Sunteți pe pagina 1din 2

GRILA DE CORECTARE SUBIECTE - AUTORIZRE DIRIGINTI DE ANTIER

N DOMENIUL 10.1 Consolidari constructii inclusiv monumente


Subiectul

SESIUNEA NOIEMBRIE 2007


Rspunsul corect

BC

A Obtinerea acordurilor, avizelor, AC


B asigurarea verificarii executiei prin diriginti de specialitate
C- intocmirea cartii tehnice si predarea catre proprietar

AB

AC

ABCD

10

CD

11

12

ABC

13

AB

14

15

A-respectarea prevederilor din AC


B- realizarea lucrarilor conf. Cu prevederile contractului, ale
proiectului, reglementarilor tehnice
C- proiectant

16

17

18

BC

19

20

21

22

ABC

23

24

25

26

A=C8/10 , B= fizice si chimice

Subiectul

Rspunsul corect

27

AC

28

AC

29

30

BC

31

BC

32

AB

33

34

AB

35