PROIECTAREA ORGANIZARII STRUCTURALE A FIRMEI

1. FUNDAMENTELE ORGANIZARII STRUCTURALE

Structura organizatorica a firmei reprezinta ansamblul persoanelor, subdiviziunilor organizatorice si relatiilor dintre acestea, astfel constituite incat sa asigure premizele organizatorice adecvate realizarii obiectivelor prestabilite. Principalele parti ale structurii organizatorice sunt:

· Structura de conducere care reuneste ansamblul persoanelor, compartimentelor si relatiilor organizationale constituite si plasate in sensul asigurarii conditiilor economice, tehnice si de personal necesare proceselor de conducere si de executie a productiei.

· Structura de executie operationala care cuprinde ansamblul persoanelor, compartimentelor si relatiilor organizationale constituite in vederea realizarii directe a obiectului de activitate a firmei.

Componentele de baza ale organizarii formale a firmei sunt urmatoarele:

· postul format din ansamblul obiectivelor, sarcinilor, competentelor si responsabilitatilor desmnate pe anumite perioade fiecarui component al firmei. Fisa postului cuprinde: obiectivele postului (ca obiective individuale), competentele organizationale sau autoritatea formala, competentele sau autoritatea profesionala, responsabilitatea indeplinirii anumitor sarcini si atributii.

· functia este factorul de generalizare a unor posturi asemanatoare sub aspectul ariei de cuprindere a autoritatii si responsabilitatii. Deosebim functii de conducere cu pondere ridicata

a competentelor, sarcinilor si responsabilitatilor si functii de executie cu transpunerea in opera a deciziilor emise de conducere.

· compartimentele cuprind ansamblul de posturi si functii cu un continut similar si/sau complementar, in care persoanele desfasoara activitati relativ omogene (ce solicita cunostinte de specialitate de un anumit tip) precum si un ansamblu de metode si tehnici adecvate (ce sunt amplasate intr-un anumit spatiu si subordonateunui singur cadru de conducere). Compartimentele sunt operationale (contribuie direct la la realizarea obiectivelor derivate si fundamentale ale firmei) si functionale (contribuie la stabilirea obiectivelor).

· relatiile organizatorice sunt alcatuite din ansamblul de legaturi dintre componentele structurii instituite prin lege. Ele pot fi: relatii de autoritate (se instituie prin prevederi legale si executarea lor este obligatorie), relatii ierarhice (se instiutie intre conducere si executie), relatii functionale (exercitate de autoritatea functionala), relatii de stat major (iau nastere ca urmare a delegarii sarcinilor, autoritatii si responsabilitatilor de catre conducere a unor persoane anume desemnate), relatii de cooperare (stabilite la acelasi nivel ierarhic, intre compartimente diferite), relatii de control (functioneaza intre compartimentele specializate in efectuarea controlului si celelalte compartimente) si relatiile de reprezentare (stabilite intre conducerea firmei si reprezentantii altor firme, sindicate, persoane fizice si juridice).

· nivelul ierarhic defineste ansamblul subdiviziunilor organizatorice plasate pe linii orizontale la distanta egala fata de conducerea de varf a firmei.

· ponderea ierarhica reprezinta numarul persoanelor conduse nemijlocit de un cadru de conducere, fiind o modalitate de ordonare a posturilor si functiilor in cadrul compartimentelor.

Toate elementele structurii formale constiutie un tot unitar, ale carui elemente sunt bine dimensionate. Ilustrarea acestor elemente si relatia lor cu structura organizationala este prezentata in Fig. 1.

Fig. 1. Principalii factori ce influenteaza eficienta structurii organizatorice.

Specialistii, prin studiile realizate, au dovedit ca eficienta unei structuri organizatorice depinde de urmatorii factori:

· Tehnologia care reprezinta cunostintele, uneltele, echipamentele si tehnicile de lucru folosite de firma pentru realizarea produselor si serviciilor sale. Tehnologia are doua componente: complexitatea tehnologica si interdependenta tehnologica.

Complexitatea tehnologica a productiei realizate conduce la o structura diferentiata pentru: productia de unicate si de serie mica,productia de masa sau de serie mare, produsele fiind fabricate in cantitati mari pe linii de productie continua. O data cu cresterea complexitatii tehnologice, creste si numarul de niveluri ierarhice, crescand si ponderea ierarhica la nivelul conducerii superioare.

Interdependenta tehnologica reprezinta gradul in care diferite subunitati ale firmei trebuie sa schimbe informatii si materiale pentru a-si desfasura activitatea. Exista trei tipuri de interdependenta tehnologica: acumulata (in care unitatile actioneaza independent, iar efectele lor personale sunt importante pt. succesul integral al firmei-implica cea mai mica interdependenta), secventiala (o firma trebuie sa-si termine activitatea, pentru ca urmatoarea sa si-o poata incepe pe a ei) si reciproca (in care rezultatele unei firme devin resurse pentru alta si invers).

· Marimea firmei este numai un factor al structurii finale a acesteia. Au fost identificate urmatoarele patru tendinte privind influenta dimensiunii firmei asupra structurii ei organizatorice:

Pe ma sura dezvoltarii firmei, se adauga tot mai multe departamente si niveluri ierarhice. Structura firmei devine complexa, aparand necesitatea unei schimbari de tipul structurii divizionale.

Firmele aflate in plina dezvoltare, creeaza tot mai multe posturi pentru a veni in ajutorul conducerii. Aceasta tendinta scade dupa ce s-a creat un numar suficient de posturi.

Normele si regulamentele suplimentare dezvolta firma pe verticala. Proliferarea lor duce insa la o formalizare excesiva si implicit la scaderea eficientei.

Firmele tind sa devina descentralizate, pe masura dezvoltarii lor. Acest fapt se datoreaza regulamentelor suplimentare care fixeaza modul de luare a deciziilor la nivelurile ierarhic inferioare.

· Mediul impune caracteristici structurale diferite firmelor. Astfel, firmele care actioneaza intr-un mediu stabil (cu putine schimbari) tind sa aiba caracteristici mecaniciste (centralizate la nivel inalt, multe norme, regulamente si canale de comunicare ierarhice), iar firmele ce lucreaza intr-un mediu instabil si incert au caracteristici organice (descentralizarea deciziilor, putine norme, regulamente si canale de comunicare ierarhice si laterale). In acest ultim caz, accentul se pune pe coordonarea orizontala, competentele fiind delegate frecvent de la un nivel la altul.

2. STRUCTURA ORGANIZATORICA A FIRMEI

Structura firmei se compune din urmatoarele patru elemente:

·

Distribuirea sarcinilor si responsabilitatilor pe fiecare post si subunitate in parte,

· Gruparea posturilor in unitati si a subunitatilor in departamente, pentru a forma ierarhia firmei,

·

Mecanismele cerute pentru a facilita coordonarea pe verticala,

· Mecanismele necesare pentru supravegherea coordonarii pe orizontala (intre departamente).

Procesul de elaborare a structurii unei firme se numeste proiectarea firmei. Pentru vizualizarea structurii organizatorice, de mare ajutor este organigrama (Fig. 2.), care de fapt este o diagrama ce prezinta liniile generale ale structurii organizatorice.

Fig. 2. Organigrama firmei.

