Sunteți pe pagina 1din 9

ENIGMA OTILIEI

Romanul ENIGMA OTILIEI a aparut in anul n 1938 (n dou volume ! Eni"ma Otiliei # 1938 (al doilea roman al lui Geor"e $line%&u' dup ($artea nun)ii* &on%tituie o revenire la +ormula o,ie&tiv de roman' la metoda ,al-a&ian! Romanul lui $line%&u devine a%t+el unul polemi&' repli& literar la &ultivarea a%idu n epo& a +ormulei prou%tiene' dar .i o ilu%trare a &on&ep)iei %ale de%pre &urente literare! /rin romanele lui' $line%&u dep.e.te reali%mul &la%i&' &reea- &ara&tere dominate de o %in"ur tr%tur de+initorie' reali-0nd tipolo"ii (avarul' arivi%tul ' moderni-ea- te1ni&a narativ' +olo%e.te detaliul n de%&rieri ar1ite&turale .i n anali-a per%ona2elor' n%&riindu#%e a%t+el n reali%mul %e&olului al 3l3#lea' &u trimitere &ert &tre &rea)ia lui 4al-a&! A In+luen)e ,al-a&iene in romanul lui Geor"e $aline%&u 1 4al-a&iani%mul e%te pre-ent n 5Eni"ma Oliliei6 prin tema romanului' &are ilu%trea- via)a ,ur"1e-iei ,u&ure.tene de la n&eputul %e&olului al 33#lea' %o&ietate de"radat %u, puterea mi%ti+i&atoare a ,anului' ntrea"a a&)iune a romanului &on%truindu#%e n 2urul averii lui mo. $o%ta&1e Giur"iuveanu! &are &on&entrea- +aptele .i rea&)iile tuturor &elorlalte per%ona2e' intere%ate mai mult %au mai pu)in de mo.tenire! $on+orm tipolo"iei lui 4al-a& ,anii' averea au putere di%tru"toare a%upra eti&ii unei %o&iet)i' a+irm0nd7 58eul la &are %e n&1in to)i e%te ,anul5! 9 Ideea paternit)ii e%te nu&leul epi& al romanului' +apt &on+irmat de $line%&u n%u.i' &are#.i intitula%e ini)ial romanul 5/rin)ii Otiliei5! Ideea paternit)ii e%te' de a%emenea' de in+luen) ,al-a&ian' preluat pro,a,il din romanul 5Mo. Goriot5' n &are de"radarea rela)iilor din &adrul unei +amilii du&e' +r putin) de t"ada' la de"radarea ntre"ii %o&iet)i! Rela)ia +amiliala a A"laei &u +ratele ei' $o%ta&1e' %e de"radea- pro+und din &au-a averii a&e%tuia' di%tru"0nd ori&e %entimente +raterne ntre &ei doi! Auri&a .i#ar dori o +amilie' dar deoare&e &on&ep)ia %a e%te &omplet +al%' nu reu.e.te %#.i ntemeie-e un &min! :e a%emenea' rela)iile din &adrul +amiliei Tulea %unt total de"radate! A"lae %tp0ne.te &u autoritate di%tru"toare de%tinele &opiilor ei' iar ;imion' &a tata .i &a %o)' e%te total neavenit' in&apa,il .i neputin&io% de a +i un 5&ap de +amilie5!

3 Tipolo"ia per%ona2elor e%te &on%truit arti%ti& de $line%&u' prin a&eea & +ie&are erou al romanului e%te dominat de o tr%tur de &ara&ter puterni&' de+inindu#1 n e%en)a %a moral! $o%ta&1e Giur"iuveanu e%te tipul avarului' ;tani& Ru)iu e%te tipul parvenitului de%&endent al lui :inu /turi&' iar dema"o"ia %e n%&rie n de%&enden)a lui Nae $a)aven&u' A"lae e%te 5,a,a a,%olut5' Titi # tipul retardatului' <eli= e%te de+init de autor &a 5martor .i a&tor5' iar Otilia' +emeia eni"mati&! > Te1ni&a detaliului %e re+era la in&adrarea a&tiunii n timp .i %pa)iu (5ntr#o %ear' de la n&eputul lui iulie 19?9' &u pu)in nainte de orele -e&e' (!!! n %trada Antim' venind din%pre %trada ;+in)ii Apo%toli!!!5 ' de%&rierea &a%ei lui $o%ta&1e Giur"iuveanu (5-idria era &rpat .i %&oro2it (!!! un "rila2 nalt .i "reoi ru"init .i &-ut pu)in pe %pate!!!5 &reea- atmo%+era n &are %e vor derula de%tinele per%ona2elor' dar ar& .i impli&a)ii $ara&terolo"i&e pentru proprietar! $onturarea per%ona2elor %e ,a-ea-' de a%emenea pe +olo%irea detaliului at0t pentru de%&rierea +i-ionomiei a&e%tora &0t .i pentru de%&rierea &oa+urei' a m,r&mintei' a "e%turilor' a tim,rului vo&ii' &on%truind per%ona2ul n totalitate' +i-i&' moral .i n mi.&are7 5Era un om &am de vreo &in&i-e&i de ani! oare&um volumino%' totu.i evit0nd impre%ia de e=&e%' &rno% la +a) .i rumen & un ne"u%tor' n% ele"ant prin +ine)ea pielii .i tietura en"le-ea%& a mu%t)ii &runte! /rul rar dar ,ine ale% ntr#o &rare &are mer"ea din mi2lo&ul +run)ii p0n la &eala' lan)ul "reu de aur &u ,relo& la ve%t' 1ainele de %to+a +in' par+umul di%&ret n &are intra .i o nuan) de ta,a&' toate a&e%tea reparau &u de%v0r.ire' n apropiere' nea2un%urile v0r%tei .i ale &orpolen)ei5 (de%&rierea lui /a%&alopol' prin o&1ii lui <eli= ! Elementele romanti&e %e adau"a &elor ,al-a&iene' prin &ateva tra%aturi evidente7 +olo%irea antite-ei in &ara&teri-area unor per%ona2e' <eli= &u Titi' Otilia &u Auri&a' mo%! $o%ta&1e &u /a%&alopol' %e opun prin tra%aturile e%entiale7 inteli"enta' am,itie' +rumu%ete' deli&atete' +arme&' "enero-itate' in antite-a &u de,ilitatea mintala' apatia' uratenia' a&reala' rautatea' invidia' avaritia@ de%&rierea naturii ura"anului intr#un re"i%tru +anta%ti&' de%&rierea &a%ei ve&1i' para"inite' &u %&ari &are %&artaie' &u "iur"iuvele %&oro2ite amintind de &a%a lui :ioni% din nuvela emine%&iana@ motivul 5or+anului5' evidentiat in roman prin <eli= %i Otilia' %upu%i # din a&ea%ta &au-a # rautatilor inveninate ale &lanului Tulea@ Elementele reali%te %unt evidentiate in roman prin7 tema &are re+le&ta %tadiul %o&ietatii ,ur"1e-e in plina de"radare morala %u, puterea mi%ti+i&atoare a ,anului' &aruia 5i %e in&1ina toti5@

per%ona2ele %unt tipi&e' luate din realitatea ori&arei %o&ietati' tipuri umane %pe&i+i&e' determinate %o&ial in raport &u mediul! (N!<ilimon' I!L!$ara"iale @ Elemente ale &la%i&i%mului reie% mai ale% din7 %imetria romanului' &are in&epe &u o ima"ine de-olanta a &a%ei lui $o%ta&1e Giur"iuveanu %i %e termina &u a&eea%i ima"ine lu"u,ra7 5Ai&i nu %ta nimeni5@ per%ona2ele %unt &ara&tere &on%truite pe o dominanta p%i1i&a7 $o%ta&1e Giur"iuveanu A avaritia' Leonida /a%&alopol # no,letea %u+letea%&a' ;tani&a Ratiu # arivi%mul %i dema"o"ia' A"lae # rautatea %i invidia et&!@ Romanul 5Eni"ma Otiliei5 de Geor"e $aline%&u intrune%te a%adar %piritul &la%i& ,al-a&ian' &u elemente de +a&tura romanti&a %i &u tra%aturi puterni&e ale romanului modern' reali%t %i o,ie&tiv prin intro%pe&tia %i lu&iditatea anali-ei p%i1olo"i&e a per%ona2elor' din &are %e de%prind p%i1olo"ii derutante (Otilia ' de"radari p%i1i&e &a alienarea' %enilitatea (;imion ' &on%e&intele ereditatii (Auri&a o mo%tene%te pe A"lae' iar Titi pe ;imion ' &on%tituindu#%e intr#o &reatie +undamentala a literaturii romane! ;emni+i&a)ia titlului! Olilia e%te un per%ona2 tipi& de +eminitate eni"mati&a pentru toate per%ona2ele romanului! ;u,ie&tivi%mul &u &are e%te privit din mai multe un"1iuri de vedere +oarte di+erite' a%o&ia- in mod +eri&it puritatea &u +arme&ul natural al v0r%tei' Otilia +iind de o tul,uratoare %erio-itate %au -vapaiata &a o +etita' &eea &e da o +a%&inatie &u&eritoare per%ona2ului! Ame%te&ul teri,ilelor &opilarii' al pla&erilor de a aler"a de%&ulta prin iar,a &u %erio-itatea %i ratiunea re&e prin &are 2ude&a %i e=pli&a impo%i,ilitatea maria2ului dintre ea %i <eli= nedumere%te %i +a%&inea-a! A&ea%ta 5eni"ma a Otiliei5 %e na%te mai ale% in mintea lui <eli=' &are nu poate da e=pli&atii plau-i,ile pentru &omportamentul +etei' &e ramane pana la %+ar%itul romanului o tul,uratoare intru&1ipare a naturii &ontradi&torii a %u+letului +eminin! Indra"o%tit total de Otilia' /a%&alopol o admira %i o intele"e' dar ni&i el nu poate de%&i+ra in pro+un-ime rea&tiile %i "andurile +etei' &on+irmandu#i lui <eli= in +inalul romanului7 5A +o%t o +ata deli&ioa%a' dar &iudata! /entru mine e o eni"ma5! - rezumat Felix Sima,un tnr de 18 ani,vine n Bucureti la unchiul su Costache Giur iuveanu !entru a urma Facultatea de medicin"#$uns la adresa indicat %tilia,!u!ila &tranului,l invit n cas unde cunote mem&rii 'amiliei( matua # lae,unchiul Simion i co!iii acestora )iti",#urica ,%lim!ia, inerele Stanic *a+iu !recum i !rietenul de 'amilie ,eonida -ascalo!ol"

A doua -i Otilia i arat lo&uin)a' el remar& +elul 2u&u. al +etei .i e%te %urprin% &and "a%e.te o %&ri%oare adre%at a&e%teia' pe numele Otilia Mar&ule%&u!<ata e%te ravnit de Leonida /a%&alopol .i invidiat de to)i mem,rii +amiliei Tulea! <eli=' &urio% de eni"ma numelui Mr&ule%&u de%&oper %oarta Otiliei &are nu e%te &u mult di+erit de a %a! <ata a rma% or+an de mi& .i e%te &re%&ut de tatl %u vitre"' mo. $o%ta&1e!/a%&alopol a &uno%&ut#o pe mama Otiliei .i de atun&i i#a a2utat +oarte mult' Otilia purtandu#i o %tim deo%e,it!Ru"at de A"lae'<eli= l meditea-a pe Titi &are a rma% &ori"ent'.i in a&e%te impre2urari %ora %a Auri&a %e ata%ea-a de tanar! El'n%' %e %imte tot mai atra% de Otilia pe &are o admir .i &u &are petre&e din &e n &e mai mult timp!Bede n% n /a%&alopol un rival!La n&eputul lunii au"u%t' Olimpia' &el mai mare &opil al A"laei .i +a&e apari)ia a&a% mpreun &u ;tni&' &on&u,inul ei' &u &are are un &opil! ;imion nu#.i re&unoa%te +ii&a .i re+u- %#i dea o &a% de lo&uit .i -e%trea %a!;tni&' prin min&iuni .i %&ri%ori adre%ate domnului /a%&alopol &um & %e mpu.&' reu.e.te % %tr0n" &eva ,ani de la to)i .i %#l nduple&e pe ;imion &u motivarea & mai are &0teva luni de trit'%#i dea -e%trea Olimpiei!La invitatia lui /a%&alopol'<eli= %i Otilia %e du& la mo.ia a&e%tuia'unde tinerii pro+ita de timpul petre&ut impreuna'iar dup dou %ptm0ni revin a&a%!Cntre timp' +iul Olimpiei .i al lui ;tni&' Aurel Ra)iu' moare' iar tatl nduio.at i pu,li& n -iar de&e%ul amintind toate rudele' n %peran)a de a o,)ine &0t mai mult %pri2in +inan&iar!;tni& e%te intere%at de averea lui mo. $o%ta&1e .i n a&e%t %&op l adu&e pe un oare&are do&tor Ba%iliade pentru a#i pune dia"no%ti&ul & e%te ,olnav! ;in"urul &are de%&oper planul e%te /a%&alopol' .i#l averti-ea-a pe ,tr0n!Cntre <eli= .i Otilia %e &lde.te o rela)ie de pro+und prietenie .i ata.ament! <eli= i mrturi%e.te iu,irea' iar Otilia pare .i ea nduio.at'n% prive.te totul n mod &opilre%&!Gri2a %a pentru <eli= pare mai mult a unei %urori!Ru.inat' <eli= .i pune pe 10rtie toate %entimentele %ale' trimitandu#i Otilei %&ri%oarea' n% ea nu#i d ni&i un r%pun%!Cntr#un moment de "elo-ie' <eli= o roa" pe Otilia % nu %e mai nt0lnea%& &u /a%&alopol' n% tot el' invitat de a&e%ta la el a&a%' .i d %eama de "re.eala +&ut +a) de Otilia!Cn &a% di%&u)iile de%pre adop)ia Otiliei de &tre mo. $o%ta&1e de&lan.ea- un nou val &u %&andaluri din partea A"laei! Cn &ele din urm +ata i &ere lui mo. $o%ta&1e % nu nto&mea%& +ormalitatile de adoptie %i plea& &u /a%&alopol la mo.ie' %pre %urprinderea lui <eli=' &are rm0ne de-am"it!El %e re+u"ia- n ,ra)ele unei &urte-ane Geor"eta!<eli= are o&a-ia %#l &unoa%& pe Dei%%mann' un &ole" de +a&ultate &are#i tre-e.te pa%iuni ne,nuite pentru poe-ie! :i%&u)iile avute &u a&e%ta i de-vluie %itua)ia material di+i&il a %tudentului' dar .i %piritul pra&ti& al a&e%tuia' &are +a&e in2e&)ii .i &on%ult di+erite per%oane pentru a#.i ntre)ine +ra)ii .i %urorile!$ina la re%taurantul domnului Ior"u n &in%tea aniver%rii +ii&ei %ale minore i reune%& la a&eea.i ma% pe Geor"eta &u "eneralul' pe ;tni&' Olimpia' A"lae' Titi' <eli= .i mo. $o%ta&1e! A"lae pare +oarte intere%at de viitorul

+ii&ei &elor dou "a-ele n %peran)a & o va &%tori &u Titi' n timp &e <eli= %e %imte din &e n &e mai 2i"nit de purtrile Geor"etei!La n&eput' dup o u.oar &ri-' +amilia Tulea i"nor purtrile lui ;imion' &are n&epu%e % aiure-e' n% v-0nd & %itua)ia devine in%uporta,il' A"lae a2utat de ;tni& .i de Dei%%mann l du& la un %anatoriu! Titi %e a+l n &entrul aten)iei pentru A"lae &are urmre.te %#l n%oare &0t mai ,ine %pre de-am"irea Auri&1ii .i a Olimpiei!O nepoat a %a de 1E ani pe nume Lili .i mani+e%t dorin)a de a %e &%tori' iar ;tni& l re&omand tatlui a&e%teia pe <eli= ;ima' n %pe&ial pentru & dorea a adu&e n r0ndurile +amiliei %ale .i oameni &ul)i!<eli= vi%ea- & Otilia &0nt la pian' n% %pre %urprinderea %a totul pare a +i realitate!Rev-0ndu#%e' &ei doi pove%te%& ndelun"'n timp &e <eli= %e %imte tot mai atra% de Otilia .i de %&1im,area a&e%teia!Mo. $o%ta&1e are planurile %ale &u &ei doi tineri n&ep0nd % adune materiale de &on%tru&)ii pentru o &a% unde &ei doi' <eli= .i Otilia aveau % %tea dup moartea %a!;tni& i +a&e &uno.tin) lui <eli= &u Lili %pre %uprarea lui Titi &are e%te atra% de +at .i nu n)ele"e de &e toate %unt atra%e de ,iatul do&torului ;ima!:in &au-a unei u.oare in%ola)ii .i a e+ortului' mo. $o%ta&1e are un ata&' n urma &ruia toat +amilia Tulea .i petre&e dou -ile n &a%a ,tr0nului i"nor0nd ,oala a&e%tuia! /a%&alopol adu&e un do&tor avi-at' pro+e%or la univer%itate' &are re&omand mult lini.te .i odi1n ,olnavului!Mo. $o%ta&1e %e n%nto.e.te .i i alun" din &a% pe to)i &ei din +amilia Tulea +iind de a&ord &u propunerea lui /a%&alopol de a de%&1ide un &ont n ,an& pe numele Otiliei &u %uma de 3????? lei' n% nu#i d ,anii' n&re-0ndu#%e n %ntatea %a! Mo.ierul de%&1ide &ontul .i depune n el 1????? lei pe numele Otiliei!:up in+ar&t mo. $o%ta&1e devine din &e n &e mai %periat de moarte' la a&ea%ta &ontri,uind .i ;tni& &are i pove%tea tot +elul de nenoro&iri!$on%ult di+eri)i do&tori' urmea- &1iar un tratament &1etuind ,ani pe medi&amente .i invit .i preo)ii %#i %+in)ea%& &a%a! Binde apoi anumite imo,ile .i adu&e n &a% o mena2er pe nume /aulina' dar &are nu %t mult pentru & ,tr0nul i de%&oper intere%ul +a) de averea %a!Auri&a %e %povede.te preotului Fui&' mrturi%indu#i dorin)a de a %e &%tori &u un evreu .i anume &u Dei%%emann'iar ;tni& o ndeamn pe Otilia %#l &onvin" pe <eli= % %e &%torea%& &u Lili!Mo. $o%ta&1e ii druie.te lui /a%&alopol 1????? lei pentru Otilia!;tni&' dup indelun"i &autari a+l lo&ul unde %unt a%&un.i ,anii .i#l 2e+uie.te!Mo. $o%ta&1e e%te %urprin% de ata& .i n urma e+ortului moare!;tni& divor)ea- de Olimpia .i %e &%tore.te &u Geor"eta' iar apoi intr n politi&!Otilia %e &%tore.te &u /a%&alopol %i plea& impreuna la /ari%!<eli=' &u o&a-ia r-,oiului' devine do&tor'apoi pro+e%or univer%itar .i %e &%tore.te ,ine intr0nd n &er&uri nalte!;e nt0lne.te nt0mpltor &u /a%&alopol pe tren .i a+l & a&e%ta a divor)at de Otilia' +iind a&um &%torit &u un om ,o"at din 4ueno% Aire%! <oto"ra+ia artat nu mai adu&e nimi& din &eea &e era odinioara Otilia! Amintirile a&elei idile %e nruie%& n &uvintele lui mo. $o%ta&1e7 GAi&i nu %t nimeni*!

/er%ona2e 7 Otilia' o tanara de opt%pre-e&e ani' e%te +ii&a &elei de a doua %otii a lui $o%ta&1e Giur"iuveanu' +emeie +rumoa%a %i ,o"ata' &are muri%e 5de %uparare5 %i#i la%a%e lui toata averea' laolalta &u indatorirea &re%terii Otiliei' rama%a de mi&a +ara mama! $o%ta&1e o &re%te &a pe +ii&a lui' dar avaritia il impiedi&a %#o in+ie-e o+i&ial %au %a#i a%i"ure' in mod &on&ret' un viitor! <a%&inanta %i imprevi-i,ila' Otilia %e di+erentia-a de &elelalte per%ona2e +eminine din literatura romana # de ;a%a $omane%teanu din 5Biata la tara5 de :uiliu 8am+ire%&u %i de Ol"uta din 5La Medeleni5 de Ionel Teodoreanu # prin a&eea &a ea %e a+la permanent intr#un pro&e% dinami&' in &ontinua devenire! /ortretuI +i-i&' relatat dire&t' prin o&1ii lui <eli=' %u"erea-a' indire&t' tra%aturile %ale morale de deli&atete' tinerete' +arme&' &o&1etarie' di%tin&tie' ino&enta %i maturitate! E%te &el mai &ontrover%at per%ona2 al romanului' aparand in opinia &elorlalte per%ona2e in mod di+erit' %tarnind &ontradi&tii %urprin-atoare7 Mo% $o%ta&1e o iu,e%te pe 5Otili&a5' 5pe +e#+etita mea5' el +iind 5papa5 &are prime%te de la ea un %trop de tinerete' lumina %i vioi&iune! Rationalul <eli= vede in Otilia 5o +ata admira,ila' %uperioara' pe &are n# o intele"5! /a%&alopol o prive%te pe Otilia &a pe +emeia in devenire' are ra,dare &u ea' dar nu di%tin"e 5&e e patern %i &e e viril5 in dra"o%tea lui pentru tanara' pe &are o &on%ider% 5o arti%ta5 %i &are il in&anta %i il emotionea-a' 5e &a o randuni&a5! /entru ;tani&a Ratiu' Otilia e%te o +emeie &u 5%pirit pra&ti&5' &are %tie &e vrea %i &um %a %e de%&ur&e in viata7 5de%teapta +ataH5! A"lae o &on%idera 5o -anati&a5' 5o de-matata5' 5o %tri&ata5' &are %u&e%te &apul ,aietilor de +amilie' deoare&e &1iar %i pe Titi reu%i%e %a#l &u&erea%&a' iar Auri&a o ura%te %i o invidia-a pentru &a are %u&&e% la ,ar,ati! Otilia traie%te drama %in"uratatii' a viitorului ei am,i"uu' departe de mult vi%ata +eri&ire' deoare&e # %e de%tainuie ea lui <eli= # o +emeie %e ,u&ura de viata adevarata doar &ativa ani7 5$at &re-i tu &a mai am de trait' in intele%ul adevarat al &uvantuluiI $in&i' %a%e aniH5 Otilia intru&1ipea-a' a%adar' eternul +eminin plin de mi%ter' taini& %i &u&eritor' &are +a%&inea-a prin ame%te&ul de %en%i,ilitate $andida %i pro+unda maturitate! <eli= ;ima' de+init &1iar de $aline%&u 5martor %i a&tor5' de%&1ide romanul prin de%&rierea &a%ei lui $o%ta&1e Giur"iuveanu' privita in detaliu %i il in&1eie &u a&eea%i ima"ine a &ladirii va-ute din per%pe&tiva ero-iunii timpului! Romanul pune in &entrul narativ al a&tiunii +ormarea per%onalitatii lui <eli=' de a&eea poate +i &on%iderat' din a&e%t un"1i' un ,ildun"%roman! :upa moartea tatalui' <eli= mo%teni%e 5o &a%a &am ve&1e' dar %olida %i renta,ila5 %i 5un oare&are depo-it in ,ani5' pe &are le admini%tra mo% $o%ta&1e de un an de -ile' de &and ,aiatul rama%e%e or+an! Tanarul veni%e la 4u&ure%ti' la un&1iul %au' &a %a urme-e &ur%urile +a&ultatii de medi&ina' &a %i tatal %au!/ortretul +i-i& ilu%trea-a' prin detaliile de%&rierii dire&te' tra%aturile morale ale tanarului de opt%pre-e&e ani'

&are reie% in mod indire&t7 5+ata ii era 2uvenila %i prelun"a' aproape +eminina5 %u"erea-a deli&atetea %u+letea%&a' na%ul 5de o taietura eleni&a5 ii dadea o 5nota voluntara5' iar im,ra&amintea' de%i o 5uni+orma de li&ean5' ii dadea un aer ,ar,ate%& %i ele"ant! $omportamentul' "e%turile' atitudinile' +aptele' &onturea-a' indire&t' o +ire rationala' lu&ida' &u o mare nevoie de &ertitudini' o +ire analiti&a %i un %pirit de o,%ervatie +oarte de-voltat! In relatiile &u &elelalte per%ona2e' <eli= apare &a un intele&tual %uperior' %ituandu#%e dea%upra %uper+i&ialitatii %i me%&1inariei lumii ,ur"1e-e' &ondu&andu#%e dupa un &od %uperior de norme eti&e7 5%a#mi +a& o edu&atie de om! Boi +i am,itio%' nu or"olio%5! <eli= ;ima evoluea-a de la adole%&enta la maturitate' traind e=perienta iu,irii entu-ia%te %i am,itia reali-arii in plan pro+e%ional! :in a&e%t pun&t de vedere' opera 5Eni"ma Otiliei5 poate +i &on%iderate un ,ildun"%roman!

;tani&a Ratiu e%te tipul parvenitului' al arivi%tului' in%&ri% in "aleria lui :inu /aturi&a' per%ona2ul lui Ni&olae <ilimon' +iind in a&ela%i timp %i tipul dema"o"ului' alaturi de Nae $ataven&u al lui I!L!$ara"iale! ;tani&a' 5avo&atul +ara5 pro&e%e5 provine dintr#o +amilie numeroa%a &are#%i imparti%e di+eritele mo%teniri' +iind produ%ul %o&ietatii in &are traie%te' o lume in &are ,and repre-inta totul' in &are &a%atoriile %e ,a-ea-a pe intere%e materiale' &a %i &ariera' %u&&e%ul in viata politi&%' re%pe&tul %i %tatutul %o&ial' adi&a o lume unde 58eul la &are %e in&1ina toti e%te ,anui5 (4al-a& ! ;tani&a Ratiu e%te "inerele A"laei Tulea' +iind &a%atorit &u +ii&a mai mare a a&e%teia' Olimpia' &u &are trai%e in &on&u,ina2 pana &and ea primi%e drept -e%tre o &a%a &are apartinu%e tatalui ei' ;imion Tulea!;tani&a Ratiu e%te &on%truit' a%emenea &elorlalte per%ona2e' din detalii +i-i&e &u %emni+l&atii morale' a&e%ta +iind un ,ar,at 5de o %anatate a"re%iva5' &u 5parul mare %i ne"ru' +oarte &ret %i &u mu%tata in &1ip de mu%&a5' im,ra&at 5intr#un &o%tum de %oie# e&rue de%&1i%5' &u 5o lavaliera5 in+oiata' %emn al dorintei %ale de a parea un om de lume' in pa% &u moda! El i%i +a&e aparitia in &a%a lui $o%ta&1e Giur"iuveanu' unde %e aduna%era toate per%ona2ele romanului la o partida de &arti' &u %&opul de a#l &onvin"e pe %o&rul %au' ;imion Tulea' %a#i dea dota promi%a Olimpiei' pentru &a' la randul lui' %a#%i re%pe&te promi%iunea de a %e &a%atori le"al &u dan%a! Ipo&rit %i +an+aron' inteli"ent %i a,il' ;tani&a traiete in &on&u,ina2 &u Olimpia' %perand &a ea va mo%teni o avere importanta' dar dupa &e +ura ,anii lui Giur"iuveanu i %e im,o"atete' ea nu e%te +emeia potrivita &are %a#l a2ute in a%&en%iunea de a deveni un om important in %o&ietate! :e a&eea %e 1otarate %a %e de%parta de ea' dar' din per+idie %tru&turala' da vina pe +aptul &a e%te lip%it de 5+eri&irea paternitatii5 (dupa moartea lui Relior i +a&e parada de %en%i,ilitatea %a' du&and 5o lupta dureroa%a intre %entimente i datorie5! ;tani&a Ratiu e%te a%adar 5pro+itorul de o&a-ie' e%&ro&ul ordinar' lip%it de ori&e %&rupul' "ata ori&and

de ori&e i"nominie (2o%ni&ie' in+amie' mar%avie ' +an+aron %entimental' a+e&tand %erio-itatea' &ultivator de parada al demnitatii &ivile' dema"o"' %&1elalaitor' o+erindu#%i tuturor %ervi&iile &u o lim,utie in&ontinent@H (&are e%te lip%it de moderatie' &are e%te neretinut' violent ' 1ilara5! (Al! /iru ! Leonida /a%&alopol' mo%2er %i' mai nou' ,ur"1e- ra+inat' e%te pre-entat &ititorilor tot prin o&1ii lui <eli=' &are vede 5un om &am de vreo &in&i-e&i de ani' oare&um volumino%' J!!!K ele"ant prin +inetea pielii %i taietura en"le-ea%&a a mu%tatii &arunte5! El mo%teni%e de la parinti o mo%ie intin%a %i +u%e%e prede%tinat %a +a&a %tudii +ara utilitate pra&ti&a' &i numai pentru a#%i +orma un "u%t ra+inat %i o &ultura %olida! <a&u%e %tudii in %trainatate' &alatori%e prin toata Europe %i %e &a%atori%e' inainte de terminarea +a&ultatii' &u o +emeie +oarte +rumoa%a' de &are %e de%parti%e %au rama%e%e vaduv' nu %tia nimeni' pentru &a lui nu#i pla&ea %a vor,ea%&a de%pre a&ea%ta e=perienta' evidentiindu#%e ai&i o elip%a narativa! $omportamentul' "e%turile %i atitudinile lui /a%&alopol &onturea-a' indire&t' un om "enero%' ra+inat' &u "u%turi de%avar%ite' ele"ant' are o &a%a mo,ilata &u di%tin&tie' &anta la +laut' e%te &ultivat %i plin de no,lete! In opinia &elorlalte per%ona2e' /a%&alopol e%te un domn de o no,lete de%avar%ita' &ulant' e&1ili,rat %i ra,dator' plin de ta&t +ata toti' de%i o,%erva rautatea A"laei' avaritia lui $o%ta&1e %au ipo&ri-ia lui ;tani&a!Otilia il vede &a pe un 5om de lume5' un 5,ar,at %i& %i %in"ur' %ara&ul5' iar /a%&alopol are 5nevoie de domni%oara Otilia' ea e mi&ul meu vitiu %entimental5' a&&eptand' da&a ar +i nevoie' &1iar %tatutul de parinte7 5:a&a nu pot +i un amant' raman intotdeauna un nepretuit prieten %i parinte5! :i%&ret %i deli&at' domi& de a avea o +amilie' el vine aproape in +ie&are %eara in &a%a din %trada Antim' 2oa&a %i pierde # &u "enero-itate #la &arti in +avoarea lui mo% $o%ta&1e' adu&e deli&ate%e pentru &ina' ra,da &u di%tin&tie rautatile A"laei %i +lirturile "rote%ti ale Auri&ai' ii plate%te lui <eli= ta=ele la univer%itate' +ara &a a&e%ta %a %tie! $u a&eea%i no,lete %u+letea%&a' atun&i &and i%i da %eama' dupa &ativa ani de &a%atorie' &a nu mai e%te potrivit pentru Otilia' ii reda a&e%teia li,ertatea' &a ea %a poata deveni 5neva%ta unui &onte' a%a &eva5' dintr#un pro+und %entiment 5de umanitate' %#o la% %a#%i petrea&a li,era anii &ei rilai +rumo%i5! <inalul romanului ilu%trea-a intalnirea dintre <eli= %i /a%&alopol' dupa ra-,oi! Mo%ierul ii marturi%e%te tanarului do&tor +aptul &a Otilia l#a iu,it +oarte mult' 5mi#a %pu% &1iar &a' da&a ar %ti &a %u+eri' nu %#ar da inapoi de a ma in%ela &u dumneata5! /a%&alopol im,atrani%e' era 5u%&at la +ata' dar tot ele"ant5 %i %pune de%pre Otilia' &u un "la% in&ar&at de no%tal"ie7 5A +o%t o +ata deli&ioa%a' dar &iudata! /entru mine e o eni"ma5!