Sunteți pe pagina 1din 5

Interpretarea mandalei zilei de natere Mandala ne permite accesul la esenta fiintei noastre si reprezinta o imagine circulara desenata, colorata,

pictata, tesuta, sculptata, dansata. In budismul tibetan mandala sprijina concentrarea si meditatia, este utilizata si in alchimie, samanism, o intalnim in pictura bisericilor, a templelor. Mandalele individuale exprima simbolic fie trairea interioara a individului, fie sinele sau, punctul de referinta al sau. Prin desenarea, colorarea, privirea sau meditatia cu mandala pot fi constientizate si dizolvate diferite blocaje ale corpurilor noastre energetice, conducand la restabilirea potentialului nostru de vindecare si la restabilirea armoniei interioare. Mod de utilizare: Introduceti data nasterii in aplicatie, apasati Enter si veti vedea cum arata o mandala a momentului nasterii, pe care puteti face meditatie, ea putand avea si o interpretare asemanatoare unei astrograme. Aplicatia functioneaza corect in Google Chrome i n IE 32! Realizat pornind de la ziua de na!tere !i pe baza numerologiei !i a geometriei sacre, mandala pe care a"i ob"inut#o introduc$nd datele %n aplica"ia online de mai sus, ca !i harta cerului la na!tere, ofer informa"ii referitoare la predispozi"ii, %nzestr ri, lec"ii &armice, firul vie"ii. 'ub toate spectele, fizic, emo"ional, mental !i spiritual. Interpretarea trebuie f cut ca o medita"ie(contemplare !i structura de form a mandalei va fi o poart (cheie c tre informa"ia respectiv . )nele elemente sunt arhetipale !i asupra lor o s insist pentru cei gr bi"i, extrem ra"ionali sau care trebuie s ofere rapid mai multe interpret ri pentru clien"ii lor !i nu au, la modul obiectiv, suficient timp pentru o medita"ie. Taina numerelor *a %nceput, %nainte de momentul +rea"iei, %nainte ca )niversul s fi devenit con!tient de el %nsu!i, totul se %nv$rtea %n cerc, nu exista %nceput, nu exista sf$r!it, %ntr#un fel nu exista nimic !i, %n acela!i timp, exista totul. , stare nemanifestat . -in cauz c nu exista nici o polarizare, nici o dualitate. )n .ero ca absolut, c tre care tindem cu to"ii. Prezent %n acel cerc cu continu curgere nu puteai sesiza %nceputul sau sf$r!itul. Zero este asociat astfel cu lumea necreat , cu perfec"iunea, cu absolutul. )niversul cunoscut a %nceput dup ce +reatorul a /separat0, a t iat practic cercul %ntreg, absolutul !i ceea ce noi numim ast zi zero, d$nd un sens curgerii. -intr#o parte c tre cealalt parte, infinit dep rtate una de cealalt . 1n absolut, %n zero, +reatorul era una cu crea"ia, dup separare el a r mas /deasupra0 crea"iei, a devenit )nu, iar lumea creat s#a polarizat. Unu este asociat astfel cu +reatorul, cu %nceputul. 2u ap rut dou elemente noi, unul prin emana"ie, cel lalt prin diviziune. 2 ap rut num rul -oi. 2 ap rut cantitatea !i calitatea universului. 2 ap rut !i curgerea timpului. 1n doi, un unu este energia, cel lalt unu este informa"ia. 2 ap rut natura pasiv , feminin , !i natura activ , masculin . Doi este asociat astfel cu crea"ia, cu tot ceea ce este dual %n esen" . -ar universul creat !i +reatorul vor r m$ne %ntr#o permanent leg tur , num rul 3rei, 3reimea. 1n trei avem masculinul, femininul !i androginul, avem *umina creat !i *umina necreat . Trei este asociat astfel cu armonia prin permanenta leg tur %ntre +reator !i crea"ie. 2m avut p$n acum 4, 5, 5, 6, urmeaz 7 !i 8 %n caden"a vie"ii, %n matricea viului, %n seria lui 9ibonacci, cunoscut , de fapt, cu mult timp %nainte de cel al c rui nume %l poart , undeva %n prozodia sanscrit , dup regulile c reia au fost scrise primele texte sacre atunci c$nd omul %nc sim"ea permanent ritmul )niversului. 2cest tablou reprezint +reatorul !i partea pozitiv a crea"iei !i din el sunt extrase !i celelalte numere, pas cu pas. Pe fiecare nou palier, r$nd, apare mai %nt$i acel un unu central, oglind a +reatorului. Patru este oglindirea +reatorului, prin intermediul treimii, %n lumea fizic . P m$ntul f r via" , dar ca suport al vie"ii. El trebuie lucrat, modelat de +reator pentru a da via" . 3etragrama semnific de aceea ultimul termen al crea"iei. Patru este asociat cu materia grosier , cu p m$ntul, cu truda. +inci de unu se afl acum %n lumea creat . +inci degete avem la o m$n !i cinci este num rul vie"ii pe p m$nt. P m$ntul a fost modelat de +reator !i a prins via" . :i via"a aduce diversitate. Cinci este asociat cu via"a sub toate aspectele ei, natura vegetal !i natura animal a universului. +ei cinci de unu din lumea creat plus +reatorul, adic !ase. ;ia"a comunic cu +reatorul, via"a ascult de +reator. ase este asociat cu comunicarea. Pe urm torul palier, +reatorul se oglinde!te %n doi de unu !i ajungem la !apte. +rea"ia intr %n raport cu procrea"ia. Procreerea cu con!tientizarea leg turii cu divinitatea %n condi"iile %n care +reatorul doar se oglinde!te, nu face !i parte din !apte. -e aceea se tinde c tre, dar nu se afl %n. apte este asociat cu spiritualitatea tantric .