Organigrama ajuta la vizualizarea lantului de comanda ce leaga fiecare salariat de conducerea superioara a firmei printr-un sir de pozitii manageriale corespunzatoare fiecarui nivel ierarhic. Pentru proiectarea postului exista patru abordari principale:

· Simplificarea postului este procesul de proiectare a postului astfel incat detinatorul acestuia sa aiba doar un mic de sarcini de indeplinit. Deoarece activitatile la care se adreseaza sunt simple si repetitive, muncitorii care le realizeaza sunt interschimbabili, fapt ce determina ca pregatirea noilor veniti sa fie foarte usoara.

· Largirea postului se realizeaza prin alocarea unui numar mai mare de sarcini asemanatoare unui post pentru a-l face mai atractiv. Imbogatirea creste profunzimea posturilor adica gradul in care lucratorii isi pot planifica si controla munca. Modelul caracteristicilor unui post. cat si avantajul instruirii incrucisate a executantilor. FUNDAMENTELE ORGANIZARII STRUCTURALE Structura organizatorica a firmei reprezinta ansamblul persoanelor. Se are in vedere reducerea monotoniei asociata simplificarii. Principalele parti ale structurii organizatorice sunt: · Structura de conducere care reuneste ansamblul persoanelor. . intre diferite posturi. prin crearea unei variatii a sarcinilor. tehnice si de personal necesare proceselor de conducere si de executie a productiei. favorizand schimbul de idei.3. · Imbogatirea postului este procesul de combinare a mai multor sarcini diferite pentru a mari oportunitatile de dezvoltare si de recunoastere profesionala ale personalului. compartimentelor si relatiilor organizationale constituite si plasate in sensul asigurarii conditiilor economice. este prezentat in Fig. cu o anumita periodicitate. Rotatia se poate face si intre unitati din zone geografice diferite. PROIECTAREA ORGANIZARII STRUCTURALE A FIRMEI 1. elaborat de Richard Hackman si Greg Oldham.· Rotatia postului reprezinta transferul angajatilor. subdiviziunilor organizatorice si relatiilor dintre acestea. astfel constituite incat sa asigure premizele organizatorice adecvate realizarii obiectivelor prestabilite.

persoane fizice si juridice). competentele organizationale sau autoritatea formala. competentelor si responsabilitatilor desmnate pe anumite perioade fiecarui component al firmei. relatii de control (functioneaza intre compartimentele specializate in efectuarea controlului si celelalte compartimente) si relatiile de reprezentare (stabilite intre conducerea firmei si reprezentantii altor firme. Fisa postului cuprinde: obiectivele postului (ca obiective individuale). relatii de cooperare (stabilite la acelasi nivel ierarhic. sarcinilor. intre compartimente diferite). responsabilitatea indeplinirii anumitor sarcini si atributii. competentele sau autoritatea profesionala. Ele pot fi: relatii de autoritate (se instituie prin prevederi legale si executarea lor este obligatorie). compartimentelor si relatiilor organizationale constituite in vederea realizarii directe a obiectului de activitate a firmei. autoritatii si responsabilitatilor de catre conducere a unor persoane anume desemnate). sarcinilor si responsabilitatilor si functii de executie cu transpunerea in opera a deciziilor emise de conducere. in care persoanele desfasoara activitati relativ omogene (ce solicita cunostinte de specialitate de un anumit tip) precum si un ansamblu de metode si tehnici adecvate (ce sunt amplasate intr-un anumit spatiu si subordonateunui singur cadru de conducere). relatii de stat major (iau nastere ca urmare a delegarii sarcinilor. relatii ierarhice (se instiutie intre conducere si executie). Componentele de baza ale organizarii formale a firmei sunt urmatoarele: · postul format din ansamblul obiectivelor. . relatii functionale (exercitate de autoritatea functionala). sindicate. · functia este factorul de generalizare a unor posturi asemanatoare sub aspectul ariei de cuprindere a autoritatii si responsabilitatii. Deosebim functii de conducere cu pondere ridicata a competentelor. Compartimentele sunt operationale (contribuie direct la la realizarea obiectivelor derivate si fundamentale ale firmei) si functionale (contribuie la stabilirea obiectivelor). · relatiile organizatorice sunt alcatuite din ansamblul de legaturi dintre componentele structurii instituite prin lege. · compartimentele cuprind ansamblul de posturi si functii cu un continut similar si/sau complementar.· Structura de executie operationala care cuprinde ansamblul persoanelor.

. crescand si ponderea ierarhica la nivelul conducerii superioare. 1. Specialistii. creste si numarul de niveluri ierarhice. au dovedit ca eficienta unei structuri organizatorice depinde de urmatorii factori: · Tehnologia care reprezinta cunostintele. prin studiile realizate. uneltele. echipamentele si tehnicile de lucru folosite de firma pentru realizarea produselor si serviciilor sale. O data cu cresterea complexitatii tehnologice. Ilustrarea acestor elemente si relatia lor cu structura organizationala este prezentata in Fig.productia de masa sau de serie mare. Principalii factori ce influenteaza eficienta structurii organizatorice. 1. fiind o modalitate de ordonare a posturilor si functiilor in cadrul compartimentelor. Tehnologia are doua componente: complexitatea tehnologica si interdependenta tehnologica. Complexitatea tehnologica a productiei realizate conduce la o structura diferentiata pentru: productia de unicate si de serie mica.· nivelul ierarhic defineste ansamblul subdiviziunilor organizatorice plasate pe linii orizontale la distanta egala fata de conducerea de varf a firmei. Toate elementele structurii formale constiutie un tot unitar. ale carui elemente sunt bine dimensionate. Fig. produsele fiind fabricate in cantitati mari pe linii de productie continua. · ponderea ierarhica reprezinta numarul persoanelor conduse nemijlocit de un cadru de conducere.

iar firmele ce lucreaza intr-un mediu instabil si incert au caracteristici organice (descentralizarea deciziilor. pe masura dezvoltarii lor. · Marimea firmei este numai un factor al structurii finale a acesteia.Interdependenta tehnologica reprezinta gradul in care diferite subunitati ale firmei trebuie sa schimbe informatii si materiale pentru a-si desfasura activitatea. regulamente si canale de comunicare ierarhice). In acest ultim . Aceasta tendinta scade dupa ce s-a creat un numar suficient de posturi. Au fost identificate urmatoarele patru tendinte privind influenta dimensiunii firmei asupra structurii ei organizatorice: Pe ma sura dezvoltarii firmei. Exista trei tipuri de interdependenta tehnologica: acumulata (in care unitatile actioneaza independent. putine norme. pentru ca urmatoarea sa si-o poata incepe pe a ei) si reciproca (in care rezultatele unei firme devin resurse pentru alta si invers). se adauga tot mai multe departamente si niveluri ierarhice. Structura firmei devine complexa. · Mediul impune caracteristici structurale diferite firmelor. Proliferarea lor duce insa la o formalizare excesiva si implicit la scaderea eficientei. aparand necesitatea unei schimbari de tipul structurii divizionale. Acest fapt se datoreaza regulamentelor suplimentare care fixeaza modul de luare a deciziilor la nivelurile ierarhic inferioare. Astfel. Firmele aflate in plina dezvoltare. multe norme. creeaza tot mai multe posturi pentru a veni in ajutorul conducerii. Normele si regulamentele suplimentare dezvolta firma pe verticala. regulamente si canale de comunicare ierarhice si laterale). Firmele tind sa devina descentralizate. firmele care actioneaza intr-un mediu stabil (cu putine schimbari) tind sa aiba caracteristici mecaniciste (centralizate la nivel inalt. secventiala (o firma trebuie sa-si termine activitatea. iar efectele lor personale sunt importante pt. succesul integral al firmei-implica cea mai mica interdependenta).

