Sunteți pe pagina 1din 87

ROMANIA Ministerul Economiei si Finantelor

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA


Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Iasi
Activitatea de Metodologie si Administrare a Veniturilor Statului

GHID PENTRU ASISTAREA CONTRIBUABILILOR

I. ACTIVITATEA DE INREGISTRARE A CERERILOR CONTRIBUABILILOR ................6 II . ACTIVITATEA DE PRIMIRE A DECLARATIILOR, ALTE RAPORTARI ...................50 III ACTIVITATEA DE TREZORERIE........................................................................................71 IV. ACTIVITATEA DE ASISTENTA ...........................................................................................75 V.ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE FORMULARE .........................................................78 VI. ACTIVITATEA DE RELATII PUBLICE, SOLUTIONARE PETITII SI SESIZARI .....82 VII.LICITATII SI VALORIFICARI BUNURI ............................................................................86

In sprijinul contribuabilului,se gaseste la : - GHISEUL UNIC, parter; - MEZANIN, pe biroul contribuabilului; - internet, www.finanteiasi.ro;

ROMANIA Ministerul Economiei si Finantelor

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA


Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Iasi
Activitatea de Metodologie si Administrare a Veniturilor Statului

I. ACTIVITATEA DE INREGISTRARE A CERERILOR CONTRIBUABILILOR ................6 I.1. ATESTARE FISCALA...........................................................................................................6 I.1.1. ATESTARE FISCALA PERSOANE JURIDICE .......................................................6 I.1.2. ATESTARE FISCALA PERSOANE FIZICE.............................................................9 I.1.3. ATESTARE FISCALA NEREZIDENTI; ATESTARE REZIDENTA FISCALA ...10 I.2. INREGISTRARE FISCALA ..............................................................................................13 I.2.1. INREGISTRAREA FISCALA A AGENTILOR ECONOMICI CARE NU AU CALITATEA DE COMERCIANT .........................................................................................13 I.2.2. INREGISTRAREA MENTIUNILOR REFERITOARE LA LUAREA IN /SCOATEREA DIN EVIDENTA CA PLATITOR DE TAXA PE VALOAREA ADAUGATA A COMERCIANTILOR ..................................................................................14 I.2.3. INREGISTRARE FISCALA/ DECLARATII DE MENTIUNI PENTRU SEDII SECUNDARE (numai pentru sediile secundare care, potrivit legii, au obligatii de plata impozit pe veniturile din salarii) ..............................................................................................15 I.2.4. INREGISTRAREA FISCALA A PERSOANELOR FIZICE STRAINE ..................15 I.2.5. INREGISTRAREA FISCALA A PERSOANELOR FIZICE CARE ISI SCHIMBA DOMICILIUL FISCAL(persoane fizice din alta localitate care isi schimba domiciliul fiscal in Iasi) .........................................................................................................................................16 I.2.6. INREGISTRAREA PERSOANELOR FIZICE CARE NU AU CALITATEA DE COMERCIANT SI A PERSOANELOR FIZICE CARE OBTIN VENITURI DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE, PENTRU CARE PLATILE ANTICIPATE SE FAC PRIN RETINERE LA SURSA DE CATRE PLATITORII DE VENITURI ......................16 I.2.7. INREGISTRAREA CA PLATITOR DE TAXA PE VALOAREA ADAUGATA A PERSOANELOR FIZICE CARE NU AU CALITATEA DE COMERCIANT SI A PERSOANELOR FIZICE CARE OBTIN VENITURI DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE, PENTRU CARE PLATILE ANTICIPATE SE FAC PRIN RETINERE LA SURSA DE CATRE PLATITORII DE VENITURI .......................................................17 I.2.8. INREGISTRARE CONTRACTE DE CEDAREA FOLOSINTEI BUNURILOR ..18 I.3. CAZIER FISCAL .................................................................................................................19 I.4. CONTESTATII .....................................................................................................................20 I.5. REGIM DE DECLARARE DEROGATORIU ..................................................................21 I.6. NOTIFICAREA / ANULAREA OPTIUNII DE TAXARE A OPERATIUNILOR DE ARENDARE, CONCESIONARE INCHIRIERE SI LEASINGUL DE BUNURI IMOBILE SI NOTIFICAREA PRIVIND OPTIUNEA DE TAXARE A LIVRARILOR DE CATRE ORICE PERSOANA A UNEI CONSTRUCTII , A UNEI PARTI A ACESTEIA SI A TERENULUI PE CARE ESTE CONSTRUITA, PRECUM SI A ORICARUI ALT TEREN. .......................................................................................................................................................21 I.7. RESTITUIRI, RAMBURSARI, SCUTIRI INDIRECTE DE ACCIZE ..........................22

ROMANIA Ministerul Economiei si Finantelor

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA


Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Iasi
Activitatea de Metodologie si Administrare a Veniturilor Statului
I.7.1. ANALIZA DOCUMENTARA DECONTURI DE TVA CU OPTIUNE DE RAMBURSARE ........................................................................................................................22 I.7.2. RESTITUIRI DE SUME PRIN TREZORERIE ..........................................................23 I.7.3. RESTITUIRI DE ACCIZE ...............................................................................................24 I.7.3.1 CERERE DE RESTITUIRE ACCIZE ARMONIZATE SCUTIRE INDIRECTA PCT.21.3, 22 SI 23 NORME ( FORMULAR 321 OEF 420/2007) ........................................24 I.7.4. VANZAREA LA DISTANTA...........................................................................................26 I.7.4.1. CERERE DE RAMBURSARE - ART.1928 (ANEXA 12) ........................................26 I.8 INCETARE STARE DE INACTIVITATE .........................................................................27 I.9. ACTIVITATEA DE AUTORIZARE, AVIZARE, CERTIFICARE SI ACORDARE DE SCUTIRI DIRECTE DE ACCIZE ............................................................................................27 I.9.1. AUTORIZATIE DE UTILIZATOR FINAL PRODUSE ENERGETICE ART.1754 (ANEXA 20) ...............................................................................................................................29 I.9.2. DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRODUSE ENERGETICE ART.1754 ....................................................................................................................................31 I.9.3. AUTORIZATIE DE ANTREPOZIT FISCAL PRODUSE ACCIZABILE ARMONIZATE ART. 181 (ANEXA 6)- Conform art.179-181 din Codul fiscal- ............32 I.9.4. AUTORIZATIE DE OPERATOR INREGISTRAT PRODUSE ACCIZABILE ARMONIZATE ART. 1851 (ANEXA 7)...............................................................................33 I.9.5. AUTORIZATIE DE OPERATOR NEINREGISTRAT PRODUSE ACCIZABILE ARMONIZATE ART. 1852 (ANEXA 8)...............................................................................35 I.9.6. AUTORIZATIE DE OPERATOR REPREZENTANT FISCAL PRODUSE ACCIZABILE ARMONIZATE ART. 1929 (ANEXA 13) ..................................................36 I.9.7. AUTORIZATIE DE UTILIZATOR FINAL ALCOOL ETILIC SI ALTE PRODUSE ALCOOLICE ART.200 (ANEXA 20) ..................................................................................36 I.9.8. AUTORIZATIE DE UTILIZATOR FINAL PRODUSE ENERGETICE ART. 201 alin.(1) lit.e) (ANEXA 20) .........................................................................................................38 I.9.9. AUTORIZATIE DE UTILIZATOR FINAL PRODUSE ENERGETICE ART. 201 alin.(1) lit.h) (ANEXA 20).........................................................................................................39 I.9.10. AUTORIZATIE DE UTILIZATOR FINAL PRODUSE ENERGETICE ART. 201 alin.(1) lit.k) (ANEXA 20).........................................................................................................41 I.9.11. AUTORIZATIE DE IMPORTATOR PRODUSE INTERMEDIARE SI ALCOOL ETILIC SI TUTUN PRELUCRAT ART. 205 (ANEXA 23)..............................................43 I.9.12. AUTORIZATIE DE OPERATOR ECONOMIC PRODUSE ACCIZABILE NEARMONIZATE ART. 209 (ANEXA 29) ........................................................................43 I.9.13. ATESTAT PENTRU DISTRIBUIRE SI COMERCIALIZARE ANGRO BAUTURI ALCOOLICE SI PRODUSE DIN TUTUN (ANEXA 1 OMFP 334/2005) ..........................45 II . ACTIVITATEA DE PRIMIRE A DECLARATIILOR, ALTE RAPORTARI ...................50 II.1. DECLARARE IMPOZITE, TAXE SI CONTRIBUTII ..................................................50

ROMANIA Ministerul Economiei si Finantelor

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA


Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Iasi
Activitatea de Metodologie si Administrare a Veniturilor Statului
II.2. DECLARATIE PRIVIND CAPACITATILE DE PRODUCTIE (formular netipizat)..58 II.3. NOTIFICARE PRIVIND MARIREA CAPACITATII DE PRODUCTIE (formular netipizat) ........................................................................................................................................59 II.4. SITUATIA PRIVIND UTILIZAREA MARCAJELOR..................................................59 II.4.1. EVIDENTA ACHIZITIONARII, UTILIZARII SI RETURNARII MARCAJELOR .....................................................................................................................................................59 II.4.2. EVIDENTA MARCAJELOR DETERIORATE SI A CELOR DISTRUSE......59 II.5. SITUATIA CENTRALIZATOARE A ACHIZITIILOR SI LIVRARILOR DE PRODUSE ACCIZABILE..........................................................................................................60 II.6. SITUATIA PRIVIND OPERATIUNILE DESFASURATE IN ANTREPOZITUL FISCAL DE PRODUCTIE .........................................................................................................61 II.7. SITUATIA PRIVIND MODUL DE VALORIFICARE A ALCOOLULUI SI A DISTILATELOR.........................................................................................................................62 II.8. SITUATIA LIVRARILOR DE TIGARETE EFECTUATE IN LUNA DE RAPORTARE ..............................................................................................................................62 II.9. NOTIFICAREA PRETURILOR MAXIME DE VANZARE CU AMANUNTUL PENTRU TIGARETE.................................................................................................................63 II.10. DECLARATIE PRIVIND PRODUCTIA DE VINURI LINISTITE ...........................64 II.11. DEPUNERE RAPORTARI CONTABILE SI DECLARATII DE INACTIVITATE 64 II.12. DEPUNERE RAPORT ANUAL IN CAZUL ENTITATILOR CARE AU OBTINUT DECIZII DE SCUTIRE DE LA PLATA DATORIEI VAMALE ..........................................66 II.13. CALCUL SI DECLARARE PRO-RATA .......................................................................66 II.14. DECLARARE PLATI SI ANGAJAMENTE NEREZIDENTI ....................................67 II.15. DECLARAREA PUNCTELOR DE LUCRU FARA OBLIGATII DE PLATA .........67 II.16. DECLARARE CIFRA DE AFACERI (sub 100.000 euro) ............................................68 II.17. DECLARARE/CORECTARE VECTOR FISCAL .......................................................69 II.18. REGLAREA EVIDENTEI PE PLATITORI .................................................................69 II.18.1. REGLAREA EVIDENTEI DIN FISA PLATITORULUI .......................................69 II.18.2. CORECTIE ERORI MATERIALE DIN DECONTURILE DE TVA....................70 III ACTIVITATEA DE TREZORERIE........................................................................................71 III.1. CERTIFICATE DE TREZORERIE SI ALTE TITLURI DE VALOARE .................71 III.2. INCASARI SI PLATI........................................................................................................71 III.2.1. RESTITUIRI DE SUME PERSOANELOR FIZICE (IVG) ....................................71 III.2.2. OPERATIUNI PERSOANE JURIDICE....................................................................71 III.2.3. OPERATIUNI UNITATI BUGETARE .....................................................................72 III.2.4. OPERATIUNI PERSOANE FIZICE / PERSOANE FIZICE AUTORIZATE......72 III. 3. DESCHIDERI CONTURI ...............................................................................................72 III.4. REGLARI VARSAMINTE...............................................................................................73 III.5. ALTE SERVICII ..............................................................................................................73 III.6. RAPORTARI, SITUATII SI LUCRARI INSTITUTII PUBLICE SI ALTE AUTORITATI .............................................................................................................................74 IV. ACTIVITATEA DE ASISTENTA ...........................................................................................75

ROMANIA Ministerul Economiei si Finantelor

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA


Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Iasi
Activitatea de Metodologie si Administrare a Veniturilor Statului
IV.1. ASISTENTA PERSOANE FIZICE: ................................................................................75 IV.1. 1. ASISTENTA SI INFORMATII REFERITOR LA DECLARATII, FORMULARE, CERERI: ....................................................................................................................................75 IV.1.2. INFORMATII PRIVIND DOCUMENTATIA NECESARA PENTRU: ................75 IV.1.3. PUNERE LA DISPOZITIE DE FORMULARE: ......................................................76 IV.1.4. SOLUTII APLICARE LEGISLATIE FISCALA: ...................................................76 IV.2. ASISTENTA PERSOANE JURIDICE:...........................................................................76 IV.2.1. ASISTENTA SI INFORMATII REFERITOR LA DECLARATII, FORMULARE, CERERI: ....................................................................................................................................76 IV.2.2. INFORMATII PRIVIND DOCUMENTATIA NECESARA PENTRU: ...............76 IV.2.3. PUNERE LA DISPOZITIE DE FORMULARE: ......................................................77 IV.2.4. SOLUTII APLICARE LEGISLATIE FISCALA: ...................................................77 IV.3. SOLUTII METODOLOGIE CONTABILA:................................................................77 V.ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE FORMULARE .........................................................78 V.1. PROCURARI FORMULARE............................................................................................78 V.2. ELIBERAREA MARCAJELOR .......................................................................................78 V.3. PIERDERI DE FORMULARE .........................................................................................81 V.4. PIERDERI DE AUTORIZATII ........................................................................................82 VI. ACTIVITATEA DE RELATII PUBLICE, SOLUTIONARE PETITII SI SESIZARI .....82 VI.1. INFORMATII DE INTERES PUBLIC ...........................................................................82 VI. 2. SOLICITAREA DE AUDIENTE ....................................................................................83 VI. 3. SOLUTIONARE PETITII ...............................................................................................83 VI.4. SOLUTIONARE SESIZARI LEGATE DE PRACTICI NELOIALE .........................84 VII.LICITATII SI VALORIFICARI BUNURI ............................................................................86 VII.1. LICITATII ........................................................................................................................86 VII.2 VALORIFICARI BUNURI CONFISCATE:..................................................................86 VII.2.1. METODE DE VALORIFICARE:.............................................................................87 VII.2.2. ATRIBUIRI BUNURI.................................................................................................87

I. ACTIVITATEA DE INREGISTRARE A CERERILOR CONTRIBUABILILOR


I.1. ATESTARE FISCALA
I.1.1. ATESTARE FISCALA PERSOANE JURIDICE
I.1.1.1. In cazul contribuabililor inregistrati la AFP contribuabili mijlocii Denumire compartiment: Camera: Program de lucru: Telefon: Serviciul executare silita si stingere a creantelor fiscale persoane juridice 1703, etajul 7 zilnic, 8-16 0232-213332, interior: 1703

Formular 1. CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PERSOANE JURIDICE (cod. 14.13.21.99/j) Documente necesare: - cerere tip (Cod 14.13.25.99/j) se obtine gratuit de la cam.1703 sau de la ghiseul unic, parter; - balanta de verificare pentru ultima luna (original), semnata si stampilata; - 2 timbre fiscale a cate 4 lei. - dupa caz xerocopii de pe ultimile ordine de plata efectuate prin banci Circuit documente: - Documentele se verifica in cadrul serviciului, se depun la registratura AFP contribuabili mijlocii etaj 6, camera 1601, iar certificatul se ridica din acelasi loc pe baza numarului de inregistrare a cererii. Termen de solutionare: 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii. Formular 2. LUCRU ADEVERINTA DE ATESTARE FISCALA PENTRU PUNCTELE DE

Documente necesare: - cererea formulata de punctul de lucru; - balanta de verificare pentru ultima luna (original), semnata si stampilata; - 2 timbre fiscale a cate 1 leu. Circuit documente: - Documentele se verifica in cadrul serviciului, se depun la registratura AFP contribuabili mijlocii etaj 6, camera 1601, iar adeverinta se ridica din acelasi loc, pe baza numarului de inregistrare a cererii. Termen de solutionare: 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii.

Formular 3. CERTIFICAT FISCAL PERSOANE JURIDICE PENTRU TRANSFER SOLD DIN TREZORERIE (cod. 14.13.21.99) (de uz intern- se elibereaza pentru transfer sume din conturile deschise la trezorerie ale agentilor economici catre alte banci) Documente necesare: - cerere tip (Cod 14.13.25.99/j) se obtine gratuit de la etajul 7, camera 1703; - balanta de verificare pentru ultima luna (original), semnata si stampilata; - xerocopii de pe ultimele ordine de plata efectuate prin unitati bancare. Circuit documente: - Documentele se verifica la mezanin, camera 1703, se elibereaza pe loc certificatul fiscal de uz intern, care se prezinta la ghiseul de Trezorerie pentru efectuarea trasferului. I.1.1.2. In cazul contribuabililor inregistrati la AFP mun. Iasi Denumire compartiment: Camera: afisate) Program de lucru: Telefon: Serviciul Colectare si executare silita- persoane juridice 111, corp B, mezanin (conform arondarii alfabetice zilnic, 8-12 0232-213332, interior: 1909 si 1911

Formular 1. CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PERSOANE JURIDICE (cod. 14.13.21.99/j) Documente necesare: - cerere tip (Cod 14.13.25.99/j) se obtine gratuit de la mezanin, camera 111 sau de la ghiseul unic, parter; - balanta de verificare pentru ultima luna (original), semnata si stampilata; - 2 timbre fiscale a cate 4 lei; - dupa caz, xerocopii de pe ultimele ordine de plata efectuate prin banci. Circuit documente: - Documentele se verifica la mezanin, camera 111, se depun la registratura AFP mun.Iasi, iar certificatul se ridica din acelasi loc, pe baza numarului de inregistrare a cererii. Termen de solutionare: 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii. Formular 2. LUCRU ADEVERINTA DE ATESTARE FISCALA PENTRU PUNCTELE DE

Documente necesare: - cererea formulata de punctul de lucru; - balanta de verificare pentru ultima luna (original), semnata si stampilata; - 2 timbre fiscale a cate 1 leu.

Circuit documente: - Documentele se verifica in cadrul serviciului, se depun la registratura AFP mun.Iasi, iar adeverinta se ridica din acelasi loc, pe baza numarului de inregistrare a cererii. Termen de solutionare: 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii. Formular 3. CERTIFICAT FISCAL PERSOANE JURIDICE PENTRU TRANSFER SOLD DIN TREZORERIE (cod. 14.13.21.99) (de uz intern- se elibereaza pentru transfer sume din conturile deschise la trezorerie ale agentilor economici catre alte banci) Documente necesare: - cerere tip (Cod 14.13.25.99/j) se obtine gratuit de la mezanin, camera 111; - balanta de verificare pentru ultima luna (original), semnata si stampilata; - xerocopii de pe ultimele ordine de plata efectuate prin unitati bancare. Circuit documente:

Documentele se verifica la mezanin, camera 111, se elibereaza pe loc certificatul fiscal de uz intern, care se prezinta la ghiseul de Trezorerie pentru efectuarea trasferului.

I.1.1.3. In cazul contribuabililor inregistrati ca sedii secundare a marilor contribuabili Denumire compartiment: Biroul Administrare sedii secundare contribuabili mari Camera: 1703, etajul 7 Program de lucru: zilnic, 8-16 Telefon: 0232-213332, interior: 1703 Formular 2. ADEVERINTA DE ATESATRE FISCALA PENTRU SEDII SECUNDARE A MARILOR CONTRIBUABILI

Documente necesare: - cererea formulata de sediul secundar; - balanta de verificare pentru ultima luna (original), semnata si stampilata; - timbru fiscal de 2 lei. Circuit documente: - Documentele se verifica in cadrul serviciului, se depun la registratura AFP contribuabili mijlocii, etajul 6, camera 1601, iar adeverinta se ridica din acelasi loc, pe baza numarului de inregistrare a cererii. Termen de solutionare: 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii.

I.1.2. ATESTARE FISCALA PERSOANE FIZICE


Denumire compartiment: Sediul: Program de lucru: Telefon: Formular 1. 14.13.21.99) Serviciul Registru contribuabili persoane fizice Str.Sf.Lazar nr.1, Ghiseul nr.14 zilnic, 8-16 0232-213332, interior: 3001, 3003 declaratii fiscale

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PERSOANE FIZICE (cod.

(inclusiv pentru asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice) Documente necesare: - cerere tip (Cod 14.13.25.99), care se obtine gratuit de la ghiseul 14- sediul din str. Sf. Lazar nr.1 sau de la ghiseul unic, parter; - copie act de identitate; - 2 timbre fiscale a cate 4 lei; Circuit documente: - Documentele se verifica la inspectorul desemnat,se depun la registratura de la ghiseul nr.14,iar certificatul se ridica din acelasi loc, pe baza numarului de inregistrare a cererii. Termen de solutionare: 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii. Formular 2. ADEVERINTA DE VENIT (cod. 14.13.21.13) Documente necesare: - cerere de eliberare a unei adeverinte de venit- formular tipizat (Cod 14.13.25.13), care se obtine gratuit de la ghiseul 14- sediul Sf. Lazar nr.1 sau ghiseul unic, parter; - copie act de identitate; - se timbreaza cu timbru fiscal de 1 leu, cu exceptia solicitarilor pentru obtinerea unor drepturi de somaj si asigurari de sanatate ; Circuit documente: - Documentele se verifica de inspectorul desemnat, se depun la registratura de la ghiseul nr.14, iar adeverinta se ridica din acelasi loc, pe baza numarului de inregistrare a cererii. Termen de solutionare: 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii.

I.1.3. ATESTARE FISCALA NEREZIDENTI; ATESTARE REZIDENTA FISCALA


I.1.3.1. In cazul contribuabililor persoane juridice si fizice de pe raza AFP comunale,orasenesti si agentilor economici inregistrati ca si contribuabili mijlocii. Denumire compartiment: Camera: Program de lucru: Telefon: Compartimentul evitarea dublei impuneri si acorduri fiscale internationale 1202, etajul 2 zilnic, 8-16 0232-213332, interior: 1104

Formular 1. CERTIFICAT PRIVIND ATESTAREA IMPOZITULUI PLATIT CONFORM CONVENTIEI DE EVITARE A DUBLEI IMPUNERI , INCHEIATA INTRE ROMANIA SI ... DE PERSOANE FIZICE NEREZIDENTE (Cod 14.13.21.99/d) (formular redactat in limba romana si engleza) Documente necesare: - cerere tip, model cod 14.13.25.99/d, distribuita gratuit de la etajul 2, camera 1202 sau de la ghiseul unic, parter; - certificat de rezidenta fiscala, in original, insotit de traducere legalizata; - copii de pe ordinele de plata referitoare la plata impozitului; - copii de pe dispozitiile de plata in valuta; - 2 timbre fiscale in valoare de 4 lei fiecare. Circuit documente: - Documentele se depun la registratura generala, iar certificatul se ridica de la etajul 2, camera 1202, pe baza numarului de inregistrare. Termen de solutionare: 30 de zile de la data depunerii cererii. Formular 2. CERTIFICAT PRIVIND ATESTAREA IMPOZITULUI PLATIT CONFORM CONVENTIEI DE EVITARE A DUBLEI IMPUNERI, INCHEIATA INTRE ROMANIA SI ... DE PERSOANE JURIDICE NEREZIDENTE (Cod 14.13.21.99/c) (formular redactat in limba romana si engleza) Documente necesare: - cerere tip, model cod 14.13.25.99/c, distribuita gratuit de la etajul 2, camera 1202 sau de la ghiseul unic, parter; - certificat de rezidenta fiscala, in original, insotit de traducere legalizata; - copii de pe ordinele de plata referitoare la plata impozitului; - copii de pe dispozitiile de plata in valuta; - 2 timbre fiscale in valoare de 4 lei fiecare. Circuit documente: - Documentele se depun la registratura generala, iar certificatul se ridica de la etajul 2, camera 1202, pe baza numarului de inregistrare. Termen de solutionare: 30 de zile de la data depunerii cererii.

