat inspectorului pentru educaţie permanentă (un exemplar în original sau scanat şi trimis pe adresa: mmrejeru@yahoo.SE PREZINTĂ PENTRU ÎNŞTIINŢARE CU CEL PUŢIN 5 ZILE LUCRĂTOARE ÎNAINTE DE PLECARE !! • acestea nu este necesar avizul ISJ. deplasarea fiind asumată prin ştampilă şi semnătură de directorul unităţii de învăţământ în cauză. Orice deplasare (excursie. Inspector educaţie permanentă. tabără. Pagina 4 din 4 .