Sunteți pe pagina 1din 10

MINI+TERUL MEDIULUI I DURILOR

,UDE-UL: +ATU MARE GE+TIONAR: A.J.V.P.S. SATU MARE

FIA FONDULUI DE VNTOARE

NR. 20 DENUMIRE: CULCIU Gestionat de _________ A.J.V.P.S. SATU MARE e !a"a #ont$a#t%&%i n$. __310_ , 'n#(eiat &a data _30.11.2000

). Des#$ie$ea &i*ite&o$ NORD: E+T: +UD: VE+T: De la intersecia DC Coro A!ate" c" r#"l So$e% !e So$e% !#n& la 'alastiera (i!&". De la 'alastiera So$e% (i!&" !rin (i!&" !e DC 21 !#n& )n S#i. Din S#i !e DC 21 !#n& )n *o$oro " e Jos. Din *o$oro " e Jos !e DJ !#n& la +ara C,R -eco!oi, a!oi !e P#r#"l *o$oro !#n& la intersecia c" canal"l *o$oro a!oi !e canal !#n& la !o "l !este canal"l *o$oro in *ri!.

+#(i.a /ond%&%i
MEDIESU AURIT ETENI PETIN APATEU BABASESTI

BERINDAN PAULESTI

COROD CULCIU POTAU

7 APA

19 AMATI
CARASEU

LUNCA APEI

HRIP

20 CULCIU
LIPAU

RUSENI

TIREAC

TATARESTI

21 VIILE SATU MARE


VIILE SATU MARE

NECOPOI SAJ

CRUCISOR
MARIUS

HOMORODU DE JOS

10 Kilometers

LEGENDA
Rauri Cai ferate Drumuri nationale Drumuri Limite judet Limite fonduri de vanatoare Lacuri Localitati Padure

V S E

2. S"!ra.aa .on "l"i e /#n&toare !e cate0orii e .olosin&


$od%#ti43 #ine6eti# 0ent$%:
V:nat%& de !a&t3 Rest%& s0e#ii&o$ de 4:nat
A$a!i&5 /:ne.e5 4ii5 &i4e"i5 et#.2 3 1 3;%ni5 i"&a"%$i2 5 Go& de *%nte 6 Tota& #o&. 27<7=7> :

U.M.

L%#i% de a03 1#%$s%$i de a035 #ana&e5 !3&.i5 &a#%$i5 et#.2 1

Ne0$od%#ti43 #ine6eti#

TOTAL GENERAL

3d%$e

Co&.)7879
;

*a >

130 1,=6

310 5,1:

6;56 =;,6=

1120 16,06

=2=6 9=,;0

35 0,56

=539 100

3. ,on "l e /#n&toare a .ost constit"it in "r$&toarele .on "ri /ec1i 2"n e este ca3"l4
Fond%& n$. Den%*i$ea +%0$a/a.a 1(a2 Gestionat de

5. Str"ct"ra s"!ra.eei cine0etic !ro "cti/e


N%*3$ de identi/i#a$e 0e nat%$a 1st$%#t%$a2 de s%0$a/a.3
1

Mod%& de /o&osin.3 1in#&%si4 &%#i%& de a032


2

$o0$iet3.i 1de 0este )00 (a2 de stat5 #o*%na&e5 aso#ia.ii 0a$ti#%&a$e sa% 0a$ti#%&a$i neaso#ia.i
3

Den%*i$ea 0$o0$ieta$%&%i5 a %nit3.ii de stat5 a #o*%nei5 a aso#ia.iei de 0a$ti#%&a$i sa% a #o*%nei de #a$e a0a$.in 0$o0$iet3.i&e neaso#iate
5

+%0$a/a.a 1(a2

7 77 77 77 777 777 777 7V 7V 7V 7V 7V 7V

A!e Pa "re Pa "re Pa "re Pas"ne Pas"ne Pas"ne Ara<il .an Ara<il .an Ara<il .an Ara<il .an Ara<il .an Ara<il .an

Ra"l So$es Stat Co$"nale Partic"lari Co$"nale Partic"lari Co$"nale Partic"lari Partic"lari Partic"lari Partic"lari Partic"lari Partic"lari

A!ele Ro$ane 8S Sat" Mare Co$ Pa"lesti Co$ C"lci" Co$ C"lci" Co$!os C"lci" Mic Co$ !a"lesti SC 'iolan SR( Co$ Viile Sat" Mare Co$ Valea Vin"l"i Co$ Pa"lesti Co$ *o$oroa e Co$ C"lci"

130 190 15 10: ;51 15: 133 36; 195 229 21; 95; 3;9;

TOTAL +U RAFA- CINEGETIC RODUCTIV

=506

6. Str"ct"ra s"!ra.eei ne!ro "cti/& cine0etic


N%*3$ de identi/i#a$e
1

Mod%& de /o&osin.3
2

Den%*i$ea /ie#3$ei &o#a&it3.i5 a insta&a.ii&o$5 in#inte&o$ '*0$e?*%ite5 0o&i6oane&o$ ;i ae$o0o$t%$i&o$


3

+%0$a/a.a 1(a2
5

1 2

Constr"ctii Cai trans!ort

Constr"ctii e?tra/ilane Dr"$"ri @" etene si co$"nale

6 29

TOTAL +U RAFA- NE RODUCTIV CINEGETIC

35

:. Constr"cii %i instalaii /#n&tore%ti, )n <"c&i


+0e#i/i#a$ea
Case 4:nat Ca!ane 4:nat Co&i!e 4:nat Bo$dee 0:nd3 De0o"ite ($an3 C$3D nito$i Ce$4ide Ie0%$i

Ne#esa$%& /%n#.ie de e/. o0ti*

200)

2002

200<

200=

200>

2008

2009

200@

200A

20)0

Fa"ani O!se$4. a#o0e$. Co/stand%$i +#3&d3to$i +3$3$ii Ad303to$i B3i de nisi0 E*. 0ote#i 4:nat

A A A A A 3 A 5 A A A 3 A A A

A A A A A 3 A 5 A A A 3 A A A

A A A A A 3 A 5 A A A 3 A A A

A A A A A 3 A 5 A A A 3 A A A

A A A A A 3 A 5 A A A 3 A A A

A A A A A 3 A 5 A A A 3 A A A

A A A A A 3 A 5 A A A 3 A A A

A A A A A 3 A 5 A A A 3 A A A

A A A A A 3 A 5 A A A 3 A A A

A A A A A 3 A 5 A A A 3 A A A

A A A A A 3 A 5 A A A 3 A A A

=. *rana !entr" /#nat, !e se3oane e /#n&toare


+0e#i/i#a.ie F%$a?e 1&%#e$n35 t$i/oi5 /:n2 A&te /%$a?e F$%n"a$e +e*in.e ;i /$%#te +%#%&ente Con#ent$ate De0o"itat Cons%*at De0o"itat Cons%*at De0o"itat Cons%*at De0o"itat Cons%*at De0o"itat Cons%*at De0o"itat Cons%*at 2000D 200) 200)D 2002 2002D 200< +EFON DE VNTOARE 200<D 200=D 200>D 2008D 200= 200> 2008 2009 2009D 200@ 200@D 200A 200AD 20)0

1600 ;00 A A A A 2600 1500 900 ;00 500 500

12:6 1300 A A A A 3;:0 5000 5;:0 5;:0 1000 1000

1300 A A A A A A A A A A A

5696 1696 A A A A 1000 1000 12;0 12;0 3000 3000

1=20 1=20 A A A A 3100 1000 2500 2500 3000 3100

33=6 33=6 A A A A 1020 1020 19:0 19:0 2000 2000

6300 6300 A A A A 2000 2000 600 600 2000 2000

5;60 5;60 A A A A 1600 1600 =92 600 3000 3000

3000 3000 A A A A 600 600 5000 5000 :000 :000

2000 2000 A A A A B B B B 95;0 95;0

;. C"lt"ri s!eciale !entr" /#nat


+%0$a/e.e 1(a2 #%&ti4ate #%: +e"on 4:n3toa$e
2000D200) 200)D2002 2002D200< 200<D200= 200=D200> 200>D2008 2008D2009 2009D200@ 200@D200A 200AD20)0

L%#e$n3 A A A A A A A A A

T$i/oi A A A A A A A A A

o$%*! 0.@ 0.@ 0.@ 0.@ 0.@ 0.@ 0.@ 0.@ 0.@

Din #a$e 0e &inii 0a$#e&a$e:

9. V#nat 0&sit $ort %i ca"3e


Data: "i5 &%n35 an 22.09.200; 16.03.2009 6.6.2010 Lo#%& Sat" Mare A!ate" A!ate"BC"lci" Carase"BC"lci" +0e#ia ;i n%*3$ de eGe*0&a$e 1 ie!"re V"l!e 1 ie!"re Ca%"a *o$.ii: a##identat5 de $30itoa$e sa% !ona4 Acci ent r"tier Acci ent r"tier Acci ent r"tier

