Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Compania ABC incaseaza in luna ian 2011 un credit pe termen mediu in

valoare de 21.000E si face o emisiune de actiuni in suma de 35.000E. Compania cumpara in cash in cursul anului active non-curente in valoare de 21.000E. Totodata a efectuat urmatoarele tranzactii in cursul anului 2011! a. Achizitii de "unuri de la furnizori de 1#.500E din care 2.550E raman neachitate la final de an. ". $uma cheltuielilor salariale este de 1#.500E din care %50E raman neplatiti. c. &o"anda pentru imprumut in suma de 2100E a fost platita in intre'ime si suma de 5250E din credit a fost restituita. d. (anzari in suma de 2#.)00E din care #00E reprezinta creante neincasate la final de an. e. &o"anda platita de "anca pentru "anii companiei pastrati in depozit este de %5E. f. Au fost propuse la final de an dividende de ).100E. *ntocmiti $ituatia cash flo+-ului la 31.dec. 2011 pe "aza datelor istorice din anul 2011. 2. ,entru anul 2012 s-au facut urmatoarele estimari de cash flo+ pentru compania ABC! a. achizitiile de active non-curente vor fi in suma de 3.000E si se vor plati in numerar. ". Cifra de afaceri estimata este de 3-.000E .)50E creante neincasate la final de an/ c. &o"anda pentru depozitele "ancare va fi 150E d. (a fi restituita suma de 5250 din imprumut e. &ividendele propuse la final de an vor fi de 5000E si se platesc dividendele anului trecut. f. *mpozitul pe profit de 2300E va fi platit pt anul trecut '. (or fi facute urmatoarele cheltuieli! - chelt salariale 11250E .-00E raman neplatiti/ - do"anda la credit 15%5E - servicii prestate de furnizori 10.%50E .)125E neachitati la final de an/ *ntocmiti $ituatia previzionata a cash flo+-lui pentru anul 2012