PROIECTAREA ORGANIZARII STRUCTURALE A FIRMEI

1. FUNDAMENTELE ORGANIZARII STRUCTURALE

Structura organizatorica a firmei reprezinta ansamblul persoanelor, subdiviziunilor organizatorice si relatiilor dintre acestea, astfel constituite incat sa asigure premizele organizatorice adecvate realizarii obiectivelor prestabilite. Principalele parti ale structurii organizatorice sunt:

· Structura de conducere care reuneste ansamblul persoanelor, compartimentelor si relatiilor organizationale constituite si plasate in sensul asigurarii conditiilor economice, tehnice si de personal necesare proceselor de conducere si de executie a productiei.

· Structura de executie operationala care cuprinde ansamblul persoanelor, compartimentelor si relatiilor organizationale constituite in vederea realizarii directe a obiectului de activitate a firmei.

Componentele de baza ale organizarii formale a firmei sunt urmatoarele:

· postul format din ansamblul obiectivelor, sarcinilor, competentelor si responsabilitatilor desmnate pe anumite perioade fiecarui component al firmei. Fisa postului cuprinde: obiectivele postului (ca obiective individuale), competentele organizationale sau autoritatea formala, competentele sau autoritatea profesionala, responsabilitatea indeplinirii anumitor sarcini si atributii.

· functia este factorul de generalizare a unor posturi asemanatoare sub aspectul ariei de cuprindere a autoritatii si responsabilitatii. Deosebim functii de conducere cu pondere ridicata

a competentelor, sarcinilor si responsabilitatilor si functii de executie cu transpunerea in opera a deciziilor emise de conducere.

· compartimentele cuprind ansamblul de posturi si functii cu un continut similar si/sau complementar, in care persoanele desfasoara activitati relativ omogene (ce solicita cunostinte de specialitate de un anumit tip) precum si un ansamblu de metode si tehnici adecvate (ce sunt amplasate intr-un anumit spatiu si subordonateunui singur cadru de conducere). Compartimentele sunt operationale (contribuie direct la la realizarea obiectivelor derivate si fundamentale ale firmei) si functionale (contribuie la stabilirea obiectivelor).

· relatiile organizatorice sunt alcatuite din ansamblul de legaturi dintre componentele structurii instituite prin lege. Ele pot fi: relatii de autoritate (se instituie prin prevederi legale si executarea lor este obligatorie), relatii ierarhice (se instiutie intre conducere si executie), relatii functionale (exercitate de autoritatea functionala), relatii de stat major (iau nastere ca urmare a delegarii sarcinilor, autoritatii si responsabilitatilor de catre conducere a unor persoane anume desemnate), relatii de cooperare (stabilite la acelasi nivel ierarhic, intre compartimente diferite), relatii de control (functioneaza intre compartimentele specializate in efectuarea controlului si celelalte compartimente) si relatiile de reprezentare (stabilite intre conducerea firmei si reprezentantii altor firme, sindicate, persoane fizice si juridice).

· nivelul ierarhic defineste ansamblul subdiviziunilor organizatorice plasate pe linii orizontale la distanta egala fata de conducerea de varf a firmei.

· ponderea ierarhica reprezinta numarul persoanelor conduse nemijlocit de un cadru de conducere, fiind o modalitate de ordonare a posturilor si functiilor in cadrul compartimentelor.

Toate elementele structurii formale constiutie un tot unitar, ale carui elemente sunt bine dimensionate. Ilustrarea acestor elemente si relatia lor cu structura organizationala este prezentata in Fig. 1.

Fig. 1. Principalii factori ce influenteaza eficienta structurii organizatorice.

Specialistii, prin studiile realizate, au dovedit ca eficienta unei structuri organizatorice depinde de urmatorii factori:

· Tehnologia care reprezinta cunostintele, uneltele, echipamentele si tehnicile de lucru folosite de firma pentru realizarea produselor si serviciilor sale. Tehnologia are doua componente: complexitatea tehnologica si interdependenta tehnologica.

Complexitatea tehnologica a productiei realizate conduce la o structura diferentiata pentru: productia de unicate si de serie mica,productia de masa sau de serie mare, produsele fiind fabricate in cantitati mari pe linii de productie continua. O data cu cresterea complexitatii tehnologice, creste si numarul de niveluri ierarhice, crescand si ponderea ierarhica la nivelul conducerii superioare.

Interdependenta tehnologica reprezinta gradul in care diferite subunitati ale firmei trebuie sa schimbe informatii si materiale pentru a-si desfasura activitatea. Exista trei tipuri de interdependenta tehnologica: acumulata (in care unitatile actioneaza independent, iar efectele lor personale sunt importante pt. succesul integral al firmei-implica cea mai mica interdependenta), secventiala (o firma trebuie sa-si termine activitatea, pentru ca urmatoarea sa si-o poata incepe pe a ei) si reciproca (in care rezultatele unei firme devin resurse pentru alta si invers).

· Marimea firmei este numai un factor al structurii finale a acesteia. Au fost identificate urmatoarele patru tendinte privind influenta dimensiunii firmei asupra structurii ei organizatorice:

Pe ma sura dezvoltarii firmei, se adauga tot mai multe departamente si niveluri ierarhice. Structura firmei devine complexa, aparand necesitatea unei schimbari de tipul structurii divizionale.

Firmele aflate in plina dezvoltare, creeaza tot mai multe posturi pentru a veni in ajutorul conducerii. Aceasta tendinta scade dupa ce s-a creat un numar suficient de posturi.

Normele si regulamentele suplimentare dezvolta firma pe verticala. Proliferarea lor duce insa la o formalizare excesiva si implicit la scaderea eficientei.

Firmele tind sa devina descentralizate, pe masura dezvoltarii lor. Acest fapt se datoreaza regulamentelor suplimentare care fixeaza modul de luare a deciziilor la nivelurile ierarhic inferioare.

· Mediul impune caracteristici structurale diferite firmelor. Astfel, firmele care actioneaza intr-un mediu stabil (cu putine schimbari) tind sa aiba caracteristici mecaniciste (centralizate la nivel inalt, multe norme, regulamente si canale de comunicare ierarhice), iar firmele ce lucreaza intr-un mediu instabil si incert au caracteristici organice (descentralizarea deciziilor, putine norme, regulamente si canale de comunicare ierarhice si laterale). In acest ultim caz, accentul se pune pe coordonarea orizontala, competentele fiind delegate frecvent de la un nivel la altul.

2. STRUCTURA ORGANIZATORICA A FIRMEI

Structura firmei se compune din urmatoarele patru elemente:

·

Distribuirea sarcinilor si responsabilitatilor pe fiecare post si subunitate in parte,

· Gruparea posturilor in unitati si a subunitatilor in departamente, pentru a forma ierarhia firmei,

·

Mecanismele cerute pentru a facilita coordonarea pe verticala,

· Mecanismele necesare pentru supravegherea coordonarii pe orizontala (intre departamente).

Procesul de elaborare a structurii unei firme se numeste proiectarea firmei. Pentru vizualizarea structurii organizatorice, de mare ajutor este organigrama (Fig. 2.), care de fapt este o diagrama ce prezinta liniile generale ale structurii organizatorice.

Fig. 2. Organigrama firmei.

