Sunteți pe pagina 1din 3

Data . Nume i prenume ................................ Clasa ................................... Semntura ............................................ TEST Clasa a X-a 1.

Principiile fundamentale ale Codului muncii sunt : a) Libertatea muncii este garantata prin Constitutie. Dreptul la munca nu poate fi ingradit. b) Munca fortata este interzisa. c) Relatiile de munca se bazeaza pe principiul consensualitatii si al bunei-credinte. . Nu constituie munca fortata munca sau acti!itatea impusa de autoritatile pu"lice : a) in temeiul legii privind serviciul militar; b) pentru indeplinirea obligatiilor civice stabilite prin lege; c) in baza unei hotarari judecatoresti de condamnare ramasa definitiva in conditiile legii. #. Pentru !erificarea aptitudinilor salariatului$ la inc%eierea contractului indi!idual de munca se poate sta"ili o perioada de pro"a : a) de cel mult !" de zile calendaristice pentru functiile de e#ecutie ; b) de cel mult $%" de zile calendaristice pentru functiile de conducere; c& de ma'imum () de *ile calendaristice la incadrarea persoanelor cu %andicap. +. Salariatul are$ in principal$ urmatoarele drepturi: a) dreptul la salarizare pentru munca depusa; b) dreptul la concediu de odihna anual; c& dreptul de a sta"ili conditiile de munca si mediul de munca. ,. Contractul indi!idual de munca se suspenda de drept in urmatoarele situatii: a& concediu paternalb) concediu pentru incapacitate temporara de munca; c) carantina. (. Prin concediere colecti!a se intele.e concedierea$ intr-o perioada de #) de *ile calendaristice$ din unul sau mai multe moti!e care nu tin de persoana salariatului$ a unui numar de: a& cel putin ) salariati$ daca an.a/atorul care disponi"ili*ea*a are incadrati mai mult de +) de salariati si mai putin de 1)) de salariati"& cel putin 1)0 din salariati$ daca an.a/atorul care disponi"ili*ea*a are incadrati cel putin )) de salariati$ dar mai putin de #)) de salariatic) cel putin &" de salariati daca angajatorul care disponibilizeaza are incadrati cel putin &"" de salariati. 1. Prin demisie se intele.e :

a& actul unilateral de !ointa a salariatului care$ printr-o notificare !er"ala$ comunica an.a/atorului incetarea contractului indi!idual de munca$ dupa implinirea unui termen de prea!i* b) actul unilateral de vointa a salariatului care printr-o notificare scrisa comunica angajatorului incetarea contractului individual de munca dupa implinirea unui termen de preaviz. c& actul unilateral de !ointa a salariatului care$ printr-o notificare scrisa$ comunica an.a/atorului incetarea contractului indi!idual de munca. 2. Contractul indi!idual de munca pe durata determinata nu poate fi inc%eiat pe o perioada mai mare de : a& + de luni b) $% luni ; c& 1( luni. 3. 4n ca*ul tinerilor in !arsta de pana la 12 ani durata timpului de munca este de : a& 2 ore pe *i si de +) de ore pe saptamana b) ' ore pe zi si de &" de ore pe saptamana ; c& 1 ore pe *i urmata de o perioada de repaus de + de ore. 1). Enumerati # *ile de sar"atoare le.ala in care nu se lucrea*a : a& "& c& - $ si % ianuarie; - prima si a doua zi de (asti; - $ mai; - $ decembrie; - )dormirea Maicii Domnului; - prima si a doua zi de Craciun; - % zile pentru fiecare dintre cele doua sarbatori religioase anuale declarate astfel de cultele religioase legale altele decat cele crestine pentru persoanele apartinand acestora. - rusalii 11. 5ormarea profesionala a salariatilor se poate reali*a prin urmatoarele forme: a) participarea la cursuri organizate de catre angajator sau de catre furnizorii de servicii de formare profesionala din tara sau din strainatate; b) ucenicie organizata la locul de munca; c) formare individualizata. 1 . Ne.ocierea colecti!a este o"li.atorie$ cu e'ceptia ca*ului in care an.a/atorul are incadrati : a) mai putin de %$ de salariati ; "& mai mult de 13 salariati c& mai putin de , de salariati.

1#. Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica an.a/atorul in ca*ul in care salariatul sa!arseste o a"atere disciplinara sunt : a) avertismentul scris; "& suspendarea contractului indi!idual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi #) *ile lucratoarec) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. 1+. Este inter*isa an.a/area tinerilor pentru acti!itati care: a) depasesc in mod evident capacitatile lor fizice sau psihologice; b) implica o e#punere nociva la agenti to#ici cancerigeni care determina modificari genetice ereditare avand efecte nocive pentru fat pe durata graviditatii sau avand orice alt efect nociv cronic asupra fiintei umane; c) implica o e#punere nociva la radiatii. 1,. Codul 6uncii 7 8e.ea nr. ,#9 ))#$ repu"licata& : a) reglementeaza totalitatea raporturilor individuale si colective de munca modul in care se efectueaza controlul aplicarii reglementarilor din domeniul raporturilor de munca precum si jurisdictia muncii ; "& .u!ernea*a raporturile dintre patroni 7an.a/atori& pentru care se lucrea*a si salariati 7 an.a/ati & care prestea*a munca c& cuprinde totalitatea relatiilor care se formea*a intre oameni in procesul muncii. N:T;: .. E'aminator: .............................................

*ota + raspunsurile corecte sunt ingrosate