Sunteți pe pagina 1din 55

UNVERSTATEA TEHNC GH.

ASACH A
FACULTATEA DE NGNERE CHMC PROTECA MEDULU
SPECALZAREA NGNERA PROTECA MEDULU N NDUSTRE
PROIECT LA TEHNOLOGII DE TRATARE
I VALORIFICARE A DEEURILOR
Prof. ndrumtor dr. ing. uteu Daniela
Studen[i:
Gr. 2407
2008-2009
Cuprins
Tema de proiectare ................................................................................................................ 3
Memoriu tehnic ....................................................................................................................... 4
Capitolul ............................................................................................................................... 5
Deeuri ................................................................................................................................... 5
1.1.Defini[ia i clasificarea deeurilor ................................................................................. 5
1.2. mpactul deeurilor asupra mediului i calit[ii vie[ii ................................................... 7
1.3. Managementul deeurilor ............................................................................................ 8
1.4. Gestionarea deeurilor menajere n Romnia .......................................................... 11
1.5. Practici sntoase de gospodrire a deeurilor ........................................................ 14
Capitolul ............................................................................................................................ 16
Deeuri solide oreneti. Deeuri menajere ...................................................................... 16
2.1.Surse, tipuri, compozi[ia i efectul deeurilor solide municipale ................................ 17
2.2. Calitatea deeurilor solide urbane ............................................................................. 20
2.3.Determinarea cantit[ii de deeuri ........................................................................... 21
2.4. Propriet[ile fizice i chimice ale deeurilor solide oreneti .................................. 22
2.5. Deeurile menajere surs de materiale refolosibile ............................................... 24
Capitolul ........................................................................................................................... 27
Colectarea i sortarea deeurilor ......................................................................................... 27
3.1. Colectarea selectiv a deeurilor menajere solide ................................................... 27
3.2. Colectarea deeurilor de la popula[ie (colectare vrac) ............................................. 29
3.3. Proiectarea instala[iei de sortare a deeurilor ........................................................... 30
3.4. Depozitarea temporar a deeurilor menajere ......................................................... 33
3.5. Norme de protec[ia muncii i P.S.. ........................................................................... 36
Capitolul V ........................................................................................................................... 39
Compostarea ........................................................................................................................ 39
4.1. Condi[ii pentru desfurarea compostrii ................................................................. 40
4.2. Fazele procesului de fermentare ............................................................................... 42
4.3. Durata compostrii .................................................................................................... 43
4.4. Sta[ia de compostare a deeurilor menajere ............................................................ 44
4.4.1.Tratarea mecanica preliminara ............................................................................ 44
4.4.2. Tehnica de compostare ...................................................................................... 44
4.5. Compostul. Caracteristici i valorificare .................................................................... 47
4.5.1. Caracteristicile fizice ale compostului ................................................................. 47
4.5.2. Caracteristicile biologice ale compostului ........................................................... 47
4.5.3 Caracteristicile chimice ale compostului .............................................................. 48
4.5.4 Valorificarea compostului .................................................................................... 49
4.6. Amplasarea sta[iei de compostare ............................................................................ 50
4.7. Elemente specifice protec[iei mediului ...................................................................... 51
Bibliografie ........................................................................................................................... 55
2
Tema de proiectare
S se proiecteze o linie de colectare i de compostare a 100
t/zi deeuri menajere.
3
Memoriu tehnic
Proiectul de tehnologii de tratare i valorificare a deeurilor are ca tem proiectarea
unei linii de colectare i de compostare a 100 t/zi deeuri menajere.
Proiectul cuprinde 4 capitole, fiecare avnd mai multe subcapitole.
Primul capitol, intitulat "Deeuri" prezint defini[ia i clasificarea deeurilor, precum
i impactul deeurilor asupra mediului nconjurtor. De asemenea n primul n capitol sunt
prezentate aspecte generale despre managementul deeurilor pe plan mondial i n
Romnia.
n urmtorul capitol "Deeurile solide oreneti. Deeurile menajere, sunt
prezentate sursele, tipurile, compozi[ia i impactul deeurilor urbane asupra mediului i
propriet[ile fizice i chimice ale deeurilor solide oreneti.
Capitolul 3 ne prezint "Colectarea i sortarea deeurilor, unde n subcapitolul 3.1
este detaliat colectarea selectiv a deeurilor menajere, subcapitolul 3.2 trateaz
colectarea deeurilor de la popula[ie, n subcapitolul 3.3 este prezentat proiectarea
instala[iei de sortare, 3.4 prezint depozitarea deeurilor, iar n subcapitolul 3.5 sunt date
norme de protec[ia muncii i P.S..
Capitolul 4 este intitulat "Compostarea, n care sunt prezentate urmtoarele
aspecte: n subcapitolul 4.1 condi[ii pentru desfurarea compostrii, n subcapitolul 4.2
fazele procesului de compostare, n subcapitolul 4.3 este prezentat durata compostrii,
n subcapitolul 4.4 este prezentat n detaliu sta[ia de compostare i etapele procesului de
compostare, n subcapitolul 4.5 sunt tratate aspecte despre caracteristicile i direc[iile de
valorificare a compostului, n subcapitolul 4.6 este descris amplasarea sta[iei de
compostare, iar subcapitolul 4.7 prezint elemente specifice protec[iei mediului.
4
Capitolul I
Deeuri
1.1.Definiia i clasificarea deeurilor
Deeurile sunt generate n diferite stadii ale activit[ii umane i reprezint o
caracteristic inevitabil a unei societ[i industrializate sau n curs de industrializare.
Compozi[ia i cantitatea de deeuri sunt puternic dependente de natura consumului,
precum i de structura industrial i economic (OECD, 1994).
Deeurile reprezint o surs enorm de resurse att sub form de materiale ct i sub
form de energie. Deoarece generarea excesiv de deeuri este un simptom al
proceselor de produc[ie eficiente, al durabilit[ii reduse a bunurilor i structurii consumului,
cantit[ile de deeuri pot fi considerate ca indicator pentru eficien[a cu care societatea
utilizeaz materiile prime.
Termenul deeu este definit n legisla[ia european n articolul 1 al Directivei
Consiliului 75/442/CEE privind deeurile deeu nseamn orice substan sau obiect de
care posesorul se debaraseaz sau i se cere s se debaraseze conform prevederilor
legilor naionale n vigoare. Defini[ia a fost modificat de Directiva Consiliului 91/156/CEE
astfel : deeu va nsemna orice substan sau obiect pe care posesorul l arunc, sau
intenioneaz sau este obligat sa-l arunce.
Tabel 1.1. Lista produselor, substan[elor, materialelor i reziduurilor considerate deeuri n
Anexa la Directiva Consiliului 75/442/CEE
Categorii de deeuri
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Reziduuri de produc[ie sau consum nespecificate n mod special mai jos
Produse n afara specifica[iilor
Produse a cror dat de utilizare n siguran[ expirat
Materiale aruncate, pierdute sau care au suferit alte accidente, incluznd
orice material, echipament, etc. contaminat al accidentului
Material contaminat sau impurificat ca rezultat al unei ac[iuni planificate
(ca, de exemplu, reziduuri de la opera[ii de cur[are, materiale de
mpachetare, containere, etc. )
Pr[i neutilizabile (ca, de exemplu, baterii refuzate, catalizatori epuiza[i
etc.)
Substan[e care nu se mai comport satisfctor (ca, de exemplu, acizi
contamina[i solven[i contamina[i, sruri moderatoare epuizate, etc.)
Reziduuri de la procese industriale (ca, de exemplu, zguri, reziduuri de
blaz, etc.)
Reziduuri de la procesele de reducere a polurii (ca, de exemplu,
nmoluri de epurare, praf de la sacii menajeri, filtre epuizate, etc.)
Reziduuri de la prelucrri/finisri (ca, de exemplu, pan de strung, [undre
de laminare, etc.)
Reziduuri de materii prime, extrac[ie i prelucrare (ca, de exemplu,
reziduuri miniere, deversri de la sonde petroliere etc.)
5
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Materiale denaturate (ca, de exemplu, uleiuri contaminate cu
policlorobifenili etc.)
Orice material, substan[ sau produs a crui utilizare a fost interzis prin
lege
Produs pentru care proprietarul nu are alt utilizare (ca, de exemplu,
deeuri agricole, menajere, de la birouri, comerciale i de la magazine
etc.)
Materiale contaminate, substan[e sau produse rezultate din ac[iunea de
remediere a terenurilor
Orice material, substan[ sau produs care nu este con[inut n categoriile
anterioare
Cauzele apariiei deeurilor
- Biologice rezultat al ciclurilor vitale din lumea plantelor, animalelor i a omului;
- Chimice toate reac[iile chimice sunt guvernate de principiul conservrii materiei,
rezultnd n final un produs utilizabil dar i elemente neutilizabile (energia pierdut prin
cldur, vibra[ii, zgomote, produc poluare, chiar dac nu este luat n considerare ca
deeu).
- ehnologice din procesele de prelucrare i transformare a materiilor -
!conomice toate produsele au o durat fizic limitat
- Comerciale atractivitatea unor produse le elimin pe cele vechi, iar ambalajele joac
uneori un rol hotrtor n reclam i marketing, devenind rapid deeuri
- "ccidentale n cazul inevitabilelor disfunc[ionalit[i ale sistemelor de produc[ie i a
riscurilor tehnologice i naturale majore
- !cologice deoarece chiar activit[ile de depoluare creeaz uneori deeuri
n Romnia clasificarea deeurilor se face n conformitate cu Standardul Romn SR
13350-97.
Spectrul de deeuri este divizat n mai multe categorii.
#in punct de vedere al sursei de g enerare :
Menajere i asimilabile cu cele menajere, cele provenite din activit[i casnice sau
asimilabile cu acestea i care pot fi preluate cu sistemele de precolectare curente din
localit[i i cele provenite din industrie, comer[, din sectorul public sau administrativ, care
prezint compozi[ie i propriet[i similare cu deeurile menajere i care sunt colectate,
transportate, prelucrate i depozitate mpreun cu acestea.
Cele provenite din construc[ia sau demolarea obiectivelor civile sau industriale.
Stradale cele provenite din activitatea cotidian a popula[iei, spa[ii verzi, de la
animale, din depunerea de substan[e solide din atmosfer etc.
Deeuri de gradin cele provenite din grdini, scuaruri, spa[ii verzi etc.
ndustriale cele provenite din procese tehnologice.
Agricole cele provenite din unit[ile agricole sau zootehnice.
Animaliere cele ce provin din abatoare, unit[i zootehnice, ecarisarea teritoriului.
#in punct de vedere al compoziiei :
Deeuri cu compozi[ie anorganic : matale i nemetale, din construc[ii, sticl,
ceramic, zgur, cenu, diverse agregate, nmoluri anorganice.
Deeuri cu compozi[ie organic : resturi vegetale, resturi animaliere, hrtie,
cartoane, textile, mase plastice, lemn, plut, resturi de la prelucrarea pieilor i blnurilor,
nmoluri organice.
#up caracteristicile principale de tratare :
6
Deeuri combustibile : resturi de hrtie, cartoane, textile, mase plastice, lemn,
plut.
Deeuri fermentabile : resturi alimentare, legume, fructe, dejec[ii animaliere.
Deeuri inerte : resturi metalice feroase i neferoase, din construc[ii , sticl,
ceramic, zgur, pmnt, cenu,etc.
#up posibilitile de refolosire :
Deeuri refolosibile ca atare : sticl, metale feroase i neferoase, textile, mase
plastice, tbcrie, pielrie, blnrie, lemn, cauciuc.
Deeuri refolosibile ca materii prime secundare : resturi de hrtie, carton, sticl,
metale feroase i neferoase, textile, mase plastice,tbcrie, lemn, plut, cauciuc, resturi
alimentare, resturi vegetale, dejec[ii animaliere, etc.
#in punctul de vedere al gradului de agresivitate fa de mediu :
Deeuri periculoase cele care sunt explozive, oxidante, inflamabile, iritante,
nocive, toxice, cancerigene, corozive, infec[ioase, teratogene, mutagene, ecotoxice, daca
nu sunt gestionate adecvat afecteaz echilibrul ecosistemelor, etc.
Deeuri inerte cele care nu sufer nici o transformare fizic, chimic sau
biologic, cu poten[ial redus de poluare.
De asemenea, deeurile mai pot fi :
Biodegradabile, care sunt descompuse de bacteriile aerobe i anaerobe;
Nonbiodegradabile, care nu sunt afectate de procesele biologice.
1.. Impactul deeurilor asupra mediului i calit!ii "ieii
Cantitatea i sursele de deeuri difer de la o [ar la alta : n SUA 72% sunt deeuri
industriale, 22% agricole, 5% deeuri menajere i 1% reziduuri din apele uzate. n Fran[a
69% reprezint deeurile agricole, 26% deeuri industriale i 5% deeuri menajere. n
Anglia 75% sunt deeuri menajere i comerciale.
n Romnia, dup 1990 au sczut cantitativ deeurile industriale i agricole (ca urmare
a recesiunii economice), dar au crescut deeurile menajere i comerciale (datorit
ptrunderii pe pia[a romneasc a unor produse superambalate, marea majoritate a
ambalajelor fiind nonbiodegradabile.
n Romnia, protec[ia mediului presupune costuri suplimentare de produc[ie care pot
influen[a negativ performan[ele economico-financiare ale unit[ilor productive, performan[e
situate n limite critice n cazul multor ntreprinderi.
Problema deeurilor are implica[ii grave asupra vie[ii i mediului ambiant.
Principalele forme de impact i risc determinate de depozitele de deeuri oreneti i
industriale, n ordinea n care sunt percepute de popula[ie, sunt:
modificri de peisaj i disconfort vizual;
poluarea aerului;
poluarea apelor de suprafa[;
modificri ale fertilit[ii solurilor i ale compozi[iei biocenozelor pe
terenurile nvecinate.
Deeurile, mai ales cele industriale, constituie surse de risc pentru sntate datorit
con[inutului lor n substan[e toxice precum metale grele (plumb, cadmiu), pesticide,
solven[i, uleiuri uzate.
Problema cea mai dificil o constituie materialele periculoase (inclusiv nmolurile
toxice, produse petroliere, reziduuri de la vopsitorii, zguri metalurgice) care sunt depozitate
n comun cu deeuri solide oreneti.
7
Aceast situa[ie poate genera apari[ia unor amestecuri i combina[ii inflamabile,
explozive sau corozive; pe de alt parte, prezen[a reziduurilor menajere uor degradabile
poate facilita descompunerea componentelor periculoase complexe i reduce poluarea
mediului.
Gestiunea deeurilor necesit adoptarea unor msuri specifice, adecvate fiecrei
faze de eliminare a deeurilor n mediu.

1.#. Managementul deeurilor
Orice activitate uman este generatoare de deeuri. Orice deeu produs ca urmare a
unor activit[i umane, dac este n cantitate suficient de mare ntr-un anumit perimetru,
poate genera stricciuni asupra mediului. Mediul nconjurtor are o capacitate de
absorb[ie a deeurilor i de autoregenerare, cu pstrarea nsuirilor sale principale. Numai
dac aceast capacitate de regenerare a mediului este depit, atunci ncepe procesul
de degradare a mediului, proces care la un moment dat, ntr-un anumit stadiu poate
deveni ireversibil i foarte accelerat.
Protec[ia mediului este o problem a tuturor; este problema pe de o parte a dezvoltrii
societ[ii, iar pe de alt parte a redresrii, conservrii i ocrotirii mediului.
Pornind de la aceste constatri, acceptate unanim att la nivelul organiza[iilor
interna[ionale ct i la nivelul specialitilor i al administra[iei la nivel local, s-au elaborat o
serie de sisteme de management al deeurilor n scopul limitrii proceselor negative pe
care acestea le produc asupra mediului. Se urmrete prin acestea att limitarea
degradrii calit[ii principalilor factori de mediu aer, ap, sol ct i limitarea
stricciunilor asupra unor resurse care nu sunt regenerabile i care sunt deosebit de
pre[ioase n asigurarea func[ionrii i dezvoltrii durabile a societ[ii umane.
Managementul deeurilor $%estiunea deeurilor&' reprezint totalitatea activit[ilor
de: producere, colectare, sortare,valorificare sau depozitare a deeurilor, inclusiv
supravegherea oricrei opera[iuni pentru ntre[inerea locurilor de eliminare a deeurilor.
