Sunteți pe pagina 1din 8

STUDIU PRIVIND SITUATIA FALIMENTELOR DIN ROMANIA IN ANUL 2012 - Trimestrul I

Sursa: http://www.coface.ro/CofacePortal/RO/ro_RO/pages/home/cine_suntem/StiriSiEvenimente/St udiisiAnali e!news"st_ins_#$%#_%

Distributia sect riala si terit riala a !alime"tel r i" Trimestrul I 2012


Coface Romania a reali at un nou studiu privind evolutia numarului de falimente in Romania& de aceasta data luand in calcul ca urile inregistrate la Oficiul 'ational al Registrului Comertului in cursul primului trimestru al anului curent. Ca si in celelalte studii reali ate& prin denumirea generica de (falimente( au fost luate in considerare toate ca urile de insolventa inregistrate si anume companii pentru care s)a deschis o procedura de faliment *generala sau simplificata+ sau aflate in reorgani are ,udiciara si firme pentru care a fost inchisa procedura de faliment.

-in anali a Coface& reali ata pe .a a datelor furni ate de Oficiul 'ational al Registrului Comertului& re ulta ca in primul trimestru al anului curent un numar total de /./%/ companii se aflau in diverse stadii ale procedurii de insolventa& in scadere cu )0/&123 fata de aceeasi perioada a anului anterior. Se o.serva scaderea generali ata pentru toate sectoarele de activitate a volumului insolventelor inregistrate in primul trimestru al anului curent fata de aceeasi perioada a anului anterior. Sectoarele care au inregistrat cea mai mare scadere a volumului dosarelor de insolventa sunt: 4ndustria 5etalurgica *)/6&/63+& 4ndustria de masini si echipamente *)2#&7$3+& Sanatate si asistenta sociala *)2$3+ ) scaderea procentuala semnificativa fiind datorata in special efectului de .a a po itiv. Sectoarele care au inregistrat cele mai mari scaderi ale insolventelor in dinamica a.soluta sunt cele care ocupa primele 0 po itii in clasament: Comertul cu amanuntul *)/#%+& Comertul cu ridicata si distri.utie *)/66+& respectiv Constructii *)/#/+. -istri.utia sectoriala a primului trimestru din anul curent nu aduce surpri e ma,ore in ceea ce priveste po itionarea primelor %$ sectoare. Astfel& primele trei po itii ale clasamentului ) Comert cu amanuntul& Comert cu ridicata si Constructii ) raman neschim.ate pentru al patrulea an consecutiv& din punct de vedere al sectoarelor repre entative si concentrea a cea mai mare parte a numarului de insolvente inregistrate in 8% #$%#& respectiv 2/&6/3& o sta.ili are a nivelului inregistrat in aceeasi perioada a anului anterior ) de 22&9$3. 5ai mult decat atat& pentru al treilea an consecutiv& primele ece sectoare care inregistrea a cel mai mare numar al firmelor aflate in insolventa raman neschim.ate& singurele modificari fiind la nivel de ordine in cadrul topului& dar cu variatii de una& ma:im doua po itii. Astfel& Comertul cu amanuntul revine pe prima po itie& confirmandu)se persistenta dificultatilor de ordin financiar cu care se confrunta firmele din acest sector. Anali and evolutia ca urilor de insolventa pe rol in ultimii 2 ani de ile& se o.serva o tendinta de consolidare a gradului de concentrare a volumelor in primele 0& respectiv 2 sectoare. Astfel& ponderea primelor 0 sectoare care au inregistrat cele mai multe dosare pe rol in insolventa in cifre a.solute a variat in ultimii 2 ani intre /93 ) 2/3& iar primele 2 sectoare intre 103 ) 173. -e asemenea& deviatia a.soluta a numarului de insolvente inregistrat in 8% #$%#& comparativ cu situatia anului anterior este de )#.0/$ si este generata in proportie de 273 de top 0 in clasamentul insolventelor pentru 8% #$%# *scaderi consolidate de %0// firme in top 0+.

Sectoarele care inregistrea a in mod traditional cele mai multe insolvente sunt Comertul cu amanuntul si Comertul cu ridicata si distri.utie. Acest lucru se datorea a in special faptului ca in aceste sectoare sunt inregistrate cele mai multe companii active *023 la sfarsitul primului trimestru #$%#+& dependenta ridicata de intermedierea volumelor mari si de creditul primit pe lantul de furni are& cu pro.a.ilitate de ram.ursare indoielnica in ca ul unor .loca,e financiare sau cereri in scadere. -esi sentimentul de incredere in randul consumatorilor pe plan local s)a deteriorat puternic in ultimii # ani& incepand cu al doilea semestru al anului anterior se o.serva o im.unatatire graduala a acestui indicator& relativ cu dinamica inregistrata in tarile .alcanice *ca medie+ si ona ;E%7 *fara 'oile State 5em.re+. Conform statisticilor pu.licate de Eurostat& perspectivele gradului de incredere in comertul cu amanuntul inregistrate in Romania sunt mai optimiste decat media inregistrata in ona ;E%7 si mult superioare comparativ cu media inregistrata in tarile .alcanice.

-esi in anul #$%% a inregistrat o usoara contractie *)#.23 in serie .ruta si )0.03 in serie a,ustata se onier+& volumul cifrei de afaceri in Comertul cu amanuntul a inregistrat o evolutie sensi.il po itiva in primul trimestru al anului curent. Astfel& conform 4nstitutului 'ational de Statistica& in trimestrul 4 #$%#& volumul cifrei de afaceri din Comertul cu amanuntul *cu e:ceptia Comertului cu autovehicule si motociclete+ a crescut fata de trimestrul 4 #$%%& atat ca serie .ruta& cat si ca serie a,ustata in functie de numarul de ile lucratoare si de se onalitate cu 0&73& respectiv cu /&23. 4n .a a tendintelor amintite anterior si revenirii graduale a veniturilor salariatilor din sectorul pu.lic& estimam o usoara crestere a consumului privat pentru anul curent de <#3. Astfel& in anul curent putem asista la o contractie a volumului insolventelor inregistrate in primele doua sectoare *Comertul cu amanuntul si Comertul cu ridicata si distri.utie+. Po itia a treia in clasamentul insolventelor este ocupata in continuare de Constructii& sector care a inregistrat 1/2 insolvente in primul trimestru al anului curent& in scadere semnificativa cu )/$3 fata de aceeasi perioada a anului anterior. 8endinta po itiva este confirmata de gradul ridicat de incredere inregistrat in Romania& mai optimist decat media tarilor .alcanice si compara.il cu nivelul mediu inregistrat in ona ;E%7. Astfel& nivelul acestui indicator raportat de Eurostat la sfarsitul lunii Aprilie #$%# se situa la )#% puncte& fata de )/$ in medie pentru tarile .alcanice .

8endinta de crestere a volumului lucrarilor de constructii din trimestrul 444 al anului anterior a fost temperata in ultimele doua trimestre. Astfel& conform Eurostat& volumul lucrarilor de constructii inregistrat pentru Romania in primul trimestru al anului curent a inregistrat o usoara contractie de )%.63 fata de aceeasi perioada a anului anterior& scadere inferioara comparativ cu cea inregistrata in ona ;E%7 de )2.13. Singurele tari din ona Euro care au inregistrat o crestere a volumului lucrarilor de constructii in perioada anali ata au fost =etonia& =ituania si Polonia.

Anali and dinamica lunara a insolventelor in corelatie cu firmele active *persoane ,uridice+ si inmatriculari noi *fara P>A si intreprinderi 4ndividuale+& se o.serva urmatoarele tendinte:

Scaderea insolventelor incepand cu luna 4ulie #$%% fata de aceeasi luna a anului anterior& cea mai mare scadere fiind inregistrata in luna fe.ruarie #$%# *)/13+. Cresterea numarului de inmatriculari de firme noi pentru fiecare firma intrata in insolventa. Astfel& valoarea acestui indicator s)a situat la sfarsitul lunii 5artie #$%# la 0&%#& revenind aproape de nivelul inregistrat la sfarsitul anului #$$6.

Scaderea numarului de insolvente la %.$$$ de companii active& pe fondul cresterii comerciantilor activi din punct de vedere ,uridic si scaderii insolventelor.

-aca se considera si restul proceselor care conduc la incetarea activitatii derulate de o firma *di olvare& radiere si suspendare+ se o.serva ca numarul inmatricularilor de noi firme *fara P>A si 44+ acopera doar o parte din volumul firmelor care si)au intrerupt activitatea. Astfel& nivelul acestui indicator pentru primul trimestru al anului curent este de apro:imativ 223& in usoara crestere fata de aceeasi perioada a ultimilor doi ani& dar net inferior nivelului inregistrat in primul trimestru #$$6& respectiv 99&%%3. Astfel& cresterea .alantei de comercianti activi o.servata in #$%% si primul trimestru al anului curent se datorea a in principal infiintarii de P>A si intreprinderi individuale.

-istri.utia teritoriala a ca urilor de insolventa in primul trimestru al anului curent a suferit& in linie cu variatiile similare din trecut pentru acest indicator& modificari importante fata de situatia e:istenta la sfarsitul anului #$%% si aceeasi perioada a anului anterior. -in primele %$ ,udete ca numar de insolvente inregistrate la sfarsitul 8% #$%%& 1 se regasesc si in topul primelor %$ de la sfarsitul 8# #$%#. ?udetele care nu si)au pastrat po itiile in top %$ comparativ cu anul anterior& inregistrand astfel o evolutie descrescatoare a numarului insolventelor sunt @rasov& Constanta& Aunedoara si 4asi& locul acestora fiind ocupat de Arad& Suceava& @istrita)'asaud si -am.ovita. -e remarcat situatia ,udetului Suceava& care nu a inregistrat nici o insolventa in 8% #$%% si doar o insolventa pe tot parcursul anului #$%%& in timp ce in 8% #$%# s)au inregistrat %97 insolvente doar in acest ,udetB ?udetele care au inregistrat o crestere masiva a insolventelor in 8% #$%# comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior sunt Arad& 5ures *triplare a numarului de insolvente+ si -am.ovita *du.lare a numarului de insolvente+. ?udetele care au inregistrat o scadere o insolventelor si o consolidare a situatiei economice din acest punct de vedere sunt @rasov& Constanta& 4asi& @otosani& Aarghita si Covasna *contractia in medie ponderata find de )7/3+.

-upa cum se poate o.serva din anali a ca urilor de insolventa pe one geografice& cea mai afectata regiune in 8% #$%# a fost Sudul tarii& cu un numar de 622 companii in insolventa& urmata fiind de ')C tarii cu 71# ca uri si de S)E tarii cu 2#1 de ca uri. 8oate regiunile au inregistrat scaderi ale insolventelor pe sold la sfarsitul primului trimestru #$%# fata de aceeasi perioada a anului anterior.