Sunteți pe pagina 1din 2

EFICIENTA INVESTITIILOR CURS II 1.3. Clasificarea investitiilor a) dupa nationalitatea capitalului investit : autohtone st aine !

i"te

#) dupa su sa de p ovenienta a capitalului : - investitii eali$ate din su se p op ii ca e se pot const ui din : p o%it& %ondul de a!o ti$a e& din venitu ile o#tinute din van$a ea uno active ' - investitii eali$ate din su se at ase : c edite #anca e ' c) dupa natu a investitiilo : - investitii co po ale : se !ate iali$ea$a in ele!ente de capital %i" si alte cate(o ii de active si la andul lo & cup ind : - investitii p op iu-$ise - investitii asi!ilate - investitii neco po ale : cheltuieli pt c ea ea si !entine ea etelelo co!e ciale& cheltuieli cu activitati de ce ceta e-de$volta e pt at a(e ea de clienti ca e in cel !ult ) ani vo asi(u a succesul co!e cial al %i !ei& cheltuieli cu %o !a ea si pe %ectiona ea pe sonalului& cheltuieli cu eali$a ea de studii& anali$e& dia(nostice econo!ico-%inancia e de !ana(e!ent si !a *etin( ' - investitii %inancia e : cu!pa a ea de titlu i de valoa e +actiuni& o#li(atiuni) si cu!pa a e de c eante' d) dupa scopul in ca e se eali$ea$a investitiile sau dupa o#iectivul u !a it : o#iective noi) investitii st ate(ice , o%ensive +se eali$ea$a pt e"tinde ea cotei de piata& pt pat unde ea de noi piete) - de%ensive +pt p ote-a ea %i !ei %ata de concu enti& pt past a ea po$itiei %i !ei pe ca e o a e pe piata) investitii de inlocui e a capitalului %i" u$at !o al si %i$ic investitii pt c este ea econo!ica +investitii pt de$volta e& e"tinde e sau pt c ea e de

e) dupa ( adul de isc : du ata scu ta - investitii cu ( ad de isc !ode at sau !ediu : pt !ode ni$a e& de$volta e& etehnolo(i$a e& %a a schi!#a ea pietei de des%ace e - investitii cu ( ad de isc idicat : i!plica costu i idicate& du ata de viata a o#iectivului de investitii este de peste .) ani& du ata de ecupe a e a capitalului este de /-0 ani si pot %i destinate c este ii capacitatii de p oductie cu peste )12 - investitii cu ( ad de isc %oa te idicat : au la #a$a solutii tehnice noi& lansa e de p oduse noi ' investitii cu ( ad de isc !ini! : investitii st ate(ice eali$ate cu a-uto ul statului investitii cu ( ad de isc edus : investitii eali$ate pt inlocui ea uno utila-e u$ate pe

%) dupa destinatie : - investitii p oductive +!i-loace de p oductie) - investitii nep oductive +investitii cu ca acte social& investitii e%ectuate pt cu!pa a ea uno #unu i cu ca acte speculativ) %) dupa destinatie : investitii di ecte investitii cone"e investitii colate ale

1.4. Surse de finantare ale investitiilor - capitalul p op iu al %i !ei de al ca ui nivel depinde de ( adul de solva#ilitate al acestuia3 Solva#ilitatea se !asoa a in : ata de solva#ilitate 4 capital p op iu 5 total pasive 6 711 3 Aceasta ata e 8#una9 atunci cand indicato ul a e valoa ea : )1 2 - c editele sau su sele i!p u!utate pot %i p op iu-$ise +o#tinute de la #anci sau alte institutii speciali$ate in activitati de investitii& sau pot %i o#tinute p in e!isiunea de o#li(atiuni) - ;ARRANT : consta in e!isiuni de titlu i de valoa e ca e ii con%e a poseso ului d eptul de a cu!pa a actiuni ale e!itentului int -o pe ioada de ti!p dete !inata - leasin(-ul : cu!pa a ea uno #unu i si inchi ie ea acesto a clientilo < la s%a situl cont actului de leasin(& clientul poate cu!pa a #unul la un p et p esta#ilit3 1.5 Rolul investitiilor in economia de piata =e$volta ea econo!ica si sociala a unei ta i depinde in !od hota ato de dina!ica& volu!ul si calitatea investitiilo eali$ate3 E%ectele eali$a ii investitiilo pot %i clasi%icate in . cate(o ii p incipale : a) e%ecte econo!ice : c este ea p o%itului& a venitului si ci% ei de a%ace i c este ea si dive si%ica ea o%e tei a(3 econ3 c este ea ce e ii de #unu i si se vicii de$volta ea& etehnolo(i$a ea si innoi ea capacitatii de p od3 e"istente c este ea ( adului de pa ticipa e a ta ii la ci cuitul econo!ic inte national i!#unatati ea !ediului econo!ic

#) e%ecte sociale : c ea ea locu ilo de !unca c este ea ( adului de ocupa e si educe ea so!a-ului c este ea nivelului de t ai si a calitatii vietii c este ea calitatii %o tei de !unca c este ea cont i#utiei la #u(etul statului de$volta ea cultu ii