Pentru vizualizarea structurii organizatorice. 2. competentele fiind delegate frecvent de la un nivel la altul. · Gruparea posturilor in unitati si a subunitatilor in departamente. · Mecanismele necesare pentru supravegherea coordonarii pe orizontala (intre departamente). accentul se pune pe coordonarea orizontala. pentru a forma ierarhia firmei. 2.).caz. care de fapt este o diagrama ce prezinta liniile generale ale structurii organizatorice. Procesul de elaborare a structurii unei firme se numeste proiectarea firmei. . de mare ajutor este organigrama (Fig. · Mecanismele cerute pentru a facilita coordonarea pe verticala. STRUCTURA ORGANIZATORICA A FIRMEI Structura firmei se compune din urmatoarele patru elemente: · Distribuirea sarcinilor si responsabilitatilor pe fiecare post si subunitate in parte.

2. este prezentat in Fig. Deoarece activitatile la care se adreseaza sunt simple si repetitive. Pentru proiectarea postului exista patru abordari principale: · Simplificarea postului este procesul de proiectare a postului astfel incat detinatorul acestuia sa aiba doar un mic de sarcini de indeplinit. cat si avantajul instruirii incrucisate a executantilor. favorizand schimbul de idei. Organigrama firmei. · Imbogatirea postului este procesul de combinare a mai multor sarcini diferite pentru a mari oportunitatile de dezvoltare si de recunoastere profesionala ale personalului.Fig. . Modelul caracteristicilor unui post. Rotatia se poate face si intre unitati din zone geografice diferite. prin crearea unei variatii a sarcinilor. Imbogatirea creste profunzimea posturilor adica gradul in care lucratorii isi pot planifica si controla munca. cu o anumita periodicitate. fapt ce determina ca pregatirea noilor veniti sa fie foarte usoara. muncitorii care le realizeaza sunt interschimbabili. Se are in vedere reducerea monotoniei asociata simplificarii. intre diferite posturi. Organigrama ajuta la vizualizarea lantului de comanda ce leaga fiecare salariat de conducerea superioara a firmei printr-un sir de pozitii manageriale corespunzatoare fiecarui nivel ierarhic. · Rotatia postului reprezinta transferul angajatilor.3. · Largirea postului se realizeaza prin alocarea unui numar mai mare de sarcini asemanatoare unui post pentru a-l face mai atractiv. elaborat de Richard Hackman si Greg Oldham.

3. Dezavantaje: oboseala. Dezavantaje: lipsa supravegherii in anumite perioade. flexibilitatea structurii. instituirea de colective intercompartimentare. accidente si dificultatea colaborarii cu firmele care au program de lucru normal. Avantaje: permite obtinerea unor reduceri de cheltuieli de intretinere. Proiectarea oricarei structuri formale organizatorice are la baza urmatoarele principii: suprematia obiectivelor. dificultatea coordonarii personalului. reducerea absenteismulul si a migratiei fortei de munca. cu conditia sa fie prezent in anumite ore de varf. saptamana de lucru comprimata este un program in care angajatii lucreazapatru zile a cate 10 ore pe zi sau o combinatie similara (in loc de 8 orepe zi). permanenta conducerii. Avantaje: ridicarea moralului angajatilor. sau alternativ. apropierea conducerii de executie. reducerea intarzierilor.varianta optima. in sensul ca o persoana poate lucra dimineata iar cealalta dupa-amiaza. eficienta structurii. iar o alta metoda este elaborarea unor programe alternative de lucru. programul de lucru partial este un program in care doua sau mai multe persoane impart sarcinile aferente unui post de lucru.Fig. Modelul caracteristicilor unui post.definirea armonizata a posturilor si functiunilor. fara stabilirea momentelor de incepere si incheiere a activitatii. insuficienta personalului in anumite momente. reprezentarea grafica a structurii. concordanta intre cerintele postului si caracteristicile titularului. interdependenta minima. economia de comunicatii. unitatea de decizie si actiune. reducerea problemelor de trafic. scaderea productivitatii. Pentru proiectarea structurii formale se parcurg urmatoarele etape: . Modificarea continutului unui post este o metoda de organizare a muncii care are in vedere nevoile firmei si ale lucratorului. Exista trei variante principale de programe de lucru: programul de lucru flexibil reprezinta acel program prin care angajatului i se cere sa presteze un anumit numar de ore munca. indisponibilitatea persoanelor cheie in anumite ore.

organigrama este reprezentarea grafica a structurii organizatorice formale a firmei. dispozitii generale.etapa pregatitoare orientata spre culegerea datelor preliminare necesare declansarii studiului. Cuprinde urmatoarele faze: identificarea problemelor. Materializarea in plan operational a structurii formale se face prin: regulamentul de organizare si functionare care cuprinde mai multe parti: organizarea firmei (dispozitii generale si structura organizatorica). etapa rationalizarii se compune din elaborarea masurilor de perfectionare si experimentarea acestora. Organigramele pot fi: generale sau de ansmblu. conducerea firmei (atributiile Consiliului reprezentantilor statului. functionale. atributiile Consiliului de administratie. precizarea ariei de cuprindere. compartimentul. piramidale si circulare (dupa forma reprezentarii). de cooperare si de reprezentare). etapa investigare si analiza consta in colectarea si sistematizarea datelor necesare. cerintele (studii. compartimentele functionale si de productie. responsabilitatile. . partiale. sarcinile. atributiile Conducerii executive). prelucrarea acestora. limitele de competenta. atributiile firmei. fisa postului include: denumirea si obiectivele postului.ordonate de sus in jos si ordonate de la stanga la dreapta (dupa sensul reprezentarii). analiza critica a situatiei existente. vechime). relatiile (ierarhice. determinarea obiectivelor.

· structura divizionala ierarhica. ) . iar altele in functie de produsele realizate sau pietele deservite. · structura hibrida. resurse umane. conform structurii divizionale.1. cunoscute in literatura de specialitate. TIPURI DE STRUCTURI ORGANIZATORICE Principalele tipuri de structuri organizatorice. · structura matriceala. sunt urmatoarele: · structura functionala.3. care suprapune o serie de relatii orizontale. care grupeaza posturile ce solicita calificare similara. care combina caracteristicile celor doua structuri anterioare. in care posturile sunt grupate in functie de principalele domenii functionale (Fig. 3. Structura functionala Structura functionala este un mod de impartire a firmei pe departamente. in care activitatile desfasurate au un grad de asemanare cum ar fi:comercial. cu relatii functionale ierarhice. ce grupeaza posturile pe criteriul participarii la realizarea unui produs sau la deservirea unei piete. astfel incat unele posturi sunt grupate in departamente dupa criteriul functional. productie. contabilitate.

functiunea de personal (care raspunde de atragerea si pastrarea membrilor firmei). functiunea de cercetare-dezvoltare (care raspunde de metodele si ideile ce vor conduce la innoirea si imbunatatirea produselor si serviciilor). - facilitatea coordonarii in interiorul functiei. - avantajul tehnic potential asupra concurentilor. Functiunile speciale asociate acestui tip de structura organizatorica sunt urmatoarele: functiunea de productie (combina activitatile asociate producerii unui bun sau prestarii unui serviciu). - cariera profesionala clar definita in cadrul fiecarei functiuni. - posibile economii la scara. materialelor si echipamentelor necesare functionarii firmei).Fig. Exemplu de structura organizatorica functionala. . functiunea comerciala (care se concentreaza asupra promovarii vanzarilor de produse sau servicii si asupra procurarii materiilor prime. Avantajele si dezavantajele acestui tip de structura sunt urmatoarele: · avantaje - acumularea de experienta. functiunea financiara (care se ocupa cu obtinerea si alocarea resurselor financiare).

Acest tip de structura este utilizat in firmele mici si mijlocii. sunt prezentate in Fig. . - acumularea deciziilor la varful ierarhiei. Structura divizionala ierarhica Structura divizionala ierarhica reprezinta modalitatea de impartire pe departamente in care posturile sunt grupate in functie de similitudinea produselor fabricate.2.· dezavantaje - raspuns intarziat la problemele multifunctionale. - intreruperi datorate sarcinilor secventiale. Fig. a serviciilor prestate sau a pietelor deservite. - angajatii nu pot avea o privire de ansamblu asupra firmei. Principalele forme de structuri divizionale. Principalele forme de structuri divizionale. 5. 5. 3.

pe zona geografica.Structura divizionala are trei variante: pe produs. Diviziile pe zona geografica sunt proiectate pentru a deservi diferite zone geografice. Fiecare departament este alcatuit din persoane care indeplinesc functiunile necesare pentru un anumit tip de client. Diviziile pe produs sunt create pentru un singur produs sau serviciu. Se adopta cand este necesar sa fie livrate produse si servicii adaptate la nevoile proprii ale anumitor regiuni. Avantajele si dezavantajele acestui tip de structura sunt urmatoarele: · avantaje - raspuns rapid la schimbarile de mediu. . productie. Fiecare departament pe produs isi are proprii specialisti in domenii ca marketing. - accent simultan pe scopurile diviziilor. sau pentru o grupa omogena de produse sau servicii. Diviziile pe clienti sunt create pentru a servi categorii speciale de clienti sau consumatori. personal. pe client. - facilitatea coordonarii intre functiuni.

- concurenta ridicata intre divizii. . intre ariile geografice sau intre clientii deserviti. - transfer limitat al experientei intre divizii. - neglijarea obiectivelor de ansamblu ale firmei. Acest tip de structura este folosit mai ales in firmele mari. · dezavantaje - impartirea resurselor intre divizii. - reducerea specializarii. in care exista diferente mari intre produsele si serviciile oferite.- orientarea catre cerintele clientilor. - reducerea inovatiilor. - evaluarea corecta a performantelor. - dezvoltarea aptitudinilor manageriale.

6.).3. la acelasi nivel de conducere (Fig. · dezavantaje . - specializarea functionala si/sau eficienta.3. Exemplu de structura hibrida (firma IBM). 6. Structura hibrida Aceasta structura este o forma de organizare ce imprumuta atat elemente din structura functionala. Avantajele si dezavantajele acestui tip de structura sunt urmatoarele: · avantaje - corelarea obiectivelor divizionle cu cele ale firmei. cat si din cea divizionala. Fig. - adaptabilitatea si flexibilitatea diviziilor.

). Exista doua sensuri de comanda: unul vertical si altul orizontal (Fig. 7. 7. . Acest tip de structura este intalnit in firmele care nu numai ca se confrunta cu un grad ridicat de incertitudine in ceea ce priveste factorii de mediu (pentru care se adopta o structura divizionala). Fig. Structura hibrida se intalneste in firmele mijlocii si mari. Exemplu de structura matriceala. - rectii lente in situatii exceptionale. Structura matriceala Acest tip de structura suprapune o structura divizionala peste o structura functionala. 3. dar cer si o specializare functionala si/sau eficienta. care au suficiente resurse pentru a justifica impartirea functionala si pe divizii. Noua structura rezultata este in acelasi timp divizionala si functionala. - supraveghere functionala excesiva.- conflicte intre departamente si divizii.

Acest sistem de dubla autoritate contravine principiului clasic al unitatii de decizie.: managerii de proiect). · Etapa III: Suprapunerea permanenta . · Etapa II: Suprapunerea temporala . . Avantajele si dezavantajele acestui tip de structura sunt urmatoarele: · avantaje - descentralizarea luarii deciziilor. - reactia rapida la schimbare. care implica coordonarea unor activitati la care participa mai multe departamente functionale. - buna coordonare a proiectului sau produsului. o anumita problema.in care sefii matriceali au putere egala.in care se creeaza posturile manageriale coordonatoare pt. - cresterea gradului de urmarire a schimbarilor in mediu. Etapa IV: Matricea matura . proiectele speciale (ex. Acesti manageri conduc sau lucreaza cu echipe interdepartamentale temporare create special pt. lansarile de produse (managerii de produs) sau alte actiuni cu durata limitata.in care managerii coordonatori actioneazapermanent. in general cu echipe interdepartamentale permanente. Firmele care adopta structura matriceala parcurg urmatoarele etape: · Etapa I: Structura traditionala .este de obicei o structura functionala care respecta principiul unitatii de decizie.

Deoarece multe firme nu au nevoie de o structura matriceala matura. . Astfel corporatiile au tendinta sa adopte unul din urmatoarele tipuri de structuri organizatorice: pe divizii functionale internationale. pe regiuni geografice. - potentiala confuzie privind autoritatea si responsabilitatile. este nevoie de compararea avantajelor si dezavantajelor diferitelor variante structurale. Pentru adoptarea structurii organizatorice optime. si matricea globala.- utilizarea eficienta a sistemelor de sutinere. - accent excesiv pe relatiile interne si pe deciziile de grup. pe produse. formele de suprapunere temporala si permanentasunt tot mai des intalnite. - rectii lente la schimbare. precum si de cunoasterea influentelor factorilor contextuali care pot afecta structura. Majoritatea cercetarilor privind organizarea firmelor internationale s-au indreptat asupra conceptului de firma multinationala. · dezavantaje - costuri administrative ridicate. - cresterea riscului aparitiei conflictelor interpersonale.

scaderea productivitatii. Pentru proiectarea structurii formale se parcurg urmatoarele etape: . cu conditia sa fie prezent in anumite ore de varf. insuficienta personalului in anumite momente. unitatea de decizie si actiune. indisponibilitatea persoanelor cheie in anumite ore.Fig.varianta optima. Avantaje: ridicarea moralului angajatilor. sau alternativ. in sensul ca o persoana poate lucra dimineata iar cealalta dupa-amiaza. dificultatea coordonarii personalului. Proiectarea oricarei structuri formale organizatorice are la baza urmatoarele principii: suprematia obiectivelor. reducerea absenteismulul si a migratiei fortei de munca. 3. accidente si dificultatea colaborarii cu firmele care au program de lucru normal. Modelul caracteristicilor unui post. programul de lucru partial este un program in care doua sau mai multe persoane impart sarcinile aferente unui post de lucru. Exista trei variante principale de programe de lucru: programul de lucru flexibil reprezinta acel program prin care angajatului i se cere sa presteze un anumit numar de ore munca. saptamana de lucru comprimata este un program in care angajatii lucreazapatru zile a cate 10 ore pe zi sau o combinatie similara (in loc de 8 orepe zi). reprezentarea grafica a structurii. Dezavantaje: oboseala. reducerea intarzierilor. permanenta conducerii. iar o alta metoda este elaborarea unor programe alternative de lucru. concordanta intre cerintele postului si caracteristicile titularului. Dezavantaje: lipsa supravegherii in anumite perioade. eficienta structurii. fara stabilirea momentelor de incepere si incheiere a activitatii. instituirea de colective intercompartimentare. Modificarea continutului unui post este o metoda de organizare a muncii care are in vedere nevoile firmei si ale lucratorului.definirea armonizata a posturilor si functiunilor. interdependenta minima. reducerea problemelor de trafic. apropierea conducerii de executie. economia de comunicatii. Avantaje: permite obtinerea unor reduceri de cheltuieli de intretinere. flexibilitatea structurii.

