Sunteți pe pagina 1din 123

CONSILIUL JUDEEAN ALBA

AGENDA LOCAL 21

PLANUL LOCAL DE DEZVOLTARE DURABIL A JUDEULUI ALBA

JUDEUL ALBA 2007 Proiect PNUD 0033238

Copyright 2007 Consiliul Judeean Alba, Romnia Piaa I I C !r"tianu, nr # Alba Iulia, $#0##%, Alba &el ' ()0 2$% %#* *%0 +a,' ()0 2$% %#* *2$ -.mail' /0alba1/0alba ro http'22333 /0alba ro Copyright 2007 Centrul 4aional pentru 5e67oltare 5urabil" 8tr 5r !urghelea, 4r #9, 8e/tor 2, !u/ure:ti &el' ()02# *#0 ** 20 +a,' ()02# *#0 ** 2# -.;ail' o<<i/e1n/sd ro http'22333 n/sd ro Copyright 2007 ;inisterul 5e67olt"rii, =u/r"rilor Publi/e :i =o/uinelor Autoritatea pentru ;anagementul Programului >peraional Regional 8trada Apolodor nr #7, =atura 4ord, 8e/tor $, !u/ure:ti, 0$07)# . R>, &el' ()0 ?*7@ 2## #) 0A, +a,' ()0 ?*7@ 2## #9 *0 -.;ail' in<o1mdlpl ro http'22333 mdlpl ro , 333 in<oregio ro 5o/ument ap"rut /u spri0inul ;inisterului 5e67olt"rii, =u/r"rilor Publi/e :i =o/uinelor ?;5=P=@ :i al Programului 4aiunilor Bnite pentru 5e67oltare ?P4B5@ in ba6a ;emorandumului de Cnelegere dintre ;inisterul Integr"rii -uropene :i Programul 4aiunilor Bnite pentru 5e67oltare re<eritor la /o<inanarea :i administrarea proie/tului D-,tinderea implement"rii Agendei lo/ale 2# Cn RomniaD, semnat la !u/ure:ti la #2 mai 2009 :i aprobat prin Eot"rrea Fu7ernului nr %A%22009, publi/at" Cn Monitorul Ofici l l !o"#niei$ P rte I$ nr% &'( )in 3* iulie 200&% >piniile e,primate aparin autorilor :i nu repre6int" Cn mod ne/esar pun/tul de 7edere al ;5=P=2 P4B5 -,perti6" tehni/" a/ordat" de Centrul 4aional pentru 5e67oltare 5urabil"

Fra<i/" :i tipar' -GC=B8 PR>5

COMI+E+UL LOCAL DE COO!DONA!E

5umitrel Ion H Pre:edinte, Consiliul Judeean Alba Ea7a ;ir/ea H Primar, Prim"ria muni/ipiului Alba Iulia =e7i/hi Ana ;aria H Consultant, Camera de Comer, Industrie :i Agri/ultur" +agadar Ian/u H Consilier, Comp 5e67oltare rurala, 5ire/ia pentru Agri/ultur" :i 5e67oltare Rural" Alba Ariton Iiori/a H -,pert Comp 8inte6", 5ire/ia Regional" de 8tatisti/" Alba &odea Iasile H 5ire/tor, Agenia pentru prote/ia ;ediului Alba ;ar/u Angela H Inginer !iroul &ehni/, Produ/ie, 8C 5rumuri :i Poduri =o/ale Alba 8A Eaegan Fheorghe H 5ire/tor tehni/, 8C Apa C&&A 8A Alba ;orar ;ihai H 5ire/tor general H 5ire/ia 8il7i/" Alba ;"rginean -lena H Inspe/tor, Agenia Judeean" pentru >/uparea +orei de ;un/" Alba I"/aru Ileana H 5ire/tor e,e/uti7 ad0un/t, Autoritatea de 8"n"tate Publi/" Alba 5rambarean ;atei H 5ire/tor, 5ire/ia Judeean" pentru Cultur", Culte, Patrimoniu Cultural 4aional Alba !rea6 5aniel H Con<ereniar uni7ersitar do/tor, Bni7ersitatea # 5e/embrie #A#% Alba Iulia Andrones/u Rodi/a H Inspe/tor :/olar, Inspe/toratul J/olar Judeean Alba Ciul Fheorghe H 5ire/tor, 8C Bnirea Pres 8A Alba Iulia

BI!OUL A,ENDA LOCAL- 2*.


8toia -lena H ><ier lo/al, Consiliul Judeean Alba !obar Cristina H ><ier lo/al, Consiliul Judeean Alba

,!UPUL DE LUC!U N!%* / DE01OL+A!E ECONOMICAitai ;arian H Coordonator Consiliul Judeean Alba Ariton Iiori/a H 5ire/ia Regional" de 8tatisti/" Alba Ple:a An/a H 5ire/ia pentru Agri/ultur" :i 5e67oltare Rural" Alba Pohonu Alina . Consiliul Judeean Alba ;oga ;arilena . Consiliul Judeean Alba 5o/ea =u/ian . Consiliul Judeean Alba Caaros Pompilia . Consiliul Judeean Alba /on< uni7 dr e/ Iuga Iulia Cristina, Bni7ersitatea D# 5e/embrie #A#%D Alba Iulia

,!UPUL DE LUC!U N!% 2 / MEDIU


Iuga Iulius H Coordonator Consiliul Judeean Alba ;ohai Kamora Ana H Agenia pentru Prote/ia ;ediului Alba ;unteanu >/ta7ian H Agenia pentru Prote/ia ;ediului Alba

,!UPUL DE LUC!U N!% 3 / SOCILA$ CUL+U!-$ EDUCAIE

!ene ;agdalena H Coordonator Consiliul Judeean Alba Iintan 8anda H Instituia Pre<e/tului, Judeul Alba I"/aru Ileana, Candrea >limpia H Autoritatea de 8"n"tate Publi/" Alba &opr/eanu Ana H 5ire/ia Regional" de 8tatisti/" Alba !enga -mil, Jtir Radu H 5ire/ia Feneral" de Asisten" 8o/ial" :i Prote/ia Copilului Alba Ilea ;aria H Aso/iaia Sprijinii copiii Alba Iulia Fhir/"u ;irela H Aso/iaia pentru Consiliere :i Asisten" 8pe/iali6at" Alba Iulia &ri<u -lena H Agenia Judeean" de >/upare a +orei de ;un/" Alba Andrones/u Rodi/a, Pana 4i/olae H Inspe/toratul J/olar Judeean Alba &odoran &iberiu H Inspe/toratul Judeean de Poliie Alba Armian +lorin H 5ire/ia de ;un/", 8olidaritate 8o/ial" :i +amilie Alba !rea6 5aniel H Bni7ersitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia Cristes/u Adela H 8er7i/iul Publi/ de Asisten" 8o/ial" Alba Iulia Ageni de de67oltare lo/ali :i asisteni so/iali H Autorit"i publi/e lo/ale Mini2terul De34olt5rii$ Lucr5rilor Pu6lice 7i Locuin8elor Autoritatea pentru ;anagementul Programului >peraional Regional 1 lentin !5)oi H 5ire/tor, 5ire/ia Festionare Programe Ce3 r ,ro3 4u . ;anager publi/, 5ire/ia Festionare Programe Con2ult n85 )in 9 rte Centrului N 8ion l 9entru De34olt re Dur 6il5. C"lin Feorges/u H 5ire/tor de proie/t Radu.Jte<an I"dineanu H Coordonator &ania ;ihu H Coordonator Programe H Proie/te >ana Ioi/u H ><ier proie/t Fheorghe >nu H Coordonator /er/etare so/iologi/" 5aniel &obo: H Coordonator <inan/iar >li7ia Popes/u H Asistent editare 5an Apostol H Consultant Jtiini<i/, en/i/lopedi/ :i editorial

CUP!INS

Cuvnt nainte adresat de Reprezentantul Rezident al Programului Naiunilor Unite pentru Dezvoltare n Rom nia Cuvnt nainte adresat de Pre!edintele "onsiliului #udeean $lba I% S+!A+E,IA LOCAL- DE DE01OL+A!E DU!ABIL- . %valuarea potenialului sistemului socio& economic reprezentat de judeul $lba' pentru implementarea modelului de dezvoltare socio& economic( durabil( I%*% E4 lu re c 9it lului n tur l ## #2 #* #) #$ #9 Atmos<era Resursele de ap" Resursele minerale 8olurile !iodi7ersitatea :i ariile prote0ate P"durile

I 2 2 Industria I 2 * Agri/ultura I 2 ) Comerul I 2 $ &ransporturi I 2 9 In<rastru/tura de ba6" I 2 7 Comuni/aiile I 2 % Ino7aie si tehnologia in<ormaiilor I 2 A &urismul I 2 #0 ;anagementul deeurilor I 2 ## 8er7i/ii <inan/iare I 2 #2 Amena0area teritoriului I%3% E4 lu re c 9it lului 2oci l I * # Populaia :i de67oltarea uman" I * 2 8"r"/ia :i in/lu6iunea so/ial" I * * 8"n"tatea populaiei I * ) -du/aie I * $ 8o/ietatea :i rolul di<eritelor /ategorii so/iale I * 9 Consumul 8ustenabil *%< OBIEC+I1E II% PLANUL LOCAL DE ACIUNE AL JUDEULUI ALBA II%* O6iecti4e 29ecifice 2i 9roiecte i)entific te

I%2% E4 lu re c 9it lului ntro9ic :Econo"i ; I 2 # 5es/riere III% PO!+O=OLIUL DE P!OIEC+E P!IO!I+A!E

Cuvnt nainte

adresat de Repre6entantul Re6ident al Programului 4aiunilor Bnite pentru 5e67oltare Cn Romnia 8unt <eri/it s" pre6int do/umentul reali6at in urma implement"rii proie/tului Agenda =o/al" 2# ?A=2#@ Cn Romnia, etapa 2009.2007 A/est do/ument s.a /onstituit /a urmare a ne7oilor :i ideilor a/torilor lo/ali din trei noi ora:e :i dou" 0udee, :i dore:te s" spri0ine /ontribuiile lo/ale Cn stabilirea dire/iilor prioritare de de67oltare, /on<orm /erinelor impuse de aderarea la Bniunea -uropean" 5orim s" le mulumim tuturor /elor impli/ate in elaborarea Agendei =o/ale 2#, /et"eni, oameni de a<a/eri, oameni de :tiin", >4F.uri :i autorit"i lo/ale, nu numai pentru asistena tehni/", /i :i pentru e<ortul depus, energia :i entu6iasmul /are au /ara/teri6at a/iunile Cntreprinse, /ontribuind ast<el la /rearea unui plan pentru de67oltare durabil" Agenda =o/al" 2# ?A=2#@ s.a /onstituit /a o iniiati7" a 4aiunilor Bnite :i a <ost adoptat" pentru prima oar" Cn /adrul 8ummit.ului de la Rio de Janeiro Cn #AA2 repre6entand /alea de promo7are a /on/eptului de de67oltare durabil" la ni7el lo/al Ke/e ani mai tr6iu, la Johannesburg Cn 2002, /el de.al doilea summit mondial a enuntat <aptul /a A= 2# este prin/ipalul instrument pentru atingerea stadiului de bun"stare a populaiei la ni7el mondial A= 2# este implementat" la ni7elul autorit"ilor lo/ale :i promo7ea6", prin /omponenta sa de parti/ipare publi/a, un e/hilibru real Cntre /re:terea e/onomi/", e/hitatea so/ial" :i prote/ia mediului Con/eptul de de67oltare durabil" impli/" o re.e7aluare /onstant" a relaiei om.natur", :i e,istena solidarit"ii Cntre generaii, /a <iind singura opiune 7iabil" pentru asigurarea unui model de de67oltare pe termen lung Ln Romnia, Programul 4aiunilor Bnite pentru 5e67oltare ?P4B5@ a promo7at Cntr.un mod a/ti7 de67oltarea durabil" Cn/epnd /u anul 200#, prin /oordonarea proie/tului )Dezvoltarea "apacitatilor *ocale pentru implementarea $gendei *ocale +1, Pana in a/est moment, proie/tul a <ost implementat Cn 30 )e or 7e 7i 2 >u)e8e Proie/tul a Cn/eput implementarea sa la ni7elul a nou" ora:e pilot, Cn perioada 2000.2002, /ontinund /u Cn/" treispre6e/e ora:e Cntre 200*.200), :i alte trei ora:e :i un 0ude Cntre 200).200$ Ln perioada 200$.2009 proie/tul si. a e,tins aria de implementare la in/a trei ora:e :i un 0ude Ast<el, Cn <ie/are an, proie/tul se implementea6" Cn noi ora:e, sub /oordonarea Centrului 4aional pentru 5e67oltare 5urabil", /are este agenia de implementare a P4B5 pentru proie/tul A= 2# +a6a de implementare 2009.2007 s.a reali6at Cn /onte,tul unor /erine spe/i<i/e ader"rii la B- Ln a/est s/op, P4B5 Romnia a semnat un ;emorandum de Lnelegere /u ;inisterul 5e67olt"rii, =u/r"rilor Publi/e :i al =o/uinelor, <apt /e a /ondus la o nou" abordare a pro/esului de implementare al Agendei =o/ale 2# Cn Alba Iulia, 0udeul Alba, &ul/ea, 0udeul &ul/ea :i +"l/iu Re6ultatul, /on/reti6at prin pre6entul do/ument, este o strategie /oerenta insotita de un plan /on/ret de a/iune :i de implementare Ambele o<er" garania /" proie/tul 7ine Cn Cntmpinarea ne7oilor /omunit"ii :i /" repre6int" o important" /ontribuie pentru de67oltarea durabil" din Romnia A/este planuri lo/ale pentru de67oltare durabil" 7or /ontribui la Cmbun"t"irea 7iitorului a/estor /omun"i, /eea /e 7a /ondu/e pe termen lung, la /re:terea /alit"ii 7ieii oamenilor 5e asemenea a/este do/umente programati/e, 7or asista autorit"ile regionale :i pe /ele naionale Cn reali6area politi/ilor /oerente la toate ni7elurile, politi/i /e 7or susine de67oltarea Cntregii "ri Jan 8orensen

Repre6entant Re6ident P4B5 Coordonator Re6ident >4B

Cuvnt nainte
adresat de Pre:edintele Consiliului Judeean Alba

5e la Con<erina pri7ind mediul :i de67oltarea, organi6at" de 4aiunile Bnite la Rio de Janeiro Cn 7ara lui #AA2, /on/eptul de 5e67oltare 5urabil" a de7enit e,trem de important Cn politi/a de pe tot /uprinsul lumii A/east" e7oluie poate <i Cneleas" /a o speran" pentru politi/a mediului, pentru /" o /onsiderare integrant" a problemelor e/onomi/e :i so/iale <a/e 7i6ibil /onte,tul mai larg Cn /are trebuie s" transpar" a/este probleme ale mediului, da/" dorim s" le g"sim o soluionare potri7it" :i a//eptabil" din pun/t de 7edere so/ial Cele mai ne/esare sunt s/himb"rile de la ni7el e/onomi/, so/ial :i politi/ Ln domeniul so/ial se impun re7endi/"ri /u totul noi Cn /eea /e pri7e:te prin/ipiul :i pra/ti/a e/hit"ii Cn distribuie, din trei moti7e Minnd /ont de <aptul /" a/est /on/ept de de67oltare durabil" pro7ine din dis/ursul de politi/" a de67olt"rii, este a<e/tat" Cn primul rnd distribuia :anselor de de67oltare Ln al doilea rnd este 7orba despre /t de bine 7a <i tolerat" Cn /adrul so/iet"ii o moderni6are e/ologi/" H ea nu 7a adu/e /u sine doar noi :anse, /i :i noi probleme Ln al treilea rnd, inter7ine De/hitatea distributi7" inter.generati7"D' interesele generaiilor 7iitoare trebuie a7ute Cn 7edere Cn /adrul distribuiei de ast"6i a :anselor, /eea /e Cnseamn" /" so/ietatea trebuie s" in" /ont de <aptul /" pre6entul nu este alt/e7a de/t tre/utul 7iitorului nostru, asupra /"ruia de/idem a/um 5e/i, att Cn /eea /e pri7e:te <ormularea obie/ti7elor, /t :i Cn transpunerea a/estora Cn 7ia", este ne7oie de o /u totul nou" D/ultur" a dialoguluiD, /are presupune disponibilitatea responsabililor de la ni7elul politi/ii :i so/iet"ii, de a elabora elurile, pre/um :i pa:ii Cntru implementare, Cn /omun /u persoane, grup"ri :i aso/iaii anga0ate Asta Cnseamn" /" de/idenii so/io.politi/i trebuie s" C:i asume o responsabilitate deosebit" Cn /eea /e pri7e:te impunerea politi/" a durabilit"ii, <apt /are atrage dup" sine /onse/ine stru/turale, instituionale :i <inan/iare

Ion 5B;I&R-=

Pre:edintele Consiliului 0udeean A=!A

I. STRATEGIA LOCAL DE DEZVOLTARE DURABIL

I.1 EVALUAREA CAPITALULUI NATURAL


D te ?ener le Judeul Alba este situat Cn partea /entral.7esti/" a teritoriului "rii :i o/up" o supra<a" de 9 2)2 Nm 2 /eea /e repre6int" 2,9 O din supra<aa Romniei Princi9 lele unit58i )e relief Pe teritoriul 0udeului se remar/" pre6ena unui relie< 7ariat' muni $2 O, dealuri 29 O :i 6one depresionare :i lun/i 22 O Iarietatea relie<ului /orespunde unei stru/turi geologi/e /omple,e, /u o e7oluie Cndelungat" di<erit" de la o 6on" la alta :i /u /ompartimentare te/toni/" :i aso/iere petrogra<i/" distin/t" Unitatea montan Cuprinde se/toare neuni<orme din ;unii Apuseni din partea de 8ud :i de -st :i, Cn m"sur" mai restrns", doar terminaiile nordi/e ale Cindrelului :i 8ebe:ului Mun8ii Bi@orului Repre6int" unitatea /ea mai Cnalt" din /adrul ;unilor Apuseni ?Cur/ub"ta #,%)A m@ partea lor sudi/" din ba6inul superior al Arie:ului se a<l" pe teritoriul 0udeului Alba Pre6ena :isturilor /ristaline i.au imprimat un /ara/ter de masi7itate, iar /al/arele me6o6oi/e au <a7ori6at de67oltarea unui spe/ta/ulos relie< /arsti/ 8unt pre6ente :i supra<eele de nete6ire' +"/"ra: Cntre #$00 H #700 :i ;"ri:el Muntele M re +lan/urile sudi/e /are se Cntind la nord de 7alea Arie:ului sunt al/"tuite din :isturi /ristaline, /u intru6iuni graniti/e 7e/hi, bordate /u /al/are /ristalineP pre6ena pa0i:tilor alpine a <a7ori6at e,istena unei intense a/ti7it"i pastorale

8e Cntind Cn partea nord.7esti/" :i sudi/" a ba6inului 7"ii Ampoiului :i se remar/" printr.o /onstituie /omple," de <li: /reta/i/ /u /onuri :i ne/Nuri 7ul/ani/e ?5etunata # 2$% m, Poenia # )*7 m :i +eri/eaua # #22 m@ ;un/eii Iinului Cn sud sunt al/"tuii din ro/i ale <li:ului /reta/i/ /u /al/are sub <orm" de olistolite ?Piatra &omii, Piatra Iarului, Cal/arele de la Ialea ;i/"@ Mun8ii +r 2c5ului Repre6int" /ea mai e,tins" unitate montan" a 0udeului, Cn /are pre6ena masi7" a /al/arelor a determinat de67oltarea tuturor <ormelor de relie< spe/i<i/' /arst de platou, masi7e i6olate, /arst de /reast" :i numeroase olistolite Mun8ii Aure nu Au o orientare sud.nord, Cn"limi mai mari ?Ir<ul lui P"tru 2 #*0 m@ :i sunt Cmp"durii /u p"duri de <oioase, apoi de /oni<ere, iar peste limita superioar" a a/estora se Cntind p":unile alpine /are au <a7ori6at de67oltarea oieritului, Cn spe/ial Cn /omunele Jugag :i 8"s/iori Mun8ii Cin)relului Al/"tuii din :isturi /ristaline /u Cn"limi /uprinse Cntre A00 si 2000 m, au supra<ee Cntinse de ero6iune, o/upate de p":uni Unitatea dealurilor i podiurilor Podi:ul &ransil7aniei /uprinde dou" 6one' una a domurilor ga6ei<ere Cn partea de - / Cetatea de !alt" :i alta a /utelor diapire Cn I / >/na ;ure: Podi:ul 8e/a:elor, situat la sud de 7alea &rna7ei, este o unitate mai puin <ragmentat" :i pre6int" o dubl" Cn/linare -.I :i 8.4 Podi:ul ;"h"/eni situat la 4 de Ialea ;ure:ului este puterni/ <ragmentat, s/ond Cn e7iden" ro/i paleogene :i neogene, /u relie< stru/tural :i /u <re/7ente pro/ese de 7ersant

Mun8ii Met liferi

Depresiuni i culoare Culoarul ;ure:ului este o unitate de /onta/t /are desparte ;unii Apuseni de Podi:ul &ransil7aniei Are altitudinea /obort" /uprins" Cntre 220 m la /on<luena /u 8ebe:ul :i 270 m la /on<luena /u Arie:ul 8unt indi7iduali6ate /ele % terase ale ;ure:ului, bine utili6ate Cn agri/ultur", <a7ori6nd :i de67oltarea a:e6"rilor Lntre ;unii Apuseni :i Carpaii ;eridionali se Cntinde Culoarul >r":tiei, /u altitudini mai /oborte :i Ialea ;ure:ului, asimetri/", Cnaintnd spre - prin /uloarul 8e/a: 5epresiunile intramontane situate pe 7"i ?5epresiunea Abrudului, CCmpeni, =up:a, ;ogo:, Ponor, 8"l/iua :i &r"s/"u, Alma:ului, Klatna, Ampoi, Ampoia@ sunt ba6inete de ero6iune :i au /onstituit priorit"i Cn stabilirea a:e6"rilor umane Peterile sunt bine repre6entate Cn 0ude prin Comple,ul /arsti/ 8/"ri:oara din ;unii !ihorului, /are repre6int" /ea mai mare pe:ter" /u ghea" din Romnia, a7nd #%.20 m grosime, un 7olum de /ir/a 7$000 m/ :i 7e/hime de *000 de ani, pre/um :i Euda lui Papar" din ;unii Apuseni, Fhearul de la Irtop, Fhearul de la Kgura:ti, Po0arul Poliei Chei i defilee: Cheile din ba6inul I"ii Rmeului, ad"postind )7 guri de pe:teri, /u ni:e, ar/ade, turnuri, /orni:e sau polie stru/turale, unde se Cntlnes/ <loarea de /ol :i garo<ia alb", plante de/larate monumente ale naturii, 5e<ileul Arie:ului, Cheile Lntregalde /are ad"postes/ <loarea de /ol la /ea mai s/a6ut" altitudine din ara ?$A0 m@, Cheile Ampoiei, Cntreges/ 6estrea 0udeului C r cteri2tici cli" tice Judeul Alba se Cn/adrea6" 6onal Cn /limatul temperat. /ontinental Relie<ul este <a/torul /e in<luenea6" /limatul prin' <orma sa, e,po6iia 7ersanilor :i altitudinea ;unii /onstituie o barier" arogra<i/", iar /uloarul ;ure:ului <a7ori6ea6" p"trunderea aerului din

ambele sensuriP tot munii determin" 6onalitatea pe 7erti/al" a tuturor elementelor /limati/e ;unii Apuseni determin" :i pro/esele de <ohni6area aerului /e au lo/ pe rama esti/" a a/estora ;asele de aer mai umede Cn as/endena lor C:i pierd ume6eala Cn muni, iar Cn des/enden" pe 7ersanii esti/i determin" o 7reme us/at" :i mai /"ldurosoas" &emperatura aerului 7aria6" Cn <un/ie de marile unit"i de relie<, /u 7alori mai ridi/ate pe /uloarul ;ure:ului sau &rna7elor ?medii multianuale /uprinse Cntre % :i A0C@ :i mai s/"6ute la munte ?medii de )0C la Cn"limi de # *00.# )00 m :i 00C la peste 2 000 m@ Pre/ipitaiile atmos<eri/e sunt determinate ume6eala aerului :i nebulo6itatea atmos<eri/" de

8e remar/" 7alori destul de ridi/ate ale ume6elii aerului, /uprinse Cntre 7$.%0 O, /eea /e re<le/t" in<luena /ir/ulaiei 7esti/e ;a,imul plu7iometri/ se Cnregistrea6" la s<r:itul prim"7erii :i Cn/eputul 7erii, /u 7$.%$ mm ?7%,7 mm Ighiu@ :i #00 mm Cn 6ona montan" ?#02,0 mm H Klatna@, iar minimum la s<r:itul iernii ?20.*0 mm Cn regiunile 0oase :i )$.90 mm Cn /ele Cnalte@, Cn lunile <ebruarie.martie 8tratul de 6"pad" persist" *0.$0 6ile Cn 6onele 0oase :i peste #$0 6ile la Cn"limi de peste # 900 m, grosimea sa <iind Cn medie de *.7 /m, respe/ti7 *$.)0 /m !e2ur2e n tur le nere?ener 6ile ga6 metan a/umulat Cn domurile din perimetrul Cetatea de !alt".&"uniP mer/ur la I67orul Ampoiului ?singurul 6"/"mnt din ar"@P plumb, 6in/, /upru la Alma:u ;areP aur :i argint la !aba.Alma:, Eane:.!ar6aP ;un/"/eas/a Iest.8t"ni0aP ;ormntul, Ialea &isei, Run/ulee, Ro:ia ;ontan", +rasin, ConuP /upru la Ro:ia Poieni, ;un/"/eas/a P 6"/"minte de <ier puse Cn e7iden" la Po:aga, 8"l/iua :i Run/u :i e,ploatate la Remetea. Cole:ti P sare gem" la >/na ;ure: P

/uar la >/na ;ure:, 8"l/iua :i !aia de Arie:P 6"/"minte de bentonit" :i argil" /omun" la R"6boieni, >/na ;ure:, Ciugud, 8ntimbru, !"r"ban

Indi/atori monitori6ai' 5io,id de sul<' Alba Iulia H # pun/tP Klatna H # pun/tP 5io,id de a6ot' Alba Iulia H # pun/t P Klatna H # pun/tP Amonia/' Alba Iulia H # pun/tP Klatna H # pun/tP Pulberi Cn suspensie' Alba Iulia H # pun/tP Klatna H # pun/tP >/na ;ure: H# pun/tP +ra/iune P;#0 din pulberi Cn suspensie' Alba Iulia H # pun/tP Pulberi sedimentabile' Alba Iulia H % pun/teP Klatna H * pun/teP +ene: H 2 pun/teP >/na ;ure: H 2 pun/te :i /te un pun/t Cn lo/alitaile' Abrud, Aiud, !la0, Cmpeni, !aia de Arie: :i &eiu:P ;etale grele' plumb, /admiu , /upru :i 6in/ din pulberi Cn suspensie H Klatna H # pun/t

!e2ur2e n tur le re?ener 6ile p"duri pe o supra<a" de //a 20% 0%7 haP resurse hidroenergeti/e pe Ialea 8ebe:ului la la/urile >a:a :i &"u, /are alimentea6" hidro/entralele de la Fl/eag :i Jugag *%*% At"o2fer St re c lit58ii t"o2ferei Polu re )e fon) Poluarea de <ond repre6int" poluarea e,istent" Cn 6onele Cn /are nu se mani<est" dire/t in<luena surselor de poluare Poluarea de impact Poluarea de impa/t repre6int" poluarea produs" Cn 6onele a<late sub impa/t dire/t al surselor de poluare Ln reeaua de supra7eghere a polu"rii de impa/t se e<e/tuea6" m"sur"tori pri7ind /alitatea aerului Cn A lo/alit"i din 0ude' Alba Iulia, Klatna, >/na ;ure:, !la0, Aiud, Cmpeni, Abrud, !aia de Arie:, &eiu:

E"i2ii )e ? 3e cu efect )e 2er5 Con<orm in7entarului de emisii Cn aer pe anul 200$, /antitatea total" de ga6e /u e<e/t de ser", respe/ti7 C>2 , CE), 42>, a <ost de # #07 7#9 tone Prin/ipalele surse generatoare de ga6e /u e<e/t de ser" sunt'

Produ/erea energiei ele/tri/e ?//a #2 O@P Produ/erea energiei termi/e Cn instalaii de ardere neindustrial" ?//a )9 O@PPro/esele industriale de prelu/rare, respe/ti7 pro/esele de produ/ie din industria metalurgi/", industria lemnului, hrtiei, /erami/" <in", industria sodei, alimentar" ?//a *0 O@P transportul rutier, //a #2 O -7oluia ga6elor /u e<e/t de ser" Cn perioada 200).200$ este pre6entat" Cn tabelul urm"tor' ANUL 200< 200' +ot l )in c re. # *A$ 7%) # #07 7#9 CO2 # *7$ 0$# # 0A# $0* CB< #% 9%$ #) $#9 2 0)% # 9A7 N2O

Comparati7 /u anul 200), /antitatea total" de ga6e /u e<e/t de ser" a <ost mai mi/" /u apro, 2%% 09% tone

E"i2ii )e ? 3e cu c r cter ci)ifi nt -7oluia emisiilor de dio,id de sul< Cn perioada 200).200$ este pre6entat" mai 0os'
:toC n; $0A 29A $20 $00 )%0 )90 200) 200$ )7% *) 8>2 ?to2an@

8urse de emisie ' instalaii de ardere neindustrialeP arderi Cn industria de prelu/rare, pro/ese de produ/ie ?industria <ontei :i oelului@P erului "6ient l cu )ioDi) )e 2ulf
?Qg2m/@ 20 20 #$ #0 $ 0 * )7 200) 200$ Prag 7 97

tra<i/ rutier

8/"derea semni<i/ati7" a emisiilor de dio,id de sul< la ni7elul anilor 200) :i 200$ se datorea6" redu/erii a/ti7it"ii din se/torul industrial

Polu re

5io,id de sul< ?Qg2m/@

Concentr 8ii "e)ii nu le )ioDi) )e 2ulf / Al6 Iuli Ialorile se Cn/adrea6" sub /on/entraia admis"2an pentru prote/ia e/osistemelor ?20Qg2m/@, /on<orm >rd ; A P ; $A222002

-7oluia emisiilor de o,id de a6ot Cn perioada 2000.200$ este pre6entat" Cn <igura urmatoare'

:toC n; %0000 90000 )0000 20000 0 2000 200# 2002 *))29 %A #90* 200* 2#92 )7* 2#)0 )A# 200$ 9#A**

$A729

4>, ?to2an@

200)

E4olu8i e"i2iilor )e NOD En 9erio ) 2000F200' 8urse de emisie' arderi Cn energeti/"P instalaii de ardere neindustrialeP arderi Cn industria de prelu/rareP pro/ese de produ/ie ?industria <ontei :i oelului@P tra<i/ rutier

8/"derea semni<i/ati7" a emisiilor de o,i6i de a6ot la ni7elul anilor 200*.200$ se datorea6" s/"derii a/ti7it"ii industriale

Polu re

erului "6ient l cu oDi3i )e 3ot

?Qg2m/@ *0 20 #0 0 200) 200$ Prag #* A 29 5io,id de a6ot ?Qg2m/@

2*

Concentr 8ii "e)ii nu le F )ioDi) )e 3ot / Al6 Iuli Ialorile dio,idului de a6ot se Cn/adrea6" sub pragul in<erior de e7aluare2an ?29 Qg2m/@ /on<orm >rdinului $A222002

E"i2ii )e "et le ?rele E"i2ii "et le ?rele :toneC n; mer/ur /admiu plumb 8urse de emisie ' arderi Cn industria de prelu/rare, pro/ese de produ/ie ?industria metalurgi/"@P tra<i/ rutier erului "6ient l cu "et le ?rele 8/"derea emisiilor de metale grele se datorea6" redu/erii a/ti7it"ii din se/torul metalurgiei <eroase :i ne<eroase :i utili6"rii tot mai mult Cn transporturi a ben6inei <"r" plumb

200* 0,02# 0,0)A) ),%$%

2002 0,00*2 0,0*#9 ),0A*

2003 0,0007A #,*07 %,A**

200< 0,00#02 0,002)# 0,2977

200' 0,00### 0,002%# 0,27A9

Polu re

-ona -latna Ln reeaua de monitori6are a /alit"ii aerului sunt -7oluia /on/entraiei ma,ime a metalelor grele din aerul m"surate, plumbul, /admiul, 6in/ul :i /uprul din pulberile ambiental, pre/um :i <re/7enele de dep":ire a C;A. Cn suspensie +re/7ena de m"surare este s"pt"mnal" urilor /< normati7elor Cn 7igoare Cn perioada 2000.200$
Plumb

%O *2O

0O 9O

2000 200# 2002 200* $)O 200) 200$

=rec4en8 )e )e957ire

CMAFurilor l P6 En 9erio ) 2000F200'

5ep":irea /on/entraiilor ma,ime admise Cn anii 2000, 200#, 2002, 200* se datorea6" <aptului /" Cn a/east" perioad" de timp <un/iona agentul e/onomi/ 8C Ampelum 8A, surs" ma0or" de poluare /u emisii a/idi<iante :i pulberi Cn suspensie /u metale grele 5in #) ianuarie 200) /nd sursa de emisie :i.a Cn/heiat a/ti7itatea, emisiile se Cn/adrea6" sub limitele normati7elor Cn 7igoare

Polu re

erului "6ient l cu 9ul6eri En 2u29en2ie

+ra/iune P;#0 din pulberi Cn suspensie' Pun/t de prele7are' sediul AP; Alba +re/7en" de prele7are' 6ilni/", perioad" de mediere 2) ore -misiile de P;#0 H an 200$

2%O

2%O

;ar ;ai Iul

Apr Iun Aug >/t 5e/

$O 0O 0O **O 0O 0O 9O 0O

8ept 4o7

=rec4en8 )e957irilor PM*0 f 85 )e CMA:G" r> )e re)ucere 9entru 200'; / Or)% '(2C2002 . &7H?C"c Pulberi Cn suspensie' 0l tn -7oluia /on/entraiilor de pulberi Cn suspensie ?medii lunare@ Cn perioada #AA9.200$'

0,200

mg2m/

0,#$0 0,#00 0,0$0 0,000 #AA9 #AA7 #AA% #AAA 2000 200# 2002 200* 200) 200$

/on/ medii 0,#0$ 0,072 0,0*9 0,#*# 0,#%9 0,#09 0,#97 0,#)9 0,#22 0,#0# C;A.an 0,07$ 0,07$ 0,07$ 0,07$ 0,07$ 0,07$ 0,07$ 0,07$ 0,07$ 0,07$

4i7elul de impuri<i/are al atmos<erei /u pulberi Cn suspensie se menine relati7 /onstant, dep":ind C;A.ul anual de #,$7 ori

Ocn Mure7

-7oluia /on/entraiilor de pulberi Cn suspensie ?medii lunare@ Cn perioada #AA9.200$'

0,#90

mg2m/

0,0%0

0,000

#AA9 #AA7 #AA% #AAA 2000 200# 2002 200* 200) 200$ 0,07$ 0,07$ 0,07$ 0,07$ 0,07$ 0,07$ 0,07$ 0,07$ 0,07$ 0,07$

/on/ medii 0,##* 0,#0A 0,0%9 0,0A$ 0,##2 0,#09 0,##% 0,##9 0,#0% 0,#0# C;A.an

1 ri 8i 9ul6erilor En 2u29en2ie H 4 lori "e)ii :2<@; *((&F200' 4i7elul de impuri<i/are al atmos<erei /u pulberi Cn suspensie se menine relati7 /onstant, dep":ind C;A anual de //a #,9 ori Preci9it 8ii Ln /ursul anului 200$ /alitatea pre/ipitaiilor atmos<eri/e a <ost urm"rit" Cn ora:ele Alba Iulia, Klatna, Cmpeni, >/na ;ure: :i Cugir, prin probe re/oltate de staiile hidrologi/e 8.au anali6at #$7 de probe Pe 6one, situaia este pre6entat" Cn tabelul de mai 0os Nr% Crt% # 2 * ) $ Punct )e 9rele4 re Alba Iulia >/na ;ure: Cmpeni Klatna Cugir C nt%tot% 200' lC"9 97),*0 997,A A0#,) %*#,7 %09,2 PB "in% ),$0 9,70 9,$0 $,$0 $,90 PB "e)ie 9on)er% 9,2# 9 %9 9,77 9,)0 9,$7 99 ci) p I #A 0 0 0,0% 0 Con)ucti4% "e)ie 9on)% SiCc" 7),)) #)#,27 %$,2) #)#,%0 7),A$

Ln 6ona Alba Iulia se remar/" o rat" a <ra/iunii a/ide de #AO din /antitatea total" de pre/ipitaii ?pE optim pre/ipitaii' $,90@ 8e remar/" /on/entraii ma,ime de ioni Cn pre/ipitaii Cn 6ona >/na ;ure:' /loruri #9,)% mg2l ?medie ponderat" anual"@ Ionul Cl. pro7ine din 7aporii salini e7aporai din batalurile 8C !-FA BP8>; :i de la

instalaia de e7aporare :i puri<i/are a s"rii alimentare de la 8C 8alina >/na ;ure:

Zone critice din punct de vedere al polurii aerului Ln 0udeul Alba nu sunt 6one /riti/e din pun/t de 7edere al /alit"ii aerului

P!OBLEME IDEN+I=ICA+E. Insu<i/ienta monitori6are a /alit"ii aerului Cn 0udeP Poluarea atmos<erei /u no,e :i pulberi Cn suspensie de /"tre agenii e/onomi/i /are lu/rea6" /u e/hipamente u6ate :i neper<ormanteP Insu<i/ienta monitori6are a plat<ormelor industriale unde sunt /on/entrai ageni e/onomi/i mi/iP Poluarea atmos<erei datorit" arderii ne/ontrolate a de:eurilor, pre/um :i arderea miri:tilor :i a resturilor 7egetale din agri/ultur"P Poluarea atmos<erei datorat" tra<i/ului, Cn spe/ial Cn 6ona urban", /au6at" de lipsa /enturilor o/olitoare a aglomer"rilor urbaneP Ine,istena h"rii 6onelor industriale din 0ude, /are s" o<ere in<ormaii despre e<e/tele /umulate ale emisiilor de poluani pe 6one restrnse P 4e/esitatea reali6"rii unei h"ri a/usti/e pentru muni/ipiile :i ora:ele din 0udeul AlbaP -,istena /"ilor rutiere intens /ir/ulate ?5 4 #, 5 J #0#7C, 5 4 7), 5 J #07 !@

mare /apa/itate de transport, <ormnd a/umul"ri de agregate minerale la /on<luena /u rurile importante *acuri Ln perioada /uaternar", a/ti7itatea gla/iar" a determinat apariia de /ir/uri gla/iare, Cn /are s.au <ormat Ie6erul Jureanu :i Ie6erul Ighiel Ln 6ona masi7ului de sare din perimetrul ora:ului >/na ;ure: s.au <ormat la/uri s"rate ?=a/ul ;inelor Romane, =a/ul # ;ai, =a/ul Iosi<, =a/ul +ran/is, =a/ul +erdinand, =a/ul Jte<ania, =a/ul 4i/olae@ Pentru amena0"rile hidrotehni/e de pe 7alea 8ebe:ului Cn/epnd din 6ona >a:a pn" Cn 6ona lo/alit"ii CClni/ au <ost /reate la/uri arti<i/iale Pentru aliment"ri /u ap" au <ost /onstruite la/ul ;ihoie:ti :i la/ul FCrde ?pe rul Arie:@, la/ul +ene:asa ?pe prul +ene:@ :i la/ul Petre:ti ?7alea 8ebe:ului@ Au <ost /reate amena0"ri pis/i/ole pe /ursul in<erior al I"ii ;i/i ?/om 8Cn/el@ . =a/ul lui 8tanP Cn 6ona 5aia Romn" :i 5o:tat Starea rurilor

*%2 !e2ur2ele )e 95 Bi)ro?r fi 7i @i)ro?eolo?i teritoriului "ursuri de ap( cu caracter permanent Lntreaga reea hidrogra<i/" din teritoriul 0udeului Alba este tributar" rului ;ure:, /are /urge /u o dire/ie general" 4-.8I prin mi0lo/ul unor lun/i /u l"imi <oarte mari ?uneori 2.* Nm@ Panta medie de s/urgere este redus" ?0,$.0,7 m2Nm@, <a7ori6nd Cn a/est <el erodarea malurilor Panta medie redus" <a7ori6ea6" :i inundarea unor supra<ee mari de teren din 6onele de lun/" Cn perioadele de inundaii Prin/ipalii a<lueni sunt' Arie:ul, Aiudul, Falda, Feoagiul, Ampoiul, &Crna7a, 8ebe:ul, Cugirul "ursuri de ap( cu caracter semipermanent .torenial/ A/este /ursuri Cmpn6es/ teritoriul studiat :i sunt tributare att rului ;ure: /t :i a<luenilor prin/ipali ai a/estora -le sunt determinate de mor<ologia :i stru/tura geologi/" a 6onei :i sunt a/ti7e, Cn general Cn perioada ploilor masi7e sau a topirii 6"pe6ilor Au o

Con<orm 8inte6ei Apelor, primit" de la 5ire/ia Apelor ;ure: &rgu ;ure:, Cn ba6inul hidrogra<i/ ;ure: Cn 0udeul Alba, monitori6area /alit"ii apelor de supra<a" /urg"toare se reali6ea6" pe A /ursuri de ap", la ni7elul a #7 se/iuni de supra7eghere, din /are #2 se/iuni Cn monitoring operaional :i $ Cn sistem de supra7eghere =ungimea tronsoanelor de ru Cn raport /u /alitatea' 5in totalul de $79 Nm ?#00 O@' #29 Nm de ru se Cn/adrea6" Cn /lasa I de /alitate H 2#,%7 OP #0) Nm de ru se Cn/adrea6" Cn /lasa II de /alitate H #%,0$ OP #%2 Nm de ru se Cn/adrea6" Cn /lasa III de /alitate H *#,90 OP %2 Nm de ru se Cn/adrea6" Cn /lasa II de /alitate H #),2) OP %2 Nm de ru se Cn/adrea6" Cn /lasa I de /alitate H #),2) O

Ln/adrarea se/iunilor de /ontrol Cn /lase de /alitate din pun/t de 7edere <i6i/o./himi/ :i saprobiologi/, /on<orm >rdinului ##)922002 H /ampanii de prele7are lunare

8ursele ma0ore de poluare ale apelor de supra<a" din 0ude aparin urm"toarelor a/ti7it"i e/onomi/e' industria e,tra/ti7", /aptare :i prelu/rare ap" pentru alimentare ?staii de epurare H ape u6ate or":ene:ti@, prelu/r"ri /himi/e, industria prelu/r"rii lemnului, industria metalurgi/" :i /onstru/ii de ma:ini

Surse majore de poluare ale apelor de supra0a( Cantit"ile de no/i7it"i e7a/uate Cn apele de supra<a" din ba6inul hidrogra<i/ ;ure:, 0udeul Alba H an 200$ Acti4it58i )in econo"i >u)e8ului Al6 Noci4it58i toneC n 8uspensii C!>$ CC>.Cr Amoniu A6otii A6otai A6ot total +os<or total Re6iduu <iltrat Cloruri 8ul<ai Cal/iu ;agne6iu +ier ioni/ total ;angan Crom he,a7 Crom total Cupru Kin/ Cianuri totale Cadmiu Plumb 5etergeni sint +enoli 8ubst e,tra/t In)% eDtr cti45 # A%A,999 . *70,A%* . . . . . #% 07*,%07 #A%,$77 * 920,92* . . 2A),99A A$,)A7 . . 99,0A% 2%,20% 0,0#7 0,002 0,00# . . . C 9t re 7i 9relucr re 95 li"ent re # $7$,29* A*#,0)) # %7$,%)% )27,%$$ %,%$# )%,%9# 9#0,A*% $*,9%# 9 ))7,7%) %)#,#9A 9$7,A$$ . . . . . . . . . . . %,*0# 0,#9) 9#,)A2 Prelucr5ri c@i"ice # 0*%,%*# . . ##A,)7* . . . . 2$ $A*,0A) #* $A9,A%2 9)0,9#* ) #22,0%) #$),09) . . . . . . . . . . . . In)% Prelucr5rii le"nului 9#A,092 # 09$,)%# # $*%,%** *A,%27 0,0$# 0,9A* *,%79 0,297 # 099,%#2 . **,)9A . . . . . . . . . . . 0,0*0 0,#0$ 2$,92) In)% Met l%C Con2truc8ii #9,A*9 *,AA# #A,0#% . . . . . ##),)$$ 9,*9) #,*A2 . . 0,#$$ . 0,#20 0,#20 0,00% 0,02* 0 0 . . . .

