Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educaiei al Republicii Moldova Direcia nvmnt Dondueni

APROB: ____/_______/20____ _________ Pilipenco Dina

C O O R D O N A T: ____/_______/20____ ______________ Sochirca Elina

Proiect didactic
SUBIEC U!"

Scoala ne invata a trai in pace

Clasa IV-a Serdeniuc Cris ian A!"


nvtor n nvmnt primar

#D $Doi%

Anul colar: 20&2'20&(

PROIECT DIDACTIC
Data: 1 septembrie 2012 Diriginte: SERDENIUC CRISTIAN A. Disciplina: Dirigentia Subiectul: c!ala ne "n#a$% a tr%i "n pace& Timp: '( minute. Sc!p: ) *!rmarea m!ti#a$iei ele#ului +e a "n#%$a. ) De,#!ltarea interesului pentru -c!al%.

.biecti#e !pera$i!nale: O1 S comunice despre coal i despre cmpul semantic al acestui cuvnt, libertate, plai, grai, democraie, popor, obicxeiuri, pace; O2 S realizeze un interviu simulat ntre nvtor i elev; elev elev la tematic; O! S explice necesitatea nvrii; O" S discute rolul colii n societate; O# S redacteze un mesa$ stimulator pentru toi elevii din coal cu re%erire la subiectul leciei& /et!+e -i pr!ce+ee +i+actice: ) C!municare0 e1plicarea0 e1emplul0 pr!blemati,area0 te1tele calc2iate0 asaltul +e i+ei0 met!+a semni3ica$iil!r ascunse0 rep!rta4ul simulat0 5 +e ce0 +esc!perire0 +em!nstrare0 careu0 p!#estire0 !bser#are0 energi,ant0 "ntreb%ri) panel. Sup!rt +i+actic: ) 6lan-e0 3i-e0 rec2i,ite -c!lare0 imagini0 micr!3!n0 ma2et% +e tele#i,!r. *!rme +e e#aluare: ) *r!ntal0 "n grup0 in+i#i+ual.

E apele lec)iei E+ocare

Reper oriul diri*in elui


) Salutul cu clasa. ) Energi,antul: 7Salut& Salut0 m% numesc +!mnul Cristian0 sunt un pr!3es!r. 1. Acr!sti2ul cu#"ntului 7sc!al%& C!municare "n ba,a cel!r e1puse. 2. S% pri#im careul pr!pus: S N . N R )

S ra e*ii didac ice


C!municare. Energi,ant.

Ac i+i a ea ele+ilor
.rgani,area materialel!r pentru lec$ie. .rgani,area "n b%nci. Salutul cu +irigintele. ) Salut +l Cristian0 sunte$i un pr!3es!r. 8energi,antul c!ntinu% repe+e9 S) sinceritate C) c!pii .) !menie A)amabilitate :) limba matern% A ; abs!l#ire0 etc.

Reali,area sensului

/et!+a semni3ica$iil!r ascunse. Desc!perire.

C O A /

. A . D E T A . P T A R A T A A T T A <. Anun$area subiectului -i a !biecti#el!r. '. Asaltul +e i+ei 7Sc!ala& (. =n timp +e un minut #e$i scrie pe ! 3i-% +e ce "n#%$a$i. /!ti#a$i alegerea0 care este sc!pul pentru care #!i "n#%$a$i> 5. S% c!mplet%m te1tele calc2iate: a. 6entru mine -c!ala este !........ b. 6entru mine -c!ala este un...... c. :a -c!al% #enim s%............ +. :a -c!al% "nt"lnim.................... e. Trec"n+ +in clas% "n clas% ....... 3. =mi iubesc -c!ala natal%......... ?. Reali,area unui inter#iu simulat. @rupul A: 6r!3es!rul -i ele#ul. @rupul A: ele#ul cu c!legii. @rupul C: pr!3es!rul cu pr!3es!rii. B. C!mpleta$i prin 5 +e ce #$coala pornete de la primele litere i continu la maturitate% C. Imagina$i)#% c% "ntr)! ,i s)ar "nc2i+e t!ate -c!lile. Ce s)ar "nt"mpla pentru un an mai ap!i>

Dem!nstrare. Careu .bser#are. *i-e 6lan-e rec2i,ite -c!lare. Arainst!rming. :ucru in+i#i+ual.

) )

EF6RESIA: 7Sc!ala te "n#a$% a tr%i "n #ia$%&. Ele#ii c!munic% +espre 3ra,%. Sesi,%m tema.

Scoala: cas% +e cun!-tin$e0 cas% +e cultur%0 l%ca- s3"nt0 gr%+ina c!pil%riei0 institu$ie +e "n#%$%m"nt0 e+uca$ie0 etc. ) c!ala este lumea un+e m% simt iubit0 ap%rat -i apreciat... Ele#ii c!mpletea,% !ral enun$urile ast3el "nc"t ele s% aib% sens l!gic.

) Te1tele calc2iate. *r!ntal

Inter#iul simulat "n grup.

Ele#ii lucrea,% "n grup0 ap!i pre,int% num%rul preg%tit "n 3a$a clasei. G!r respecta tematica lec$iei 7c!ala&. ) ) ) ) ) De ce0 6entru c% +e lan a-tere !mul "ncepe a "n#%$aH De ce0 6entru c% !mul permanent "n#a$% ce#a n!u. 6entru c% -c!ala e1ist% -i "n 3amilie -i "n s!cietate.

5 DaE e1plicare pr!blemati,are

Re1lec)ii

10. C!municare "n ac$iune: 11. 6!#esti$i prin argumente +!#e+ite cum p!ate 3i asigurat% ! e+uca$ie +e calitate "n -c!ala natal%> Care este r!lul -c!lii "n s!cietate> Ar trebui s% "n#e$e t!$i> 12. =ntreb%ri) panel la tem%.

C!municare g2i+at%

Ele#ii caut% s!lu$ia pr!blemati,%rii. a. De ce "n#%$%m at"t +e mult> b. Ce ar trebui -i ce nu s% "n#%$%m> c. C"t +e mult #al!rea,% ! n!t% bun%> Etc.

Nara$iune :ucru "n grup. @rupul A #s grupul A. Ele#ii preg%tesc c"te#a "ntreb%ri la tema

E2 indere

1<. C!municat 7c!ala #iit!rului& 6r!iect -i +esen la tematica. In3!rmatie la subiect.

c!municare

lec$iei0 ap!i le #!r "nainta spre r%spuns ri#alil!r -i #ers!. Sinte,% !ral% Aprecierea re,ultatel!r ele#il!r. N!tarea.