PROIECTAREA ORGANIZARII STRUCTURALE A FIRMEI

1. FUNDAMENTELE ORGANIZARII STRUCTURALE

Structura organizatorica a firmei reprezinta ansamblul persoanelor, subdiviziunilor organizatorice si relatiilor dintre acestea, astfel constituite incat sa asigure premizele organizatorice adecvate realizarii obiectivelor prestabilite. Principalele parti ale structurii organizatorice sunt:

· Structura de conducere care reuneste ansamblul persoanelor, compartimentelor si relatiilor organizationale constituite si plasate in sensul asigurarii conditiilor economice, tehnice si de personal necesare proceselor de conducere si de executie a productiei.

· Structura de executie operationala care cuprinde ansamblul persoanelor, compartimentelor si relatiilor organizationale constituite in vederea realizarii directe a obiectului de activitate a firmei.

Componentele de baza ale organizarii formale a firmei sunt urmatoarele:

· postul format din ansamblul obiectivelor, sarcinilor, competentelor si responsabilitatilor desmnate pe anumite perioade fiecarui component al firmei. Fisa postului cuprinde: obiectivele postului (ca obiective individuale), competentele organizationale sau autoritatea formala, competentele sau autoritatea profesionala, responsabilitatea indeplinirii anumitor sarcini si atributii.

· functia este factorul de generalizare a unor posturi asemanatoare sub aspectul ariei de cuprindere a autoritatii si responsabilitatii. Deosebim functii de conducere cu pondere ridicata

a competentelor, sarcinilor si responsabilitatilor si functii de executie cu transpunerea in opera a deciziilor emise de conducere.

· compartimentele cuprind ansamblul de posturi si functii cu un continut similar si/sau complementar, in care persoanele desfasoara activitati relativ omogene (ce solicita cunostinte de specialitate de un anumit tip) precum si un ansamblu de metode si tehnici adecvate (ce sunt amplasate intr-un anumit spatiu si subordonateunui singur cadru de conducere). Compartimentele sunt operationale (contribuie direct la la realizarea obiectivelor derivate si fundamentale ale firmei) si functionale (contribuie la stabilirea obiectivelor).

· relatiile organizatorice sunt alcatuite din ansamblul de legaturi dintre componentele structurii instituite prin lege. Ele pot fi: relatii de autoritate (se instituie prin prevederi legale si executarea lor este obligatorie), relatii ierarhice (se instiutie intre conducere si executie), relatii functionale (exercitate de autoritatea functionala), relatii de stat major (iau nastere ca urmare a delegarii sarcinilor, autoritatii si responsabilitatilor de catre conducere a unor persoane anume desemnate), relatii de cooperare (stabilite la acelasi nivel ierarhic, intre compartimente diferite), relatii de control (functioneaza intre compartimentele specializate in efectuarea controlului si celelalte compartimente) si relatiile de reprezentare (stabilite intre conducerea firmei si reprezentantii altor firme, sindicate, persoane fizice si juridice).

· nivelul ierarhic defineste ansamblul subdiviziunilor organizatorice plasate pe linii orizontale la distanta egala fata de conducerea de varf a firmei.

· ponderea ierarhica reprezinta numarul persoanelor conduse nemijlocit de un cadru de conducere, fiind o modalitate de ordonare a posturilor si functiilor in cadrul compartimentelor.

Toate elementele structurii formale constiutie un tot unitar, ale carui elemente sunt bine dimensionate. Ilustrarea acestor elemente si relatia lor cu structura organizationala este prezentata in Fig. 1.

Fig. 1. Principalii factori ce influenteaza eficienta structurii organizatorice.

Specialistii, prin studiile realizate, au dovedit ca eficienta unei structuri organizatorice depinde de urmatorii factori:

· Tehnologia care reprezinta cunostintele, uneltele, echipamentele si tehnicile de lucru folosite de firma pentru realizarea produselor si serviciilor sale. Tehnologia are doua componente: complexitatea tehnologica si interdependenta tehnologica.

Complexitatea tehnologica a productiei realizate conduce la o structura diferentiata pentru: productia de unicate si de serie mica,productia de masa sau de serie mare, produsele fiind fabricate in cantitati mari pe linii de productie continua. O data cu cresterea complexitatii tehnologice, creste si numarul de niveluri ierarhice, crescand si ponderea ierarhica la nivelul conducerii superioare.

Interdependenta tehnologica reprezinta gradul in care diferite subunitati ale firmei trebuie sa schimbe informatii si materiale pentru a-si desfasura activitatea. Exista trei tipuri de interdependenta tehnologica: acumulata (in care unitatile actioneaza independent, iar efectele lor personale sunt importante pt. succesul integral al firmei-implica cea mai mica interdependenta), secventiala (o firma trebuie sa-si termine activitatea, pentru ca urmatoarea sa si-o poata incepe pe a ei) si reciproca (in care rezultatele unei firme devin resurse pentru alta si invers).

· Marimea firmei este numai un factor al structurii finale a acesteia. Au fost identificate urmatoarele patru tendinte privind influenta dimensiunii firmei asupra structurii ei organizatorice:

Pe ma sura dezvoltarii firmei, se adauga tot mai multe departamente si niveluri ierarhice. Structura firmei devine complexa, aparand necesitatea unei schimbari de tipul structurii divizionale.

Firmele aflate in plina dezvoltare, creeaza tot mai multe posturi pentru a veni in ajutorul conducerii. Aceasta tendinta scade dupa ce s-a creat un numar suficient de posturi.

Normele si regulamentele suplimentare dezvolta firma pe verticala. Proliferarea lor duce insa la o formalizare excesiva si implicit la scaderea eficientei.

Firmele tind sa devina descentralizate, pe masura dezvoltarii lor. Acest fapt se datoreaza regulamentelor suplimentare care fixeaza modul de luare a deciziilor la nivelurile ierarhic inferioare.

· Mediul impune caracteristici structurale diferite firmelor. Astfel, firmele care actioneaza intr-un mediu stabil (cu putine schimbari) tind sa aiba caracteristici mecaniciste (centralizate la nivel inalt, multe norme, regulamente si canale de comunicare ierarhice), iar firmele ce lucreaza intr-un mediu instabil si incert au caracteristici organice (descentralizarea deciziilor, putine norme, regulamente si canale de comunicare ierarhice si laterale). In acest ultim caz, accentul se pune pe coordonarea orizontala, competentele fiind delegate frecvent de la un nivel la altul.

2. STRUCTURA ORGANIZATORICA A FIRMEI

Structura firmei se compune din urmatoarele patru elemente:

·

Distribuirea sarcinilor si responsabilitatilor pe fiecare post si subunitate in parte,

· Gruparea posturilor in unitati si a subunitatilor in departamente, pentru a forma ierarhia firmei,

·

Mecanismele cerute pentru a facilita coordonarea pe verticala,

· Mecanismele necesare pentru supravegherea coordonarii pe orizontala (intre departamente).

Procesul de elaborare a structurii unei firme se numeste proiectarea firmei. Pentru vizualizarea structurii organizatorice, de mare ajutor este organigrama (Fig. 2.), care de fapt este o diagrama ce prezinta liniile generale ale structurii organizatorice.

Fig. 2. Organigrama firmei.