Starea lacurilor

Jn cur2ul nului 200' Si2te"ul )e ,o29o)5rire A9elor Al6 "onitori3 t )ou5 l curi )e cu"ul re. L cul O6re>ii )e C59#ln :Ne)eiu; 8tadiul tro<i/ H interpretare /on<orm >rd ##)922002' saturaie o,igen' stadiu ultraoligotro<P regim de nutrieni' <os<or total' stadiu eutro<P a6ot mineral total' me6otro<P biomas" <itoplan/toni/"' oligotro<P /loro<ila a' me6otro< Ln/adrare Cn /lase de /alitate' /on<orm >rdinului ##)922002' /lasa I de /alitate la' regimul de o,igen, regimul de nutrieni, ioni generali, salinitate, substane to,i/e organi/e :i metale H /on/entraie total"P /lasa II de /alitate la regimul metalelor H <ra/iune di6ol7at"P /lasa I de /alitate H mi/robiologi/

Ln/adrare Cn /lase de /alitate' /on<orm >rdinului ##)922002' /lasa I de /alitate la' regimul de o,igen, regimul de nutrieni, ioni generali, salinitate, substane to,i/e organi/e :i metale H /on/entraie total"P /lasa II de /alitate la regimul metalelor H <ra/iune di6ol7at"P /lasa II de /alitate H mi/robiologi/

Zone critice din punct de vedere al polurii apelor de suprafa: 0on Mun8ilor A9u2eni 8urse de poluare permanente /u metale grele :i suspensii nebiodegradabile' haldele de steril de des/opert", ia6urile de de/antare a sterilului de <lotaie a/ti7e sau Cn /onser7are, apele de min" Rul Arie:, $% Nm, se Cn/adrea6" Cn /lasa I de /alitate la metale H /on/entraie total" Rul Abrud, 2) Nm, se Cn/adrea6" Cn /lasa I de /alitate H ioni generali, salinitate :i Cn /lasa II de /alitate la regimul metalelor H /on/entraie total" Ln/adrare global" H /lasa I de /alitate Pe r u s&a instalat 0enomenul de pustiire biologic(1

L cul Petre7ti 8tadiul tro<i/ H interpretare /on<orm >rd ##)922002' saturaie o,igen' stadiu ultraoligotro<P regim de nutrieni' <os<or total' stadiu eutro<P a6ot mineral total' me6otro<P biomas" <itoplan/toni/"' me6otro<P /loro<ila a' me6otro<

A9e 2u6ter ne Ln/adrarea <ora0elor hidrogeologi/e, pe /ategorii de /alitate, /on<orm =egii *##2200)'

Nr% crt% # 2 * ) $ 9 7 % A #0 ## #2 #* #) #$

Sec8iune )e 9rele4 re =un/a? >/na @;ure: =un/a ? >/na@;ure: 5e/ea R"de:ti ;ihal ;ihal Alba Iulia Alba Iulia Denumirea Jid7ei Jid7ei Jid7ei !la0 =un/ani !aia de Arie: !aia de Arie:

C te?ori )e c lit te Co) 2ndicatori depa!ii confor" for > Confor" Le?ii 3**C200< Le?ii 3**C200< +2 N <ier di6ol7at, mangan,sul<ai, duritate total" +* N <ier di6ol7at, sul<ai, duritate total" +* P FF N mangan, duritate total" +* N mangan, duritate total" +) N a6otai, mangan, sul<ai, duritate total" +7 N /ondu/ti7itate, amoniu, mangan, /loruri, duritate total" +* N mangan, sul<ai, duritate total" +$ N <ier di6ol7at, sul<ai, duritate total", mangan +# N mangan, duritate total" +2 N amoniu, mangan, duritate total" +) N mangan duritate total" +2 N /ondu/ti7itate, mangan, sodiu, /loruri, duritate total" +# N duritate total", sul<ai <ier di6ol7at, amoniu, mangan, 6in/, sul<ai, duritate +# N total", /ianuri +2 N amoniu, <ier di6ol7at, mangan, /admiu, duritate total"
C o d f o r a j

Con/entraiile de pesti/ide a/umulate Cn apa subteran" nu se determin" Zone critice din punct de vedere al calitii apelor subterane Kona Podi:ului &rna7elor :i /omunele Ro:ia de 8e/a:, Cenade, Pianu, Clni/, Jid7ei, ?anali6e AP; H ap" din <ntni@ H poluare di<u6" /u a6otai datorat" unei <ertili6"ri ne/ontrolate a terenurilor agri/ole, a depo6it"rii haoti/e a de:eurilor mena0ere :i a de0e/iilor animaliere limentarea cu ap potabil a populaiei 8ursa de in<ormaie' 8C C&&A 8A Alba, +iliala Alba Iulia 8R= Pentru apro7i6ionarea /u ap" Cn sistem /entrali6at, Cn 0ude e,ist" A surse de supra<a" :i 2 surse de pro<un6ime &rei din sursele de supra<a" ?**,* O@ nu au perimetre de prote/ie sanitar" /u regim de restri/ie datorit" amplasamentului A//esibilitatea la apa potabil" Cn sistem publi/ autori6at este de 7A,%2 O Cn mediul urban :i #2,%9 O Cn mediul rural Con<orm datelor obinute de la Institutul 4aional de 8tatisti/", lungimea simpl" a reelei de distribuie a apei potabile, Cn 0ude, este de 7AA,7 Nm Ln muni/ipiul Alba Iulia lungimea total" a reelei de distribuie a apei potabile este de #%0,) Nm, iar reeaua de /ole/tare :i transport a apelor u6ate m"soar" #$#,$ Nm, <iind Cn7e/hit" :i nepermind separarea apelor plu7iale de /ele mena0ere

-7oluia ra/ord"rii populaiei la reeaua de ap" potabil" :i a /antit"ii de ap" distribuit" prin sistemul publi/ de apro7i6ionare la ni7elul reelei muni/ipale este ilustrat" de urm"torul tabel' 2000 '*%(3( )A A** 2 009 0 <%8(&%'2' ) %*% 7$7 $7 79% 0 Po9ul 8ie r cor) t5 l re8e u )e )i2tri6u8ie 200* 2002 2003 200< '2%0&7 '2%3*& '2%'07 '3%730 )A A7* 2 ##) 0 C ntit 3%((&%32* * A*$ )** 90 %%9 0 $0 0A% $0 #%% 2 2#% 2 *#A 0 0 te )e 95 li4r t5 :"c; 3%<0&%2*0 3%230%30< * *)2 **) 9* %79 0 * #9* $#2 99 7A2 0 $# $9# 2 #9A 0 3%230%30< * #97 %*2 92 )72 0 200' '3%3<* $0 A*A 2 )02 0 3%0<*%'3& 2 %72 *$9 9A #%0 0

nr% locuitori Imobil Curte 8trad" c nt% +ot l5 Imobil Curte 8trad"

Situaia apelor u!ate mena"ere i industriale Iolumele :i gradul de epurare al apelor u6ate e7a/uate Cn anul 200$' 8ursa de in<ormare' 5ire/ia Apele Romne &rgu ;ure: Acti4it te )in econo"i >u)e8ului Kootehnie Industrie e,tra/ti7" Industrie alimentar" Industrie u:oar" Industrie prelu/rare lemn Prelu/r"ri /himi/e Ind ;etal 2Constru/ii ma:ini Captare :i prelu/rare ap" pt alimentare Constru/ii &ransporturi Ln7""mnt :i s"n"tate +ot l ?ener l Nu nece2it5 e9ur re . . . . 0,29A *,2*2 #,097 . . . . <$'&8 1olu"e e4 cu te :"ilio ne "cC Nece2it5 e9ur re Nu 2e Se e9ure 35 e9ure 35 In2uficient Suficient . 0,#0) . 0,907 #0,0)# 0,A$# . 0,)A2 0,00# . 0,0A% . . #,A%0 0,#)9 $,$7) 0,#99 . . 0,270 . #,#29 . . . 7$307 #2,%09 . . 0,02$ 2'$(82 2,$)0 0,#0$ 0,0)* . 3$78& n; +ot l 0,#0) ##,$AA 0,)A* 0,0A% 2,#29 $,7)0 0,270 #9,)72 0,#0$ 0,0)* 0,02$ 37$07' +ot l e4 cu t 0,#0) ##,$AA 0,)A* 0,0A% 2,*A$ %,A72 #,**7 #9,)72 0,#0$ 0,0)* 0,02$ <*$&<3

5in 7olumul total de ape u6ate e7a/uat ?)#,9)* milioane m/2an@, se epurea6" *7,07$ milioane m/2an ?%A O@ :i ),$9% milioane m/2an ?## O@ nu ne/esit" epurare 5in 7olumul total de ape /are se epurea6" ?*7,07$ milioane m/2an@, nu se epurea6a /ore/t 7,*07 milioane m/2an? #A,7 O@, se epurea6" insu<i/ient 2$,A%2 milioane m/2an ?70,# O@ :i se epurea6"

su<i/ient *,7%9 milioane m/2an ?#0,2 O@ Re<eritor la aportul de ap" u6at" no/i7" pentru e/osistemele a/7ati/e, ponderea pe a/ti7itatea e/onomi/" 0udeean" o deine industria e,tra/ti7", surs" ma0or" de poluare /u metale grele :i suspensii nebiodegradabile 5in totalul de ape e7a/uate ?##,$AA milioane m/2an@, nu se epurea6" 0,907 milioane m/2an ?$,2 O@, #0,0)#

milioane m/2an sunt epurai insu<i/ient?%9,9 O@ :i 0,A$# milioane m/2an ?%,20 O@ sunt su<i/ient epurai

P!OBLEME IDEN+I=ICA+E. CALI+A+EA AI CAN+I+A+EA DE AP- PO+ABIL 8tarea tehni/" ne/orespun6"toare a unor instalaii de /aptare, staii de tratare, respe/ti7 a reelelor de adu/iune :i de distribuie a apei potabile P Insu<i/iena gradului de asigurare a apei potabile prin sistem /entrali6at Cn mediul rural ?Cn general@ :i Cn 6onele rurale montane, /u gospod"rii risipiteP Calitatea ne/orespun6"toare a apei Cn unele se/iuni Cn /are se /aptea6" ap" brut" Cn 7ederea potabili6"rii :i unde nu e,ist" /oresponden" Cntre /alitatea apei din surs" :i tehnologia e,istent" Cn staiile de tratareP -,istena peri/olului de poluare a surselor de ap" datorit" ine,istenei unei delimit"ri /orespun6"toare a 6onelorP =ipsuri pri7ind sistemul de monitori6are a /alit"ii apei potabile, mai ales Cn mediul rural

*%3% !e2ur2ele "iner le 8tru/tura petrogra<i/" /omple," pus" Cn e7iden" printr.un mo6ai/ al <ormaiunilor geologi/e <a/e /a subsolul 0udeului s" dispun" de resurse 7ariate Cn /antit"i apre/iabile :i de altele mai rare, dar de o 7aloare deosebit" Ln e7oluia geologi/" Cndelungat" <ie/are etap" :i.a l"sat amprenta prin numeroase tipuri geneti/e ale substanelor minerale utile !ine repre6entat :i de 7aloare deosebit", magmatismul neogen s.a mani<estat Cn ;unii Apuseni prin trei /i/luri, materiali6ate prin ande6itele de +aa !"ii, da/itele de Ro:ia ;ontan", ande6itele de !rea6a :i ba6altele de 5etunata, dar :i prin sedimentele din 5epresiunea &ransil7aniei, /u 6"/"mintele de sare :i ga6e naturale Ln 0udeul Alba e,ist" 6"/"minte' auri<ere la !aia de Arie: :i Ro:ia ;ontan"P polimetali/e la !aia de Arie:, Alma:u ;areP /upri<ere' Ro:ia Poieni, !u/ium.I6bitaP minerale argiloase re6ultate din alterarea hidrotermal" a 7ul/anitelor la Crni/ ?Ro:ia ;ontan"@P de sare la >/na ;ure:P de bentonit" la Ciugud :i >/na ;ure:P de argil" la 8ntimbru, R"6boieni :i !la0P de ga6e naturale la Cetatea de !alt".&"uniP de /al/are la Poiana AiuduluiP de marmur" la 8ohodol +ormaiunile /ristaline, sedimentarul :i magmatismul au generat o serie de ro/i utile pre/um :isturi 7er6i, pegmatite, gresii senoniene, gresii :i /onglomerate /retati/e, /al/are, dolomite, argile, ba6alte, da/ite, /uarite, am<ibolite, nisipuri :i pietri:uri /are ser7es/ /a materie prim" Cn /onstru/ii Cn industria /erami/" sau /himi/" 8unt r"spndite aproape pe toat" supra<aa 6onei montane :i se e,ploatea6" din /ariere 4isipurile :i pietri:urile se e,ploatea6" din albiile rurilor sau din terasele superioare ale a/estora

POLUA!EA APELO! DE SUP!A=AK 8tarea degradat" a sistemelor de /anali6are e,istenteP Poluarea din 6ona depo6itelor de de:euri industriale :i mena0ereP -7a/uarea de ape u6ate neepurate Cn apele de supra<a", datorit" ine,istenei sistemelor de /anali6are :i a instalaiilor de epurare Cn 6ona rural"P -purarea in/omplet" a apelor re6iduale din industrie

POLUA!EA APELO! SUB+E!ANE Poluarea apelor subterane Cn 6onele depo6itelor de de:euri industriale :i mena0ere P Poluarea di<u6" a apelor subterane Cn 6ona <ermelor de animale2Cn 6onele unde au <un/ionat <ostele <erme de animale ?poluare <osil"2re6ident"@, pre/um :i datorit" utili6"rii ne/orespun6"toare a pesti/idelor :i Cngra:"mintelor

Pe lng" resursele e,ploatabile se mai Cntlnes/ :i alte a/umul"ri de substane minerale utile, potenial 7alori<i/abile Cn 7iitor, /um ar <i' mineriali6aiile de sul<uri ?Cu, Pn, Kn@ de pe Ialea CioriiP alu7iunile auri<ereP

depo6itele argiloase din masi7ul Crni/ :i Cetate ?Ro:ia ;ontan"@P sul<urile de /upru :i metalele rare din ;unii !ihoruluiP nisipurile /uaroase de la =opadea 4ou".>/na ;ure: :i /uaritele de la 8"l/iua, Iadu ;oilor

*%< Solurile Repartiia solurilor pe /ategorii de <olosin" -7oluia supra<eelor agri/ole dup" modul de <olosin" la data de *# #2 200$' Su9r f 85 ?ricol5 :@ ; *2) 7A0 *2) )%A *2% %)A *2% A2A *2% 9%9 *2% %%0 *2% *9A *2% 0#7 Su9r f 85 r 6il5 :@ ; #*2 )27 #*# 0%0 #*2 792 #*2 A0A #*2 A9# #*# 779 #*2 0*$ #*2 %27 Su9r f 85 Su9r f 85 957uni f#ne8e :@ ; :@ ; ##) 22% 70 2%) ##$ *7* 70 )2# ##7 )*7 72 227 ##7 9)A 72 *2% ##7 )$$ 72 227 p":uni( <nee #A# )79 ##% 9)$ 72 $#) &otal #A# #$A p":uni(<nee #A0 #2* Su9r f 85 4ii :@ ; $ *A) $ ##2 ) 77) ) )$$ ) )$$ ) #%# * %#% * $*A Su9r f 85 li4e3i :@ ; 2 )$7 2 $0* # 9)A # $%% # $%% # )0% # *$7 # $2%

Anii #AA0 #AA$ 2000 200# 2002 200* 200) 200$

8ursa de in<ormare' 5ire/ia pentru Agri/ultur" :i 5e67oltare Rural"

!e9 rti8i terenurilor 9e cl 2e )e c lit te Cl 2e )e c lit te 8upra< ? ha@ I II III II I II +ot l #9 20* $0 )72 %* 0#$ #0# $A0 )7 %$$ 2% %%2 328%0*7 =olo2in8 P57uni Ar 6il =#ne8e 8upra< O din 8upra< O din ? ha@ total ? ha@ total <olosin <olosi " n" %#0 0,90 #$ *#% %,0$ 29 270 #A,77 22 A77 #2,0% )2 9$9 *2 ## *% 2A$ 20,#) )% 2*# *9,*# $2 29# 27,)% A 790 7 *) *7 $$0 #A,7$ $ #00 * %* 2* 722 #2,)7 *32%827 *00 *(0*23 *00

A?ricol O din total <olosin" ),A* #$ *% 2$,*0 *0,A7 #),$% %,%0 *00

1ii 8upr a< ? ha@ 70 # #)0 # 0)# A#% *70 . 3%'3( O din total <olosin " #,A7 *2,2# 2A,)# 2$,A* #0,)$ . *00

Li4e3i 8upra< ? ha@ $ %$ 7)* )90 #7$ 90 *%'28 O din total <olosin " 0,*7 $,$9 )%,92 *0,#0 ##,)$ *,A9 *00

$) *9 O din terenul agri/ol al 0udeului este de /ategoria de pretabilitate II.II, /eea /e presupune lu/r"ri de re/onstru/ie e/ologi/" Princi9 lele re2tric8ii le c lit58ii 2olurilor Ln tabelul de mai 0os sunt pre6entate supra<eele agri/ole /are <igurea6" Cn e7idenele ><i/iului pentru 8tudii Pedologi/e :i Agro/himi/e Alba /a poluate, pe tipuri de poluare H /on<orm C>5 ;-8P #A%7 = ctor 9olu nt -,/es de umiditate Cn sol -ro6iunea solului prin ap" H moderat -ro6iunea solului prin ap" H puterni/ -ro6iunea solului prin ap" H <oarte puterni/ -ro6iunea solului prin ap" H e,/esi7 -ro6iune eolian" Alune/"ri de teren Cn 7aluri Alune/"ri de teren Cn trepte Alune/"ri de teren /urg"toare 8/helet e,/esi7 de la supra<aa solului 8"r"turarea solului a//idental lo/ Bnirea >/na ;ure: Compa/tarea solului Compa/tare primar", <ormarea /rustei Re6er7" de humus H <oarte mi/" Re6er7" de humus H mi/" A/iditate puterni/" A/iditate moderat" Asigurare /u <os<or H <oarte slab" Asigurare /u <os<or H slab" Asigurare /u potasiu H <oarte slab" COD MESP *(87 2%2#* 202#2 202#* 202#) 202#$ 20220 *%220 *%2*0 *%2$0 *$2) 2%2## 2%2#$ #))20#$ #))20A0 9*2R),7 9*2$,2.$,9 722002 722009 7*2020 Su9r f 8 #7 A$0 )% #9* 2* 272 ** $2) A 7%$ 4u este /a6ul 2$ *9# $ A7# 7$$ * $20 #*$ fect t :@ ;

)0 000 H grad de a<e/tare al produ/iei agri/ole ##.2$ O )2 922 #** A#% *$ A*7 9# 2*0 $A )*% #%# ### )2 $29

Asigurare /u potasiu . slab" Asigurare /u a6ot H <oarte slab" Asigurare /u a6ot H slab" Carene de mi/roelemente?6in/@ Poluare /himi/" 5istrugerea solului prin e,/a7"ri A/operire sol. de:euri :i re6iduuri sterile

7*20$* 7#20#20 7#220$.2%20*,0) . 2%20*,0) 2%20# 7%202

##0 *A9 #*7 2*2 #9) %#2 . $ $0* 7% *%*

8upra<eele agri/ole au o /alitate slab", <iind a<e/tate de numeroase restri/ii' ero6iuni, alune/"ri de teren, re6er7e mi/i de humus, slab" asigurare /u a6ot, <os<or :i potasiu Polu5rile cci)ent le Enre?i2tr te En >u)e8ul Al6 $ nul 200' 5ata +a/tor de mediu =o/ali6are2sur sa de poluare Aiu) C SC Ar)e lul SAF +enomen Cau6a fi2ur5 re3er4or "oni c Fcon)i8ii "eteo nef 4or 6ile -<e/te e" n 8ii 4 9ori )e "oni c 9e o r 35 )e 80F *00 " =i6r f% fin5 2F )e9u2 9e o 2u9% )e *C3 )in 2u9r f 8 or 7ului Se6e7 Mort lit te 9i2cicol5 ;asuri Fre"e)iere fi2ur5 tr n29ort re c nt% )e NB3 lic@i) l SC A3o"ure7 +?% Mure7 F"onitori3 re i"i2ii )e NB3 F)efec8iune fo2t re"e)i t5 En ** "in% F"onitori3 re e"i2ii 9ul6eri Fneutr li3 re e"i2ii )e l 65ile )e co9eriri "et lice F"onitori3 re c lit te 9e r5u Cu?ir

*<%02% 200'

er

e" n 8ii 4 9ori "oni c e"i2ii En t"% )e cc % o ton5 )e fi6r5 )e le"n fin5$ netoDic5 E"i2ii )e ci nuri

*0%0'% 200'

er

Se6e7 C SC Lrono79 n SA

)efec8iune ciclon

*%07%2 00'

95

Cu?ir C SC S ntol SA

E"i2ie necontrol t5 )e l 65ile )e co9eriri "et lice

Pre2iuni 2u9r 2t5rii )e c lit te

2olurilor

Jn?r575"inte Cantit"ile de Cngr":"minte /himi/e ?substan" a/ti7"@ pentru produ/ia anului agri/ol 200$ ?din toamna anului 200) pna Cn 7ara anului 200$@' In?r575"inte c@i"ice &otal Cngr":"minte 5in /are Cngr":"minte a6otoase Pro)u2e fito2 nit re 8ituaia /onsumului de produse de u6 <itosanitar Cn 0udeul Alba Cn perioada 2000 H 200$ Anul 2000 200* 2002 2003 200< 200' tot l **8$('0 *2&$07& *0'$(02 83$380 8&$&'2 (($8<& Con2u" tot l )e 9e2tici)e :tone 2u62t n85 cti45; in2ectici)e fun?ici)e er6ici)e %,029 72,#$) *%,770 #0,#97 %2,0#$ **,%A) 7,2%2 9),%70 **,7$0 A,%#9 )A,$%7 2*,A77 $,20# $),*70 27,0%# $,%$0 99,90$ 27,*A# !e4in l * @ect :M? 2u62t in2ectici)e 0,0$% 0,07* 0,0$) 0,072 0,0*% 0,0)* r cultur5 tr t t5 n85 cti45; fun?ici)e er6ici)e 0,$#A 0,27% 0,$A2 0,2)$ 0,)9% 0,2)) 0,*90 0,#7) 0,*A9 0,#A7 0,)%$ 0,200 +ot l ?ricultur5 8upra< Cantit ?ha@ ? t@ %$ 000 ) 97$ )$ 000 2 72$ +ot l 2ector 9ri4 t 8upra< Cantit ?ha@ ? t@ %) 7$0 ) 990 )) %70 2 7#9 +ot l 2ector )e 2t t 8upra< Cantit ?ha@ ? t@ 2$0 # #*0 A

tot l 0$8'' 0$(*0 0$7&& 0$&0& 0$&3* 0$728

8ursa de in<ormare ' 5ire/ia pentru Agri/ultur" :i 5e67oltare Rural" H Bnitatea +itosanitar" Alba >bser7aii' s.au luat Cn /al/ul att /onsumurile Cnregistrate Cn agri/ultura organi6at" /t :i /onsumurile Cnregistrate de produ/"torii indi7iduali Ca supra<a" de re<erin" a a/estor /onsumuri s.a /onsiderat /a rele7ant" suma he/tarelor de teren Polu re 2olurilor En ur" in)u2tri l cti4it58ilor )in 2ectorul arabil, plantaii 7iti/ole, plantaii pomi/ole :i plantaii de hamei Anual, /onsumurile de produse <itosanitare au <ost in<luenate de sub7eniile a/ordate de la bugetul de stat :i de e7oluia /ondiiilor meteorologi/e halde de steril sunt surse permanente de modi<i/are al <ondului geo/himi/ natural al solului

Ln 0udeul Alba presiunile asupra st"rii de /alitate a solului sunt re6ultate Cn prin/ipal din a/ti7it"ile de minerit, metalurgie ne<eroas" :i industrie /himi/" ?<abri/area produselor /lorosodi/e H bataluri@

Amplasamentele unit"ilor miniere, supra<aa depo6itelor de de:euri, ia6uri de de/antare, bataluri :i

Nr% crt % # 2 *

De9o3ite )e )e7euri H lic@i)e H i 3uri )e )ec nt re$ 6 t luri H "9l 2 re$ 2u9r f 85 0on A9u2eni +iliala Arie:min H !aia !r"6e:ti H /onser7are #0,7 ha de Arie: H agent Ialea Cuii H /onser7are ),% ha e/onomi/ Cn/his Ialea 8art": H Cn/his 9 ha +iliala Ro:iamin H Fura Ro:ie H /onser7are 2* ha Ro:ia ;ontan" Ialea 8"li:tei . a/ti7 #%,$ ha ED9lo t5ri "iniere 8C Cuprumin Abrud 8A H

De9o3ite )e )e7euri 2oli)e H @ l)e )e 2teril$ "9l 2 re$ 2u9r f 85 2* halde de steril situate la gurile galeriilor de e,ploatare *$,$ ha

C 4 B 8A 8u/ursala ;"gurele H Arie:eni

$ #

Kona !u/ium +iliala Klatmin 8A H agent e/onomi/ Cn/his

8C !-FA BP8>; 8A >/na ;ure:

2 *

8C 8aturn 8A Iulia 8C ;etalurgi/a Aiud

Alba 8A

29 halde de steril din /are 2 halde ?Ialea Ierde si Eop@ sunt a/ti7e 22 ha Ialea Jte<an/a nr I H /onser7are Feam"na H a/ti7" A9,* ha 29,# ha Cuibaru Ha/ti7" ##9,A ha Ialea Jesii H a/ti7 **0,% ha ;untari Ha/ti7" )9,) ha Ialea Jte<an/a nr II H ia6 de a7arie E"d"r"u H /onser7are $ ha $0,7 ha H halde de steril re6ultate din prospe/iuni geologi/e pt e7aluarea /antit :i /alit a minerali6aiei urani<ere Ir/iorog H Cn/his" * halde H Ialea Falbena H supra<a" ##,$ ha Ealde de steril :i ia6uri p"r"site, /are au aparinut e,ploat"rii de stat !u/ium 8upra<a" //a #$ ha 0on 0l tn .nr # Klatna H /onser7are situat Cn *$ halde situate la gurile galeriilor de lo/alitatea Podul lui Paul #,7* ha e,ploatare Cn /onser7are :i Cn/hise .nr 2 Ialea ;i/" H /onser7are H supra<aa $* ha lo/alitatea Ialea ;i/" $,9 ha .nr * 8<r/i.Falai H Cn/his lo/alitatea Ialea ;i/" #0,2 ha O6iecti4e in)u2tri le BA+ALU!I . .* bataluri Cn /onser7are situate Cn Bnirea II pe rul ;ure: 90,7 ha .# batal tre/ut Cn administrarea Prim"riei >/na ;ure: :i trans<ormat Cn depo6it de de:euri mena0ere .2 bataluri a/ti7e :i # batal de a7arie situate Cn lo/ Bnirea II pe rul ;ure: AA,2ha . # hald" nisipuri u6ate :i 6guri re6ultate de la turn"torie 8ituat" Cn !"r"ban Cn re/onstru/ie e/ologi/" H ),$ ha . halde nisipuri u6ate H P"gida H re6ultate din turn"torie

Monitori3 re c lit58ii 2olului !e8ele )e "onitori3 re. ;uni/ipiul Alba Iulia' #0 pun/te de monitori6are ;uni/ipiul Aiud, 8ebe:, !la0 :i ora:ele' Cugir, &eiu:, >/na ;ure:, Cmpeni, !aia de Arie: :i Abrud' # pun/t de monitori6are Klatna' % pun/te de monitori6are Arealul s.a a<lat sub dire/ta in<luen" a emisiilor <ostei surse de impuri<i/are 8C Ampelum 8A H domeniu de 0on recolt5rii Ialea ;orilor ;al stng r Ampoi ;al drept r Ampoi P"trngeni * Nm de surs" Falai ;al dr R Ampoi +ene: 9 Nm de surs" Ampoia Jard *0 Nm de sursa Alba Iulia *$ Nm de sursa Conclu3ii. Ialorile medii ale metalelor a/umulate Cn sol nu dep":es/ pragul de alert" pentru <olosine mai puin sensibile /< >rd 7$92A7 H 6one monitori6ate' malul drept :i stng al rului Ampoi, Cn a7al de <osta surs" de poluare min 9A,#0 A*,#7 0,2*$ 7),9 Cu9ru "?CM? ma, 2$7,% **$ 2*$ 2#0,9 med #99,9 #7#,$ A%,2% #*$,A min #*$,A ##),7 #0,9 92,$ 0inc "?CM? ma, 2)%,9 $)#,2 2#0,* 220,%

a/ti7itate metalurgia /uprului, <abri/area sul<atului de /upru :i magne6iu Agentul e/onomi/ :i.a Cn/etat a/ti7itatea la #) ianuarie 200)' Indi/atorii monitori6ai H metale grele' plumb, /upru, 6in/ :i /admiu, a/umulate Cn ori6onturile superioare ale solului Inter7alul de 7ariaie al metalelor grele a/umulate Cn ori6onturile superioare ale solului' 6ona Klatna.Alba Iulia ? *$ Nm de <osta surs" 8/ Ampelum 8A@ H an 200$

Plu"6 "?CM? med #A2 2*0,) #07,) #$0,2 min %%,* %*,2 0 9*,7 ma, #*%,) #2%,9 #*$,# #$7,9 med A$,7 #0#,) 7$,) #2),2 min 0,0# 0,09 0 0,20

C )"iu "?CM? ma, #,A% 2,$ #,9# 0,9* med 0,72 0,7# 0,)% 0,*2

7A,22

27#,*

#7$,9

70

20*,A

$A*,%

90,)

)AA,#

#%2,A

0,00A

0,)

0,2*

9*,#2 2A,20 20,#0 *,9%

#2A,9 $2A,2 #0#,% 90,9A

#00,% #7$,9 $2,#) *9,%

*2,$ ##*,2 70,# *0,%

#A0,* 7$2,2 ##0,A A%,*

#*9,* )#$,$ %2,7 7*,7

)2,# #A,* 9,# 9,*2

AA,) *2#,9 2A,$ %*,A

70,0 #)%,2 #$,A7 22,0

0,0#7 0,0#9 0 0

0,*% *,## 0,2# 0,*9

0,#A 0,7% 0,09 0,*9

Ln 6onele Ialea ;orilor, P"trngeni, Falai, +ene:, probele de sol au <ost re/oltate din gr"dini H <olosin" sensibil" ?>rd 7$92A7@' Ialea ;orilor ?# Nm de surs"@, pragul de alert" pentru <olosine sensibile a <ost dep":it la /upru de 2,$7 ori ?7aloare ma,im"@P de #,90 ori ?7aloare

medie@ :i la plumb' de 2,79 ori ?7aloare ma,im"@P de #,A ori ?7aloare medie@ P"trngeni ?* Nm de surs"@, pragul de alert" pentru <olosine sensibile a <ost dep":it la /upru' de 2,#0 ori ?7aloare ma,im"@P de #,*$ ori ?7aloare medie@ :i la plumb de *,#$ ori ?7aloare ma,im"@P de 2,)% ori ?7aloare medie@ +ene: ?9 Nm de surs"@, pragul de alert" pentru <olosine sensibile a <ost dep":it la /upru' de #,2A ori ?7aloare ma,im"@ :i la plumb de #,)0 ori ?7aloare ma,im"@

#) Ianuarie 200) sub dire/ta in<luen" a emisiilor de la 8C Ampelum 8A Efectele 9olu5rii i2torice 2u9r 2olului ?ricol -misiile a/ide, pre/ipitaiile puterni/ a/ide din 6on", aso/iate /u emisiile de pulberi /u metale to,i/e au a7ut e<e/te negati7e asupra Cnsu:irilor <i6i/e, /himi/e :i biologi/e ale solului A/umularea de metale grele a dus la a/umularea de /on/entraii to,i/e persistente timp Cndelungat, greu de re<"/ut agro/himi/ A/idi<ierea solului /a re6ultat al ploilor a/ide determin" degradarea materiei organi/e prin s/himbarea raportului Cntre a/i6ii humi/i :i a/i6ii <ul7i/i, a/i6i /are <ormea6" /u metalele grele /ompu:i /u un grad a7ansat de solubilitate :i a//esibilitate pentru 7egetaie A/iunea poluanilor determin" :i perturbarea a/ti7it"ii mi/roorganismelor din sol, <apt /are du/e la Cn/etinirea pn" la dispariie a pro/eselor naturale de humi<i/are Ln /on/lu6ie, terenurile agri/ole din 6on" :i.au pierdut /apa/itatea produ/ti7" din /au6a polu"rii istori/e a 8C Ampelum 8A Efectele e"i2iilor noci4e 2u9r 95)urilor 8upra<aa total" de p"dure a<e/tat" de <enomenul de us/are, urmare a emisiilor no/i7e ale <ostei surse ma0ore de poluare 8C Ampelum 8A este de 9 A*),A ha, <iind lo/ali6at" dup" /um urmea6"'

