Sunteți pe pagina 1din 0

P A R T E A I

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE


Anul 175 (XIX) Nr. 604 Luni, 3 septembrie 2007
S U M A R
Nr. Pagina Nr. Pagina
HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI
1.008. Hotrre privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investiii Spitalul Judeean
de Urgen, judeul Clrai...................................... 2
1.009. Hotrre privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investiii Spitalul
Universitar Regional de Urgen, judeul Dolj .......... 2
1.010. Hotrre privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investiii Spitalul Judeean
de Urgen, judeul Giurgiu ...................................... 3
1.011. Hotrre privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investiii Spitalul Judeean
de Urgen, judeul Hunedoara ................................ 3
1.012. Hotrre privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investiii Spitalul
Universitar Regional de Urgen, judeul Iai ............ 4
1.013. Hotrre privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investiii Spitalul Judeean
de Urgen, judeul Mehedini .................................. 4
1.014. Hotrre privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investiii Spitalul
Universitar Regional de Urgen, judeul Mure ...... 5
1.015. Hotrre privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investiii Spitalul Judeean
de Urgen, judeul Neam ........................................ 5
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
24. Ordin al preedintelui Autoritii Naionale de
Reglementare n Domeniul Energiei privind aprobarea
Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici
care proiecteaz, execut, verific i exploateaz
instalaii electrice din sistemul electroenergetic ........ 632
H O T R R I A L E G U V E R N U L U I R O M N I E I
GUVERNUL ROMNIEI
H O T R R E
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiii
Spitalul Judeean de Urgen, judeul Clrai
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanele publice,
cu modificrile ulterioare, i al art. 190 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i
completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 604/3.IX.2007
2
Art. 1. Se aprob indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiii Spitalul Judeean de Urgen, judeul
Clrai, cu caracteristicile principale i indicatorii tehnico-
economici prevzui n anexa*) care face parte integrant din
prezenta hotrre.
Art. 2. Finanarea obiectivului de investiii prevzut la art. 1
se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sntii
Publice, n limita sumelor aprobate anual cu aceast destinaie,
i, n completare, din alte surse legal constituite, conform
programelor de investiii publice aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU
CLIN POPESCU-TRICEANU
Contrasemneaz:
Ministrul sntii publice,
Gheorghe Eugen Nicolescu
Ministrul dezvoltrii, lucrrilor publice i locuinelor,
Lszl Borbly
Ministrul economiei i finanelor,
Varujan Vosganian
Bucureti, 28 august 2007.
Nr. 1.008.
GUVERNUL ROMNIEI
H O T R R E
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiii
Spitalul Universitar Regional de Urgen, judeul Dolj
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanele publice,
cu modificrile ulterioare, i al art. 190 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i
completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1. Se aprob indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiii Spitalul Universitar Regional de
Urgen, judeul Dolj, cu caracteristicile principale i indicatorii
tehnico-economici prevzui n anexa*) care face parte
integrant din prezenta hotrre.
Art. 2. Finanarea obiectivului de investiii prevzut la art. 1
se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sntii
Publice, n limita sumelor aprobate anual cu aceast destinaie,
i, n completare, din alte surse legal constituite, conform
programelor de investiii publice aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU
CLIN POPESCU-TRICEANU
Contrasemneaz:
Ministrul sntii publice,
Gheorghe Eugen Nicolescu
Ministrul dezvoltrii, lucrrilor publice i locuinelor,
Lszl Borbly
Ministrul economiei i finanelor,
Varujan Vosganian
Bucureti, 28 august 2007.
Nr. 1.009.
*) Anexa nu se public, fiind clasificat potrivit legii.
GUVERNUL ROMNIEI
H O T R R E
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiii
Spitalul Judeean de Urgen, judeul Giurgiu
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanele publice,
cu modificrile ulterioare, i al art. 190 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i
completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 604/3.IX.2007
3
Art. 1. Se aprob indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiii Spitalul Judeean de Urgen, judeul
Giurgiu, cu caracteristicile principale i indicatorii tehnico-
economici prevzui n anexa*) care face parte integrant din
prezenta hotrre.
Art. 2. Finanarea obiectivului de investiii prevzut la art. 1
se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sntii
Publice, n limita sumelor aprobate anual cu aceast destinaie,
i, n completare, din alte surse legal constituite, conform
programelor de investiii publice aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU
CLIN POPESCU-TRICEANU
Contrasemneaz:
Ministrul sntii publice,
Gheorghe Eugen Nicolescu
Ministrul dezvoltrii, lucrrilor publice i locuinelor,
Lszl Borbly
Ministrul economiei i finanelor,
Varujan Vosganian
Bucureti, 28 august 2007.
Nr. 1.010.
GUVERNUL ROMNIEI
H O T R R E
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiii
Spitalul Judeean de Urgen, judeul Hunedoara
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanele publice,
cu modificrile ulterioare, i al art. 190 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i
completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1. Se aprob indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiii Spitalul Judeean de Urgen, judeul
Hunedoara, cu caracteristicile principale i indicatorii tehnico-
economici prevzui n anexa*) care face parte integrant din
prezenta hotrre.
Art. 2. Finanarea obiectivului de investiii prevzut la art. 1
se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sntii
Publice, n limita sumelor aprobate anual cu aceast destinaie,
i, n completare, din alte surse legal constituite, conform
programelor de investiii publice aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU
CLIN POPESCU-TRICEANU
Contrasemneaz:
Ministrul sntii publice,
Gheorghe Eugen Nicolescu
Ministrul dezvoltrii, lucrrilor publice i locuinelor,
Lszl Borbly
Ministrul economiei i finanelor,
Varujan Vosganian
Bucureti, 28 august 2007.
Nr. 1.011.
*) Anexa nu se public, fiind clasificat potrivit legii.
GUVERNUL ROMNIEI
H O T R R E
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiii
Spitalul Universitar Regional de Urgen, judeul Iai
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanele publice,
cu modificrile ulterioare, i al art. 190 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i
completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 604/3.IX.2007
4
Art. 1. Se aprob indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiii Spitalul Universitar Regional de
Urgen, judeul Iai, cu caracteristicile principale i indicatorii
tehnico-economici prevzui n anexa*) care face parte
integrant din prezenta hotrre.
Art. 2. Finanarea obiectivului de investiii prevzut la art. 1
se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sntii
Publice, n limita sumelor aprobate anual cu aceast destinaie,
i, n completare, din alte surse legal constituite, conform
programelor de investiii publice aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU
CLIN POPESCU-TRICEANU
Contrasemneaz:
Ministrul sntii publice,
Gheorghe Eugen Nicolescu
Ministrul dezvoltrii, lucrrilor publice i locuinelor,
Lszl Borbly
Ministrul economiei i finanelor,
Varujan Vosganian
Bucureti, 28 august 2007.
Nr. 1.012.
GUVERNUL ROMNIEI
H O T R R E
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiii
Spitalul Judeean de Urgen, judeul Mehedini
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanele publice,
cu modificrile ulterioare, i al art. 190 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i
completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1. Se aprob indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiii Spitalul Judeean de Urgen, judeul
Mehedini, cu caracteristicile principale i indicatorii tehnico-
economici prevzui n anexa*) care face parte integrant din
prezenta hotrre.
Art. 2. Finanarea obiectivului de investiii prevzut la art. 1
se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sntii
Publice, n limita sumelor aprobate anual cu aceast destinaie,
i, n completare, din alte surse legal constituite, conform
programelor de investiii publice aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU
CLIN POPESCU-TRICEANU
Contrasemneaz:
Ministrul sntii publice,
Gheorghe Eugen Nicolescu
Ministrul dezvoltrii, lucrrilor publice i locuinelor,
Lszl Borbly
Ministrul economiei i finanelor,
Varujan Vosganian
Bucureti, 28 august 2007.
Nr. 1.013.
*) Anexa nu se public, fiind clasificat potrivit legii.
GUVERNUL ROMNIEI
H O T R R E
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiii
Spitalul Universitar Regional de Urgen, judeul Mure
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanele publice,
cu modificrile ulterioare, i al art. 190 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i
completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 604/3.IX.2007
5
Art. 1. Se aprob indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiii Spitalul Universitar Regional de
Urgen, judeul Mure, cu caracteristicile principale i
indicatorii tehnico-economici prevzui n anexa*) care face
parte integrant din prezenta hotrre.
Art. 2. Finanarea obiectivului de investiii prevzut la art. 1
se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sntii
Publice, n limita sumelor aprobate anual cu aceast destinaie,
i, n completare, din alte surse legal constituite, conform
programelor de investiii publice aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU
CLIN POPESCU-TRICEANU
Contrasemneaz:
Ministrul sntii publice,
Gheorghe Eugen Nicolescu
Ministrul dezvoltrii, lucrrilor publice i locuinelor,
Lszl Borbly
Ministrul economiei i finanelor,
Varujan Vosganian
Bucureti, 28 august 2007.
Nr. 1.014.
GUVERNUL ROMNIEI
H O T R R E
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiii
Spitalul Judeean de Urgen, judeul Neam
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanele publice,
cu modificrile ulterioare, i al art. 190 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i
completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1. Se aprob indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiii Spitalul Judeean de Urgen, judeul
Neam, cu caracteristicile principale i indicatorii tehnico-
economici prevzui n anexa*) care face parte integrant din
prezenta hotrre.
Art. 2. Finanarea obiectivului de investiii prevzut la art. 1
se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sntii
Publice, n limita sumelor aprobate anual cu aceast destinaie,
i, n completare, din alte surse legal constituite, conform
programelor de investiii publice aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU
CLIN POPESCU-TRICEANU
Contrasemneaz:
Ministrul sntii publice,
Gheorghe Eugen Nicolescu
Ministrul dezvoltrii, lucrrilor publice i locuinelor,
Lszl Borbly
Ministrul economiei i finanelor,
Varujan Vosganian
Bucureti, 28 august 2007.
Nr. 1.015.
*) Anexa nu se public, fiind clasificat potrivit legii.
A C T E A L E O R G A N E L O R D E S P E C I A L I T A T E
A L E A D M I N I S T R A I E I P U B L I C E C E N T R A L E
AUTORITATEA NAIONAL DE REGLEMENTARE N DOMENIUL ENERGIEI
O R D I N
privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaz,
execut, verific i exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic
n temeiul art. 9 alin. (2) i (8), al art. 11 alin. (1) i alin. (2) lit. a), m) i t) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu
modificrile i completrile ulterioare,
avnd n vedere Referatul de aprobare ntocmit de Departamentul acces la reea i autorizare n domeniul energiei
electrice,
n conformitate cu prevederile Procesului-verbal al edinei Comitetului de reglementare al Autoritii Naionale de
Reglementare n Domeniul Energiei din data de 19 iulie 2007,
preedintele Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei emite urmtorul ordin:
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 604/3.IX.2007
6
Art. 1. Se aprob Regulamentul pentru atestarea
operatorilor economici care proiecteaz, execut, verific i
exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic,
prevzut n anexa care face parte integrant din prezentul ordin.
Art. 2. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se
abrog Ordinul preedintelui Autoritii Naionale de
Reglementare n Domeniul Energiei nr. 54/2005 privind
aprobarea Regulamentului pentru atestarea agenilor economici
care proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii
electrice din sistemul electroenergetic, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 5 din 4 ianuarie 2006, cu
modificrile ulterioare.
Art. 3. Operatorii economici care proiecteaz, execut,
verific i exploateaz instalaii electrice din sistemul
electroenergetic vor duce la ndeplinire prevederile prezentului
ordin.
Art. 4. Departamentele de specialitate din cadrul Autoritii
Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei vor duce la
ndeplinire i vor urmri respectarea de ctre operatorii
economici a prevederilor cuprinse n regulamentul prevzut la
art. 1.
Art. 5. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
p. Preedintele Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei,
Nicolae Opri
Bucureti, 20 iulie 2007.
Nr. 24.
ANEX
R E G U L A M E N T
pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice
din sistemul electroenergetic
(Cod ANRE: 24.3.200.0.03.20/07/07)
Revizia 3
CAPITOLUL I
Cadrul legislativ
Art. 1. Regulamentul pentru atestarea operatorilor
economici care proiecteaz, execut, verific i exploateaz
instalaii electrice din sistemul electroenergetic, denumit n
continuare regulament, este emis n conformitate cu prevederile
art. 11 alin. (2) lit. m) din Legea energiei electrice nr. 13/2007,
cu modificrile i completrile ulterioare, precum i cu
prevederile art. 2 din Hotrrea Guvernului nr. 867/2003 pentru
aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la
reelele electrice de interes public.
Art. 2. (1) n scopul respectrii legilor i normelor n
vigoare, operatorii economici care desfoar activiti de
proiectare i executare de instalaii electrice racordate la
Sistemul Electroenergetic Naional trebuie s dein atestat
emis de Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul
Energiei, denumit n continuare Autoritatea competent, n
condiiile prezentului regulament.
(2) n conformitate cu prevederile art. 86 lit. ) din Legea
nr. 13/2007, cu modificrile i completrile ulterioare, proiectarea
i executarea de lucrri n instalaiile electrice fr atestat
constituie contravenie.
CAPITOLUL II
Scopul
Art. 3. (1) Regulamentul are ca scop stabilirea:
a) procedurii de atestare a operatorului economic care
desfoar activiti de proiectare i executare de instalaii
electrice racordate la Sistemul Electroenergetic Naional, pe
teritoriul Romniei, incluznd prevederi specifice pentru:
acordarea atestatului;
modificarea atestatului;
reatestarea operatorului economic;
b) procedurii de suspendare sau de retragere a atestatului;
c) drepturilor i obligaiilor operatorului economic atestat care
deine un atestat acordat de Autoritatea competent.
CAPITOLUL III
Domeniul de aplicare
Art. 4. Prevederile regulamentului se aplic:
a) Autoritii competente n desfurarea activitilor de
acordare, modificare, suspendare i retragere a atestatului;
b) operatorului economic, persoan juridic, romn sau
strin, nregistrat n Romnia la oficiul registrului comerului,
competent potrivit legii, care solicit Autoritii competente:
acordarea unui atestat pentru proiectarea/executarea de
instalaii electrice;
modificarea atestatului al crui titular este;
suspendarea sau retragerea atestatului.
Art. 5. Prevederile regulamentului nu se aplic:
a) activitilor de proiectare ori de executare de instalaii
termoenergetice sau hidroenergetice aferente capacitilor de
producere a energiei electrice, inclusiv capacitilor de
producere a energiei electrice i termice n cogenerare;
b) activitilor de proiectare, producere sau furnizare de
echipamente ori materiale destinate utilizrii lor n instalaiile
electrice;
c) operatorilor economici, persoane fizice sau asociaiilor
familiale, care desfoar activiti economice n mod
independent, n conformitate cu prevederile Legii nr. 300/2004
privind autorizarea persoanelor fizice i a asociaiilor familiale
care desfoar activiti economice n mod independent, cu
modificrile i completrile ulterioare.
CAPITOLUL IV
Definiii i abrevieri
Art. 6. n contextul regulamentului se aplic urmtoarele
definiii i abrevieri:
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 604/3.IX.2007
7
Termen sau abreviere Definiie
Autoritate competent Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei, cu sediul
n Bucureti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, http://www.anre.ro,
e-mail anre@anre.ro sau orice succesor al acesteia.
Atestat Act tehnic i juridic, emis n conformitate cu regulamentul, prin care se acord
o permisiune unui operator economic, persoan juridic, pentru desfurarea
de activiti de proiectare sau executare de instalaii electrice racordate
la Sistemul Electroenergetic Naional.
Atestare Activitatea desfurat de Autoritatea competent privind acordarea
sau modificarea atestatului.
Branament Instalaie de racordare la joas tensiune.
Capacitate energetic Instalaiile de producere a energiei electrice sau energiei termice n cogenerare,
reele electrice i alte echipamente electroenergetice.
Consumator de energie electric Client final, persoan fizic sau juridic, care cumpr energie electric
pentru consumul propriu.
Convenie de exploatare Act juridic ncheiat ntre operatorul de reea i un consumator, prin care
se precizeaz aspecte legate de delimitarea instalaiilor, realizarea conducerii
operative prin dispecer, condiiile de exploatare i ntreinere reciproc
a instalaiilor, reglajul proteciilor, executarea manevrelor, interveniilor n caz
de incidente etc.
Departament de specialitate Departamentul de acces la reea i autorizare n domeniul energiei electrice
(DARAE) din cadrul Autoritii competente.
Electrician autorizat Persoan fizic avnd calificare i experien corespunztoare i care este
autorizat n condiiile RAE pentru a desfura, conform competenelor
acordate, activiti de proiectare sau executare a instalaiilor electrice racordate
la Sistemul Electroenergetic Naional.
Exploatare (tehnic) a instalaiilor electrice Supravegherea funcionrii i realizarea operaiilor i manevrelor n mod
nemijlocit, ntr-o instalaie electric, n vederea funcionrii sigure i economice
a acesteia, cu respectarea reglementrilor tehnice i de protecie a muncii stabilite
prin legislaia n vigoare.