de cooperare si de reprezentare). Cuprinde urmatoarele faze: identificarea problemelor. atributiile firmei. atributiile Consiliului de administratie. cerintele (studii. vechime). atributiile Conducerii executive). fisa postului include: denumirea si obiectivele postului.ordonate de sus in jos si ordonate de la stanga la dreapta (dupa sensul reprezentarii). responsabilitatile. limitele de competenta. determinarea obiectivelor. piramidale si circulare (dupa forma reprezentarii). sarcinile. prelucrarea acestora. precizarea ariei de cuprindere. functionale. Materializarea in plan operational a structurii formale se face prin: regulamentul de organizare si functionare care cuprinde mai multe parti: organizarea firmei (dispozitii generale si structura organizatorica). partiale. Organigramele pot fi: generale sau de ansmblu. conducerea firmei (atributiile Consiliului reprezentantilor statului. dispozitii generale. organigrama este reprezentarea grafica a structurii organizatorice formale a firmei. etapa rationalizarii se compune din elaborarea masurilor de perfectionare si experimentarea acestora. . relatiile (ierarhice. compartimentele functionale si de productie.etapa pregatitoare orientata spre culegerea datelor preliminare necesare declansarii studiului. analiza critica a situatiei existente. compartimentul. etapa investigare si analiza consta in colectarea si sistematizarea datelor necesare.

cunoscute in literatura de specialitate.1. care combina caracteristicile celor doua structuri anterioare. in care activitatile desfasurate au un grad de asemanare cum ar fi:comercial. · structura divizionala ierarhica. astfel incat unele posturi sunt grupate in departamente dupa criteriul functional. resurse umane. TIPURI DE STRUCTURI ORGANIZATORICE Principalele tipuri de structuri organizatorice. · structura hibrida. contabilitate. iar altele in functie de produsele realizate sau pietele deservite. 3. cu relatii functionale ierarhice. conform structurii divizionale. · structura matriceala. care grupeaza posturile ce solicita calificare similara. care suprapune o serie de relatii orizontale. in care posturile sunt grupate in functie de principalele domenii functionale (Fig. productie.3. ) . Structura functionala Structura functionala este un mod de impartire a firmei pe departamente. sunt urmatoarele: · structura functionala. ce grupeaza posturile pe criteriul participarii la realizarea unui produs sau la deservirea unei piete.

- cariera profesionala clar definita in cadrul fiecarei functiuni. functiunea de personal (care raspunde de atragerea si pastrarea membrilor firmei). functiunea financiara (care se ocupa cu obtinerea si alocarea resurselor financiare). materialelor si echipamentelor necesare functionarii firmei). Exemplu de structura organizatorica functionala. . functiunea comerciala (care se concentreaza asupra promovarii vanzarilor de produse sau servicii si asupra procurarii materiilor prime. - avantajul tehnic potential asupra concurentilor. - facilitatea coordonarii in interiorul functiei.Fig. Avantajele si dezavantajele acestui tip de structura sunt urmatoarele: · avantaje - acumularea de experienta. - posibile economii la scara. Functiunile speciale asociate acestui tip de structura organizatorica sunt urmatoarele: functiunea de productie (combina activitatile asociate producerii unui bun sau prestarii unui serviciu). functiunea de cercetare-dezvoltare (care raspunde de metodele si ideile ce vor conduce la innoirea si imbunatatirea produselor si serviciilor).

Principalele forme de structuri divizionale. 3.· dezavantaje - raspuns intarziat la problemele multifunctionale. Principalele forme de structuri divizionale. 5. - intreruperi datorate sarcinilor secventiale. sunt prezentate in Fig. - angajatii nu pot avea o privire de ansamblu asupra firmei.2. a serviciilor prestate sau a pietelor deservite. - acumularea deciziilor la varful ierarhiei. Acest tip de structura este utilizat in firmele mici si mijlocii. 5. . Fig. Structura divizionala ierarhica Structura divizionala ierarhica reprezinta modalitatea de impartire pe departamente in care posturile sunt grupate in functie de similitudinea produselor fabricate.

- accent simultan pe scopurile diviziilor. productie.Structura divizionala are trei variante: pe produs. - orientarea catre cerintele clientilor. pe zona geografica. . Avantajele si dezavantajele acestui tip de structura sunt urmatoarele: · avantaje - raspuns rapid la schimbarile de mediu. Diviziile pe produs sunt create pentru un singur produs sau serviciu. Fiecare departament este alcatuit din persoane care indeplinesc functiunile necesare pentru un anumit tip de client. Diviziile pe clienti sunt create pentru a servi categorii speciale de clienti sau consumatori. Diviziile pe zona geografica sunt proiectate pentru a deservi diferite zone geografice. Se adopta cand este necesar sa fie livrate produse si servicii adaptate la nevoile proprii ale anumitor regiuni. Fiecare departament pe produs isi are proprii specialisti in domenii ca marketing. sau pentru o grupa omogena de produse sau servicii. - facilitatea coordonarii intre functiuni. pe client. personal.

- neglijarea obiectivelor de ansamblu ale firmei.- evaluarea corecta a performantelor. - concurenta ridicata intre divizii. in care exista diferente mari intre produsele si serviciile oferite. - reducerea specializarii. - transfer limitat al experientei intre divizii. 3.3. · dezavantaje - impartirea resurselor intre divizii. Acest tip de structura este folosit mai ales in firmele mari. Structura hibrida . - dezvoltarea aptitudinilor manageriale. - reducerea inovatiilor. intre ariile geografice sau intre clientii deserviti.

Exemplu de structura hibrida (firma IBM). 6. la acelasi nivel de conducere (Fig. Avantajele si dezavantajele acestui tip de structura sunt urmatoarele: · avantaje - corelarea obiectivelor divizionle cu cele ale firmei. 6. - adaptabilitatea si flexibilitatea diviziilor.). cat si din cea divizionala. · dezavantaje - conflicte intre departamente si divizii. .Aceasta structura este o forma de organizare ce imprumuta atat elemente din structura functionala. Fig. - specializarea functionala si/sau eficienta.

Exista doua sensuri de comanda: unul vertical si altul orizontal (Fig. Structura matriceala Acest tip de structura suprapune o structura divizionala peste o structura functionala. Noua structura rezultata este in acelasi timp divizionala si functionala.- supraveghere functionala excesiva. dar cer si o specializare functionala si/sau eficienta. . Acest tip de structura este intalnit in firmele care nu numai ca se confrunta cu un grad ridicat de incertitudine in ceea ce priveste factorii de mediu (pentru care se adopta o structura divizionala). Fig. care au suficiente resurse pentru a justifica impartirea functionala si pe divizii.). 7. 3. - rectii lente in situatii exceptionale. Structura hibrida se intalneste in firmele mijlocii si mari. Exemplu de structura matriceala. 7.

in care managerii coordonatori actioneazapermanent. Acesti manageri conduc sau lucreaza cu echipe interdepartamentale temporare create special pt. - buna coordonare a proiectului sau produsului. in general cu echipe interdepartamentale permanente. lansarile de produse (managerii de produs) sau alte actiuni cu durata limitata.: managerii de proiect). - cresterea gradului de urmarire a schimbarilor in mediu. . · Etapa III: Suprapunerea permanenta . Firmele care adopta structura matriceala parcurg urmatoarele etape: · Etapa I: Structura traditionala . proiectele speciale (ex. - reactia rapida la schimbare.Acest sistem de dubla autoritate contravine principiului clasic al unitatii de decizie. Avantajele si dezavantajele acestui tip de structura sunt urmatoarele: · avantaje - descentralizarea luarii deciziilor. o anumita problema.in care sefii matriceali au putere egala. · Etapa II: Suprapunerea temporala .este de obicei o structura functionala care respecta principiul unitatii de decizie. care implica coordonarea unor activitati la care participa mai multe departamente functionale. Etapa IV: Matricea matura .in care se creeaza posturile manageriale coordonatoare pt.

Astfel corporatiile au tendinta sa adopte unul din urmatoarele tipuri de structuri organizatorice: pe divizii functionale internationale. Pentru adoptarea structurii organizatorice optime. Deoarece multe firme nu au nevoie de o structura matriceala matura. pe regiuni geografice. · dezavantaje - costuri administrative ridicate.- utilizarea eficienta a sistemelor de sutinere. FUNDAMENTELE ORGANIZARII STRUCTURALE . pe produse. Majoritatea cercetarilor privind organizarea firmelor internationale s-au indreptat asupra conceptului de firma multinationala. - accent excesiv pe relatiile interne si pe deciziile de grup. formele de suprapunere temporala si permanentasunt tot mai des intalnite. PROIECTAREA ORGANIZARII STRUCTURALE A FIRMEI 1. - rectii lente la schimbare. - cresterea riscului aparitiei conflictelor interpersonale. si matricea globala. - potentiala confuzie privind autoritatea si responsabilitatile. este nevoie de compararea avantajelor si dezavantajelor diferitelor variante structurale. precum si de cunoasterea influentelor factorilor contextuali care pot afecta structura.

compartimentelor si relatiilor organizationale constituite in vederea realizarii directe a obiectului de activitate a firmei. Fisa postului cuprinde: obiectivele postului (ca obiective individuale). sarcinilor. competentele organizationale sau autoritatea formala. . responsabilitatea indeplinirii anumitor sarcini si atributii. sarcinilor si responsabilitatilor si functii de executie cu transpunerea in opera a deciziilor emise de conducere.Structura organizatorica a firmei reprezinta ansamblul persoanelor. astfel constituite incat sa asigure premizele organizatorice adecvate realizarii obiectivelor prestabilite. · compartimentele cuprind ansamblul de posturi si functii cu un continut similar si/sau complementar. competentele sau autoritatea profesionala. Componentele de baza ale organizarii formale a firmei sunt urmatoarele: · postul format din ansamblul obiectivelor. Deosebim functii de conducere cu pondere ridicata a competentelor. competentelor si responsabilitatilor desmnate pe anumite perioade fiecarui component al firmei. subdiviziunilor organizatorice si relatiilor dintre acestea. · Structura de executie operationala care cuprinde ansamblul persoanelor. in care persoanele desfasoara activitati relativ omogene (ce solicita cunostinte de specialitate de un anumit tip) precum si un ansamblu de metode si tehnici adecvate (ce sunt amplasate intr-un anumit spatiu si subordonateunui singur cadru de conducere). compartimentelor si relatiilor organizationale constituite si plasate in sensul asigurarii conditiilor economice. · functia este factorul de generalizare a unor posturi asemanatoare sub aspectul ariei de cuprindere a autoritatii si responsabilitatii. tehnice si de personal necesare proceselor de conducere si de executie a productiei. Principalele parti ale structurii organizatorice sunt: · Structura de conducere care reuneste ansamblul persoanelor.

1. Toate elementele structurii formale constiutie un tot unitar. 1. · relatiile organizatorice sunt alcatuite din ansamblul de legaturi dintre componentele structurii instituite prin lege.Compartimentele sunt operationale (contribuie direct la la realizarea obiectivelor derivate si fundamentale ale firmei) si functionale (contribuie la stabilirea obiectivelor). Ilustrarea acestor elemente si relatia lor cu structura organizationala este prezentata in Fig. fiind o modalitate de ordonare a posturilor si functiilor in cadrul compartimentelor. relatii de control (functioneaza intre compartimentele specializate in efectuarea controlului si celelalte compartimente) si relatiile de reprezentare (stabilite intre conducerea firmei si reprezentantii altor firme. Ele pot fi: relatii de autoritate (se instituie prin prevederi legale si executarea lor este obligatorie). · ponderea ierarhica reprezinta numarul persoanelor conduse nemijlocit de un cadru de conducere. intre compartimente diferite). relatii de cooperare (stabilite la acelasi nivel ierarhic. . Principalii factori ce influenteaza eficienta structurii organizatorice. relatii functionale (exercitate de autoritatea functionala). persoane fizice si juridice). sindicate. autoritatii si responsabilitatilor de catre conducere a unor persoane anume desemnate). relatii de stat major (iau nastere ca urmare a delegarii sarcinilor. · nivelul ierarhic defineste ansamblul subdiviziunilor organizatorice plasate pe linii orizontale la distanta egala fata de conducerea de varf a firmei. Fig. relatii ierarhice (se instiutie intre conducere si executie). ale carui elemente sunt bine dimensionate.

succesul integral al firmei-implica cea mai mica interdependenta). Complexitatea tehnologica a productiei realizate conduce la o structura diferentiata pentru: productia de unicate si de serie mica. Exista trei tipuri de interdependenta tehnologica: acumulata (in care unitatile actioneaza independent. Aceasta tendinta scade dupa ce s-a creat un numar suficient de posturi. iar efectele lor personale sunt importante pt. secventiala (o firma trebuie sa-si termine activitatea. au dovedit ca eficienta unei structuri organizatorice depinde de urmatorii factori: · Tehnologia care reprezinta cunostintele. Structura firmei devine complexa. creeaza tot mai multe posturi pentru a veni in ajutorul conducerii. pentru ca urmatoarea sa si-o poata incepe pe a ei) si reciproca (in care rezultatele unei firme devin resurse pentru alta si invers). O data cu cresterea complexitatii tehnologice. .Specialistii. Au fost identificate urmatoarele patru tendinte privind influenta dimensiunii firmei asupra structurii ei organizatorice: Pe ma sura dezvoltarii firmei. uneltele. Tehnologia are doua componente: complexitatea tehnologica si interdependenta tehnologica. prin studiile realizate. produsele fiind fabricate in cantitati mari pe linii de productie continua. · Marimea firmei este numai un factor al structurii finale a acesteia. Firmele aflate in plina dezvoltare. creste si numarul de niveluri ierarhice. crescand si ponderea ierarhica la nivelul conducerii superioare.productia de masa sau de serie mare. echipamentele si tehnicile de lucru folosite de firma pentru realizarea produselor si serviciilor sale. se adauga tot mai multe departamente si niveluri ierarhice. Interdependenta tehnologica reprezinta gradul in care diferite subunitati ale firmei trebuie sa schimbe informatii si materiale pentru a-si desfasura activitatea. aparand necesitatea unei schimbari de tipul structurii divizionale.

· Gruparea posturilor in unitati si a subunitatilor in departamente.Normele si regulamentele suplimentare dezvolta firma pe verticala. accentul se pune pe coordonarea orizontala. Proliferarea lor duce insa la o formalizare excesiva si implicit la scaderea eficientei. · Mediul impune caracteristici structurale diferite firmelor. putine norme. · Mecanismele cerute pentru a facilita coordonarea pe verticala. Firmele tind sa devina descentralizate. firmele care actioneaza intr-un mediu stabil (cu putine schimbari) tind sa aiba caracteristici mecaniciste (centralizate la nivel inalt. multe norme. In acest ultim caz. Acest fapt se datoreaza regulamentelor suplimentare care fixeaza modul de luare a deciziilor la nivelurile ierarhic inferioare. 2. Astfel. STRUCTURA ORGANIZATORICA A FIRMEI Structura firmei se compune din urmatoarele patru elemente: · Distribuirea sarcinilor si responsabilitatilor pe fiecare post si subunitate in parte. pe masura dezvoltarii lor. regulamente si canale de comunicare ierarhice si laterale). . competentele fiind delegate frecvent de la un nivel la altul. pentru a forma ierarhia firmei. regulamente si canale de comunicare ierarhice). iar firmele ce lucreaza intr-un mediu instabil si incert au caracteristici organice (descentralizarea deciziilor.

prin crearea unei variatii a sarcinilor. cat si avantajul instruirii incrucisate a executantilor. Pentru proiectarea postului exista patru abordari principale: · Simplificarea postului este procesul de proiectare a postului astfel incat detinatorul acestuia sa aiba doar un mic de sarcini de indeplinit. 2. de mare ajutor este organigrama (Fig. cu o anumita periodicitate. fapt ce determina ca pregatirea noilor veniti sa fie foarte usoara. Deoarece activitatile la care se adreseaza sunt simple si repetitive. Se are in vedere reducerea monotoniei asociata simplificarii. Pentru vizualizarea structurii organizatorice. 2. . · Largirea postului se realizeaza prin alocarea unui numar mai mare de sarcini asemanatoare unui post pentru a-l face mai atractiv. favorizand schimbul de idei.· Mecanismele necesare pentru supravegherea coordonarii pe orizontala (intre departamente). Fig. · Rotatia postului reprezinta transferul angajatilor. Procesul de elaborare a structurii unei firme se numeste proiectarea firmei. Organigrama ajuta la vizualizarea lantului de comanda ce leaga fiecare salariat de conducerea superioara a firmei printr-un sir de pozitii manageriale corespunzatoare fiecarui nivel ierarhic. Organigrama firmei. care de fapt este o diagrama ce prezinta liniile generale ale structurii organizatorice. intre diferite posturi. muncitorii care le realizeaza sunt interschimbabili. Rotatia se poate face si intre unitati din zone geografice diferite.).

saptamana de lucru comprimata este un program in care angajatii lucreazapatru zile a cate 10 ore pe zi sau o combinatie similara (in loc de 8 orepe zi). Imbogatirea creste profunzimea posturilor adica gradul in care lucratorii isi pot planifica si controla munca. Modelul caracteristicilor unui post. reducerea absenteismulul si a migratiei fortei de munca. Avantaje: ridicarea moralului angajatilor. fara stabilirea momentelor de incepere si incheiere a activitatii.3.· Imbogatirea postului este procesul de combinare a mai multor sarcini diferite pentru a mari oportunitatile de dezvoltare si de recunoastere profesionala ale personalului. Avantaje: permite . dificultatea coordonarii personalului. indisponibilitatea persoanelor cheie in anumite ore. Modelul caracteristicilor unui post. 3. insuficienta personalului in anumite momente. Fig. reducerea problemelor de trafic. Dezavantaje: lipsa supravegherii in anumite perioade. Exista trei variante principale de programe de lucru: programul de lucru flexibil reprezinta acel program prin care angajatului i se cere sa presteze un anumit numar de ore munca. iar o alta metoda este elaborarea unor programe alternative de lucru. cu conditia sa fie prezent in anumite ore de varf. este prezentat in Fig. Modificarea continutului unui post este o metoda de organizare a muncii care are in vedere nevoile firmei si ale lucratorului. elaborat de Richard Hackman si Greg Oldham. reducerea intarzierilor.

reprezentarea grafica a structurii. accidente si dificultatea colaborarii cu firmele care au program de lucru normal. programul de lucru partial este un program in care doua sau mai multe persoane impart sarcinile aferente unui post de lucru. compartimentele functionale si de productie. determinarea obiectivelor. atributiile Consiliului de administratie. precizarea ariei de cuprindere. unitatea de decizie si actiune. sau alternativ.definirea armonizata a posturilor si functiunilor. concordanta intre cerintele postului si caracteristicile titularului. . eficienta structurii. etapa investigare si analiza consta in colectarea si sistematizarea datelor necesare. conducerea firmei (atributiile Consiliului reprezentantilor statului. dispozitii generale.varianta optima. in sensul ca o persoana poate lucra dimineata iar cealalta dupa-amiaza. instituirea de colective intercompartimentare. Pentru proiectarea structurii formale se parcurg urmatoarele etape: etapa pregatitoare orientata spre culegerea datelor preliminare necesare declansarii studiului. economia de comunicatii. apropierea conducerii de executie. Materializarea in plan operational a structurii formale se face prin: regulamentul de organizare si functionare care cuprinde mai multe parti: organizarea firmei (dispozitii generale si structura organizatorica). interdependenta minima. analiza critica a situatiei existente. prelucrarea acestora. permanenta conducerii. Cuprinde urmatoarele faze: identificarea problemelor. flexibilitatea structurii. Proiectarea oricarei structuri formale organizatorice are la baza urmatoarele principii: suprematia obiectivelor. atributiile Conducerii executive). Dezavantaje: oboseala.obtinerea unor reduceri de cheltuieli de intretinere. scaderea productivitatii. etapa rationalizarii se compune din elaborarea masurilor de perfectionare si experimentarea acestora. atributiile firmei.

functionale. de cooperare si de reprezentare). in care activitatile desfasurate au un grad de asemanare cum ar fi:comercial. productie. TIPURI DE STRUCTURI ORGANIZATORICE Principalele tipuri de structuri organizatorice. compartimentul. care combina caracteristicile celor doua structuri anterioare. · structura hibrida. responsabilitatile. 3. partiale.fisa postului include: denumirea si obiectivele postului. sarcinile. ce grupeaza posturile pe criteriul participarii la realizarea unui produs sau la deservirea unei piete. limitele de competenta. relatiile (ierarhice. organigrama este reprezentarea grafica a structurii organizatorice formale a firmei. · structura divizionala ierarhica. vechime). sunt urmatoarele: · structura functionala. care grupeaza posturile ce solicita calificare similara.ordonate de sus in jos si ordonate de la stanga la dreapta (dupa sensul reprezentarii). piramidale si circulare (dupa forma reprezentarii). astfel incat unele posturi sunt grupate in departamente dupa criteriul functional. Organigramele pot fi: generale sau de ansmblu. cerintele (studii. cunoscute in literatura de specialitate. resurse umane. contabilitate. iar altele in functie de produsele realizate sau pietele deservite. .