5oar la 6in/ :i /admiu nu se Cnregistrea6" dep":iri ale pragului de alert" pentru <olosine sensibile Ln ;uni/ipiile Alba Iulia, !la0, Aiud, 8ebe: :i ora:ele' Cugir, &eiu:, >/na ;ure:, Cmpeni, !aia de Arie: :i Abrud /on/entraiile metalelor a/umulate Cn ori6ontul superior al solului nu au dep":it pragurile de alert" pentru <olosine sensibile /on<orm >rd 7$92#AA7 Zone critice din punct de vedere al de#radrii$polurii solului 0on 0l tn 8urse de poluare' <ostul agent e/onomi/ 8C Ampelum 8A, haldele de steril :i ia6urile de de/antare aparin"toare +ilialei Klatmin 8A ?Ialea ;i/"@ Kona /riti/" este /uprins" Cntre lo/alitatea Klatna, P"trngeni :i Ialea ;i/", areal /are s.a a<lat pna Cn Su9r f 8 Loc li3 re &"ui Ialea ;i/" Alba Iulia &otal 2l 65 # )0$,7 # 22$,* 2 *7A,% $ 0#0,%

fect t5C ?r )e )e 9olu re :@ ; "o)er t5 9uternic5 tot l #$0,* # $$9 # 77*,% 2 AAA,# 2 *7A,% #$0,* # 77*,% 9 A*),A

8urs" de in<ormare ' >/olul 8il7i/ H Ialea Ampoiului Alba Iulia Regenerarea natural" a p"durilor din 6onele a<e/tate de emisiile sursei de poluare :i de ploile a/ide este /ompromis", puieii <iind <oarte sensibili la a/iunea to,i/" a solului degradat

0on Ocn Mure7 Prin/ipalele surse de poluare din 6on" sunt' 8C FEC= BP8>; 8A, prin e,<iltraiile din batalurile <un/ionale =e:ia <inal" /onine /antit"i <oarte ridi/ate de s"ruri de /al/iu, magne6iu, potasiu, sul<ai, /loruri RA 8alina 8A, prin 7aporii salini emi:i de la instalaia de re/ristali6are a s"rii, polu"ri a//identale /u saramur" :i produse petroliere

teritoriului 0udeului H 7aloare medie anual"' %,90 !S2m/ radon :i 0,20 !S2m/ toron Ialorile orare ale debitului de do6" gamma e,tern" nu au pre6entat dep":iri ale limitelor de a7erti6are, mediile lunare <iind /uprinse Cntre 0,07) :i 0,#07 TFy2h A/ti7it"ile spe/i<i/e ale <a/torilor de mediu monitori6ai Cn anul 200$ s.au Cn/adrat Cn limitele <ondului natural de radiaii P!OBLEME IDEN+I=ICA+E =ipsa unui studiu la ni7el 0udeean pri7ind starea :i stadiul de poluare a solurilor /u pesti/ide, substane organi/e :i metale greleP Poluarea /u metale grele a solului Cn 6onele haldelor industriale, haldelor de steril, depo6ite de de:euri mena0ere, lagunelor de n"moluri a<erente staiilor de epurare a apelor u6ate mena0ere :i industrialeP 5epo6itarea de re6iduuri ?mena0ere :i industriale@ Cn 6one neamena0ateP Poluarea solului datorit" utili6"rii ne/ontrolate a Cngr":"mintelor

St re r )io cti4it58ii "e)iului Ln anul 200$ s.au e<e/tuat toate prele7"rile :i m"sur"torile pre7"6ute Cn programul standard :i spe/ial de lu/ru al laboratorului R A , Cnregistrndu.se doar mi/i dis<un/ionalit"i datorate Cntreruperii energiei ele/tri/e sau de<e/t"rii unor aparate 8.au e<e/tuat un num"r de ) 99% anali6e beta globale ?imediate :i Cntr6iate@ :i de do6" gamma e,tern" 8.au prele7at 2)2) de probe de mediu A/ti7it"ile spe/i<i/e beta globale determinate nu au e7ideniat abateri de la media multianual" :i ni/i nu au <ost Cnregistrate dep":iri ale limitelor de a7erti6are Con/entraiile i6otopilor radioa/ti7i naturali radon :i toron ?/al/ulate@, s.au situat Cn limitele spe/i<i/e

*%'% Bio)i4er2it te 7i riile 9rote> te St re @ 6it telor n tur le$ florei 7i f unei 25l6 tice Prin/ipalele tipuri de @ 6it te n tur le ?/on<orm =egii )922200#@ Cntlnite Cn 0udeul Alba sunt urm"toarele' ape puterni/ oligome6otro<e /u 7egetaia benti/" de Chara sp P la/uri eutro<e naturale /u 7egetaie tip de ;agnopotamion sau Eydro/haritionP ruri alpine :i malurile a/estora /u 7egetaie erba/eeP ruri /u maluri n"moloase /u 7egetaie de Chenopodian rubri :i !identian sp P pa0i:ti us/ateP pa0i:ti alpineP tu<i:uri /u Pinus mugo :i Rhododendron hirsutum ?;ugo. Rhododendretum hirsuti@P pa0i:ti us/ate seminaturale :i <a/iesuri de a/operire /u tu<i:uri pe substrat /al/aros ?situri importante pentru orhidee@P aso/iaii de li6ier" /u ierburi Cnalte hidro<ile de la ni7elul /mpiilor la /el

montan :i alpinP pa0i:ti de altitudine 0oas" ?Alope/urus pratensis, 8angiusorba o<<i/inalis@P <nee montaneP turb"rii a/ti7eP grohoti: /al/aros :i de :isturi /al/aroase ale eta0elor montane pn" la /ele alpine ?&hlaspietea rotundi<olii@P pante stn/oase /al/aroase /u 7egetaie /hasmo<iti/"P grote nee,ploatate turisti/P p":uni Cmp"duriteP p"duri tip =u6ulo.+agetumP p"duri tip Asperulo.+agetumP p"duri a/ido<ile /u Pi/ea din eta0ele alpine montaneP p"duri mi,te /u Uuer/us robur, Blmus lae7is, +ra,inus e,/elsior sau +ra,inus angusti<olia, ri7erane marilor <lu7iiP p"duri panoni/e /u Uuer/us petrae :i Carpinus betulus

Ln 6ona ;unilor Jurianu, 7egetaia natural" este eta0at" pe 7erti/al", Cnregistrnd 7ariaii pe 7ersanii nordi/i <a" de /ei sudi/i :i pe 7ersanii esti/i <a" de /ei 7esti/i Ln/epnd de la poalele munilor pn" la altitudinea de # *00.# )00 m sunt mai r"spndite p"durile de <oioase, iar de la a/east" altitudine Cn sus se Cntind p"durile de /oni<ere /e ur/" Cn unele lo/uri pn" la altitudinea de # A00.2 000 m Peste limita p"durilor sunt pre6ente 7egetaiile subalpin" :i alpin" Ln ;unii Apuseni, /are sunt mai puin Cnali, pa0i:tile alpine sunt pre6ente numai Cn ;unii !ihorului, pe arii <oarte reduse Ln rest, ei sunt a/operii /u p"duri mi,te de /oni<ere :i <oioase, de inter<lu7ii pn" Cn 7"i, iar spre e,terior, mai ales /"tre masi7ul &ras/"u, sunt Cntinse p"duri de <ag Pe 7"i se pot obser7a in7ersiuni de 7egetaie, /a e<e/t al 7ariaiilor /limati/e :i mai ales de temperatur"

Konele de podi: au p"duri de <oioase, mai ales de gorun ?Podi:ul 8e/a:elor@, dar a/estea nu sunt Cntinderi prea mari, <iind Cntrerupte de terenurile intrate Cn /ir/uitul agri/ol Ln Podi:ul &rna7elor apare, insular, :i <agul Ln rest g"sim 7egetaie de sil7ostep", mai <re/7ent" Cn podi:ul 8e/a:elor, /a e<e/t al pre/ipitaiilor mai reduse =o/al, Cn arii /u drena0 slab :i pn6" <reati/" aproape de supra<a", s.au <ormat mla:tini /u o 7egetaie spe/i<i/" =lor 7i f un 25l6 tic5 Ln 0udeul Alba e,ist" o serie de spe/ii de plante :i animale /are trebuie /onser7ate :i prote0ate :i o serie de spe/ii de plante :i animale /are pot <i 7alori<i/ate, doar Cn /on<ormitate /u pre7ederile =egii )92#2200# 8pe/iile de animale 7alori<i/ate e/onomi/'

SPECIA C"prior 2 "apreolus capreolus Cerb /omun 2 "ervus elap3us Cerb lop"tar 2 Dama dama ;istre 2 Sus scro0a Iepure 2 *epus europaeus +a6an 2 P3asianus colc3icus Potrni/he 2 Perdi4 perdi4 Co/o: de munte 2 5etrao urogallus Rs 2 *6n4 l6n4 Brs 2 Ursus arctos =up 2 "anis lupus Pisi/" s"lbati/" 2 7elis silvestris Iie6ure 2 8eles meles Iulpe 2 9ulpes vulpes

AJ1PS ALBA ##* #9 9 *2) A$0 7$$ *90 ## 9 2 #2 $ 220 9A2

A1PS Cer6ul A1PS +r n2il4 ni 0l tn Clu> )

DS ALBA 2A #2 #00 )9 )% #0 2 2 * * ## #70

+O+AL eDe"9l re #)9 2% 9 )*) # 0#9 %0* *90 2# ## $ #A #0 2*9 %77

#0 20

# # # $ #$

2 # * #

Jder de /opa/ 2 8artes martes Jder de piatr" 2 8artes 0oina 5ihor 2 Putorius putorius 4e7"stui/" 2 8ustela nivalis !i6am 2 :ndrata zibet3ica Ierun/" 2 5etrastes bonasia Porumbel s"lbati/ 2 "olumba oenas &urturi/" 2 Streptopelis turtur Fugu:tiu/ 2 Streptopelis decaocta Prepeli" 2 "oturni4 coturni4 Fraur 2 Sturnus vulgaris 8tur6 2 5urdus iliacus Cio/rlie 2 $lauda arvensis 8t"n/u" 2 P6rr3ocora4 graculus Fs/" s"lbati/" 2 $nser anser Frli" mare 2 Anser albi0rons Ra" s"lbati/" 2 $nas plat6r36nc3os =i:i" 2 7ulica atra F"inu:" de balt" 2 ;allinula c3loropus 8itar 2 Scolopa4 rusticola !e/ain" /omun" 2 ;allinago gallinago Cormoran mare 2 P3alacrocora4 carbo 8tr/ /enu:iu 2 $rdea cinerea 4ag 2 9anellus vanellus !"t"u: 2 P3ilomac3us pugna4 +erestra: 2 8ergus merganser

#0% $0 #%0 #$2 #$$ *0 7%0 )%$ 7$$ 2 #70 # $)0 2 #$$ * *00 A%0 A$ #0$ 2 )90 ##0 %$ 270 #)0 #7$ 9$ 7$ 20 )0

2 #

## 7 A A 2 2 $ $ #*0

#A0 * * A2 $

#2# $% #%A #9# #$7 *0 7%2 )A0 790 2 #70 # 970 2 #$$ * *00 # #70 A% #0% 2 $$2 ##$ %$ 277 #)0 #7$ 9$ 7$ 20 )0

Ariile naturale prote0ate ?re6er7aiile naturale, par/urile naturale :i naionale, re6er7aiile bios<erei@ repre6int" /ele mai pitore:ti peisa0e, /are ad"postes/ totodat" o serie de rarit"i <loristi/e :i <aunisti/e, <ormaiuni geologi/e :i paleontologi/e deosebite, pe:teri /u ghea" <osil" sau /u <ormaiuni /al/aroase, a7enuri et/ , unele /u 7aloare de uni/at Cn Romnia :i /hiar Cn -uropa Prin Eot"rrea Consiliului Judeean nr 202#AA$ au <ost de/larate %7 de re6er7aii naturale, din /are *2 de re6er7aii de importan" naional" :i $7 de re6er7aii de importan" regional", dup" /um urmea6"'

Re6er7aiile naturale de i"9ort n85 n 8ion l5 din 0udeul Alba # Pe:tera Fhearul de la 8/"ri:oara 2 Pe:tera Fhearul de la Irtop * Pe:tera Po0arul Poliei ) Cheile FCrdi:oarei $ Cheile >rdCn/u:ii 9 Cheile Alba/ului 7 5ealul /u ;el/i % Coloanele de ba6alt de la 5etunata Foal" A Jesul Craiului H 8/"ria H !elioara #0 ;la:tinile ;olha:urile C"p"Cnii

## #2 #* #) #$ #9 #7 #% #A 20 2# 22 2* 2) 2$ 29 27 2% 2A *0 *# *2

P"durea de lari/e de la Iidolm Poiana 4ar/iselor de la 4egrileasa Cheile Run/ului Cheile Po:egii Pe:tera Euda lui Papar" A7enul ICn"t"rile Ponorului Cheile I"li:oarei Cheile RCmeului Cheile ;"n"stirii Cheile Lntregalde Piatra Cetii Piatra Crai7ii Pietrele Ampoiei Piatra Corbului de la ;ete: Cal/arele de la Ialea ;i/" =a/ul /arsti/ Ie6erul Ighiel P"durea 8e/ular" 8loboda Pun/tul <osili<er PCrCul !obii =a/ul &"ul <"r" +und de la !"g"u RCpa Ro:ie de la 8ebe: 8tCn/a ;asa Jido7ului ?;asa Bria:ului@ =a/ul gla/iar Ie6erul Jureanu

pre/um :i preo/up"rile spe/iali:tilor :i autorit"ilor de a de/lara :i prote0a a/este areale Clasi<i/ate pe /ategorii, situaia ariilor prote0ate din 0udeul Alba este urm"toarea' 2$ re6er7aii /omple,e, $ re6er7aii peisagisti/e, 2% re6er7aii geologi/e :i geomor<ologi/e, 2* re6er7aii speologi/e, 2 re6er7aii paleontologi/e :i #0 re6er7aii botani/e ;a0oritatea sunt lo/ali6ate Cn ;unii Apuseni ?7A@, urmai de ;unii Jureanului ?7@ :i apoi de Podi:ul 8e/a:elor ?)@ :i de Podi:ul &Crna7elor ?*@ Partea /entral.7esti/" a ;unilor Apuseni, propus" spre a <i de/larat" /a re6er7aie a bios<erei, se impune printr.o mare 7arietate petrogra<i/" :i geomor<ologi/", ai/i Cntlnindu.se ro/i erupti7e, /al/are, /onglomerate, gresii :i :isturi argiloase, <ie/are tip de ro/" genernd un tip spe/i<i/ Predominarea Cn unele lo/uri a <ormaiunilor /arsti<i/abile ?/al/are :i dolomite@ au <a7ori6at /rearea unor peisa0e deosebit de pitore:ti, repre6entate prin /reste 6imate, 7ersani abrupi, /hei Cnguste, pre/um :i numeroase pe:teri, a7ene :i ponoare Al"turi de bog"ia <enomenelor /arsti/e, ai/i se Cntlne:te un mare num"r de stn/i i6olate :i portaluri de mari dimensiuni, pun/te <osili<ere, turb"rii, p"duri :i arbori se/ulari, i6bu/uri, sorburi et/ , ma0oritatea <iind de0a de/larate monumente ale naturii sau re6er7aii naturale de di<erite tipuri ?geologi/e, paleontologi/e, botani/e :i hidrologi/e@ Pe o supra<a" relati7 restrns" se g"ses/ 7$ de ast<el de monumente ale naturii :i re6er7aii naturale, <apt /e impune reunirea lor Cntr.un singur areal, Cn 7ederea o/rotirii lor mai e<i/iente :i al administr"rii lor mai ade/7ate ?<ig 2@ -,istena a numeroase a:e6"ri permanente /u /ara/ter aparte ?/rnguri, sate risipite@, a /"ror lo/uitori pra/ti/" me:te:uguri tradiionale ?/re:terea animalelor, e,ploat"ri <orestiere :i prelu/rarea arti6anal" a lemnului@, 0usti<i/" p"strarea a/estei regiuni Cntr.o <orm" /t mai original" prin in/luderea ei Cn /adrul unei re6er7aii a bios<erei a /"rui statut in/lude att prote/ia naturii, /t :i a a/ti7it"ilor umane spe/i<i/e =istele /u re6er7aiile naturale :i /u monumentele naturii /e <a/ parte din Re6er7aia !ios<erei D;unii ApuseniD sunt reprodu/e mai 0os'

Au mai <ost identi<i/ate :i propuse Cn/" 9 re6er7aii naturale de importan" regional" :i o re6er7aie a bios<erei, ast<el /" a/tualmente se poate 7orbi de e,istena a A) de arii naturale prote0ate A/est num"r re<le/t" potenialul natural ridi/at al 0udeului Alba,

P!OBLEME IDEN+I=ICA+E. !iodi7ersitatea este ameninat" de a/ti7it"ile umane, /lasi<i/abile Cn' ameninri directe: pierderi sau distrugeri de habitate, /a urmare a unor a/ti7it"i umane H e,ploat"ri <orestiere, a/ti7it"i e/onomi/e ?e,ploat"ri miniere. /ariere@P suprap":unatul Cn 6onele montaneP /onstru/ii ilegale Cn 6one prote0ateP bra/ona0 ameninri indirecte: turismul ne/ontrolat /e are /a e<e/t pre6ena de:eurilor de toate tipurile Cn 6onele naturale, pe /ursuri de ruri :i la/uriP /amparea *%&% P5)urile St re P5)urilor

de6organi6at"P arderea miri:tilorP /omerul ilegal /u spe/ii rare :i ameninate de plante ?nar/ise H pro7enite din Poiana 4ar/iselor de la 4egrileasa@ Ariile 9rote> te 2unt "enin8 te )e. administrarea ne/orespun6"toare a resurselor naturaleP lipsa unui management /orespun6"tor al ariilor prote0ate /u impa/t antropi/ deosebitP /on<li/te /u proprietari de terenuri :i supra<ee <orestiere ?persoane <i6i/e, prim"rii, /omposesorate et/@ a<late Cn interiorul ariilor prote0ate, mai ales Cn /ele /u supra<ee mari H Par/ul 4aional ApuseniP lipsa unui sistem /oerent :i unitar ?Cn /on<ormitate /u legislaia Cn 7igoare@ pri7ind semnali6area, amena0area :i promo7area 6onelor prote0ate, naturale :i /onstruite, Cn 0udeul Alba

St re )e 25n5t te =on)ul fore2tier +ondul <orestier are o supra<a" de 20* A$# ha 5in a/east" supra<a", R 4 P Romsil7a administrea6" #$* 2#* ha P":unile Cmp"durite o/up" o supra<a" de $ 7*2 ha, ma0oritatea a/estora <iind administrate de /onsiliile lo/ale Cea mai mare parte a <ondului <orestier este repre6entat" de p"durile de <oioase P"durile din 0udeul Alba sunt reparti6ate pe /ele trei <orme de relie<, ast<el' . /mpie H #2 O . deal H $9 O . munte H *2 O U%P% III &"ui II Ialea ;i/" I Alba Iulia &otal > 8 Sl 65 # )0$,7 # 22$,* 2 *7A,% $ 0#0,%

95)urilor

Ln anul 200$, starea de s"n"tate a p"durilor din 0udeul Alba a <ost Cn general bun" Pentru inerea sub /ontrol a situaiei s.au luat m"suri de e7a/uare a materialului lemnos in<estat din p"duri :i s.au ampli<i/at m"surile de /ombatere a d"un"torilor Pentru diminuarea populaiilor de inse/te d"un"toare s.au luat m"suri suplimentare de amplasare Cn teren de /urse /u nade <eromonale atra/tante, a /"ror e<i/ien" a <ost e7ident" 8upra<aa de p"dure de pe ra6a > 8 Ialea Ampoiului a<e/tat" de emisiile <ostei 8 C Ampelum Klatna 8 A este de 9 A*),A ha, <iind lo/ali6at" dup" /um urmea6"'

Su9r f 8 fect t5 C ?r )e )e 9olu re Me)ie Puternic5 #$0,* # 77*,% #$0,*

F@ F

M 2 le"no 25 9u25 En circuitul econo"ic Ln <un/ie de modul de 7alori<i/are, /ota de mas" lemnoas" reparti6at" 5 8 Alba, se Cmparte Cn ) /ategorii'

+ot l # $$% 2 AAA,# 2 *7A,% # 77*,% 9 A*),A mas" lemnoas" destinat" agenilor e/onomi/i de pro<ilP mas" lemnoas" destinat" apro7i6ion"rii populaieiP mas" lemnoas" destinat" ne7oilor proprii ale R4PP

mas" lemnoas" Cn /ontrapartid" Cn /onstruirea de drumuri <orestiere din ba6inete ina//esibile

;asa lemnoas" total" pus" Cn /ir/uitul e/onomi/ a <ost de 70 %0* tone Pe supra<aa administrat" de 5 8 Alba, s.au e<e/tuat t"ieri pe o supra<a" total" de #% %)* ha, t"ieri /are promo7ea6" regenerarea natural" :i igieni6area p"durilor Ln anul 200$, 5 8 Alba a identi<i/at o supra<a" de A,)% ha teren agri/ol pentru /are s.au <a/ut demersurile ne/esare pentru transmiterea prin Eot"rCre de Fu7ern la R 4 P H R>;8I=IA Cn 7ederea Cmp"duririi Ln anul 200$ au <ost regenerate )27 ha din /are' #A$ ha prin Cmp"duriri :i 2*2 ha prin regener"ri naturale Cn

supra<eele administrate de Regia 4aional" a P"durilor Ln terenuri din a<ara <ondului <orestier au <ost e,e/utate Cmp"duriri pe o supra<a" de ##* ha, o mare parte din a/estea /u puiei o<erii sub <orm" de sponsori6are de /"tre 5ire/ia 8il7i/" Alba Iulia, prin o/oalele sil7i/e din stru/tur" Pro6le"e i)entific te =egea propriet"ii, prin /are s.au retro/edat supra<ee mari de p"duriP &"ierile abu6i7e ale p"durilor de /"tre proprietariP =ipsa amena0amentelor sil7i/e pentru supra<eele retro/edate, mai ales pentru supra<eele mai reduse

*%2% S+!UC+U!A SIS+EMULUI ECONOMIC *%2%* De2criere Ii6iunea de de67oltare durabil" a 0udeului Alba trebuie s" Cnglobe6e materiali6area Cn timp a unor politi/i bene<i/e /omunit"ilor lo/ale /omponente :i /et"enilor 0udeului, /a 7iitori /et"eni europeni Judeul Alba trebuie s" se de67olte /a un 0ude european, /u standarde de /alitate a<erente <ie/"rui domeniu /heie H in<rastru/tur", industrie, agri/ultur", ser7i/ii, resurse umane, asisten" so/ial" et/ dar :i s" se integre6e :i s" mobili6e6e a/ti7 la ni7el regional potenialul natural, antropi/ :i uman e,istent Judeul Alba trebuie s" atrag" surse publi/e :i pri7ate Cn de67oltarea sa 8trategia =o/al" de 5e67oltare 5urabil" 7a 7eni Cn spri0inul managementului autorit"ilor lo/ale :i 7a /reea /adrul <a7orabil atragerii unor surse in7estiionale publi/e :i pri7ate /are s" pun" Cn 7aloare Cn 7iitorul /onte,t european, resursele naturale, antropi/e :i umane a<erente a/estei entit"i administrati7.teritoriale Ln e/onomia 0udeului Alba, la s<r:itul anului 2009 e,ista un num"r de #% 97) operatori e/onomi/i, din /are' *A9 so/iet"i pe a/iuni #0 A)* so/iet"i /u r"spundere limitat" *#% so/iet"i Cn nume /ole/ti7 9A)2 persoane <i6i/e :i aso/iaii <amiliale 9) organi6aii /ooperatiste

*%2%2 In)u2tri Anali6a industriei 0udeului Alba din perspe/ti7a stru/turii produ/iei industriale, a prin/ipalelor ramuri industriale, pre/um :i a prin/ipalelor produse industriale reali6ate, permite Cn pre6ent#, e7idenierea urm"toarelor realit"i' industria prelucr(toare deine A2,% O din stru/tura produ/iei industriale a 0udeului Alba, mai puin /u 0,9 O <a" de 200$P energia electric(' termic(' gazele !i apa, dein $,A O din stru/tura produ/iei industriale a 0udeului Alba, /u 0,A O mai mult de/t Cn 200$P industria e4tractiv( deine #,* O din stru/tura industriei lo/ale, /u 0,# O mai puin de/t Cn 200$

In)icii 9ro)uc8iei in)u2tri le En >u)e8ul Al6 O

lun core29un3 to re )in nul 9rece)ent N *00

*%IF 30%I1%200& f 85 )e *%IF 30%I1%200'*;

200' 9r% +ot l >u)e8 Industrie e,tra/ti7" Industrie prelu/r"toare " i iun% iul%

200& u?% 2e9% oct% no4% )ec% i n% fe6% " r% 9r3% *2$%2 A*,* #22,9 #0*,2

*27$8 *23$8*2<$7*02$8**7$7*0<$2**<$2**0$' (&$0 *0<$7**0$'*3'$3*3&$2 A7,7 A),0 A),% A%,) A7,% ##0,2 A9,) A9,$ A9,2 %),% %),% #00,)#02,2 #2%,A #2$,##29,*#0*,###A,)#0),$##$,2###,) A9,2 #0),%##0,A#*9,##*9,7

-nergie ele/tri/" :i #09,* A2,9 77,* A2,* 92,0 %2,# %2,9 %2,2 %A,% ##2,2 A7,% A),# ##0,7 termi/", ga6e :i ap" 8ursa' 5ire/ia Regional" de 8tatisti/" Alba Anali6a industriei prelu/r"toare, pe prin/ipalele ramuri de a/ti7itate e7idenia6" o stru/tur" /7asima0oritar" a industriei de prelu/rare a lemnului ?)2,* O@, urmat" de industria alimentar" :i a b"uturilor ?#9,% O@, industria /himi/" ?%,A O@ :i industria piel"riei :i a Cn/"l"mintei .O . Princi9 lele r "uri )e cti4it te In)u2tri 9relucr5to re industria de prelu/rare a lemnului industria alimentar" :i a b"uturilor industria /himi/" industria piel"riei :i Cn/"l"mintei industria /on<e/iilor te,tile, de bl"nuri :i piele produ/ia de mobilier :i alte a/ti7it"i ne/lasi<i/ate industria altor produse din minerale nemetali<ere industria metalurgi/" industria de ma:ini :i e/hipamente industria te,til" :i a produselor te,tile /elelalte ramuri 8ursa' 5ire/ia Regional" de 8tatisti/" Alba

?7,* O@ A/este date sublinia6" /ara/terul dependent de e,ploatarea :i 7alori<i/area resurselor naturale a<erente industriei 0udeului Alba, pre/um :i ponderea mare a a/ti7it"ilor :i produselor spe/i<i/e industriei u:oare 200& *00%0 )2,* #9,% %,A 7,* $,A ),2 *,* *,0 2,% #,$ ),0 200' *00%0 *#,* #%,# #2,0 #0,$ %,0 *,7 $,0 2,) *,# 2,9 *,*

2 Serie brut. Indicii produciei industriale (IPI) caracterizeaz evoluia produciei industriale totale la nivel de jude, n timp ce IPI calculat la nivel naional caracterizeaz evoluia valorii adugate brute la costul factorilor, realizat n activitatea industrial. ce!tia au fost calculai la nivelul fiecrui jude pe baza datelor din cercetarea Statistic "Indicatori pe termen scurt n industrie" (I#$%S).

3 $ate provizorii.

5intre prin/ipalele ramuri ale industriei prelu/r"toare cre7teri Cnsemnate ale produ/iei au Cnregistrat' industria de prelu/rare a lemnului ?(*$,%O H unit"ile din a/east" ramur" au reali6at peste )2O din produ/ia industrial" prelu/r"toare@, industria alimentar" :i a b"uturilor ?(2A,7O@, produ/ia de mobilier :i alte a/ti7it"i ne/lasi<i/ate ?(2%,* O@, :i industria metalurgi/" ?(22,#O@, iar re)uceri semni<i/ati7e' industria altor produse din minerale nemetali<ere ?. #A,$O@, industria te,til" :i a produselor te,tile ?.#7,0 O@, industria /on<e/iilor te,tile, de bl"nuri :i piele ?. #),7 O@ H Cn a/este ramuri produ/ia a s/"6ut :i Cn luna aprilie 200$ <a" de luna aprilie 200) Restru/turarea masi7" a industriei mineritului la ni7el naional a

generat /onse/ine Cn pri7ina produ/iei de minerale nemetali<ere la ni7elul 0udeului Alba Pra/ti/, Cntr.un an, produ/ia a<erent" a/estei subramuri industriale s.a diminuat semni<i/ati7 ?apro,imati7 20 O@ Con<orm datelor 5ire/iei Regionale de 8tatisti/" Alba, produ/ia prin/ipalelor produse industriale pe ) luni din 2009 <a" de 200$ a Cnregistrat cre7teri Cnsemnate la' hrtie ?(#92,2 O@, unt ?(9A,* O@, /arne ?(*7,$ O@, /herestea ?(29,7 O@ :i pre<abri/ate din beton armat ?(#),# O@, iar redu/eri mari la' brn6eturi ?.)%,* O@, porelan mena0 ?.29 O@, /iorapi :i /iorapi pantalon ?. 2#,7 O@ :i pine ?.20,* O@

Pro)uc8i in)u2tri l5 re li3 t5 9e 2ec8iuni 7i r "uri le in)u2triei 2e 9re3int5 2tfel. Cu"ul t 0*%0*F 30%0<%200& F "ii% lei F :!ON; Lun 9rilie 200& F "ii% lei F :!ON; Cu"ul t 0*%0*F30%0< 200& f 85 )e 0*%0*F30%0< 200' I 9rilie " rtie 200' 200& I I 33*%*<' *22$2 ) %%* A*,* * 7#) #0),) # #9A 7A,% *0A $A* #22,9 $% *)% #2A,7 * #A$ %*,0 #* *$$ %$,* #7 20* A#,% #)0 *0* #*$,% 2 #*) 272 29 )72 970 A A)% A 2*$ * *0# 7 #*7 # 007 7 %$,# A*,9 A),* )*,$ %0,$ #22,# 7*,A AA,9 7#,# A0,)

Lun 9rilie 200& f 85 )e lun .

+O+AL JUDE$ )in c re. INDUS+!IA EO+!AC+I1-,tr :i prepararea min metali<ere Alte a/ti7it"i e,tra/ti7e INDUS+!IA P!ELUC!-+OA!E Industria alimentar" :i a b"uturilor Industria te,til" :i a prod te,tile Industria /on< te,tile, de bl"nuri :i piele Industria piel"riei :i Cn/"l"mintei Industria de prelu/rare a lemnului Industria /elulo6ei, hrtiei :i /artonului -dituri, poligra<ie Industria /himi/" Industria de prelu/rare a maselor plasti/e Industria altor prod din minerale nemetali<ere Industria metalurgi/" Constru/ii metali/e :i prod din metal Industria de ma:ini :i e/hipamente Industria de ma:ini :i aparate ele/tri/e Aparatur" :i instr medi/ale, de pre/i6ie, opti/e

*%220%*'0 #9 $7A #2 97A * A00 # #*# %*0 #A0 )9$ #9 %A9 99 $)$ %2 779 )7% 2#2 % *#A A9% #00 A9) # 7%9 *7 902 ** $%* #2 #)0 *# %)# * 27$ 2)

*3&$2 #02,2 #07,9 A$,9 #*9,7 #29,0 90,A 99,7 %%,* #92,0 #),7) ori ##%,% A9,% $9,9 7$,* ##2,9 97,) %9,9 %7,7 #0*,#

(($< #0*,) #0),* #02,2 AA,$ #0$,% 9*,2 7A,% %0,% #0*,7 #0$,2 ##2,# A$,A #$9,2 %2,$ A9,% 70,* 7*,0 A#,A %#,7

Cu"ul t 0*%0*F 30%0<%200& F "ii% lei F :!ON;

Lun 9rilie 200& F "ii% lei F :!ON;

Cu"ul t 0*%0*F30%0< 200& f 85 )e 0*%0*F30%0< 200' I 9rilie " rtie 200' 200& I I

Lun 9rilie 200& f 85 )e lun .

:i <otogra<i/e, /easorni/"rie

Industria mi0loa/elor de transport rutier Produ/ia de mobilier :i alte a/ti7it"i ne/lasi<i/ate Re/uperarea de:eurilor ENE!,IE ELEC+!IC-$ +E!MIC-$ ,A0E AI APProd , transp :i distrib energiei ele/tri/e :i termi/e, ga6e :i ap" /ald" Captarea, tratarea :i distrib apei 8ursa' 5ire/ia Regional" de 8tatisti/" Alba

#2 %#A )7 #A% 9 )#7 7# 7)# 9$ A2* $ %#%

) #A$ #0 A2$ # %%9 #9 99A #$ 20* # )99

#29,2 #2%,* #02,% #0*,2 #0*,* #02,$

#$%,# #*),7 A$,9 ##0,7 ##2,2 A),7

##9,* %$,% %%,* A#,) A#,2 A),7

Pro)uc8i 9rinci9 lelor 9ro)u2e in)u2tri leCDe2f57ur re lun r5 9entru 2ur9rin)ere )e tren)% Comparaie /u produ/ia medie anual" a anilor 2002 :i 200* pe prin/ipalele unit"i de produs Princi9 lele 9ro)u2e in)u2tri le le >u)e8ului Al6 Cu9ru En concentr te C rne Pre9 r te )in c rne Cior 9i 7i cior 9i 9 nt lon Inc5l85"inte C@ere2te Pref 6ric te )in 6eton r" t B#rtie So)5 c lcin t5 Por8el n "en > U%M% 9r% " i iun% iul% 200' 200& 9r%#@

u?% 2e9% oct% no4% )ec% i n% fe6% " r%

&one )#0 )70 $00 $00 $00 $2$ )$0 )#$ )#$ *%$ *%$ )2* ))# &one # 0$$ # *)) # 202 # 2%# # $07 # 92) # $7A # 97% # $2A # )9* # 2A* # $7) # $*2 &one # )9# # 902 # 7*# # 9A2 # 722 # A7# 2 #00 2 007 # )7% # ##) # 2*# # 2%% # **$ ;ii per # $#2 # $#2 # 0#A A$0 # #%9 # 09A # 2A) # **0 # 0)9 A9A # 0%% # *AA %%) ;ii per 222 #%* 2#) 2*9 #)# 2#* #%% #)% ##9 ##$ #%$ 2)# #$) )A *2 $2 *2 9) 9$ 77 )) %7 %# %A %$ %$ 0A %2 70 90 AA 92 A) )) 99 9$ %A 9% 2* ;/ A 0 # 0 A 7 % * * A % ) 2 ;/ &one 2 2*0 2 )$2 2 *%7 2 2$$ 2 )%* 2 )#2 2 29* 2 *$9 2 020 # )#0 # A$A 2 )7# 2 #*2

2 . . . . ) #$ * . $%# 9A$ $A) 97# #7 9) #% 0# #9 7A #9 79 #) $2 ## 0* #9 $A #A #7 #* 9A #% %7 #% %$ &one A 2*2 % 7)9 A ) A 0 A $ ) 2 ) 9 9 ;ii lei 9 $2$ 9 $*0 $ %$* $ )A% $ 9A* $ 7A# $ *#7 $ A)A ) %2% ) 9%# 9 29% 9 )70 ) 92* ?R>4@

8ursa' 5ire/ia Regional" de 8tatisti/" Alba Pro)uc8i fi3ic5 l 9rinci9 lele 9ro)u2e in)u2tri le En 2003 7i 200< P!ODUSUL Fa6 metan e,tras ;inereuri /omple,e e,trase ;inereuri /upri<ere e,trase Carne ?in/lusi7 organe @ total UM mii m/ tone tone tone 2003 20$ 9%A #% 0## # AA$ 720 7 A*% 200< 209 #A2 *20 )00 2#0 2A0 #* AA*

P!ODUSUL Preparate din /arne =apte de /onsum Bnt !rn6eturi !ere +ire din ln" :i tip ln" Ciorapi In/"l"minte total Cherestea Pla/a0 din lemn Ertie 8od" /al/inat" ?#00 O 4A2C>*@ 5etergeni ?#00 O subst a/ti7"@ Migl", /oame :i olane din argil" Iar Pre<abri/ate din beton armat >el brut

UM tone hl tone tone mii hl tone mii per mii per m/ tone tone tone tone mii bu/ tone m/ tone

2003 # 2*# #7 %%0 9)% $%) 9#% 9%% #% 200 # 9)$ 20 *77 #A$ %A* 7 *72 #%$ A%# 2% #2$ #%) $02 #$ 229 7 A22

200< #7 272 99 792 # 0%9 %$7 %%# )2$ #9 909 2 *20 )A% 090 9 %#7 ) A97 #7# #$0 % 20 #$* )0A 2) $*% 7 9$2

8ursa' 5ire/ia Regional" de 8tatisti/" Alba Anali6a de indi/atori ai produ/iei <i6i/e a<erente prin/ipalelor produse industriale ale 0udeului Alba ne permite s" obser7"m /" la ni7elul s<r:itului de an 200$, produ/ia medie de /arne a /res/ut /u 9 0$$ tone <a" de 200* ?7 A*% tone@, iar /ea a preparatelor din /arne /u #90)# tone ?<a" de #2*#@ A/est <apt se datorea6" e,pansiunii se/torului pri7at prelu/rati7 Cn domeniul produ/iei de /arne :i preparate din /arne, pre/um :i /re:terii num"rului de /apete de animale Cn 0ude ?a se 7edea se/iunea $gricultura din pre6entul /apitol@ Bn alt /apitol ma0or al produ/iei <i6i/e industriale Cn e,pansiune Cl /onstituie produ/ia de /herestea, /are a totali6at la <inele anului 200$, 9$0 2#0 m/ <a" de )A% 790 m/ Cn 200) sau 20 *77 Cn 200* Potenialul sil7i/ ma0or al 0udeului Alba, restituirea unei mari ma0orit"i a <ondului <orestier Cnspre proprietarii pri7ai, pre/um :i de67oltarea se/torului primar de e,ploatare :i prelu/rare a materialului lemnos a generat o in/iden" <oarte mare a produ/iei de /herestea Cn 0udeul Alba In7estiii pri7ate str"ine :i interne Cn <abri/i de prelu/rare a lemnului la 8ebe:, !la0, Cmpeni, Abrud et/ au /reat premisele a/estei e,pansiuni produ/ti7e 5in p"/ate, e,ploatarea masei lemnoase din <ondul <orestier publi/ :i pri7at al 0udeului Alba este e<e/tuat" ne/ontrolat :i de<i/itar, Cn unele /a6uri /hiar ilegal, <apt /u multiple /onse/ine negati7e asupra prin/ipalilor <a/tori de relie<, /lim" :i sol din 6onele Cn /are se e<e/tuea6" e,ploatarea Bn se/tor Cn de67oltare la ni7elul industriei 0udeului Alba Cl /onstituie produ/ia de pre<abri/ate din beton armat, produ/ie /are a a0uns la s<r:itul anului 200$ la 22,)A# m/, <a" de 2),$*% m/ Cn 200), /u 97#9 m/ mai mult Cre:terea produ/iei pre<abri/atelor din beton este o /onse/in" a in7estiiilor pri7ate str"ine ?Cn spe/ial /apital italian@ :i lo/ale Cn domeniu, pre/um :i /a urmare a e,pansiunii in7estiiilor /onstru/ti7e /i7ile :i industriale din mediul urban al 0udeului Alba, Cn spe/ial Cn muni/ipiile Alba Iulia, 8ebe:, !la0 :i Aiud > s/"dere Cnsemnat" a produ/iei industriale a 0udeului Alba, la ni7elul unui produs /e a deinut o pondere Cnsemnat" Cn totalul produ/iei <i6i/e lo/ale, este Cnregistrat" la soda /al/inat" unde Cn 200$, totalul produ/iei Cnregistra #2A,$*% tone, mai mi/" /u )#,9#2 tone <a" de 200) :i $9,))* tone <a" de anul 200*