Organigrama ajuta la vizualizarea lantului de comanda ce leaga fiecare salariat de conducerea superioara a firmei printr-un sir de pozitii manageriale corespunzatoare fiecarui nivel ierarhic. Pentru proiectarea postului exista patru abordari principale:

· Simplificarea postului este procesul de proiectare a postului astfel incat detinatorul acestuia sa aiba doar un mic de sarcini de indeplinit. Deoarece activitatile la care se adreseaza sunt simple si repetitive, muncitorii care le realizeaza sunt interschimbabili, fapt ce determina ca pregatirea noilor veniti sa fie foarte usoara.

este prezentat in Fig. Se are in vedere reducerea monotoniei asociata simplificarii. compartimentelor si relatiilor organizationale constituite si plasate in sensul asigurarii conditiilor economice. astfel constituite incat sa asigure premizele organizatorice adecvate realizarii obiectivelor prestabilite. Imbogatirea creste profunzimea posturilor adica gradul in care lucratorii isi pot planifica si controla munca. PROIECTAREA ORGANIZARII STRUCTURALE A FIRMEI 1. . · Imbogatirea postului este procesul de combinare a mai multor sarcini diferite pentru a mari oportunitatile de dezvoltare si de recunoastere profesionala ale personalului. FUNDAMENTELE ORGANIZARII STRUCTURALE Structura organizatorica a firmei reprezinta ansamblul persoanelor. Principalele parti ale structurii organizatorice sunt: · Structura de conducere care reuneste ansamblul persoanelor. Modelul caracteristicilor unui post. favorizand schimbul de idei. cat si avantajul instruirii incrucisate a executantilor. intre diferite posturi. subdiviziunilor organizatorice si relatiilor dintre acestea. cu o anumita periodicitate.3. tehnice si de personal necesare proceselor de conducere si de executie a productiei. · Largirea postului se realizeaza prin alocarea unui numar mai mare de sarcini asemanatoare unui post pentru a-l face mai atractiv. Rotatia se poate face si intre unitati din zone geografice diferite. elaborat de Richard Hackman si Greg Oldham. prin crearea unei variatii a sarcinilor.· Rotatia postului reprezinta transferul angajatilor.

relatii de stat major (iau nastere ca urmare a delegarii sarcinilor. Fisa postului cuprinde: obiectivele postului (ca obiective individuale). compartimentelor si relatiilor organizationale constituite in vederea realizarii directe a obiectului de activitate a firmei. Compartimentele sunt operationale (contribuie direct la la realizarea obiectivelor derivate si fundamentale ale firmei) si functionale (contribuie la stabilirea obiectivelor). responsabilitatea indeplinirii anumitor sarcini si atributii. sarcinilor. relatii functionale (exercitate de autoritatea functionala). relatii de cooperare (stabilite la acelasi nivel ierarhic. autoritatii si responsabilitatilor de catre conducere a unor persoane anume desemnate). . in care persoanele desfasoara activitati relativ omogene (ce solicita cunostinte de specialitate de un anumit tip) precum si un ansamblu de metode si tehnici adecvate (ce sunt amplasate intr-un anumit spatiu si subordonateunui singur cadru de conducere). intre compartimente diferite). Deosebim functii de conducere cu pondere ridicata a competentelor. competentelor si responsabilitatilor desmnate pe anumite perioade fiecarui component al firmei. · relatiile organizatorice sunt alcatuite din ansamblul de legaturi dintre componentele structurii instituite prin lege. · functia este factorul de generalizare a unor posturi asemanatoare sub aspectul ariei de cuprindere a autoritatii si responsabilitatii. competentele organizationale sau autoritatea formala. Componentele de baza ale organizarii formale a firmei sunt urmatoarele: · postul format din ansamblul obiectivelor. competentele sau autoritatea profesionala. sindicate. relatii de control (functioneaza intre compartimentele specializate in efectuarea controlului si celelalte compartimente) si relatiile de reprezentare (stabilite intre conducerea firmei si reprezentantii altor firme. sarcinilor si responsabilitatilor si functii de executie cu transpunerea in opera a deciziilor emise de conducere. relatii ierarhice (se instiutie intre conducere si executie). persoane fizice si juridice). · compartimentele cuprind ansamblul de posturi si functii cu un continut similar si/sau complementar.· Structura de executie operationala care cuprinde ansamblul persoanelor. Ele pot fi: relatii de autoritate (se instituie prin prevederi legale si executarea lor este obligatorie).

crescand si ponderea ierarhica la nivelul conducerii superioare. uneltele. prin studiile realizate. echipamentele si tehnicile de lucru folosite de firma pentru realizarea produselor si serviciilor sale. . Fig. ale carui elemente sunt bine dimensionate.productia de masa sau de serie mare. Complexitatea tehnologica a productiei realizate conduce la o structura diferentiata pentru: productia de unicate si de serie mica. Specialistii.· nivelul ierarhic defineste ansamblul subdiviziunilor organizatorice plasate pe linii orizontale la distanta egala fata de conducerea de varf a firmei. produsele fiind fabricate in cantitati mari pe linii de productie continua. O data cu cresterea complexitatii tehnologice. Toate elementele structurii formale constiutie un tot unitar. creste si numarul de niveluri ierarhice. 1. Tehnologia are doua componente: complexitatea tehnologica si interdependenta tehnologica. Ilustrarea acestor elemente si relatia lor cu structura organizationala este prezentata in Fig. · ponderea ierarhica reprezinta numarul persoanelor conduse nemijlocit de un cadru de conducere. 1. fiind o modalitate de ordonare a posturilor si functiilor in cadrul compartimentelor. au dovedit ca eficienta unei structuri organizatorice depinde de urmatorii factori: · Tehnologia care reprezinta cunostintele. Principalii factori ce influenteaza eficienta structurii organizatorice.

multe norme. pe masura dezvoltarii lor. Structura firmei devine complexa. In acest ultim . · Mediul impune caracteristici structurale diferite firmelor. Aceasta tendinta scade dupa ce s-a creat un numar suficient de posturi. Firmele tind sa devina descentralizate. Acest fapt se datoreaza regulamentelor suplimentare care fixeaza modul de luare a deciziilor la nivelurile ierarhic inferioare. regulamente si canale de comunicare ierarhice si laterale). Firmele aflate in plina dezvoltare. pentru ca urmatoarea sa si-o poata incepe pe a ei) si reciproca (in care rezultatele unei firme devin resurse pentru alta si invers). secventiala (o firma trebuie sa-si termine activitatea. regulamente si canale de comunicare ierarhice). succesul integral al firmei-implica cea mai mica interdependenta). se adauga tot mai multe departamente si niveluri ierarhice. aparand necesitatea unei schimbari de tipul structurii divizionale. Au fost identificate urmatoarele patru tendinte privind influenta dimensiunii firmei asupra structurii ei organizatorice: Pe ma sura dezvoltarii firmei. Normele si regulamentele suplimentare dezvolta firma pe verticala. · Marimea firmei este numai un factor al structurii finale a acesteia. firmele care actioneaza intr-un mediu stabil (cu putine schimbari) tind sa aiba caracteristici mecaniciste (centralizate la nivel inalt.Interdependenta tehnologica reprezinta gradul in care diferite subunitati ale firmei trebuie sa schimbe informatii si materiale pentru a-si desfasura activitatea. iar firmele ce lucreaza intr-un mediu instabil si incert au caracteristici organice (descentralizarea deciziilor. Astfel. putine norme. creeaza tot mai multe posturi pentru a veni in ajutorul conducerii. iar efectele lor personale sunt importante pt. Proliferarea lor duce insa la o formalizare excesiva si implicit la scaderea eficientei. Exista trei tipuri de interdependenta tehnologica: acumulata (in care unitatile actioneaza independent.

