Sunteți pe pagina 1din 3

.

unitatea
DECIZIA
de numire a persoanei care exercita CFPP
Nr...............din..................
........................... director .............................., numita prin decizia
nr................. a ISJ ........... dispune:
In temeiul prevederilor OG nr.119/1999, privind auditul public
intern si controlul financiar preventiv cu modificarile si completarile
ulterioare, ale OM! nr."##/#$$%, pentru aprobarea &ormelor
Metodolo'ice Generale referitoare la e(ercitarea )..!.preventiv,
precum si *ispozitia Ordonatorului !rincipal de )redite
nr. ........................
Decide:
+rt.1 *oamna ............... .........................din cadrul Serviciului
)ontabilitate avand functia de administrator financiar este desemnata sa
e(ercite controlul financiar preventiv incepand cu data
de..................................
)ompetenta persoanei desemnate se refera la documentele si
operatiunile prevazute in ane(a 1 la prezenta decizie.
+rt.#. ,iza de control financiar preventiv se aplica conform art.-%
din OM! "##/#$$%, persoana desemnata avand si'iliul nr.1
+rt.%. Se acorda d.nei ........................................ un spor de 1$/,
aplicat la salariul de baza stabilit conform art.0 )apitolul II din 1e'ea
nr.2%/#$11, incepand cu data de .........................
+rt. -. !rezenta decizie va fi dusa la indeplinire de doamna
333333.33. administrator financiar al ........................
DIRECTOR,
.......................................

ANEXA NR.
OPERATI!NI "!P!"E C.F.P.
Denumirea operatiunii Comp de specia#it.care
pre$inta doc. #a contro#
Compartimentu#
de C.F.P.
)ontracte , comenzi de aprovizionare
e(ecutari de lucrari si servicii
+dministrativ )ontabil sef
)omenzi ptr.reparatii curente,intretinere,procurare
M si obiecte de inventar
+dministrativ )ontabil sef
)omenzi sau contracte ptr. urnizarea de ener'ie
electrica,termoficare,apa,canalizare,etc.
+dministrativ )ontabil sef
)ontracte ptr.perfectionare cadrelor didactice Secretariat )ontabil sef
*eratizari,dezinfectii,i'ienizari +dministrativ )ontabil sef
4onuri de consum materiale +dministrativ )ontabil sef
Stat de plata a salariatilor Secretariat )ontabil sef
Stat de plata )O Secretariat )ontabil sef
Stat de plata a5utor deces Secretariat )ontabil sef
,irari de credite in cadrul aceluiasi capitol bu'etar
incepind cu trim III al anului finaciar
contabilitate
Ordonantare la plata privind ac6izitia pubilca de
produse , servicii, lucrari
contabilitate )ontabil sef
Ordonantare la plata a statelor de salarii , precum si
a altor drepturi de personal si a obli'atiilor fiscale
aferente acestora
contabilitate )ontabil sef
acturi privind plata utilitatilor +dministrativ )ontabil sef
acturi privind aprovizionarea cu materiale,obiecte
de inventar si mi5loace fi(e
+dministrativ )ontabil sef
)ontracte,comenzi de aprovizionare
7(ecutari de lucrari si servicii
+dministrativ )ontabil sef
)omenzi ptr.reparatii curente,intretinere,procurare
M si obiecte de inventar
+dministrativ )ontabil sef
)omenzi sau contracte ptr. urnizarea de ener'ie
electrica,termoficare,apa,canalizare,etc.
+dministrativ )ontabil sef
)ontracte ptr.pre'atirea cadrelor didactice Secretariat )ontabil sef
)ontracte ptr. Inc6irieri cladiri la terti +dministrativ )ontabil sef
*eratizari,dezinfectii,i'ienizari +dministrativ )ontabil sef
4onuri de consum materiale +dministrativ )ontabil sef
Inacasarea produselor livrate si serviciilor prestate )ontabilitate )ontabil sef
acturi privind vinzarea de produse )ontabilitate )ontabil sef
!lata privind aprovizionarea te6nico.
materiala,e(ecutarea de lucrari si prestarea de
servicii
)ontabilitate )ontabil sef
acturi privind aprovizionarea cu materiale,obiecte
de inventar,piese de sc6imb
+dministrativ )ontabil sef
acturi ptr. 8eparatii,intretinere mi5l.
Gospodaresti,pre'atirea
cadrelor,multiplicari,remedieri cladiri.
+dministrativ )ontabil sef
Ordin de plata )ontabilitate )ontabil sef
Stat de plata a salariatilor Secretariat )ontabil sef
Stat de plata )O Secretariat )ontabil sef
Stat de plata a5utor deces Secretariat )ontabil sef
Stat de plata burse elevi Secretariat )ontabil sef
!lata drepturilor materiale Secretariat )ontabil sef
Ordinele de deplasare,certificarea necesitatii
deplasarii ptr. +cordarea avansului
+dministrativ )ontabil sef
DIRECTOR,
...........................................
................................................................
DECIZIA
pri%ind termenu# de acordare&re'u$ a CFPP
Nr...............din..................
......................... director al ................................., numita prin
decizia nr................. a ISJ ............... dispune:
In temeiul prevederilor OG nr.119/1999, privind auditul public
intern si controlul financiar preventiv cu modificarile si completarile
ulterioare, ale OM! nr."##/#$$%, pentru aprobarea &ormelor
Metodolo'ice Generale referitoare la e(ercitarea )..!.preventiv,
precum si *ispozitia Ordonatorului !rincipal de )redite
nr. ........................
Decide:
+rt.1.9ermenul de verificare a operatiunilor supuse )..!.!. si de
acordare/refuz a vizei )..!.!., este stabilit in tabelul de mai 5os:
OPERATI!NEA
TER(EN DE ACORDARE &REF!Z
)IZA C.F.P.P
)ontracte , comenzi de aprovizionare
e(ecutari de lucrari si servicii
% zile de la data primirii documentului la viza
)omenzi ptr.reparatii curente,intretinere,procurare M si obiecte de
inventar
% zile de la data primirii documentului la viza
)omenzi sau contracte ptr. urnizarea de ener'ie
electrica,termoficare,apa,canalizare,etc.
% zile de la data primirii documentului la viza
)ontracte ptr.perfectionare cadrelor didactice % zile de la data primirii documentului la viza
*eratizari,dezinfectii,i'ienizari % zile de la data primirii documentului la viza
4onuri de consum materiale % zile de la data primirii documentului la viza
Stat de plata a salariatilor % zile de la data primirii documentului la viza
Stat de plata )O % zile de la data primirii documentului la viza
Stat de plata a5utor deces % zile de la data primirii documentului la viza
,irari de credite in cadrul aceluiasi capitol bu'etar incepind cu trim III al
anului finaciar
% zile de la data primirii documentului la viza
Ordonantare la plata privind ac6izitia pubilca de produse , servicii,
lucrari
% zile de la data primirii documentului la viza
Ordonantare la plata a statelor de salarii , precum si a altor drepturi de
personal si a obli'atiilor fiscale aferente acestora
% zile de la data primirii documentului la viza
acturi privind plata utilitatilor % zile de la data primirii documentului la viza
acturi privind aprovizionarea cu materiale,obiecte de inventar si
mi5loace fi(e
% zile de la data primirii documentului la viza
+rt. #. !rezenta decizie va fi dusa la indeplinire de doamna
333333.33. desemnata cu e(ercitarea )!!.
DIRECTOR,
.......................................

S-ar putea să vă placă și