8/"derea produ/iei de sod" /al/inat" se datorea6" unui /omple, de <a/tori interni :i e,terni ai produ/"torului prin/ipal din >/na ;ure:' /re:terea /onstant" a preului la materiile prime prin/ipale Cn produ/ia sodei /al/inate, ga6ul metan, piatra de /al/ar ,ru9uri econo"ice 2e"nific ti4e En >u)e8ul Al6 ,ru9ul Lrono29 n Bnul dintre liderii mondiali Cn produ/ia de pl"/i din lemn, a /ump"rat ?Cntr.o tran6a/ie de /ir/a 2$0 de milioane de euro@ dou" <abri/i /onstruite de /ompania italian" +ratti Cn 8ebe: Bna dintre a/estea <abri/a ;5+ ?<ibre de densitate medie@, iar /ea de.a doua <abri/" a/oper" /ir/a %0O din produ/ia autohton" de PA= H pl"/i din a:/hii de lemn H simplu ?brut@, <iind :i singura /apa/itate de produ/ie din Romnia de PA= melaminat ?Cnnobilat@ +irma produ/e pal melaminat Cntr.o 7arietate de /ir/a $0 /ulori ?pl"/i de ;5+, ;5+ melaminat, ;5+ l"/uit, ;5+ simplu@P PA= simplu -#P >8!P lambriuri pe suport de PA= sau ;5+P par/het laminat pentru tra<i/ normal sau intensP blaturi de lu/ruP post<orming Cntr.o 7arietate de #9 /uloriP gla<uri pentru <erestre Cntr.o 7arietate de #9 /uloriP <olie /ant /u ade6i7 :i <"r" ade6i7P u:i de interior :i to/uri de u:i Bol3in)u2trie Sc@Pei?@ofer Ln 200*, <irma austria/" a ales 8ebe:ul pentru /onstru/ia unei <abri/i de /herestea printr.o in7estiie green<ield de 70 de milioane de euro +irma produ/e /herestea din lemn destinat" /onstru/iilor :i pentru' prelu/rare ulterioar" Cn industrie ?mase plasti/e strati<i/ate, materiale pro<ilate, mobilier, panouri pentru <orme de beton@P /onstru/ie de /ase ?grin6i, brne, perei laterali, tablier de pod@P /ase pre<abri/ate ?/omponente pentru /ase pentru piaa 0apone6" :i lemn de /onstru/ie pentru piaa ameri/an"@P the 5o.It. Voursel< marNetP industria de /onstru/ii ?panouri pentru <orme de beton, s/nduri pentru s/hele, lemn de mn" subire@P industria de Cmpa/hetare

:i /o/sul, lipsa unui program de in7estiii Cn redu/erea /osturilor de produ/ie prin retehnologi6area u6inei produ/"toare, Cnt"rirea leului Cn raport /u euro :i dolarul :i a<e/tarea impli/it" a 7olumului de e,porturi reali6at de u6in" et/

Capa/itatea agentului e/onomi/)' o /apa/itate de intrare' %$0 000 m/ o /apa/itate de produ/ie' )$0 000 m/ o /apa/itate de us/are' *90 000 m/ o /apa/itate de rindeluit' *20 000 m/ +r n2 4i produ/"tor de /arne de pas"re ?preparate :i semipreparate@$ &ransa7ia, dispune de Cntregul lan de /re:tere, produ/ie :i distribuie, Cn /on<ormitate /u prin/ipiul de ba6" din Carta Alb" -uropean" pri7ind 8igurana Alimentar" :i din /ampaniile des<":urate la ni7el european de monitori6are alimentar" permanent" Ln pre6ent so/ietatea are o /apa/itate de /re:tere de # 700 000 pui pe serie Cn 9,$ serii pe an, ast<el reali6ndu.se anual apro,imati7 2$ 000 tone /arne 7iu Compania &ransa7ia reali6ea6" %0 tone de /arne de pui pe 6i, /apa/itatea total" de produ/ie a abatorului <iind de $0 000 tone pe an Al6 l ct H produse din lapte :i deri7ate, /u o /apa/itate de pro/esare de 70 000 litri de lapte26i :i peste 2$0 de anga0ai ?num"r Cn /re:tere@, a/reditat EACCP Ber?en6ier / Inte6reP Di2tilerie2, <abri/a de bere din !la0 este de #2 ani lo/ul de mun/" a peste #%0 de lo/uitori ai !la0ului, in7estiiile /ompaniei Cn <abri/a din !la0 ridi/ndu.se la 2# $ milioane -uro Cn perioada #AA).200$ SEQS / ! Al6 Iuli H in7estiie /u /apital 0apone6 dedi/at" produ/iei de /abluri ele/tri/e pentru ma:ini
4 Idem 5 Idem

A9ulu" 7i IPEC Alba Iulia H produ/ie de porelan Ci tti Se6e7 H produ/ie mobilier pentru aparatur" ele/troni/" S 4ini Se6e7 H produ/ie de mobilier de baie Bo2c@ / Bl > H Cn derulare o in7estiie de tip green<ield /i<rat" la #0 mil euro pe o supra<a" de )0 000 mp, pentru produ/erea ghida0elor pro<ilate L ufl n) 7i Profi Al6 Iuli H /omple,e de ser7i/ii pentru deser7irea populaiei ?Cn spe/ial alimentaie :i bunuri de larg /onsum@ !ecor) Al6 Iuli $ Arie7ul Conf B i )e Arie7 7i = ir Pl R Al6 Iuli H produ/ie de Cn/"l"minte :i produse de Cmbr"/"minte ,BCL UPSOM SA Ocn Mure7 H produ/ie de produse /lorosodi/e' sod" /al/inat" u:oar" :i grea, sili/at de sodiu solid :i soluie, bi/arbonat de sodiu alimentar :i /lore, 5in anali6a indi/ilor produ/iei industriale 9 la ni7elul 0udeelor :i regiunilor, Cn anul 200$ <a" de anul 200), s.a /onstatat /", Cn Regiunea Centru, s.a reali6at /el mai mare ni7el Cn 0udeul Alba ?#),2 O@, iar /el mai s/"6ut Cn Co7asna ?.),% O@P Au <ost luate Cn anali6" urm"toarele repere' Industrie' industria de energie :i /ea de ap", industria mi0loa/elor de transport rutier, orientat" Cn

prin/ipal /"tre produ/ia de bunuri :i e/hipamente ?e,/lusi7 industria de automobile@, industrii orientate Cn prin/ipal /"tre produ/ia de bunuri de /onsum de lung" durat" ?e,/lusi7 produ/ia de automobile@, industrii agri/ole :i alimentare ?e,/lusi7 <abri/area produselor de mor"rit, <abri/area amidonului :i produselor din amidon, <abri/area produselor pentru animale@, industrii orientate Cn prin/ipal /"tre produ/ia de bunuri de /onsum de durat" limitat", altele de/t /ele agri/ole :i alimentare Constru/ii &ransporturi Po:ta :i tele/omuni/aii &ran6a/ii imobiliare In6are, Cntreinere :i reparaii auto7ehi/ule :i motoare Comer /u am"nuntul al /arburanilor Comer /u ridi/ata Comer /u am"nuntul 8er7i/ii de pia" prestate pentru populaie Ln/hirieri :i ser7i/ii <urni6ate Cn prin/ipal Cntreprinderilor, asanarea, salubri6area :i gestionarea de:eurilor Alte a/ti7it"i ?agri/ultur", sil7i/ultur", pis/i/ultur" et/ @

6 Indicii produciei industriale (IPI) caracterizeaz e!oluia produciei industriale totale la ni!el de jude" #n timp ce IPI calculat la ni!el naional caracterizeaz e!oluia !alorii ad u$ate %rute la costul factorilor" realizat #n acti!itatea industrial & 'ce(tia au fost calculai la ni!elul fiec rui jude pe %aza datelor din )Cercetarea statistic pri!ind producia fizic industrial * (I+D) #n anul 2,,4 (i din )Indicatorii pe termen scurt #n industrie* (I+D-.) #n anul 2,,5 / Pro$noza 0e$ional ela%orat de Comisia +aional de Pro$noz

Parcul %ndustrial Cu#ir a <ost /onstituit :i <un/ionea6" Cn ba6a >rdonanei Fu7ernului nr 9$2200# pri7ind /onstituirea :i <un/ionarea par/urilor industriale, aprobat" :i modi<i/at" prin =egea nr )A022002 :i prin =egea nr *#2#AA0 pri7ind so/iet"ile /omer/iale 8o/ietatea /omer/ial" s.a /onstituit sub autoritatea Consiliului Judeean Alba /a uni/ a/ionar, prin Eot"rrea nr #00 din *0 septembrie 2002 8upra<aa total" a Par/ului Industrial este de 9,20 ha din /are 2,)9 ha supra<a" /onstruit", restul supra<eei repre6entnd spaii 7er6i, alei, /"i de a//es, reele de utilit"i 5in /ei )# ageni e/onomi/i a/ti7i, ## a/ti7ea6" Cn domeniul /on<e/iilor :i prelu/r"rilor me/ani/e, 9 a/ti7ea6" Cn /on<e/ii :i prelu/rarea lemnului, 2 ageni e/onomi/i a/ti7ea6" Cn tele<onia mobil", 2 repre6int" :/oala de :o<eri :i sp"l"torie auto, 2 ageni e/onomi/i asigur" /onsultan" tehni/", ) e<e/tuea6" a/ti7it"i /omer/iale Cn domeniul materialelor <eroase :i ne<eroase, pre/um :i alte a/ti7it"i /um ar <i' tratamente termi/e, a/ti7it"i de /ur"enie, /ole/tare

de:euri, reali6"ri de instalaii ele/tri/e :i a/ti7it"i sporti7e, /u un numar total de *$0 anga0ai P rcul In)u2tri l Bl > a <ost /onstituit Cn ba6a >rdonanei Fu7ernului nr 9$2200# pri7ind /onstituirea :i <un/ionarea par/urilor industriale, aprobat" :i modi<i/at" prin =egea nr )A022002 :i prin =egea nr *#2#AA0 pri7ind so/iet"ile /omer/iale 8o/ietatea /omer/ial" are $ a/ionari <ondatori' Consiliul 0udeean Alba, Consiliul lo/al al muni/ipiului !la0, Consiliul lo/al al /omunei Cr"/iunelu de Jos, Consiliul lo/al al /omunei 8Cn/el :i Consiliul lo/al al /omunei Ialea =ung" 8upra<aa total" a Par/ului Industrial este de #2 ha Ln luna de/embrie 2009 a <ost reali6at P B K .ul :i tot Cn luna de/embrie s.a inut li/itaia pentru Cnto/mirea do/umentaiei :i etapi6area reali6"rii utilit"ilor a7nd Cn 7edere /" supra<aa destinat" so/iet"ii /omer/iale este green<ield /u posibilit"i de reali6are a in<rastru/turii Cn /ondiii relati7 rapide P rcul In)u2tri l AIUD se 7a /onstitui Cn ba6a >rdonanei Fu7ernului nr 9$2200# pri7ind /onstituirea

:i <un/ionarea par/urilor industriale, aprobat" :i modi<i/at" prin =egea nr )A022002 :i prin =egea nr *#2#AA0 pri7ind so/iet"ile /omer/iale Ia a7ea /in/i a/ionari <ondatori, /are, la a/east" dat", :i.au dat a/ordul de prin/ipiu de a parti/ipa la /onstituirea so/iet"ii /omer/iale *%2%3 A?ricultur Populaia din mediul rural repre6int" //a )2 O din totalul populaiei 0udeului Populaia Cn 7rst" de mun/" a 0udeului Alba a <ost Cn anul 200) de %$ %$7 persoane, repre6entnd $*,) O din totalul populaiei rurale Raportat la supra<aa agri/ol" a 0udeului, gradul de o/upare a populaiei este de //a 29 persoane la #00 ha 4um"rul salariailor din agri/ultur" :i sil7i/ultur" a <ost Cn anul 200* de $7 200 persoane, /eea /e repre6int" *$ O din totalul salariailor din mediul rural Ln /ele A2 A0A gospod"rii rurale din 0ude, <ora de mun/" este <ormat" Cn /ea mai mare parte din membrii <amiliilor "r"ne:ti, apelndu.se :i la <ora de mun/" din a<ara gospod"riei Cn perioada de re/oltare a produ/iei

+ondul <un/iar al 0udeului Alba, pe /ategorii de <olosin", se pre6int" ast<el' 4r /rt I # 2 2# 22 2* 2) 2$ 8P-CI+ICAMI8BPRA+AMA &>&A=W A JB5-MB=BI din /are' 8BPRA+AMA 4-AFRIC>=W 8BPRA+AMA AFRIC>=W din /are' P":uni +nee naturale =i7e6i(arbu:ti <ru/ti<eri Iii(hamei Arabil din /are supra<aa irigat"' 8BPRA+AMA .ha. 92) #$7 2A9 2** *27 A*) ##9 A2* 7* 7A9 # 2#$ * $02 #*2 )A% O #00 )7 $* #A #2 0,002 0,009 22

5in studiile reali6ate /u pri7ire la /lasele de bonitate, re6ult" urm"toarea situaie Cn 0udeul Alba' Categoria 8upra<aa Clasa de <ertilitate

de <olosin" Arabil P":uni +nee Iii(hamei =i7e6i &otal agri/ol

.ha. #*2 )A% ##9 A2* 7* 7A9 * $02 # 2#$ *27 A*)

I %99 )# *0 . . A*7

II #A #7% 2 A)0 # 7%* )0* #A7 2) $0#

III *9 %#0 #A *$% ## )A9 # 0#$ *%% 9A 097

II *) #A) *A $0# 27 $79 # 0#2 *7A #02 992

I )# )$0 $$ 0%* *2 A## # 072 2$# #*0 797

Re6ult" /" supra<eele agri/ole /u soluri <ertile ?/lasa I :i II@ au o pondere e,trem de mi/" Ct pri7e:te modul de e,ploatare a supra<eei agri/ole a 0udeului, /on<orm >BF nr #0%2200#, a/esta se pre6int" ast<el' &ipul de e,ploataie -,ploataii agri/ole /omer/iale -,ploataii agri/ole <amiliale +O+AL JUDE 4um"r $)* A2 *2* (2%8&& 8upra<aa gestionat" H ha H 2) 000 *0) 000 328%000 Ponderea din supra<aa agri/ol" total" H ha H 7O A* O *00 I

Ln perioada 200).2009, num"rul e,ploataiilor agri/ole a a7ut urm"toarea e7oluie' 8pe/i<i/are -,ploataii agri/ole /omer/iale -,ploataii agri/ole <amiliale +O+AL Anul 200) $#$ A2 *2* (2%838 Anul 200$ )%$ A2 *2* (2%808 Anul 2009 $)* A2 *2* (2%8&&

A/east" e7oluie s.a datorat spri0inului de /are au bene<i/iat din partea statului, dar :i ritmului susinut al de67olt"rii e/onomi/e 4um"rul e,ploataiilor agri/ole /omer/iale 7a <i Cn /re:tere, pre/um :i supra<eele gestionate de a/estea, Cn detrimentul e,ploataiilor agri/ole <amiliale mi/i

Pro)uc8i 4e?et l5

Constituie o /omponent" de ba6" a agri/ulturii 0udeului, <iind sursa produselor utili6ate Cn alimentaia uman", suport pentru produ/ia animalier", surs" de produse destinate e,portului, materie prim" pentru industria alimentar", /t :i un <a/tor /are /ontribuie la /rearea unui mediu ambient natural pl"/ut 8tru/tura sortimental" de /ulturi Cn anii 200).200$ a <ost urm"toarea' Nr% crt% # 2 * ) $ 9 7 % A S9ecific 8ie Fru ( 8e/ar" >r6 ( >r6oai/" de toamn" >r6oai/" de prim"7ar" >7"6 Porumb +loarea soarelui 8oia Rapia 8<e/la de 6ah"r Anul 200< 2) 9)0 * %7$ $ $*0 2 ))7 )) %A7 2 #%$ 9#9 ##* )7* Anul 200' 2% 0*0 * )22 $ 079 2 **9 *% )$0 2 ))) 9)# %0 7*9

C rtoful H supra<a", produ/ie, ne/esar Cn perioada 200).2009 S9ecific 8ie 8upra<aa ha Produ/ia medie Ng2ha Produ/ia total".t 4e/esar &otal Jude.t din /are' 4e/esar /onsum populaie.t 4e/esar s"mn".t &otal ne/esar.t 5e<i/it, -,/edent &otal.t 2003 % )9# #) $#0 #22 79A ##* *7) $0 000 *7 AA# 2$ *%* ##* *7) (A *A$ 200< % 07A #% $00 #)A )92 #09 %0) )) %*A *7 72% 2) 2*7 #09 %0) ()2 9$% 200' % #27 #) $00 ##7 %)2 A7 *9A *$ *$2 *7 9*9 2) *%# A7 *9A (20 )7* 200& 7 $$* #) $$$ #0A A*7 A* 2A9 *2 A%# *7 9$9 22 9$A A* 2A9 (#9 9)#

,r#ul se /ulti7" pe /ir/a 2$ #*2 ha din supra<aa arabil" a 0udeului, /onstituind Cmpreun" /u /elelalte /ulturi p"ioase bune premerg"toare pentru /ulturile de ba6" ale 0udeului 4u se asigur", Cns", ni/i m"/ar ne/esarul de gru pentru 0ude S9ecific 8ie 8upra<aa ha Produ/ia medie Ng2ha Produ/ia totala.t din /are' pani<i/abil.t 4e/esar /onsum populaie.t 4e/esar s"mn".t &otal ne/esar.t +ot l Deficit$ EDce)ent Ft Poru"6 S9ecific re 2003 200< 200' 200& 2003 22 7)0 2 *00 $# 9%# )# *)$ $9 2%* ) A)* 9# 229 F*(%88* 200< 2) 9)0 ) $00 ##0 %%0 %% 70) $$ %A* $ )2# 9# *#) G27%3(0 200' 2% 0*0 * #%2 %A #A# 7# *$* $$ 7$7 9 #97 9# A2) G(%<2( 200& 2$ #*2 2 900 9$ *)* $2 27) $$ 7%7 $ $2A 9# *#9 F(%0<2

8upra<aa ha Produ/ia medie Ng2ha Produ/ia totala.t 4e/esar &otal Jude.t din /are' 4e/esar /onsum populaie.t 4e/esar s"mn".t &otal ne/esar.t Deficit$ EDce)ent +ot lFt Sectorul 9o"icol

)# 7*7 * #00 #2A *%$ ##) A0) #00 000 #) 070 %*) ##) A0) G*<%<8*

)) %A7 $ $00 2)9 A*) #*% **% #2* )97 #* A7* %A% #*% **% G*08%'(&

*% )$0 ) 2*A #92 AA0 A9 20* %# )A$ #* A*A 79A A9 20* G&&%787

*$ 92A * %*9 #*9 97* %2 %)7 9% #%7 #* A)7 7#* %2 %)7 G'3%82&

Pomi/ultura la ni7elul 0udeului este repre6entat" la ni7elul gospod"riilor populaiei, dar :i Cn sistem de e,ploatare intensi7", supra<aa pomi/ol" a 0udeului <iind de 222 ha =i7e6ile de pomi <ru/ti<eri sunt des<":urate pe o supra<a" de 222 ha pe ra6a 0udeului 5atorit" in7estiiilor :i a/hi6iiilor reali6ate prin programul 8apard, pre/um :i a tehnologiei <olosite, se asigur" anual o produ/ie de #$.20 tone2an Cele mai mari supra<ee sunt pe terenurile lo/alit"ilor ;irasl"u, 8trem, FCrbo7a, Aiud, 5o:tat, 5aia Romn", Cri/"u, !eni/ Ln ;unii Apuseni, s.au obinut /te7a soiuri adaptate la altitudine, Cn spe/ial de m"r ?Iidreni, Ro:ii de Alba/, ;untoase de Alba/@ Ponderi mari apar la Abrud, Ro:ia ;ontan", 8"l/iua, Alma:u ;are :i Frda Dot re te@nic5 ?riculturii >u)e8ului

1iticultur are tradiie Cndelungat" Cn 0udeul Alba :i repre6int" un se/tor /u un potenial de mare importan" e/onomi/", de67oltat /a re6ultat al /ondiiilor naturale deosebit de <a7orabile, pe /are 7ia de 7ie le g"se:te mai ales Cn 6ona /olinar" din &ransil7ania 5einnd o supra<a" /e repre6int" //a #,$O din supra<aa agri/ol", e,ist" Cn 0ude patru podgorii ?Alba Iulia, Aiud, &rna7e, 8ebe:.Apold@ -le au /ondiii agropedo/limati/e distin/te :i produ/ 7inuri de /alitate superioar" :i /u denumire de origine /ontrolat", /are prin bu/het, e/hilibrarea Cn 6aharuri :i a/iditate au dus <aima unor soiuri pre/um +eteas/a alba, Pinot gris, ;us/at otonel, &raminer, 8au7ignon, +eteas/" regal"

5otarea /u ma:ini agri/ole a /unos/ut o /re:tere a//entuat" la ni7elul e,ploataiilor, <iind a/hi6iionate utila0e prin programele 8apard, +ida :i +ermierul S9ecific 8ie &ra/toare total 5in /are' .pn" la )$ CP . Cntre )9.9$ CP . peste 9$ CP Combine autopropulsante pentru /ereale Pluguri Frape /u dis/uri 2003 * )0) # 0)$ 2 #*) 22$ 9)# 2 AA* # #7A 200< * $%0 # #%$ 2 2)9 #)A 9#$ 2 %7$ # #%0 200' *,9%2 # 207 2 #7% 2A7 9#$ 2 AA7 # 20% 200& * 907 2 #$* # #70 2%) $%) 2 A90 # 22)

8em"n"tori pentru p"ioase 8em"n"tori pentru pr":itoare ;a:ini pentru plantat /arto<i ;a:ini pentru re/oltat /arto<i ;a:ini de erbi/idat 5epo6ite de produse 7egetale' Nr% crt% # 2 S9ecific 8ie Carto< Cereale

99$ 9$9 $9 )$ *A)

9%% 9$7 9% )A *%*

9A9 977 9A $* )07

722 9%9 7) $$ )#0

+ot l c 9 cit te )e )e9o3it re / tone / . #*9 $$0

O62% . )A O din /apa/itate sunt silo6uri

Sectorul 3oote@nic este bine repre6entat la ni7elul 0udeului, datorit" e,istenei de supra<ee Cntinse de p":uni :i <nee in 6ona montan" -<e/ti7ele e,istente sunt peste %* 000 de /apete de bo7ine Cntr.un num"r de 2# 000 de e,ploataii, /u o produ/ie total" de //a # 200 000 hl de lapte S9ecific re !o7ine >7ine Por/ine P"s"ri 2000 77 )*0 2*% #)% A7 99* 2 0A9 2*2 2003 79 *%2 222 #*$ #00 7)A 2 *07 A** 200< 79 %0* 22$ )*) #02 ))2 2 $29 ##) 200' 77 *$9 2*# *$9 A% *A2 2 %*7 0*2 200& 79 0)9 2$# 2A# A$ 9$% 2 7)# 7)%

8tarea 6ootehniei este determinat" :i de noile /ondiii de produ/ie, datorate s/himb"rilor, Cn prin/ipal Cn /eea /e pri7e:te stru/tura :i m"rimea propriet"ilor, prelu/rarea :i /omer/iali6area produ/iei agri/ole Structur efecti4elor 9e for"e )e 9ro9riet te :l 3*%*2%200&;. 5in /are' 8pe/i<i/are !o7ine >7ine Por/ine P"s"ri &otal 0ude 79 0)9 2$# 2A# A$ 9$% 2 7)# 7)% 8e/tor stat #29 9$ 2%) 2A0 8e/tor pri7at 7$ A20 2$# 229 A$ *7) 2 7)# )$% 5in /are' 8o/iet"i Frupuri de /omer/iale proprietari $ #92 70 7$% 2 %0) 2)% )22 A%) A) *A0 # #7) 0*2 # $97 )29

>portunit"i de de67oltare rural" Piaa agri/ol" european" de des<a/ere Cre:terea /apa/it"ii operaionale a instituiilor lo/ale :i a /elor de/on/entrate la ni7el lo/al de a preg"ti <ermierii Cn a//esarea de <onduri stru/turale

I%2%< Co"er8

Co"er8ul eDterior Cre:terea e/onomi/" a 0udeului a <ost puterni/ susinut" de relansarea e,porturilor, /a urmare a in7estiiilor str"ine Cn industrie, Cn spe/ial Cn industria de prelu/rare a lemnului Ln perioada de re<erin" menionat", e,porturile 0udeului au dep":it importurile /u $9 %AA mii euro ?9A,% O@ Ponderea e,porturilor Cn total ar" a <ost de O +O+AL JUDE In)u2tri 9relucr5to re industria piel"riei :i Cn/"l"mintei industria /on<e/iilor te,tile, de bl"nuri :i piele produ/ia de mobilier :i alte a/ti7it"i ne/lasi<i/ate industria metalurgi/" industria de prelu/rare a lemnului industria de ma:ini :i e/hipamente industria altor produse din minerale nemetali<ere industria /himi/" 8ursa datelor' 5ire/ia Regional" de 8tatisti/" Alba

#,7 O iar a importurilor de 0,% O +a" de perioada /orespun6"toare din anul 200$, e,porturile au /res/ut /u #$,* O ?#% *)) mii euro@, iar importurile au s/"6ut /u $,7 O ?. ) %A# mii euro@ Pon)ere eD9orturilor Cn total li7r"ri pe ) luni din 2009 si 200$ pe 0ude :i prin/ipalele ramuri ale industriei prelu/r"toare'

200& '3$< '&$7 A9,$ A*,% A#,) %2,0 99,* 9$,0 $$,* $*,A

200' '($* &2$0 A7,$ A*,# A7,2 %2,$ %9,9 9#,0 $*,) $9,%

ED9orturi :=OB; )e "5rfuri 9e 2ec8iuni )in No"encl torul Co"6in t :NC; .mii euro. COD NC

*%0*%F30%0<% 200& ED9ort =OB Mii euro +ot l >u)e8$ din /are' *38%37' %)A *# # #2A . 9 09# 2 #A% ) #)% Jn I f 8 )e *%0*%F30%0<% 200' **'%3 AA,% #$,$ ori 907,0 . 2#2,0 #)7,# ##0,2

Structur eD9ortului I *%0*%F30%0<% 200& *00%0 0,9 X 0,% . ),) #,9 *,0 *%0*%F30%0<% 200' *00%0 0,7 X 0,2 . 2,) #,2 *,#

I II II I II III IIII

Animale 7ii, prod de origine animal" Prod de origine 7egetal" Prod alimentare, b"uturi, tutun Produse minerale Prod ale industriei /himi/e ;ateriale plasti/e, arti/ole din materiale plasti/e :i /au/iu/ Piei /rude, t"b"/ite :i prod din piele

COD NC IG G

*%0*%F30%0<% 200& =emn :i arti/ole din lemn Past" din lemn )A *#% *A2 #29,* ##,A ori

Structur eD9ortului I *$,9 0,* *2,9 X

&e,tile :i arti/ole din te,tile In/"l"minte, p"l"rii,umbrele Art din piatr", ipsos, /iment, /erami/" GI ;etale /omune, arti/ole din metal GII ;a:ini, aparate :i e/hipamente ele/tri/e GIII ;i0loa/e de transport GIIII Instrumente :i aparate opti/e, <otogra<i/e GG ;"r<uri :i prod di7erse ?in/lusi7 mobilier@ X . sub 0,# O

GI GII GIII

#% 9%2 #9 $$* $ )7% * A2A #7 7%# ##2 9)2 ## 072

%#,7 #0),7 %7,A #*A,A #2),# A),# #0$,A #22,A

#*,$ #2,0 *,A 2,% #2,A 0,# 0,$ %,0

#A,# #*,2 $,2 2,* ##,A 0,# 0,$ 7,$

4ot"' 5i<erenele dintre datele pe total 0ude :i /ele obinute din Cnsumarea se/iunilor sunt datorate rotun0irii 7alorilor din euro in mii euro I"9orturile )e M5rfuri :CI=; 9e 2ec8iuni )in No"encl torul Co"6in t :NC; .mii euro. COD NC

*%0*%F30%0<% 200& I"9ort CI= Mii euro +ot l >u)e8 din /are' Animale 7ii, prod de origine animal" Produse de origine 7egetal" Fr"simi :i uleiuri animale :i 7egetale Produse alimentare, b"uturi, tutun Produse minerale Produse ale industriei /himi/e ;ateriale plasti/e, arti/ole din materiale plasti/e :i /au/iu/ Piei /rude, t"b"/ite :i produse din piele =emn :i arti/ole din lemn Past" din lemn &e,tile :i arti/ole din te,tile In/"l"minte, p"l"rii, umbrele Arti/ole din piatr", ipsos, /iment, /erami/", sti/l" ;etale /omune, arti/ole din metal ;a:ini, aparate :i e/hipamente ele/tri/e 8*%<7& A $7$ 9#0 *) ))# # 2#) ) #%# 2 992 ) %92 9 $A# ) 200 #$ *2$ ) 0$) # 7)A 9 **9 #* *7# Jn I f 85 )e *%0*%F 30%0<% 200' (<$3 #27,9 2#A,) )7,A #A0,A #*0,) #$0,0 A$,9 ##$,) #7%,) 2)#,7 A9,0 ##7,# ##0,0 $$,7 $%,$

Structur i"9ortului I *%0*%F 30%0<% 200& *00$0 ##,7 0,7 X 0,$ #,$ $,# *,* 9,0 %,# $,2 #%,% $,0 2,2 7,% #9,) *%0*%F 30%0<% 200' *00$0 %,7 0,* 0,# 0,* #,# *,2 *,2 ),A ),* 2,0 #%,$ ),0 #,% #*,2 29,$

I II III II I II III IIII IG G GI GII GIII GI GII

COD NC GIII GIIII GG GGII


X

*%0*%F30%0<% 200& ;i0loa/e de transport Instrumente :i aparate opti/e <otogra<i/e /easorni/"rie ;"r<uri :i produse di7erse ?in/lusi7 mobilier@ Alte produse nenominali6ate Cn alt" parte ) *0# 2A9 # 9)% 2$ A2,A 77,A %A,* *#2,$

Structur i"9ortului I $,* 0,) 2,0 X $,) 0,) 2,# X

. sub 0,#O

8ursa datelor' 5ire/ia Regional" de 8tatisti/" Alba . 4ota' 5i<erenele dintre datele pe total 0ude :i /ele obinute din Cnsumarea se/iunilor sunt datorate rotun0irii 7alorilor din euro Cn mii euro I%2%' +r n29orturi Redu/erea /onstant" a in7estiiilor lo/ale Cn /onstruirea, moderni6area :i Cntreinerea drumurilor publi/e dup" #A%A, /orelat" /u /re:terea e,plo6i7" a tra<i/ului Cn unele se/toare de drum a /ondus la o /ontinu" :i progresi7" depre/iere a drumurilor publi/e din 0ude &ransportul 0udeean de persoane prin ser7i/ii regulate se e<e/tuea6" de /"tre operatori de transport spe/iali6ai Cn ba6a Programului Judeean de &ransport Persoane prin 8er7i/ii Regulate, /are a <ost a7i6at de *((0 99 #7 A)% *((' #09 #$ # )9 2000 A$ 20 02 0 Consiliul Judeean Prin programul stabilit pe ba6a soli/it"rilor primite de la Consiliile =o/ale sunt stabilite ##0 trasee, /are, Cn urma :edinelor de atribuire, /on<er" un grad de a/operire de //a %$ O a ne/esit"ilor de transport persoane din 0ude =egea A222007 pri7ind 8er7i/iile de &ransport Publi/ =o/al adu/e modi<i/"ri Cn a/ti7itate, /on/reti6ate Cn sporirea prerogati7elor autorit"ilor lo/ale Cn domeniul transportului de persoane Cn tra<i/ 0udeean, prin ni7el /res/ut de /oodonare :i /ontrol al a/ti7it"ii

4um"rul autobu6elor Cn in7entar C"l"tori transportai H mii /"l"tori

200* 2002 #*2 #$2 20 ) 2# % 07 97

2003 #9* *0 #A 9

200< %A 2A 0% %

8ursa datelor' 5ire/ia Regional" de 8tatisti/" Alba

I%2%& Infr 2tructur )e 6 35 Infr 2tructur )e cce2 :rutier5 7i fero4i r5;

Reeaua de drumuri publi/e este /ompus" din 2 $A% Nm, din /are drumuri moderni6ate H )02 Nm :i drumuri /u Cmbr"/"mini u:oare rutiere H $7) Nm 5in totalul drumurilor publi/e, )#A Nm sunt drumuri publi/e :i *9A Nm sunt drumuri moderni6ate, iar *7 Nm sunt amena0ate /u Cmbr"/"mini u:oare rutiere 5in totalul Lun?i"e )ru"urilor 9u6lice Lun?i"e Romnia Reg Centru Alba Den2it te )ru"urilor Nm2#00 Nmp 7A )$) #0 #2A 2 $A%

drumurilor publi/e, 2 #7A Nm sunt drumuri 0udeene :i /omunale, din /are ** Nm sunt moderni6ate :i $*7 Nm sunt amena0ate /u Cmbr"/"mini u:oare rutiere 5ensitatea medie a drumurilor din 0udeul Alba este de )#,9 Nm2#00 Nm2, situndu.se peste media pe ar" ?**,* Nm drumuri2#00 Nm2@

Romnia Reg Centru Alba

Den2it te )ru"urilor 9u6lice l *00 M"9 teritoriu **,* 2A,7 )#,9

8ursa' I48, =ungimea /"ilor de transport la s<ar:itul anului 200$ Judeul Alba este str"b"tut de drumurile europene' %#' 8atu ;are.Kal"u.Clu0 4apo/a.Alba Iulia.8ibiu. Rmni/u Il/ea.Pite:ti, - 9%' Arad.5e7a.Alba Iulia. 8ibiu.!ra:o7 Reeaua de /ale <erat" are o lungime de 2*7 Nm, densitatea la #000 NmY <iind de *% 0 Nm Prin !la0, &eiu:, Aiud tre/e linia prin/ipal" !u/ure:ti.>radea, prin 8ebe: :i Iinu de Jos tre/e linia <erat" !u/ure:ti.Arad A/este dou" magistrale sunt legate Cntre ele prin linia <erat" &eiu:.Alba Iulia.Iinu de Jos 5in nodul de /ale <erat" R"6boieni se <a/e leg"tura <ero7iar" /u 0udeul ;ure:

Den2it te liniilor )e c le fer t5 din 0udeul Alba se situea6" sub media naional"

Nm 2 #000 Nmp Romnia Reg Centru Alba Den2it te liniilor )9,) )),$ *%,0 Den2it te liniilor in *((0 )7,% $#,7 $0,9 In)ice f 85 )e *((0 I A7,07 %7,07 7$,#

8ursa' I48, =ungimea /"ilor de transport la s<ar:itul anului 200$ Judeul Alba nu are pe teritoriul s"u un aeroport, <iind deser7it din a/est pun/t de 7edere de aeroporturi situate <a" de muni/ipiul re:edin" de 0ude Cn' 8ibiu ?$9 Nm@, Clu0 4apo/a ?#20 Nm@, &rgu ;ure: ?#9# Nm@ 5es/hiderea noului aerodrom de la Jibot ?20 Nm de Alba Iulia@, /are deine o pist" de %$0 m o<er" soluii pentru transportul /u a7ioane :i eli/optere de pn" la 9 lo/uri !e8e u 7i 4olu"ul 9ei 9ot 6ile )i2tri6uite 2000 =o/alit"i /u reea de distribuie a apei potabile =ungimea simpl" a reelei de distribuie a apei potabile ?Nm@ Iolumul apei potabile distribuite ?mii m/@ din /are' pentru u6 /asni/ %7 79#,# )9 972 #9 #09 200* %7 797,$ )0 ))% #2 79# 2002 A2 7%0,2 *9 )2$ ## 0*A 2003 A2 7A0 ** #70 #0 209 200< A9 %00 **2 0%$ A 797

8ursa datelor' 5ire/ia Regional" de 8tatisti/" Alba !e8e u )e c n li3 re 2000 ## 2A2,9 200* #) 2A7,9 2002 #) *00,* 2003 #$ *#7 200< #% *2#

=o/alit"i /u /anali6are publi/" =ungimea simpl" a /ondu/telor de /anali6are?Nm@

8ursa datelor' 5ire/ia Regional" de 8tatisti/" Alba

EDtin)ere 7i "o)erni3 re re8elelor )e utilit58i 9u6lice Nm 200'

200&

Alimentare /u ap" Canali6are 8tr"6i or":ene:ti 5rumuri /omunale :i 0udeene -nergie termi/" Fa6e naturale

+ri"% I 0,* 0,#

+ri"% II ),$ 2,% 2,$

+ri"% III ),9 2,2 2,7 0,# 0,*

+ri"% I1 2#,$ $,) *,% *,2 2$,%

+ri"% I #,# 0,9 #,2

+ri"% II *,7 ),% 0,$

+ri"% III #),% 2,* $,% ),% 2,0

+ri"% I1

8ursa datelor' Consiliul Judeean Alba !e8e u 7i 4olu"ul ? 3elor n tur le )i2tri6uite 2000 =o/alit"i Cn /are se distribuie ga6e naturale =ungimea simpl" a /ondu/telor de distribuie a ga6elor ?Nm@ Iolumul ga6elor naturale distribuite ?mii m/@ din /are'pentru u6 /a6ni/ 7% # 09#,0 *$% *29 #)) A## 200* %A # #2*,# *$$ A0% #2* 999 2002 A# # #)),# **7 $97 #0$ A2# 2003 #02 # #$*,2 *)A AA7 #0$ A00 200< #0$ # #9$ *0A A27 %A #20

8ursa datelor' 5ire/ia Regional" de 8tatisti/" Alba Str53ile or57ene7ti 7i 29 8iile 4er3i )in "unici9ii 7i or 7e 2000 8&RWKI >RWJ-4-J&I H Nm 5in /are' . moderni6ate 8BPRA+AMA 8PAMII=>R I-RKI.ha %*% *0A 2$0 200* A0* **A 2$0 2002 A22 *)) 2$0 2003 A29 *$# 2$# 200< A27 *$7 2$#