10. Po!"l&ri sa" re!o!"l&ri c" s!ecii e /#nat


Data e/e#t%3$ii Lo#%& Den%*i$e +0e#ii +eG V:$sta B%# De %nde 0$o4in eGe*0&a$e& e ,a3aneria +el" ,a3aneria +el" O!se$4a.ii as%0$a $e%;itei /3#%te &a data de:

21.03.200 0 15.0=.200 5

C"lci"$ Pas"ne

,a3an ,a3an

MC, MC,

3 l"ni 3 l"ni

5: ;0

11. Tro.ee e?trase e !e .on


+0e#ia Fi;a de e4a&%a$e n$. 1;::0 %n#ta?%& C.I.C. 5;.9; :0.00 :0.00 =2.2= 5;.30 53.:6 100.1: 5=.2; 61.1= =3.00 :2.12 :;.30 Data 4:n3$ii 2002 2003 2005 2006 200: 200= 200; 200; 200; 200; 2009 2009 2010 2010 Cine &Da 4:nat Ar elean V C1ilintan 7lie Ar elean V Maco/ei V Mi1alca , C1ilintan 7lie C1ilintan 7lie Do/acs 7osi. 'arar +1e. C1ilintan 7lie Sala@an -icolae +1icea Sorin 8san 8. 'ic1esc" V Lo#%& 1ad$esa %nde se 63se;te2 AJVPS (a o$icili" AJVPS (a o$icili" (a o$icili" (a o$icili" (a o$icili" (a o$icili" (a o$icili" (a o$icili" (a o$icili" (a o$icili" (a o$icili" (a o$icili" A&te *en.i%ni

Ca!rior Ca!rior Ca!rior Ca!rior Ca!rior Ca!rior Ca!rior Ca!rior Ca!rior Ca!rior Ca!rior Ca!rior Ca!rior Ca!rior

12. 'racona@"l. -"$&r"l e?e$!larelor <raconate an"al la s!eciile


+0e#ia 200) 2002 200< 200= 200> 2008 2009 200@ 200A 20)0

Ce$! #o*%n Ce$! &o03ta$ C30$io$ M%/&on Ca0$3 nea6$3 Mist$e. Ma$*ot3 Ie0%$e #o*%n La0in U$s R:s L%0 isi#3 s3&!ati#3 Co#o; de *%nte Co#o; de *estea#3n Ie$%n#3 Fa"an D$o0ie ot:$ni#(e V%&0e Vie"%$e Vid$3 ,de$ de #o0a# ,de$ de 0iat$3 Di(o$ Ne43st%i#3 N%$#3 C:ine enot a#a& Bi"a*

13. E.ecti/ele e !ri$&/ar& 2!e ani4, cotele e e?tras a!ro<ate %i recoltele !e se3oane e /#n&toare la s!eciile 2)n <"c.4E
+0e#ia
Ce$! #o*%n Ce$! &o03ta$

+0e#i/i#a.ie
E/e#ti4 Cota de eGt$as Re#o&ta E/e#ti4 Cota de eGt$as Re#o&ta E/e#ti4 Cota de eGt$as Re#o&ta E/e#ti4

200)

2002

200<

200=

200>

2008

2009

200@

200A

20)0

C30$io$

M%/&on

Cota de eGt$as Re#o&ta E/e#ti4 Cota de eGt$as Re#o&ta E/e#ti4 Cota de eGt$as Re#o&ta E/e#ti4 Cota de eGt$as Re#o&ta E/e#ti4 Cota de eGt$as Re#o&ta E/e#ti4 Cota de eGt$as Re#o&ta E/e#ti4

Ca0$3 nea6$3

Mist$e.

Ma$*ot3

Ie0%$e #o*%n

La0in

U$s

Cota de eGt$as Re#o&ta E/e#ti4 Cota de eGt$as Re#o&ta E/e#ti4

R:s

L%0

Cota de eGt$as Re#o&ta E/e#ti4 Cota de eGt$as Re#o&ta E/e#ti4 Cota de eGt$as Re#o&ta E/e#ti4 Cota de eGt$as Re#o&ta E/e#ti4 Cota de eGt$as Re#o&ta E/e#ti4 Cota de eGt$as Re#o&ta E/e#ti4 Cota de eGt$as

isi#3 s3&!ati#3 Co#o; de *%nte Co#o; de *estea#3n

Ie$%n#3

Fa"an

D$o0ie

A A A A A A 20 1 A A A A A A A A A A A A A ;30 :0 25 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 620 :0 3= A A

A A A A A A 20 1 A A A A A A A A A A A A A 610 30 2= A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 630 60 35 A A

A A A A A A 20 1 A A A A A A A A A A A A A ::0 50 30 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 6=0 56 A A A

A A A A A A 20 1 1 A A A A A A A A A A A A :60 50 26 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 6:0 56 2= A A

A A A A A A 20 2 2 A A A A A A A A A A A A =60 :6 :5 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 6:0 :0 :0 A A

A A A A A A 30 2 2 A A A A A A A A A A A A =60 :6 35 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 690 =6 52 A A

A A A A A A 30 2 2 A A A A A A A A A A A A :60 66 65 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 902 ;0 =; A A

A A A A A A 36 3 3 A A A A A A A A A A A A =:0 :6 :3 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A :=0 90 ;= A A

A A A A A A 36 5 5 A A A A A A A A A A A A =60 =0 =0 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A :90 100 100 A A

A A A A A A 50 6 A A A A A A A A A A A A =60 ;0 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A =00 110 A A

+0e#ia

+0e#i/i#a.ie
Re#o&ta E/e#ti4

200)

2002

200<

200=

200>

2008

2009

200@

200A

20)0

ot:$ni#(e

Cota de eGt$as Re#o&ta E/e#ti4 Cota de eGt$as Re#o&ta E/e#ti4

V%&0e

Vie"%$e

Cota de eGt$as Re#o&ta E/e#ti4 Cota de eGt$as Re#o&ta E/e#ti4 Cota de eGt$as Re#o&ta E/e#ti4 Cota de eGt$as Re#o&ta E/e#ti4 Cota de eGt$as Re#o&ta E/e#ti4 Cota de eGt$as Re#o&ta E/e#ti4

Vid$3

,de$ de #o0a# ,de$ de 0iat$3

Di(o$

Ne43st%i#3

N%$#3

Cota de eGt$as Re#o&ta E/e#ti4 Cota de eGt$as Re#o&ta E/e#ti4

C:ine enot

a#a&

Cota de eGt$as Re#o&ta E/e#ti4 Cota de eGt$as Re#o&ta

Bi"a*

A 200 10 A 10 10 3 A A A 10 A A A A A A A A 20 12 5 A A A A A A A A A A A A 50 10 A

A 2;0 10 A 10 10 5 A A A 10 A A A A A A A A 10 10 5 A A A A A A A A A A A A 50 10 A

A 2;0 10 A 20 16 A A A A 10 A A A A A A A A 20 6 A A A A A A A A A A A A A 20 A A

A 2;0 10 A 20 10 10 A A A 10 A A A A A A A A 20 6 5 A A A A A A A A A A A A 20 A A

A 2=0 26 A 20 10 10 A A A 10 A A A A A A A A 10 6 3 A A A A A A A A A A A A 20 A A

A 2;0 26 A 20 10 10 A A A 10 A A A A A A A A 10 6 2 A A A A A A A A A A A A 20 A A

A 2;0 10 = 50 20 10 A A A 10 A A A A A A A A 20 6 2 A A A A A A A A A A A A 50 A A

A 2;0 20 5 50 30 16 A A A 6 A A A A A A A A 20 A A A A A A A A A A A A A A 20 A A

A 2;0 20 5 50 30 2: A A A 6 A A A A A A A A 20 2 A A A A A A A A A A A A A 20 A A

A 300 30 50 26 A A A 6 A A A A A A A A 20 2 A A A A A A A A A A A A 10 A A

15. Alte s!ecii &"n&toare recoltate 2.&r& cote4


+0e#ia
Cio$i G$i4e Co.o/ene Gai.e C:ini (oina$i isi#i (oina$e

+0e#i/i#a.ie
Re#o&ta Re#o&ta Re#o&ta Re#o&ta Re#o&ta Re#o&ta

200)

2002

200<

200=

200>

2008

2009

200@

200A

20)0

100 100 56 100 12

100 100 53 100 1=

100 100 A 100 10

100 129 A 100 :

100 100 A 100 =

100 100 A ;0 3

100 100 A 100 10

100 100 A =6 3

30 100 A 53 2

10