Sunteți pe pagina 1din 3

PROCES-VERBAL

Nr.__________
al edinei grupului de lucru pentru achiziii al
_____________________________________________
(denumirea autoritii contractante)

privind evaluarea ofertelor de preuri


depuse n cadrul Licitaiei Publice/Limitate Nr._________ din
_______________20__ privind achiziionarea
_______________________________________________________________
(denumirea bunurilor, serviciilor)

Cod CPV: _____________-__


____________20__

__________________________
(locul desfurrii edinei)

Au fost prezeni la edin:


1.

_________________________________________

_______________________________

(Nume, Prenume)

(Funcia n cadrul grupului: preedinte,


membru, secretar, expert, invitat)

2.

_________________________________________

_______________________________

3.

_________________________________________

_______________________________

4.

_________________________________________

_______________________________

5.

_________________________________________

_______________________________

6.

_________________________________________

_______________________________

Au absentat:
1.

_________________________________________

_______________________________

2.

_________________________________________

_______________________________

3.

_________________________________________

_______________________________

Invitai:
1.

_________________________________________

_______________________________

2.

_________________________________________

_______________________________

3.

_________________________________________

_______________________________

ORDINEA DE ZI:
______________________________________________________________________________
(subiectul ce urmeaz a fi discutat: examinarea ofertelor, obiectul achiziiei, Cod CPV)

______________________________________________________________________________

S-A EXAMINAT:
1.

_________________________________________

_______________________________

(numele, prenumele raportorului)

(obiectul de achiziie)

Cod CPV _____________-__


2.

Au fost naintate invitaii la data de _______________20__ urmtorilor ageni economici.


Ca rspuns la anunul Nr. _________, publicat n Buletinul Achiziiilor Publice
Nr.__________ din _______________20__, au fost depuse urmtoarele oferte:
1.

_______________________________________________________________________
(operator economic)

cu oferta _______________________________________________________________
(lista bunurilor sau serviciilor propuse)

Cod CPV: ____________-___, _____________________________________________


(cantitatea/volumul preul)

_______________________________________________________________________
(alte condiii specificate n ofert)

2.

______________________________________________________________________
(operator economic)

cu oferta _______________________________________________________________
(lista bunurilor sau serviciilor propuse)

Cod CPV: ____________-___, _____________________________________________


(cantitatea/volumul preul)

_______________________________________________________________________
(alte condiii specificate n ofert)

3.

_______________________________________________________________________
(operator economic)

cu oferta _______________________________________________________________
(lista bunurilor sau serviciilor propuse)

Cod CPV: ____________-___, _____________________________________________


(cantitatea/volumul preul)

_______________________________________________________________________
(alte condiii specificate n ofert)

Expunerea obieciilor, comentariilor pe marginea ofertelor prezentate:


4.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Toate ofertele prezentate se anexeaz la prezentul proces-verbal.

S-A DECIS:
1.

__________________________________________________________________________
(denumirea ctigtorului procedurii de achiziie)

2.

___________________________________________________ Cod CPV ____________-__


(bunul, serviciul ce se achiziioneaz)

3.

__________________________________________________________________________
(volumul/cantitatea; preul; suma total)

Semnturile membrilor grupului de lucru:


1.
2.

______________________________________
(Nume, Prenume)
______________________________________

____________________
(Semntura)
____________________

3.

______________________________________

____________________

4.

______________________________________

____________________

5.

______________________________________

____________________

6.

______________________________________

____________________

7.

______________________________________

____________________

8.

______________________________________

____________________

9.

______________________________________

____________________

10.

______________________________________

____________________

11.

______________________________________

____________________

12.

______________________________________

____________________