8ursa datelor' 5ire/ia Regional" de 8tatisti/" Alba

=urni3 re )e ener?ie En nul 2007:*0 luni; ;3h C te?orie M ri Mici Con2u" tori +O+AL

con2u" tori con2u" tori S *00 MP Ener?ie )i2tri6uit5 <&(*(8

con2u" tori T*00 MP (*7<3

c 2nici *20(72 &8*(*3

8ursa datelor' 8C +iliala de 5istribuie a -nergiei -le/tri/e %*%"5R2"$ D2S5R2<U=2% 5R$NS2*9$N2$ SUD 8A ;3h C te?orie con2u" tori Con2u" tori c re u utili3 t )re9tul )e eli?i6ilit te 7i u 2c@i"6 t furni3orul )e ener?ie electric5 Con2u" tori c 9ti4i$ l t rife re?le"ent te +O+AL Ener?ie )i2tri6uit5 37(%720 302%*(3 &8*%(*3

8ursa datelor' 8C +iliala de 5istribuie a -nergiei -le/tri/e %*%"5R2"$ D2S5R2<U=2% 5R$NS2*9$N2$ SUD 8A I%2%7 Co"unic 8iile Ln 0udeul Alba sunt * mari so/iet"i de tele/omuni/aii' Romtele/om, RC8 Z R58 :i BPC !o"teleco" domin" piaa tele/omuni/aiilor Cn 0ude, deinnd $7,) O /u un num"r de 72 000 abonai, de la tradiionala tele<onie <i," ?/on7orbiri intra0udeene, inter0udeene :i internaionale@, la tele7i6iunea digital" ?5ol/e@, dar :i /el mai bun spaiu de g"6duire de date, ser7i/ii /ombinate de date :i 7o/e ?I854@ :i mesagerie 7o/al" ?Io/es, Io/es Pro@ !CS U !DS ?tele7i6iune prin /ablu, tele7i6iune digital" prin satelit, tele<onie, internet@ Comuni/aia Cntre ora:e se reali6ea6" prin reea de <ibr" opti/" UPC !o"#ni Alba o<er" ser7i/ii de tele7i6iune prin /ablu unui num"r de )0 000 de /lieni din 0ude :i a//es la internet :i tele<onie unui num"r de * 720 /lieni Piaa ser7i/iilor IN+E!NE+ este repre6entat" de prin/ipalii <urni6ori naionali' R58.Romania 5ata 8ystems , Romtele/om, Ioda<one, >range, Kapp, Cosmote

I%2%8 Ino4 8ie En te@nolo?i infor" 8iilor Consiliul 0udeean Alba /ontribuie la introdu/erea de sisteme ino7ati7e de tehnologia in<ormaiei, prin implementarea sistemului -+>F H Feneratorul -le/troni/ al Iniiati7elor de 5e67oltare -+>F este un sistem de de67oltare regional" in<ormaional", reali6at de /"tre +atime,.-uro [<t Bngaria :i repre6int" un sistem de e.pro0e/t management /are urmare:te proie/tele Cn <a6ele /on/eperii, a//es"rii, <inan"rii :i pn" la a/ti7itatea de monitoring :i e7aluare, reali6nd o do/umentare integral"

!ene<i/iile o<erite de utili6area sistemului -+>F, Cn /a6ul administraiilor publi/e lo/ale sunt' proie/tele de67oltate /u a0utorul sistemului -+>F Cndeplines/ /erinele Bniunii -uropeneP /u a0utorul sistemului, Cntregul /i/lu de 7ia" a proie/tului este transparentP Cn /a6ul proie/telor de67oltate /u a0utorul sistemului -+>F se Cndepline:te /erina sustenabilit"iiP sistemul este un mi0lo/ /u a0utorul /"ruia ne7oile lo/ale ale /et"enilor pot <i trans<ormate Cn proie/te de de67oltare /on/reteP prin generarea leg"turilor PPP, sistemul adu/e mai aproape persona0ele importante ale so/iet"ii lo/ale, /rend ast<el oportunitatea unei /olabor"ri e<i/iente de o larg" dimensiune Cn lo/alitate sau mi/roregiune, a0utnd de67oltarea e/onomiei lo/aleP sistemul a0ut" operatorii e/onomi/i lo/ali Cn <ormarea unor ne7oi /oerente de de67oltareP <olosirea e<i/ient" a surselor naionale :i europene pentru <inanarea de67olt"rilorP inteniile de de67oltare lo/al" 7or <i de67oltate de e,peri lo/ali, ast<el /omuni/area, Cn/rederea, pra/ti/ile lo/ale pri7ind de67oltarea proie/telor 7or <i introduse Cn /i/lul de67olt"rii proie/tuluiP a//elerea6" de67oltarea proie/telorP sistemul -+>F este u:or de <olositP /u a0utorul ba6ei de date a proie/telor 7iabile, /umulat Cn sistemul -+>F, se poate preg"ti u:or :i rapid o I%2%( +uri2"ul Potenialul turisti/ al 0udeului este unul deosebit, teritoriul s"u <iind propi/e pra/ti/"rii di<eritelor tipuri de turism' turism montan :i al sporturilor de iarn", turism rural, turism /ultural, e/oturism :i agroturism, turism de a7entur", turism de 7n"toare :i pes/uit, oenoturism, speoturism, turism gastronomi/ A7nd Cn 7edere <aptul /" peste $0 O din supra<aa 0udeului este o/upat" de 6ona montan" /are este una

strategie de de67oltare ba6at" pe proie/te, /are este Cn armonie /u obie/ti7ele Planului 4aional de 5e67oltareP utili6area a/estui sistem -+>F pentru proie/t 7a a7ea drept re6ultat un proie/t generat Cn /on<ormitate /u /erinele <ormulate de Bniunea -uropean"P transparen"P sustenabilitateP sinergie Cntre elementeP subsidiaritate H ne/esitatea lu"rii de/i6iilor la ni7elul unde e,ist" /ele mai multe in<ormaii pentru luarea a/estoraP egalitatea :anselorP <olosirea tehnologiei in<ormaieiP reali6"ri /e respe/t" dire/ti7ele de prote/ia mediului A/east" nou" metod" de management al in<ormaiilor 7a /ontribui la reali6area obie/ti7elor strategiei Cntr.o instituie Cn /are se implementea6" :i 8istemul de management al /alitaii /on<orm standardului 8R -4 I8> A00#'200#, instrument /are permite o proie/tare :i gestionare sistemati/" a pro/eselor, o Cmbun"t"ire /ontinu" a a/estora dup" ne/esit"i Implementarea sistemului de management al /alit"ii a permis att e<i/ienti6area a/ti7it"ii /t :i utili6area e<i/ient" a resurselor a7ute la dispo6iie :i optimi6area pro/esului de/i6ional

preponderent rural", se poate /onsidera /" turismul rural, turismul montan :i al sporturilor de iarn" /onstituie o<erta de ba6" a 0udeului Judeul Alba /uprinde A0 de re6er7aii naturale, marea lor ma0oritate <iind /on/entrate Cn ;unii Apuseni' *0 de re6er7aii naturale /omple,e, $ re6er7aii peisagisti/e, 27 de re6er7aii geologi/e, 22 de re6er7aii speologi/e, ## re6er7aii paleontologi/e :i #29 de monumente ale

naturii H spe/ii de <lor" o/rotit", mami<ere :i p"s"ri o/rotite, 0udeul Alba <iind pe primul lo/ Cn ar" din pun/tul de 7edere al num"rului de re6er7aii naturale &rebuie de asemenea menionat <aptul /" mai mult de un s<ert din teritoriul Par/ului 4atural Apuseni se a<l" Cn 0udeul Alba, a/east" parte <iind /ea mai lo/uit" din toate /elelalte Monu"ente UNESCO Cet te "e)ie4 l5 ALBA CA!OLINA H ALBA IULIA =O!+I=ICAIA BAS+IONA! CE+A+EA CJLNIC CE+A+EA DE LA C-PJLNA

Potenialul antropi/ este de asemenea unul important, pe teritoriul 0udeului Alba e,istnd trei monumente B4-8C>' Cetatea 5a/i/" de la C"pClna H /omuna 8"s/iori, Cetatea M"r"neas/" de la CClni/ H /omuna CClni/ :i Cetatea Alba Carolina H Alba Iulia :i peste 9$0 de monumente de /lasa A :i !, de interes naional :i lo/al din /are #0# de /lasa A :i peste $00 de monumente de /lasa !

Ln <un/ie de /ategorie, /apa/itatea de /a6are a 0udeului se pre6int" ast<el' C te?orie +ot l nu"5r unit58i +ot l nu"5r c "ere +ot l nu"5r locuri * =lo re 27 A* 20* * Ste $ 9$ #2$ 2 =lori 77 2%A 9*9 2 Stele #A *%2 7)7 3 =lori ## %* #99 3 Stele 9 $# #02 < =lori # #0 20 < Stele # *9 72 ' =lori 2 % 22 +ot l #)A # 0#7 2 0A*

8ursa datelor' ;&C&, Autoritatea 4aional" pentru &urism, 5ire/ia Juridi/", Autori6are :i Control, date 7alabile la 22 iulie 2009 Judeul Alba dispune de o in<rastru/tur" pentru /on<erine, reuniuni :i mani<est"ri e,po6iionale bine pus" la pun/t :i dispus" pra/ti/ :i teritorial Cn /ele ) muni/ipii ale sale Cele mai importante ora:e :i staiunile turisti/e dispun de ast<el de spaii Nr%crt% * 2% 3 +i9 loc 8ie Eoteluri /u <a/ilit"i de /on<erin" ?E+C@ Centre de /on<erine :i e,po6iii ?CC2-@ =o/aii ne/on7enionale pentru /on<erine ?=4C@ Nu"5r 25li * # *0 Nu"5r locuri 290 )%0 ) 920

8ursa datelor' Consiliul Judeean Alba, 5ire/ia &ehni/", 8er7i/iul &urism -7aluare in<rastru/tur" turisti/" Completare PA&4 &urism, 7alabile la 22 iulie 2009

In<rastru/tura turisti/" pentru /on<erine, reuniuni sau mani<est"ri e,po6iionale este distribuit" pe lo/alit"i ast<el' Nr% crt% # Loc lit te Alba Iulia &>&A= X CC2- H # sal" \ )%0 lo/ X E+C H * s"li \ 290 lo/ X =4C H #) s"li \ 2 #00 lo/ Loc 8ie E Par/ E Cetate I -lisabeta Casa Cultur" 8indi/ate Casa Cultur" 8tudeni &eatru P"pu:i Bni7ersitatea ]# 5e/embrie #A#%^ Palatul Prin/ipilor X 8ala Bnirii ;u6eul Bnirii Camera de Comer A5R Centru Cinema 5a/ia 8ala PA-; Casa de Cultur" Casa de Cultur" Casa de Cultur" Institutul &eologi/ Club pentru &ineret Casa de Cultur" Casa de Cultur" Club ;un/itores/ &ab"ra &ineret Pensiunea Poiana Ierde Pensiunea Aurora +i9 loc 8ie E+C E+C E+C CC2=4C =4C =4C Nu"5r 25li # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # * /< PA&4 Nu"5r locuri #%0 $0 *0 )%0 )*0 90 #90 200 200 90 90 *00 90 *0 )0 20 )00 90 )00 #00 200 *$0 #$0 90 200 *00 )00 $0 7$ $0 #00 %$ total

2 * ) $ 9 7 % A #0

8ebe: Aiud !la0 Abrud CCmpeni >/na ;ure: Cugir Arie:eni Alba/

=4C =4C =4C =4C =4C =4C =4C =4C =4C =4C =4C =4C =4C =4C =4C =4C =4C =4C =4C

##

FCrda de 8us

8ursa datelor' Consiliul Judeean Alba, 5ire/ia &ehni/", 8er7i/iul &urism , -7aluare in<rastru/tur" turisti/" Completare PA&4 &urism,7alabile la 22 iulie 2009

5in pun/t de 7edere al instalaiilor de agrement, pe teritoriul 0udeului Alba se a<l" ) obie/ti7e ale /aror /ara/teristi/i sunt /uprinse Cn tabelul urmator'

Nr% crt% #

Loc li3 re Comuna Pianu

+i9ul in2t l 8iei &eren de gol< _;ol0 "lub Paul 5omi(^ Eanul ]=a ;este/eni^ H Centru de e/hitaie, pis/in" :i teren tenis de /mp Prtii s/hi Prtie s/hi

=o/alitatea R"h"u. ;uni/ipiul 8ebe: Comuna Arie:eni Comuna Alba/

* )

C r cteri3 re 70 ha Cmpre0muite, A g"uri, par 72 pentru #% g"uri, $%*0 m traseu domni, $0A2 m traseu doamneP e,tindere la #% g"uri Cn 2007 C"l"rie de agreement, le/ii de /"l"rie pentru /opii :i aduli, herghelie /u #9 /ai, instru/tor de /"l"rie engle6, drumeii e/7estre pe Ialea +rumoasei # prtie omologat" H A00 m H &eles/hi # prtie neomologat" H )$0 m # prtie neomologat" H )00 m

8ursa datelor' Autoritatea 4aional" pentru &urism, Institutul 4aional de Cer/etare 5e67oltare Cn &urism :i Consiliul Judeean Alba, 5ire/ia &ehni/", 8er7i/iul &urism I%2%*0 M n ?e"entul )e7eurilor Situaia deeurilor mena"ere 5e:eurile muni/ipale :i asimilabile, repre6int" * O din de:eurile produse Cn 0ude, responsabilitatea gestion"rii lor re7enind administraiei publi/e lo/ale Ln 0udeul Alba de:eurile muni/ipale generate sunt /ole/tate la ni7elul lo/alit"ilor de /"tre muni/ipalitate ?=egea #*A22002 pentru aprobarea >rdonanei de urgen" %72200# pri7ind ser7i/iile publi/e de salubri6are a lo/alit"ilor@ +ie/are Consiliu =o/al este obligat s" organi6e6e a/est ser7i/iu pentru populaie Ln 0ude, a/ti7itatea de salubri6are a lo/alit"ilor este organi6at" ast<el' Ln /ele ) muni/ipii ?Alba Iulia, Aiud, !la0, 8ebe:@ :i Cn * ora:e ?Cugir, >/na ;ure:, &eiu:@ a/ti7itatea a <ost /on/esionat" , prin /ontra/te Cn/heiate Cntre administraia publi/" :i 9 ageni de salubritate /are deser7es/ lo/alit"ile respe/ti7e :i //a #7 /omune limitro<e ?$0 sate@ Ln ) ora:e ?Abrud, Cmpeni, !aia de Arie:, Klatna@ e,ist" ` ser7i/ii publi/e de salubritate a organi6ate la ni7elul Prim"riilor Ln 6onele rurale, a/ti7itatea de /ole/tare a de:eurilor de la populaie :i ageni e/onomi/i este organi6at" doar Cn lo/alit"ile din 7e/in"tatea ora:elor /u agenii de salubritate /are deser7es/ ora:ele Ln /omunele Cenade, Clni/, Jid7ei, 8"li:tea, 8":/iori, Jugag, Bnirea, sunt organi6ate, la ni7elul prim"riilor, ser7i/ii de gospod"rire /omunal", /are au Cn dotare /te un tra/tor :i au anga0at #.2 persoane /e /ole/tea6" de:eurile de la populaie :i le depo6itea6" Cn lo/uri neorgani6ate, dispuse de Consiliul =o/al Ln 0ude sunt Cn derulare dou" proie/te Program PEAR- 200* H8/hema de in7estiii pentru proie/te mi/i de Festionare a 5e:eurilor, pentru /onstruirea a dou" ` 8isteme de /ole/tare sele/ti7" :i amena0are 8taii de trans<er a la Aiud :i Abrud

A/ti7itatea de /ole/tare :i transport a de:eurilor muni/ipale din 0ude este organi6at" di<erit, <un/ie de m"rimea lo/alit"ii, num"rul de persoane deser7ite, dotare, <orma de proprietate Ln 0ude <un/ionea6"' o agenie de salubritate la ni7elul lo/alit"ilor urbane :i a lo/alit"ilor rurale limitro<e iar Cn mediul rural, 9 Prim"rii au organi6at ser7i/ii publi/e de salubritate Indi/ele mediu de generare a /antit"ii de de:euri pe lo/uitor :i an, Cn anul 200), este de *A0 Ng2lo/uitor2an ?//a #m/2lo/uitor2an@ Indi/ele de a/operire a populaiei /u ser7i/ii de salubritate este de )9,$ O din /are, 70 O Cn muni/ipii :i ora:e, :i #) O Cn mediu rural 5e:eurile muni/ipale generate :i /ole/tate Cn anul 200)' #)# %*$ tone 5e:eurile muni/ipale :i asimilabile sunt /ompuse din' . de:euri mena0ere de la populaie' 9A #)) toneP . de:euri mena0ere de la ageni e/onomi/i' )$ A99 tone 5e:euri din ser7i/ii muni/ipale <ormate din' . de:euri stradale,din piee, spaii 7er6i' 9 2#9 toneP 5e:euri din /onstru/ii :i demol"ri' 20 )72 tone 5e:euri /ole/tate sele/ti7' *7 tone De7euri 6io)e?r ) 6ile 5in /antitatea de de:euri mena0ere /ole/tate Cn ameste/, peste $0 O o repre6int" de:eurile biodegradabile Ln a/east" /ategorie sunt /uprinse' de:eurile biodegradabile din gospod"riiP de:euri 7egetale din par/uri :i gr"diniP de:euri biodegradabile din pieeP n"molul de la staiile de epurare or":ene:ti

redu/erea /antit"ii de de:euri biodegradabile muni/ipale depo6itate la $0 O din /antitatea produs" Cn anul #AA$, pn" Cn anul 200AP redu/erea /antit"ii de de:euri biodegradabile muni/ipale depo6itate la *$ O din /antitatea produs" Cn anul #AA$, pn" Cn anul 20#9 a

8oluiile de re/uperare2re/i/lare :i redu/ere materiilor biodegradabile depo6itate sunt'

/ompostarea ?degradarea aerob"@P degradarea anaerob" /u produ/erea :i /ole/tarea de ga6

4u se <a/e o /ole/tare separat" a materialului biodegradabil, dar, Cn mediul rural, populaia pra/ti/" metode de reutili6are Cn gospod"riile proprii 1 lorific re )e7eurilor "unici9 le Prim"ria ;uni/ipiului Alba Iulia, Cn /olaborare /u 8C 8A=PR-8& Alba, au iniiat o a/iune de /ole/tare sele/ti7" a hrtiei :i a maselor plasti/e ?P-&.uri@ Ln 6onele aglomerate ?blo/uri@, au instalat 70 /ontainere spe/iale pentru /ole/tare sele/ti7" :i se pre/oni6ea6" e,tinderea a/estui sistem :i la 6onele /u /ase Ln anul 200$ au ap"rut urm"torii operatori pe piaa de /ole/tare H 7alori<i/are de:euri de ambala0e H P-&' 8C -/oplast 8R= Aiud H a /ole/tat :i 7alori<i/at #A t ?8C Freente/h !u6"u@ 8C Cugireana Cugir H a /ole/tat :i 7alori<i/at A,9 t ?8C Freente/h !u6"u@ 8C IP;A& 8R= >/na ;ure: H a /ole/tat :i 7alori<i/at #*,) t ?8C Freente/h !u6"u@

Pentru de:eurile biodegradabile EF *)A2200$ pri7ind depo6itarea de:eurilor pre7ede ne/esitatea s/"derii /antit"ii de de:euri biodegradabile depo6itate, ast<el' redu/erea /antit"ii de de:euri biodegradabile muni/ipale depo6itate la 7$ O din /antitatea produs" Cn anul #AA$, pn" Cn anul 2009

Cantitatea de P-&.uri /ole/tat" Cn anul 200$ a <ost de )%,7 tone , din /are s.au 7alori<i/at )2 tone la 8C FR--4&-CE !u6"u Ln anul 200$ au <ost /ole/tate din 0udeul Alba # $AA,) t de:euri de hrtie :i /arton :i 7alori<i/ate # $$A,) tone 8C Pehart &-C 8A Petre:ti a 7alori<i/at /antitatea de ))7) tone ma/ulatur" pro7enit" att din 0udeul Alba ?# #0% tone@ H /t :i din alte 0udee din ar" ;etalul este /ole/tat separat :i predat la R-;A&.uri de /"tre persoane <i6i/e H /ert este /" pe depo6itele de de:euri nu apare metal de/t Cn /antit"i negli0abile

Ln /ursul anului 200$, prin prim"rii, :/oli, instituii, ageni e/onomi/i, mass media s.au des<":urat /ampanii de /on:tienti6are Cn 7ederea /ole/t"rii sele/ti7e a de:eurilor de hrtie :i /arton, mase plasti/e, /u a//ent pe ambala0ele din polietilentere<talat, Cn 7ederea 7alori<i/"rii lor prin <abri/a de hrtie 8C Pehart &-C 8A Petre:ti, respe/ti7 /ole/torii autori6ai pentru plasti/ Pentru /elelalte /omponente ale de:eurilor mena0ere nu se e<e/tuea6" o /ole/tare sele/ti7" ?respe/ti7 sti/l" :i material biodegradabil@ +r t re )e7eurilor "unici9 le 4u se <a/e ni/i un <el de tratare a de:eurilor mena0ere Cnaintea depo6it"rii <inale Inciner re )e7eurilor "unici9 le 4u a7em Cn 0ude instalaii de in/inerare a de:eurilor muni/ipale N5"oluri 9ro4enite )e l or57ene7ti e9ur re 9elor u3 te

De9o3ite )e )e7euri "unici9 le Ln <ie/are din /ele ## lo/alit"i urbane e,ist" /te un depo6it de de:euri mena0ere &oate depo6itele or":ene:ti au <ost /lasi<i/ate /a depo6ite de /lasa b de de:euri neperi/uloase, /on<orm pre7ederilor EF *)A2200$ pri7ind depo6itarea de:eurilor &oate sunt depo6ite mi,te unde, al"turi de de:eurile mena0ere se depo6itea6" :i de:euri industriale H ni/i unul din depo6itele urbane nu este /on<orm /u pre7ederile legislaiei Cn 7igoare Con<orm /alendarului de sistare al a/ti7it"ii pre7"6ut Cn ane,a $ din EF *)A2200$, depo6itele de de:euri muni/ipale din 0udeul Alba C:i 7or sista a/ti7itatea dup" /um urmea6"' Cmpeni, Abrud, !aia de Arie:, Klatna, 8ebe:, &eiu:, !la0 :i Cugir Cn anul 200A 5epo6itele de de:euri din Aiud, >/na ;ure: :i Alba Iulia i:i 7or sista a/ti7itatea Cn anul 20#* Ln /on<ormitate /u pre7ederile EF *)A2200$ pri7ind depo6itarea, toate depo6itele ne/on<orme au a7ut termen pn" la data de *# #2 200$, s" depun" !ilanuri de mediu de ni7el I :i II, respe/ti7 e7alu"ri de ris/ unde era /a6ul Pentru 9 depo6ite de de:euri muni/ipale ?Alba.Iulia, 8ebe:, Cugir, !la0, Klatna, !aia de Arie:@ au <ost depuse Cn termen bilanurile, pentru /elelalte $ depo6ite ?Aiud, Cmpeni, Abrud, >/na.;ure:, &eiu:@ nu a <ost respe/tat termenul de depunere, <ie datorit" proie/tantului /are nu a respe/tat termenul legal, <ie din moti7e <inan/iare Jn "e)iu rur l sunt amena0ate lo/uri de depo6itare mai mult sau mai puin Cntreinute =o/urile de depo6itare sunt stabilite prin Eot"rrea Consiliului =o/al Ln /on<ormitate /u pre7ederile EF *)A2200$ pri7ind depo6itarea, depo6itele din mediul rural pot <i Cn/hise :i redate /ir/uitului natural, printr.o pro/edur" simpli<i/at", pn" la data de #9 iulie 200A Comunele din apropierea muni/ipiilor :i ora:elor sunt deser7ite de ser7i/iile de salubritate ale ora:elor respe/ti7e, dar e,ist" :i /te7a /omune unde s.au organi6at ser7i/ii de salubritate proprii

Cantitatea de n"moluri raportat" de la staiile de epurare ora:ene:ti a <ost de # 00# tone din /are' o A%% tone n"mol de la staiile de epurare ora:ene:tiP o #* tone n"mol de la staiile de tratare ap" potabil" 5eshidratarea n"molurilor la staiile de epurare or":ene:ti se <a/e prin pro/edee naturale, respe/ti7 pe plat<orme de us/are a n"molurilor 8taiile de epurare ora:ene:ti sunt Cn mare parte dep":ite din pun/t de 7edere al /apa/it"ilor de epurare, la <el :i din pun/t de 7edere al tehnologiilor utili6ate -7idena /antit"ilor de n"mol este in/ert" 4u se <a/e o 7alori<i/are a n"molurilor Cn agri/ultur" 4"molurile deshidratate sunt duse Cn prin/ipal la depo6itele or":ene:ti de de:euri sau sunt e7a/uate ne/ontrolat Cn apele de supra<a"

Situaia deeurilor industriale

Ln anul 200), Cn 0udeul Alba s.au generat ) $29 A$% tone de:euri industriale, repre6entnd A7 O din total de:euri generate Cn 200) Su62t n8 9olu nt5 Steril )e2co9ert5 Steril flot 8ie F Din c re 9ericulo 2e "enu!( !i zgur( Le7ii in)% c@i"ic5 De7euri le"n De7euri "et lice F Su62t n8e 9etroliere N5"oluri F 2t 8ii )e e9ur re in)% Alte )e7euri +O+AL Anul *((' toneC n ) #A* 000 2 )*$ 0** )) 7%0 99% $79 #A 2#$ A2#$ 22 #0 2%A #0A A9% 7%<(0%0(8 Anul 2000 toneC n ##0 *7$ # )2) #*# $# *)9 #)% 0*) 29 9%# ## %)7 ##0 #0 *9% 2A AA2 *%8*2%88<

Ln tabelul de mai 0os este pre6entat" e7oluia /antit"ilor de de:euri din 0udeul Alba, pe prin/ipalele tipuri de de:euri ?in/lusi7 /ele peri/uloase@ Anul 200* toneC n *9) 09% 2 22# A*A 7% 2*2 #92 7*0 *7 02% 22 *$) #*) 2 )#0 9 0#2 2%8(<%(07 Anul 2002 toneC n # *2$ 000 2 $A* 2*7 92 22# #79 %#$ )* $%7 #* $$* #$# # 0*0 #) #2$ <%22(%7*( Anul 2003 toneC n # $7% A)0 2 )*2 0)0 A$ 70* )% %$2 #9$ 900 2* 09% #0 %*2 *02 % A$A $) )9% <%323%0&* Anul 200< toneC n *%(2'%000 2%<37%&8' '0%28' *7%282 '&%0<7 38%888 2<%783 3'< *2%&72 *< %<23 <%'2&%('8

5in datele in7entariate re6ult" o s/"dere a /antit"ilor de de:euri produse dup" anul #AA$, dar /u o /re:tere anual" Cn/epnd din anul 2000 8/"derea /antit"ii de de:euri <a" de #AA$ se datorea6" redu/erii a/ti7it"ilor e/onomi/e din se/toarele' minier ?s.a sistat a/ti7itatea +il Klatmin Klatna, +il Arie:min !aia de Arie:@, /himi/ ?le:iilor de la 8C BP8>;@ :i metalurgi/ Cre:terea Cn/epnd din anul 2000 se datorea6" Cn prin/ipal m"ririi /apa/it"ii de produ/ie Cn se/torul minier a 8C Cupru ;in 8A Abrud 5in de:eurile generate Cn 0ude A7 O sunt de:euri de produ/ie' minerit ?) *72 9%$ t@P /enu:" :i 6gur" din metalurgie ?#7 2%2 t@P le:ii din industria /himi/" ?$9 0)7 t@P de:euri lemn ?*% %%% t@P de:euri metali/e ?2) 7%* t@P n"moluri de la staiile de epurare industriale ?#2 972 t@P ambala0e ?$20 t@, alte de:euri ?#) )2* t@ , gestionarea lor <iind Cn sar/ina agenilor e/onomi/i /are le produ/ 5in /antitatea de de:euri generate au <ost 7alori<i/ate //a #20 000 tone2an 5intre tipurile de de:euri industriale /are au <ost 7alori<i/ate /ea mai mare pondere au a7ut.o '

de:eurile lemnoaseP de:euri de 6guri :i /enu:iP de:euri metali/e <eroase si ne<eroaseP de:euri de materiale /"ptu:ire :i re<ra/tare, din /onstru/ii :i demol"riP de:euri de hrtie :i /arton

;odalit"i de 7alori<i/are' 5e:eurile de lemn utili6ate /a materie prim" la obinerea pl"/ilor de tip PA=, P+= sau 7alori<i/ate prin arderea Cn /entrale termi/e sau sobe indi7idualeP Ertie :i /arton H 7alori<i/ate prin R-;A&P 5e:euri metali/e, 7alori<i/ate prin R-;A& sau /ombinate siderurgi/eP Cenu:i :i 6guri, reintroduse Cn <lu,ul tehnologi/P 5e:euri din /onstru/ii :i demol"ri utili6ate pentru umpluturi la drumuri, gropi et/

8ituaia /ole/t"rii :i re/i/l"rii <lu,urilor spe/iale de de:euri pentru anul 200$

+i9 )e7eu .Ertie H /arton .P-& .Blei u6at .An7elope u6ate .!aterii :i a/umulatori u6ai .5e:euri lemnoase

UM tone tone tone tone tone tone

Colect t # $0A )0,9 ##7 #7 2## 7# 000

1 lorific t # $$A )2 #)# #*0 202 72 000

Stoc >111+1+??@ A0 %,2 2* *A% ** 9 000

De7euri 9ericulo 2e Con<orm >rdonana de Brgen" nr 7%22000 pri7ind regimul de:eurilor, pre/um :i EF %$922002 Cn /are sunt /uprinse Cn =ista de 5e:euri :i 5e:eurile Peri/uloase din /hestionarele statisti/e ale agenilor e/onomi/i, au re6ultat urmatoarele' Cantitatea total" de de:euri peri/uloase' $0 9)A t, din /are' de:euri de la sp"larea :i <lotaia minereurilor /u /oninut de /ianuri' $0 2%$ tP emulsii u6ate de la ma:ini unelte' #*9 tP baterii /u plumb' #0 tP uleiuri u6ate' 2#% t

emulsiile u6ate de la ma:ini unelte H se depo6itea6" Cn /ontainere metali/e :i se trimit la ra<in"rii pentru tratare ?8C IA;B !la0 P 8C 8tar &ransmission Cugir@P bateriile /u plumb, se 7alori<i/" prin R-;A& Alba sau R>;!A& !istria 4"s"ud

De7euri ?ener te )in cti4it58i "e)ic le Cantitatea de de:euri peri/uloase medi/ale in/inerat" Cn /rematoriile spitalelor din 0ud Alba ?## /rematorii@ a <ost de ))*,$ tone Cn anul 200) ;enion"m /" de:eurile in<e/tate :i Cnep"toare.t"ietoare, sunt arse Cn /rematoriile spitalelor Cenu:a :i /elelalte de:euri asimilabile /elor mena0ere sunt /ole/tate de agenii de salubritate Con<orm /alendarului de Cn/hidere etapi6at /on<orm ane,ei A din EF 29%2200), Cn anul 200$ din 0udeul Alba a <ost Cn/his /rematoriul de la 8pitalul ;uni/ipal 8ebe:, urmnd /a de:eurile medi/ale peri/uloase re6ultate de la 8pitalul ;uni/ipal 8ebe: s" <ie neutrali6ate la 8terili6atorul, respe/ti7 in/inerate la Crematoriul de la 8pitalul Judeean de Brgen" Alba

&ratarea de:eurilor peri/uloase Cn 7ederea neutrali6"rii, respe/ti7 7alori<i/"rii se <a/e ast<el' de:eurile de la sp"larea :i <lotaia minereurilor /u /oninut de /ianuri sunt neutrali6ate Cn staia de neutrali6are /himi/" H /ontrolul /oninutului de /ianur" se <a/e automat, de:eurile se depo6itea6a Cn ia6urile de de/antare ?+iliala ;inier" Arie:min !aia de Arie:@P

N5"oluri -7oluia /antit"ii de n"moluri produse' Anul Su62t n8 9olu nt5 *((' tC n N5"oluriF2t 8ii e9ur re ## 2#2 or57ene7ti N5"oluri / 2t 8ii )e #0 2%A e9ur re in)%

Anul 2000 tC n $ 20* #0 *9%

Anul 200* tC n * *22 A *)A

Anul 2002 tC n * 2$# 9 0A%

Anul 2003 tC n # )07 % A$A

Anul 200< tC n # 00# #2 972

De9o3ite )e )e7euri in)u2tri le Ln anul 200), au <ost Cnregistrate #$ depo6ite industriale Cn <un/iune' * halde de steril minier, Cn supra<a" de ##* haP 2 halde de 6gur" :i /enu:i din metalurgie, Cn supra<a" de 7,# haP $ ia6uri de de/antare, Cn supra<a" de #0) haP * bataluri de le:ii, Cn supra<a" de A2,# haP 2 depo6ite industriale, Cn supra<a" total" de *,% ha >peratorii e/onomi/i din industria minier" din Klatna, !aia de Arie:, Abrud Ro:ia ;ontan" ?halde de steril :i ia6uri de de/antare@ :i din industria /himi/" din >/na ;ure: ?bataluri@, au Cn gestiune depo6ite de de:euri Cn /onser7are ?Cn/hise@, /are ne/esit" lu/r"ri de re/onstru/ie e/ologi/" :i urm"rire post Cn/hidere Pn" la data de #9 07 200A 7or trebui s".:i siste6e depo6itarea Cn depo6itele proprii /are sunt ne/on<orme /u dire/ti7a' 8C 8aturn 8A Alba IuliaP 8C 8tratusmob 8A !la0 :i 8C Apulum 8A Alba Iulia, urmnd s" g"seas/" alte soluii /um ar <i' 7alori<i/area de:eurilor :i alte tehnologii de minimi6are de:euri, /onstruirea unor depo6ite /on<orme sau depo6itarea Cn alte depo6ite /on<orme Ealdele de steril :i ia6urile de de/antare e,istente Cn 0ude' =ili l Arie7"in B i )e Arie7 .Ia6ul de de/antare situat pe Ialea 8art":ului /u o supra<a" de * $ ha unde au <ost depo6itate de:eurile de la sp"larea :i <lotaia minereurilor /u /oninut de /ianuri, a <ost /uprins Cn /alendarul de Cn/hidere din EF *)A2200$ la 5epo6ite pentru de:euri li/hide din industria e,tra/ti7" ?ia6uri de de/antare@ /are sistea6" depo6itarea la *# #2 200$ =ili l !o7i "in !o7i Mont n5 a depus !ilanul de ;ediu de ni7el I :i II, :i -7aluarea de ris/ pentru Ia6ul de de/antare de la Ialea 8"li:tei 8o/ietatea mai deine #7 halde pentru depunerea sterilului de min", dar a/ti7e numai 2, /ele de la Ialea Ierde :i Eop SC Cu9ru"in SA A6ru) a pre6entat Studiul de evaluarea nivelului de risc pentru mbun(t(irea gospod(ririi !i siguranei iazurilor de decantare !i a 3aldelor de steril de la mina Ro!ia Poieni Cn 7ederea

/on<orm"rii pn" Cn de/embrie 20## 8unt pre7"6ute lu/r"ri de in7estiii Cn 7aloare de //a #2 mil -uro, <inanate de !an/a ;ondial" Cn /adrul Programului de Prote/ie a ba6inului &isei SC Be? UPSOM SA Ocn FMure7 a depus !ilanurile de mediu de ni7el I :i II, termen de sistarea depo6it"rii Cn /ele * bataluri nr $, nr 9 :i de urgen", /on<orm EF *)A2200$, *# #2 2007 Brmea6" Cnto/mirea proie/telor de Cn/hidere bataluri I"9 ctul )e9o3itelor )e )e7euri in)u2tri le 7i ur6 ne 2u9r "e)iului +a/torii de mediu sunt a<e/tai dire/t prin' depo6itarea ne/ontrolat" a unor de:euri industriale :i mena0ereP depunerea agenilor poluani e7a/uai Cn atmos<er"P apele meteori/e /ontaminate /u poluanii din aerP transportul pulberilor de /"tre 7ntP in<iltrarea Cn sol a apelor /ontaminate i"9 ctului

Ini8i ti4e )o9t te 9entru re)ucere )e7eurilor 2u9r "e)iului

Ln domeniul gestion"rii de:eurilor urbane pentru 6ona Alba Iulia ?//a *00 000 lo/uitori@ :i 6ona Cmpeni ?//a 70 000 lo/uitori@ e,ist" propuneri de reali6are a ]depo6itelor 6onale e/ologi/e^ Pentru restul lo/alit"ilor s.au propus ]8taii de trans<er^, respe/ti7' Aiud, Klatna, Cugir, 8ebe:, Abrud, Alba/, !aia de Arie:, &eiu:, >/na ;ure:, !la0 Ior <i <"/ute demersuri Cn 7ederea reali6"rii a dou" depo6ite e/ologi/e Cn 0udeul Alba, din /are unul s" deser7eas/" 6ona ;unilor Apuseni, 6on" i6olat" AP; Alba a soli/itat Consiliului 0udeean Alba s" inter7in" la ;inisterul Administraiei Publi/e pentru reparti6area de <onduri Cn 7ederea Cnto/mirii unui studiu de <e6abilitate pri7ind gestionarea integrat" a de:eurilor Cn 0udeul Alba Ast<el, Cn anul 200$, Consiliul 0udeean Alba a /ontra/tat un studiu de <e6abilitate pentru gestionarea integrat" AP; Alba a <"/ut demersuri la 5ire/ia de 8"n"tate Publi/" Alba, pentru Cn/hiderea /rematoriilor e,istente /on<orm Calendarului de Cn/hidere etapi6at" a instalaiilor de tratare termi/" a de:eurilor medi/ale peri/uloase pre7"6ut Cn ane,a A la EF 29%2200$

Au <ost Cnto/mite 9 proie/te pri7ind gestiunea de:eurilor :i pre6entate la A5R, Cn /adrul programului PEAR- H 8/hema de In7estiii pentru Proie/te ;i/i de Festionare a 5e:eurilor, /are 7i6au Cn prin/ipal /ole/tarea sele/ti7" a de:eurilor :i /onstruirea de staii de trans<er, Cn 6onele Abrud, Aiud, >/na ;ure:, !la0, 6ona turisti/" Frda din ;unii Apuseni :i 6ona Cmpeni Au <ost aprobate spre <inanare dou" staii, /ele de la Aiud :i de la Abrud Ini8i ti4e 9ro9u2e 2 u )e" r te En in)u2trie En 4e)ere re)ucerii i"9 ctului )e7eurilor 2u9r "e)iului l 9rinci9 lii ?en8i econo"ici )in >u)e8 SC CUP&U '%( S brud