10

Formular 3. CERTIFICAT DE REZIDENTA FISCALA PENTRU APLICAREA CONVENTIEI DE EVITARE A DUBLEI IMPUNERI, INCHEIATA INTRE ROMANIA SI ... PENTRU PERSOANE FIZICE ROMANE (Cod 14.13.21.99/b) (formular redactat in limba romana si engleza) Documente necesare: - cerere tip, model cod 14.13.25.99/b, distribuita gratuit de la etajul 2, camera 1202 sau ghiseul unic, parter; - copie de pe actul de identitate; - 2 timbre fiscale in valoare de 4 lei fiecare. Circuit documente: - Documentele se depun la registratura generala, iar certificatul se ridica de la etajul 2, camera 1202, pe baza numarului de inregistrare a cererii. Termen de solutionare: 30 de zile de la data depunerii cererii. Formular 4. CERTIFICAT DE REZIDENTA FISCALA PENTRU APLICAREA CONVENTIEI DE EVITARE A DUBLEI IMPUNERI, INCHEIATA INTRE ROMANIA SI PENTRU PERSOANE JURIDICE ROMANE (Cod 14.13.21.99/a) (formular redactat in limba romana si engleza) Documente necesare: - cerere tip, model cod 14.13.25.99/a, distribuita gratuit de la etajul 2, camera 1202 sau ghiseul unic, parter; - copie de pe certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului sau copie de pe codul de inregistrare fiscala; - 2 timbre fiscale in valoare de 4 lei fiecare. Circuit documente: - Documentele se depun la registratura generala, iar certificatul se ridica de la etajul 2, camera 1202, pe baza numarului de inregistrare a cererii. Termen de solutionare: 30 de zile de la data depunerii cererii. Formular 5. CERTIFICAT DE REZIDENTA FISCALA EXTRATERITORIALA UE/SEE (formular eliberat de autoritatile fiscale germane pentru persoanele fizice romane care lucreaza in Germania, cu domiciliul in localitati situate in raza administrativteritoriala a judetului, altele decat cele pentru care au competenta structurile municipale si orasenesti) Documente necesare: - formular tipizat eliberat de autoritatile fiscale germane, pe care se vor completa spatiile de la rd.22-30 din formularul german, prin care se confirma rezidenta fiscala in Romania a acestor persoane; formularul va fi completat la randurile 11-17 cu sume completate pe proprie raspundere de persoanele fizice solicitante, date pentru care persoanele in cauza semneaza si dateaza la rd. 18-21; - copie de pe actul de identitate; - adeverinta de la organul fiscal competent pentru confirmarea sumelor declarate la rd.11-17 din formular;

11

2 timbre fiscale in valoare de 4 lei fiecare.

Circuit documente: Pasul 1: - cerere de eliberare a unei adeverinte de venit (Cod 14.13.25.13) pentru certificarea sumelor declarate la rd.11-17 din formular, depusa la organul fiscal de domiciliu, pentru eliberarea unei adeverinte de venit; - fisa fiscala intocmita de angajator, respectiv declaratie pe proprie raspundere ca nu s-au obtinut venituri din Romania. Pasul 2: - adeverinta de venit, impreuna cu documentele mentionate mai sus se depun la registratura generala, iar certificatul se ridica de la etajul 2, camera 1202, pe baza numarului de inregistrare a cererii. Termen de solutionare: 30 de zile de la data depunerii cererii. I.1.3.2. In cazul contribuabililor persoane juridice si fizice de pe raza AFP mun. Iasi Denumire compartiment: Camera: Program de lucru: Telefon: Compartimentul de evitare a dublei impuneri si acorduri fiscale internationale 5, mezanin zilnic, 8-16 0232-213332, interior: 2125

Formularele 1-4: idem poz.1-4 de la pct.I.3.1.1.; cererile tipizate se distribuie gratuit de la mezanin, camera 5 sau de la ghiseul unic, parter;

Formular 5. CERTIFICAT DE REZIDENTA FISCALA EXTRATERITORIALA UE/SEE (formular eliberat de autoritatile fiscale germane pentru persoanele fizice romane care lucreaza in Germania, cu domiciliul in municipiul Iasi) Documente necesare: - formular tipizat eliberat de autoritatile fiscale germane, pe care se vor completa spatiile de la rd.22-30 din formularul german, prin care se confirma rezidenta fiscala in Romania a acestor persoane; formularul va fi completat la randurile 11-17 cu sume completate pe proprie raspundere de persoanele fizice solicitante, date pentru care persoanele in cauza semneaza si dateaza la rd. 18-21; - copie de pe actul de identitate; - adeverinta eliberata de Serviciul Gestiune registru contribuabili si declaratii fiscale, cu sediul in Str. Sf. Lazar nr.1, pentru confirmarea sumelor declarate la rd.11-17 din formular; - 2 timbre fiscale in valoare de 4 lei fiecare. Pasul 1.: cerere de eliberare a unei adeverinte de venit (Cod 14.13.25.13) pentru certificarea sumelor declarate la rd.11-17 din formular, depusa la Serviciul Gestiune registru contribuabili si declaratii fiscale, cu sediul in Str. Sf. Lazar nr.1, pentru eliberarea unei adeverinte de venit; fisa fiscala intocmita de angajator, respectiv declaratie pe proprie raspundere ca nu s-au obtinut venituri din Romania;

12

Pasul 2.: adeverinta de venit, impreuna cu documentele mentionate mai sus, se depun la registratura AFP Mun.Iasi.

Circuit documente: - Toate documentele prevazute pentru formularele mentionate se depun la registratura AFP mun.Iasi, iar certificatele se ridica din acelasi loc, pe baza numarului de inregistrare a cererii. Termen de solutionare: 30 de zile de la data depunerii cererii.

I.2. INREGISTRARE FISCALA


Denumire compartiment: Biroul de gestiune registru contribuabili,monitorizare declaratii fiscale si bilanturi (poz. I.2.1 I.2.6) 1103, etaj 1 zilnic, 8-14 0232-213332, interior: 1107, 1201, 1208

Camera: Program de lucru: Telefon:

I.2.1. INREGISTRAREA FISCALA A AGENTILOR ECONOMICI CARE NU AU CALITATEA DE COMERCIANT


Formular: CERTIFICAT DE INREGISTRARE FISCALA (Cod 14.13.20.99) Documente necesare: - declaratie de inregistrare fiscala formular 010 sau formular 040 (pentru institutii publice), care se obtine gratuit de la etajul 1, camera 1103; - copie de pe autorizatia de functionare eliberata de autoritatea competenta sau de pe actul legal de infiintare, dupa caz; - dovada detinerii sediului (act de proprietate, contract de inchiriere si alte asemenea); - copie act de identitate reprezentant legal; - alte acte doveditoare, dupa caz: pentru asociatiile de proprietari: - copie autentificata statut; - proces verbal de constituire; - acord de asociere; - hotarire judecatoreasca de infiintare; - dovada spatiu; - adresa de la organul financiar local privind inregistrarea asociatiei de proprietari. pentru persoanele juridice non profit: - copie autentificata statut; - copie incheiere judecatoresaca de inscriere in registrul asociatiilor si fundatiilor. - dovada spatiu; - copie act de constituire

13

Circuit documente: - Documentele se inregistreaza la etajul 1, camera 1103, iar certificatul de inregistrare fiscala se ridica din acelasi loc, pe baza numarului de inregistrare a declaratiei. Termen de solutionare: 15 zile lucratoare de la data depunerii declaratiei.

I.2.2. INREGISTRAREA MENTIUNILOR REFERITOARE LA LUAREA IN /SCOATEREA DIN EVIDENTA CA PLATITOR DE TAXA PE VALOAREA ADAUGATA A COMERCIANTILOR
Documente necesare: a) in cazul depasirii plafonului de scutire prevazut de lege: - cerere tip-010 (Cod 14.13.01.10.11/1), care se obtine gratuit de la etajul 1, camera 1103; - copie certificat de inregistrare; - balanta de verificare din luna in care s-a depasit plafonul si din luna anterioara, in original, semnate si stampilate; b) in cazul declararii optiunii de platitor de taxa pe valoarea adaugata: - cerere tip-010( Cod 14.13.01.10.11/1)care se obtine gratuit de la etajul 1, camera 1103; - copie certificat de inregistrare; - justificare economica(se obtine gratuit de la etajul 1, camera 1103). Circuit documente: - Documentele se depun la camera 1103, iar avizul se elibereaza din acelasi loc in baza talonului detasat din cerere. Termen de solutionare: 15 zile de la data inregistrarii cererii. c) in cazul inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata de la infiintare: - formularul Cerere de eliberare a certificatului de inregistrare in scopuri de taxa pe valoare adaugata pentru comerciantii care se inregistreaza in scopuri de taxa pe valoare adaugata de la infiintare(Cod 14,13,04,02/c), care se obtine gratuit de la etajul 1, camera 1103; - copie certificat de inregistrare care contine codul unic de inregistrare , eliberat de Oficiul Registrului Comertului; - balanta de verificare din luna in care s-a depasit plafonul si din luna anterioara, in original, semnate si stampilate; Termen de solutionare: 24 de ore de la data inregistrarii cererii. d) in cazul inregistrarii in scopuri de taxa pe valoare adaugata a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare: - cerere tip-091 (Cod 14.13.01.10.11/a), care se obtine gratuit de la etajul 1, camera 1103; - copie cod unic de inregistrare sau cod fiscal dupa caz; - copie contract incheiat cu partenerul extern din care sa reiasa achizitia intracomunitara Termen de solutionare:15 zile

14

e) in cazul modificarii denumirii societatii sau schimbarea sediului social se elibereaza noul certificat in scopuri de taxa pe valoare adaugata: - cerere tip-010( Cod 14.13.01.10.11/1)care se obtine gratuit de la etajul 1, camera 1103; - copie certificat de inregistrare in scopuri de taxa pe valoare adaugata atribuit anterior; - copie noul certificat de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului; - copie cerere de mentiuni . Circuit documente: - Documentele se depun la camera 1103, etajul1si se elibereaza din acelasi loc . Termen de solutionare: 24 de ore de la data inregistrarii cererii.

I.2.3. INREGISTRARE FISCALA/ DECLARATII DE MENTIUNI PENTRU SEDII SECUNDARE (numai pentru sediile secundare care, potrivit legii, au obligatii de plata impozit pe veniturile din salarii)
Formular: CERTIFICAT DE INREGISTRARE FISCALA (Cod 14.13.04.16) Documente necesare: - declaratie de inregistrare fiscala/declaratie de mentiuni pentru sediile secundare formular 060, care se distribuie gratuit de la etajul 1, camera 1103; - copie legalizata de pe hotararea judecatoreasca privind infiintarea punctului de lucru sau de pe hotararea adunarii generale a actionarilor prin care s-a hotarat infiintarea punctului de lucru; - copie de pe certificatul de inregistrare fiscala a agentului economic care a infiintat punctul de lucru; - dovada detinerii sau ocuparii legale a spatiului in care punctul de lucru isi defasoara activitatea(copie de pe contract de proprietate/inchiriere/comodat).; - declaratie referitoare la numarul de salariati ( 5 salariati). Circuit documente: - Documentele se depun la camera 1103,etajul1, iar certificatul de inregistrare fiscala se elibereaza din acelasi loc, in baza declaratiei . Codul atribuit este diferit de Codul unic de inregistrare (CUI) al unitatii infiintatoare, fiind utilizat numai in scopul declararii si platii impozitului pe venituri din salarii. Termen de solutionare: 15 zile de la data depunerii declaratiei.

I.2.4. INREGISTRAREA FISCALA A PERSOANELOR FIZICE STRAINE


a) in cazul persoanelor fizice straine care nu au cod numeric personal Formular: NUMAR DE INREGISTRARE FISCALA (NIF) (Cod 14.13.01.99/c) Documente necesare: declaratie de inregistrare fiscala/ declaratie de mentiuni pentru persoane fizice straine formular 030, care se distribuie gratuit la etajul 1, cam.1103; copie de pe pasaport sau dupa un alt document de identitate eliberat de organele abilitate potrivit legii;

15

alte acte doveditoare, dupa caz (imputernicire, copie act identitate a imputernicitului pentru contribuabilii care nu au domiciliul fiscal in Romania). copie cod unic de inregistrare in cazul in care persoanele sunt angajati sau colaboratori la diferite firme b) in cazul persoanelor fizice straine care au cod numeric personal(au permis de sedere in Romania) Documente necesare: formular 030(completat cu adresa din Romania); copie de pe documentul care atesta inregistrarea pe teritoriul Romaniei; copie de pe pasaport sau dupa un alt document de identitate eliberat de organele abilitate potrivit legii;

Circuit documente: - Documentele se depun la camera 1103 si se elibereaza, din acelasi loc, pe baza declaratiei. Termen de solutionare: 15 zile de la data depunerii declaratiei.

I.2.5. INREGISTRAREA FISCALA A PERSOANELOR FIZICE CARE ISI SCHIMBA DOMICILIUL FISCAL(persoane fizice din alta localitate care isi schimba domiciliul fiscal in Iasi)
Documente necesare: cerere de inregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului- formular 050, care se distribuie gratuit de la etajul 1,cam. 1103 ; - declaratie de inregistrare fiscala/declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane- formular 020; - copie act spatiu; - alte acte doveditoare dupa caz; Circuit documente: - Documentele se depun la camera 1103 si se elibereaza, din acelasi loc, pe baza declaratiei. Termen de solutionare: 15 zile de la data depunerii declaratiei.

I.2.6. INREGISTRAREA PERSOANELOR FIZICE CARE NU AU CALITATEA DE COMERCIANT SI A PERSOANELOR FIZICE CARE OBTIN VENITURI DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE, PENTRU CARE PLATILE ANTICIPATE SE FAC PRIN RETINERE LA SURSA DE CATRE PLATITORII DE VENITURI
a) Inregistrarea personelor fizice care obtin venituri din activitati independente (profesii libere: contabili, medici, avocati, arhitecti,experti, specialisti in cadastru ,traducatori)conform ORD.1346/2006, publcat in MO 744/31.08.2006 si a persoanelor fizice care au calitatea de comerciant(autorizatii primarie )cf.Legii 507/2002 si aLegii 300/2004. Formular: CERTIFICAT DE INREGISTRARE FISCALA (Cod 14.13.01.10.11/5)

16

Documente necesare: - declaratie de inregistrare fiscala/ declaratie de mentiuni pentru persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere-formular 070, care se distribuie gratuit de la etajul 1, cam.1103; - copie actul de identitate eliberat de organele abilitate, potrivit legii; - copie de pe documentul eliberat de autoritatea competenta care atesta dreptul de exercitare a activitatii; - copie de pe alte acte doveditoare in baza carora se exercita activitatea; - copie act de spatiu.

Circuit documente: - Documentele se depun la camera 1103, iar certificatul de inregistrare fiscala se elibereaza, din acelasi loc, pe baza declaratiei. Termen de solutionare: 15 zile de la data depunerii declaratiei. b)Inregistrarea persoanelor fizice care nu au calitatea de comerciant(colaboratori) Formular: CERTIFICAT DE INREGISTRARE FISCALA (Cod 14.13.01.10.11/2) Documente necesare: - declaratie de inregistrare fiscala/ declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane-formular 020, care se distribuie gratuit de la etajul 1, cam.1103; - copie actul de identitate eliberat de organele abilitate, potrivit legii; - copie de pe documentul eliberat de autoritatea competenta care atesta dreptul de exercitare a activitatii(contracul de :colaborator ,mandat,comision,management,drepturi de autor,asigurari,reasigurari,activitati artistice); Circuit documente: - Documentele se depun la camera 1103, iar certificatul de inregistrare fiscala se elibereaza, din acelasi loc, pe baza declaratiei. Termen de solutionare: 15 zile de la data depunerii declaratiei.

I.2.7. INREGISTRAREA CA PLATITOR DE TAXA PE VALOAREA ADAUGATA A PERSOANELOR FIZICE CARE NU AU CALITATEA DE COMERCIANT SI A PERSOANELOR FIZICE CARE OBTIN VENITURI DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE, PENTRU CARE PLATILE ANTICIPATE SE FAC PRIN RETINERE LA SURSA DE CATRE PLATITORII DE VENITURI
Documente necesare: a) in cazul depasirii plafonului de scutire prevazut de lege: - cerere tip-070 (Cod 14.13.01.10.11/5), care se obtine gratuit de la etajul 1, camera 1103; - copie cod unic de inregistrare sau cod fiscal dupa caz; - copie registru jurnal de incasari si plati

17

b) in cazul declararii optiunii de platitor de taxa pe valoarea adaugata: - cerere tip-070( Cod 14.13.01.10.11/5)care se obtine gratuit de la etajul 1, camera 1103; - copie cod unic de inregistrare sau cod fiscal dupa caz; - justificare economica(se obtine gratuit de la etajul 1, camera 1103). c) in cazul inregistrarii in scopuri de taxa pe valoare adaugata a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare: - cerere tip-070 (Cod 14.13.04.02./c), care se obtine gratuit de la etajul 1, camera 1103; - copie cod unic de inregistrare sau cod fiscal dupa caz; - copie contract incheiat cu partenerul extern din care sa reiasa achizitia intracomunitara Circuit documente: - Documentele se depun la camera 1103, iar certificatul de inregistrare fiscala se elibereaza, din acelasi loc, pe baza declaratiei. Termen de solutionare: 15 zile de la data depunerii declaratiei. d) in cazul inregistrarii in scopuri de taxa pe valoare adaugata de la infiintare formularul Cerere de eliberare a certificatului de inregistrare in scopuri de taxa pe valoare adaugata pentru comerciantii care se inregistreaza in scopuri de taxa pe valoare adaugata de la infiintare(Cod 14,13,04,02/c), care se obtine gratuit de la etajul 1, camera 1103; copie certificat de inregistrare care contine codul unic de inregistrare , eliberat de Oficiul Registrului Comertului; Termen de solutionare: 24 de ore de la data depunerii declaratiei.

I.2.8. INREGISTRARE BUNURILOR


Denumire compartiment: Sediul: Program de lucru: Telefon:

CONTRACTE

DE

CEDAREA

FOLOSINTEI

Serviciul registru contribuabili persoane fizice Str.Sf.Lazar nr.1, Ghiseul nr.15 zilnic, 8-16 0232-213332, interior: 3003

declaratii fiscale

Documente necesare: 1. pentru inchirieri de spatii de locuit, autoturisme, utilaje, s.a. - contractul de inchiriere in original si doua copii ; - copie carte/buletin identitate (proprietar); - dovada detinerii proprietatii (copie si original), adica: - in cazul constructiilor si terenurilor titlul de proprietate; - in cazul autoturismelor - cartea de identitate a autoturismului; - pentru orice alt tip de echipament actul de achizitie sau alta dovada scrisa;

18

- alte acte (exemplu: acordul asociatiei de proprietari, locatari sau copropietari, dupa caz, atunci cand inchirierea locuintei se face unei societati comerciale, copia certificatului de inregistrare a societatii); - dosar sina. 2. pentru arendare terenuri: - contractul de arendare in original si doua copii; - copie carte/buletin identitate (proprietar); - copie act proprietate (extras carte funciara); - dosar sina. Pasul 1: se completeaza declaratia privind veniturile estimate din cedarea folosintei bunurilor -formular 220, care se obtine gratuit de la ghiseul de formulare tipizate ; Pasul 2.: se emite decizia de plati anticipate.

Circuit documente: - Dupa inregistrarea contractului, originalul se retine la dosarul fiscal, iar copiile se restituie contribuabilului.

I.3. CAZIER FISCAL


Denumire compartiment: Camera: Program de lucru: Telefon: Biroul pentru gestionarea cazierului fiscal 1102, Etaj 1, Primiri-eliberari: Ghiseul unic, parter zilnic, 8-16 0232-213332, interior: 2106, 2228

Situatii in care este obligatorie prezentarea certificatului de cazier fiscal: - la solicitarea inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor; - la autorizarea exercitarii unei activitati independente; - la autorizari, atestari, numiri in baza unor reglementari speciale in materie; - colaborare banca ; - numire reprezentant legal desemnat cf.art.16 din Legea 300/2004; - schimbare nume pe cale administrativa cf.art.6 din OG 41/2003; - serviciu; - angajare; - autorizare proiectare cf. ORDIN 440/2002; - licitatie; - concurs. Formular 1. CERTIFICAT DE CAZIER FISCAL PERSOANE FIZICE Documente necesare: - cerere tip, se distribuie gratuit de la ghiseul unic, parter; - chitanta de achitare a taxei de 20 lei (se elibereaza pe loc) ; - copie act identitate (BI/CI) si copie de pe actul de identitate a reprezentantului, dupa caz; - copie de pe extrasul de pe cazierul judiciar al titularului; - procura autentica sau imputernicire avocatiala, in cazul in care nu se depune cererea de catre persoana titulara.

19

NOTA: In cazul persoanelor fizice autorizate (PFA) si al asociatiilor familiale (AFP), obligatia solicitarii cazierului fiscal, necesar in vederea autorizarii de functionare, revine primariilor in raza carora se infiinteaza. Cererile pentru eliberarea cazierului fiscal, insotite de documentele prevazute de lege, se transmit Biroului Cazier fiscal, in baza protocolului incheiat intre fiecare primarie locala si directia generala, prin posta sau prin delegat desemnat, iar eliberarea certificatelor de cazier fiscal se face conform procedurii stabilite prin protocol.

Formular 2. CERTIFICAT DE CAZIER FISCAL PERSOANE JURIDICE Documente necesare: - cerere tip, se distribuie gratuit de la ghiseul unic, parter; - chitanta de achitare a taxei de 20 lei (se elibereaza pe loc) - cod unic de inregistrare (xerocopie); - acte constituire societate/ certificat constatator de la oficiul registrului comertului; - act de numire al reprezentantului legal (xerocopie); - act identitate al reprezentantului legal (xerocopie); - act identitate al imputernicitului (xerocopie); - mandat, in original sau copie legalizata, in cazul in care cererea se depune prin alt reprezentant. Circuit documente: - documentele se depun numai personal, sub semnatura, se verifica si se inregistreaza in registrul biroului; - certificatul de cazier fiscal se elibereaza pe baza numarului de inregistrare a cererii, numai personal, sub semnatura, cu conditia prezentarii actului de identitate sau prin reprezentant, pe baza de procura autentica sau imputernicire avocatiala, in cazul persoanelor fizice sau pe baza de mandat, in cazul persoanelor juridice. Termenul de valabilitate al certificatului de cazier fiscal 30 zile de la data eliberarii si numai in scopul in care a fost eliberat.

I.4. CONTESTATII
Denumire compartiment: Camera: Program de lucru: Telefon: Biroul Solutionare contestatii 1205, Etajul 2 zilnic, 8-16 0232-213332, interior:1204,1206

Formular: DECIZIE privind solutionarea contestatiei Documente necesare: - contestatie intocmita in conformitate cu prevederile art.206 din Codul de procedura fiscala; Circuit documente: - contestatia, insotita de documentele considerate relevante in sustinerea motivelor, se depune la registratura organului emitent al actului atacat

20

contestatia este transmisa organului de solutionare competent impreuna cu referatul ce cuprinde propuneri de solutionare; decizia privind solutionarea contestatiei se transmite contribuabilului prin posta.

Termen de solutionare: 45 de zile de la data inregistrarii cererii, cu posibilitatea prelungirii in vederea obtinerii de documente suplimentare solicitate contribuabilului.

I.5. REGIM DE DECLARARE DEROGATORIU


[conform prevederilor Ordinului MFP nr.864/2005(M.Of. nr.593/2005), solicitarea este permisa in caz de inactivitate temporara, pentru perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de 3 ani consecutivi, precum si in cazul obligatiilor de declarare a unor venituri care, potrivit legii, sunt scutite la plata impozitului pe venit] Denumire compartiment: Camera: Program de lucru: Telefon: Biroul Registru Contribuabili Declaratii Fiscale 105, Corp B, mezanin zilnic, 8-16 0232-213332, interior:2105

Formular: ADRESA de aprobare sau comunicare a neaprobarii solicitarii Documente necesare: - cerere pentru aprobarea regimului derogatoriu de depunere a declaratiilor si deconturilor privind obligatiile de plata la bugetul de stat. Circuit documente: - documentele se depun la registratura Administratiei Finantelor Publice a Municipiului Iasi, iar adresa oficiala, in cazul aprobarii, cuprinzand perioada aprobata si conditiile impuse, se transmite solicitantului prin posta. Termen de solutionare: 30 de zile de la data depunerii cererii. Precizare:In perioada regimului derogatoriu contribuabilul are obligatia depunerii situatiilor financiare anuale si a raportarilor financiare semestriale sau a declaratiilor de inactivitate (in cazul in care agentul economic nu a avut niciodata activitate)precum si a declaratiilor 100 si 300 anual.

I.6. NOTIFICAREA / ANULAREA OPTIUNII DE TAXARE A OPERATIUNILOR DE ARENDARE, CONCESIONARE INCHIRIERE SI LEASINGUL DE BUNURI IMOBILE SI NOTIFICAREA PRIVIND OPTIUNEA DE TAXARE A LIVRARILOR DE CATRE ORICE PERSOANA A UNEI CONSTRUCTII , A UNEI PARTI A ACESTEIA SI A TERENULUI PE CARE ESTE CONSTRUITA, PRECUM SI A ORICARUI ALT TEREN.
(Conform art.141 alin.(2) lit.e) lit.f) din Codul fiscal procedura aplicabila numai platitorilor de TVA)

21

-pentru contribuabili inregistrati la AFPcontribuabili mijlociiDenumire compartiment: Bilanturi Camera: Program de lucru: Telefon: Biroul Registru Contribuabili ,Declaratii Fiscale si persoane juridice 1704, Etajul 7 zilnic, 8-16 0232-213332, interior:1704

-pentru contribuabili inregistrati la AFP mun.IasiDenumire compartiment: Bilanturi Camera: Program de lucru: Telefon: Biroul Registru Contribuabili ,Declaratii Fiscale si persoane juridice 105, Corp B, mezanin zilnic, 8-16 0232-213332, interior:2105

Documente necesare: - notificare tip, model conform Anexa nr. 1 , Anexa nr.2 si Anexa nr.3 la normele de aprobare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr.44/2004; Circuit documente si procedura: - notificarea, intocmita in 2 ex., se depune la registratura organului fiscal competent, iar un exemplar inregistrat se restituie titularului;

I.7. RESTITUIRI, RAMBURSARI, SCUTIRI INDIRECTE DE ACCIZE

-pentru contribuabili inregistrati AFPcontribuabili mijlocii Denumire compartiment: Compartiment analiza de risc Camera: 1503, Etajul 5 Program de lucru: zilnic, 8-16 Telefon: 0232-213332, interior: 1502 -pentru contribuabili inregistrati la AFP municipiului IasiDenumire compartiment: Compartiment de analiza de risc Camera: 110, corp B, mezanin Program de lucru: zilnic, 8-16 Telefon: 0232-213332, interior: 1910

I.7.1. ANALIZA DOCUMENTARA DECONTURI DE TVA CU OPTIUNE DE RAMBURSARE


[Conform Ordinului nr.1857/2007 privind Metodologia de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, publicat in M.Of. nr.785/2007]

22

Formular 1. NOTIFICARE PENTRU ANALIZA DOCUMENTARA (formularul se transmite contribuabilului in vederea prezentarii documentelor aferente perioadei analizate) Documente necesare: - jurnale de vanzari si jurnale de cumparari; - balanta de verificare; - facturi cu valori semnificative; - contracte cu furnizori interni sau externi, respectiv cu principalii beneficiari; - alte documente relevante pentru sustinerea solicitarii. Circuit documente: - documentele vor fi prezentate, in copie si original, compartimentului de specialitate, pana la data stabilita prin notificare. Termen de solutionare: 45 de zile de la data depunerii cererii, cu respectarea etapelor prevazute de metodologie. Formular 2. INSTIINTARE CATRE CONTRIBUABIL, DECIZIE DE RAMBURSARE model anexa nr.5 la procedura aprobata prin OMEF nr.1857/2007(M. Of. Nr.785/2007), NOTA DE COMPENSARE SI/SAU NOTA DE RESTITUIRE

Circuit documente: - dupa solutionarea cererii de rambursare, conform procedurii stabilite prin ordin, contrbuabilul va fi instiintat in scris prin transmiterea Notei de compensare si/sau Notei de restituire, insotite de Decizia de rambursare.

Termen de solutionare: 45 de zile de la data depunerii cererii, cu posibilitatea prelungirii termenului, in situatiile prevazute de lege. I.7.2. RESTITUIRI DE SUME PRIN TREZORERIE
(Sume care se restituie: taxe consulare; taxe de pasaport; diverse prestari servicii neutilizate care au fost incasate la casieria trezoreriei) Denumire compartiment: Camera: Program de lucru: Telefon: Serviciul Incasarea si evidenta veniturilor bugetare P1, corp B, Parter; Restituiri: Casele 2-6-sala mare zilnic, 9-12 0232-213332, interior: 2124

Documente necesare: - cerere motivata pentru aprobarea restituirii (conform model procurat de la Secretariatul Trezoreriei Mun.Iasi cam 101, mezanin); - chitanta originala vizata de autoritatea competenta (Politie, Arhivele Statului, Serv. Pasapoarte)- stampila si semnatura; - actul de identitate al titularului sau procura notariala pentru reprezentant, dupa caz.

23

Circuit documente si termen de solutionare: - cererea, impreuna cu documentele prevazute, se depune la secretariatul Trezoreriei Administratiei Finantelor Publice a Municipiului Iasi si se solutioneaza prin restituirea sumelor la ghiseu, in sala mare, parter.

I.7.3. RESTITUIRI DE ACCIZE


I.7.3.1 CERERE DE RESTITUIRE ACCIZE ARMONIZATE SCUTIRE INDIRECTA - PCT.21.3, 22 SI 23 NORME ( FORMULAR 321 OEF 420/2007)
-pentru contribuabili mijlociiDenumire compartiment: Compartiment de analiza de risc Camera: 1503 Etajul 5 Program de lucru: zilnic, 8-16 Telefon: 0232-213332, interior: 1502 -pentru contribuabili inregistrati la AFP municipiului IasiDenumire compartiment: Compartiment de analiza de risc Camera: 110, corp B, mezanin Program de lucru: zilnic, 8-16 Telefon: 0232-213332, interior: 1910
Temei legal : Ordinul MEF nr.420/08.06.2007 privind aprobarea Procedurii de restituire a accizelor platite de catre utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acorda scutire indirecta M.Of. nr.466/11.07.2007(potrivit pct. 21.3, 22 si 23 din normele metodologice se aplicare a prevederilor Titlului VII Accize si alte taxe speciale din Codul fiscal, aprobate prin HG nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare).

Formular 1. DECIZIE DE RESTITUIRE nr.420/08.06.2007(M. Of. Nr.466/11.07.2007)

model

anexa

nr.3

la

OMEF

Documente necesare: - Cerere de restituire de accize , formular 321, model conform anexa nr.2 la normele aprobate prin Ordinul MEF nr.420/.2007( M.Of. nr.466/2007); - copia exemplarului 2 al certificatului de scutire de la plata accizelor atat al distribuitorului autorizat cat si al utilizatorului final, sau, dupa caz, copia ex.2 al autorizatiei de utilizator final; - copiile facturilor fiscale de achizitie a produsului accizabil, in care acciza sa fie evidentiata distinct; - dovada platii accizelor catre furnizorul produselor accizabile; - dovada cantitatii utilizate in scopul pentru care se acorda scutirea. Circuit documente: - lunar, pana la data de 25 inclusiv a fiecarei luni in care se solicita restituirea de accize ( in cazul scutirilor acordate indirect, potrivit pct.21.3, 22 si 23 din normele metodologice); - trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se solicita restituirea, in cazul scutirilor acordate indirect, in conditiile pct. 23.4 din normele metodologice, pentru utilizatorii produselor energetice in scopurile prevazute la art.201, alin. (1), lit.f) si g) din Codul fiscal; - cererea de restituire de accize, impreuna cu documentatia prevazuta in

24

ordin, poate fi transmis organului fiscal si prin posta.

Particularitati: 1. Importatorii produselor supuse accizelor armonizate care livreaza, la preturi fara accize, beneficiarilor scutirii prevazuti la art.199 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, au dreptul sa solicite restituirea accizelor platite pentru achizitionarea produselor, in baza cererii de restituire. Pentru restituirea accizelor in conditiile pct.21.3 din normele metodologice, cererea de restituire este insotita de urmatoarea documentatie: a) copia facturilor de livrare catre beneficiarul scutirii, in care este inscrisa mentiunea scutit de accize; b) dovada platii accizelor in vama; c) copia certificatului de scutire, aferent fiecarei operatiuni. 2. In conditiile pct. 22 din normele metodologice, scutirea indirecta se acorda: a) utilizatorilor de alcool etilic, altii decat antrepozitarii autorizati pentru productia de alcool etilic, ca materie prima in scopurile prevazute la art. 200 alin. (1) lit. c) si e) din Codul fiscal, caz in care cererea de restituire de accize este insotita de urmatoarea documentatie: - copia facturii de achizitie a alcoolului etilic, in care acciza sa fie evidentiata distinct; - dovada platii accizelor catre furnizor, constand in documentul de plata confirmat de banca la care utilizatorul are contul deschis; - dovada cantitatii utilizate in scopul pentru care se acorda scutirea, constand intr-o situatie centralizatoare a cantitatilor efectiv utilizate si a documentelor aferente. b) furnizorilor de alcool etilic prevazuti la pct. 22 alin. (36) din normele metodologice, in scopul prevazut la art. 200 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal, caz in care cererea de restituire de accize este insotita de urmatoarea documentatie: - copia facturii de achizitie a alcoolului etilic, in care acciza sa fie evidentiata distinct; dovada platii accizelor catre furnizor, constand in documentul de plata confirmat de banca la care utilizatorul are contul deschis; - dovada cantitatii de alcool etilic livrata spitalelor si farmaciilor la preturi fara accize, constand intr-o situatie centralizatoare a documentelor aferente cantitatilor efectiv livrate. 3. In cazul scutirilor prevazute la pct. 23.2 din normele metodologice, acordate indirect operatorilor inregistrati, importatorilor sau operatorilor economici care achizitioneaza produse energetice in vederea livrarii in regim de scutire directa catre centralele de productie de energie electrica sau productie combinata de energie electrica si termica, cererea de restituire este insotita de urmatoarea documentatie: - copia autorizatiei de utilizator final a centralei beneficiare a scutirii; - documentul care atesta plata accizelor de catre operatorul inregistrat, importator sau operatorul economic. 4. In cazul scutirilor prevazute la pct. 23.4 din normele metodologice, pentru utilizatorii produselor energetice in scopurile prevazute la art. 201 alin. (1) lit. f) si g) din Codul fiscal, cererea de restituire este insotita de urmatoarea documentatie:

25

copia facturii de achizitie a combustibilului pentru motor, in care acciza sa fie evidentiata distinct; dovada platii accizelor catre furnizor, constand in documentul de plata confirmat de banca la care utilizatorul are contul deschis; dovada cantitatii utilizate in scopul pentru care se acorda scutirea, constand in copia documentului care atesta realizarea operatiunilor de dragare certificata de autoritatea competenta in acest sens. Anterior fiecarei achizitii de combustibil pentru motor in regim de scutire, utilizatorul formuleaza o cerere la organul fiscal teritorial in raza caruia isi desfasoara activitatea, insotita de un memoriu in care va fi descrisa operatiunea pentru care este necesar consumul de combustibil pentru motor, in care se vor mentiona: perioada de desfasurare a operatiunii, numarul orelor de functionare ale motoarelor sau instalatiilor de dragare, dupa caz, si consumul normat de combustibil pentru motor, conform specificatiilor tehnice ale instalatiilor sau motoarelor.

5. In cazul scutirilor acordate indirect utilizatorilor de produse energetice, in conditiile pct. 23.7 din normele metodologice, in scopul prevazut la art. 201 alin. (1) lit. k) din Codul fiscal, achizitionate de la importatori sau operatori economici, altii decat antrepozitarii autorizati, cererea de restituire este insotita de urmatoarea documentatie: - copia facturii de achizitie a produselor energetice; - dovada cantitatii utilizate in scopul pentru care se acorda scutirea. Procedura de restituire a accizelor este reglementata de OMEF nr.420/2007, iar in cazul analizei documentare se procedeaza la: Formular 2. NOTIFICARE PENTRU ANALIZA DOCUMENTARA (formularul model anexa nr.3 din OMEF nr.420/2007) Documente necesare: - balanta de verificare; - contractele comerciale, facturile si documentele vamale care sa ateste importul efectuat, dupa caz; - documentele pentru operatiuni economice la intern; - documentele care sa ateste cresterea consumului mediu fata de perioadele precedente, precum si alte documente din care sa rezulte diferenta de accize solicitata la restituire; - alte documente relevante pentru sustinerea solicitarii. Circuit documente: documentele vor fi prezentate, in original si copie, compartimentului de specialitate, pana la data stabilita prin notificare. Termen de solutionare: 45 de zile de la data depunerii cererii.

I.7.4. VANZAREA LA DISTANTA I.7.4.1. CERERE DE RAMBURSARE - ART.1928 (ANEXA 12)

26

I.8 INCETARE STARE DE INACTIVITATE


-pentru contribuabili inregistrati la AFP municipiului IasiDenumire compartiment: Compartiment Selectare dosare si programe control,coordonare si sinteza activitatii de inspectie fiscala Camera: 1902, etaj 9 Program de lucru: zilnic, 8-16 Telefon: 0232-213332, interior: 1917 -pentru contribuabili inregistrati la AFP comunala IasiDenumire compartiment: Biroul Coordonare ,programare,analiza si indrumare pentru activitatea de inspectie fiscala Sediul: Bd.Stefan cel Mare si Sfant,Nr.47-49(in sediul AFP comunala Iasi) Program de lucru: zilnic, 8-16 Telefon: 0232-213332, interior: 4209 Formular: Lista contribuabililor reactivati incepand cu data de( publicata in Monitorul Oficial ) Documente necesare: - cerere de reactivare intocmita de reprezentantul legal al contribuabilului. Circuit documente si procedura: - cererea se depune la registratura organului fiscal competent; - dupa programarea inspectiei fiscale si efectuarea controlului, organul de inspectie intocmeste referatul cu propunerile de reactivare.

I.9. ACTIVITATEA DE AUTORIZARE, AVIZARE, CERTIFICARE SI ACORDARE DE SCUTIRI DIRECTE DE ACCIZE


Denumire compartiment: Camera: Program de lucru: Telefon: Biroul Autorizatii (formularele A1- A9) 1203, etajul 2 zilnic, 8-16 0232-213332, interior: 1203,1990

Formular A1. AVIZ PRIVIND FUNCTIONALITATEA SPATIULUI DE JOC IN VEDEREA AUTORIZARII JOCURILOR DE NOROC Documente necesare: pentru spatiile situate in municipiul Iasi documentatia se depune la registratura AMAVS a DGFP Iasi solicitarea scrisa in care se vor preciza:denumirea agentului economic solicitant , sediul , nr.de inregistrare la ORC, CUI , seriile masinilor electronice cu cistiguri si adresa spatiului pentru care se cere dovada privind functionalitatea spatiului la care vor fi instalate masinile electronice cu cistiguri mai sus mentionate; actele valabile din punct de vedere juridic care confirma detinerea legala a spatiului de exploatare a masinilor electronice cu castiguri (act de proprietate, contract de inchiriere asociere in participatiune, dupa caz) -

27

copie dupa certificatul de inmatriculare sau certificat de inregistrare fiscala, dupa caz..

Circuit documente: - cererea, insotita de documentatie, se verifica la camera 1203 si se depune la registratura generala, iar avizul se ridica de la camera 1203. pentru spatiile situate in judetul Iasi, documentatia se depune la registratura unitatilor fiscale teritoriale la care acestea sunt arondate Circuit documente : - documentatia completa mentionata la punctul a se depune la unitatea fiscala teritoriala. Avizul de functionalitate se emite si se elibereaza de Biroul de Autorizari si Supraveghetori Fiscali din cadrul AMAVS al DGFP Iasi.

Formular A2. ATRIBUIRE NUMAR DE ORDINE DIN REGISTRUL DE EVIDENTA AL APARATELOR DE MARCAT ELECTRONICE FISCALE (AMEF)

Documente necesare: - cerere tip, de atribuire a numarului de ordine din Registrul de evidenta a aparatelor electronice de marcat, care se obtine gratuit de la distribuitorul autorizat de AMEF; - copia facturii si a documentelor de plata care atesta achizitionarea AMEF sau copie dupa contractul de leasing financiar incheiat cu clauza expresa priviind asumarea obligatiilor partilor ca la expirarea contractului de leasing sa transfere utilizatorului dreptul de proprietate asupra aparatului, daca este cazul; - copia procesului verbal de sigilare a memoriei fiscale si a AMEF; - copia procesului verbal de aducere a AMEF la parametrii specifici tipului si modelului de aparat avizat, daca este cazul; - declaratia pe propria raspundere privind adresa de la locul unde va fi instalat AMEF, sau dupa caz, declaratie privind desfasurarea activitatii in regim ambulant sau in regim de taxi; - declaratia pe proprie raspundere priviind nr de inmatriculare a autovehicolului pe care se v-a instala AMEF insotita de copia autotizatiei de taxi, in cazul activitatii de taximetrie; - buletin de verificare metrologica pentru autovehiculele utilizate in regim de taxi; - copie certificat de agreare eliberat de R.A.R., pentru autovehiculele utilizate in regim de taxi; - autorizatii pentru executarea serviciilui public de transport persoane/bunuri in regim de taxi; - copie dupa certificatul de inscriere mentiuni/ certificatul constatator care atesta onfiintarea puncului de lucru in municipiul sau judetul Iasi; - copie certificat de inregistrare emis ORC a agentului economic care solicita numarul de ordine

28

Circuit documente: - cererea, insotita de documentatie, se verifica la camera 1203 si se depune la registratura secretariatului AMAVS, camera 1101, etajul 1, iar comunicarea numarului de ordine se ridica de la camera 1203. FISCALIZAREA APARATELOR DE MARCAT ( AMEF) INSTALATE IN JUDETUL IASI Documente necesare : - Declaratia de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale (contribuabil) - Cartea de interventie ( distribuitor autorizat AMEF) - Registrul special ( distribuitor autorizat AMEF) Circuit documente: - declaratia de instalare in 4 exemplare se depune la registratura AMAVS a DGFP a Judetului Iasi de catre utilizatorul AMEF. Impreuna cu aceasta utilizatorul AMEF prezinta cartea de interventie si registrul special sigilate si numerotate. PREDAREA MEMORIEI FISCALE A APARATELOR DE MARCAT ELECTRONICE FISCALE INSTALATE PE RAZA JUDETULUI IASI Documente necesare: - cerere de predare memorie fiscala ( contribuabil) - proces-verbal predare memorie fiscala , 2 ex. ( contribuabil) Circuit documente: - procesul verbal de predare a memoriei fiscale impreuna cu memoria fiscala si rola, pe care sunt inregistrate datele din memoria fiscala se inregistreaza la registratura AMAVS, cam. 1101. Un exemplar din procesul verbal de predare a memoriei fiscale se pastreaza de catre utilizator, exemplarul 2 impreuna cu memoria fiscala si rola sunt arhivate de catre Biroul de Autorizari si Supraveghetori Fiscali . \

I.9.1. AUTORIZATIE DE UTILIZATOR FINAL PRODUSE ENERGETICE ART.1754 (ANEXA 20)


Pentru operatorii economici care achizitioneaza produse energetice de natura celor prevazute la art.175 alin.(2) din Codul fiscal, in vederea utilizarii in unul din scopurile prevazute la art.1754 alin.(1) pct. 2. lit.a), b) si e) din Codul fiscal *) - in cazul achizitiilor intracomunitare se va solicita si atribuirea calitatii de operator inregistratFormular: AUTORIZATIE DE UTILIZATOR FINAL ( model conform Anexa nr.20 la Normele metodologice de la Titlul VII din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr.1.579/2007) Documente necesare: - cerere scrisa din partea beneficiarului pentru eliberarea autorizatiei de utilizator final, insotita de: - actul de constituire- in copie si original - din care sa rezulte ca societatea desfasoara o activitate care necesita achizitionarea produselor energetice de natura celor prevazute la art.175 alin.(2) din Codul fiscal ; - fundamentarea cantitatii ce urmeaza a fi achizitionata in regim de scutire de la plata accizelor;

29

in situatii bine justificate, poate fi suplimentata cantitatea de produse accizabile inscrisa intr-o autorizatie de utilizator final, cu incadrarea in perioada de valabilitate a autorizatiei.

*) Art. 1754 alin.(1) pct.2. Prevederile privind accizarea nu se vor aplica pentru urmatoarele utilizari: lit.a) produsele energetice utilizate in alte scopuri decat in calitate de combustibil pentru motor sau combustibil pentru incalzire; lit.b) utilizarea duala a produselor energetice si lit.e) procesele mineralogice, potrivit prevederilor din norme

Circuit documente: - cererea, insotita de documentatie, se verifica la camera 1203, etajul 2 si se depune la registratura secretariatului AMAVS, camera 1101, etajul 1, iar autorizatia se ridica de la camera 1203; - autorizatia se emite in 2 exemplare, cu urmatoarele destinatii: o primul exemplar se pastreaza de catre utilizatorul final. Cata o copie a acestui exemplar va fi transmisa si pastrata de catre operatorul de catre operatorul economic furnizor al produselor accizabile in regim de scutire; o al doilea exemplar se pastreaza de catre autoritatea fiscala teritoriala emitenta. Termen de valabilitate: 1 an de la data emiterii. Evidente contabile: - Beneficiarii scutirilor vor tine evidente contabile privind intrarile si consumurile efective de produse achizitionate in regim de scutire; - Livrarea produselor energetice si a electricitatii se face la preturi fara accize. Deplasarea produselor si circuitul DAI: - in toate situatiile de scutire directa, livrarea produselor se face la preturi fara accize, iar deplasarea acestora este obligatoriu insotita de exemplarele 2,3 si 4 ale documentului administrativ de insotire (DAI); - numarul autorizatiei atribuit de autoritatea fiscala teritoriala, precedat de indicativul RO urmat de indicativul judetului, se comunica antrepozitului fiscal furnizor de catre beneficiar, in vederea inscrierii in casuta 4 a documentului administrativ de insotire; - la sosirea produsului la operatorul economic utilizator, acesta trebuie sa completeze toate cele 3 exemplare ale DAI la rubricile aferente primitorului si, inainte de desigilarea si descarcarea produsului, sa solicite autoritatii teritoriale vamale in raza careia isi desfasoara activitatea desemnarea unui reprezentant al acesteia, care in maximum 48 de ore trebuie sa efectueze verificarea si certificarea datelor inscrise in documentul administrativ de insotire; - din cele 3 exemplare certificate de supraveghetorul fiscal, exemplarul 3 se transmite de operatorul economic utilizator la antrepozitul fiscal expeditor, iar exemplarul 4 se transmite autoritatii vamale teritoriale in raza careia primitorul isi desfasoara activitatea. Exemplarul 2 ramane la operatorul economic utilizator; - daca in termen de 45 de zile lucratoare de la expedierea produsului,

antrepozitul fiscal expeditor nu primeste copia DAI certificat, autoritatea fiscala emitenta, dupa verificarile de rigoare si analiza motivelor care au generat acest fapt, va dispune incasarea accizelor aferente cantitatilor inscrise in document. 30

Temei legal: Art. 175 si art.1754 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal si pct.51.3 alin.(1), (2) si (4) din normele de aplicare a titlului VII aprobate prin H.G. nr.1.861/2006 si modificat prin H.G. nr.213/2007 si H.G. nr.1.579/2007

I.9.2. DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRODUSE ENERGETICE ART.1754


Pentru operatorii economici care achizitioneaza produse energetice, altele decat cele prevazute la art.175 alin.(2) din Codul fiscal, in vederea utilizarii in unul din scopurile prevazute la art.1754 alin.(1) pct. 2. lit.a), b) si e) din Codul fiscal **) - pot solicita si atribuirea calitatii de operator inregistratFormular: DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE pentru achizitionarea de produse energetice, altele decat cele prevazute la alin.(2) al art.175 din Codul fiscal Documente necesare: - declaratie pe proprie raspundere, intocmita in 3 exemplare, privind scopul in care urmeaza a fi achizitionate produsele respective, cu indicarea codurilor NC, in vederea utilizarii in unul dintre scopurile prevazute la art.1754 alin.(1) pct.2 lit.a), b) si e) din Codul fiscal**);; - actul de constituire- in copie si original - din care sa rezulte ca societatea desfasoara o activitate care necesita achizitionarea produselor energetice altele decat cele prevazute la alin.(2) al art.175 din Codul fiscal *); *) lista produselor energetice cu codurile NC, altele decat cele prevazute la alin.(2) al art.175 din Codul fiscal (in anexa II) **) Art. 1754 alin.(1) pct.2. Prevederile privind accizarea nu se vor aplica pentru urmatoarele utilizari: lit.a) produsele energetice utilizate in alte scopuri decat in calitate de combustibil pentru motor sau combustibil pentru incalzire; lit.b) utilizarea duala a produselor energetice si lit.e) procesele mineralogice, potrivit prevederilor din norme. Circuit documente: - declaratia, intocmita in 3 exemplare, se verifica la camera 1203, etajul 2 si se depune la registratura secretariatului AMAVS, camera 1101, etajul 1, in vederea inregistrarii de primire; - se atribuie numarul declaratiei de catre autoritatea fiscala teritoriala, numar precedat de indicativul RO urmat de indicativul judetului, prin inscrierea pe toate cele 3 exemplare, cu urmatoarele destinatii: o primul exemplar se pastreaza de catre beneficiar; o al doilea exemplar se pastreaza de catre autoritatea fiscala teritoriala emitenta a numarului de inregistrare; o exemplarul trei se pastreaza de catre furnizor. Temei legal: Art. 175 si art.1754 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal si pct.51.3 alin.(1)-(4) din normele de aplicare a titlului VII aprobate prin H.G. nr.1.861/2006 si modificat prin H.G. nr.213/2007.

31

I.9.3. AUTORIZATIE DE ANTREPOZIT FISCAL PRODUSE ACCIZABILE ARMONIZATE ART. 181 (ANEXA 6)- Conform art.179-181 din Codul fiscalFormular: AUTORIZATIE DE ANTREPOZIT FISCAL ( care se elibereaza de MFP, dupa verificarea documentatiei la nivelul directiei generale) Documente necesare: - cerere tip, conform model Anexa nr.6 la normele de aplicare a Titlului VII din Codul fiscal ; - certificat constatator eliberat de oficiul registrului comertului, din care sa rezulte capitalul social, asociatii, obiectul de activitate; - copie dupa certificatul de inmatriculare sau certificat de inregistrare fiscala, dupa caz; - confirmarea organului fiscal competent cu privire la calitatea de platitor de accize; - certificatul de atestare fiscala; - certificatul de cazier fiscal al solicitantului; - extrase din cazierele judiciare ale administratorilor si directorilor executivi; - copie de pe actele de identitate ale administratorilor; - declaratie pe proprie raspundere din partea administratorilor din care sa rezulte ca in ultimii 5 ani nu au fost condamnati pentru infractiuni prevazute de legislatia fiscala; - copii de pe situatiile financiare anuale din ultimii 2 ani; - copie de pe autorizatia de mediu; - copie de pe licenta de fabricatie; - alte avize si certificate necesare desfasurarii activitatii de antrepozit fiscal propus; - plan de amplasare in zona a antrepozitului fiscal propus; - dovada detinerii terenului, cladirilor si a capacitatilor de productie necesare desfasurarii activitatii antrepozitului fiscal propus, respectiv: pentru cladiri, extrasul de carte funciara insotit de copia titlului de proprietate sau, dupa caz, a procesului-verbal de receptie, atunci cand acestea au fost construite in regie proprie sau copia actului care atesta dreptul de folosinta sub orice forma legala; pentru terenuri, extrasul de carte funciara insotit de copia titlului de proprietate sau copia actului care atesta dreptul de folosinta sub orice forma legala; acte de proprietate sau contracte de leasing pentru instalatiile si echipamentele la productia de produse accizabile sau instalatii de imbuteliere, dupa caz. - declaratie pe proprie raspundere din partea proprietarului, in cazul in care locul in care urmeaza sa-si desfasoare activitatea antrepozitul fiscal se afla in proprietatea altei persoane, prin care confirma permisiunea de acces pentru persoanele cu atributii de control; - manualul de procedura in care este descris procesul de productie. Circuit documente: - cererea, insotita de documentatie, se verifica de completitudine la camera 1203, etajul 2 si se depune la registratura secretariatului AMAVS, camera 1101, etajul 1, in vederea transmiterii la Directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale, cu atributii de verificare si efectuare a controlului necesar certificarii indeplinirii conditiilor de autorizare prevazute de lege; - dupa analiza efectuata de DJAOV, dosarul insotit de un referat de oportunitate, se transmite de catre autoritatea fiscala teritoriala Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate din cadrul MEF, in vederea emiterii deciziei de autorizare sau, dupa caz, de respingere a cererii;

32

in cazul autorizarii, Comisia va emite autorizatia care se va inmana titularului cererii prin intermediul autoritatii fiscale teritoriale, sub semnatura de primire a originalului, de la cam.1203, etajul 2. Termen de solutionare: in termen de 30 zile de la depunerea cererii, documentatia va fi inaintata autoritatii fiscale centrale, insotita de referat de oportunitate din partea autoritatii fiscale teritoriale. Temei legal : Art.179-181 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal si pct.8 din Normele de aplicare a titlului VII aprobate prin H.G. nr.1.861/2006 si modificate prin H.G. 1579/2007

I.9.4. AUTORIZATIE DE OPERATOR INREGISTRAT PRODUSE ACCIZABILE ARMONIZATE ART. 1851 (ANEXA 7)
- In cazul achizitiilor de produse accizabile provenite de la antrepozitari din alte state membre accize armonizate conform art.1851 din Codul fiscal Formular : AUTORIZATIE DE OPERATOR INREGISTRAT Documente necesare: - cerere de autorizare ca operator inregistrat conform model Anexa nr.7 din normele de aplicare a titlului VII, insotita de documentele prevazute in anexa, fiind obligatorie cel putin o locatie in care urmeaza sa se realizeze receptia de produse supuse accizelor provenite de la antrepozitari din alte state membre; - in situatia in care receptia produselor se realizeaza in mai multe locatii, cererea va fi insotita de o declaratie privind locatiile in care urmeaza a se realiza receptia produselor accizabile; - dovada inregistrarii locatiilor prin declaratia privind sediile secundare (formular cod MFP 14.13.01.99/b) la autoritatea fiscala teritoriala unde este inregistrat ca platitor de impozite si taxe ; - la solicitarea autoritatii competente, orice informatie si documente cu privire la:
a) b) c) d) identitatea operatorului inregistrat propus; amplasarea si capacitatea maxima de depozitare a locurilor de receptie; tipurile de produse accizabile ce urmeaza a fi receptionate in fiecare locatie; capacitatea operatorului inregistrat propus de a asigura garantia conform prevederilor legale.

Circuit documente: - cererea, insotita de documentatie, se verifica de completitudine la camera 1203, etajul 2 si se depune la registratura secretariatului AMAVS, camera 1101, etajul 1, in vederea transmiterii la Directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale, cu atributii de verificare si efectuare a controlului necesar certificarii indeplinirii conditiilor de autorizare prevazute de lege; - dupa analiza efectuata de DJAOV, dosarul insotit de un referat de oportunitate, se transmite de catre autoritatea fiscala teritoriala Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate din cadrul MEF, in vederea emiterii deciziei de autorizare sau, dupa caz, de respingere a cererii; - in cazul autorizarii, Comisia va emite autorizatia care se va inmana titularului cererii prin intermediul autoritatii fiscale teritoriale, sub semnatura de primire a originalului, de la cam.1203, etajul 2. Termen de solutionare : in termen de 30 de zile de la depunerea documentatiei, dosarul complet se transmite Comisiei. Termen de valabilitate: 5 ani, cu incepere de la data de1 a lunii urmatoare celei in care

33

operatorul inregistrat face dovada constituirii garantiei*) in cuantumul si forma aprobate de autoritatea fiscala centrala
(nivelul si forma garantiei, precum si perioada de valabilitate, sunt continute in autorizatia emisa).

Deplasarea produselor supuse accizelor: produsele supuse accizelor, primite in regim suspensiv de catre operatorul inregistrat sunt insotite de documentul administrativ de insotire, conform procedurii stabilite prin norme**). Modificarea autorizatiei : - cand intervin modificari fata de datele initiale, operatorul inregistrat are obligatia de a solicita Comisiei modificarea acesteia, dupa cum urmeaza: pentru fiecare noua locatie in care urmeaza a se realiza receptia de produse supuse accizelor, operatorul inregistrat va depune o cerere la autoritatea fiscala teritoriala, insotita de declaratia privind locatiile in care urmeaza a se realiza receptia, cu cel putin 15 zile inainte de receptia produselor; daca se modifica datele de identificare ale operatorului inregistrat, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii modificarii; daca modificarile intervenite se refera la tipul produselor supuse accizelor, cu cel putin 60 de zile inainte de receptia produselor; - operatorul inregistrat nu poate realiza receptia intr-o locatie neinregistrata la autoritatea fiscala teritoriala si daca nu are atribuit codul de accize. Autoritatea fiscala teritoriala va transmite in termen de 5 zile lucratoare o copie a declaratiei pentru noua locatie la Comisie in vederea atribuirii codului de accize; - dupa atribuirea codului de accize, in termen de 3 zile lucratoare, o copie a declaratiei pe care este inscris acest cod se va transmite autoritatii fiscale a operatorului inregistrat in vederea aducerii atat la cunostinta acestuia cat si la cunostinta autoritatii fiscale teritoriale in raza careia se afla noua locatie, dupa caz. Revocarea autorizatiei : - autorizatia poate fi revocata atunci cand : titularul acesteia nu respecta una din conditiile prevazute la art.1851 din Codul fiscal; operatorul inregistrat savarseste o infractiune la reglementarile vamale sau fiscale. - decizia de revocare se comunica operatorului inregistrat si isi produce efecte de la data cand a fost adusa la cunostinta acestuia; - in cazuri exceptionale, cand interesele legitime ale operatorului inregistrat impun aceasta, Comisia poate decala termenul de intrare in vigiare a deciziei de revocare, la o data ulterioara; - operatorul inregistrat nemultumit poate contesta decizia de revocare, potrivit legislatiei in vigoare; contestarea suspenda efectele juridice ale deciziei de revocare pe perioada solutionarii contestatiei in procedura administrativa. Renuntarea la autorizatie: - daca se doreste renuntarea la autorizatie, operatorul inregistrat are obligatia sa notifice acest fapt Comisiei cu cel putin 60 de zile inainte de data de la care renuntarea la autorizatie isi produce efecte. Temei legal: Art. 1851 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal si pct.122 din normele de aplicare a titlului VII aprobate prin H.G. nr.1.861/2006 si modificat prin H.G. nr.213/2007 si H.G. nr. 1579/2007. *) a se vedea si materialul informativ referitor la garantii

34

**) a se vedea si materialul informativ referitor la documentele administrative de insotire

I.9.5. AUTORIZATIE DE OPERATOR NEINREGISTRAT ACCIZABILE ARMONIZATE ART. 1852 (ANEXA 8)

PRODUSE

- In cazul achizitiilor de produse accizabile provenite de la antrepozitari din alte state membre accize armonizate - conform art.1852 din Codul fiscal Operatorul neinregistrat este persoana fizica sau juridica autorizata in exercitarea profesiei sale sa primeasca cu titlu ocazional produse supuse accizelor in regim suspensiv provenite de la antrepozitari autorizati, altii decat cei de pe teritoriul Romaniei Formular : AUTORIZATIE DE OPERATOR NEINREGISTRAT Documente necesare: - Declaratie pentru obtinerea autorizatiei de operator neinregistrat conform model Anexa nr.8 din normele de aplicare a titlului VII, insotita de documentele prevazute in anexa, care se depune la autoritatea fiscala teritoriala; - Inainte de inregistrarea declaratiei, operatorul neinregistrat trebuie sa constituie o garantie*) la nivelul cuantumului accizelor aferente produselor ce urmeaza a fi receptionate, in contul Ministerului Economiei si Finantelor si sa o aduca la cunostinta autoritatii fiscale teritoriale; - Inscrierea in vectorul fiscal a optiunii de platitor de accize, prin depunerea formularului 010; - la solicitarea autoritatii competente, orice informatie si documente cu privire la:
e) identitatea operatorului neinregistrat propus; f) locul unde se receptioneaza; g) tipurile de produse accizabile ce urmeaza a fi receptionate in fiecare locatie;

nu va primi calitatea de operator neinregistrat, persoana care a comis o infractiune grava sau infractiuni repetate la reglemetarile vamale sau fiscale.

Circuit documente: - declaratia, insotita de documentatie, se verifica de completitudine la camera 1203, etajul 2 si se depune la registratura secretariatului AMAVS, camera 1101, etajul 1, in vederea emiterii autorizatiei; - autoritatea fiscala teritoriala, prin compartimentul cu atributii in domeniul autorizarii, va emite autorizatia, in doua exemplare, care se va inmana operatorului neinregistrat, sub semnatura de primire a originalului, de la cam.1203, etajul 2; - pentru fiecare operatiune in parte, o copie a autorizatiei se transmite antrepozitului fiscal expeditor si va insoti transportul pana la destinatie, fiind anexat documentului administrativ de insotire. Termen de solutionare : in termen de 5 zile lucratoare de la depunerea documentatiei complete; Termen de valabilitate: autorizatia de operator neinregistrat se emite pentru fiecare operatiune de achizitionare de produse in regim suspensiv primite cu titlu ocazional de la antrepozitari autorizati, altii decat cei de pe teritoriul Romaiei;

35

Obligatii ale operatorului neinregistrat: - de a tine evidente distincte privind cantitatile de produse receptionate in regim suspensiv, prin inscrierea, intr-un registru special, a urmatoarelor informatii: tara si denumirea antrepozitului fiscal expeditor, denumirea produselor, unitatea de masura, cantitatea receptionata, numarul de inregistrare al autorizatiei, numarul documentului administrativ de insotire (DAI) aferent, cuantumul accizelor platite si numarul documentului de plata; - produsele supuse accizelor, primite in regim suspensiv de catre operatorul neinregistrat sunt insotite de DAI, conform procedurii prevazute la pct.14 din norme**); - operatorul neinregistrat este obligat ca la primirea produselor accizabile sa anunte autoritatea vamala in raza careia au fost primite produsele si sa pastreze produsele accizabile in locul de receptie cel putin 48 de ore, in vederea verificarii acestora si a certificarii documentului administrativ de insotire de catre reprezentantul acestei autoritati; - sa plateasca acciza in ziua lucratoare imediat urmatoare celei in care au fost receptionate produsele si sa depuna declaratia de accize pentru fiecare operatiune in parte, la autoritatea fiscala competenta, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei la care se refera declaratia; - sa depuna situatia lunara centralizatorare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile, pana la data de 15 a lunii urmatoare celei la care se refera situatia, conform modelului prevazut in anexa nr.14 din norme; - sa accepte orice control ce permite autoritatii fiscale competente sa se asigure de primirea produselor si de plata accizelor aferente. Nota: operatorul neinregistrat nu poate detine sau expedia produse supuse accizelor in regim suspensiv. Temei legal: Art. 1852 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal si pct.123 din normele de aplicare a titlului VII aprobate prin H.G. nr.1.861/2006 si modificat prin H.G. nr.213/2007; art.19210 din Codul fiscal si pct.188 din norme. *) a se vedea si materialul informativ referitor la garantii **) a se vedea si materialul informativ privind DAI

I.9.6. AUTORIZATIE DE OPERATOR REPREZENTANT FISCAL PRODUSE ACCIZABILE ARMONIZATE ART. 1929 (ANEXA 13)

I.9.7. AUTORIZATIE DE UTILIZATOR FINAL ALCOOL ETILIC SI ALTE PRODUSE ALCOOLICE ART.200 (ANEXA 20)
Pentru toti utilizatorii care achizitioneaza produse in regim de scutire de la plata accizelor- alcool etilic si alte produse alcoolice- art.200 din Codul fiscal Formular : AUTORIZATIE DE UTILIZATOR FINAL ( model conform Anexa nr.20 la Normele metodologice de la Titlul VII din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr.1.579/2007) Documente necesare: - cerere scrisa din partea beneficiarului pentru eliberarea autorizatiei de utilizator final, insotita de:

36

actul de constituire- in copie si original- din care sa rezulta ca societatea desfasoara o activitate care necesita consumul de alcool etilic si de alte produse alcoolice; fundamentarea cantitatii ce urmeaza a fi achizitionata in regim de scutire de la plata accizelor la nivelul unui an pentru fiecare produs in parte, identificat prin codul NC si denumirea comerciala.

Circuit documente: - cererea, insotita de documentatie, se verifica la camera 1203, etajul 2 si se depune la registratura secretariatului AMAVS, camera 1101, etajul 1, iar autorizatia se ridica de la camera 1203; - autorizatia se emite in 2 exemplare, cu urmatoarele destinatii: o primul exemplar se pastreaza de catre utilizatorul final. Cate o copie a acestui exemplar va fi transmisa si pastrata de catre antrepozitul fiscal furnizor al produselor accizabile in regim de scutire; o al doilea exemplar se pastreaza de catre autoritatea fiscala teritoriala emitenta. Termen de valabilitate: 12 luni consecutive. Deplasarea produselor si circuitul DAI: - in toate situatiile de scutire directa, livrarea produselor se face la preturi fara accize, iar deplasarea acestora este obligatoriu insotita de exemplarele 2,3 si 4 ale documentului administrativ de insotire (DAI); - la sosirea produsului la operatorul economic utilizator, acesta trebuie sa completeze toate cele 3 exemplare ale DAI la rubricile aferente primitorului si, inainte de desigilarea si descarcarea produsului, sa solicite autoritatii teritoriale vamale in raza careia isi desfasoara activitatea desemnarea unui reprezentant al acesteia, care in maximum 48 de ore trebuie sa efectueze verificarea si certificarea datelor inscrise in documentul administrativ de insotire; - din cele 3 exemplare certificate de supraveghetorul fiscal, exemplarul 3 se transmite de operatorul economic utilizator la antrepozitul fiscal expeditor, iar exemplarul 4 se transmite autoritatii vamale teritoriale in raza careia primitorul isi desfasoara activitatea. Exemplarul 2 ramane la operatorul economic utilizator; - daca in termen de 45 de zile lucratoare de la expedierea produsului, antrepozitul fiscal expeditor nu primeste copia DAI certificat, autoritatea fiscala emitenta, dupa verificarile de rigoare si analiza motivelor care au generat acest fapt, va decide asupra masurii de executare a garantiei constituita de beneficiarul scutirii. Suplimentare cantitati: - in situatii bine justificate, in cadrul aceleiasi perioade de valabilitate a autorizatiei, cantitatea de produse accizabile inscrisa intr-o autorizatie de utilizator final poate fi suplimentata. Obligatii declarative: - operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final au obligatia de a transmite autoritatii fiscale emitente a autorizatiei, lunar, pana la data de 15 a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea, o situatie privind achizitiile de alcool etilic in regim de scutire directa, care va cuprinde: cantitatea de alcool etilic achizitionata, cantitatea de alcool etilic utilizata in scopul pentru care a fost acordata scutirea, stocul de alcool etilic la sfarsitul lunii, cantitatea de produs finit rezultata;

37

Anularea autorizatiei de utilizator final si implicatii fiscale: - neprezentarea situatiei centralizatoare lunare atrage anularea autorizatiei de utilizator final si odata cu acesta plata accizelor aferente cantitatilor achizitionate si utilizate in scopul pentru care a fost emisa autorizatia de utilizator final; - in situatia emiterii pe baza unor date inexacte sau incomplete; - decizia de anulare a autorizatiei de utilizator final se comunica detinatorului si produce efecte incepand cu data emiterii autorizatiei. Temei legal: Art. 200 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal si pct.22. alin.(14)(32) din normele de aplicare a titlului VII aprobate prin H.G. nr.1.861/2006 si modificate prin H.G. nr.213/2007 si H.G. nr.1.579/2007.

I.9.8. AUTORIZATIE DE UTILIZATOR FINAL PRODUSE ENERGETICE ART. 201 alin.(1) lit.e) (ANEXA 20)

- Pentru organizatiile de caritate*) care utilizeaza produse energetice - carbune si combustibili solizi**)conform art.201 alin.(1) lit. e) din Codul fiscal - in cazul achizitiilor intracomunitare se va solicita si atribuirea calitatii de operator inregistrat*) organizatiile care au inscrise in obiectul de activitate si care desfasoara in mod efectiv activitati caritabile cu titlu gratuit in domeniul sanatatii, al protectiei mamei si copilului, al protectiei batranilor, al persoanelor cu handicap, al persoanelor care traiesc in saracie sau in cazuri de calamitati naturale **) in cazul gazului natural nu este obligatorie detinerea acestei autorizatii Formular : AUTORIZATIE DE UTILIZATOR FINAL ( model conform Anexa nr.20 la Normele metodologice de la Titlul VII din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr.1.579/2007) Documente necesare: - cerere scrisa din partea organizatiei de caritate pentru eliberarea autorizatiei de utilizator final, insotita de: - actul de constituire- in copie si original- din care sa rezulta ca societatea desfasoara una din activitatile prevazute mai sus *); - fundamentarea cantitatii ce urmeaza a fi achizitionata in regim de scutire de la plata accizelor la nivelul unui an calendaristic; - orice informatie si documente pe care autoritatea fiscala teritoriala, la care organizatia de caritate este inregistrata ca platitor de impozite si taxe, le considera necesare pentru eliberarea autorizatiilor. Circuit documente: - cererea, insotita de documentatie, se verifica la camera 1203, etajul 2 si se depune la registratura secretariatului AMAVS, camera 1101, etajul 1, iar autorizatia se ridica de la camera 1203; - autorizatia se emite in 2 exemplare, cu urmatoarele destinatii:

38

primul exemplar se pastreaza de catre utilizatorul final. Cate o copie a acestui exemplar va fi transmisa si pastrata de catre antrepozitul fiscal furnizor al produselor accizabile in regim de scutire; al doilea exemplar se pastreaza de catre autoritatea fiscala teritoriala emitenta.

Termen de valabilitate: 3 ani consecutivi. Evidente contabile: - Beneficiarii scutirilor vor tine evidente contabile privind intrarile si consumurile efective de produse achizitionate in regim de scutire; - Livrarea produselor energetice si a electricitatii se face la preturi fara accize. Obligatii declarative: - anual, pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, pentru anul precedent, fiecare organizatie de caritate care detine autorizatie de utilizator final este obligata sa prezinte autoritatii fiscale emitente a autorizatiei, o situatie centralizatoare privind cantitatile de produse energetice achizitionate in decursul unui an calendaristic , cantitatile utilizate in scopul desfasurarii activitatilor caritabile si stocul de produse energetice ramas neutilizat. Anularea autorizatiei de utilizator final si implicatii fiscale: - neprezentarea situatiei centralizatoare lunare atrage anularea autorizatiei de utilizator final si odata cu aceasta plata accizelor aferente cantitatilor achizitionate si utilizate in scopul pentru care a fost emisa autorizatia de utilizator final; - in situatia emiterii pe baza unor date inexacte sau incomplete; - decizia de anulare a autorizatiei de utilizator final se comunica detinatorului si produce efecte incepand cu data emiterii autorizatiei. Temei legal: Art. 201 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal si pct.23.3. din normele de aplicare a titlului VII aprobate prin H.G. nr.1.861/2006 si modificate prin H.G. nr.213/2007 si H.G. nr.1.579/2007.

I.9.9. AUTORIZATIE DE UTILIZATOR FINAL PRODUSE ENERGETICE ART. 201 alin.(1) lit.h) (ANEXA 20)
Pentru titularii centralelor de productie de energie electrica, ai centralelor combinate de energie electrica si termica, precum si operatorii economici utilizatori ai produselor energetice prevazute la art.201 alin.(1) lit. h) din Codul fiscal - in cazul achizitiilor intracomunitare se va solicita si atribuirea calitatii de operator inregistratFormular : AUTORIZATIE DE UTILIZATOR FINAL ( model conform Anexa nr.20 la Normele metodologice de la Titlul VII din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr.1.579/2007) Documente necesare: - cerere scrisa din partea beneficiarului pentru eliberarea autorizatiei de utilizator final, insotita de: - actul de constituire- in copie si original- din care sa rezulta ca societatea desfasoara o activitate de productie de energie electrica sau productie combinata de energie electrica si termica;

39

fundamentarea cantitatii ce urmeaza a fi achizitionata in regim de scutire de la plata accizelor la nivelul mediei anuale a cantitatilor utilizate in ultimii 3 ani. Pentru operatorii care nu au activitate de minimum 3 ani, cantitatile vor fi estimate pe baza normelor de consum si a productiei preconizate a se realiza.

Circuit documente: - cererea, insotita de documentatie, se verifica la camera 1203, etajul 2 si se depune la registratura secretariatului AMAVS, camera 1101, etajul 1, iar autorizatia se ridica de la camera 1203; - autorizatia se emite in 2 exemplare, cu urmatoarele destinatii: o primul exemplar se pastreaza de catre utilizatorul final. Cate o copie a acestui exemplar va fi transmisa si pastrata de catre antrepozitul fiscal furnizor al produselor accizabile in regim de scutire; o al doilea exemplar se pastreaza de catre autoritatea fiscala teritoriala emitenta. Termen de valabilitate: 3 ani. Evidente contabile: - Beneficiarii scutirilor vor tine evidente contabile privind intrarile si consumurile efective de produse achizitionate in regim de scutire; - Livrarea produselor energetice si a electricitatii se face la preturi fara accize. Deplasarea produselor si circuitul DAI: - in toate situatiile de scutire directa, livrarea produselor se face la preturi fara accize, iar deplasarea acestora este obligatoriu insotita de exemplarele 2,3 si 4 ale documentului administrativ de insotire (DAI); - la sosirea produsului la operatorul economic utilizator, acesta trebuie sa completeze toate cele 3 exemplare ale DAI la rubricile aferente primitorului si, inainte de desigilarea si descarcarea produsului, sa solicite autoritatii teritoriale vamale in raza careia isi desfasoara activitatea desemnarea unui reprezentant al acesteia, care in maximum 48 de ore trebuie sa efectueze verificarea si certificarea datelor inscrise in documentul administrativ de insotire; - din cele 3 exemplare certificate de supraveghetorul fiscal, exemplarul 3 se transmite de operatorul economic utilizator la antrepozitul fiscal expeditor, iar exemplarul 4 se transmite autoritatii vamale teritoriale in raza careia primitorul isi desfasoara activitatea. Exemplarul 2 ramane la operatorul economic utilizator; - daca in termen de 45 de zile lucratoare de la expedierea produsului, antrepozitul fiscal expeditor nu primeste copia DAI certificat, autoritatea fiscala emitenta, dupa verificarile de rigoare si analiza motivelor care au generat acest fapt, va dispune incasarea accizelor aferente cantitatilor inscrise in document. Obligatii declarative: - trimestrial, pana la data de 15 a lunii imediat urmatoare trimestrului, detinatorii de autorizatii de utilizator final sunt obligati sa prezinte autoritatii fiscale emitente a autorizatiei, o situatie centralizatoare privind cantitatile de produse energetice achizitionate in cursul unui trimestru, cantitatile utilizate in scopul desfasurarii activitatilor pentru care se acorda scutirea si stocul de produse energetice ramas neutilizat.

40

Anularea autorizatiei de utilizator final: - neprezentarea situatiei centralizatoare lunare atrage anularea autorizatiei de utilizator final; - in situatia emiterii pe baza unor date inexacte sau incomplete; - decizia de anulare a autorizatiei de utilizator final se comunica detinatorului si produce efecte incepand cu data emiterii autorizatiei.

Temei legal: Art. 201 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal si pct.23.2. din normele de aplicare a titlului VII aprobate prin H.G. nr.1.861/2006 si modificate prin H.G. nr.213/2007 si H.G. nr.1.579/2007.

I.9.10. AUTORIZATIE DE UTILIZATOR FINAL PRODUSE ENERGETICE ART. 201 alin.(1) lit.k) (ANEXA 20)
Pentru orice produs energetic*) achizitionat direct de la operatori economici producatori, importatori sau distribuitori, utilizat drept combustibil pentru incalzirea spitalelor, sanatoriilor, azilelor de batrani, orfelinatelor si altor institutii de asistenta sociala, institutiilor de invatamant si lacasurilor de cult, conform art.201 alin.(1) lit. k) din Codul fiscal - in cazul achizitiilor intracomunitare se va solicita si atribuirea calitatii de operator inregistrat*)in cazul gazului natural nu este obligatorie detinerea acestei autorizatii Formular : AUTORIZATIE DE UTILIZATOR FINAL ( model conform Anexa nr.20 la Normele metodologice de la Titlul VII din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr.1.579/2007) Documente necesare: cerere scrisa din partea beneficiarului pentru eliberarea autorizatiei de utilizator final, insotita de: actul de constituire- in copie si original- din care sa rezulta ca societatea desfasoara o activitate in domeniul vizat de art.201 alin.(1) lit.k) din Codul fiscal; fundamentarea cantitatii ce urmeaza a fi achizitionata in regim de scutire de la plata accizelor la nivelul mediei anuale a cantitatilor utilizate in ultimii 3 ani. Pentru operatorii care nu au activitate de minimum 3 ani, cantitatile vor fi estimate pe baza datelor determinate in functie de perioada de utilizare a combustibilului pentru incalzire si de parametrii tehnici ai instalatiilor.

Circuit documente: cererea, insotita de documentatie, se verifica la camera 1203, etajul 2 si se depune la registratura secretariatului AMAVS, camera 1101, etajul 1, iar autorizatia se ridica de la camera 1203; autorizatia se emite in 2 exemplare, cu urmatoarele destinatii: o primul exemplar se pastreaza de catre utilizatorul final. Cate o copie a acestui exemplar va fi transmisa si pastrata de catre antrepozitul fiscal furnizor al produselor accizabile in regim de scutire; o al doilea exemplar se pastreaza de catre autoritatea fiscala teritoriala emitenta.

41

Termen de valabilitate: 3 ani. Evidente contabile: - Beneficiarii scutirilor vor tine evidente contabile privind intrarile si consumurile efective de produse achizitionate in regim de scutire; - Livrarea produselor energetice si a electricitatii se face la preturi fara accize. Deplasarea produselor si circuitul DAI: - in toate situatiile de scutire directa, livrarea produselor se face la preturi fara accize, iar deplasarea acestora este obligatoriu insotita de exemplarele 2,3 si 4 ale documentului administrativ de insotire (DAI); - la sosirea produsului la operatorul economic utilizator, acesta trebuie sa completeze toate cele 3 exemplare ale DAI la rubricile aferente primitorului si, inainte de desigilarea si descarcarea produsului, sa solicite autoritatii teritoriale vamale in raza careia isi desfasoara activitatea desemnarea unui reprezentant al acesteia, care in maximum 48 de ore trebuie sa efectueze verificarea si certificarea datelor inscrise in documentul administrativ de insotire; - din cele 3 exemplare certificate de supraveghetorul fiscal, exemplarul 3 se transmite de operatorul economic utilizator la antrepozitul fiscal expeditor, iar exemplarul 4 se transmite autoritatii vamale teritoriale in raza careia primitorul isi desfasoara activitatea. Exemplarul 2 ramane la operatorul economic utilizator; - daca in termen de 45 de zile lucratoare de la expedierea produsului, antrepozitul fiscal expeditor nu primeste copia DAI certificat, autoritatea fiscala emitenta, dupa verificarile de rigoare si analiza motivelor care au generat acest fapt, va stabili obligatia de plata a accizelor in sarcina utilizatorului. Obligatii declarative: - trimestrial, pana la data de 15 a lunii imediat urmatoare trimestrului, detinatorii de autorizatii de utilizator final sunt obligati sa prezinte autoritatii fiscale emitente a autorizatiei, o situatie centralizatoare privind cantitatile de produse energetice achizitionate in decursul unui trimestru, cantitatile utilizate in scopul desfasurarii activitatilor pentru care se acorda scutirea si stocul de produse energetice ramas neutilizat. Anularea autorizatiei de utilizator final si implicatii fiscale: - neprezentarea situatiei centralizatoare trimestriale atrage anularea autorizatiei de utilizator final si odata cu aceasta plata accizelor aferente cantitatilor achizitionate si utilizate in scopul pentru care a fost emisa autorizatia de utilizator final; - in situatia emiterii pe baza unor date inexacte sau incomplete; - decizia de anulare a autorizatiei de utilizator final se comunica detinatorului si produce efecte incepand cu data emiterii autorizatiei. Temei legal: Art. 201 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal si pct.23.7. alin.(1)(18) din normele de aplicare a titlului VII aprobate prin H.G. nr.1.861/2006 si modificat prin H.G. nr.213/2007si H.G. nr.1.579/2007.

42

I.9.11. AUTORIZATIE DE IMPORTATOR PRODUSE INTERMEDIARE SI ALCOOL ETILIC SI TUTUN PRELUCRAT ART. 205 (ANEXA 23)
- Conform art.205 din Codul fiscalFormular : AUTORIZATIE DE IMPORTATOR PENTRU PRODUSELE ALCOOLICE SI PRODUSELE DIN TUTUN SUPUSE MARCARII (care se elibereaza de MFP, dupa verificarea documentatiei la nivelul directiei generale) Documente necesare: - cerere tip, conform model Anexa nr.23 la normele de aplicare a Titlului VII din Codul fiscal, insotita de urmatoarele documente: - documente legale de constituire ale solicitantului, cu toate modificarile intervenite pana la data solicitarii autorizatiei ; - certificatul de atestare fiscala; - extrase din cazierele judiciare ale administratorilor si directorilor executivi; - declaratia solicitantului privind sediul social si orice alte locuri in care urmeaza sa-si desfasoare activitatea de import, precum si adresele acestora; - contractele incheiate direct intre importator si producatorul extern sau reprezentantul acestuia; - scrisoare de bonitate bancara; - dovada constituirii unei garantii *) corespunzatoare unei cote de 6% sau de 8,33%, in cazul tutunului prelucrat, din suma totala a accizelor aferente produselor importate in anul anterior sau din accizele estimate, aferente produselor ce urmeaza a fi realizate ori achizitionate pe parcursul unui an, in situatia unui nou importator autorizat. Circuit documente: - documentele prezentate in fotocopie se certifica de autoritatea fiscala teritoriala pentru conformitate cu originalul; - cererea, insotita de documentatie, se verifica la camera 1203, etajul 2 si se depune la registratura generala, in vederea transmiterii la MFP pentru aprobarea si eliberarea autorizatiei. Termen de solutionare: Autorizatia de importator se elibereaza de catre autoritateain termen de 60 de zile de la data depunerii documentatiei complete.

Temei legal : Art. 205 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal si pct.27 din normele de aplicare a titlului VII aprobate prin H.G. nr.44/2004 si completat cu alin.(21) prin H.G. nr.213/2007. *)referitor la constituirea si actualizarea garantiei- vezi material documentar-

I.9.12. AUTORIZATIE DE OPERATOR ECONOMIC PRODUSE ACCIZABILE NEARMONIZATE ART. 209 (ANEXA 29)
- In cazul achizitiilor de produse accizabile provenite de la antrepozitari din alte state membre accize nearmonizate - conform art.209 din Codul fiscal

43

Formular : AUTORIZATIE DE OPERATOR ECONOMIC

Documente necesare: - cerere de autorizare ca operator economic conform model Anexa nr.29 din normele de aplicare a titlului VII, insotita de documentele prevazute in anexa, fiind obligatorie cel putin o locatie in care urmeaza sa se realizeze receptia de produse supuse accizelor provenite de la antrepozitari din alte state membre; - in situatia in care receptia produselor se realizeaza in mai multe locatii, cererea va fi insotita de o declaratie privind locatiile in care urmeaza a se realiza receptia produselor accizabile; - dovada inregistrarii locatiilor prin declaratia privind sediile secundare (formular cod MFP 14.13.01.99/b) la autoritatea fiscala teritoriala unde este inregistrat ca platitor de impozite si taxe ; - la solicitarea autoritatii competente, orice informatie si documente cu privire la:
a) identitatea operatorului inregistrat propus; b) amplasarea si capacitatea maxima de depozitare a locurilor de receptie; c) tipurile de produse accizabile ce urmeaza a fi receptionate in fiecare locatie; d) capacitatea operatorului inregistrat propus de a asigura garantia conform prevederilor legale.

Circuit documente: - cererea, insotita de documentatie, se verifica la camera 1203, etajul 2 si se depune la registratura secretariatului AMAVS, camera 1101, etajul 1, in vederea eliberarii autorizatiei, care se va remite titularului sub semnatura; Termen de solutionare : in termen de 30 de zile de la depunerea documentatiei complete. Termen de valabilitate: 3 ani, cu incepere de la data de1 a lunii urmatoare celei in care operatorul inregistrat face dovada constituirii garantiei*) in cuantumul si forma aprobate de autoritatea fiscala teritoriala
(nivelul si forma garantiei, precum si perioada de valabilitate, sunt continute in autorizatia emisa).

Deplasarea produselor supuse accizelor: produsele supuse accizelor, primite de catre operatorul economic, sunt insotite de documentul comercial care atesta achizitia intracomunitare. Modificarea autorizatiei : - cand intervin modificari fata de datele initiale, operatorul economic are obligatia de a solicita autoritatii fiscale teritoriale modificarea acesteia, dupa cum urmeaza: pentru fiecare noua locatie in care urmeaza a se realiza receptia de produse supuse accizelor, operatorul economic va depune o cerere, insotita de declaratia privind locatiile in care urmeaza a se realiza receptia, cu cel putin 15 zile inainte de receptia produselor; daca se modifica datele de identificare ale operatorului economic, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii modificarii; daca modificarile intervenite se refera la tipul produselor supuse accizelor, cu cel putin 60 de zile inainte de receptia produselor; - operatorul economic nu poate realiza receptia intr-o locatie neinregistrata la autoritatea fiscala teritoriala.

44

Revocarea autorizatiei : - autorizatia poate fi revocata atunci cand operatorul economic savarseste o infractiune la reglementarile vamale sau fiscale; - decizia de revocare se comunica operatorului economic si isi produce efecte de la data cand a fost adusa la cunostinta acestuia; - in cazuri exceptionale, cand interesele legitime ale operatorului economic impun aceasta, autoritatea fiscala emitenta a autorizatiei poate decala termenul de intrare in vigiare a deciziei de revocare, la o data ulterioara; - operatorul economic nemultumit poate contesta decizia de revocare, potrivit legislatiei in vigoare; contestarea suspenda efectele juridice ale deciziei de revocare pe perioada solutionarii contestatiei in procedura administrativa. Renuntarea la autorizatie: - daca se doreste renuntarea la autorizatie, operatorul economic are obligatia sa notifice acest fapt autoritatii fiscale emitente a autorizatiei cu cel putin 60 de zile inainte de data de la care renuntarea la autorizatie isi produce efecte. Temei legal: Art. 209 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal si pct.302 din normele de aplicare a titlului VII aprobate prin H.G. nr.1.861/2006 si modificat prin H.G. nr.213/2007. *) a se vedea si materialul informativ referitor la garantii

I.9.13. ATESTAT PENTRU DISTRIBUIRE SI COMERCIALIZARE ANGRO BAUTURI ALCOOLICE SI PRODUSE DIN TUTUN (ANEXA 1 OMFP 334/2005)
- Conform art.2441 din Codul fiscalFormular : ATESTAT PENTRU DISTRIBUTIE SI COMERCIALIZARE ANGRO DE PRODUSE SUPUSE ACCIZELOR (Conform model anexa nr.2 la Ordinul MFP nr.334/2005) Documente necesare: - Cerere de inregistrare si atestare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun (model anexa nr.1 din OMFP nr.334/2005); - copie dupa dovada de detinere legala a spatiului (act de proprietate, contract de inchiriere, contract de comodat, contract de asociere, dupa caz sau cu orice titlu legal); - copie act aditional inregistrat la oficiul registrului comertului privind deschidere punct de lucru cu obiect de activitate comert angro bauturi alcoolice si/sau tutun; - copie dupa certificatul de inmatriculare sau certificat de inregistrare fiscala, dupa caz, precum si orice informatii si inscrisuri suplimentare; - copie de pe documentul privind achizitia mijloacelor de verificare a banderolelor (pentru produsele care se timbreaza); - la modificarea ulterioara a unor date inscrise initial in formularul Cerere de inregistrare si atestare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun, se va depune o noua cerere pentru emiterea atestatului, caz in care se va depune, o data cu cererea, atestatul, in original, in vederea anularii. Circuit documente: - cererea, insotita de documentatie, se verifica la camera 1203, etajul 2 si se depune la registratura secretariatului AMAVS, camera 1101, etajul 1, iar atestatul se ridica de la camera 1203.

45

Termen de solutionare: - cererea se solutioneaza in termen de 30 de zile, iar atestatul se emite in format informatic; - atestatele emise in perioada 1-15 a lunii sunt valabile incepand cu data de 16 a lunii, iar atestatele emise in perioada 16-sfarsitul lunii sunt valabile incepand cu data de 1 a lunii urmatoare; - anularea Atestatului pentru distributie si comercializare angro pe produse supuse accizelor, emis anterior cererii prin care se modifica datele inscrise initial in cerere, produce efecte de la data valabilitatii noului atestat.

Temei legal : Art.2441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si OMFP nr. 334/23.03.2005 pentru
aprobarea modelului si continutului Cererii de inregistrare si atestare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun si Atestatului pentru distributie si comercializare angro de produse supuse accizelor, in conditiile art. 244^1 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a Instructiunilor privind procedura de solutionare a Cererii de inregistrare si atestare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun (M. Of. Nr. 258/29.03.2005).

Formular B2. APROBARE MIJLOACELOR FIXE

PENTRU

TRECEREA

IN

CONSERVARE

Documente necesare: - cerere pentru trecerea in conservare a mijloacelor fixe, conform H.G. nr.909/1997; - copie de pe hotararea Consilului de Administratie al persoanei juridice; - lista mijloacelor fixe si amortizarea aferenta; - justificarea trecerii in conservare a mijloacelor fixe. Circuit documente: - cererea, intocmita in 2 exemplare, se depune la registratura organului fiscal de arondare, urmand ca aprobarea sa fie comunicata prin posta, la adresa indicata.

- pentru contribuabili inregistrati la AFP contribuabili mijlocii Denumire compartiment:Biroul Registru contribuabili,declaratii fiscale si bilanturi contribuabili mijlocii(formularele C1- C2) Camera: 1704,etaj7 Program de lucru: zilnic, 8-16 Telefon: 0232-213332, interior: 1705

- pentru contribuabili inregistrati la AFP mun.Iasi Denumire compartiment:Biroul Registru contribuabili,declaratii fiscale bilanturi persoane juridice(formularele C1-C2) Camera: 113,corpB,mezanin Program de lucru: zilnic, 8-16 Telefon: 0232-213332, interior: 2118

si

46

Formular C1. CERTIFICAT ECONOMICO-FINANCIAR PENTRU PRELUNGIREA DREPTULUI DE SEDERE A STRAINILOR PE TERITORIUL ROMANIEI Documente necesare: - cerere scrisa pentru eliberarea certificatului cuprinzand mentiuni referitoare la cifra de afaceri, investitii totale, contul de profit si pierdere, dividende calculate si platite asociatilor ori reinvestite, s.a; - copie de pe pasaport si permisul de sedere; - certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice; - ultima raportare contabila anuala a societatii la care este actionar sau asociat cu atributii de conducere si administrare, precum si procesul verbal de repartizare a profitului; - certificatul constatator de la oficiul registrului comertului; - copie dupa certificatul de inmatriculare (CUI); - copie dupa ultima balanta; - copie dupa ultimul decont de TVA si declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consilidat Circuit documente: - cererea, insotita de documentatie, se verifica de catre compartiment si se depune la registratura organului fiscal din a carui raza teritoriala este inregistratat iar certificatul se ridica de la organul fiscal unde este arondat. Formular C2. REGISTRU METALE PRETIOASE Documente necesare , circuit si solutionare: - Registrul special de evidenta a operatiunilor cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, conform model aprobat prin Ordinul MFP nr.1809/2004(M.Of. nr.1201/2004), snuruit si sigilat se inregistreaza la organul fiscal unde esteinregistrat. - Registrul special se procura pentru fiecare punct de lucru/sediu secundar.

Denumire compartiment: Camera: Program de lucru: Telefon:

Compartimentul de Indrumare si proceduri fiscale (formularul D3) 1201, etaj 2 zilnic, 8-16 0232-213332, interior: 1908

monitorizare

Formular D3. DECIZIE DE SCUTIRE DE LA PLATA DATORIEI VAMALE A UNOR CATEGORII DE BUNURI ( Model Anexa nr.2 la Ordinul MEF nr.492/2007) Documente necesare: - cerere tip, conform model anexa nr.1 la procedura stabilita prin Ordinul M.E.F nr.492/2007; - copii de pe actul de infiintare;

47

copie de pe statut( dupa caz); copie de pe certificatul de inregistrare fiscala (CUI); referat al administratiei finantelor publice in a carui raza teritoriala isi are sediul social solicitantul, din care sa rezulte ca acesta a respectat disciplina financiara, respectiv ca a achitat obligatiile fiscale si ca a depus declaratiile aferente. Exceptie fac ministerele si alte institutii ale administratiei publice centrale si locale.

Circuit documente: Pasul 1.: - se solicita, pe baza de cerere, organului fiscal competent, eliberarea unui referat, din care sa rezulte ca solicitantul a respectat disciplina financiara, respectiv ca a achitat obligatiile fiscale si ca a depus declaratiile aferente; - cererea se depune la registratura administratiei finantelor publice in a carui raza teritoriala isi are sediul social solicitantul; - referatul se ridica de la compartimentul desemnat (in cazul AFP mun.Iasi: Serviciul Colectare, executare silita- persoane juridice, camera 103, mezanin); Pasul 2.: 15. cererea, insotita de documentatie, se verifica la camera 1201, etajul 2 si se depune la registratura directiei generale, iar decizia se ridica de la camera 1201, pe baza numarului de inregistrare a cererii; Pasul 3: depunerea raportului anual de catre solicitant CERTIFICAT DIGITAL IN VEDEREA DEPUNERII ON-LINE A DECLARATIILOR FISCALE.(CF. OMEF NR.2210/2006 si OMEF NR.1123/2007)

- pentru contribuabili inregistrati la AFP contribuabili mijlocii Denumire compartiment:Biroul Registru contribuabili,declaratii bilanturi contribuabili mijlocii Camera: 1704,etaj7 Program de lucru: zilnic, 8-16 Telefon: 0232-213332, interior: 1705

fiscale

si

- pentru contribuabili inregistrati la AFP mun.Iasi Denumire compartiment:Biroul Registru contribuabili,declaratii bilanturi persoane juridice Camera: 110,corpB,mezanin Program de lucru: zilnic, 8-16 Telefon: 0232-213332, interior: 1910

fiscale

si

Documente necesare: - solicitarea certificatului digital pe internet se face prin inregistrarea persoanei imputernicite pentru semnarea declaratiilor ca utilizator al serviciului Depunere declaratii si totodata ,prin depunerea formularului 140Cerere pentru obtinerea certificatului digital,formular care se gaseste pe site-ul ANAF. - aceasta cerere se completeaza ,se transmite electronic si se listeaza urmand ca pagina a doua sa fie depusa la DGFPJ IASI impreuna cu urmatoarele documente:actul de autorizare a functionarii contribuabilului,in original si

48

copie;documentul de identitate a solicitantului,in original si copie;documentul eliberat de contribuabil, din care rezulta dreptul solicitantului de a semna declaratiile fiscale pentru contribuabil.

Circuit documente: - toate documentele se depun la birourile mentionate iar informatiile necesare pentru ridicarea certificatului digital se transmit persoanei solicitanta prin posta electronica, la adresa se e-mail mentionata in cererea pentru obtinerea certificatului digital.

49

II . ACTIVITATEA DE PRIMIRE A DECLARATIILOR, ALTE RAPORTARI


II.1. DECLARARE IMPOZITE, TAXE SI CONTRIBUTII
-pentru contribuabili inregistrati la AFP contribuabili mijlociiDenumire compartiment: Ghiseele de primire declaratii Camera: parter Program de lucru: zilnic, 8-16 Telefon: 0232-213332, interior: 2214 -pentru contribuabili inregistrati la AFP municipiului IasiDenumire compartiment: Ghiseele de primire declaratii (cu exceptia formularelor de la poz. 8-11 si 16-25, care se depun la sediul din str.Sf.Lazar nr.1) Camera: 112, 113, corp B, mezanin Program de lucru: zilnic, 8-16 Telefon: 0232-213332, interior: 2117, 2118 -pentru contribuabili inregistrati ca sedii secundare a marilor contribuabiliDenumire compartiment: Ghiseele de primire declaratii Camera: parter Program de lucru: zilnic, 8-16 Telefon: 0232-213332, interior: 2214

Formulare si termene de depunere: 1. Formular 010 Declaratie de inregistrare fiscala/ Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice , asocieri si alte entitati fara oersonalitate juridica cod 14.13.01.10.11/1 Se completeaza de persoanele juridice,asocierile si alte entitati fara personalitate juridica .Se utilizeaza la atribuirea codului de identificare fiscala si eliberarea certificatului de inregistrare fiscala,precum si la actualizarea informatiilor. 2. Formular 020 Declaratie de inregistrare fiscala/ Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane cod 14.13.01.10.11/2 Se completeaza de persoanele fizice ,altele decat cele care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere.Se utilizeaza la atribuirea codului de identificare fiscala si eliberarea certificatului de inregistrare fiscala, precum si la actualizarea informatiilor.

50

3. Formular 030 Declaratie de inregistrare fiscala/ Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice straine cod 14.13.01.10.11/3 Se completeaza de persoanele fizice straine care obtin venituri din activitati independente,de natura celor prezentate mai sus ,la formularul 020. 4. Formular 040 Declaratie de inregistrare fiscala/ Declaratie de mentiuni pentru institutiile publice cod 14.13.01.10.11/4 Se completeaza de institutii publice .Se utilizeaza la atribuirea codului de identificare fiscala si eliberarea certificatului de inregistrare fiscala, precum si la actualizarea informatiilor. 5. Formular 050 Cerere de inregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului cod 14.13.01.99/c Cererea se depune in cazul in care domiciliul fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social ,ori in cazul in care contribuabilul isi schimba domiciliul fiscal declarat anterior. 6. Formular 060 Declaratie de inregistrare fiscala/ Declaratie de mentiuni pentru sediile secundare cod 14.13.04.16 Se utilizeaza la inregistrarea sediilor secundare care au obligatii de plata . 7. Formular 070 Declaratie de inregistrare fiscala/ Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere cod 14.13.01.10.11/5 Se completeaza de contribuabilii persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere.Sunt exceptati contribuabilii care desfasoara exclusiv activitati intr-o forma de asociere. 8. Formular 080 Declaratie de modificare a domiciliului fiscal cod 14.13.01.10.11/6 Se completeaza de asocierile si alte entitati fara personalitate juridica.

51

9. Formular 090 Declaratie de inregistrare fiscala/ Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti stabiliti in spatiul comunitar care se inregistreaza direct cod 14.13.01.10.11/n Contribuabilii nerezidenti stabiliti in spatiul comunitar,care au dreptul de a se inregistra direct in Romania. 10. Formular 091 Declaratie de inregistrare in scopuri de TVA/ Declaratie de mentiuni a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare cod 14.13.01.10.11/a Persoana impozabila care nu este inregistrata si care nu are obligatia sa se inregistreze, conform art.153 din Codul Fiscal , si persoana juridica neimpozabila care are obligatia sau opteaza sa se inregistreze pentru efectuarea achizitiilor intracomunitare,potrivit art.153cu1 din Codul fiscal, depun la organul fiscal competent in a carui raza teritoriala isi au domiciliul fiscal acest formular. 11. Formularul 100 Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat cod 14.13.01.01/a; Poz. 8 26 si 80 81 (Accize), poz. 27 (Impozit la titeiul din productia interna), poz. 64 (Taxa de timbru social asupra valorii autovehiculelor noi din import, capacitate cilindrica de minim 2000 cm3), poz. 65 66 ( Taxa de jocuri de noroc), poz. 67(Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc), poz. 73 -76 (Contributii pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate) din Nomenclatorul obligatiilor fiscale: - lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare; Nota: declaratiile de accize si impozit la titeiul din productie interna se depun pentru fiecare luna, indiferent daca se datoreaza sau nu plata accizei si impozitului pentru luna respectiva. Temei legal : OMFP nr.80/16.01.2007 (M.Of. nr.93/06.02.2007), modificat si completat prin OMEF nr.1.122/05.09.2007 (M.Of. nr.628/13.09.2007). 12. Formularul Ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) cu valoare declarativa; pana la data de 25 a lunii urmatoare perioadei de raportare; 13. Formularul 300 Decont privind taxa pe valoarea adaugata, cod 14.13.01.02; pana la data de 25 a lunii urmatoare perioadei de raportare;

52

14. Formularul 710 Declaratie rectificativa, cod 14.13.01.00/r;

ori de cate ori se considera necesar, in interiorul termenului de prescriptie, cu exceptia situatiilor in care are loc inspectia fiscala si/sau este in executare silita;
15. Formularul 101 Declaratie privind impozitul pe profit, cod 14.13.01.04; pana la data de 15 februarie a anului urmator, sau, dupa caz, pana la data depunerii situatiilor financiare anuale; pentru societatile care inceteaza sa existe, cu 10 zile inainte de data inregistrarii la oficiul registrului comertului 16.Formularul 120 Decont privind accizele cod 14.13.01.03; pana la data de 25 a lunii urmatoare perioadei de raportare; 17.Formularul 121 Declaratie privind accizele aferente diferentelor de produse accizabile transportate in regim suspensiv Cod 14.13.01/d in termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului de 45 de zile lucratoare de la data expedierii produsului accizabil; Temei legal : OMFP nr. 110/24.01.2007 (M.Of. nr.121/19.02.2007), modificat prin OMEF nr. 532/03.04.2007 (M.Of. nr.260/18.04.2007) si OMEF nr.1.179/11.09.2007( M.Of. nr.640/19.09.2007).

18.Formularul 130 Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna cod 14.13.01.05; anual, pana la date de 30 aprilie a anului urmator celui de raportare; 19.Formularul 205 Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa cod 14.13.01.13/I pana in ultima zi a lunii februarie sau, dupa caz, 30 iunie a anului curent pentru anul expirat;

53

20. Formularul 208 Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal cod 14.13.01.13/10i; semestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare incheierii semestrului; 21. Formularul 210 Fisa fiscala privind impozitul pe veniturile din salarii cod 14.13.01.13/1; pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul precedent; 22. Formularul 226 Declaratie privind impozitul datorat pe castigul din transferul titlurilor de valoare ,altele decat titlurile de participare la fondurile deschise de investitii si partide sociale cod 14.13.01.13/11p; pana la data de 25 ianuarie a anului fiscal incheiat; 23. Formularul 301 Decont special de taxa pe valoarea adaugata, cod 14.13.01.02/s; pana la 25 a lunii urmatoare celei in care are loc operatiunea; 24. Formularul 390 VIESDeclaratie recapitulativa privind livrarile /achizitiile intracomunitare de bunuri, cod 14.13.01.02/r; se depune trimestrial ,pana la 25 inclusiv a lunii urmatoare incheierii trimestrului;

25. Formularul 392Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul 2007, cod 14.13.01.02/i; se depune pana la data de 1 martie 2008 inclusiv;

26. Formularul 393Declaratie informativa privind veniturile obtinute din vanzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane ,cu locul de plecare din Romania, cod 14.13.01.02/v; se depune pana la data de 1 martie 2008 inclusiv;

54

27. Formularul 394Declaratie informativa privind livrarile/ prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national, cod 14.13.01.02/f; se depune semestrial pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare incheierii semestrului de raportare; 28. Formularul 140 Cerere pentru obtinerea certificatului digital Se completeaza si se transmite prin internet de contribuabilii care doresc sa depuna declaratiile 100,101,120,300,301,710 prin internet.

29. Formularul 141 Cerere pentru revocarea certificatului digital

Revocarea certificatului digital se solicita de titularul acestuia. 30. Formularul 209 Declaratie privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal cod 14.13.01.13/10 in maxim 5 zile de la data instrainarii bunului; 31. Formularul 207 Declaratie speciala privind veniturile din activitati agricole cod 14.13.01.13/9s; pana pe data de 15 mai a anului urmator celui de realizare a venitului;

32. Formularul Declaratie anuala privind impozitul pe reprezentante, cod 14.13.01.17; pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul precedent; 33. Formularul Declaratie fiscala privind infiintarea sau desfiintarea unei reprezentante in cursul anului fiscal, cod 14.13.01.17/r;

34. Formularul 308 Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania ,stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene, cod 14.13.03.02/8; se depune in termen de 6 luni de la incheierea anului calendaristic in care taxa devine exigibila;

55

35. Formularul 122 Declaratie privind accizele aferente diferentelor de produse accizabile transportate in regim suspensiv Declaratia se depune de catre antrepozitul autorizat, in cazul neprimirii exemplarului 3 al documentului administrativ de insotire de la antrepozitul fiscal primitor,in situatia livrarilor de produse accizabile in regim suspensiv, in maximum 5 zile de la expirarea termenului de 45 de zile lucratoare de la data expedierii produsului accizabil;

36. Formularul 200 Declaratie speciala privind veniturile realizate, cod 14.13.01.13; pana pe data de 15 mai a anului urmator celui de realizare a venitului; 37. Formularul 201 Declaratie privind veniturile din strainatate cod 14.13.01.13/7; pana pe data de 15 mai a anului urmator celui de realizare a venitului; 38. Formularul 204 Declaratie anuala de venit pentru asociatiile fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice cod 14.13.01.13/2i; pana pe data de 15 martie a anului urmator celui de realizare a venitului; 39. Formularul 215 Declaratie privind veniturile din activitati agricole,impunere pe norme de venit cod 14.13.01.13/9; Se completeaza de catre personele fizice care realizeaza venituri in bani si/sau in natura provenind din cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, in sere si solarii, din cultivarea si valorificarea arbustilor,plantelor decorative si ciupercilor si altele asemenea pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit.Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal , prin scrisoare recomandata. 40. Formularul 230 Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual cod 14.13.04.13; pana pe data de 15 mai a anului urmator celui de realizare a venitului; 41. Formularul 231 Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual datorat cod 14.13.04.13/1; Se completeza de contribuabilii care au realizat venituri din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit. Se depune pana la data de 15 mai a anului urmator celui de realizare a venitului;

56

42. Formularul 206 Declaratie privind veniturile din strainatate a caror impunere in Romania este finala cod 14.13.01.13/8; pana pe data de 15 mai a anului urmator celui de realizare a venitului;

43. Formularul 220 Declaratie privind veniturile estimate din cedarea folosintei bunurilor cod 14.13.01.13/3p; in termen de 15 zile de la data incheierii contractului intre parti, odata cu inregistrarea acestuia; 44. Formularul 221 independente Declaratie privind veniturile estimate din activitati

cod 14.13.01.13/4p; in termen de 15 zile de la data inregistrarii; 45. Formularul 222 Declaratie privind veniturile estimate din activitati agricole cod 14.13.01.13/9p; pana la data de 31 ianuarie a anului urmator (pentru norma de venit) sau, dupa caz, in termende 15 zile de la data inceperii activitatii;

46. Formularul 223 Declaratie privind veniturile estimate pentru asociatiile fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice cod 14.13.01.13/1i; in termen de 15 zile de la data inregistrarii;

47. Formularul 224 Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Roamania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania cod 14.13.01.13/5; lunar, in termen de 25 de zile de la expirarea lunii in care s-a realizat venitul; 48. Formularul 225 Declaratie informativa privind inceperea/incetarea activitatii persoanelor fizice romane cu domiciliul in Romania care desfasoara activitate in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii din strainatate cod 14.13.01.13/5i; in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.

57

49. Formularul 400 Declaratie informativa privind veniturile din economii obtinute din Romania de persoanele fizice rezidente in state membre ale Uniunii Europene, tari terte si teritorii dependente sau asociate cod 14.13.01.19; pana la data de 28/29 februarie pentru platile facute in anul precedent; 50. Formularul 321 Cerere de restituire de accize - model conf. Anexa nr.2 la normele aprobate prin Ordinul MEF nr.420/08.06.2007; - lunar, pana la data de 25 inclusiv a fiecarei luni in care se solicita restituirea de accize; - trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se solicita restituirea, in cazul scutirilor acordate indirect, in conditiile pct. 23.4 din normele metodologice, pentru utilizatorii produselor energetice in scopurile prevazute la art.201, alin. (1), lit.f) si g) din Codul fiscal. Temei legal : Ordinul MEF nr.420/08.06.2007(M.Of. nr.466/11.07.2007). Procedura de depunere: - formularele se completeaza in doua exemplare, utilizand formularul asigurat gratuit de organul fiscal competent; - pentru formularele de la poz.11-27 se utilizeaza programul de asistenta pus la dispozitie, gratuit, de unitatile fiscale teritoriale sau descarcat de pe site-ul web al MFP, la adresa www.mfinante.ro sau www.finanteiasi.ro; formularele pot fi transmise si prin posta, cu confirmare de primire

- Pentru antrepozitarii autorizati pentru productia de bere

II.2. DECLARATIE PRIVIND CAPACITATILE DE PRODUCTIE


(formular netipizat)
Denumire compartiment: Camera: Program de lucru: Telefon: Biroul Autorizari si Supraveghetori fiscali 1203, etajul 2 zilnic, 8-16 0232-213332, interior: 1202 si 1990

Documente necesare: - declaratie pe proprie raspundere privind productia de bere. Circuitul documentelor: - declaratia, intocmita in 2 exemplare, se depune la secretariatul AMAVS, camera 1101, etajul 1, iar un exemplar inregistrat se restituie titularului cererii; - declaratia se poate transmite si prin posta, cu confirmare de primire. Termen de depunere: pana la data de 15 ianuarie a fiecarui an.

58

II.3. NOTIFICARE PRIVIND PRODUCTIE (formular netipizat)

MARIREA

CAPACITATII

DE

Documente necesare: - notificare privind marirea capacitatii de productie ca urmare a achizitionarii de noi capacitati sau a extinderii celor existente pentru productia de bere. Circuitul documentelor: - se va notifica despre modificarile produse atat la autoritatea fiscala centrala, cat si la autoritatea fiscala teritoriala, cu obligatia de calculare si varsare la bugetul de stat a accizelor, in cuantumul corespunzator noii capacitati de productie, incepand cu luna imediat urmatoare celei in care a avut loc punerea in functiune; - pentru autoritatea fiscala teritoriala, instiintarea, intocmita in 2 exemplare, se depune la secretariatul AMAVS, camera 1101, etajul 1, iar un exemplar inregistrat se restituie titularului cererii; - notificarea se poate transmite si prin posta, cu confirmare de primire. Termen de depunere: in termen de 5 zile de la producerea acesteia. Temei legal : Art.169 alin.(3) si alin.(5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal si pct.41 din normele de aplicare aprobate prin H.G. nr.84/2005 si modificat prin H.G. nr.1.861/2006.

Pentru antrepozitarii autorizati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii

II.4. SITUATIA PRIVIND UTILIZAREA MARCAJELOR


II.4.1. EVIDENTA MARCAJELOR ACHIZITIONARII, UTILIZARII SI RETURNARII

II.4.2. EVIDENTA MARCAJELOR DETERIORATE SI A CELOR DISTRUSE


Denumire compartiment: Biroul Autorizari si Supraveghetori fiscali Camera: 1203, etajul 2 Program de lucru: zilnic, 8-16 Telefon: 0232-213332, interior: 1202 si 1990 Documente necesare: - Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor in luna.... anul...., situatie conform model anexa nr.26 din Normele metodologice de la Titlul VII la Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr.1.861/2006; - Evidenta marcajelor deteriorate si a celor distruse in luna... anul..., situatie conform model anexa nr.27 din Normele metodologice de la Titlul VII la Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr.1.861/2006. Circuitul documentelor: - situatiile, intocmite in 2 exemplare, se depun la secretariatul AMAVS, camera 1101, etajul 1, iar cate un exemplar inregistrat se restituie titularului cererii;

59

situatiile se pot transmite si prin posta, cu confirmare de primire.

Termen de depunere: pana la data de 15 a fiecarei luni, pentru luna precedenta. Nota: In cazul marcajelor pierdute sau sustrase Documente necesare: - Declaratie pe proprie raspundere Circuitul documentelor: - Declaratia, intocmita in 2 ex, se depune la autoritatea fiscala competenta cu aprobarea notelor de comanda de marcaje, prin secretariatul AMAVS, camera 1101, etajul 1, dupa vizarea de catre compartimentul de specialitate si stabilirea obligatiei de plata privind accizele. Termen de depunere: - 15 zile de la inregistrarea declaratiei, procesului verbal de constatare sau a sesizarii scrise a persoanei care a constatat disparitia marcajelor; - In situatia depasirii termenului prevazut mai sus, acciza devine exigibila in ziua imediat urmatoare depasirii termenului si se va plati in 3 zile lucratoare de la data depasirii termenului respectiv. Temei legal: Art.205 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal si pct. 9, 13,16 si 17 din normele de aplicare aprobate prin H.G. nr.1.861/2006.

Pentru antrepozitarii autorizati pentru depozitare Pentru operatorii inregistrati si neinregistrati, precum si reprezentantii fiscali care realizeaza achizitii si livrari intracomunitare

II.5. SITUATIA CENTRALIZATOARE A LIVRARILOR DE PRODUSE ACCIZABILE


Denumire compartiment: Camera: Program de lucru: Telefon:

ACHIZITIILOR

SI

Biroul Autorizari si Supraveghetori fiscali 1203, etajul 2 zilnic, 8-16 0232-213332, interior: 1202 si 1990

Documente necesare: - Situatie lunara privind achizitiile si livrarile de produse accizabile, conform model anexa nr.14 din Normele de la Titlul VII, aprobate prin H.G. nr.1.861/2006. Circuitul documentelor: - situatia, intocmita in 2 exemplare, se depune la secretariatul AMAVS, camera 1101, etajul 1, iar cate un exemplar inregistrat se restituie titularului ; - situatiile se pot transmite si prin posta, cu confirmare de primire. Termen de depunere: pana la data de 15 a fiecarei luni, pentru luna precedenta.

60

Temei legal: Art.180 alin. (1) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal si pct. 9 alin.(5) din normele de aplicare aprobate prin H.G. nr.1.861/2006, respectiv Art.19210 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal si pct. 188 din normele de aplicare aprobate prin H.G. nr.1.861/2006.

Pentru antrepozitarii autorizati pentru productie

II.6. SITUATIA PRIVIND OPERATIUNILE DESFASURATE IN ANTREPOZITUL FISCAL DE PRODUCTIE

Denumire compartiment: Camera: Program de lucru: Telefon:

Biroul Autorizari si Supraveghetori fiscali 1203, etajul 2 zilnic, 8-16 0232-213332, interior: 1202 si 1990

Documente necesare: - Situatie lunara privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie, pe grupe de produse, conform model anexa nr.16 din Normele de la Titlul VIII, aprobate prin H.G. nr.1.861/2006, respectiv: o Situatie privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de alcool si bauturi spirtoase in luna....anul..., conform model anexa nr.16.1; o Situatie lunara privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de vinuri/ bauturi fermentate/ produse intermediare in luna... anul..., conform model anexa nr.16.2; o Situatie lunara privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de bere in luna... anul..., conform model anexa nr.16.3; o Situatie lunara privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de tutunuri prelucrate in luna... anul..., conform model anexa nr.16.4; o Situatie lunara privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de produse energetice in luna... anul...., conform model anexa nr.16.5. Circuitul documentelor: - situatia, intocmita in 2 exemplare, se depune la secretariatul AMAVS, camera 1101, etajul 1, iar cate un exemplar inregistrat se restituie titularului ; - situatiile se pot transmite si prin posta, cu confirmare de primire. Termen de depunere: pana la data de 15 a fiecarei luni, pentru luna precedenta. Temei legal: Art.197 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal si pct. 191 din normele de aplicare aprobate prin H.G. nr.1.861/2006.

61

Pentru antrepozitarii autorizati pentru productie si importatorii de alcool si de distilate

II.7. SITUATIA PRIVIND MODUL ALCOOLULUI SI A DISTILATELOR


Denumire compartiment: Camera: Program de lucru: Telefon:

DE

VALORIFICARE

Biroul Autorizari si Supraveghetori fiscali 1203, etajul 2 zilnic, 8-16 0232-213332, interior: 1202 si 1990

Documente necesare: - situatie privind modul de valorificare a produselor din alcool si de distilate prin vanzare sau prelucrare, conform model anexa nr.4 din Normele de la Titlul VIII, aprobate prin H.G. nr.44/2004; - liste de inventar pentru stocurile de materii prime si produse finite inregistrate la sfarsitul lunii. Circuitul documentelor: - situatia si listele de inventar vizate *), intocmite in cate 2 exemplare, se depun la secretariatul AMAVS, camera 1101, etajul 1, iar cate un exemplar inregistrat se restituie titularului ; *) in cazul antrepozitarii autorizati pentru productie, listele de inventar vor fi vizate si de catre supraveghetorul fiscal; - situatiile se pot transmite si prin posta, cu confirmare de primire. Termen de depunere: pana la data de 15 a fiecarei luni, pentru luna precedenta. Temei legal: Art.237 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal si pct. 4 din normele de aplicare a titlului VIII din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr.44/2004.

Pentru antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati si importatorii autorizati de tigarete

II.8. SITUATIA LIVRARILOR DE TIGARETE EFECTUATE IN LUNA DE RAPORTARE


Denumire compartiment: Camera: Program de lucru: Telefon: Biroul Autorizari si Supraveghetori fiscali 1203, etajul 2 zilnic, 8-16 0232-213332, interior: 1202 si 1990

Documente necesare: - Situatia livrarilor de tigarete in luna... anul...., conform model anexa nr.3 din Normele de la Titlul VII, aprobate prin H.G. nr.1.861/2006;

62

Circuitul documentelor: - situatia, intocmita in 3 exemplare, cu urmatoarele destinatii: un exemplar ramane la operatorul economic, al doilea exemplar se depune la autoritatea fiscala competenta cu aprobarea notelor de comanda, prin secretariatul AMAVS, camera 1101, etajul 1, iar exemplarul al treilea se comunica autoritatii fiscale centrale- directiei cu atributii in elaborarea legislatiei in domeniul accizelor ; - situatiile se pot transmite si prin posta, cu confirmare de primire. Termen de depunere: pana la data de 15 a fiecarei luni, pentru luna precedenta, odata cu situatia utilizarii marcajelor. Temei legal: Art.177 alin.(11) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal si pct. 52. din normele de aplicare a titlului VII din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr.1.861/2006.

Pentru antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati si importatorii autorizati de tigarete

II.9. NOTIFICAREA PRETURILOR MAXIME DE VANZARE CU AMANUNTUL PENTRU TIGARETE


Documente necesare: - Declaratie privind preturile maxime de vanzare cu amanuntul pe sortimente de tigarete, conform model anexa nr.4 din Normele de la Titlul VII, aprobate prin H.G. nr.1.861/2006; Circuitul documentelor: - declaratia, intocmita in 3 exemplare, se va inregistra la autoritatea fiscala centrala directia cu atributii in elaborarea legislatiei in domeniul accizelor. Dupa inregistrare, un exemplar ramane la autoritatea fiscala centrala, exemplarul al doilea exemplar ramane la persoana care a intocmit-o, iar exemplarul al treilea se va transmite autoritatii fiscale cu competenta in aprobarea notelor de comanda; declaratia va cuprinde in mod expres data de la care se vor practica preturile maxime; - situatiile se pot transmite si prin posta, cu confirmare de primire. Termen de depunere: cu minimum doua zile inainte de data practicarii acestor preturi. Temei legal: Art.177 alin.(5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal si pct. 6. din normele de aplicare a titlului VII din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr.1.861/2006. NOTA: In situatia in care un operator neinregistrat achizitioneaza tigarete dintr-un alt stat membru, acesta va urma procedura stabilita prin normele metodologice, la pct.6.

63

Pentru micii producatori de vinuri linistite ( care intentioneaza sa produca in vederea comercializarii o cantitate medie anuala mai mica de 200 hl de vin) - In afara regimului de antrepozitare

II.10. DECLARATIE PRIVIND PRODUCTIA DE VINURI LINISTITE


Denumire compartiment: Camera: Program de lucru: Ghiseele de primire declaratii sediul unitatilor fiscale teritoriale zilnic, 8-16

Documente necesare: - Declaratie privind cantitatea de vin linistit produsa si comercializata in luna de raportare, conform model anexa nr.5 din Normele de la Titlul VIII, aprobate prin H.G. nr.1.861/2006; Circuitul documentelor: - Declaratia se depune la administratia finantelor publice in raza careia isi are sediul/domiciliul; - declaratiile se pot transmite si prin posta, cu confirmare de primire. Termen de depunere: trimestrial. ATENTIE ! Nedepunerea declaratiei atrage oprirea activitatii si aplicarea pedepselor prevazute de lege, intrucat se considera ca productia de vinuri se realizeaza in afara unui antrepozit fiscal. Temei legal: Art.178 alin.(5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal si pct. 7 alin.(8) si alin.(11) din normele de aplicare aprobate prin H.G. nr.1.861/2006.

II.11. DEPUNERE RAPORTARI CONTABILE SI DECLARATII DE INACTIVITATE


- pentru contribuabili inregistrati la AFP contribuabili mijlocii Denumire compartiment:Biroul Registru contribuabili,declaratii bilanturi contribuabili mijlocii Camera: 1704,etaj7 Program de lucru: zilnic, 8-16 Telefon: 0232-213332, interior: 1705 fiscale si

- pentru contribuabili inregistrati la AFP mun.Iasi Denumire compartiment:Biroul Registru contribuabili,declaratii bilanturi persoane juridice Camera: 113,corpB,mezanin Program de lucru: zilnic, 8-16 Telefon: 0232-213332, interior: 2118

fiscale

si

64

Documente necesare: A. Agenti economici: - Situatii financiare anuale: - Bilant (formular conform disketa program de asistenta); - Contul de profit si perdere (formular conform disketa program de asistenta); - Note explicative; - Situatia modificarilor capitalurilor proprii si situatia fluxurilor de trezorerie ( numai in cazul societatilor care indeplinesc criteriile de marime, conform Ordinului MFP nr.1.752/2005, art.3 alin.1); - Balanta de verificare la data de 31 decembrie a anului; - Raportul administratorului; propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile, dupa caz; - Raportul cenzorilor sau al auditorilor, dupa caz; - Declaratie pe proprie raspundere a administratorului pentru intocmirea situatiilor financiare anuale; - Copie de pe codul unic de inregistrare; - Procesul-verbal al adunarii generale privind aprobarea situatiilor financiare anuale. - Raportari semestriale: - Bilant (formular conform disketa program de asistenta); - Contul de profit si pierdere(formular conform disketa program de asistenta); - Copie de pe codul unic de inregistrare Balanta de verificare la data de 30 iunie a anului; - Raportul administratorului. - Declaratii de inactivitate: (numai in cazul contribuabililor care nu au avut activitate de la infiintare, precum si de catre persoanele juridice aflate in curs de lichidare): - declaratie pe proprie raspundere, care sa cuprinda toate elementele de identificare a societatii (denumirea completa a contribuabilului, adresa si nr. telefon, nr. de inregistrare la oficiul registrului comertului, codul unic de inregistrare, capitalul social).

B. Persoane juridice fara scop patrimonial (ONG): - Situatii financiare anuale: - Bilant (formular conform disketa program de asistenta); - Contul rezultatului exercitiului (formular conform disketa program de asistenta); - Politici contabile si note explicative; - Balanta de verificare la data de 31 decembrie a anului; - Raportul administratorului; - Raportul cenzorilor sau al auditorilor, dupa caz; - Declaratie pe proprie raspundere a administratorului pentru intocmirea situatiilor financiare anuale; - Copie de pe certificatul de inregistrare fiscala; - Procesul-verbal al adunarii generale privind aprobarea situatiilor financiare anuale. Circuitul documentelor: - disketa si documentele in format hartie se verifica la depunere, de catre compartimentele specializate si se inregistreaza pe loc; contribuabilul primeste un exemplar din formatul pe hartie, cu numarul de inregistrare;

65

situatiile se pot depune si prin posta, cu confirmare de primire sau la registratura unitati fiscale. Termen de depunere: - 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar pentru societatile comerciale , societatile/companiile nationale,regiile autonome , institutiile nationale de cercetaredezvoltare; - Persoanele care , de la constituire nu au desfasurat activitate vor depune o declaratie in acest sens , in termen de 60 zile de la incheierea exercitiului financiar.O declaratie similara vor depune si persoanele juridice care se afla in curs de lichidare , potrivit legii; - 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar pentru societatile cooperatiste , asociatiile fara scop patrimonial si celelalte persoane juridice; - stabilit prin ordin al ministrului finantelor publice pentru raportarile semestriale. -

II.12. DEPUNERE RAPORT ANUAL IN CAZUL ENTITATILOR CARE AU OBTINUT DECIZII DE SCUTIRE DE LA PLATA DATORIEI VAMALE
[ Conform Ordinului MFP nr.492/2007, publicat in M.Of. nr.234/2007] Denumire compartiment: Registratura Camera: parter Program de lucru: zilnic, 8-16 Telefon: 0232-213332, interior: 1912 Documente necesare: Raport anual. Procedura: - Entitatile care primesc aprobarea conform art.8 din Ordonanta Guvernului nr.492/2007 (M.Of. 234/2007) vor transmite la directia generala un raport anual privind activitatea desfasurata in baza aprobarii, respectiv structura si cantitatea bunurilor importate si destinatia acestora.

II.13. CALCUL SI DECLARARE PRO-RATA


-pentru contribuabili inregistrati la AFPcontribuabili mijlocii Denumire compartiment: Registratura Camera: 1601 Etajul 6 Program de lucru: zilnic, 8-16 Telefon: 0232-213332, interior: 1601 -pentru contribuabili inregistrati la AFP mun.IasiDenumire compartiment: Registratura Camera: parter Program de lucru: zilnic, 8-16 Telefon: 0232-213332, interior: 1912 Documente necesare: - adresa oficiala din partea societatii privind comunicarea nivelului estimat al pro-ratei si modul de determinare a acesteia;

66

Circuitul documentelor: - adresa, intocmita in doua exemplare, se depune la registratura organului fiscal , iar un exemplar cu numarul de inregistrare se restituie contribuabilului. Termen de declarare: - cel mai tarziu pana la 25 ianuarie a fiecarui an fiscal.

II.14. DECLARARE PLATI SI ANGAJAMENTE NEREZIDENTI


-pentru contribuabili inregistrati la AFP contribuabili mijlociiDenumire compartiment: Biroul regitru contribuabili,declaratii fiscale si bilanturi contribuabili mijlocii Camera: 1704, Etajul 7 Program de lucru: zilnic, 8-16 Telefon: 0232-213332, interior: 1705 -pentru contribuabili inregistrati la AFP mun.IasiDenumire compartiment: Biroul Registrul contribuabili , declaratii fiscale si bilanturi persoane juridice Camera: 105, corp B, mezanin Program de lucru: zilnic, 8-16 Telefon: 0232-213332, interior: 2105 Formular: DECLARATIE*) *)conform prevederilor art.119 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal [declaratia va cuprinde denumirea benefiarului de venit, scopul platii (dividende, dobanzi, prestari servicii, etc.), numarul si data contractului incheiat, sumele in lei si in valuta (venitul brut, impozitul retinut si virat, venitul net), numarul si data ordinului de plata cu care s-a virat impozitul datorat bugetului de stat.]

Circuitul documentelor: - declaratia, intocmita in doua exemplare, se depune la registratura organului fiscal din a carui raza teritoriala este inregistrat platitorul de venituri, iar un exemplar cu numarul de inregistrare se restituie contribuabilului. Termen de declarare: - pana in ultima zi a lunii februarie a anului urmator celui de impunere.

II.15. DECLARAREA PUNCTELOR DE LUCRU FARA OBLIGATII DE PLATA


-pentru contribuabili inregistrati la AFP contribuabili mijlocii si sedii secundare contribuabili mari Denumire compartiment: Serviciul registru contribuabili ,declaratii fiscale si bilanturi contribuabili mijlocii Camera: parter Program de lucru: zilnic, 8-16 Telefon: 0232-213332, interior: 2214

67

-pentru contribuabili inregistrati la AFP mun.IasiDenumire compartiment: Biroul Registru contribuabil , declaratii fiscale si bilanturi persoane juridice Camera: 105, corp B, mezanin Program de lucru: zilnic, 8-16 Telefon: 0232-213332, interior: 2105 Documente necesare: - declaratie privind sediile secundare, cu pana la 5 salariati (Cod 14.13.01.99/b), care se distribuie gratuit de la camera 105, mezanin sau de la ghiseul unic, parter; - copie legalizata de pe hotararea judecatoreasca privind infiintarea punctului de lucru sau de pe hotararea adunarii generale a actionarilor prin care s-a hotarat infiintarea punctului de lucru; - copie dupa cererea de inscriere mentiuni si/sau copie de pe certificatul constatator de la oficiul registrului comertului, daca e cazul; - copie de pe certificatul de inregistrare fiscala a agentului economic care a infiintat punctul de lucru; - dovada detinerii sau ocuparii legale a spatiului in care punctul de lucru isi defasoara activitatea. Circuitul documentelor: - declaratia, intocmita in doua exemplare, insotita de documentatie, se depune la camera 105, mezanin, sau dup caz la parter iar dupa inregistrare, 1 ex. se restituie contribuabilului; - concomitent cu declararea sediului secundar, pentru fiecare sediu secundar se va procura registrul unic de control (RUC) de la registratura. Termen de declarare: 30 de zile de la data infiintariii punctului de lucru.

II.16. DECLARARE CIFRA DE AFACERI (sub 100.000 euro)


- Foloseste pentru stabilirea perioadei fiscale trimestriale pentru platitorii de TVADenumire compartiment: Ghisee de primire declaratii si/sau registratura organului fiscal teritorial; Termen limita de declarare: 25 februarie a anului urmator celui expirat; Documente necesare: - Cerere/declaratie completata in doua exemplare, cu exprimarea in lei a cifrei de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere din anul precedent.

68

II.17. DECLARARE/CORECTARE VECTOR FISCAL


Denumire compartiment: Camera: Program de lucru: Telefon: Biroul de gestiune registru contribuabili , monitorizare, declaratii fiscale si bilanturi 1103, etaj 1 zilnic, 8-16 0232 213332, interior: 1107,1201,1208

Documente necesare: - declaratie de inregistrare fiscala/ declaratie de mentiuni formulare 010, 030, 020, 040, procurate de la camera 1103, etajul 1 ; - documente justificative (exemplu: in cazul luarii in evidenta ca platitor de impozit pe venituri din salarii, copie dupa primul contract de munca inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca sau, dupa caz, la scoaterea din evidenta, copie dupa decizia de incetare a ultimului contract de munca, inregistrata la ITM). Circuitul documentelor: - declaratia, insotita de documentatie, se depune in doua exemplare la camera 1203, etajul 2, pentru inregistrare, iar 1 exemplar se inmaneaza contribuabilului pentru justificarea declararii. Termen de solutionare: 15 zile de la data declararii.

II.18. REGLAREA EVIDENTEI PE PLATITORI


II.18.1. REGLAREA EVIDENTEI DIN FISA PLATITORULUI
-pentru contribuabili inregistrati la AFP contribuabili mijlociiDenumire compartiment: Compartimentul evidenta pe platitor Camera: 1703 Etajul 7 Program de lucru: zilnic, 8-16 Telefon: 0232-213332, interior: 1703 -pentru contribuabili inregistrati la AFP mun.IasiDenumire compartiment: Compartimentul Evidenta pe platitor Camera: 111, corp B, mezanin Program de lucru: zilnic, 8-12 Telefon: 0232 213332, interior: 1909 , 1911

-pentru contribuabili inregistrati ca sedii secundare a marilor contribuabiliDenumire compartiment: Biroul Administrare sedii secundare contribuabili mari Camera: 1703 Etajul 7 Program de lucru: zilnic, 8-16 Telefon: 0232-213332, interior: 1703

69

Formular: NOTIFICARE pentru reglarea Fisei de evidenta pe platitor Documente necesare: - documente justificative (copii de pe ordine de plata, declaratii, fise de cont, balante de verificare, s.a). Circuitul documentelor: - analiza fisei pe platitor si modul de corectie se stabilesc impreuna cu inspectorul desemnat. Termen de solutionare: conform programului stabilit de comun acord cu inspectorul desemnat.

II.18.2. CORECTIE ERORI MATERIALE DIN DECONTURILE DE TVA


-pentru contribuabili inregistrati la AFP contribuabili mijlociiDenumire compartiment: Compartiment analiza risc Camera: 1503 Etajul 5 Program de lucru: zilnic, 8-16 Telefon: 0232-213332, interior: 1502

-pentru contribuabili inregistrati la AFP municipiul IasiDenumire compartiment: Compartiment analiza risc Camera: 110, corp B, mezanin Program de lucru: zilnic, 8-16 Telefon: 0232 213332, interior: 1910 Formular: DECIZIE de corectare a erorilor materiale din decontul de taxa pe valoarea adaugata depus pentru luna [conform model anexa la Ordinul MEF nr.179/2002007(M.Of. nr.347/2007)] Documente necesare: - cererea din partea contribuabilului prin care solicita corectia erorilor materiale din deconturile de TVA, insotita de motivatie si copii de pe documentele relevante (decont TVA; si dupa caz, balanta de verificare, jurnale de vanzari si/sau cumparari, etc); - situatiile si categoriile de erori din deconturile de TVA depuse la organul fiscal care sunt permise la corectare se regasesc in Instructiunile din anexa la Ordinul MEF nr.179/2007(M.Of. nr.347/2007). Circuitul documentelor: - cererea, insotita de documentatie, se depune la registratura organului fiscal competent, dupa analizarea de catre compartimentul de specialitate, iar o copie dupa cererea inregistrata se restituie contribuabilului; - decizia de corectare se transmite prin posta.

70

III ACTIVITATEA DE TREZORERIE

III.1. CERTIFICATE DE TREZORERIE SI ALTE TITLURI DE VALOARE


Denumire compartiment: Compartiment Vanzarea si gestionarea titlurilor de stat si a certificatelor de trezorerie Camera: P7, parter, corp B Restituiri: Ghiseul 1, -sala mare Program de lucru: 8-14 ; program restuiri: 8,30 -14 Telefon: 0232-213332, interior: 2129 Formular: CERTIFICAT DE TREZORERIE Documente necesare: - certificatul de trezorerie emis de Trezoreria Mun.Iasi, in original; - actul de identitate, procura notariala sau certificat de mostenitor, dupa caz; Mod de solutionare: rascumpararea se realizeaza pe loc.

III.2. INCASARI SI PLATI


III.2.1. RESTITUIRI DE SUME PERSOANELOR FIZICE (IVG)
(conform deciziilor de impunere transmise contribuabililor persoane fizice din Mun.Iasi si din raza teritoriala a AFP Com.Iasi) Denumire compartiment: Camera: Program de lucru: Serviciul Incasarea si evidenta veniturilor bugetare P1, corp B, Parter; Restituiri: Casele 2-6-sala mare zilnic, 12-14

Documente necesare: - instiintare de restituire conform deciziei emisa de organul fiscal competent; - actul de identitate sau procura notariala, dupa caz. Mod de solutionare: solicitantul se prezinta in sala mare a Trezoreriei, la ghiseele destinate persoanelor fizice.

III.2.2. OPERATIUNI PERSOANE JURIDICE


Denumire compartiment: Camera: Sala mare a Trezoreriei: Sala mica a Trezoreriei: Program de lucru: Compartiment Administrare conturi agenti economici P 3, parter, corp B: (relatii) Ghiseele 3-4 (plati),etaj 1 ,ghiseele 1-4 Ghiseele 1-12 (incasari in numerar) zilnic, 9-12 (plati) , respectiv 8-14 (incasari in numerar)

71

Documente necesare si mod de solutionare: - documentele de plata (OPT/FV) se verifica si se opereaza in baza de date; - programul de asistenta pentru intocmirea Ordinelor de plata si a Foilor de varsamant pe cod de bare se procura, gratuit, de la ghiseele de primire a declaratiilor de la mezanin.

III.2.3. OPERATIUNI UNITATI BUGETARE


Denumire compartiment: Sala mare a Trezoreriei: Program de lucru: Compartimentul Verificarea cheltuielilor institutiilor publice Ghiseele 7-12 zilnic, 9-12 si decontarea

Documente necesare si mod de solutionare: - documentele de plata (OPT) se verifica si se opereaza in baza de date; - foile de varasamant se verifica si se opereaza la Casa 1; - eliberarea cec-urilor catre unitatile bugetare se face de la Casa 1.

III.2.4. OPERATIUNI PERSOANE FIZICE / PERSOANE FIZICE AUTORIZATE


Sala mica a Trezoreriei: Program de lucru: Ghiseele 1-12 luni, marti, joi, vineri: 7,30-16.30; miercuri: 7,30-18,30

Procedura de lucru: - documentele de plata (OP/FV) se verifica si se opereaza in baza de date; - se incaseaza sume reprezentand: taxe pasaport, consulare, cazier judiciar, cazier fiscal, amenzi insotite de procesul-verbal de contraventie, taxe pentru arhivele statului, avize Directia de Sanatate Publica, taxe pentru permis de granita, contravaloare formulare tip invitatii(protocol MAI), taxe participare la licitatii.

III. 3. DESCHIDERI CONTURI


Denumire compartiment: Camera: Program de lucru: Telefon: Compartiment Verificarea si decontarea cheltuielilor publice P3, corp B, Parter; zilnic, 9-12 0232-213332, interior: 2128

Documente necesare: A. Pentru persoane juridice care desfasoara operatiuni cu unitati bugetare: - cerere motivata pentru deschiderea contului formulata de titular; - declaratie de inregistrare tip (modelul se procura de la camera P3, parter, corp B); - fisa specimenelor de semnaturi si amprenta stampilelor (modelul se procura de la camera P3, parter, corp B); - copie de pe codul unic de inregistrare al persoanei juridice; - copie de pe dosarul de infiintare a persoanei juridice (date actualizate);

72

- copie de pe actele de identitate a persoanelor cu drept de semnatura; - 1 dosar cu sina. B. Pentru unitati bugetare: - cerere motivata pentru deschiderea contului formulata de titular; - declaratie de inregistrare tip (modelul se procura de la camera P2, parter, corp B); - fisa specimenelor de semnaturi si amprenta stampilelor (modelul se procura de la camera P2, parter, corp B); - copie de pe certificatul de inregistrare fiscala; - copie de pe dosarul de infiintare a unitatii bugetare (date actualizate); - copie de pe actele de identitate a persoanelor cu drept de semnatura ; - copie de pe decizia de numire in functie(director si contabil sef); - copie decizie Inspectoratul Scolar Judetean, pentru infiintarea unitatii scolare; - 1 dosar cu sina. Circuit documente: - documentatia se verifica in cadrul compartimentului si se depune la secretariatul Trezoreriei mun.Iasi, camera 101, mezanin.

III.4. REGLARI VARSAMINTE


(viramente efectuate eronat de catre contribuabili) Denumire compartiment: Camera: Program de lucru: Telefon: Serviciul Incasarea si evidenta veniturilor bugetare P1, corp B, Parter; Restituiri: Ghiseu-sala mare zilnic, 9-13 0232-213332, interior: 2124

Documente necesare: - cerere motivata de corectare a erorilor de completare, cu indicarea corecta a datelor, intocmita de ambele parti implicate (platitor si primitor); - copie dupa documentele justificative. Circuit documente: - cererea, impreuna cu documentele prevazute, se depune la registratura Administratiei Finantelor Publice a Municipiului Iasi.

III.5. ALTE SERVICII


(eliberari de copii dupa chitantele emise de Trezorerie) Documente necesare: - cerere (model) intocmita in 2 exemplare, care se procura de la Secretariatul Trezoreriei, cam 101, mezanin; in cerere se vor indica elemente de identificare a platii ( an, luna, suma, etc.) Circuit documente: - cererea se depune la registratura Secretariatului Trezoreriei Administratiei Finantelor Publice a Municipiului Iasi, camera 101, mezanin, iar copia solicitata se ridica de la camera P1, parter, corp B, pe baza numarului de inregistrare a cererii depuse. Termen de solutionare: 30 de zile de la data depunerii cererii.

73

III.6. RAPORTARI, SITUATII SI LUCRARI INSTITUTII PUBLICE SI ALTE AUTORITATI


Denumire compartiment: Camera: Program de lucru: Telefon: Serviciul Administrarea si contabilitatea curent al trezoreriei 1402,1403,1502 si 1505, Etajul 4 , 5 zilnic, 8-16 0232-213332, interior: 1403, 1405, 1501,1504 contului

Formulare: Monitorizarea cheltuielilor de personal; Executiile bugetare Denumire compartiment: bugetelor Camera: Program de lucru: Telefon: Serviciul Sinteza asistenta elaborarii si locale 1404, Etajul 4 zilnic, 8-16 0232-213332, interior: 1404,1407 executarii

Formulare: Bugete de venituri si cheltuieli; bilant contabil; proiecte bugetare; deschideri de credite; situatia fondului de salarii si a numarului de personal, s.a.

74

IV. ACTIVITATEA DE ASISTENTA


Denumire compartiment: Camera: Program de lucru: Telefon: Biroul Metodologie si asistenta contribuabili 1202, Etajul 2 zilnic, 8-16 0232-213332, interior: 1104; telefon direct: 0232 219470

- pentru contribuabili inregistrati la AFPcontribuabili mijlocii Denumire compartiment: Biroul Asistenta contribuabili mijlocii Camera: 1503,Etajul 5 Program de lucru: zilnic, 8-16 Telefon: 0232-213332, interior: 2107 - pentru contribuabili inregistrati la AFP mun.Iasi Denumire compartiment: Biroul Asistenta contribuabili juridice Camera: 5, mezanin Program de lucru: zilnic, 8-16 Telefon: 0232-213332, interior: 2125 Denumire compartiment: Camera: Program de lucru: Telefon:

persoane

fizice

si

Biroul de informatii Ghiseul unic, Parter luni, marti, joi, vineri: 8,30-16.30; miercuri: 8,30-18,30 0232-213332, interior: 2228

IV.1. ASISTENTA PERSOANE FIZICE:


IV.1. 1. ASISTENTA SI INFORMATII FORMULARE, CERERI:
-

REFERITOR LA DECLARATII,

autorizarea persoanelor fizice, inregistrarea si impozitarea veniturilor; modul de declarare si impozitare a veniturilor din activitati independente si cedarea folosintei bunurilor; completarea si depunerea declaratiilor fiscale; incetarea activitatilor independente; termenele de plata a impozitelor si contributiilor sociale, majorari de intarziere pentru neplata la termen, declansarea procedurii de executare silita; stingerea obligatiilor fiscale prin plata, numerar si/sau virament,compensare; fisa sintetica pe platitor si regularizarea contului fiscal personal.

