Sunteți pe pagina 1din 27

GRUPUL COLAR AGRICOL SALONTA

LUCRARE DE SPECIALITATE

ndrumator:
Prof. SILAGHI DOINA

Chi Ioana

Candidat:

!"#"

T ma $u%r&rii: REGI'UL DE 'INERALI(ARE AL APELOR

Cu)rin*
Ar+um nt
Ca)ito$u$ #. A)a. G n ra$it& i
1.1.

Compoziia

fizico-chimic

apelor

naturale

5
1.2.

Definirea

calitii

apei

.6

Ca)ito$u$ !. R %o$tar a )ro, $or d a)&


2.1.

Tehnica recoltrii probelor de ap .... 9

2.2.

Conser area

probelor

de

ap

..11
2.!.

Transportul ...12

probelor.

Ca)ito$u$ -. R +imu$ d min ra$i.ar a$ a) $or


!.1. !.2. !.!. Determinarea reziduului fi" ..1# Determinarea clorurilor i sulfailor din ap 15 Determinarea calciului i ma$neziului din ap 1%

!.#.

Determinarea sodiului din ap ..2!

Concluzii

/i,$io+rafi

Ar+um nt
&pa' ca (i aerul' e un factor de mediu indispensabil ie)ii. &pa se $se(te totdeauna acolo unde e"ist ia) (i formeaz substan)a cea mai rsp*ndit pe +m*nt. &pa proaspt este o resurs finit' esen)ial pentru e"isten)a uman' pentru a$ricultur (i industrie. ,r ap proaspt (i -n lipsa cantit)ii (i calit)ii ei' dez oltarea durabil nu a fi posibil. &pa a a ut un rol de prim ordin -n apari)ia ie)ii pe planeta noastr (i continu s aib un asemenea rol pentru c. apa constituie factorul de care depinde producti itatea plantelor (i ea intr -n constitu)ia tuturor or$anismelor animale (i e$etale' toate ie)ii acestuia animalelor/ schimbrile or$anismului cu mediul (i implicit men)inerea petrec*ndu-se prin intermediul apei/ -nlesne(te (i re$leaz procesele fizico-chimice din celule' difuziunea substan)elor nutriti e -n celule (i )esuturi' procesele de di$estie' absob)ie' circula)ie (i hrnire a celulelor/ procesul de fotosintez pe care -l -ndeplinesc plantele erzi' prin care acestea sintetizeaz substan)a or$anic din sruri minerale' nu poate a ea loc -n afara apei/
#

apa transport -n interiorul or$anismelor' sub form de solu)ii sau ehiculeaz spre

suspensii' diferite substan)e din mediul e"tern (i tot ea -

e"terior toate resturile de substan)e de care or$anismul nu mai are ne oie/ re$leaz cldura or$anismelor prin e aporarea la suprafa) etc. 0mportan)a apei pentru ia)a omului reiese (i din faptul c fr m*ncare acesta poate rezista circa #1 de zile' -n timp ce fr ap nu poate tri mai mult de # zile (i numai rareori 2-% zile. 3ecesarul mediu de ap pentru metabolism al unui om normal e de 2'5 l42# h. +lantele con)in ap p*n la 955 din $reutatea lor' animalele mari (i omul -ntre 61-215.

Capitolul 1. &pa -n natur


1.1. Compozi ia fizico-chimic a apelor naturale
Calitatea apelor naturale este determinat' -n $eneral' de totalitatea substan)elor minerale sau or$anice' $azele dizol ate' particulele -n suspensie (i or$anismele ii prezente. Din punct de edere al strii lor' impurit)ile pot fi solide' lichide sau $azoase. &cestea pot fi dispersate -n ap' (i se pot clasifica dup dimensiunile particulelor dispersate -n suspensii' coloizi (i solu)ii. 6a7oritatea substan)elor care se $sesc -n apele naturale' -ntr-o cantitate suficient pentru a influen)a calitatea lor' se pot clasifica conform tabelului 1. Desi$ur' o anumit ap nu poate con)ine toate aceste impurit)i concomitent' cu at*t mai mult cu c*t e"isten)a unora dintre acestea este
5

