Sunteți pe pagina 1din 2

____________________________________________________________________________

Nr. 7452 / 20.09.2011

Catre toate unitatile cu nivel de invatamant gimnazial si liceal n atenia directorului, a profesorilor de limba i literatura romn i a profesorilor de matematica

Va reamintim ca pe serverul FTP al ISJ a fost postata Foaia de parcurs pentru anul scolar 20 !20 2", document elaborat de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, prin care se stabilesc 3 actiuni prioritare care sa contribuie la sporirea accesului tuturor copiilor la o educatie de calitate si la cresterea ratei de succes scolar ! Pentru atin"erea obiectivului formulat la punctul II! din documentul mentionat, Inspectoratul Scolar Judetean Iasi a conceput un Plan operational #udetean pentru actiunea de Evaluare cu scop de orientare si optimi$are a invatarii ! In acest conte%t va informam ca evaluarea initiala, pentru eleviii din clasele de inceput si de sfarsit din "imna$iu si liceu, la limba romana se va desfasura in data de 2# septembrie 20 , ora $%00 si la matematica in data de 2& septembrie 20 , ora $%00' Evaluarea se face prin lucrare scrisa, cu o durata de &' de minute, cu subiecte elaborate la nivel #udetean dupa cum urmea$a( pentru clasele a V)a si a I*)a profesorul va ale"e, in functie de nivelul de pre"atire al clasei, una din cele 3 variante de subiect postate pe serverul FTP al ISJ+ pentru clasele a VIII)a si a *II)a , a *III)a , a *IV)a -anii terminali de liceu. se va folosi subiectul unic postate pe serverul FTP al ISJ+ /ucrarile scrise vor fi redactate pe foi normale, fara secreti$area numelui elevului! Suprave"0erea se face de profesorul ce are ora de predare la clasa respectiva in intervalul orar 1)23! /ucrarile scrise vor fi predate directorului unitatii pe ba$a de Proces)verbal! 4irectorul unitatii va preda lucrarile scrise cu Proces)verbal profesorului de limba romana, matematica pentru fiecare clasa! Evaluarea, notarea, comunicarea re$ultatelor se face conform celor mentionate in foia de parcurs! Pentru preluarea subiectelor de pe serverul FTP al ISJ se va proceda astfel( Pana vineri, 53 septembrie 5322, ora 23 fiecare director de unitate scolara cu nivel "imna$ial si,sau liceal va desemna o persoana responsabila cu descarcarea subiectelor de pe FTP si cu primirea parolei pentru de$ar0ivarea ar0ivei! Persoana desemnata va transmite pe 6a0oo Messen"er la I4 vill('busuioc un mesa# de forma 7Ma numesc 8888888 de la scoala888888si sunt desemnat-a. sa descarc subiectele si sa primesc parola pentru testarea initiala din 59 si 5: septembrie.!
Str. N. Blcescu nr. 26, 700037, Iai Tel: +40 (0)232 26 0 !4 "a#: +40 (0)232 26 77 0$ %%%.is&iasi.r'

____________________________________________________________________________
)n dimineata zilei de 2# septembrie 20 , intre orele #%*0!&%00 pe serverul FTP al ISJ vor fi postate fisierele( 7subiecte evaluare initiala romana 59 sept 5322!rar; si 7bareme evaluare initiala romana 59 sept 5322!rar;! Persoana responsabila cu descarcarea subiectelor va primi la ora &%00 pe 6a0oo Messen"er parola pentru de$ar0ivarea subiectelor si la ora 0 parola pentru de$ar0ivarea baremelor! )n dimineata zilei de 2& septembrie 20 , intre orele #%*0!&%00 pe serverul FTP al ISJ vor fi postate fisierele( 7subiecte evaluare initiala matematica 5: sept 5322!rar; si 7bareme evaluare initiala matematica 5: sept 5322!rar;! Persoana responsabila cu descarcarea subiectelor va primi la ora &%00 pe 6a0oo Messen"er parola pentru de$ar0ivarea subiectelor si la ora 0 parola pentru de$ar0ivarea baremelor! +upa ora &'00 cele 5 fisiere vor fi sterse de pe serverul FTP Multiplicarea subiectelor se va reali$a <n intervalul :!33):!33, iar proba va ,ncepe la ora $'00!

Pentru informatii le"ate de continutul subiectelor,baremelor, probleme or"ani$atorice veti suna la prof! Mi0aela =petroae, inspector de specialitate > lb romana, la nr de tel 39&' 553'99 si la prof! ?icu Miron, inspector de specialitate > matematica, la nr de tel 3953 5&1 @:&! Pentru probleme te0nice le"ate de descarcarea, de$ar0ivarea, printarea fisierelor se va folosi una din caile( pe messen"er la I4 7villA!busuiocBAa0oo!com+ tel! 3955 :1313&+ tel 3535 5&@3@@ Testarea la limba romana si la matematica pentru elevii din clasele a VI)a, a VII)a, a *)a si a *I)a, a *II)a -an neterminal., a *III)a -an neterminal. se va or"ani$a de catre fiecare unitate de invatamant, cu subiect unic pe scoala, nivel, clase reali$at de catre comisia metodica la disciplina respectiva! In mod asemanator se va proceda si pentru testarea initiala la restul disciplinelor cuprinse in Foaia de parcurs pentru anul scolar 20 !20 2"!

=tentionariC Persoana cu acces la serverul FTP sa fie pre$enta in unitate la ora 9(33! =tentie la calea de salvare a fisierelor in calculatorul din scoala - fisierele vor fi sterse la ora :!33.! Sa fie instalat pe calculator un pro"ram pentru de$ar0ivarea fisierelor 7rar;! Sa fie instalat softul pentru vi$uali$area fisierelor 7pdf;! Sa aveti alternativa de re$erva pentru a primi subiectele -le"atura la internet suplimentara sau preluarea subiectelor de la cea mai apropiata scoala ce va avea subiectele, ca$ in care se va semna un proces)verbal.!

Inspector colar general, Prof. Liliana Romaniuc Inspectori de specialitate, Prof. Mihaela Apetroaie Prof. Nicu Miron

Str. N. Blcescu nr. 26, 700037, Iai Tel: +40 (0)232 26 0 !4 "a#: +40 (0)232 26 77 0$ %%%.is&iasi.r'