P. 1
formular excursie scolara 2013- 2014.doc

formular excursie scolara 2013- 2014.doc

|Views: 34|Likes:
Published by ionela_ct9923
dirigentie
dirigentie

More info:

Published by: ionela_ct9923 on Nov 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2014

pdf

text

original

SE PREZINTĂ PENTRU ÎNŞTIINŢARE CU CEL PUŢIN 5 ZILE LUCRĂTOARE ÎNAINTE DE PLECARE !!

Către
Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa
1. Vă înştiinţăm de deplasarea/excursia/tabăra de
studii/agrement/tematică/concurs/festival____ efectuată cu un număr de ___ elevi din clasele
_________, şi un număr de ____ cadre didactice însoţitoare.
2. tinerar! _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
". #erioada ___________________________________ $urata excursiei! _______ %ile, & 'a 'i ( V ) $
iniţială / reprogramată pentru_________din motive
_________________________________________
____________________________________________________________________________________________
*. +biective vi%ate! ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
,. #rogramul excursiei!
-iua .ctivitate în localitatea +rel
e
.ctivitate în localitatea +rele
#lecarea din localitatea
)osirea înapoi în localitatea
/. 'i0loace de transport! __________________________________________________________________________
asigurate de __________________________________________________________________________________
1. 2olectivul care răspunde de organi%area excursiei!
3 cadre didactice însoţitoare care răspund de securitatea elevilor! Subsemnaţii, însoţitori ai
elevilor în această excursie, declarăm pe propria răspundere că vom asigura securitatea şi integritatea
elevilor participanţi. Am efectuat instruirea elevilor, prezentându-le normele de comportament civilizat şi
cele pentru asigurarea integrităţii lor fizice!
Semnătura
1. _________________________________________________ 4conducător5 __________________________
2. ______________________________________________________________________________________
". ______________________________________________________________________________________
*. ______________________________________________________________________________________
,. ______________________________________________________________________________________
/. ______________________________________________________________________________________
6. .lţi adulţi însoţitori 4părinţi, rude, etc.5
1. ______________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________
". ______________________________________________________________________________________
7. nstructa0ul elevilor privind securitatea deplasării s3a făcut la data de _________ şi se va repeta
înainte de plecare de către
_____________________________________________________________________________________
18. +rgani%area programului de recuperare a orelor absentate
este excursia anuală cu elevii claselor primare, nu necesită program de recuperare
excursia este organi%ată în %ile nelucrătoare/vacanţă, nu necesită program de recuperare
elevii participanţi individual se anga0ea%ă să recupere%e în ritm propriu temele predate în orele
de la care au absentat
întruc9t deplasarea se efectuea%ă în timpul programului şcolar, recuperarea orelor, pentru
profesori şi elevi, se va face în felul următor!
_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
11. .lte menţiuni cu privire la organi%area şi desfăşurarea excursiei!
costurile excursiei sunt suportate de  părinţi  .:.(.  '.;d.2.  consiliul local 
sponsorul
________________________________________________________________________________________
grupul are în dotare trusa obligatorie de prim3a0utor / este însoţită de cadrul medical
___________________
ca%area este asigurată la____________________________________________________________________
nspector educaţie permanentă, !agina " din #
$<;2=+<,
____________________________
SE PREZINTĂ PENTRU ÎNŞTIINŢARE CU CEL PUŢIN 5 ZILE LUCRĂTOARE ÎNAINTE DE PLECARE !!
TABEL NOMINAL
cuprin%9nd participanţii la deplasarea/excursia/tabăra de
studii/agrement/tematică/concurs/festival/_______
din perioada ___________________, pe traseul _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Subsemnaţii, e!"a#$m !$ am "ua% "a !un&'%inţ$ #e(u"i"e e !&m)&#%a#e 'i se!u#i%a%e
)#i*in e)"asa#ea +n e,!u#sii"e 'i %abe#e"e '!&"a#e 'i ne an(a-$m s$ "e #es)e!%$m
+n%&!mai.
><
.
>?';&; :
#<;>?';&;
);'>@=?<.
;&;V :
#@<>=;
2&.)
.
/+A).
><
.
>?';&; :
#<;>?';&;
);'>@=?<.
;&;V :
#@<>=;
2&.)
.
/+A).
1. "1.
2. "2.
". "".
*. "*.
,. ",.
/. "/.
1. "1.
6. "6.
7. "7.
18.
*8.
11.
*1.
12.
*2.
1".
*".
1*.
**.
1,.
*,.
1/.
*/.
11.
*1.
16.
*6.
17.
*7.
28.
,8.
21.
,1.
22.
,2.
2".
,".
2*.
,*.
2,. ,,.
nspector educaţie permanentă, !agina $ din #
SE PREZINTĂ PENTRU ÎNŞTIINŢARE CU CEL PUŢIN 5 ZILE LUCRĂTOARE ÎNAINTE DE PLECARE !!
2/.
,/.
21.
,1.
26.
,6.
27.
,7.
"8.
/8.
$<;2=+<,
____________________________
2+>$?2@=+<?& ;B2?<);!____________________________semnat___
2.$<; $$.2=2; C>)+D=+.<;!________________________semnat___
____________________________________________________semnat___
NOTĂ:
• nspectoratul :colar (udeţean 2onstanţa avi%ea%ă nuai
următoarele deplasări!
o în tipul anului !colar:
 acele deplasări în grup care presupun transport 2E< şi
pentru care este necesară reducerea preţului la biletele
respective 4pentru participarea la diverse olimpiade,
concursuri nationale, avi%ate ';2=)5F
 numai acele deplasări în afara ţării, din cadrul
proiectelor internaţionale 4tip 2omenius5F
o în tipul "acanţelor3 se păstrea%ă aceeaşi situaţie.
• #entru o$ţinerea a"i%ului în situaţiile ai sus enţionate&
coordonatorul deplasării 'sau un cadru didactic dele(at) "a
pre%enta la I*J urătoarele docuente:
o o solicitare a directorului unităţii de învăţăm9nt adresată
nspectorului :colar General privind eliberarea avi%ului de
deplasare 4cu semnătură, ştampilă şi număr de înregistrare al
unităţii5F
o formularul de excursie de mai sus3 semnat şi ştampilat de
directorul unităţii de învăţăm9nt3 cu tabelul nominal care
trebuie să conţină at9t semnăturile elevilor implicaţi c9t şi ale
părinţilor acestoraF
o copie după procesul3 verbal de la şedinţa cu părinţii în cadrul
căreia s3au prelucrat date referitoare la deplasarea
respectivăF
o în ca%ul deplasărilor în afara ţării3 o scurtă pre%entare 413 2
pagini .*5 a proiectului în cadrul căruia se înscrie mobilitatea
respectivă.
NOTĂ:
• +n tipul anului !colar, în perioada cursurilor, nu se e-ectuea%ă
deplasări de tip excursie, tabără etc., cu e.cepţia e.cursiei anuale
cu ele"ii claselor priare care nu necesită program de recuperare şi a
celei de studiu 4ex. ora de istorie la 'u%eul de storie >aţională5. #entru
nspector educaţie permanentă, !agina % din #
SE PREZINTĂ PENTRU ÎNŞTIINŢARE CU CEL PUŢIN 5 ZILE LUCRĂTOARE ÎNAINTE DE PLECARE !!
acestea nu este necesar avi%ul )(, deplasarea fiind asumată prin
ştampilă şi semnătură de directorul unităţii de învăţăm9nt în cau%ă.
• +rice deplasare 4excursie, tabără, vi%ită de studiu etc.5 presupune
copletarea unui -orular de e.cursie în / e.eplare0 ?nul dintre
acestea trebuie să fie înm9nat inspectorului pentru educaţie permanentă
4un e.eplar în ori(inal sau scanat !i triis pe adresa:
re1eru23a4oo0co5 cu 5 %ile lucrătoare înainte de deplasare.
nspector educaţie permanentă, !agina # din #