incompatibil cu echilibrul chimic stabilit -n ap. 8n afara acestor substan)e men)ionate' -n apele naturale se mai pot $si (i alte tipuri de impurit)i. &stfel' plumbul sau cuprul se pot -nt*lni -n urma proceselor de tratare a apelor sau datorit sistemului de transport precum (i din apele meteorice. 9nele ape naturale con)in seleniu sau arsen -ntr-o cantitate suficient ca s le afecteze calitatea. De asemenea' se poate afirma c toate apele naturale con)in substan)e radioacti e' -n principal radium' dar numai -n unele cazuri de ape subterane concentra)ia acestora atin$e alori periculos de mari. &lte surse naturale con)in crom' cianuri' cloruri' acizi' alcalii' diferite metale sau poluan)i or$anici' toate aduse -n receptori de apele uzate pro enite din industrie sau a$lomera)ii urbane.

1.2. Definirea calit ii apei


Calitatea apei se poate defini ca un ansamblu con en)ional de caracteristici fizice' chimice' biolo$ice (i bacteriolo$ice' e"primate aloric' care permit -ncadrarea probei -ntr-o anumit cate$orie ' ea cpt*nd astfel -nsu(irea de a ser i unui anumit scop . +entru stabilirea calit)ii apei' din multitudinea caracteristicilor fizice' chimice (i biolo$ice care pot fi stabilite prin analize de laborator se utilizeaz practic un numr limitat' considerate mai semnificati e . :istemul mondial de supra e$here a mediului -ncon7urtor pre ede urmrirea calit)ii apelor prin trei cate$orii de parametri. - )aram tri d o"i$en dizol at' colibacili / ,a.& . temperatur' p;' conducti itate'

- )aram tri indi%atori ai )o$u&rii ) r*i*t nt . cadmiu' mercur' compu(i or$ano - halo$ena)i (i uleiuri minerale / - )aram tri o)0iona$i . carbon or$anic total < C=T >' consum biochimic de o"i$en < C?=> deter$en)i anionici' metale $rele' arsen' bor' sodiu' cianuri ' uleiuri totale' streptococi . +entru precizarea caracteristicilor de calitate a apei se utilizeaz urmtoarea terminolo$ie . - %rit rii d %a$itat a a) i - totalitatea indicatorilor de calitate a apei care se utilizeaz pentru aprecierea acesteia -n raport cu msura -n care satisface un anumit domeniu de folosin) sau pe baza crora se poate elabora o decizie asupra $radului -n care calitatea apei corespunde cu necesit)ile de protec)ie a mediului -ncon7urator / - indi%atori d %a$itat ai a) i - reprezenta)i de caracteristici nominalizate pentru o determinare precis a calit)ii apelor / - )aram tri d %a$itat ai a) i @ sunt alori (i e"primri numerice ale indicatorilor de calitate a unei ape / - 1a$ori *tandardi.at a$ %a$it&0ii a) i - reprezint alori ale indicatorilor de calitate a apelor care limiteaz un domeniu con en)ional de acceptabile pentru o anumitA folosin) a apei . alori

Substane ntlnite n apele naturale


<Tabelul 1.>

Surse de apariie
Din solul mineral (i roci

Suspensii
-nmol -nisip -alte substan)e anorganice

Gaz Ioni e Ioni Coloizi pozitivi negativi


argila SiO2 Fe2O3 Al2O3 MnO2 CO2 Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Fe2+ Mn2+ Zn2+ HCO3ClSO 2NO3CO32HSiO3H2!O3H"O 2H2"O OHFHCO3SO 2-

Din atmos#er N2 O2 CO2 SO2 Din -sol organic $escompunerea -resturi organice materiei organice -materii %egetale organice -resturi organice CO2 NH3 O2 N2 H2S CH H2