Organigrama ajuta la vizualizarea lantului de comanda ce leaga fiecare salariat de conducerea superioara a firmei printr-un sir de pozitii manageriale corespunzatoare fiecarui nivel ierarhic. Pentru proiectarea postului exista patru abordari principale:

· Simplificarea postului este procesul de proiectare a postului astfel incat detinatorul acestuia sa aiba doar un mic de sarcini de indeplinit. Deoarece activitatile la care se adreseaza sunt simple si repetitive, muncitorii care le realizeaza sunt interschimbabili, fapt ce determina ca pregatirea noilor veniti sa fie foarte usoara.

FUNDAMENTELE ORGANIZARII STRUCTURALE Structura organizatorica a firmei reprezinta ansamblul persoanelor.3. Rotatia se poate face si intre unitati din zone geografice diferite. elaborat de Richard Hackman si Greg Oldham. . · Imbogatirea postului este procesul de combinare a mai multor sarcini diferite pentru a mari oportunitatile de dezvoltare si de recunoastere profesionala ale personalului. Se are in vedere reducerea monotoniei asociata simplificarii. Imbogatirea creste profunzimea posturilor adica gradul in care lucratorii isi pot planifica si controla munca.· Rotatia postului reprezinta transferul angajatilor. · Largirea postului se realizeaza prin alocarea unui numar mai mare de sarcini asemanatoare unui post pentru a-l face mai atractiv. prin crearea unei variatii a sarcinilor. compartimentelor si relatiilor organizationale constituite si plasate in sensul asigurarii conditiilor economice. Principalele parti ale structurii organizatorice sunt: · Structura de conducere care reuneste ansamblul persoanelor. astfel constituite incat sa asigure premizele organizatorice adecvate realizarii obiectivelor prestabilite. este prezentat in Fig. tehnice si de personal necesare proceselor de conducere si de executie a productiei. cu o anumita periodicitate. PROIECTAREA ORGANIZARII STRUCTURALE A FIRMEI 1. cat si avantajul instruirii incrucisate a executantilor. subdiviziunilor organizatorice si relatiilor dintre acestea. intre diferite posturi. favorizand schimbul de idei. Modelul caracteristicilor unui post.

. sarcinilor si responsabilitatilor si functii de executie cu transpunerea in opera a deciziilor emise de conducere. compartimentelor si relatiilor organizationale constituite in vederea realizarii directe a obiectului de activitate a firmei. responsabilitatea indeplinirii anumitor sarcini si atributii. relatii ierarhice (se instiutie intre conducere si executie). relatii de control (functioneaza intre compartimentele specializate in efectuarea controlului si celelalte compartimente) si relatiile de reprezentare (stabilite intre conducerea firmei si reprezentantii altor firme. Ele pot fi: relatii de autoritate (se instituie prin prevederi legale si executarea lor este obligatorie). relatii de stat major (iau nastere ca urmare a delegarii sarcinilor. competentele sau autoritatea profesionala. Componentele de baza ale organizarii formale a firmei sunt urmatoarele: · postul format din ansamblul obiectivelor. Fisa postului cuprinde: obiectivele postului (ca obiective individuale). relatii functionale (exercitate de autoritatea functionala). Deosebim functii de conducere cu pondere ridicata a competentelor. relatii de cooperare (stabilite la acelasi nivel ierarhic. competentelor si responsabilitatilor desmnate pe anumite perioade fiecarui component al firmei. sindicate. competentele organizationale sau autoritatea formala. persoane fizice si juridice). intre compartimente diferite). in care persoanele desfasoara activitati relativ omogene (ce solicita cunostinte de specialitate de un anumit tip) precum si un ansamblu de metode si tehnici adecvate (ce sunt amplasate intr-un anumit spatiu si subordonateunui singur cadru de conducere). · relatiile organizatorice sunt alcatuite din ansamblul de legaturi dintre componentele structurii instituite prin lege. sarcinilor. · compartimentele cuprind ansamblul de posturi si functii cu un continut similar si/sau complementar. autoritatii si responsabilitatilor de catre conducere a unor persoane anume desemnate). Compartimentele sunt operationale (contribuie direct la la realizarea obiectivelor derivate si fundamentale ale firmei) si functionale (contribuie la stabilirea obiectivelor). · functia este factorul de generalizare a unor posturi asemanatoare sub aspectul ariei de cuprindere a autoritatii si responsabilitatii.· Structura de executie operationala care cuprinde ansamblul persoanelor.

echipamentele si tehnicile de lucru folosite de firma pentru realizarea produselor si serviciilor sale. Principalii factori ce influenteaza eficienta structurii organizatorice. au dovedit ca eficienta unei structuri organizatorice depinde de urmatorii factori: · Tehnologia care reprezinta cunostintele. Toate elementele structurii formale constiutie un tot unitar. Fig. Tehnologia are doua componente: complexitatea tehnologica si interdependenta tehnologica. 1.productia de masa sau de serie mare. . creste si numarul de niveluri ierarhice. 1. Complexitatea tehnologica a productiei realizate conduce la o structura diferentiata pentru: productia de unicate si de serie mica. crescand si ponderea ierarhica la nivelul conducerii superioare. fiind o modalitate de ordonare a posturilor si functiilor in cadrul compartimentelor. Ilustrarea acestor elemente si relatia lor cu structura organizationala este prezentata in Fig. ale carui elemente sunt bine dimensionate. · ponderea ierarhica reprezinta numarul persoanelor conduse nemijlocit de un cadru de conducere. prin studiile realizate.· nivelul ierarhic defineste ansamblul subdiviziunilor organizatorice plasate pe linii orizontale la distanta egala fata de conducerea de varf a firmei. Specialistii. O data cu cresterea complexitatii tehnologice. uneltele. produsele fiind fabricate in cantitati mari pe linii de productie continua.

· Mediul impune caracteristici structurale diferite firmelor. pentru ca urmatoarea sa si-o poata incepe pe a ei) si reciproca (in care rezultatele unei firme devin resurse pentru alta si invers). se adauga tot mai multe departamente si niveluri ierarhice. regulamente si canale de comunicare ierarhice si laterale). secventiala (o firma trebuie sa-si termine activitatea. · Marimea firmei este numai un factor al structurii finale a acesteia. Proliferarea lor duce insa la o formalizare excesiva si implicit la scaderea eficientei. iar firmele ce lucreaza intr-un mediu instabil si incert au caracteristici organice (descentralizarea deciziilor. In acest ultim . firmele care actioneaza intr-un mediu stabil (cu putine schimbari) tind sa aiba caracteristici mecaniciste (centralizate la nivel inalt. Normele si regulamentele suplimentare dezvolta firma pe verticala. aparand necesitatea unei schimbari de tipul structurii divizionale. creeaza tot mai multe posturi pentru a veni in ajutorul conducerii. Astfel. Firmele aflate in plina dezvoltare. Structura firmei devine complexa. Firmele tind sa devina descentralizate. Aceasta tendinta scade dupa ce s-a creat un numar suficient de posturi. pe masura dezvoltarii lor. succesul integral al firmei-implica cea mai mica interdependenta).Interdependenta tehnologica reprezinta gradul in care diferite subunitati ale firmei trebuie sa schimbe informatii si materiale pentru a-si desfasura activitatea. multe norme. putine norme. Au fost identificate urmatoarele patru tendinte privind influenta dimensiunii firmei asupra structurii ei organizatorice: Pe ma sura dezvoltarii firmei. Acest fapt se datoreaza regulamentelor suplimentare care fixeaza modul de luare a deciziilor la nivelurile ierarhic inferioare. iar efectele lor personale sunt importante pt. regulamente si canale de comunicare ierarhice). Exista trei tipuri de interdependenta tehnologica: acumulata (in care unitatile actioneaza independent.