· Mecanismele cerute pentru a facilita coordonarea pe verticala. accentul se pune pe coordonarea orizontala. · Mecanismele necesare pentru supravegherea coordonarii pe orizontala (intre departamente).). Procesul de elaborare a structurii unei firme se numeste proiectarea firmei. de mare ajutor este organigrama (Fig.caz. STRUCTURA ORGANIZATORICA A FIRMEI Structura firmei se compune din urmatoarele patru elemente: · Distribuirea sarcinilor si responsabilitatilor pe fiecare post si subunitate in parte. competentele fiind delegate frecvent de la un nivel la altul. Pentru vizualizarea structurii organizatorice. · Gruparea posturilor in unitati si a subunitatilor in departamente. . 2. 2. pentru a forma ierarhia firmei. care de fapt este o diagrama ce prezinta liniile generale ale structurii organizatorice.

Modelul caracteristicilor unui post. este prezentat in Fig. elaborat de Richard Hackman si Greg Oldham. intre diferite posturi. 2.Fig. Pentru proiectarea postului exista patru abordari principale: · Simplificarea postului este procesul de proiectare a postului astfel incat detinatorul acestuia sa aiba doar un mic de sarcini de indeplinit. Deoarece activitatile la care se adreseaza sunt simple si repetitive. · Largirea postului se realizeaza prin alocarea unui numar mai mare de sarcini asemanatoare unui post pentru a-l face mai atractiv. cat si avantajul instruirii incrucisate a executantilor. prin crearea unei variatii a sarcinilor. fapt ce determina ca pregatirea noilor veniti sa fie foarte usoara. cu o anumita periodicitate. · Imbogatirea postului este procesul de combinare a mai multor sarcini diferite pentru a mari oportunitatile de dezvoltare si de recunoastere profesionala ale personalului. Se are in vedere reducerea monotoniei asociata simplificarii. Organigrama ajuta la vizualizarea lantului de comanda ce leaga fiecare salariat de conducerea superioara a firmei printr-un sir de pozitii manageriale corespunzatoare fiecarui nivel ierarhic. · Rotatia postului reprezinta transferul angajatilor. Organigrama firmei. muncitorii care le realizeaza sunt interschimbabili. Imbogatirea creste profunzimea posturilor adica gradul in care lucratorii isi pot planifica si controla munca. favorizand schimbul de idei. .3. Rotatia se poate face si intre unitati din zone geografice diferite.

cu conditia sa fie prezent in anumite ore de varf.Fig. saptamana de lucru comprimata este un program in care angajatii lucreazapatru zile a cate 10 ore pe zi sau o combinatie similara (in loc de 8 orepe zi). Modelul caracteristicilor unui post. apropierea conducerii de executie. reprezentarea grafica a structurii.definirea armonizata a posturilor si functiunilor. dificultatea coordonarii personalului. scaderea productivitatii. Avantaje: ridicarea moralului angajatilor. Proiectarea oricarei structuri formale organizatorice are la baza urmatoarele principii: suprematia obiectivelor.varianta optima. interdependenta minima. Modificarea continutului unui post este o metoda de organizare a muncii care are in vedere nevoile firmei si ale lucratorului. insuficienta personalului in anumite momente. instituirea de colective intercompartimentare. programul de lucru partial este un program in care doua sau mai multe persoane impart sarcinile aferente unui post de lucru. unitatea de decizie si actiune. in sensul ca o persoana poate lucra dimineata iar cealalta dupa-amiaza. reducerea problemelor de trafic. flexibilitatea structurii. accidente si dificultatea colaborarii cu firmele care au program de lucru normal. sau alternativ. reducerea absenteismulul si a migratiei fortei de munca. Avantaje: permite obtinerea unor reduceri de cheltuieli de intretinere. Exista trei variante principale de programe de lucru: programul de lucru flexibil reprezinta acel program prin care angajatului i se cere sa presteze un anumit numar de ore munca. Dezavantaje: oboseala. Dezavantaje: lipsa supravegherii in anumite perioade. eficienta structurii. permanenta conducerii. reducerea intarzierilor. iar o alta metoda este elaborarea unor programe alternative de lucru. 3. fara stabilirea momentelor de incepere si incheiere a activitatii. economia de comunicatii. indisponibilitatea persoanelor cheie in anumite ore. Pentru proiectarea structurii formale se parcurg urmatoarele etape: . concordanta intre cerintele postului si caracteristicile titularului.

compartimentul. sarcinile. atributiile firmei. conducerea firmei (atributiile Consiliului reprezentantilor statului. analiza critica a situatiei existente. fisa postului include: denumirea si obiectivele postului. etapa rationalizarii se compune din elaborarea masurilor de perfectionare si experimentarea acestora.ordonate de sus in jos si ordonate de la stanga la dreapta (dupa sensul reprezentarii). Materializarea in plan operational a structurii formale se face prin: regulamentul de organizare si functionare care cuprinde mai multe parti: organizarea firmei (dispozitii generale si structura organizatorica). de cooperare si de reprezentare). prelucrarea acestora. . vechime). limitele de competenta. Cuprinde urmatoarele faze: identificarea problemelor. responsabilitatile. functionale. organigrama este reprezentarea grafica a structurii organizatorice formale a firmei.etapa pregatitoare orientata spre culegerea datelor preliminare necesare declansarii studiului. precizarea ariei de cuprindere. relatiile (ierarhice. atributiile Conducerii executive). Organigramele pot fi: generale sau de ansmblu. partiale. atributiile Consiliului de administratie. determinarea obiectivelor. cerintele (studii. piramidale si circulare (dupa forma reprezentarii). dispozitii generale. etapa investigare si analiza consta in colectarea si sistematizarea datelor necesare. compartimentele functionale si de productie.

productie. · structura divizionala ierarhica.1. contabilitate. cu relatii functionale ierarhice. in care posturile sunt grupate in functie de principalele domenii functionale (Fig. ce grupeaza posturile pe criteriul participarii la realizarea unui produs sau la deservirea unei piete. astfel incat unele posturi sunt grupate in departamente dupa criteriul functional.3. care grupeaza posturile ce solicita calificare similara. resurse umane. · structura matriceala. cunoscute in literatura de specialitate. in care activitatile desfasurate au un grad de asemanare cum ar fi:comercial. iar altele in functie de produsele realizate sau pietele deservite. conform structurii divizionale. care suprapune o serie de relatii orizontale. Structura functionala Structura functionala este un mod de impartire a firmei pe departamente. ) . sunt urmatoarele: · structura functionala. care combina caracteristicile celor doua structuri anterioare. TIPURI DE STRUCTURI ORGANIZATORICE Principalele tipuri de structuri organizatorice. 3. · structura hibrida.

