Sunteți pe pagina 1din 9

S.C.GRAND ART S.R.L.

J 06/484/05.05.2008
Str. Principala, nr. 80, Rebra Cod Fiscal: RO 23816580
Bistrita-Nasaud, Romania
Mobil: +40-766-777172
Tel.&Fax: +40-263-360093
Mobil: +40-745-380157
Cont (in lei): RO96 RNCB 0106 0265 9039 0001 Banca Comerciala
Romana Sucursala Judeteana Bistrita
Proiectare, Expertizare, Consulting in Constructii

INVESTITIA:
CENTRU NATIONAL DE PROMOVARE SI INFORMARE TURISTICA NASAUD
FAZA : PT+DE+CS

PROGRAM/RAPORT
PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR PE SANTIER
ARHITECTURA
LUCRAREA:

CENTRU NATIONAL DE PROMOVARE SI INFORMARE TURISTICA

NASAUD

BENEFICIAR:
PRIMARIA ORASULUI NASAUD
PROIECTANT GENERAL:
SC Grand Art SRL
REPREZENTAT DE:
Scurtu Ioan Nicolae
PROIECTANT SPECIALITATE:
REPREZENTAT DE: arh. Bungardean Cristina
EXECUTANT:
REPREZENTAT DE:
In conformitate cu Legea 10/95, privind calitatea in constructii , art. 22, litera e, Ordinul
MLPTL, NR. 31/N/1995, HGR 766/1997 si normativele tehnice in vigoare, se stabileste de
comun acord programul pentru controlul calitatii lucrarilor pe santier:
Nr.
Operatia
ce
se Documentul scris care Cine
Numarul
crt.
controleaza, se verfica se incheie:
intocmeste:
si
data
sau se receptioneaza -PVLA-proces verbal de -IIC jud. BN
actului
calitativ si pentru care se lucrari ascunse
-B-beneficiar
incheiat
intocmesc documentele -PVR-proces verbal de -E-executant
scrise
receptive calitativa
-P-proiectant
-PV-proces verbal
0
1
2
3
4
1
IZOLATII
1.1
Verificare sistem termo la PV.
P+E
fatada
1.2
Verificare
izolare PV.
E.
hidrofuga pardoseli
2
FINISAJE
2.1
Tamplarie
PV.
B+P+E
2.2
Pardoseli reci
PV.
E
2.3
Verificare invelitoare
PV.
E
2.4
Verificare izolatii termice PV.
P+E
planseu peste etaj

S.C.GRAND ART S.R.L.


J 06/484/05.05.2008
Str. Principala, nr. 80, Rebra Cod Fiscal: RO 23816580
Bistrita-Nasaud, Romania
Mobil: +40-766-777172
Tel.&Fax: +40-263-360093
Mobil: +40-745-380157
Cont (in lei): RO96 RNCB 0106 0265 9039 0001 Banca Comerciala
Romana Sucursala Judeteana Bistrita
Proiectare, Expertizare, Consulting in Constructii

Nota :
1. Beneficiarul va complete denumirea si adresa executantului dupa contractarea lucrarii
2. Executantul va informa in timp util, beneficiarul si proiectantul despre receptia sau
autorizarea fiecarei faze
3. Este interzisa continuarea executiei in faza urmatoare, inainte de receptia sau
autorizarea fazei precedente.

BENEFICIAR :

PROIECTANT GENERAL:

PRIMARIA ORASULUI NASAUD

SC GRAND ART SRL

EXECUTANT:

S.C.GRAND ART S.R.L.


J 06/484/05.05.2008
Str. Principala, nr. 80, Rebra Cod Fiscal: RO 23816580
Bistrita-Nasaud, Romania
Mobil: +40-766-777172
Tel.&Fax: +40-263-360093
Mobil: +40-745-380157
Cont (in lei): RO96 RNCB 0106 0265 9039 0001 Banca Comerciala
Romana Sucursala Judeteana Bistrita
Proiectare, Expertizare, Consulting in Constructii

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR


In conformitate cu prevederile Legii 10/1995, normativului C56/2001 si HG 273/94
participantii care concura la realizarea planului de control, a urmaririi executiei, astfel incat
lucrarile executate sa fie conforme cu prevederile si normele in vigoare, iar instalatia
executata sa se incadreze in parametrii normali de performanta, calitate si fiabilitate sunt :
B = BENEFICIARUL ( dirigintele de santier desemnat de acesta)
E = EXECUTANTUL (responsabilul tehnic cu executia)
P = PROIECTANTUL (seful de proiect)
Conform prevederilor Legii nr. 10/95 sectia 3, art. 23D, executantul are obligatia
convocarii factorilor ce participa la verificari cu minim 3 zile inainte de fiecare faza.
Prezenta proiectantului si certificarea de catre acesta a calitatii lucrarilor executate
este obligatorie pentru urmatoarele faze :

Predarea amplasamentului si trasarea lucrarii ( montarea aparatajelor si tuburilor de


protectie)
Ori de cate ori conditiile obiective de pe santier impugn modificarea solutiilor proiectului
La receptia, la terminarea lucrarilor
La receptia punerii in functiune

RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia lucrarilor se va efectua in stricta conformitate cu prevederile Normativelor si
legislatiei in vigoare. Fazele de receptie ale lucrarilor sunt :

Receptia la terminarea lucrarilor


Receptia punerii in functiune
Receptia finala dupa expirarea perioadei de garantie legala

Pe parcursul executiei lucrarilor se vor respecta intocmai prevederile proiectului de


executie, ale standardelor si normativelor in vigoare, ale tehnologiilor modern de executie
pentru materiale.
Inainte de montare, toat ecehipamentele si materialele folosite vor fi inspectate vizual
de catre executant, pentru a putea depista din aceasta faza eventualele defecte, neconcordante
cu nivelul de calitate prescris in certificatele de calitate si conformitate, sau cu prevederile
prezentei documentatii.

S.C.GRAND ART S.R.L.


J 06/484/05.05.2008
Str. Principala, nr. 80, Rebra Cod Fiscal: RO 23816580
Bistrita-Nasaud, Romania
Mobil: +40-766-777172
Tel.&Fax: +40-263-360093
Mobil: +40-745-380157
Cont (in lei): RO96 RNCB 0106 0265 9039 0001 Banca Comerciala
Romana Sucursala Judeteana Bistrita
Proiectare, Expertizare, Consulting in Constructii

Nr.
crt.
1

3
4

Faza de executie

Cine verifica Faza Observatii

Verificarea
caracteristicilor
si
calitatii materialelor puse
in lucru
Verificarea traseelor si
pozitiei
tuburilor
si
dozelor
in
cofraje
inaintea
turnarii
betoanelor
Verificarea prizei de
pamant
Verificarea traseelor si
continuitatii conductelor
si cablurilor electrice
Verificarea
izolatiei
conductelor si cablurilor
electrice
Punerea in stare de
functionare a instalatiei
in vederea receptiei
Receptia la terminarea
lucrarii

B+E

FN

Executantul va prezenta copii


dupa buletinele de calitate a
materialelor

B+E

FN

Se va intocmi PV de lucrari
ascunse

B+E+P

FD

B+E

FN

Se va intocmi PV de lucrari
ascunse
Se va intocmi process verbal cu
specificarea tuturor verificarilor

B+E

FN

Se va intocmi PV cu specificarea
tuturor verificarilor

B+E

FN

Se vor consemna probele efectuate

B+E+P

FN

Se va intocmi PV de receptie

FN = faza normal de executie


FD = faza determinant a executiei

S.C.GRAND ART S.R.L.


J 06/484/05.05.2008
Str. Principala, nr. 80, Rebra Cod Fiscal: RO 23816580
Bistrita-Nasaud, Romania
Mobil: +40-766-777172
Tel.&Fax: +40-263-360093
Mobil: +40-745-380157
Cont (in lei): RO96 RNCB 0106 0265 9039 0001 Banca Comerciala
Romana Sucursala Judeteana Bistrita
Proiectare, Expertizare, Consulting in Constructii

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR


In conformitate cu prevederile Legii 10/1995, normativului C56/2001 si HG 273/94
participantii care concura la realizarea planului de control, a urmaririi executiei, astfel incat
lucrarile executate sa fie conforme cu prevederile si normele in vigoare, iar instalatia
executata sa se incadreze in parametrii normali de performanta, calitate si fiabilitate sunt :
B = BENEFICIARUL ( dirigintele de santier desemnat de acesta)
E = EXECUTANTUL (responsabilul tehnic cu executia)
P = PROIECTANTUL (seful de proiect)
Conform prevederilor Legii nr. 10/95 sectia 3, art. 23D, executantul are obligatia
convocarii factorilor ce participa la verificari cu minim 3 zile inainte de fiecare faza.
Prezenta proiectantului si certificarea de catre acesta a calitatii lucrarilor executate
este obligatorie pentru urmatoarele faze :

Predarea amplasamentului si trasarea lucrarii ( montarea aparatajelor si tuburilor de


protectie)
Ori de cate ori conditiile obiective de pe santier impugn modificarea solutiilor proiectului
La receptia, la terminarea lucrarilor
La receptia punerii in functiune

RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia lucrarilor se va efectua in stricta conformitate cu prevederile Normativelor si
legislatiei in vigoare. Fazele de receptie ale lucrarilor sunt :

Receptia la terminarea lucrarilor


Receptia punerii in functiune
Receptia finala dupa expirarea perioadei de garantie legala

Pe parcursul executiei lucrarilor se vor respecta intocmai prevederile proiectului de


executie, ale standardelor si normativelor in vigoare, ale tehnologiilor moderne de executie
pentru materiale care nu sunt inca asimilate in normativele romanesti cu precizarea ca acestea
trebuie sa fie obtinut in prealabil agrementul tehnic.
Inainte de montare, toate echipamentele si materialele folosite vor fi inspectate vizual
de catre executant, pentru a putea depista din aceasta faza eventualele defecte, neconcordante
cu nivelul de calitate prescris in certificatele de calitate si conformitate sau cu prevederile
prezentei documentatii.

S.C.GRAND ART S.R.L.


J 06/484/05.05.2008
Str. Principala, nr. 80, Rebra Cod Fiscal: RO 23816580
Bistrita-Nasaud, Romania
Mobil: +40-766-777172
Tel.&Fax: +40-263-360093
Mobil: +40-745-380157
Cont (in lei): RO96 RNCB 0106 0265 9039 0001 Banca Comerciala
Romana Sucursala Judeteana Bistrita
Proiectare, Expertizare, Consulting in Constructii

Nr.
crt.
1

Faza de executie

Cine verifica Faza Observatii

Predarea proiectului de B+E


executie
Predarea proiectului de B+E
executie
executantului
lucrarilor de instalatii
Predarea amplasamentului B+E+P

B+E+P

FN

B+E

FN

B+E

FN

B+E+P

FN

Se va intocmi PV de proba de
presiune

B+E+P

FD

Se intocmeste PV

B+E+P

FD

B+E+P

FN

Se intocmeste PV de receptie la
terminarea lucrarilor
Se intocmeste PV de receptie
definitiva

Trasarea pozitiei obiectelor


sanitare,
bateriilor,
accesoriilor si a circuitelor
de distributie apa si
canalizare.
5
Verificarea
caracteristicilor si calitatii
materialelor puse in opera.
6
Montarea
obiectelor
sanitare si a circuitelor de
distributie a apei si
canalizare
7
Proba de etanseizare si
rezistenta la presiune la
rece pentru conducte de
apa si incercarea de
etanseitate
pentru
canalizari
8
Incercarea de functionare
la apa rece, apa calda si
canalizare
9
Receptia la terminarea
lucrarilor
10
Receptia
finala,
dupa
expirarea perioadei de
garantie
FN = faza normala de executie
FD = faza determinanta executiei

FN
FN

FN

Se intocmeste PV de predare a
proiectului de executie
Se va intocmi PV de predare a
proiectului de executie
Se va intocmi PV de predare a
amplasamentului
Se va intocmi proces verbal de
trasare a lucrarii

Executantul va prezenta copii


dupa certificatele de calitate a
materialelor
Se erifica corespondenta intre
proiect si lucrarea realizata

S.C.GRAND ART S.R.L.


J 06/484/05.05.2008
Str. Principala, nr. 80, Rebra Cod Fiscal: RO 23816580
Bistrita-Nasaud, Romania
Mobil: +40-766-777172
Tel.&Fax: +40-263-360093
Mobil: +40-745-380157
Cont (in lei): RO96 RNCB 0106 0265 9039 0001 Banca Comerciala
Romana Sucursala Judeteana Bistrita
Proiectare, Expertizare, Consulting in Constructii

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR


In conformitate cu prevederile Legii 10/1995, normativului C56/85, HG 273/94 si HG
272/95, participantii care concura la realizarea planului de control, a urmaririi executiei,
astfel incat lucrarile executate sa fie conforme cu prevederile si normele in vigoare, iar
instalatia executata sa se incadreze in parametrii normali de performanta, calitate si fiabilitate
sunt :
B = BENEFICIARUL ( dirigintele de santier desemnat de acesta)
E = EXECUTANTUL (responsabilul tehnic cu executia)
P = PROIECTANTUL (seful de proiect)
Conform prevederilor Legii nr. 10/95 sectia 3, art. 23D, executantul are obligatia
convocarii factorilor ce participa la verificari cu minim 3 zile inainte de fiecare faza.
Prezenta proiectantului si certificarea de catre acesta a calitatii lucrarilor executate
este obligatorie pentru urmatoarele faze :

Predarea amplasamentului si trasarea lucrarii ( montarea aparatajelor si tuburilor de


protectie)
Ori de cate ori conditiile obiective de pe santier impugn modificarea solutiilor proiectului
La receptia, la terminarea lucrarilor
La receptia punerii in functiune

Pe parcursul executiei lucrarilor se vor respecta intocmai prevederile proiectului de


executie, ale standardelor si normativelor in vigoare, ale tehnologiilor moderne de executie
pentru materiale care nu sunt inca asimilate in normativele romanesti cu precizarea ca acestea
trebuie sa fie obtinut in prealabil agrementul tehnic.
Inainte de montare, toate echipamentele si materialele folosite vor fi inspectate vizual
de catre executant, pentru a putea depista din aceasta faza eventualele defecte, neconcordante
cu nivelul de calitate prescris in certificatele de calitate si conformitate sau cu prevederile
prezentei documentatii.

S.C.GRAND ART S.R.L.


J 06/484/05.05.2008
Str. Principala, nr. 80, Rebra Cod Fiscal: RO 23816580
Bistrita-Nasaud, Romania
Mobil: +40-766-777172
Tel.&Fax: +40-263-360093
Mobil: +40-745-380157
Cont (in lei): RO96 RNCB 0106 0265 9039 0001 Banca Comerciala
Romana Sucursala Judeteana Bistrita
Proiectare, Expertizare, Consulting in Constructii

Nr. Faza de executie


crt.
1
Trasarea
pozitiei
echipamentelor
si
a
circuitelor de distributie
2
Verificarea caracteristicilor
si calitatii materialelor puse
in opera
3
Montarea echipamentelor si
a circuitelor de distributie
4
Proba de rezistenta si de
etanseitate la rece
5
Proba la cald si de
eficacitate
6
Receptia la terminarea
lucrarilor
7
Receptia
finala,
dupa
expirarea
perioadei
de
garantie

Cine
verifica
B+E+P

Faza Observatii

B+E

FN

B+E

FN

B+E+P

FD

B+E+P

FD

B+E+P

FN

B+E+P

FN

FN

Se intocmeste PV de predare a
amplasamentului si trasare a
lucrarii
Executantul va prezenta copii
dupa certificatele de calitate a
materialelor
Se verifica corespondenta intre
proiect si lucrarea realizata
Se va intocmi proces verbal de
proba de presiune
Se intocmeste proces verbal
Se intocmeste proces verbal de
receptie la terminarea lucrarilor
Se intocmeste proces verbal de
receptie definitiva

FN = faza normala de executie


FD = faza determinanta executiei
Participantii la fazele de urmarire a calitatii lucrarilor vor fi anuntati de catre
executant, fie direct fie prin intermediul beneficiarului.

BISTRITA
Noiembrie 2013
Semnaturile de luare la cunostiinta:

BENEFICIAR
:
ORASULUI NASAUD

EXECUTANT :

PRIMARIA

S.C.GRAND ART S.R.L.


J 06/484/05.05.2008
Str. Principala, nr. 80, Rebra Cod Fiscal: RO 23816580
Bistrita-Nasaud, Romania
Mobil: +40-766-777172
Tel.&Fax: +40-263-360093
Mobil: +40-745-380157
Cont (in lei): RO96 RNCB 0106 0265 9039 0001 Banca Comerciala
Romana Sucursala Judeteana Bistrita
Proiectare, Expertizare, Consulting in Constructii

VIZAT
I.S.C
Directia Regionala in Constructii Nord Vest
DIRECTOR
Denumire lucrare : CENTRU NATIONAL DE PROMOVARE SI INFORMARE TURISTICA NASAUD
Amplasament : loc. NASAUD, jud. Bistrita -Nasaud
Investitor : PRIMARIA ORASULUI NASAUD
Proiectant : SC Grand Art SRL
Proiect nr. : 02/2014
FAZE DETERMINANTE PENTRU REZISTENTA SI STABILITATEA
CONSTRUCTIILOR

1.
2.
3.
4.

Verificarea terenului de fundare si trasare axe la fundatii


Stadiu fizic premergator turnarii betonului la planseu peste parter
Stadiu fizic premergator montarii planseului de lemn
Stadiu fizic premergator montarii invelitorii

Intocmit,

Accept

Proiectant

Investitor/Beneficiar

SC GRAND ART SRL

PRIMARIA ORASULUI NASAUD

D.R.C. NORD-VEST C.C.I.C.L.C.


Propun spre avizare cu participarea ISC la fazele de la punctele :
Inspector de specialitate (nume si prenume ) :
Semnatura/stampila :

Diriginte de santier