Sunteți pe pagina 1din 8

GUVERNUL ROMNIEI

INSPECTORATUL DE STAT N CONSTRUCII


SUBIECTE PENTRU EXAMENUL N VEDEREA AUTORIZRII CA DIRIGINTE DE ANTIER N DOMENIUL: 8.3. INSTALAII AFERENTE CONSTRUCIILOR CATEGORIILE DE IMPORTAN A! B! C I D" # INSTALAII DE GAZE$ SESIUNEA %&'()*+'( ,--. ATENIE / Proba scrisa va dura 2 ore. Rspunsurile corecte vor fi bifate cu un X n csua corespunztoare. Un subiect poate avea mai multe rspunsuri corecte, caz n care vor fi bifate mai multe csue. ac a fost bifat un rspuns corect !i unul "re!it se vor acorda # $zero% puncte. &u se admit corecturi. &ota minima de admitere '(. )ubiectul nr. * #, + puncte Pentru a fi admise, e,amenul vizual al imbinarilor prin sudura cap la cap trebuie sa evidentieze urmatoarele rezultate. 0 cordonul de sudura sa fie uniform pe intrea"a circumferinta a tevii/ profilul de sudura in centrul cordonului sa fie la nivelul diametrului e,terior al elementului sudat/

1 pe suprafata e,terna a cordonului pot e,ista in procent de ma,. *#2, porozitati, incluziuni de pulberi sau alte contaminari/ )ubiectul nr. 2 #,+ puncte upa e,ecutarea sudurii prin electrofuziune, lipitura trebuie sa fie supusa la incercari pentru verificarea urmatoarelor cerinte. 0 1 respectarea latimea inserarii, stabilita in prealabil pentru elementele de sudat/ latimea fiecarei parti de cordon de sudura trebuie sa fie circa 3#2 din "rosimea peretului de fitin"/ elementele sudate trebuie sa fie corect aliniate/

1 - IG

)ubiectul nr. + #,+ puncte Pentru alementarea punctelor de consum care nu sunt amplasate lan"a pereti, se admite montarea conductelor in canale amena4ate in pardoseala , cu respectarea unor conditii. &umiti + conditii prevazute de re"lementarile in domeniu............................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................

)ubiectul nr. 5 Prevederile 6e"ii nr. *#7*338 se aplic. 0 1 construciilor definitive !i provizorii instalaiilor aferente construciilor !i a instalaiilor te9nolo"ice

#,2 puncte

construciilor de orice cate"orie !i instalaiilor aferente acestora, precum !i lucrrilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare !i de reparaii ale acestor a

)ubiectul nr. 8 #,2 puncte iri"intele de !antier are dreptul de a interzice e,ecutantului utilizarea de lucrtori neautorizai pentru meseriile la care re"lementrile te9nice au prevederi n acest sens: . 0 da nu #,+ puncte

)ubiectul nr. ; <ste interzisa utilizarea conductelor de "aze naturale pentru. 0 1 le"area la pamant a altor instalatii/ sustinerea cablurilor electrici de 4oasa tensiune a"atarea unor obiecte/

)ubiectul nr. ( iri"intele de !antier are obli"atia s verifice. 0 1

#,2 puncte

e,istena n proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum !i a pro"ramului de control al calitii e,istena tuturor avizelor, acordurilor, precum !i respectarea prevederilor le"ale privind documentaia te9nic respectarea te9nolo"iilor de e,ecuie, aplicarea corect a acestora n vederea asi"urrii nivelului calitativ prevzut n documentaia te9nic, n contract !i n normele te9nice n vi"oare respectarea prevederilor le"ale cu privire la cerinele stabilite prin 6e"ea *#7*338 privind calitatea n construcii, n cazul efecturii de modificri ale documentaiei sau adoptrii de noi soluii care sc9imb condiiile iniiale

)ubiectul nr. = >recerea conductelor instalatiilor interioare este interzisa prin. 0 1 puturi si camere pentru ascensoare/ poduri ventilate ale cladirilor/ subsoluri te9nice si canale te9nice/ 2 - IG

#,+ puncte

)ubiectul nr. 3 #,2 puncte 1ine emite dispoziiile de !antier pentru sc9imbarea soluiilor te9nice din proiect pe parcursul e,ecuiei: . 0 1 constructorul diri"intele de !antier proiectantul cu acordul beneficiarului #,2 puncte

)ubiectul nr. *# 1ine remediaz defeciunile aprute n perioada de "aranie: . 0 1 constructorul proiectantul diri"intele de !antier

)ubiectul nr. ** 1are dintre urmatoarele afirmatii este corecta $?@ 2(+7*335%. 0 1

#,+ puncte

comisia de receptie amana receptia unei cladiri atunci cand se constata lipsa sau neterminarea unor lucrari ce afecteaza si"uranta in e,ploatare a constructiei/ comisia de receptie respin"e receptia unei cladiri atunci cand se constata vicii care nu pot fi inlaturate si care prin natura lor impiedica realizarea e,i"entelor esentiale/ comisia de receptie recomanda admiterea receptiei in cazul in care nu e,ista obiectii sau cele care s'au consemnat nu sunt de natura sa afecteze utilizarea cladirii/

)ubiectul nr. *2 #,+ puncte Anainte de nceperea lucrrilor de construcii, diri"intele de !antier are obli"atia de a verifica: . 0 1 e,istena autorizaiei de construire concordana ntre prevederile .1 !i ale proiectului de e,ecui e studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a te9nolo"iilor !i procedurilor prevzute pentru realizarea construciilor

)ubiectul nr. *+ #,+ puncte >reptele de presiune admise n sistemul de distribuie a "azelor naturale e,ecutat cu conducte, fitin"uri !i armturi din P< sunt. 0 1 presiune medie, ntre ;,## !i 2,## bari presiune medie, ntre ;,## !i 5,## bari presiune medie, ntre 5,## !i 2,## bari presiune 4oas, sub #,#8 bari

3 - IG

)ubiectul nr. *5 #,+ puncte 1are din urmtoarele trepte de presiune se admit n instalaiile de utilizare e,terioare din cldirile civile/ care este condiia prioritar pentru ale"erea traseelor conductelor de "aze naturale combustibile : . 0 1 presiune 4oas/ si"uran n e,ploatare presiune redus !i7sau 4oas/ si"uran n e,ploatare presiune redus !i7sau 4oas/ rezisten la foc

)ubiectul nr. *8 #,+ puncte e ctre cine se face proiectarea !i7sau e,ecutarea lucrrilor de instalaii de utilizare a "azelor naturale combustibile : . 0 1 societi comerciale autorizate de )1 a"eni economici autorizai .&R@& instalatori autorizai .&R@& #,+ puncte B)>RB@.C )U ).

)ubiectul nr. *; 1um se face trecerea conductelor prin perei sau plan!ee : . 0 1 prote4at n tub de protecie fr tuburi de protecie prote4at n tub de protecie, fr mbinri n tubul de protecie

)ubiectul nr. *( #,+ puncte 1are din urmtoarele condiii te9nice sunt necesare pentru funcionarea n si"uran a instalaiilor interioare de utilizare a "azelor naturale combustibile : . 0 1 evacuarea total a "azelor de ardere, n atmosfer suprafee vitrate ventilare natural sau mecanic

)ubiectul nr. *= #,+ puncte An ce condiii se pot racorda dou sau mai multe aparate consumatoare de "aze naturale la acela!i co! de fum : . 0 1 la aceea!i nlime/ seciunea co!ului s poat prelua debitele de "aze arse ale tuturor consumatorilor la nlimi diferite/ seciunea co!ului s poat prelua debitele de "aze arse ale tuturor consumatorilor indiferent de nlime/ seciunea co!ului s poat prelua debitele de "aze arse ale tuturor consumatorilor

4 - IG

)ubiectul nr. *3 #,+ puncte 1are este suprafaa minim necesar pentru accesul aerului de ardere ntr'o ncpere n care se utilizeaz "aze naturale combustibile : . 0 1 ) D #,##*8 , Ei F m2 G ) D #,##+8 , Ei F m2 G unde Ei este debitul instalat n ncpere ) D #,##28 , Ei F m2 G

)ubiectul nr. 2# #,+ puncte Racordurile fle,ibile pot fi folosite pentru aparatele de utilizare cu debite nominale. 0 1 mai mici de 2 mc79, dac sunt atestate 7a"rementate te9nic mai mici de 5 mc79, dac sunt atestate 7a"rementate te9nic mai mici de + mc79, dac sunt atestate 7a"rementate te9nic

)ubiectul nr. 2* #,+ puncte 1um se face controlul calitii mbinrilor sudate la conductele de "aze naturale: . 0 1 vizual prin verificri nedistructive nu se face

)ubiectul nr. 22 #,+ puncte Holumul interior minim al ncperilor curente n care pot funciona n si"urana instalaiile interioare de "aze este de. 0 1 *=mc *8mc (,8mc

)ubiectul nr. 2+ #,+ puncte Herificarile distructive la care sunt supuse sudurile la conductele de P< sunt. 0 1 verificarea rezistentei la presiune interioara/ verificarea rezistentei la tractiune/ verificarea rezistentei la incovoiere/ #,+ puncte

)ubiectul nr. 25 1onductele instalaiilor interioare de "aze se pot amplasa. 0 1 aparent, n spaii uscate !i venilate n canale vizitabile !i ventilate n canale de ventilare

)ubiectul nr. 28 #,+ puncte istana de la aparatul de utilizare pIn la co!ul de evacuare a "azelor arse trebuie s fie mai mic de. 0 1 2m *,8 m +m 5 - IG

)ubiectul nr. 2; #,+ puncte 1are este valoarea minim a suprafeelor vitrate necesare din ncperile construciilor din beton armat, n care se pot monta aparate de utilizare a "azelor naturale: . 0 1 #,#8 m2 pe #,#+ m2 pe #,#; m2 pe
m m

+ de volum net de ncpere + de volum net de ncpere

+ de volum net de ncpere

)ubiectul nr. 2( #,+ puncte ebitul total al aparatelor cu flacar liber care se pot instala ntr'o ncpere trebuie s satisfac condiia. 0 1 *# m+ volum interior de ncpere pentru fiecare m+ debit instalat de "aze naturale *8 m+ volum interior de ncpere pentru fiecare m+ debit instalat de "aze naturale 28 m+ volum interior de ncpere pentru fiecare m+ debit instalat de "aze naturale

)ubiectul nr. 2= #,+ puncte )paiile n care se amplaseaz coloana de "aze ntr'o cldire trebuie s ndeplineasc condiiile. 0 1 spaii uscate !i ventilate spaii circulate !i cu acces permanent nu sunt condiii speciale #,+ puncte

)ubiectul nr. 23 1analele de ventilare pentru evacuarea "azelor de ardere se racordeaz. 0 1 la partea superioar a ncperilor la partea inferioar a ncperilor unde dore!te beneficiarul

)ubiectul nr. +# <ste admis trecerea conductelor comune prin apartamente : . 0 da nu

#,+ puncte

)ubiectul nr. +* 1um se face trecerea conductelor de "aze prin perei sau plan!ee : . 0 1 prote4ate n tub de protecie fr protecie nu se admite

#,+ puncte

)ubiectul nr. +2 #,+ puncte &umiti ce tipuri de tevi se pot utiliza la realizarea sistemului de alimentare cu "aze naturale ............. .................................................................................................................................... ................................................................................................................................................. 6 - IG

)ubiectul nr. ++ #,+ puncte 1are este nlimea ma,im pIn la care se pot monta conductele de "aze naturale combustibile : . 0 1 8m 5m ;m

)ubiectul nr. +5 #,+ puncte ocumentatiile te9nice de e,ecutie a lucrarilor privind sistemul de distributie a "azelor naturale cuprind. 0 memoriul te9nic si breviarul de calcul/ planul de urbanism si autorizatie de construire/

1 planul lucrarilor proiectate cu toate elementele necesare e,ecutiei, lista cantitatilor de lucrari, caietul de sarcini/ )ubiectul nr. +8 <ste permisa:. 0 1 evacuarea "azelor de ardere in podurile caselor evacuarea "azelor de ardere direct prin peretii e,teriori ai cladirilor in cazul aparatelor de utilizare prevazute din fabricatie cu astfel de evacuare/ trecerea burlanelor etanse imbinate cu sudura dintr'o incapere in alta/ #,+ puncte

1JKB)B. 22.**.2##(

7 - IG

8 - IG