: .&.8. 11.. *8. 2. pe traseul _______________________________________________ _______________________________________________________________________________________ Subsemnaţii. 22. */. . 7. . /+A). 2. . !agina $ din # .*. 2". 2&..&.. 16.&. 1.". 2&. 1". "2. 11. .2. nspector educaţie permanentă.&. *6. 1/. 21. 28.!u#sii"e 'i %abe#e"e '!&"a#e 'i ne an(a-$m s$ "e #es)e!%$m +n%&!mai.'>@=?<. . 12..&. #<.V : . #@< >=. 18. "1. 6.V : . #<. *. . ". **. "*. *7. /+A). ).) >< >?'. e!"a#$m !$ am "ua% "a !un&'%inţ$ #e(u"i"e e !&m)&#%a#e 'i se!u#i%a%e )#i*in e)"asa#ea +n e. "".SE PREZINTĂ PENTRU ÎNŞTIINŢARE CU CEL PUŢIN 5 ZILE LUCRĂTOARE ÎNAINTE DE PLECARE !! TABEL NOMINAL cuprin%9nd participanţii la deplasarea/excursia/tabăra de studii/agrement/tematică/concurs/festival/_______ din perioada ___________________. "/.&.. #@< >=.. "7.>?'. *". 17. . *2.. 1. *1.1. *. "1. *1. 2*. ". : >< >?'. 1. 1*. "6. . /.>?'. .'>@=?<. .) ).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->