- posibile economii la scara. - facilitatea coordonarii in interiorul functiei. Exemplu de structura organizatorica functionala. . - avantajul tehnic potential asupra concurentilor. functiunea comerciala (care se concentreaza asupra promovarii vanzarilor de produse sau servicii si asupra procurarii materiilor prime. functiunea financiara (care se ocupa cu obtinerea si alocarea resurselor financiare). Avantajele si dezavantajele acestui tip de structura sunt urmatoarele: · avantaje - acumularea de experienta.Fig. functiunea de personal (care raspunde de atragerea si pastrarea membrilor firmei). functiunea de cercetare-dezvoltare (care raspunde de metodele si ideile ce vor conduce la innoirea si imbunatatirea produselor si serviciilor). materialelor si echipamentelor necesare functionarii firmei). - cariera profesionala clar definita in cadrul fiecarei functiuni. Functiunile speciale asociate acestui tip de structura organizatorica sunt urmatoarele: functiunea de productie (combina activitatile asociate producerii unui bun sau prestarii unui serviciu).

Acest tip de structura este utilizat in firmele mici si mijlocii. sunt prezentate in Fig. - acumularea deciziilor la varful ierarhiei. Principalele forme de structuri divizionale.· dezavantaje - raspuns intarziat la problemele multifunctionale. 5. - intreruperi datorate sarcinilor secventiale. 3. - angajatii nu pot avea o privire de ansamblu asupra firmei. a serviciilor prestate sau a pietelor deservite. Fig. 5. Structura divizionala ierarhica Structura divizionala ierarhica reprezinta modalitatea de impartire pe departamente in care posturile sunt grupate in functie de similitudinea produselor fabricate. .2. Principalele forme de structuri divizionale.

Se adopta cand este necesar sa fie livrate produse si servicii adaptate la nevoile proprii ale anumitor regiuni. - accent simultan pe scopurile diviziilor. productie. pe zona geografica. . pe client. - facilitatea coordonarii intre functiuni. Fiecare departament este alcatuit din persoane care indeplinesc functiunile necesare pentru un anumit tip de client.Structura divizionala are trei variante: pe produs. Diviziile pe zona geografica sunt proiectate pentru a deservi diferite zone geografice. personal. Diviziile pe produs sunt create pentru un singur produs sau serviciu. Fiecare departament pe produs isi are proprii specialisti in domenii ca marketing. Diviziile pe clienti sunt create pentru a servi categorii speciale de clienti sau consumatori. Avantajele si dezavantajele acestui tip de structura sunt urmatoarele: · avantaje - raspuns rapid la schimbarile de mediu. sau pentru o grupa omogena de produse sau servicii.

intre ariile geografice sau intre clientii deserviti. Acest tip de structura este folosit mai ales in firmele mari. - neglijarea obiectivelor de ansamblu ale firmei. - evaluarea corecta a performantelor. - reducerea inovatiilor. · dezavantaje - impartirea resurselor intre divizii. . - dezvoltarea aptitudinilor manageriale. - reducerea specializarii.- orientarea catre cerintele clientilor. - transfer limitat al experientei intre divizii. - concurenta ridicata intre divizii. in care exista diferente mari intre produsele si serviciile oferite.

Structura hibrida Aceasta structura este o forma de organizare ce imprumuta atat elemente din structura functionala. Avantajele si dezavantajele acestui tip de structura sunt urmatoarele: · avantaje - corelarea obiectivelor divizionle cu cele ale firmei. 6. 6. - adaptabilitatea si flexibilitatea diviziilor. Fig. - specializarea functionala si/sau eficienta.). cat si din cea divizionala. la acelasi nivel de conducere (Fig. · dezavantaje .3.3. Exemplu de structura hibrida (firma IBM).

Structura hibrida se intalneste in firmele mijlocii si mari.). Acest tip de structura este intalnit in firmele care nu numai ca se confrunta cu un grad ridicat de incertitudine in ceea ce priveste factorii de mediu (pentru care se adopta o structura divizionala). 7. care au suficiente resurse pentru a justifica impartirea functionala si pe divizii. - supraveghere functionala excesiva. 3. Exista doua sensuri de comanda: unul vertical si altul orizontal (Fig. - rectii lente in situatii exceptionale. Fig. Structura matriceala Acest tip de structura suprapune o structura divizionala peste o structura functionala. Noua structura rezultata este in acelasi timp divizionala si functionala. dar cer si o specializare functionala si/sau eficienta.- conflicte intre departamente si divizii. Exemplu de structura matriceala. 7. .

care implica coordonarea unor activitati la care participa mai multe departamente functionale. proiectele speciale (ex. · Etapa II: Suprapunerea temporala . Etapa IV: Matricea matura . lansarile de produse (managerii de produs) sau alte actiuni cu durata limitata.este de obicei o structura functionala care respecta principiul unitatii de decizie.: managerii de proiect).in care sefii matriceali au putere egala. Avantajele si dezavantajele acestui tip de structura sunt urmatoarele: · avantaje - descentralizarea luarii deciziilor. - buna coordonare a proiectului sau produsului. . o anumita problema. Acesti manageri conduc sau lucreaza cu echipe interdepartamentale temporare create special pt. Firmele care adopta structura matriceala parcurg urmatoarele etape: · Etapa I: Structura traditionala . - reactia rapida la schimbare.Acest sistem de dubla autoritate contravine principiului clasic al unitatii de decizie.in care managerii coordonatori actioneazapermanent. · Etapa III: Suprapunerea permanenta . in general cu echipe interdepartamentale permanente. - cresterea gradului de urmarire a schimbarilor in mediu.in care se creeaza posturile manageriale coordonatoare pt.

- accent excesiv pe relatiile interne si pe deciziile de grup. - cresterea riscului aparitiei conflictelor interpersonale. formele de suprapunere temporala si permanentasunt tot mai des intalnite. este nevoie de compararea avantajelor si dezavantajelor diferitelor variante structurale. · dezavantaje - costuri administrative ridicate. Pentru adoptarea structurii organizatorice optime. Astfel corporatiile au tendinta sa adopte unul din urmatoarele tipuri de structuri organizatorice: pe divizii functionale internationale. - potentiala confuzie privind autoritatea si responsabilitatile. pe regiuni geografice. pe produse. si matricea globala. - rectii lente la schimbare. . Majoritatea cercetarilor privind organizarea firmelor internationale s-au indreptat asupra conceptului de firma multinationala. Deoarece multe firme nu au nevoie de o structura matriceala matura.- utilizarea eficienta a sistemelor de sutinere. precum si de cunoasterea influentelor factorilor contextuali care pot afecta structura.

apropierea conducerii de executie.definirea armonizata a posturilor si functiunilor. scaderea productivitatii. eficienta structurii. iar o alta metoda este elaborarea unor programe alternative de lucru. concordanta intre cerintele postului si caracteristicile titularului. economia de comunicatii. insuficienta personalului in anumite momente. reducerea intarzierilor. reducerea problemelor de trafic. indisponibilitatea persoanelor cheie in anumite ore. sau alternativ. Proiectarea oricarei structuri formale organizatorice are la baza urmatoarele principii: suprematia obiectivelor.Fig. Avantaje: ridicarea moralului angajatilor. Modelul caracteristicilor unui post. accidente si dificultatea colaborarii cu firmele care au program de lucru normal. instituirea de colective intercompartimentare.varianta optima. reprezentarea grafica a structurii. Dezavantaje: oboseala. 3. interdependenta minima. programul de lucru partial este un program in care doua sau mai multe persoane impart sarcinile aferente unui post de lucru. Avantaje: permite obtinerea unor reduceri de cheltuieli de intretinere. Dezavantaje: lipsa supravegherii in anumite perioade. Pentru proiectarea structurii formale se parcurg urmatoarele etape: . cu conditia sa fie prezent in anumite ore de varf. Modificarea continutului unui post este o metoda de organizare a muncii care are in vedere nevoile firmei si ale lucratorului. permanenta conducerii. dificultatea coordonarii personalului. in sensul ca o persoana poate lucra dimineata iar cealalta dupa-amiaza. fara stabilirea momentelor de incepere si incheiere a activitatii. reducerea absenteismulul si a migratiei fortei de munca. flexibilitatea structurii. unitatea de decizie si actiune. saptamana de lucru comprimata este un program in care angajatii lucreazapatru zile a cate 10 ore pe zi sau o combinatie similara (in loc de 8 orepe zi). Exista trei variante principale de programe de lucru: programul de lucru flexibil reprezinta acel program prin care angajatului i se cere sa presteze un anumit numar de ore munca.

atributiile Consiliului de administratie. etapa investigare si analiza consta in colectarea si sistematizarea datelor necesare. prelucrarea acestora. vechime). dispozitii generale. analiza critica a situatiei existente. etapa rationalizarii se compune din elaborarea masurilor de perfectionare si experimentarea acestora. conducerea firmei (atributiile Consiliului reprezentantilor statului. de cooperare si de reprezentare). Cuprinde urmatoarele faze: identificarea problemelor.ordonate de sus in jos si ordonate de la stanga la dreapta (dupa sensul reprezentarii). compartimentele functionale si de productie. relatiile (ierarhice. compartimentul.etapa pregatitoare orientata spre culegerea datelor preliminare necesare declansarii studiului. piramidale si circulare (dupa forma reprezentarii). functionale. organigrama este reprezentarea grafica a structurii organizatorice formale a firmei. determinarea obiectivelor. partiale. . precizarea ariei de cuprindere. cerintele (studii. Organigramele pot fi: generale sau de ansmblu. atributiile firmei. limitele de competenta. sarcinile. fisa postului include: denumirea si obiectivele postului. Materializarea in plan operational a structurii formale se face prin: regulamentul de organizare si functionare care cuprinde mai multe parti: organizarea firmei (dispozitii generale si structura organizatorica). atributiile Conducerii executive). responsabilitatile.

in care activitatile desfasurate au un grad de asemanare cum ar fi:comercial. sunt urmatoarele: · structura functionala. care combina caracteristicile celor doua structuri anterioare. iar altele in functie de produsele realizate sau pietele deservite. care suprapune o serie de relatii orizontale. cu relatii functionale ierarhice. TIPURI DE STRUCTURI ORGANIZATORICE Principalele tipuri de structuri organizatorice. ) . Structura functionala Structura functionala este un mod de impartire a firmei pe departamente. cunoscute in literatura de specialitate. productie. contabilitate. care grupeaza posturile ce solicita calificare similara. · structura divizionala ierarhica. conform structurii divizionale.3. astfel incat unele posturi sunt grupate in departamente dupa criteriul functional. 3. ce grupeaza posturile pe criteriul participarii la realizarea unui produs sau la deservirea unei piete.1. resurse umane. in care posturile sunt grupate in functie de principalele domenii functionale (Fig. · structura hibrida. · structura matriceala.

Fig. Avantajele si dezavantajele acestui tip de structura sunt urmatoarele: · avantaje - acumularea de experienta. functiunea de personal (care raspunde de atragerea si pastrarea membrilor firmei). - avantajul tehnic potential asupra concurentilor. materialelor si echipamentelor necesare functionarii firmei). functiunea de cercetare-dezvoltare (care raspunde de metodele si ideile ce vor conduce la innoirea si imbunatatirea produselor si serviciilor). Functiunile speciale asociate acestui tip de structura organizatorica sunt urmatoarele: functiunea de productie (combina activitatile asociate producerii unui bun sau prestarii unui serviciu). - cariera profesionala clar definita in cadrul fiecarei functiuni. functiunea financiara (care se ocupa cu obtinerea si alocarea resurselor financiare). functiunea comerciala (care se concentreaza asupra promovarii vanzarilor de produse sau servicii si asupra procurarii materiilor prime. . Exemplu de structura organizatorica functionala. - facilitatea coordonarii in interiorul functiei. - posibile economii la scara.

· dezavantaje - raspuns intarziat la problemele multifunctionale. sunt prezentate in Fig. - angajatii nu pot avea o privire de ansamblu asupra firmei. a serviciilor prestate sau a pietelor deservite. 3. - intreruperi datorate sarcinilor secventiale. Principalele forme de structuri divizionale. 5. - acumularea deciziilor la varful ierarhiei. Structura divizionala ierarhica Structura divizionala ierarhica reprezinta modalitatea de impartire pe departamente in care posturile sunt grupate in functie de similitudinea produselor fabricate. Acest tip de structura este utilizat in firmele mici si mijlocii. Fig. Principalele forme de structuri divizionale.2. . 5.

- facilitatea coordonarii intre functiuni. Diviziile pe produs sunt create pentru un singur produs sau serviciu. Se adopta cand este necesar sa fie livrate produse si servicii adaptate la nevoile proprii ale anumitor regiuni. sau pentru o grupa omogena de produse sau servicii. Diviziile pe clienti sunt create pentru a servi categorii speciale de clienti sau consumatori. pe client. Fiecare departament este alcatuit din persoane care indeplinesc functiunile necesare pentru un anumit tip de client. . Avantajele si dezavantajele acestui tip de structura sunt urmatoarele: · avantaje - raspuns rapid la schimbarile de mediu. - accent simultan pe scopurile diviziilor. pe zona geografica. personal.Structura divizionala are trei variante: pe produs. Diviziile pe zona geografica sunt proiectate pentru a deservi diferite zone geografice. Fiecare departament pe produs isi are proprii specialisti in domenii ca marketing. productie. - orientarea catre cerintele clientilor.

Acest tip de structura este folosit mai ales in firmele mari. - dezvoltarea aptitudinilor manageriale. · dezavantaje - impartirea resurselor intre divizii. - transfer limitat al experientei intre divizii.- evaluarea corecta a performantelor. intre ariile geografice sau intre clientii deserviti. 3. - reducerea inovatiilor. - reducerea specializarii. - concurenta ridicata intre divizii.3. Structura hibrida . - neglijarea obiectivelor de ansamblu ale firmei. in care exista diferente mari intre produsele si serviciile oferite.

Avantajele si dezavantajele acestui tip de structura sunt urmatoarele: · avantaje - corelarea obiectivelor divizionle cu cele ale firmei. - adaptabilitatea si flexibilitatea diviziilor. Fig. - specializarea functionala si/sau eficienta. la acelasi nivel de conducere (Fig. cat si din cea divizionala. Exemplu de structura hibrida (firma IBM).).Aceasta structura este o forma de organizare ce imprumuta atat elemente din structura functionala. . 6. 6. · dezavantaje - conflicte intre departamente si divizii.

- supraveghere functionala excesiva.). - rectii lente in situatii exceptionale. Structura hibrida se intalneste in firmele mijlocii si mari. care au suficiente resurse pentru a justifica impartirea functionala si pe divizii. 3. dar cer si o specializare functionala si/sau eficienta. 7. Acest tip de structura este intalnit in firmele care nu numai ca se confrunta cu un grad ridicat de incertitudine in ceea ce priveste factorii de mediu (pentru care se adopta o structura divizionala). Noua structura rezultata este in acelasi timp divizionala si functionala. Fig. . Exemplu de structura matriceala. 7. Exista doua sensuri de comanda: unul vertical si altul orizontal (Fig. Structura matriceala Acest tip de structura suprapune o structura divizionala peste o structura functionala.

Acest sistem de dubla autoritate contravine principiului clasic al unitatii de decizie. - buna coordonare a proiectului sau produsului. · Etapa II: Suprapunerea temporala . o anumita problema. in general cu echipe interdepartamentale permanente. Acesti manageri conduc sau lucreaza cu echipe interdepartamentale temporare create special pt. Avantajele si dezavantajele acestui tip de structura sunt urmatoarele: · avantaje - descentralizarea luarii deciziilor. proiectele speciale (ex. Firmele care adopta structura matriceala parcurg urmatoarele etape: · Etapa I: Structura traditionala .este de obicei o structura functionala care respecta principiul unitatii de decizie.: managerii de proiect). Etapa IV: Matricea matura .in care sefii matriceali au putere egala. - reactia rapida la schimbare.in care se creeaza posturile manageriale coordonatoare pt. · Etapa III: Suprapunerea permanenta . lansarile de produse (managerii de produs) sau alte actiuni cu durata limitata. care implica coordonarea unor activitati la care participa mai multe departamente functionale. .in care managerii coordonatori actioneazapermanent. - cresterea gradului de urmarire a schimbarilor in mediu.

Majoritatea cercetarilor privind organizarea firmelor internationale s-au indreptat asupra conceptului de firma multinationala. Pentru adoptarea structurii organizatorice optime. FUNDAMENTELE ORGANIZARII STRUCTURALE . Astfel corporatiile au tendinta sa adopte unul din urmatoarele tipuri de structuri organizatorice: pe divizii functionale internationale. este nevoie de compararea avantajelor si dezavantajelor diferitelor variante structurale. - cresterea riscului aparitiei conflictelor interpersonale. formele de suprapunere temporala si permanentasunt tot mai des intalnite. PROIECTAREA ORGANIZARII STRUCTURALE A FIRMEI 1.- utilizarea eficienta a sistemelor de sutinere. pe regiuni geografice. precum si de cunoasterea influentelor factorilor contextuali care pot afecta structura. Deoarece multe firme nu au nevoie de o structura matriceala matura. - rectii lente la schimbare. · dezavantaje - costuri administrative ridicate. pe produse. - potentiala confuzie privind autoritatea si responsabilitatile. si matricea globala. - accent excesiv pe relatiile interne si pe deciziile de grup.

· compartimentele cuprind ansamblul de posturi si functii cu un continut similar si/sau complementar. · Structura de executie operationala care cuprinde ansamblul persoanelor. competentele sau autoritatea profesionala.Structura organizatorica a firmei reprezinta ansamblul persoanelor. compartimentelor si relatiilor organizationale constituite in vederea realizarii directe a obiectului de activitate a firmei. sarcinilor si responsabilitatilor si functii de executie cu transpunerea in opera a deciziilor emise de conducere. Principalele parti ale structurii organizatorice sunt: · Structura de conducere care reuneste ansamblul persoanelor. tehnice si de personal necesare proceselor de conducere si de executie a productiei. Fisa postului cuprinde: obiectivele postului (ca obiective individuale). competentelor si responsabilitatilor desmnate pe anumite perioade fiecarui component al firmei. in care persoanele desfasoara activitati relativ omogene (ce solicita cunostinte de specialitate de un anumit tip) precum si un ansamblu de metode si tehnici adecvate (ce sunt amplasate intr-un anumit spatiu si subordonateunui singur cadru de conducere). Componentele de baza ale organizarii formale a firmei sunt urmatoarele: · postul format din ansamblul obiectivelor. responsabilitatea indeplinirii anumitor sarcini si atributii. competentele organizationale sau autoritatea formala. Deosebim functii de conducere cu pondere ridicata a competentelor. astfel constituite incat sa asigure premizele organizatorice adecvate realizarii obiectivelor prestabilite. sarcinilor. subdiviziunilor organizatorice si relatiilor dintre acestea. . compartimentelor si relatiilor organizationale constituite si plasate in sensul asigurarii conditiilor economice. · functia este factorul de generalizare a unor posturi asemanatoare sub aspectul ariei de cuprindere a autoritatii si responsabilitatii.

Fig. relatii functionale (exercitate de autoritatea functionala). fiind o modalitate de ordonare a posturilor si functiilor in cadrul compartimentelor. relatii de stat major (iau nastere ca urmare a delegarii sarcinilor. 1. 1. sindicate. · nivelul ierarhic defineste ansamblul subdiviziunilor organizatorice plasate pe linii orizontale la distanta egala fata de conducerea de varf a firmei. · relatiile organizatorice sunt alcatuite din ansamblul de legaturi dintre componentele structurii instituite prin lege. persoane fizice si juridice). relatii de cooperare (stabilite la acelasi nivel ierarhic. . Toate elementele structurii formale constiutie un tot unitar. relatii de control (functioneaza intre compartimentele specializate in efectuarea controlului si celelalte compartimente) si relatiile de reprezentare (stabilite intre conducerea firmei si reprezentantii altor firme. ale carui elemente sunt bine dimensionate. Principalii factori ce influenteaza eficienta structurii organizatorice. Ele pot fi: relatii de autoritate (se instituie prin prevederi legale si executarea lor este obligatorie). Ilustrarea acestor elemente si relatia lor cu structura organizationala este prezentata in Fig. autoritatii si responsabilitatilor de catre conducere a unor persoane anume desemnate).Compartimentele sunt operationale (contribuie direct la la realizarea obiectivelor derivate si fundamentale ale firmei) si functionale (contribuie la stabilirea obiectivelor). · ponderea ierarhica reprezinta numarul persoanelor conduse nemijlocit de un cadru de conducere. relatii ierarhice (se instiutie intre conducere si executie). intre compartimente diferite).

productia de masa sau de serie mare. Interdependenta tehnologica reprezinta gradul in care diferite subunitati ale firmei trebuie sa schimbe informatii si materiale pentru a-si desfasura activitatea.Specialistii. creste si numarul de niveluri ierarhice. pentru ca urmatoarea sa si-o poata incepe pe a ei) si reciproca (in care rezultatele unei firme devin resurse pentru alta si invers). Aceasta tendinta scade dupa ce s-a creat un numar suficient de posturi. Tehnologia are doua componente: complexitatea tehnologica si interdependenta tehnologica. Structura firmei devine complexa. crescand si ponderea ierarhica la nivelul conducerii superioare. produsele fiind fabricate in cantitati mari pe linii de productie continua. Exista trei tipuri de interdependenta tehnologica: acumulata (in care unitatile actioneaza independent. Au fost identificate urmatoarele patru tendinte privind influenta dimensiunii firmei asupra structurii ei organizatorice: Pe ma sura dezvoltarii firmei. Firmele aflate in plina dezvoltare. prin studiile realizate. O data cu cresterea complexitatii tehnologice. secventiala (o firma trebuie sa-si termine activitatea. se adauga tot mai multe departamente si niveluri ierarhice. iar efectele lor personale sunt importante pt. . echipamentele si tehnicile de lucru folosite de firma pentru realizarea produselor si serviciilor sale. Complexitatea tehnologica a productiei realizate conduce la o structura diferentiata pentru: productia de unicate si de serie mica. succesul integral al firmei-implica cea mai mica interdependenta). · Marimea firmei este numai un factor al structurii finale a acesteia. creeaza tot mai multe posturi pentru a veni in ajutorul conducerii. aparand necesitatea unei schimbari de tipul structurii divizionale. au dovedit ca eficienta unei structuri organizatorice depinde de urmatorii factori: · Tehnologia care reprezinta cunostintele. uneltele.

Astfel. Firmele tind sa devina descentralizate. 2. STRUCTURA ORGANIZATORICA A FIRMEI Structura firmei se compune din urmatoarele patru elemente: · Distribuirea sarcinilor si responsabilitatilor pe fiecare post si subunitate in parte. In acest ultim caz. competentele fiind delegate frecvent de la un nivel la altul. firmele care actioneaza intr-un mediu stabil (cu putine schimbari) tind sa aiba caracteristici mecaniciste (centralizate la nivel inalt. putine norme. regulamente si canale de comunicare ierarhice si laterale). accentul se pune pe coordonarea orizontala. pentru a forma ierarhia firmei. regulamente si canale de comunicare ierarhice).Normele si regulamentele suplimentare dezvolta firma pe verticala. · Gruparea posturilor in unitati si a subunitatilor in departamente. · Mecanismele cerute pentru a facilita coordonarea pe verticala. · Mediul impune caracteristici structurale diferite firmelor. multe norme. Acest fapt se datoreaza regulamentelor suplimentare care fixeaza modul de luare a deciziilor la nivelurile ierarhic inferioare. Proliferarea lor duce insa la o formalizare excesiva si implicit la scaderea eficientei. iar firmele ce lucreaza intr-un mediu instabil si incert au caracteristici organice (descentralizarea deciziilor. pe masura dezvoltarii lor. .

Deoarece activitatile la care se adreseaza sunt simple si repetitive. Procesul de elaborare a structurii unei firme se numeste proiectarea firmei. . intre diferite posturi. fapt ce determina ca pregatirea noilor veniti sa fie foarte usoara. cu o anumita periodicitate. cat si avantajul instruirii incrucisate a executantilor. Fig.· Mecanismele necesare pentru supravegherea coordonarii pe orizontala (intre departamente). · Rotatia postului reprezinta transferul angajatilor. Rotatia se poate face si intre unitati din zone geografice diferite. de mare ajutor este organigrama (Fig. 2.). favorizand schimbul de idei. 2. care de fapt este o diagrama ce prezinta liniile generale ale structurii organizatorice. Organigrama firmei. Se are in vedere reducerea monotoniei asociata simplificarii. · Largirea postului se realizeaza prin alocarea unui numar mai mare de sarcini asemanatoare unui post pentru a-l face mai atractiv. Pentru vizualizarea structurii organizatorice. prin crearea unei variatii a sarcinilor. Organigrama ajuta la vizualizarea lantului de comanda ce leaga fiecare salariat de conducerea superioara a firmei printr-un sir de pozitii manageriale corespunzatoare fiecarui nivel ierarhic. muncitorii care le realizeaza sunt interschimbabili. Pentru proiectarea postului exista patru abordari principale: · Simplificarea postului este procesul de proiectare a postului astfel incat detinatorul acestuia sa aiba doar un mic de sarcini de indeplinit.

indisponibilitatea persoanelor cheie in anumite ore. reducerea problemelor de trafic. fara stabilirea momentelor de incepere si incheiere a activitatii. Imbogatirea creste profunzimea posturilor adica gradul in care lucratorii isi pot planifica si controla munca. saptamana de lucru comprimata este un program in care angajatii lucreazapatru zile a cate 10 ore pe zi sau o combinatie similara (in loc de 8 orepe zi). Avantaje: ridicarea moralului angajatilor. Modelul caracteristicilor unui post. reducerea intarzierilor.3. reducerea absenteismulul si a migratiei fortei de munca. Dezavantaje: lipsa supravegherii in anumite perioade. este prezentat in Fig. Modelul caracteristicilor unui post. Exista trei variante principale de programe de lucru: programul de lucru flexibil reprezinta acel program prin care angajatului i se cere sa presteze un anumit numar de ore munca.· Imbogatirea postului este procesul de combinare a mai multor sarcini diferite pentru a mari oportunitatile de dezvoltare si de recunoastere profesionala ale personalului. Avantaje: permite . insuficienta personalului in anumite momente. 3. Fig. dificultatea coordonarii personalului. cu conditia sa fie prezent in anumite ore de varf. iar o alta metoda este elaborarea unor programe alternative de lucru. elaborat de Richard Hackman si Greg Oldham. Modificarea continutului unui post este o metoda de organizare a muncii care are in vedere nevoile firmei si ale lucratorului.

flexibilitatea structurii. interdependenta minima. economia de comunicatii. permanenta conducerii. compartimentele functionale si de productie. apropierea conducerii de executie. etapa investigare si analiza consta in colectarea si sistematizarea datelor necesare. unitatea de decizie si actiune. Proiectarea oricarei structuri formale organizatorice are la baza urmatoarele principii: suprematia obiectivelor.definirea armonizata a posturilor si functiunilor. atributiile firmei. dispozitii generale. etapa rationalizarii se compune din elaborarea masurilor de perfectionare si experimentarea acestora. . accidente si dificultatea colaborarii cu firmele care au program de lucru normal. Cuprinde urmatoarele faze: identificarea problemelor. sau alternativ. programul de lucru partial este un program in care doua sau mai multe persoane impart sarcinile aferente unui post de lucru. determinarea obiectivelor. atributiile Consiliului de administratie. Materializarea in plan operational a structurii formale se face prin: regulamentul de organizare si functionare care cuprinde mai multe parti: organizarea firmei (dispozitii generale si structura organizatorica). conducerea firmei (atributiile Consiliului reprezentantilor statului. reprezentarea grafica a structurii. concordanta intre cerintele postului si caracteristicile titularului. Dezavantaje: oboseala. eficienta structurii. instituirea de colective intercompartimentare. prelucrarea acestora. analiza critica a situatiei existente. precizarea ariei de cuprindere.varianta optima. scaderea productivitatii. Pentru proiectarea structurii formale se parcurg urmatoarele etape: etapa pregatitoare orientata spre culegerea datelor preliminare necesare declansarii studiului. atributiile Conducerii executive). in sensul ca o persoana poate lucra dimineata iar cealalta dupa-amiaza.obtinerea unor reduceri de cheltuieli de intretinere.