H+

Na+ NH + H+

ClHCO3NO2NO3OHHSra$icali organici

Organisme %ii

-pe(ti -alge -$iatomee -organisme minuscule

-%iru(i -bacterii -alge -$iatomee

Capitolul 2.
9

Becoltarea probelor de ap
2.1. Tehnica recoltrii probelor de ap
Becoltarea probelor de ap este o etap deosebit de important -n desf(urarea procesului de analiz fizico @ chimic a apei' deoarece probele recoltate trebuie s fie reprezentati e. Becoltarea apei pentru analiza fizico @ chimic se face -n flacoane de sticl sau polietilen pre zute cu dop rodat sau -nchise ermetic. Casele de recoltare trebuie splate foarte bine pentru a -ndeprta orice urm de substan)e or$anice si alte impurit)i care ar d natura compozi)ia probei. :plarea se face cu amestec sulfocromic (i deter$en)i' apoi se cltesc bine cu ap de robinet' cu ap distilat (i bidistilat (i -n final se usuc. 8n momentul recoltrii' flaconul se a clti de 2 @ ! ori cu apa ce urmeaz s fie recoltat' apoi se umple cu apa de analizat p*n la refuz' iar dopul se a fi"a -n a(a fel -nc*t s nu rm*n bule de aer -n interiorul asului. 6odul cum se face reccoltarea este -n func)ie de sursa de ap astfel. - din re)eaua de distribu)ie apa se recolteaz dup ce s-a cur)at robinetul cu un tampon curat' at*t pe dinafar c*t (i pe dinuntru (i apoi s-a lsat s cur$ apro"imati 5 minute apa sta$nat pe conduct/ - -n cazul distribu)iei intermitente' o prob se a recolta la primul 7et de ap' pentru a a ea prima ap care circul prin robinet (i a doua prob se a lua dup dou ore de cur$ere continu/ - din rezer oarele de -nma$azinare' probele se punctele de ie(ire/ or recolta de la

11

- din f*nt*ni cu e"tra$erea apei prin pompare' probele de ape se recolteaz dup o pompare de minimum 11 minute/ -din f*nt*ni cu $leata' recoltarea se face introduc*ndu-se $leata la 11-!1 cm sub o$linda apei (i apoi se toarn ap -n flaconul de recoltare/ - din apele de suprafa)' recoltarea se face f i"*nd flaconul la un suport special care-i confer $reutatea necesar pentru a ptrunde cu u(urin) sub ni elul apei. Becoltarea se face pe firul apei' unde este cea mai mare ad*ncime' -n amonte de orice influen) a reunui efluent (i -n a al' unde se relizeaz amestecul complet al apei rceptorului cu efluentul. - pentru apele reziduale se recolteaz probe unice' medii (i medii propor)ionale. +entru probele unice se face o sin$ur recoltare' fie din efluentul $eneral sau din efluen)ii pe sec)ii pentru apele reziduale industriale' fie din efluen)ii par)iali ai unui sector. +entru probele medii se recolteaz apa la inter ale de !1 @ 61 minute -n cantit)i fi"e' amestecat toat -ntr-o sticl comun. +entru probe medii propor)oinale' se recolteaz probele de ap la inter ale de !1 - 61 minute -n cantit)i ariate' propor)ional cu debitul efluentului (i se amestec toate -ntr-o sticl comun. +entru recoltarea apelor de suprafa) sau a apelor reziduale se pot face recoltri continuie' folosind un echipament automat care elimin eroarea introdus prin recoltrile manuale. Cantitatea de ap recoltat depinde de analizele care trebuie efectuate' aceasta ariind -ntre 511 ml p*n la 21 litri.