SC SI+INDUS+!IE !OMANIA SA Aiu) . Btili6area de tehnologii de obinere a pieselor turnate, ba6ate pe re/ir/ularea ma,im" a ameste/urilor de <ormareP . -laborarea oelului li/hid Cn /uptor ele/tri/ /are 7a /ondu/e la eliminarea minereului de <ier :i a underului :i impli/it diminuarea /antit"ii de 6gur" re6ultat", de la 7.% O din /antitatea de oel li/hid Cn pre6ent la /ir/a ). $ OP . Apro7i6ionarea /u r":ini <urani/e din import Cn bidoane de # 000 l, /are se returnea6" Cn totalitate la <urni6or ?re/i/lare ambala0e@ +en)in8e 9ri4in) ?ener re )e7eurilor Jn 4e)ere re li35rii o6iecti4elor 2tr te?ice 9ri4in) ?e2tion re )e7eurilor$ "52urile 7i c8iunile Entre9rin2e tre6uie2c corel te cu cerin8ele ?e2tion5rii )e7eurilor En Uniune Euro9e n5% >bie/ti7ele /are stau la ba6a a/ti7it"ilor de gestionare a de:eurilor Cn 0udeul Alba sunt' Prote/ia resurselor primare sau a _de67olt"rii durabile^, Cn spe/ial a /elor neregenerabile, punnd a//entul pe utili6area materiilor prime se/undare Pre7enirea sau e7itarea apariiei de:eurilor, minimi6area /antit"ilor, redu/erea /antit"ilor de de:euri prin 7alori<i/are, /ole/tare sele/ti7", re/i/lare material" sau 7alori<i/are energeti/", tratarea :i eliminarea de:eurilor Cn /ondiii de siguran" pentru mediu &ratarea me/ano.biologi/" a de:eurilor biodegradabile Cn s/opul re/uper"rii ?/ompost, bioga6 et/@ :i redu/erii /antit"ii de de:euri biodegradabile depo6itate /u 2$ O pn" Cn 20#0, prin /onstruirea a dou" staii pilot pentru obinere /ompost Cn >/na ;ure: :i Alba Iulia Redu/erea /antit"ilor de de:euri de ambala0e eliminate, prin 7alori<i/area a /el puin *$ O din de:eurile de ambala0e puse pe pia", prin /ole/tare separat" att la surs" /t :i Cn pun/te de /ole/tare, Cn 7ederea 7alori<i/"rii /a materii prime se/undareP Responsabilitatea produ/"torului :i responsabilitatea utili6atorului, ast<el Cn/t /osturile pentru gestionarea de:eurilor s" <ie suportate de generatorul a/estora

. +un/ionarea la parametri proie/tai a 8taiei de neutrali6are H ape a/ideP . -,e/uia lu/r"rilor de re/onstru/ie e/ologi/" pe supra<eele haldelor de steril a<late Cn /onser7are :i <"r" perspe/ti7a de a <i a/ti7ateP =ili l !OAIAMIN SA / !o7i Mont n5 . ;onitori6area reali6"rii m"surilor de re/onstru/ie e/ologi/" a haldelor de steril Cn/hise :i a ia6ului de de/antare SC AMPELUM SA 0l tn . Amena0area terenului de amplasare a depo6itului de /on/entrat pr"0it ?malul rului Ampoi, Cn a<ara in/intei@, Cn 7ederea red"rii Cn /ir/uitul e/onomi/ SC ME+ALU!,ICA SA Aiu) . Reutili6area parial" a ameste/ului de <ormare u6atP . Redu/erea reelelor :i maselotelorP . 5otarea /u anali6oare de ga6e arse pro7enite de la /uptoarele de tratamente termi/e :i Cn/"l6ire primar"P . Cole/tarea uleiului u6at /on< EF 9922200#P . Ree/ologi6area haldei de de:euri industriale :i /onstruirea unei halde e/ologi/eP . >bligati7itatea /ondu/erii pro/eselor de produ/ie ast<el Cn/t s" se poat" inter7eni atun/i /nd de:eul tehnologi/ dep":e:te 7alorile stabilite prin tehnologie

-,tinderea 8er7i/iilor de /ole/tare :i transport a de:eurilor pentru toat" 6ona urban" :i /el puin 20 O din 6ona rural" pn" Cn 2007 :i $0 O din 6ona rural" pn" Cn 20#2 Igieni6area tuturor spaiilor de depo6itare ne/ontrolat" a de:eurilor, des<iinarea lor

Populaia r"mne /onstant" /u anul 2002P Aria de a/operire /u ser7i/ii /re:te /u * O pe an ?$% O Cn 2002 , respe/ti7 %% O Cn 20#2@P Cre:terea e/onomi/" /u 2 O pe an

Cantit"ile progno6ate de de:euri generate, /ole/tate, /on<orm 8/enariului >ptimist din Planul Regional de Festiune, respe/ti7' Perio ) 5e:eu generat :i /ole/tat 5e:euri /ole/tate separat 5e:euri H ambala0e re/uperate 5e:euri biodegradabile reduse 5e:euri /ol separat ?R-;A&@ De7euri eli"in te

Progno6a gener"rii de:eurilor :i /ole/t"rii lor pre/um :i /uanti<i/area obie/ti7elor re6ultate din PRF5 pentru 0udeul Alba este urm"toarea'

&one &one &one &one &one &one

2002 *<'%*82 7 #)# 7 #)# *&*%<7<

2007 2*<%'*' *7 2$7 * 70% #* 7%A A %7* *87%*<'

20*0 2<<%2*< )0 %7* % 7%9 2% 0#% #2 7$0 *(<%&&0

20*2 2&'%'7< )* ))$ #0 9)) )7 **9 #$ ))$ *(2%*<(

Pentru reali6area intelor regionale de re/uperare :i re/i/lare ambala0e este pre7"6ut" /ole/tarea sele/ti7" :i 7alori<i/area lor la unit"ile de 7alori<i/are din regiuneP Pentru redu/erea biodegradabilului sunt pre7"6ute /onstruirea a dou" lo/aii de produ/ere /ompost' Cn 2007 la Alba Iulia H #0 000 tone2an :i la >/na ;ure: H $ 000 to2anPCn 20#0 la Alba Iulia H 2$ 000 tone2an :i la >/na ;ure: H #0 000 to2an Pentru eliminarea de:eurilor sunt pre7"6ute /onstruirea a dou" depo6ite e/ologi/e Cn 200% la Cmpeni H 2$0 000 tone :i Cn 20## Cn/" 2$0 000 toneP Cn 200% Alba Iulia H $00 000 tone :i Cn 20## Cn/" $00 000 tone 5e asemenea este pre7"6ut" Cn/hiderea a % depo6ite e,istente Cn anul 200A, 2 depo6ite Cn 20#* :i a unui depo6it Cn 20#$ Pn" Cn anul 200% se 7or Cn/hide #0 /rematorii din unit"ile medi/ale Alternati7a pentru Cn/hiderea /rematoriilor' sterili6are termi/", in/ineratoare autori6ate 6onale Pro?no3 9ri4in) ?ener re )e7eurilor )e 9ro)uc8ie Ln 0udeul Alba, A9 O din de:eurile de produ/ie sunt de:euri generate Cn industria mineritului ?) *92 9%$ tone din total ) $29 A$% tone de:euri de produ/ie@ Progno6a gener"rii de de:euri depinde de strategia din minerit Cert" este s/"derea /antit"ii de //a #$0 000

tone steril de <lotaie Cn 200$, prin Cn/etarea a/ti7it"ilor miniere la Klatna :i !aia de Arie: -ste in/ert" <un/ionarea Cn /ontinuare a +ilialei Ro:ia ;ontan", /a :i Cn/eperea in7estiiei Fold Corporation Ro:ia ;ontan" 8C Cuprumin Abrud , produ/e anual //a ) 000 000 tone de:euri' de des/opert" 2 mil tone :i de:euri de <lotaie //a 2 mil t2an, iar /apa/itatea de produ/ie s.a m"rit Cn ultimii 2 ani /u /te $00 000 de tone anual J"6un5t58ire c lit58ii " n ?e"entului )e7eurilor De7euri in)u2tri le >piunile impuse produ/"torilor' pre7enirea apariiei :i redu/erea /antit"ilor generate prin apli/area H tehnologiilor /urate :i a /elor mai bune pra/ti/i pentru noile in7estiiiP 7alori<i/area prin re<olosire, re/i/lare material" :i energeti/"P redu/erea impa/tului a/ti7it"ilor industriale :i de e,ploatare minier" asupra solului prin <olosirea tehnologiilor ade/7ateP identi<i/area :i reabilitarea solurilor poluate, re/onstru/ia e/ologi/" a perimetrelor Cn/hise sau Cn /onser7areP minimi6area impa/tului e,ploat"rilor miniere asupra solurilor, redu/erea gradului de /ontaminare a depo6itelor de de:euri /u metale grele prin s/himbarea tehnologiei :i re/uperarea /oninutului de substan" util" din de:euri Pimplementarea

legislaiei B- pri7ind <lu,urile spe/iale' ambala0e, baterii :i a/umulatori, /au/iu/uri, uleiuri u6ate, 7ehi/ule /asate De7euri "en >ere Implementarea 5ire/ti7elor B- Cn /eea /e pri7e:te sistemul de gestionare a de:eurilor mena0ere, transpuse Cn Planul Regional de gestiune integrat" a de:eurilor pentru Regiunea 7 Centru prin' reali6area unui sistem integrat pentru managementul de:eurilor la ni7elul 0udeului -ste Cn lu/ru, /omandat de Consiliul I%2%** Ser4icii fin nci re Ser4icii 6 nc re

Judeean Alba _8tudiu de +e6abilitate pri7ind managementul integrat al de:eurilor Cn 0ude^, /are 7a sta la ba6a a//es"rii de <onduri europeneP reali6area a dou" staii de trans<er la Aiud :i Abrud, din <onduri Phare, /are au <ost sele/ionate Cn 7ederea <inan"riiP elaborarea unei strategii pentru de:eurile solideP redu/erea /antit"ilor de de:euri mena0ere /u #0 O pn" Cn anul 20#0P introdu/erea sistemului de /ole/tare sele/ti7" a de:eurilor mena0ereP /rearea de depo6ite e/ologi/e pentru depo6itarea de:eurilor mena0ereP Cn/hiderea :i re/onstru/ia e/ologi/" a depo6itelor mena0ere 7e/hi, epui6ate

Ser4icii ne6 nc re Ln 0udeul Alba sunt pre6ente #7 su/ursale ale so/iet"ilor ban/are ' !an/a Comer/ial" Romn", !an/a Comer/ial" Carpati/a, !an/post, !an/a &ransil7ania, !an/a Romn" de 5e67oltare Froupe 8o/ibtb Fbnbrale, Rai<<eisen !anN, 8anpaolo Imi !anN, C - C , I4F !anN, >&P !anN, Piraeus !anN, Rome,terra !anN, !an/a Italo Romena, Bni/redit, Alpha !anN, =eumi !anN 8istemul de ban/omate este pre6ent :i <un/ional Cn toate ora:ele din 0udeul Alba I%2%*2 A"en > re teritoriului Judeul Alba administrati7"' pre6int" urm"toarea stru/tur" 97 /omune ?Alba/, Alma:u ;are, Arie:eni, A7ram Ian/u, !erghin, !istra, !landiana, !u/erdea FrCnoas", !u/ium, CClni/, Cenade, Cerg"u, Ceru !"/"ini, Cetatea de !alt", Ciugud, Ciuruleasa, Cr"/iunelu de Jos, Cri/"u, Cut, 5aia Romn", 5o:tat, +"r"u, Falda de Jos, FCrbo7a, FCrda de 8us, EopCrta, Eorea, Ighiu, Intregalde, Jid7ei, =i7e6ile, =opadea 4ou", =un/a ;ure:ului, =up:a, ;ete:, ;ihal, ;irasl"u, ;ogo:, 4o:la/, >/oli:, >haba, Pianu, Poiana Iadului, Ponor, Po:aga, Rme, R"de:ti, Rimetea, Ro:ia de 8e/a:, Ro:ia ;ontan", 8"l/iua, 8"li:tea, 8Cn/el, 8Cntimbru, 8"s/iori, 8/"ri:oara, Jibot, 8ohodol, Jona, 8pring, 8trem, Jugag, Bnirea, Iadu ;oilor, Ialea =ung", Iidra, Iinu de Jos@P 7#9 sate 8o/iet"i de asigur"ri' Asirom, Allian6.&iria/ Asigur"ri, Bnita, >mniasig, Astra, Asiban, !& Asigur"ri, Arda<, !CR Asigur"ri, Carpati/a Asig , C-CCAR.Romas, Fenerali Asigur"riP 8o/iet"i de broNera0' Agenia Imobiliara Romidia, Feo<<reyin7est, 88I+ !roNer, Carpati/a In7estP 8o/iet"i de /reditare' Cooperati7a de Credit Bnirea

) muni/ipii ?Alba Iulia, Aiud, 8ebe: :i !la0@P 7 ora:e ?Abrud, Cugir, >/na ;ure:, CCmpeni, Klatna, &eiu: :i !aia de Arie: @ ;a0oritatea ora:elor <iind Cn 6ona de munte, Cn /omponena lor intr" un num"r /onsiderabil de lo/alit"i aparin"toare A7nd Cn 7edere a/est lu/ru ?e, ' Alba Iulia H )' !"r"ban, ;i/e:ti, PC/li:a, >ardaP Aiud H #0' Aiud II, FCmba:, ;"gina, P"diga, Ciumbrud, 8Cn/rai, FCrbo7a de Jos, FCrbo7iaP !la0 H 9' ;"n"rade, &iur, 8p"ta/, Petrisat, +lite:ti, 5eleni >br:ieP Cugir H 7' C"lene, Iinerea, ;uge:ti, !u/ur, +eteni, !o/:itura, FoaseleP Cmpeni H 2#' !on/e:ti, ;ihoie:ti, I"r:i, Ialea !istrii, 5ealu Capsei, +lore:ti : a @ e,tinderea perimetrului urban se <a/e Cnspre suburbiiP

Lmp"rirea administrati7.teritorial" a 0udeului, din pun/t de 7edere al num"rului de muni/ipii ?)@ Cl plasea6" pe lo/ul doi Cn ar", dup" 0udeul Clu0 ?$ muni/ipii@ :i al"turi de 0udeele' !ra:o7, Earghita, ;ure: :i !ihor ?/te ) muni/ipii@ 4um"rul satelor este /el mai mare din ar", de7ansnd /u #00 de ast<el de entit"i rurale 0udeul ICl/ea ?$$9@ :i %0 0udeul Arge: ?$79@ A/ti7itatea de urbanism :i amena0area teritoriului Cn 0udeul Alba este reglementat" prin do/umentaiile de urbanism :i amena0area teritoriului elaborate pn" Cn pre6ent A/estea sunt' P A & J ?Planul de Amena0are a &eritoriului Judeului Alba@ H Rea/tuali6are, elaborat de 8 C PR>I-C& A=!A 8 A , proie/t nr ))092#AAA H aprobat Cn anul 200#' o Iolumul I H Koni<i/area <un/ional", populaia :i reeaua de lo/alit"i o Iolumul II H -/hiparea tehni/" a teritoriului o Iolumul III H Kone de ris/ natural :i tehnologi/, /alitatea, prote/ia :i /onser7area mediului o Iolumul II H Kone prote0ate, turism o Iolumul I H 8inte6a H Priorit"i

P B F Huri Cn anul 200$ :i sunt Cn /urs de rea/tuali6are % P B F .uri Pentru de67oltarea turismului au <ost elaborate :i aprobate urm"toarele do/umentaii de urbanism :i amena0area teritoriului P B K =un/ile Prigoanei H elaborat de 8 C !AR!I-RI CAPI&-= 8 4 C , #AA9P P A & K Cheile I"li:oarei H elaborat de 8 C -5I&A 8R= Clu0 4apo/a, proie/t nr #02#AA7P P A & K Poiana Faldei H Lntregalde H elaborat de 8 C PR>I-C& A=!A 8 A , proie/t nr )**)2#AA7P 8tudiul sistemi/ al re6er7aiilor naturale din 0udeul Alba H elaborat de A/ademia Romn" H Institutul de Feogra<ie !u/ure:ti, #AA%P Plan de amena0are a teritoriului ba6inului hidrogra<i/ al I"ii 8ebe:ului H elaborat de Institutul de Cer/et"ri :i Proie/t"ri ;iniere Clu0 4apo/a, proie/t nr #7A22#AA7P P B K H Kona turisti/" !ube:ti H Poiana ICrtop, /omuna Arie:eni H elaborat de 8 C CAPI&-= PR>I-C& 8R= Alba Iulia, proie/t nr *92200$P P B K H 5omeniul s/hiabil !ube:ti H Poiana ICrtop, /omuna Arie:eni H elaborat de 8 C CAPI&-= PR>I-C& 8R= Alba Iulia, proie/t nr *92200$P P B K H 6ona turisti/" Poarta Raiului H Jurianu, /omuna Jugag H elaborat de 8 4 C =W4CRWJA4 +RA4CEI4I FE->RFE- C>R4-=IB H =- Alba Iulia, proie/t nr #$02200$P P A & H 5omeniul s/hiabil Ialea 8ebe:ului, 0ud Alba H elaborat de 8 C &RA48CA!=B 8R= !ra:o7, proie/t nr ##*222009

Planurile urbanisti/e generale au <ost elaborate pentru toate unit"ile administrati7 teritoriale ale 0udeului Pentru /ele ) muni/ipii :i 2 ora:e P B F .urile sunt Cn rea/tuali6are 5in /ele 97 /omune s.au rea/tuali6at )

*%3 E1ALUA!EA CAPI+ALULUI SOCIAL *%3%* Po9ul 8i 7i )e34olt re u" n5 Ln anul 2009 s.au Cnregistrat' * *2) n"s/ui 7ii :i ) ##0 de/edai din /are )* sub un an, re6ultnd un spor natural negati7 de 7%9 persoane Ln perioada /orespun6"toare din anul 200$, s/"derea populaiei din /au6e naturale a <ost de AA% persoane Ln primele unspre6e/e luni din anul 2009 s.au mai Cnregistrat' #7 n"s/ui mori, 2 *7) /"s"torii :i )A$ di7oruri populaia stabil" a 0udeului Alba Denu"ire in)ic tor Populaia stabil" a 0udeului Alba la data de # iulie .mediul urban .mediul rural 5ensitatea 2Nmp 8tru/tura populaiei dup" se,, total .de se, mas/ulin .de se, <eminin ;i:/area natural" a populaiei .n"s/ui 7ii .de/edai 8por natural al populaiei ;i:/area migratorie intern" .stabiliri de domi/iliu Cn 0ude .ple/"ri /u domi/iliul din 0ude 8por migratoriu intern ?soldul migraiei interne@ ;i:/area migratorie e,tern" .imigrani .emigrani . din /are <emei 8por migratoriu e,tern?soldul migraiei e,terne@ 4um"r /"s"torii 4um"r di7oruri Xdatele nu sunt disponibile Cn/" 200' Nr% *7A #%A 220 079 #$A ##* 90,7 *7A #%A #%7 *)* #A# %)9 * 77% ) %29 .# 0)% * 9)0 * %90 .220 # #)9 #0# .#)$ 2 2A9 $9* I #00,0 $%,0 )2,0 . #00,0 )A,) $0,9 . . . . . . . . . . . . 200& Nr% I *7% 9#) #00,0 220 *#7 $%,2 #$% 2A7 )#,% 90,7 . *7% 9#) #00,0 #%7 0## )A,) #A# 90* $0,9 * $9% ) $9# .AA* X X X X X X X 2 )*9 $#2 . . . . . . . . . . . .

. num"r lo/uitori .

&otal lo/uitori, din /are' . Cn mediul urban . Cn mediul rural . de se, mas/ulin . de se, <eminin 5ensitatea populaiei ?lo/2Nmp@

!ec% 9o9% )in " rtie 2002 *%2 7)7 220 #2* #92 92) #%A 9$% #A* 0A% 9#,*

*%07%200& *7% 9#) 220 *#7 #$% 2A7 #%7 0## #A# 90* 90,7

Populaia de etnie romn" deinea la ni7elul 0udeului, /on<orm datelor re/ens"mntului din 2002, o pondere de A0,)2 O, <iind urmat" de populaia de etnie maghiar" ?$,)0 O@ :i de /ea de etnie rom" ?*,7) O@ Lntlnim /omunit"i mai numeroase de romi Cn lo/alit"ile Alba Iulia, Aiud, 8ebe:, !la0, Jid7ei, Cenade, &eiu:, Cetatea de !alt", Bnirea, CClni/ Etnii Romni ;aghiari Fermani Romi Alte etnii 8ursa' 5ire/ia regional" de statisti/" Alba

8e depun e<orturi pentru a redu/e s"r"/ia :i e,/lu6iunea so/ial" a romilor, prin proie/tele <inanate din +ondul de 5e67oltare Comunitar", /are Cn/ear/" att r"spndirea de in<ormaii /t :i promo7area propriilor interese, /a moduri de re6ol7are pentru de67oltarea abilit"ilor :i redu/erea :oma0ului Nu"5r *)9 0$A 20 9%) # *## #) *09 *%7 I )in tot l A0,)2 $,)0 0,*) *,7) 0,#0

Distributie etnica

*$0000 *00000 2$0000 200000 #$0000 #00000 $0000 0

i n a m o R

i r a i h g a ;

i n a m r e F

i m o R

i i n t e e t l A

Ln 0udeul Alba e,ist" #** de sate /u o populaie sub $0 lo/uitori unde la re/ens"mntul din 2002 s.au Cnregistrat * $%* persoane, re6ultnd o medie pe sat de 27 lo/uitoriP Cn 7 sate tr"iau Cntre # :i $ lo/uitori, Cn #$ sate Cntre 9 :i #0 lo/uitori, iar Cn 2# sate Cntre ## :i Unit te )"ini2tr ti4 F teritori l5 !la0 CCmpeni Cugir Klatna !aia de Arie: !istra Cra/iunelu de Jos Falda de Jos =up:a ;ete: ;ihal Ro:ia ;ontan" Jona Iadu ;oilor Iinu de Jos Nu"5r 2 te 2 2 2 $ # #) * * #0 * # 2 # * %

20 lo/uitori Ln #$ din /elelalte )0 de unit"i administrati7 teritoriale, la re/ens"mntul din 2002 mai e,istau 90 de sate /u o populaie sub $0 lo/uitori, reparti6at" ast<el' Po9ul 8i l recen25"#ntul )in 2002 F f 85 )e *(&& .209 .200 .*# .*2) .#02 .%20 .)70 .#)A .%2% .#0# .9) .%$ .2*A .#$A .*A0

Per2o ne % 9A 7) #$2 % *7% 9$ 7$ 2#7 90 % 7# *) #*# 2*%

8ursa' 5ire/ia Regional" de 8tatisti/" Alba, 200$ Con<orm datelor din re/ens"mntul populaiei din martie 2002, 9 sate erau /omplet depopulate ?populaie 0@ ast<el' S t Ci/ard In/esti 5optau Carpenii de 8us Earasti Poieni Co"un 9 r8in5to re =opadea 4oua Po:aga Jona Jpring Iidra Iidra Po9ul 8i l recen25"#ntul )in *(&& *7 $# )# 92 20) #29

8ursa' 5ire/ia Regional" de 8tatisti/" Alba, Re/ens"mntul populaiei :i al lo/uinei, 2002

-7oluia ratei :oma0ului Cn perioada 200#. 2009 +ot l M 2culin fe"inin *2%200* #0,) A,2 ##,$ *2%2002 #0,% A,2 #2,$ *2%2003 A,2 9,% ##,7 *2%200< A,A ## %,9 0&%200' 7 7,7 9,2 *2%200' %,## %,7A 7,)7 0&%200& 7 7,2$ 9,72 *2%200& 7,07 7,#7 9,A$

Ln/adrarea Cn mun/" a unor /ategorii de persoane 7ulnerabile pe piaa mun/ii ?/um ar <i' persoane /u handi/ap, <emei, tineri absol7eni, :omeri Cn 7rst" de peste )$ de ani, romi@, Cn perioada 2002.2009' Per2o ne cu @ n)ic 9 =e"ei A62ol4en8i Pe2te <' ni !o"i 2002 % # %## )%$ *A% #* 2003 * 2 %2$ $%* $29 )) 200< 7 2 90$ 7A7 # $22 # 200' % 2 #7$ 9%2 # )*2 A# 200& #0 2 #%2 92$ 2 #AA 2%9

8ursa datelor' Agenia 0udeean" de o/upare Alba

3%2 S5r5ci 7i inclu3iune 2oci l5 5atele a/tuale nu permit e,amin"ri sau estim"ri rele7ante a ni7elurilor lo/ale de s"r"/ie -,ist" o /orelaie dire/t" Cntre s"r"/ie :i e,istena unui lo/ de mun/" :i lipsa unor slu0be permanente Cn 6on", lipsa unui lo/ de mun/" permanent simindu.se /el mai a/ut Cn 6onele rurale, unde predomin" mun/a se6onier" = ctorii c re contri6uie l 25r5ci En 3on rur l5. = ctorii c re contri6uie l 25r5ci En 3on ur6 n5 a//entuata tendin" de Cmb"trnire' $*,$ O din totalul populaiei /u 7rst" peste 90 de ani se a<l" Cn mediul ruralP ponderea populaiei 7rstni/e Cn totalul populaiei #7,** O ?re/ens"mnt 2002, b"rbai peste 9$ ani, <emei peste 90 ani@P ni7elul e,trem de mi/ al pensiilor de <o:ti membri ai /ooperati7elor agri/ole de produ/ieP a//es di<i/il la ser7i/ii so/iale :i medi/ale spe/iali6ateP in<rastru/tur" rural" insu<i/ient de67oltat"P un segment important de populaie Cn 7rst", dein"tori de terenuri slab produ/ti7e, /are nu pot a//entuata tendin" de Cmb"trnire H din totalul populaiei /u 7rst" peste 90 de ani, )9,* O este din mediul urbanP pensii mi/i :i 7enituri insu<i/iente pentru a/operirea ne7oilor 6ilni/eP /ondiii improprii de lo/uit Cn spe/ial Cn /a6ul <amiliilor numeroaseP insu<i/iena lo/uinelor so/ialeP /osturile <oarte ridi/ate ale utilit"ilor bene<i/ia de 7enitul minim garantat, numit Cn /ontinuare I;F, :i /are nu au resurse <inan/iare :i <i6i/e de a e,ploata a/este terenuri :i de a obine 7enituri =o/alitatea /u /ele mai multe persoane 7rstni/e Cn totalul populaiei o repre6int" /omuna >haba ?$*,$ O@

Furnizori de servicii sociale acreditai

5enumire <urni6ori pri7ai >rgani6aia pentru ]8uport Comunitar^ Alba Iulia Aso/iaia ]8pri0inii Copiii^ Alba Iulia >rgani6aia pt /opii :i aduli /u ne7oi spe/iale ]&rebuie^ 8ebe: CARI&A8 H Arhidio/e6a romano./atoli/" Alba Iulia Aso/iaia ]+ilantropia >rtodo,"^ Alba Iulia Aso/iaia ]A8 200#^ Alba Iulia Aso/iaia ]B:a 8peranei^ &iur. !la0 Aso/iaia ]Caritas ;itropolitan^ H gre/o./atoli/a !la0 Aso/iaia pentru ]Consiliere :i asisten" spe/iali6at"^ Alba Iulia +undaia ]Casa de tip <amilial Iilla [unterbunt^ Aiud 8o/ietatea <ilantropi/" ][ristent^ Center Aiud Aso/iaia de a0utorare ]Iulia^ Alba Iulia 8o/ietatea de a0utorare ]5iaNonia^ Alba Iulia Aso/iaia pentru persoane 7rstni/e :i /opii Cn di<i/ultate ]+amilia 200)^ !la0 Aso/iaia ];ontana ;oilor^ Alba Iulia Aso/iaia ]8<ntul Andrei^ !"r"ban

4r ser7i/ii a/reditate * #9 ) 7 % ) # #0 # # # # ) # # #

5enumire <urni6or publi/ 8er7i/iul Publi/ de Asisten" 8o/ial" Alba Iulia C"minul pentru persoane 7rstni/e Alba Iulia Prim"ria muni/ipiului Aiud 8er7i/iul Publi/ de Asisten" 8o/ial" Cugir 8er7i/iul Publi/ de Asisten" 8o/ial" 8ebe: C"minul pentru persoane 7rstni/e 8ebe: C"minul pentru persoane 7rstni/e !la0 5ire/ia Feneral" de Asisten" 8o/ial" :i Prote/ia Copilului Alba Arhiepis/opia >rtodo," Romn" Alba Iulia Consiliul =o/al Pianu

4r ser7i/ii a/reditate $ # # $ * # # #7 * #

8ursa'Comisia 0useean" de a/reditare, # 0* 2007

3%3 S5n5t te 9o9ul 8iei

>bie/ti7ele managementului sanitar al Autorit"ii de 8"n"tate Publi/" Alba 7i6ea6" operarea /u obie/ti7ele de s"n"tate publi/" din Bniunea -uropean"' a//es uni7ersal :i e/hitabil la un pa/het re6onabil de ser7i/iiP libertatea opiunilor pentru /onsumatorii :i <urni6orii ser7i/iilor de s"n"tateP

utili6area e<i/ient" a resurselor disponibile :i /ontrolul /osturilor ser7i/iilor

A/este obie/ti7e sunt statuate Cn mod ideal, r"mnnd a se stabili prioritatea uneia sau alteia Cn <un/ie de <a/torii e/onomi/i, politi/i, ideologi/i, so/iali 5in p"/ate, ni/i un sistem nu poate reali6a toate obie/ti7ele, la un standard ma,im, Cn mod simultan

4um"rul unit"ilor sanitare Nr% 8pe/i<i/aie crt% # 4r /abinete medi/ de <amilie H total 5in /are' . urban . rural 2 4r /abinete :/olare ? total :i urban@ * 4r /abinete stomatologie H publi/e 5in /are' . urban . rural *Ha 4r /abinete stomatologie H pri7ate 5in /are' . urban . rural ) 4r /re:e ? urban @ $ 4r /abinete Cn peniten/iare ?urban@ 9 4r /abinete Cn armat" ? urban @ 7 4r /abinete stomatologi/e Cn armat" % 4r /abinete medi/ale la poliie, la 0andarmi :i la pompieri A 4r /abinete ?disp &!C@ <ti6iologie A4B= *((( 2000 2#9 #2% %% #* #* 70 )A 9$ )2 $ 7 70 97 9$ 9) $ * 2 2

200* 2)0 #)% A2 #* $# *A #2 %$ %2 * 2

2002 22$ #*% %7 #* *9 2* #* A% A7 # 2

200& 227 #*7 A0 #) # # 0 A# %7 ) 2 #X #X *X *X 7

X/on<orm =egii A$22009 pri7ind re<orma Cn domeniul s"n"t"ii, sunt unit"i sanitare Cn subordinea ;AI, ;inisterului Justiiei 5atele deinute de A8P Alba sunt 7e/hi :i nesigure Anali6a indi/atorilor de s"n"tate ?5ate generale pe anul 200$@ Indi/atori Mort lit te inf ntil5 Mort lit te " tern5 in)irect5 N t lit te EDce)ent Romnia *'$0 0$* *0$2 F *$( Alba *8$' 0$' ($( F 2$7

4um"rul unit"ilor sanitare Nr% S9ecific re crt% # 4r /abinete medi/ de <amilie H total 5in /are' . urban . rural 2 4r /abinete :/olare ? total :i urban@ * 4r /abinete stomatologie H publi/e 5in /are' . urban . rural *Ha 4r /abinete stomatologie H pri7ate 5in /are' . urban . rural ) 4r /re:e ? urban @ $ 4r /abinete Cn peniten/iare ?urban@ 9 4r /abinete Cn armat" ? urban @ 7 4r /abinete stomatologi/e Cn armat" % 4r /abinete medi/ale la poliie, la 0andarmi :i la pompieri A 4r /abinete ?disp &!C@ <ti6iologie ANUL 2002 22$ #*% %7 #* *9 2* #* A% A7 # 2

2000 2#9 #2% %% #* )A )2 7 97 9) * 2

200* 2)0 #)% A2 #* $# *A #2 %$ %2 * 2

2003 2*2 #)* %A #) )# 2A #2 %A %9 * 2 # 7 * *

200& 22* #*0 A* #) )# 2A #2

4um"r /entre de Cngri0ire medi/al" Nr% S9ecific re crt% # 4um"rul de spitale 2 4um"r paturi de spital H total urban 5in /are ' ;edi/in" intern" Cardiologie !oli pro<esionale 5iabet :i boli de nutriie 4eurologie &otal Psihiatrie 4euro/hirurgie Chirurgie general" Chirurgie :i ortopedie in<antil" Chirurgie plasti/" :i reparatorie H ar:i > R = ><talmologie >rtopedie H traumatologie 2000 #0 2 A)$ )## #$9 #0 2% #7% *0# . *#2 #2 22 9* $2 %$ 200* #0 2 A$* )*# #)9 #0 *) #7% *## . 2%$ #2 22 7* $2 A* ANUL 2002 #0 2 %A9 )0% #)# 2$ *) #%$ 2%% 9 270 #2 20 7* 90 #07 2003 A 2 *%9 *$2 ##) 2$ ** #)% 2)0 9 20* #2 #% )% $A AA 200& A 2 )7A *)% #27 2$ 20 #9* 2$2 $ #AA . #% )* )A AA

Brologie >n/ologie !oli /ontagioase 5ermato.7enerologie >bstetri/" gine/ologie 4eonatologie Pediatrie Re/uperare, med <i6i/", balneo<i6ioter Aneste6ie, &erapie Intensi7"

#% #0 #7$ $) *%$ ##% 2$* #97 #09

2$ #2 #%0 $* *%* #2* 2$* #)2 #09

2$ #2 #7% $* *)7 #2$ 2$# #2A #09

2$ #7 #$* *) 272 #0% 2#0 A% %$

2$ #9 #)0 *) 2)7 #02 #A2 ##$ )2

Alte spe/ialit"i' Pneumo<ti6iologie Pneumologie Reumatologie Fastroenterologie Chirurgie !;+

AA )0 9 #% $

8e7i/ii de urgen" S9ecific re 8er7i/iul Judeean de Ambulan" 4um"r pun/te de lu/ru ?substaii@ 4um"r ambulane <un/ionale 5istana ma,im" par/urs" de ambulan" pn" la /el mai Cndep"rtat pun/t din 0udeul Alba 5urata ma,im" Cn /are ambulana a0unge la /el mai Cndep"rtat pun/t din 0udeul Alba 4um"r unit"i medi/ale pri7ate S9ecific re 7armacii A total 5in /are ' . urban . rural Pun/te de lu/ru <arma/euti/e 8ursa' Autoritatea de 8"n"tate Publi/" Alba 2000 72 90 #2 200* 9A $A #0 ANUL 2002 7* 9# #2 2003 7$ 92 #* 200& A9 ANUL 2000 200* 2002 2003 # # # # #0 #0 #0 #0 7A %0 AA A9 5e la 8taia Judeean" de Ambulan" Alba 5e la substaia de ambulan" a spitalului /el mai apropiat 5e la 8taia 0ud de Ambulan" 5e la substaia de ambulan" 200& # #0 A9 #27 [m )2 [m A0 min )0 min

*A

4um"r unit"i medi/o.so/iale -,ist" o unit te "e)icoF2oci l5 la >/na ;ure: /u o /apa/itate de *0 lo/uri, /u *0 paturi Bnitatea <un/ionea6" Cn regim 0uridi/ propriu la eta0ul superior al 8pitalului >r":enes/ >/na ;ure: 3%< E)uc 8i Ser4icii e)uc 8ion le Ln /on<ormitate /u Programul de gu7ernare, obie/ti7ele ma0ore, Cn domeniul edu/aiei 7i6ea6" asigurarea a//esului la edu/aia de /alitate /are s" permit" tre/erea Cntr.o treapt" superioar" de Cn7""mnt, inseria so/io.pro<esional" :i <a/ilitarea de67olt"rii parteneriatelor :/oal"./omunitate ?administraie publi/" lo/al", ageni e/onomi/i, so/ietate /i7il"@, /are 7or permite bene<i/iarilor dobndirea /ompetenelor /heie stabilite la ni7el european' # Comuni/are Cn limba matern"P 2 Comuni/are Cn limbi str"ineP * Competene Cn matemati/" :i /ompetene elementare Cn :tiine :i tehnologieP ) Competene Cn utili6area noilor tehnologii in<ormaionale :i de /omuni/aieP $ Competene pentru a Cn7"a s" Cn7eiP 9 Competene de relaionare interpersonal" :i /ompetene /i7i/eP 7 8pirit de iniiati7" :i antreprenoriatP % 8ensibili6are /ultural" :i e,primare artisti/" Prin urmare, ser7i/iile edu/aionale <urni6ate populaiei de 7rst" pre:/olar" :i :/olar" Cn Cn7""mntul preuni7ersitar de stat din 0ude, se pre6int" ast<el'

I% Jn4585"#nt )e " 25 En4585"#nt 9re7col r tot l ele4i tot l ur6 n rur l En4585"#nt 9ri" r tot l ele4i :I F I1; *'%2(& En4585"#nt ?i"n 3i l +ot l ele4i :1 F 1III; *'%&*& )in c re ur6 n A *#9 rur l 9 *00 )in c re ur6 n % *02 rur l 9 AA) nr% tot l co9ii **%7'< 9 97# $ 07) nr% ?ru9e '(3 *#7 279

En4585"#nt lice l :3i; +ot l ele4i :IO F OII; ur6 n rur l liceu te@nolo?ic :cl2% OIIF $ rut 9ro?re2i45; ur6 n rur l liceu 2er l +ot l ele4i :IO F OIII; ur6 n rur l En4585"#nt frec4en85 re)u25 +ot l ele4i :IO F OIII; ur6 n rur l nr% tot l ele4i '<3 $)* 0 nr% cl 2e 2* 2# 0 nr% tot l ele4i 83' %*$ 0 nr% cl 2e 32 *2 0 nr% tot l ele4i **%223 ## #)) 7A 8(< %A) 0 nr% cl 2e <*< )#0 ) 38 *% 0

Pentru a 7eni Cn spri0inul tinerilor /are nu au absol7it Cn7""mntul de stat obligatoriu, I8J Alba a organi6at programul ]A doua :ans"_ pentru Cn7""mntul primar :i gimna6ial Cn patru unit"i :/olare' J/oala /u /lasele I.IIII ]P P Aron^ !la0, J/oala /u /lasele I.IIII ]I ; ;oldo7an^ !la0, =i/eul sporti7 8ebe:, J/oala /u /lasele I.IIII !"l/a/iu, Cn /are au <ost Cns/ri:i ##2 soli/itani, /u 7rste /uprinse Cntre #9.$7 ani En4585"#nt 9rofe2ion l +i9ul 7co l )e rte 7i "e2erii :AAM; nul )e co"9let re :cl2% OIF ; in4585"#nt 9o2tlice l +i9ul 7co l 9o2tlice l5 :cu t D5 2 u contr ct; cl 2e *' tot l ele4i 3&* )in c re ur6 n rur l cl 2e ele4i cl 2e ele4i #$ *9# 0 0 cl 2e **7 '8 tot l ele4i 2%8'7 *%3&7 ur6 cl 2e ##9 $% )in c re n rur l ele4i cl 2e ele4i 2 %*A # #% # *97 0 0