1n momentul %n care asociem !i +reatorul, ajungem la opt. P m$ntul, cu via"a pe care o suport , deja st p$n pe arta minor a procrea"iei, cap t o nou calitate, aceea a corpului energetic. Opt este asociat cu metabolismul corpului energetic, cu corpurile superioare. 3ot ceea ce se afl acum %n lumea creat ajunge la nou . Este perfec"iunea !i echilibrul crea"iei, este starea de <uddha, este %mplinirea crea"iei care a!teapt acum ca tot ceea ce a fost creat s ajung la aceast perfec"iune pentru a reveni %n 1ntreg, %n 2bsolut. Nou este asociat cu %nalta spiritualitate. -ac unim acum lumea creat cu +reatorul ajungem la Zece, sau din nou la )nu. )niversul creat este preg tit s intre din nou %n 2bsolut. Numerele reflectate n culori i n tructurile mandalei

4 5 6 7 ? 8 A B C F

alb # %ntreg, s n tate perfect ro!u # corp fizic, sexualitate, procreere =munca fizic >, c& II, copii, boli uro#genitale albastru %nchis # comunicare cu divinitatea la nivelul corpului emo"ional, c& I; =preo"ii, religie organizat >, compasiune, boli de inim ca organ fizic verde deschis # contact cu natura, contemplare, iubire, centrul inimii, boli ale sufletului, emo"ionale galben # corp fizic, efort, munca, p m$ntul =sport, @oga>, c& I, traumatisme, fracturi albastru deschis # jo&er, comunicare, liant, leg tur , c& ;, boli ale tiroidei turcoaz # comunicare cu oamenii =nlp>, boli laringe, dar !i b$lb$ial roz # spiritualitate tantric =@oga>, copii vitregi, dureri de cap, c& ;I portocaliu(ocru # spiritualitate, corp energetic =Di Eong>, c& III, boli ale metabolismului energetic, blocaje pe meridiane violet # spiritualitate <uddha, c& ;II

!rincipii generale i e"emple Pentru a se manifesta, calitatea, %nzestrarea sugerat de o culoare trebuie s fie un hexagon continuu, indiferent c este mai aproape de centru sau c tre periferia mandalei. -ac este %ntrerupt la v$rfuri, este vorba de ceea ce %mpiedic manifestarea respectivei calit "i. -ac este %n centrul laturii este vorba de lec"ia &armic care poten"eaz sau submineaz manifestarea. #$r ta a tral% este dat de c$t de limpede se vede %n mandal forma mer&abei reprezentat 6- =steaua lui -avid>. +u c$t este mai bine reprezentat , cu at$t v$rsta astral este mai mare. +u c$t conturul este mai coerent, cu at$t vie"ile anterioare au fost mai eficiente, chiar dac v$rsta astral nu este mare. +ulorile care %ntrerup dau piedicile peste care nu s#a trecut. 1n exemplu, un bun comunicator care a avut o problem cu religia organizat , albastru, din cauza c ut rii evolu"iei spirituale !i prin ceva asem n tor sexualit "ii tantrice.

E&olu'ia piritual% este dat de modul %n care sunt structurate 0;0#urile c tre v$rfurile mandalei hexagonale, c$t de unitare sunt cromatic !i dac aceea!i culoare se continu c tre centru. Gu %nt$mpl tor, %n exemplu, culoarea predominant este aceea a sexului. 2r putea fi mandala unei foste prostituate consacrate. -ac structura este extrem de coerent !i este sus"inut interpretarea !i de alte structuri ale mandalei, se poate vorbi de boddhisatva.

+entrul mandalei, primul hexagon, ofer informa"ii despre de chiderea la natere. 2l doilea hexagon, al doilea r$nd de celule ale mandalei d informa"ii despre principala nze trare. 1n exemplu, deschiderea este c tre corpul fizic, ceea ce poate %nsemna un mare atlet, iar al doilea hexagon este legat de religia organizat . +apacitate de efort fizic =mai mult, acceptarea oric rei suferin"e la nivelul corpului fizic> %n rela"ie cu religia poate %nsemna isihasm, c lug rie. :i ar fi %n exemplul dat o solu"ie pentru a pl ti(%nv "a problema cu religia organizat .

