Sunteți pe pagina 1din 0

8.

1 Includerea costurilor de mediu n evaluarea rezultatelor


economice

Notiunea de durabilitate este inclusa n definitia curenta a venitului,
si anume maximul de care un individ sau o natiune se poate lipsi ntr-o
perioada data, fara ca situatia sa se modifice. Astfel spus, venitul nu consta
doar din beneficiile investitiei, plus marimile activului minus diminuarile
activului, ceea ce se poate realiza la nivelul maxim al unei lungi perioade de
consum. Cresterea venitului real se realizeaza prin definitie pe termen lung,
deoarece un consum pe termen scurt nu este contabilizat ca venit.

Sistemele de calcul al performantelor economice nationale (produsul
national brut) si al venitului national (produsul national net) nu tin cont de
deprecierea activelor naturale. Cu toate acestea, reducerea rezervelor
minerale si petroliere, despadurirea si pierderea de sol fertil pot antrena o
marire a costurilor de productie sau o scadere a randamentului. n plus,
aceste sisteme imputa cheltuieli pentru a compensa pagubele ecologice ale
activului cu cele ale pasivului, contribuind astfel la crearea unei iluzii de
sanatate economica. Aceasta iluzie este nsa ntarita atunci cnd aceste
pagube antreneaza o marire a cheltuielilor pentru sanatate si productie, ale
caror totaluri se adauga la veniturile furnizorilor de bunuri si servicii. Pe
scurt, pagubele ecologice pot reduce productia. Sistemele conventionale de


Concluzii
8
ABORDARI ECONOMICE N PROTECTIA MEDIULUI

contabilitate tin cont de acestea atunci cnd se indica o scadere a venitului,
cnd exista o reducere a productiei curente. PNB ul nu ia n considerare
celelalte pagube ecologice. Bogatiile naturale sunt atuuri la contributia
pentru finantarea investitiilor n domeniul industriei, infrastructurii,
educatiei si pentru finantarea altor activitati de dezvoltare care se transforma
n alta forma, n activul existent; nsa sistemele curente de evaluare
economica nu reflecta nicidecum aceasta dezvoltare si, prin urmare, nu
permit sa se judece daca asa-zisa convertire constituie un cstig sau o
pierdere, cu at t mai mult de a le determina importanta. n aceste conditii se
poate vorbi de o tara care merge spre faliment epuizndu-si rezervele
minerale, distrugndu-si padurile, polundu-si apele si atmosfera si care va
afisa, cu toate acestea, un bilant de sanatate economica rasunatoare,
deoarece cifrele PNB-ului si PNN-ului apar excelente. Aceasta distorsiune a
realitatii ntareste doctrina eronata a contradictiei ntre economie si
mediul nconjurator.

Este indispensabil sa se realizeze un nou sistem de evaluare mai
realista a rezultatelor economice nationale.


8.2 Instrumente economice care favorizeaza conservarea
si utilizarea durabila a resurselor

Pot fi avute n vedere diverse instrumente susceptibile a asigura
conservarea si utilizarea durabila a resurselor. Dintre acestea, impozitele
asupra resurselor pot contribui la limitarea cererii. Scopul impozitelor este
acela de a ncuraja utilizarea durabila a resurselor.
Impozitele trebuie sa fie echitabile, usor de modificat si sa contribuie
la orientarea economiei pe cai aflate n conformitate cu interesele societatii.
Cresterea impozitelor este necesara pentru a penaliza comportamentele
indezirabile, cum ar fi acelea de epuizare sau poluare a resurselor.
Impozitele ar trebui sa varieze pentru o astfel de categorie de
produse n functie de impactul lor asupra mediului nconjurator.
Taxele se aplica conform Principiului Consumator/Poluator/ Platitor,
ele jucnd un rol important n reglementarea accesului la resursele comune.
Cresterea nive lului taxelor asupra poluarii ar trebui sa fie superioara
costurilor care ar antrena controlul surselor de poluare, de natura sa-l
convinga pe poluator sa previna poluarea si sa ncurajeze dezvoltarea
tehnologiilor curate.
Stimularea economica si financia ra care ncurajeaza
supraexploatarea resurselor si degradarea mediului nconjurator ar trebui
CONCLUZII

199
suprimate, ele fiind n mod frecvent n conflict cu politica altor sectoare
publice (sanatate, turism, protectia mediului).
Cautiunile si garantiile de executie o alta forma de ncurajare pe
linia protectiei mediului consta n necesitatea unui depozit de cautiuni
pentru activitatea si produsele potential nocive pentru mediul nconjurator,
cautiuni care sunt rambursate odata ce situatia a fost reglata ntr-o maniera
satisfacatoare. Acest sistem poate fi aplicat la fel de bine pentru nivelul
individual ct si la nivelul sectorial, cum ar fi n industrie. Garantia
executiei este un fel de cautiune. Depozitul impus are n vedere garantarea
gestionarii durabile a resurselor, fiind rambursat cnd obiectivele au fost
atinse. Acest depozit poate servi la asigurarea restaurarii zonelor de unde s-
au exploatat minereuri sau pentru activitati industriale puternic poluante
societatile forestiere ar putea varsa un depozit de garantie pentru
rempadurire, rambursabil.
Permisele negociabile autorizatii de poluare sau de utilizare a
resurselor pna la un nivel predeterminat sunt reglementate prin lege si
acordate prin apelarea ofertelor sau pe baza utilizarilor existente.
ntreprinderile au posibilitatea de a cumpara si vinde aceste autorizatii.
Permisele negociabile sunt considerate preferabile masurilor fiscale atunci
cnd este necesar sa se fixeze praguri de emisie sau de utilizare globala. n
termeni generali, acest sistem trebuie sa fie privit ca o masura tranzitorie
privind evitarea unui dezechilibru al economiei, asteptnd aplicarea unor
norme mai severe.
Taxele, impozitele, permisele negociabile, subventiile si alte garantii
de executie i pot impulsiona pe agentii economici n aplicarea normelor
relative ale mediului n maniera cea mai avantajoasa, din punct de vedere al
raportului cost-eficacitate.
Rezultate similare se pot obtine si prin politica de preturi, norme si
subventii. Astfel, preturile ridicate ale energiei, apei si ale materiilor prime
pot determina conservarea resurselor. Pentru a permite unei industrii sa-si
puna la punct tehnologiile respective nainte de intrarea n vigoare a
normelor mai stricte, este util sa se procedeze la o introducere progresiva a
acestor norme.