) Fig. Structura functionala Structura functionala este un mod de impartire a firmei pe departamente. in care posturile sunt grupate in functie de principalele domenii functionale (Fig.· structura matriceala. conform structurii divizionale. functiunea de cercetare-dezvoltare (care raspunde de metodele si ideile ce vor conduce la innoirea si imbunatatirea produselor si serviciilor). cu relatii functionale ierarhice. Avantajele si dezavantajele acestui tip de structura sunt urmatoarele: · avantaje . Functiunile speciale asociate acestui tip de structura organizatorica sunt urmatoarele: functiunea de productie (combina activitatile asociate producerii unui bun sau prestarii unui serviciu). 3. functiunea de personal (care raspunde de atragerea si pastrarea membrilor firmei). Exemplu de structura organizatorica functionala. materialelor si echipamentelor necesare functionarii firmei). functiunea financiara (care se ocupa cu obtinerea si alocarea resurselor financiare).1. functiunea comerciala (care se concentreaza asupra promovarii vanzarilor de produse sau servicii si asupra procurarii materiilor prime. care suprapune o serie de relatii orizontale.

2. - facilitatea coordonarii in interiorul functiei. 3. - angajatii nu pot avea o privire de ansamblu asupra firmei.- acumularea de experienta. - intreruperi datorate sarcinilor secventiale. - acumularea deciziilor la varful ierarhiei. · dezavantaje - raspuns intarziat la problemele multifunctionale. - avantajul tehnic potential asupra concurentilor. - posibile economii la scara. Structura divizionala ierarhica . - cariera profesionala clar definita in cadrul fiecarei functiuni. Acest tip de structura este utilizat in firmele mici si mijlocii.

Fiecare departament pe produs isi are proprii specialisti in domenii ca marketing. Principalele forme de structuri divizionale. Fig. sau pentru o grupa omogena de produse sau servicii. pe client. Se adopta cand este necesar sa fie livrate produse si servicii adaptate la nevoile proprii ale anumitor regiuni. 5. Fiecare departament este alcatuit din persoane care indeplinesc functiunile necesare pentru un anumit tip de client. Avantajele si dezavantajele acestui tip de structura sunt urmatoarele: . Diviziile pe produs sunt create pentru un singur produs sau serviciu. a serviciilor prestate sau a pietelor deservite. 5. pe zona geografica. Diviziile pe zona geografica sunt proiectate pentru a deservi diferite zone geografice. Diviziile pe clienti sunt create pentru a servi categorii speciale de clienti sau consumatori. productie. Structura divizionala are trei variante: pe produs. sunt prezentate in Fig. personal. Principalele forme de structuri divizionale.Structura divizionala ierarhica reprezinta modalitatea de impartire pe departamente in care posturile sunt grupate in functie de similitudinea produselor fabricate.

- accent simultan pe scopurile diviziilor. - reducerea specializarii. - dezvoltarea aptitudinilor manageriale. - transfer limitat al experientei intre divizii. . - concurenta ridicata intre divizii. - facilitatea coordonarii intre functiuni. - orientarea catre cerintele clientilor.· avantaje - raspuns rapid la schimbarile de mediu. - evaluarea corecta a performantelor. · dezavantaje - impartirea resurselor intre divizii.

- reducerea inovatiilor. Exemplu de structura hibrida (firma IBM). Acest tip de structura este folosit mai ales in firmele mari. 6. Avantajele si dezavantajele acestui tip de structura sunt urmatoarele: · avantaje . intre ariile geografice sau intre clientii deserviti. cat si din cea divizionala. Fig. la acelasi nivel de conducere (Fig. in care exista diferente mari intre produsele si serviciile oferite. 3.).3. 6. Structura hibrida Aceasta structura este o forma de organizare ce imprumuta atat elemente din structura functionala. - neglijarea obiectivelor de ansamblu ale firmei.

Structura hibrida se intalneste in firmele mijlocii si mari. care au suficiente resurse pentru a justifica impartirea functionala si pe divizii. . - rectii lente in situatii exceptionale.- corelarea obiectivelor divizionle cu cele ale firmei.). Structura matriceala Acest tip de structura suprapune o structura divizionala peste o structura functionala. 3. Acest tip de structura este intalnit in firmele care nu numai ca se confrunta cu un grad ridicat de incertitudine in ceea ce priveste factorii de mediu (pentru care se adopta o structura divizionala). dar cer si o specializare functionala si/sau eficienta. 7. - supraveghere functionala excesiva. · dezavantaje - conflicte intre departamente si divizii. - specializarea functionala si/sau eficienta. Noua structura rezultata este in acelasi timp divizionala si functionala. - adaptabilitatea si flexibilitatea diviziilor. Exista doua sensuri de comanda: unul vertical si altul orizontal (Fig.

in general cu echipe interdepartamentale permanente. lansarile de produse (managerii de produs) sau alte actiuni cu durata limitata. o anumita problema.este de obicei o structura functionala care respecta principiul unitatii de decizie. Exemplu de structura matriceala. Acesti manageri conduc sau lucreaza cu echipe interdepartamentale temporare create special pt. Acest sistem de dubla autoritate contravine principiului clasic al unitatii de decizie. Etapa IV: Matricea matura .Fig.: managerii de proiect). Firmele care adopta structura matriceala parcurg urmatoarele etape: · Etapa I: Structura traditionala . Avantajele si dezavantajele acestui tip de structura sunt urmatoarele: · avantaje .in care sefii matriceali au putere egala.in care se creeaza posturile manageriale coordonatoare pt. proiectele speciale (ex. · Etapa III: Suprapunerea permanenta .in care managerii coordonatori actioneazapermanent. · Etapa II: Suprapunerea temporala . care implica coordonarea unor activitati la care participa mai multe departamente functionale. 7.

- accent excesiv pe relatiile interne si pe deciziile de grup. - cresterea gradului de urmarire a schimbarilor in mediu. - utilizarea eficienta a sistemelor de sutinere.- descentralizarea luarii deciziilor. · dezavantaje - costuri administrative ridicate. - rectii lente la schimbare. - potentiala confuzie privind autoritatea si responsabilitatile. - buna coordonare a proiectului sau produsului. Deoarece multe firme nu au nevoie de o structura matriceala matura. formele de suprapunere temporala si permanentasunt tot mai des intalnite. - reactia rapida la schimbare. . - cresterea riscului aparitiei conflictelor interpersonale.

este nevoie de compararea avantajelor si dezavantajelor diferitelor variante structurale. Majoritatea cercetarilor privind organizarea firmelor internationale s-au indreptat asupra conceptului de firma multinationala. Astfel corporatiile au tendinta sa adopte unul din urmatoarele tipuri de structuri organizatorice: pe divizii functionale internationale. pe regiuni geografice. .Pentru adoptarea structurii organizatorice optime. pe produse. precum si de cunoasterea influentelor factorilor contextuali care pot afecta structura. si matricea globala.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful