Sunteți pe pagina 1din 129

Ghid privind proiectarea i execuia acoperiurilor verzi la cldiri noi i existente Indicativ: GP 120-2012

CUP I!"
C#PI$%&U& 2 ' $( )I!%&%GI(*******************************************************************************************+ ,1- #C%P( I.: "U/#!"#)/&U C# ( 0(&I)I$(#12 C%!"$ UC3I# &# P# $(# "UP( I%# 24 CUP I!15!0 #$5$ "$ #$U I 0( 6!C7I0( ( .I P %$(C3I( # C&20I II 6)P%$ I8# #G(!3I&% (9$( I% I4 P (CU) .I #&C2$UI (# .I 0I"P%1I$I8(&( 0( "U"3I!( ( # #C("$% "$ #$U I:*************************************************+ C#PI$%&U& ; - (&()(!$( G(!( #&( 0( P %I(C$# ( # #C%P( I.U I&% 8( 1I****************************************************************************************************************************************< C#PI$%&U& + - #!#&I1# "$ #$U I&% "P(CI=IC( 6!8(&I$% I&% 8( 1I****************>

C#PI$%&U& < - P %I(C$# (# #C%P( I.U I&% 8( 1I 0I! PU!C$ 0( 8(0( ( #& C( I!3(I =U!0#)(!$#&( 0( (1I"$(!32 )(C#!IC2 .I "$#/I&I$#$( ****************20 C#PI$%&U& ? - P (CI12 I P I8I!0 (9(CU3I# #C%P( I.U I&% 8( 1I*****************;?

C#PI$%&U& @ - C%!"I0( #3II (C%!%)IC(********************************************************************;@ ,;- "( (C%)#!02 C# P %I(C$#!$U& "2 #P(&(1( &# =U !I1% I 0( "I"$()4 #&( C2 % P %0U"( "U!$ PU"( P( PI#32 6! C%!=% )I$#$( CU &(GI"&#3I# 6! 8IG%# (* "(&(C3I# "U/"$ #$U&UI .I P&#!$(&% $ (/UI( 8#&I0#$2 0( "P(CI#&I.$I 6! 0%)(!IU ,7% $ICU&$% 4 /%$#!I"$-*************************************************+0 C#PI$%&U& 10 - #)(!#A# (# #C%P( I.U I&% 8( 1I P( C&20I I (9I"$(!$(* +0

C#PI$%&U& 1 - %/I(C$ .I 0%)(!IU 0( #P&IC# (


(1) Prezentul ghid detaliaz condiiile i msurile specifice necesare pentru proiectarea i execuia acoperiurilor verzi, la cldiri noi i la cldiri existente,cu respectarea cerinelor fundamentale ale Legii nr 1! " 1##$ privind calitatea %n construcii, cu modificrile ulterioare (2) Prevederile prezentului ghid se refer la proiectarea, execuia i %ntreinerea acoperiurilor verzi& a plate ' %n pant i detaliaz principiile de alctuire pentru acoperiurile verzi& a ' c extensive semiextensive intensive

(() Prevederile prezentului ghid se adreseaz& proiectanilor, verificatorilor de proiecte, experilor tehnici atestai, executanilor, proprietarilor i utilizatorilor o'iectivelor de investiii la care se face referire %n ghid, precum i autoritilor administraiilor pu'lice i organismelor de control ()) La realizarea acoperiurilor verzi se vor respecta prevederile din reglementrile tehnice referitoare la proiectarea, execuia i exploatarea %nvelitorilor i hidroizolaiilor la cldiri, aplica'ile %n vigoare, precum i cele ale prezentului ghid ($) Prevederile prezentului ghid se refer la alctuirile amplasate deasupra stratului hidroizolant, reprezent*nd unul din sistemele de protecie a acestuia (+) a ' ,hidul nu se aplic alctuirilor specifice pentru& terenuri sportive sau suprafeele acoperite cu vegetaie cu rol agricol (livezi, culturi, f*nee, pa-iti, pduri). %nvelitorile cu plante amplasate %n ghivece, -ardiniere sau %n alte recipiente aezate pe %nvelitoare

C#PI$%&U& 2 ' $( )I!%&%GI(


(1) acoperi: su'ansam'lu care delimiteaz construcia la partea superioar, cuprinz*nd at*t straturi de %nchidere i protecie a cldirii %mpotriva agenilor exteriori, precum i alctuirea i dispozitivele de susinere a acestor straturi. (2) Bnvelitoare: element de protecie %mpotriva apelor meteorice (%n principal), care formeaz %n acelai timp i %nchiderea la partea superioar a cldirii. (() acoperi teras ,acoperi plat-: tip particular de acoperi cu panta versanilor mai mic de /0 (/cm"1m) 1eprezint suport pentru acoperiul verde de tip extensiv, semi2 extensiv i intensiv. ()) acoperi Bn pant: tip particular de acoperi cu versani cu panta mai mare sau egal cu /0 (/cm"1m). ($) acoperi verde: acoperi pe care este prevzut %n mod deli'erat, prin proiect, vegetaie, peste stratul care realizeaz protecia la intemperii. (+) acoperi verde extensiv: tip de acoperi verde %n care nu este necesar luarea unor msuri speciale pentru creterea i dezvoltarea plantelor. aceste plante sunt adaptate unor condiii extreme de mediu 3ipurile de plante specifice acoperiurilor verzi extensive sunt nepretenioase i se dezvolt rapid, asigur*nd vegetalizarea %nvelitorii %ntr2un timp relativ mic 4le sunt ier'uri, muchi, plante suculente, unele tipuri de plante cu 'ul'i sau tu'erculi. (5) acoperi verde seCi-extensiv& tip de acoperi verde %n care plantele (ier'uri, tufe, plante perene) necesit luarea unor msuri reduse pentru %ntreinere (udare, %ngrminte) 3ipul de plante necesit o grosime mai mare de pm*nt dec*t %n cazul %nvelitorilor extensive. (/) acoperi verde intensiv ,teras Drdin-: tip de acoperi verde, plat, %n care plantele 6 ier'uri, tufe, ar'uti, copaci, anuale sau perene 6 sunt plantate urmrind aceleai condiii (specifice) de plantare ca i pe suprafaa pm*ntului 7ondiiile de cretere i dezvoltare sunt particulare i aceste tipuri de plante necesit %ngri-ire (udare %n mod regulat i fertilizare corespunztoare) 8tratul de pm*nt %n care se planteaz, de asemenea, are caracteristici speciale i grosime considera'il 9coperiul verde intensiv este cunoscut i ca terasa grdin. (#) acoperi Erun: tip specific de acoperi verde extensiv %n care se reproduce ha'itatul natural de mediu st*ncos (amestec de pietri i vegetaie, asemntor celui natural). (1!) capacitatea de schiCE a solului: %nsuire a solului de a emite %n flux continuu, ctre plante, ioni nutritivi 9ceasta depinde de& rezerva actual a solului %n elemente nutritive su' form asimila'il, potenialul elementelor nutritive i gradul de solu'ilitate al su'stanelor, interaciunile dintre sol i %ngrmintele aplicate :o'ilitatea elementelor nutritive este controlat de factori fizici (umiditatea solului), chimici (p;2ul& de ex ritmul de descompunere a materiei organice din sol i eli'erarea elementelor minerale este mai sczut la p; mai mic de 5. fiecare element mineral se comport diferit fa de reacia solului. fierul, manganul, cuprul, zincul au o mo'ilitate sczut la p; mai mic de 5,$ sau pe soluri alcaline, astfel %nc*t devin factori limitativi ai dezvoltrii plantelor din cauza imo'ilitii lor ), 'iologici (prin activitatea sa 'iologic, fauna secret %n mediu o serie de enzime care mediaz reaciile de descompunere i mineralizare a materiei organice i %n procesele de sintez ale humusului).

(11) coCpost: tip de %ngrm*nt organic rezultat prin descompunerea altor materii organice dec*t gunoiul de gra-d 7ompostul mena-er rezult din descompunerea resturilor mena-ere i a celor animale de pe l*ng gospodrii, cel din frunze poate fi o'inut prin realizarea unor platforme de descompunere alctuite din amestec de frunze 4ste rezultatul unui amestec de resturi de natur organic, cu un p; varia'il, dat de materia din care provine. (12) Culci ,Culch-: Prin mulci (engl mulch) se %nelege un strat de materie organic cum ar fi paie, frunze, resturi vegetale, rumegu etc 4l este aplicat pe suprafaa solului pentru a pstra umiditatea prin scderea evaporrii i pentru a %mpiedica creterea 'uruienilor :ulciul poate asigura, prin descompunere, su'stanele nutritive necesare plantelor, previne infiltraiile care favorizeaz eroziunea solului i %mpiedic %nghearea suprafeei solului <u este sinonim cu mrania, pentru c pentru mulcire se folosesc resturi vegetale nedescompuse =n unele forme de cultur pentru mulcire este folosit folia de culoare neagr care %mpiedic rsrirea i creterea 'uruienilor. (1() Crani& materie organic (gunoi de gra-d) foarte 'ine descompus. (1)) puterea de taCponare a solului este capacitatea acestuia de a se opune modificrii p;2ului, la adugarea de su'stane acide sau 'azice Puterea de tamponare are o deose'it importan la calcularea dozelor de amendamente i aplicarea %ngrmintelor =n solurile cu capacitate de tamponare sczut, prin aciunea de fertilizare sau de amendare se provoac un uor dezechili'ru 'iologic i nutriional Prin aplicare de %ngrminte organice, amendamente i de %ngrminte cu fosfor, puterea de tamponare a solului crete 3ermeni de specialitate suplimentari sunt cuprini %n 9nexa $

C#PI$%&U& ; - (&()(!$( G(!( #&( 0( P %I(C$# ( # #C%P( I.U I&% 8( 1I


(1) >in punct de vedere al alctuirii generale a acoperiurilor verzi se fac urmtoarele precizri& a elementul suport al sistemului termo2hidro2izolant se execut din aceleai materiale ca i %n cazul acoperiurilor normale& 'eton armat, lemn (planee din grinzi i podin de lemn), metal (grinzi i platela-e din ta'l cutat). termoizolaiile care pot fi utilizate %n sistemele termo2hidro2izolante sunt plci din urmtoarele categorii& i) ii) plci rezistente, de exemplu plci din sticl spongioas a. plci semirezistente (elastice), de exemplu& polistiren expandat sau extrudat, poliuretan rigid, plut aglomerat, plci de vat mineral cu densitate mai mare de 1!!?g"mc a. iii) plci moi, de exemplu& plci @rigideA din vat mineral (densitate mai mic de 1!!?g"mc) hidroizolaiile care se utilizeaz pot fi 'ituminoase, polimerice (su' form de mem'rane monostrat sau 'istrat, cu strat de armare) sau peliculare, special fa'ricate pentru hidroizolaii la terase plantate, aplicate in situ. hidroizolaiile tre'uie s fie realizate din materiale de 'un calitate i s fie puse %n oper corect, dat fiind c interveniile %n cazul %n care apar infiltraii de ap %n interiorul cldirii sunt cu at*t mai anevoioase cu c*t alctuirea de acoperi verde este mai groas. %nvelitorile care reprezint suportul straturilor vegetale pot fi din lemn, ceramic, 'eton, metal, fi'rociment 3ipurile de %nvelitori verzi sunt clasificate %n funcie de tipul de vegetaie i de grosimea implicit a su'stratului de cretere a acesteia 8traturile specifice ale acoperiurilor verzi (amplasate deasupra hidroizolaiei, ca protecie a acesteia) sunt urmtoarele& stratul vegetal. su'straturile de cultur. stratul filtrant. stratul drenant. 'ariera contra rdcinilor

'

e (2) (() a ' c d e

!ot: se recomand ca straturile de la (() s fie incluse %n sisteme de acoperiuri verzi %nsoite de documente de atestare a conformitii, conform legislaiei %n vigoare. sistemele se vor monta respect*nd prevederile stipulate de productor

C#PI$%&U& + - #!#&I1# "$ #$U I&% 8( 1I

"P(CI=IC( 6!8(&I$% I&%

Bn factor important %n proiectarea acoperiurilor verzi %l reprezint climatul (cu titlu informativ a se consulta 9nexa / 2 comentarii) 8e consider c 'eneficiile economice, de mediu i pro'a'il, cele estetice sunt mai mari %n climate mai aride (1) Cegetaia 1om*niei (a se vedea 9nexa 2) este determinat de & a ' c situarea geografic. relief. climat.

(2) 7aracteristicile climatului impun selecia speciilor de plante dup cum urmeaz& a %n climate aride 6 plante rezistente la secet. ' %n climate reci 6 plante rezistente la %nghe. c %n climate cu alternan de sezoane umede i uscate 6 plante care s suporte aceste variaii 9naliza straturilor se face %n continuare %n ordinea %n care apar aceste straturi %n alctuire, dinspre exterior p*n la hidroizolaie +*1 "tratul veDetal*

9cest strat este diferit, %n funcie de tipul de acoperi verde& extensiv, semi2extensiv, intensiv (1) Cegetaia de pe acoperiurile verzi de tip extensiv este format din ier'uri, plante suculente i muchi Plantele care se utilizeaz sunt %n general plante locale, adaptate s supravieuiasc %n condiii de climat extrem (pe st*nci, %n munte, la altitudini ridicate) <u se import plante din alte regiuni geografice
!ota 1: D'iectivul utilizrii unor astfel de plante este acela de a asigura procesul de cretere a vegetaiei %n mod natural, cu condiia de a fi luate msuri de protecie a hidroizolaiei din faza de proiectare Plantele cresc oricum %n crpturi, rosturi, mai ales acolo unde protecia hidroizolaiei este realizat din pietri de r*u care nu a fost %n preala'il splat =n principiu aceste tipuri de plante nu au nevoie de %ntreinere 4xist totui situaii %n care, urmrindu2se un anumit efect estetic, utilizarea unor anumite specii de plante s necesite fie udare, fie fertilizare periodic =n acest caz este vor'a, %n principal, de acoperiurile intensive !ota 2: 8e recomand ca proiectantul s ia legtura cu un specialist ('otanist) %n vederea lurii unei decizii privind tipurile de plante pe care le propune Btilizarea acestor plante se poate face %n com'inaie cu pietri, acoperiul av*nd un caracter @naturalA ,rosimea su'stratului (a se vedea ) 2) variaz %n funcie de plantele utilizate 3a'elele 1 6 ( din 9nexa ( prezint caracteristicile i condiiile de cretere a plantelor pentru acoperiuri extensive

(2) Cegetaia de pe acoperiurile verzi de tip semi2extensiv este format %n principal din ier'uri, plante perene, 'ul'i, rizomi, ar'uti, tufe Plantarea cu plante %n sistem semi2extensiv (sau semi2intensiv. am'ii termeni pot fi utilizai) nu presupune msuri speciale pentru

%ntreinerea plantelor Bnele specii de plante pot s necesite fie udare, fie fertilizare periodic ,rosimea su'stratului este minimum 1!cm =n cazul su'stratului mai gros de 1!cm, se discut de sisteme semi2intensive (semi2extensive) i intensive, i plantele pot fi alese i dup alte criterii, %nafara rezistenei la umiditatea sczut 3a'elele ( 6 $ din 9nexa ( prezint caracteristicile i condiiile de cretere a plantelor pentru acoperiuri semi2 extensive (() Cegetaia de pe acoperiurile verzi de tip intensiv este format %n principal din ier'uri, plante perene, 'ul'i, rizomi, ar'uti, tufe i chiar plante lemnoase ,ama de posi'iliti de expresie este foarte mare, merg*nd p*n la respectarea acelorai principii ca %n cazul plantrii pe sol 7a urmare, grosimea su'straturilor crete considera'il Emplicit condiiile impuse asupra structurii acoperiului (i implicit a cldirii) sunt importante 9ceste tipuri de alctuiri necesit o %ngri-ire permanent, prin udare i fertilizare +*1*1* Plantele Folosite la stratul veDetal Plantele folosite la stratul vegetal al acoperisurilor verzi sunt& 1 plante er'acee 2 plante lemnoase +*1*1*1* Plante erEacee 8peciile de er'acee sunt selectate dup gradul lor de rezisten la uscciune, %nghe, poluare, precum i %n funcie de particularitile de morfologie, biologie (gradul de agresivitate 6 specii invadante, specii puin rezistente la concuren) i cerinele fa de substrat. Plantele er'acee pot fi grupate %n diferite categorii, %n funcie de grupa sistematic, durata de via (anuale, 'ianuale, perene), organele subterane (rdcini fasciculate, rdcini pivotante, tulpini su'terane 6 rizomi, 'ul'i, stoloni, 'ul'otu'erculi etc ) (1) ClasiFicarea plantelor erEacee dup Drupa sisteCatic

Licheni: 2 pot fi folosii pentru a o'ine un covor de vegetaie pe su'straturi foarte su'iri i pentru a crea impresia de vechime

b. -

Muchi: pot fi folosii %n zone cu umiditate mare %n aer. adugai %n su'straturi su'iri, pot asigura acumularea de materie organic, pregtind locuri optime pentru germinarea seminelor. pot coloniza zone pe care nu se extind alte specii, %n condiiile unei amena-ri extensive, pe su'straturi foarte su'iri. menin umiditatea %n sol

c. Ferigi:

- sunt plante er'acee, cu rizom, fr flori, al cror efect decorativ %l constituie frunzele. - au pretenii sczute fa de lumin. - %n general nu sunt adaptate s suporte condiiile de umiditate sczut i temperaturi ridicate din amena-rile pe acoperi. - exist c*teva specii care pot supravieui %n condiii de umiditate sczut, dar %n locuri um'rite, sau altele, %nt*lnite %n crpturile pereilor construciilor vechi d. (2) a b. Plante cu flori (angiosperme& plante cu semine %nchise %n fructe): perene, cu diverse tipuri de organe su'terane (rizomi, 'ul'i). exist specii originare din locuri aride, care %nfloresc primvara i traverseaz perioadele de secet din timpul verii ca organe su'terane. se pot dezvolta %n su'straturi cu grosimea cuprins %ntre 1! 6 2!cm ClasiFicarea plantelor erEacee cu Flori dup durata de via Plante anuale se aleg specii adaptate condiiilor de stres, cu privire la umiditatea su'stratului, insolaia puternic. sunt specii care evit perioadele dificile din an (seceta din mi-locul verii sau temperaturile sczute din timpul iernii) parcurg*ndu2le su' form de sm*n. au rolul de a da @culoare A covorului vegetal. %i asigur rsp*ndirea prin semine. este nevoie de asigurarea unui control asupra unor specii care pot deveni @'uruieniA. una din formele de amena-are este cea de o'inere a unui amestec asemntor pa-itilor naturale. su'straturile mai groase asigur un succes mai mare supravieuirii plantelor anuale. alegerea speciilor de talie %nalt este limitat de curenii de aer puternici. plantele se seamn %n general toamna Plante perene supravieuiesc pe su'straturi su'iri () 2 +cm) i medii (+ 6 1!cm). sunt plante adaptate zonelor aride. un procent mare dintre acestea este reprezentat de specii suculente. sunt plante care compenseaz deficitul de umiditate prin depozitarea apei la nivelul esuturilor. su'stratul de grosime medie (+ 6 1!cm) permite utilizarea unui spectru mai larg de specii (sau lrgirea spectrului de specii). Plante leCnoase

+*1*1*2

a. specii foioase 8elecia tre'uie s cuprind specii de talie mic& - su'ar'uti sau ar'uti, cu %nlimea maxim 1,$22m. - plante cu tulpini t*r*toare sau erecte. - plante adaptate la uscciune (specii xerofile, xero2mezofile). - plante relativ rezistente la ger b. specii conifere

+*2

"uEstraturi de cultur

4ste indicat ca plantele s poat crete %n su'straturi su'iri i cu greutate specific mic Plantele supravieuiesc %n su'straturi de grosime mic dac este asigurat umiditatea necesar prin precipitaii sau irigare

+*2*1* GrosiCea suEstratului (1) ,rosimea su'stratului i speciile selectate tre'uie s fie corelate i cu temperaturile sczute %n timpul iernii 3a'elul 5 din 9nexa ( prezint sintetic tipurile de su'straturi care se pot utiliza pentru acoperiuri verzi Drientativ se pot considera urmtoarele grosimi& a + ' 10 cC pentru plante er'acee 6 %n sistem de acoperiuri verzi extensive. ' 10 ' 20 cC pentru plante er'acee, plante perene i su'ar'uti, rezisteni la ger (@ A din 9nexa () 2 %n sistem de acoperiuri verzi semi2extensive. c 20 ' G0 cC pentru ar'uti de talie medie (122m) 6 %n sistem de acoperiuri verzi semi2 extensive . d peste G0 cC (?0 - 1;0cC) pentru ar'uti cu %nlimea mai mare de 2 m, ar'ori de talie mic, conifere 6 %n sistem de acoperiuri verzi intensive
!ota 1: 9r'orii de talie mic sau cultivarurile dFarf ale unor specii de talie mare sau de conifere se recomand a fi crescute %n containere sau pe su'straturi profunde !ota 2: 9nexa ) prezint exemple de reete pentru alctuirea su'straturilor i de plante %n funcie de grosimea su'stratului

(2) Gactorii climatici, meteo2dependeni i de mediu construit care tre'uie luai %n considerare sunt& a ' c d e f g h i ? climatul regiunii. microclimatul local. precipitaiile anuale. perioadele de secet. perioadele de ger. direcia i viteza v*ntului dominant. tur'ioane i cureni de aer. expunerea la soare i nivelul %nsoririi. gradul de reflexie a luminii al suprafeelor %ncon-urtoare. gradul de reflexie a cldurii, datorat suprafeelor construite %ncon-urtoare. tipul i proporia de gaze i emisii poluante

+*2*2* #Cestecul de suEstrat (1) 9mestecul de su'strat se alege %n funcie de tipul de %ntreinere& a %n sistemul de acoperi verde extensiv tre'uie s ai' o greutate specific mic (amestecuri pe 'az de tur', perlit, vermiculit, pm*nt de frunze, material plastic expandat tip Hydromul, Polystirol) ' %n sistemul de acoperi verde semi2extensiv i intensiv, datorit faptului c grosimea su'stratului este mai mare, aceasta permite cultivarea unei palete mai largi de specii de

1!

plante 9mestecul de su'strat %n acest caz va fi ales %n funcie de cerinele principalelor plante care vor forma covorul vegetal =n acest sens, sunt sugerate cu titlu informativ c*teva reete, dar alegerea aparine specialistului care proiecteaz partea vegetal
!ot: 7erinele plantelor fa de elementele nutritive din sol sau p; 2ul pot fi corectate prin fertilizri sau diferite amendamente

+*2*;* UCiditatea suEstratului& >ei sunt recomandate specii rezistente la uscciune, este important s se asigure udarea plantelor, mai ales atunci c*nd acestea sunt expuse insolaiei directe sau curenilor de aer :odul de udare al plantelor se sta'ilete de la faza de proiectare, respectiv dac instalarea unui anumit sistem de irigare este necesar
!ot: Pentru speciile lemnoase este necesar ca solul s ai' un drena- 'un, pentru a se asigura maturarea lemnului i rezistena la ger

+*2*+* ClasiFicarea suEstraturilor de cultur >up natura lor su'straturile de cultur pot fi& 1 Substraturi naturale, tradiionale sau clasice, 'ogate %n materie organic, cu o flor micro'ian numeroas, cu structur fizic i mecanic insta'il 9cestea cuprind& a componeni naturali de provenien organic& pm*ntul de frunze, pm*ntul de ferigi, pm*ntul de ericacee, pm*ntul de elin, mrania, tur'a, scoara de copac, rumeguul, muchiul vegetal, produse de natur organic transformate %n composturi prin procedee de fermentare aero'. ' componeni naturali de origine mineral& nisip, pietri
!ot: Bn su'strat cu o capacitate mare de reinere a apei i evaporare lent (tur'a) i cu rezisten la descompunere, se poate utiliza %ntr2un mediu cu temperatur ridicat i umiditate relativ a aerului sczut Plantele cultivate %n su'straturi de tur' fertilizat, se dezvolt mai 'ine i au o rezisten mai mare la 'oli Prin aciditatea ridicat, tur'a %mpiedic dezvoltarea ciupercilor

2 Substraturi artificiale, care provin din prelucrarea industrial a unor roci sau din sinteza su'stanelor chimice, derivai organici din distilarea petrolului 9cestea sunt mai uniforme, srace %n elemente nutritive i materie organic, %i menin o perioad %ndelungat structura, nu pot fi folosite fr aplicarea unor soluii nutritive 4le cuprind& a componeni organici provenii prin sintez& stHromulle 6 polistiren expandat, poliuretan, hHgromul, 'iolastonul. ' compui de origine mineral, o'inui prin tratare& perlit, vermiculit, vat mineral, argil expandat, pouzzolane ( Substraturi mixte, care includ, %n diferite proporii componente din am'ele grupe Pe 'aza caracteristicilor fiecrui material, com'inarea lor se face diferit, %n funcie de cerinele specifice plantelor

11

!ot: =n practic exist su'straturi de cultur individualizate pentru diferite specii 4xemplificare& pentru alctuirea unui su'strat care s asigure umiditate constant se va utiliza mai mult tur'. pentru plante cu cerine mici fa de ap i care pot fi irigate des, se va folosi o cantitate mai mare de nisip 4chili'rul i concentraia %n elemente nutritive pot fi corectate prin adaos de %ngrminte chimice, corespunztor cerinelor fiecrei specii

+*2*G Proprietile suEstraturilor Bn su'strat, %n general, tre'uie s ai'& a ' c d capacitate ridicat de reinere a apei. spaiu poros pentru aer. structur sta'il. capacitate de schim' i putere tampon mare

!ot: Bn su'strat tre'uie s ai' su'stanele nutritive necesare pe care s le eli'ereze treptat i pe care plantele s le poat utiliza Pe su'straturi speciale (ex cu p; mai mic), tre'uie alese plante adaptate, care pot suporta lipsa unor elemente sau care au capacitatea de a mo'iliza su'stanele minerale =n cazul particular al su'straturilor de cultur folosite pentru acoperiuri vezi tre'uie urmrit evoluia %n timp a solului pentru a nu apare o serie de dezechili're (ex srturare din cauza apei de irigat sau acidifiere sau srcire a solului sau administrarea unor %ngrminte, amendamente necorespunztoare)

+*2*<* =azele care coCpun suEstratul de cultur 8u'stratul de cultur este compus, ca i solul, din ( faze& a faza solid: constituie suportul de susinere mecanic a sistemului radicular, asigur sta'ilitate plantei. %n zona cu pori sunt prezente elementele celorlalte dou faze 6 apa, aerul ' faza lichid: reprezint soluia apoas ce conine diveri compui minerali sau organici, aflai %n suspensie sau dizolvai 9sigur aprovizionarea plantelor cu ap i elemente nutritive Pondere %n su'stratul de cultur& )$ 6 $!0 (%n sol 2$ 6 (!0) c faza gazoas: reprezentat de gaze 6 oxigen, dioxid de car'on, hidrogen. compoziia depinde de activitatea radicular i a microorganismelor din su'strat Ponderea %n su'strat& 2! 6 220 (%n sol 1$ 6 2!0)
!ot: =n su'straturile de cultur de natur organic, faza solid este mai puin reprezentat ca %n sol, aceasta permi*nd ca %ntr2un volum de su'strat s existe un spaiu disponi'il pentru ap i aer mai mare fa de acelai volum %n sol Ponderea fazei solide %n su'stratul de cultur 6 $0 pentru minerale. 2! 6 2$0 pentru su'stane organice (%n sol )$0 pentru minerale, ) 6 +0 pentru su'stane organice)

+*;*

"tratul Filtrant

(1) 8tratul filtrant face parte din alctuirea care %mpiedic transportarea componentelor su'stratului %n ad*ncimea structurii de protecie, contri'uind la prote-area hidroizolaiei %mpotriva eventualelor degradri chimice (rezultate din transportul materialelor organice i minerale din stratul vegetal i su'strat) (2) 8tratul filtrant poate fi un geotextil =n general acesta este un strat su'ire, realizat din materiale esute sau neesute (fi're de diferite lungimi aezate la %nt*mplare i solidarizate mecanic sau termic) (() 8tratul filtrant tre'uie s respecte urmtoarele caracteristici& a s nu degradeze mediul.