> atenie deosebit" a <ost a/ordat" ele7ilor /u /erine edu/aionale spe/iale ?C-8@ /uprin:i Cn unit"ile :/olare de mas", pre/um :i /opiilor :i ele7ilor /are urmea6" <orme alternati7e de Cn7""mnt la domi/iliu, /u un /urri/ulum adaptat :i bene<i/iind de /onsilierea /adrelor dida/ti/e itinerante Fri0a deosebit" a/ordat" a/estor /ategorii de pre:/olari :i :/olari se re<le/t" :i Cn /omponenta C-8 a proie/tului PEAR-.R> 200* ]A//es la edu/aie pentru grupuri de6a7anta0ate^ H ]Lmpreun" pentru o edu/aie de /alitate^, prin /are s.au organi6at a/ti7it"i remediale, /ulturale, de edu/aie pentru s"n"tate :i de atragere a p"rinilor Cn a/ti7it"ile e,tra:/olare A/ti7it"ile proie/tului s.au derulat Cn urm"toarele :/oli' ]P P Aron^ !la0, _I ; ;oldo7an^ !la0, J/oala nr * 8ebe:, =i/eul sporti7 8ebe:, FP4 Ie6a, FP4 I/lod, FP4 I67oarele Comple,itatea pro/esului edu/ati7 destinat /opiilor /u C-8 a Cndrept"it I8J Alba s" Cn<iine6e un Centru de resurse pentru edu/aia in/lu6i7" la Colegiul 4aional ]I ; Clain^ !la0, unde sub Cndrumarea /elor patru /adre dida/ti/e de spe/ialitate se des<":oar" a/ti7it"i de /onsiliere :i <ormare pentru ele7i, p"rini :i /adre dida/ti/e

2i2ten85 92i@o9e) ?o?ic5 >bie/ti7ele a/ti7it"ii de asisten" psihopedagogi/" sunt' Pre7enirea :i diminuarea e:e/ului :/olar :i a tulbur"rilor de /omportament Ameliorarea /on<ortului psihi/, Cmbun"t"irea imaginii de sine Cunoa:terea :i auto./unoa:terea potenialului psihointele/tual, aptitudinilor :i intereselor, aspiraiilor :i a sistemului de 7alori 5e67oltarea /apa/it"ii de de/i6ie :i Cn 7ederea orient"rii pro<esionale +ormarea /ompetenelor de /omuni/are, parti/ipare, moti7are, lu/ru Cn e/hip", re6ol7area /on<li/telor A/ti7itatea se des<":oar" prin Centrul Judeean ?CJAPP@ :i Cabinetele J/olare de Asisten" Psihopedagogi/" :i prin Cabinetele de logopedie CJAPP asigur" Cndrumarea metodologi/" :i /oordonarea /abinetelor de asisten" psihopedagogi/" din 0ude, organi6ate Cn reea Unit% rur l 0 2 0 ur6 n # 2) #2 9re7c 0 # 0 7col r 0 2$ #2

+i9ul Centru Ju)e8e n )e A2i2ten85 P2i@o9e) % C 6inet )e A2i2ten85 P2i@o9e) % C 6inet lo?o9e)ic

Unit%Cnor"e nr% nr% unit% nor"e * 2& *2 <$' 23 *0

II% Jn4585"#nt 29eci l 5etaliat, situaia general" a Cn7""mntului spe/ial se pre6int" dup" /um urmea6"' nr% ?ru9e cl 2e < *( 37 ( & ' < )in c re tot l ele4i 3* *8* 3'( (7 '0 3( 3( ur6 n grupe nr /opii /lase ele7i ) *# #A #%# *7 *$A A 9 $ ) A7 $0 *A *A rur l grupe nr /opii /lase ele7i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+i9ul En4585"#nt 9re7col r En4585"#nt 9ri" r :I F I1; ?i"n 3i l :1F1III; A%A%M% 29eci l nI n II nul )e co"9let re n I1 En4585"#nt 9rofe2ion l III. Cadre didactice

)in c re +ot l c )re )i) ctice '%73* ur6 n * 70% rur l 2 02* titul ri * A*0

)in c re 2u9linitori c lific 8i # 229 2u9linitori En cur2 )e c lific re $7$

4um"rul /adrelor dida/ti/e impli/ate Cn pro/esul instru/ti7.edu/ati7, Cn/adrate pe posturile sau /atedrele din unit"ile de Cn7""mnt de stat, a /res/ut la '%73* <a" de '%2'0 Cn anul :/olar tre/ut

&ot prin proie/tul PEAR- ]A//es la edu/aie pentru grupurile de6a7anta0ate^ H ]Lmpreun" pentru o edu/aie de /alitate^ H am reu:it s" anga0"m, prin parteneriat lo/al, :apte mediatori :/olari :i s" /re:tem num"rul /adrelor dida/ti/e itinerante H pentru /opiii /u C-8 de la :apte la nou"

8ursa' Inspe/toratul :/olar 0udeean Jn4585"#ntul 2u9erior UNI1E!SI+A+EA * Dece"6rie *(*8 Al6 Iuli 8tru/tura a/tual" a Bni7ersit"ii /uprinde 29 de spe/iali6"ri, organi6ate pe patru <a/ult"i' +a/ultatea de Istorie :i +ilologie, +a/ultatea de Jtiine, +a/ultatea de 5rept :i Jtiine 8o/iale, +a/ultatea de &eologie >rtodo," Bni7ersitatea :/olari6ea6" un num"r de apro,imati7 7 000 de studeni, la trei <orme de Cn7""mnt' de 6i, la distan" :i /u <re/7en" redus" Bn obie/ti7 /entral al Bni7ersit"ii este mbinarea procesului de nvmnt cu cercetarea tiinific :i /onstituirea /ole/ti7elor de /er/etare mi,te, /adre dida/ti/e.studeni 5es<":oar" proie/te de /er/etare :i a/ti7it"i /ulturale /u ## uni7ersit"i :i /entre de /er/etare din -uropa :i 8BA Ln perioada 2000.2002, s.a /onstituit <aza de "ercetare cu Utilizatori 8ultipli .<"U8/ Cn domeniul

arheologiei sistemi/e, in<ormati6ate, dotat" /u aparatur" spe/i<i/" de in7estigare la standarde de 7r< Ln anul 200), !CB; a <ost a/reditat" de /"tre C4C8I8 3%' Societ te 7i rolul )iferitelor c te?orii 2oci le >rgani6area spaial" a 0udeului Alba din perspe/ti7a mediului /onstruit este reali6at" 7i6nd norme :tiini<i/e :i /riterii so/iale bine /onsolidate, surprin6nd ]intera/iunea^ dintre habitat ?lo/uin", /onstru/ie publi/", spaiu /onstruit@ :i indi7id aparinnd la o anumit" /ategorie so/ial" 8/opul pragmati/ ma0or a de67olt"rii durabile a 0udeului Cl are arhite/tura :i /adrul /onstruit Cn 7iaa so/ial", a/ela de a e,prima modul de 7ia" al oamenilor, de a asigura ad"posturi pentru a/ti7it"ile /omple,e al a/estora, innd /ont de ne/esitate, legislaie, oportunitate :i /onte,t so/ial 7is.c.7is de /erinele integr"rii europene 8e apre/ia6" /" mutaiile /alitati7e la ni7elul lo/uirii, prin ampli<i/area <un/iei /ulturale a lo/uinei, 7or determina s/himb"ri asupra modului de lo/uire Cn plan e/onomi/, so/ial :i <amilial Ln a/ea:i manier" noi teme Centre2ser7i/ii sps

/a 2nstitut de cercetare n ar3eologie sistemic( , primind statutul de centru de e4celen( Cn /er/etare

de interes se Cns/riu Cn anali6a problemati/ii /onstru/iilor publi/e, din perspe/ti7a 7ieii so/iale, /um ar <i H lo/uine /u destinaii so/iale pentru 7rstni/i, tineri, alte /ategorii de<a7ori6ate sau ridi/area /alit"ii :i standardelor /onstru/iilor publi/e de0a e,istente Si2te"ul )e 9rotec8ie co9ilului

=a <inele anului 2009, Cn /entrele 8P8 din 0ude, bene<i/iau de prote/ie spe/ial" un num"r total de 9*0 /opii, din /are' Cn /entre de plasament /lasi/e #$2 /opii, Cn /entre de tip <amilial 20A /opii, Cn /entre de Cngri0ire sau re/uperare de 6i #)* /opii, Cn ser7i/ii s"pt"mnale 2) /opii, Cn /entre re6ideniale pentru /opii /u di6abilit"i %$ /opii, Cn /entre maternale A /opii ( % mame, Cn ser7i/iu pentru de67oltarea deprinderilor de 7ia" independent" % tineri 4oiembrie 2009 N!% UNI+-I N!% CA0U!I AC+I1 E * 2 2# 9 9 2 # <* #$2 2) 20A #)* %$ A % &30

Centre C 2er4icii SPS

Centre de plasament /lasi/e 8er7i/ii s"pt"mnale Centre de tip <amilial Centre de Cngri0ire sau re/uperare de 6i Centre re6ideniale pentru /opiii /u di6abilit"i Centre maternale 8er7i/iu pentru adoles/eni +O+AL

5e/embrie 200$ N! N!% UNI+ CA0U -I !I AC+I1 E * #97 # 2* 20 20% * #09 $ # # 3< 9) ) *$ &07

Pl 2 "ente f "iliiC9er2o ne$ inclu2i4 ru)e 9#n5 l ?r )ul i4 4um"rul /opiilor bene<i/iari ai m"surii de prote/ie spe/ial" H plasament la <amilii2persoane, in/lusi7 rude pn" la gradul II este $9A, mai s/"6ut /omparati7 /u <inele anului tre/ut /nd a <ost de $A# /opii 8/"derea num"rului de /opii a<lai Cn plasament <amilial se datorea6" a//entului pus pe responsabili6area <amiliei biologi/e de a.:i /re:te proprii /opii :i pe impli/area <amiliei e,tinse Cn spri0inirea a/estora 4um"rul /opiilor 8er7i/ii de67oltate de organi6aii pri7ate autori6ate o/rotii la asisteni maternali pro<esioni:ti, anga0ai 8P8 :i >PA, este de 2A%, meninndu.se la un ni7el relati7 /onstant, /omparati7 /u <inele anului tre/ut H *#) /opii 4um"rul relati7 mare de /opii prote0ai Cn reeaua a m p se e,pli/" prin <aptul /" legislaia a/tual" inter6i/e o/rotirea /opiilor, Cn inter7alul de 7rst" 0.2 ani, Cn /entre de plasament :i re/omand" plasarea a/estora Cn <amilii substitut

Situ ti

co9iilor ocrotiti in rete u )e 4 r2t

"9 9e ?ru9e

#2O #*O

)O *2O

0.2 ani *.9 ani 7.A ani #0.#* ani #).#7 ani

*AO

Ln e7idena 5FA8PC Alba, un num"r de ##0 /opii sunt o/rotii Cn /ase de tip <amilial aparinnd organi6aiilor pri7ate autori6ate Cu spri0inul organi6aiilor pri7ate autori6ate, Cn ba6a unor /on7enii de /ooperare se reali6ea6" pro/esul de re/uperare :i reabilitare a /opilului /u di6abilit"i multiple, Cn regim de 6i, Cn lo/alit"ile Alba Iulia :i 8ebe: Ln anul 2009, Comisia de prote/ia /opilului Alba, a anali6at un num"r de *7$) /a6uri pri7ind m"suri de prote/ie spe/ial" H plasamente <amilii persoane, /entre de tip <amilial, ser7i/ii s"pt"mnale, atestate a m p :i 22*% /a6uri re<eritoare la Cn/adrarea /opiilor Cntr.un grad de handi/ap Ln urma anali6"rii /a6urilor, au <ost emise'

$09 hot"rri pri7ind m"suri de prote/ie spe/ial"P 2$ hot"rri pri7ind a/ordarea de spri0in pentru pre7enirea instituionali6"riiP 2 #9* /erti<i/ate de Cn/adrare a /opiilor Cntr.o /ategorie de handi/apP # *97 /erti<i/ate pri7ind orientarea :/olar" :i pro<esional"

Pentru un num"r de 20* /opii, m"suri de prote/ie spe/ial" ?plasament, plasament Cn regim de urgen", tutel"@ au <ost instituite de /"tre instanele 0ude/"tore:ti, datorit" <aptului /", Cn a/este situaii, nu

e,ista a/ordul p"rinilor <a" de instituirea m"surii de prote/ie propuse Inte?r re 2ocioF9rofe2ion l5 tinerilor

Si2te"ul )e 9rotec8ie 2oci l5 >u)e8e n5 9entru )ul8i Ln /adrul 5ire/iei Fenerale de Asisten" 8o/ial" :i Prote/ia Copilului Alba, a/ti7itatea pri7ind prote/ia adultului Cn di<i/ultate se derulea6" pe * /oordonate ' Prote/ia persoanelor adulte Cn regim re6idenial, Cn /adrul instituiilor din stru/tura 5ire/iei Fenerale de Asisten" 8o/ial" :i Prote/ia Copilului AlbaP Inter7enie pentru soluionarea situaiilor de urgen" so/ial"P A/ordarea drepturilor b"ne:ti :i <a/ilit"ilor /u7enite persoanelor /u handi/ap Cn /on<ormitate /u pre7ederile > B nr #022#AAA pri7ind prote/ia spe/ial" :i Cn/adrarea Cn mun/" a persoanelor /u handi/ap, /u modi<i/"rile :i /omplet"rile ulterioare

=a <inele anului :/olar 200$.2009, la ni7elul 5FA8PC Alba, au e,istat un num"r total de *) absol7eni ai Cn7""mntului pro<esional, * absol7eni ai Cn7""mntului li/eal :i # absol7ent al Cn7""mntului uni7ersitar 8oluiile identi<i/ate pentru a/e:tia au <ost urm"toarele' #) tineri au <ost reintegrai Cn <amilia biologi/", $ tinere au r"mas Cn /adrul ;"n"stirii Rme, alegnd /alea monahal", # tn"r" :i.a Cntemeiat propria <amilie, ) tineri C:i /ontinu" studiile, iar #) tineri au r"mas Cn sistemul de prote/ie, <iind Cn /"utarea unui lo/ de mun/"

4um"rul persoanelor instituionali6ate Cn /entrele din stru/tura 5ire/iei Fenerale de Asisten" 8o/ial" :i Prote/ia Copilului Alba Denumire instituie Centrul de re/uperare :i reabilitare neuropsihiatri/" Falda de Jos Centrul de Cngri0ire :i asisten" Frbo7a Centrul de Cngri0ire :i asisten" Abrud Centrul de tip <amilial pentru persoane 7rstni/e Frbo7a +O+AL Acti4it te Co"i2iei )e E4 lu re Per2o nelor cu B n)ic 9 9entru A)ul8i 2F D t 9e e4 lu re 7i ree4 lu re tuturor 9er2o nelor )ulte cu @ n)ic 9 )in >u)e8ul Al6 % Jn ce2t 2en2$ En cur2ul nului 200&$ u fo2t e4 lu te '%'78 9er2o ne )ulte$ )intre ce2te '7' 9er2o ne neEnc )r#n)uF2e EntrFo c te?orie )e @ n)ic 9% Cele '%003 9er2o ne cu Nu"5r 6enefici ri *72 $0 ##0 % '<0

@ n)ic 9 u fo2t Enc )r te$ confor" le?ii$ En ur"5to rele c te?orii.

%%2 persoane /u handi/ap gra7P * %02 persoane /u handi/ap a//entuatP *#A persoane /u handi/ap mediu

Di2tri6uti 9er2o nelor cu @ n)ic 9 e4 lu te in cur2ul nului 200&

*#A

%%2

persoane /u handi/ap gra7 persoane /u handi/ap a//entuat persoane /u handi/ap mediu

*%02

8ursa' 5ire/ia general" de asisten" so/ial" :i prote/ia /opilului Alba Delic4en8 >u4enil5 7i 2i?ur n8 co"unit58ii +enomenul delin/7enei 0u7enile este eti/hetat sub di7erse denumiri' /opii /u tulbur"ri de /omportament ?termen medi/al@P tineri inadaptai ?termen so/iologi/@P ]/opii.problem"^ ?termen psiho.pedagogi/@P minori delin/7eni ?termen 0uridi/@ et/ &oi a/e:ti termeni se re<er" la minori /are, Cntr.un <el sau altul, au a0uns Cn /on<li/t /u normele morale :i 0uridi/e, 7alabile pentru /omunitatea Cn /are tr"ies/ Conduita normal" este repre6entat" de /omportamentele so/ialmente a//eptabile, /ompatibile /u modele /ulturale ale so/iet"ii din /are <a/e parte minorul 8e /onstat" /" tot mai multe in<ra/iuni s"7r:ite de minori /onstituii Cn grupuri, /are, noaptea sau 6iua Cn di<erite medii :i lo/uri a/ionea6" /u 7iolen" asupra unor persoane presupuse sau studiate /" ar poseda bani sau bunuri de 7aloare Bneori tlh"riile s"7r:ite de minori se soldea6" /u obinerea unor sume deri6orii sau bunuri de mi/" 7aloare, dar Cmpotri7a 7i/timelor se <olose:te o 7iolen" e,trem" &lh"riile sunt /omise mai mult Cn mediul urban :i pe strad" de/t Cn mediul rural sau Cn imobile, uneori parti/ipnd :i in<ra/tori ma0ori Inspe/toratul de Poliie al Judeului Alba monitori6ea6" permanent e7oluia in<ra/iunilor Cn /are sunt impli/ai minori att /a 7i/time /t :i /a in<ra/tori prin reali6area unor anali6e /riminologi/e pe di<erite tipuri de in<ra/iuni Ln a/est sens anali6ele /riminologi/e reali6ate Cn prima 0um"tate a anului 2009 rele7" urm"toarele' Jum"tate dintre persoanele /are au /omis in<ra/iuni pri7itoare la 7iaa se,ual" /u 7i/time minori sunt de asemenea minori

Situ 8i infr c8iunilor 2olu8ion te 9ri4ito re l 4i 8 2eDu l5 cu 4icti"e "inori 5intre /ele #A 7i/time, un num"r de #$ sunt persoane de gen <eminin, iar ) sunt de gen mas/ulin Ln /eea /e pri7e:te 7rsta 7i/timelor, un num"r de #* 7i/time au 7rsta mai mi/" de #) ani, 9 7i/time Cntre #).#9 ani, iar Cntre #9.#% nu a7em ni/i o 7i/tim"

Di2tri6u8i 4icti"elor 9e c te?orii )e 4#r2te Situ 8i infr c8iunilor co"i2e )e c5tre ele4i 5intr.un num"r de #9 autori ai in<ra/iunilor de <urt din auto /ali<i/at identi<i/ai, 2 sunt minori /u 7rsta /uprins" Cntre 1@ !i 18 ani Ln /eea /e pri7e:te in<ra/iuni /omise Cn in/inta :i Cn a<ara :/olilor, dintr.un num"r de *7 autori, *2 sunt ele7i% Lngri0or"tor este <aptul /" din totalul num"rului de autori, #* sunt ele7i de :/oli generale, /are nu au Cmplinit 7rsta de #) ani :i nu r"spund penal, /eea /e poate /onstitui Cn 7i6iunea lor posibilitatea de a repeta <aptele

Di2tri6u8i infr c8iunilor co"i2e )e c5tre ele4i )ef lc t 9e unit58i teritori le 7i for"e )e En4585"#nt

3' 30 2' 20 *' *0 ' 0


+ot l Sc% ,ener le Licee Ni4el >u)e8e n !e7e)in85 Al6 Iuli Aiu) Bl > CE" 9eni Se6e7

8ursa' Inspe/toratul 0udeean de Poliie Pre7enirea :i /ombaterea delin/7enei 0u7enile presupune /er/etarea :tiini<i/" a <enomenului, per<e/ionarea permanent" a /adrului legal de san/ionare a /omportamentului de7iant al minorilor :i elaborarea unui sistem unitar :i /oerent de pre7enire a a/estuia

3%& Con2u"ul SUS+ENABIL

Prin/ipiul durabilit"ii desemnea6" angrena0ul /elor trei dimensiuni H e/ologie, e/onomie :i s<era so/ial" 5e67oltarea e/onomi/" :i bun"starea so/ial" nu mai sunt posibile pe termen lung, de/t Cntr.un /adru bine stabilit, /are ridi/" natura la rangul de element 7ital 5ar produ/ia :i /onsumul e/ologi/ sunt elemente /are nu pot <i reali6ate de/t da/" /onsumatorul :i le poate permite :i da/" att /onsumatorul /t :i produ/ia se reali6ea6" sub auspi/ii so/iale a//eptabile Consumul sustenabil este un /mp de a/ti7itate e,trem de strati<i/at :i interdis/iplinar 8/himbarea /omportamentului /onsumatorilor este un pro/es la /are parti/ip" un num"r mare de grup"ri so/iale Ln a<ar" de gospod"riile parti/ulare ?/ea mai mare grup" de /onsumatori@, mai e,ist" :i autorit"ile, e/onomia, instituiile edu/aionale, >4F.urile, pre/um :i multe alte grup"ri 5e a/eea, autorit"ile trebuie s" /ree6e /ondiii./adru potri7ite, Cn s/himb pro/esul Cn sine trebuie s" <ie derulat Cn primul rnd prin iniiati7a :i anga0amentul di<eriilor /onsumatori *0.)0 O din toate problemele de mediu au la ba6", Cn mod dire/t sau indire/t, modelele de /onsum In)icele 9re8urilor )e con2u" 7i r t "e)ie )e infl 8ie .O H Noie"6rie 200& f 85 )e.

predominante A/este modele sunt deosebit de importante de la ni7el lo/al la /el global 4u e,ist" prin/ipii 7alabile pentru /onsumul de 7iitor Parti/ularitatea de/i6iilor /onsumatorilor este un element /onstituti7 al so/iet"ii moderne, demo/rati/e :i pluraliste 5e/i6iile sunt :i 7or <i mereu in<luenate puterni/ de /ondiiile /adru, /um ar <i H de/i6iile politi/e, preurile, tehnologiile disponibile, 7eniturile :i distribuia lor, normele so/iale :i prin/ipiile dup" /are se ghidea6" di7ersele grupuri e,istente Cn so/ietate, pre/um :i, in<luena e,er/itat" de publi/itate :i marNeting Ln 0udeul Alba nu s.au <"/ut studii H modele de /onsum H sau studii /u pri7ire la /alitatea 7ieii populaiei 0udeului Alba sau a di<eritelor /ategorii so/iale Ln /onse/in", oper"m doar /u indi/atorii gestionai de 5ire/ia regional" de statisti/" Alba ddddddddddddddddddddddddddddd Ie6i ane,a #' ^;anagementul resurselor naturale parti/ipatorii :i strategii de /ondiii de trai ale oamenilor din mediul rural H 0udeul Alba^

! t "e)ie lun r5 infl 8iei$ En 9erio ) **F30 no4%

&>&A= ;"r<uri alimentare ;"r<uri nealimentare 8er7i/ii

>/t 2009 #0#,0A #0#,2A #0#,2* #00,*0

5e/ 200$ #0),#0 AA,A2 #07,)0 #0$,92

4o7 200$ #0),97 #00,AA #07,$% #0$,A)

>/t #AA0 2%)2A0,A0 2#%)AA,)2 *002$%,90 $0$##$,)2

2009 0,) 0,0 0,7 0,$

200$ 0,7 0,) 0,% #,#

! t "e)ie lun r5

infl 8iei En 9erio ) i nu rieFno4% 200&

#2 # 0% 09 0) 02 0 &>&A= ;ar<uri alimentare ;ar<uri nealimentare 8er7i/ii


2009 200$

1i3iune A?en)ei loc le 2* / co"9onent 2oci l5 Ln 20#*, 0udeul Alba 7a de7eni o /omunitate teritorial" prosper", /oe6i7", :i atra/ti7" pentru in7estitori, /u multiple oportunit"i de de67oltare :i Cmplinire spiritual", /one/tat" la sistemul european de 7alori =o/uitorii s"i 7or a7ea o /alitate ridi/at" a 7ieii, a//es nedis/riminatoriu la in<ormaie :i ser7i/ii so/iale de Cnalt pro<esionalism Impli/area responsabil" a /omunit"ii :i a/iunea de parteneriat 7or sta la temelia de67olt"rii noastree Ln a/est s/op, Consiliul 0udeean Alba' .identi<i/" grupurile :i /omunit"ile a<e/tate de s"r"/ie :i e,/lu6iune so/ial"P ./on:tienti6ea6" de/idenii :i publi/ul larg asupra problemelor so/iale gra7e ale 0udeuluiP .stabile:te priorit"ile de /ombatere a s"r"/iei :i promo7are a in/lu6iunii so/iale la ni7elul 0udeului AlbaP .elaborea6" Agenda lo/al" 2# /on<orm priorit"ilor identi<i/ate :i monitori6ea6" implementarea a/esteiaP .<a/ilitea6" parteneriate strategi/e Cntre instituiile sale membre Cn 7ederea utili6"rii optime a tuturor resurselor e,istente la ni7el de /omunitate

Li2t Nr% Crt% # 2 * ) $ 9 7 % A #0 ## #2 #* #) #$ #9 #7 #% #A

9ro6le"elorFc@eie Pro6le"eFc@eie Ienituri reduse ?/apa/itate s/"6ut" de a genera 7enituri@ Cn /a6ul gospod"riilor agri/ole de sub6isten" :i al bene<i/iarilor de prestaii so/iale ><ert" limitat" de lo/uri de mun/" pentru tineri de6instituionali6ai, romi, :omeri de lung" durat", persoane /u 7rst" mai mare de )$ ani, lu/r"tori se6onieri, anga0ai /u norm" <ra/ionat" Cali<i/"ri pro<esionale inade/7ate pe piaa mun/ii ?tineri, :omeri, persoane disponibili6ate@ 8pri0in insu<i/ient ?/onsultan" :i <inanare@ pentru iniierea a<a/erilor de /"tre persoane neo/upate Cn mun/" 4i7elul s/"6ut de preg"tire :/olar" :i pro<esional" a populaiei roma =ipsa2 insu<i/ienta /onsiliere pro<esional" :i num"rul mi/ de /abinete de asisten" psiho. pedagogi/" Cn :/oli :i, respe/ti7, de /onsilieri spe/iali6ai Ris/ /res/ut de abandon :/olar ?datorit" /uantumului s/"6ut al burselor so/iale :i al 7enitului <amilial@ Condiii improprii de de67oltare a a/ti7it"ii dida/ti/e Cn :/oli ?material dida/ti/@ =ipsa a//esului la utilit"i pentru gospod"riile din mediul rural ?ele/tri<i/are, drumuri, alimentare /u ap", /anali6are, gropi e/ologi/e et/ @ =ipsa2insu<i/iena terenurilor din domeniul publi/ pentru /onstruirea de lo/uine so/iale Insu<i/iena <inan"rii pentru studii /are pot atrage <inanare ?e,' proie/te de in<rastru/tur"@ A//esul limitat ?distane <oarte mari@ la ser7i/ii medi/ale al persoanelor /u handi/ap :i al <emeilor gra7ide ?Cn spe/ial din mediul rural@ A//esul limitat la ser7i/ii medi/ale al persoanelor s"ra/e neasigurate Cn sistemul asigur"rilor so/iale, al bolna7ilor /roni/i, al persoanelor 7rstni/e parial2total dependente ?<"r" susin"tori, /u pensii <oarte mi/i, <"r" asistent personal@ Ina//esarea gratuit"ii ser7i/iilor medi/ale :i de tratament de /"tre unii tineri ?num"r insu<i/ient de /abinete medi/ale@ 8til :i mod de 7ia" nes"n"tos pentru grupele de ris/ ?e,' tineri, adoles/eni@ Ine,istena ser7i/iilor, programelor, responsabilit"ilor pentru re/uperarea 7i/timelor in<ra/ionalit"ii ?/opii abu6ai, 7i/time ale 7iolenei domesti/e@ Insu<i/iena ser7i/iilor de re/uperare la domi/iliu, Cn /entre re6ideniale :i /entre de 6i pentru persoanele /u handi/ap, persoanele a<late la tratament de de6al/ooli6are =ipsa ser7i/iilor de reintegrare so/ial" a persoanelor a<late Cn detenie :i a delin/7enilor 0u7enili Insu<i/ienta /apa/itate instituional" de a se gestiona problemele legate de s"r"/ie :i e,/lu6iune so/ial" Cn 0udeul Alba

ANALI0- SQO+ MEDIU

Puncte t ri Po!iie #eostrate#ic Jude situat Cn 6ona /entral" a Romniei, are leg"turi dire/te /u % 0udee din ) regiuni de de67oltareP Po6iia geogra<i/" la interse/ia prin/ipalelor artere de /ir/ulaie rutier" ?drumurile - %# si - 9%@ :i <ero7iar" /are <a/ilitea6" mobilitatea unor <lu,uri de bunuri, ser7i/ii, mobilit"i umane :i in<ormaii

Cadrul natural$mediul Relie<ul ;unilor Apuseni emerge un important potenial turisti/, hidrotehni/, sil7i/P Reeaua hidrogra<i/" a ba6inelor ;ure:ului :i &Crna7elor <a7ori6ea6" de67oltarea agri/ulturiiP !iodi7ersitatea mediului natural impune e,istena unor arii de prote/ie a 6onelor 7aloroase ?monumente :i re6er7aii naturale@ H ;unii ApuseniP Atra/ii montane spe/ta/uloase, <a7ori6ante de67olt"rii turismului montan Cn toate <ormele luiP Resurse minerale bogate, Cndeosebi aur, argint, /upruP Iarietate mare a e/osistemelor, habitatelor :i spe/iilor de plante :i animale s"lbati/e :i e,istena unui regim de o/rotireP +ond <un/iar agri/ol 7aloros utili6abil mai ales /a teren arabil :i p":uniP 8e a<l" Cn /urs de elaborare o strategie 0udeean" integrat" de gestiune a de:eurilor mena0ere

-,istena in<rastru/turii so/iale :i edu/aionale de ba6" Cn ora:eP Centru uni7ersitar H Alba IuliaP ;e:te:uguri tradiionale arti6anale a,ate pe prelu/rarea resurselor lo/ale.lemn, argil", piele et/ P -,istena unei in<rastru/turi de produ/ieP &endina de /re:tere a num"rului I;;.urilor :i mi/roCntreprinderilorP Resurse de mun/" numeroase /ali<i/ate Cn numeroase domenii ?tradiii Cn agri/ultur" :i industrie H Cn spe/ial u:oar" :i /himi/"@

%nfrastructura -,ist" dou" a,e de transport rutier /are str"bat 0udeul Alba a7nd Cn/adrarea de drum european, -9% :i - %#, /are asigur" leg"tura /u prin/ipalele rute de transport internaional@ Reeaua <ero7iar" e,istent" asigur" /one,iunea dintre ora:ele mai importante din 0udeP Reeaua de distribuie a ga6elor naturale relati7 bine de67oltat"P Reele ele/tri/e relati7 bine de67oltateP Reele de tele/omuni/aii moderne :i de tele<onie mobil" /u grad mare de a/operire

)urism Resurse naturale :i antropi/e ?istori/e :i /ulturale@ <a7ori6ante pentru de67oltarea e/onomi/" a 0udeului Alba ba6at" pe turismP Posibilit"i multiple de pra/ti/are a turismuluiP Posibilit"i de a//es la atra/iile turisti/e 0udeeneP Potenial etnogra<i/ :i /ultural <oarte ridi/atP Potenial ridi/at pentru Cn<iinare de noi staiuni turisti/e

Populaie i for de munc Populaie /u ni7el ridi/at al /i7ili6aiei, edu/at" Cn spiritul h"rni/iei :i al ordiniiP Con/entrare relati7" de naionalit"i ?romn", maghiar", german" :i rom"@ /are asigur" inter<erene /ulturale /u o mare 7arietate de tradiii :i obi/eiuriP Potenial turisti/ natural :i /ultural bogat :i di7ersP Capa/itate turisti/" de /a6are bun"P

Puncte 2l 6e Po!iie #eostrate#ic A//es di<i/il Cn unele a:e6"ri umane din Kona ;unilor Apuseni, /a urmare a relie<ului a//identatP Posibilit"i reduse de amena0are a in<rastru/turii :i utilit"ilor Cn 6onele greu a//esibile

'ediul Probleme ma0ore de poluare /a urmare a a/ti7it"ilor industriale des<":urate sau Cn des<a:urare ?Klatna, >/na ;ure:, 8ebe:, Abrud, Alba Iulia, Ro:ia ;ontan", !aia de Arie:, !la0@P Probleme de poluare /u no,e :i pulberi /a urmare a /re:terii <lu,urilor de tra<i/ rutier Cn Alba Iulia :i 8ebe:P =u/r"ri de prote/ie insu<i/iente /ontra inundaiilor :i alune/"rilor de teren ?Ialea &Crna7elor, 6ona montan" :i premontan"@P 5e<ri:"ri masi7e :i ne/ontrolate din <ondul <orestierP Capa/it"i Cn7e/hite :i2sau insu<i/iente de epurare a apelor mena0ere u6ate att Cn mediul urban, /t :i Cn mediul ruralP Probleme legate de /ole/tarea, sortarea, gestionarea :i 7alori<i/area de:eurilor mena0ere :i industriale

spe/ial a /elor /are au a/ti7at2a/ti7ea6" ?Cn/"@ Cn industria mineritului, de armament, metalurgi/", /himi/" et/ P =ipsa unei /ulturi a Cn7""rii pe Cntreg par/ursul 7ieiiP 4e/orelarea o<ertei edu/aionale :i de <ormare pro<esional" /u ne7oile de pe piaa mun/iiP =ipsa unei reele de in<ormaii turisti/e la ni7el 0udeeanP =ipsa personalului /ali<i/at pentru a asigura ser7i/ii turisti/e de /alitateP =ipsa programelor :i a resurselor <inan/iare ne/esare prote0"rii patrimoniuluiP =ipsa /erti<i/"rii /alit"ii produselor lo/ale Cn /on<ormitate /u standardele europeneP 8er7i/iile de /onsultan" Cn domeniul a<a/erilor sunt slab de67oltateP -migrarea a//entuat" a spe/iali:tilor :i a populaiei /ali<i/ateP 8e/torul /er/etare.de67oltare, trans<er tehnologi/ :i ino7are este Cn de/lin :i are un num"r redus de personalP 8er7i/iile de /er/etare.de67oltare, trans<er tehnologi/ :i ino7are din /adrul Cntreprinderilor e/onomi/e sunt slab de67oltate sau ine,istenteP Relaiile de /olaborare dintre /er/etarea uni7ersitar" :i se/torul e/onomi/ sunt slab de67oltate

%nfrastructura In<rastru/tura de alimentare /u ap" potabil", /anali6are :i staii de tratare2epurare a apelor u6ate este Cn7e/hit", insu<i/ient" :i <oarte slab de67oltat" Cn mediul ruralP -,istena unor lo/alit"i rurale neele/tri<i/ateP In<rastru/tura de drumuri naionale, 0udeene :i /omunale ne/esit" masi7e lu/r"ri de ran<orsare, re<a/ere, moderni6areP In<rastru/tura de a//es limitat" Cn unele lo/alit"i rurale, preponderent montane

Populaia i fora de munc Ampli<i/area migraiei, /are /uprinde Cn spe/ial populaia tn"r", indi<erent de ni7elul de preg"tireP 8porul natural negati7 :i Cmb"trnirea populaieiP ;igrarea Cn ambele dire/ii urban2rural :i rural2urban poate determina instabilitate demogra<i/"P In<rastru/tura edu/aional" :i sanitar" lipse:te Cn unele sate montane i6olateP Probleme edu/aionale la grupele de populaie s"ra/e, Cn spe/ial romi' /re:terea num"rului /opiilor instituionali6aiP =ipsa unor audituri pertinente de e7aluare a ne7oilor de instruire ?iniiere, /ali<i/are, re/ali<i/are, poli/ali<i/are, spe/iali6are@ a persoanelor adulte, Cn

)urismul

In<rastru/tura turisti/" de a//es :i semnali6are a obie/ti7elor turisti/e slab de67oltat"P In<rastru/tura de /a6are :i ser7i/ii a<erente slab de67oltat", mai ales Cn mediul urbanP Promo7are turisti/" la ni7el 0udeean, regional, naional :i internaional insu<i/ient"P 8er7i/iile /one,e turismului ?/entre de in<ormaii, sal7amont, ghi6i, Cn/hirieri e/hipamente et/ @ insu<i/ient de67oltateP =ipsa organi6"rii pro<esioniste a /ir/uitelor turisti/eP 4um"r <oarte mi/ de staiuni turisti/eP =ipsa promo7"rii potenialului turisti/ atrage in7estiii slabe Cn domeniul turism :i ser7i/ii /one,eP Capa/it"ile turisti/e e,istente e,ploatate doar pe perioada 7erii, de:i e,ist" potenial :i pentru pra/ti/area sporturilor de iarn"

-,emple de bun" pra/ti/" Cn /eea /e pri7e:te impli/area >4F.urilor prin spri0inirea /omunit"ilor :i asisten" Cn re6ol7area problemelor /omunit"ilor s"ra/eP Frad de /ultur" ridi/at H :/oli /u bun" tradiie Cn /entrele urbane, Cn spe/ial Cn Alba Iulia, !la0, Aiud, 8ebe:P -,istena unor relaii de /ooperare Cntre Bni7ersitatea ]# 5e/embrie #A#%^ Alba Iulia :i ali parteneri so/iali o<er" potenial de de67oltare so/io.e/onomi/" :i /omunitar" integrat"P 5e67oltarea agroturismului /a segment de pia" pentru anga0area <orei de mun/" disponibile din mediul rural H Cn spe/ial Cn 6ona munilor ApuseniP -,istena unui mare num"r de <urni6ori de <ormare pro<esional" a/reditaiP Interesul mani<estat al unui /onsoriu german de a se impli/a la ni7el regional Cn <ormarea pro<esional"

O9ortunit58i Po!iie #eostrate#ic Po6iia a7anta0oas" a 0udeului Cn raport /u proie/te europene de in7estiii Cn domeniul rutelor de tran6it, bunuri :i persoane ?Culoarul II pan. european@

%nfrastructura -,tinderea :i moderni6area ser7i/iilor de tele<onie mobil", internet, a ser7i/iilor ban/are :i sistemului de pl"i online :i A&;P Programele B- de <inanare a in<rastru/turii H +ondul -uropean de 5e67oltare Regional", +ondul de Coe6iune, =-A5-R

'ediul Cadrul natural, 7egetaia, <auna, <ormele de relie< <a7ori6ea6" de67oltarea multi<orm" a turismuluiP Programele Bniunii -uropene :i Fu7ernului Romniei pentru re<a/erea :i /onser7area2prote0area <a/torilor de mediuP +ondul 8olidaritatea ?B-@ :i alte <oruri internaionale o<er" <onduri pentru re/onstru/ie dup" inundaii

)urismul Ialori<i/are e/onomi/" a oportunit"ilor naturale :i antropi/e din 0udeul AlbaP Impli/area unor autorit"i lo/ale pentru Cn<iinarea :i2sau reabilitarea de staiuni turisti/e :i balneo. /limateri/e H Arie:eni, Alba/, >/na ;ure:

A"enin85ri 'ediul 8ursa de <inanare a proie/tului de gestiune integrat" a de:eurilor la ni7el 0udeeanP 5e6e/hilibre e/ologi/e generate de poluarea multipl" a aerului, apei :i soluluiP Proie/tul de e,ploatare a 6"/"mintelor auro. arginti<ere de la Ro:ia ;ontan"P

