Sunteți pe pagina 1din 3

Model de contract individual de munc care poate fi adaptat pentru cadrele didactice salarizate n regim de plata cu ora

Unitatea de nvmnt
C.U.I _____________________C O N T R A C T I N D I V I D U A L D E M U N C

ncheiat i nregistrat sub nr. ..../...n registrul general de eviden a salariailor


A. Prile contractului
Angajator - Persoana juridic/fizic ....................................................., cu
sediul/domiciliul n ...., nregistrat la
registrul comerului/autoritile administraiei publice din .., sub numrul., cod
fiscal..., telefon .., reprezentat legal prin ...,
n calitate de .................................,
i
salariatul/salariata domnul/doamna ................................, domiciliat() n
localitatea .............................., str. ........................ nr. ............, judeul
...................., posesor/posesoare al/a buletinului/crii de identitate/paaportului seria ..........,
nr. ........, eliberat/eliberat de .......................................... la data de ................., CNP
.., autorizaie de munc/permis edere in scop de munc seria .. nr.
.. din data..,
am ncheiat prezentul contract individual de munc n urmtoarele condiii asupra crora am
convenit:

B. Obiectul contractului:

C. Durata contractului:
a) nedeterminat, salariatul/salariata ..................................... urmnd s nceap activitatea la
data de .......................;
b) determinat, de ..............luni, pe perioada cuprins ntre data de ..................
i data de ..................../pe perioada suspendrii contractului individual de munc al titularului de post.

D. Locul de munc
1. Activitatea se desfoar la (secie/atelier/birou/serviciu/compartiment, etc.)
din sediul social/punct de lucru/alt loc de munc organizat al
angajatorului .. .
2. n lipsa unui loc de munc fix salariatul va desfura activitatea astfel:..

E. Felul muncii
Funcia/meseria ................................. conform Clasificrii Ocupaiilor din Romnia;

F. Atribuiile postului
Atribuiile postului sunt prevzute n fia postului, anex la contractul individual de munc.

F
1
. Criteriile de evaluare a activitii profesionale a salariatului:
.

G. Condiii de munc:
1. Activitatea se desfoar n condiii grele, vtmtoare sau periculoase, potrivit Legii nr. 31/1991
2. Activitatea prestat se desfoar n condiii normale/deosebite/speciale de munc, potrivit Legii
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificrile i completrile ulterioare.

H. Durata muncii:
1. O norm ntreag, durata timpului de lucru fiind de .......... ore/zi .. ore/sptmn.
a). Repartizarea programului de lucru se face dup cum urmeaz . (ore zi/ore
noapte/inegal);
b). Programul de lucru se poate modifica n condiiile regulamentului intern/contractului colectiv de
munc aplicabil.

Model de contract individual de munc care poate fi adaptat pentru cadrele didactice salarizate n regim de plata cu ora
2. O fraciune de norm de..ore/sptmn(REPREZENTND
REMUNERAIE N REGIM DE PLAT CU ORA cu respectarea ART.10 DIN LEGEA NR.63/2011 privind
ncadrarea i salarizarea n anul 2011 a personalului didactic i didactic auxiliar din nvmnt; art.4 alin.2
din Metodologia i criteriile de acordare a gradaiei de merit n nvmntul preuniversitar aprobat prin
O.M.E.C.T.S nr.5617/11.11.2010; Legea nr.1/2011 Legea Educaiei Naionale i O.M.E.C.T.S nr.4660 din
20.07.2011)

a).Repartizarea programului de lucru se face dup cum urmeaz:.(ore zi/ore
noapte);
b). Programul de lucru se poate modifica n condiiile regulamentului intern/contractului colectiv de
munc aplicabil.
c). Nu se vor efectua ore suplimentare cu excepia cazurilor de for major sau pentru alte lucrri
urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau nlturrii consecinelor acestora.

I. Concediul
Durata concediului anual de odihn este de .......... zile lucrtoare, n raport cu durata muncii (norm
ntreag, fraciune de norm).
De asemenea, beneficiaz de un concediu suplimentar de .
J. Salarizare:
1. Salariul de baz lunar brut: ......................... lei;
2. Alte elemente constitutive:
a). sporuri ............................;
b). indemnizaii ..;
b
1
). Prestaii suplimentare in bani .
b
2
). Modalitatea prestaiilor suplimentare in natur .. .
c). alte adaosuri.;
3. Orele suplimentare prestate n afara programului normal de lucru sau n zilele n care nu se
lucreaz ori n zilele de srbtori legale se compenseaz cu ore libere pltite sau se pltesc cu un spor la
salariu, conform contractului colectiv de munc aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
4. Data/datele la care se pltete salariul este/sunt ......................... .

