Sunteți pe pagina 1din 4

Tabel 51.

Valorile parametrilor dimensionali si ale presiunilor din pata de contact a anvelopei GOOD YEAR ULTRA GRIP
185/60 R15 84T, incarcata cu sarcina radial statica Gp
Nr.
Crt.
1
2
3

pa
[daN/cm]
3
2,6
2,2

lp
[mm]
163,9
165,5
166,2

Bu
[mm]
192
192,5
193,6

bp [mm]
146,7
148,3
150,8

De
[mm]
600
598,5
597

Ap [mm]
24044,13
24543,65
25062,96

Apef [mm]
10954
12156
13598

PadaN/cm]

Grafic 1.Variatia lungimii petei de contact cu presiunea


3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
163

163.5

164

164.5

165

165.5

166

166.5

lp[mm]

Grafic 2.Variatia latimii petei de contact cu presiunea


3.5
Pa[daN/cm2]

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
146.5

147

147.5

148

148.5
bp[mm]

Grafic 3.Variatia latimii sectiunii cu anvelopa

149

149.5

150

150.5

kp
0,46
0,50
0,54

kb
0,76
0,77
0,78

pm
[daN/cm]
1,37
1,35
1,32

pmef
[daN/cm]
3,01
2,72
2,43

Pa[daN/cm2]

3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
191.5

192

192.5

193

193.5

194

Bu[mm]

Grafic 4.Variatia diametrului exterior al anvelopei cu presiunea


3.5
Pa[dan/cm2]

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
596.5

597

597.5

598

598.5

599

599.5

600

600.5

25000

25200

De[mm]

Grafic 5. Variatia ariei petei efective cu presiunea

Pa[daN/cm2]

4
3
2
1
0
23800

24000

24200

24400

24600

Apef[mm2]

Grafic 6. Variatia ariei petei cu presiunea

24800

Pa[daN/cm2]

3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

Ap]mm2]

Grafic 7.Variatia coeficientului petei de contact cu presiunea


3.5
Pa[daN/cm2]

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0.44

0.46

0.48

0.5

0.52

0.54

0.56

0.775

0.78

0.785

Kp

Grafic 8.Variatia raportului latimilor cu presiunea


3.5
pa[daN/cm2]

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0.755

0.76

0.765

0.77
Kb

Grafic 9.Variatia presiunii medii din pata de contact cu presiunea

Pa[daN/cm2]

4
3
2
1
0
1.31

1.32

1.33

1.34

1.35

1.36

1.37

1.38

pm[daN/cm2]

Pa[daN/cm2]

Grafic 10. Variatia presiunii medii efective din pata de contat cu presiunea
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0

0.5

1.5

pmef[daN/cm2]

Legenda:
pa-presiunea anvelopei;
lp-lungimea petei de contact;
bp-latimea petei de contact;
Bu-latimea sectiunii anvelopei;
De-diametrul exterior al anvelopei;
Ap-aria petei;
Apef-aria petei efective;
kp-coeficientul petei de contact;
kb-raportul latimilor;
pm-presiunea medie din pata de contact;
pmef-presiunea medie efectiva din pata de contact;

2.5

3.5