2.2. Conservarea probelor de ap

11

9n alt aspect important al procesului de recoltare este $ri7a pentru conser area probelor pentru analiz' deoarece analiza apei are o aloare limitat dac probele au suferit modificri fizico-chimice sau biolo$ice -n timpul transportului sau pstrrii. 8n $eneral este indicat s treac un timp foarte scurt' de ma"imum # ore' -ntre recoltare (i analiza probelor de ap. :chimbrile de temperatur (i presiune pot a ea ca rezultat pierderea unor substan)e -n stare $azoas <=2' C=2' ;2:' Cl2' C;#>' fapt pentru care este recomandat ca determinrile de $aze s se fac la locul de recoltare sau s se fi"eze' trat*ndu-se cu di er(i reacti i' astfel. - pentru fi"area o"i$enului dizol at se adau$ 2 ml clorur man$anoas 515 (i 2 ml amestec de 0D 155 (i 3a=; !55' pentru 211 ml ap/ - pentru hidro$enul sulfurat se adau$ 2 ml acetat de cadmiu' sau de zinc 55 pentru 211 ml ap. &cticitatea microbian poate schimba balan)a amoniac-nitri)i-nitra)i sau poate descre(te con)inutul -n compu(i or$anici care se de$radeaz rapid' de aceea pentru conser area formelor de azot (i a substan)elor or$anice' se recolteaz apa separat -n flacoane' -n care s-au introdus 2 ml ;2:=# 1.!' pentru 1 litru de ap <-nainte de a fi analizat' proba de ap se neutralizeaz> . - pentru conser area fenolilor se adau$ 1'5 $ 3a=;' pentru 1 litru ap +entru ionii metalelor $rele' se recomand acidifierea probelor la un p; -n 7ur de !'5' care are ca scop -mpiedicarea precipitrii (i a re)inerii acestor ioni de pe pere)ii cum urmeaz. - pentru apele curate' analizele se fac p*n la cel mult 22 ore din momentul recoltrii/ asului -n care se face recoltarea. +robele conser ate trebuie )inute la temperatura de 6E - 11EC (i luate -n lucru dup

12

- pentru apele cu poluare medie' p*n la #% ore din momentul recoltrii - pentru apele poluate' p*n la 12 ore din momentul recoltrii probei.

2.3. Transportul probelor


,lacoanele cu probele de ap or fi transportate -n ambala7 izoterm (i care s le fereasc de lo iri. +robele recoltate or fi -nso)ite de o fi( de recoltare care trebuie s cuprind. informaii generale - numele (i prenumele persoanei care a fcut recolatarea/ - localitatea (i denumiea sursei de ap/ - folosin)a apei/ - data' ora (i locul unde s-a facut recolatrea/ - scopul analizei/ pentru apa recoltat din fntni: - caracterul f*nt*nii < publice' particulare' dac des *r(e(te una sau mai mult $ospodrii >/ - ad*ncimea p*n la o$linda apei (i $rosimea stratului de ap p*n (a fundul f*nt*nii/ -felul construc)iei (i starea pere)ilor f*nt*nii/ - dispoziti ul de scoatere a apei < cumpn' roat' pomp etc. > - distan)a fa) de sursele de impurificare posibile < $ra7duri' depozite de $unoi etc. > (i cum este amplasat f*nt*na fa) de sursele de impurificare. - dac apa se tulbur dup ploi/ pentru apa de suprafa:
1!

- distan)a de la mal pFn la locul de unde s-a luat proba/ - ad*ncimea apei/ - natura $eolo$ic a terenului/ - condi)iile meteorolo$ice -n momentul recoltrii (i cu 5 zile -nainte/ - dac locul recoltrii este -n amonte sau -n a al de punctul de de ersare a reunui efluent/ pentru ape reziduale: - se a specifica felul probei <unic' medie sau medie propor)ional>/ - la denumirea locului de recoltare se a indica -ntreprinderea' sec)ia' efluentul < $eneral sau par)ial >' teritoriul tributar canalizrii.

Capitolul !.
1#

Be$imul de mineralizare al apelor naturale

0ndicatorii $radului de minrealizare ai apelor naturale sunt. reziduul fi" cloruri' sulfai calciu' ma$neziu sodiu' potasiu etc.