STRUCTURA ORGANIZATORICA A FIRMEI Structura firmei se compune din urmatoarele patru elemente: · Distribuirea sarcinilor si responsabilitatilor pe fiecare post si subunitate in parte. Procesul de elaborare a structurii unei firme se numeste proiectarea firmei. pentru a forma ierarhia firmei. Pentru vizualizarea structurii organizatorice. · Mecanismele necesare pentru supravegherea coordonarii pe orizontala (intre departamente).). care de fapt este o diagrama ce prezinta liniile generale ale structurii organizatorice. de mare ajutor este organigrama (Fig. .caz. · Gruparea posturilor in unitati si a subunitatilor in departamente. accentul se pune pe coordonarea orizontala. · Mecanismele cerute pentru a facilita coordonarea pe verticala. 2. competentele fiind delegate frecvent de la un nivel la altul. 2.

· Largirea postului se realizeaza prin alocarea unui numar mai mare de sarcini asemanatoare unui post pentru a-l face mai atractiv. Imbogatirea creste profunzimea posturilor adica gradul in care lucratorii isi pot planifica si controla munca. Organigrama ajuta la vizualizarea lantului de comanda ce leaga fiecare salariat de conducerea superioara a firmei printr-un sir de pozitii manageriale corespunzatoare fiecarui nivel ierarhic. . Se are in vedere reducerea monotoniei asociata simplificarii. muncitorii care le realizeaza sunt interschimbabili. cu o anumita periodicitate. este prezentat in Fig. elaborat de Richard Hackman si Greg Oldham. Pentru proiectarea postului exista patru abordari principale: · Simplificarea postului este procesul de proiectare a postului astfel incat detinatorul acestuia sa aiba doar un mic de sarcini de indeplinit. intre diferite posturi. fapt ce determina ca pregatirea noilor veniti sa fie foarte usoara. cat si avantajul instruirii incrucisate a executantilor. Modelul caracteristicilor unui post. · Imbogatirea postului este procesul de combinare a mai multor sarcini diferite pentru a mari oportunitatile de dezvoltare si de recunoastere profesionala ale personalului. favorizand schimbul de idei. 2.3.Fig. Deoarece activitatile la care se adreseaza sunt simple si repetitive. prin crearea unei variatii a sarcinilor. Organigrama firmei. · Rotatia postului reprezinta transferul angajatilor. Rotatia se poate face si intre unitati din zone geografice diferite.

cu conditia sa fie prezent in anumite ore de varf. insuficienta personalului in anumite momente. programul de lucru partial este un program in care doua sau mai multe persoane impart sarcinile aferente unui post de lucru. apropierea conducerii de executie. sau alternativ.varianta optima. Avantaje: ridicarea moralului angajatilor. economia de comunicatii. Dezavantaje: oboseala. instituirea de colective intercompartimentare. dificultatea coordonarii personalului. interdependenta minima. flexibilitatea structurii.Fig. permanenta conducerii. saptamana de lucru comprimata este un program in care angajatii lucreazapatru zile a cate 10 ore pe zi sau o combinatie similara (in loc de 8 orepe zi). Exista trei variante principale de programe de lucru: programul de lucru flexibil reprezinta acel program prin care angajatului i se cere sa presteze un anumit numar de ore munca. in sensul ca o persoana poate lucra dimineata iar cealalta dupa-amiaza. reducerea problemelor de trafic. Proiectarea oricarei structuri formale organizatorice are la baza urmatoarele principii: suprematia obiectivelor. fara stabilirea momentelor de incepere si incheiere a activitatii. Modificarea continutului unui post este o metoda de organizare a muncii care are in vedere nevoile firmei si ale lucratorului. Dezavantaje: lipsa supravegherii in anumite perioade. accidente si dificultatea colaborarii cu firmele care au program de lucru normal. indisponibilitatea persoanelor cheie in anumite ore. reducerea absenteismulul si a migratiei fortei de munca. reprezentarea grafica a structurii. Avantaje: permite obtinerea unor reduceri de cheltuieli de intretinere.definirea armonizata a posturilor si functiunilor. eficienta structurii. 3. iar o alta metoda este elaborarea unor programe alternative de lucru. scaderea productivitatii. concordanta intre cerintele postului si caracteristicile titularului. Modelul caracteristicilor unui post. reducerea intarzierilor. Pentru proiectarea structurii formale se parcurg urmatoarele etape: . unitatea de decizie si actiune.

responsabilitatile. partiale. dispozitii generale. vechime). atributiile firmei. determinarea obiectivelor. sarcinile. piramidale si circulare (dupa forma reprezentarii). Cuprinde urmatoarele faze: identificarea problemelor. etapa investigare si analiza consta in colectarea si sistematizarea datelor necesare. compartimentul. relatiile (ierarhice. limitele de competenta. Organigramele pot fi: generale sau de ansmblu.etapa pregatitoare orientata spre culegerea datelor preliminare necesare declansarii studiului. prelucrarea acestora. conducerea firmei (atributiile Consiliului reprezentantilor statului. fisa postului include: denumirea si obiectivele postului. functionale. precizarea ariei de cuprindere. etapa rationalizarii se compune din elaborarea masurilor de perfectionare si experimentarea acestora. cerintele (studii. compartimentele functionale si de productie. de cooperare si de reprezentare). analiza critica a situatiei existente. Materializarea in plan operational a structurii formale se face prin: regulamentul de organizare si functionare care cuprinde mai multe parti: organizarea firmei (dispozitii generale si structura organizatorica). atributiile Conducerii executive). atributiile Consiliului de administratie. .ordonate de sus in jos si ordonate de la stanga la dreapta (dupa sensul reprezentarii). organigrama este reprezentarea grafica a structurii organizatorice formale a firmei.

productie. cunoscute in literatura de specialitate. in care activitatile desfasurate au un grad de asemanare cum ar fi:comercial. cu relatii functionale ierarhice. 3. contabilitate. ) .1. iar altele in functie de produsele realizate sau pietele deservite. Structura functionala Structura functionala este un mod de impartire a firmei pe departamente. conform structurii divizionale. ce grupeaza posturile pe criteriul participarii la realizarea unui produs sau la deservirea unei piete. care combina caracteristicile celor doua structuri anterioare. in care posturile sunt grupate in functie de principalele domenii functionale (Fig.3. care suprapune o serie de relatii orizontale. astfel incat unele posturi sunt grupate in departamente dupa criteriul functional. · structura divizionala ierarhica. care grupeaza posturile ce solicita calificare similara. · structura hibrida. sunt urmatoarele: · structura functionala. · structura matriceala. resurse umane. TIPURI DE STRUCTURI ORGANIZATORICE Principalele tipuri de structuri organizatorice.

Fig. Avantajele si dezavantajele acestui tip de structura sunt urmatoarele: · avantaje - acumularea de experienta. materialelor si echipamentelor necesare functionarii firmei). functiunea de personal (care raspunde de atragerea si pastrarea membrilor firmei). - avantajul tehnic potential asupra concurentilor. Functiunile speciale asociate acestui tip de structura organizatorica sunt urmatoarele: functiunea de productie (combina activitatile asociate producerii unui bun sau prestarii unui serviciu). functiunea financiara (care se ocupa cu obtinerea si alocarea resurselor financiare). - cariera profesionala clar definita in cadrul fiecarei functiuni. . - posibile economii la scara. functiunea comerciala (care se concentreaza asupra promovarii vanzarilor de produse sau servicii si asupra procurarii materiilor prime. Exemplu de structura organizatorica functionala. functiunea de cercetare-dezvoltare (care raspunde de metodele si ideile ce vor conduce la innoirea si imbunatatirea produselor si serviciilor). - facilitatea coordonarii in interiorul functiei.

Principalele forme de structuri divizionale. Structura divizionala ierarhica Structura divizionala ierarhica reprezinta modalitatea de impartire pe departamente in care posturile sunt grupate in functie de similitudinea produselor fabricate. 3. a serviciilor prestate sau a pietelor deservite.· dezavantaje - raspuns intarziat la problemele multifunctionale. - acumularea deciziilor la varful ierarhiei.2. 5. Fig. sunt prezentate in Fig. - intreruperi datorate sarcinilor secventiale. Acest tip de structura este utilizat in firmele mici si mijlocii. . 5. - angajatii nu pot avea o privire de ansamblu asupra firmei. Principalele forme de structuri divizionale.

personal. Fiecare departament este alcatuit din persoane care indeplinesc functiunile necesare pentru un anumit tip de client. sau pentru o grupa omogena de produse sau servicii. Se adopta cand este necesar sa fie livrate produse si servicii adaptate la nevoile proprii ale anumitor regiuni. Diviziile pe clienti sunt create pentru a servi categorii speciale de clienti sau consumatori. - facilitatea coordonarii intre functiuni. pe zona geografica. pe client. Avantajele si dezavantajele acestui tip de structura sunt urmatoarele: · avantaje - raspuns rapid la schimbarile de mediu. Diviziile pe produs sunt create pentru un singur produs sau serviciu. productie. . - accent simultan pe scopurile diviziilor. Fiecare departament pe produs isi are proprii specialisti in domenii ca marketing. Diviziile pe zona geografica sunt proiectate pentru a deservi diferite zone geografice.Structura divizionala are trei variante: pe produs.

- evaluarea corecta a performantelor. · dezavantaje - impartirea resurselor intre divizii. intre ariile geografice sau intre clientii deserviti. - reducerea specializarii. . - concurenta ridicata intre divizii. in care exista diferente mari intre produsele si serviciile oferite. - dezvoltarea aptitudinilor manageriale. - transfer limitat al experientei intre divizii. - neglijarea obiectivelor de ansamblu ale firmei. - reducerea inovatiilor. Acest tip de structura este folosit mai ales in firmele mari.- orientarea catre cerintele clientilor.

cat si din cea divizionala. Exemplu de structura hibrida (firma IBM). Fig. · dezavantaje . 6. Avantajele si dezavantajele acestui tip de structura sunt urmatoarele: · avantaje - corelarea obiectivelor divizionle cu cele ale firmei. - specializarea functionala si/sau eficienta. Structura hibrida Aceasta structura este o forma de organizare ce imprumuta atat elemente din structura functionala. 6. - adaptabilitatea si flexibilitatea diviziilor.3.). la acelasi nivel de conducere (Fig.3.

.- conflicte intre departamente si divizii. 7. - rectii lente in situatii exceptionale. care au suficiente resurse pentru a justifica impartirea functionala si pe divizii. Structura hibrida se intalneste in firmele mijlocii si mari.). Acest tip de structura este intalnit in firmele care nu numai ca se confrunta cu un grad ridicat de incertitudine in ceea ce priveste factorii de mediu (pentru care se adopta o structura divizionala). Exemplu de structura matriceala. Fig. Noua structura rezultata este in acelasi timp divizionala si functionala. Structura matriceala Acest tip de structura suprapune o structura divizionala peste o structura functionala. - supraveghere functionala excesiva. dar cer si o specializare functionala si/sau eficienta. Exista doua sensuri de comanda: unul vertical si altul orizontal (Fig. 3. 7.

in general cu echipe interdepartamentale permanente. - reactia rapida la schimbare.in care se creeaza posturile manageriale coordonatoare pt. Firmele care adopta structura matriceala parcurg urmatoarele etape: · Etapa I: Structura traditionala . proiectele speciale (ex. - cresterea gradului de urmarire a schimbarilor in mediu. Acesti manageri conduc sau lucreaza cu echipe interdepartamentale temporare create special pt.: managerii de proiect). Etapa IV: Matricea matura . · Etapa II: Suprapunerea temporala .Acest sistem de dubla autoritate contravine principiului clasic al unitatii de decizie.in care managerii coordonatori actioneazapermanent. · Etapa III: Suprapunerea permanenta .este de obicei o structura functionala care respecta principiul unitatii de decizie. . Avantajele si dezavantajele acestui tip de structura sunt urmatoarele: · avantaje - descentralizarea luarii deciziilor. lansarile de produse (managerii de produs) sau alte actiuni cu durata limitata. - buna coordonare a proiectului sau produsului. o anumita problema.in care sefii matriceali au putere egala. care implica coordonarea unor activitati la care participa mai multe departamente functionale.

precum si de cunoasterea influentelor factorilor contextuali care pot afecta structura. · dezavantaje - costuri administrative ridicate. - cresterea riscului aparitiei conflictelor interpersonale. formele de suprapunere temporala si permanentasunt tot mai des intalnite. Pentru adoptarea structurii organizatorice optime.- utilizarea eficienta a sistemelor de sutinere. Majoritatea cercetarilor privind organizarea firmelor internationale s-au indreptat asupra conceptului de firma multinationala. Astfel corporatiile au tendinta sa adopte unul din urmatoarele tipuri de structuri organizatorice: pe divizii functionale internationale. si matricea globala. - rectii lente la schimbare. - accent excesiv pe relatiile interne si pe deciziile de grup. pe produse. Deoarece multe firme nu au nevoie de o structura matriceala matura. pe regiuni geografice. - potentiala confuzie privind autoritatea si responsabilitatile. este nevoie de compararea avantajelor si dezavantajelor diferitelor variante structurale. .

programul de lucru partial este un program in care doua sau mai multe persoane impart sarcinile aferente unui post de lucru. dificultatea coordonarii personalului. indisponibilitatea persoanelor cheie in anumite ore. Dezavantaje: lipsa supravegherii in anumite perioade. Avantaje: permite obtinerea unor reduceri de cheltuieli de intretinere. reprezentarea grafica a structurii. fara stabilirea momentelor de incepere si incheiere a activitatii. cu conditia sa fie prezent in anumite ore de varf. eficienta structurii. reducerea intarzierilor. iar o alta metoda este elaborarea unor programe alternative de lucru. 3. flexibilitatea structurii. Exista trei variante principale de programe de lucru: programul de lucru flexibil reprezinta acel program prin care angajatului i se cere sa presteze un anumit numar de ore munca. in sensul ca o persoana poate lucra dimineata iar cealalta dupa-amiaza. Modificarea continutului unui post este o metoda de organizare a muncii care are in vedere nevoile firmei si ale lucratorului. unitatea de decizie si actiune. saptamana de lucru comprimata este un program in care angajatii lucreazapatru zile a cate 10 ore pe zi sau o combinatie similara (in loc de 8 orepe zi). economia de comunicatii. insuficienta personalului in anumite momente. permanenta conducerii.varianta optima. instituirea de colective intercompartimentare. reducerea absenteismulul si a migratiei fortei de munca. concordanta intre cerintele postului si caracteristicile titularului. Modelul caracteristicilor unui post. Proiectarea oricarei structuri formale organizatorice are la baza urmatoarele principii: suprematia obiectivelor. Dezavantaje: oboseala. reducerea problemelor de trafic. apropierea conducerii de executie. Pentru proiectarea structurii formale se parcurg urmatoarele etape: . accidente si dificultatea colaborarii cu firmele care au program de lucru normal. Avantaje: ridicarea moralului angajatilor.Fig. interdependenta minima.definirea armonizata a posturilor si functiunilor. sau alternativ. scaderea productivitatii.

limitele de competenta. piramidale si circulare (dupa forma reprezentarii). . relatiile (ierarhice. de cooperare si de reprezentare). atributiile Consiliului de administratie. determinarea obiectivelor. etapa investigare si analiza consta in colectarea si sistematizarea datelor necesare. prelucrarea acestora. fisa postului include: denumirea si obiectivele postului.etapa pregatitoare orientata spre culegerea datelor preliminare necesare declansarii studiului. compartimentul. Organigramele pot fi: generale sau de ansmblu. organigrama este reprezentarea grafica a structurii organizatorice formale a firmei. sarcinile. compartimentele functionale si de productie. atributiile Conducerii executive). partiale. vechime). responsabilitatile. conducerea firmei (atributiile Consiliului reprezentantilor statului. analiza critica a situatiei existente. Cuprinde urmatoarele faze: identificarea problemelor.ordonate de sus in jos si ordonate de la stanga la dreapta (dupa sensul reprezentarii). atributiile firmei. functionale. Materializarea in plan operational a structurii formale se face prin: regulamentul de organizare si functionare care cuprinde mai multe parti: organizarea firmei (dispozitii generale si structura organizatorica). etapa rationalizarii se compune din elaborarea masurilor de perfectionare si experimentarea acestora. precizarea ariei de cuprindere. dispozitii generale. cerintele (studii.

Structura functionala Structura functionala este un mod de impartire a firmei pe departamente. cunoscute in literatura de specialitate.1. resurse umane. sunt urmatoarele: · structura functionala. care suprapune o serie de relatii orizontale.3. ) . 3. care grupeaza posturile ce solicita calificare similara. in care posturile sunt grupate in functie de principalele domenii functionale (Fig. cu relatii functionale ierarhice. · structura matriceala. TIPURI DE STRUCTURI ORGANIZATORICE Principalele tipuri de structuri organizatorice. · structura hibrida. astfel incat unele posturi sunt grupate in departamente dupa criteriul functional. productie. · structura divizionala ierarhica. iar altele in functie de produsele realizate sau pietele deservite. contabilitate. care combina caracteristicile celor doua structuri anterioare. in care activitatile desfasurate au un grad de asemanare cum ar fi:comercial. conform structurii divizionale. ce grupeaza posturile pe criteriul participarii la realizarea unui produs sau la deservirea unei piete.

Exemplu de structura organizatorica functionala. - avantajul tehnic potential asupra concurentilor. .Fig. Functiunile speciale asociate acestui tip de structura organizatorica sunt urmatoarele: functiunea de productie (combina activitatile asociate producerii unui bun sau prestarii unui serviciu). functiunea de cercetare-dezvoltare (care raspunde de metodele si ideile ce vor conduce la innoirea si imbunatatirea produselor si serviciilor). functiunea financiara (care se ocupa cu obtinerea si alocarea resurselor financiare). materialelor si echipamentelor necesare functionarii firmei). functiunea de personal (care raspunde de atragerea si pastrarea membrilor firmei). functiunea comerciala (care se concentreaza asupra promovarii vanzarilor de produse sau servicii si asupra procurarii materiilor prime. Avantajele si dezavantajele acestui tip de structura sunt urmatoarele: · avantaje - acumularea de experienta. - cariera profesionala clar definita in cadrul fiecarei functiuni. - posibile economii la scara. - facilitatea coordonarii in interiorul functiei.

. Principalele forme de structuri divizionale.2.· dezavantaje - raspuns intarziat la problemele multifunctionale. 5. Fig. 3. sunt prezentate in Fig. - intreruperi datorate sarcinilor secventiale. Structura divizionala ierarhica Structura divizionala ierarhica reprezinta modalitatea de impartire pe departamente in care posturile sunt grupate in functie de similitudinea produselor fabricate. Acest tip de structura este utilizat in firmele mici si mijlocii. 5. Principalele forme de structuri divizionale. - angajatii nu pot avea o privire de ansamblu asupra firmei. a serviciilor prestate sau a pietelor deservite. - acumularea deciziilor la varful ierarhiei.

Diviziile pe produs sunt create pentru un singur produs sau serviciu.Structura divizionala are trei variante: pe produs. productie. - orientarea catre cerintele clientilor. pe zona geografica. Fiecare departament pe produs isi are proprii specialisti in domenii ca marketing. - facilitatea coordonarii intre functiuni. personal. Se adopta cand este necesar sa fie livrate produse si servicii adaptate la nevoile proprii ale anumitor regiuni. Fiecare departament este alcatuit din persoane care indeplinesc functiunile necesare pentru un anumit tip de client. sau pentru o grupa omogena de produse sau servicii. Diviziile pe zona geografica sunt proiectate pentru a deservi diferite zone geografice. . Avantajele si dezavantajele acestui tip de structura sunt urmatoarele: · avantaje - raspuns rapid la schimbarile de mediu. Diviziile pe clienti sunt create pentru a servi categorii speciale de clienti sau consumatori. pe client. - accent simultan pe scopurile diviziilor.

- transfer limitat al experientei intre divizii. · dezavantaje - impartirea resurselor intre divizii. 3. in care exista diferente mari intre produsele si serviciile oferite. - concurenta ridicata intre divizii. - reducerea specializarii. - neglijarea obiectivelor de ansamblu ale firmei. - reducerea inovatiilor. - dezvoltarea aptitudinilor manageriale. Acest tip de structura este folosit mai ales in firmele mari.3. intre ariile geografice sau intre clientii deserviti. Structura hibrida .- evaluarea corecta a performantelor.

Exemplu de structura hibrida (firma IBM). 6. la acelasi nivel de conducere (Fig.Aceasta structura este o forma de organizare ce imprumuta atat elemente din structura functionala. · dezavantaje - conflicte intre departamente si divizii. Fig. . 6. Avantajele si dezavantajele acestui tip de structura sunt urmatoarele: · avantaje - corelarea obiectivelor divizionle cu cele ale firmei. - specializarea functionala si/sau eficienta.). cat si din cea divizionala. - adaptabilitatea si flexibilitatea diviziilor.

Structura matriceala Acest tip de structura suprapune o structura divizionala peste o structura functionala. Exista doua sensuri de comanda: unul vertical si altul orizontal (Fig. 7. dar cer si o specializare functionala si/sau eficienta. Noua structura rezultata este in acelasi timp divizionala si functionala. Fig.). 3. care au suficiente resurse pentru a justifica impartirea functionala si pe divizii.- supraveghere functionala excesiva. - rectii lente in situatii exceptionale. Acest tip de structura este intalnit in firmele care nu numai ca se confrunta cu un grad ridicat de incertitudine in ceea ce priveste factorii de mediu (pentru care se adopta o structura divizionala). Structura hibrida se intalneste in firmele mijlocii si mari. Exemplu de structura matriceala. . 7.

in care se creeaza posturile manageriale coordonatoare pt. Firmele care adopta structura matriceala parcurg urmatoarele etape: · Etapa I: Structura traditionala . o anumita problema.este de obicei o structura functionala care respecta principiul unitatii de decizie.: managerii de proiect).in care managerii coordonatori actioneazapermanent.Acest sistem de dubla autoritate contravine principiului clasic al unitatii de decizie. Acesti manageri conduc sau lucreaza cu echipe interdepartamentale temporare create special pt. care implica coordonarea unor activitati la care participa mai multe departamente functionale. Avantajele si dezavantajele acestui tip de structura sunt urmatoarele: · avantaje - descentralizarea luarii deciziilor. proiectele speciale (ex. Etapa IV: Matricea matura .in care sefii matriceali au putere egala. . lansarile de produse (managerii de produs) sau alte actiuni cu durata limitata. · Etapa III: Suprapunerea permanenta . - cresterea gradului de urmarire a schimbarilor in mediu. - reactia rapida la schimbare. · Etapa II: Suprapunerea temporala . in general cu echipe interdepartamentale permanente. - buna coordonare a proiectului sau produsului.

- rectii lente la schimbare. Astfel corporatiile au tendinta sa adopte unul din urmatoarele tipuri de structuri organizatorice: pe divizii functionale internationale. PROIECTAREA ORGANIZARII STRUCTURALE A FIRMEI 1. este nevoie de compararea avantajelor si dezavantajelor diferitelor variante structurale. precum si de cunoasterea influentelor factorilor contextuali care pot afecta structura. · dezavantaje - costuri administrative ridicate.- utilizarea eficienta a sistemelor de sutinere. pe produse. si matricea globala. - potentiala confuzie privind autoritatea si responsabilitatile. - cresterea riscului aparitiei conflictelor interpersonale. Pentru adoptarea structurii organizatorice optime. FUNDAMENTELE ORGANIZARII STRUCTURALE . pe regiuni geografice. formele de suprapunere temporala si permanentasunt tot mai des intalnite. Majoritatea cercetarilor privind organizarea firmelor internationale s-au indreptat asupra conceptului de firma multinationala. Deoarece multe firme nu au nevoie de o structura matriceala matura. - accent excesiv pe relatiile interne si pe deciziile de grup.

responsabilitatea indeplinirii anumitor sarcini si atributii.Structura organizatorica a firmei reprezinta ansamblul persoanelor. Principalele parti ale structurii organizatorice sunt: · Structura de conducere care reuneste ansamblul persoanelor. subdiviziunilor organizatorice si relatiilor dintre acestea. competentelor si responsabilitatilor desmnate pe anumite perioade fiecarui component al firmei. competentele organizationale sau autoritatea formala. · functia este factorul de generalizare a unor posturi asemanatoare sub aspectul ariei de cuprindere a autoritatii si responsabilitatii. astfel constituite incat sa asigure premizele organizatorice adecvate realizarii obiectivelor prestabilite. Fisa postului cuprinde: obiectivele postului (ca obiective individuale). in care persoanele desfasoara activitati relativ omogene (ce solicita cunostinte de specialitate de un anumit tip) precum si un ansamblu de metode si tehnici adecvate (ce sunt amplasate intr-un anumit spatiu si subordonateunui singur cadru de conducere). compartimentelor si relatiilor organizationale constituite in vederea realizarii directe a obiectului de activitate a firmei. Componentele de baza ale organizarii formale a firmei sunt urmatoarele: · postul format din ansamblul obiectivelor. · Structura de executie operationala care cuprinde ansamblul persoanelor. Deosebim functii de conducere cu pondere ridicata a competentelor. · compartimentele cuprind ansamblul de posturi si functii cu un continut similar si/sau complementar. . sarcinilor si responsabilitatilor si functii de executie cu transpunerea in opera a deciziilor emise de conducere. competentele sau autoritatea profesionala. sarcinilor. compartimentelor si relatiilor organizationale constituite si plasate in sensul asigurarii conditiilor economice. tehnice si de personal necesare proceselor de conducere si de executie a productiei.

relatii functionale (exercitate de autoritatea functionala). relatii de stat major (iau nastere ca urmare a delegarii sarcinilor. intre compartimente diferite). relatii de cooperare (stabilite la acelasi nivel ierarhic. sindicate. 1. persoane fizice si juridice). · ponderea ierarhica reprezinta numarul persoanelor conduse nemijlocit de un cadru de conducere. autoritatii si responsabilitatilor de catre conducere a unor persoane anume desemnate). Ele pot fi: relatii de autoritate (se instituie prin prevederi legale si executarea lor este obligatorie). relatii de control (functioneaza intre compartimentele specializate in efectuarea controlului si celelalte compartimente) si relatiile de reprezentare (stabilite intre conducerea firmei si reprezentantii altor firme. Fig. . ale carui elemente sunt bine dimensionate. Ilustrarea acestor elemente si relatia lor cu structura organizationala este prezentata in Fig. · relatiile organizatorice sunt alcatuite din ansamblul de legaturi dintre componentele structurii instituite prin lege. fiind o modalitate de ordonare a posturilor si functiilor in cadrul compartimentelor. · nivelul ierarhic defineste ansamblul subdiviziunilor organizatorice plasate pe linii orizontale la distanta egala fata de conducerea de varf a firmei. Principalii factori ce influenteaza eficienta structurii organizatorice. Toate elementele structurii formale constiutie un tot unitar. 1.Compartimentele sunt operationale (contribuie direct la la realizarea obiectivelor derivate si fundamentale ale firmei) si functionale (contribuie la stabilirea obiectivelor). relatii ierarhice (se instiutie intre conducere si executie).

succesul integral al firmei-implica cea mai mica interdependenta). Complexitatea tehnologica a productiei realizate conduce la o structura diferentiata pentru: productia de unicate si de serie mica.productia de masa sau de serie mare. Interdependenta tehnologica reprezinta gradul in care diferite subunitati ale firmei trebuie sa schimbe informatii si materiale pentru a-si desfasura activitatea. creeaza tot mai multe posturi pentru a veni in ajutorul conducerii. pentru ca urmatoarea sa si-o poata incepe pe a ei) si reciproca (in care rezultatele unei firme devin resurse pentru alta si invers). · Marimea firmei este numai un factor al structurii finale a acesteia. Tehnologia are doua componente: complexitatea tehnologica si interdependenta tehnologica. echipamentele si tehnicile de lucru folosite de firma pentru realizarea produselor si serviciilor sale. creste si numarul de niveluri ierarhice. produsele fiind fabricate in cantitati mari pe linii de productie continua. se adauga tot mai multe departamente si niveluri ierarhice. . prin studiile realizate. iar efectele lor personale sunt importante pt. aparand necesitatea unei schimbari de tipul structurii divizionale. Au fost identificate urmatoarele patru tendinte privind influenta dimensiunii firmei asupra structurii ei organizatorice: Pe ma sura dezvoltarii firmei. Aceasta tendinta scade dupa ce s-a creat un numar suficient de posturi. secventiala (o firma trebuie sa-si termine activitatea. au dovedit ca eficienta unei structuri organizatorice depinde de urmatorii factori: · Tehnologia care reprezinta cunostintele. Exista trei tipuri de interdependenta tehnologica: acumulata (in care unitatile actioneaza independent. Structura firmei devine complexa.Specialistii. Firmele aflate in plina dezvoltare. O data cu cresterea complexitatii tehnologice. crescand si ponderea ierarhica la nivelul conducerii superioare. uneltele.

· Mediul impune caracteristici structurale diferite firmelor. · Gruparea posturilor in unitati si a subunitatilor in departamente. accentul se pune pe coordonarea orizontala. putine norme. 2. iar firmele ce lucreaza intr-un mediu instabil si incert au caracteristici organice (descentralizarea deciziilor. pe masura dezvoltarii lor. regulamente si canale de comunicare ierarhice si laterale). Proliferarea lor duce insa la o formalizare excesiva si implicit la scaderea eficientei. STRUCTURA ORGANIZATORICA A FIRMEI Structura firmei se compune din urmatoarele patru elemente: · Distribuirea sarcinilor si responsabilitatilor pe fiecare post si subunitate in parte. regulamente si canale de comunicare ierarhice). multe norme. · Mecanismele cerute pentru a facilita coordonarea pe verticala. . firmele care actioneaza intr-un mediu stabil (cu putine schimbari) tind sa aiba caracteristici mecaniciste (centralizate la nivel inalt. In acest ultim caz.Normele si regulamentele suplimentare dezvolta firma pe verticala. competentele fiind delegate frecvent de la un nivel la altul. Astfel. Firmele tind sa devina descentralizate. pentru a forma ierarhia firmei. Acest fapt se datoreaza regulamentelor suplimentare care fixeaza modul de luare a deciziilor la nivelurile ierarhic inferioare.

de mare ajutor este organigrama (Fig.). Organigrama ajuta la vizualizarea lantului de comanda ce leaga fiecare salariat de conducerea superioara a firmei printr-un sir de pozitii manageriale corespunzatoare fiecarui nivel ierarhic. Pentru vizualizarea structurii organizatorice. 2. . intre diferite posturi. favorizand schimbul de idei. Se are in vedere reducerea monotoniei asociata simplificarii. Deoarece activitatile la care se adreseaza sunt simple si repetitive. cu o anumita periodicitate. Procesul de elaborare a structurii unei firme se numeste proiectarea firmei. cat si avantajul instruirii incrucisate a executantilor. prin crearea unei variatii a sarcinilor. Rotatia se poate face si intre unitati din zone geografice diferite. muncitorii care le realizeaza sunt interschimbabili. 2. · Largirea postului se realizeaza prin alocarea unui numar mai mare de sarcini asemanatoare unui post pentru a-l face mai atractiv. care de fapt este o diagrama ce prezinta liniile generale ale structurii organizatorice.· Mecanismele necesare pentru supravegherea coordonarii pe orizontala (intre departamente). Fig. Organigrama firmei. fapt ce determina ca pregatirea noilor veniti sa fie foarte usoara. · Rotatia postului reprezinta transferul angajatilor. Pentru proiectarea postului exista patru abordari principale: · Simplificarea postului este procesul de proiectare a postului astfel incat detinatorul acestuia sa aiba doar un mic de sarcini de indeplinit.

Imbogatirea creste profunzimea posturilor adica gradul in care lucratorii isi pot planifica si controla munca. dificultatea coordonarii personalului. insuficienta personalului in anumite momente.3. este prezentat in Fig. Dezavantaje: lipsa supravegherii in anumite perioade. iar o alta metoda este elaborarea unor programe alternative de lucru. Exista trei variante principale de programe de lucru: programul de lucru flexibil reprezinta acel program prin care angajatului i se cere sa presteze un anumit numar de ore munca. Modificarea continutului unui post este o metoda de organizare a muncii care are in vedere nevoile firmei si ale lucratorului. indisponibilitatea persoanelor cheie in anumite ore. fara stabilirea momentelor de incepere si incheiere a activitatii. cu conditia sa fie prezent in anumite ore de varf. saptamana de lucru comprimata este un program in care angajatii lucreazapatru zile a cate 10 ore pe zi sau o combinatie similara (in loc de 8 orepe zi). reducerea absenteismulul si a migratiei fortei de munca. reducerea problemelor de trafic. reducerea intarzierilor. Avantaje: permite . elaborat de Richard Hackman si Greg Oldham. Modelul caracteristicilor unui post. Modelul caracteristicilor unui post.· Imbogatirea postului este procesul de combinare a mai multor sarcini diferite pentru a mari oportunitatile de dezvoltare si de recunoastere profesionala ale personalului. Avantaje: ridicarea moralului angajatilor. Fig. 3.

etapa investigare si analiza consta in colectarea si sistematizarea datelor necesare. etapa rationalizarii se compune din elaborarea masurilor de perfectionare si experimentarea acestora. Dezavantaje: oboseala. . eficienta structurii. programul de lucru partial este un program in care doua sau mai multe persoane impart sarcinile aferente unui post de lucru. interdependenta minima. prelucrarea acestora. scaderea productivitatii. determinarea obiectivelor. precizarea ariei de cuprindere. Proiectarea oricarei structuri formale organizatorice are la baza urmatoarele principii: suprematia obiectivelor. Materializarea in plan operational a structurii formale se face prin: regulamentul de organizare si functionare care cuprinde mai multe parti: organizarea firmei (dispozitii generale si structura organizatorica). permanenta conducerii. Pentru proiectarea structurii formale se parcurg urmatoarele etape: etapa pregatitoare orientata spre culegerea datelor preliminare necesare declansarii studiului. dispozitii generale. reprezentarea grafica a structurii.definirea armonizata a posturilor si functiunilor. compartimentele functionale si de productie. apropierea conducerii de executie. instituirea de colective intercompartimentare. conducerea firmei (atributiile Consiliului reprezentantilor statului. sau alternativ. analiza critica a situatiei existente. atributiile Conducerii executive). atributiile firmei. Cuprinde urmatoarele faze: identificarea problemelor.obtinerea unor reduceri de cheltuieli de intretinere. concordanta intre cerintele postului si caracteristicile titularului. flexibilitatea structurii. atributiile Consiliului de administratie. economia de comunicatii. in sensul ca o persoana poate lucra dimineata iar cealalta dupa-amiaza. accidente si dificultatea colaborarii cu firmele care au program de lucru normal.varianta optima. unitatea de decizie si actiune.

partiale. ce grupeaza posturile pe criteriul participarii la realizarea unui produs sau la deservirea unei piete. TIPURI DE STRUCTURI ORGANIZATORICE Principalele tipuri de structuri organizatorice.ordonate de sus in jos si ordonate de la stanga la dreapta (dupa sensul reprezentarii). functionale. care grupeaza posturile ce solicita calificare similara. . resurse umane.fisa postului include: denumirea si obiectivele postului. 3. care combina caracteristicile celor doua structuri anterioare. cunoscute in literatura de specialitate. astfel incat unele posturi sunt grupate in departamente dupa criteriul functional. sarcinile. Organigramele pot fi: generale sau de ansmblu. limitele de competenta. de cooperare si de reprezentare). cerintele (studii. productie. compartimentul. iar altele in functie de produsele realizate sau pietele deservite. responsabilitatile. organigrama este reprezentarea grafica a structurii organizatorice formale a firmei. relatiile (ierarhice. vechime). sunt urmatoarele: · structura functionala. · structura divizionala ierarhica. piramidale si circulare (dupa forma reprezentarii). contabilitate. in care activitatile desfasurate au un grad de asemanare cum ar fi:comercial. · structura hibrida.

Structura functionala Structura functionala este un mod de impartire a firmei pe departamente. in care posturile sunt grupate in functie de principalele domenii functionale (Fig. 3. ) Fig. Avantajele si dezavantajele acestui tip de structura sunt urmatoarele: · avantaje . cu relatii functionale ierarhice. functiunea de cercetare-dezvoltare (care raspunde de metodele si ideile ce vor conduce la innoirea si imbunatatirea produselor si serviciilor). functiunea comerciala (care se concentreaza asupra promovarii vanzarilor de produse sau servicii si asupra procurarii materiilor prime. conform structurii divizionale. materialelor si echipamentelor necesare functionarii firmei). care suprapune o serie de relatii orizontale. functiunea financiara (care se ocupa cu obtinerea si alocarea resurselor financiare).· structura matriceala. Functiunile speciale asociate acestui tip de structura organizatorica sunt urmatoarele: functiunea de productie (combina activitatile asociate producerii unui bun sau prestarii unui serviciu). Exemplu de structura organizatorica functionala.1. functiunea de personal (care raspunde de atragerea si pastrarea membrilor firmei).

- acumularea deciziilor la varful ierarhiei. - posibile economii la scara. - cariera profesionala clar definita in cadrul fiecarei functiuni. - angajatii nu pot avea o privire de ansamblu asupra firmei. Acest tip de structura este utilizat in firmele mici si mijlocii. - intreruperi datorate sarcinilor secventiale.2. · dezavantaje - raspuns intarziat la problemele multifunctionale. - facilitatea coordonarii in interiorul functiei.- acumularea de experienta. - avantajul tehnic potential asupra concurentilor. 3. Structura divizionala ierarhica .

sunt prezentate in Fig.Structura divizionala ierarhica reprezinta modalitatea de impartire pe departamente in care posturile sunt grupate in functie de similitudinea produselor fabricate. pe client. Fig. Se adopta cand este necesar sa fie livrate produse si servicii adaptate la nevoile proprii ale anumitor regiuni. a serviciilor prestate sau a pietelor deservite. productie. sau pentru o grupa omogena de produse sau servicii. Diviziile pe clienti sunt create pentru a servi categorii speciale de clienti sau consumatori. 5. Fiecare departament este alcatuit din persoane care indeplinesc functiunile necesare pentru un anumit tip de client. 5. Fiecare departament pe produs isi are proprii specialisti in domenii ca marketing. Diviziile pe produs sunt create pentru un singur produs sau serviciu. Structura divizionala are trei variante: pe produs. personal. Avantajele si dezavantajele acestui tip de structura sunt urmatoarele: . Principalele forme de structuri divizionale. Diviziile pe zona geografica sunt proiectate pentru a deservi diferite zone geografice. Principalele forme de structuri divizionale. pe zona geografica.

- facilitatea coordonarii intre functiuni. - concurenta ridicata intre divizii.· avantaje - raspuns rapid la schimbarile de mediu. - reducerea specializarii. - dezvoltarea aptitudinilor manageriale. · dezavantaje - impartirea resurselor intre divizii. . - evaluarea corecta a performantelor. - accent simultan pe scopurile diviziilor. - orientarea catre cerintele clientilor. - transfer limitat al experientei intre divizii.

Structura hibrida Aceasta structura este o forma de organizare ce imprumuta atat elemente din structura functionala.3. cat si din cea divizionala. 3. 6. Avantajele si dezavantajele acestui tip de structura sunt urmatoarele: · avantaje . Fig. in care exista diferente mari intre produsele si serviciile oferite.). intre ariile geografice sau intre clientii deserviti.- reducerea inovatiilor. Exemplu de structura hibrida (firma IBM). - neglijarea obiectivelor de ansamblu ale firmei. la acelasi nivel de conducere (Fig. 6. Acest tip de structura este folosit mai ales in firmele mari.

- specializarea functionala si/sau eficienta. · dezavantaje - conflicte intre departamente si divizii. . - supraveghere functionala excesiva. - adaptabilitatea si flexibilitatea diviziilor. dar cer si o specializare functionala si/sau eficienta.- corelarea obiectivelor divizionle cu cele ale firmei.). care au suficiente resurse pentru a justifica impartirea functionala si pe divizii. Exista doua sensuri de comanda: unul vertical si altul orizontal (Fig. 3. Structura hibrida se intalneste in firmele mijlocii si mari. Structura matriceala Acest tip de structura suprapune o structura divizionala peste o structura functionala. Noua structura rezultata este in acelasi timp divizionala si functionala. Acest tip de structura este intalnit in firmele care nu numai ca se confrunta cu un grad ridicat de incertitudine in ceea ce priveste factorii de mediu (pentru care se adopta o structura divizionala). 7. - rectii lente in situatii exceptionale.

este de obicei o structura functionala care respecta principiul unitatii de decizie. Etapa IV: Matricea matura . 7.: managerii de proiect).in care managerii coordonatori actioneazapermanent. Firmele care adopta structura matriceala parcurg urmatoarele etape: · Etapa I: Structura traditionala .Fig. Avantajele si dezavantajele acestui tip de structura sunt urmatoarele: · avantaje . · Etapa III: Suprapunerea permanenta . Exemplu de structura matriceala.in care se creeaza posturile manageriale coordonatoare pt. proiectele speciale (ex.in care sefii matriceali au putere egala. Acest sistem de dubla autoritate contravine principiului clasic al unitatii de decizie. · Etapa II: Suprapunerea temporala . care implica coordonarea unor activitati la care participa mai multe departamente functionale. o anumita problema. in general cu echipe interdepartamentale permanente. lansarile de produse (managerii de produs) sau alte actiuni cu durata limitata. Acesti manageri conduc sau lucreaza cu echipe interdepartamentale temporare create special pt.

- reactia rapida la schimbare. - rectii lente la schimbare.- descentralizarea luarii deciziilor. formele de suprapunere temporala si permanentasunt tot mai des intalnite. - utilizarea eficienta a sistemelor de sutinere. - cresterea gradului de urmarire a schimbarilor in mediu. - buna coordonare a proiectului sau produsului. - cresterea riscului aparitiei conflictelor interpersonale. · dezavantaje - costuri administrative ridicate. . Deoarece multe firme nu au nevoie de o structura matriceala matura. - potentiala confuzie privind autoritatea si responsabilitatile. - accent excesiv pe relatiile interne si pe deciziile de grup.

pe regiuni geografice. Astfel corporatiile au tendinta sa adopte unul din urmatoarele tipuri de structuri organizatorice: pe divizii functionale internationale. si matricea globala.Pentru adoptarea structurii organizatorice optime. precum si de cunoasterea influentelor factorilor contextuali care pot afecta structura. . pe produse. Majoritatea cercetarilor privind organizarea firmelor internationale s-au indreptat asupra conceptului de firma multinationala. este nevoie de compararea avantajelor si dezavantajelor diferitelor variante structurale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful