Sunteți pe pagina 1din 6

anul colar 2009-2010 manual HUMANITAS prof.

Magdalena Iacob PLANIFICAREA CALENDARISTIC A LECIILOR DE LIMBA I LITERATURA ROMN CLASA a VII-a nr. crt. Semestrul I 1. o o o !N"INUTU#I T$MATI $ !M%$T$N"$ S%$ I&I $ NUM'# !#$ 1 1 2 1 (IUA 12I3 14I3 15617I3 21I3

#ecap)tularea cunot)n*elor d)n cla+a a ,I-a. $-erc)*)) de comun)care oral. Actual)/area pr)n e-erc)*)) a cunot)n*elor de gramat)c. o $,A0UA#$ %#$1I TI,' U !tatea "e # $%&are ' CARTEA S(r!!t)r* Carte* C!t!t)r 2. o Cuvnt de Tudor Arg8e/) 9()me tarea sem !+!(a&!!l)r t!tlulu!,

-apl)carea pr)nc)p))lor a+cult.r)) act)<e =n man)fe+tarea unu) comportament comun)cat)< adec<at 94*5;> -recunoaterea modal)t.*)lor +pec)f)ce de organ)/are a te-tulu) ep)c ) a procedeelor de e-pre+)<)tate =n te-tul l)r)c 9 6*7;> -organ)/area +ec<en*elor te-tuale =n func*)e de o cer)n*. +pec)f)c. 98*6;> -c)t)rea une) <ar)et.*) de te-te l)terare +au nonl)terare6 demon+tr?nd =n*elegerea +en+ulu) ace+tora 96*4;.

2262A6 2262B I3

2 o o artea : ob)ect cultural No*)n) de +)nta-. A -re+pectarea normelor morfo+)ntact)ce =n propo/)*)) ) =n fra/e 97*6;> -+e+)/area corect)tud)n)) ) <alor)) e-pre+)<e a categor))lor gramat)cale ) le-)cale =n<.*ate6 =ntr-un te-t c)t)t 9 6*6;> B o ,ocabularul 9actual)/are;. Se sul (u$! tel)r # () te-t* .m/rumutur!le* Ple) asmul* Par) !mele* Cu$! tele /)l!sema t!(e* P)l!sem!a 0! )m) !m!a* 1U !t%&!le +ra2e)l)3!(e* -)ntegrarea categor))lor +emant)ce =n +tructur) le-)cale propr)) 94*6;> -+e+)/area abater)lor de la normele l)mb)) l)terare =ntr-un me+a@ a+cultat 94*8;> -<alor)f)carea categor))lor +emant)ce =n<.*ate6 =n conte-te d)fer)te 97*7;> -+e+)/area corect)tud)n)) ) <alor)) e-pre+)<e a categor))lor gramat)cale ) le-)cale =n<.*ate6 =ntr-un te-t c)t)t 9 6*6;>

296A0 I3 16465 3

76B6126 1A6126146 19620 3

&onet)ca 9actual)/are;. F)l)s!rea ()re(t% a a((e tulu! # l!m9a r)m: %* 1Nume /r)/r!! 3re0!t a((e tuate*

- ut)l)/area corect. ) nuan*at. a categor))lor +emant)ce =n<.*ate 98*7;. -+e+)/area abater)lor de la normele l)mb)) l)terare =ntr-un me+a@ a+cultat 94*8;> -organ)/area +ec<en*elor te-tuale =n func*)e de o cer)n*. +pec)f)c. 98*6;>

216226 25 3 27 3 2B 3

o &)a 9de b)bl)otec.; ) f)a de lectur. o $,A0UA#$ U !tatea "e # $%&are ' STRUCTURILE TE;TULUI* Stru(tur! arat!$e A. o Iapa lui Vod de M)8a)l Sado<eanu 9/r)(e"ee "e le3are a se($e &el)r< m)"al!t%&! "e (ara(ter!2are a /ers) a=el)r,

1 1

-a+)gurarea coeren*e) )de)lor e-pr)mate =ntr-un me+a@ oral 9 7*4;> -cooperarea =n )nterac*)un)le de grup 97*5;> -c)t)rea une) <ar)et.*) de te-te l)terare +au nonl)terare6 demon+tr?nd =n*elegerea +en+ulu) ace+tora 96*4;. -recunoaterea modal)t.*)lor de organ)/are a te-tulu) ep)c ) a procedeelor de e-pre+)<)tate =n te-tul l)r)c 9 6*7;> -e-pr)marea6 =n +cr)+6 a propr))lor op)n)) ) at)tud)n) 9 8*4;. -re+pectarea normelor morfo+)ntact)ce =n propo/)*)) ) =n fra/e 97*6;> -adaptarea <orb)r)) la +)tua*))le +pec)ale +au nepre<./ute de d)alog +au monolog 97*8;> -+e+)/area corect)tud)n)) ) <alor)) e-pre+)<e a categor))lor gramat)cale ) le-)cale =n<.*ate6 =ntr-un te-t c)t)t 9 6*6;> -ut)l)/area corect. a fle-)un)) nom)nale ) <erbale =n te-tul +cr)+6 ut)l)/?nd corect +emnele ortograf)ce ) de punctua*)e 98*8;.

29 3 26A6 2 3I

,erbul 9actual)/are;. Alte $er9e ()/ulat!$e* D!ate2ele> a(t!$%< /as!$% ?()m/leme tul "e a3e t,< re+le-!$% ?/r) umele re+le-!$,* Val)r! e-/res!$e ale $er9ulu! # "!+er!te () te-te ?a/l!(at!$,* Ver9ele /ers) ale 0! $er9ele !m/ers) ale* Pr)/)2!&!a +%r% su9!e(t* L)(u&!u ea $er9al%* &unc*))le +)ntact)ce ale <erbulu) ) ale locu*)un)) <erbale la m)"ur! e/ers) ale?su9!e(t< ume /re"!(at!$< ()m/leme t "!re(t< ()m/leme t ! "!re(t< ()m/leme te (!r(umsta &!ale< atr!9ut $er9al, omentarea unor +ec<en*e ale te-tulu) l)terar

4696106116 126156176 1B619 3I

2 -e-pr)marea6 =n +cr)+6 a propr))lor op)n)) ) at)tud)n) 9 8*4;> -organ)/area +ec<en*elor te-tuale =n func*)e de o cer)n*. +pec)f)c. 98*6; 1

2A622 3I 24 3I

o $,A0UA#$ EVALUARE SEMESTRIAL o #ecap)tulareC - +tructura te-tulu) l)r)c> - +tructura te-tulu) ep)c> - no*)un) de <ocabular>

256A0 3I 2 3II

o o U !tatea "e # 2. o

- fonet)c.> - morfolog)e. Lucrare scris semestrial Corectarea lucrrii semestriale $%&are ' Aut)r* Narat)r* /ers) a= DFlorin scrie un roman de M)rcea .rt.re+cu

1 1 -a+)gurarea coeren*e) )de)lor e-pr)mate =ntr-un me+a@ oral 9 7*4;> -cooperarea =n )nterac*)un)le de grup 97*5;> -c)t)rea une) <ar)et.*) de te-te l)terare +au nonl)terare6 demon+tr?nd =n*elegerea +en+ulu) ace+tora 96*4;. -recunoaterea modal)t.*)lor de organ)/are a te-tulu) ep)c ) a procedeelor de e-pre+)<)tate =n te-tul l)r)c 9 6*7;> -e-pr)marea6 =n +cr)+6 a propr))lor op)n)) ) at)tud)n) 9 8*4;. -re+pectarea normelor morfo+)ntact)ce =n propo/)*)) ) =n fra/e 97*6;> -adaptarea <orb)r)) la +)tua*))le +pec)ale +au nepre<./ute de d)alog +au monolog 97*8;> -+e+)/area corect)tud)n)) ) <alor)) e-pre+)<e a categor))lor gramat)cale ) le-)cale =n<.*ate6 =ntr-un te-t c)t)t 9 6*6;> -ut)l)/area corect. a fle-)un)) nom)nale ) <erbale =n te-tul +cr)+6 ut)l)/?nd corect +emnele ortograf)ce ) de punctua*)e 98*8;. -organ)/area +ec<en*elor te-tuale =n func*)e de o cer)n*. +pec)f)c. 98*6;> -re+pectarea normelor morfo+)ntact)ce =n propo/)*)) ) =n fra/e 97*6;. -organ)/area +ec<en*elor te-tuale =n func*)e de o cer)n*. +pec)f)c. 98*6;> 2

A 3II 7 3II B696106 12 3II

Sub+tant)<ul 9actual)/are;. L)(u&!u ea su9sta t!$al%* &unc*))le +)ntact)ce9actual)/are;> atr!9ut su9sta t!$al 3e !t!$al< /re/)2!&!) al< a/)2!&!) al*

146156 17 3II 264 I

um po<e+t)mE Or3a !2area 0! re)r3a !2area u u! te-t /r)/r!u

567 I

Cererea

2 1

11612 I 1A I 1261B6 196206 21624 I

o $,A0UA#$ U !tatea "e # $%&are ' Fu (&!) area "es(r!er!! # ara&!u e 4. o Amintiri din copilrie de Ion reang. re/umatul +cr)+6 (ara(ter!2are "e /ers) a=

-a+)gurarea coeren*e) )de)lor e-pr)mate =ntr-un me+a@ oral 9 7*4;> -cooperarea =n )nterac*)un)le de grup 97*5;> -c)t)rea une) <ar)et.*) de te-te l)terare +au nonl)terare6 demon+tr?nd =n*elegerea +en+ulu) ace+tora 96*4;. -recunoaterea modal)t.*)lor de organ)/are a te-tulu) ep)c ) a procedeelor de e-pre+)<)tate =n te-tul l)r)c 9 6*7;> -e-pr)marea6 =n +cr)+6 a propr))lor op)n)) ) at)tud)n) 9 8*4;.

o Re(a/!tulare ' semestrul I Semestrul al II-lea

2562762B I

%ronumele 9actual)/are;. Pr) umele 0! a"=e(t!$ele /r) )m! ale> e@)t%r:t< e3at!$< ! ter)3at!$< relat!$ ?a()r",< a"=e(t!$ul /r) )m! al "e # t%r!re 9e-erc)*)) de acord;. &unc*))le +)ntact)ce 9atr!9ut /r) )m! al 3e !t!$al< atr!9ut /r) )m! al /re/)2!&!) al,

-re+pectarea normelor morfo+)ntact)ce =n propo/)*)) ) =n fra/e 97*6;> -adaptarea <orb)r)) la +)tua*))le +pec)ale +au nepre<./ute de d)alog +au monolog 97*8;> -+e+)/area corect)tud)n)) ) <alor)) e-pre+)<e a categor))lor gramat)cale ) le-)cale =n<.*ate6 =ntr-un te-t c)t)t 9 6*6;> -ut)l)/area corect. a fle-)un)) nom)nale ) <erbale =n te-tul +cr)+6 ut)l)/?nd corect +emnele ortograf)ce ) de punctua*)e 98*8;. -re+pectarea normelor morfo+)ntact)ce =n propo/)*)) ) =n fra/e 97*6;> -adaptarea <orb)r)) la +)tua*))le +pec)ale +au nepre<./ute de d)alog +au monolog 97*8;> -+e+)/area corect)tud)n)) ) <alor)) e-pre+)<e a categor))lor gramat)cale ) le-)cale =n<.*ate6 =ntr-un te-t c)t)t 9 6*6;> -ut)l)/area corect. a fle-)un)) nom)nale ) <erbale =n te-tul +cr)+6 ut)l)/?nd corect +emnele ortograf)ce ) de punctua*)e 98*8;. -=n*elegerea +emn)f)ca*)e) generale a unu) me+a@ oral 9 4*4;> -adaptarea <orb)r)) la +)tua*))le +pec)ale +au nepre<./ute de d)alog +au monolog 97*8;.

10

B696106116 146156176 1B6226 2A II

Numeralul 9actual)/are;.1Alte t!/ur! "e umerale

22624 II 162 III

Monologul ) d)alogul. ?A"e($area eleme tel)r ) $er9ale la mesa=;

2 1

A62 III B III 96106116 14 III

o $,A0UA#$ U !tatea "e # $%&are ' T!/ur! "e "es(r!ere 5. o DClin ( file din poveste) de M)8a) $m)ne+cu 9re/et!&!a +) et!(% ?al!tera&!a,* Meta+)ra* A!/er9)la* R!tmul* P!(!)rul metr!( ?9!s!la9!(,* T!/ur! "e r!tm ?!am9!( 0! tr)@a!(, o Ad@ect)<ul 9actual)/are; 1M!=l)a(e e-/res!$e "e re"are a su/erlat!$ulu! a9s)lut* L)(u&!u ea a"=e(t!$al%

-c)t)rea une) <ar)et.*) de te-te l)terare +au nonl)terare6 demon+tr?nd =n*elegerea +en+ulu) ace+tora 96*4;. -recunoaterea modal)t.*)lor +pec)f)ce de organ)/are a te-tulu) ep)c ) a procedeelor de e-pre+)<)tate =n te-tul l)r)c 9 6*7;> - e-pr)marea6 =n +cr)+6 a propr))lor op)n)) ) at)tud)n) 98*4;. -re+pectarea normelor morfo+)ntact)ce =n propo/)*)) ) =n fra/e 97*6;> -adaptarea <orb)r)) la +)tua*))le +pec)ale +au nepre<./ute de d)alog +au monolog 97*8;> -+e+)/area corect)tud)n)) ) <alor)) e-pre+)<e a categor))lor gramat)cale ) le-)cale =n<.*ate6 =ntr-un te-t c)t)t 9 6*6;> -ut)l)/area corect. a fle-)un)) nom)nale ) <erbale =n te-tul +cr)+6 ut)l)/?nd corect +emnele ortograf)ce ) de punctua*)e 98*8;. -a+)gurarea coeren*e) )de)lor e-pr)mate =ntr-un me+a@ oral 9 7*4;> -folo+)rea modal)t.*)lor <ar)ate pentru real)/area e-pre+)<)t.*))

156176 1B III

1e+cr)erea. um real)/.m o de+cr)ereE

2262A III

te-tulu) 98*5;. o $,A0UA#$ U !tatea "e # $%&are ' UNIVERSUL TE;TULUI Bala"a o Paa assan! de F. obuc o %ro<erbe. ()c.tor)6 Str)g.tur). o %oemul ero)c : D"crisoarea III : de M. $m)ne+cu 1 22 III

-a+)gurarea coeren*e) )de)lor e-pr)mate =ntr-un me+a@ oral 9 7*4;> -cooperarea =n )nterac*)un)le de grup 97*5;> -c)t)rea une) <ar)et.*) de te-te l)terare +au nonl)terare6 demon+tr?nd =n*elegerea +en+ulu) ace+tora 96*4;. -recunoaterea modal)t.*)lor de organ)/are a te-tulu) ep)c ) a procedeelor de e-pre+)<)tate =n te-tul l)r)c 9 6*7;> -e-pr)marea6 =n +cr)+6 a propr))lor op)n)) ) at)tud)n) 9 8*4;.