IV.1.2. INFORMATII PRIVIND DOCUMENTATIA NECESARA PENTRU:


inregistrarea fiscala; schimbarea domiciliului fiscal; inregistrarea contractelor de inchiriere; eliberarea certificatelor de atestare fiscala; eliberarea cerificatelor de atestare a impozitelor platite in Romania de persoanele fizice nerezidente;

75

restituirea impozitului pe venit rezultat in urma regularizarii, precum si a impozitelor si taxelor nedatorate.

IV.1.3. PUNERE LA DISPOZITIE DE FORMULARE:


punerea la dispozitia contribuabililor a formularelor fiscale si a instructiunilor de completare.

IV.1.4. SOLUTII APLICARE LEGISLATIE FISCALA:


indrumarea contribuabililor in identificarea bazei legale a solutiilor la spetele ridicate de catre acestia.

IV.2. ASISTENTA PERSOANE JURIDICE:


IV.2.1. ASISTENTA SI FORMULARE, CERERI:
-

INFORMATII

REFERITOR

LA

DECLARATII,

completarea si depunerea declaratiilor fiscale; termenele de plata a impozitelor si contributiilor sociale, majorari de intarziere pentru neplata la termen, declansarea procedurii de executare silita; stingerea obligatiilor fiscale prin plata, numerar si/sau virament, compensare; fisa de evidenta pe platitor si regularizarea acesteia.

IV.2.2. INFORMATII PRIVIND DOCUMENTATIA NECESARA PENTRU:


a) inregistrarea fiscala si documentatia necesara in cazul: - persoanelor juridice fara scop lucrativ si a modificarilor intervenite in statutul acestora; - asociatiilor de proprietari; - institutiilor publice si a modificarilor intervenite in statutul acestora; - modificarilor intervenite in vectorul fiscal; - punctelor de lucru stabile; - sediilor secundare; - domiciliului fiscal; - notificarilor privind optiunea/ anularea optiunii de plata a TVA; - contractelor incheiate de persoanele juridice romane beneficiare ale unor lucrari de constructii, de montaj, de supraveghere, consultanta, de asistenta tehnica si a altor activitati similare executate de persoane juridice sau fizice straine nerezidente, cu acesti parteneri; b) informatii privind documentatia necesara pentru eliberarea: - avizului pentru inregistrarea mentiunilor referitoare la luarea/ scoaterea din evidenta ca platitor de TVA; - cerificatelor de atestare a impozitelor platite in Romania de persoanele juridice nerezidente; - certificatului de atestare fiscala. c) informatii privind documentatia necesare pentru aprobarea: - regimului derogatoriu privind depunerea declaratiilor; - intocmirii facturilor fiscale in sistem electronic. d) Informatii privind eliberarea programelor de asistenta elaborate de MFP.

76

IV.2.3. PUNERE LA DISPOZITIE DE FORMULARE:


punerea la dispozitia contribuabililor a formularelor fiscale si a instructiunilor de completare.

IV.2.4. SOLUTII APLICARE LEGISLATIE FISCALA:


indrumarea contribuabililor in identificarea bazei legale a solutiilor la spetele ridicate de catre acestia.

IV.3. SOLUTII METODOLOGIE CONTABILA:


indrumarea contribuabililor cu privire la metodologia de intocmire a situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile semestriale, a modului de organizare si conducere a contabilitatii; indrumarea contribuabililor in identificarea bazei legale a solutiilor la spetele ridicate de catre acestia.

77

V.ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE FORMULARE


V.1. PROCURARI FORMULARE
Denumire compartiment: Camera: Program de lucru: Telefon: Serviciul Administrativ, arhiva si formulare cu regim special 111 B, Corp B, Mezanin (pt. formularul 1) Registatura, parter ( pt. formularele 2-3) zilnic, 8-16 0232-213332, interior: 1122, 1123, 1912 gestionare

Formular 1.: DOCUMENTUL ADMINISTRATIV DOCUMENTUL DE INSOTIRE SIMPLIFICAT*)

DE

INSOTIRE(DAI)

si

(conform modelului din anexa 9, respectiv anexa 10 la Normele de aplicare a prevederile titlului VII din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr.1.861/2006 ) *) utilizat pe parcursul circulatiei intracomunitare Documente necesare: - copie de pe autorizatia de antrepozit fiscal, eliberata de MFP/MEF si/sau justificare privind necesitatea achizitionarii acestor formulare; - nota de comanda conform model anexa nr.15 din norme, vizata de compartimentul de specialitate din cadrul AMAVS, respectiv Biroul de Autorizari, cam.1203, etajul 2 ; - chitanta de plata a formularelor, eliberata de casieria directiei generale, de la etajul 1, camera 206, corp B. Circuit documente: - formularele se elibereaza pe loc. - pret carnet 89,25 lei (inclusiv TVA).

Temei legal: Art.195 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal si pct.19. alin.(8)(11) din normele metodologice de aplicare aprobate prin H.G. nr.1.861/2006, respectiv Art.1925 din Codul fiscal si pct. 183 din norme.

V.2. ELIBERAREA MARCAJELOR


- responsabilitatea marcarii produselor accizabile revine antrepozitarilor autorizati, importatorilor autorizati, operatorilor inregistrati si operatorilor neinregistratiFormular 2.: Timbre pentru marcarea produselor din tutun prelucrat Documente necesare: - nota de comanda, intocmita in 3 exemplare, conform model anexa nr.25 din normele de aplicare a cap.VII din Codul fiscal aprobate prin H.G. nr.1.861/2006, insotita de urmatoarele documente: - justificarea notelor de comanda aprobate anterior; - situatia livrarilor de produse accizabile marcate, efectuate in ultimele 60 de zile fata de data solicitarii unei noi note de comanda;

78

memoriu justificativ pentru necesitatile suplimentare de marcaje (cand se solicita o cantitate de marcaje mai mare decat media livrarilor din ultimele 60 de zile); dovada constituirii, la autorizare, a garantiei*) care trebuie sa acopere valoarea accizelor aferente cantitatilor de produse pentru care s-au comandat marcaje; *) in cazul operatorului neinregistrat, garantia se constituie la un nivel egal cu valoarea accizelor aferente cantitatilor de produse pentru care s-au comandat marcaje.

Circuit documente: - nota de comanda si documentatia anexata, se verifica la compartimentul de specialitate, cam. 1203, etaj.2, iar dupa avizare se depune la secretariatul AMAVS, cam.1101, etaj 1, in vederea aprobarii; - dupa aprobare, cele 3 exemplare ale notelor de comanda au urmatoarele destinatii: primul exemplar se pastreaza de catre solicitant, al doilea exemplar**) se transmite Companiei Nationale Imprimeria Nationala- SA si al treilea exemplar se pastreaza de catre autoritatea fiscala competenta care aproba notele de comanda; - **) exemplarul 2 al notei de comanda se va transmite de catre operatorul economic cu drept de marcare catre Compania Nationala Imprimeria Nationala SA si va fi insotit de dovada achitarii (extrasului de cont) contravalorii marcajelor comandate, in contul acestei companii. Termen de solutionare: in termen de 7 zile lucratoare de la data inregistrarii notei de comanda. Termen de executare: - eliberarea marcajelor se face de catre Compania Nationala Imprimeria Nationala-SA; - in cazul importatorilor autorizati, eliberarea marcajelor se face sub supraveghere vamala; - in termen de15 zile lucratoare de la data primirii si inregistrarii notelor de comanda aprobate de autoritatea fiscala competenta. Temei legal : Art.202 si Art.205 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal si pct.28.-29. din normele de aplicare a titlului VII aprobate prin H.G. nr.1.861/2006

Formular 3.: Banderole pentru marcarea produselor intermediare si a alcoolului etilic Documente necesare: - nota de comanda, intocmita in 3 exemplare, conform model anexa nr.25 din normele de aplicare a cap.VII din Codul fiscal aprobate prin H.G. nr.1.861/2006, insotita de urmatoarele documente: - justificarea notelor de comanda aprobate anterior; - situatia livrarilor de produse accizabile marcate, efectuate in ultimele 60 de zile fata de data solicitarii unei noi note de comanda; - memoriu justificativ pentru necesitatile suplimentare de marcaje (cand se solicita o cantitate de marcaje mai mare decat media livrarilor din ultimele 60 de zile); - dovada constituirii, la autorizare, a garantiei*) care trebuie sa acopere valoarea accizelor aferente cantitatilor de produse pentru care s-au comandat marcaje; *) in cazul operatorului neinregistrat, garantia se constituie la un nivel egal cu valoarea accizelor aferente cantitatilor de produse pentru care s-au comandat marcaje.

79

Circuit documente: - nota de comanda si documentatia anexata, se verifica la compartimentul de specialitate, cam. 1203, etaj.2, iar dupa avizare se depune la secretariatul AMAVS, cam.1101, etaj 1, in vederea aprobarii; - dupa aprobare, cele 3 exemplare ale notelor de comanda au urmatoarele destinatii: primul exemplar se pastreaza de catre solicitant, al doilea exemplar**) se transmite Companiei Nationale Imprimeria Nationala- SA si al treilea exemplar se pastreaza de catre autoritatea fiscala competenta care aproba notele de comanda; - **) exemplarul 2 al notei de comanda se va transmite de catre operatorul economic cu drept de marcare catre Compania Nationala Imprimeria Nationala SA si va fi insotit de dovada achitarii contravalorii marcajelor comandate in contul acestei companii, precum si de urmatoarele: Centralizator comanda executie banderole conform anexei nr.1 la adresa CNIN nr.F/10.107/23.08.2005, completat, inregistrat, datat, aprobat si stampilat in original; o copie a situatiei Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor depuse de antrepozitarul autorizat pana la data de 15 a fiecarei luni (anexa nr.26 din norme); o copie a avizului prealabil, bine justificat, emis de autoritatea fiscala emitenta a autorizatiei de antrepozit fiscal, in favoarea antrepozitarului fiscal (necesar in situatia in care cantitatea de marcaje aprobata depaseste cantitatea de marcaje aferenta livrarilor din luna anterioara cu mai mult de 10%). Termen de solutionare: in termen de 7 zile lucratoare de la data inregistrarii notei de comanda. Termen de executare: - eliberarea marcajelor se face de catre Compania Nationala Imprimeria Nationala-SA; - in cazul importatorilor autorizati, eliberarea marcajelor se face sub supraveghere vamala; - in termen de15 zile lucratoare de la data primirii si inregistrarii notelor de comanda aprobate de autoritatea fiscala competenta.

Nota: In cazul marcajelor pierdute sau sustrase Documente necesare: - Declaratie pe proprie raspundere Circuitul documentelor: - Declaratia, intocmita in 2 ex, se depune la autoritatea fiscala competenta cu aprobarea notelor de comanda de marcaje, prin secretariatul AMAVS, camera 1101, etajul 1, dupa vizarea de catre compartimentul de specialitate si stabilirea obligatiei de plata privind accizele.

Termen de depunere: - 15 zile de la inregistrarea declaratiei, procesului verbal de constatare sau a sesizarii scrise a persoanei care a constatat disparitia marcajelor;

80

In situatia depasirii termenului prevazut mai sus, acciza devine exigibila in ziua imediat urmatoare depasirii termenului si se va plati in 3 zile lucratoare de la data depasirii termenului respectiv.

Temei legal: Art.205 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal si pct.16. si 17. din normele de aplicare aprobate prin H.G. nr.1.861/2006 Formular 2.: REGISTRU UNIC DE CONTROL [conform Legii nr.252/2003 ( M.Of. nr.429/2003)] Documente necesare: - copie de pe certificatul de inregistrare fiscala(CUI); - delegatie pentru eliberarea numarului de formulare, conform model procurat de la registratura organului fiscal; - se procura pentru fiecare punct de lucru sau sediu secundar declarat. Circuit documente: - formularele se elibereaza pe loc, de la registratura generala sau a organului fiscal teritorial; - pret formular 25 lei /carnet. Formular 3.: REGISTRU DE EVIDENTA FISCALA [conform Ordinului MFP nr.949/2005(M.Of. nr.613/2005)] - se elibereaza numai platitorilor de impozit pe profitDocumente necesare: - copie de pe certificatul de inregistrare fiscala(CUI); Circuit documente: - formularul se elibereaza pe loc, de la registratura generala sau a organului fiscal teritorial; - pret formular 75 lei/ carnet.

V.3. PIERDERI DE FORMULARE


Documente necesare: - adresa de inaintare, declaratie, comunicare; - copie de pe actul de publicare a pierderii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a(copie chitanta anunt declarare pierdere). Circuit documente: - documentia se depune la registratura generala sau se expediaza prin posta, cu confirmare de primire.

81

V.4. PIERDERI DE AUTORIZATII


Documente necesare: - cerere scrisa, formulata de titular, pentru eliberarea unui duplicat al autorizatiei pierdute ; - copie de pe actul de publicare a pierderii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a (copie chitanta anunt declarare pierdere). Circuit documente: - documentia se adreseaza autoritatii fiscale competente emitente a autorizatiilor eliberate operatorilor economici pentru operatiuni cu produse accizabile, se depune la registratura generala sau se expediaza prin posta, cu confirmare de primire; - duplicatul autorizatiei se elibereaza titularului, sub semnatura de primire sau se transmite prin acelasi circuit utilizat la eliberarea initiala a autorizatiei.

Temei legal: Art.181 din Legea nr.571/2007 si pct.10 alin.(4)-(5) din normele de aplicare a titlului nr.VII aprobate prin H.G. nr.1.861/2006, precum si OMEF nr.771/2007 pct.7 din anexa.

VI. ACTIVITATEA DE RELATII PUBLICE, SOLUTIONARE PETITII SI SESIZARI


Denumire compartiment: Camera: Program de lucru: Telefon: Compartimentul Relatii publice (poz. VI.1-VI.3) 102, Corp B, Mezanin zilnic, 8-16 0232-213332, interior: 1105; tel verde: 08 008 213332

VI.1. INFORMATII DE INTERES PUBLIC


[Solicitarea de informatii de interes public este actiunea verbala sau scrisa prin care o persoana (fizica sau juridica, romana ori straina) poate cere informatii considerate ca fiind de interes public] Accesul la informatiile de interes public, asa cum sunt prevazute de Legea nr.544/2001(M.Of. nr.663/2001), se realizeaza prin: a) afisare la sediul autoritatii sau al institutiei publice ori prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei sau prin mijloace de informare in masa, in publicatii proprii, precum si in pagina de internet proprie; b) consultarea lor la sediul autoritatii sau al institutiei publice, in spatii special destinate acestui scop. Accesul la informatiile de interes public este gratuit. Costul serviciilor de copiere, daca este cazul, va fi suportat de solicitant, in conditiile legii, iar plata serviciilor de copiere se va face la casieria autoritatii sau institutiei publice.

82

Documente necesare: - cerere tip, model conform Anexei nr.1 la normele metodologice aprobate prin H.G. nr.123/2002 (M.Of. nr.167/2002); - reclamatia administrativa, model conform Anexei nr.2a) si 2b) din norme, adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia, in cazul in care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalca. Circuit documente: - cererile se inregistreaza la compartimentul de specialitate, care elibereaza o confirmare scrisa continand data si numarul de inregistrare a cererii; Termen de solutionare: - intre 10 - 40 zile lucratoare pentru comunicarea informatiei de interes public solicitate; - 5 zile lucratoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informatiei solicitate si a motivului refuzului.

VI. 2. SOLICITAREA DE AUDIENTE


[Orice persoan interesat se poate nscrie n audien la Directorul Executiv al DGFPJ Iai i/sau la Directorii executivi adjunci, Trezorierul-ef, precum i la efii administraiilor finanelor publice teritoriale, potrivit programului de audiente] Programul de audiene cu publicul este afiat pe site-ul Direciei Generale www.finanteiasi.ro , precum i la sediul instituiei . Procedura: - inscrierea in audienta pentru conducerea directiei generale se face prin compartimentul Relatii publice, prin prezentarea persoanei la camera 102, mezanin sau telefonic, la numarul 0232 213332, interior 1105; - audienta va fi programata conform graficului, la persoana de conducere solicitata, iar cetatenii vor fi insotiti de functionarul desemnat, care va intocmi notele de audienta; - pentru audientele solicitate conducerii unitatilor fiscale teritoriale, cetatenii se vor adresa pentru programare la secretariatele administratiilor finantelor publice.

VI. 3. SOLUTIONARE PETITII


[Orice persoan sau organizatie legal constituita are dreptul de a depune petiii la instituiile publice i de a primi rspuns la acestea, indiferent de natura rezultatului] Aspectele principale care pot face obiectul unei petiii adresate instituiei noastre sunt: diverse cazuri de evaziune fiscal: persoane juridice i persoane fizice autorizate care obin venituri pentru care nu pltesc impozitele aferente la bugetul consolidat al statului; activiti comerciale neautorizate;

83

abuzuri ale patronilor legate de salarizare, concedii de odihn sau medicale nepltite, nentocmirea crii de munc; reanalizarea situaiei fiscale: lmuriri privind modul de calcul a impozitului pe venitul global, scutiri de taxe i impozite, anulare de amenzi, verificri ale deciziilor de impunere; lmuriri privind calculul dobnzilor la certificatele de trezorerie pentru populaie; lmuriri privind cuantmul majorrilor sau penalizrilor; cereri de angajare; nchirierea de spaii pentru locuit fr a fi ncheiate contracte privind cedarea folosinei bunului sau nregistrarea acestora la unitile fiscale n vederea impunerii veniturilor realizate; nereguli la Asociaiile de Proprietari, privind impozitele si taxele virate la Bugetul Consolidat

Documente necesare si procedura: - petitie (cerere, reclamatie, sesizare sau propunere) formulata in scris; - copie de pe acte si/sau documente justificative care sa ateste veridicitatea celor sesizate;. - petitiile gresit indreptate vor fi indreptate in termen de 5 de la inregistrare de catre compartiment autoritatilor sau institutiilor publice care au ca atributii rezolvarea problemelor sesizate, urmand ca petitionarul sa fie instiintat despre aceasta; - petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului nu se iau in considerare si se claseaza. Circuit documente: - inregistrarea petitiei, insotita de documentatie, dupa caz, se face la registratura directiei generale Termen de solutionare: 30 de zile de data inregistrarii petitiei la autoritatea sau institutia publica competenta.

VI.4. SOLUTIONARE SESIZARI LEGATE DE PRACTICI NELOIALE


[Solutionarea sesizarilor formulate de agenti economici, acuzand incalcari ale dispozitiilor legale in domeniul concurentei neloiale si publicitatea, in baza Legii nr.11/1991, repectiv Legea nr.148/2000] Denumire compartiment: Camera: Program de lucru: Telefon: Compartiment Ajutor de stat, practici neloiale 200, Etajul 1 zilnic, 8-16 0232-213332, interior: 1606

Formular: SOLUTIE (MASURA) ADOPTATA Documente necesare; - sesizarea agentului economic, formulata in scris; - copie de pe acte si/sau documente justificative care sa ateste veridicitatea celor sesizate.

84

Circuit documente si procedura: - sesizarea, insotita de documentatie, dupa caz, se inregistreaza la registratura directiei generale; - solutiile adoptate si comunicate reclamantilor se pot transmite si persoanelor parate, la solicitarea scrisa a acestora. Termen de solutionare: 30 de zile de data inregistrarii sesizarii, sau dupa caz, de la data constituirii complete a dosarului cauzei.

85

VII.LICITATII SI VALORIFICARI BUNURI


VII.1. LICITATII
-pentru contribuabili inregistrati la AFP contribuabili mijlocii Denumire compartiment: Serviciul executare silita si stingere a creantelor fiscale Camera: 1704, Etajul 7 Program de lucru: zilnic, 8-16 Telefon: 0232-213332, interior: 1705 -pentru contribuabili inregistrati la AFP municipiu IasiDenumire compartiment: Serviciul Colectare si executare juridice Camera: 107,108 corp B, mezanin Program de lucru: zilnic, 8-12 Telefon: 0232-213332, interior: 2111,2110

silita

persoane

Documente necesare: - oferta de cumparare din partea participantilor; - imputernicirea persoanei care reprezinta ofertantul; - pentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare; - pentru persoane juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; - pentru persoane fizice romane, copie de pe actul de identitate; - pentru persoane fizice straine, copie de pe pasaport; - dovada, emisa de organele fiscale, ca nu are obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat si bugetul local(certificate de atestare fiscala); - dupa caz, declaratie notariala prin care se atesta ca persoana participanta nu este administrator sau asociat al firmei care detine bunul licitat; - dovada platii taxei de participare (10% din pretul de pornire a licitatiei) Circuit documente: - ofertantul se prezinta la persoana desemnata din cadrul serviciului care a organizat licitatia cu documentele, pentru verificare; - dupa caz, cu nota de plata intocmita pentru stabilirea taxei de participare se prezinta la ghiseul de trezorerie pentru achitarea sumei; plata se poate face si prin banca; - documentatia completa se inregistreaza la registratura organului fiscal compentent, urmand a fi depusa la serviciul care organizeaza licitatia.

VII.2 VALORIFICARI BUNURI CONFISCATE:


Denumire compartiment: Camera: Program de lucru: Telefon: Biroul valorificare bunuri proprietate de stat in conditiile legii 200, Etajul 1 zilnic, 8-16 0232-213332, interior: 1901

86

VII.2.1. METODE DE VALORIFICARE:


a) Prin licitatie publica: Documente necesare: - cerere scrisa, insotita de: - delegatie sau imputernicire pentru persoana desemnata; - certificate de atestare fiscala; - chitanta de plata privind garantia depusa ( de regula, 10% din pretul de pornire); - copie carte de identitate sau pasaport Procedura: - publicitatea se realizeaza prin anunturi in presa locala, afisaj la parter si etajul 1, precum si pe site-ul www.finanteiasi.ro; - licitatia se desfasoara in prezenta unei comisii de licitatii, pe principiul pretului cel mai mare oferit - documentatia se depune la secretariatul AMAVS, etaj 1, camera 1101; - garantia se achita la Trezoreria mun.Iasi. b) Prin vanzare directa: Documente necesare: - cerere scrisa, cu date de contact; - copie de pe actul de identitate; Procedura: - publicitatea se realizeaza prin anunturi in presa locala, afisaj la parter si etajul 1, precum si pe site-ul www.finanteiasi.ro; - dupa inregistrarea cererilor, solicitantii sunt contactati prin compartimentul de specialitate pentru achitarea contravalorii bunurilor la Trezoreria mun.Iasi; - predarea-primirea bunurilor se face pe baza de factura si proces-verbal. c) valorificare prin societati comerciale in regim de consignatie.

VII.2.2. ATRIBUIRI BUNURI


[bunurile nevalorificate se pot atribui, cu tilu gratuit, creselor, gradinitelor, centrelor de plasament, camine de batrani, scoli, institutii de cult si alte institutii publice, precum si persoanelor care au suferit de pe urma calamitatilor naturale, s.a.] Documente necesare: - solicitare scrisa si motivata, cu datele de identificare. Procedura: in urma analizei si aprobarii LISTEI, bunurile se predau cu proces-verbal reprezentantilor institutiilor, pe baza de imputernicire sau persoanelor in cauza.

________________________________________________________________ Material documentar intocmit de SERVICUL METODOLOGIE SI ASISTENTA PENTRU CONTRIBUABILI, cu sprijinul structurilor implicate in activitatea desfasurata cu publicul din cadrul D.G.F.P.J. IASI. Editia II- IANUARIE 200887