Sunteți pe pagina 1din 30

L E U T D EN LUI CE M U TI A RT TOR RIS O P A TU M UM E O C NS US D O C RO P

INTRODUCERE
Studierea comportamentului consumatorului - cum i ale! cump"r"torii #unurile i ser$iciile necesare satis%acerii multiplelor ne$oi&care sunt stimulii& %actorii care le in%luen'ea(" ale!erea

)ona *alea Pra+o$ei repre(int" un important centru turistic& %iind una dintre cele mai c"utate destina'ii turistice din 'ara noastr", Acest %apt se datorea(" n primul r-nd resurselor naturale i antropice& dar i accesi#ilit"'ii (onei, Pe *alea Pra+o$ei nt-lnim sta'iuni ce %unc'ionea(" n tot timpul anului& ceea ce spore te rolul turismului n economie,

CONCEPTUL DE COMPORTAMENT
Termenul de comportament al consumatorului se refer la comportamentul pe care consumatorii l manifest n cercetarea pentru cumprare, folosire , evaluare a produselor i serviciilor de la care ei ateapt s le satisfac nevoile.

CE cumpr ei DE CE cumpr CND cumpr UNDE cumpr CT DE DES cumpr CT DE DES F ! SESC un produs sau serviciu

Cererea de produse turistice este format din acele cate"orii de consumatori care i i e#prim nevoia social pentru turism

Consumul turistic $ manifestarea cererii solva%ile a popula&iei pentru produsele turistice oferite pe pia&

Cererea turistic nu se identific n totalitate cu consumul turistic 'articularit&ile cererii turistice( ) *+!,, C NT+NU,, E!,ST+C, Cererea turistica e determinata de( factori e#terni si interni, economici, sociali, culturali, psi-olo"ici, demo"rafici, pro"res te-nic, acesi%ilitatea ofertei, politici, promovare.

'articularit&ile consumului turistic ( coencide cu locul ofertei dar nu si cu locul de formare al cererii, simultaneitatea productiei si a consumului, se reali.ea.a in %a.inul ofertei, volumul este dimensionat in functie de preturi si tarife si venituri, puternic concentrat in timp, spatiu si motivatie

Etapele consumului turistic nainte de deplasarea la locul de destina&ie/cump0rarea unui ec-ipament sportiv1

n timpul deplas0rii la locul de destina&ie /transportul1 la destina&ia turistic0/ca.are , alimenta&ie1

Se.onalitatea cererii i consumului turistic cerere ne"ativ adversitate e#primat de o anumit cate"orie de consumatori fa de produsul turistic cerere a%sent lipsa informaiilor despre produsul turistic respectiv sau de preuti mult prea mari cerere latent e#istena dorinei de cumprare dar produsul turistic nu este pe msura ateptrilor Cerere efectiv ( cererea in de.voltare, cererea deplina, cererea in declin, cererea nere"ulat, cererea e#cesiv

Topul preferin elor privind cazarea

Numar total locuri de cazare aferente Jude ului Prahova este de 9249 locuri. Sosiri Mai Septembrie 2 9

Dinamica %lu.urilor de turisti / Indici de cre0tere1sc"dere cu #a(" in lan2 & Ritmul de cre0tere1sc"dere cu #a(" in lan2

)edia turiti sosii in unitile -oteliere i pensiuni ur%ane este de 23425 persoane Sporul mediu 6 7 283 persoane pentru totalul turitilor sosii in unitile -oteliere i pensiunile ur%ane.

Ritmul mediu 3 - 4&445 indic" sc"derea medie procentual" a num"rului total de turi0ti sosi2i in unit"2ile +oteliere 0i in pensiunile ur#ane de la o luna la alta in inter$alul anali(at Mai 6 Septem#rie 7889,

!nnopt"rile turistilor# hotel$ pensiuni$ vile

!ndicele de utilizare neta a locurilor de cazare indic" cea mai mare valoare respectiv %4$&' in luna au(ust$ urmata de luna iulie cu % $%' si septembrie cu o valoare de 2&$)'.

MODELE DE STUDIERE A COMPORTAMENTULUI TURISTULUI


*ele mai cunoscute teorii +i modele privitoare la comportamentul consumatorului #

Modelul Marshallian, Modelul Pavlovian, Modelul -reudian, Modelul .eblenian

)odelul )ars-allian

7 deci.iile de cump0rare i ac-i.i&ionarea sunt

e%ectul unor calcule ra'ionale i constient economice,


amenii i c-eltuiesc veniturile pentru cump0rarea acelor m0rfuri care le procur0

cea mai mare satisfac&ie, n concordan&0 cu "usturi ra&ionale i cu pre&urile pe care sunt nevoi&i s0 le pl0teasc0. 9Omul economic: este ( un model normativ pentru cump0r0torii care vor s0 fie 9ra&ionali:. preocupat de a o%&ine pentru sine prin calcularea am0nun&it0 a consecin&elor de 9fericire: pe care la ofer0 cump0rarea de %unuri i servicii.

Modelul Pa$lo$ian -

are la %a.0 teoria nv0&0rii si operea(: cu

patru concepte de #a(:/ impuls& su!estie& reac'ie i recidi$:, Este util& n special n pro#lema introducerii ;lansarii< unui nou produs pe pia': i n domeniul strate!iei reclamei,

)odelul Freudian $ construit pe toria psi-oanalitica cu privire la fiinta

umana, impune cercetarea motivationala a comportamentului cu accent pe atitudini si opinii.