. astfel incat unele posturi sunt grupate in departamente dupa criteriul functional. care combina caracteristicile celor doua structuri anterioare. compartimentul. ce grupeaza posturile pe criteriul participarii la realizarea unui produs sau la deservirea unei piete. de cooperare si de reprezentare). Organigramele pot fi: generale sau de ansmblu. contabilitate.fisa postului include: denumirea si obiectivele postului. piramidale si circulare (dupa forma reprezentarii). iar altele in functie de produsele realizate sau pietele deservite. resurse umane. cunoscute in literatura de specialitate. responsabilitatile. care grupeaza posturile ce solicita calificare similara. 3. sarcinile. · structura hibrida. productie. relatiile (ierarhice. partiale. in care activitatile desfasurate au un grad de asemanare cum ar fi:comercial. TIPURI DE STRUCTURI ORGANIZATORICE Principalele tipuri de structuri organizatorice. organigrama este reprezentarea grafica a structurii organizatorice formale a firmei. sunt urmatoarele: · structura functionala.ordonate de sus in jos si ordonate de la stanga la dreapta (dupa sensul reprezentarii). limitele de competenta. vechime). functionale. cerintele (studii. · structura divizionala ierarhica.

care suprapune o serie de relatii orizontale. Structura functionala Structura functionala este un mod de impartire a firmei pe departamente. 3. in care posturile sunt grupate in functie de principalele domenii functionale (Fig. functiunea comerciala (care se concentreaza asupra promovarii vanzarilor de produse sau servicii si asupra procurarii materiilor prime.· structura matriceala. ) Fig.1. cu relatii functionale ierarhice. functiunea de personal (care raspunde de atragerea si pastrarea membrilor firmei). Functiunile speciale asociate acestui tip de structura organizatorica sunt urmatoarele: functiunea de productie (combina activitatile asociate producerii unui bun sau prestarii unui serviciu). functiunea financiara (care se ocupa cu obtinerea si alocarea resurselor financiare). Avantajele si dezavantajele acestui tip de structura sunt urmatoarele: · avantaje . functiunea de cercetare-dezvoltare (care raspunde de metodele si ideile ce vor conduce la innoirea si imbunatatirea produselor si serviciilor). materialelor si echipamentelor necesare functionarii firmei). Exemplu de structura organizatorica functionala. conform structurii divizionale.

2. - angajatii nu pot avea o privire de ansamblu asupra firmei. Acest tip de structura este utilizat in firmele mici si mijlocii. - acumularea deciziilor la varful ierarhiei. - posibile economii la scara. 3. Structura divizionala ierarhica .- acumularea de experienta. · dezavantaje - raspuns intarziat la problemele multifunctionale. - intreruperi datorate sarcinilor secventiale. - cariera profesionala clar definita in cadrul fiecarei functiuni. - avantajul tehnic potential asupra concurentilor. - facilitatea coordonarii in interiorul functiei.

pe zona geografica. sau pentru o grupa omogena de produse sau servicii. Fiecare departament pe produs isi are proprii specialisti in domenii ca marketing. 5. 5. pe client. Principalele forme de structuri divizionale.Structura divizionala ierarhica reprezinta modalitatea de impartire pe departamente in care posturile sunt grupate in functie de similitudinea produselor fabricate. Fig. Structura divizionala are trei variante: pe produs. Diviziile pe zona geografica sunt proiectate pentru a deservi diferite zone geografice. Fiecare departament este alcatuit din persoane care indeplinesc functiunile necesare pentru un anumit tip de client. Avantajele si dezavantajele acestui tip de structura sunt urmatoarele: . Diviziile pe produs sunt create pentru un singur produs sau serviciu. personal. productie. Diviziile pe clienti sunt create pentru a servi categorii speciale de clienti sau consumatori. Se adopta cand este necesar sa fie livrate produse si servicii adaptate la nevoile proprii ale anumitor regiuni. sunt prezentate in Fig. a serviciilor prestate sau a pietelor deservite. Principalele forme de structuri divizionale.

- evaluarea corecta a performantelor. - reducerea specializarii. - transfer limitat al experientei intre divizii.· avantaje - raspuns rapid la schimbarile de mediu. - dezvoltarea aptitudinilor manageriale. - concurenta ridicata intre divizii. - facilitatea coordonarii intre functiuni. - accent simultan pe scopurile diviziilor. . · dezavantaje - impartirea resurselor intre divizii. - orientarea catre cerintele clientilor.

Acest tip de structura este folosit mai ales in firmele mari. 6. intre ariile geografice sau intre clientii deserviti. - neglijarea obiectivelor de ansamblu ale firmei. cat si din cea divizionala. Avantajele si dezavantajele acestui tip de structura sunt urmatoarele: · avantaje . la acelasi nivel de conducere (Fig.). 6. Exemplu de structura hibrida (firma IBM). in care exista diferente mari intre produsele si serviciile oferite. 3.- reducerea inovatiilor. Fig. Structura hibrida Aceasta structura este o forma de organizare ce imprumuta atat elemente din structura functionala.3.

3. - adaptabilitatea si flexibilitatea diviziilor. . · dezavantaje - conflicte intre departamente si divizii. - supraveghere functionala excesiva. - specializarea functionala si/sau eficienta. Noua structura rezultata este in acelasi timp divizionala si functionala.). care au suficiente resurse pentru a justifica impartirea functionala si pe divizii. Acest tip de structura este intalnit in firmele care nu numai ca se confrunta cu un grad ridicat de incertitudine in ceea ce priveste factorii de mediu (pentru care se adopta o structura divizionala). 7. - rectii lente in situatii exceptionale. Structura matriceala Acest tip de structura suprapune o structura divizionala peste o structura functionala. Exista doua sensuri de comanda: unul vertical si altul orizontal (Fig. dar cer si o specializare functionala si/sau eficienta. Structura hibrida se intalneste in firmele mijlocii si mari.- corelarea obiectivelor divizionle cu cele ale firmei.

in care se creeaza posturile manageriale coordonatoare pt. in general cu echipe interdepartamentale permanente.: managerii de proiect).este de obicei o structura functionala care respecta principiul unitatii de decizie.in care managerii coordonatori actioneazapermanent. Acest sistem de dubla autoritate contravine principiului clasic al unitatii de decizie.in care sefii matriceali au putere egala. proiectele speciale (ex. care implica coordonarea unor activitati la care participa mai multe departamente functionale. lansarile de produse (managerii de produs) sau alte actiuni cu durata limitata. Avantajele si dezavantajele acestui tip de structura sunt urmatoarele: · avantaje . · Etapa III: Suprapunerea permanenta . Firmele care adopta structura matriceala parcurg urmatoarele etape: · Etapa I: Structura traditionala . Etapa IV: Matricea matura . Acesti manageri conduc sau lucreaza cu echipe interdepartamentale temporare create special pt.Fig. o anumita problema. Exemplu de structura matriceala. · Etapa II: Suprapunerea temporala . 7.

. - rectii lente la schimbare. · dezavantaje - costuri administrative ridicate. - utilizarea eficienta a sistemelor de sutinere. - potentiala confuzie privind autoritatea si responsabilitatile. - cresterea gradului de urmarire a schimbarilor in mediu. Deoarece multe firme nu au nevoie de o structura matriceala matura. - cresterea riscului aparitiei conflictelor interpersonale. - accent excesiv pe relatiile interne si pe deciziile de grup. - buna coordonare a proiectului sau produsului. formele de suprapunere temporala si permanentasunt tot mai des intalnite.- descentralizarea luarii deciziilor. - reactia rapida la schimbare.

precum si de cunoasterea influentelor factorilor contextuali care pot afecta structura. si matricea globala. . Majoritatea cercetarilor privind organizarea firmelor internationale s-au indreptat asupra conceptului de firma multinationala. pe regiuni geografice. Astfel corporatiile au tendinta sa adopte unul din urmatoarele tipuri de structuri organizatorice: pe divizii functionale internationale. pe produse.Pentru adoptarea structurii organizatorice optime. este nevoie de compararea avantajelor si dezavantajelor diferitelor variante structurale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful