Sunteți pe pagina 1din 12

HOTRRE nr.

857 din 24 august 2011 privind stabilirea i sancionarea contraveniilor la normele din domeniul sntii publice EMITENT: GUVERNUL PU !I"#T $N: MONITORUL O I!I"L nr# $%& din & septembrie %'&& %ata intrarii in &ig'ar( : 11 s()t(*+ri( 2011

EXTRAS
!"(# II !ontravenii la normele )enerale de i)ien privind *uncionarea unitilor cu risc pentru sntatea populaiei+ precum i privind con*ormitatea produselor "RT# , -&. !onstituie contravenii i se sancionea/ cu amend de la 0#''' lei la &'#''' lei pentru persoanele *i/ice+ respectiv cu amend de la %'#''' lei la 1'#''' lei pentru persoanele 2uridice urmtoarele *apte3 a. a+s(n,a aut'ri-a,i(i sanitar( de *uncionare pentru obiectivele ce des*oar activiti cu risc pentru starea de sntate a populaiei+ supuse procedurii de autori/are sanitar+ con*orm re)lementrilor le)ale 4n vi)oare5

................................................omis...........................................................
"RT# 1 !onstituie contravenii i se sancionea/ cu amend de la &'#''' lei la %0#''' lei urmtoarele *apte sv6rite de persoanele 2uridice3 a. nerespectarea cerinelor )enerale i speci*ice prev/ute de normele le)ale 4n vi)oare privind .'n/'r*itat(a )r'dus(0'r+ 4n vederea asi)urrii proteciei sntii publice5

...........................................................omis................................................

d. nerespectarea dispo/iiilor le)ale 4n vi)oare privind a&i-ar(a )u+0i.it1,ii produselor+ precum i a campaniilor de in*ormare+ educare i comunicare cu privire la teme care privesc sntatea public "RT# 0 !onstituie contravenie i se sancionea/ cu amend de la 0'' lei la &#''' lei pentru persoanele *i/ice+ respectiv cu amend de la 0#''' lei la &'#''' lei pentru persoanele 2uridice an)a2area i7sau meninerea 4n unitile care des*oar activitate de producie i de comerciali/are a produselor alimentare+ ##########omis#########a )(rs'na0u0ui /1r1 .(rti/i.atu0 d( instruir( pro*esional privind 4nsuirea noiunilor *undamentale de i)ien+ con*orm re)lementrilor le)ale 4n vi)oare# ###########################omis################################ !"(# IV !ontravenii la normele de i)ien re*eritoare la a)r'&i-i'nar(a .u a)1 a populaiei

"RT# 8 !onstituie contravenii i se sancionea/ cu amend de la 1#''' lei la &'#''' lei urmtoarele *apte sv6rite de persoanele 2uridice3 a. ####omis##### b. neasi)urarea meninerii strii de curenie pe 4ntre) teritoriul u/inelor7staiilor de producere a apei pentru consum uman+ at6t 4n cldirile cu di*erite instalaii+ c6t i pe terenul din /ona de protecie sanitar5 c. neremedierea de*icienelor te9nice i ne4ntreinerea salubritii re/ervoarelor de 4nma)a/inare+ a 9idranilor+ staiilor de pompare+ clorinare i a reelelor de distribuie din unitile de producere sau de distribuie a apei pentru consum uman+ inclusiv din interioarele cldirilor de interes public5 d. neanunarea autoritii de sntate public teritoriale despre producerea de avarii 4n cadrul u/inelor sau staiilor de producere a apei pentru consum uman ori despre interveniile la nivelul reelelor de distribuie a apei+ oprirea sau intermitena distribuiei apei 4n reea+ precum i nein*ormarea populaiei despre pro)ramul de *urni/are a apei5 e. nee*ectuarea de ctre productorii7distribuitorii de ap potabil a monitori/rii de control sau e*ectuarea monitori/rii de control de ctre laboratoare ne4nre)istrate la Ministerul :ntii pentru controlul o*icial al calitii apei potabile5 *. neasi)urarea *inanrii monitori/rii de audit al calitii apei potabile de ctre productorii7distribuitorii de ap potabil5 ). neasi)urarea con*ormrii la parametrii de calitate a apei potabile5 9. nesolicitarea de ctre productorii7distribuitorii de ap a acordrii dero)rii prev/ute de le)islaia 4n vi)oare 4n ca/ul 4n care *urni/ea/ o ap a crei calitate nu este con*orm 4n ca/ul unuia sau mai multor parametri c9imici5 i.#########################################omis######### 2. darea 4n consum public ca ap pentru consum uman a apei care nu corespunde condiiilor de potabilitate prev/ute 4n re)lementrile le)ale 4n vi)oare5 ;. e*ectuarea de racorduri+ comunicaii i le)turi ale reelelor de ap pentru consum uman cu oricare alte reele de ap nepotabil5 l. #####omis##### m. nerespectarea msurilor impuse prin prevederile le)ale 4n vi)oare privind prote2area surselor de ap *olosite la producerea apei pentru consum uman+ u/inelor de ap+ re/ervoarelor de 4nma)a/inare+ staiilor de pompare+ de/in*ecie i a reelelor de distribuie5 n. absena de/in*ectantului la intrarea 4n reeaua de distribuie sau la capetele de reea ale sistemelor publice de alimentare cu ap 4n ca/ul 4n care apa *olosit ca surs este o ap de supra*a sau o ap de pro*un/ime care necesit de/in*ecie5

o. nemarcarea vi/ibil a surselor i a reelelor de ap care nu corespund condiiilor de calitate a apei pentru consum uman din incinta unitilor de orice *el i a locurilor publice5 p. nee*ectuarea monitori/rii surselor care asi)ur ap potabil 4n mediul rural e<ploatate 4n sistem local prin prelevare de probe de ap i anali/e de laborator la intervalul decis de ctre autoritatea de sntate public 2udeean# "RT# = !onstituie contravenii i se sancionea/ cu amend de la %#''' lei la 0#''' lei pentru persoanele *i/ice+ respectiv cu amend de la ,#''' lei la =#''' lei pentru persoanele 2uridice urmtoarele *apte3 a. neasi)urarea de ctre persoanele 2uridice care produc sau distribuie a)1 )(ntru .'nsu* u*an a calitii i cantitii apei potabile corespun/toare cerinelor+ stabilite potrivit re)lementrilor le)ale 4n vi)oare+ precum i a transportului i distribuirii acesteia 4n condiii corespun/toare5 ##################omis########################## "RT# > !onstituie contravenii i se sancionea/ cu amend de la ,#''' lei la 8#''' lei urmtoarele *apte sv6rite de persoane 2uridice3 a. neasi)urarea d(-in/(.,i(i (/i.i(nt( a a)(i produse i7sau distribuite populaiei ca ap pentru consum uman+ con*orm re)lementrilor le)ale 4n vi)oare5 b. nee*ectuarea de/in*ectrii corespun/toare a apei pentru primele cantiti de ap distribuite dup o 4ntrerupere 4n distribuie sau 4n una dintre urmtoarele situaii ######################omis##################################### !"(# V !ontravenii la normele de i)ien privind colectarea i 4ndeprtarea re/iduurilor "RT# &% !onstituie contravenii i se sancionea/ cu amend de la &#0'' lei la ,#''' lei pentru persoanele *i/ice+ respectiv cu amend de la %#0'' lei la 0#''' lei pentru persoanele 2uridice urmtoarele *apte3 a. ne4ntreinerea 4n permanent stare de *uncionare i de curenie a instalaiilor sanitare interioare din uniti+ mi2loace de transport i locuine de ctre operatorii economici+ asociaiile de locatari7proprietari sau persoanele *i/ice5 ##################omis################################# "RT# &, !onstituie contravenii i se sancionea/ cu amend de la &#''' lei la %#''' lei pentru persoanele *i/ice+ respectiv cu amend de la %#''' lei la 1#''' lei pentru persoanele 2uridice urmtoarele *apte3 ################omis#################################### (2 n(3ntr(,in(r(a uti0a4(0'r 5i *i40'a.(0'r d( trans)'rt pentru colectarea i transportul re/iduurilor solide i a apelor

u/ate *ecaloid?mena2ere 4n stare permanent de *uncionare prin reparare+ splare i de/in*ecie5 ###########################omis################################## "RT# &1 !onstituie contravenii i se sancionea/ cu amend de la %#''' lei la ,#''' lei pentru persoanele *i/ice+ respectiv cu amend de la ,#''' lei la 0#''' lei pentru persoanele 2uridice urmtoarele *apte3 ########################omis############## b. 4ndeprtarea materialului re/ultat 4n urma vidan2rii+ d(5(uri0'r solide mena2ere+ industriale+ de )ra2d+ de strad+ a cadavrelor de animale i a deeurilor to<ice i periculoase pe alte locuri dec6t cele stabilite de le)islaia 4n vi)oare i prin alte sisteme dec6t cele admise de normele sanitare 4n vi)oare5 c. nerespectarea normelor 4n vi)oare privind .'0(.tar(a6 tratar(a 5i (&a.uar(a a)(0'r u-at( provenite din unitile sanitare+ precum i de la orice uniti care prin speci*icul lor contaminea/ aceste ape5 ##############omis###################### *. 0i)sa d't1rii .u gru) sanitar a locuinelor i a unitilor de orice *el5 #######################omis################## 9. rsp6ndirea neor)ani/at+ direct pe sol sau 4n ba/inele naturale6 a a)(0'r u-at( *(na4(r( 5i industria0( i7sau deversarea acestor ape 4n /ona de protecie sanitar a surselor i instalaiilor centrale de alimentare cu ap5 #####################omis##################### !"(# @ "'ntra&(n,ii 0a n'r*(0( igi(ni.'7sanitar( )(ntru a0i*(nt( 5i 0a n'r*(0( d( igi(n1 )ri&ind )r'du.,ia6 )r(0u.rar(a6 d()'-itar(a6 )1strar(a6 trans)'rtu0 5i d(s/a.(r(a a0i*(nt(0'r "RT# 1& !onstituie contravenii i se sancionea/ cu amend de la &#''' lei la ,#''' lei pentru persoanele *i/ice+ respectiv cu amend de la 0#''' lei la &'#''' lei pentru persoanele 2uridice urmtoarele *apte3 a. utili/area personalului de 4ntreinere a cureniei din ane<ele sanitare i )ospodreti la manipularea+ prelucrarea+ depo/itarea+ transportul sau servirea alimentelor5 b. utili/area ustensilelor de curenie *olosite pentru ane<ele sanitare i )ospodreti la curenia 4n spaiile de producie+ prelucrare+ depo/itare i servire a alimentelor5 c. nee*ectuarea operaiunilor de curenie i7sau de/in*ecie a locurilor de munc+ utila2elor+ ustensilelor+ supra*eelor de lucru i a ambala2elor 4n condiiile stabilite de normele i)ienico?sanitare 4n vi)oare5 d. depo/itarea+ c9iar i provi/orie+ a ambala2elor de transport ale produselor alimentare 4n condiii care pot determina contaminarea sau impuri*icarea acestora5 e. nerespectarea 4n unitile de alimentaie public i colectiv+ 4n ca/ul meselor or)ani/ate+ a obli)aiei de a pstra

c6te o prob din *iecare *el de m6ncare servit timp de 1= de ore 4n spatii *ri)ori*ice+ 4n recipiente curate+ acoperite i etic9etate5 *. neasi)urarea dotrii cu ustensile i utila2e a unitilor de alimentaie colectiv permanente i7sau se/oniere 4n *uncie de natura i volumul unitii de alimentaie5 ). aprovi/ionarea unitilor alimentare de orice *el care produc i7sau prelucrea/ alimente uor alterabile cu cantiti care depesc posibilitile de pstrare i de prelucrare a acestora5 9. neasi)urarea i7sau neutili/area ec9ipamentului de protecie curat i complet pentru personalul care lucrea/ 4n sectoarele de producie+ prelucrare+ depo/itare+ transport i des*acere a alimentelor# "RT# 1% !onstituie contravenii i se sancionea/ cu amend de la ='' lei la &#$'' lei pentru persoanele *i/ice+ respectiv cu amend de la ,#''' lei la $#''' lei pentru persoanele 2uridice urmtoarele *apte3 a. transportarea+ depo/itarea sau e<punerea alimentelor sub *orm de materii prime sau semi*abricate+ 4mpreun cu produse *inite+ care se consum *r prelucrare termic i *r asi)urarea condiiilor corespun/toare pentru *iecare cate)orie5 b. nerespectarea obli)aiei privind veri*icarea /ilnic a strii de i)ien individual i de sntate a an)a2ailor+ neconsemnarea acestei veri*icri+ precum i primirea 4n unitate a an)a2ailor bolnavi sau convalesceni de boli transmisibile5 c. nerespectarea re)ulilor de i)ien individual 4n tot timpul pro)ramului de lucru de ctre personalul din sectorul alimentar5 d. utili/area )9eii preparate din ap nepotabil 4n contact direct cu alimentele 4n scopul pstrrii acestora+ cu e<cepia petelui+ sau 4n scopul servirii buturilor+ con*orm normelor i)ienico?sanitare 4n vi)oare5 e. e*ectuarea transportului alimentelor cu mi2loace de transport i recipiente care nu asi)ur protecia alimentelor 4mpotriva contaminrii+ precum i cu mi2loace de transport neamena2ate i neec9ipate corespun/tor+ con*orm condiiilor speci*ice de pstrare impuse de productor5 *. neasi)urarea i nerespectarea msurilor stabilite de normele 4n vi)oare pentru protecia sanitar a produselor alimentare i consumatorilor la punctele *i<e sau mobile de des*acere stradal a alimentelor i buturilor rcoritoare5 ). e<punerea spre v6n/are sau v6n/area 4n ambala2e de)radate a produselor alimentare preambalate5 9. *olosirea oulor cu coa2 *isurat+ crpat+ nesplate i *r a *i de/in*ectate+ precum i *olosirea oulor de ra 4n laboratoarele i unitile de alimentaie public sau colectiv5 i. neasi)urarea *uncionrii 4n permanen a spaiilor *ri)ori*ice din unitile alimentare+ neasi)urarea controlului i 4nre)istrrii temperaturii 4n aceste spaii i ne4ntreinerea lor prin nee*ectuarea reparaiilor+ revi/iilor i a i)ieni/rii5

2. utili/area de ustensile neadecvate i7sau nei)ieni/ate pentru servirea alimentelor neambalate care se consum *r prelucrare termic5 ;. depo/itarea necorespun/toare a produselor alimentare i a ambala2elor 4n alte spaii dec6t cele prev/ute 4n acest sens5 l. *olosirea vaselor i ustensilelor de buctrie de)radate5 m. nemarcarea vi/ibil a supra*eelor de lucru+ ustensilelor i a spaiilor *ri)ori*ice pentru identi*icarea scopului de *olosire pe tipuri de alimente5 n. neetic9etarea produselor alimentare+ aditivilor+ coloranilor+ suplimentelor alimentare+ alimentelor cu destinaie special+ 4n con*ormitate cu normele 4n vi)oare5 o. comerciali/area produselor alimentare *r declaraie de con*ormitate+ con*orm normelor le)ale 4n vi)oare5 p. plasarea pe pia a produselor alimentare care nu sunt noti*icate Ministerului :ntii+ con*orm normelor speci*ice 4n vi)oare5 A. plasarea pe pia a materialelor care vin 4n contact cu alimentele ori)inare sau e<pediate din !9ina i Bon) Con) care nu respect prevederile Re)ulamentului -UE. nr# %=17%'&& al !omisiei din %% martie %'&& de stabilire a condiiilor speci*ice i a procedurilor detaliate pentru importul de articole de buctrie din material plastic pe ba/ de poliamid i melamin ori)inare sau e<pediate din Republica (opular !9ine/ i din Re)iunea "dministrativ :pecial Bon) Con) a Republicii (opulare !9ine/e5 r. nerespectarea prevederilor le)ale re*eritoare la tipurile de vitamine i minerale care se pot adu)a 4n produsele alimentare5 s. nerespectarea deci/iei de suspendare i restricionare temporar a introducerii pe pia a alimentelor la care s?au adu)at vitamine+ minerale i alte substane+ 4n ca/ul 4n care se constat c acestea dunea/ sntii umane+ con*orm prevederilor Re)ulamentului -!E. nr# &#>%07%''$ al (arlamentului European i al !onsiliului din %' decembrie %''$ privind adaosul de vitamine i minerale+ precum i de anumite substane de alt tip 4n produsele alimentare# "RT# 1, !onstituie contravenii i se sancionea/ cu amend de la &#''' lei i %#''' lei pentru persoanele *i/ice+ respectiv cu amend de la &'#''' lei la %0#''' lei pentru persoanele 2uridice urmtoarele *apte3 a. recepia i introducerea 4n procesul de producie sau de prelucrare a materiilor prime i au<iliare+ semi*abricate sau *inite+ necorespun/toare i *r documentele care atest c sunt si)ure pentru consumul uman5 b. nerespectarea msurilor prev/ute de normele de i)ien 4n vi)oare privind prepararea+ pstrarea+ depo/itarea+ transportul i servirea produselor alimentare5 c. or)ani/area de*icitar a procesului de producie alimentar+ nereali/6ndu?se orientarea *lu<ului te9nolo)ic 4ntr? un sin)ur sens i *avori/6ndu?se 4ncrucirile 4ntre *a/ele salubre i cele insalubre5

d. neasi)urarea dotrii unitilor alimentare cu utila2e i mobilier te9nolo)ic+ *abricate potrivit normelor de i)ien 4n vi)oare i 4ntreinute 4n permanent stare de *uncionare5 e. neasi)urarea 4n unitile de alimentaie public i colectiv a spaiilor i circuitelor *uncionale stabilite prin normele de i)ien 4n vi)oare5 *. neasi)urarea 4n unitile alimentare+ inclusiv 4n cele de alimentaie public i colectiv+ a *uncionrii corecte i permanente a aparaturii de control i de 4nre)istrare a parametrilor care condiionea/ salubritatea prelucrrii i pstrrii materiilor prime+ semi*abricatelor i produselor *inite prin sterili/are+ pasteuri/are+ re*ri)erare+ con)elare i alte proceduri speci*ice5 ). neasi)urarea 4n unitile din sectorul alimentar a apei potabile curente reci i calde 4n cantiti su*iciente pentru acoperirea nevoilor te9nolo)ice i pentru 4ntreinerea cureniei5 9. nee*ectuarea monitori/rii de control a calitii apei potabile *olosite 4n industria alimentar5 i. nee*ectuarea periodic sau dup necesitate a lucrrilor de i)ieni/are i de revi/ie a instalaiilor i utila2elor+ precum i a lucrrilor de recondiionare i de reparare a cldirilor unitilor alimentare5 2. nei/olarea conductelor de canali/are care traversea/ 4ncperile de producie+ preparare+ depo/itare+ servire i des*acere a alimentelor+ ast*el 4nc6t s se previn contaminarea spaiilor alimentare cu ape u/ate+ precum i poluarea mediului 4ncon2urtor5 ;. nee*ectuarea 4n unitile alimentare a operaiunilor de curenie i de/in*ecie+ precum i neasi)urarea dotrii i aprovi/ionrii unitii alimentare cu utila2e+ ustensile i materiale speci*ice pentru curenie i de/in*ecie5 l. re*olosirea veselei+ pa9arelor i a altor materiale de unic *olosin5 m. utili/area la prepararea produselor alimentare+ a buturilor alcoolice i nealcoolice i a produselor culinare a )9eii i a unor surse de ap *r a respecta indicatorii de calitate a apei potabile# "RT# 11 !onstituie contravenii i se sancionea/ cu amend de la %#''' lei la 0#''' lei pentru persoanele *i/ice+ respectiv cu amend de la %'#''' lei la 1'#''' lei pentru persoanele 2uridice urmtoarele *apte3 a. punerea 4n consum a alimentelor care pre/int semne or)anoleptice de alterare evidente+ miros i )ust strine de natura produsului sau pete de muce)ai+ cu e<cepia muce)aiurilor selecionate admise5 b. punerea 4n consum a alimentelor care pre/int semne de in*estare cu para/ii i insecte+ precum i resturi sau semne ale activitii acestora+ cu e<cepia unor produse pentru care sunt prev/ute limite 4n normele de i)ien ori 4n re)lementrile le)ale 4n vi)oare5

c. punerea 4n consum a alimentelor care pre/int semne ale contactului cu ro/toare5 d. punerea 4n consum a alimentelor care pre/int coninut de substane c9imice nepermise sau peste limitele admise de normele de i)ien 4n vi)oare5 e. punerea 4n consum a alimentelor care pre/int coninut de corpi strini+ cu e<cepia ca/urilor 4n care norma prevede o limit ma<im admis5 *. punerea 4n consum a alimentelor care pre/int coninut de micoto<ine peste limitele admise 4n produsele alimentare5 ). nerespectarea criteriilor microbiolo)ice pentru produsele alimentare5 9. recondiionarea produselor alimentare retrase din consum ca *iind necorespun/toare condiiilor de calitate5 i. re*olosirea ca materie prim a preparatelor culinare *inite5 2. *olosirea la prepararea produselor alimentare a in)redientelor i substanelor inter/ise+ precum i utili/area in)redientelor i substanelor peste limitele ma<ime admise stabilite prin re)lementrile le)ale 4n vi)oare5 ;. nedeclararea tuturor in)redientelor pre/ente 4n produsul alimentar# "RT# 10 !onstituie contravenii i se sancionea/ cu amend de la ,#''' lei la 0#''' lei urmtoarele *apte sv6rite de persoanele 2uridice3 a. utili/area ambala2elor+ recipientelor+ ustensilelor i utila2elor care nu sunt 4n per*ect stare de curenie i i)ieni/are sau utili/area unor ast*el de produse pentru alimente+ 4n ca/ul 4n care au *ost *olosite 4n alte scopuri dec6t contactul direct cu alimentele5 b. utili/area la *abricarea ambala2elor sau c9iar la ambalarea produselor alimentare a materialelor care nu respect le)islaia speci*ic 4n vi)oare5 c. utili/area de materiale ce intr 4n contact cu alimentul din material reciclat provenit 4n urma unui proces te9nolo)ic de reciclare neautori/at la nivel comunitar5 d. nee*ectuarea de ctre productor a monitori/rii punctelor critice de control stabilite 4n planul de anali/ a riscurilor prin puncte critice de control al B"!!(+ ne4nre)istrarea datelor obinute i nee*ectuarea msurilor corective privind necon*ormitile aprute 4n *lu<ul te9nolo)ic5 e. neimplementarea bunelor practici de *abricare sau a planului B"!!(+ con*orm re)lementrilor le)ale 4n vi)oare# "RT# 1$ !onstituie contravenii i se sancionea/ cu amend de la ,#''' lei la =#''' lei urmtoarele *apte sv6rite de persoanele 2uridice3 a. utili/area la prepararea suplimentelor alimentare a altor vitamine+ minerale i substane dec6t cele prev/ute 4n le)islaia speci*ic 4n vi)oare5

b. comerciali/area suplimentelor alimentare care nu respect re)lementrile le)ale speci*ice 4n vi)oare5 c. punerea pe pia i comerciali/area de alimente cu adaos de vitamine i minerale i alte substane *r noti*icare# "RT# 18 !onstituie contravenii i se sancionea/ cu amend de la &#0'' lei la %#0'' lei pentru persoanele *i/ice+ respectiv cu amend de la $#''' lei la 0'#''' lei pentru persoanele 2uridice urmtoarele *apte3 a. *olosirea la prepararea produselor alimentare a aditivilor alimentari+ a aromelor alimentare+ a en/imelor alimentare 4n cantiti peste limita admis prev/ut 4n le)islaia 4n vi)oare5 b. *olosirea de aditivi alimentari+ a aromelor alimentare+ a en/imelor alimentare nepermise 4n alimente sau introducerea 4n alte alimente dec6t cele pentru care e<ist re)lementri le)ale 4n vi)oare5 c. lipsa meniunilor i7sau avertismentelor de pe etic9eta aditivilor alimentari privind scopul utili/rii i modul de *olosire a acestora# "RT# 1= -&. !onstituie contravenii i se sancionea/ cu amend de la &#''' lei la %#''' lei pentru persoanele *i/ice+ respectiv cu amend de la 1#''' lei la =#''' lei pentru persoanele 2uridice urmtoarele *apte3 a. tratarea cu radiaii a produselor alimentare neincluse 4n lista produselor alimentare permise a *i tratate prin iradiere5 b. depirea do/elor ma<ime admise de radiaii pentru iradierea produselor alimentare+ precum i iradierea acestora 4n laboratoare nea)reate con*orm le)islaiei le)ale 4n vi)oare5 c. comerciali/area produselor alimentare iradiate peste data durabilitii minime+ stabilit de ctre productor+ sau 4n situaia 4n care aceasta pune 4n pericol sntatea uman5 d. modi*icarea condiiilor care au stat la ba/a emiterii avi/ului pentru plasarea pe pia a produselor alimentare iradiate i nesolicitarea unui nou avi/5 e. nerespectarea re)lementrilor le)ale 4n vi)oare privind etic9etarea produselor alimentare tratate cu radiaii i a celor modi*icate )enetic# -%. !ontraveniile prev/ute la lit# d. se sancionea/ i cu sanciunea complementar const6nd 4n retra)erea avi/ului# ##########################omis################################### !"(# @II !ontravenii la normele de i)ien privind .'ndi,ii0( 5i )r'.(s(0( d( *un.1 !onstituie contravenii i se sancionea/ cu amend de la &#''' lei la 0#''' lei pentru persoanele *i/ice+ respectiv cu amend de la 0#''' lei la &'#''' lei pentru persoanele 2uridice urmtoarele *apte3

a. neasi)urarea de ctre an)a2atori din orice domeniu de activitate+ public i privat+ a e<aminrilor medicale+ prin medicii de medicina muncii+ la an)a2are+ la reluarea muncii+ la sc9imbarea locului de munc i a controlului medical periodic al lucrtorilor+ con*orm re)lementrilor le)ale 4n vi)oare privind suprave)9erea strii de sntate i a e<punerii pro*esionale a tuturor lucrtorilor prin servicii de medicina muncii5 b. meninerea unei persoane 4ntr?un loc de munc pentru care or)anele sanitare au stabilit o contraindicaie medical temporar sau permanent potrivit instruciunilor Ministerului :ntii# "RT# 0, !onstituie contravenii i se sancionea/ cu amend de la ,#''' lei la 0#''' lei pentru persoanele *i/ice+ respectiv cu amend de la 0#''' lei la =#''' lei pentru persoanele 2uridice urmtoarele *apte3 a. nepre/entarea an)a2ailor din unitile de orice *el la e<aminrile medicale periodice+ pro)ramate de an)a2ator 4n colaborare cu medicul de medicina muncii+ potrivit speci*icului *iecrui loc de munc+ con*orm re)lementrilor le)ale 4n vi)oare5 b. depirea 4n /onele de munc a limitelor ma<im admise pentru microclimat+ stabilite prin normele le)ale 4n vi)oare+ cu e<cepia ca/urilor prev/ute de le)islaia 4n vi)oare+ 4n absena msurilor de protecie individual i colectiv adecvate5 c. depirea 4n /onele de munc a limitelor admise pentru /)omote i vibraii+ con*orm prevederilor le)ale 4n vi)oare5 d. neaplicarea de ctre persoanele 2uridice a msurilor pentru prote2area an)a2ailor care lucrea/ 4n aer liber 4n condiii meteorolo)ice ne*avorabile+ con*orm prevederilor le)ale 4n vi)oare5 e. nerespectarea de ctre persoanele 2uridice a condiiilor de iluminare a locurilor de munc+ con*orm prevederilor le)ale 4n vi)oare5 *. neasi)urarea i neacordarea de ctre persoanele 2uridice a materialelor i)ienico?sanitare 4n cantiti su*iciente i 4n concordan cu speci*icul locului de munc+ 4n scopul asi)urrii i)ienei personale5 ). neasi)urarea i neacordarea de ctre persoanele 2uridice i *i/ice a ec9ipamentului individual de protecie pentru personalul e<pus riscurilor de accidentare i de 4mbolnvire pro*esional5 9. neasi)urarea i nereali/area condiiilor de 4ntreinere a ec9ipamentului individual de protecie+ precum i nepurtarea acestui ec9ipament 4n ca/ul 4n care este corect acordat i 4n stare de *uncionare sau utili/area acestuia 4n alte scopuri sau condiii dec6t cele prev/ute prin le)e5 i. nee*ectuarea i nerespectarea de ctre medicul de medicina muncii a normelor 4n vi)oare privind e<aminrile medicale necesare 4n vederea an)a2rii+ controalele medicale periodice i investi)aiile suplimentare *a de e<amenul clinic )eneral

pentru persoanele e<puse la *actori nocivi pro*esionali 4n con*ormitate cu le)islaia speci*ic 4n vi)oare5 2. nerespectarea recomandrilor medicale ca urmare a e<aminrilor medicale la an)a2are i a controalelor medicale periodice5 ;. neanunarea la autoritatea de sntate public teritorial a ca/urilor de boli pro*esionale acute i a into<icaiilor pro*esionale acute de ctre conducerile unitilor de orice *el5 l. nerespectarea le)islaiei 4n vi)oare privind semnalarea+ cercetarea+ declararea+ con*irmarea+ 4nre)istrarea+ raportarea i evidena bolilor pro*esionale+ precum i a celorlali indicatori care de*inesc morbiditatea pro*esional5 m. nerespectarea re)lementrilor le)ale 4n vi)oare privind munca 4n sc9imburi+ a timpului de munc+ a re)imului pau/elor+ lu6nd 4n considerare e<istena unor *actori de risc 4n mediul de munc i capacitatea de adaptare a salariailor5 n. an)a2area unor persoane 4n locuri de munc 4n care e<ist riscul de transmitere a unor boli+ precum sectorul alimentar+ /oote9nic+ instalaii de alimentare cu ap potabil+ colectiviti de copii i alte uniti de interes public+ *r respectarea normelor 4n vi)oare5 o. neaplicarea msurilor speciale de protecie a te)umentului i a mucoaselor pentru substanele ce pot ptrunde 4n or)anism prin te)ument i mucoase intacte5 p. neinstruirea personalului de ctre conductorii unitilor 4n vederea cunoaterii riscurilor pro*esionale i a prevenirii 4mbolnvirilor cau/ate de no<ele e<istente la locurile de munc5 A. neacordarea alimentaiei suplimentare+ potrivit le)ii+ de ctre persoanele 2uridice i *i/ice salariailor care lucrea/ 4n locuri de munc 4n condiii )rele i vtmtoare5 r. reparti/area *emeilor )ravide 4n locuri de munc cu e<punere la unele substane c9imice to<ice+ la trepidaii+ radiaii nucleare+ ridicare i purtare de )reuti+ ortostatism prelun)it i /)omot industrial la valori care pot produce e*ecte otice5 s. e<punerea salariailor la substane *oarte periculoase+ notate cu indicativul p+ i neaplicarea msurilor speciale de protecie 4mpotriva substanelor canceri)ene i potenial canceri)ene+ e<punerea lucrtorilor la a)eni biolo)ici care pot produce 4mbolnviri pro*esionale i7sau le)ate de pro*esiune i neaplicarea msurilor speciale de protecie 4mpotriva acestora5 . nerespectarea de ctre conducerile unitilor cu orice pro*il de activitate a msurilor prescrise de or)anele medicale competente 4n scopul pstrrii capacitii de munc i al prevenirii 4mbolnvirilor pro*esionale5 t. neasi)urarea monitori/rii condiiilor de mediu 4n locurile de munc periculoase+ )rele sau nocive de ctre persoanele 2uridice care dein ast*el de locuri de munc+ prin laboratoare acreditate5 . neimplementarea msurilor pentru asi)urarea securitii i asi)urarea sntii lucrtorilor pe ba/a principiilor )enerale de prevenire3 evitarea riscurilor+ evaluarea riscurilor care nu

pot *i evitate+ combaterea riscurilor la surs+ adaptarea la pro)resul te9nic+ de/voltarea unei politici de prevenire coerente5 u. nerespectarea msurilor i termenelor ce se impun an)a2atorului con*orm le)islaiei le)ale privind sntatea i securitatea lucrtorilor5 v. neasi)urarea trusei de prim a2utor+ dotat con*orm baremului cuprins 4n le)islaia sanitar 4n vi)oare i 4n termen de valabilitate5 D. neasi)urarea de ctre conductorii de uniti a ane<elor social?sanitare necesare+ aran2ate potrivit speci*icului *iecrui loc de munc i dotate corespun/tor normelor le)ale 4n vi)oare# "RT# 01 !onstituie contravenii i se sancionea/ cu amend de la 0#''' lei la &'#''' lei urmtoarele *apte sv6rite de persoanele 2uridice3 a. depirea concentraiilor ma<ime admise pentru )a/e+ vapori i pulberi 4n atmos*era /onelor de munc stabilite prin normele 4n vi)oare+ precum i utili/area unor substane sau procedee te9nolo)ice inter/ise prin dispo/iii le)ale+ 4n absena msurilor de protecie individual i colectiv adecvate5 b. neasi)urarea de ctre operatorii economici a msurilor privind suprave)9erea sntii lucrtorilor pentru e*ectuarea unor e<aminri medicale complete ale an)a2ailor 4n mediu cu no<e+ con*orm le)ii5 c. re*u/ul conductorilor unitilor de a semna procesul? verbal privind cercetarea ca/ului de boala pro*esional 4ntocmit+ con*orm prevederilor le)ale 4n vi)oare+ de ctre medicul specialist de medicina muncii# #######################omis####################### !"(# @IV !ontravenii la normele de i)ien privind in/(star(a .u ins(.t( &(.t'ar( 5i .u r'-1t'ar(6 precum i la normele privind r(gi*u0 )r'dus(0'r +i'.id( "RT# 08 !onstituie contravenii i se sancionea/ cu amend de la ,#''' lei la =#''' lei urmtoarele *apte sv6rite de persoanele 2uridice3 a. neaplicarea msurilor de prevenire i combatere a insectelor i ro/toarelor vectoare 4n uniti de orice tip de ctre deintorii acestora5 b. nerespectarea ritmicitii aciunilor de combatere a insectelor i ro/toarelor vectoare i productoare de discon*ort 4n uniti de orice tip# ######################omis######################## "RT# $$ (re/enta 9otr6re intr 4n vi)oare la &' /ile de la data publicrii acesteia 4n Monitorul O*icial al Rom6niei+ (artea I#