Instalaie electric Ansamblu de echipamente, celule i elemente legate funcional ntre ele,
de regul amplasate ntr-un spaiu comun, racordate la SEN i exploatate
de aceeai formaie operativ; sunt incluse partea electric a centralelor electrice,
reelele electrice i instalaiile electrice de utilizare.
Instalaie electric de utilizare (a energiei
electrice)
Instalaii electrice care aparin unui consumator i sunt situate n aval fa
de punctul de delimitare cu reeaua electric aparinnd operatorului de distribuie
a energiei electrice; instalaia electric de utilizare creeaz condiiile de alimentare
cu energie electric a receptoarelor.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 604/3.IX.2007
8
Termen sau abreviere Definiie
Instalaie electric interioar Instalaie electric de utilizare de joas tensiune aferent construciilor civile
i industriale, realizat n interiorul acesteia.
Mentenan Ansamblul tuturor aciunilor tehnice i organizatorice care se execut asupra
structurilor, instalaiilor (sistemelor) i componentelor aflate n exploatare i care
sunt efectuate pentru meninerea sau restabilirea strii tehnice necesare
ndeplinirii funciilor pentru care au fost proiectate.
Ministerul de resort Ministerul Economiei i Finanelor sau orice succesor al acestuia avnd atribuii
n domeniul energiei.
Modificare a atestatului Emitere de ctre Autoritatea competent a unui atestat modificat, n conformitate
cu prevederile din regulament.
Norme Standarde, coduri, regulamente, reglementri, instruciuni, prescripii energetice,
hotrri i alte acte normative, precum i contracte sau alte documente oficiale.
Operator economic Oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrri, persoan
juridic de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane care ofer
n mod licit pe pia produse, servicii i/sau execuie de lucrri.
Operator economic atestat Operator economic, persoan juridic, titular al unui atestat acordat de Autoritatea
competent, a crui valabilitate nu a expirat.
Operatorul economic nou-nfiinat Operator economic nregistrat la ORC competent cu maximum 3 luni anterior datei
de nregistrare a cererii de atestare.
Operator de distribuie a energiei electrice Orice persoan care deine, sub orice titlu, o reea electric de distribuie i este
titular a unei licene de distribuie prin care rspunde de operarea, asigurarea
ntreinerii i dezvoltarea reelei, interconectarea acesteia cu alte sisteme,
precum i de asigurarea capacitii pe termen lung a sistemului de a rspunde
cererilor rezonabile privind distribuia energiei electrice.
Operator de transport i de sistem Orice persoan care deine, sub orice titlu, o reea electric de transport i este
titular a unei licene de transport prin care rspunde de operarea, asigurarea
ntreinerii i dezvoltarea reelei, interconectarea acesteia cu alte sisteme
electroenergetice, precum i de asigurarea capacitii pe termen lung a sistemului
de a acoperi cererile rezonabile pentru transportul energiei electrice.
Reatestare Activitatea de acordare a unui nou atestat unui operator economic titular
al unui astfel de document a crui perioad de valabilitate expir sau a expirat.
Responsabil tehnic cu execuia Persoan fizic atestat n condiiile legii, responsabil cu implementarea
sistemului de calitate n realizarea lucrrilor de montaj dotri tehnologice
industriale, cu asigurarea disponibilitii de personal calificat i de echipamente
specifice, care s dea garania respectrii exigenelor de calitate stabilite
n prevederile legale i de documentaia aferent realizrii lucrrilor de montaj,
verificat i aprobat.
Retehnologizare Ansamblu de lucrri de nlocuire sau de modificare a unor tehnologii existente,
uzate moral ori fizic, utilizate n cadrul unor sisteme sau instalaii electrice,
cu tehnologii bazate pe concepii tehnice de dat recent, n scopul creterii
produciei, reducerii consumurilor specifice, scderii cheltuielilor de exploatare
i ntreinere, scderii emisiilor poluante; retehnologizarea conduce la creterea
performanelor sistemelor i instalaiilor peste nivelul lor precizat n proiectul iniial.
Retragere a atestatului Emitere de ctre Autoritatea competent a unei decizii prin care unui operator
economic atestat i se anuleaz dreptul de a desfura activitile pentru care
a fost atestat; Autoritatea competent poate decide acordarea dreptului
de continuare a activitii pn la finalizarea unor lucrri, spre a nu afecta
interesele beneficiarilor acestuia.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 604/3.IX.2007
9
Termen sau abreviere Definiie
Reea electric Ansamblul de linii, inclusiv elementele de susinere i de protecie a acestora,
staiile electrice i alte echipamente electroenergetice conectate ntre ele,
prin care se transmite energie electric de la o capacitate energetic
de producere a energiei electrice la un utilizator. Reeaua electric poate fi reea
de transport sau reea de distribuie.
Reea electric de distribuie Reeaua electric cu tensiune de linie normal pn la 100 kV inclusiv.
Reea electric de transport Reeaua electric de interes naional i strategic cu tensiunea de linie nominal
mai mare de 110 kV.
Sistemul Electroenergetic Naional Ansamblu al instalaiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaz
activitile de producere, transport, conducere operativ, distribuie i utilizare
a energiei electrice din Romnia.
Suspendare a atestatului Emitere de ctre Autoritatea competent a unei decizii prin care unui operator
economic atestat i se suspend, pentru o perioad de timp determinat, dreptul
de a desfura activitile pentru care a fost atestat; Autoritatea competent poate
decide acordarea dreptului de continuare a activitii pn la finalizarea unor
lucrri, spre a nu afecta interesele beneficiarilor acestuia.
Tehnician Absolvent al unei coli tehnice postliceale.
Verificator de proiecte Persoan fizic responsabil, n condiiile legii, cu verificarea coninutului
documentaiei pentru lucrrile de montaj de dotri tehnologice industriale
n conformitate cu exigenele cuprinse n prevederile legale, care ndeplinete
urmtoarele atribuii: verificarea existenei coninutului-cadru al documentaiei,
pe faze de proiectare, ncadrarea documentaiei n exigenele legale, inclusiv
a normelor PSI, de protecie a muncii i normelor sanitare, respectarea
prevederilor legale cu privire la urbanism i sistematizare, verificarea legalitii
soluiilor adoptate n documentaii, verificarea conformitii documentaiei
de execuie a lucrrilor de montaj de dotri tehnologice cu reglementrile legale
i tehnice specifice.
ANRE Autoritatea competent
ANRSC Autoritatea Naional de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utiliti
Publice sau orice succesor al acesteia.
CA Comisia de atestare numit prin decizie a Autoritii competente.
CM Carnet de munc.
CIM Contract individual de munc.
CTE Comisia tehnico-economic de avizare a operatorului de reea.
CV Curriculum vitae.
DARAE Departamentul de specialitate.
DGFP Direcia general a finanelor publice.
ITM Inspectorat teritorial de munc.
(MEC) Ministerul Economiei i Comerului, organ de specialitate al administraiei publice
centrale, n subordinea Guvernului, care i-a ncetat activitatea ca urmare
a Hotrrii Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea i funcionarea
Ministerului Economiei i Finanelor.
MEF Ministerul Economiei i Finanelor.
(MTCT) (MLPAT) Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului/Ministerul Lucrrilor Publice
i Amenajarea Teritoriului, organe de specialitate ale administraiei publice
centrale, n subordinea Guvernului, avnd atribuii n domeniul construciilor,
care i-au ncetat activitatea ca urmare a reorganizrii Guvernului.
MDLPL Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor sau orice succesor
al acestuia avnd atribuii n domeniul construciilor.
CAPITOLUL V
Documente de referin
Art. 7. (1) Regulamentul are la baz urmtoarele
documente de referin:
a) Legea energiei electrice nr. 13/2007, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 51 din 23 ianuarie 2007, cu
modificrile i completrile ulterioare;
b) Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice
i a asociaiilor familiale care desfoar activiti economice n
mod independent, cu modificrile i completrile ulterioare;
c) Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006, publicat
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 517 din 15 iunie
2006;
d) Legea securitii i sntii n munc nr. 319/2006,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 646 din
26 iulie 2006;
e) Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, publicat
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie
1995, cu modificrile i completrile ulterioare;
f) Legea nr. 31/1990 privind societile comerciale,
republicat, cu modificrile ulterioare;
g) Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie
2003, cu modificrile i completrile ulterioare;
h) Ordonana Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea
lucrrilor de montaj al dotrilor tehnologice industriale, publicat
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 431 din 31 august
1999, aprobat cu modificri prin Legea nr. 440/2002, publicat
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 502 din 11 iulie
2002;
i) Ordonana Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 180/2002, cu modificrile i completrile ulterioare;
j) Hotrrea Guvernului nr. 867/2003 pentru aprobarea
Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reelele
electrice de interes public, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 559 din 4 august 2003;
k) Hotrrea Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii securitii i sntii
n munc nr. 319/2006, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 882 din 30 octombrie 2006;
l) Ordinul preedintelui ANRE i al preedintelui ANRSC
nr. 5/93/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru privind
folosirea infrastructurii sistemului de distribuie a energiei
electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public, publicat
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 320 i 320 bis din
14 mai 2007;
m) Ordinul ministrului industriei i comerului nr. 293/1999
privind aprobarea Normelor metodologice privind verificarea
calitii lucrrilor de montaj pentru utilaje, echipamente i
instalaii tehnologice industriale, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 628 din 23 decembrie 1999;
n) Ordinul ministrului industriei i comerului nr. 323/2000
pentru aprobarea unor regulamente, publicat n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, nr. 543 din 1 noiembrie 2000;
o) Ordinul ministrului industriei i resurselor nr. 88/2003
pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare
tehnico-profesional a specialitilor verificatori de proiecte,
responsabililor tehnici cu execuia i experilor tehnici de calitate
pentru lucrrile de montaj utilaje, echipamente i instalaii
tehnologice industriale, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 186 i 186 bis din 25 martie 2003, cu modificrile i
completrile ulterioare (Ordinul ministrului economiei i
comerului nr. 268/2006);
p) Ordinul ministrului economiei i comerului nr. 324/2005
pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea i
controlul specialitilor atestai pentru lucrrile de montaj pentru
utilaje, echipamente i instalaii tehnologice industriale, n
conformitate cu prevederile Ordonanei Guvernului nr. 95/1999
privind calitatea lucrrilor de montaj al dotrilor tehnologice
industriale, aprobat cu modificri prin Legea nr. 440/2002,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 782 din
29 august 2005;
q) Ordinul ministrului economiei i finanelor nr. 1.632/2007
privind aprobarea Regulamentului pentru reatestarea tehnico-
profesional a specialiatilor verificatori de proiecte, a
responsabililor tehnici cu execuia i a experilor tehnici de
calitate i extrajudiciari pentru lucrrile de montaj al dotrilor
tehnologice industriale;
r) Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.346/2006 privind
aprobarea Procedurii de atribuire a codului de nregistrare
fiscal pentru persoanele fizice care desfoar activiti
economice n mod independent sau exercit profesii libere, a
Procedurii de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile i
alte entiti fr personalitate juridic, precum i a modelului
unor formulare, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 744 din 31 august 2006;
s) Ordinul preedintelui ANRE nr. 35/2002 privind aprobarea
Regulamentului de conducere i organizare a activitii de
mentenan, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 916 din 16 decembrie 2002;
t) Ordinul preedintelui ANRE nr. 25/2007 privind aprobarea
Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care
proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice
din sistemul electroenergetic.
(2) Documentele de referin menionate la alin. (1) sunt cele
n vigoare sau nlocuitoarele acestora.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 604/3.IX.2007
10
Termen sau abreviere Definiie
RAE Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz, execut, verific
i exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic, emis i aprobat
prin Ordinul preedintelui ANRE nr. 25/2007.
RENAR Asociaia de Acreditare din Romnia, organism naional de acreditare
a laboratoarelor de ncercri/analize, etalonare metrologic, organisme
de inspecie i de certificare (sisteme de management al calitii/mediului,
HACCP, produse/servicii i personal), http://www.renar.ro
RTE Responsabil tehnic cu execuia
SA Serviciul atestare din cadrul DARAE.
SEN Sistemul Electroenergetic Naional
SMC Sistem de management al calitii.
CAPITOLUL VI
Competene
Art. 8. (1) Atestarea operatorului economic care
proiecteaz i/sau execut instalaii electrice, precum i
modificarea, suspendarea ori retragerea atestatului se
realizeaz de ctre Autoritatea competent.
(2) Autoritatea competent acord, modific, suspend sau
retrage atestate pentru operatorii economici care proiecteaz
i/sau execut instalaii electrice, n conformitate cu procedurile
stabilite n regulament.
(3) Autoritatea competent controleaz/verific modul de
respectare de ctre operatorul economic atestat a cerinelor
regulamentului i a reglementrilor n vigoare aplicabile
activitilor pentru care a fost acordat atestatul.
Art. 9. (1) Exploatarea instalaiilor electrice se face de
ctre operatori economici care sunt titulari ai unei licene pentru
producerea, transportul sau distribuia energiei electrice, emis
de Autoritatea competent, cu personal autorizat pentru
exploatare, n conformitate cu prevederile legale n domeniul
securitii i sntii n munc, conform precizrilor din RAE.
(2) Exploatarea instalaiilor electrice din patrimoniul
operatorului economic care are calitatea de consumator de
energie electric se face cu personal autorizat pentru
exploatare, n conformitate cu prevederile legale n domeniul
securitii i sntii n munc, conform precizrilor din RAE,
respectnd, dup caz, i convenia de exploatare ncheiat cu
operatorul de reea la reelele cruia sunt racordate instalaiile
electrice din patrimoniul consumatorului.
Art. 10. (1) Verificarea proiectelor de instalaii electrice
care se ncadreaz n categoria celor permise prin atestatul de
tip B se realizeaz, n conformitate cu prescripiile i normele
tehnice aplicabile, de ctre operatorul economic atestat de
tip B, prin personalul angajat, calificat i autorizat.
(2) Verificarea proiectelor de instalaii electrice care se
ncadreaz n categoriile celor permise prin atestatele de tip
C1A, C1B, D1 sau E1 se realizeaz de ctre specialiti atestai
de MEF (MEC) ca verificator de proiecte n baza Ordonanei
Guvernului nr. 95/1999, aprobat cu modificri i completri prin
Legea nr. 440/2002, a Ordinului ministrului industriei i
comerului nr. 323/2000, a Ordinului ministrului industriei i
resurselor nr. 88/2003 i a Ordinului ministrului economiei i
comerului nr. 324/2005, n conformitate cu prescripiile i
normele tehnice aplicabile, prin grija operatorului economic
atestat de tip C1A, C1B, D1 sau E1, a investitorului ori a
proprietarului.
(3) Verificarea instalaiilor electrice care se ncadreaz n
categoria celor permise prin atestatul de tip B se realizeaz, n
conformitate cu prescripiile i normele tehnice aplicabile, de
ctre operatorul economic atestat de tip B, prin personalul
angajat, calificat i autorizat.
(4) Verificarea instalaiilor electrice care se ncadreaz n
categoriile celor permise prin atestatele de tip C2A, C2B, D2
sau E2 se realizeaz de ctre operatorul economic atestat
pentru activitile corespunztoare tipurilor C2A, C2B, D2 sau
E2, prin specialitii atestai de MEF (MEC) ca responsabil
tehnic cu execuia n baza Ordonanei Guvernului nr. 95/1999,
a Ordinului ministrului industriei i comerului nr. 323/2000, a
Ordinului ministrului industriei i resurselor nr. 88/2003 i a
Ordinului ministrului economiei i comerului nr. 324/2005.
CAPITOLUL VII
Activiti supuse atestrii
Art. 11. Categoriile de instalaii electrice pentru proiectarea
sau executarea crora operatorul economic solicit atestat sunt:
a) instalaii electrice de joas tensiune: instalaii electrice de
utilizare de joas tensiune, branamente, linii electrice, aeriene
sau subterane, de joas tensiune, posturi de transformare i
staii electrice (partea de joas tensiune), precum i partea
electric (partea de joas tensiune) a centralelor;
b) instalaii electrice de medie tensiune: instalaii electrice de
utilizare de medie tensiune, linii electrice, aeriene sau
subterane, de medie tensiune, posturi de transformare i staii
electrice (partea de medie tensiune), precum i partea electric
(partea de medie tensiune) a centralelor;
c) instalaii electrice de nalt tensiune: linii electrice aeriene
cu tensiuni nominale de 110 kV400 kV, linii electrice subterane
cu tensiuni nominale de 110 kV220 kV i staii electrice de
conexiune/staii electrice de conexiune i transformare cu
tensiuni mai mari sau egale cu 110 kV.
Art. 12. Activitile supuse atestrii sunt:
a) atestat de tip A ncercri de echipamente i instalaii
electrice;
b) atestat de tip B proiectare i executare de instalaii
electrice interioare pentru construcii civile i industriale,
branamente aeriene i subterane, la tensiunea nominal de
0,4 kV;
c) atestat de tip C1A proiectare de linii electrice, aeriene
sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV 20 kV i
posturi de transformare cu tensiunea nominal superioar de
cel mult 20 kV;
d) atestat de tip C1B proiectare de linii electrice, aeriene
sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV 110 kV i
posturi de transformare cu tensiunea nominal superioar de
cel mult 20 kV;
e) atestat de tip C2A executare de linii electrice, aeriene
sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV 20 kV i
posturi de transformare cu tensiunea nominal superioar de
cel mult 20 kV;
f) atestat de tip C2B executare de linii electrice, aeriene
sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV 110 kV i
posturi de transformare cu tensiunea nominal superioar de
cel mult 20 kV;
g) atestat de tip D1 proiectare de linii electrice aeriene cu
tensiuni nominale de 110 kV 400 kV, linii electrice subterane
cu tensiuni nominale de 110 kV sau 220 kV;
h) atestat de tip D2 executare de linii electrice aeriene cu
tensiuni nominale de 110 kV 400 kV, linii electrice subterane
cu tensiuni nominale de 110 kV sau 220 kV;
i) atestat de tip E1 proiectare de staii electrice i de
instalaii aparinnd prii electrice a centralelor;
j) atestat de tip E2 executare de staii electrice i de lucrri
la partea electric a centralelor;
k) atestat de tip F executare de lucrri de vopsire a
elementelor de susinere a reelelor electrice/defriare pentru
culoarul de trecere al liniilor electrice aeriene.
CAPITOLUL VIII
Procedura de solicitare a atestatului
Art. 13. (1) Pentru solicitarea unui atestat, operatorul
economic, prin reprezentantul su legal, nregistreaz la
Autoritatea competent o cerere de atestare ntocmit conform
modelului prezentat n anexa nr. 1.
(2) Operatorul economic atestat care dorete continuarea
activitilor atestate solicit reatestarea cu 90 de zile nainte de
expirarea perioadei de valabilitate a atestatului; cererea de
atestare se ntocmete n conformitate cu prevederile alin. (1).
(3) Cererea de atestare se nregistreaz ntr-un registru
electronic al Autoritii competente.
(4) Cererea de atestare este nsoit de documentaia
justificativ, conform precizrilor de la art. 1627.
(5) Operatorul economic care are structuri organizatorice fr
personalitate juridic (de exemplu, sucursale), la nivelul crora
se desfoar activiti supuse atestrii n condiiile prezentului
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 604/3.IX.2007
11
regulament, trebuie s transmit documentaia justificativ,
conform precizrilor de la art. 16 lit. h)n), precum i de la
art. 1727, pentru fiecare dintre aceste structuri.
Art. 14. Nu poate solicita atestat operatorul economic aflat
n procedur de reorganizare judiciar, lichidare sau faliment.
Art. 15. Obligaia financiar a operatorului economic fa
de Autoritatea competent n vederea atestrii este:
a) suma tarifelor (contribuiilor bneti) stabilite pentru fiecare
tip de atestat solicitat;
b) 50% din suma tarifelor (contribuiilor bneti) stabilite
pentru fiecare tip de atestat, n cazul n care titularul de atestat
cu perioad de valabilitate de un an solicit reatestarea.
Art. 16. Documentaia justificativ anexat la cererea de
atestare de ctre operatorul economic solicitant se ntocmete
conform precizrilor din anexa nr. 2 i cuprinde:
a) act constitutiv al operatorului economic, n copie;
b) certificat de nregistrare la camera de comer i industrie
judeean, n copie;
c) certificat constatator eliberat de oficiul registrului
comerului, n original;
d) certificat de atestare fiscal pentru persoane juridice, n
original sau n copie;
e) situaiile financiare (bilanul contabil, contul de profit i
pierdere, precum i formularul de date informative) ncheiate la
sfritul ultimului an financiar, nregistrate de operatorul
economic la DGFP n a crei raz teritorial se afl n eviden,
n copie;
f) organigrama operatorului economic;
g) curriculum vitae pentru reprezentantul legal al operatorului
economic;
h) curriculum vitae pentru electricienii autorizai nominalizai
la art. 1727;
i) lista lucrrilor contractate, finalizate i n derulare, n ultimii
3 ani de activitate ai operatorului economic; operatorul economic
care solicit reatestarea va include n lista de lucrri doar
lucrrile realizate pe perioada de valabilitate a atestatului,
anexnd copii ale proceselor-verbale de avizare n CTE pentru
lucrrile de proiectare i/sau ale proceselor-verbale de recepie
la terminarea lucrrilor de executare;
j) lista cuprinznd dotarea tehnico-material, care s ateste
capabilitatea solicitantului de a desfura activiti supuse
atestrii;
k) notificare cu privire la existena n cadrul operatorului
economic a dotrilor minime necesare desfurrii activitilor
supuse atestrii;
l) structura de personal angajat n cadrul operatorului
economic;
m) certificat constatator emis de ITM, n conformitate cu
dispoziiile art. 7 lit. c) din Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitii i sntii n munc nr. 319/2006,
aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 1.425/2006, sau o
notificare din care s rezulte c operatorul economic solicitant
respect prevederile Legii securitii i sntii n munc
nr. 319/2006;
n) dovada achitrii a 50% din obligaia financiar stabilit
conform art. 15;
o) operatorul economic atestat care solicit reatestarea va
include n documentaia justificativ:
o notificare referitoare la meninerea sau modificarea, pe
perioada de valabilitate a atestatului, a structurii minime de
personal, dup caz;
o notificare referitoare la meninerea sistemului de
nregistrare, urmrire i soluionare a reclamaiilor la adresa
operatorului economic, detalii privind obiectul reclamaiilor
nregistrate, obiectul acestora i modul n care au fost
soluionate.
Art. 17. Pentru atestat de tip A, pe lng documentele
prevzute la art. 16, solicitantul trebuie s fac dovada existenei
n cadrul operatorului economic a:
a) urmtorilor angajai:
un electrician autorizat gradul IVB, avnd calificare
corespunztoare RAE;
un electrician autorizat gradul IIB, avnd diplom n profil
electric i calificare de tehnician, maistru, subinginer sau inginer;
un subinginer/inginer avnd diplom n profil electric;
2 electricieni calificai;
b) unui responsabil n domeniul securitii i sntii n
munc
1
);
c) unui sistem de management al calitii (SMC) certificat de
una dintre societile acreditate de RENAR sau alt organism
similar pe plan internaional, din care s reias c operatorul
economic desfoar activitile supuse atestrii n condiiile
standardului SR EN ISO 9001.
Nota 1a: Operatorul economic care solicit atestat de tip A1
pentru ncercri de echipamente i instalaii electrice de joas
tensiune trebuie s fac dovada existenei n cadrul
operatorului economic a 2 angajai (un electrician autorizat
gradul IIB, avnd diplom n profil electric i calificare de
tehnician, maistru, subinginer sau inginer, i un electrician
calificat) i a dotrilor prezentate n anexa nr. 5, corespunztoare
domeniului de activitate atestat.
Nota 1b: Operatorul economic care solicit atestat de tip A2
pentru ncercri de echipamente i instalaii electrice de medie
tensiune trebuie s fac dovada existenei n cadrul
operatorului economic a 3 angajai (un electrician autorizat
gradul IIIB, avnd calificare corespunztoare RAE, i
2 electricieni calificai) i a dotrilor prezentate n anexa nr. 5,
corespunztoare domeniului de activitate atestat.
Art. 18. Pentru atestate de tip B, pe lng documentele
prevzute la art. 16, solicitantul trebuie s fac dovada existenei
n cadrul operatorului economic a:
a) urmtorilor angajai:
un electrician autorizat gradul IIA+B sau 2 electricieni
autorizai, unul gradul IIA i unul gradul IIB, avnd diplom n
profil electric i calificare de inginer, subinginer, tehnician sau
maistru;
2 electricieni calificai.
Nota 2a: Operatorul economic care solicit atestat de tip Bp
pentru activitatea de proiectare de instalaii electrice interioare
pentru construcii civile i industriale, branamente aeriene i
subterane, la tensiunea nominal de 0,4 kV trebuie s fac
dovada existenei n cadrul operatorului economic a 2 angajai,
electricieni autorizai gradul IIA, avnd diplom n profil electric
i calificare de inginer, subinginer, maistru sau tehnician.
Nota 2b: Operatorul economic care solicit atestat de tip Be
pentru activitatea de executare de instalaii electrice interioare
pentru construcii civile i industriale, branamente aeriene i
subterane, la tensiunea nominal de 0,4 kV trebuie s fac
dovada existenei n cadrul operatorului economic a 3 angajai:
un angajat electrician autorizat gradul IIB, avnd diplom n
profil electric i calificare de inginer, subinginer sau maistru
electrician, i 2 angajai avnd calificare de electrician;
b) unui sistem de management al calitii (SMC) care
ndeplinete condiiile standardului SR EN ISO 9001; operatorul
economic solicitant va transmite:
copia Manualului de management al calitii, nsoit de
procedurile de sistem, procedurile operaionale i instruciuni
tehnice de lucru pentru activitile supuse atestrii; sau
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 604/3.IX.2007
12
1
) Vezi prevederile art. 28 din regulament.
copia actului de certificare a sistemului de management al
calitii (SMC), emis de oricare dintre societile acreditate de
RENAR sau de ctre organisme similare internaionale.
Nota 3: Operatorul economic atestat care solicit reatestarea
activitilor va include n documentaia justificativ o notificare
referitoare la meninerea n funciune a SMC.
Art. 19. Pentru atestat de tip C1A, pe lng documentele
prevzute la art. 16, solicitantul trebuie s fac dovada existenei
n cadrul operatorului economic a:
a) 2 angajai electricieni autorizai gradul IIIA, avnd diplom
n profil electric i calificare de inginer sau subinginer;
b) urmtorilor specialiti
2)
:
un responsabil n domeniul securitii i sntii n
munc;
un responsabil n domeniul cadastrului, geodeziei i
cartografiei;
c) unui sistem de management al calitii (SMC) certificat de
una dintre societile acreditate de RENAR sau alt organism
similar pe plan internaional, din care s reias c operatorul
economic desfoar activitile supuse atestrii n condiiile
standardului SR EN ISO 9001:2001.
Art. 20. Pentru atestat de tip C1B, pe lng documentele
prevzute la art. 16, solicitantul trebuie s fac dovada existenei
n cadrul operatorului economic a:
a) urmtorilor angajai:
2 electricieni autorizai gradul IVA, avnd calificare
corespunztoare, conform RAE;
un inginer sau subinginer avnd diplom n profil electric,
cu experien n proiectarea de circuite secundare i protecii
prin relee; pentru aceast persoan se va anexa curriculum
vitae, ntocmit conform modelului din anexa nr. 8;
2 angajai avnd diplome n profil electric i calificarea de
tehnician, maistru, subinginer sau inginer;
b) urmtorilor specialiti
3)
:
un responsabil n domeniul securitii i sntii n
munc;
un responsabil n domeniul cadastrului, geodeziei i
cartografiei;
c) unui sistem de management al calitii (SMC) certificat de
una dintre societile acreditate de RENAR sau alt organism
similar pe plan internaional, din care s reias c operatorul
economic desfoar activitile supuse atestrii n condiiile
standardului SR EN ISO 9001:2001.
Art. 21. Pentru atestat de tip C2A, pe lng documentele
prevzute la art. 16, solicitantul trebuie s fac dovada existenei
n cadrul operatorului economic a:
a) urmtorilor angajai:
un electrician autorizat gradul IIIB, avnd diplom n profil
electric i calificarea de maistru, subinginer sau inginer;
5 lucrtori cu calificare de electrician;
un lucrtor cu calificare de lctu-mecanic;
b) urmtorilor specialiti
4)
:
un specialist atestat de MEF (MEC) ca responsabil tehnic
cu execuia pe domeniul EA, subseciunea 401, n conformitate
cu prevederile legale n vigoare
5)
;
un specialist atestat de MDLPL ca responsabil tehnic cu
execuia, n conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995
privind calitatea n construcii, cu modificrile i completrile
ulterioare;
un responsabil n domeniul securitii i sntii n
munc;
un responsabil n domeniul cadastrului, geodeziei i
cartografiei;
c) unui sistem de management al calitii (SMC) certificat de
una dintre societile acreditate de RENAR sau alt organism
similar pe plan internaional, din care s reias c operatorul
economic desfoar activitile supuse atestrii n condiiile
standardului SR EN ISO 9001:2001.
Art. 22. Pentru atestat de tip C2B, pe lng documentele
prevzute la art. 16, solicitantul trebuie s fac dovada existenei
n cadrul operatorului economic a:
a) urmtorilor angajai:
un electrician autorizat gradul IVB, avnd calificare
corespunztoare conform RAE;
un angajat avnd diplom de inginer sau subinginer n
profil electric, cu experien n executarea de circuite secundare
i protecii prin relee, pentru care se va anexa curriculum vitae,
ntocmit conform modelului din anexa nr. 8;
10 electricieni calificai;
2 lucrtori cu calificare de lctu-mecanic;
b) urmtorilor specialiti
6)
:
un specialist atestat de MEF (MEC) ca responsabil tehnic
cu execuia pe domeniul EA, subseciunea 401, n conformitate
cu prevederile legale n vigoare
7)
;
un specialist atestat de MDLPL ca responsabil tehnic cu
execuia, n conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, cu
modificrile i completrile ulterioare;
un responsabil n domeniul securitii i sntii n
munc;
un responsabil n domeniul cadastrului, geodeziei i
cartografiei;
c) unui sistem de management al calitii (SMC) certificat de
una dintre societile acreditate de RENAR sau alt organism
similar pe plan internaional, din care s reias c operatorul
economic desfoar activitile supuse atestrii n condiiile
standardului SR EN ISO 9001:2001.
Art. 23. Pentru atestat de tip D1, pe lng documentele
prevzute la art. 16, solicitantul trebuie s fac dovada existenei
n cadrul operatorului economic a:
a) urmtorilor angajai:
2 electricieni autorizai gradul IVA, avnd calificare
corespunztoare conform RAE i experien n proiectarea de
linii electrice de nalt tensiune;
un inginer/subinginer, avnd diplom n profil electric, cu
experien n proiectarea de linii electrice de nalt tensiune,
pentru care se va anexa curriculum vitae, ntocmit conform
modelului din anexa nr. 8;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 604/3.IX.2007
13
2)
Vezi prevederile art. 28 din regulament.
3)
Vezi prevederile art. 28 din regulament.
4)
Vezi prevederile art. 28 din regulament.
5)
n baza Ordonanei Guvernului nr. 95/1999, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 440/2002, a ordinelor nr. 323/2000, nr. 88/2003, precum
i n conformitate cu art. 15 i 16 din Regulamentul privind monitorizarea i controlul specialitilor atestai pentru lucrrile de montaj pentru utilaje, echipamente i
instalaii tehnologice industriale, n conformitate cu prevederile Ordonanei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrrilor de montaj al dotrilor tehnologice
industriale, aprobat cu modificri prin Legea nr. 440/2002, aprobat prin Ordinul ministrului economiei i comerului nr. 324/2005, asigurarea calitii lucrrilor de
montaj dotri tehnologice industriale se realizeaz de ctre responsabili tehnici cu execuia atestai ai executantului.
6)
Vezi prevederile art. 28 din regulament.
7)
n baza Ordonanei Guvernului nr. 95/1999, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 440/2002, a ordinelor nr. 323/2000, nr. 88/2003, n
conformitate cu art. 15 i 16 din regulamenul aprobat prin Ordinul ministrului economiei i comerului nr. 324/2005, asigurarea calitii lucrrilor de montaj dotri
tehnologice industriale se realizeaz de ctre responsabili tehnici cu execuia atestai ai executantului.
un inginer sau subinginer, avnd diplom n profil electric,
cu experien n proiectarea de circuite secundare i protecii
prin relee, pentru care se va anexa curriculum vitae, ntocmit
conform modelului din anexa nr. 8;
2 angajai avnd diplome n profil electric i calificarea de
tehnician, maistru, subinginer sau inginer;
b) urmtorilor specialiti
8)
:
un responsabil n domeniul securitii i sntii n
munc;
un responsabil n domeniul cadastrului, geodeziei i
cartografiei;
c) unui sistem de management al calitii (SMC) certificat de
una dintre societile acreditate de RENAR sau alt organism
similar pe plan internaional, din care s reias c operatorul
economic desfoar activitile supuse atestrii n condiiile
standardului SR EN ISO 9001.
Art. 24. Pentru atestat de tip D2, pe lng documentele
prevzute la art. 16, solicitantul trebuie s fac dovada existenei
n cadrul operatorului economic a:
a) urmtorilor angajai cu norm ntreag:
un electrician autorizat gradul IVA, avnd calificare
corespunztoare conform RAE i experien n proiectarea de
linii electrice de nalt tensiune;
un electrician autorizat gradul IVB, avnd calificare
corespunztoare conform RAE i experien n executarea de
linii electrice de nalt tensiune;
un inginer/subinginer avnd diplom n profil electric, cu
experien n executarea de lucrri de circuite secundare i
protecii prin relee, pentru care se va anexa curriculum vitae,
ntocmit conform modelului din anexa nr. 8;
18 lucrtori cu calificare de electrician;
4 lucrtori cu calificare de lctu-mecanic;
b) urmtorilor specialiti
9)
:
un specialist atestat de MEF (MEC) ca responsabil tehnic
cu execuia pe domeniul EA, subseciunea 401, n conformitate
cu prevederile legale n vigoare
10)
;
un specialist atestat de MDLPL ca responsabil tehnic cu
execuia, n conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, cu
modificrile i completrile ulterioare;
un responsabil n domeniul securitii i sntii n
munc;
un responsabil n domeniul cadastrului, geodeziei i
cartografiei;
c) unui sistem de management integrat calitate-mediu (SMI)
certificat de una dintre societile acreditate de RENAR sau alt
organism similar pe plan internaional, din care s reias c
operatorul economic desfoar activitile supuse atestrii n
condiiile standardelor SR EN ISO 9001 i SR EN ISO 14001.
Art. 25. Pentru atestat de tip E1, pe lng documentele
prevzute la art. 16, solicitantul trebuie s fac dovada existenei
n cadrul operatorului economic a:
a) urmtorilor angajai:
2 electricieni autorizai gradul IVA, avnd calificare
corespunztoare conform RAE i experien n proiectarea de
staii electrice i partea electric a centralelor;
un inginer sau subinginer, avnd diplom n profil electric,
cu experien n proiectarea de circuite secundare i protecii
prin relee pentru centrale i staii electrice, pentru care se va
anexa curriculum vitae, ntocmit conform modelului din anexa
nr. 8;
un tehnician/maistru/subinginer/inginer, avnd diplom n
profil electric;
b) unui responsabil n domeniul securitii i sntii n
munc
11)
;
c) unui sistem de management al calitii (SMC) certificat de
una dintre societile acreditate de RENAR sau alt organism
similar pe plan internaional, din care s reias c operatorul
economic desfoar activitile supuse atestrii n condiiile
standardului SR EN ISO 9001.
Art. 26. Pentru atestat de tip E2, pe lng documentele
prevzute la art. 16, solicitantul trebuie s fac dovada existenei
n cadrul operatorului economic a:
a) urmtorilor angajai cu norm ntreag:
2 electricieni autorizai gradul IVB, avnd calificare
corespunztoare conform RAE i experien n executarea de
lucrri n staii electrice i partea electric a centralelor;
un inginer sau subinginer, avnd diplom n profil electric,
cu experien n executarea de lucrri de circuite secundare i
protecii prin relee pentru centrale i staii electrice, pentru care
se va anexa curriculum vitae, ntocmit conform modelului din
anexa nr. 8;
18 electricieni calificai;
4 lucrtori cu calificare de lctu-mecanic;
b) urmtorilor specialiti
12)
:
un specialist atestat de MEF (MEC) ca responsabil tehnic
cu execuia pe domeniul EA, subseciunea 401, n conformitate
cu prevederile legale n vigoare
13)
;
un specialist atestat de MDLPL ca responsabil tehnic cu
execuia, n conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, cu
modificrile i completrile ulterioare;
un responsabil n domeniul securitii i sntii n
munc;
c) unui sistem de management integrat calitate-mediu (SMI)
certificat de una dintre societile acreditate de RENAR sau alt
organism similar pe plan internaional, din care s reias c
operatorul economic desfoar activitile supuse atestrii n
condiiile standardului SR EN ISO 9001 i SR EN ISO 14001.
Art. 27. Pentru atestate de tip F, pe lng documentele
prevzute la art. 16, solicitantul trebuie s fac dovada existenei
n cadrul operatorului economic a:
a) urmtorilor angajai:
un electrician autorizat gradul IIIB, avnd calificare
corespunztoare conform RAE;
3 lucrtori cu calificare de electrician;
10 lucrtori alocai activitilor de vopsire a stlpilor
metalici/defriare;
Nota 4a: Pe cererea de atestare, operatorul economic
solicitant poate preciza tipul de atestat solicitat: tip F pentru
executare de lucrri de vopsire a elementelor de susinere a
reelelor electrice/defriare pentru culoarul de trecere al liniilor
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 604/3.IX.2007
14
8)
Vezi prevederile art. 28 din regulament.
9)
Vezi prevederile art. 28 din regulament.
10)
n baza Ordonanei Guvernului nr. 95/1999, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 440/2002, a ordinelor nr. 323/2000, nr. 88/2003, n
conformitate cu art. 15 i 16 din regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului economiei i comerului nr. 324/2005, asigurarea calitii lucrrilor de montaj dotri
tehnologice industriale se realizeaz de ctre responsabili tehnici cu execuia atestai ai executantului.
11)
Vezi prevederile art. 28 din regulament.
12)
Vezi prevederile art. 28 din regulament.
13)
n baza Ordonanei Guvernului nr. 95/1999, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 440/2002, a ordinelor nr. 323/2000, nr. 88/2003, n
conformitate cu art. 15 i 16 din regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului economiei i comerului nr. 324/2005, asigurarea calitii lucrrilor de montaj dotri
tehnologice industriale se realizeaz de ctre responsabili tehnici cu execuia atestai ai executantului.
electrice aeriene, tip Fv pentru executare de lucrri de vopsire
a elementelor de susinere a reelelor electrice sau tip Fd pentru
defriare pentru culoarul de trecere al liniilor electrice aeriene.
Nota 4b: Operatorul economic care solicit atestat de tip Fd
pentru executare de lucrri de defriare pentru culoarul de
trecere al liniilor electrice aeriene trebuie s fac dovada
existenei n cadrul operatorului economic a urmtorilor
7 angajai: un inginer sau subinginer, avnd diplom n profil
electric, un electrician calificat i 5 lucrtori alocai activitilor
de defriare.
Nota 4c: Operatorul economic solicitant va anexa un proces-
verbal de instruire, ntocmit de responsabilul n domeniul
securitii i sntii n munc, vizat de reprezentantul legal,
din care s reias c personalul angajat a fost instruit n cadrul
operatorului economic din punct de vedere tehnic i al securitii
i sntii n munc, fiind corespunztor desfurrii activitilor
supuse atestrii.
b) unui responsabil n domeniul securitii i sntii n
munc
14)
;
c) unui sistem de management al calitii (SMC) care
ndeplinete condiiile standardului SR EN ISO 9001; operatorul
economic solicitant va transmite:
copia Manualului de management al calitii, nsoit de
procedurile de sistem, procedurile operaionale i instruciunile
tehnice de lucru pentru activitile supuse atestrii; sau
copia actului de certificare a sistemului de management al
calitii (SMC), emis de una dintre societile acreditate de
RENAR sau de organisme similare internaionale.
Nota 5: Operatorul economic atestat care solicit reatestarea
activitilor va include n documentaia justificativ o notificare
referitoare la meninerea n funciune a SMC.
Art. 28. (1) Persoanele cu responsabiliti n domeniile
securitii i sntii n munc, cadastrului, geodeziei i
cartografiei, calitii n realizarea lucrrilor de montaj i dotri
tehnologice industriale [responsabilul tehnic cu execuia,
atestat de MEF (MEC)] i calitii n construcii (responsabilul
tehnic cu execuia atestat de MDLPL) pot fi angajai ai
operatorului economic, cu cumul de funcii.
(2) n cazul n care asigurarea responsabilitilor menionate
la alin. (1) se realizeaz n baza unor contracte de prestri de
servicii, operatorul economic solicitant va transmite:
copia contractului de prestri de servicii;
copiile diplomelor de calificare sau de competene pentru
fiecare persoan fizic ori juridic;
copii ale documentelor care atest desfurarea de ctre
persoana juridic sau fizic a activitilor ntr-un cadru legal
(certificat de nregistrare la camera de comer i industrie a
persoanei juridice, respectiv certificat de nregistrare fiscal
pentru persoane fizice
15)
).
CAPITOLUL IX
Procedura de atestare
Art. 29. (1) Autoritatea competent analizeaz
documentaia anexat de solicitant la cererea de atestare.
(2) Autoritatea competent poate verifica la sediul social sau
punctele de lucru ale solicitantului autenticitatea documentaiei
justificative transmise de acesta ca anex la cererea de
atestare; rezultatul verificrii se nscrie ntr-un proces-verbal
care se semneaz de reprezentantul Autoritii competente i
de reprezentantul operatorului economic solicitant.
(3) Procesul-verbal constituie parte integrant a
documentaiei anexate la cererea de atestare.
Art. 30. n urma analizei fcute, dac este cazul,
Autoritatea competent comunic solicitantului completrile sau
clarificrile necesare privitoare la documentaia anexat la
cererea de atestare; solicitantul trebuie s transmit completrile
sau clarificrile solicitate de Autoritatea competent, n termen
de cel mult 15 zile calendaristice de la primirea comunicrii, n
caz contrar cererea de atestare fiind scoas din evidenele
Autoritii competente.
Art. 31. (1) Dac documentaia anexat la cererea de
atestare este complet i conform prevederilor regulamentului,
SA ntocmete, n termen de maximum 45 de zile lucrtoare, un
raport prin care propune acordarea sau refuzul acordrii
atestatului solicitat.
(2) Raportul este supus aprobrii departamentului de
specialitate.
(3) Raportul, aprobat de DARAE, se prezint Comisiei de
atestare a Autoritii competente.
Art. 32. (1) Comisia de atestare a Autoritii competente
este format din 5 (cinci) membri i i desfoar activitatea n
baza unui regulament de organizare i funcionare propriu,
aprobat prin decizie a preedintelui Autoritii competente.
(2) Comisia de atestare a Autoritii competente are
urmtoarele competene:
a) analizeaz raportul ntocmit de SA cu privire la cererea de
atestare transmis de operatorul economic;
b) hotrte cu privire la atestarea sau refuzul de atestare a
operatorului economic;
c) supune aprobrii preedintelui Autoritii competente
atestarea operatorului economic;
d) analizeaz raportul ntocmit/aprobat de DARAE cu privire
la modificarea, suspendarea sau retragerea atestatului;
e) hotrte cu privire la modificarea, suspendarea sau
retragerea atestatului;
f) supune aprobrii preedintelui Autoritii competente
modificarea, suspendarea ori retragerea atestatului.
(3) edinele Comisiei de atestare se programeaz, de
regul, de dou ori pe lun, data edinei i ordinea de zi
afindu-se pe pagina de internet a Autoritii competente cu
10 zile nainte de data edinei; reprezentantul operatorului
economic poate participa la edin, n calitate de invitat, n
vederea susinerii cererii de atestare sau pentru eventuale
lmuriri solicitate de membrii Comisiei de atestare.
Art. 33. n raportul ntocmit n conformitate cu prevederile
art. 31, propunerea de acordare sau de refuz al acordrii
atestatului solicitat de un operator economic se motiveaz pe
baza urmtoarelor criterii:
a) corectitudinea, veridicitatea i completitudinea
documentaiei anexate la cererea de atestare/reatestare
transmis de solicitant, conform prevederilor regulamentului,
rezultate din analiza modului de respectare a prevederilor
art. 13, art. 1627, anexei nr. 2 i, dup caz, ale art. 29 alin. (3);
b) existena unui cadru tehnico-organizatoric care s permit
ndeplinirea categoriilor de activiti pentru care se solicit
atestare, cu respectarea cerinelor prezentului regulament,
rezultat din analiza documentelor precizate la art. 16 lit. a), b),
c), f), g), i), j), k) i o);
c) viabilitatea financiar a operatorului economic, analizat n
baza indicatorilor de bonitate financiar, conform procedurii
specifice, afiat pe pagina de internet a Autoritii competente,
lund n considerare documentele precizate la art. 16 lit. d) i e);
d) asigurarea personalului calificat, autorizat, competent i
n numr corespunztor, rezultat din analiza documentelor
precizate la art. 16 lit. h) i l), precum i cele precizate la
art. 1727, n conformitate cu tipurile de atestate solicitate;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 604/3.IX.2007
15
14)
Vezi prevederile art. 28 din regulament.
15)
Vezi prevederile art. 7 lit. g) i r) din regulament.
e) modul de asigurare a calitii activitilor desfurate de
ctre operatorul economic solicitant, rezultat din analiza
documentelor precizate la art. 16 lit. o) i art. 1727;
f) modul de respectare a obligaiilor titularului de atestat,
respectiv a prevederilor (condiiilor de valabilitate ale) atestatului
de ctre operatorul economic atestat care solicit reatestarea
sau extinderea domeniului de activitate atestat.
Art. 34. (1) Atestarea sau refuzul de a atesta un operator
economic se face prin decizie a preedintelui Autoritii
competente, n baza raportului ntocmit n conformitate cu
prevederile art. 31 i a procesului-verbal ntocmit n edina
Comisiei de atestare.
(2) Decizia Autoritii competente privind atestarea sau
refuzul de a atesta operatorul economic se comunic n cel mult
5 zile lucrtoare de la data emiterii; comunicarea se face pe
pagina de internet a Autoritii competente.
(3) Decizia privind atestarea sau refuzul de a atesta un
operator economic se nscrie pe lista deciziilor Autoritii
competente i se public pe pagina de internet a Autoritii
competente.
(4) Decizia privind refuzul de a atesta un operator economic
poate fi contestat de ctre solicitant n termen de 15 zile de la
data edinei Comisiei de atestare, la Autoritatea competent.
Rspunsul Autoritii competente la contestaie se va comunica
solicitantului n termen de 15 zile de la data nregistrrii acesteia.
Art. 35. (1) Operatorul economic achit diferena de 50%
din obligaia financiar, n termen de 15 zile lucrtoare de la
comunicarea Autoritii competente privind atestarea
operatorului economic.
(2) Suma achitat la nregistrarea cererii de atestare nu se
napoiaz solicitantului n cazul retragerii cererii de atestare de
ctre solicitant, n cazul refuzului de atestare, precum i n cazul
scoaterii din evidena Autoritii competente a cererii de
atestare.
Art. 36. (1) Atestatul se ntocmete n conformitate cu
coninutul-cadru prezentat n anexa nr. 9 la regulament.
(2) Atestatul este valabil pe perioada menionat, cu
respectarea prevederilor (condiiilor de valabilitate) anexate la
acesta, precizate n anexa nr. 9.
(3) Atestatul, decizia Autoritii competente i o copie a
raportului ntocmit n conformitate cu prevederile art. 31 se
elibereaz reprezentantului legal sau mputernicitului
operatorului economic atestat, la sediul Autoritii competente,
n termen de 5 zile lucrtoare de la achitarea integral a
obligaiei financiare, pe baza unui proces-verbal de predare-
primire a documentelor.
(4) Copia Manualului de management al calitii, nsoit de
procedurile de sistem i operaionale, transmise de operatorul
economic solicitant Autoritii competente ca anex la cererea
de atestare, vor fi returnate titularului atestatului, la eliberarea
documentelor precizate la alin. (3).
(5) Atestatul acordat operatorului economic se nregistreaz,
n ordinea emiterii, ntr-un registru electronic, avnd formatul
prezentat n anexa nr. 10; numrul atestatului este numrul de
ordine din registru.
(6) Durata de valabilitate a atestatului este ntre 1 an i 5 ani
de la data deciziei de atestare a Autoritii competente, n funcie
de modul de ndeplinire a criteriilor precizate la art. 33.
Art. 37. Poate fi atestat pentru o perioad de un an:
a) operatorul economic nou-nfiinat, care nu transmite
Autoritii competente documentele precizate la art. 16 lit. d),
e) i i);
b) operatorul economic care nu a desfurat activitate i nu
transmite Autoritii competente documentele precizate la
art. 16 lit. e) i i);
c) operatorul economic care nu a desfurat activiti supuse
atestrii i nu transmite Autoritii competente documentul
precizat la art. 16 lit. i); n acest caz, solicitantul va include n
documentaia justificativ o notificare privind domeniul de
activitate realizat n cadrul operatorului economic;
d) operatorul economic care nu transmite Autoritii
competente documente privind certificarea sistemului de
management al calitii pe domeniul de activitate supus atestrii,
ns demonstreaz c a demarat procedurile legale de
certificare i prezint n documentaia anexat la cererea de
atestare:
o copie a Manualului de management al calitii, nsoit
de procedurile de sistem i operaionale, i o copie a unui
contract de certificare ncheiat cu una dintre societile
acreditate de RENAR ori de alt organism de acreditare
recunoscut internaional; sau
un certificat emis de una dintre societile acreditate de
RENAR sau de alt organism de acreditare recunoscut
internaional i un act adiional la contractul de certificare (de
supraveghere a certificrii) privind extinderea domeniului de
activitate certificat cu activitile supuse atestrii.
Art. 38. Operatorul economic atestat, titular al unor
atestate de tip B, C1A sau C2A, care dorete extinderea
domeniului de activitate atestat i solicit atestate de tip C1B,
C2B, D1, D2, E1 sau E2, ori operatorii economici nfiinai ca
urmare a reorganizrii titularilor de atestate pot fi atestai pe o
perioad de 2 ani.
Art. 39. Nu este reatestat:
a) operatorul economic solicitant care, dup primul an de
desfurare de activiti atestate, nu deine n proprietate
sculele, dispozitivele, aparatele de msur, ncercare, verificare,
precum i elementele de birotic, hardware i software
minimale, conform precizrilor din anexa nr. 5 la regulament;
b) operatorul economic care se ncadreaz n prevederile
art. 37 lit. d) i care nu a finalizat, pn la data de expirare a
atestatului, procesul de certificare a sistemului de management
al calitii, cu excepia celor care nu au desfurat activitatea
atestat n perioada de valabilitate a atestatului;
c) operatorul economic care, pe perioada suspendrii
atestatului, proiecteaz sau execut lucrri de instalaii electrice,
pentru care exist obligaia de a deine un astfel de document
valabil;
d) operatorul economic care, pe perioada de valabilitate a
atestatului, a executat lucrri fr s menin numrul minim de
personal calificat i/sau autorizat n conformitate cu prevederile
art. 1727 din regulament, nerespectnd obligaiile stabilite la
art. 48 lit. g) sau art. 48 lit. d);
e) operatorul economic care nu a respectat, pe perioada de
valabilitate a atestatului, obligaiile stabilite prin regulament la
art. 47 i 48.
Art. 40. Operatorul economic atestat n conformitate cu
prezentul regulament poate subcontracta proiectarea sau
executarea unor pri din instalaiile electrice numai cu
proiectani ori executani atestai conform regulamentului.
Art. 41. Tarifele percepute de Autoritatea competent
pentru atestarea operatorilor economici, precum i pentru
modificarea sau emiterea unui duplicat al atestatului se
actualizeaz anual, prin ordin al preedintelui Autoritii
competente.
Art. 42. Pe pagina de internet a Autoritii competente se
public:
a) lista operatorilor economici titulari de atestat, tipul
atestatului i durata de valabilitate a acestuia; includerea unui
titular de atestat n aceast list se face dup semnarea
procesului-verbal de predare-primire a documentelor, conform
precizrilor art. 36 alin. (3);
b) lista cererilor de atestare refuzate sau scoase din
evidenele Autoritii competente;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 604/3.IX.2007
16
c) lista operatorilor economici crora li s-a suspendat
atestatul, cu precizarea perioadei de suspendare;
d) lista operatorilor economici crora li s-a retras atestatul;
e) lista operatorilor economici cu activitate atestat
monitorizat.
CAPITOLUL X
Modificarea atestatului
Art. 43. (1) La cererea operatorului economic atestat sau
din iniiativ proprie, Autoritatea competent poate decide
modificarea atestatului, atunci cnd a survenit una dintre
urmtoarele situaii:
a) schimbarea statutului juridic al titularului;
b) schimbarea denumirii sau a sediului operatorului
economic ori a reprezentantului legal;
c) modificri privind numrul, calificarea i gradul de
autorizare al personalului angajat, astfel nct nu mai sunt
respectate condiiile precizate de regulament;
d) modificri de patrimoniu care afecteaz desfurarea
categoriei de activiti pentru care este atestat operatorul
economic, dup caz;
e) alte modificri care influeneaz activitile atestate sau
documentele emise de ANRE.
(2) Situaiile prevzute la alin. (1) sunt notificate Autoritii
competente de operatorul economic atestat, n termen de 10 zile
de la apariia lor, solicitnd totodat modificarea atestatului.
(3) n situaiile prevzute la alin. (1) lit. a) i lit. b), modificarea
atestatului se realizeaz prin decizie a preedintelui Autoritii
competente, pe baza unui raport ntocmit de SA (aprobat de
DARAE).
(4) n situaiile prevzute la alin. (1) lit. c), d) i e), modificarea
atestatului se realizeaz prin decizie a preedintelui Autoritii
competente, pe baza unui raport ntocmit de SA (aprobat de
DARAE) i a procesului-verbal ntocmit n edina Comisiei de
atestare.
(5) Autoritatea competent elibereaz titularilor noi
documente de atestare; la eliberarea noilor documente de
atestare, cele emise anterior vor fi restituite Autoritii
competente, n vederea anulrii.
CAPITOLUL XI
Competene, drepturi i obligaii ale operatorului
economic atestat
Art. 44. Operatorul economic atestat are urmtoarele
competene:
a) titularul de atestat de tip A realizeaz ncercri/msurtori
la echipamentele i instalaiile electrice, conform reglementrilor
legale din domeniu, inclusiv normelor tehnice PE 116/1994,
respectiv NTE 002/03/00;
b) titularul de atestat de tip B proiecteaz i/sau execut,
dup caz:
instalaii electrice interioare aferente cldirilor civile;
instalaii electrice interioare aferente cldirilor industriale;
instalaii de utilizare de joas tensiune;
branamente electrice aeriene i subterane, monofazate
i trifazate, la tensiune nominal de 0,4 kV;
instalaie de racordare la joas tensiune destinat
alimentrii cu energie electric a unui singur loc de consum,
executat din reeaua de joas tensiune sau tabloul/cutia de
distribuie a postului de transformare;
prize de pmnt, instalaii de legare la pmnt i de
paratrsnet aferente cldirilor civile i industriale;
lucrri de mentenan la corpurile de iluminat stradal
pietonal i rutier, temporar festiv i ornamental sau ornamental
festiv, racordate la instalaiile electrice publice, cu respectarea
prevederilor art. 45;
c) titularul de atestat de tip C1A/C2A proiecteaz/execut,
dup caz:
linii electrice cu tensiuni nominale de 0,4 kV20 kV
aeriene i/sau subterane;
posturi de transformare de medie tensiune (puncte de
alimentare, puncte de conexiuni);
instalaii de utilizare de joas/medie tensiune;
reele electrice de iluminat public aeriene i/sau subterane;
reele de alimentare cu energie electric a ansamblurilor
de locuine;
instalaii electrice de cureni slabi aferente (circuite
secundare);
baterii staionare de acumulatori, instalaii electrice de
compensare a factorului de putere;
instalaii de cabluri de fibr optic pentru transmitere de
semnal;
msurarea rezistenei de izolaie i continuitate circuite,
msurarea rezistenei de contact la PT;
verificri i ncercri ale echipamentelor aferente reelelor
electrice de distribuie de medie tensiune i posturilor de
transformare;
instalaii de protecii i msur;
executare, verificare, msurare prize de pmnt, instalaii
de legare la pmnt i de paratrsnet n reelele electrice de
distribuie;
lucrri de mentenan la corpurile de iluminat stradal
pietonal i rutier, temporar festiv i ornamental sau ornamental
festiv, racordate la instalaiile electrice publice, cu respectarea
prevederilor art. 45;
d) titularul de atestat de tip C1B/C2B proiecteaz/execut,
dup caz:
linii electrice aeriene i/sau subterane, cu tensiuni
nominale de 0,4 kV110 kV;
posturi de transformare de medie tensiune (puncte de
alimentare, puncte de conexiuni);
instalaii de utilizare;
reele electrice de iluminat public aeriene i/sau subterane;
reele electrice de alimentare cu energie electric a
ansamblurilor de locuine;
fir de gard cu fibr optic inclus pe LEA de 110 kV;
instalaii de cabluri de fibr optic pentru transmitere de
semnal;
instalaii electrice de cureni slabi (circuite secundare);
instalaii de comand, control i protecii prin relee;
baterii staionare de acumulatori, instalaii electrice de
compensare a factorului de putere;
msurarea rezistenei de izolaie i continuitate circuite,
msurarea rezistenei de contact la PT;
verificri i ncercri ale echipamentelor aferente reelelor
electrice de distribuie i posturilor de transformare;
executare, verificare, msurare prize de pmnt, instalaii
de legare la pmnt i de paratrsnet n reelele electrice de
distribuie;
lucrri de mentenan la corpurile de iluminat stradal
pietonal i rutier, temporar festiv i ornamental sau ornamental
festiv, racordate la instalaiile electrice publice, cu respectarea
prevederilor art. 45;
e) titularul de atestat de tip D1/D2 proiecteaz/execut, dup
caz:
linii electrice aeriene cu tensiuni nominale ntre 110 kV
400 kV;
linii electrice subterane cu tensiuni nominale ntre
110 kV220kV;
fir de gard cu fibr optic inclus pe LEA;
instalaii electrice de cureni slabi (circuite secundare);
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 604/3.IX.2007
17
instalaii de comand, control i protecii prin relee;
msurarea rezistenei de izolaie i continuitate circuite;
instalaii de cabluri de fibr optic pentru transmitere de
semnal;
verificri i ncercri ale echipamentelor aferente reelelor
electrice de transport i distribuie;
executare, verificare, msurare prize de pmnt, instalaii
de legare la pmnt i de paratrsnet n reelele electrice de
transport al energiei electrice;
f) titularul de atestat de tip E1/E2 proiecteaz/execut, dup
caz, instalaii electrice de joas, medie i nalt tensiune pentru
staiile de conexiuni i transformare i pentru centralele
electrice, cu referire la:
sisteme de bare;
transformatoare de putere;
transformatoare de msur tensiune/curent;
instalaii electrice de cureni slabi (circuite secundare);
instalaii de comand, control i protecii prin relee;
ntreruptoare de curent alternativ;
conductoare neizolate flexibile/rigide;
separatoare/separatoare de legare la pmnt;
bobine de reactan/compensatoare;
baterii staionare de acumulatori;
msurarea rezistenei de izolaie i continuitate circuite;
verificri i ncercri ale echipamentelor din staiile
electrice;
instalaii de aer comprimat;
instalaii electrice aferente serviciilor proprii din centrale
i staii electrice;
executare, verificare, msurare prize de pmnt, instalaii
de legare la pmnt i de paratrsnet n staiile electrice;
g) titularul de atestat de tip F execut, dup caz:
vopsire stlpi metalici pentru LEA de 0,4400 kV, vopsire
elemente metalice existente n staii electrice i posturi de
transformare, precum i executarea, verificarea i repararea
prizelor de pmnt aferente acestor instalaii electrice;
defriri culoare ale LEA de 0,4400 kV i evacuare
material lemnos rezultat.
Art. 45. Lucrrile de mentenan la corpurile de iluminat
stradal pietonal i rutier, temporar festiv i ornamental sau
ornamental festiv, racordate la instalaiile electrice publice, se
realizeaz n condiiile respectrii cerinelor Legii nr. 230/2006,
ale Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului
de distribuie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de
iluminat public, aprobat prin Ordinul preedintelui ANRE i al
preedintelui ANRSC nr. 5/93/2007, ale legislaiei n domeniul
securitii i sntii n munc i ale oricror alte reglementri
aplicabile, emise de autoritile competente.
Art. 46. Operatorul economic atestat are dreptul de a
desfura activitile pentru care deine atestat, pe perioada de
valabilitate a acestuia i n conformitate cu competenele
stabilite la art. 44.
Art. 47. Pe perioada de valabilitate a atestatului,
operatorul economic atestat are urmtoarele obligaii eseniale:
a) s respecte prevederile atestatului, regulamentului, ale
legilor, normelor i ale oricror alte reglementri emise de
Autoritatea competent, aplicabile activitilor atestate;
b) s menin numrul minim corespunztor de personal
angajat, calificat i autorizat, conform tipului de atestat deinut,
stabilit prin prezentul regulament;
c) s menin, n proprietate sau n nchiriere, conform
prevederilor prezentului regulament, dotarea minimal
corespunztoare tipului de atestat;
d) n cazul n care operatorul economic atestat decide
subcontractarea unor lucrri de instalaii electrice sau pri ale
acestora, aceasta se va face numai ctre operatori economici
care dein atestat acordat de Autoritatea competent,
corespunztor tipurilor de lucrri subcontractate;
e) s realizeze lucrri de instalaii electrice numai la nivelul
competenelor prevzute n prezentul regulament pentru tipul
de atestat deinut;
f) s realizeze lucrri de instalaii electrice numai dup
obinerea tuturor autorizaiilor, acordurilor i avizelor prevzute
de legislaia aplicabil;
g) s execute lucrri n instalaiile electrice ale operatorilor
reelelor electrice, n instalaiile electrice aflate n patrimoniul
public, n zonele de protecie i siguran ale instalaiilor
electrice sau n instalaiile electrice aparinnd consumatorilor
de energie electric, numai pe baz de contracte, ncheiate n
conformitate cu legislaia n vigoare.
Art. 48. Pe perioada de valabilitate a atestatului, operatorul
economic atestat are urmtoarele obligaii:
a) s ntocmeasc i s transmit anual
16)
Autoritii
competente un raport ntocmit pentru 12 luni anterioare de
activitate, care s conin cel puin:
lista lucrrilor executate, ntocmit pentru fiecare tip de
atestat i structurat n conformitate cu anexa nr. 3;
structura de personal, vizat de ITM sau, dup caz, de
serviciul de resurse umane al operatorului economic, ntocmit
conform anexei nr. 7;
documente care s ateste meninerea n funciune/
certificarea sistemului de management al calitii, cel puin la
nivelul existent n momentul emiterii atestatului;
sinteza reclamaiilor primite la adresa titularului atestatului,
cu precizarea obiectului i modului de rezolvare;
b) operatorul economic atestat n condiiile prevzute la
art. 37 trebuie s transmit trimestrial raportri ctre Autoritatea
competent, care s cuprind:
copii ale statelor de plat pentru personalul permanent,
nregistrate la ITM, pentru fiecare dintre cele 3 luni calendaristice
anterioare aferente trimestrului ncheiat;
lista lucrrilor contractate (finalizate sau n curs de
realizare), ntocmit pentru fiecare tip de atestat i structurat
n conformitate cu prevederile din anexa nr. 3 la regulament;
notificare privind modul de respectare a cerinelor
obligatorii precizate n raportul ntocmit de SA, parte integrant
a atestatului;
c) s transmit Autoritii competente orice informaie sau
document solicitat, n scris, n legtur cu activitile atestate,
care i sunt necesare desfurrii activitii proprii;
d) s ndeplineasc msurile de conformare dispuse de
Autoritatea competent n termenele stabilite;
e) s permit beneficiarilor cu care se afl n relaii
contractuale verificarea activitilor desfurate, conform
prevederilor contractuale ncheiate cu acetia;
f) s permit accesul reprezentanilor Autoritii competente
pentru realizarea de controale/inspecii/verificri, n conformitate
cu reglementrile n vigoare;
g) s notifice Autoritii competente, n termen de 10 zile
lucrtoare de la apariie, orice modificare a structurii de personal
care conduce la nendeplinirea condiiilor minime de personal
calificat i autorizat corespunztoare tipului de atestat deinut;
h) s notifice Autoritii competente, n termen de 10 zile
lucrtoare de la apariie, orice modificare a dotrilor care se afl
la operatorul economic atestat i care poate afecta desfurarea
activitilor atestate;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 604/3.IX.2007
18
16)
Se vor avea n vedere data deciziei de acordare a atestatului, precum i lit. g) a aceluiai articol.
i) operatorul economic atestat, titular al unor atestate de tip
C1A, C1B, D1 i E1, trebuie s se asigure c proiectele de
instalaii electrice realizate n baza atestatului sunt supuse
verificrii de ctre specialiti atestai ca verificatori de proiecte,
n conformitate cu prevederile legale
17)
;
j) operatorul economic atestat, titular al unor atestate de tip
C1A, C1B, D1 i E1, trebuie s se asigure c proiectele de
instalaii electrice realizate n baza atestatului sunt supuse
verificrii de ctre specialiti atestai ca verificatori de proiecte,
n conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, cu modificrile
i completrile ulterioare;
k) operatorul economic atestat, titular al unor atestate de tip
C2A, C2B, D2 i E2, trebuie s execute lucrri de instalaii
electrice doar pe baza unor documentaii de proiectare elaborate
de operatori economici atestai de Autoritatea competent i
verificate de specialiti atestai de MEF (MEC) ca verificatori de
proiecte, n conformitate cu art. 12 din Ordonana Guvernului
nr. 95/1999, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 440/2002, ordinele nr. 323/2000, nr. 88/2003 i nr. 324/2005;
l) operatorul economic atestat, titular al unor atestate de tip
C2A, C2B, D2 i E2, trebuie s execute lucrri de instalaii
electrice doar pe baza unor documentaii de proiectare elaborate
de operatorii economici atestai de Autoritatea competent i
verificate de specialiti atestai ca verificatori de proiecte, n
conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, cu modificrile i
completrile ulterioare;
m) s instituie i s menin un sistem de nregistrare,
investigare, soluionare i raportare privind reclamaiile fcute
la adresa sa de ctre clieni, n legtur cu modul n care i
desfoar activitile pentru care este atestat;
n) s nu se angajeze n practici anticoncureniale i s nu
mpiedice ali titulari de atestate, poteniali competitori, s se
angajeze n activitile pentru care dein atestate;
o) s asigure egalitatea de tratament a clienilor si.
CAPITOLUL XII
Monitorizarea i controlul activitii operatorilor
economici atestai
Art. 49. Autoritatea competent urmrete respectarea
regulamentului i a prevederilor (condiiilor de valabilitate ale)
atestatului de ctre operatorul economic atestat, n conformitate
cu prevederile reglementrilor n vigoare. n acest scop,
Autoritatea competent:
a) analizeaz rapoartele trimestriale sau anuale ale
operatorilor economici atestai;
b) solicit informaii i documente care i sunt necesare
desfurrii activitii proprii;
c) verific activitatea operatorului economic, prin solicitarea
de documente care trebuie transmise la sediul ANRE i/sau
dispune, dup caz, efectuarea de verificri/inspecii sau
controale la sediul operatorului economic atestat, inclusiv n
teren.
Art. 50. La notificarea unor situaii aprute la operatorul
economic atestat, n conformitate cu obligaiile sale stabilite la
art. 47 i 48, Autoritatea competent poate impune msuri i
termene de conformare. Termenele de conformare nu pot fi mai
mici de 60 de zile.
Art. 51. Autoritatea competent va asigura confidenialitatea
acelor date care vor fi notificate de ctre operatorul economic ca
fiind de natur s i aduc prejudiciu.
CAPITOLUL XIII
Rspunderi i sanciuni
Art. 52. Nerespectarea prevederilor regulamentului atrage
rspunderea contravenional, conform prevederilor legale n
vigoare.
Art. 53. Constatarea i sancionarea contraveniilor se fac
n condiiile legii.
Art. 54. Sanciunile contravenionale pot fi asociate cu
msurile prevzute la cap. XIV.
CAPITOLUL XIV
Suspendarea sau retragerea atestatului
Art. 55. n situaiile enumerate n continuare, la sesizarea
din oficiu a Autoritii competente sau la sesizarea transmis de
o ter persoan ori de nsui operatorul economic atestat,
Autoritatea competent poate aplica urmtoarele msuri:
1. Autoritatea competent poate suspenda atestatul pe
perioade determinate, ntre o lun i 6 luni:
a) la constatarea nendeplinirii condiiilor precizate de
regulament cu privire la personalul calificat, autorizat i n numr
minim corespunztor;
b) n cazul n care titularul nu notific Autoritii competente,
n termen de 30 de zile, modificarea circumstanelor avute n
vedere la atestare, n ceea ce privete structura de personal i
dotrile minime;
c) n cazul n care, n termen de 30 de zile de la solicitarea
Autoritii competente, titularul nu transmite datele i/sau
informaiile solicitate, nclcnd astfel obligaia stabilit la art. 47
lit. b);
d) n cazul n care nu a respectat msurile de conformare
dispuse de Autoritatea competent;
e) n caz de ncepere a procedurii reorganizrii judiciare a
titularului atestatului.
2. Autoritatea competent poate retrage atestatul acordat:
a) n cazul a dou suspendri ale atestatului;
b) operatorului economic care, pe perioada suspendrii
atestatului, proiecteaz sau execut lucrri de instalaii electrice
pentru care exist obligaia de a deine un astfel de document;
c) n cazul nerespectrii de ctre titularul atestatului a unei
obligaii stabilite n regulament ca fiind esenial, conform
prevederilor art. 47, cum ar fi:
n cazul n care titularul de atestat nu respect prevederile
atestatului, ale regulamentului sau ale altor reglementri ale
Autoritii competente;
n cazul n care titularul de atestat a executat lucrri fr
personal calificat, autorizat i n numr minim corespunztor,
conform regulamentului, pentru tipul de atestat deinut;
n cazul n care titularul de atestat a executat lucrri n
instalaiile electrice de iluminat public, fr respectarea
prevederilor art. 45;
n cazul n care titularul de atestat a executat lucrri n
instalaiile electrice ale operatorilor reelelor electrice, n zonele
de protecie i siguran ale instalaiilor electrice sau n
instalaiile aparinnd consumatorilor de energie electric, fr
contract, ncheiat n conformitate cu legislaia n vigoare;
d) n cazul n care operatorul economic a prezentat n anexa
la cererea de reatestare date/documente/informaii neconforme
cu realitatea sau n cazul n care, pe perioada de valabilitate a
atestatului, a transmis Autoritii competente date/documente/
informaii eronate ori neconforme cu realitatea;
e) n cazul n care operatorul economic atestat nu a respectat
n mod repetat msurile de conformare dispuse de Autoritatea
competent;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 604/3.IX.2007
19
17)
n baza Ordonanei Guvernului nr. 95/1999, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 440/2002, ordinelor nr. 323/2000, nr. 88/2003, n
conformitate cu art. 9 din regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului economiei i comerului nr. 324/2005, proiectele sunt supuse verificrii tehnice de ctre
specialiti atestai prin grija proiectantului, investitorului sau proprietarului.
f) n cazul decderii din drepturi, al incapacitii sau al
falimentului titularului atestatului, precum i la vnzarea
operatorului economic atestat;
g) la cererea operatorului economic atestat, n cazul n care
nceteaz desfurarea activitii sau la desfiinarea/radierea
operatorului economic atestat din nregistrrile oficiului
registrului comerului;
h) n cazul n care operatorul economic transfer unui alt
operator economic personalul, dotarea tehnic, drepturile i
obligaiile ce decurg din contractele aflate n curs de derulare
aferente activitilor atestate.
Art. 56. La luarea deciziei de suspendare/retragere a
atestatului n situaiile prevzute la art. 55, n cazul n care
operatorul economic atestat are contracte de executare de
lucrri n derulare, Autoritatea competent va ine seama de
efectele deciziei asupra alimentrii cu energie electric a
consumatorului.
Art. 57. n situaiile prevzute la art. 55 alin. (1) lit. e) i
alin. (2) lit. f), g) i h), operatorul economic atestat este obligat
s notifice Autoritii competente situaiile menionate, n termen
de 8 zile de la rmnerea definitiv a unei hotrri judectoreti,
rezilierea sau ncheierea de contracte ori alte acte oficiale.
Art. 58. Operatorul economic cruia Autoritatea
competent i-a retras atestatul n baza prevederilor art. 55
alin. (2) lit. a)e) nu are dreptul s solicite un nou atestat
ntr-o perioad de minimum 3 ani ulterioar deciziei de retragere
a atestatului.
Art. 59. (1) Suspendarea sau retragerea atestatului se
realizeaz prin decizie a Autoritii competente, pe baza unui
raport ntocmit de SA (aprobat de DARAE) i a procesului-verbal
ntocmit n edina Comisiei de atestare.
(2) Decizia Autoritii competente privind suspendarea sau
retragerea atestatului se comunic operatorului economic n cel
mult 10 zile lucrtoare de la data emiterii.
(3) Operatorul economic transmite Autoritii competente
originalul atestatului retras, n vederea anulrii.
CAPITOLUL XV
Dispoziii finale
Art. 60. (1) Autoritatea competent pune la dispoziie,
pentru consultare public, pe baz de cerere scris, oricare
dintre documentele elaborate, n vederea soluionrii unei cereri
cu privire la acordarea, modificarea, suspendarea sau
retragerea unei atestri.
(2) Nu pot face obiect al accesului public documentele care
conin informaii confideniale, cu caracter de secret de serviciu
ori de afaceri, a cror difuzare poate aduce daune persoanelor
fizice sau juridice la care se face referire.
Art. 61. Titularii de licene din sectorul energiei electrice nu
vor practica alte sisteme periodice de agreere, acceptare,
atestare, eligibilitate etc. a operatorilor economici pentru
desfurarea de activiti supuse atestrii n condiiile
prezentului regulament.
Art. 62. (1) Atestatele emise de ANRE n baza ordinelor
preedintelui ANRE nr. 9/2004, nr. 24/2004 i nr. 54/2005 rmn
valabile pn la expirarea duratei de valabilitate precizat pe
atestat.
(2) Operatorii economici atestai n baza ordinelor
preedintelui ANRE menionate la alin. (1) au obligaia de a
respecta prevederile legii i ale regulamentului i, dac este
cazul, de a se conforma prevederilor regulamentului n termen
de 90 de zile.
Art. 63. Titularii de licene acordate de Autoritatea
competent, titularii de atestat acordat de Autoritatea
competent, operatorii economici care au calitatea de
consumator sau operatorii economici care desfoar activiti
de antreprenoriat general au obligaia de a (sub)contracta lucrri
corespunztoare activitilor supuse atestrii, doar cu operatori
economici atestai de Autoritatea competent pentru activitile
respective.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 604/3.IX.2007
20
ANEXA Nr. 1
la regulament
C E R E R E D E AT E S TA R E
model
Numrul de nregistrare la ANRE ..................................................................
Ctre Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei ANRE
Bucureti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2
Domnule preedinte,
Subsemnatul, .................................................., cod numeric personal ................................, posesor al actului de identitate
seria ....... nr. ...................., eliberat de ...................................... la data de ............................., n calitate de .......................
(administrator/director general etc.), solicit pentru operatorul economic .............................., cu sediul n localitatea ............................,
str. ............................. nr. ..........., bl. ....., sc. ....., ap. ....., judeul ..............., cod potal .........., acordarea urmtoarelor atestate:
a) atestat de tip ............................, pentru .......................................,
b) atestat de tip ............................, pentru .......................................,
c) ........................................................................................ ... ........ .
(se vor meniona tipurile de atestate)
Menionez c operatorul economic pe care l reprezint:
este nregistrat la oficiul registrului comerului sub nr. J/........................................,
are codul fiscal (codul unic de nregistrare, CUI) ............................................... i
contul nr. ................... deschis la Banca .................., Sucursala .................................................................................... .
(denumirea/localizarea sucursalei bncii unde este deschis contul)
n scopul comunicrii cu Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei, v aduc la cunotin c pot fi
contactat la sediul operatorului economic, precum i la nr. de telefon fix ....................., nr. de fax .............................., nr. de telefon
mobil ...................................... .
Cererea este nsoit de documentele precizate n opis.
Data ...............
Semntura reprezentantului legal (n original) i tampila
ANEXA Nr. 2
la regulament
D E TA L I I
privind modul de prezentare a documentaiei anexate la cererea de atestare n vederea nregistrrii la ANRE
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 604/3.IX.2007
21
1. Prezentarea documentaiei. Cererea de atestare i
documentaia justificativ anexat se ndosariaz, respectndu-se
urmtoarele cerine:
paginile se numeroteaz;
cererea de atestare este nsoit de un opis al
documentaiei, ntocmit conform modelului prezentat mai jos,
numrul paginii consemnndu-se n opis;
documentele prezentate n copie se certific cu meniunea
conform cu originalul, semntur i tampil, n original, de
ctre reprezentantul legal al operatorului economic.
2. Detalii privind coninutul documentaiei anexate
2.1. Actul constitutiv este reprezentat, pentru societile
comerciale, de statut i/sau, dup caz, de contractul de
societate, iar pentru regiile autonome, de regulamentul de
organizare i funcionare.
2.2. Din certificatul constatator eliberat de oficiul registrului
comerului cu cel mult 30 de zile naintea datei de nregistrare a
cererii de atestare la Autoritatea competent trebuie s reias:
denumirea operatorului economic;
informaii de identificare (sediul social, numrul de ordine
n registrul comerului, starea firmei, forma juridic, codul unic de
nregistrare, durata);
perioada de valabilitate a sediului;
capitalul social;
acionari/asociai (numele i prenumele, aportul la
capitalul social, numrul de aciuni/pri sociale, cotele de
participare la beneficii/pierderi);
administratori (numele i prenumele, data numirii,
calitatea, durata mandatului, puteri);
cenzori;
domeniul de activitate, principal/secundar, din care s
reias activiti de tipul celor supuse atestrii;
filiale/sucursale;
sedii secundare;
meniuni nscrise conform art. 21 din Legea nr. 26/1990,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
2.3. Din certificatul de atestare fiscal pentru persoane
juridice, emis de Ministerul Economiei i Finanelor prin DGF n
a crei raz teritorial operatorul economic se afl n eviden,
cu cel mult 30 de zile naintea datei de nregistrare a cererii de
atestare la Autoritatea competent, trebuie s reias obligaiile
de plat la bugetul de stat general consolidat.
2.4. Curriculum vitae din CV trebuie s reias formarea
profesional i experiena acumulat n domeniul pentru care
solicit atestarea, lucrrile realizate; CV-ul se ntocmete n
conformitate cu modelul din anexa nr. 8 la regulament.
2.5. Organigrama operatorului economic este documentul
existent n Manualul de management al calitii, aprobat de
reprezentantul legal al operatorului economic i din care trebuie
s reias numrul total de personal angajat.
2.6. Lista lucrrilor contractate, finalizate i n derulare,
trebuie ntocmit pentru fiecare tip de atestat, conform modelului
prezentat n anexa nr. 3 la regulament, cu precizarea
beneficiarului, numrului fiecrui contract, a denumirii,
obiectivelor i a stadiului realizrii lucrrii.
NOT: Prin beneficiar se nelege persoana juridic cu care
este ncheiat contractul de execuie (n cazul executrii
instalaiilor de racordare de joas tensiune, branamente, nu
trebuie precizat numele/prenumele sau denumirea consumatorului
de energie electric pentru alimentarea cruia se realizeaz
instalaia electric de racordare, ci denumirea operatorului de
reea cu care s-a ncheiat contractul).
2.7. La ntocmirea listei cuprinznd dotarea tehnico-material
se vor avea n vedere urmtoarele aspecte:
lista trebuie ntocmit conform modelului prezentat n
anexa nr. 1 la regulament;
se vor anexa copii ale contractelor de nchiriere sau
comodat pentru dotrile pe care solicitantul nu le are n
proprietate (cu excepia celor care se refer la sediul social,
menionat n certificatul constatator);
lista trebuie s conin cel puin dotrile minimale
corespunztoare fiecrui domeniu de activitate pentru care se
solicit atestat, conform precizrilor din anexa nr. 5 la
regulament.
2.8. Notificarea cu privire la existena n cadrul operatorului
economic a dotrilor minime necesare desfurrii activitilor
supuse atestrii se ntocmete pe propria rspundere, trebuie
semnat n original de reprezentantul legal al operatorului
economic solicitant i tampilat i se ntocmete conform
modelului prezentat n anexa nr. 6 la regulament.
2.9. Structura de personal trebuie ntocmit conform
modelului prezentat n anexa nr. 7 la regulament, fiind necesar
demonstrarea, dup caz, a ndeplinirii cerinelor menionate la
art. 17 27. Se vor avea n vedere urmtoarele aspecte:
structura de personal trebuie s includ toi angajaii
operatorului economic alocai activitilor aflate n competena
de atestare a Autoritii competente;
structura de personal trebuie s poarte nr./dat de
nregistrare i s fie vizat de inspectoratul teritorial de munc
sau de ctre inspectorul de resurse umane, angajat al
operatorului economic solicitant, n cadrul Serviciului de resurse
umane; n cel de-al doilea caz trebuie s se prezinte acceptul
scris al ITM de a pstra la sediul operatorului economic
carnetele de munc;
structura de personal nu include asociatul unic, care
deine i funcia de administrator unic i care, n conformitate cu
prevederile legale, nu poate avea calitatea de salariat;
structura de personal nu include membrii consiliului de
administraie al societilor comerciale pe aciuni;
la structura de personal se anexeaz copii ale CIM
ncheiate pe perioad nedeterminat, ale diplomelor de
calificare i ale legitimaiilor de electrician autorizat ale
angajailor nominalizai;
NOT:
CIM trebuie s fi fost nregistrate la ITM i s poarte viza
acestei instituii.
personalul nominalizat la art. 24 i 26 trebuie s fie
angajat pe perioad nedeterminat cu norm ntreag de lucru;
pentru analiza structurii de personal angajat pot fi
acceptate certificate sau alte documente eliberate de ITM, cu
condiia ca documentul prezentat s nominalizeze persoanele
angajate, precum i numrul, data ncheierii i durata
contractului individual de munc pentru fiecare dintre aceste
persoane;
documentele eliberate sau vizate de ITM trebuie s fie
nregistrate cu cel mult 30 de zile anterior datei de nregistrare
a cererii de atestare.
2.10. Certificatul constatator emis de ITM n conformitate cu
dispoziiile art. 7 lit. c) din Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitii i sntii n munc nr. 319/2006,
aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 1.425/2006: se va
include n documentaie o copie integral a acestui document
(fa-verso). Operatorul economic include n documentaie, n
locul acestui certificat constatator, o notificare pe propria
rspundere c respect prevederile Legii nr. 319/2006, avndu-se
n vedere competenele ITM precizate la art. 6 alin. (1) lit. b) din
Legea pentru nfiinarea i organizarea Inspeciei Muncii
nr. 108/1999, republicat, se va include n documentaie o copie
integral a acestui document (fa-verso);
2.11. Dovada achitrii a 50% din tariful pentru atestare o
constituie copia ordinului de plat sau a chitanei emise de
Autoritatea competent, n cazul n care plata s-a fcut la sediul
acesteia.
2.12. Opisul se structureaz astfel:
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 604/3.IX.2007
22
ANEXA Nr. 3
la regulament
L I S TA D E L U C R R I
model
a) Lucrri de proiectare de instalaii electrice
Nr.
crt.
Pagina nr.
1. Act constitutiv
2. Certificat de nregistrare
3. Certificat constatator
4. Certificat de atestare fiscal pentru
persoane juridice
5. Bilan contabil
6. Contul de profit i pierdere
7. Curriculum vitae
8. Curriculum vitae
9. Lista lucrrilor
...
Nr.
crt.
Denumirea
lucrrii
Etapa de proiectare
realizat
(SPF, SF,
PT+CS, DE)
Obiectivele lucrrii
(detalii privind
lucrarea
contractat)
Contract nr. ......
din data ....... (contract
ncheiat de solicitant n
calitate de executant)
Beneficiar
(persoana juridic
cu care s-a ncheiat
contractul)
Subcontractant dac
este cazul (persoana juridic
creia i s-au subcontractat
pri ale lucrrii)
Stadiul lucrrii
(finalizat, n curs
de realizare)
1.
2.
3.
...
b) Lucrri de executare de instalaii electrice
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 604/3.IX.2007
23
Nr.
crt.
Denumirea
lucrrii
Obiectivele lucrrii
(detalii privind
lucrarea contractat)
Contract nr. ......
din data ...............
(contract ncheiat
de solicitant
n calitate de executant)
Beneficiar (persoana
juridic cu care s-a
ncheiat contractul)
Subcontractant dac
este cazul (persoana
juridic creia i s-au
subcontractat pri
ale lucrrii)
Stadiul lucrrii
(finalizat, n curs
de realizare)
1.
2.
3.
...
ANEXA Nr. 4
la regulament
Model pentru ntocmirea listei cuprinznd dotarea tehnico-material
L I S TA
cuprinznd dotarea tehnico-material din cadrul ................................................................
(denumirea operatorului economic)
Semntura reprezentantului legal (n original) i tampila
Nr.
crt.
Dotare Nr. buc.
n proprietate/
nchiriate
de la ...........
18)
Spaii tehnologice/netehnologice
1.
2.
3.
...
Utilaje
1.
2.
3.
...
Echipamente topografice
1.
2.
3.
...
Scule, dispozitive
1.
2.
3.
...
Aparate de msur, ncercare, verificare
1.
2.
3.
...
18)
Pentru dotrile nchiriate se va preciza denumirea operatorului economic proprietar cu care solicitantul a ncheiat un contract-cadru de nchiriere.
Semntura reprezentantului legal (n original) i tampila
ANEXA Nr. 5
la regulament
L I S TA
dotrilor minimale pentru atestarea operatorilor economici
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 604/3.IX.2007
24
Nr.
crt.
Dotare Nr. buc.
n proprietate/
nchiriate
de la ...........
18)
Birotic, hardware, software
1.
2.
3.
...
1. Pentru atestat de tip A1, A2, A
a) Spaii tehnologice/netehnologice:
spaiu destinat serviciilor funcionale/puncte de lucru;
magazii/depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de
msurare, materiale, utilaje, echipamente etc.).
b) Utilaje:
mijloace auto de transport persoane i materiale.
c) Scule, dispozitive:
truse de scule (electrician, mecanic);
unelte portabile.
d) Aparate de msur, ncercare, verificare:
(i) pentru atestatul de tip A1
aparat de msurare a rezistenei prizelor de
pmnt;
ampermetru tip clete 0 100 A;
megohmetru sau inductor 500 1.000 V t.c.;
multimetru universal digital sau multimetru universal
analogic;
(ii) pentru atestatul de tip A2
aparat de msurare a rezistenei prizelor de
pmnt;
ampermetru tip clete 0 100 A;
trus de ncercri cu tensiune mrit, 2 kV, t.a. cu
declanare n cazul de defect;
megohmetru sau inductor 500 1.000 V t.c.;
ampermetru c.c. 30 A i voltmetru t.c. 0,045 V 15 V
sau trus pentru msurat rezistene (ordin zeci
de ) sau echivalent;
multimetru universal digital sau multimetru universal
analogic;
(iii) pentru atestatul de tip A
aparat de msurare a rezistenei prizelor de
pmnt;
autotransformator 230/250 V, 8A;
trus de curent 1.200 A;
ampermetru tip clete 0 100 A;
transformator de separaie 230V/50 70V;
transformator de curent de laborator 25 A 50 A
100A/5 A;
megohmetru sau inductor 500 2.500 V t.c.;
trus de ncercri cu tensiune mrit, 2 kV, t.a. cu
declanare n caz de defect;
trus de curent de 2.000 A;
autotransformator 230/250 V, min. 18A;
ampermetru c.c. 30 A i voltmetru t.c. 0,045 V
15 V sau trus pentru msurat rezistene (ordin zeci
de ) sau echivalent;
multimetru universal digital sau multimetru universal
analogic;
cronometru (cu rezoluie de 0,01 s);
*aparat pentru msurarea rigiditii dielectrice a
uleiului
19)
;
trus de curent tensiune (min. 0 20 A t.a., 0
440 V t.a.);
*trus de ncercri cu tensiune mrit, 50 kV, t.a.,
75 kV t.c., prevzut cu sistem de declanare n caz
de defect i cu sistem de msurare a curentului de
fug;
2. Pentru atestate de tip B
(i) Pentru atestatul de tip Be
a) Spaii:
spaiu destinat serviciilor funcionale/puncte de
lucru;
atelier/ateliere;
magazii/depozite (pentru scule, dispozitive, aparate
de msurare, materiale, utilaje, echipamente etc.).
b) Utilaje:
mijloace auto de transport persoane i materiale;
autotelescop/platform ridictoare cu bra (PRB).
c) Scule, dispozitive:
prese pentru papuci;
truse de scule (electrician, mecanic);
unelte portabile.
d) Aparate de msur, ncercare, verificare:
megohmetre de 1.000 V;
voltmetre de t.a. 0 300 V, cl. 1,5;
aparat de msurare a rezistenei prizelor de
pmnt;
rulete de minimum 2 m;
ublere.
(ii) Pentru atestatul de tip Bp
spaiu destinat serviciilor funcionale i activitilor
de proiectare;
configuraii PC i programe profesionale pentru
calcule electrice, mecanice i economico-financiare;
echipamente specifice activitii de proiectare
asistat de calculator (imprimante normale i
grafice, plotter, copiator).
19)
Dotrile marcate cu (*) nu se supun prevederilor art. 39 lit. a) din regulament.
3. Pentru atestat de tip C1A:
a) Spaii:
spaiu destinat serviciilor funcionale i activitilor de
proiectare.
b) Utilaje:
mijloace de transport pentru persoane i echipamente
topografice;
c) Echipamente topografice (pentru cazul n care
responsabilitile n domeniul cadastrului/topografiei sunt
asigurate de angajaii operatorului economic):
teodolit;
mir;
jaloane;
rulete.
d) Birotic hardware i software:
configuraii PC i programe profesionale pentru calcule
electrice, mecanice i economico-financiare, n domeniul
reelelor electrice cu tensiuni nominale 0,4 kV 20 kV;
echipamente specifice activitii de proiectare asistat de
calculator (imprimante normale i grafice, plotter, copiator).
4. Pentru atestat de tip C2A:
a) Spaii tehnologice/netehnologice:
spaiu destinat serviciilor funcionale/puncte de lucru;
atelier/ateliere;
magazii/depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de
msurare, materiale, utilaje, echipamente etc.).
b) Utilaje:
macara;
autotelescop/platform ridictoare cu bra (PRB);
mijloace de transport pentru persoane, materiale i
echipamente.
c) Scule, dispozitive:
dispozitive i scule pentru montat accesorii ale LES (de
exemplu: trus manonar, rachet, pres cu bacuri, butelie cu
Brener, unelte de spat, lantern cu acumulatori, aparat
indicator prezen tensiune etc.);
dispozitive i scule pentru montat accesorii LEA (de
exemplu: pres pentru papuci, trus de chei tubulare i fixe,
izolate, cremalier, dinamometru etc.);
*dispozitiv pentru msurarea sgeii conductoarelor
LEA
20)
;
scurtcircuitoare mobile, minimum dou seturi;
truse de scule (electrician, mecanic);
aparat de sudare autogen;
ancore ngropate;
unelte portabile;
teodolit (pentru cazul n care responsabilitile n domeniul
cadastrului/topografiei sunt asigurate de 1 angajat al
operatorului economic);
cofraje pentru executarea fundaiilor de stlpi.
d) Aparate de msurare, ncercare, verificare:
megohmetre de 1.000 V, 2.500 V;
multimetru universal digital sau analogic cl. 1,5;
indicatoare de tensiune pentru 0,4 kV 20 kV;
aparat pentru msurarea rezistenei prizelor de pmnt;
aparate sau trus pentru msurarea rezistenei de
contact;
binoclu de cmp;
rulete, ublere.
5. Pentru atestate de tip C1B i D1:
a) Spaii:
spaii destinate serviciilor funcionale i activitilor de
proiectare.
b) Utilaje:
mijloace de transport pentru persoane i echipamente
topografice.
c) Echipamente topografice (pentru cazul n care
responsabilitile n domeniul cadastrului/topografiei sunt
asigurate de un angajat al operatorului economic):
teodolit;
mir;
jaloane;
rulete.
d) Birotic, hardware i software:
configuraii PC i programe profesionale pentru calcule
electrice, mecanice i economico-financiare, n domeniul
reelelor electrice de 0,4 kV 400 kV;
echipamente specifice activitii de proiectare asistat de
calculator (imprimante normale i grafice, plotter, copiator sau
alte mijloace de multiplicare).
6. Pentru atestate de tip C2B i D2:
a) Spaii tehnologice/netehnologice:
spaiu destinat serviciilor funcionale/puncte de lucru;
atelier/ateliere;
laborator msurtori/ncercri electrice;
magazii/depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de
msurare, materiale, utilaje, echipamente etc.).
b) Utilaje:
macara;
autotelescop/platform ridictoare cu bra (PRB);
autolaborator PRAM;
utilaje speciale pentru spat sau forat;
motocompresor;
mijloace de transport pentru persoane, materiale i
echipamente.
c) Scule, dispozitive:
dispozitive i scule pentru montat accesorii ale LES (de
exemplu: trus manonar, rachet, pres cu bacuri, butelie cu
Brener, unelte de spat, lantern cu acumulatori, aparat
indicator prezen tensiune);
dispozitive i scule pentru montat accesorii LEA (pres
pentru papuci, trus de chei tubulare i fixe, izolate, cremalier,
dinamometru etc.);
*dispozitiv pentru msurarea sgeii conductoarelor
LEA
21)
;
unelte portabile;
prese pentru papuci;
scurtcircuitoare mobile, minimum dou seturi;
truse de scule (electrician, mecanic);
aparat de sudare autogen;
ancore ngropate 5 40 tf;
*dispozitiv mobil de ridicare pentru stlpi metalici;
*main de frnat;
*main de tras;
*crucior de derulat cu frn;
pres mecanic de ndoit cleme;
teodolit (pentru cazul n care responsabilitile n domeniul
cadastrului/topografiei sunt asigurate de un angajat al
operatorului economic);
cofraje pentru executarea fundaiilor la stlpi.
d) Aparate de msurare, ncercare, verificare:
megohmetre de 1.000 V, 2.500 V;
multimetru universal digital sau analogic cl. 1,5;
autotransformator 230/250 V, 8A;
trus de curent-tensiune;
indicatoare de tensiune pentru 0,4 kV 400 kV;
aparat pentru msurarea rezistenei prizelor de pmnt;
binoclu de cmp;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 604/3.IX.2007
25
20)
Dotrile marcate cu (*) nu se supun prevederilor art. 39 lit. a) din regulament.
21)
Dotrile marcate cu (*) nu se supun prevederilor art. 39 lit. a) din regulament.
rulete, ublere.
7. Pentru atestat de tip E1
a) Spaii:
spaii destinate serviciilor funcionale i activitilor de
proiectare.
b) Utilaje:
mijloace de transport pentru persoane i echipamente
topografice.
c) Echipamente topografice (pentru cazul n care
responsabilitile n domeniul cadastrului/topografiei sunt
asigurate de un angajat al operatorului economic):
teodolit;
mir;
jaloane;
rulete.
d) Birotic, hardware i software:
configuraii PC i programe profesionale pentru calcule
electrice, mecanice i economico-financiare, n domeniul
reelelor electrice cu tensiuni nominale 0,4 kV 400 kV;
echipamente specifice activitii de proiectare asistat de
calculator (imprimante normale i grafice, plotter, copiator, alte
mijloace de multiplicare).
8. Pentru atestat de tip E2
a) Spaii tehnologice/netehnologice:
spaiu destinat serviciilor funcionale/puncte de lucru;
atelier/ateliere;
laborator msurri/ncercri electrice;
magazii/depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de
msurare, materiale, utilaje, echipamente etc.).
b) Utilaje:
macara;
autotelescop/platform ridictoare cu bra (PRB);
trailer pentru nlocuire aparataj;
autolaborator PRAM;
instalaie pentru recondiionarea uleiului electroizolant;
utilaje speciale de spat sau forat;
motocompresor;
mijloace de transport pentru persoane, materiale i
echipamente.
c) Scule, dispozitive:
dispozitive i scule pentru montat accesorii pentru bare
(rulete, ublere, transformator mobil, micrometre interior/exterior,
dispozitive pentru scos contactul fix/mobil, truse de pile normale
i de ceasornicrie, materiale specifice de securitate a muncii
de lucru la IT etc.);
prese pentru papuci;
scurtcircuitoare mobile, minimum dou seturi;
truse de scule (electrician, mecanic);
aparat de sudur autogen;
unelte portabile;
cofraje pentru executarea de fundaii la stlpi.
d) Aparate de msurare, ncercare, verificare:
megohmetre de 1.000 V, 2.500 V, 5.000 V;
instalaie pentru msurat cureni de fug, la tensiunea de
50 kV cc;
trus pentru msurat cderea de tensiune, cu In = 100 A cc;
multimetru universal digital sau analogic;
autotransformator 230/250 V, 8A;
surs pentru generarea unui curent primar (transformator,
grup electrogen);
punte Wheatstone, punte Thomson;
trus de curent-tensiune;
trus minut;
aparat de polaritate;
indicatoare de tensiune pentru 0,4 kV400 kV;
aparat pentru msurarea rezistenei la prizele de pmnt;
aparat pentru msurarea rezistenei de contact.
9. Pentru atestat de tip F
(i) Pentru atestatul de tip Fv
a) Spaii tehnologice/netehnologice:
spaiu destinat serviciilor funcionale/puncte de lucru;
atelier/ateliere;
magazii/depozite pentru scule, dispozitive, echipamente
de lucru i de protecie, spaii adecvate pentru depozitarea
vopselelor, diluanilor etc., cu ventilaie natural sau mecanic.
b) Utilaje:
mijloace de transport pentru persoane, materiale, scule,
dispozitive i echipamente de lucru;
autotelescop/platform ridictoare cu bra (PRB);
utilaje speciale de spat, forat;
motocompresor.
c) Scule, dispozitive;
scule:
perii;
rachet pentru rzuit suprafeele metalice;
polizor portabil cu perie din srm;
arztor cu flacr;
aparat pentru msurarea grosimii stratului de protecie
(vopsea, grund);
funie fr sfrit, rigidizat la ambele capete;
secure;
topor;
foarfec prevzut cu mnere electroizolante;
ferstru manual cu tij pentru tiat la distan;
motoferstru;
dispozitive:
dispozitiv de ndoit eav;
polizor;
menghin;
main electric de gurit de banc.
d) Aparate de msurare, ncercare, verificare:
aparat pentru msurarea rezistenei prizelor de pmnt;
autotransformator 230/250 V, 8A;
trus de curent de 1.200 A sau similar;
*aparat pentru msurarea grosimii stratului de acoperire a
suprafeelor metalice (grund, vopsea)
22)
.
(ii) Pentru atestatul de tip Fd
a) Spaii tehnologice/netehnologice:
spaiu destinat serviciilor funcionale/puncte de lucru;
magazii/depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de
msurare, materiale, utilaje, echipamente etc.).
b) Utilaje:
mijloace de transport pentru persoane, materiale, scule,
dispozitive i echipamente de lucru;
autotelescop/platform ridictoare cu bra (PRB),
tractor;
remorc de 5 t;
greifer.
c) Scule, dispozitive:
secure;
topor;
foarfec prevzut cu mnere electroizolante;
ferstru manual cu tij pentru tiat la distan;
motoferstru.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 604/3.IX.2007
26
22)
Dotrile marcate cu (*) nu se supun prevederilor art. 39 lit. a) din regulament.
ANEXA Nr. 6
la regulament
Model pentru ntocmirea notificrii pe propria rspundere privind dotarea tehnico-material
N O T I F I C A R E
pe propria rspundere privind dotarea tehnico-material
Subsemnatul, ................................................, cod numeric personal ...................................., posesor al actului de identitate
seria ....... nr. .................., eliberat de ....................... la data de ............................., n calitate de ........................
(administrator/director general/etc.) al operatorului economic .................................., notific pe propria rspundere c:
n cadrul operatorului economic exist dotarea minim necesar desfurrii activitilor pentru
care solicit atestat, n conformitate cu prevederile anexei nr. 5 la Regulamentul pentru atestarea
operatorilor economici care proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice din
sistemul electroenergetic (Revizia 3), aprobat prin Ordinul preedintelui ANRE nr. 24/2007;
toate dotrile tehnico-materiale precizate n documentaia anexat la cererea de atestare sunt
conforme cu realitatea, exist n cadrul operatorului economic i pot fi verificate de ANRE;
aparatele de msurare, ncercare i verificare care fac parte din dotarea tehnico-material a
operatorului economic pe care l reprezint respect prevederile legale n domeniul metrologic.
Numele i prenumele
...............................................
Semntura (n original)
tampila
ANEXA Nr. 7
la regulament
Model pentru ntocmirea structurii de personal alocat activitilor supuse atestrii
Confirmm corectitudinea datelor nscrise
n coloanele 2, 4 i 5 ale tabelului de mai jos.
Inspectoratul teritorial de munc
23)
STRUCTURA DE PERSONAL ALOCAT ACTIVITILOR SUPUSE ATESTRII
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 604/3.IX.2007
27
Nr.
crt.
Numele
i prenumele
Pregtirea
profesional
24)
Funcia n cadrul
operatorului economic
25)
Nr./Data contractului
individual de munc
(CIM)
26)
Perioada n CIM
27)
Gradul i tipul legitimaiei de
electrician autorizat
1 2 3 4 5 6 7
1.
2.
3.
...
Reprezentant legal,
.............................
23)
Operatorii economici care au n structura organizatoric un serviciu de resurse umane n cadrul cruia este angajat un inspector de personal autorizat
vor prezenta structura de personal vizat de serviciul propriu de resurse umane.
24)
Se vor include informaii privind calificarea profesional (de exemplu: inginer/subinginer/maistru/muncitor calificat etc.), precum i specializarea
precizat n diploma de calificare profesional (de exemplu: energetic, electrotehnic, electromecanic, maistru electrician centrale i staii, electrician etc.).
25)
Se va preciza funcia deinut n cadrul operatorului economic, conform contractului individual de munc n vigoare (de exemplu: administrator,
inginer proiectant, coordonator lucrri, electrician etc.).
26)
Se vor preciza numrul i data la care a fost ncheiat contractul individual de munc.
27)
Se va preciza perioada pentru care este ncheiat CIM, determinat sau nedeterminat, dup caz.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 604/3.IX.2007
28
ANEXA Nr. 8
la regulament
Model pentru ntocmirea CV
CURRICULUM VITAE
FORMAT EUROPEAN
INFORMAII PERSONALE
Nume
Telefon
Fax
E-mail
Naionalitatea
Data naterii
EXPERIENA N MUNC
Data (de la la)
Numele i adresa angajatorului
Tipul de activitate sau sectorul
Ocupaia sau poziia
Activitile principale i
responsabilitile deinute
EDUCAIE I FORMARE
Data (de la la)
Numele i tipul de organizaie
care asigur educaia i
formarea
Titlul calificrii acordate
Se vor enumera toate lucrrile semnificative, corespunztoare perioadei de
angajare, pe tipuri de lucrri de proiectare i/sau executare, indicndu-se
nivelurile de tensiune, detalii asupra lucrrilor pri proiectate i/sau
executate, precum i responsabilitatea direct avut n realizarea acestora.
Seciunea Experien n munc se multiplic
n funcie de numrul locurilor de munc.
Seciunea Educaie i formare se multiplic n funcie de numrul
organizaiilor care au asigurat formarea profesional.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 604/3.IX.2007
29
ABILITI I COMPETENE
PERSONALE
Achiziionate n cursul vieii i al carierei,
dar nu neaprat dovedite prin certificate i
diplome formale
LIMBA MATERN
ALTE LIMBI
Abiliti pentru citit
Abiliti pentru scris
Abiliti pentru vorbit
ABILITI I COMPETENE
ORGANIZAIONALE
Coordonarea i administrarea
oamenilor, proiectelor i bugetelor
la locul de munc
ABILITI I COMPETENE
TEHNICE
Computer, tipuri specifice de
echipament, utilaje etc.
ALTE ABILITI I
COMPETENE
PERMIS(E) DE CONDUCERE
INFORMAII
SUPLIMENTARE
ANEXE
Semntura titularului
..................................................
Data ntocmirii:
ANEXA Nr. 9
la regulament
Coninutul-cadru al atestatului
(pagina 1)
Nr. ..../R
28)
/Data acordrii
29)
AUTORITATEA NAIONAL DE REGLEMENTARE N DOMENIUL ENERGIEI ANRE
n temeiul prevederilor Legii energiei electrice nr. 13/2007, cu modificrile i completrile ulterioare, n conformitate cu
Decizia ANRE nr. ...../..... (data deciziei)......, se acord (denumirea operatorului economic), cu sediul n (sediul operatorului
economic), nregistrat la oficiul registrului comerului sub nr. (numrul de nregistrare al operatorului economic), reprezentat() de
(numele i prenumele reprezentantului legal al operatorului economic).
AT E S TAT
de tip ........ pentru ..........
Valabilitatea atestatului este de .................................................... an(i) de la data deciziei ANRE, n condiiile menionate
n anex.
Data emiterii
30)
................
Preedinte,
.......................
Atestatul nu conduce la transferul de responsabiliti de la persoana juridic la organul de atestare i nici nu exonereaz
titularul de obligaiile ce i revin.
(pagina 2)
Prevederile (condiiile de valabilitate ale)
Atestatului nr. ...../...... (data acordrii) ......
de tip .....................
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 604/3.IX.2007
30
1. Prezentul document, denumit n continuare atestat, este
acordat de Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul
Energiei, denumit n continuare Autoritatea competent,
....................................................................................................
(denumirea operatorului economic)
cu sediul n ............................, nregistrat() la oficiul registrului
comerului sub numrul J ................./...../............, denumit n
cele ce urmeaz titular.
2. Atestatul se acord n conformitate cu prevederile Legii
energiei electrice nr. 13/2007, denumit n continuare Lege, i
ale Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care
proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice
din sistemul electroenergetic (Revizia 3), aprobat prin Ordinul
preedintelui Autoritii competente nr. .... din ....., publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. ..... din .................,
denumit n continuare regulament.
3. Perioada de valabilitate a atestatului este .... ani, data
expirrii fiind: ... ..... .......
4. Atestatul nu poate fi prelungit. n cazul n care se dorete
continuarea activitilor atestate, titularul va solicita Autoritii
competente un nou atestat, n conformitate cu prevederile
regulamentului. Cererea de atestare trebuie nregistrat la
Autoritatea competent cu 3 luni nainte de data expirrii.
5. Titularul are dreptul de a desfura activitile pentru care
deine atestat, pe perioada de valabilitate a atestatului i n
conformitate cu competenele precizate la art. 44 din
regulament, pentru tipul de atestat corespunztor atestatului.
6. Pe perioada de valabilitate a atestatului, titularul are
urmtoarele obligaii eseniale:
a) s respecte prevederile (condiiile de valabilitate ale)
atestatului, ale regulamentului, ale legilor, normelor i ale
oricror alte reglementri emise de Autoritatea competent,
aplicabile activitilor atestate;
b) s menin numrul minim corespunztor de personal
angajat, calificat i autorizat, conform tipului de atestat deinut,
stabilit prin regulament;
c) s menin, n proprietate sau n nchiriere, conform
prevederilor regulamentului, dotarea minimal corespunztoare
tipului de atestat;
d) n cazul n care titularul decide subcontractarea unor
lucrri de instalaii electrice sau pri ale acestora, aceasta se va
face numai ctre operatori economici care dein atestat acordat
de Autoritatea competent, corespunztor tipurilor de lucrri
subcontractate;
e) s realizeze lucrri de instalaii electrice numai la nivelul
competenelor prevzute n regulament pentru tipul de atestat
deinut;
f) s realizeze lucrri de instalaii electrice numai dup
obinerea tuturor autorizaiilor, acordurilor i avizelor prevzute
de legislaia aplicabil;
g) s execute lucrri n instalaiile electrice ale operatorilor
reelelor electrice, n instalaiile electrice aflate n patrimoniul
public, n zonele de protecie i siguran ale instalaiilor
electrice sau n instalaiile electrice aparinnd consumatorilor
de energie electric, numai pe baz de contracte ncheiate n
conformitate cu legislaia n vigoare;
h) s ntocmeasc i s transmit anual Autoritii
competente un raport ntocmit pentru 12 luni anterioare de
activitate, care s conin cel puin:
lista lucrrilor executate, ntocmit pentru fiecare tip de
atestat i structurat n conformitate cu anexa nr. 3 la
regulament;
28)
R reprezint numrul modificrii atestatului, efectuat n conformitate cu prevederile cap. X din regulament, n perioada de valabilitate a atestatului;
la prima emitere a atestatului, R nu se precizeaz pe atestat.
29)
Data acordrii atestatului, de regul, este identic cu data deciziei Autoritii competente de acordare a atestatului.
30)
Data emiterii reprezint data modificrii R a atestatului; la acordare, data emiterii este identic cu data acordrii.
structura de personal, vizat de ITM sau, dup caz, de
serviciul de resurse umane al operatorului economic, ntocmit
conform anexei nr. 7 la regulament;
documente care s ateste meninerea n
funciune/certificarea sistemului de management al calitii cel
puin la nivelul existent n momentul emiterii atestatului;
sinteza reclamaiilor primite la adresa titularului atestatului,
cu precizarea obiectului i modului de rezolvare;
i) titularul atestat n condiiile prevzute la art. 37 din
regulament trebuie s ntocmeasc i s transmit trimestrial
raportri ctre Autoritatea competent, care s cuprind:
copii ale statelor de plat pentru personalul permanent,
nregistrate la inspectoratul teritorial de munc, pentru fiecare
dintre cele 3 luni calendaristice anterioare aferente trimestrului
ncheiat;
lista lucrrilor, ntocmit i structurat n conformitate cu
anexa nr. 3 la regulament;
notificare privind modul de respectare a celorlalte obligaii
precizate n regulament;
j) s transmit Autoritii competente orice informaie sau
document solicitate, n scris, n legtur cu activitile atestate,
care i sunt necesare desfurrii activitii proprii;
k) s ndeplineasc msurile de conformare dispuse de
Autoritatea competent n termenele stabilite;
l) s permit beneficiarilor cu care se afl n relaii
contractuale verificarea activitilor desfurate, conform
prevederilor contractuale ncheiate cu acetia;
m) s permit accesul reprezentanilor Autoritii competente
pentru realizarea de controale/inspecii/verificri, n conformitate
cu reglementrile n vigoare;
n) s notifice Autoritii competente, n termen de 10 zile
lucrtoare de la apariie, orice modificare a structurii de personal
care conduce la nendeplinirea condiiilor minime de personal
calificat i autorizat corespunztoare atestatului deinut;
o) s notifice Autoritii competente, n termen de 10 zile
lucrtoare de la apariie, orice modificare a dotrilor care se afl
la titular i care poate afecta desfurarea activitilor atestate;
p) titularul unor atestate de tip C1A, C1B, D1 i E1 trebuie s
se asigure c proiectele de instalaii electrice realizate n baza
atestatului sunt supuse verificrii de ctre specialiti atestai de
MEF (MEC) ca verificatori de proiecte, n conformitate cu
prevederile Legii nr. 440/2002, i de ctre specialiti atestai ca
verificatori de proiecte, n conformitate cu prevederile Legii
nr. 10/1995;
q) titularul unor atestate de tip C2A, C2B, D2 i E2 trebuie s
execute lucrri de instalaii electrice doar pe baza unor
documentaii de proiectare elaborate de operatori economici
atestai de Autoritatea competent i verificate de specialiti
atestai de MEF (MEC) ca verificatori de proiecte, n
conformitate cu prevederile Legii nr. 440/2002, i de ctre
specialiti atestai ca verificatori de proiecte, n conformitate
cu prevederile Legii nr. 10/1995;
r) s execute lucrri n instalaiile electrice numai cu
respectarea normativelor i prescripiilor tehnice n vigoare;
s) s instituie i s menin un sistem de nregistrare,
investigare, soluionare i raportare privind reclamaiile fcute
la adresa sa de ctre clieni n legtur cu modul n care i
desfoar activitile pentru care este atestat;
) s nu se angajeze n practici anticoncureniale i s nu
mpiedice ali titulari de atestate, poteniali competitori, s se
angajeze n activitile pentru care dein atestate;
t) s asigure egalitatea de tratament a clienilor si.
7. Lucrrile de mentenan la corpurile de iluminat stradal
pietonal i rutier, temporar festiv i ornamental sau ornamental
festiv, racordate la instalaiile electrice publice, se realizeaz n
condiiile respectrii cerinelor Legii iluminatului public
nr. 230/2006, ale Contractului-cadru privind folosirea
infrastructurii sistemului de distribuie a energiei electrice pentru
realizarea serviciului de iluminat public, aprobat prin Ordinul
preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul
Energiei i al preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare
pentru Serviciile Publice de Gospodrie Comunal
nr. 5/93/2007, ale legislaiei n domeniul securitii i sntii n
munc i ale oricror alte reglementri emise de autoritile
competente, aplicabile.
8. Pe perioada de valabilitate a atestatului, Autoritatea
competent monitorizeaz activitatea titularului, prin analiza
raportrilor trimestriale sau a rapoartelor anuale, i efectueaz
verificri, inspecii sau controale, conform competenelor i
prevederilor legale aplicabile.
9. n exercitarea atribuiilor de verificare i control,
reprezentanii autorizai ai Autoritii competente au dreptul de
acces pe teritoriul i la documentele titularului. Titularul va
acorda Autoritii competente orice asisten necesar pe
parcursul efecturii verificrii/controlului, precum i copii ale
documentelor controlate.
10. Conform Legii, constituie contravenie urmtoarele fapte:
a) nclcarea reglementrilor tehnice i comerciale stabilite
de Autoritatea competent;
b) refuzul de a permite verificrile i inspeciile prevzute prin
reglementri sau dispuse de Autoritatea competent, precum i
obstrucionarea acesteia n ndeplinirea atribuiilor sale;
c) neprezentarea datelor i informaiilor solicitate de
Autoritatea competent sau furnizarea incorect i incomplet
de date i informaii necesare desfurrii activitii Autoritii
competente, precum i nerealizarea msurilor dispuse de
aceasta;
d) executarea de spturi sau lucrri de orice fel n zonele de
protecie a instalaiilor, fr consimmntul prealabil al titularului
acestora;
e) utilizarea de ctre un ter a componentelor reelelor
electrice de distribuie/transport n alte scopuri dect cele
prevzute de prezenta lege, fr ncheierea unui contract n
acest sens cu deintorul de drept al acestora;
f) proiectarea i executarea de lucrri n instalaiile electrice
fr atestat sau autorizaie, precum i nerespectarea
prevederilor acestora.
11. Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor se
fac de ctre reprezentanii mputernicii ai Autoritii competente,
conform art. 86 alin. (4) din Lege.
12. Sanciunile contravenionale pot fi asociate cu msurile
prevzute la capitolul XIV din regulament privind suspendarea
sau retragerea atestatului.
13. n cazul modificrii sau retragerii atestatului, titularul este
obligat s transmit Autoritii competente atestatul, pentru a fi
anulat.
14. Orice comunicare, accept, confirmare, aprobare sau alt
informaie cerut sau a crei transmitere este obligatorie se va
face n scris i se va putea transmite prin telefax, curier sau
serviciile potale, la urmtoarele adrese:
Bucureti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, cod potal
020995 pentru Autoritatea competent;
sediul social sus-menionat, pentru titular.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 604/3.IX.2007
31
ANEXA Nr. 10
la regulament
AUTORITATEA NAIONAL DE REGLEMENTARE N DOMENIUL ENERGIEI
Model de registru destinat evidenei documentelor de atestare
R E G I S T R U E L E C T R O N I C
pentru evidena documentelor de atestare
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 604/3.IX.2007
32
Nr.
crt.
Operator economic
Sediul social
(localitate/jude)
Numrul/data cererii
de atestare
Numrul/data
atestatului
Numr modificare Detalii
31)
31)
Detaliile sunt reprezentate de urmtoarele informaii: datele de identificare ale operatorului economic, data de expirare a atestatului, observaii
diverse, inclusiv sanciuni aplicate.
EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR
Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru vnzri i relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 i 410.47.30, fax 410.77.36 i 410.47.23
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 604/3.IX.2007 conine 32 de pagini. Preul: 2,10 lei ISSN 14534495
&JUYDGY|155817|