Dac ncercm s delimitm mai clar scopurile managementului deeurilor, vom stabili
urmtoarele scopuri majore :
$. minimizarea cantitilor de deeuri%
&. tratarea deeurilor i colectarea lor la sursa de generare%
'. protecia sntii publice i a mediului ncon(urtor%
). utilizarea resurselor naturale ntr-o manier durabil.
8
Minimizarea gener!rii deeurilor reprezint un element strategic al politicilor de
mediu, n general i al gestionrii deeurilor n particular, mai ales dac lum n
considerare faptul c anual cantit[ile de deeuri generate sunt n continu cretere.
mportan[a acestui principiu: reducerea cantit[ilor de deeuri produse determin nu
numai reducerea efectului negativ asupra mediului, ct i ob[inerea unor avantaje de ordin
economico-financiar i chiar tehnologic n etapele ulterioare ale sistemului de gestionare a
deeurilor. Acest lucru se traduce prin aceea c o cantitate mai mic de deeuri va implica
mai pu[ine costuri de colectare, transport i prelucrare a deeurilor i de asemenea,
costuri mai mici i spa[ii mai reduse de depozitare.
Acest principiu se aliniaz tendin[elor actuale ale politicilor de mediu, care pun accentul
pe prevenirea polurii, deci pe evitarea producerii unor deeuri i doar secundar pe
domeniile de tratare i de depozitare.
Metodele de reducere a cantit[ii de deeuri la surs cuprind o palet foarte larg, de
la compostarea n gospodriile particulare i pn la mbunt[irea eficien[ei proceselor
industriale. Acest ultim aspect poate fi realizat prin o serie de ac[iuni n domeniul
managementului tehnologic:
ac[iuni de retehnologizare ("tehnologii curate);
eficientizarea ntre[inerii echipamentelor i utilajelor;
nlocuirea unor materii prime cu alte tipuri care reduc cantitatea de deeuri
ce se ob[in;
reciclarea subproduselor n unit[ile economice;
introducerea unor faze tehnologice speciale n scopul minimizrii; cantitative
a deeurilor din procesul de fabrica[ie;
reducerea periculozit[ii unor deeuri nc din faza de management
(nlocuirea unor materii prime cu altele, reproiectarea produselor);
reducerea volumului deeului prin compactare, mrun[ire.
Tratarea deeurilor i colectarea lor la sursa de generare este important prin
implica[iile n etapele ulterioare. Prin realizarea lui se evit :
amestecarea diferitelor tipuri de deeuri;
amestecarea deeurilor periculoase cu cele nepericuloase;
diluarea unor con[inuturi de substan[e valoroase care ar putea fi separate i
reutilizate.
(rotecia s!n!t!ii publice i a mediului )ncon*ur!tor deriv din obiectivul
principal al managementului deeurilor, iar practic toate celelalte obiective i sunt
subordonate .
Sntatea public poate fi afectat negativ de:
- deeurile periculoase (radioactive, chimice toxice, deeuri cu microorganisme patogene)
- deeuri considerate nepericuloase. De exemplu praful produs de unele deeuri,
cantit[ile mari depozitate necorespunztor pot determina alunecri de teren, scpri de
material sub form de nmol.
+tilizarea resurselor naturale )ntr'o manier! durabil! (rotecia resurselor.
Prin evacuarea n mediu a deeurilor pot fi afectate negativ unele resurse naturale, fiind
pus n pericol utilizarea n mod durabil a acestora i respectiv dezvoltarea durabil n
general:
Apa poluat cu deeuri este afectat ca resurs i nu poate fi utilizat pentru anumite
scopuri.
Solul poate fi afectat de depozitele deeuri n termeni de fertilitate.
Vegetaia (pduri, lacuri, etc.) i pierde din poten[ialul turistic (de exemplu).
Exploatrile de metale pot fi afectate negativ de evacuarea i depozitarea
necorespunztoare a deeurilor rezultate din etapele anterioare (depozitare n
vecintatea exploatrii, sau introducerea lor n galerii ca material de umplutur)
9
O serie de deeuri ar putea deveni resurse , respectiv materii prime pentru o serie de
industrii.
n deceniile trecute rezolvarea cea mai ieftin a problemei deeurilor a fost cea a
depozitrii gropilor de gunoi. Actual, nu mai este admis abordarea singular a
gospodririi deeurilor solide. Gropile de gunoi vor rmne i n viitor un mijloc de
depozitare a deeurilor, dar pentru a prezerva spa[iul insuficient al acestora, a salva
resursele naturale, a reduce costurile i a ctiga suportul publicului, se caut solu[ii mixte
n procesul de rezolvare a problemei deeurilor.
Aceast nou abordare este cunoscut sub numele de %ospod!rirea Integrat! a
Deeurilor $%.I.D &.
erarhia G..D. direc[ioneaz comunit[ile spre o rezolvare a problemelor de gestionare
a deeurilor n urmtoarea ordine de priorit[i:
minimizarea deeurilor%
reciclarea i compostarea%
recuperarea de energie i reducerea volumului deeurilor prin incinerare%
depozitarea n depozite ecologice.
Aceste elemente componente ale G.I.D. sunt toate pr[i componente ale unei
abordri integrale pentru furnizarea de solu[ii n rezolvarea problemelor deeurilor n
diferite comunit[i. Procesul de proiectare a sistemului G..D. asist comunit[ile n
identificarea oportunit[ilor furnizate de fiecare op[iune i selectarea combina[iei de op[iuni
care deservete cel mai corespunztor interesele i nevoile pe termen lung ale
comunit[ilor. nainte de discutarea tehnologiilor, programelor i tehnicilor de proiectare n
G..D. este important considerarea motivelor pentru care metoda se proiectare G..D.
este vital pentru comunitate. Aceste motive sunt:
o capacitatea depozitelor scade continuu, n timp ce amplasarea i
construirea de noi facilit[i este un proces dificil i foarte scump;
o multe materiale care se gsesc n volumul de deeuri sunt resurse
naturale rare care trebuie recuperate pentru a se reduce impactul asupra mediului i a
spori calitatea vie[ii;
o materialele care se gsesc n volumul de deeuri pot fi o oportunitate de
a ncepe o activitate de afacere;
o depozitele i incineratoarele ecologice sunt foarte scumpe i deci este
foarte important s existe un sistem prin care s se minimizeze mrimea acestor facilit[i;
o un sistem care nu se bazeaz numai pe o singur alternativ este mai
flexibil la schimbri economice, tehnologice i legislative;
o investitorii sau creditorii sunt ntr-o pozi[ie mai avantajoas n evaluarea
meritelor unei propuneri pentru o nou facilitate cnd au ansa examinrii atente a
ntregului sistem.
"specte economice privind resursele se pot referi la:
economisirea resurselor naturale;
reciclarea materiilor prime.
a) Minimizarea deeurilor, aceasta se realizeaz prin schimbri n procesele de
produc[ie a bunurilor, n practicile de cumprare a consumatorilor, n diferite activit[i
reziden[iale i industriale s rezulte o reducere a cantit[ii de deeuri generate.
*inimizarea deeurilor cuprinde cel puin patru elemente+
folosirea de mai pu[ine resurse per produs;
creterea vie[ii produsului;
refolosirea i prepararea produselor;
reducerea consumului.
10
Multe aspecte ale minimizrii deeurilor depesc autoritatea autorit[ilor locale i pot
necesita o legisla[ie na[ionala. Cu toate acestea, tehnici ca informarea eficace a publicului
i programe de educare, practici de procurare de instala[ii de tratare a deeurilor i
interziceri de depozitare pot fi eficiente n reducerea cantit[ii de deeuri.
b) -eciclarea, este un proces care include separarea materialelor din volumul de deeuri,
colectarea i transportul materialelor, procesarea materialelor n vederea valorificrii
superioare a lor, marketing i producerea de noi produse / reconfigurare n vederea
vnzrii la consumatori.
c) Compostarea, implic descompunerea controlat a deeurilor organice ntr-un tip de
material tip humus(sol fertil, pmnt vegetal). Deeuri poten[ial compostabile include
deeurile de grdina, resturi alimentare, blegarul, hrtia de mpachetat contaminat cu
substan[e organice. Compostarea ce poate realiza la diferite scri, de la compostare de
grdina pn la sta[ii uriae care deservesc un ora, jude[ sau chiar o regiune. Programele
de compostare prevd ca acest compost, cerut pe pia[, s fie corelat cu oferta de
material finit.
Pie[ele poten[iale pentru compost includ: pepiniere, agricultur, silvicultur,
amenajri de construc[ii, parcuri, proiecte municipale (ex. Drumuri). n general, tipul de
pia[ va determina nivelul de calitate care trebuie realizat pentru produsul finit (compostul).
d) -ecuperarea de energie i reducerea de "olum prin incinerare, incinernd deeuri
solide se poate reduce volumul acestora cu cca. 60 90%, genernd cldur i
electricitate n acelai timp. Tehnologiile de incinerare difer n func[ie de natura materiei
prime. ntr-un sistem de G..D. cel mai des utilizate op[iuni sunt incinerarea n mas i
incinerarea utiliz,nd combustibil din deeuri.
e) Depozitarea )n depozite ecologice, este o componenta critic a G..D., pentru c
probabil tot timpul vor exista deeuri care nu se pot recicla sau composta i cenu de la
incineratoare. Este aproape imposibil ca depozitele de deeuri s fie proiectate, construite,
operate i nchise ntr-o maniera n care impactul asupra mediului s fie minim. Noi
restric[ii de proiectare i ntre[inere a depozitelor cer asigurarea unei operri ecologice
ca de exemplu: controlul infiltra[iilor i gazelor, ntre[inerea la nchidere i dup nchiderea
depozitului de deeuri, monitorizarea apelor subterane au ca efect scumpirea
construc[iei i operrii depozitelor.
n [rile dezvoltate au aprut uzine de sortare i recuperarea deeurilor, n cadrul
crora se separ metalele i celelalte componente reziduale i apoi se depoziteaz
reziduurile inutilizabile n aa numitele halde de deeuri.
-alorificarea deeurilor prezint o serie de avanta(e, printre care:
reducerea suprafe[elor de teren necesare pentru depozitarea lor;
recuperarea materialelor refolosibile;
extragerea energiei nmagazinat n deeuri, inclusiv prin producerea de biogaz.
1... %estionarea deeurilor mena*ere )n -om/nia
Conform cerin[elor legisla[iei UE, documentele strategice na[ionale de gestionare a
deeurilor cuprind doua componente principale:
- strategia de gestionare a deeurilor este cadrul care stabilete obiectivele Romniei
n domeniul gestionarii deeurilor.
- planul naional de gestionare a deeurilor - reprezint planul de implementare a
strategiei con[ine detalii referitoare la ac[iunile ce trebuie ntreprinse pentru ndeplinirea
11
obiectivelor strategiei, la modul de desfurare a acestor ac[iuni, inclusiv termene i
responsabilitatea
PLANUL NATINAL DE GESTINA!E A DESEU!IL! a fost elaborat pentru
perioada 2003 2013, n baza prevederilor legisla[iei europene n domeniu:
Directiva Consiliului UE 75/442/EEC privind deeurile
Directiva Consiliului UE 91/156 care amendeaz directiva 75/442/EEC
Directiva Consiliului UE 91/689/EEC privind deeurile periculoase
transpuse n legisla[ia romneasca prin Ordonan[a de Urgenta a Guvernului 78/2000
privind regimul deeurilor, modificat i aprobat prin Legea 426/2001
Elaborarea Planului Na[ional de Gestionare a deeurilor are ca scop crearea cadrului
necesar pentru dezvoltarea i implementarea unui sistem integrat de gestionare a
deeurilor, eficient din punct de vedere ecologic i economic.
Conform prevederilor OUG 78/2000 (MO 283/22.06.2000) privind regimul deeurilor,
modificata i aprobata prin Legea 426/2001 (MO 411/25.07.2001), Planul Na[ional de
Gestionare a Deeurilor se aplic urmtoarelor categorii de deeuri solide i lichide:
- deeuri municipale (menajere i asimilabile din comer[, institu[ii i servicii);
- nmoluri de la sta[iile de epurare a apelor uzate oreneti;
- deeuri din construc[ii i demolri;
- deeuri de produc[ie nepericuloase i periculoase;
Sunt exceptate de la prevederile prezentului Plan Na[ional urmtoarele tipuri de
deeuri:
- deeuri radioactive
- roci i deponii de sol, precum i depozite de resurse minerale rezultate de la foraje, din
prospec[iuni geologice i opera[iuni de exploatare subteran a bog[iilor subsolului
(inclusiv cariere de suprafa[);
- carcasele de animale i dejec[iile animaliere;
- efluen[ii gazoi emii n atmosfer;
- apele uzate;
- deeurile de explozibili expira[i.
Planul Na[ional de Gestionare a Deeurilor se aprob prin Hotrre de Guvern i se
revizuiete o data la 5 ani.
0biecti" global
Planul na[ional de gestionare a deeurilor stabilete obiectivele strategice pe care
trebuie s le ndeplineasc Romnia, precum i msurile necesare n urmtorii 20 de ani,
n domeniul gestionrii deeurilor.
0biecti"ele specifice
1. Stabilirea obiectivelor i [intelor generale pentru gestionarea deeurilor;
2. Stabilirea obiectivelor i [intelor specifice privind gestionarea anumitor fluxuri de
deeuri;
3. Stabilirea obiectivelor i [intelor generale pentru gestionarea deeurilor periculoase;
4. Stabilirea obiectivelor i [intelor pentru gestionarea anumitor tipuri de deeuri
periculoase
(rincipiile care stau la baza acti"it!ii de gestionare a deeurilor
1. (rincipiul proteciei resurselor primare este formulat n contextul mai larg al
conceptului de " dezvoltare durabila i stabilete necesitatea minimizrii i eficientizrii
utilizrii resurselor primare, n special a celor neregenerabile, punnd accentul pe
utilizarea materiilor prime secundare.
. (rincipiul m!sur!torilor preliminare corelat cu principiul utiliz!rii B1TN22C ("Cele
mai bune tehnici disponibile care nu presupun costuri excesive), stabilete ca, pentru
orice activitate (inclusiv pentru gestionarea deeurilor), trebuie sa se tina cont de
urmtoarele aspecte principale: stadiul curent al dezvoltrii tehnologiilor, cerin[ele pentru
12
protec[ia mediului, alegerea i aplicarea acelor masuri fezabile din punct de vedere
economic.
#. (rincipiul pre"ederii stabilete ierarhizarea activit[ilor de gestionare a deeurilor, n
ordinea descresctoare a importan[ei care trebuie acordata: evitarea apari[iei, minimizarea
cantit[ilor, tratarea n scopul recuperrii, tratarea i eliminarea n condi[ii de siguran[
pentru mediu.
.. (rincipiul 3poluatorul pl!tete, corelat cu principiul responsabilit[ii productorului i
cel al responsabilit[ii utilizatorului, stabilete necesitatea crerii unui cadru legislativ i
economic corespunztor, astfel nct costurile pentru gestionarea deeurilor sa fie
suportate de generatorul acestora.
4. (rincipiul substituiei stabilete necesitatea nlocuirii materiilor prime periculoase cu
materii prime nepericuloase, evitndu-se astfel apari[ia deeurilor periculoase.
5. (rincipiul pro6imit!ii corelat cu principiul autonomiei stabilete ca deeurile
trebuie sa fie tratate i eliminate pe cat posibil pe teritoriul na[ional i ct mai aproape de
sursa de generare; n plus, exportul deeurilor periculoase este acceptat numai ctre tarile
care dispun de tehnologii adecvate de eliminare i n condi[iile respectrii cerin[elor privind
comer[ul interna[ional cu deeuri.
7. (rincipiul subsidiarit!ii (corelat i cu principiul proximit[ii i al autonomiei) stabilete
acordarea competentelor astfel nct deciziile n domeniul gestionarii deeurilor sa fie luate
la cel mai sczut nivel administrativ fa[ de sursa de generare, dar pe baza unor criterii
uniforme la nivel regional i na[ional.
8. (rincipiul integr!rii stabilete ca activit[ile de gestionare a deeurilor fac parte
integrant din activit[ile social-economice care le genereaz.
n prezent gestionarea deeurilor n Romnia st sub semnul incertitudinii, datorit
n principal:
a. lipsa fondurilor investi[iile alocate protec[iei mediului i valorificrii deeurilor
reprezint 1% din totalul investi[iilor, cu tendin[a de scdere;
b. lipsa reglementrilor juridice stricte i a unei organizri manageriale;
c. lipsa unor contacte interna[ionale durabile pentru cunoaterea, asimilarea i
aplicarea unor tehnologii i solu[ii moderne privind gestionarea deeurilor.
Deeurile nevalorificate din Romnia sunt consecin[a nivelului tehnic i tehnologic.
n primul rnd , nivelul dotrilor tehnice este slab, utilajele sunt uzate fizic i moral i n cea
mai mare propor[ie nu corespund cerin[elor unei activit[i moderne.
n general, rata de reciclare a deeurilor depinde de:
- nivelul de dezvoltare economic a unei [ri;
- gradul de dezvoltare tehnic a industriei, din [ara respectiv;
- caracterul deficitar al resurselor (raport cerere ofert) pe plan
mondial.
Aproape 300 milioane tone pe an (la nivelul anului 1991), inclusiv steril n halde,
rmn deeuri nevalorificate care polueaz mediul.
Tabelul 1.2. Valorificarea deeurilor solide din Romnia

C1T2%0-II D2 D292+-I
C1NTIT1T2
MLOANE TONE :
TOTAL DEEUR 292,5 100,00
13
Deeuri care se valorific integral,
din care:
- metalice
- nemetalice
- din agricultur
12,7
4,9
2,1
5,7
4,34
1,67
0,72
1,95
Deeuri care nu se valorific 279,8 95,66
Dac se are n vedere ponderea total a deeurilor recuperate i reciclate, la nivelul
anului 1991, aceasta a fost numai de 12,7 tone (4,3%).
Raportat pe locuitor, cantitatea total anual este de cca. 12 tone.
Eviden[ierea anual a 95,65% deeuri rezultate i nevalorificate, indic importante
rezerve de resurse secundare, considerate de specialiti ca adevrate "mine de
suprafa[, ce pot fi reintroduse n circuitul materiilor prime.
n prezent Romnia se confrunt cu mari dificult[i n ceea ce privete gospodrirea
direct a deeurilor menajere, n principal datorit urmtoarelor cauze:
nivel civic i educa[ional extrem de sczut al popula[iei n probleme de via[, de trai n
colectiv i de sntate;
lipsa total de informare i responsabilitate n ceea ce privete gospodrirea incorect
a deeurilor menajere i n special efectul duntor al acestora;
proliferarea surselor i tipurilor de deeuri prin multiplicarea i diseminarea agen[ilor
economici n special n comer[ul stradal i n pie[e;
creterea impresionant a volumului ambalajelor, n special a celor din hrtie i plastic,
n circuitul de consum;
reducerea semnificativ a circuitului de prelucrare a materialelor recuperate din deeuri
i a ambalajelor, att n segmentul REMAT ct i n cel comercial i privat;
lips de transparen[ la toate nivelurile atunci cnd se promoveaz investi[ii chiar i
reduse de gospodrire a deeurilor, astfel nct participarea popula[iei i a ONG-urilor
este practic nul, iar la solu[ionri concrete au acces de multe ori organiza[ii i/sau
neabilitate i pu[in competente;
lipsa de voin[ a Puterii Executive, Legislative, Judectoreti i a organismelor de
finan[are de a acorda locul cuvenit problemelor de deeuri menajere;
abordarea de ctre mass-media a problematicii deeurilor, de multe ori doar ca subiect
de senza[ie, localizat i exacerbat fr a fi analizat cu concursul specialitilor sau a
organismelor abilitate.
Referitor la situa[ia actual de valorificare a deeurilor, aceasta se prezint astfel:
- deeurile metalice feroase se valorific ntr-un grad de 94,9%;
- deeurile metalice neferoase se valorific ntr-un grad de 97,45%;
- deeurile de sticl se valorific cca. 93,2%;
- hrtia i cartonul se recupereaz cca. 56,6%, iar masele plastice cca. 84,9%.
1.4. (ractici s!n!toase de gospod!rire a deeurilor
Prin practici sntoase , se au n vedere strategii sau op[iuni tehnice de
gospodrire a deeurilor solide oreneti, care reprezint un echilibru optim ntre solu[iile
fezabile, eficiente din punct de vedere economic, durabile, benefice pentru protec[ia
mediului i pentru societate i problemele pe care le ridic G.D.S.O.(Gospodrirea
Deeurilor Solide Oreneti).
14
Practicile sntoase dei difer, se utilizeaz mpreun pentru atingerea scopurilor
propuse privind politica deeurilor solide, pentru a rspunde ct mai bine unui ntreg set de
condi[ii care limiteaz alegerea alternativelor disponibile cu ocazia unor decizii specifice
pentru G.D.S.O.
Aceasta nseamn, n primul rnd, c o practic sntoas nu numai c va
corespunde unor scopuri precise de G.D.S.O., dar n sens mai larg, va avea n vedere
condi[iile puse de o situa[ie concret, n care trebuie aplicat o solu[ie propus. Factorul
care determin dac o practic este sntoas l reprezint situa[ia concret dat.
Este important de men[ionat faptul c n cadrul acestei defini[ii, condi[iile ideale din
punct de vedere al protec[iei mediului, care conduc la definirea practicilor sntoase, nu
sunt ntotdeauna reprezentate de un anumit fel de op[iune. Aceasta se datoreaz faptului
c intr-o situa[ie concret, investi[iile suplimentare pentru mbunt[irea calit[ii mediului
pot conduce la diminuarea beneficiilor. De aceea n loc s se urmreasc eliminarea
cauzelor care produc poluarea mediului sau prezint riscuri pentru sntatea uman,
factorii de decizie trebuie s-i concentreze eforturile spre acele domenii care aduc cele
mai mari beneficii societ[ii.
Deoarece recomandrile generale existente i experien[a dobndite n alte [ri pot fi
foarte utile pentru evaluarea i adoptarea practicilor curente de G.D.S.O. i pentru
proiectarea unor sisteme noi, se pot identifica practicile sntoase n cadrul unor
opera[iuni legate de G.D.S.O. Principalele opera[iuni sunt:
reducerea/minimizarea volumului de deeuri
colectarea i transportul
compostarea
incinerarea
gropile de gunoi i
deeurile speciale.

15
Capitolul II
Deeuri solide or!eneti. Deeuri mena*ere
Orice material solid care este aruncat sau descrcat ca i nefolositor sau nedorit este
considerat deeu solid. Deeurile sunt generate din aproape fiecare activitate, iar
cantit[ile variaz func[ie de sezon, de pozi[ia geografic, de timp. Depunerea deeurilor
solide este o problem complex de propor[ii uriae pentru societatea noastr industrial,
modern. Depunerea greit poate cauza pagube ecologice sau de mediu serioase.
Poluarea aerului poate rezulta din incinerarea inadecvat a deeurilor solide.
Contaminarea solului, la fel ca i poluarea apei de suprafa[ i de adncime care poate fi
cauzat de depunerea deeurilor solide n deponii construite impropriu. Aceste tipuri de
poluare pot conduce la diferite boli umane, afectnd sntatea public.
Datorit cantit[ii crescute de deeu solid generat de societate i dificultatea n
gsirea locurilor pentru facilit[i noi de depunere i procesare, problema depunerii
deeurilor solide este foarte mare.
2"oluia gener!rii deeurilor urbane )n perioada 1;;#'1;;;
n cursul anului 1999 s-au generat peste 77 milioane tone de deeuri solide, din care:
deeuri urbane 6,73 milioane tone;
deeuri industriale 69 milioane tone(inclusiv steril minier);
deeuri agricole 0,93 milioane tone;
alte tipuri de deeuri 0,34 milioane tone.(exemplu deeuri spitaliceti).
Din analiza datelor existente referitoare la producerea i gestiunea deeurilor n anii
anteriori, rezulta ca n perioada 1993-1999 cantit[ile de deeuri urbane colectate de ctre
serviciile de salubritate au sczut, de la 8,6 milioane tone la 6,7 milioane tone.
Tabelul 2.1. prezint evolu[ia cantit[ilor de deeuri urbane colectate n aceasta
perioada.
16
Tabel .1. Deeuri urbane )n perioada1;;#'1;;;
Anul Deeuri urbane (milioane tone)
1993 8,6
1994 6,8
1995 6,8
1996 6,7
1997 5,9*
1998 5,4*
1999 6,7
* fr municipiul Bucureti (Date furnizate de MAPM)
Procentual, ponderea deeurilor urbane
n totalul deeurilor produse n Romnia
a crescut fa[ de anii anteriori datorit
reducerii cantit[ilor de deeuri
industriale i agricole.

Tabel .. Componena deeurilor urbane
Deeuri urbane :
Deeuri menajere 75-80%
Deeuri stradale 10-12%
Nmol de epurare orenesc 7-9%
Alte deeuri similare 3-4%
"Date #urni$ate de %AP%&
Tabel .#.2"olutia indicelui de producere a deeurilor urbane
1nul
Indicele de producere
kg/loc. an kg/loc. zi
1995 254 0.7
1996 356 0.97
1997 366 1
1998 336 0.92
1999 372 1.02
"Date #urni$ate de %AP%&
.1.<urse= tipuri= compoziia i efectul deeurilor solide municipale
17
Termenul de deeu solid orenesc este folosit pentru descrierea celor mai multe
deeuri solide care nu sunt periculoase dintr-un ora sau sat, care necesit colectare
neperiodic sau de rutin i transportul la locurile de procesare sau depozitare.
Deeul solid municipal nu este considerat, n general, periculos. Dar, cteva tipuri de
deeuri comerciale i industriale, care sunt toxice, explozibile sau periculoase pot cauza
efecte nedorite imediate i directe asupra oamenilor i asupra mediului dac este sunt
depozitate impropriu.
n func[ie de surs, generarea deeurilor poate fi mpr[it n de'euri re$ideniale i
nere$ideniale. Sursa reziden[ial este, n general, considerat a fi deeuri de tip
menajer. Alte surse de generare a deeurilor solide municipale sunt facilit[ile industriale,
institu[ionale (coli) i spa[iile comerciale. Deeurile solide oreneti nu includ deeurile
din procesele industriale, deeurile din demolri i construc[ii, nmolurile i deeurile
agricole i miniere.
n figura 2.1. este prezentat o clasificare a deeurilor solide oreneti.
>igura .1. Clasificarea deeurilor solide or!eneti
Deeurile solide reziden[iale i comerciale excluznd rebuturile i deeurile
periculoase, constau din de'euri organice (combustibile) i anorganice (necombustibile)
din zonele reziden[iale i comerciale. n mod natural, frac[iunea organic a deeului solid
reziden[ial i comercial const din materiale ca: deeuri de tip alimente, hrtie de toate
tipurile, textile, cauciuc, piele, lemn i deeuri de grdin. Frac[iunea anorganic const n
materiale ca: sticl, cutii de staniu, aluminiu, metale feroase i particule minerale. Dac
componentele solide nu sunt separate cnd sunt nlturate, atunci amestecul acestor
deeuri este cunoscut ca i deeu solid municipal comercial i reziden[ial amestecat.
18
n Romnia, materia (iodegrada(il din deeurile municipale reprezint o
component major.
n aceast categorie sunt cuprinse:
deeuri biodegradabile rezultate n gospodrii i unit[i de alimenta[ie public;
deeuri vegetale din parcuri, grdini;
deeuri biodegradabile din pie[e;
componenta biodegradabil din deeurile stradale;
nmol orenesc de la epurarea apelor uzate menajere;
hrtia.
Teoretic, hrtia este biodegradabil, dar din punctul de vedere al Planului Na[ional de
Gestionare a Deeurilor, hrtia face parte din materialele reciclabile i nu va fi inclus n
categoria biodegradabilelor, excep[ie fcnd hrtia de cea mai proast calitate, ce nu
poate fi reciclat.
>igura .. 2"oluia deeurilor biodegradabile generate
Deeurile care vor fi descompuse rapid, n special n atmosfer umed sunt
cunoscute ca i deeuri putrescibile. Sursa principal de deeuri putrescibile este
colectarea, prepararea, gtirea i mncarea alimentelor. Deseori, descompunerea va
conduce la dezvoltarea unor mirosuri ofensive. n multe locuri, natura putrescibil a
acestor deeuri va influen[a proiectarea i operarea sistemului de colectare a deeului
solid.
Deeul de hrtie gsit n deeurile solide oreneti este, n general, compus din
ziare, cr[i i reviste, reclame comerciale, hrtie de birou, hrtie i prosoape igienice i
cartoane amestecate.
Materialele plastice gsite n deeurile solide oreneti se mpart n urmtoarele 7
categorii:
19
tereftalat de polietilen (PETE);
polietilen de mare densitate (HDPE);
clorur de polivinil (PVC);
polietilen de densitate mic (LDPE);
polipropilen (PP);
polistiren (PS);
alte materiale plastice multistrat.
nforma[ii privind greutatea, volumul i compozi[ia deeurilor solide oreneti sunt
necesare pentru planificarea, proiectarea i operarea facilit[ilor de colectare i depunere
potrivite. Dei datele medii sunt accesibile, de obicei este necesar a face msurtori i a
evalua un deeu solid orenesc al comunit[ii n detaliu naintea pregtirii planurilor
specifice sau a proiectrii finale a facilit[ilor.
Deeul solid orenesc con[ine o larg varietate de materiale; unele dintre ele pot fi
arse, altele nu pot; unele pot fi ndeprtate i reciclate, altele nu pot. Dac obiectivul
managementului deeurilor este numai depunerea ntr-un deponeu sanitar, problema
foarte mic care se pune este gsirea propor[iilor relative de sticl, hrtie, gunoi i alte
materiale. Dar este necesar s se impun ca toate comunit[ile s ia n considerare toate
op[iunile posibile n scopul posibilit[ii dezvoltrii planurilor cuprinztoare de
managementul deeurilor.
Din aceast cauz, identificarea componen[ilor specifici dintr-un ir de deeuri este un pas
important pentru stabilirea obiectivelor managementului deeurilor.
mpactul deeurilor asupra mediului local, din cauza gunoiului stocat impropriu poate
atrage insecte i roztoare, poate prezenta pericol de aprindere, poate fi o privelite
neatractiv, poate produce mirosuri, pot rezulta resturi, etc.
.. Calitatea deeurilor solide urbane
Calitatea unui deeu este factorul principal care st la baza stabilirii procedeelor i
tehnologiilor optime de neutralizare i valorificare a acestuia. Parametrului de baz care
determin calitatea reziduurilor este, n primul rnd, componena structural (fizic i
chimic), precum i al[i factori ca: puterea calorific, coninutul de cenu, raportul dintre
carbon i azot.
Componen[a deeurilor urbane este, din punct de vedere fizic, eterogen i variaz
n func[ie de nivelul de trai, tehnico-tiin[ific i de civiliza[ie a fiecrui popor, precum i de
specificul regiunilor geografice.
Din punct de vedere chimic, dei unele sunt grupate dup caracteristicile lor
principale:
materiale combustibile (hrtie, plastic, cauciuc, etc.);
materiale fermentabile (resturi alimentare, fructe, legume, etc.);
materiale inerte (metale, sticl, ceramic,etc.);
materiale fine (cenu, zgur, praf, pmnt, etc.).
O astfel de grupare a pr[ilor componente ale deeurilor d posibilitatea ca pe baza
ponderii cu care intervine fiecare categorie s se stabileasc direc[iile spre care trebuie
ndreptate eforturile n vederea valorificrii superioare a acestora.
Trebuie s se [in seama n mod deosebit i de schimbarea n timp a componen[ii
deeurilor, care poate avea de la an la an alte valori. Aceast schimbare, care o perioad
relativ de timp s-a efectuat n sensul scderii procentului de materii organice uor
fermentabile i creterii procentului de materiale combustibile, cunoate astzi o oarecare
ncetinire i uneori inversare de sens, ca urmare a tendin[elor generale de introducere i
generalizare a precolectrii diferen[iate, n special a hrtiei i cartoanelor.
20
Tabel ... %enerarea pe cap de locuitor de D<+ ? pe tipuri de materiale ? )n perioada
1;;8'@1@ ABgCzi. persD
Material 1988 1995 2000 2010
Hrtie i carton 0.725 0.816 0.889 1.065
Sticl 0.127 0.104 0.095 0.081
Metale neferoase 0.154 0.154 0.158 0.154
Plastic 0.145 0.176 0.195 0.226
Cauciuc i piele 0.045 0.045 0.049 0.049
Textile 0.04 0.04 0.04 0.04
Lemn 0.069 0.079 0.084 0.098
Altele 0.034 0.029 0.029 0.029
Reziduuri alimentare 0.143 0.138 0.133 0.133
Deeuri gospodreti 0.346 0.346 0.364 0.346
Diferite 0.029 0.029 0.029 0.029
Total DSU generate 1.977 2.081 2.18 2.402
>igura .#. %enerarea pe cap de locuitor de D<+ ? pe tipuri de materiale ? )n
perioada 1;;8'@1@ ABgCzi. persD
0
0.5
1
1.5
2
2.5
B
g
C

z
i
C

p
e
r
s
o
a
n
!
1988 1995 2000 2010
1nul
%enerarea de D<+ pe cap de locuitor
Hrtie i carton
Sticl
Metale neferoase
Plastic
Cauciuc i piele
Textile
Lemn
Altele
Reziduuri alimentare
Deeuri gospodreti
Diferite
Total DSU generate
.#.Determinarea cantit!ii de deeuri
Cantitatea de deeuri se determin folosind urmtoarele metode:
1. Metoda indicelui mediu: de producere a reziduurilor menajere pe cap de locuitor i
care rezult din determinarea cantit[ilor de reziduuri menajere produs de ctre un
locuitor pe zi, din diferite zone caracteristice ale localit[ilor
E
medCzi
F N G I
m
G @=@@1 AtCziD
unde:
21
.
med/zi
cantitatea medie zilnic de reziduuri menajere, [t/zi]
0
m
indicele mediu de producere a deeurilor menajere, [kg/loc. zi].
Limitele normale ale acestuia sunt de 0,3 1,3 kg/loc. zi i uneori chiar mai mare
de 1,5 kg/loc. zi n marile metropole i sub 0,3 kg/loc. zi n [rile subdezvoltate. n
Romnia se consider limitele 0,78 1,03kg/loc. zi cu tendin[ de cretere ctre 1,0 1,2
kg/loc. zi n mediu urban, respectiv 0,5 0,7 kg/loc. zi n mediu rural.
1 numrul de locuitori.
.Metoda gra"imetric! direct! are la baz determinarea zilnic a greut[ii
specifice pentru reziduurile menajere produse i a componentelor acestora.
n ceea ce privete greutatea specific a deeurilor solide urbane se poate
concluziona faptul c exist mari diferen[e de la o [ar la alta i chiar de la un ora la altul,
datorit att felului de alimente folosite pentru hrana zilnic ct i a modului n care
aceasta se asigur (ambalate, brute, cur[ate, semipreparate, etc.).
Aa, se explic faptul c n [ara noastr unde se consum mai multe zarzavaturi i
legume a cror cur[are de frunze, rdcini, coaj, etc. este fcut, n general, n
gospodriile locatarilor, greutatea specific a deeurilor menajere este relativ mai mare
dect n alte [ri, iar puterea calorific n cazul valorificrii prin incinerarea acestora, este
mult mai sczut comparativ cu acele deeuri care provin din alimente semipreparate i
ambalate mult n hrtie sau plastic.
Tabel .4. Cantitatea anual! i zilnic! de deeuriClocuitor la ni"elul anului 1;;; )n
c/te"a !ri
Hara
Cantitatea de deeuri
[kg/loc. an] [kg/loc. zi]
SUA 744 2,04
Luxemburg 648 1,77
Danemarca 627 1,72
Spania 621 1,70
Norvegia 596 1,63
Olanda 594 1,63
Anglia 558 1,53
Austria 549 1,50
Fran[a 539 1,48
Belgia 535 1,46
talia 492 1,35
Germania 485 1,33
Suedia 452 1,24
Portugalia 437 1,20
Elve[ia 363 0,99
... (ropriet!ile fizice i chimice ale deeurilor solide or!eneti
a& (ropriet!i fizice ale deeurilor solide or!eneti
Propriet[ile fizice importante ale deeurilor solide oreneti sunt greutatea
specific, con[inutul de umiditate, mrimea particulei i distribu[ia particulei, capacitatea de
cmp i porozitatea deeurilor compactate.
%reutatea specific! $BgCm
#
& este definit ca i greutatea unui material pe unitatea
de volum. n acest caz, greutatea specific i densitatea sunt diferite. Deoarece deeurile
22
urbane pot fi luate n considerare ca pierderi, ca i gsite n containere, necompactate sau
compactate, aceast stare trebuie subliniat cnd greutatea specific este raportat.
Deoarece greut[ile specifice variaz puternic cu zonele geografice, sezonul anului i
durata timpului de stocare, trebuie selectate cu grij valorile tipice. Pentru deeurile solide
oreneti sub forma celor regsite n vehiculele compactoare s-au determinat varia[ii de
la 130 la 420 kg/m
3
; o valoare tipic este de aproximativ 300 kg/m
3
.
Coninutul de umiditate $:& este exprimat ca un procent de greutate umed a
materialului. Con[inutul de umiditate este exprimat prin urmtoarea rela[ie:
(%) 100
i f
f
G G
u
G

=unde: u con[inutul de umiditate (%);
G
i
greutatea ini[ial a probei (kg);
G
f
greutatea probei dup uscare la 105C (kg)
M!rimea particulei i distribuia m!rimii materialelor componente n deeurile
solide este o considera[ie important n recuperarea materialelor, n special cu metode
mecanice. Mrimea unui component al deeului poate fi definit de una sau mai multe
msurtori:
( ) ( )
1 1
2 3

2 3
c c c c c
L l L l h
S S S L l S L l h S L
+ + +

= = = = =


unde: L lungimea (mm);
l l[imea (mm);
h nl[imea (mm).
Capacitatea de c/mp a unui deeu solid este cantitatea total de umiditate care
poate fi re[inut ntr-o prob solid prin for[a gravita[ional. Aceast proprietate a deeului
solid este important n determinarea formrii scurgerilor n deponii. Excesul de ap a
capacit[ii de cmp va fi eliberat ca scurgeri. Capacitatea de cmp variaz cu gradul
presiunii aplicate i cu starea de descompunere a deeurilor.
(ermeabilitatea deeului compactat. Conductivitatea hidraulic a deeurilor
compactate este o proprietate fizic important care guverneaz micarea lichidelor i
gazelor ntr-un deponeu. Coeficientul de permeabilitate este dat de ecua[ia:
2
K C d k


= =
unde: K coeficient de permeabilitate;
C constant (adimensional);
d diametrul porilor;
y greutatea specific a apei;
k permeabilitatea specific;
vscozitatea dinamic a apei.
Permeabilitatea specific depinde de propriet[ile materialului solid, incluznd
distribu[ia mrimii porilor, suprafa[a specific i porozitatea.
b& (ropriet!i chimice ale deeurilor solide or!eneti
Propriet[ile chimice ale deeurilor solide oreneti sunt importante pentru diferite
utilizri ale deeurilor. Dac deeurile sunt utilizate ca i combustibil, propriet[ile cele mai
importante sunt: analiza rapid, determinarea compuilor organici ai deeurilor, punctul de
topire al cenuii, analiza elementar a componentelor deeurilor solide, con[inutul
energetic al componentelor deeurilor solide.
23
1naliza rapid! pentru componentele combustibile ale deeurilor solide oreneti
include:
- umiditatea (prin nclzire la 105C pentru o or);
- substan[a combustibil volatil (prin calcinare la 950C);
- reziduu combustibil;
- cenua.
(unctul de topire al cenuii este definit ca acea temperatur la care cenua
rezultat din arderea deeului va forma o parte solid prin topire i aglomerare.
Temperatura obinuit de topire este cuprins ntre 1100-1200C.
1naliza elementar! a componentelor deeului solid implic determinarea
procentului de carbon, hidrogen, sulf, azot, halogeni i cenu. Rezultatele analizei
elementare sunt folosite pentru amestecarea materialelor solide pentru a atinge un raport
carbon/azot potrivit pentru procesele de conversie biologic.
Coninutul energetic al componentelor deeurilor solide. Con[inutul energetic al
componentelor organice ale deeului poate fi determinat experimental utiliznd un boiler
ca i calorimetru sau o bomb calorimetric de laborator sau poate fi calculat dac se
cunoate compozi[ia elementar. n calculul con[inutului de energie trebuie avut n vedere
cantitatea de cenu i procentul de umiditate.
Valoarea energetic aproximativ (E) pentru materialele individuale ale deeului pot
fi determinate cu ajutorul ecua[iei:
E (J) = 145C + 610(H 1/8 O) + 4S + 10 N
unde:
C carbon (% greutate)
H hidrogen (% greutate)
O oxigen (% greutate)
S sulf (% greutate)
N azot (%greutate)
Tabel .5. 1naliza elementar! i puterea caloric! inferioar! e deeurilor mena*ere
din -om/nia
Denumire Simbol U.M.
Sursa de informare
S.i. 1 S.i. 2
Carbon C % 10,253 11,90
Hidrogen H % 1,386 1,49
Oxigen O % 9,060 11,92
Azot+Sulf N+S % 0,072 0,07
Cenu A % 21,808 19,72
Umiditate total Wt % 57,439 54,90
Putere calorific
inferioar
Hi
kJ/kg 2330 2650
kcal/kg 556,5 633,0
S.i. 1 Antonescu N. i al[ii Valorificarea energetic a deeurilor, Ed. Tehnic,
Bucureti, 1988
S.i. 2 Apostol Tiberiu Gestiunea deeurilor, Ed. AGR, Bucureti, 2000
.4. Deeurile mena*ere ? surs! de materiale refolosibile
Fiecare persoan genereaz aproximativ 3 kg deeuri menajere pe zi. Din acestea
1,7 kg sunt colectate de municipalitate, restul sunt transformate prin alte mijloace.
24
Produc[ia mondial de deeuri municipal menajere este de 18 mil. tone /zi,
respectiv de peste 6,5 miliarde tone/an, o cantitate imens. Pentru colectarea i
prelucrarea acestor cantit[i mari de deeuri comunit[ile au cheltuieli foarte mari.
Sticle goale de suc i ulei, cutii de conserve, resturi de legume i fructe, haine vechi
i ncl[minte rupta, fier vechi, frigidere ori televizoare stricate, carton i hrtie, jucrii
rupte, crengi i iar plastic, hrtie i mizerii de tot felul, se atern strat dup strat, n mun[ii
de gunoaie din ce n ce mai nal[i.
Oferta larga i diversitatea produselor pe care le gsim astzi n magazine au
provocat totodat i o cretere ngrijortoare a cantit[ii de deeuri menajere. Dac cineva
ar avea curiozitatea sa vad ce fel de resturi con[in gunoaiele din ultimii ani, ar constata ca
aproximativ jumtate din volumul ocupat de deeuri este format din ambalaje. Cu aceasta
problema s-au confruntat i tari ca Germania i Anglia, care au consumat apoi multa
energie i mul[i bani pentru au rezolva. Deoarece nivelul de trai n Romnia este mai
sczut dect la ei, s-ar putea afirma ca nc nu i-am ajuns din urma privind volumul
deeurilor. innd cont i de faptul ca la ei campanile de reducere a cantit[ii de resturi
menajere este nc la nceput i ca la noi se ncearc deja contientizarea popula[iei
privind aceasta problema, avem ansa de a ne "trezi nainte de a fi total neca[i de
gunoaie.
Astfel, se poate spune ca nivelul de dezvoltare economic i cultural a unui spa[iu
geografic se poate cuantifica i func[ie de modul n care comunitatea reuete sa-i
rezolve problema deeurilor. Exist state n care practic deeurile nici nu sunt percepute
de un vizitator, dar i state care func[ioneaz ca adevrate gropi de gunoi. Din prima
categorie fac parte [rile dezvoltate economic i cu un nivel socio-cultural ridicat, iar din a
doua categorie fac parte [rile lumii a treia 8statele subdezvoltate) sau aflate n tranzi[ie cu
o degringolad economic i cultural-civic.
n componen[a deeurilor menajere intr numeroase materiale refolosibile ale cror
cantit[i, n caz c pot fi recoltate, devin impresionante la nivel de [ar, zon geografic
sau ora. n tabelul 2.7 este prezentat compozi[ia deeurilor menajere.
Tabel .7. Compoziia procentual! medie a deeurilor mena*ere
Material :
Hrtie, carton 13,8
Sticl 5,5
Metale 2,5
Materiale plastice 11,0
Textile 3,2
Alte materiale 64,0
Total 1@@=@
"Date #urni$ate de %AP%&
n realitate cantit[ile de materiale refolosibile care pot fi recuperate sunt mai mici
din cauza dificult[ilor de separare i a degradrii lor n contact cu praful i umezeala (aa
cum este cazul hrtiei sau a textilelor).
Tabel .8. Indicele de producere a deeurilor mena*ere )n diferite !ri ale lumii
Hara
Indicele Im ABgCloc. ziD
Minim Ma6im Mediu
25
Fran[a 0,70 0,90 0,88
Germania 0,55 1,10 0,80
talia 0,45 0,95 0,65
Luxemburg 0,95 1,10 1,00
rile de jos 0,55 1,30 0,90
Elve[ia 0,40 0,60 0,50
Anglia 0,60 0,90 0,75
ndia 0,68 1,06 0,84
SUA 0,75 1,10 0,93
Canada - - 1,00
Cehia i Slovacia 0,50 1,20 0,80
Brazilia 0,59 0,75 0,64
Romnia - - 0,75
Tabel .;. (rognoza pri"ind generarea deeurilor mena*ere i municipale
Tipul localit[ii Mediul urban dens
Localit[i < 50000 loc
Mediul urban
Localit[i > 50000 loc
Anul 2003 2007 2013 2003 2007 2013
Evolu[ia popula[iei [%] 37 36,5 35,8 15,5 15,5 15,5
Cantitatea de deeuri
menajere generate
[kg/loc. an]
370 371 400 290 299 314
Cantitatea de deeuri
municipale generate
[kg/loc. an]
628 648 680 488 504 528
26
Capitolul III
Colectarea i sortarea deeurilor
Prin colectarea de'eurilor )olide ur(ane se n[elege efectuarea opera[iilor de
str,ngere, prelucrare i transport a #23 n vederea neutralizrii sau valorificrii lor.
Premergtoare opera[iei de colectare a deeurilor menajere, care se realizeaz de
ctre unit[i specializate, mai exist o faz considerat precolectare i care se realizeaz
de ctre locatari sau personalul de Servicii al institu[iilor i localurilor publice, magazinelor,
etc.
Precolectarea este opera[ia de strngere i depozitare pe timp limitat al reziduurilor
menajere din cadrul apartamentelor, locuin[elor, institu[iilor, etc. Ea poate fi:
Precolectare primar: care const din strngerea deeurilor i depozitarea
lor n recipiente relativ mici (cutii, gle[i, couri, etc.) la locul de producere;
Precolectarea secundar: care const n adunarea deeurilor n containere
(pubele);
Colectarea propriu-zis: este opera[ia de ridicare a deeurilor de la punctele
de precolectare secundar i transportul lor la platformele de depozitare,
neutralizare sau la instala[iile de valorificare.
Transferul se refer la mutarea deeurilor sau a materialelor din vehiculul primar de
colectare ntr-unul secundar, de obicei mai mare i mai eficient.
#.1. Colectarea selecti"! a deeurilor mena*ere solide
Deeurile menajere solide necesit a fi evacuate prompt din locurile generate.
Exist mai multe metode de colectare a deeurilor: colectarea de la scar!, colectarea )n
containere sau prin intermediul staiunilor de colectare. Colectarea deeurilor poate fi
mixt sau )eparat. Optarea n favoarea unei sau altei metode de colectare a deeurilor
depinde n mare msur de facilit[ile existente sau de cele preconizate pentru eliminarea
deeurilor.
27
Literatura de specialitate specific selectarea deeurilor menajere prin dou
metode: la sursa de generare sau la sta[ia centralizat de selectare a deeurilor.
Selectarea centralizat are avantajul de a nu depinde de participan[ii acestui proces, pe
cnd din selectarea la surs rezult materialul recuperabil mult mai curat, procesul fiind
mai pu[in costisitor. ntroducerea taxei de depozitare a deeurilor, contribuie de
asemenea, la selectarea deeurilor la surs. Colectarea separat a deeurilor, alturi de
motiva[ia economic, contribuie la protec[ia mediului prin utilizarea ra[ional a resurselor
naturale, inclusiv este exclus impactul cauzat mediului n urma eliminrii deeurilor (fie
nhumare, fie incinerare).
La organizarea sistemului de separare a deeurilor trebuie s se [in cont de
frac[iile de deeuri colectate. Alt aspect important la stabilirea sistemului de sortare
separat a deeurilor este asigurarea condi[iilor de lucru ale angaja[ilor. Frac[iile organice
pot fi colectate n sisteme nchise (pungi de polietilen) sau deschise ventilate (pungi sau
saci de hrtie, pubele ventilate). Sistemele nchise pot preveni mirosul doar pn la
deteriorarea pungilor, iar cele deschise le pot preveni prin asigurarea condi[iilor aerobe.
Totodat, con[inutul de carbon al pungilor din hrtie are un impact pozitiv asupra
procesului de compostare, deoarece sporete capacitatea de tratare. Colectnd frac[iile
organice separat, este posibila extinderea intervalului de colectare a altor frac[ii reciclabile,
deoarece acestea din urm prin uscare nu se vor degrada. Promovarea colectrii frac[iei
organice este perceput mai uor de ctre popula[ie, n special din mediile rurale, prin
contientizarea necesit[ii de restituire a componen[ilor nutritivi solurilor arabile, dup o
tratare prealabila.
Organiza[iile private sunt interesate n recuperarea frac[iilor comerciale cum ar fi
metalele, sticla, hrtia, masele plastice, etc. Aceste frac[ii deseori sunt colectate prin
intermediul programelor de reciclare sus[inute n mare msur, de ctre productori,
conform principiului responsabilit[ii productorului. ni[iativa responsabilit[ii
productorului ncurajeaz consumatorii s colecteze separat aceste produse (ambalaje,
produse electrice i electronice).
Actualmente nu exist motiva[ii economice de a selecta i recicla toate deeurile
generate, dar aceasta nu nseamn c sistemul de colectare a deeurilor nu este
func[ional.
-ecuperarea fraciilor utile prin colectare selecti"!
Prin colectarea selectiv sunt recuperate urmtoarele deeuri:
- Hrtie i carton;
- Mase plastice;
- Sticl;
- Metale i nemetale;
- Deeuri provenite din demolri i construc[ii;
- Frac[ia organic, resturi alimentare;
- Resturi vegetale provenite din grdini publice i private;
- Deeuri periculoase generate n condi[ii casnice;
- Obiective voluminoase i bunuri de folosin[ ndelungat.
Autorit[ile publice locale n comun cu serviciile de salubrizare decid asupra tipului
de container utilizat pentru colectarea DMS, inclusiv asupra modalit[ii de asigurare a
securit[ii att a containerelor, ct i a materialelor recuperabile. n acest context pentru
colectarea frac[iilor recuperabile (sticl, hrtie, mase plastice, cutii de Al, etc.) se utilizeaz
containere tip clopot cu volum de 2-3 m
3
, care pot fi manevrate doar cu ajutorul unor
maini speciale.
Figura 3.1. Containere de colectare selectiv
28
#.. Colectarea deeurilor de la populaie $colectare "rac&
Colectarea deeurilor de la popula[ie se face cu maini speciale de ridicare a
deeurilor, din containerele i pubelele pentru deeuri. Containerele au o sec[iune
dreptunghiular i sunt prevzu[i cu 2, respectiv 4 roti, pentru a putea fi muta[i de ctre
utilizator i manevrate cu uurin[a de ctre personalul firmelor se salubritate. Containerele
de dimensiuni mari 660, 770, 1100 l, sunt prevzute cu ro[i dirijabile. Containerele suple,
proiectate n special pentru locuri nguste cu volum de 660 i 770 l, i sunt fcute din
material plastic. Ele necesit un loc special de amplasare de unde personalul de
descrcare s le ia i s le duc la autovehiculul de colectare i napoi. Containerele de
1100 l i gsesc utilizare acolo unde se adun cantit[i mai mari de deeuri, respectiv
zonele intens populate, pie[e i trguri, la manifestri sportive, ntreprinderi industriale. De
regul, n astfel de recipiente se adun deeurile menajere, deeurile asimilabile din
comer[, industrie, institu[ii i par[ial deeuri de produc[ie i deeuri periculoase solide.
>igura #.. (ubel! .@ l
29
>igura #.#. Container din tabl! de otel 11@@ l
Containerele sau alte tipuri de recipiente nchise si/sau deschise se ncarc cu
ajutorul sistemelor de ridicare, rulare, alunecare i aezare prin rsturnare.
Dup colectarea deeurilor, de la locurile de generare urmeaz transportul lor la
instala[ia sortare, de reciclare, tratare i /sau eliminare a deeurilor .
>igura #... <chema de principiu a auto"ehiculului cu cilindru compactor rotati"
1. asiu; 2. cilindru rotativ; 3. cabina oferului; 4. reductor; 5. spiral elicoidal n interiorul
cilindrului rotativ; 6. cale de sprijin i rulare; 7. coroan din[at; 8. segment tronconic al
cilindrului rotativ; 9. transmisie cardanic ac[ionare cilindru; 10. buncr ncrcare manual;
11. plac de nchidere i dirijare; 12. capac rabatabil descrcare cilindru rotativ; 13. manta
din tabl uoar!
#.#. (roiectarea instalaiei de sortare a deeurilor
30
Deeurile colectate vrac de la popula[ie vor fi sortate, pentru a recupera ntr-o
propor[ie ct mai mare a materialelor recuperabile: hrtie, materiale plastice, sticla,
metale.
nstala[ia de sortare este compus n principal din utilaje specifice (benzi
transportoare, separatoare magnetice, separatoare cu jet de aer, prese de balotat hrtie,
plastic, metale i construc[iile metalice aferente.
Se vor folosi deeuri aduse de la firmele municipale de colectare a deeurilor,
ambalate n saci. Pentru deschiderea sacilor este necesar un dispozitiv mecanic
(scarificator pentru saci).
<epararea metalelor
Separatoarele magnetice se folosesc pe scara larga la separarea metalelor din
deeurile menajere. Acestea pot asigura o calitate a materialului ce ajunge la 99 - 99,9%.
Separatoarele magnetice au n componen[a lor diferite tipuri de magne[i, echipamente
mecanice i electrice.
Vom folosi separator magnetic cu magnei suspendai i benzi rulante. Acest
tip folosete doua benzi rulante, una pentru transportul materialului ce urmeaz a fi
separat i una pentru transportul materialului re[inut de suprafa[a magne[ilor plasa[i sub
banda transportoare. Particulele metalice sunt atrase i "transportate" ntr-un alt
compartiment.
Deeurile care au fost separate astfel (doze de bere, de suc, capace, etc.)
depozitate n containere.
>igura #.4. <eparator magnetic cu magnei suspendai i benzi rulante
<epararea materialelor uoare (hrtie, plastice, cartoane) se va face cu ajutorul
unui separator pneumatic. Acestea au la baz principiul antrenrii diferen[iate ntr-un
curent de aer a particulelor de material.
31
>igura #.5. <eparator pneumatic
1. band transportoare; 2. ventilator; 3. camer de separare.
Alimentarea se face cu band transportoare, iar scoaterea frac[iilor separate din
sistem se face printr-un sistem cu icane. Curentul de aer debitat de ventilator va trimite
frac[ia uoar n plnia de colectare cu diametrul mai mare, iar frac[ia grea va cdea prin
plnia mai sub[ire.
n urma acestei trepte de separare vor rezulta doua categorii de deeuri. O
categorie (notata D1) va con[ine hrtie, cartoane, materiale plastice, adic frac[ia uoar,
iar n cealalt categorie (D2) intr deeurile cu o greutate mai mare (sticl, pmnt,
materiale biodegradabile). Aceste deeuri vor fi supuse ulterior unei sort!rii manuale,
care este o metod sigur de separare a deeurilor. Sortarea se va face concomitent pe
cele doua benzi transportoare. Pe o banda circula D1, din care vom selecta materialele
plastice, iar pe cealalt band circul D2 din care vom selecta sticla.
Materialele plastice le vom colecta n containere cu presare-balotare, apoi le vom
transporta firmelor care se ocup cu valorificarea lor.
>igura #.7. Container de presare'balotare mobil cu "olum roll'compact de @ m
#
32
De asemenea, hrtia i cartoanele le vom balota cu ajutorul preselor. n acest sens,
vom folosi o presa de balotare automat-orizontal. Balo[ii de hrtie vor fi transporta[i
ctre unit[ile ce se ocup cu valorificarea hrtiei.
>igura #.8. (resa de balotare automata ' orizontala
Sticla o vom colecta n containere prevzute cu capac urmnd a fi direc[ionata care
ntreprinderile care o valorifica.
n final rmn deeurile menajere biodegradabile (deeuri din buctrie, de la
pregtirea mncrii, resturi de alimente, pr[i vegetale, tieturi din copaci, frunze, etc.),
care vor fi valorificate prin compostare.
#... Depozitarea temporar! a deeurilor mena*ere
La sta[ia de compostare vor fi aduse deeurile colectate vrac de ctre firma de
salubritate Romprest a municipiului Tecuci. O parte din deeuri au fost colectate selectiv,
prin intermediului unui proiect organizat de municipalitate.
Cantitatea total de deeuri menajere este de 100 t/zi. Deeurile vor fi depozitate
temporar pentru a se asigura un flux continuu al sortrii i apoi al compostrii lor.
#.#.1 (roiectarea depozitului temporar
Date de proiectare:
Q
med/zi
= 100 t
t =14 zile
p=0,5 t/m
3
unde: .
med/zi
este cantitatea medie zilnic de deeuri,
t este timpul,
4 este densitatea deeurilor menajere.
33
Pentru a putea proiecta depozitul temporar trebuie s cunoatem volumul de
deeuri biodegradabile colectate timp de 14 zile, acesta reprezentnd capacitatea maxim
a depozitului.
Din cantitatea medie zilnic de deeuri, 15% sunt colectate selectiv. Aceasta
nseamn c zilnic vor fi aduse cte 15 t deeuri biodegradabile.
La sta[ia de sortare vor fi aduse zilnic 85 t deeuri menajere colectate vrac.
Deeurile biodegradabile reprezint aproximativ 50% din totalul deeurilor menajere.
Astfel, n urma sortrii vor rmne n fiecare zi cte 42,5 t deeuri ce trebuie depozitate
temporar.
Cantitatea maxim de deeuri ce poate fi depozitat va fi:
(15 425) 14 805 t + = g
Cunoscnd cantitatea de deeuri ce poate fi depozitat i densitatea putem calcula
volumul deeurilor.
3
3
850
1610
0 5 "
Q t
V m
t m
= = =
Vom folosi pentru depozitare containere cu o capacitate de 10 m
3
. Deoarece la
umplerea containerelor deeurile vor fi tasate, volumul se va reduce cu 10%. Astfel, vom
avea nevoie de 144 containere.
Depozitul temporar va fi format din 12 celule a cte 12 containere.
>igura #...Container de deeuri publice 1@m
3
= mare capacitate de )nc!rcare
34
Dimensiunile containerului sunt:
Lungimea L = 4,10 m;
L[imea B = 1,85 m;
L[imea la baz P =1,70m;
nl[imea H = 1,75 m;
nl[imea suportului h = 1,00 m.
>igura #.4. Celul! de depozitare temporar! deeuri mena*ere
35
>igura #.5. Depozit temporar deeuri mena*ere $"edere de sus&
n depozit ventila[ia se face att pe cale natural (celulele sunt prevzute cu
ferestre) ct i mecanic cu ajutorul unui sistem de ventila[ie adecvat. Distan[a ntre dou
containere i distan[a ntre containere i peretele celulei este de 0,3 m pentru a permite
ptrunderea aerului. Ventila[ia este foarte important deoarece previne fermenta[ia
prematur a deeurilor i apari[ia mirosurilor neplcute. De asemenea prin aerarea
celulelor se pstreaz o umiditate adecvat constant a aerului prevenind apari[ia
mucegaiului.
>igura #.8. <chema bloc a staiei de compostare
#.4. Norme de protecia muncii i (.<.I.
36
n ceea ce privete msurile de protec[ie individuale ale muncitorului pentru a
completa msurile tehnice luate n instala[ii este necesar s se foloseasc echipamentele
i materialele de protec[ie individual prevzute de normative. To[i cei care conduc i
controleaz procesele de produc[ie sunt obliga[i s nu permit executarea nici unei
opera[ii nainte de a verifica dotarea fiecrui muncitor cu toate sortimentele de echipament
i materiale necesare.
1orme de igien a muncii.
Normele de igien a muncii se refer la principalii factori profesionali nocivi din
mediul de produc[ie. Ele stabilesc valorile limit sau optime ale acestor factori, valori care
previn mbolnvirile profesionale i asigur condi[ii normale de lucru.
n aceste norme sunt tratate probleme referitoare la efortul fizic(mase maxime
admise la ridicat, distan[ele de transport manual, etc.). microclimatul ncperilor de lucru
(temperatur, umiditate, viteza curen[ilor de aer, radia[ii termice. etc.), precum i
prevenirea mbolnvirilor profesionale i a accidentelor de munca provocate de gaze,
vapori i pulberi.
5rotecia muncii i a sntii personalului
Pentru protec[ia personalului mpotriva infec[iilor prin contactul cu deeurile trebuie
fcute o serie de vaccinuri corespunztoare. Deeurile solide i nmolurile de la sta[iile de
epurarea apelor reziduale prezint un poten[ial ridicat de agen[i patogeni. Un alt pericol de
mbolnvire l constituie praful format la manipularea deeurilor, sau din mrun[irea plcilor
de azbociment. Rnile cauzate de resturile ascu[ite din gunoiul menajer trebuie evitate.
Rnirea efectiv este adesea urmat de infectarea celui n cauz.
Msuri de protec[ie
Personalului trebuie s i se pun la dispozi[ie un echipament de protec[ie. Ca dotri
minime enumerm:
ncl[minte de siguran[;
mnui;
mbrcminte de lucru.
Trebuie acordat mare aten[ie cur[rii regulate a hainelor de lucru. Trebuie pus la
dispozi[ie un spa[iu ngrijit de schimb cu grupuri sanitare i duuri incluse. Pentru hainele
de lucru i lucrurile personale trebuie s se pun la dispozi[ie dulapuri. Condi[iile de lucru
pentru mecanicii de utilaje responsabili cu manipularea deeurilor trebuie s fie create
astfel nct:
periclitrile snt[ii s fie evitate;
s se men[in capacitatea de concentrare pentru sarcina de lucru.
Prin utilizarea cabinelor filtru mainitii pot fi proteja[i de inhalarea prafului. La
nevoie, pot fi adugate filtru de crbune activ. Aerul condi[ionat n cabine contribuie la
bunstarea i men[inerea randamentului i concentrrii. La pierderea capacit[ii de
concentrare, riscul de accident crete.
5rotecia sntii utilizatorilor
Utilizatorii priva[i trebuie proteja[i cel mai eficient mpotriva pericolelor emanate de
deeuri i a altor pericole specifice , interzicndu-li-se accesul ctre zonele propriu-zise de
func[ionare i depozitare definitiv. Pentru aceti utilizatori trebuie amenajate zone de
livrare separate, eventual dotate cu recipiente la schimb. Aceste zone cu circula[ie
generat de public trebuie controlate de personal.
Pentru siguran[a utilizatorilor industriali se poate ac[iona prin marcarea clar a
drumurilor de func[ionare i a punctelor de descrcare.
*suri 5.2.0
ncendiile i exploziile se produc numai atunci cnd sunt prezente n cantit[i
37
suficiente trei elemente: substan[ combustibil, oxigenul i cldura.
Cauzele principale ale incendiilor i exploziilor se datoreaz ,pe de o parte
aprinderii i autoaprinderei, iar pe de alt parte nerespectrii parametrilor procesului
tehnologic, lipsei de instructaj, de aten[ie, de cur[enie etc.
Exploziile pot fi provocate de depirea instantanee a limitei de rezistent a
pere[ilor vaselor(cazane, butelii de gaze, reactoare, rezervoare, etc.). produs de
presiunea gazelor sau vaporilor. Exploziile produse de gaze combustibile, vapori sau praf
n amestecul cu aerul sau oxigenul au loc numai la anumite concentra[ii, care variaz cu
presiunea i temperatura amestecului
6actorii de risc datorai de agenii patogeni din deeuri
nterdependenta dintre protec[ia snt[ii popula[iei i protec[ia mediului este de
mult timp recunoscuta, drept pentru care managementul deeurilor a aprut ca fiind
extrem de necesar pentru asigurarea unui climat de via[ sntos. Prin introducerea
sistemelor de valorificare i tratare a deeurilor au crescut posibilit[ile de contaminare a
angaja[ilor din sistemul de salubritate. Deeurile i reziduurile sunt astzi materiale de
lucru din care trebuie s fie extrase substan[ele valorificabile, aa nct, pe lng func[ia
scop igiena mediului, apare acum i igiena muncii.
Deeul ca purttor de germeni i agen[i patogeni
Prezen[a microorganismelor n materialele organice este n principiu un fenomen
natural. Mai ales deeurile umede sunt purttoarele unui numr mare de germeni patogeni
diferi[i.
Concentra[ia total de germeni n deeurile menajere i umede este de cca. : 1@
8
p/n! la 1@
;
unit!i colonizatoare pe gram $+CCg&.
Sporii de bacterii i ciuperci se gsesc n deeu n concentra[ie deosebit de mare
n:
resturi de mncare, care fermenteaz mai multe zile n pubel i prind
mucegai ;
batiste de hrtie folosite, ervete de unic folosin[, prosoape ;
scutece i articole de igien ;
resturi de alimente lipite de ambalaj ;
material rezultat din mturare i praf din gospodrii;
excremente de cine i pisic, nisip pentru pisic.
Condi[iile favorabile (umiditate, cldur) conduc la nmul[irea rapid a germenilor n
pubelele pentru gunoi menajer i biologice. Miceliile ciupercilor de mucegai, dar i viermii
i larvele sunt identificabile dup pu[ine zile n deeu.
38
Capitolul II
Compostarea
Compostarea este o metod ecologic de procesare a deeurilor menajere, care se
transform pe cale biologic ntr-un produs nepoluant denumit compost, cu nalt valoare
nutritiv pentru plante (n special cereale) i un foarte bun adaos la starea fizic i chimic
a solurilor. n timpul procesului de compostare se desfoar dou procese biologice de
descompunere i de sintez care se ptrund i se intercondi[ioneaz.
Scopul compostrii este :
- respectarea legisla[iei n domeniul reciclrii-revalorificrii;
- reducerea fluxurilor de deeuri spre depozitare;
- ob[inerea unui material valorificabil, n func[ie de caracteristici, n agricultura sau lucrri
de mbunt[iri funciare (ameliorarea solului);
n principiu, compostarea implica doua faze principale i anume: tratarea mecanic,
tratarea biologic (fermentarea). Tratarea mecanic const n omogenizarea reziduurilor,
mrun[irea acestora i separarea unor componente nedorite. Fermentarea reziduurilor
este un proces biologic complex n care microorganismele (n special bacteriile, fungii i
actinomicetele) produc transformarea substan[elor organice ntr-un material omogen,
stabilizat, asemntor humusului, denumit compost, concomitent cu degajarea unor
importante cantit[i de cldur, CO
2
i H
2
O. Se practic fermentarea aerob deoarece este
mai rapid dect cea anaerob i n plus evit producerea mirosurilor neplcute.
Deoarece compostare este un proces biologic de descompunere a materiei
organice, necesit condi[ii speciale, n particular, determinate de valori optime ale
temperaturii, umiditate, aerare, pH i raport C/N, necesare asigurrii unei activit[i
biologice optime n diferitele stadii ale procesului.
39
Principalii produi ai procesului de compostare aerob sunt: dioxidul de carbon,
apa, diferi[i ioni minerali i materie organic stabilizat, denumit humus sau compost.
Procesul decurge n dou faze distincte: mineralizarea i humificarea. Mineralizarea
este un proces foarte intens care implic degradarea substraturilor organice uor
fermentabile, cum ar fi glucide, aminoacizi, etc. Degradarea este nso[it de o intens
activitate microbiana prin care se produce cldur, dioxid de carbon i ap, ca i reziduuri
organice par[ial transformate i stabilizate.
Cnd frac[ia organic este consumat, unele celule se descompun prin autooxidare
pentru a furniza energie celulelor rmase. n timpul primei faze a compostrii este
necesar furnizarea unei cantit[i suficiente de oxigen (5-15%) pentru a permite att un
bun start al transformrii microbiene, ct i creterea temperaturii, necesar men[inerii
condi[iilor igienice de biodegradare a materialului organic.
Procesul de transformarea a substan[elor organice este completat n a doua faz a
compostrii - cea termofil, care se desfoar n condi[ii mai pu[in oxidative, care permit
formarea substan[elor cu caracter de humus i eliminarea compostului toxic mai dens,
format eventual n prima faz. n cea de-a doua faz a compostrii este preferat un proces
mai pu[in oxidativ pentru a evita mineralizarea excesiv a substratului organic.
n decursul fazei de maturare, necesarul de oxigen este mai redus (5%), deoarece
procesul biologic devine foarte slab i are ca efect reducerea temperaturii.
Se realizeaz astfel, prin procesul de compostare controlat, reciclarea materiei
organice i reducerea volumului deeurilor solide.
..1. Condiii pentru desf!urarea compost!rii
Deeurile, ce trebuie utilizate la compostare, trebuie sa aib o componenta
preponderent biodegradabil i un con[inut mic de elemente nocive.
Compoziia reziduurilor este factorul cel mai important n declanarea procesului de
fermentare.
7aportul de substan nutritiv .Datorit faptului c descompunerea substan[elor
organice se realizeaz prin microorganisme, trebuie s existe un raport echilibrat de
substan[e nutritive. Pe lng substan[ele biodegradabile ce se pot descompune sunt
necesare i urmtoarele substan[e minerale:
furnizoare de substan[e nutritive (azot, fosfor, potasiu);
furnizoare de microelemente pentru microorganisme i plante;
medii tampon alcaline pentru neutralizarea CO
2
i a acizilor organici;
suprafe[e de absorb[ie pentru produsele intermediare i finale din cadrul procesului de
alterare;
mediu de dezvoltare pentru nenumrate tipuri de microorganisme.
De o importanta deosebita este raportul de carbon i azot (raportul C/N). Materiile
prime pentru alterarea aeroba trebuie s aib un raport optim C/N de la 35 la 1, deoarece
microorganismele prefer acest raport de amestec pentru metabolism. Raportul optim C/N
se poate realiza prin adaosul cantit[ilor corespunztoare de hrtie i carton (C/N = 300),
deeuri menajere (C/N = 25), nmol orenesc (C/N =15), paie de gru (C/N = 128) i
rumegu de lemn (C/N = 500). Dup finalizarea alterrii raportul C/N trebuie sa fie de la 15
la 20, ceea ce corespunde componentei de substan[e nutritive pentru solurile de cultura.
n cazul n care raportul C/N al compostului utilizat este mai mare de 20, atunci se va
extrage azotul din pmnt, iar daca raportul C/N este substan[ial mai mic de 15, atunci se
va furniza azot pmntului.
40
-aloarea p8. Valoarea pH-ului trebuie sa se situeze intre 7 i 9. La nceputul
procedurii de alterare pH-ul va scade datorit crerii de acizi grai, producerii de CO2 i
datorita nitrificrii dar va crete din nou prin restructurarea bacteriilor.
>igura ..1. Cursul tipic al pJ'ului )n timpul alter!rii
Condiiile tehnice de procedura
Coninutul de ap. Microorganismele preiau substan[ele nutritive printr-o membran
semipermeabil sub form molecular dizolvat, motiv pentru care con[inutul de ap a
materiei de compostat trebuie sa fie reglat la 55%. La o umiditate sub 20% nu mai pot
avea loc fenomene biologice. Con[inutul de ap n deeurile menajere se situeaz intre 20
i 40%, astfel nct trebuie adugat ap.
-olumul porilor de aer. Volumul porilor de aer trebuie sa se situeze ntre 25 i 35%.
Prin aceasta volumul porilor de aer este n concuren[ cu con[inutul de apa.
1ecesarul de o9igen. Necesarul de oxigen n timpul procesului de alterare aeroba
este de 2 g O
2
/g substan[ uscat (=2 l aer/g material proaspt). Pe perioada alterrii,
descompunerea substan[elor biodegradabile n unitatea de timp i activitatea de respira[ie
se reduc. Cel mai mare consum de oxigen este n jurul temperaturii de 600C.
"erarea. n cadrul celulelor de alterare nchise i a stogurilor, aerarea for[at se
realizeaz cu ajutorul unor sisteme de suflare sau de absorb[ie a aerului n sau din
interiorul celulelor, respectiv al stogurilor. n sistemele neaerate, alimentarea cu oxigen se
face prin ntoarcerea stogurilor. nsa o alimentare redusa cu oxigen poate duce la procese
de putrezire i fermentare, respectiv la formarea de mirosuri neplcute.
2uprafee active. Pentru o alterare eficient este necesar suprafa[a activ ct mai
mare a materiei prime pentru compost, motiv pentru care deeurile biodegradabile vor fi
mrun[ite nainte de depunerea lor n celulele de compostare sau stoguri. Activitatea
microbiologic decurge n general la suprafa[a particulelor organice. De aceea, prin
scderea mrimii particulelor, prin care este mrit aria suprafe[ei, activitatea
microorganismelor crete i crete de asemenea viteza de descompunere a materiei
organice.
Mrimea particulelor afecteaz de asemenea i accesul microorganismelor la
carbon i azot, care sunt componente de baza ale materiei organice supus
41
descompunerii. Descompunerea materiei organice apare prima dat la suprafa[a
particulelor, unde difuzia oxigenului n pelicula apoas care acoper particulele este
adecvat metabolismului aerob i substratul este accesibil microorganismelor i enzimelor
lor. Particulele mici au o arie a suprafe[ei per unitate de mas sau de volum mai mare
dect a celor mari i se vor biodegrada mai rapid dac aerarea este bun. Sunt
recomandate mrimi de particule de 1,3 -7,6 cm. Calcule teoretice au semnalat faptul c,
n cazul particulelor mai mari de 1 nm, oxigenul nu poate difuza mereu spre centrul
particule, unde probabil procesul de biodegradare devine anaerob i decurge la viteze
mici.
Condiiile biologice i transferul de energie pe timpul alter!rii
*icroorganismele care iau parte la procesul de alterare sunt:
bacterii aerobe i facultativ anaerobe;
actinomicete;
fungi;
alge i protozoare.
O injectare a materiei prime pentru compost cu astfel de microorganisme nu este
necesara.
... >azele procesului de fermentare
n procesul de compostare se urmrete ob[inerea unei temperaturi ridicate pentru
distrugerea microbilor patogeni i producerea materiilor coloide de natur termic. Aceste
dou procese se datoreaz ac[iunii microorganismelor asupra materiilor organice din
deeuri n condi[iile optime ale mediului de temperatura, de aer, apa.
Principalele faze care apar n procesul de fermentare al deeurilor sunt
urmtoarele:
#a$a latenta: corespunde perioadei de timp necesar colonizrii
microorganismelor n noul mediu creat; aceasta faza ncepe practic din perioada
de depozitare n recipiente de precolectare i colectare i dureaz pn la
nceperea creterii temperaturii;
#a$a de cre'tere: este cea de mrire a temperaturii i depinde de compozi[ia
deeurilor, umiditate, aer;
#a$a termo#ila: reprezint perioada corespunztoare celei mai nalte temperaturi;
aceasta faza poate dura perioade mai lungi sau mai scurte, dup cum se
ac[ioneaz asupra mediului cu aer sau apa, n func[ie de cantitatea de substan[e
organice fermentabile i de gradul de izolare termic realizat. n faza termofil se
poate ac[iona mai eficient asupra fermentrii.
>igura ... 2"oluia temperaturii )n gr!mada de compost
42
#u$%t&n'e
(r)&nice
*(mp(%t
prim&r
*(mp(%t
m&turi+&t
#a$a de maturi$are )au de cre'tere: corespunde unei fermentri secundare,
lente, favorabila umezelii, respectiv transformrii unor compui organici n humus
sub ac[iunea microorganismelor.
Un parametru al desfurrii procesului de compostare poate fi urmrirea formelor
chimice sub care se poate prezenta azotul n timpul compostrii i a proceselor care
determin astfel de transformri.
Cea mai mare parte din azotul implicat n compostare este de natur organic,
azotul fiind unul dintre elementele chimice structurale ale aminoacizilor, peptidelor i
proteinelor. O mic parte din acesta este mineralizat sub form de amoniac prin reac[ii de
amonificare n procesul dezvoltrii activit[ii microbiene.
Amoniacul format particip la diferite procese, n func[ie de condi[iile n care se
realizeaz compostarea. De exemplu, poate fi dizolvat ca ion amoniu, i apoi poate fi
imobilizat de ctre microorganismele din amestecul de compostat, care l utilizeaz drept
surs de azot, transformndu-l din nou n azot organic.
Alternativ, dac amestecul de compostat este la temperatur mai ridicat i la pH mai
mare de 7,5 poate fi transformat n amoniac gazos i volatilizat.
Amoniacul poate fi transformat de asemenea n nitrat de ctre bacteriile nitrifiante, dac
temperatura amestecului de compostat este sub 40 C i condi[iile de aerare sunt
favorabile. Cantit[ile insuficiente de oxigen determin microorganismele s utilizeze
nitratul ca surs de oxigen, ceea ce are drept consecin[ denitrificarea i stoparea
procesului de nitrificare. n timpul procesului de nitrificare, bacteriile de nitrificare scad pH-
ul mediului datorit eliberrii de ioni de hidrogen (protoni), proces care poate fi reprezentat
prin urmtoarele ecua[ii de reac[ie:
Nitrosomonas bacteria: 2 NH4++ 3 O2 = 2 NO2 - + 4H + + 2 H2O
Nitrobacter bacteria: 2 NO
2
-
+ O
2
= 2 NO
3
-

Dintre aceste transformri ale azotului, cele care decurg prin implicarea formelor
anorganice, ionii amoniu i nitrat, sunt cele mai interesante din punct de vedere al utilizrii
compostului n agricultur, deoarece ele pot fi asimilate direct de ctre sistemul de rdcini
al plantelor.
Este important ns de relevant faptul c procesul de nitrificare poate fi utilizat ca
indice de maturare a procesului de compostare.
Fermenta[ie Fermenta[ie
NH
3
, CO
2
H
2
O CO
2
O
2
O
2
>igura ..#. <chema procesului biochimic de fermentare
..#. Durata compost!rii
Compostarea este considerat terminat atunci cnd materialele compostabile s-au
transformat n humus (pmnt). Stabilitatea compostului poate fi testat prin adugarea de
43
reumidificare i observarea modului de comportare a compostului. Ridicarea temperaturii
compostului indic faptul c mai exist materiale necompostate n masa acestuia.
Majoritatea proceselor aerobe de compostare, includ o perioad de compostare activ, cu
durata cuprins n general ntre 21 pn la 60 zile i o perioad de conservare, cuprins
ntre 6 pn la 24 luni. Compostarea poate fi accelerat prin aerare intensiv i inocularea
cu speciile de bacterii corespunztoare.
Un compost poate fi considerat matur n momentul cnd activitatea
microorganismelor este redus la minimum. Determinarea maturit[ii se face prin
determinarea consumului de O
2
(sau a produc[iei de CO
2
) prin ncercri pe plante, prin
analiza structurii fizice, etc.
.... <taia de compostare a deeurilor mena*ere
Componentele tipice ale unei instala[ii de compostare a deeurilor biodegradabile
sunt: recep[ia deeurilor, pregtirea grosiera, sistemul de alterare i pregtirea finala.
....1.Tratarea mecanica preliminara
n cadrul tratrii mecanice preliminare trebuie asigurate toate condi[iile pentru
tratarea biologica.
Materia prima pentru compostare trebuie mrun[ita pentru mrirea suprafe[ei specifice a
particulelor biodegradabile. Cernerea este necesara pentru verificarea dimensiunilor
particulelor, iar particulele care depesc dimensiunea dorita sunt din nou mrun[ite.
Pentru mrun[ire vom folosi un toctor pentru deeuri (a).
(a) (b)
>igura .... Toc!toare pentru deeuri
Aceste maini permit ob[inerea unui material tocat curat, de fine[e uniform, datorit
tehnicii speciale de sfrmare i construc[iei.
Clasarea (cernerea) o vom face cu ajutorul unor site mobile (b).
..... Tehnica de compostare
Fermentarea este procesul principal al fiecrei instala[ii de compostare. n vederea
realizrii fermentrii este necesar ndeplinirea urmtoarelor cerin[e:
accelerarea proceselor prin optimizarea condi[iilor de fermentare;
direc[ionarea procesului aerob;
44
verificarea emisiilor.
Pentru compostarea deeurilor menajere biodegradabile vom folosi tehnica
compo)trii *n grme$i pe plat#orme *n aer li(er.
>igura ..4. <ti"e de compost
Acest procedeu este foarte rspndit. Pe platforma pentru fermentarea natural
sunt amplasate stiva de reziduuri proaspete, mai multe stive destinate fermentrii acestora
i stivele pentru depozitarea compostului.
Terenul pe care se amplaseaz stivele este pregtit n felul urmtor:
- un strat anticontaminant de nisip i zgur, avnd grosimea de circa 10 cm;
- un strat de pietri de circa 30 cm;
- o acoperire asfaltic de circa 5 cm.
Reziduurile proaspete, pregtite n prealabil aa cum s-a precizat mai nainte, se
amestec cu agen[i de nfoiere (rumegu, achii de lemn, coji de copac, hrtie, carton),
care prin prezen[a lor asigur o mai bun circula[ie a aerului prin materialul supus
procesului de compostare. Tot pentru uurarea ptrunderii aerului n interiorul stivelor din
reziduuri acestea vor fi aezate pe un strat de baz, realizat din agen[i de nfoiere cu
grosimea de 40 cm.
Opera[ia de stivuire se face cu ajutorul unui tractor cu graifer, care aeaz
materialul de compostare peste stratul de baz.
Stivele de reziduuri supuse compostrii au forma unei piramide culcate, cu
sec[iunea n form de trapez cu baza mare 4 m i nl[imea 3 m. n felul acesta se
realizeaz o suprafa[ mai mare expus aerului din atmosfer. Lungimea unei stive este
de 20 m.
La exterior stivele sunt protejate cu un strat acoperit de 0,4 m din compost vechi
maturizat. ntre stive se las spa[ii de manevr, suficient de late pentru a permite loptarea
materialului. La intervale de 7 zile materialul este rsturnat pe parcelele dintre stive unde
sta[ioneaz o zi i apoi este readus pe vechiul amplasament. Aceast opera[ie denumit
"vnturare, se efectueaz pentru a permite aerului s ptrund n toate zonele i s
asigure astfel o fermentare strict aerob.
Opera[ia de vnturare necesit mult manoper, chiar dac se execut mecanizat.
De aceea am preferat aerarea stivelor n mod for[at cu ajutorul unui ventilator, care aspir
aerul dintr-o re[ea de [evi din plastic perforate dispuse corespunztor n materialul supus
compostrii.
45
Aerul viciat, aspirat din aspirator din stiv, este refulat ntr-un filtru constituit din
reziduu compostat, n care se re[in particule solide i astfel se evit poluarea mediului
nconjurtor.
>igura ..5. <chema de principiu pentru compostare cu aerare prin suciune
Este strict necesar s se men[in o aerare corespunztoare n grmada, cu un
con[inut optim de oxigen pentru a asigura activitate biologica aeroba. Daca aera[ia este
insuficienta n orice etapa a procesului de compostare, se vor dezvolta condi[ii anaerobe i
pH-ul va scdea pn la aproximativ 4,5 deranjnd procesul de compostare. n cele mai
multe cazuri aerarea sau remanierea grmezii poate preveni condi[iile anaerobe pH-ul
ajungnd la valori aproape neutre.
Dup ncheierea perioadei de fermentare se execut o prelucrare final care consta
n eliminarea materialelor grosiere (fragmente de tulpini nedescompuse, materiale strine
ntmpltoare, materiale inerte, materiale cu dimensiuni mari) prin cernere. Materialele
organice eliminate pot fi trecute la compostare ntr-o alta grmad. nainte de cernere,
uneori este nevoie de o umectare a compostului printr-o stropire fin pentru a reduce la
minim degajarea prafului care ar putea sa provoace neplceri, s stnjeneasca opera[iile
poten[iale, s descreasc eficien[a mainilor sau s afecteze sntatea operatorilor.
Trebuie ns evitat excesul de ap ce ar putea conduce la reducerea eficientei sitarii.
Compostul astfel ob[inut se depoziteaz n grmezi mari i se acoper pentru a fi
ferit de umiditate sau uscciune excesiv. Stocarea este necesar pentru a armoniza
timpul dintre momentul terminrii compostrii i momentul de folosire. Perioada de stocare
este de 3 luni.
Stocarea se va face n grmezi mai mari dect cele utilizate pentru compostare.
Chiar i compostul finit care a fost produs i maturat n condi[ii bune mai are nc o slaba
activitate biologic. Aceasta impune ca grmezile de stocare sa nu fie ignorate i de aceea
vom adopta un management care sa evite recontaminarea, contaminarea cu buruieni i
pericolul de foc.
Pentru evitarea autocombustiei grmada nu va depi 3,5 m nl[ime.
Evitarea contaminrii cu agen[i patogeni sau cu semin[e de buruieni n timpul stocrii se
va face asigurndu-se protec[ia grmezilor mpotriva psrilor. Acest lucru va fi realizat
prin acoperirea grmezii cu materiale textile care sa permit respira[ia n grmad.
n permanen[ se va monitoriza evolu[ia temperaturii n grmad i dac aceasta
crete se va trece la remanierea grmezii. Toate spa[iile de depozitare a compostului vor fi
bine drenate, cu suprafa[a de scurgere canalizat n afara grmezii.
46
..4. Compostul. Caracteristici i "alorificare
Prin compost se n[elege un produs ob[inut printr-un proces aerob, termofil, de
descompunere i sintez microbian a substan[elor organice din produsele reziduale, care
con[ine peste 25 % humus relativ stabil format predominant din biomas microbian i
care n continuare este supus unei slabe descompuneri fiind suficient de stabil pentru a nu
se renclzi ori determina probleme de miros sau de nmul[ire a insectelor i are raportul
C:N = 10-15.
..4.1. Caracteristicile fizice ale compostului
Compostul este considerat bun dac are urmtoarele caracteristici:
se prezint ca un produs omogen de culoare brun nchis sau negru;
mirosul este de pmnt reavn fr alte mirosuri neplcute;
mrimea particulelor este mai mic de 1,2 cm;
este un produs stabil (capabil sa fie stocat pentru o perioad rezonabil de timp fr s
i piard eficien[a ca amendament al solului);
nu con[ine semin[e viabile de buruieni;
nu con[ine fitotoxine ori contaminan[i vizibili;
are pH-ul ntre 6,0 7,8.
Dei nu exist standarde curente pentru aprecierea calit[ii compostului, au fost
folosi[i mul[i parametri conven[ionali, inclusiv urmtorii:
- pH 5,5 7,5;
- con[inutul n materie organica;
- sruri solubile (sub 5 mmhos/cm);
- umiditatea (35 55%);
- con[inutul n elemente nutritive;
- mrimea particulelor (1 3 cm);
- capacitatea de nmagazinare a apei;
- densitatea aparenta (sub 600kg/m3);
- stabilitatea.
n general, compostul trebuie sa fie bogat n materie organic, cu con[inut redus de
sruri solubile, s ndeplineasc toate standardele ce reglementeaz utilizarea lui n
agricultur, s nu con[in semin[e de buruieni, s nu aib miros respingtor, sa aib pH-ul
n zona neutr i s aib umiditatea sub 50%.
..4.. Caracteristicile biologice ale compostului
Organismele patogene pot fi prezente n produsele supuse compostrii ceea ce
face ca nsi compostul s poat con[ine agen[i patogeni i s constituie un risc pentru
sntate.
n sistemele de compostare bine conduse temperaturile cele mai mari sunt produse
n stadiul ini[ial, cu descreterea gradat a temperaturii spre sfrit. Aceste temperaturi
ini[iale ridicate sunt de asemenea importante n asigurarea distrugerii tuturor agen[ilor
patogeni i degradrii materialelor grosiere. Cei mai mul[i agen[i patogeni sunt omor[i n
mai pu[in de 3 zile cnd sunt introdui n compost.
n ceea ce privete calitatea biologic, compostul realizat prin fermentare dirijat
este superior celui ob[inut prin fermenta[ie spontan; compostul realizat prin fermenta[ie
dirijat cu biopreparate reprezint i o solu[ie practic pentru evitarea polurii solului,
47
aerului i apelor, prin nlturarea efectelor negative: miros pestilen[ial, focar de rspndire
a agen[ilor patogeni pentru om i animale, datorit acumulrii sau folosirii directe pe sol a
nmolului.
Din punct de vedere biologic cea mai mare importan[ pentru compost o reprezint
gradul de alterare i dezinfectarea.
n func[ie de gradul de alterare se deosebesc diverse tipuri de compost: -
compost proaspt;
- compost maturat.
Compost proaspt - este un compost primar dezinfectat dup alterarea rapid,
alterat, dar nu pan la suportabilitatea totala, din care s-au eliminat componentele grosiere
prin cernere. Compostul proaspt are un con[inut mare de substan[e biodegradabile. n
cazul n care acesta nu este depozitat n condi[ii optime, este prelucrat necorespunztor
sau este umezit se poate ajunge la procesul de putrezire. Pentru compostul proaspt se
recomand un raport carbon - azot n materialul de alterare de la 25 - 30 la 1. Acest raport
C/N reprezint gradul de maturizare a compostului. Cu ct cifra raportului este mai mic
prin eliminarea carbonului oxidat sub form gazoas, cu att este mai mare gradul de
maturizare al alterrii compostului.
Compost maturat - este compostul realizat prin alterare ulterioar pn la capacitatea de
suportabilitate a plantelor. Raportul C/N trebuie s fie clar sub 25/1 (circa 15/1).
Urmtoarele metode ar putea fi folosite pentru aprecierea maturit[ii compostrii:
Consumul de oxigen va avea valori mici n compostul matur.
CO2 respirat va avea valori mici n compostul matur.
Abilitatea de autonclzire va fi coborta n compostul matur.
Poten[ialul redox va avea o valoare mare a raportului oxidare/reducere.
Raportul NO3 / NH3 va avea valori mai mari de 1.
Testul humusului va eviden[ia o propor[ie relativ ridicat a compuilor humusului cu
greutate mica la mare.
Testul de cretere semin[ele de creson (Lepidium sativum), orz, mazre verde ori
ridichi vor germina n compostul matur n timp normal i vor produce plante viguroase i
sntoase;
Testele de nitrat i amoniu valorile nitra[ilor nu vor fi mai mari dect 200 ppm, i nu se
vor putea detecta valori semnificative ale amoniului n compostul matur.
..4.# Caracteristicile chimice ale compostului
Compozi[ia chimic a compostului este n func[ie de compozi[ia chimic a
materialelor supuse compostrii, raportul dintre aceste materiale i modul de desfurare
a procesului de compostare.
Pentru aprecierea calit[ii compostului s-au stabilit limitele de ncrcare cu metale
grele care pot fi folosite ca specifica[ii pentru pia[a pentru orice compost sau amendament
de sol destinat folosirii publice. Dac concentra[iile de metale din compost nu depesc
aceste limite compostul este apreciat ca fiind de calitate ridicat.
Tabelul urmtor prezint valorile pragurilor categoriilor de metale grele n unele tari
din UE.
Tabel .... Ialori limita pentru metale grele )n 2uropa
Tara
Standarde de calitate
,m)"-) .e %u$%t&n'& u%c&t&/ Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn
Austria Bi(.eeu *l&%& 0 1 70 150 07 60 120 500
Belgia 1ini%terul 0)riculturii 15 70 90 1 20 120 300
Danemarca 1ini%terul 0)riculturii 04 - 1000 08 30 120 4000
48
Tara
Standarde de calitate
,m)"-) .e %u$%t&n'& u%c&t&/ Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn
Germania Bi(.eeu 2ip 33 15 100 100 1 50 150 400
Luxemburg 1ini%terul 1e.iului 15 100 100 1 50 150 400
Olanda *l&%& 4*(mp(%t #t&n.&r.5 1 50 60 03 20 100 200
ES (Cata! *l&%& 0 (6r&ft) 2 100 100 1 60 150 400
Suedia 789 cerin'e .e c&lit&te 1 100 100 1 50 100 300
"area Britanie 2*0 in.ic&t(r .e c&lit&te 15 100 200 1 50 150 400
E# :r(puneri .e %tu.ii 13 60 110 045 40 130 400
Germania 0me%tec c(mp(%t .eeu 55 714 274 - 449 513 1570
..4.. Ialorificarea compostului
Compostul nu poate fi utilizat n agricultur dect n stare finit (maturat). Deeurile
proaspt mcinate sunt foarte active i pot fi utilizate, uneori, ca pturi calde pentru
culturile de iarna, sau primvar.
Deeurile prefermentate pot fi satisfctoare din punct de vedere igienic, ns utilizarea lor
imediat este ngrdit de considera[iile de mai sus.
Deeurile transformate n compost maturat sunt apte din punct de vedere igienic i
numai acestea pot fi utilizate n agricultur fr inconveniente de ordin sanitar.
Compostul este bogat n substan[e biodegradabile i nutritive N, P, K, Ca i Mg.
Acesta duce la o ridicare a con[inutului de humus, a capacita[ii de prevenire a eroziunilor,
a activit[ii solului, la o mbunt[ire a structurii pmntului, a controlului cldurii, a apei i
a rezervelor de substan[e nutritive in
pmnt. n cazul solurilor nisipoase compostul mbunt[ete capacitatea de re[inere a
apei i diminueaz uscarea, n cazul solului argilos acesta mrete capacitatea de
permeabilitate a aerului i a apei i reduce prin aceasta splrile de suprafa[. Se mrete
capacitatea de ptrundere i cretere n adncime a rdcinilor i pmntul este afnat.
Compostul este gata de a fi folosit dac temperatura din masa de compostare se
stabilizeaz aproape de cea a mediului ambiant i concentra[ia de oxigen din mijlocul
grmezii rmne la valori de peste 5% pentru cteva zile. Aceste msurtori trebuie fcute
cnd masa de compost are umiditatea cel mult 50% i suficient volum pentru ca nclzirea
s poat aprea. Pentru a se putea aplica culturilor n timpul sezonului de cretere
compostul trebuie sa fie descompus corespunztor. Materia organic cu un raport C:N
ridicat intr n competi[ie cu rdcinile plantelor pentru azotul accesibil din sol.
Microorganismele care mineralizeaz carbonul din materia organic au o afinitate
mai mare pentru azot dect rdcinile plantelor. Acesta poate fi mai duntor cnd se
aplic n jurul plantelor tinere, plantelor ce au fost recent transplantate ori al semin[elor ce
au germinat recent. Plantele crescute n soluri ori vase de ghivece ce au fost amendate cu
material impropriu compostat se opresc din cretere iar butonii florali devin n general mai
galbeni i mor. Problema poate fi corectat uneori prin aplicarea suplimentar de
ngrminte cu azot n momentul aplicrii compostului, simptomele trecnd deseori
neobservate pn ce plantele rmn pipernicite. Tratarea problemei dup apari[ia
simptomelor este n general prea trzie. Compostul are un con[inut ridicat de materie
organic i ajut la refacerea multor propriet[i ale solului care s-au pierdut sau deteriorat
n timpul folosirii. Dei compostul nu este considerat un fertilizant el con[ine elemente
nutritive ce mbunt[esc creterea plantelor. Cnd se folosete n combina[ie cu
fertilizan[ii, compostul ac[ioneaz ca un fertilizant ce asigur plantelor elementele nutritive
necesare pentru o perioad de timp mai lung dect prin aplicarea fertilizan[ilor singuri.
Principalele efecte benefice ale compostului sunt:
mbunt[irea creterii plantelor i a rdcinilor s-a constatat c acolo unde compostul
ia parte la formarea mediului de cultur plantele cresc mai puternic i au o produc[ie mai
49
ridicat; compostul aduce nu numai materie organic i elemente nutritive ci i
microelementele esen[iale necesare creterii plantelor;
reduce viteza de cedare a elementelor nutritive compostul leag elementele nutritive,
asigurnd cedarea i utilizarea lor ntr-o perioad mai lung de timp; fixarea elementelor
nutritive reduce splarea lor ctre apa freatic i de suprafa[a n timpul ploilor;
mbunt[ete porozitatea solului activitatea microbiologic este esen[ial pentru
solurile fertile; microorganismele descompun materia organic i pun la dispozi[ia plantelor
elementele nutritive necesare dar acest lucru se petrece mai bine n solurile poroase,
aerate; aportul ridicat de materie organic conduce la creterea porozit[ii solului;
mbunt[ete capacitatea de nmagazinare pentru ap att prin creterea porozit[ii
solului ct i prin capacitatea compostului de a absorbi apa;
mbunt[ete rezisten[a solului la eroziunea prin ap i vnt prin ameliorarea
caracteristicilor fizice ale solului i creterea mai rapid a plantelor datorit accesibilit[ii
apei i elementelor nutritive; acoperirea mai rapid a terenului reduce eroziunea solului
prin ap i vnt;
reduce bolile plantelor s-a demonstrat c aplicarea compostului inhib inciden[a
bolilor plantelor.
Cercetrile fcute n diverse [ri ca Austria, Olanda, talia, fosta URSS, etc. au
condus la rezultate similare cu cele ob[inute de nstitutul pentru Gospodrie Comunal din
Germania pe 50 de culturi n cmp deschis, care au permis stabilirea urmtoarelor
concluzii:
O ton de compost este echivalent cu o ton de gunoi de grajd;
Compostul plus ngrmnt mineral (N) d recolte cu 5-20 % mai mari dect
ngrmntul cu azot-fosfor-potasiu (NPK);
La utilizarea a 20-50 t pe hectar de compost ce ob[ine o cretere medie a venitului
total cu pn la 50%;
Transportul compostului este mai rentabil pn la o distan[ de circa 20 km pentru
culturi cerealiere i pn la 100 km n legumicultur;
Utilizarea compostului n medie de 30 t pe hectar d o cretere a con[inutului de
azot n sol de 40 kg, de fosfor 10 kg i de potasiu 50 kg;
Eficacitatea compostului orenesc ca ngrmnt crete n cazul terenurilor
irigate;
n pomicultur folosirea compostului are un efect excelent asupra creterii i mrimii
recoltelor.
..5. 1mplasarea staiei de compostare
Tecuci este un municipiu din jude[ul Gala[i, Romnia, cu o suprafa[ de 8676 ha
(de la N la S 8,9 km, iar de la V la E 7,1 km) i o popula[ie de 53.000 locuitori conform
recensmntului din anul 2002.
Este situat ntr-o zon de cmpie, pe malul rului Brlad afluent al rului Siret i pe
malul rului Tecucel, afluent al Brladului. Este un ora mijlociu, cu un comer[ n continu
dezvoltare. Aezat la o rspntie de drumuri vechi comerciale, localitatea s-a dezvoltat n
vatra unei aezri geto-dacice i apoi daco-romane. Atestat nc din 1435, trgul Tecuci
era un important centru de tranzit i de schimb pentru negustorii din [rile de la nordul i
de la vestul Moldovei , ca i pentru cei din regiunile limitrofe. Popula[ia municipiului este n
continu cretere, cu un spor natural de 4,5%. Actualmente, aceasta depete 53.000 de
locuitori i se estimeaz c pn n 2010 va ajunge la 60.000 de locuitori.
50
Oraul are drept vecini spre nord comuna Munteni, spre sud comuna Drgneti,
spre est comuna Matca (2,3 km), iar spre vest la o distan[ de 10 km se afl comuna
Cosmeti.
nstala[ia va fi amplasat n vecintatea municipiului Tecuci, la aproximativ 1,2 km
de la ieirea propriu-zis din ora, dinspre E.
La o distant de 2,7 km de instala[ia de compostare se afl groapa de gunoi a
oraului de unde sunt aduse deeurile colectate selectiv.
..7. 2lemente specifice proteciei mediului
Calitatea apelor
Poluare apei n zona sta[iilor de compostare se poate datora levigatului i apelor
pluviale, ceea ce nu este cazul sta[iei de compostare prezente deoarece cel mai apropiat
ru este la o distanta destul de mare de loca[ia acesteia, iar pentru protec[ia apelor
subterane levigatul este adunat n canale de colectare a levigatului, stocare i repompare
n compost n func[ie de necesita[i (asigurarea nivelului de umiditate optim al compostului).
Excesul de levigat este introdus n sistemul de canalizare, stocat i pompat n re[eaua de
canalizare oreneasc, evacuarea n re[eaua de canalizare oreneasc fcndu-se pe
51
baza unor analize de laborator pentru stabilirea conformit[ii cu cerin[ele legale (NTPA
001/2002 sau 002/2002).
Apele evacuate din incinta sunt:
a) ape pluviale poluate cu substan[e colectate din incinta sta[iei;
b) ape folosite n procesele de produc[ie i care sunt poluate cu substan[e poluante
specifice proceselor de produc[ie (ex. apele care sunt folosite la splarea mijloacelor de
transport, a halelor de produc[ie, etc.).
Apele evacuate din incinta care au intrat n contact cu deeurile primite, deeurile
par[ial tratate, compostul nematurat, apele de splare i apele pluviale colectate de pe
anumite suprafe[e nu pot fi evacuate din incinta fr a fi preepurate.
Sistemul folosit este de colectare, trecere printr-un separator i evacuare n re[eaua
de canalizare oreneasca. Evacuarea n re[eaua de canalizare oreneasca trebuie sa
se fac pe baza unor analize de laborator pentru stabilirea conformit[ii cu cerin[ele legale
(NTPA 001/2002 sau 002/2002).
:gomotul
Echipamentele de lucru (mori, concasoare, site tambur, etc.) pot genera un nivel de
zgomot de peste 90 dB, dar avnd n vedere faptul c instala[ia de compostare este
amplasat la o distan[ destul de mare de ora, acesta nu va afecta activitatea uman din
vecint[i. Totui, msuri pentru reducerea zgomotului vor fi luate, cum ar fi construirea i
exploatarea corespunztoare a zonei-tampon, ntre[inerea corespunztoare a
echipamentelor de lucru, stabilirea unui program de limitare a traficului n incint i n
exterior.
5urttori de germeni infecioi
obolani, oareci, mute, [n[ari i al[i purttori de germeni infec[ioi sunt poten[iali
vizitatori ai unei sta[ii de compostare. Msurile necesare a fi luate sunt pstrarea curat a
incintei i halelor, men[inerea de procese aerobe i temperaturi corespunztoare
proceselor n zonele de compostare i maturare, eliminarea sau astuparea crpturilor sau
deschizturilor din cldiri, containere i zone de depozitare la sta[iile de transfer complet
nchise (aceste masuri reduc ansele de ptrundere a purttorilor de germeni infec[ioi, n
special a oarecilor), luarea unor masuri de ndeprtare a pasrilor, cum ar fi srmele
suspendate care mpiedica pasrile sa intre n sta[ie i eliminarea suprafe[elor orizontale
unde se pot aduna pasrile, ndeprtarea tuturor deeurilor la sfritul fiecrei zile de
lucru, cur[area zilnica a platformelor de descrcare-depozitare, inspec[ii de rutina ale
instala[iilor pentru descoperirea eventualelor habitate pentru purttorii de germeni
infec[ioi i luarea masurilor necesare, iar daca este necesar, apelarea la servicii
specializate.
0ncendii
Dac compostul se usuc i devine prea cald apare pericolul de ardere spontana.
Substan[ele organice din compost pot lua foc instantaneu chiar i la o umiditate de 25-
45%. Msurile mpotriva incendiilor ce urmeaz a fi luate sunt:
- asigurarea unei nl[imi de maxim 3 m a grmezilor de material compostabil pe
durata compostrii;
- men[inerea unei temperaturi n compost de maxim 60
0
C.
Suplimentar fata de aceste masuri specifice procesului de compostare, incinta trebuie
proiectata cu sistem de alimentare i rezervor pentru rezerva de incendiu i drum de acces
rapid a mainilor de interven[ie. O msura suplimentara i foarte importanta este
asigurarea ca pe durata operrii sta[ia nu va deveni, chiar pe termen scurt, un depozit de
uleiuri uzate, de pulberi acumulate n vecintatea echipamentelor de compostare i
condi[ionare i alte materiale inflamabile.
52
!misii atmosferice
Mirosuri
Mirosurile devin mai puternice n perioadele de vreme calda sau ploioasa.
Mirosurile pot fi controlate datorita unor caracteristici de proiectare i func[ionare precum
cele ce urmeaz:
Ca i n cazul reducerii zgomotelor, creterea distantei ntre sursa care degaja
mirosul i receptor reduce efectiv impactul produs;
Observarea direc[iei din care bate vntul n mod obinuit, pentru a stabili orientarea
cldirii i amplasarea ei n raport cu terenurile nvecinate;
Orientarea atenta a cldirii i a uilor de acces astfel nct sa nu afecteze vecinii i
nchiderea ct mai multor ui n timpul orelor de func[ionare;
Crearea unor platforme uor de curtat, inclusiv a unei suprafe[e de beton uor
nclinate, pentru a facilita scurgerea apelor reziduale. Eliminarea intrndurilor, a
colturilor i suprafe[elor perfect plate, care sunt greu de cur[at, i n care se pot
acumula gunoaie;
Sigilarea suprafe[elor din beton sau altor materiale semi-poroase pentru a preveni
absorb[ia mirosurilor;
Minimizarea depozitarii deeurilor n sta[ia de compostare;
ncorporarea unor sisteme de neutralizare a mirosurilor;
nlturarea tuturor deeurilor de pe platforma de descrcare, din buncrele de
alimentare a benzilor transportoare, din buncrul de stocare a refuzului la sfritul
fiecrei zile de lucru, iar apoi cur[area acestor zone;
ncluderea unor bazine, guri de scurgere n podele i sisteme de evacuare, astfel
nct resturile mirositoare sa nu se acumuleze;
Tratarea periodica a sistemelor de scurgere cu substan[e care dezinfecteaz i
neutralizeaz mirosurile;
Refuzul de a accepta anumite deeuri care miros extrem de urt;
Practicarea altor masuri "gospodreti precum cur[irea i dezinfectarea regulata a
containerelor, utilajelor i altor suprafe[e care intra n contact cu deeurile.
Reziduuri antrenate de vnt
Reziduurile antrenate de vnt, din cadrul unei sta[ii de compostare, pot deveni o
sursa de poluare i disconfort pentru zonele locuite nvecinate. Aceste sunt, n principal,
materiale plastice i hrtie n care au fost aduse anumite deeuri i din care mici par[i se
regsesc dup pretratare n materialul compostabil. Aceste reziduuri pot fi controlate prin:
- transportul deeurilor n mijloace de transport acoperite;
- primirea, procesarea i ambalarea materialelor reciclabile n spatii nchise;
- adunarea lor din incinta dup fiecare opera[ie care are loc n spatii deschise.
n zona n care este amplasat oraul vnturile dominante bat dinspre nord i rareori
dinspre vest i sud. Astfel amplasamentul sta[iei de compostare nu va afecta activitatea
uman din vecintate prin miros i eventuale reziduuri antrenate de vnt.
Compui organici volatili (COV)
Compuii organici volatili (ex. benzene, cloroform, tricloretilena) prezint un
poten[ial risc pentru sta[iile de compostare. Aceste substan[e pot apare n sta[ia de
compostare daca anumite deeuri de lemn au fost admise la compostare chiar daca con[in
solven[i i vopseluri.
Combinarea procesului de aerare for[ata, amestecarea deeurilor i temperatura
ridicata poate elibera COV n spatiile de lucru sau/si n atmosfera.
53
Acest proces are loc n perioada de compostare i COV sunt evacua[i n atmosfera fie
direct (compostare n spatii deschise) fie prin sistemele de ventila[ie (compostare n spatii
nchise).
Tehnicile de eliminare sunt foarte costisitoare i este de preferat folosirea unor
masuri de limitare a apari[iei care constau intr-un examen foarte atent la primirea
deeurilor i neacceptarea deeurilor care pot genera, prin tratare, apari[ia de COV.
Emisiile atmosferice ale sta[iilor de compostare sunt cauzate de praful degajat din
deeurile descrcate, depozitate i sortate n instala[ii, gazele de eapament (n special
din motoarele diesel) ale utilajelor mobile precum camioane sau ncrctoare, centrala
termica, etc. Acestea pot fi minimizate prin:
1. Pstrarea curteniei suprafe[elor pavate i a platformelor de descrcare-ncrcare i
asigurarea faptului ca la opera[iile de cur[are a spatiilor betonate se utilizeaz
suficienta apa nct sa nu se antreneze praful;
2. Restric[ionarea accesului vehiculelor pe strzile din cartierele de locuin[e;
3. Alegerea unor utilaje mai pu[in poluante (de ex, prevzute cu catalizatori);
4. Men[inerea motoarelor n stare buna de func[ionare, prin efectuarea reviziilor de
rutina;
5. Cur[irea caroseriilor i a cauciucurilor pentru a evita rspndirea murdriei pe
strzi;
6. ntroducerea unui sistem de filtrare a aerului din halele de compostare, depozitare.
Ialori limit! pentru emisiiCimisii )n atmosfera
Valorile limit pentru emisiile n atmosfera n cazul sta[iilor de compostare ca i n
cazul sta[iilor de sortare i transfer se refera, n principal, la indicatorul pulberi. Conform
prevederilor din O.M. nr. 462/1993 prin care se aproba Condi[iile tehnice privind protec[ia
atmosferei i Norma metodologica privind determinarea emisiilor de poluan[i atmosferici
produi de surse sta[ionare, nivelul emisiilor pentru acest indicator i activitate este de
maxim 50 mg/Nm
3
la evacuarea din sistemul de ventila[ie a halelor de compostare (Anexa
1 articolul 4.1). Analiza poate fi fcuta n mod discontinuu iar metoda de analiza este cea
prevzuta n SREN 13284-1/2002.
O aten[ie deosebita trebuie acordata mirosului, care nu este normat la nivelul
emisiilor dar este normat la nivelul imisiilor, pentru a se evalua impactul asupra zonelor
locuite. Conform prevederilor din STAS 12574/1987 Aer n zonele protejate Condi[ii de
calitate, activitatea din cadrul unei sta[ii de compostare/sta[ii de transfer apare genera
miros neplcut care poate fi analizat sub forma indicatorului metil mercaptan. Valoarea
imisiilor totale pe durata unei zile (concentra[ia maxima admisibila medie de lunga durata
zilnica) nu trebuie sa depeasc 0,00001 mg/m
3
.
Daca n cadrul sta[iei de compostare func[ioneaz o centrala termica, atunci n
func[ie de tipul combustibilul folosit, nivelul maxim de emisii admisibile sunt cele prevzute
n O.M. nr. 462/1993 Anexa 2.
Pentru respectarea condi[iilor impuse la emisii la nivelul halelor de produc[ie, la
indicatorul pulberi, este necesara prevederea unui sistem de reducere a emisiilor din
halele de compostare prin filtrare.
Pentru respectarea condi[iilor impuse la nivelul emisiilor din centralele termice este
necesara folosirea unui tip de combustibil cu un con[inut maxim de sulf de 1% (% masa).
n caz contrar este necesara prevederea de instala[ii de desulfurare a gazelor reziduale de
ardere.
Ialori limita pentru emisii )n ap!
La evacuarea apelor din incinta sta[iei de compostare n re[eaua de canalizare
municipala, trebuie respectate condi[iile prevzute n NTPA 002/2002 iar la evacuarea intr-
un emisar natural respectate condi[iile prevzute n NTPA 001/2002.
54
n general, se considera ca o treapta de preepurare mecanica (separator) poate
asigura ncadrarea indicatorilor de calitate a apelor preepurate n normele solicitate. Este
necesara totui o evaluare preliminara a emisiilor n apa i n func[ie de acesta verificarea
eficientei teoretice a treptei mecanice. Daca nu este suficient se poate introduce i o
treapta de preepurare biologica.
*onitorizarea activitii desfurate n cadrul staiei de compostare este efectuata
de un laborator acreditat, de cel pu[in patru ori pe an.
Bibliografie
Ungureanu C., onel ., Opria-Stnescu P. D., Gruescu V., Gestionarea integrat
a deeurilor municipale, Editura Politehnic, Timioara, 2006;
Duca Gh., ugui T., Managementul deeurilor, Chinu, 2006
Oros V., Drghici C., Managementul deeurilor, Ed. Universit[ii Transilvania, 2002
Bularda Gh., Bularda D., Catrinescu Gh., Reziduuri menajere, stradale i
industriale, Editura Tehnic, Bucureti, 1992;
1tudorei 1.= (aunescu I., Gestiunea deseurilor urbane, Ed. Matrix Rom, Bucuresti,
2002
Ungureanu C., . onel, P.D.Oprisa-Stanescu, Gestionarea integrata a deseurilor
municipale, Ed. Politehnica
http://www.green-report.ro
http://www.ecomagazin.ro
http://www.apmbr.ro
http://www.mmediu.ro
http://www.arpmnv6.ro
http://www.lampero.ro
http://ro.wikipedia.org
http://www.icpa.ro
www.apmbuzau.ro
http://www.referat.ro
http://www.fao.org
http://www.gestiuneadeseurilor.ro
http://www.tehnix.hr
http://www.apmcluj.ro
55