A 2 1

246296A0 III A1 III61 I,

12 I,

o $,A0UA#$ U !tatea "e # $%&are ' Nu$ela 7. o #ou loturi de I.0. arag)ale

1 -a+)gurarea coeren*e) )de)lor e-pr)mate =ntr-un me+a@ oral 9 7*4;> -cooperarea =n )nterac*)un)le de grup 97*5;> -c)t)rea une) <ar)et.*) de te-te l)terare +au nonl)terare6 demon+tr?nd =n*elegerea +en+ulu) ace+tora 96*4;. -recunoaterea modal)t.*)lor de organ)/are a te-tulu) ep)c ) a procedeelor de e-pre+)<)tate =n te-tul l)r)c 9 6*7;> -e-pr)marea6 =n +cr)+6 a propr))lor op)n)) ) at)tud)n) 9 8*4;. -+e+)/area modal)t.*)lor de organ)/are a +ec<en*elor te-tuale ale unu) me+a@ oral 94*7;> -a+)gurarea coeren*e) )de)lor e-pr)mate =ntr-un me+a@ oral 9 7*4;> -organ)/area +ec<en*elor te-tuale =n func*)e de o cer)n*. +pec)f)c. 98*6;> -re+pectarea normelor morfo+)ntact)ce =n propo/)*)) ) =n fra/e 97*6;> -adaptarea <orb)r)) la +)tua*))le +pec)ale +au nepre<./ute de d)alog +au monolog 97*8;> -+e+)/area corect)tud)n)) ) <alor)) e-pre+)<e a categor))lor gramat)cale ) le-)cale =n<.*ate6 =ntr-un te-t c)t)t 9 6*6;> -ut)l)/area corect. a fle-)un)) nom)nale ) <erbale =n te-tul +cr)+6 ut)l)/?nd corect +emnele ortograf)ce ) de punctua*)e 98*8;. 2

1A I, 126146 19620 I,

Structura d)alogulu). M)"al!t%&! "e e-/r!mare a /re+er! &el)r 0! a )/! !!l)r*

21622 I,

Ad<erbul 9actual)/are;. A"$er9ele ! ter)3at!$e< relat!$e< 1 e@)t%r#te* L)(u&!u ea a"$er9!al%* A"$er9e /re"!(at!$e 0! l)(u&!u ! a"$er9!ale /re"!(at!$e* &unc*)a de ume /re"!(at!$* A"$er9e +%r% +u (&!e s! ta(t!(%* o %repo/)*)a 9actual)/are;. L)(u&!u ea /re/)2!&!) al% o on@unc*)a 9actual)/are;. L)(u&!u ! () =u (&!) ale o Inter@ec*)a EVALUARE SEMESTRIAL o #ecap)tulare. o

256276 2B629 I,

2 2 1 2

A62 , 465 , 10 , 11612 ,

o o o

- +pec)) l)terare ep)ce> - no*)un) de morfolog)e ) +)nta-.> Lucrare scris semestrial$ Corectarea lucrrii semestriale Te-tul argumentat)<

-a+)gurarea coeren*e) )de)lor e-pr)mate =ntr-un me+a@ oral 9 7*4;> -organ)/area +ec<en*elor te-tuale =n func*)e de o cer)n*. +pec)f)c. 98*6;> -c)t)rea une) <ar)et.*) de te-te l)terare +au nonl)terare6 demon+tr?nd =n*elegerea +en+ulu) ace+tora 96*4;. -recunoaterea modal)t.*)lor +pec)f)ce de organ)/are a te-tulu) ep)c ) a procedeelor de e-pre+)<)tate =n te-tul l)r)c 9 6*7;> - e-pr)marea6 =n +cr)+6 a propr))lor op)n)) ) at)tud)n) 98*4;.

1 1 2

1A , 17 , 1B619 ,

U !tatea "e # $%&are ' Im ul* O"a B. o Imn lui %tefan cel &are de ,. Alec+andr) o Imnul na*)onal #eteapt!te romne' de Andre) Mureanu o Imnul rel)g)o+. !da : Psalmul ()* o Versul +rii de Ion %)llat o %re/entarea unu) e<en)ment cultural $,A0UA#$ Re(a/!tulare +! al% o Act)<)t.*) pe grupur) de n)<elC anal)/a te-tulu) l)terar la pr)ma <edere. o +e+)une de +u+*)nere a pro)ectelorC Incur+)une =n lumea l)teratur))> %er+ona@ul preferat> %r)ntre c.r*).

2 1 2 1 2 1 A

20622 , 24 , 25627 , 1 ,I 26A ,I 7 ,I B69610 ,I