.ona central a mandalei, ca hexagon, ofer informa"iile despre lec'ii (armice !i diverse alte calit "i. +alit "i dac avem coeren" , %n exemplu am putea spune c este bun comunicator, c !tie s iubeasc , sau pl "i &armice dac sunt celule disparate, iar %n exemplu apare iar galben !i albastru. -eci lec"ii legate de corpul fizic !i de religia organizat .

Pornind de la baza unuia dintre triunghiurile componente, avem i toria )olilor care pot ap rea, de la na!tere, baza, p$n la trecerea %n alt plan. 3ot %n acest triunghi apar informa"ii referitoare la capacitatea de a avea copii. 1n exemplu, exist predispozi"ie pentru boli ale tiroidei, suferin"e emo"ionale, dureri de cap, tiroida. 2r putea avea doi copii, dar, celulele ro!ii de pe margine, ar putea fi tentat de multe avorturi !i ar putea s aib copii din flori.

Pornind de la centru c tre v$rf este firul &ie'ii. 1n func"ie de culorile celulelor se pot determina momente importante ale vie"ii !i, %n m sura %n care persoana poate confirma trecerea prin anumite etape se poate vedea dac este mai la %nceput sau mai c tre sf$r!itul vie"ii !i ce evenimente pot ap rea.

!rotec'ia: 0;0#urile din patru celule de aceea!i culoare ap rute pornind de la v$rf c tre centru dau informa"ii despre cum !i c$t se protejeaz singur persoana =spre v$rf>, cine !i cum o mai protejeaz dintre cei vii =c tre mijlocul distan"ei>, cine !i cum o protejeaz dintre entit "ile spirituale superioare sau dintre str mo!i.

Mandala* arhitectura acr% 1n"elegem !i nu %n"elegem destul despre mandale pentru c structuri similare apar %n toate culturile ca spa"ii sacre de origine natural , v$rfuri de munte, pe!teri, sau construite de m$na omului, temple, biserici, toate asociate cu divinitatea sau cu entit "i spirituale superioare. -eci !i mandalele sunt spa"ii sacre ap rute %n procesul trecerii de pe t r$mul suferin"ei c tre t r$mul %mplinirii. 'pa"ii sacre ce reproduc, bi sau tridimensional, dimensiuni superioare =chiar %ntreg universul>, sau sunt por"i c tre aceste dimensiuni. Ele %i amintesc privitorului, sau celui care le deseneaz (construie!te, de imanen"a sacrului %n univers !i de poten"ialul pe care %l are, deci %l asist pe calea c tre iluminare. +ontempl$nd mandala unei divinit "i, sau chiar mandala personal , e!ti adus %n starea de iluminare, de descoperire a divinit "ii din tine. 1n starea de extaz %n care te percepi ca parte a 1ntregului. Exist multe tehnici de a realiza o mandal , pornind de la spa"iul sacru al unei divinit "i !i p$n la structura de form desenat liber de o persoan , cu sau f r puncte de sprijin ajut toare =a!a cum propune Hung>. Exist !i mandale ce au un suport numerologic !i o logic de cre!tere precum mandala zilei de na!tere pe care o pute"i vedea utiliz$nd aplica"ia aflat pe acest site. +ele care pornesc de la spa"iul sacru al unei divinit "i respect reguli enun"ate %n textele sacre, de cele mai multe ori inspirate de chiar acea divinitate. +ele pornite din imagina"ia unei persoane, pe o tem dat sau nu, cu puncte ajut toare sau nu, inventariaz universul interior al persoanei descoperind acolo divinitatea interioar sau ceea ce blocheaz contactul cu aceasta. Iar structurile arhetipale apar oricum. +ele care sunt construite numerologic pe baza datei de na!tere ofer pentru to"i cei n scu"i %ntr#o anumit zi =!i se poate merge p$n la ora !i minutul na!terii> poten"ialul lor divin !i barierele pe care le pot %nt$mpina. +a parte oric$t de imperfect a 1ntregului purt m %n noi tiparul arhitecturii sacre. 3oate aceste variante bidimensionale pot fi privite !i ca proiect al unei construc"ii tridimensionale !i secretul contempl rii mandalei const %n a l sa s ias din plan structura sacr , a!a cum tot dintr#un plan poate r s ri o stupa sau o biseric , pentru a vedea cum arat spa"iul interior !i pentru a te putea plimba prin el. +hiar !i mandalele realizate %n afara unui spa"iu sacru !i a unei tematici sacre pot oferi celui care le contempl forme de ini"iere, privind aici ini"ierea ca acces la o dimensiune superioar , la o entitate spiritual superioar sau chiar la sinele superior al persoanei. -e aceea inventarul este mai bun atunci c$nd este realizat fizic de persoana interesat , dec$t atunci c$nd este oferit pur !i simplu un rezultat final, a!a c sfatul meu este de a pune m$na pe h$rtie !i pe creioane colorateI