)odelul ;e%lenian7 este un model socio7psi-olo"ic ce su"erea.0


consumatorului

de.voltarea cercet0rilor motiva&ionale le"ate de studierea comportamentului propune studierea individului din 9interiorul: lui, prin luarea n considerare a motiva&iei e#terioare, care &ine de influen&ele sociale asupra comportamentului. nivelurile la care societatea influen&ea.0 comportamentul consumatorului sunt( cultura< su%cultura< clasele sociale< "rupurile de referin&0< "rupurile de apartenen&0.

)odelul =o%%esian 7 denumit i 9al factorilor de organizaie: aduce n

discu&ie pro%lema comportamentului asociat oamenilor care repre.int0 or"ani.a&ii si pune n aten&ie ac-i.i&ionarea de %unuri i servicii pentru entita&i colective institu&ionali.ate.

'ropune dou0 puncte de vedere diferite( preponderen&a motivelor ra&ionale le"ate de interesele or"ani.a&iei< preponderen&a motivelor de ordin personal.

)odelul Nicosia 7 repre.int sc-ematic modul prin care ac&iunea com%inata a

varia%ilelor ce7l definesc pe cumprtor /varia%ile endo"ene1 i a varia%ilelor care definesc mediul /varia%ile e#o"ene1 se concreti.ea. ntr7un anumit comportament al acestuia.

Nicosia a utili(at ca #a(" a modelului s"u un model te+nolo!ic pe computer& mp"r'it n patru (one sau c-mpuri, Re(ultatul din %iecare c-mp de$ine intrarea n c-mpul urm"tor, Modelul descrie un mesa= ;de e.emplu o reclam"<& mer!-nd de la surs" ;%irma produc"toare a produsului< n direc'ia unui e$entual re(ultat deci(ional reali(at de consumator, Factorii de influen, con%orm modelului propus& pot %i !rupa'i ast%el/ %actori de in%luen'" interni> %actori de in%luen'" e.terni,

)odelul En"el, >ollat si *lac?@ell 7 are la %a. o a%ordare secven&ial


a deci.iei de cumprare delimitAndu7se cinci trepte ale procesului de ac-i.i&ie(

5. Becunoaterea pro%lemei 2. Cercetarea informa&iilor 3. Evaluarea alternativelor C. Deci.ia de cumprare D. Be.ultatele ac&iunii de cumprare

Sursele de in%ormare ale turistului

!n te r

Moti$atiile turistice si procesul deci(ional de cumparare


Piramida lui Maslow Nevoile nu sunt niciodat pe deplin satisfcute

Etapele procesului deci(ional de cumparare

Alegerea unei vacante turistice

?actori de in%luenta in asteptarile clientilor

Comunica&iile orale

Ni$eluri de asteptare

?actori de risc

=otrArea unui consumator de a7i sc-im%a, amAna sau evita s ia o deci.ie de cumprare este influen&at n mod semnificativ de riscul perceput.

riscul financiar, le"at de pierderea %anilor< riscul psi-olo"ic, le"at de ima"inea individului fa& de sine nsui i fa& de al&ii /teama de ridicol, de ironi.are etc1<

riscul fi.ic, le"at de pericolul pentru sntate, pentru mediu etc.< riscul decep&iei, le"at de performan&ele ateptate de la un produs turistic, i care s7ar putea dovedi a fi ilu.orii.

Tipuri de consumatori turistici


5. Criterii economice turi ti la limita e.isten'ei turi ti s"raci& turi ti de condi'ie medie turi ti de lu.& Criterii "eo"rafice turiti locali, turiti na&ionali turiti strini

2.

Belieful i condi&iile -idro"rafice turismul montan turismul de litoral turismul de delt, lacuri i rAuri

2. %.

%. Criterii demosociale

*iclul de via0"

!nfluen0a ciclului de via0" familial" asupra consumului turistic

-aza

fam ili

Copil

@, Criterii psi+osociale
1. Atitudinea fa de risc i nclinaia spre aventur alocentritii 'si-ocentritii

2. Stitul de via familiali economi nencre.tori or"ani.a&i n cutarea unui statut pasiona&i de istorie nocturni sociali ecolo"iti intelectuali sportivi. culturali

3. Comportamentul atitudinea fa& de oferta turistic /favora%il, indiferent, ostil1 "radul de fidelitate fa& de firm /fidel, neutru, infidel1 avantaEele cutate de client la un serviciu turistic /presti"iu, calitate, confort, distrac&ie, economie1.

C. Comportamentul pe timpul calatoriei sedentari tii -persoane cu $enituri mici pre%er" anima'ia din incinta sta'iunilor unde sunt ca(a'i> itineran'ii - moti$a'i n special cultural sau social& pun accent pe transportul rapid i ca(area de scurt" durat" i $i(itea(" tot ceea ce le su!erea(" !+i(ii& %ind %oto!ra%i i cameramani pasiona'i& amatori de %olclor i de su$eniruri noma(ii - persoane tinere care doresc s" a%le c-t mai mult n contact cu natura i popula'ia local", C"l"toresc n !rupuri mici sau indi$idual i pre%er" ca(area n moteluri& +anuri& campin!uri sau rulote, Sunt %oarte moti$a'i su# aspect cultural& reli!ios& artistic& a%ecti$, Sunt amatori de produse culinare locale i consumatori de %olclor autentic,

In%luenta clasei sociale

Turist Dedic

superio

cltori