3.1. Determinarea reziduului fix


Beziduul fi" reprezint totalitatea substanelor or$anice i anor$anice dizol ate -n ap i care nu sunt i apoi se c-ntresc. Materiale necesare: - capsula de platin/ - baie de ap/ - etu a termore$labil/ - balana analitic/ Modul de lucru. se ia o alicota din apa de analizat 51-511 ml filtrat -n prealabil dac nu este perfect limpede i se introduce -ntr-o capsul de platin tarat. :e e apor pe baia de ap p-n la sec. &pa se introduce -n capsul -n
15

olatile la temperatura de 115E C.

:ubstanele or$anice i anor$anice dizol ate -n ap se separ prin e aporare

cantiti mici iar balonul cu care s-a msurat apa se clatete de 2-! ori cu ap bidistilat care se adau$ de asemenea -n capsul. Dup e aporare' reziduul se usuc la etu la 115E C timp de 2 ore (i dup rcire -n e"icator' se c*ntre(te. =pera)ia de uscare (i c*ntrire se repet p*n la $reutate constant.

Calcul: m$ reziduu fi" 4 dm!

G1 G 2 1111 V

G1 H $reutatea capsule cu reziduu uscat la 115E C' -n m$ G2 H $reutatea capsulei $oal' -n m$ CH cantitatea de ap luat -n lucru' -n ml.

3.2. Determinarea clorurilor i sulfa ilor din ap D t rminar a %$oruri$or


Generaliti: clorurile din ap pro in din sol sau -n urma unei poluri de ori$ine animal sau uman c*nd concentraia ariaz -n timp. 6etoda folosit pentru determinarea clorurilor este metoda 6ohr. Principiul metodei: ionul clor reacioneaz cu azotatul de ar$int -n mediu neutru pentru a forma clorura de ar$int' insolubil. :f*ritul reaciei este indicat de cromatul de potasiu. Cl- I &$3=!Cr=#D2 I &$3=! &$Cl I 3=!Cr=#&$2 I 2 D3=!
16

Reactivi: azotat de ar$int' soluie 1'12 3 sau 1'1 3' se c*ntresc !'#6 $ respecti 12'! $ azotat de ar$int' se trec cantitati -n c*te un balon cotat de 1111 ml i se completeaz la semn cu ap bidistilat/ clorur de sodiu' soluie 1'1 3' se c*ntresc 1'5%5 $ 3aCl p.a. uscat 12 ore la 115J C' se trec cantitati -ntr-un balon cotat de 1111 ml' apoi se completeaz p*n la semn cu ap bidistilat' dup dizol area complet. :oluia se folosete pentru determinarea factorului soluiei de azotat de ar$int. cromat de potasiu' soluie 115/ hidro"id de sodiu 1'1 3/ acid sulfuric 1'1 3/ rou neutru' soluie alcoolic 1'155. Modul de lucru: se iau 111 ml ap de analizat' se neutralizeaz -n prezena de rou neutru cu ;2:=# 3 sau 3a=; 1'1 3. :e ia din nou aceeai cantitate de ap i se introduce de la -nceput cantitatea e"act de 3a=; sau ;2:=# pentru neutralizare. :e adau$ 2 picturi de cromat de potasiu i se titreaz cu azotat de ar$int 1'12 <dac coninutul -n cloruri este sub 51 m$ 4 dm!> sau 1'1 3 <dac coninutul de cloruri este peste 51 m$ 4 dm!> p*n ce culoarea iraz de la $alben- erzui la $alben-brun. Calcul: m$ Cl- 4 dm! H
V f 1'2192 1111 111

C H ml soluie de azotat de ar$int 1'12 3 folosii la titrare/ f H factorul soluie de azotat de ar$int 1'12 3/ 1'2192 H echi alentul -n m$ clor al unui ml de azotat de ar$int 1'12 3.