K. Drepturi i obligaii ale prilor privind sntatea i securitatea n munc:
a). echipament individual de protecie .......................................;
b). echipament individual de lucru .............................................;
c). Materiale igienico-sanitare ................................................;
d). alimentaie de protecie .....................................;
e). alte drepturi i obligaii privind sntatea i securitatea n munc ......................................... .

L. Alte clauze:
a). perioada de prob este de zile calendaristice;
b). perioada de preaviz n cazul concedierii este de zile lucrtoare, conform Legii
nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munc;
c). perioada de preaviz n cazul demisiei este de .zile lucrtoare, conform
Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificrile si completrile ulterioare sau Contractului colectiv de munc
aplicabil;
d). n cazul n care salariatul urmeaz s-i desfoare activitatea n strintate, informaiile
prevzute la art.18 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regsi i n contractul individual de
munc;
e). alte clauze.

M. Drepturi i obligaii generale ale prilor:

1. Salariatul are, n principal, urmtoarele drepturi:

a) dreptul la salarizare pentru munca depus;
b) dreptul la repaus zilnic i sptmnal;
c) dreptul la concediu de odihn anual;
d) dreptul la egalitate de anse i de tratament;
e) dreptul la securitate i sntate n munc;
f) dreptul la acces la formare profesional.
Model de contract individual de munc care poate fi adaptat pentru cadrele didactice salarizate n regim de plata cu ora

2. Salariatului i revin, n principal, urmtoarele obligaii:

a) obligaia de a realiza norma de munc sau, dup caz, de a ndeplini atribuiile ce i revin conform
fiei postului;
b) obligaia de a respecta disciplina muncii;
c) obligaia de fidelitate fa de angajator n executarea atribuiilor de serviciu;
d) obligaia de a respecta msurile de securitate i sntate a muncii n unitate;
e) obligaia de a respecta secretul de serviciu.

3. Angajatorul are, n principal, urmtoarele drepturi:

a) s dea dispoziii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitii lor;
b) s exercite controlul asupra modului de ndeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) s constate svrirea abaterilor disciplinare i s aplice sanciunile corespunztoare, potrivit legii,
contractului colectiv de munc aplicabil i regulamentului intern.
d) sa stabileasc obiectivele de performana individual a salariatului;

4. Angajatorului n revin, n principal, urmtoarele obligaii:

a) s nmneze salariatului un exemplar din contractul individual de munc, anterior nceperii
activitii;
a
1
) s acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munc, din
contractul colectiv de munc aplicabil i din lege;
b) s asigure permanent condiiile tehnice i organizatorice avute n vedere la elaborarea normelor
de munc i condiiile corespunztoare de munc;
c) s informeze salariatul asupra condiiilor de munc i asupra elementelor care privesc
desfurarea relaiilor de munc;
d) s elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv
activitatea desfaurat de acesta, durata activitii, salariul, vechimea in munca, in meserie si specialitate;
e) s asigure confidenialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;

N. Dispoziii finale
Prevederile prezentului contract individual de munc se completeaz cu dispoziiile Legii nr. 53/2003
- Codul Muncii i ale contractului colectiv de munc aplicabil ncheiat la nivelul angajatorului/grupului de
angajatori/ramurii/naional, nregistrat sub nr. ./.. la Inspectoratul
Teritorial de Munc a judeului/municipiului ./Ministerul Muncii i Solidaritii sociale.
Orice modificare privind clauzele contractuale n timpul executrii contractului individual de munc
impune ncheierea unui act adiional la contract, conform dispoziiilor legale, cu excepia situaiilor in care o
asemenea modificare este prevzut in mod expres de lege.
Prezentul contract individual de munc s-a ncheiat n dou exemplare, cte unul pentru fiecare
parte.
O. Conflictele n legtur cu ncheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau ncetarea
prezentului contract individual de munc sunt soluionate de ctre instana judectoreasc competent
material i teritorial, potrivit legii.

Angajator, Salariat,

.. Semnatura
Data .


Reprezentant legal,

..

Pe data . prezentul contract nceteaz in temeiul art. .. din Legea
nr. 53-2003, republicat, n urma ndeplinirii procedurii legale.


Angajator,

S-ar putea să vă placă și