12

' c d e f g

s nu fie degradat de mediul %ncon-urtor. s fie compati'il cu plantele (s nu produc fito2toxicitate). s fie rezistent la intemperii. s poat fi traversat de rdcinile plantelor. s ai' rezisten %mpotriva microrganismelor. s ai' rezisten la ageni chimici

()) ,reutatea minim recomandat a geotextilului este de 1!!g"m 2 i %n mod uzual este cuprins %ntre 1!! i 2!!g"m2 ($) 1ezistena la presiune mecanic este dat de fora de penetrare care tre'uie s fie !,$ I<, consider*nd c nu sunt prevzute presiuni mecanice suplimentare %n timpul execuiei sau la aplicarea sarcinilor verticale ulterioare (+) >imensiunea orificiilor din stratul filtrant este cuprins %ntre !,!+mm i !,2mm (consider*nd c #!0 din su'strat este reinut de filtru i doar 1!0 poate traversa filtrul) (5) Jesturile geotextile tre'uie suprapuse (ca orice mem'rane) 1!cm una peste cealalt Perimetral se ridic p*n la limita su'stratului, asigur*nd filtrarea i pe lateral, p*n la stratul vegetal (/) 8traturile filtrante nu tre'uie s rm*n expuse intemperiilor sau neprote-ate un timp mai %ndelungat dec*t cel prevzut de productorul de sistem +*+ "tratul drenant (1) 8tratul drenant face parte din alctuirea care %mpiedic transportarea componentelor su'stratului %n ad*ncimea structurii de protecie, contri'uind la prote-area hidroizolaiei %mpotriva eventualelor degradri chimice (rezultate din transportul materialelor organice i minerale din stratul vegetal i su'strat) (2) 7ategoriile de produse din care se realizeaz stratul drenant sunt& a agregate& i. pietri i sprtur fin de piatr. ii. lav i piatr ponce. iii. argil expandat sau istoas, spart sau nu. iv. gresie i ardezie expandat, spart sau nu ' agregate o'inute din reciclarea altor produse& i. sprtur din solzi ceramici de %nvelitoare (igl, olane). ii. sticl spongioas. iii zgur c straturi pentru drenare, din& i. %mp*slituri structurate. ii. din mase plastice, cu ploturi. iii. esturi din fi're iv. spumate d plci de drenare, realizate din& i. mem'rane din cauciuc cu ploturi. ii. plci rigide din plastic. iii. plci rigide din spume de mase plastice

1(

!ota 1: Btilizarea fiecrui produs are implicaii specifice %n ceea ce privete funciunea de 'az (aceea de dren) precum i %n ceea ce privete %ncrcarea planeului !ota 2: Bnele straturi drenante (de exemplu plcile de drenare) au caliti termoizolante (cu parametrii specificai de productor) care pot fi luate %n calcul pentru sta'ilirea rezistenei termice a acoperiului !ota ;: 9tunci cand stratul drenant este realizat din sprturi cu muchii ascuite sau din plci rigide, este necesar prevederea unui strat de protecie a hidroizolaiei dac aceasta are i rol de 'arier %mpotriva rdcinilor

(() >istri'uia granulometric este urmtoarea& cel mult 1!0 din cantitatea de agregate poate avea diametru K !,!+mm =n funcie de grosimea stratului, distri'uia granulometric este difereniat conform ta'elului ) ) (()&

3a'el ) ) (()

DrosiCea stratului drenant H cC I ) 6 1! 1! 6 2! peste 2!

Clase de DranuloCetrie H CC I %ntre 2"/ i 2"12 %ntre )"/ i /"1+ %ntre )"/ i 1+"(2

()) :aterialele cu care se realizeaz stratul drenant tre'uie s fie permea'ile la ap 3re'uie luat %n considerare posi'ilitatea erodrii %n timp a agregatelor ($) 1ezistena la %nghe a stratului drenant depinde de comportarea componentelor 8e vor respecta specificaiile productorului %n ceea ce privete comportarea la %nghe a plcilor de drenare (+) 7erinele pe care tre'uie s le %ndeplineasc stratul drenant se refer la& a ' c d e f g h i a compati'ilitatea chimic a materialelor unele fa de altele i cu plantele (s se evite fito2toxicitatea). compati'ilitatea materialelor cu mediul %ncon-urtor& materialele nu tre'uie s genereze poluare atmosferic sau a su'stratului prin dizolvarea de compui nocivi sau gaze toxice. compoziia i distri'uia granulometric. rezistena la %nghe. permea'ilitatea la ap. capacitatea de retenie a apei. valoarea p;. coninutul de sruri. structura stratului drenant i sta'ilitatea lui

(5) 1etenia de ap se face prin su'stratul vegetal dar poate fi completat cu& stocare %ntr2un strat (plci sau rogo-ini) special pentru retenia de ap, %n legtur cu su'stratul. ' stocare %n stratul drenant, dac acesta este realizat din agregate cu pori deschii, din agregate granulare de dimensiuni diferite sau din plci prefa'ricate speciale pentru drenare i stocare a apei. c stocare %n stratul drenant prin prevederea de plci cu geometrie special care asigur retenia de ap pe %ntreaga suprafa.

1)

stocare %n straturi speciale

!ota 1: =n cazul acoperiurilor verzi extensive nu este necesar udarea suplimentar a %nvelitorii, stratul de retenie asigur*nd apa necesar pe perioadele de secet 1eversul acestei msuri este c pot s se dezvolte 'oli ale plantelor de pe aceste acoperiuri !ota 2: =n cazul acoperiurilor verzi intensive se utilizeaz %n general o com'inaie de sisteme de stocare a apei %n su'strat i %n plci drenante cu geometrie special

(/) 4ste necesar udarea suplimentar a plantelor %n cazul acoperiurilor verzi intensive& aceast operaiune se poate face manual sau mecanic >ispozitivele necesare pentru udarea suplimentar pot fi& furtunuri, linii de curgere a apei la pictur, sisteme de irigaie cu *nitoare, sisteme automate de irigaie cu rezervoare de ap (#) Pentru instalaiile de udare se vor respecta prevederile actelor normative %n vigoare la data ela'orarii proiectului (1!) La sta'ilirea caracteristicilor stratului drenant tre'uie s se in seama de valoarea p;, pentru ca plantele s se dezvolte %n condiii 'une 9ceast valoare nu tre'uie s ai' o diferen mai mare de 1,$ uniti %n raport cu su'stratul i cu stratul vegetal i tre'uie s se situeze %ntre + i /, indiferent de tipul de %nvelitoare 7oninutul de sare din stratul drenant nu tre'uie s depeasc (g"l, indiferent de tipul de acoperi verde (extensiv sau intensiv) (11) 8tratul drenant tre'uie s fie neted, a'aterile de la grosime %nscriindu2se %ntr2o mar- de 1!0, dac grosimea stratului nu depete 2!cm Pentru orice grosime care depete 2!cm, a'aterea admis este de 2cm indiferent de grosimea stratului drenant +*G /ariera contra rdcinilor

(1) Lariera contra rdcinilor face parte din alctuirea care %mpiedic transportarea componentelor su'stratului %n ad*ncimea structurii de protecie, contri'uind la prote-area hidroizolaiei %mpotriva eventualelor degradri chimice (rezultate din transportul materialelor organice i minerale din stratul vegetal i su'strat) (2) Bnele mem'rane 'ituminoase sau unele mem'rane din 4P>: (etilen2propHlen2dien2 monomer) nu au rezisten la rdcini. %n cazul lor este necesar prevederea unei 'ariere (de protecie) anti2rdcini de sine stttoare (() Letoanele hidroizolante sau %nvelitorile metalice realizate din elemente sudate nu necesit luarea de msuri speciale %mpotriva rdcinilor ()) 4xist produse hidroizolante (mem'rane) care au inclus %n alctuire i 'ariera anti2rdcini 4ste cazul mem'ranelor din mase plastice 6 PC7 plastifiat 2 a cror structur este greu atacat de rdcinile plantelor sau de mem'rane 'ituminoase care au caerate folii de cupru sau de hidroxid de cupru (cuprul fiind un material la care plantele nu ader) ($) D 'arier anti2rdcini care i2a dovedit eficiena %n timp este reprezentat de o ap armat (minimum )!mm) compact sau prote-at %mpotriva car'onatrii 8istemul se utilizeaz i astzi cu succes (+) Larierele anti2rdcini sunt realizate de pelicule, mase de paclu sau mem'rane speciale
!ot: >at fiind progresul tehnologic pe piaa produselor de construcii, este pro'a'il ca alctuirea i grosimea 'arierelor contra rdcinilor s ai' alte caracteristici sau valori 8e va alege un produs %nsoit de documentele de atestare a conformitii, cu respectarea legislaiei %n vigoare i potrivit domeniului de utilizare necesar Lista de mai -os este exemplificativ, nu exhaustiv

1$

a Pelicule& a 1 PC7 lichid (!,/mm) ' :ase de paclu& ' 1 poliuretan lichid (2 6 (mm), pulverizat. ' 2 rini cu inserii de fi're poliesterice (1,$ 6 2mm), rolate c :em'rane c 1 mase plastice (1 6 2mm)& c 1 1 PC7 plasticizat, compati'il sau nu cu 'itumul. c 1 2 poliolefine termoplastice (3PD). c 1 ( polietilen (P4). c 1 ) etilen2propHlen2dien2monomer (4P>:) cu inserie de estur de fi'r de sticl sau poliester. c 1 $ rini poliesterice cu inserii de fi're poliesterice. c 1 + com'inaii ale celor de mai sus Lipirea se face prin sudur cu solvent pe 'az de 'enzin fier'inte, cu etanarea rosturilor, prin vulcanizare (%n cazul 4P>:). marginile mem'ranelor se suprapun cu o grosime varia'il %n funcie de tipul de hidroizolaie. c2 'itum M materiale sintetice M @reeaA de armare (2 6 (mm)& c 2 1 etilen2copolimer2'itum. c 2 2 olefin2copolimer2'itum. c 2 ( @reeaA din %mp*slitur din fi'r de sticl sau fi're poliesterice Lipirea se face prin sudur cu 'enzin fier'inte. marginile mem'ranelor se suprapun cu o grosime varia'il %n funcie de tipul de hidroizolaie c( c(1 produse 'ituminoase ((6 $mm)& elastomer2'itum M inserie de cupru, cri'lur din pietri sau %mp*slitur poliesteric

(5) >ac materialele constitutive ale celor dou straturi sunt incompati'ile din punct de vedere chimic se recomand prevederea unui strat de separare %ntre hidroizolaie i 'ariera anti2rdcini :aterialele recomandate sunt filmul de polietilen (!,1$ 6 !,(!mm grosime) i %mp*sliturile din polipropilen (2mm grosime) (/) Larierele anti2rdcini tre'uie s fie rezistente la aciuni mecanice, termice, chimice, micro'iologice (se face o difereniere %ntre tipurile de produse pentru %nvelitoarea extensiv i intensiv, av*nd %n vedere dificultatea accesului pentru reparaie, %nlocuire pe de o parte i a presiunii micro'iologice pe care o reprezint su'stratul) (#) 7olmatarea dispozitivelor de scurgere a apelor pluviale apare ca efect al car'onatrii apelor de mortar sau 'eton 9ceste straturi 6 dac sunt prevzute 6 tre'uie prote-ate %mpotriva car'onatrii i %n consecin a colmatrii (1!) 8e interzice utilizarea ca strat drenant a agregatelor calcaroase sau a celor rezultate din reciclarea 'etoanelor

1+

C#PI$%&U& G - P (8(0( I "P(CI=IC( P(!$ U #C%P( I.U I P&#$( .I 6! P#!$2


G*1 Prevederi speciFice pentru acoperiuri plate 9naliza straturilor specifice de la capitolul ) se aplic acoperiurilor plate (cu panta peste 20) G*2 Prevederi speciFice pentru acoperiuri Bn pant

(1) =n accepia acestui ghid, acoperiul %n pant este acoperiul cu panta mai mare de /0 Pentru acoperiurile cu panta cuprins %ntre /0 i 1/0 nu se iau msuri speciale de sta'ilizare a versanilor (2) =n accepia acestui ghid, acoperiul cu panta mai mare de 1! ! (1/0) este acoperiul la care tre'uie luate msuri de sta'ilizare a straturilor componente ale alctuirii acoperiului verde 7u c*t panta este mai mare, cu at*t pericolul de eroziune a su'stratului crete i tre'uie asigurat protecia acestuia (() Dricare ar fi tipul de %nvelitoare al versanilor adiaceni, este o'ligatoriu ca %ntregul versant " versani pe care se proiecteaz " realizeaz acoperiuri verzi %n pant, s fie prevzut(i) cu o hidroizolaie performant 'ituminoas sau polimeric (termoplastice sau elastice) ()) Primul strat hidroizolant nu tre'uie s fie doar lipit pe suport ci i fixat mecanic, la pas de $ 6 1!cm ($) Pentru hidroizolaiile montate pe suport din lemn este necesar prevederea unui strat de separare %ntre suportul din lemn (astereala) i hidroizolaie 9cest strat poate fi realizat din estur de fi'r de sticl, %mp*slitur din fi're poliesterice (+) 8uprapunerea marginilor mem'ranelor hidroizolante depinde de modul de lipire a acestora pe suport i %ntre ele& a mem'ranele care se lipesc la cald tre'uie s ai' marginile suprapuse cu ) 6 $cm. ' mem'ranele care se lipesc cu adezivi de contact tre'uie s ai' marginile suprapuse cu cel puin $cm. c mem'ranele 'ituminoase se suprapun cu cel puin 1!cm (5) 8e recomand ca Eariera contra rdcinilor de sine stttoare s fie prevzut numai dac panta %nvelitorii este su' 1!! (1/0)
!ot: >etaliile din 9nexa 5 prezint %n mod generic componentele alctuirii, nu produse care pot cumula mai multe funciuni "componente

(/) 8e recomand ca distana %ntre 'urlane s nu depeasc 1$m, pentru a se asigura scurgerea eficient a apelor de ploaie din stratul drenant G*2*1 8eDetaia =n cazul acoperiurilor verzi %n pant este important tipul de vegetaie i a modului de %nsm*nare a versanilor acoperii 3ipul de acoperi verde este %ntotdeauna extensiv Plantele se pot %nsm*na direct, pot fi plantai lstari sau se pot prevedea covoare vegetale

15

(1) Pentru a nu fi luate de v*nt, seminele se amestec cu nisip sau rumegu i pot fi pulverizate pe acoperi 8eminele tre'uie acoperite cel puin cu $cm de su'strat 8e recomand rolarea suprafeei 8u'stratul tre'uie meninut %n permanen umed %n perioada de germinare i cretere iniial a plantelor (2) D alt tehnic de depunere a seminelor pe suprafaa versanilor este aceea de amestecare a seminelor cu ap, fertilizant, mulci i liani 9cest amestec se pulverizeaz pe suprafaa su'stratului %ntr2o operaiune unic <u este necesar rolarea suprafeelor (() Plantarea manual sau mecanic Eer'urile au %nlimea cuprins %ntre 1! i )!mm Plantarea lor se poate face %naintea operaiei de depunere lichid a seminelor sau dup depunerea prin pulverizare a seminelor Plantarea mecanic se face utiliz*nd tot o metod ud de pulverizare a unui amestec de plante i ap Blterior acestei operaii se prevede o acoperire cu strat su'ire de mulci sau rumegu sau se realizeaz o operaiune de rolare ()) Covoare veDetale precultivate* 9cestea sunt derulate pe suprafee nivelate i sunt pozate cu rosturi str*nse, pe un suport semi2umed a 8traturile suport sau straturi intermediare textile se monteaz cu petrecerea rosturilor pe circa 1!cm ' 8traturile pot fi sta'ilizate %mpotriva eroziunii i %mprtierii de ctre v*nt fie prin prevederea de elemente de lestare, fie prin acoperire cu reele metalice c 7ovoarele se transport i se depoziteaz %n spaii um'roase i nu mai mult de ( zile p*n la punerea lor %n oper d 8emnarea, plantarea sau montarea covoarelor vegetale se recomand a se face primvara G*2*2 "uEstratul poate fi realizat din materiale neconsolidate, foi sau %mp*slituri G*2*2*1 :aterialele neconsolidate se monteaz %n stare umed i se menin %n aceast stare p*n la plantarea stratului vegetal a 8ta'ilitatea amestecurilor de materiale neconsolidate poate fi asigurat dac proporia de su'stane organice nu depete (!0 din volumul total al su'stratului ' 8u'stratul %n foi este utilizat ca prim strat, peste care se aplic su'stratul din materiale neconsolidate c =mp*sliturile se utilizeaz de asemenea ca strat suport sau strat intermediar pentru su'stratul din materiale neconsolidate 4ste necesar mai ales %n cazul su'straturilor su'iri G*2*2*2 La pante peste 2!! ((+,)0) este necesar sta'ilizarea su'stratului cu opritori la poal (ca i %n cazul straturilor drenante& a se vedea $ 2 $) a Pentru a sta'iliza versanii p*n la consolidarea acestora cu rdcinile plantelor, este recomandat prevederea unor plase sau esturi care %nchid %ntre ochiuri elemente ale su'stratului

1/

' =n zonele supuse aciunii v*ntului (zona marginal, la coluri) se recomand prevederea de elemente de lestare (dale, pietri splat etc) G*2*; "tratul Filtrant este realizat din %mp*slituri care se suprapun la margini pe 1!cm i se ra'at pe vertical, p*n la limita superioar a su'stratului, acesta din urm asigur*nd stratului filtrant o protecie %mpotriva agenilor de mediu i a radiaiilor BC Nghea'urile tre'uie prote-ate %n astfel de straturi pentru evitarea colmatrii cu material granular mrunt G*2*+ :aterialele din care se realizeaz stratul drenant al acoperiurilor verzi %n pant sunt aceleai cu cele utilizate de acoperiurile plate (a se vedea ) ))& a agregate& i. dac panta %nvelitorii este cuprins %ntre $ ! i 1$! (/,/0 2 2+,/0) se vor prevedea straturi drenante realizate din agregate sparte. ii. dac panta %nvelitorii este mai mare de 1$ ! (2+,/0) se vor utiliza traverse sau grile care s asigure sta'ilitatea straturilor care formeaz alctuirea verde (strat drenant, su'strat, strat vegetaie) ' mem'rane pentru drenare 2 tre'uie montate numai pe acoperiuri cu panta mai mic sau egal cu 2!! ((+0)& i. mem'ranele din mase plastice expandate& se monteaz cu rosturi str*nse i se lipesc cu 'and adeziv. ii. %mp*sliturile i %mpletiturile& se monteaz cu rosturi str*nse i prinderi mecanice pe suport sau cu marginile petrecute i solidarizate pe suport prin mi-loace mecanice c plci& se pot monta i pe pante mai mari de 2!! ((+0), cu rosturi str*nse i opritori la poal
!ot: Pentru %mpiedicarea eventualei perforri a stratului hidroizolant cauzat de agregatele mai ascuite (pietri spart), este necesar prevederea unui strat de protecie mecanic a hidroizolaiei

G*2*G Prevenirea alunecrii straturilor poate fi fcut& a local, cu pane sau profilaii singulare. ' unidirecional, transversal pe pant, cu ipci sau elemente care s asigure geometria necesar mririi suprafeei de contact %ntre su'strat i suportul acestuia. c uniform pe suprafa, prin utilizarea de& i. materiale profilate. ii. covoare vegetale sta'ilizate. iii. %mp*slituri textile. iv. textile pentru sta'ilizarea pantelor 6 geo2grile. v. reele tip fagure. vi. reele de ipci 1* Pentru asigurarea sta'ilitii versanilor plantai este de avut %n vedere urmtoarea schem&

1#

Panta versantului 1!! 1$! 2!!

(!!

)suri pentru staEilizarea suEstratului 2 hidroizolaie i 'arier contra rdcinilor 2 -ghea'uri de poal ranforsate 2 utilizarea de esturi de asigurare a sta'ilitii su'stratului (geo2grile) 2 prevederea de elemente de asigurare a sta'ilitii& 2 unidirecional 2 'idirecional 2 rasteruri din mase plastice 2 utilizarea covoarelor vegetale precultivate

C#PI$%&U& < - P %I(C$# (# #C%P( I.U I&% 8( 1I 0I! PU!C$ 0( 8(0( ( #& C( I!3(I =U!0#)(!$#&( 0( (1I"$(!32 )(C#!IC2 .I "$#/I&I$#$(
<*1* /azele proiectrii structurale a cldirilor cu acoperiuri verzi

(1) =n cazul cldirilor noi, proiectarea structurilor construciilor cu acoperiuri verzi se face conform reglementrilor tehnice aplica'ile %n vigoare pentru toate cldirile din clasele respective de importan, cu o'servaiile, precizrile i completrile din prezentul ghid (2) =n cazul cldirilor existente amena-area unui acoperi verde implic& a ela'orarea unei expertize tehnice pentru evaluarea nivelului de siguran disponi'il la %ncrcri verticale i seismice %n situaia existent i dup realizarea acoperiului verde. expertiza pentru evaluarea siguranei la cutremur se va face conform prevederilor 7odului P100-;J200? i se va finaliza prin %ncadrarea cldirii %ntr2una din cele patru clase de risc seismic. propunerea msurilor constructive pentru realizarea nivelului de siguran i a duratei de exploatare solicitate de investitor dup realizarea acoperiului verde. analiza tehnico2economic (cost2'eneficiu) adoptarea soluiei de intervenie (consolidare sau demolare"refacere) pentru

'

(() >in punct de vedere al efectelor structurale, %ncrcarea vertical suplimentar a acoperiului cu su'straturile de cultur i cu vegetaia plantat se manifest prin& a solicitri secionale i deformaii suplimentare directe i. la nivel local, asupra elementelor structurale direct %ncrcate. ii. la nivelul ansam'lului structurii, al infrastructurii i a terenului de fundare ' solicitri secionale i deformaii suplimentare indirecte la nivelul ansam'lului structurii, al componentelor nestructurale i al infrastructurii, rezultate din sporirea efectului aciunii seismice corespunztor creterii masei totale a cldirii

2!

()) 7aracteristicile vegetaiei prevzute pentru acoperiul verde, care constituie date de tem pentru proiectarea structural se sta'ilesc prin tema de proiectare de specialitate (horticultur) ($) Gia'ilitatea structural a cldirilor cu acoperiuri verzi tre'uie s fie asigurat cu o pro'a'ilitate accepta'il, pe o durat de exploatare raional din punct de vedere economic <*2 eDuli Denerale de conForCare arhitectural- structural

(1) Pentru cldirile cu acoperiuri verzi se aplic regulile de conformare arhitectural2 structural vala'ile pentru cldirile din clasa de importan respectiv i prevederile specifice de mai -os (2) Pentru cldirile cu vegetaie intensiv, cu numr redus de niveluri supraterane (O (P)) se recomand amena-area acoperiului verde pe %ntreaga suprafa a unui tronson (%ntre rosturi) 9ceast msur are ca scop evitarea situaiilor %n care %ncrcarea parial (excentric) a ultimului nivel conduce la efecte de torsiune cu pondere important %n valoarea eforturilor secionale (() =n cazul %n care, %n condiiile de la + 2 (2), prin tema de proiectare cldirea"tronsonul se acoper numai parial cu vegetaie, se va proceda dup cum urmeaz& a ' c 8e introduce un rost de separare suplimentar, pe toat %nlimea cldirii %ntre zona cu vegetaie i cea cu acoperi normal. 1ostul va continua i %n fundaii dac %ncrcrile pe teren la cele dou tronsoane alturate difer cu mai mult de ((0. >ac soluia de la a nu poate fi realizat, calculul seismic se face cu orice metod de calcul neliniar, static sau dinamic conform reglementrii tehnice privind proiectarea seismic 6 prevederi de proiectare pentru cldiri, aplica'il %n vigoare 4 indiferent de alctuirea general a cldirii

()) Panta acoperiului se va realiza prin poziionarea corespunztoare a elementelor structurale <*;* =actori care intervin la proiectarea structural a cldirilor cu acoperiuri verzi pe Eaza conceptului de stri liCit <*;*1* 6ncrcri perCanente i utile 7lasificarea aciunilor agenilor mecanici pentru proiectarea cldirilor cu acoperiuri verzi se face conform prevederilor reglementrii tehniceA7od de proiectare Lazele proiectrii construciilorK4 indicativ C 0 * < ;*1*1*6ncrcri perCanente* (1) ,reutatea permanent a acoperiurilor verzi include& a ' c d e greutatea elementelor structurii planeului. greutatea straturilor de termo2hidroizolaii i a instalaiilor suspendate de planeu. greutatea su'straturilor de cultur (pm*nt sau alte materiale). greutatea vegetaiei. greutatea pava-elor pentru alei i a mo'ilierului ('nci, o'iecte decorative) %n cazul acoperiurilor accesi'ile pu'licului

21

(2) 4valuarea %ncrcrilor permanente provenite din greutatea elementelor structurii, a straturilor de termo2hidroizolaii i a instalaiilor se face conform standardului " (! 1@@1-1-1:200+ pe 'aza dimensiunilor din proiect i a greutilor specifice date %n 9nexa 9 a acestuia 9ceste %ncrcri se regsesc at*t la acoperiurile normale c*t i la acoperiurile verzi (() =ncrcarea permanent de proiectare provenit din amena-area acoperiului verde se va determina, %n fiecare caz %n parte, %n funcie de greutatea efectiv a su'straturilor de cultur i a vegetaiei sta'ilite prin tema de proiectare, cu respectarea urmtoarelor valori minime& a ' c vegetaie extensiv & gav Q 1,$! ?<"m2 vegetaie semi2intensiv & gav Q 2,$! ?<"m2 vegetaie intensiv& gav Q 5,$! ?<"m2

!ota 1: Calorile de mai sus includ i cantitatea de ap normal reinut %n su'straturile de cultur, consider*nd c sistemul de drena- funcioneaz normal =n cazuri -ustificate, mai ales dac se prevede posi'ilitatea schim'rii %n timp a tipului de vegetaie, prin tema de proiectare se vor putea sta'ili valori superioare celor menionate !ota 2: ,reutatea pava-elor i a mo'ilierului se va sta'ili, de la caz la caz, pe 'aza dimensiunilor i materialelor prevzute %n proiectul de amena-are a acoperiului

<*;*1*2*6ncrcri utile pe acoperiuri verzi (1) Pentru proiectarea acoperiurilor verzi se aplic prevederile generale referitoare la %ncrcrile utile pe acoperiuri date %n standardul " (! 1@@1-1-1:200+ i %n " (! 1@@1-1-1:200+J!#:200<4 9nexa <aional la acesta Calorile caracteristice din aceste documente se refer la %ncrcrile utile curente care acioneaz %n condiii normale de exploatare (2) 7onform standardului " (! 1@@1-1-1:200+ acoperiurile cldirilor sunt clasificate %n trei categorii dup accesi'ilitatea lor Calorile caracteristice ale %ncrcrilor utile uniform distri'uite i concentrate pe acoperiuri sunt sta'ilite prin 9nexa <aional " (! 1@@1-1-1:200+J!#:200< dup cum urmeaz& a ; 9coperiuri inaccesi'ile, except*nd %ntreinerea i reparaiile normale %ncrcare uniform distri'uit R? Q !,$! ?<"m2 pentru acoperiuri cu panta S 1&2! %ncrcare uniform distri'uit R ? Q !,5$ ?<"m2 pentru acoperiuri cu panta O 1&2! %ncrcare concentrat T?, conform temei de proiectare, dar cel puin 1,! ?<

' E 9coperiuri accesi'ile cu ocuparea dup categoriile de funciuni principale ale cldirii&
* *

7ategoria 9 U 7ldiri de locuit %ncrcare uniform distri'uit pe planeu R? Q 1,$ ?<"m2 %ncrcare concentrat T? Q 2,! ?<

7ategoria L U 7ldiri de 'irouri * %ncrcare uniform distri'uit pe planeu R ? Q 2,$ ?<"m2 * %ncrcare concentrat T? Q 2,$ ?< 7ategoria 7 U 7ldiri unde pot apare aglomerri de persoane

22

* *

%ncrcare uniform distri'uit pe planeu R? Q 2,! P $,! ?<"m2 %ncrcare concentrat T? Q ),! P 5,! ?<

7ategoria > U 7ldiri comerciale * %ncrcare uniform distri'uit pe planeu R ? Q ),! P $,! ?<"m2 * %ncrcare concentrat T? Q ),! P 5,! ?<

c I 9coperiuri accesi'ile pentru servicii speciale (de exemplu, pentru heliporturi) 7ategoriile de utilizare i %ncrcrile utile se sta'ilesc prin tema de proiectare (() 4lementele structurale ale planeului care suport su'straturile de cultur i vegetaia se verific suplimentar la o %ncrcare concentrat, corespunztoare unui utila- de %ntreinere de mici dimensiuni ,reutatea acestui utila- se sta'ilete prin tema de proiectare =ncrcarea concentrat se aplic %n poziia cea mai defavora'il, %n a'sena sarcinilor utile dar %n prezena %ncrcrii cu zpad
!ota 1&4lementele acoperiului se verific su' aciunea celor dou tipuri de %ncrcri (R ? i T?) considerate c acioneaz separat !ota 2&7ondiiile de verificare pentru aciunea %ncrcrii concentrate date %n " (! 1@@1-1-1:200+ se aplic numai %n cazul acoperiurilor la care grosimea su'straturilor de cultur este O (! cm Pentru grosimi mai mari se accept c transmiterea %ncrcrii la planeu se face la )$ o

<*;*1*;*6ncrcri utile pe Ealustrade4 parapete i atice la acoperiurile verzi Calorile caracteristice ale %ncrcrilor utile, verticale i orizontale, pe 'alustrade, parapete i atice sunt date %n 9nexa <aional " (! 1@@1-1-1:200+J!#:200<* =ncrcrile servesc numai pentru calculul elementelor de construcie respective i se consider aplicate %n poziiile cele mai defavora'ile pentru solicitarea acestora 9ciunea orizontal nu se va considera simultan cu cea vertical a Pentru acoperiurile cldirilor de locuit i de 'irouri %ncrcarea uniform distri'uit pe 'alustrade i parapete se va lua !,$ ?<"m ' =n cazul cldirilor unde sunt posi'ile aglomeraii %ncrcarea pe 'alustrade se va lua 1,! ?<"m <*;*2* 6ncrcri provenite din Cediul natural <*;*2*1* 6ncrcri date de zpad =n lipsa unor reglementri specifice pentru acoperiuri verzi, %ncrcrile date de zpad pe acoperiurile verzi se sta'ilesc conform reglementrii tehnice @7od de proiectare 4valuarea aciunii zpezii asupra construciilorA, indicativ C 1-1- ; ,prevederile care se utilizeaz pentru acoperiurile cldirilor curente) cu urmtoarele precizri& 1 8e negli-eaz efectul de protecie termic al su'straturilor de cultur i se adopt valoarea coeficientului termic 7t Q 1,! 2 Pentru acoperiurile pe care sunt prevzute amena-ri speciale se iau %n considerare efectele de adpostire care pot genera acumularea local a zpezii ( =n cazul acoperiurilor accesi'ile pu'licului, %ncrcarea din zpad se ia %n considerare numai dac efectul su %n gruparea de %ncrcri de proiectare este mai mare dec*t efectul %ncrcrii utile 9ceast prevedere nu se refer la zonele suscepti'ile de acumulri

2(

<*;*2*2*6ncrcri date de vLnt =n lipsa unor reglementri specifice pentru acoperiuri verzi, %ncrcrile date de v*nt pe acoperiurile verzi, se sta'ilesc conform reglementrii tehnice @7od de proiectare 4valuarea aciunii v*ntului asupra construciilorA, indicativ C 1- 1- + (prevederile care se utilizeaz pentru acoperiurile cldirilor curente) cu urmtoarele precizri& 1* 8u'straturile de cultur tre'uie s fie aderente la elementul suport pentru a evita s fie antrenate de fora ascensional a v*ntului 4fectul v*ntului depinde de condiiile naturale la amplasament, de %nlimea cldirii, de tipul i de forma (panta) acoperiului i nu este constant pe suprafaa acoperiului (%n centru, la margini sau pe laturi) Pe 'aza %ncercrilor %n tunelul aerodinamic privitoare la acest su'iect se poate considera, orientativ, c & a Pentru su'straturile de cultur fr vegetaie, antrenarea materialului se produce %ncep*nd de la viteza de circa 1$ m"sec ($) ?m"or) >ac suprafaa este acoperit de vegetaie antrenarea particulelor de material se produce %ncep*nd de la viteza de )! m"sec (1)) ?m"or) ' Pentru su'straturile cu vegetaia complet dezvoltat, rafalele de v*nt cu durata de $ minute i viteza de circa $$ m"sec (1#/ ?m"or) nu produc, de regul, dislocarea stratului de cultur
!ot: Pentru amplasamentele unde este pro'a'il depirea acestor valori ale vitezei v*ntului se recomand adoptarea unor msuri de sta'ilizare a su'straturilor de cultur

2* Cegetaia %nalt (ar'uti, copaci) va fi plantat numai %n su'straturi de cultur cu grosime suficient pentru a se evita smulgerea acestora su' efectul rafalelor de v*nt 7ondiiile respective se sta'ilesc de proiectanii de specialitate ;* 7oeficientul de frecare pe acoperi corespunztor rugozitii, definit conform reglementrii tehnice C 1-1- +4 folosit la calculul acoperiurilor verzi va avea urmtoarele valori& a 7fr Q ! !2 pentru vegetaia extensiv (de tip iar'). ' 7fr Q ! !/ pentru vegetaia intensiv =ntre aceste valori se accept interpolare liniar %n funcie de caracteristicile vegetaiei <*;*2*;*6ncrcri seisCice =n lipsa unor reglementri specifice pentru acoperiurile verzi, naionale i"sau internaionale, efectele aciunii cutremurului asupra cldirilor cu acoperiuri verzi vor fi sta'ilite conform reglementrii tehnice privind proiectarea seismic 6 prevederi de proiectare pentru cldiri, aplica'il %n vigoare4 cu urmtoarele precizri& 1 7ondiiile seismice ale amplasamentului vor fi sta'ilite din hrile de zonare pentru coeficienii ag i 3c conform reglementrii tehnice privind proiectarea seismic 6 prevederi de proiectare pentru cldiri, aplica'il %n vigoare 2 =n masa supus aciunii seismice concentrat la nivelul acoperiului se va include valoarea integral a masei su'straturilor de cultur i a vegetaiei (masa corespunztoare %ncrcrilor permanente gav) ( Pentru acoperiurile verzi cu vegetaie intensiv, cu suprafa mai mare de (!!!m 2 "tronson (%ntre rosturi), amplasate %n zone seismice cu a g V !,2$g, se recomand efectuarea unui studiu al condiiilor seismice de amplasament

2)

) 7lasa de importan a cldirilor cu acoperiuri verzi se sta'ilete corespunztor funciunii principale a cldirii $ Pentru cldirile cu acoperiuri verzi cu vegetaie intensiv, cu deschideri V 12,!! m, %n zone seismice cu agV !,2$g efectele componentei verticale a micrii seismice vor fi determinate printr2un model dinamic 8e accept i folosirea unui model simplificat, care include numai elementele structurii verticale i orizontale de la ultimul nivel, dar %n acest caz efectele aciunii verticale care se com'in cu efectele aciunii orizontale conform reglementrii tehnice privind proiectarea seismic 2 prevederi de proiectare pentru cldiri, aplica'il %n vigoare, se ma-oreaz cu (!0 + Gactorii de comportare WRW se determin %n funcie de regularitatea arhitectural2 structural %n plan i %n elevaie a cldirii conform prevederilor generale ale reglementrii tehnice privind proiectarea seismic 2 prevederi de proiectare pentru cldiri, aplica'il %n vigoare 5 Pentru calculul seismic al cldirilor cu acoperiuri verzi, pentru toate tipurile de vegetaie i pentru toate zonele seismice se vor folosi metodele prevzute %n reglementarea tehnic privind proiectarea seismic 2 prevederi de proiectare pentru cldiri, corespunztor cu neregularitatea structural a cldirii rezultat din masa suplimentar de la ultimul nivel Pentru cldirile cu acoperiuri verzi cu vegetaie intensiv, amplasate %n zone seismice cu ag V !,(!g se recomand i verificarea siguranei printr2o metod de nivel superior 'azat pe utilizarea procedeelor de calcul neliniar, static sau dinamic

<*;*;* Proprietile Caterialelor Calorile caracteristice, coeficienii de siguran pentru materiale i valorile de calcul ale rezistenelor materialelor folosite pentru elementele structurale i nestructurale ale acoperiurilor verzi se vor sta'ili %n conformitate cu& a reglementrile tehnice corespunztoare principalelor materiale de construcie ('eton armat, 'eton precomprimat, lemn,oel) ' reglementrile tehnice specifice %n cazul altor materiale de construcie tradiionale (sticl, piatr, materiale plastice etc ) c documente de atestare a conformitii, conform legislaiei %n vigoare pentru materialele de construcie netradiionale sau din import

<*+*

(Fectele structurale ale Bncrcrilor supliCentare date de acoperiurile verzi

=ncrcarea vertical suplimentar a acoperiului cu greutatea su'straturilor de cultur i a vegetaiei plantate se manifest prin urmtoarele categorii de efecte structurale & a 4forturi secionale i deformaii suplimentare directe a1 La nivel local, asupra elementelor structurale direct %ncrcate (planeul ultimului nivel) a2 La nivelul ansam'lului structurii, al infrastructurii i terenului de fundare ' 4forturi secionale i deformaii suplimentare indirecte '1 La nivelul ansam'lului structurii, al componentelor nestructurale i al infrastructurii, rezultate din creterea efectului aciunii seismice odat cu sporirea masei totale a cldirii

2$

<*+*1* (Fectele Bncrcrilor din acoperiul verde asupra planeului peste ultiCul nivel (1) =ncrcrile verticale suplimentare aduse de su'straturile de cultur i de vegetaie au ca efect primar sporirea eforturilor secionale (momente %ncovoietoare i fore tietoare) i a deformaiilor elementelor structurale direct %ncrcate %n raport cu eforturile secionale i deformaiile care se dezvolt %ntr2un planeu " acoperi normal alctuit, cu aceiai structur i cu aceleai straturi de termo2hidroizolaii (2) =ntr2o prim aproximaie, %n vederea estimrii costurilor suplimentare, evaluarea efectelor %ncrcrilor suplimentare date de su'straturile de cultur i de vegetaie se poate face prin compararea valorilor de proiectare ale %ncrcrilor verticale totale (permanente i utile) %n cele dou situaii Pentru simplificare, se prezint cazul cldirilor cu regularitate arhitectural structural %n elevaie (cu aceiai %nlime de nivel i aceiai %ncrcare echivalent la toate nivelurile) (() =n conformitate cu prevederile reglementrii tehniceA7od de proiectare Lazele proiectrii construciilorAC 04 %ncrcarea de proiectare uniform distri'uit %n gruparea de %ncrcri pentru situaia de proiectare permanent pentru un acoperi normal se calculeaz cu relaia pn Q 1,($ gn M 1,$R? unde a ' gn este valoarea caracteristic a %ncrcrii permanente (%n ?<"m 2) R? este valoarea caracteristic a %ncrcrii utile (%n ?<"m 2) (1)

Pentru acoperiurile verzi %ncrcarea de proiectare uniform distri'uit din aceast grupare devine pav Q 1,($ (gn M gav) M 1,$R? unde gav este greutatea unitar a acoperiului verde care %nglo'eaz elementele menionate la < ;*1*1 ()) 7onsider*nd c %ncrcarea util pe acoperiul verde este egal cu cea pe acoperiul normal cu aceeai destinaie, sporul %ncrcrii de proiectare este& (1a)

av =

pav 1,35( g n + g av ) + 1,5qk = pn 1,35 g n + 1,5qk

(2)

($) =n graficele urmtoare este artat efectul %ncrcrilor suplimentare aduse de su'straturile de cultur i de vegetaie %n funcie de tipul acestora pentru acoperiuri cu diferite greuti proprii (gn) i diferite %ncrcri utile (R?) =n primul grup de grafice (figura 1) este prezentat variaia sporului %ncrcrii verticale de proiectare, pentru cele trei tipuri de vegetaie %n funcie de valoarea %ncrcrii utile de proiectare (R?)

2+

(a)

(')

25

(c) Gigura 1 Cariaia valorii de proiectare a sporului de %ncrcare pe planeu %n funcie de %ncrcarea util pe acoperi 7oncluziile principale care rezult din examinarea acestor grafice sunt urmtoarele& a >iferenele de %ncrcare total de proiectare %ntre acoperiurile cu vegetaie extensiv i cele cu vegetaie semi intensiv sunt importante numai pentru acoperiurile necircula'ile uoare (cu gn O 2,$ ?<"m2). %n celelalte cazuri valorile sporurilor de %ncrcare sunt practic similare (de ordinul a 2!P(!0 fa de acoperiurile cu alctuire normal) ' Ponderea sporului de %ncrcare adus de vegetaia de tip intensiv este deose'it de mare pentru acoperiurile uoare (orientativ, cu %ncrcarea de proiectare g n O 2,$ ?<"m2) indiferent de valoarea de proiectare a %ncrcrii utile Calorile cele mai mari se %nregistreaz %n cazul acoperiurilor necircula'ile 7a atare sporurile de cost vor fi de asemenea importante %n special %n cazul cldirilor cu numr mic de niveluri Pe astfel de acoperiuri se recomand adoptarea vegetaiei extensive sau semi intensive c Pentru acoperiurile grele (acoperiurile din 'eton armat ale cldirilor cu %ncrcarea de proiectare gn V 1! ?<"m2) sporurile de solicitare sunt modice (X M 2! P (!0) i, %n cazul cldirilor cu mai multe niveluri, sporul costului total raportat la toate planeele, scade odat cu numrul de niveluri al cldirii 7el de al doilea grup de grafice (figura 2) analizeaz efectul tipului de vegetaie asupra acoperiurilor proiectate cu diferite valori ale %ncrcrii utile

2/

(a)

(') Gigura 2 1 Cariaia valorii de proiectare a sporului de %ncrcare pe planeu (Y av) %n funcie de tipul vegetaiei

2#

(c) Gigura 2 2 Cariaia valorii de proiectare a sporului de %ncrcare pe planeu (Y av) %n funcie de tipul vegetaiei 7oncluziile puse %n eviden de aceste grafice sunt similare cu cele de mai sus& a =n cazul vegetaiei extensive sporurile de cost sunt semnificative numai pentru acoperiurile necircula'ile uoare (gnO 2,$?<"m2) Pentru acoperiurile cu %ncrcare total de proiectare gn V ) ?<"m2 sporurile date de cele trei categorii de utilizare (%ncrcri utile) sunt practic aceleai (X M 1!P1$0) ' =n cazul vegetaiei intensive sporurile de %ncrcare variaz %ntre (!! P +!!0 pentru acoperiurile uoare (cu gn Q 1 ?<"m2) i rm*n mai mari de 1$!0 chiar pentru acoperiurile grele, indiferent de categoria de utilizare <*+*2* (Fectul Bncrcrilor verticale asupra ansaCElului structurii i Fundaiilor 4fectul %ncrcrilor gravitaionale date de acoperiul verde (g av) asupra elementelor structurale verticale situate la un nivel oarecare al cldirii depinde de& a tipul vegetaiei ' greutatea total echivalent a cldirii fr greutatea g av (ngn %n ?<"m2) c numrul de planee peste nivelul considerat (n) 9cest efect poate fi cuantificat prin raportul %ntre %ncrcarea vertical total la un nivel oarecare a cldirii cu acoperi verde i %ncrcarea vertical total a cldirii cu acoperi normal (Y<,av) la acelai nivel La nivelul WnW su' acoperiul verde acest raport are valoarea
g av ng n

N ,av = 1 +

(2a)

Cariaia raportului Y<,av pentru n Q 1 P + este dat %n figura ( pentru greutile extreme ale acoperiului verde

(!

Gigura ( Enfluena %ncrcrilor date de acoperiul verde asupra forelor axiale de proiectare %n elementele verticale >in figura ( se rein urmtoarele concluzii& a =n cazul vegetaiei extensive sporul solicitrilor axiale este semnificativ numai pentru elementele verticale ale ultimului nivel (cu valori %ntre 1$ P2$0). pentru nivelurile inferioare, i pentru fundaii sporul de sarcin vertical adus de acoperiul verde poate fi, %n general, negli-at ' =n cazul vegetaiei intensive cu greutatea maxim considerat, sporul solicitrilor axiale este ma-or pentru elementele verticale i fundaiile cldirilor cu n Q( P ) niveluri. pentru cldirile mai %nalte acest spor se refer la un numr de ( P ) niveluri su' acoperi i, de regul, poate fi negli-at pentru fundaii (%n special %n cazul cldirilor foarte grele4 cu gn V 1,(P1,) ?<"m2) =n cazul vegetaiei semi intensive concluziile sunt similare celor identificate %n cazul %ncrcrilor aplicate direct pe planeu <*+*;* (Fectul Bncrcrilor din acoperiul verde asupra Forelor seisCice (1) ,reutatea permanent suplimentar adus de acoperiul verde sporete masa total a cldirii %n comparaie cu cea care rezult %n cazul unui acoperi cu alctuire tradiional ceea ce antreneaz un spor, mai mult sau mai puin important, al forei seismice laterale de proiectare (2) =n cazul cldirilor cu 1 P 2 niveluri supraterane, este posi'il, %n unele cazuri, ca sporul de %ncrcare s atrag creterea perioadei proprii a cldirii i deci modificarea valorii spectrului de proiectare (scderea acestuia dac astfel se depete valoarea perioadei de col a spectrului 3c) (() 7reterea masei ultimului nivel i a masei totale modific distri'uia pe vertical a forelor seismice static echivalente i deci i valorile forelor tietoare la eta-ele superioare, mai ales %n cazul cldirilor cu puine niveluri =ntr2o cldire curent (ZE Q 1) cu WnW niveluri supraterane, care au aceeai mas de nivel (
m= Gniv A g = niv n ) i aceeai %nlime de nivel (hniv), fora tietoare de 'az are expresia& g g

(1

Fb = S d ( T1 )nm =

S d ( T1 ) S (T ) nGniv = d 1 nAniv g n g g

(() iar fora seismic la nivelul WiW se calculeaz cu relaia

F j = Fb
())

mz j

mz j
1

= Fb

mj

mj
1

= Fb

2j n ( n + 1)

=n cazul cldirilor cu acoperi verde masa ultimului nivel este


mav = Aniv ( g n + g av ) = Gniv + Gav g g

($)

unde gav se ia %n funcie de tipul de vegetaie cu valorile de la <*;*1*1* :asa total a cldirii cu acoperi verde este
M av = Aniv nGniv + Gav ( ng n + g av ) = g g

(+)

Gora tietoare de 'az devine %n acest caz


Fb ,av = S d ( T1 ) S (T ) Aniv ( ng n + g av ) = d 1 ( nGniv + Gav ) g g

(5)

Gorele seismice static echivalente sunt (pentru z n Q nh) la ultimul nivel (-Qn)

Fn ,av = Fb ,av

mav zn
1

mav z n + mz j

n 1

= Fb ,av

nmav

nmav + mj
1

n 1

= Fb ,av

nmav 2mav = Fb ,av (8) n( n 1 ) ( ) 2 m + m n 1 av nmav + m 2

la celelalte niveluri (-Kn)

F j ,av = Fb ,av
(#)

mz j mav z n + mz j
1 n 1

= Fb ,av

jm nmav + mj
1 n 1

= Fb ,av

2 jm n [ 2mav + m( n 1) ]

7u aceste valori se determin forele tietoare de nivel %n am'ele situaii (acoperi normal i acoperi verde)& acoperi normal acoperi verde C-,n fora tietoare seismic la nivelul W-W pentru cldirea cu C-,av fora tietoare seismic la nivelul W-W pentru cldirea cu

4fectul %ncrcrii suplimentare aduse de acoperiul verde se estimeaz prin raportul acestor fore tietoare&

(2

V ,av =

V j ,av V j ,n

(2') =n graficele urmtoare acest efect a fost examinat pentru cazul cldirilor cu un numr redus de niveluri supraterane (nnivO PM(4)

(a)

(') Gigura ) 1 Cariaia sporului forei tietoare seismice de proiectare %n funcie de tipul vegetaiei i de %nlimea cldirii

((

(c)

(d) Gigura ) 2 Cariaia sporului forei tietoare seismice de proiectare %n funcie de tipul vegetaiei i de %nlimea cldirii >in aceste grafice rezult urmtoarele concluzii& a =n cazul vegetaiei intensive sporul forei tietoare seismice este important pentru primele 2P( niveluri su' acoperiul verde. ponderea acestui spor scade pe msur ce crete greutatea proprie a cldirii (gn) ' =n cazul vegetaiei extensive sporul forei tietoare la eta-ele inferioare (su' ultimul nivel) rm*ne %ntre $ P 2!0 c 7oncluziile de mai sus sunt vala'ile i pentru cldirile cu %nlime mai mare (S PM(4) %n sensul c numai 2 P ( eta-e din zona superioar capt un spor semnificativ al forei tietoare seismice datorit greutii suplimentare adus de acoperiul verde 8u' acestea valoarea forei tietoare seismice nu se modific semnificativ %n raport cu cldirile cu acoperi normal

()

<*G*

"iDurana structural a cldirilor cu acoperiuri verzi

(1) Pentru cldirile cu acoperiuri verzi verificarea satisfacerii cerinei de rezisten mecanic i sta'ilitate se face cu criteriile i"sau parametrii de performan folosii pentru toate construciile civile i industriale la care se adaug criteriile i"sau parametrii specifici din prezentul ghid Cerificarea se face pe 'aza conceptului de stri limit (2) 8trile limit sunt definite %n conformitate cu reglementarea tehnicA7od de proiectare Lazele proiectrii construciilorA, indicativ C 0 & a stri limit ultime, care se refer la condiiile tehnice de performan de sta'ilitate, de rezisten i de ductilitate. ' stri limit ale exploatrii normale, care se refer la condiia tehnic de performan de rigiditate. %n cazul structurilor din 'eton armat sau 'eton precomprimat dimensionarea ultimului planeu tre'uie s ai' %n vedere, %n special, verificarea fisurrii i a deformaiilor de lung durat (() Pentru cldirile cu acoperiuri verzi se folosesc aceleai metode de calcul ca i pentru toate celelalte cldiri civile i industriale ()) Pentru cldirile cu acoperiuri verzi, satisfacerea cerinei de Wrezisten mecanic i sta'ilitateW pe %ntreaga durat de exploatare se asigur i prin msuri specifice referitoare la& a construciei. ' produselor de construcie. c d calitatea execuiei. executarea lucrrilor de %ntreinere proprietile, performanele i utilizarea materialelor i concepia general i de detaliu a tuturor prilor

<*<*

0uraEilitatea cldirilor cu acoperiuri verzi

(1) 9sigurarea dura'ilitii implic msuri de protecie la aciunile agenilor fizici, chimici i 'iologici din mediul %ncon-urtor (mediul natural i mediul de exploatare) =n particular, se vor respecta prevederile referitoare la dura'ilitate, inclusiv protecia anticoroziv, din urmtoarele documente tehnice & a Pentru elementele din 'eton armat i 'eton precomprimat& " (! 1@@2-1-1 ' Pentru elementele din oel & " (! 1@@;-1-1 Pentru dura'ilitatea straturilor de termo2hidroizolaii se vor vedea specificaiile respective

($

C#PI$%&U& > - P %I(C$# (# #C%P( I.U I&% 8( 1I 0I! PU!C$ 0( 8(0( ( #& C( I!3(&% =U!0#)(!$#&( 0( "(CU I$#$( &# I!C(!0IU4 IGI(!24 "2!2$#$( .I )(0IU 6!C%!AU 2$% 4 "IGU #!32 .I #CC("I/I&I$#$( 6! (9P&%#$# (4 P %$(C3I( 6)P%$ I8# 1G%)%$U&UI4 (C%!%)I( 0( (!( GI( .I I1%&# ( $( )IC2
>*1* Proiectarea acoperiurilor verzi din punct de vedere al cerinei FundaCentale de securitate la incendiu (1) 8e consider c acoperiurile verzi intensive nu sunt sensi'ile la sc*ntei i sunt rezistente la radiaia termic >atorit stratului gros de pm*nt (S 2!cm) i faptului c sunt udate cu regularitate, ele pot fi considerate acoperiuri fr pericol de incendiu (2) 9coperiurile verzi extensive sunt considerate rezistente la sc*ntei i la radiaia termic dac sunt %ndeplinite urmtoarele condiii& a su'stratul are grosime minim de (cm i este alctuit din produse minerale. ' tipurile de plante utilizate nu prezint risc de incendiu. c s ai' prevzute f*ii perimetrale continui de minimum $! cm lime, %ntre zona de vegetaie i orice accident %n c*mpul sau marginea %nvelitorii (atic, 'alustrade, luminatoare, strpungeri, perei, etc), executate din produse"materiale clasa L 1DDG, (pietri cu o grosime de cel puin $!mm sau masa S /! ?g"mp, cu granulometria maxim a agregatului (2mm, minim )mm. dale minerale cu grosimea de cel puin )!mm), d realizarea pe direcii perpendiculare a unor 'ariere cu %nlimea de cel puin (!cm (msurat de la cota superioar a stratului de pm*nt), la un interval de cel mult )!m, executate din materiale clasa de reacie la foc 91 sau 922s1 d! sau f*ii continui de protecie executate din produse"materiale clasa L 1DDG de cel puin 1m lime, dac deasupra acoperiului nu mai exist alte niveluri care s pun pro'lema propagrii unui eventual incendiu e respectarea unei distane de minimum $m fa de faadele %n care sunt practicate ferestre
!ot: Pentru produsele folosite la acest tip de acoperi este necesar efectuarea de %ncercri privind clasele de performan la foc %n condiii de utilizare final, pentru fiecare caz %n parte deoarece produsele nu sunt menionate %n ta'elul AProduse pentru construcii folosite ca %nvelitori de acoperi %ncadrate %n clase de performan la foc exterior fr a fi nevoie s fie %ncercateA pu'licat %n 9nexa ( din @1egulamentul privind clasificarea i %ncadrarea produselor pentru construcii pe 'aza performanelor de comportare la focA

(() 9v*nd %n vedere faptul c una din scrile de evacuare din cldirile %nalte i foarte %nalte tre'uie s ai' acces pe terasa peste ultimul nivel (conform reglementrilor tehnice specifice in vigoare), care reprezint refugiu pentru utilizatorii cldirilor %n spe %n eventualitatea unei situaii excepionale, spaiul terasei verzi (grdin) din imediata vecintate a acestei scri, %n suprafa de 2!m2 sau, la acoperiuri cu suprafaa mai mare de 1!!m 2, de 1"$ din suprafaa acoperiului, va fi dalat sau realizat ca acoperi 'run sau verde2extensiv, pentru asigurarea refugiului susmenionat ()) ,radul de rezisten la foc a cldirilor se sta'ilete conform reglementrilor tehnice specifice in vigoare, referitoare la condiiile minime privind reacia i rezistena la foc a panourilor de %nvelitoare i a suportului continuu al %nvelitorii com'usti'ile

(+

>*2* Proiectarea acoperiurilor verzi din punct de vedere al cerinei FundaCentale de iDien4 sntate i Cediu BnconMurtor (1) 4xperimental s2a constatat c un su'strat de 1!cm grosime reduce cu ##0 propagarea %n ad*ncime a radiaiilor electromagnetice 9cest fapt poate afecta recepia semnalului de telefonie mo'il dar este %n acelai timp un factor care diminueaz riscul radiaiilor electromagnetice asupra sntii oamenilor (2) Plantele consum 'ioxid de car'on i eli'ereaz oxigen, contri'uind astfel la asigurarea unui aer mai curat >atorit fenomenului de evapo2transpiraie, aerul din vecintatea acoperiurilor verzi este mai rece i mai umed, fapt care conduce i la filtrarea i depunerea prafului (() Prin reducerea pierderilor de cldur din cldire i ca urmare a fenomenului de evapo2 transpiraie se reduce efectul de insule de cldur din mediul ur'an ()) 7rearea de acoperiuri verzi %n spaiul ur'an presupune i asigurarea 'io2diversitii ($) 9coperiurile verzi asigur, pe l*ng funciunea de @plm*n verdeA al oraului, i zone posi'ile de loisir pentru comunitatea care utilizeaz cldirea respectiv (+) Programele medicale de terapie horticultural 6 terapie complementar 6 pot fi mai uor implementate dac spaiile verzi fac parte efectiv din aezm*ntul de sntate >*; Proiectarea acoperiurilor verzi din punct de vedere al cerinei FundaCentale de siDuran i accesiEilitate Bn exploatare (1) Pentru evitarea alunecrii i cderii lucrtorilor care monteaz i %ntrein acoperiul verde tre'uie luate msuri de protecie, cum ar fi 'alustrade, ine pentru agare, 'r*uri etc (2) Proiectantul tre'uie s prevad elementele de care s se fixeze corzile, nacelele etc, adic sistemele de ancorare i inele de culisare necesare montrii echipamentelor de %ntreinere (() Prevederea msurilor de protecie %n timpul execuiei i %n perioadele de %ntreinere a vegetaiei este responsa'ilitatea constructorului i a 'eneficiarului, nu a proiectantului sistemului de acoperi verde >*+ Proiectarea acoperiurilor verzi din punct de vedere al cerinei FundaCentale de protecie BCpotriva zDoCotului (1) 8u'stratul i stratul vegetal reprezint o mas suplimentar care contri'uie la creterea izolaiei la zgomot aerian a spaiilor de su' acoperi
!ot: 4xperimental s2a constatat c acoperiurile verzi extensive asigur o reducere suplimentar a nivelului de zgomot aerian cu 2 6 /dL %n gama de frecvene %nalte i cu $ 6 1(dL %n gama de frecvene medii i -oase ($! 6 2!!!;z), %n funcie de alctuirea (grosime, materiale) straturilor specifice acoperiului verde, fa de reducerea nivelului de zgomot aerian asigurat de alctuirile fr protecie vegetal

(5

>*G Proiectarea acoperiurilor verzi din punct de vedere al cerinei FundaCentale de econoCie de enerDie i izolare terCic (1) 9coperiurile verzi contri'uie la reducerea consumurilor de energie i a costurilor de com'usti'il 8u'stratul i stratul vegetal asigur rcire 6 vara 2 i izolare termic 2 iarna 2 pentru apartamentele situate su' acoperi (2) Cegetaia i su'stratul acesteia contri'uie la %nt*rzierea eliminrii apei de pe suprafeele acoperiului i implicit reduc presiunea apei de ploaie asupra dispozitivelor de scurgere a apelor pluviale, de la acoperi la sistemul de canalizare, asigur*nd %n felul acesta o durat mai mare de serviciu pentru sistemele de preluare a apelor de pe acoperi
!ot: 8e poate afirma c un su'strat cu grosimea de 2! 6 )!cm poate reine o cantitate de 1! 6 1$cm de ap, ceea ce reprezint o reducere a de'itului cu 2$0

C#PI$%&U& ? - P (CI12 I P I8I!0 (9(CU3I# #C%P( I.U I&%

8( 1I

D parte din elementele de execuie au fost prezentate la capitolele corespunztoare analizei straturilor Precizrile care se fac %n acest capitol au %n vedere elementele de specificitate pentru construcia celor dou tipuri generice de acoperiuri verzi& %n pant i plate ?*1 Generaliti

(1) Prevederi pentru punerea %n oper a straturilor specifice structurii verzi sunt prezentate la 7ap $ (2) Drdinea operaiunilor dup realizarea hidroizolaiei, este urmtoarea& 'ariera contra rdcinilor, dac este nevoie (dac hidroizolaia nu asigur, conform specificaiilor produsului i funciunea de 'arier contra rdcinilor). modul de punere %n oper, gradul de suprapunere a marginilor mem'ranelor i modul de realizare a etanrilor va respecta indicaiile productorului (specificaia tehnic a produsului). strat drenant >at fiind c produsele dedicate pot asigura mai multe funciuni (strat de 'arier contra rdcinilor, strat drenant, strat de retenie a apei, strat de aerare), modul de punere %n oper va respecta %ntocmai indicaiile productorului (specificaia tehnic a produsului), inclusiv pozarea sistemelor de preluare a apei de pe versani i direcionarea la 'urlane strat filtrant. modul de punere %n oper va respecta %ntocmai indicaiile productorului (specificaia tehnic a produsului)

=n funcie de tipul de acoperi, peste stratul filtrant se prevd straturi specifice (/ 2 i / () ?*2 Prevederi speciFice acoperiurilor plate 2 asigurarea 'enzilor de drenare (la diferite tipuri de racord cu elemente care strpung hidroizolaia, la legtura cu perei supra%nlai, cu aticul, la limita a )!m de teras2 grdin etc). 2 2 aplicarea su'stratului pentru cretere, asigurarea umiditii lui. plantarea vegetaiei i %ntreinerea ei

(/

!ot: =n cazul %nvelitorilor plate de tip extensiv i semi2extensiv se poate opta pentru elemente de tip cutie care se monteaz pe o hidroizolaie prote-at, %n care sunt prevzute i plantele 7utia are orificii de evacuare a apei pe hidroizolaie

?*; -

Prevederi speciFice acoperiurilor Bn pant asigurarea 'enzilor de drenare (la legtura cu -ghea'urile, la strpungeri, %n dreptul ferestrelor pentru mansard etc). asigurarea sta'ilitii versantului, %n funcie de panta acestuia. execuia 'arierelor %mpotriva alunecrii se face de la poal spre coam. aplicarea su'stratului pentru cretere, asigurarea umiditii lui i eventuala lui prote-are %mpotriva alunecrii. pulverizarea de semine sau lstari. udarea regulat p*n la consolidarea vegetaiei

C#PI$%&U& @ - C%!"I0( #3II (C%!%)IC(


7osturile unui acoperi verde sunt mai mari dec*t cele ale acoperiului normal datorit costurilor suplimentare generate de materialele folosite i de manoper (a se consulta 9nexa nr + 2 informativ) @*1 0urata de exploatare

(1) >urata de exploatare a acoperiului verde este perioada %n cursul creia performanele acestuia sunt meninute la un nivel compati'il cu satisfacerea cerinelor din tema de proiectare (2) 8ta'ilirea duratei de exploatare, raional din punct de vedere economic, se o'ine prin luarea %n considerare a tuturor costurilor pro'a'ile pe %ntrega durat de via (de exploatare) proiectat (Life !"cle !ost#& costurile proiectrii, execuiei i exploatrii. costurile rezultate din situaiile de imposi'ilitate de utilizare. riscurile i consecinele unei diminuri a performanelor construciei %n timpul duratei de exploatare i costul asigurrii corespunztoare acestor riscuri. costurile renovrilor pariale. costul inspeciilor, %ntreinerii i reparaiilor. costul dezafectrii (demolare, reciclarea materialelor). costul msurilor de protecie a mediului

(() >urata de exploatare a acoperiurilor verzi este mai mare dec*t cea a acoperiurilor normale deoarece straturile de termo2hidroizolaii sunt prote-ate prin materialul de cultur i de vegetaie

(#

@*2*

6ntreinere

(1) =ntreinerea unui acoperi verde presupune parcurgerea a dou etape distincte& a %ntreinerea dup plantare, care poate dura p*n la doi ani, %n care are loc procesul de consolidare a plantelor 4ste o perioad %n care su'stratul tre'uie s rm*n %n permanen umed 4ste mai ales cazul acoperiurilor extensive, unde au fost utilizate semine i eventual lstari pulverizai cu mulci pe suport. %ntreinerea pe perioada de serviciu a acoperiului verde, care presupune cel puin o dat pe an inspecia i plivirea plantelor uscate sau a 'uruienilor %n cazul acoperiurilor semi2intensive

'

(2) 9coperiurile teras grdin intensive necesit oricum o %ntreinere dedicat, %n funcie de utilizarea terasei respective i care ine cont de plantele corespunztoare fiecrui anotimp, de perioada lor de cretere, %nflorire etc, astfel %nc*t %n orice moment din an terasa respectiv s ai' un aspect controlat (() 8e recomand ca proiectantul s apeleze la furnizori de sistem, ale cror produse sunt puse pe pia %n conformitate cu legislaia %n vigoare 8elecia su'stratului i plantelor tre'uie validat de specialiti %n domeniu (horticultor, 'otanist)

C#PI$%&U& 10 - #)(!#A# (# #C%P( I.U I&% (9I"$(!$(


10*1* )etodoloDia Deneral de proiectare

8( 1I P( C&20I I

9mena-area acoperiurilor verzi pe cldirile existente implic parcurgerea urmtoarelor etape& 1 2 Gormularea de ctre 'eneficiar a temei de proiectare pentru acoperiul verde (tipul vegetaiei solicitat) 4xpertizarea cldirii existente cu urmtoarele etape (conform Codului P100-;J200?)&

a 7olectarea informaiilor disponi'ille i sta'ilirea nivelului de cunoatere ' 4valuarea calitativ c ( a ' 4valuarea prin calcul 8ta'ilirea capacitii disponi'ile de rezisten i a rigiditii structurii existente pentru& %ncrcri verticale %ncrcri seismice

!ot& 9tragem atenia c rezistena unei cldiri existente la %ncrcri seismice depinde %n primul r*nd de nivelul de asigurare seismic iniial care este varia'il %n funcie de prevederile reglementare existente la data proiectrii cldirii =n aceste condiii, este posi'il ca realizarea acoperiului verde s fie condiionat (accepta'il " inaccepta'il) %n funcie de amploarea lucrrilor de intervenie necesare pentru realizarea siguranei seismice cerute de 7odul P100-;J200?*

7ompararea capacitii de rezisten i a rigiditii cu cerinele rezultate din tema de proiectare

)!

$ a ' c +

Propunerea soluiei pentru realizarea acoperiului verde %n funcie de rezultatele analizelor de la )& realizarea acoperiului pe structura existent dac cerinele nu depesc capacitatea structurii. realizarea acoperiului cu consolidarea local a ultimului planeu sau, dac este cazul, a ansam'lului structurii. demolarea i refacerea acoperiului pentru satisfacerea cerinelor de rezisten i de rigiditate 4xaminarea opiunilor de la punctele ' i c de mai sus pe 'aza unei analize Wcost " 'eneficiuW =n cazul %n care, prin tem, s2a prevzut vegetaie intensiv sau semi intensiv se va examina i oportunitatea adoptrii unui sistem de cultur mai uor (vegetaie extensiv)

!ota 1* Pentru examinarea, %n prim aproximaie, a feza'ilitii unui acoperi verde pot fi folosite graficele
date la capitolul < (figurile 12))

10*2* Indicaii Denerale de proiectare 7a indicaii generale de proiectare a acoperiurilor verzi pe cldiri existente tre'uie avute %n vedere urmtoarele& pentru planeele " acoperiurile uoare (de exemplu structuri metalice acoperite cu panouri sandFich din ta'l profilat i termoizolaie) exist o pro'a'ilitate foarte ridicat ca s nu fie posi'il amena-area unui acoperi verde fr consolidarea structurii chiar i %n ipoteza vegetaiei extensive =n cele mai multe cazuri, pentru aceste cldiri rezult i necesitatea consolidrii structurii verticale i a fundaiilor %n cazul cldirilor cu un singur nivel acoperite cu elemente prefa'ricate din 'eton precomprimat (chesoane, elemente 3 sau 33) cu greutate proprie de circa 2,! P ),! ?<"m2, amena-area acoperiurilor cu vegetaie extensiv este posi'il %n cele mai multe cazuri (este necesar %ns o expertiz detaliat pentru a identifica tipul elementelor folosite i capacitatea de rezisten a acestora) =n funcie de nivelul de protecie seismic iniial a cldirii este posi'il s rezulte i necesitatea consolidrii ansam'lului cldirii =n cazul cldirilor multieta-ate cu structur din zidrie sau din 'eton armat, cu planee din 'eton armat, posi'ilitatea amena-rii acoperiurilor verzi este condiionat %n primul r*nd de capacitatea de rezisten i de rigiditatea ultimului planeu =n multe cazuri sporul de greutate adus de vegetaia extensiv i, uneori, chiar de vegetaia semi intensiv, poate fi compensat, %n mare parte, prin eliminarea straturilor de 'eton de pant, a termoizolaiilor i a straturilor de protecie a termo2hidroizolaiilor

)1

#!(9# 1 (=( I!3( &(GI"&#$I8( .I $(7!IC( 1* !r* crt* 1 2 &eDislaie: #cte leDislative PuElicaia

Legea nr 1!"1##$ privind calitatea :onitorul Dficial al 1om*niei, Partea E, nr 12 %n construcii, cu modificrile din 2) ianuarie 1##$ ulterioare 1egulamentul privind clasificarea i :onitorul Dficial al 1om*niei, Partea E nr #! %ncadrarea produselor pentru din 25 ianuarie 2!!$ construcii pe 'aza performanelor de comportare la foc, apro'at prin Drdinul ministrului transporturilor, construciilor i turismului i al ministrului de stat, ministrul administraiei i internelor nr. .!""#$%&#"''&, cu modificrile i completrile ulterioare eDleCentri tehnice:

2* !r* crt* 1

eDleCentri tehnice 7od de proiectare seismic 2 partea a EEE2a Prevederi pentru evaluarea seismic a cldirilor existente, indicativ P1!!2("2!!/, apro'at prin Drdinul ministrului dezvoltrii regionale i locuinei, nr 5!) " 2!!# 7od de proiectare Lazele proiectrii construciilor, indicativ 71 ! 22!12, apro'at prin Drdinul ministrului dezvoltrii regionale i turismului nr 1 $(! " 2!12 7od de proiectare 4valuarea aciunii zpezii asupra construciilor, indicativ 71 1212( " 2!12, apro'at prin Drdinul ministrului dezvoltrii regionale i

PuElicaia :onitorul Dficial al 1om*niei, Partea E, nr +)5 i nr +)5 'is din 1 octom'rie 2!!#

:onitorul Dficial al 1om*niei, Partea E, nr +)5 i nr +)5 'is din 11 septem'rie 2!12

:onitorul Dficial al 1om*niei, Partea E, nr 5!) i nr 5!) 'is din 1$ octom'rie 2!12

)2

turismului nr 1 +$$ " 2!12 7od de proiectare 4valuarea :onitorul Dficial al 1om*niei, Partea E, nr aciunii v*ntului asupra 5!) i nr 5!) 'is din 1$ octom'rie 2!12 construciilor, indicativ 71 1212 ) " 2!12 apro'at prin Drdinul ministrului dezvoltrii regionale i turismului nr 1 5$1 " 2!12

;*"tandarde !r* Indice crt* 1 81 4< 1##12121& 2!!)

0enuCire 4urocod 1&9ciuni asupra structurilor Partea 121& 9ciuni generale ,reuti specifice, greuti proprii, %ncrcri utile pentru cldiri 4urocod 1&9ciuni asupra structurilor Partea 1 21& 9ciuni generale ,reuti specifice, greuti proprii, %ncrcri din exploatare pentru construcii 4urocod 1& 9ciuni asupra structurilor Partea 121& 9ciuni generaEe ,reuti specifice, greuti proprii, incrcri din exploatare pentru construcii 9nex naional 4urocod 2& Proiectarea structurilor de 'eton Partea 121& 1eguli generale i reguli pentru cldiri 4urocod 2& Proiectarea structurilor de 'eton Partea 121& 1eguli generale i reguli pentru cldiri 9nex naional 4urocod (&Proiectarea structurilor de oel Partea121& 1eguli generale i reguli pentru cldiri 4urocod (& Proiectarea structurilor de oel Partea121& 1eguli generale i reguli pentru cldiri 9nex naional

81 4< 1##12121& 2!!)"97&2!!#

81 4< 1##12121& 2!!)"<9&2!!+

) $

81 4< 1##22121&2!!) 81 4< 1##22121&2!!)"97&2!12 81 4< 1##22121&2!!)"<L&2!!/ 81 4< 1##2212 1&2!!)"<L&2!!/"9#l&2!!# 81 4< 1##(2121&2!!+ 81 4< 1##(2121&2!!+"97&2!!# 81 4< 1##(2121&2!!+"<9&2!!/

+ 5

)(

#!(9# 2
I!=% )#$I82

8(G($#3I#

%)5!I(I oCLniei
CliCat suEalpin CliCat alpin 3emp medie anual& -04GN - 24G0C precipitaii& peste 1+00 CCJan

(taMele de cliCat ale


CliCat teCperat4 rcoros4 Cai uCed: 3emp medie anual& +- ?0C precipitaii& <G0 ' 1100 CCJan CliCat Eoreal4 rece i uCed: 3emp medie anual& 2- +0C precipitaii& 1000 ' 1200 CCJan

3emp medie anual& 2N - 04G0C precipitaii& 1200 CCJan

1oneleJetaMele de veDetaie ale

oCLniei

1onJetaM zona stepei

&ocalizare 84 rii&
7*mpia ta'ular a /rDanului de ( Partea cea mai -oas din Podiul )oldovei Podiul vlurat din !4 centrul 0oEroDei Podiul plan din " 0oEroDei 9ltitudine& 20 ' 100 C %n Lrgan. 100 ' 200 C :oldova, >o'rogea CLCpii periFerice Carpailor 9ltitudine& G0 ' 1G0 C Podiurile )oldovei4 0oEroDei 9ltitudine& G0 ' 2G0 C

CliCa
uscat 3emp medie anual& 10-110C Precipitaii& ;G0 ' +G0 CCJan

#sociaii veDetale
stepa petrofil (%n >o'rogea) pe st*ncrii 6 tufriuri su'mediteraneene pe versani < 6 ste-ar pufos %n lunc 6 zvoaie, pduri, pa-iti mezofile pa-iti halofile asociaii ier'oase arenicole

zona silvostepei

cald, mai puin uscat 3emp medie anual& @4G-104G0C Precipitaii& G00 ' <00 CCJan

zona neCoral

!* )oldovei: centrul $ransilvaniei (podiuri -oase) "8 0oEroDei (c*mpii -oase sau %nalte) )untenia4 %ltenia (piemonturi fragmentate) /anat4 Criana 9ltitudine& 1G0 ' ;00 C

7limat mai rece i umed 2 a (< :oldovei, centrul 3ransilvaniei) 7limat cald, suficient de umed 2 E

asociaii cu arar ttrsc (%n < :oldovei) arar ttrsc 6 ste-ar 'rumriu (>o'rogea) ste-ar pufos, cer, g*rni (:untenia Dltenia) porum'ar, pducel (margini de pdure) pa-iti, pa-iti halofile (lucern, (estuca valesiaca) a& ste-ari mezofili 6 ste-ar, gorun (prin defriare s2au format pa-iti secundare) E& ste-ari su'termofili, termofili 6 g*rni, cer (pa-iti secundare) lunci& salcie, frasin, arin negru, ste-ar

)$

[onele"eta-ele de vegetaie ale 1om*niei (continuare)

(taM neCoral

altitudine (!! 6 1(!! m pe dealuri, %n partea mi-locie a munilor

a- suEetaM Dorun ,;00 ' <00 Ccaracter su'oceanic 3emp medie anual& >4G-@0C precipitaii& <G0 ' >G0 CCJan veri calde, umede ierni 'l*nde a- suEetaM FaD ,;00 ' <00 Ccaracter oceanic 3emp medie anual& +->4G0C precipitaii& >G0 ' 1 100 CCJan veri rcoroase, umede, cu ne'ulozitate mare ierni 'l*nde rece, umed 3emp medie anual& +-20C precipitaii& 1000 ' 1200 CCJan Goarte rece, umed 3emp medie anual& 2N - 04G0C precipitaii& peste 1200 CCJan

gorun, carpen (centrul, < rii) pduri de amestec 6 tei, carpen (8 rii) pe soluri uscate 6 gorun (2 su'specii) pe versani um'rii 6 carpen, fag pe versani %nsorii, %n 8, C 6 gorun, cer, g*rni la poale 6 ste-ar, carpen %n locuri umede 2 arin prin defriare s2au instalat pa-iti secundare fgete montane pinete (pe st*ncrii) pe vi cu mult humus 6 frasin, paltin de munte pe prundi 6 arin al' la altitudini mari 6 molid %n amestec cu fag prin defriare s2au instalat pa-iti secundare molidi molidi cu muchi de tur' %n zone defriate 6 pa-iti secundare tufriuri de -neapn rariti cu molid, -neapn pa-iti 'uruieniuri %nalte 6 pe grohotiuri umezite, %n vi prin defriarea -neapnului 6 pa-iti, tufriuri de afin pa-iti de ier'uri scunde tufriuri de ar'uti pitici asociaii de plante %n @pernueA

(taM Eoreal (taM suEalpin

altitudine 12!! 6 15$! m (%n <) altitudine 1(!! 6 1/$! m (%n 8) partea mi-locie i superioar a munilor :ii :aramureului, 1odnei, 7limani, Lucegi, Ggra, Par*ng 6 7indrel, Jarcu 6 ,odeanu, 1etezat, 7eahlu, 7iuca, 9puseni 9ltitudine& 15$! 6 1/$!m

(taM alpin

1odnei, 7limani Ggra, Par*ng 6 7indrel, Jarcu 6 ,odeanu, 1etezat, 9ltitudine& 15$! 6 1/$!m

Goarte rece, umed 3emp medie anual& - 24GN - 04G0C precipitaii& 1;00 - 1+00 CCJan v*nturi puternice

)+

3a'el cu arealul speciilor i localizarea lor %n condiiile climatului din 1om*nia (eta-ele de vegetaie)
#realul speciilor arcto 6 alpin circumpolar 'oreal european central 6 european pontic 6 si'erian 'alcanice su'mediteraneene &ocalizare 7limat foarte rece, din Dolurile ,paMitile- alpine 7limat rece, la altitudine %ntre 1200 ' 1?00C =n pduri de foioase, pa-iti mezofile, %ntre 200 ' 1200 C altitudine partea de (, %n climat continental "48 rii, cu ptrunderi spre interiorul arcului carpatic

)5

7arta provinciilor Floristice ale

oCLniei

Provinciile sunt trasate %n funcie de arealul speciilor spontane dominante, cu precdere al speciilor lemnoase Liniile de demarcaie delimiteaz arealul unde acestea sunt a'undent reprezentate, reflect*nd condiiile climatice i edafice locale 7a i %n cazul zonelor i eta-elor de vegetaie, %mprirea %n provincii floristice ine seama, pe l*ng vegetaie, de tipul de sol, regimul hidric i termic, formele de peisa- i teritoriile ecologic omogene

)/

#!(9# ;
I!=% )#$I82

P&#!$(4 "U/"$ #$U I4 C( I!3( (C%&%GIC( $aEel 1 "pecii de FeriDi care pot Fi utilizate pentru acoperiuri verzi

7aractere specie <r crt 8istematic (denumire popular" denumire tiinific) >iametru (cm) Perioad %nflorire Grunze 9d*ncime (cm)

7erine su'strat 3roficitate p; 9lte cerine 2 C (solMaer)Bmiditate 1ezisten la ger

4cologie Drigine" rsp*ndire %n ar 7ureni aer Lumina 1ecomandri Poluare 8pecie autohton Grecvente %n zona de pduri ste-ar 6 eta- 'oreal %n pduri, pe st*ncrii um'roase 8pecie autohton Grecvente %n zona de pduri ste-ar 6 eta- 'oreal %n pduri, pe st*ncrii

2$ 2 (! (cm)=nlime max

2$ 6 (!

=aCila PolOpodiaceae 1 Gerigu Polypodium vulgare (er'acee peren) =aCila #spleniaceae 2 8tranic )splenium peren) trichomanes (er'acee

$21$

$ -

8oluri 'ine drenate. su'strat fi'os. se %nmulete prin rizomi (primvara) sau prin spori (toamna) 8oluri 'ine aprovizionate cu ap. pot crete pe su'straturi foarte su'iri (8e poate instala %n crpturile pereilor vechi) se %nmulete prin spori (toamna)

1$

1$ 2 (!

&eDend
7aractere specie E 6 ]EE& lunile %n care specia %nflorete & frunze cztoare & frunze persistente 4cologie Bmiditate (sol M aer) 2 specie xerofil (se poate dezvolta %n condiii de umiditate redus %n aer i sol) C 6 specie mezofil (specii care se dezvolt pe soluri 'ine aprovizionate cu ap, revene 6 reavn2-ilave i %n condiii de umiditate suficient %n aer) h 6 specii higrofile (se dezvolt pe soluri umede, dar fr ca apa s stagneze, reavn 6 -ilave,reavn 6 umede. de asemenea, %n aer necesit condiii de umiditate) 7 6 higrofile (helofile& se dezvolt pe soluri %m'i'ate cu ap, %nmltinite) 1ezistena la ger 2 specie rezistent la %nghe (poate suporta temperaturi su' 21$!7) 2 specie care poate suporta temperaturi %ntre 2$ 2 21$!7 2 specie care poate rezista la temperaturi %ntre ! 2 2$!7

7erine su'strat ph& ),$ 2 specii extrem acidofile ),$ 6 $,$ 6 specii acidofile $,$ 6 +,$ 6 specii sla' acidofile +,$ 6 5,2 6 specii neutrofile 5,2 2 specii 'azifile 3roficitate 2 megatrofe& specii care se dezvolt pe soluri cu troficitate foarte ridicat 2 eutrofe& specii care necesit soluri cu troficitate mare 2 mezotrofe& specii care necesit soluri cu o troficitate mi-locie 2 oligotrofe& specii de soluri srace 2 euritrofe & specii indiferente la gradul de troficitate al solului

Lumina \ 6 specie de um'r 2 specie de lumin 2 specie fototolerant (suport diferite grade de um'rire)

)#

$!

#!(9# ;
$aEel 2 "pecii de plante perene4 suculente ,crassulaceae- care supravieuiesc pe suEstraturi suEiri ,+-< cC- ale acoperiurilor verzi

7aractere specie C2CEE perioad %nflorire frunze >iametru (cm) 9d*ncime (cm) $ 2 1$ (cm)=nlime max <r crt 8istematic (denumire popular" denumire tiinific)

7erine su'strat p; 9lte cerine (solMaer)Bmiditate 1ezist la ger 3roficitate

4cologie 7ureni aer Lumina Poluare Drigine" rsp*ndire %n ar 1ecomandri

)2+

=aCila Crassulaceae 1 Ear' de oaldin Sedum acre =aCila Crassulaceae 2 Sedum album

nedefinit nedefinit nedefinit

+,$ 6 5,2

)2+ CE2CEE

8pecie autohton Grecvent din zona de step 6 etafag, pe soluri scheletice, ziduri, pietri, nisip

8oluri 'ine drenate. locuri %nsorite, clduroase pe timpul verii =nmulirea prin divizarea plantelor mam din primvar p*n la mi-locul verii, sau prin semine toamna sau primvara

+,$ 6 5,2

$ 2 2!

8pecie autohton 8oluri 'ine drenate. locuri %nsorite, clduroase pe 8poradic, din eta- gorun 6 eta- timpul verii =nmulirea prin divizarea plantelor 'oreal, pe st*ncrii, pietriuri mam din primvar p*n la mi-locul verii, sau prin semine toamna sau primvara 8pecie autohton Grecvent din eta- fag 6 etasu'alpin, %n locuri uscate, %nsorite, pietroase 8pecie autohton 1ar, eta- gorun 6 eta- fag, pe st*ncrii, nisipuri, soluri scheletice 8pecie autohton 8poradic, zona pduri de ste-ar 6 eta- 'oreal, pe st*ncrii %nier'ate ziduri, nisipuri, 8pecie originar din 7aucaz 8oluri 'ine drenate. locuri %nsorite, clduroase pe timpul verii =nmulirea prin semine primvara devreme, %n rsadnie sau direct %n c*mp la mi-locul verii 8oluri 'ine drenate. locuri %nsorite, clduroase pe timpul verii =nmulirea prin divizarea plantelor mam din primvar p*n la mi-locul verii, sau prin semine toamna sau primvara 8oluri 'ine drenate. locuri %nsorite, clduroase pe timpul verii =nmulirea prin divizarea plantelor mam din primvar p*n la mi-locul verii, sau prin semine toamna sau primvara 8oluri 'ine drenate. locuri %nsorite, clduroase pe timpul verii =nmulirea prin divizarea plantelor mam din primvar p*n la mi-locul verii, sau prin semine toamna sau primvara 8oluri 'ine drenate. locuri %nsorite =nmulirea prin plantulele formate de planta mam, vara

$21$

)2+

=aCila Crassulaceae ( oaldin aurie Sedum hispanicum anual 2 'ianual) =aCila Crassulaceae ) Sedum rupestre (plant

+,$ 6 5,2

CE 2 CEE

1$ 2 2!

CE 2 CEE

)2+

nedefinit

+,$ 6 5,2

CE 2 CEE

+21$

)2+

=aCila Crassulaceae $ Sedum sexangulare

nedefinit

+,$ 6 5,2

$22!

)2+

=aCila Crassulaceae + Sedum spurium

nedefinit

+,$ 6 5,2

CE 2 CEEE

8pecie originar din zona montan a 4uropei

1! P*n la 2!

CEEE 2 E]

2! 2 $!

)2+

=aCila Crassulaceae 5 Sempervivum tectorum

+,$ 6 5,2

8pecie autohton 8oluri 'ine drenate. locuri %nsorite =nmulirea prin 8poradic, et 'oreal 6 et alpin, pe plantulele formate de planta mam, vara st*ncrii

CEE2E]

$22!

)2+

=aCila Crassulaceae / Cerzioare de munte Sempervivum montanum

$,$ 6 +,$

$1

#!(9# ;
$aEel ; "pecii de plante perene4 care supravieuiesc pe suEstraturile cuprinse Bntre < i 10cC ale acoperiurilor verzi
7aractere specie >iametru (cm) frunze CE2CEEE perioad %nflorire (! 6 +! (cm)=nlime max <r crt 8istematic (denumire popular" denumire tiinific) 7erine su'strat 1ezist la ger p; 3roficitate 9lte cerine (solMaer)Bmiditate 9d*ncime (cm) 4cologie 7ureni aer Lumina Poluare Drigine" rsp*ndire %n ar 1ecomandri

+,$ 6

+21!

=aCila CarOophOllaceae 1 ,arofi de c*mp *ianthus carthusianorum =aCila &aCiaceae 2 7im'rior +hymus pulcherrimus

+,$ 6 5,2 5,2 +21!

8pecie autohton 8oluri 'ine drenate. locuri %nsorite, pm*nturi uor alcaline 8e frecvent, zona %nmulete prin semine sau 'utai pdurii de ste-ar 6 eta- fag, %n pa-iti 8pecie autohton 8oluri 'ine drenate, %n locuri %nsorite 8e %nmulesc prin 'utai sau prin frecvent, eta- alpin, %nrdcinarea tulpinilor %n cursul verii %n pa-iti, pe st*ncrii, grohotiuri 8pecie autohton, 8oluri 'ine drenate, locuri %nsorite 8e %nmulete prin 'utai din plante %n eta- gorun 6 eta- primvara sau prin semine toamna fag, pe st*ncrii %nier'ate 8pecie autohton, %n eta- su'alpin 6 eta- alpin, st*ncrii, soluri scheletice, %n locuri %nsorite 8pecie autohton, %n eta- fag 6 etasu'alpin, pe st*ncrii calcaroase 8oluri 'ine drenate, se %nmulete prin semine toamna sau prin fragmente de plante toamna sau primvara

CE2E]

1!

=aCila /rassicaceae ( 7iucuoar )lyssum montanum

+,$ 6 5,2 5,2 1!22! 1!22! C 2 CEEE +21!

+,$ 6

$22$

1$

EC2CE

+21!

=aCila osaceae ) Potentilla crantzii

+21!

C calcifil

CE 2 E]

1!2)!

5,2

(!

=aCila CaCpanulaceae $ 7lopoei ,ampanula carpatica Legend:


7aractere specie E 6 ]EE& lunile %n care specia %nflorete & frunze cztoare & frunze persistente

8oluri 'ine drenate, umede. se %nmulesc prin semine toamna sau prin desprirea tufelor primvara

7erine su'strat ph& ),$ 2 specii extrem acidofile ),$ 6 $,$ 6 specii acidofile $,$ 6 +,$ 6 specii sla' acidofile +,$ 6 5,2 6 specii neutrofile 5,2 2 2 specii 'azifile 3roficitate 2 megatrofe& specii care se dezvolt pe soluri cu troficitate foarte ridicat 2 eutrofe& specii care necesit soluri cu troficitate mare 2 mezotrofe& specii care necesit soluri cu o troficitate mi-locie 2 oligotrofe& specii de soluri srace 2 euritrofe & specii indiferente la gradul de troficitate al solului

4cologie Bmiditate (sol M aer) 2 specie xerofil (se poate dezvolta %n condiii de umiditate redus %n aer i sol) C 6 specie mezofil (specii care se dezvolt pe soluri 'ine aprovizionate cu ap, revene 6 reavn2-ilave i %n condiii de umiditate suficient %n aer) h 6 specii higrofile (se dezvolt pe soluri umede, dar fr ca apa s stagneze, reavn 6 -ilave,reavn 6 umede. de asemenea, %n aer cu condiii de umiditate) 7 6 higrofile (helofile& se dezvolt pe soluri %m'i'ate cu ap, %nmltinite) 1ezistena la ger 2 specie rezistent la %nghe (poate suporta temperaturi su' 21$ !7) 2 specie care poate suporta temperaturi %ntre 2$ 2 21$ !7 2 specie care poate rezista la temperaturi %ntre ! 2 2$ !7

Lumina \ 6 specie de um'r 2 specie de lumin 2 specie fototolerant (suport diferite grade de um'rire)

$2

#!(9# ;
$aEel + "pecii de plante cu EulEi4 rizoCi care pot Fi utilizate pentru acoperiuri verzi
7aractere specie >iametru (cm) EC 2 C perioad %nflorire frunze (! 2 )! (cm)=nlime max <r crt 8istematic (denumire popular" denumire tiinific) 7erine su'strat p; 3roficitate 9lte cerine (solMaer)Bmiditate 9d*ncime (cm) 4cologie 1ezistent la ger 7ureni aer Lumina Poluare Drigine" rsp*ndire %n ar 1ecomandri

2!

1! 2 2!

=aCila &iliaceae 1 Lalea +ulipa clusiana =aCila &iliaceae 2 -uscari azureum =aCila &iliaceae ( 7eapa ciorii -uscari comosum =aCila #lliaceae ) ;a-m psreasc )llium flavum =aCila #lliaceae $ )llium schoenoprasum

+,$ 6 5,2

8oluri 'ine drenate. locuri %nsorite, clduroase pe timpul verii 8pecie Driginar din 9sia :ic 8oluri 'ine drenate. locuri %nsorite. %nmulirea prin 'ul'i la sf*ritul verii sau prin semine toamna (se poate auto%nsm*na) 8pecie autohton 8oluri 'ine drenate. locuri %nsorite. %nmulirea prin 'ul'i la Grecvent la marginea sf*ritul verii sau prin semine toamna pdurilor din zona de silvostep 6 eta- gorun 8pecie autohton 8oluri 'ine drenate. locuri %nsorite. %nmulirea prin 'ul'i plantai 8poradic, zona de step toamna 6 eta-ul gorun %n pa-iti, tufriuri, locuri aride, st*ncoase 8oluri 'ine drenate. locuri %nsorite. %nmulirea prin 'ul'i plantai toamna

1! 6 1$

EC 2 C

$2/

1! 2 2!

+,$ 6 5,2

2C

2! 2 (!

1! 2 12

1! 2 2!

+,$ 6 5,2

CE 2 CEE

1! 6 ($

$2/

1! 2 2!

+,$ 6 5,2

CEE 2 CEEE

$21!

+,$ 6 5,2

CE 2 CEEE

1222$

1! 2 2!

EC 2 C

1! 2 1$

1! 2 2!

5,2

=aCila Iridaceae + 1oar .ris pumilla =aCila Iridaceae 5 8t*n-enei .ris germanica =aCila Iridaceae / 8t*n-enei .ris graminea

2C

8pecie autohton 8oluri 'ine drenate. locuri %nsorite. soluri uor alcaline. frecvent, zona de step %nmulirea prin divizarea rizomilor toamna (la (2) ani) 6 eta-ul gorun %n pa-iti %nsorite 8pecie originar din estul 8oluri 'ine drenate. locuri %nsorite. soluri uor alcaline. zonei mediteraneene %nmulirea prin divizarea rizomilor toamna (la (2) ani)

+! 2 12!

C 2 CE

1! 2 2!

5,2

5,2

2! 2 )!

C 2 CE

1! 2 2!

2C

8pecie autohton, 8oluri 'ine drenate. locuri %nsorite. soluri uor alcaline. frecvent %n zona de %nmulirea prin divizarea rizomilor toamna (la (2) ani) silvostep 6 eta- gorun %n 8e resimte dac este mutat pa-iti, margini de pdure

$(

#!(9# ;
$aEel G "pecii de plante anuale care pot Fi utilizate pentru acoperiuri verzi
7aractere specie Cii 2 E] Perioad %nflorire Grunze >iametru (cm) (! 6 #! (cm)=nlime max <r crt 8istematic (denumire popular" denumire tiinific) 7erine su'strat p; 3roficitate uoarePm*nturi 9lte cerine (solMaer)Bmiditate 9d*ncime (cm) 4cologie 1ezist la ger 7ureni aer Lumina Poluare Drigine" rsp*ndire %n ar 1ecomandri

+,$ 6 5,2

2!

2! 2 2$

=aCila #steraceae 1 Lipscnoiaice, ocheele ,oreopsis tinctoria

8oluri 'ine drenate. locuri %nsorite, pm*nturi uoare, 8pecie originar din 9merica de nisipoase <ord

Cii 2 E]

2!

2! 2 2$

+,$ 6 5,2

(! 6 )!

=aCila #steraceae 2 7osmos, :rra ,osmos sulphureus =aCila #steraceae ( 9l'strele ,entaurea cyanus ) =aCila anunculaceae 7hica voinicului /igella damascena =aCilia Papaveraceae $ :ac cornut 0laucium flavum

8oluri 'ine drenate, su'strat uor 8pecie originar din :exic 8pecie autohton, %n zona de step 6 eta- fag 8oluri 'ine drenate, fertile 8pecie originar mediteranean din zona 8oluri 'ine drenate, su'strat cu fertilitate medie 2 sczut

Cii 2 E]

2!

2! 2 2$

+,$ 6 5,2

(! 6 5!

C nisipoaseLocuri

C 2 CEEE

(!

2! 2 2$

CE 2 CEE

)$

2! 2 2$

+,$ 6 5,2

(! 6 +!

+,$ 6 5,2

2! 6 $!

8pecie autohton, %n zona de step 6 eta- gorun

8oluri 'ine drenate, uoare.

$)

Legend
7aractere specie E 6 ]EE& lunile %n care specia %nflorete & frunze cztoare & frunze persistente 4cologie Bmiditate (sol M aer) 2 specie xerofil (se poate dezvolta %n condiii de umiditate redus %n aer i sol) C 6 specie mezofil (specii care se dezvolt pe soluri 'ine aprovizionate cu ap, reavene 6 reavn2-ilave i %n condiii de umiditate suficient %n aer) h 6 specii higrofile (se dezvolt pe soluri umede, dar fr ca apa s stagneze, reavn 6 -ilave,reavn 6 umede. de asemenea, %n aer cu condiii de umiditate) 7 6 higrofile (helofile& se dezvolt pe soluri %m'i'ate cu ap, %nmltinite) 1ezistena la ger 2 specie rezistent la %nghe (poate suporta temperaturi su' 21$ !7) 2 specie care poate suporta temperaturi %ntre 2$ 2 21$ !7 2 specie care poate rezista la temperaturi %ntre ! 2 2$ !7

7erine su'strat ph& ),$ 2 specii extrem acidofile ),$ 6 $,$ 6 specii acidofile $,$ 6 +,$ 6 specii sla' acidofile +,$ 6 5,2 6 specii neutrofile 5,2 2 2 specii 'azifile 3roficitate 2 megatrofe& specii care se dezvolt pe soluri cu troficitate foarte ridicat 2 eutrofe& specii care necesit soluri cu troficitate mare 2 mezotrofe& specii care necesit soluri cu o troficitate mi-locie 2 oligotrofe& specii de soluri srace 2 euritrofe & specii indiferente la gradul de troficitate al solului

Lumina \ 6 specie de um'r 2 specie de lumin 2 specie fototolerant (suport diferite grade de um'rire)

$$

#!(9# ;
$aEel < "pecii de plante leCnoase care pot Fi utilizate pentru acoperiuri verzi
7aractere specie 9d*ncime (cm) C 2 CEE perioad %nflorire frunze p; >iametru (cm) 12 2$ (cm)=nlime max <r crt 8istematic (denumire popular" denumire tiinific) 7erine su'strat 2 C (solMaer)Bmiditate 1ezisten la ger 3roficitate 9lte cerine 4cologie 7ureni aer Lumina Poluare Drigine" rsp*ndire %n ar 1ecomandri

$ 2 2!

2! 2 2$

),$ 2 +,$

=aCila =aEaceae ,&eDuCinosae,rozam 0enistella sagittalis (su'ar'ust t*r*tor) 8alc*m rou 1obinia hispida stolonifer) (ar'ust

calcifug

8ensi'il

8pecie autohton Grecven %n zona de pduri ste-ar 6 eta- fag (p*n la 12!!m altitudine) 8pecie alohton (9merica de <ord)

1!!2 (!!

1!!2(!!

pionier8p larg;a'itat

8oluri 'ine drenate. cerine sczute fa de elemente nutritive. %n plin soare 3ransplantarea poate s o afecteze =nmulirea prin semine (toamna) sau 'utai (vara) din lstari sau ramuri parial lignificat Lun pentru soluri srace, uscate. necesit locuri %nsorite. crete 'ine pe orice su'strat, dar 'ine drenat& %nmulire prin semine sau dra-oni (toamna)

C 2 CE

1$!

2! 2 2$

2$ 6 (! ),$ 6 $,$

(! 6 1$!

CE 2 CEEE

>ro' ,ytisus nigricans (su'ar'ust)

8pecie autohton Locuri %nsorite, soluri 'ine drenate, fertile (dar nu Grecven %n zona de supra%ngrate) 3ransplantarea %l poate afecta step 6 eta- fag (p*n la =nmulirea prin semine toamna sau 'utai vara 12!!m altitudine) 8pecie autohton =n plin soare, soluri 'ine drenate, fertilitate medie Grecven %n zona de =nmulirea prin semine (toamna) sau 'utai (vara) pduri ste-ar 6 eta- fag din lstari sau ramuri parial lignificat (p*n la 12!!m altitudine) 8pecie autohton 7aracteristic >o'rogei =n plin soare, soluri 'ine drenate, fertilitate medie =nmulire prin 'utai vara, semine toamna

((!) 1!! (1$!)1!6+!

Ci 2 CEE

>ro'i 0enista tinctoria (su'ar'ust)

2! 2 2$

),$ 2 +

(1$!)

lent7retere

((!) 1!!

C 2 CE

7aragan ,aragana frutex (ar'ust)

2! 2 2$

Legend

$+

3roficitate 2 megatrofe& specii care se dezvolt pe soluri cu troficitate foarte ridicat 2 eutrofe& specii care necesit soluri cu troficitate mare 2 mezotrofe& specii care necesit soluri cu o troficitate mi-locie 2 oligotrofe& specii de soluri srace 2 euritrofe & specii indiferente la gradul de troficitate al solului

4cologie Lumina \ 6 specie de um'r 2 specie de lumin 2 specie fototolerant (suport diferite grade de um'rire)

#!(9# ;
E<GD1:93EC^

$aEel > Caracteristicile principalelor coCponente care intr Bn alctuirea suEstraturilor


CoCponentul Caracterizare Deneral Greutate 8oluCetric ,PDJC;Pm*nt uor 2 Porozitate total 2 2 8oluC de aer ,Q,rad mare de af*nare 2 #pa #lte caracteristici uor accesiEil ,Q2 p; ),$ 6 $,$ 'run2negricioas 2 9spect fi'ros negru, p; acid pentru specii acidofile 2 Lrun2negricios p; ( 6 ),$ tre'uie pstrat %n condiii de umiditate normal pentru plante acidofile 2 Lrun2cafeniu 8tructur granular 7oninut ridicat %n elemente nutritive p; +,$2/ 2 8tructur 'un, fertilitate mare 2 2 9spect grunos, unsuros, %nchis la culoare. p; 5,$ 6 5,/ (sla' alcalin) 7oninut relativ sczut de elemente nutritive. li'er de ageni patogeni i semine de 'uruieni

Pm*ntul de frunze Pm*ntul de ferigi

1ezult din descompunerea frunzelor, timp de 22( ani >in descompunerea frunzelor, rizomilor, i rdcinilor de ferigi care cresc %n condiii naturale >in descompunerea resturilor vegetale a unor plante din familia 4ricaceae 4ste stratul de 1!212 cm de pm*nt natural, ridicat de la suprafaa terenurilor cultivate cu lucern, trifoi, de pe izlazurile naturale sau de pe suprafeele gazonate cu amestecuri de ier'uri >e pe suprafeele cultivate cu legume sau flori, fertilizate, %ntreinute fr 'uruieni (fr er'icidare) Prin fermentarea avansat a gunoiului de gra-d (2 6 ( ani) 8ediment format din resturi vegetale acumulate %n locuri umede (%n tur'rii) Pe plan mondial, datorit reducerii zcmintelor exploata'ile, a fost propus su'stratul pe 'az de fi're de cocos s2au format pe fundul unor lacuri, mlatini sau al'ii de r*u sau vi (tur'a neagr)

Pm*ntul de ericacee

Bor

,rad mare de af*nare 2

Pm*ntul de elin

,reu

redus

Pm*ntul de grdin :rania 3ur'a

2 5!! 6 /!! $!! 6 +!!

2 2 2

2 2 2

a)

3ur'rii de mlatini eutrofe (tur'rii -oase) 3ur'rii de mlatini oligotrofe sau

)!! 2 +!!

/! 2 #!

$ 6 2!

2! 22$

')

Gormate su' pduri pe cumpna apelor, pe orice form de relief, pe roci silicioase, %n condiii de

)!! 2 +!!

#! 6 #$

2! 2 (!

2$ 2 )$

>ensitate aparent& !,2$ 6 !,(! 7apacitate de reinere a apei & de )2$ ori greutatea proprie 1einerea aerului dup reumectare ),( 0 p; +,! 6 +,$ >ensitate aparent& !,!/ 6 !,1+ 7apacitate de reinere a apei & de 1! 2 1$ ori greutatea

$5

tur'rii %nalte

precipitaii peste 5$!mm anual (tur'a roie, tur'a 'lond, tur'a acid sau tur'a fi'roas) 8unt alctuite din plantele %nt*lnite %n am'ele tipuri de tur'rii prezentate mai sus >in industria de prelucrare a lemnului Golosit %n stare proaspt la micorarea pierderilor de ap prin transpiraie i %mpiedicarea creterii 'uruienilor, la pstrarea structurii solului 6 mulci Golosit dup compostare la diferite amestecuri Pot %nlocui tur'a c*nd sunt amestecate cu pm*nt , dar are putere de reinere a apei i a elementelor fertilizante mic 6 pot apare carene la plante 2 15$ 6 2$! (scoara proaspt) 2!! 6 ($! (scoara compostat) /! 2 /$ #! 2 #2 (scoar proaspt) /$ 2 #! (scoar compostat) $ 2 1$ ($ 2 $! (scoar proaspt) 2$ 2 $! (scoar compostat) 2 2

c)

3ur'rii de mlatini intermediare sau mezotrofe 8coara de copac

proprie 1einerea aerului dup reumectare 12,+0 p; (,! 6 $,! apreciat pentru capacitatea ridicat de reinere a apei >ensitate aparent& !,1+ 6 !,2$ 7apacitate de reinere a apei & +! 6 5!0 p; ),$ 6 $,$ p; $,! 6 +,$ (scoar proaspt) p; $,! 6 +,$ (scoar compostat) umiditate 0 )! 2 5! (scoar proaspt) umiditate 0 +! 2 5! (scoar compostat)

$/

Caracteristicile principalelor coCponente care intr Bn alctuirea suEstraturilor


CoCponentul Caracterizare Deneral Greutate voluCetric,PDJC;(+! 2 2 Porozitate total 2 2 2 8oluC de aer ,Q2 2 2 #pa #lte caracteristici uor accesiEil ,Q2 p; (,$ 6 $ 2 :rete gradul de permea'ilitate a su'stratului (pt speciile care cer un regim de aeraie la nivelul rdcinilor) 2 p; + porozitate 'un capacitate 'un de reinere a apei 2 2 2 2! 7omponent cu aciune anti'iotic 8e poate folosi %n proporie de cel mult 2! 0 p; $,$ >ensitate aparent & !,1( p; $ contri'uie la aerarea, structurarea i %m'untirea capacitii de drena- a amestecurilor %n su'strat se poate amesteca %n su'straturi pe 'az de tur' p; 6 varia'il %n funcie de specie porozitate i capacitate de reinere a apei 'une

8coara de rinoase :uchiul vegetal 1umeguul

>in industria de prelucrare a lemnului 2 8u'produs al industriei de prelucrare a lemnului. calitile depind de speciile de la care provin Golosit ca mulci sau %n componena su'straturilor, dup compostare 8e o'ine prin fermentaie aero' a deeurilor mena-ere, la care se adaug o serie de amendamente Produs organic ce poate su'stitui tur'a 2 2

7ompostul din resturi mena-ere 7ompostul forestier 7ompostul din scoar de plop Gi're de lemn de rinoase (hortifi're)

2 2 2 2

2 2 2 #$

2 2 2 5$

7ompostul de rumegu

7ompostul provenit din cultura ciupercilor 7ompostul din co-i de orez 1eziduri din fi're de cocos

9re un raport ridicat 7"<, de aceea este necesar s se adauge la preparare su'stane cu azot i fosfor 1umeguul utilizat ca aternut pentru animale i psri, prin compostare fermenteaz repede, poate fi utilizat dup (2$ luni 2 2 2

2 2 2

2 2 #$

2 2 2

2 2 $/2+!

=n su'straturile de cultur ale unor ar'uti 4xist riscul de salinitate excesiv, care se diminueaz %n timp =i menine 'ine structura >ensitate aparent & !,1( p;$,) 6 $,$ caracteristici fizice i chimice asemntoare tur'ei oligotrofe. sta'ilitate ridicat, foarte uor umecta'il, %i pstreaz volumul, %i menine constant umiditatea. degradare lent ($ 6 2! ani) 2 :rete gradul de af*nare i permea'ilitate al su'stratului Bureaz reumectarea materialelor organice, asigur sta'ilitatea caracterelor fizice >ensitate aparent& 1,$ 6 1,5. p; ),! 6 /,$ :aterial cu sta'ilitate 'un, utilizat pt asigurarea drena-ului 9melioreaz aerarea su'straturilor, le confer sta'ilitatea caracteristicilor fizice >ensitate aparent !,5 6 1,!. p; +,$ 1einere puternic a apei Porozitate ridicat, capacitate redus de reinere a apei, p; neutru =n amestec de 122 m( la 1!! m2 poate servi la structurarea i permea'ilizarea solurilor grele

1eziduuri provenite de la fa'rici de h*rtie <isipul grosier

2 4xtras din cariere sau al'iile r*urilor

2 2!!

2 )! 2 $!

2 !2$

2 2! 2 (!

Pietriul Pouzzolanul 3uful vulcanic 8tHromull 6 polistiren expandat

4xtras din cariere sau al'iile r*urilor :aterial de origine mineral, provenit din roci vulcanice cu structur alveolar 7enua vulcanic fin, ca zcm*nt %ntre roci vulcanice Produs su' form de fulgi sau granule

2 2 2 2! 2)! g"l

2 +$ +! 2

2 )$ 2 +! 2 2

2 2! 2 2$ 2 2

$#

Caracteristicile principalelor coCponente care intr Bn alctuirea suEstraturilor


CoCponentul Caracterizare Deneral Greutate 8oluCetric ,PDJC;12 6 1$ Porozitate total 2 8oluC de aer ,Q2 #pa uor accesiEil ,Q2 #lte caracteristici

Poliuretanii 6 spuma de poliuretan

;Hgromul 6 spuma de uree Liolaston

Preparate din materiale plastice expandate i rin ureic expandat 8e utilizeaz la structurarea solurilor compacte sau %n amestec cu tur' i mrani datorit lipsei sale de coeren 2

7apacitate mare de reinere a apei, p; neutru

22

Perlit Cermiculit Cata mineral 9rgila expandat

4ste un produs rezultat din resturi de la fa'ricarea pensulelor :aterialul nu putrezeste, este sta'il structural i chimic inert Pentru completarea su'stratului. este un material uor Provine din prelucrarea industrial a unor roci minerale, de origine vulcanic :aterial de origine mineral, roci pe 'az de silicai, tratate termic i expandate Produs o'inut prin prelucrarea la temperaturi %nalte a amestecului de roci vulcanice, calcaroase i cocs :aterial de origine mineral 6 minerale argiloase, granulat, expandat

Produs poros, cu structur spongioas 7apoacitate de reinere a apei 6 $!0 din volum, p; acid ((), timp de descompunere mare (eli'ereaz azot, 7D2, ap) 2

12! 2 2!! /! 6 1$! 2! 6 $! ($! 6 5!!

#! 2#) #2 6 #+ #$ 6 #/ 5! 6 /$

+! 2 5$ (! 6 )! )! 6 $! +!2/!

1! 6 1$ 1$ 6 2! (! 6 )! 16$

>ensitate aparent 6 !,!/ 6 !,12 p; 5 6 5,$ >ensitate aparent 6 !,!1 6 !,!# p; +,! 6 #,$ p; 5,! 6 #,$ >ensitatea aparent & !,( 6 !,5 p; + 6 /. amelioreaz, %n amestec, aerarea su'straturilor. are sta'ilitate fizic. se poate utiliza %n cultur hidroponic

+!

#!(9# + I!=% )#$I82


(xeCple de reete i plante4 Bn Funcie de suEstraturi

4xemple de reete pentru alctuirea su'straturilor 7omponente 8coar de pin&nisip 8coar de pin& tur'&nisip&perlit Pm*nt de elin&tur'&nisip Pm*nt de elin&tur'&perlit&achii de lemn dur 3ur'&pm*nt de frunze& pm*nt de elin&nisip 3ur'&pm*nt de elin&nisip 3ur'&pm*nt de frunze&nisip 3ur'&pm*nt de frunze& pm*nt de elin&nisip 7ompost forestier&perlit :rani&compost forestier 3ur'&compost forestier 1aport 2&1 (&2&(&1 1&1&1 1&1&1&1 1&1&1&!,( 1&!,$&!,2 1&!,/&!,2 1&1&1&!,$ (&1 1&1 1&1, 2&1 sau 1&2

4xemple de plante %n funcie de grosimea su'stratului& 8pecii"comuniti vegetale 7omuniti cu Sedum i muchi 8pecii perene din pa-iti uscate (*ianthus, +hymus, )lissum) 8pecii tolerante la secet (2erbascum sp ) ,raminee, plante alpine, plante cu 'ul'i, rizomi (de talie mic) (.ris sp , )rmeria sp ) Plante perene din ha'itate cu umiditate a solului sczut sau medie. ,raminee. plante anuale. ar'uti de talie mic. su'ar'uti (imp rezistena la %nghe) 9r'uti de talie medie, specii de legume, plante perene, graminee 9r'ori foioi sau conifere de talie mic (cultivaruri) ,rosime su'strat (cm) )6+ 8istem de cultur 4xtensiv

$ 2 1!

4xtensiv

1! 6 2! 2! 6 $! Peste $! cm

8emi2 intensiv 8emi2 intensiv intensiv

+1

(xeCple de plante utilizaEile pentru acoperiuri verzi


0enuCire tiiniFic J =aCilie& 9chillea millefolium" 9steraceae 0enuCire popular& 7oada oricelului 7aEitus4 durat de via& plant er'acee, peren Caractere CorFoloDice %rDane suEterane& rizom o'lic sau orizontal cu stoloni su'terani $ulpina aerian& %nlime p*n la /! cm, simpl sau ramificat %n partea superioar =runze&penat2sectate, cu lacinii %nguste =lori& flori al'e (coloDie& tolerant la p; i temperatur, mezofil. vegeteaz i pe soluri nisipoase umede. tolerant la um'rire spLndire& din c*mpie p*n %n zona alpin %n pa-iti, margini de pdure #specte privind cultura4 Bntreinerea&plantare la cca 1$ cm ad*ncime #lte utilizri& plant medicinal, cu utilizri terapeutice %n medicina uman i veterinar "pecii aseCntoare& 9chillea setacea, 9chillea pannonica 6 plante frecvente %n pa-iti uscate. specii oligotrofe, xero2xeromezofile 0enuCire tiiniFic J =aCilie& 9chillea clHpeolata" 9steraceae 0enuCire popular& 7oada oricelului 7aEitus4 durat de via& plant er'acee, peren Caractere CorFoloDice %rDane suEterane& rizom o'lic sau orizontal cu stoloni su'terani $ulpina aerian& %nlime p*n la )( cm, simpl (rar ramificat) =runze& penat2sectate, cu lacinii %nguste =lori& flori gal'ene ca lm*ia (coloDie& %n pa-iti aride, specie xerofil spLndire& >o'rogea #specte privind cultura4 Bntreinerea&se %nmulete prin divizarea tufelor, primvara #lte utilizri& plant ornamental

0enuCire tiiniFic J =aCilie& 9donis vernalis" 1anunculaceae 0enuCire popular& 1uscua de primvar 7aEitus4 durat de via& plant er'acee, peren Caractere CorFoloDice %rDane suEterane& rizom scurt cu rdcini fi'roase $ulpina aerian& %nlime p*n la )! cm, puin ramificat =runze&liniare =lori& solitare, gal'en2aurii (coloDie& xeromezofil, mezoterm 2 moderat termofil, heliofil. pe soluri calcaroase spLndire& coaste a'rupte, puni, f*nee uscate, mai ales %n zona de deal i munte #specte privind cultura4 Bntreinerea&%nmulirea prin desprirea tufei i semine

+2

#lte utilizri& plant medicinal, cu utilizri terapeutice %n medicina uman i veterinar. plant toxic

0enuCire tiiniFic J =aCilie& 9egHlops cHlindrica" Poaceae (,ramineae) 0enuCire popular& 7iucure 7aEitus4 durat de via& plant er'acee, anual Caractere CorFoloDice $ulpina aerian& %nlime p*n la )! cm, puin ramificat =runze&liniare "pice& %ngust2cilindrice (coloDie& specie de locuri uscate i %nsorite, xerofil, su'termofil spLndire& zona stepei 6 su'eta- gorun (p*n la +!! m alt ) 0enuCire tiiniFicJ=aCilie& 9egopodium podagraria" 9piaceae (Bm'elliferae) 0enuCire popular& Piciorul caprei 7aEitus4 durat de via& plant er'acee, peren Caractere CorFoloDice %rDane suEterane& rizom scurt, stoloni lungi, orizontali $ulpina aerian& %nlime p*n la 1!! cm, muchiat, ramificat =runze&verzi (exist cultivaruri cu frunze variegate) =lori& al'e, rar roietice (coloDie& zone umede, plant mezofil2mezohigrofil. locuri um'roase, specie heliosciadofil2sciadofil spLndire& frecvent %n margini de pdure, tufriuri, pa-iti de la c*mpie p*n %n eta-ul molidului (1)!! m alt ) #specte privind cultura4 Bntreinerea& plant cu comportament invadant, poate fi folosit pt acoperirea solului. tolereaz soarele. se dezvolt 'ine pe orice tip de sol 'ine drenat. se %nmulete prin desprirea rizomului primvara sau toamna 0enuCire tiiniFicJ=aCilie& 9geratum houstonianum " 9steraceae (7ompositae) 0enuCire popular& 2 7aEitus4 durat de via& plant er'acee, anual sau 'isanual Caractere CorFoloDice $ulpina aerian& %nlime, %n funcie de soi, %ntre 1$2(! ramificat, cu cretere compact =runze&verzi, ascuite la v*rf =lori& %n antodii glo'uloase spLndire& specie originar din 9merica 7entral #specte privind cultura4 Bntreinerea& necesit soare i 'ine drenate. pentru o cretere corespunztoare, plantele tre'uie 'ine udate. pentru a asigura %nflorirea continu, se antodiile cu flori trecute. se %nmulesc prin semine. se recomand producerea rsadurilor

cm,

soluri tund

+(

0enuCire tiiniFic J =aCilie& 9gropHron cristatum, su'specia Pectinatum " Poaceae (,ramineae) 0enuCire popular& Pir crestat 7aEitus4 durat de via& plant er'acee, peren Caractere CorFoloDice %rDane suEterane& rizomi scuri, pe care se formeaz i lstari sterili $ulpina aerian& %nlime p*n la +! cm, formeaz tufe dese, proase =runze& de o'icei rsucite "pice& cu spiculee aezate pectinat (coloDie& locuri uscate, aride, pa-iti stepice, coaste %nsorite, nisipuri calcaroase spLndire& din c*mpie p*n %n regiunea colinar, frecvent %n sudul rii #specte privind cultura4 Bntreinerea & plant cu comportament invadant, poate fi folosit pentru acoperirea solului. tolereaz soarele. se dezvolt 'ine pe orice tip de sol 'ine drenat. se %nmulete prin desprirea rizomului primvara sau toamna 0enuCire tiiniFic J =aCilie& 9-uga salicifolia" Lamiaceae (La'iatae) 0enuCire popular& 2 7aEitus4 durat de via& plant er'acee, peren Caractere CorFoloDice $ulpina aerian& %nlime p*n la 2!2(! cm, alipit tomentoase, culcate sau ascendente =runze& alipit tomentoase =lori& gal'ene, cu dungi violete (coloDie& %n locuri aride spLndire& %nt*lnit %n zona stepei, %n pa-iti xerofile

0enuCire tiiniFic J =aCilie & 9-uga genevensis" Lamiaceae (La'iatae) 0enuCire popular& 8uliman 7aEitus4 durat de via& plant er'acee, peren Caractere CorFoloDice %rDane suEterane& rizom scurt, o'lic, din care pornesc rdcini numeroase $ulpina aerian& %nlime p*n la )! cm, simpl, rar ramificat, proas =runze&uor proase =lori& al'astre (uneori roz sau al'e) (coloDie& xeromezofil 2 mezofil, mezoterm spLndire& %nt*lnit din zona stepei p*n %n cea montan, %n pa-iti, tufriuri #specte privind cultura4 Bntreinerea& prefer soluri 'ine aprovizionate cu ap. f 'un ca specie pt covor vegetal. %nmulirea prin desprirea plantelor primvara #lte utilizri& plant medicinal, cu utilizri terapeutice %n medicina uman tradiional. plant melifer

+)

0enuCire tiiniFicJ=aCilie& 9-uga reptans" Lamiaceae (La'iatae) 0enuCire popular& vineri 7aEitus4 durat de via& plant er'acee, peren Caractere CorFoloDice %rDane suEterane& rizom scurt, o'lic, din care pornesc stoloni %nrdcinai la noduri $ulpina aerian& %nlime p*n la )! cm, simpl, proas la v*rf =lori& al'astre2azurii (rar roz2pal) (coloDie& mezofil2mezohidrofil, tolerant la p; i temperatur spLndire& %nt*lnit din zona stepei p*n %n cea montan, %n pa-iti, tufriuri, margini de pdure #specte privind cultura4 Bntreinerea& prefer soluri 'ine aprovizionate cu ap. f 'un ca specie pt covor vegetal. %nmulirea prin desprirea plantelor primvara #lte utilizri& plant medicinal, cu utilizri terapeutice %n medicina uman i veterinar

0enuCire tiiniFic J =aCilie& 9?e'ia Ruinata" Lardiza'alaceae 0enuCire popular& 2 7aEitus4 durat de via& lian (plant urctoare) Caractere CorFoloDice $ulpina aerian& %nlime p*n la 1! m, volu'il =runze&cu (2$ foliole =lori& purpurii, %nflorire de primvar (EC2C) spLndire& plant originar din estul 9siei #specte privind cultura4 Bntreinerea&prefer locuri %nsorite, soluri 'ine drenate. nu tolereaz uor s fie deran-at. se poate %nmuli prin semnat (toana sau primvara), prin 'utai (prelevai vara)

0enuCire tiiniFic J =aCilie& 9l'izia -uli'rissin" :imosaceae 0enuCire popular& 2 7aEitus4 durat de via& ar'ust 2 ar'ore Caractere CorFoloDice $ulpina aerian& %nlime p*n la 12 m =runze&compuse. decorative vara =lori& al'2roz, cu numeroase stamine spLndire& specie originar din 9sia de 8C #specte privind cultura4 Bntreinerea& este 'ine a fi amplasat l*ng perei cu orientare sudic sau vestic. necesit soare i soluri 'ine drenate. %n zonele mai reci se recomand plantarea primvara mai t*rziu. se %nmulete prin semine, semnate toamna

+$

0enuCire tiiniFic J =aCilie& 9lcea rosea " :alvaceae 0enuCire popular& <al'a de grdin 7aEitus4 durat de via& plant er'acee, peren Caractere CorFoloDice %rDane suEterane& rdcina crnoas, fusiform, ramificat $ulpina aerian& %nlime 12( m, simpl, dispers2proas =runze& palmate, cu $25 lo'i, aspru2proase =lori& solitare, purpurii, roii, roz, al'e spLndire& plant originar din 9sia :ic #specte privind cultura4 Bntreinerea & cerine moderate fa de umiditate, vegeteaz 'ine pe soluri 'ogate, af*nate, 'ine drenate. crete 'ine %n plin soare, dar suport semium'rirea. %n staiuni adpostite. %nmulirea prin semine la sf*ritul verii sau primvara. sensi'il la rugin #lte utilizri& %n industria alimentar 6 din petale se extrag colorani. frunzele i florile au utilizri %n medicin 0enuCire tiiniFic J =aCilie: !entaurea c"anus$%steraceaea &!ompositae# 0enuCire popular 9l'strele 7aEitus4 durat de via: er'acee, anual Caractere CorFoloDice: 1dcina fusiform 3ulpina %nalt p*n la 1!! cm, simpl sau ramificat Grunzele liniare, cu peri mtsoi, al'urii Glorile al'astre grupate %n calatidii terminale Perioada de %nflorire& CEE2E] Gructe 6 achene cu papus. (coloDie: specie xeromezo2 mezofil spLndire: plant cosmopolit, %nt*lnit %n regiunea de c*mpie i deal (z de step 2 su'etafag) #specte privind cultura: %nmulire prin semine 7rete 'ine %n plin soare i %n diferite su'straturi, chiar mai srace %n elemente nutritive, dar 'ine drenate

#!(9# G I!=% )#$I82


0ICI%!# 0( $( )(!I /%$#!ICI

#* (coloDia speciilor Bmiditate (sol M aer) 8pecii& xeroFile& se pot dezvolta %n condiii de umiditate redus %n aer i sol.

++

CezoFile& se dezvolt pe soluri 'ine aprovizionate cu ap, reavne 6 reavn2-ilave i %n condiii de umiditate suficient %n aer. hiDroFile& se dezvolt pe soluri umede, dar fr ca apa s stagneze, reavn 6 -ilave, reavn 6 umede. de asemenea, %n aer necesit condiii de umiditate. heloFile& se dezvolt pe soluri %m'i'ate cu ap, %nmltinite. euriFile& sunt adaptate oscilaiilor mari ale regimului de umiditate care, adesea, este alternant

3roficitatea solului (gradul de aprovizionare %n elemente nutritive) 8pecii& CeDatroFe& se dezvolt pe soluri cu troficitate foarte ridicat. eutroFe& necesit soluri cu troficitate mare. CezotroFe& necesit soluri cu o troficitate mi-locie. oliDotroFe& se dezvolt pe soluri srace. euritroFe & indiferente la gradul de troficitate al solului 3emperatura medie anual 8pecii& hePistoterCoFile& adaptate unor temperaturi foarte sczute. media anual& 2 2,$o7. 2!,$o7. psihroterCoFile& adaptate s creasc %n condiii de frig. media anual& 2!,$o7 M 2o7. CicroterCoFile& adaptate temperaturilor sczute. media anual& M 2o7 M)o7. CezoterCoFile& cu cerine mi-locii fa de cldur. media anual& M ),$o7 M5,$o7. suEterCoFile& cu cerine mi-locii spre mari fa de cldur. media anual& M 5,$o7 M1!,$o7. terCoFile& iu'itoare de cldur. media anual& peste M1!,$ o7. euriterCoFile& cu cerine largi fa de cldur

Lumin 8pecii& helioFile& triesc %n plin lumin. nu suport um'rirea. sciadoFile& adaptate s creasc %n condiii intensitate sczut a luminii. se numesc i specii de um'r. heliosciadoFile& cresc %n lumin plin, dar pot tolera i um'rirea. numite i plante de semium'r. euriFotoFile& tolerante at*t fa de lumina plin, c*t i fa de um'rire

+5

p;2ul solului 8pecii& neutroFile& adaptate unui p;Q5,22+,/. Foarte slaE-slaE acidoFile & adaptate unui p;Q+,/ 6 +,!. Coderat acidoFile& adaptate unui p;Q+,! 6 $,!. puternic acidoFile& adaptate unui p;Q$,! 6 ),$. Foarte puternic acidoFile& adaptate unui p;Q),$ 6 ),!. excesiv i extreC acidoFile& pe soluri cu su' p;Q),!. alcalinoFile& adaptate unui p; peste 5,2. euriacidoFile& au o larg amplitudine ecologic fa de reacia solului. sunt numite i plante indiferente 9lte caracteristici ecologice 8pecii& calciFile ,calcicole-& se dezvolt pe soluri cu un coninut ridicat %n cationi de 7a2M _ calciFuDe& se dezvolt pe soluri lipsite de cationi de 7a2M haloFile& adaptate s creasc pe soluri saline, cu un con inut ridicat %n cationi de <aM i :g2M psaCoFile ,arenicole-& cresc pe soluri nisipoase. saxicole& cresc pe sau printre st*nci /* Caracterizarea CorFoloDic 7aEitus& %nfiare, port, aspect exterior, general al unei plante. pot fi& plante lemnoase 6 ar'ori, ar'uti, su'ar'uti, liane sau plante erbacee. la unele specii, prin ameliorare, s2au o' inut cultivaruri (soiuri) cu port pitic (de talie mai mic dec*t specia de 'az), numite d3arf4 Plante anuale& %i desfoar ciclul de via pe parcursul unui an. pot fi& efemere 6 perioad de vegetaie foarte scurt (p*n la ( luni). anuale de var 6 germineaz primvara, mor toamna i ierneaz su' form de semine.. anuale de toamn 5hibernante6 6 germineaz toamna, ierneaz su' forma unei tulpini scurte cu frunze, fructific %n primvara urmtoare iar %n var mor. Plante perene& triesc mai muli ani fructific*nd %n fiecare an. sunt& plantele lemnoase. plantele er'acee cu organe su'terane de depozitare a su'stan elor de rezerv. plante er'acee cu rozete de frunze sau frunze reduse, protectoare ale mugurilor situai deasupra solului. dcin tuEerizat& tip de rdcin care depoziteaz su'stan e de rezerv, %nt*lnit la plante er'acee perene. dcini cu Cicoriz& tip de rdcini care formeaz asocia ii cu anumite ciuperci. izoCi& tip de tulpin su'teran care depoziteaz su'stan e de rezerv, caracteristic plantelor er'acee perene.

+/

"toloni ,soEoli-& tip de tulpin su'teran care depoziteaz su'stan e de rezerv. la plante er'acee perene. $uEerculi& tip de tulpin su'teran care depoziteaz su'stan e de rezerv. la plante er'acee perene. /ulEi& tip de tulpin su'teran care depoziteaz su'stan e de rezerv. la plante er'acee perene. /ulEo-tuEercul& tip de tulpin su'teran care depoziteaz su'stan e de rezerv 2 la plante er'acee perene. $ulpin repent& tulpin t*r*toare, %nrdcinat la noduri. $ulpin plaDiotrop& tulpini cu esut mecanic sla' dezvoltat, din care cauz stau culcate la pm*nt. $ulpin voluEil& tulpin rsucit %n -urul unui suport (plante). $ulpin aDtoare& tulpin care prezint c*rcei cu a-utorul crora se prind de alte plante (alt suport). $ulpin ascendent& tulpin cu cretere orizontal la 'az, dup care se ridic pe vertical. Cladodii4 Filocladii& tulpini, ramuri lite, uneori cu aspect de frunz, cu rol %n realizarea fotosintezei (plantele nu au frunze). =runze alterne& prinse c*te una la nodul lstarului (tulpinii). =runze opuse& prinse c*te dou la nodul lstarului (tulpinii). =runze Bn verticil& prinse mai mult de dou la nodul lstarului (tulpinii). =runze sesile& lipsite de peiol (codi). =runze siCple& cu lim'ul (lamina 6 p lit) format dintr2o singur formaiune. =runze coCpuse& cu lim'ul alctuit din mai multe forma iuni individuale, numite foliole. pot fi penat7compuse 6 foliolele dispuse de o parte i de alta a unei nervuri principale (rahis) sau palmat 8 compuse 6 foliolele pleac din v*rful peiolului i se rsfir asemntor degetelor deprtate de la palm. =runze ,Foliole- BntreDi4 serate4 crenate & marginea lim'ului este %ntreag, respectiv prezint dini ascuii sau rotun-ii la v*rf. =runze loEate4 Fidate4 partite4 sectate & marginea lim'ului prezint incizii (ad*ncituri) care ptrund `, a, b, respectiv )") din lim'. "tipele4 ochree4 urechiue4 liDul& serie de componente ale frunzei, prezente la 'aza acesteia, caracteristice anumitor grupe de plante. =runze penate4 palCate& frunze cu nervurile ramificate penat, respectiv palmat. Periant4 periDon& tipuri de %nveli floral. "epale4 petale4 tepale& elemente componente ale %nveliului floral. "pic4 aCent4 raceC4 coriCE4 uCEel4 capitul4 antodiu4 spadice4 panicul & tipuri de grupri de flori Q inflorescen e. =olicul4 pstaie4 silicv4 silicul4 capsul & tipuri de fructe cu peretele uscat la maturitate, care se desfac i %i %mprtie seminele.

+#

#chen4 cariops4 ConosaCar4 disaCar& tipuri de fructe cu perete uscat la maturitate, care se rsp*ndesc o dat cu semin ele. /ac4 drup4 poaC4 polidrup & tipuri de fructe cu peretele crnos la maturitate

5!

#!(9# <
I!=% )#$I82

(8#&U# ( C%!"U)U I "UP&I)(!$# ( 0( )#$( I#&( P(!$ U "$ UC$U # #C%P( I.U&UI

4xemplele urmresc s pun %n eviden sporurile de materiale care rezult ca urmare a amena-rii unui acoperi verde pe planeul ultimului nivel 4xemplele au %n vedere numai evidenierea efectelor sporului %ncrcrii permanente (g av 2 greutatea su'straturilor de cultur i a vegetaiei) pentru diferite valori ale %ncrcrii de exploatare 8uplimentul de %ncrcare este considerat pentru cele trei categorii de vegetaie Cegetaie extensiv & gav Q 1,$! ?<"m2 Cegetaie semi2intensiv & gav Q 2,$! ?<"m2 Cegetaie intensiv& gav Q 5,$! ?<"m2

=ncrcrile utile uniform distri'uite pe acoperiuri s2au luat cu valorile sta'ilite prin 9nexa <aional " (! 1@@1-1-1:200+J!#:200< dup cum urmeaz& a, 9coperiuri inaccesi'ile, except*nd %ntreinerea i reparaiile normale %ncrcare uniform distri'uit R? Q !,5$ ?<"m2 pentru acoperiuri cu panta O 1&2! 7ldiri de locuit %ncrcare uniform distri'uit pe planeu R? Q 1,$ ?<"m2 7ldiri de 'irouri * %ncrcare uniform distri'uit pe planeu R? Q 2,$ ?<"m2 ', 9coperiuri accesi'ile cu ocuparea dup categoriile de funciuni principale ale cldirii&
*

,ruparea %ncrcrilor s2a luat %n conformitate cu reglementarea tehnic C 0* Pentru acoperiurile verzi, %n gruparea de %ncrcri pentru situaia de proiectare permanent, %ncrcarea de proiectare uniform distri'uit s2a calculat cu relaia pav Q 1,($ (gn M gav) M 1,$R? unde gn este greutatea permanent uniform distri'uit a acoperiului, %nclusiv straturile de termo2hicroizolaie i protecia acestora. gav este greutatea unitar a straturilor acoperiului verde determinat conform +(11

51

1* Planeu din Eeton arCat Conolit <400 x <400 C

Gigura 4x 1 8chema planeului 7alculul s2a fcut consider*nd&


grosimea plcii hpl Q 1/ cm (hpl L"($) acoperirea cu 'eton a Q 2,! cm greutatea caracteristic total gn Q +,$ ?<"m2 (inclusiv straturile de termo2 hidroizolaii i protecia acestora)

Pentru valorile gav i R? menionate mai sus, %ncrcarea de proiectare uniform distri'uit (p av %n ?<"m2) %n ipotezele studiate este dat %n ta'elul urmtor (valori rotun-ite) 3a'elul 4x 1
,reutatea acoperiului verde (?<"m2) !,! (acoperi normal) 1,$ 2,$ 5,$ p1! p11 p12 p1( =ncrcarea util pe acoperi R?(?<"m2) ! 5$ 1 $! 2 $! #,# p2! 11,! p(! 12,$ 11,# p21 1(,1 p(1 1),+ 1(,( p22 1),) p(2 1$,# 2!,! p2( 21,2 p(( 22,5

7alculul planeului s2a fcut pentru trei condiii de rezemare a plcilor pe contur& E Plac cu continuitate pe toate patru laturile (9) EE Plac cu continuitate pe trei laturi (L) EEE Plac cu continuitate de dou laturi (7) :ateriale&

Leton 71+"2! Del categoria de rezisten 2, 7lasa de ductilitate L sau 7, conform prevederilor reglementrilor aplica'ile %n vigoare

52

1*1* Calculul plcilor 9rmturile rezultate, %n c*mp i pe reazem sunt date %n ta'elele urmtoare&

Placa tip R#R 3a'elul 4x 2


Encrcare p1! p11 p12 p1( p2! p21 p22 p2( p(! p(1 p(2 p(( 9c (cm2"m) 1,$$ 1,5# 2,!! (,!) 1,++ 1,#/ 2,1/ (,2( 1,/# 2,21 2,)1 (,)5 pc 0 !,!# !,1! !,12 !,1# !,!# !,11 !,1( !,1# !,11 !,1( !,1) !,2! c9c 222 M1)0 M2/0 M#+0 2222 M1/0 M(!0 M#(0 2222 M1)0 M2$0 M/!0 9r (cm2"m) (,2/ (,#+ ),)) +,/1 (,+$ ),(5 ),/( 5,2$ ),15 ),#! $,($ 5,5# pr 0 !,1# !,2( !,2+ !,)! !,21 !,2+ !,2/ !,)( !,2$ !,2# !,(2 !,)+ c9r 222 M1/0 M((0 M1!50 2222 M150 M(!0 M#$0 22220 M120 M2(0 M5#0

8porurile armturilor (c9c i c9r) din ta'elul 4x 2 sunt reprezentate grafic %n diagramele din figura 4x 2 =n aceste diagrame %n a'scis s2au luat valorile %ncrcrilor utile pe planeu (R ? %n ?<"m2)
2 1*>G 1*G 1*2G 1 0*>G 0*G 0*2G 0 2*2G 2 1*>G 1*G 1*2G 1 0*>G 0*G 0*2G 0

norCal DavS1*G DavS2*G DavS>*G 0*>G 1*G 2*G

norCal DavS1*G DavS2*G DavS>*G 0*>G 1*G 2*G

Gigura 4x 2 8porul de armturi pentru placa W9W

Pentru acoperiul normal, %n ipoteza de %ncrcare p 1! s2au ales armturile&


7*mp 5d+"m U 9c Q 1,#/ cm2"m 1eazem 5d/mU 9r Q (,$! cm2"m Del pentru armare %n c*mp & ,c 112 ?g"plac Del pentru armare pe reazem & ,r 1!! ?g"plac

i au rezultat urmtoarele cantiti de oel pentru placa W9W

7onsumul total de oel pentru o plac tip W9W este 212 ?g ceea ce %nseamn $,# ?g"m 2 (%n aceast cantitate nu sunt cuprinse suprapunerile, %nndirile ,etc) 7u valorile sporurilor identificate %n ta'elul 4x 2 rezult sporul consumului de oel cu valorile din ta'elul 4x (

5(

3a'elul 4x (
Encrcare p1! p11 p12 p1( p2! p21 p22 p2( p(! p(1 p(2 p(( c9c 222 M1)0 M2/0 M#+0 M+0 M2+0 M(#0 M1!+0 M2!0 M)10 M$)0 M1220 ,c (?g) 112,! 12/,! 1)(,! 22!,! 11#,! 1)1,! 1$+,! 2(1,! 1(),! 1$/,! 152,! 2)/,! c9r 222 M1/0 M((0 M1!50 M#0 M(10 M))0 M1150 M2$0 M)50 M+!0 M1((0 ,r(?g) 1!!,! 11/,! 1((,! 2!5,! 1!#,! 1(1,! 1)),! 215,! 12$,! 1)5,! 1+!,! 2((,! ,tot(?g) 212,! 2)+,! 25+,! )25,! 22/,! 252,! (!!,! ))/,! 2$#,! (!$,! ((2,! )/1,! ,tot"m2 $,#! +,/! 5,5! 11,# +,(! 5,+! /,(! 12,) 5,2! /,$ #,2! 1(,) c,tot(?g) 2222 (),! +),! 21$,! 1+,! +!,! //,! 2(+,! )5,! #(,! 12!,! 2+#,!

Placa tip R/R 3a'elul 4x )


Encrcare p1! p11 p12 p1( p2! p21 p22 p2( p(! p(1 p(2 p(( 9c (cm2"m) 1,+# 2,!$ 2,2# (,$# 1,/# 2,2+ 2,)/ (,5! 2,1$ 2,$2 2,$5 (,#5 pc 0 !,1! !,12 !,1( !,21 !,11 !,1( !,1) !,22 !,12 !,1$ !,1$ !,2( 9r1 (cm2"m) ),)1 $,(( +,!! #,2+ ),#2 $,#! +,$2 #,/5 $,+2 +,+2 5,2$ 1!,+ pr1 0 !,2+ !,(1 !,(+ !,$$ !,2# !,($ !,(# !,$# !,(( !,(# !,)( !,+( 9r2 (cm2"m) (,2/ (,#+ ),)! +,/1 (,+$ ),(5 ),/( 5,2$ ),15 ),#! $,($ 5,5# pr2 0 !,1# !,2( !,2+ !,)! !,21 !,2+ !,2/ !,)( !,2$ !,2# !,(2 !,)+

Placa tip RCR 3a'elul 4x $


Encrcare p1! p11 p12 p1( p2! p21 p22 p2( p(! p(1 p(2 p(( 9c (cm2"m) 2,2$ 2,51 (,!) ),+( 2,$! 2,## (,(! ),#2 2,/$ (,)) (,+$ $,2# pc 0 !,1( !,1+ !,1/ !,25 !,1$ !,15 !,1# !,2# !,15 !,2! !,21 !,(1 9r (cm2"m) ),#/ +,!) +,5# 1!,$( $,+2 +,+/ 5,(# 11,2( +,(+ 5,$! /,22 12,12 pr 0 !,2# !,(+ !,)! !,+( !,(( !,)! !,)) !,+5 !,(/ !,)$ !,)# !,52

5)

2*2G 2 1*>G 1*G 1*2G 1 0*>G 0*G 0*2G 0

norCal DavS1*G DavS2*G DavS>*G 0*>G 1*G 2*G

Gigura 4x ( 8porul de armturi pentru placa W7W

CoCentarii >in examinarea graficelor de mai sus, %n corelare cu valorile procentelor de armare din casetele poate, rezult urmtoarele&

Pentru acoperiurile cu vegetaie extensiv (gav Q 1,$ ?<"m2) sporul teoretic de armtur fa de acoperiul normal este de circa 1!P120. %n multe cazuri acest spor poate fi mult mai mic datorit faptului c armarea efectiv se sta'ilete %n funcie de sortimentul 'arelor i de necesitatea uniformizrii armturilor din considerente constructive (numrul de 'are pe 1 ml)

Pentru acoperiurile cu vegetaie semi intensiv (gav Q 2,$ ?<"m2) sporul teoretic de armtur este de circa 2$0. dar sporul real poate fi mai mic cu c*teva procente din considerentele artate mai sus Pentru acoperiurile cu vegetaie intensiv (gav Q 5 $ ?<"m2) rezultatele calculelor i graficul arat un spor teoretic care poate conduce la du'larea consumului de oel %n raport cu acoperiul normal* =n acelai timp procentele de armare pentru momentele negative (de continuitate pe reazeme) depesc cu mult valoare p !,$0 care este considerat optim pentru plcile armate cu oel categoria de rezisten 2, 7lasa de ductilitate L sau 7, conform prevederilor reglementrilor aplica'ile %n vigoare Pentru aceste valori ale procentelor de armare exist riscul deschiderii fisurilor peste limitele admisi'ile (care depind de condiiile concrete de exploatare) =n consecin pentru aceast categorie de %ncrcri este recomanda'il ca grosimea planeelor curente s fie sporit cu 1!P1$0 pentru ca procentele de armare s rm*n O !,$!0 9ceast situaie se refer %n special la plcile de col ale planeelor (plcile notate tip W7W) 4xemplificativ, %n ta'elul urmtor sunt date valorile armturilor i ale procentelor de armare pentru o plac tip W7W cu %ncrcare corespunztoare vegetaiei intensive pentru care s2a luat grosimea sporit hpl Q 2! cm 3a'elul 4x +
Encrcare p1! p1( p2! p2( p(! p(( 9r (cm2"m) ),(5 #,1) ),/5 #,5) $,$+ 1!,)/ pr 0 !,21 !,)$ !,2) !,)/ !,25 !,$2

5$

Pentru toate tipurile de vegetaie, sporurile relative ale consumurilor scad odat cu creterea %ncrcrii utile pe planeu

1*2* Calculul Drinzilor planeului =ncrcrile pe grinzile interioare ale planeului sunt date %n ta'elul 4x 5 %mpreun cu momentele %ncovoietoare considerate egale %n c*mp i pe reazem
M! = M = pL2 2,6 p 14

7alculul armturilor s2a fcut consider*nd grinda cu dimensiunile (! e +! cm (fr aportul plcii la momentele pozitive) 3a'elul 4x 5
Encrcare pe plac p1! p11 p12 p1( p2! p21 p22 p2( p(! p(1 p(2 p(( #,# 11,# 1(,( 2!,! 11,! 1(,1 1),) 21,2 12,$ 1),+ 1$,# 22,5 Encrcare pe grind 2,#5 (,$5 (,## +,!# (,(! (,#( ),(2 +,(+ (,5$ ),(/ ),55 +,/1 :omente %ncovoietoa re 5,52 #,2/ 1!,(5 1$,/( /,$/ 1!,21 11,2( 1+,$( #,5$ 11,(/ 12,)! 15,5! 9a ),+5 $,+$ +,($ #,#$ $,21 +,2) +,#! 1!,5) $,#$ 5,!! 5,++ 11,2) p0 !,25 !,(( !,(5 !,$/ !,(! !,(5 !,)! !,+1 !,($ !,)1 !,)# !,++ cp0 1,!! 1,22 1,(+ 2,1) 1,!! 1,2( 1,(( 2,!( 1,!! 1,1+ 1,(# 1,//

>ac pentru cazul %ncrcrii p'( se adopt armarea %n c*mp i pe reazem cu 9ac Q 9ar Q (d1) oel categoria de rezisten 2 Q ),+2 cm 2, consumul de oel %n armturile longitudinale pentru o travee intermediar va fi , arm (2,5 ?g"travee =n mod corespunztor variaz i cantitatea de armtur transversal 7onsider*nd iari ca reper situaia de %ncrcare p'( sporul cantitii de oel pentru o travee intermediar rezult din ta'elul 4x / 3a'elul 4x /
Encrcare pe grind p'( p11 p12 p1( p2! p21 p22 p2( p(! 9a cm2 ),+5 $,+$ +,($ #,#$ $,21 +,2) +,#! 1!,5) $,#$ c9a 0 222 M21,!0 M(+,!0 M11(,!0 M12,!0 M(),!0 M)/,!0 M1(!,!0 M2/,!0 c,arm (travee) ?g 222 M+,#! M11,/ M(5,! M(,#! M11,1 M1$,5 M)2,$ M#,2

5+

p(1 p(2 p((

5,!! 5,++ 11,2)

M$!,!0 M+),!0 M1)1,!0

M1+,$ M2!,# M)+,1

!ot* 9rmarea propus nu a luat %n considerare cerinele specifice solicitrilor seismice (procentul minim de armare pentru reazeme)

CoCentarii*

Cariaia sporului de armturi longitudinale urmeaz tendina sporului de armturi din plac Pentru acoperiurile cu vegetaie intensiv sporul procentelor de armare este foarte mare i sugereaz necesitatea sporirii %nlimii grinzilor =n cazul %n care planeul face parte dintr2o structur cu perei portani (din 'eton armat sau din zidrie) sporurile de %ncrcare aduse pe pereii structurali nu necesit consumuri suplimentare pentru perei

2* #coperi Cetalic cu travee t S <400 C 82a examinat variaia consumului de oel pentru pane Cariaia consumului de oel s2a evaluat %n urmtoarele condiii&

,reutatea proprie a acoperiului gn Q 1,! ?<"m2 =ncrcarea de exploatare R? Q !,5$ ?<"m2 (acoperi necircula'il) =ncrcarea din su'straturi i vegetaie& - vegetaie extensiv & gav Q 1,$! ?<"m2 vegetaie semi2intensiv & gav Q 2,$! ?<"m2

=ncrcarea total pentru situaia de proiectare permanent este


pa Q 1,($ e 1,! M 1,$! e !,5$ 2,$! I<"m2 (acoperi normal) p' Q 1,($ e(1,! M 1,$!) M 1,$! e !,5$ Q ),$! ?<"m 2 (acoperi cu veDetaie extensiv) pc Q 1,($ e (1,! M 2,$) M 1,$! e !,5$ Q $,/$ ?<"m 2 (acoperi cu veDetaie seCi intensivDel categoria de rezisten 2, cu 1 Q (!! <"mm 2 Q (!!! da<"cm2 fcalc O !,!!$ L Q (,! cm

:ateriale

7ondiia de rigiditate 82a considerat c panele sunt dispuse la d Q 1,$ m 9u rezultat urmtoarele valori ale consumului de oel 3a'elul 4x #
Encrcare ?<"m pa Q (,5$ p' Q ),$! pcQ $,/$ : ?< m 1+,/ (!,) (#,+ fnec cm( $+,! 1!1,( 1(2,! Enec cm) #+! 152/ 22)+ Profil E 1+ E 2! E 22 gpana ?g"m 15,# 2+,( (1,1 cg 0 2222 M)50 M5)0

55

CoCentarii*

Calorile din ta'el confirm creterea important a consumului de oel provenit din %ncrcarea suplimentar adus de straturile de vegetaie %n cazul acoperiurilor metalice >imensionarea a rezultat din cerina de rigiditate 4ste posi'il ca folosind alte tipuri de pane (pane cu z'rele, de exemplu, cu randament secional superior), s rezulte sporuri de consumuri mai mici

5/

#!(9# >
I!=% )#$I82

0($#&II 0( #&C2$UI ( I!C&U15!0 #&C2$UI (# P %$(C3I(I 8( 1I (este o'ligatorie punerea acestora de acord cu detaliile propuse de productorii de sisteme de acoperiuri verzi) #* detalii de cLCp

=iDura 1 - #coperi verde cu sisteC terCo-hidroizolant Bn alctuire invers (hidroizolaie cu rol i de 'arier contra vaporilor i termoizolaie cu rol i de protecie a hidroizolaiei) =n aceast soluie termoizolaia se realizeaz exclusiv din plci de polistiren extrudat Peste ele se prevede un strat de aerare cu rol de %ndeprtare a umiditii din alctuirea su'stratului, pentru a nu se diminua performanele termice ale stratului de polistiren 3ipul specific de produs pentru asigurarea funciunii de drenare i de retenie a apei reprezint i o 'arier %mpotriva rdcinilor Peste stratul filtrant 6 i %nfurate %n acesta 6 sunt canalele de preluare a apei din su'strat i conducere a ei ctre dispozitivele pluviale

5#

=iDura 2 - #coperi verde cu sisteC terCo-hidroizolant Bn alctuire TclasicK =n funcie de tipul termoizolaiei (rezistent mecanic, elastic sau compresi'il) apa poate fi simpl sau armat (este armat %n cazul termoizolaiilor compresi'ile) =n cazul apelor armate este o'ligatorie prevederea unui strat de difuzie2decompresiune2compensare 1 peste ap, pentru eliminarea vaporilor din spaiul dintre 'ariera contra vaporilor i hidroizolaie >ac nu se precizeaz %n mod explicit prin specificaia tehnic a hidroizolaiei c aceasta rezist i la aciunea rdcinilor, se va dispune o 'arier %mpotriva rdcinilor de sine stttoare 4xist mem'rane hidroizolante care asigur at*t funciunea de difuzie2decompresiune2 compensare c*t i pe cea de 'arier %mpotriva rdcinilor, pe l*ng cea implicit de hidroizolaie 3ipul specific de produs pentru asigurarea funciunii de drenare i de retenie a apei reprezint i o 'arier %mpotriva rdcinilor Peste stratul filtrant 6 i %nfurate %n acesta 6 sunt canalele de preluare a apei din su'strat i conducere a ei ctre dispozitivele pluviale
1

8e insist %n utilizarea termenului difuzie7decompresiune7compensare deoarece %n aceast poziie specific, stratul de difuzie mai %ndeplinete i alte funciuni& realizeaz o echili'rare a presiunii vaporilor de ap %ntre interior i exterior 6 decompresiune 2 i realizeaz o separare %ntre straturile de su' hidroizolaie i hidroizolaie, care este mai expus aciunii agenilor de mediu, permi*nd astfel compensarea micrii acesteia fa de suport

/!

=iDura ; - #coperi verde cu sisteC terCo-hidroizolant Bn alctuire TclasicK 8tratul de difuzie de su' 'ariera contra vaporilor se prevede %ntotdeauna atunci c*nd umiditatea relativ a aerului interior este S+!0 i %ntotdeauna peste 'etoane de pant 9cesta s2ar mai putea prevedea dac structura termo2hidroizolant se realizeaz %n anotimp ploios sau dac se estimeaz c %n urmtorul sezon rece cldirea nu va fi %nclzit, pentru eliminarea %n exterior a umiditii din construcie >ac nu se precizeaz %n mod explicit prin specificaia tehnic a hidroizolaiei c aceasta rezist i la aciunea rdcinilor, se va dispune o 'arier %mpotriva rdcinilor de sine stttoare 4xist mem'rane hidroizolante care asigur at*t funciunea de difuzie2decompresiune2 compensare c*t i pe cea de 'arier %mpotriva rdcinilor, pe l*ng cea implicit de hidroizolaie 3ipul specific de produs pentru asigurarea funciunii de drenare i de retenie a apei reprezint i o 'arier (suplimentar) %mpotriva rdcinilor i un strat de aerare %n acelai timp =n cazul utilizrii acestor produse din materiale plastice, de tip @cofra- de ouA nu este nevoie de prevederea de conducte de colectare a apei i de conducere spre dispozitivele de scurgere

/1

=iDura + - #coperi verde cu sisteC terCo-hidroizolant Bn alctuire TclasicK Dptarea pentru un strat drenant din material granular este posi'il dar tre'uie avut %n vedere proveniena materialului granular, dat fiind faptul c pietriul de r*u tre'uie splat (seminele purtate de v*nt pot %ncoli i apare vegetaie acolo unde nu este recomandat) iar produsele pe 'az de 'etoane sau calcare pot colmata scurgerile pluviale

/2

=iDura G - #coperi verde cu sisteC terCo-hidroizolant cu terCoizolaia suE Eetonul de pant alctuire posi'il %n cazul plcilor termoizolante compresi'ile sau 6 nearm*nd stratul de 'eton de pant 6 %n cazul plcilor termoizolante rezistente de mari dimensiuni >ac nu se precizeaz %n mod explicit prin specificaia tehnic a hidroizolaiei c aceasta rezist i la aciunea rdcinilor, se va dispune o 'arier %mpotriva rdcinilor de sine stttoare 4xist mem'rane hidroizolante care asigur at*t funciunea de difuzie2decompresiune2 compensare c*t i pe cea de 'arier %mpotriva rdcinilor, pe l*ng cea implicit de hidroizolaie 3ipul specific de produs pentru asigurarea funciunii de drenare i de retenie a apei reprezint i o 'arier (suplimentar) %mpotriva rdcinilor Peste stratul filtrant 6 i %nfurate %n acesta 6 sunt canalele de preluare a apei din su'strat i conducere a ei ctre dispozitivele pluviale

/(

=iDura < - #coperi verde cu sisteC terCo-hidroizolant cu alctuire ventilat 9lctuire pentru acoperiuri verzi de tip extensiv, cu su'strat cu grosime mic =n acest caz se utilizeaz plci cu rol drenant din materiale uoare i posi'il cutii care includ toate componentele alctuirii verzi (vegetaie, su'strat, strat filtrant, strat drenant, 'arier contra rdcinilor) 3ermoizolaia tre'uie s fie uoar i s nu necesite prevederea altor straturi grele deasupra (ape diverse) 8e recomand prevederea explicit a 'arierei contra rdcinilor i posi'il i a stratului de aerare, dat fiind suportul (astereala) realizat din material putresci'il Gunciunea de eliminare a eventualei umiditi stagnante pe hidroizolaie se poate realiza i dac elementul de drenare are faa inferioar riflat Peste stratul filtrant 6 i %nfurate %n acesta 6 sunt canalele de preluare a apei din su'strat i conducere a ei ctre dispozitivele pluviale

/)

=iDura > - #coperi verde cu sisteC terCo-hidroizolant pe structur din leCn* Panta versantului este, %n cazul de fa, S1$! 9lctuire pentru acoperiuri verzi de tip extensiv, cu su'strat cu grosime mic >ac nu se precizeaz %n mod explicit prin specificaia tehnic a hidroizolaiei c aceasta rezist i la aciunea rdcinilor, se va dispune o 'arier %mpotriva rdcinilor de sine stttoare 4xist mem'rane hidroizolante care asigur at*t funciunea de difuzie2decompresiune2 compensare c*t i pe cea de 'arier %mpotriva rdcinilor, pe l*ng cea implicit de hidroizolaie =n acest caz se utilizeaz plci cu rol drenant din materiale uoare i posi'il cutii care includ toate componentele alctuirii verzi (vegetaie, su'strat, strat filtrant, strat drenant, 'arier contra rdcinilor) 3ermoizolaia tre'uie s fie uoar i s nu necesite prevederea altor straturi grele deasupra (ape diverse) Peste su'strat se prevede o reea anti2alunecare (antieroziune) cu rolul sta'ilizrii su'stratului pe versant pe perioada consolidrii stratului de vegetaie

/$

=iDura ? - #coperi verde cu sisteC terCo-hidroizolant pe structur Cetalic 9lctuire pentru acoperiuri verzi de tip extensiv, cu su'strat cu grosime mic >ac nu se precizeaz %n mod explicit prin specificaia tehnic a hidroizolaiei c aceasta rezist i la aciunea rdcinilor, se va dispune o 'arier %mpotriva rdcinilor de sine stttoare 4xist mem'rane hidroizolante care asigur at*t funciunea de difuzie2decompresiune2 compensare c*t i pe cea de 'arier %mpotriva rdcinilor, pe l*ng cea implicit de hidroizolaie =n acest caz se utilizeaz plci cu rol drenant din materiale uoare i posi'il cutii care includ toate componentele alctuirii verzi (vegetaie, su'strat, strat filtrant, strat drenant, 'arier contra rdcinilor) Peste stratul filtrant 6 i %nfurate %n acesta 6 sunt canalele de preluare a apei din su'strat i conducere a ei ctre dispozitivele pluviale

/+

/* racordare cu aticul

=iDura @ - #lctuire terCo-hidroizolant pe suport din Eeton arCat 9lctuirea termo2hidroizolant se realizeaz conform reglementrilor tehnice aplica'ile %n vigoare cu ridicarea straturilor de termoizolaie, a celor de difuzie i a hidroizolaiei pe atic 8tratul filtrant se ridic p*n la limita superioar a su'stratului Perimetral, se prevede un strat din agregate minerale ((2"+)mm), de minimum $!cm, din considerente de securitate la incendiu =ntre su'strat i elementul perimetral de pietri exist un opritor perforat, %m'rcat de asemenea cu material filtrant

/5

=iDura 10 - #lctuire terCo-hidroizolant pe suport din Eeton arCat

8tratul filtrant se ridic p*n la limita superioar a su'stratului Perimetral, se prevede un strat de pietri splat ((2"+)mm) sau dale prefa'ricate, de minimum $!cm, din considerente de securitate la incendiu =ntre su'strat i elementul perimetral de pietri exist un opritor perforat, %m'rcat de asemenea cu material filtrant

//

=iDura 11 - #lctuire terCo-hidroizolant pe suport din Eeton arCat 4xist posi'ilitatea colectrii apelor pluviale %n zona din apropierea aticului, pentru a nu %ntrerupe continuitatea suprafeei de vegetaie 8tratul filtrant se ridic p*n la limita superioar a su'stratului Perimetral, se prevede un strat de pietri (splat) sau dale prefa'ricate, de minimum $!cm, din considerente de securitate la incendiu =ntre su'strat i elementul perimetral de pietri exist un opritor perforat, %m'rcat de asemenea cu material filtrant

/#

=iDura 12 - #lctuire terCo-hidroizolant pe suport Cetalic 9lctuire pentru acoperiuri verzi de tip extensiv 7u c*t dispozitivul de scurgere a apelor pluviale este mai departe de atic, rezolvarea este (pro'a'il) mai sigur, exist*nd posi'ilitatea fizic de racordare a straturilor %n mod corect >ispozitivele de scurgere a apelor pluviale au dimensiunile corespunztoare pentru ca faa capacului s a-ung la faa stratului drenant 4ste o'ligatoriu ca toate accesoriile s fie achiziionate de la aceeai firm productoare de sisteme de acoperiuri verzi, pentru a nu exista incompati'iliti %ntre componente

#!

C* racordarea cu un perete supraBnlat

=iDura 1; - #lctuire terCo-hidroizolant pe suport din Eeton arCat 9lctuirea termo2hidroizolant se realizeaz conform reglementrilor tehnice aplica'ile %n vigoare, cu ridicarea straturilor de termoizolaie, a celor de difuzie i a hidroizolaiei pe perete (cu minimum (!cm de la cota hidroizolaiei sau cu minimum 1!cm de la finit) 8tratul filtrant se ridic p*n la limita superioar a su'stratului Perimetral, se prevede un strat de pietri ((2"+)mm) sau dale prefa'ricate montate uscat, de minimum $!cm, din considerente de securitate la incendiu =ntre su'strat i elementul perimetral de pietri exist un opritor perforat, %m'rcat de asemenea cu material filtrant

#1

=iDura 1+ - #lctuire terCo-hidroizolant pe suport din Eeton arCat 9lctuirea termo2hidroizolant se realizeaz conform reglementrilor tehnice aplica'ile %n vigoare cu ridicarea straturilor de termoizolaie, a celor de difuzie i a hidroizolaiei pe perete (cu minimum (!cm de la cota hidroizolaiei sau cu minimum 1!cm de la finit) 8tratul filtrant se ridic p*n la limita superioar a su'stratului Perimetral se prevede o suprafa de minimum $!cm, realizat cu dale prefa'ricate montate uscat, din considerente de securitate la incendiu =ntre dalele prefa'ricate i hidroizolaie tre'uie prevzut un rost de micare de minimum 2!mm ;idroizolaia care se ridic pe perete tre'uie s fie rezistent la aciunea radiaiilor BC i a E1, sau tre'uie prote-at corespunztor =n loc de agraf i protecia metalic se pot prevedea alte sisteme pentru protecia straturilor care se ridic pe perete (elemente prefa'ricate %ncastrate, re'orduri turnate a ) =ntre su'strat i elementul perimetral de pietri exist un opritor perforat, %m'rcat de asemenea cu material filtrant

#2

=iDura 1G - #lctuire terCo-hidroizolant pe suport din taEl cutat =ntre structura metalic i elementul prefa'ricat de faad exist un rost de dilatare care va fi tratat corespunztor, straturile de difuzie, termoizolaia, hidroizolaia, 'ariera contra rdcinilor, stratul filtrant ridic*ndu2se corespunztor pe perete Lariera contra vaporilor preia rostul de dilatare

#(

=iDura 1< - #lctuire terCo-hidroizolant pe planeu din leCn 9lctuire pentru acoperiuri verzi de tip extensiv Giind o structur @uoarA este necesar ca i structura termo2hidroizolant s fie uoar, adic termoizolaia tre'uie s fie eficient (ca s nu fie nevoie de o grosime mare pentru asigurarea performanei termice corespunztoare) i uoar 9celai lucru este vala'il pentru straturile care constituie structura @verdeA& stratul drenant tre'uie s fie uor i 6 prefera'il 6 s includ i alte funciuni& 'arier contra rdcinilor, retenie de ap, strat filtrant, suport pentru su'strat 3ipul de acoperi verde pe care %l suport rezona'il din punct de vedere tehnic i economic planeul din lemn, este acoperiul %n sistem extensiv

#)

=iDura 1> -

acordare cu un perete supraBnlat transversal pe pant

9lctuire pentru acoperiuri verzi de tip extensiv Giind structuri diferite 6 arpanta de lemn i peretele din zidrie sau 'eton (%n detaliul prezentat), este necesar asigurarea micrii independente a celor dou structuri i deci rezolvarea cu msuri de compensare a micrii %n zona de racordare a celor dou sisteme constructive ;idroizolaia i 'ariera %mpotriva rdcinilor se ridic peste limita stratului drenant cu minimum 1$cm 8tratul drenant de pietri splat ((2"+)mm) din dreptul racordrii, de minim $!cm, este prevzut ca msur de asigurare %mpotriva incendiului Pentru acoperiuri cu panta $! este suficient pietriul de r*u. pentru pante p*n la 2! ! se prevede pietri mrgritar (pietri spart) Giind un acoperi cu panta S1$ ! sta'ilizarea versantului plantat este asigurat prin dispunerea unei reele antieroziune peste su'strat

#$

0* acordri CarDinale

=iDura 1? - #lctuire terCo-hidroizolant pe suport din Eeton arCat4 cu scurDere exterioar =n cazul alctuirilor cu scurgere exterioar, se prevede marginal un profil perimetral de scurgere a apei, cu perforaii, pentru a asigura scurgerea apei curate %n -ghea' >alele prefa'ricate (dac exist) se monteaz pe pietri splat, pentru a %mpiedica %nfundarea -ghea'ului cu nisip, sau pe 'alast dac stratul filtrant se ridic p*n imediat su' cota finitului pardoselii

#+

=iDura 1@ - #coperi verde la construcie suEteran 8traturile filtrant i drenant sunt prevzute at*t pe orizontal c*t i pe vertical, ele ridic*ndu2se p*n la limita superioar a su'stratului

#5

(* relaia cu alte pardoseli exterioare ale Bnvelitorii ,acoperiuri verzi seCi-intensive sau intensive-

=iDura 20 - $eras Drdin intensiv ' relaia cu aleile pietonale 9t*t stratul drenant c*t i 'ariera contra rdcinilor sunt continui pe toat suprafaa, indiferent de tipul de protecie a hidroizolaiei& dale sau grdin 1acordarea %ntre cele dou zone se face prin intermediul unor elemente prefa'ricate, eventual prevzute %n interior cu strat filtrant 4lementele prefa'ricate depesc ca %nlime cu minimum (!mm suprafaa exterioar a su'stratului, %mpiedic*nd astfel ca %n cazul unei ploi puternice sau grindini s se %mproate cu noroi dala-ul

#/

=iDura 21 - $eras Drdin ' relaia cu aleile pietonale 9t*t stratul drenant c*t i 'ariera contra rdcinilor sunt continui pe toat suprafaa, indiferent de tipul de protecie a hidroizolaiei& dale sau grdin 1acordarea %ntre cele dou zone se face prin intermediul unor elemente prefa'ricate, eventual prevzute %n interior cu strat filtrant 4lementele prefa'ricate depesc ca %nlime cu minimum (!mm suprafaa exterioar a su'stratului, %mpiedic*nd astfel ca %n cazul unei ploi puternice sau grindini s se %mproate cu noroi dala-ul

##

=iDura 22 - $eras Drdin ' relaia cu aleile pietonale 9t*t stratul drenant c*t i 'ariera contra rdcinilor sunt continui pe toat suprafaa, indiferent de tipul de protecie a hidroizolaiei& dale sau grdin 1acordarea %ntre cele dou zone se face prin intermediul unor elemente prefa'ricate >ac prefa'ricatul respectiv este realizat din 'eton armat sau alte produse prin care nu pot trece firele de nisip sau pm*ntul fin, nu mai este nevoie de prevederea stratului filtrant 4lementele prefa'ricate depesc ca %nlime cu minimum (!mm suprafaa exterioar a su'stratului, %mpiedic*nd astfel ca %n cazul unei ploi puternice sau grindini s se %mproate cu noroi dala-ul Pardoseala supra%nlat se prevede numai dac pe terasa grdin respectiv este avut %n vedere o o circulaie uoar

1!!

=iDura 2; -

elaia teras Drdin ' loc de Moac pentru copii

Protecia hidrofug a termoizolaiei se -ustific nuCai %n cazul termoizolaiilor compresi'ile, peste care se prevede ap armat, ca msur de %mpiedicare a ptrunderii umiditii din ap %n termoizolaie 8e asigur continuitatea straturilor definitorii ale alctuirii @verziA& 'arier contra rdcinilor, strat drenant 8tratul filtrant se prevede numai acolo unde este prevzut su'stratul pentru vegetaie, fiind legat exclusiv de acesta

1!1

(* relaia cu receptorii pluviali ,scurDeri interioare-

=iDura 2+ -

elaia teras Drdin ' receptori pluviali

=n cazul receptorilor pluviali se urmresc urmtoarele trei aspecte& 1 cota finit a su'stratului tre'uie s coincid cu cota grtarului receptorului pluvial (cu alte cuvinte receptorii pluviali nu tre'uie s depeasc finitul alctuirii verzi) 2 hidroizolaia se racordeaz la receptorul pluvial conform prevederilor reglementrii tehnice privind proiectarea, execuia i exploatarea hidroizolaiilor la cldiri ( g*tul (care are %nlimea su'stratului) receptorului pluvial tre'uie %nfurat %n strat filtrant, pentru %mpiedicarea ptrunderii particulelor fine din su'strat, saug (a se vedea detaliul urmtor) Giind vor'a despre o alctuire termo2hidroizolat invers, evideniem prevederea stratului de aerare peste termoizolaie

1!2

=iDura 2G -

elaia teras Drdin ' receptori pluviali

=n cazul receptorilor pluviali se urmresc urmtoarele trei aspecte& 1 cota finit a su'stratului tre'uie s coincid cu cota grtarului receptorului pluvial (cu alte cuvinte receptorii pluviali nu tre'uie s depeasc finitul alctuirii verzi) 2 hidroizolaia se racordeaz la receptorul pluvial conform prevederilor reglementrii tehnice privind proiectarea, execuia i exploatarea hidroizolaiilor la cldiri ( relaia %ntre su'strat i g*tul receptorului pluvial (care are %nlimea su'stratului) poate fi fcut ridic*nd stratul filtrant la limita su'stratului i prevz*nd de -ur %mpre-urul g*tului un strat drenant din pietri de r*u splat sau pietri mrgritar (spart) 8tratul drenant este realizat din plci care asigur i retenia apei

1!(

=iDura 2< - elaia teras Drdin ' receptori pluviali =n cazul receptorilor pluviali se urmresc urmtoarele trei aspecte& 1 cota finit a su'stratului tre'uie s coincid cu cota grtarului receptorului pluvial (cu alte cuvinte receptorii pluviali nu tre'uie s depeasc finitul alctuirii verzi) 2 hidroizolaia se racordeaz la receptorul pluvial conform prevederilor reglementrii tehnice privind proiectarea, execuia i exploatarea hidroizolaiilor la cldiri ( relaia %ntre su'strat i g*tul receptorului pluvial (care are %nlimea su'stratului) poate fi fcut ridic*nd stratul filtrant la limita su'stratului i prevz*nd de -ur %mpre-urul g*tului un strat drenant din pietri de r*u splat sau pietri mrgritar (spart) 8tratul drenant este realizat din agregate minerale (nu rezultate din prelucrarea 'etonului sau de natur calcaroas)

1!)

=iDura 2> -

elaia teras Drdin ' receptori pluviali

=n cazul receptorilor pluviali se urmresc urmtoarele trei aspecte& 1 cota finit a su'stratului tre'uie s coincid cu cota grtarului receptorului pluvial (cu alte cuvinte receptorii pluviali nu tre'uie s depeasc finitul alctuirii verzi) 2 hidroizolaia se racordeaz la receptorul pluvial conform prevederilor reglementrii tehnice privind proiectarea, execuia i exploatarea hidroizolaiilor la cldiri ( g*tul (care are %nlimea su'stratului) receptorului pluvial se recomand s fie %nglo'at %ntr2un strat drenant din agregate splate (pietri de r*u) sau sparte (pietri mrgritar) iar su'stratul s fie separat de stratul drenant printr2un filtru

1!$

=iDura 2? -

elaia teras Drdin ' receptori pluviali

1eceptorul pluvial poate avea un capac parafrunzar la cota finit a terasei2grdin i filtrarea apei se poate face prin prevederea unui dren din agregate minerale (nu 'eton sau minerale calcaroase) 8tratul filtrant se ridic pe vertical p*n la limita superioar a su'stratului

1!+

=iDura 2@ -

elaia teras Drdin ' receptori pluviali

D rezolvare uor diferit (din punct de vedere al rezolvrii poziiei dispozitivului receptor de ape pluviale i %ncadrare a sa %n geometria poalei streinii i de relaie cu pazia) este cea %n care apa se scurge din receptor pe un lan =ntre dezavanta-ele acestei rezolvri (cu lan) am putea meniona faptul c %n cazul ploilor toreniale lanul pro'a'il nu va face fa de'itului de ap 1acordarea cu un 'urlan cu cot %n unghi de +! ! sau )$! sau cu racordare cur' ar putea reprezenta o soluie mai potrivit pentru 1om*nia

1!5

=* "trpunDeri prin Bnvelitorile verzi

=iDura ;0 - "trpunDere prin structura din Eeton arCat Protecia hidrofug a termoizolaiei se -ustific nuCai %n cazul termoizolaiilor compresi'ile, peste care se prevede ap armat, ca msur de %mpiedicare a ptrunderii umiditii din ap %n termoizolaie ;idroizolaia i 'ariera %mpotriva rdcinilor se ridic peste limita stratului drenant cu minimum 1$cm 8tratul drenant de pietri splat ((2"+)mm), din dreptul racordrii cu elementul care strpunge %nvelitoarea, de minim $!cm, este prevzut ca msur privind securitatea la incendiu 8tratul drenant este realizat din agregate splate (pietri de r*u) sau sparte (pietri mrgritar) iar su'stratul este separat de stratul drenant printr2un filtru 8tratul filtrant se ridic pe vertical p*n la limita su'stratului

1!/

=iDura ;1 - "trpunDere prin structura din leCn

;idroizolaia i 'ariera %mpotriva rdcinilor se ridic peste limita stratului drenant cu minimum 1$cm Lariera %mpotriva vaporilor se ridic i ea, pentru a %mpiedica apa rezultat din eventuale condensuri s a-ung %n termoizolaie 8tratul drenant de pietri splat ((2"+)mm), din dreptul racordrii cu elementul care strpunge %nvelitoarea, de minim $!cm, este prevzut ca msur privind securitatea la incendiu 8tratul drenant este realizat din agregate splate (pietri de r*u) sau sparte (pietri mrgritar) iar su'stratul este separat de stratul drenant printr2un filtru 8tratul filtrant se ridic pe vertical p*n la limita su'stratului

1!#

=iDura ;2 - "trpunDere prin structura Cetalic ;idroizolaia i 'ariera %mpotriva rdcinilor se ridic peste limita stratului drenant cu minimum 1$cm Lariera %mpotriva vaporilor se ridic i ea, pentru a %mpiedica apa rezultat din eventuale condensuri s a-ung %n termoizolaie 8tratul drenant de pietri splat ((2"+)mm), din dreptul racordrii cu elementul care strpunge %nvelitoarea, de minim $!cm, este prevzut ca msur privind securitatea la incendiu 8tratul drenant este realizat din agregate splate (pietri de r*u) sau sparte (pietri mrgritar) iar su'stratul este separat de stratul drenant printr2un filtru 8tratul filtrant se ridic pe vertical p*n la limita su'stratului

11!

G*

osturi Bn cLCpul Bnvelitorii verzi

=iDura ;; '

osturi de dilatare

1osturile de dilatare " tasare %ntre cldiri sau tronsoane ale cldirilor se rezolv conform reglementrilor tehnice aplica'ile, %n vigoare (compensatori) >in punct de vedere al alctuirii verzi, %n zona rostului se prevede un suport rezistent din punct de vedere mecanic pentru su'strat (de exemplu plci prefa'ricate minerale), care spri-in pe elementul drenant i de retenie a apei 9ceste plci sunt acoperite cu stratul filtrant, peste care se aplic su'stratul

111

=iDura ;+ '

osturi de dilatare

>in punct de vedere al alctuirii verzi, %n zona rostului se prevede un suport rezistent din punct de vedere mecanic pentru su'strat (de exemplu plci din mase plastice rezistente, perforate sau plci metalice tratate anticoroziv), care spri-in pe elementul drenant i de retenie a apei 9ceste plci sunt acoperite cu stratul filtrant

112

=iDura ;G '

osturi de dilatare

1osturile de dilatare " tasare %ntre cldiri sau tronsoane ale cldirilor se rezolv conform reglementrilor tehnice aplica'ile, %n vigoare (compensatori) 9ceast variant este mai avanta-oas dec*t cele precedente din punct de vedere al %ndeprtrii apei din zona rostului >in punct de vedere al alctuirii verzi, %n zona rostului se prevede un suport rezistent din punct de vedere mecanic pentru su'strat (%n acest exemplu plci prefa'ricate minerale), care spri-in pe elementul drenant i de retenie a apei 9ceste plci sunt acoperite cu stratul filtrant, peste care se aplic su'stratul

11(

=iDura ;< '

osturi de dilatare

>in punct de vedere al alctuirii verzi, %n zona rostului se prevede un suport rezistent din punct de vedere mecanic pentru su'strat (de exemplu plci din mase plastice rezistente, perforate sau plci metalice tratate anticoroziv), care spri-in pe elementul drenant i de retenie a apei 9ceste plci sunt acoperite cu stratul filtrant 9coperirea rostului poate avea un capac parafrunzar la cota finit a terasei2grdin i filtrarea apei se poate face prin prevederea unui dren din agregate minerale (nu 'eton sau minerale calcaroase) 8tratul filtrant se ridic pe vertical p*n la limita superioar a su'stratului

11)

=iDura ;> '

ost Bntre dou cldiri cu structura din leCn

8uportul (planeul din lemn) fiind elastic, este necesar ca su' 'ariera contra vaporilor s se prevad un strat flotant, de separare, care permite micarea suportului (astereala) fr ca aceast micare s induc tensiuni (%ntindere, rupere) %n 'ariera contra vaporilor harpanta din lemn fiind o alctuire uoar este necesar ca i alctuirea termo2hidroizolant s fie uoar i s rspund cerinelor de izolare termic i de asemenea ca alctuirea @verdeA s fie uoar 9stfel stratul drenant este realizat din plci din materiale plastice care asigur simultan i funciunea de strat de retenie a apei i de 'arier contra rdcinilor 3ipul de acoperi verde recomandat pentru construciile cu arpant din lemn este acoperiul de tip extensiv La panta 2!! prevederea unei reele (grile) 'idirecionale pentru sta'ilizarea versantului este esenial 8e poate prevedea peste su'strat i o reea contra eroziunii su'stratului versantului >e -ur %mpre-urul rostului se realizeaz stratul drenant din pietri splat sau pietri mrgritar ((2"+)mm), de minimum $!cm

11$

=iDura ;? '

acordare Bntre o structur Cetalic i una din Eeton arCat*

>in punct de vedere al rezolvrii acoperiului verde nu exist elemente de noutate fa de cele prezentate anterior

11+

7* acord la luCinator

=iDura ;@ '

acordare Bntre un acoperi verde i un lu Cinator

;idroizolaia i 'ariera %mpotriva rdcinilor se racordeaz la luminator 8traturile de difuzie se ridic, av*nd 'ariera contra vaporilor ca strat de separare %ntre ele, numai dac se aerisesc %n dreptul racordrii la luminator, ceea ce este puin pro'a'il, date fiind pro'lemele de etanare %mpotriva apei care curge de pe luminator >ac se aerisesc prin alte pri sau prin deflectoare, straturile de difuziune i 'ariera contra vaporilor nu se ridic pe vertical >e -ur %mpre-urul luminatorului se prevede un strat de pietri de r*u splat sau de pietri mrgritar ((2"+)mm), cu lime de minimum $!cm 8tratul filtrant se ridic pe vertical p*n la limita finitului su'stratului

115

I*

acordare cu Fereastr

=iDura +0 '

acordarea unui acoperi verde cu o Fereastr

11/

A* acordare cu Ferestre de Cansard

=iDura +1 '

acordarea unui acoperi verde cu o Fereastr de Cansard

11#

U*

ezolvri la streain

=iDura +2 6 "treain de tiCpan 9colo unde nu sunt prevzute cutii cu vegetaie precultivat, poala este rezolvat cu 'ordur din agregate minerale ((2"+)mm), cu opritor perforat pe care se ridic stratul filtrant

12!

=iDura +; 6 "treain de poal 9colo unde nu sunt prevzute cutii cu vegetaie precultivat, poala este rezolvat cu 'ordur din agregate minerale ((2"+)mm), cu opritor perforat pe care se ridic stratul filtrant

121

=iDura ++ 6 "treain de poal 4lementele de asigurare a sta'ilitii versantului de tip gril arat c panta %nvelitorii este cuprins %ntre 2!! i (!!

122

&* CoaCe

=iDura +G '

ezolvri la coaC

9sigurarea prelurii apelor pluviale se face prin -ghea'uri " canale de scurgere i direcionare ctre -ghea'ul de poal sau 'urlan, prote-ate %mpotriva colmatrii prin %nfurare %n strat filtrant 4lementele de asigurare a sta'ilitii versantului de tip gril arat c panta %nvelitorii este cuprins %ntre 2!! i (!!

12(

=iDura +< '

ezolvri la coaC

3oate mem'ranele se petrec peste coame, fie c este vor'a despre 'arier contra vaporilor, hidroizolaie sau 'arier %mpotriva rdcinilor 8e va avea %n vedere direcia v*ntului dominant %nainte de %nceperea montrii mem'ranelor i se va lucra in*nd cont de acest aspect 4lementele de asigurare a sta'ilitii versantului de tip gril arat c panta %nvelitorii este cuprins %ntre 2!! i (!!

12)

=iDura +> '

ezolvri la coaC

3oate mem'ranele se petrec peste coame, fie c este vor'a despre 'arier contra vaporilor, hidroizolaie sau 'arier %mpotriva rdcinilor La pante (!! se utilizeaz covoare vegetale precultivate, %n cutii care asigur drena-, retenie a apei i 'arier contra rdcinilor

12$

=iDura +? ' (xeCplu de rezolvare a unei alctuiri verzi extensive la coaC4 Bn cazul unui acoperi Bntr-o sinDur ap La coam, ca i la poal i lateral, se prevede stratul de pietri splat %n grosime de $!cm =n funcie de pant se prevede stratul anti2alunecare La pante (!! se utilizeaz covoare vegetale precultivate, %n cutii care asigur drena-, retenie a apei i 'arier contra rdcinilor

12+

=iDura +@ ' (xeCplu de rezolvare a unei alctuiri verzi extensive la coaC4 Bn cazul unui acoperi Bntr-o sinDur ap La coam, ca i la poal i lateral, se prevede stratul de pietri splat %n grosime de $!cm =n funcie de pant se prevede stratul anti2alunecare La pante (!! se utilizeaz covoare vegetale precultivate, %n cutii care asigur drena-, retenie a apei i 'arier contra rdcinilor

125

)* 0olii

=iDura G1 ' ezolvri la dolii La pante 1$! se utilizeaz reele din esturi pentru %mpiedicarea alunecrii su'stratului pe pant (anti2eroziune) Pentru %mpiedicarea ptrunderii su'stratului %n dolie, la limita su'stratului se prevd opritoare unidirecionale acoperite de hidroizolaie i de 'ariera contra rdcinilor =n dolie se prevd conducte de preluare a apei pluviale, %m'rcate %n material filtrant i %ngropate %n dren din material granular (pietri de r*u splat sau pietri mrgritar)

12/

=iDura G2 ' ezolvri la dolii La pante (!! se utilizeaz covoare vegetale precultivate, %n cutii care asigur drena-, retenie a apei i 'arier contra rdcinilor La pante 2!! se utilizeaz reele uni sau 'idirecionale pentru %mpiedicarea alunecrii su'stratului pe pant (anti2eroziune) Pentru %mpiedicarea ptrunderii su'stratului %n dolie, la limita su'stratului se prevd opritoare unidirecionale acoperite de hidroizolaie i de 'ariera contra rdcinilor =n dolie se prevd conducte de preluare a apei pluviale, %m'rcate %n material filtrant i %ngropate %n dren din material granular (pietri de r*u splat sau pietri mrgritar)

12#

#!(9# ?
I!=% )#$I82

C%)(!$# II

C*+ 7orespunztor poziiei geografice, exist urmtoarele caracteristici generale ale climei temperate& temperatura medie& / 6 1!!7. precipitaii& )!! 6 +!! mm"an. ierni reci 6 veri clduroase, secetoase

Cariantele regionale climatice %n 1om*nia sunt& !entral ) european (=n <C i centrul rii)& dezghe $eritoriul carpatic 6 climat de nuan central 6 european, cu schim'are rapid a climatului pe altitudine& temperatur& ?-10 N - 24G0C: precipitaii& G00 ' 1+00 CC* climat mai umed. variaii termice mai mici *st european (%n Podiul :oldovei)& climat uscat. secete de var foarte frecvente +ud ) european(%n 8, C rii) & climat potrivit de umed. veri calde, ierni mai puin reci, cu frecvente perioade de

1(!