12

D t rminar a *u$fa i$or


Generaliti: sulfaii din ap se pot determina prin metoda $ra imetric' olumetric i turbidimetric. 6etoda $ra imetric se folosete pentru concentraii mai mari de sulfai' metoda turbidimetric este indicat pentru concentraii mici de sulfai din ap iar metoda satisfctoare pentru analiza curent de sulfai. ' toda +ra1im tri%& Principiul metodei: sulfaii precipitai -n mediu de acid clorhidric' sub form de sulfat de bariu care apoi este c*ntrit. Reactivi: rou de metil 1'1 5 soluie de acid clorhidric. 1. 1 un soluie de clorur de bariu. se dizol 111 $ ?aCl2 K 2;2= -ntrlitru de ap bidistilat soluie de azotat de ar$int 1 5 acidulat cu 1 ml ;3=# conc. Modul de lucru: se iau -ntr-un pahar ?erzelius 251 ml ap de analizat i se neutralizeaz cu ;Cl 1.1 -n prezena roului de metil 1'1 5' adu$*ndu-se apoi un e"eces de 2 ml ;Cl 1.1. :e -nclzete la fierbere' direct pe sit i apoi se introduce pictur cu pictur soluie de clorur de bariu pn la precipitarea complet a sulfailor' adu$*ndu-se un e"ces de 2 ml clorur de bariu. :e a$it uor' apoi se las pe baia de ap p*n la depunerea complet a precipitatului <apro"imati ! ore>. Dup 12 ore se filtreaz printr-un filtru cantitati i se spal precipitatul reinut pe filtru cu ap fierbinte p*n la -ndeprtarea complet a ionului clor. ,iltrul ce conine precipitatul este
1%

olumetric este

introdus -ntr-un creuzet de platin tarat i se calcineaz cu atenie -ntr-un cuptor de calcinare p*n la $reutate constant.
g 1'#115 1111 251

Calcul: m$ :=#- 4 dm! H

$ H $reutatea precipitatului de sulfat de bariu -n m$ 1'#115 H echi alentul unui m$ ?a:=# -n m$ :=#-

3.3. Determinarea calciului i magneziului din ap


Determinarea calciului Calciul este elementul prezent -n toate apele sub form mai ales de bicarbona)i sulfa)i sau cloruri. L"cesul de calciu imprim apei un $ust slciu. fiind incriminat -n fa orizarea calculozei renale/ lipsa de calciu pare a 7uca un rol -n producerea unor tulburri func)oinale ale cordului <aritmii> p*n la infarctul de miocard.

1 Metoda comple!ometric
6etoda comple"ometric prezint o deosebit importan) -n analiza cationilor' ca urmare a stabilit)ii foarte un ira7 net al indicatorului. mari a complec(ilor interni <chela)ilor> pe care comple"onii le dau cu diferite metale' fapt care asi$ur

Principiul metodei :
19

0onii de calciu au proprietatea de a forma comple"e stabile cu sarea de sodiu a acidului etilendiamintetraacetic <LDT&> la p; -ntre 12-1!' incolori' solubili (i nedisociabili. :f*r(itul reac)iei este artat de indicatorul mure"id <sarea de amoniu a acidului purpuric' care ireaz de la roz la iolaceu>.

= ;C 3a= = C = sarea de sodiu a acidului LDT& C; 3 C;2 C;2 C;2 3 C;2 C C;2

= C =; I 6eII =3a =

O H OH N CH2 O C O c'elat Me C O O CH2 CH2 N CH2 C CH2

O CH2 C

comple&ul

Reactivi i material necesar

21

comple"on 000 < ersenat> solu)ie 1'11 6 se prepar din !'2226 $ comple"on care se dizol -n c*)i a ml de ap bidistilat -ntr-un balon cotat de 1111 ml' apoi se completeaz olumul p*n la semn cu ap bidistilat/ clorur de calciu pentru determinare factorului solu)iei de comple"on indicator mure"id se prepar din 1'2 $ mure"id (i 21 $ clorur de sodiu' se mo7arareaz bine (i se folose(te ca pulbere/ solu)ia tampon de hidro"id de sodiu 23/ flacon LrlenmaMer 111 ml/ biuret/ pipet/ lin$ur de metal/ Modul de lucru : se iau "# ml ap de analizat $ntr-un flacon %rlenma&er de 1'' ml( se dilueaz cu ap )idistilat pn la #' ml( se adaug un ml soluie tampon < 3a=; de concentra)ie 23 pentru neutralizarea p;-ului > (i apro"imati 1'1 $ mure"id. :e titreaz cu solu)ie comple"on p*n ce ireaz de la roz la iolaceu.

Calcul
m$ Ca
++

4dm ! H

V f 1'#11% 1111 v

CH ml solu)ie de comple"on 1'11 6 folosi)i la titrare fH factorul solu)iei de comple"on H cantitatea de ap luat -n lucru -n ml'
21

1'#11%H echi alentul -n m$ Ca a unui ml de comple"on 1'11 6 Cantitatea de ap luat -n lucru trebuie s asi$ure un con)inut de Ca cuprins -ntr 5-11 m$ &pele care con)in cantit(i mari de bicarbona)i de calciu' prin adu$area tamponului de hidro"id de sodiu precipit carbonul de calciu (i rezultatul este eronat. CaC= ! I 23a=;CaC= ! I3a 2 C= ! I2; 2 = 8n acest caz se procedeaz diferit

Determinarea magneziului

Generaliti: magneziul se $se(te -n ap -n $eneral sub form de sulfa)i (i


-n concentra)ie mare imprim apei un $ust deza$reabil (i un efect la"ati . De asemenea el mai poate fi prezent -n ap sub form de cloruri (i bicarbona)i.

1 Metoda comple!ometric Principiul metodei : 0onii de ma$neziu se titreaz cu o solu)ie de


comple"on dup -ndeprtarea ionilor de calciu ca o"alat de calciu.

Reactivi: solu)ia de precipitare. !5 $ clorur de amoniu' 1'5 o"alat de amoniu (i !'5 ml amoniac' totul se dizol -ntrIun balon cotat de

22

251 ml' -n c*) a ml de ap bidistilat' apoi se completeaz la semn cu ap bidistilat/ indicatorul' ne$ru de criocrom T' se prepar din 1'1 $ de criocrom T (i 11 $ 3aCl' se mo7areaz -n pulbere fin (i se folose(te ca substan)/ solu)ia tampon. 6'25 $ clorur de amoniu (i 52 ml amoniac concentrat se dizol -n c*)i a ml de ap bidistilat' -ntr-un balon cotat de 111 ml (i se completeaz la semn cu ap bidistilat/ solu)ie de comple"on 000 < ersenat> 1'11 6

Modul de lucru : -ntr-un flacon LrlenmaMer se introduc 111 ml ap de


analizat (i 25 ml solu)ie de precipitare. :e amestec bine' iar o"alatu de calciu format se filtreaz printr-un filtru cu band albastr. :e iau din filtrat 51 ml <care corespund la #1 ml ap de analizat> se introduc intr-un flacon LrlenmaMer' se adau$ un ml solu)ie tampon (i 1'1 $ indicator. :e titreaz cu comple"on p*n la irarea culorii de la ro(u ca inul' la albastru net.

Calcul:
m$ 6$ + + 4dm ! H C f 1'2#!2 6.
V f 1'2#!2 1111 v

H ml solu)ie de comple"on folosi)i la titrare/ H factorul solu)iei de comple"on 1'111 6/ H cantitatea de ap de prob luat -n lucru -n ml/ H ech alentul -n m$ 6$ al unui ml de solu)ie de comple"on 1'11

2!

3.4. Determinarea sodiului din ap


Generaliti: sodiul se $sete -n ap' -n special sub form de clorur sau sulfai. Concentraii crescute de sodium au implicaii -n bolile cardioasculare. +entru determinarea sodiului se folosete frec ent metoda spectrofotometric. Principiul metodei: atomii sodiului e"citai de o flacr emit radiaii de anumit lun$ime de und a cror intensitate se determin fotometric. Beacti i i material necesar.
-

soluie etalon pentru sodium preparat din 3aCl uscat -n prealabil la etu la 115J C timp de 2# ore' se c*ntresc 1'2212 $ clorur de sodiu' se trece cantitati -ntr-un balon de 1111 ml i se completeaz la semn cu ap bidistilat. 1 ml din aceast soluie conne 1'15 m$ 3aI.

soluie tampon de radiaie pentru sodiu' se prepar prin saturarea unei cantiti de ap bidistilat cu clorur de calciu' clorur de ma$neziu i clorur de potasiu' apoi se filtreaz/

- fototuburi sensibile la radiaii cuprinse -ntre #11 @ 625 nm.

Modul de lucru: se iau # tuburi de 51 ml i se procedeaz dup schema de mai 7os.

2#

3umrul tuburilor :oluie etalon &p bidistilat &p de analizat :oluia tampon conc. 3aI4dm! ml ml ml ml m$

1 1'5 2#'5 N 1 11

2 1'25 2#'25 N 1 5

! N N 25 1 "

# N 25 N 1 1

:e a$it ener$ic dup fiecare adu$are de reacti i i se fac citirile la spectrofotometru la lun$imea de und 5%5 nm dup ce s-a re$lat ma"imum de transmisie a aparatului folosind tubul 1. Din alorile citite pentru primele ! tuburi se scade aloarea obinut pentru tubul martor <tubul #>' apoi se traseaz o curb de etalonare' iar aloarea citit pentru proba de ap se raporteaz la alorile de pe curb.

Con%$u.ii
- indicatorii $radului de mineralizare a apelor sunt. reziduul fi"' cloruri' sulfai' calciu' ma$neziu' sodiu etc. - toate apele naturale conin cantiti ariabile de cloruri' datorit solubilitii ridicate a acestora. :ulfaii sunt prezeni de re$ul -n apele naturale' a *nd pro enien anor$anic sau or$anic. - srurile de calciu i ma$neziu aflate -n ap pot fi sub form de bicarbonai' carbonai' cloruri' sulfai' azotai' fosfai sau

25

silicai. 9n $rad de duritate este echi alent cu 11 m$ Ca= coninute -ntr-un litru de ap. alorile limit admisibile pentru indicatorii de mineralizare sunt confom normati elor -n i$oare

/I/LIOGRA2IE
Aur $ia /u%hman 'iha $a 'arin *%u 3i %o$a,. Ciarn&u Rodi%a4 Aur $ia /u%hman4 'aria /ud 3i %o$a, Dani $a St&n *%u4 Ana Ru* 3i %o$a,. Dr. In+. Eu+ n Pin%o1*%hi Prof. 5a*i$i%& Croitoru Prof. Lumini0a 5$&d *%u4 'ioara T odor *%u 3i %o$a,. Prof. Dr. S r+iu '&n *%u4 Dr. 'ano$ Cu%u4 Dr. 'ona Li+ia Dia%on *%u - 0nstrumente (i tehnici de laborator' Lditura OC: Crepuscul' 2115' +loie(ti. - 8ndrumtorul laboratorului chimist' Lditura Tehnic' 1925' ?ucure(ti. - Chimie analitic (i &nalize tehnice. Lditura Didactic (i +eda$o$ic B.&.' 1992' ?ucure(ti. - Chimia sanitar a mediului' Lditura medical' 199#' ?ucure(ti.
-

- :tudiul calit)ii mediului' Lditura Lconomic +reuni ersitaria' 211#' ?ucure(ti. Lcolo$ie (i protec)ia mediului' Lditura Lconomic +reuni ersitaria 2111' ?ucure(ti.

26

22