Populaia i fora de munc -,istena unor leg"turi strnse Cntre populaia 6onei :i persoanele emigrate Cn "rile Bniunii -uropene /ontribuie la s/himburi e/onomi/e :i /ulturaleP

Poluarea pn6elor <reati/e /a urmare a lipsei2num"rului limitat al2 staiilor de tratare epurareP Ris/ul produ/erii de alune/"ri de teren, surp"ri, inundaii /a urmare a modi<i/"rii <a/torilor /limati/i :i a e,ploat"rii ne/orespun6"toare a <ondului <orestier, /u reper/usiuni asupra /adrului natural :i antropi/

Populaia i fora de munc Ampli<i/area Cmb"trnirii populaiei2redu/erea natalit"ii :i dispariia populaiei, /are se 7a a//entua Cn 6onele' Podi:ul 8e/a:elor, Podi:ul &Crna7elor, 6ona de deal de pe /ursul superior al ;ure:ului :i ma0oritatea lo/alit"ilor rurale i6olate din 6ona montan"P

+enomenele de instabilitate so/io.e/onomi/" du/ la a//elerarea s"r"/iei Cn rndul populaiei :i la a//entuarea <enomenelor de marginali6are a grupurilor de6a7anta0ate :i a /elor /u ris/ de e,/ludere so/ial"P -7oluia os/ilant" :i nesustenabil" a e/onomiei, pro/esul lent de restru/turare :i pri7ati6are, de6e/hilibre stru/turale /roni/e /u impa/t dire/t Cn alo/area resurselor pentru de67oltareP -,istena unor lo/alit"i /u populaie ma0oritar" de etnie rom" /u slab potenial de de67oltare :i grad de s"r"/ie ridi/at

%nfrastructura Iolumul mare de inundaii :i alune/"ri de teren, Cnsoite de ero6iunea /onstant" a solului Cn unele 6one rurale :i urbane au generat :i pot genera deterior"ri semni<i/ati7e ale in<rastru/turii :i suprastru/turii de transport, ga6, alimentare /u energieP =ipsa unor surse de <inanare pentru /ontinuarea in7estiiilor Cn in<rastru/tura ne/esar" :i Cn ser7i/ii

An li35 SQO+ A?ricultur PUNC+E +A!I Condiii pedo/limati/e <a7orabile /ulturilor agri/oleP Condiii <a7orabile pentru de67oltarea 6ootehnieiP sistem instituional bine organi6at ?5A5R, >JCA et/ @P -,istena unor leaderi lo/ali Cn domeniul 7ini<i/aiei :i al produselor la/tate

An li3 SQO+F +U!ISM Puncte t ri 5i7ersi<i/are ridi/at" a o<ertei turisti/e' p"duri :i par/uri naturale /u <lora :i <auna 7ariat", muni, pe:teri, 6one rurale ne/ontaminate, pes/uit :i 7n"toare, atra/ii /ulturale, <a/ilit"i de /on<erine :i e,po6iii, instalaii de agrementP +ol/lorul :i tradiiile, gastronomi ba6at" pe produse naturale lo/aleP 4um"rul :i importana l"/a:urilor de /ult ?turism e/umeni/@P -,istena pensiunilor agro.turisti/eP -,istena 7estigiilor /ulturale :i istori/e pe teritoriul 0udeuluiP -,istena unui num"r mare de par/uri naturale

PUNC+E SLABE =egislaia Cn 7igoare nu Cn/ura0ea6" <ormele 0uridi/e ale e,ploataiilor agri/ole /are pra/ti/" o e7iden" /ontabil"P =ipsa de pra/ti/" la ni7elul agenilor e/onomi/i /u a/ti7itate agri/ol" Cn elaborarea planurilor de a<a/eri :i de marNetingP 8istem de <inanare a agri/ulturii greu de a//esat ?intern, e,tern@P Lmb"trnirea <orei de mun/" Cn domeniu

Puncte 2l 6e In<rastru/tura din turism la standarde reduse, /alitate redus" a /a6"rii, in<rastru/tura de ba6" subde67oltat"P 4um"r relati7 s/"6ut de e7enimente turisti/e :i /ulturaleP Cultura limitat" Cn ser7i/iile de turismP <oarte puini tur.operatori pentru 0udeul AlbaP Insu<i/iena unit"ilor de Cn7""mnt spe/iali6ate Cn turismP Insu<i/ienta promo7are a produselor /on<e/ionate manual ?in/lusi7' distribuie s/"6ut", slab" 7i6ibilitate pentru turi:ti@

OPO!+UNI+-I =u/r"ri agro.pedo.ameliorati7e la solurile e,istenteP In<u6ie de /apital Cn retehnologi6area agri/ulturii' ma:ini :i utila0e agri/ole pentru /ulturile de /mp :i 6ootehnie :i Cn depo6itele de produse agri/oleP >rgani6area de /ursuri de instruire intensi7" pentru prelu/r"torii agri/oli

AMENIN-!I -,tinderea <enomenului de depopulare a unor teritorii agri/oleP Pierderea unor spe/ii de animale datorit" neadapt"rii tehnologiilor la /erinele :i standardele B-P Poluarea rurilor din a/ti7it"i miniere Aspe/te de mediu generate din gestionarea de:eurilor

O9ortunit58i +oarte bune perspe/ti7e pentru turismul montan ?turism re/reati7@P Perspe/ti7e bune pentru de67oltarea turismului rural Cn 6onele i6olateP Posibilitatea e,ploat"rii par/ului natural :i a 6onelor prote0ate /a resurse turisti/e prote0nd Cn a/ela:i timp mediul ?e/oturism@P Interesul /res/ut Cn agroturismP +inan"ri ?Bniunea -uropean", Fu7ernul Romniei, alte surse@P

5e67oltarea produselor turisti/e regionaleP Ln<iinarea pun/telor de in<ormare turisti/", 0udeeneP

A"enin85ri =ipsa unei strategii Cn domeniul turismuluiP =ipsa unor produse tradiionale spe/i<i/e 0udeului AlbaP

Promo7are insu<i/ient" a turismului /omparati7 /u /elelalte 0udeeP 8istem de /ole/tare a in<ormaiilor statisti/e slab de67oltatP Cultura managerial" :i de marNeting slab de67oltat" Cn rndul agenilor e/onomi/i /e a/ionea6" Cn domeniul turismului

*%3 OBIEC+I1E P!INCIPII S+!A+E,ICE MEDIU Princi9iul P!E1ENI!II H se urm"re:te pre7enirea produ/erii degrad"rii :i polu"rii, nu numai /ur"area dup" /e a/estea s.au produs Princi9iul P!ECAUIEI H _5a/" e:ti Cn dubiu, nu <a/e^e Princi9iul POLUA+O!UL PL-+EA+E H autorul potenial al degrad"rii mediului este r"spun6"tor pentru pre7enirea a/esteia, iar un autor de0a e,istent este r"spun6"tor pentru Cn/etarea degrad"rii :i pentru de/ontaminarea mediului Princi9iul COOPE!-!II H Cooperarea /u toi parti/ipanii la pro/es, /t mai din timp posibil Princi9iul ACIUNII JN CAD!UL ECOSIS+EMULUI H A/ionarea Cn limitele /apa/it"ii de suport a e/osistemelor lo/ale, stabilireaa limitelor Cn /are populaia poate utili6a sau e,ploata o resurs" <"r" a o epui6a P!INCIPII DE MEDIU S+IPULA+E JN CAPI+OLUL 22 MEDIU$ NE,OCIA+ CU UNIUNEA EU!OPEAN Prote/ia :i /onser7area naturii :i a di7ersit"ii biologi/eP 5e67oltarea :i administrarea reelei de arii prote0ateP Ap"rarea Cmpotri7a /alamit"ilor naturale :i a//identelorP Apli/area <erm" a legislaiei de mediu la sistemul de norme, standarde :i reglement"ri ale Bniunii -uropeneP 5e67oltarea managementului durabil al resurselor de ap", gestiunea de:eurilor urbane :i industrialeP Consolidarea /apa/it"ilor instituionale :i <ormarea /ompetenelor ne/esareP +a/ilitarea :i stimularea dialogului dintre autorit"i :i so/ietatea /i7il" asupra strategiei, politi/ilor, programelor :i de/i6iilor pri7ind mediul :i de67oltarea so/io.e/onomi/" a /omunit"iiP Conser7area :i de67oltarea /apitalului uman Cn domeniul mediului pre/um :i Cmbun"t"irea sistemului edu/aional, <ormati7 :i in<ormati7 Cn 7ederea unei edu/aii /i7i/e :i e/ologi/e a populaiei

C!I+E!II JN !EALI0A!EA OBIEC+I1ELO! DE DE01OL+A!E DU!ABILReali6area obie/ti7elor de de67oltare durabil" 7a lua Cn /onsiderare urm"toarele /riterii' Criterii Coe3iune 7i 2oli) rit te Cet 8enilor Putere >u)e8ului De34olt re Dur 6il5 De34olt re c lit ti45 Soci l H planuri so/iale H Econo"ic H planuri e/onomi/e H Me)iu H planuri e/ologi/e H Cre:terea /on:tiinei e/ologi/e a /etaenilor -/hilibru Cntre de67oltarea industrial" :i prote/ia mediului ?redu/erea polu"rii, reabilitarea urban"@ ;inime probleme de mediu Aliniere la prin/ipiile, standardele de mediu europene

Cre:terea /oe6iunii Cre:terea num"rului de lo/uri so/iale a /etaenilor de mun/" Cre:terea stabilit"ii so/iale Cn 0ude ;inime probleme so/iale Aliniere la prin/ipii, standarde so/iale europene Cre:terea puterii e/onomi/e a /omunit"ii ;inime probleme e/onomi/e Aliniere la prin/ipii, standarde e/onomi/e europene

DI!ECII S+!A+E,ICE DE DE01OL+A!E H Direc8iile )e c8iune 9entru i"9le"ent re "o)elului )e De34olt re 2ocioFecono"ic5 )ur 6il5 En confor"it te cu Str te?i )e De34olt re Dur 6il5 UE C 9it lul n tur l Lmbun"t"irea /alit"ii aeruluiP ;anagementul durabil al resurselor de ap"P Prote/ia :i /onser7area naturii, a biodi7ersit"ii, a p"durilor :i a solurilorP Festionarea /orespun6"toare a de:eurilor mena0ere urbane, industriale, to,i/e :i peri/uloaseP Ap"rarea Cmpotri7a /alamit"ilor naturale :i a//identelor de mediuP Lmbun"t"irea s"n"t"ii populaiei Cn raport dire/t /u Cmbun"t"irea /alitaii <a/torilor de mediuP Relaia, amena0area :i e/hiparea teritoriului 0udeean H mediu natural, impa/tul a/ti7it"ilor antropi/eP Lmbun"t"irea sistemului instituional lo/al

8istem de monitori6are la standardele europene a /alit"ii aerului Cn toate lo/alit"ile 0udeuluiP 8istem de monitori6are a /alit"ii aerului Cn 6onele ariilor naturale prote0ate :i a 6onelor de /onser7are a biodi7ersit"iiP 8istem de monitori6are al emisiilor de /ompu:i organi/i 7olatili ?C>I@P A<i:a0e e,terioare pentru in<ormarea publi/ului /u pri7ire la /alitatea aeruluiP ;anagement durabil al /alit"ii aerului ?h"ri 6onale industriale, h"ri a/usti/e pentru aglomer"rile urbane, management durabil al <ondului <orestier, /a prin/ipal <a/tor de puri<i/are a atmos<erei, sistem integrat de management al tra<i/ului rutier, inele :i spaii 7er6i Cn lo/alit"ile urbane@

= ctori )e "e)iu H A9 pa potabil de calitate Ap" potabil" de /alitate pentru toi lo/uitorii 0udeuluiP 8taii per<ormante de tratare a apei potabileP 8istem de monitori6are :i in<ormare publi/" pri7ind /alitatea apei destinat" /onsumului umanP

= ctori )e "e)iu / Aer er curat n mediul urban &ehnologii :i instalaii per<ormante Cn a/ti7it"ile industriale :i a /elor /are intr" sub in/idena 5ire/ti7elor Consiliului nr 200#2%02C- :i #AAA2#*2C-P 8istem e/onomi/ ba6at pe energii regenerabileP Par/ auto per<ormantP Artere o/olitoare pentru toate 6onele urbaneP Plat<orme industriale Cn a<ara 6onelor urbaneP 8istem integrat de gestionare a depo6itelor de de:euri

Calitatea apelor de suprafa i subterane Canali6"ri Cn sistem di7i6or H moderni6area reelelor de /anali6are e,istenteP Canali6"ri Cn sistem di7i6or H reele noi de /anali6are Cn 6onele nee/hipate /u reele de /anali6areP 8taii de epurare moderne pentru lo/alit"ile 0udeuluiP 8taii de epurare moderne pentru apele u6ate industrialeP 5epo6ite impermeabili6ate pentru de0e/iile de la <ermele agri/ole :i sistem de <olosire /a Cngr":"mnt, /on<orm Codului de bune pra/ti/i agri/oleP RRR ?re/uperare, re/i/lare :i re<olosire@ Cn /a6ul de:eurilor industriale generate :i2sau depo6itateP

Sistem "udeean performant de monitori!are a calitii aerului 8istem de automonitori6are a agenilor e/onomi/iP

5epo6ite de pesti/ide Cn /ondiii de se/uritate pentru s"n"tate :i mediuP Ialori limit" pentru emisia de substane prioritare2prioritar peri/uloase /on<orm 5ire/ti7ei 792)9)2C--P Cod de bune pra/ti/i agri/ole /on<orm 5ire/ti7ei A#29792C--

rutiere, /ursuri de ape, inele 7er6i ale lo/alit"ilor, 6one agri/ole M n ?e"entul )ur 6il l c lit58ii 2olurilor Earta pedologi/" rea/tuali6at"P Earta de identi<i/are a ha6ardului de alune/are de terenP 8oluri /orespun6"toare agri/ulturii organi/eP Raport optim Cntre e<e/ti7ele de animale :i supra<eele de p":unat l )e7eurilor "en >ere 7i

'ana#ementul durabil al apei >ptimi6are raport resurse de ap" H /onsumP Regulari6"ri /ursuri de ape, a/umul"ri :i generare de energieP Contori6area /onsumului de ap" potabil" :i industrial" :i a apelor u6ateP &ehnologii :i instalaii per<ormante Cn a/ti7it"ile industriale 6io)i4er2it58ii$ 95)urilor 7i

,e2tion re )e7eurilor M n ?e"entul inte?r t 2i"il teV

Con2er4 re 2olurilor

M n ?e"ent )ur 6il l riilor n tur le 9rote> te Planuri de management pentru toate prote0ate din 0udeP Reeaua 4atura 2000 la ni7el de 0ude ariile

8istem de /ole/tare sele/ti7" la surs"P 8istem de /ole/tare :i transport a de:eurilor Cn toate lo/alit"ile 0udeuluiP 8taii de trans<er /omple,eP 5epo6ite e/ologi/e 6onaleP Re/onstru/ia e/ologi/" a 6onelor /are au <ost a<e/tate de depo6itarea de:eurilorP 8alubri6are urban" per<ormant"P Atitudine /i7i/" /on:tient" Cn problema de:eurilor l )e7eurilor in)u2tri le$

Prote> re 7i con2er4 re @ 6it telor n tur le 7i 29eciilor )e flor5 2i f un5 In7entar Cn /on<ormitate /u standardele europene a habitatelor naturale, a spe/iilor de <lor" :i <aun" s"lbati/"P Identi<i/area :i de/lararea de noi arii prote0ateP Re/onstru/ie e/ologi/" a e/osistemelor :i habitatelor deteriorate

M n ?e"entul inte?r t toDice 7i 9ericulo 2eV

]&ehnologii /urate^ Cn a/ti7it"ile /are generea6" de:euri, Cn 7ederea minimali6"rii /antit"ilorP Instalaie de eliminare a de:eurilor to,i/e :i spitali/e:tiP &ehnologii ba6ate pe substane /are nu depre/ia6" stratul de o6on

M n ?e"ent )ur 6il l 95)urilor Amena0amente sil7i/e /oerente pentru toate supra<eele de p"duri, indi<erent de <orma de proprietateP -,ploatarea p"durilor Cn /on<ormitate /u legislaia european", indi<erent de <orma de proprietateP Pre6er7area :i e,tinderea <un/iei de prote/ie a p"durilor H Cn 0urul unor arii prote0ate, artere

M n ?e"entul )e7eurilor recicl 6ile ;e/anism tehni/o.e/onomi/ de 7alori<i/are a de:eurilor :i re/uperarea energieiP 8istem 0udeean de /ole/tare :i transport a de:eurilor re/i/labileP >portunit"i de 7alori<i/are a de:eurilor /ole/tate sele/ti7 la surs" :i la staiile de trans<er

A95r re E"9otri4 c l "it58ilor cci)entelor )e "e)iu M n ?e"entul ri2curilor n tur le E"ri de identi<i/are a ha6ardului natural pri7ind alune/"ri de teren, inundaii prin re7"rsarea /ursurilor de ape, 7iituri torenialeP 8istem de monitori6are :i a7erti6are hidrometri/"P 8tabili6are a alune/"rilor de terenP Amena0"ri hidrotehni/e, regulari6"ri, Cndiguiri :i a/umul"ri, pentru /ombaterea 7iiturilor toreniale :i a inundaiilor pe /ursurile de ape cci)entelor )e "e)iu in)u2tri le n tur le 7i

;e/anisme de in<ormare a populaiei :i suport Cn pro/esul de/i6ional al autorit"ilor

!eco" n)5ri c )ru 9ri4in) rel 8i . "en > re 7i ec@i9 re teritoriului >u)e8e n / "e)iu n tur l$ i"9 ctul cti4it58ilor ntro9ice Planuri de urbanism :i amena0area teritoriului Cn /on/ordan" /u politi/ile de mediuP 8tru/tur" so/io.e/onomi/" e/hilibrat"P Lmbun"t"irea sistemului instituionalP Cadru instituional <un/ionalP ;anagementul de mediu Cn politi/ile de de67oltare ale autorit"ilor 0udeene

M n ?e"entul 7i ntro9ice

PR>!=-;- 5- ;-5IB PRI>RI&AR- L4 JB5-MB= A=!A 8-=-C&AR-A PR>!=-;-=>R PRI>RI&AR- JI 8I4&-KA PR>!=-;-=>R2A8P-C&-=>R 5;-5IB PRI>RI&AR- 8-=-C&A&Pentru anali6area :i ierarhi6area problemelor de mediu din 0udeul Alba s.a inut /ont de trei aspe/te prin/ipale, :i anume' . num"rul problemelor2aspe/telor de mediu identi<i/ateP . media pun/ta0elor problemelor spe/i<i/e alo/ate unei /ategorii de problemeP . se7eritatea problemelor2aspe/telor de mediu identi<i/ate Ln ba6a e7alu"rii /alit"ii mediului :i a surselor de poluare e,istente, s.a obinut urm"toarea list" ierarhi6at" a problemelor de mediu'

Plan de management a de6astrelor Cn /a6ul a//identelor la obie/ti7e e/onomi/e /u ris/uri ma0ore de impa/t asupra mediului, /on<orm 5ire/ti7ei B - H 8-I-8> IIP Plan de management al de6astrelor H m"suri de pre7enire :i prote/ie a 6onelor Cmp"durite :i muntoase

M n ?e"entul inte?r t l c lit58ii f ctorilor )e "e)iu cu i"9 ct 2u9r 25n5t58ii u" ne Earta /u 6onele de ris/ asupra s"n"t"ii umaneP 8istem in<ormaional pri7ind starea de s"n"tate a populaiei Cn raport /u /alitatea <a/torilor de mediu' aer, ap", de:euriP

LIS+A P!OBLEMELO! DE MEDIU IE!A!BI0A!EA AI P!IO!I+I0A!EA LO! P!OBLEMA *% C lit te 7i c ntit te 9ei 9ot 6ile =ipsa asigur"rii, din pun/t de 7edere /alitati7 :i /antitati7, a /erinelor de ap" potabil" pentru populaia din mediul urban =ipsa sistemelor /entrali6ate de alimentare /u ap" potabil" pentru populaia din mediul rural Insu<i/ienta monitori6are a /alit"ii apei din <ntni :i alte surse de ap" potabil"? i67oare et/ @ =ipsa unui management /orespun6"tor Cn domeniul asigur"rii /alit"ii apei potabile 4erespe/tarea regulamentului de <un/ionare Cn 6onele de prote/ie sanitar" a /apt"rilor pentru ap" potabil" 2% Polu re 9elor )e 2u9r f 85 H 9e "en >ere 7i in)u2tri le Poluarea apelor de supra<a" datorat" lipsei sistemelor de epurare ?/anali6are :i staii de epurare@ a apelor mena0ere din mediul urban Poluarea apelor de supra<a" re/eptoare datorat" lipsei sistemelor de epurare ?/anali6are :i staii de epurare@ a apelor mena0ere din mediul rural -purarea insu<i/ient" a apelor u6ate mena0ere pro7enite din staiile de epurare -purarea insu<i/ient" a apelor u6ate industriale e7a/uate Cn emisar pro7enite din a/ti7it"ile agenilor e/onomi/i ?in/lusi7 ape impuri<i/ate /u substane prioritare2prioritar peri/uloase@ Poluarea /ursurilor de ap" re/eptoare datorat" de7ers"rii apelor pro7enite din industria mineritului ?ia6uri :i ape de min"@ Poluarea /ursurilor de ap" re/eptoare datorat" de7ers"rii apelor /u /oninut de s"ruri anorgani/e Poluarea /ursurilor de ap" /u de:euri pro7enite de la instalaiile de prelu/rare material lemnos Poluarea apelor de supra<a" datorat" de7ers"rii apelor u6ate re6ultate de la e,ploat"rile din albiile rurilor% Poluarea apelor de supra<a" datorat" de7ers"rii de ape u6ate pro7enite de la ali ageni e/onomi/i Co) 9ro6le" PMF0* P;.0#.0# P;.0#.02 P;.0#.0* P;.0#.0) P;.0#.0$ PMF02 P;.02.0# P;.02.02 P;.02.0* P;.02.0) P;.02.0$ P;.02.09 P;.02.07 P;.02.0% P;.02.0A Scor ier r@i3 re 33$<0 ** *0 *% *# *$ 37$80 )* )) )0 )0 )2 *) *$ 2# )# Scor 9rioriti3 re *<($<0 *28 #)# #7# #*A #9% *'&$&& #70 #77 #9% #9) #99 #2A #%0 A) #92

3% Polu re 2olului 7i 9elor 2u6ter ne Poluarea istori/" a solului :i apelor subterane Cn 6ona Klatna, datorat" emisiilor Cn atmos<er" pro7enite de la 8C Ampelum 8A ?8>2, pulberi /u metale@ :i a depo6itelor de steril aparin"toare +ilialei Klatmin 8A Klatna Poluarea apei subterane :i a solului datorat" a/ti7it"ilor din industria mineritului ?ia6uri, halde@ :i ind /himi/" H <abri/area prod /lorosodi/e ?bataluri@ Poluarea apei subterane :i a solului datorat" depo6itelor de de:euri urbane Poluarea apei subterane :i a solului datorat" a/ti7it"ilor de e,tra/ie a s"rii ?848.8A !u/ure:ti H 8u/ursala 8alina >/na ;ure:@ Poluarea solului :i a apei subterane /u a6otai datorat" utili6"rii ne/ontrolate Cn agri/ultur" a Cngr":"mintelor organi/e :i /himi/e Poluarea solului :i a apei subterane datorat" utili6"rii ne/ontrolate Cn agri/ultur" a pesti/idelor Poluarea solului :i a apei subterane datorat" depo6itelor de /arburani de la ageni e/onomi/i, staii de distribuie <% Polu re t"o2ferei Poluarea atmos<erei datorat" emisiilor pro7enite din a/ti7it"ile agenilor e/onomi/i H industrii, instalaii IPPC :i alte instalaii2a/ti7it"i Poluarea atmos<erei datorat" emisiilor de /ompu:i organi/i 7olatili pro7enii din utili6area sol7enilor organi/i Cn a/ti7it"i :i instalaii de /"tre agenii e/onomi/i Poluarea atmos<erei datorat" emisiilor de /ompu:i organi/i 7olatili re6ultai din depo6itarea /arburanilor :i distribuia a/estora de la terminale la staiile de distribuie /arburani Poluarea atmos<erei datorat" emisiilor pro7enite din tra<i/ Poluarea atmos<erei datorat" emisiilor pro7enite din agri/ultur", 6ootehnie, /re:terea p"s"rilor et/ Poluarea atmos<erei datorat" emisiilor pro7enite de la depo6itele de de:euri urbane ?mena0ere@ Poluarea atmos<erei datorat" emisiilor de ga6e /u e<e/t de ser" ?C>2@ '% ,e2tiune )e7eurilor Poluarea mediului datorat" gestiunii ne/orespun6"toare a de:eurilor mena0ere :i industriale Cn lo/alit"ile urbane Poluarea mediului datorat" gestiunii ne/orespun6atoare a de:eurilor mena0ere :i industriale din mediul rural Poluarea mediului datorat" gestiunii de:eurilor re6ultate din a/ti7it"ile medi/ale Poluarea mediului datorat" gestion"rii ne/orespun6"toare a ambala0elor :i a de:eurilor de ambala0e Poluarea mediului datorat" gestion"rii ne/orespun6"toare

PMF03 P;.0*.0#

32$<2 **

*<7$00 #2%

P;.0*.02 P;.0*.0* P;.0*.0) P;.0*.0$ P;.0*.09 P;.0*.07 PMF0< P;.0).0# P;.0).02 P;.0).0* P;.0).0) P;.0).0$ P;.0).09 P;.0).07 PMF0' P;.0$.0# P;.0$.02 P;.0$.0* P;.0$.0) P;.0$.0$

*0 *% *# *$ *0 *0 30$8' *$ *$ ** ** #A 2% ** 3&$33 )2 )* )0 2A *9

#)# #7# #*A #9% #)# #)# *27$00 #)) #)) #** #** 7% #2) #** *&2$2' #$% #72 #70 #2# #)*

de:eurilor pro7enind din e/hipamente ele/tri/e, ele/troni/e :i a 7ehi/ulelor s/oase din u6 Poluarea mediului datorat" gestion"rii ne/orespun6"toare a de:eurilor de pesti/ide Poluarea mediului datorit" gestion"rii ne/orespun6"toare a de:eurilor de uleiuri u6ate, an7elope et/ Poluarea mediului datorat" gestion"rii ne/orespun6"toare a de:eurilor de a6best Poluarea mediului datorat" gestion"rii ne/orespun6"toare a de:eurilor /e re6ult" din a/ti7it"ile e/onomi/e de a/operiri metali/e &% +r n29orturi 8tarea ne/orespun6"toare a in<rastru/turii tehni/e a reelei de drumuri &ransportul de<i/itar datorat absenei /enturilor de o/olire pentru tra<i/ul rutier de tran6it Cn muni/ipiile 8ebe:, !la0, Aiud, ora:ul &eiu: 5egradarea mediului urban datorit" lipsei lo/urilor de par/are 7% Acti4it58i ?ricole 7i )e34olt re rur l5 Btili6area ne/ontrolat" Cn a/ti7it"ile agri/ole a Cngr":"mintelor ?naturale :i /himi/e@ :i a pesti/idelor Peri/olul generat de /ulti7area organismelor modi<i/ate geneti/ :i plasarea pe pia" a produselor re6ultate din a/east" a/ti7itate asupra s"n"t"ii umane =ipsa de interes pentru promo7area produselor reali6ate Cn e/onomia rural" pe piata intern" :i e,tern" 8% Pericole ?ener te )e c t 2trofeCfeno"ene n tur le Peri/ole generate de /atastro<e sau <enomene naturale ?in/endii, /utremure, inundaii et/ @ Asigurarea gestion"rii situaiilor de urgen" Peri/ole generate de <enomene naturale :i antropi/e Cn 6onele depo6itelor de de:euri industriale a/ti7e ?halde, ia6uri, bataluri@ Peri/ole generate de <enomene naturale :i antropi/e Cn 6onele depo6itelor de de:euri industriale ina/ti7e ?halde, ia6uri, bataluri Cn/hise :i Cn /onser7are@ Peri/ole generate de de<ormaiile supra<eelor 6"/"mintelor de sare din subteran ?848.8A !u/ure:ti H 8u/ursala 8alina >/na ;ure:@ Peri/ole generate de depo6itele de /ombustibil amplasate Cn 6one re6ideniale ?staii de distribuie@ Peri/ole generate de a//idente ma0ore Cn /are sunt impli/ate substane peri/uloase (% De?r ) re "e)iului n tur l 7i con2truit$ "onu"ente )e rt5$ i2torice 7i 2ituri r@eolo?ice ;"suri de prote/ie insu<i/iente pentru unele 6one de habitat natural 5egradarea monumentelor de art", istori/e :i a siturilor

P;.0$.09 P;.0$.07 P;.0$.0% P;.0$.0A PMF0& P;.09.0# P;.09.02 P;.09.0* PMF07 P;.07.0# P;.07.02 P;.07.0* PMF08 P;.0%.0# P;.0%.02 P;.0%.0* P;.0%.0) P;.0%.0$ P;.0%.09 P;.0%.07 PMF0( P;.0A.0# P;.0A.02

*$ *) *) *) 27$&& 2% *2 2* 2($33 *A *0 #A 33$7* *A )0 *$ )2 #A 2% ** 30$00 *0 *0

#)7 #2A #2A #2A *00$&& A) ##$ A* *<3$33 #A9 #$9 7% *<*$28 #7* #9# #)) #79 7% #2) #** *'3$00 #70 #*9

arheologi/e datorat" polu"rii mediului *0% +uri2" 2i A?re"ent =ipsa amena0"rilor spe/i<i/e din pun/t de 7edere igieni/o. sanitar, al gestiunii de:eurilor :i a lo/urilor de preparare a hranei Cn aer liber din 6onele de agrement :i turisti/e Pra/ti/area turismului neorgani6at :i nee/ologi/ =ipsa strategiilor lo/ale :i regionale de de67oltare a turismului 5egradarea mediului natural datorat" turismului de 3eeNend, mani<estat prin /onstruirea de /abane Cn apropierea 6onelor prote0ate :i /ampare neorgani6at" **% Ur6 ni3 re "e)iului 5iminuarea :i degradarea spaiilor 7er6i Cn mediul urban Poluarea sonor" :i prin 7ibraii Cn 6onele urbane 5es<":urarea a/ti7it"ii unor ageni e/onomi/i Cn spaii anti<onate ne/orespun6"tor sau neanti<onate 5egradarea mediului urban datorat" lipsei lo/urilor de par/are *2% A2i?ur re 2t5rii )e 25n5t te Insu<i/iena studiilor destinate Cmbun"t"irii st"rii de s"n"tate a populaiei Cn relaie /u mediul :i lipsa de in<ormare a populaiei pri7ind e<e/tele polu"rii <a/torilor de mediu asupra st"rii de s"n"tate *3%E)uc 8ie ecolo?ic5 =ipsa /uno:tinelor pri7ind legislaia de mediu Cn 7igoare, drepturi, obligaii :i responsabilit"i ale persoanelor <i6i/e, grupurilor /omunitare, autorit"i et/ 4i7elul s/"6ut al /olabor"rii dintre autoritatea de mediu, liderii /omunitari, >4F.uri, instituii de in7""mnt, /eea /e nu are /a re6ultat /re:terea ni7elului de edu/aie e/ologi/" a populaiei *<% Jnt5rire c 9 cit58ii A?en8iei )e Protec8ie Me)iului :APM; =ipsa a/redit"rii laboratorului pe indi/atorii prin/ipali de poluare :i a /erti<i/"rii de management al AP; Lmbun"t"irea managementului resurselor umane :i a instruirii personalului *'% A29ecte le?i2l ti4e Insu<i/ienta /on:tienti6are din partea manageriatului so/iet"ilor /omer/iale, instituiilor, agenilor e/onomi/i et/ pri7itoare la /onser7area mediului natural

PMF*0 P;.#0.0# P;.#0.02 P;.#0.0* P;.#0.0) PMF** P;.##.0# P;.##.02 P;.##.0* P;.##.0) PMF*2 P;.#2.0#

2'$'0 *# 2* 2* 2$ 30$'0 *# *# *0 *0 2($00 2A

**&$00 #*% #0$ #0$ ##9 *2($'0 #0% #*% #*9 #*9 *<'$00 #)$

PMF*3 P;.#*.0# P;.#*.02 PMF*< P;.#).0# P;.#).02 PMF*' P;.#$.0#

2&$00 27 2$ 2'$00 2A 2# 2<$00 2)

*30$'0 #)$ ##9 *08$'0 ##9 #0# **2$00 ##2

*%3 P!INCIPII S+!A+E,ICE

Proiectele 2t 6ilite En Pl nul Loc l )e Ac8iune tre6uie 25 29ri>ine re li3 re o6iecti4elor )in A?en) Loc l5 2*V !e li3 re )e34olt5rii )ur 6ile tre6uie 25 reflecte 2c@i"65rile 2u6 to te 29ectele 4ie8ii :econo"ic$ 2oci l$ cultur l$ r@itectur l 7i )e "e)iu;V Pl nul Loc l )e Ac8iune 25 fie corel t cu 9ro?no3ele econo"icoFfin nci re l ni4el loc l$ >u)e8e n$ re?ion l 7i n 8ion lV E4 lu re re2ur2elor fin nci re eDi2tente 7i fon)urilorV

OBIEC+I1E CAPI+AL AN+!OPIC >bie/ti7 general / /re:terea /ompetiti7it"ii e/onomiei 0udeului Alba O6iecti4e 29ecifice / In)u2trie. stimularea a/ti7it"ilor e/onomi/e per<ormanteP alinierea /alit"ii produselor romne:ti la standardele europene :i internaionale, pentru /re:terea e,porturilorP moderni6area :i di7ersi<i/area a/ti7it"ilor industrialeP /rearea :i de67oltarea I;;.urilorP /rearea de lo/uri de mun/" Cn industria prelu/r"rii lemnului, alimentar" :i u:oar"P promo7area produselor industriale pe pieele interne :i e,terneP asigurarea ser7i/iilor de /onsultan" Cn se/torul produ/ti7P redu/erea /onsumului energeti/ printr.o utili6are mai e<i/ient" a energiilor /on7enionaleP /re:terea per<ormanelor <orei de mun/"P stimularea antreprenoriatuluiP de67oltarea in<rastru/turii /are spri0in" a/ti7it"i e/onomi/e ?/entre de ino7are :i trans<er tehnologi/, par/uri industriale, /entre de /onsultan"@P spri0in pentru /er/etare, trans<er de tehnologie :i de67oltarea de reele in<ormati/e de a<a/eriP stimularea de67olt"rii a/ti7it"ilor /are /apitali6ea6" resursele lo/ale Cn 6onele rurale

Princi9iul i"9lic5rii tuturor f ctorilor intere2 8i 7i ccentu re nece2it58ii 9 rteneri telor 9u6licF9ri4 teV Ar"oni3 re re?le"ent5rilor utorit58ii 9u6lice cu cele le 9 rtenerilor i"9lic 8i En re li3 re 9roiectelorV A"9lu 9roce2 )e 9roiec8ie fin nci r5$ con7tienti3 re 9u6lic5$ "e)i ti3 re )re9turilor$ o6li? 8iilor 7i o9ortunit58ilor cet58e nului En co"unit te$ 9recu" 7i i"9lic re 9o9ul 8iei En tot ce 8ine )e co"unit teV I"9lic re utorit58ii 9u6lice En )e34olt re loc l5 9rintrFo 9roiec8ie fin nci r5 re l5Cre li2t5 En 4e)ere re li35rii in4e2ti8iilor 2t 6ilite En Pl nul Loc l )e Ac8iuneV Un ?r ) " i " re )e i"9lic re 9o9ul 8iei En tot cee ce 8ine )e co"unit te 7i un "9lu 9roce2 )e con7tienti3 re 9u6lic5 7i )e "e)i ti3 re )re9turilor$ o6li? 8iilor 7i o9ortunit58ilor cet58e nului En co"unit teV M n ?e"ent eficient l )e34olt5rii )ur 6ile$ un 9roce2 )eci3ion l eficient$ )irec8ion re 7i Ent5rire c 9 cit58ii in2titu8ion le 9entru un 9roce2 )e )e34olt re 2ocioFecono"ic5 )ur 6il5 Ccerin8ele co"unit58ii En confor"it te cu Str te?i )e De34olt re Dur 6il5 UE%

O6iecti4e 29ecifice / Me)iul )e f ceri. promo7area de proie/te a7nd /a s/op de67oltarea in<rastru/turii de a<a/eri :i a /elor /are /ontribuie la /re:terea 7ieii e/onomi/e Cn lo/alit"ile 0udeuluiP regenerarea :i de67oltarea urban"' instrument esenial pentru /re:terea atra/ti7it"ii turisti/e, /onser7area :i re7itali6area ora:elor :i /omunelorP <inali6area :i de67oltarea par/urilor industriale !la0 :i AiudP /re:terea rolului I;;.urilor Cn /adrul a/ti7it"ii e/onomi/e globale

O6iecti4e 29ecifice / A?ricultur5. Cmbun"t"irea a//esului la piee :i /re:terea /ompetiti7it"ii produselor agri/ole pro/esate /u obie/ti7ele spe/i<i/eP Cmbun"t"irea in<rastru/turii pentru de67oltare rural"P de67oltarea e/onomiei ruraleP de67oltarea resurselor umane

o o

o o

O6iecti4e 29ecifice / +uri2". /apitali6area potenialului turisti/ al 0udeului prin intensi<i/area promo7"rii :i a marNetinguluiP in7estiii <inan/iare durabile Cn turism, /are s" asigure un 7enit sigur lo/uitorilor :i s" spri0ine de67oltarea lo/alit"ilor /u potenial turisti/P <a/ilitarea a//esului Cn ariile turisti/e prin moderni6area mi0loa/elor de transportP moderni6area /apa/it"ilor turisti/e :i a e/hipamentelor e,istenteP /re:terea /alit"ii ser7i/iilor turisti/eP intensi<i/area instruirii <orei de mun/" din turismP sporirea /apa/it"ii in<ormaionale :i de promo7are a turismului

drumuri /omunaleP reabilitarea :i de67oltarea in<rastru/turii <i6i/e 0udeene Cn 7ederea <a/ilit"rii in7estiiilor, promo7"rii /re:terii e/onomi/e :i /re"rii de lo/uri de mun/" durabileP <a/ilitarea a//esului Cn 6onele industriale :i turisti/e :i Cn 6onele i6olate ale 0udeuluiP Cn/ura0area utili6"rii de mi0loa/e de transport alternati7e, pentru redu/erea impa/tului asupra mediului a 7ehi/ulelor tradiionaleP /rearea de /entre de Cn/hirieri bi/i/lete Cn lo/alit"i

O6iecti4e En )o"eniul 2oci l Pro"o4 re coe3iunii 7i )e34olt5rii 2oci le promo7area /oe6iunii so/iale prin egali6area :anselor edu/aionaleP Cn/ura0area a/ti7it"ilor e/onomi/e Cn mediul ruralP /re:terea in7estiiilor Cn edu/aie :i s"n"tate, /a <a/tori ai de67olt"rii so/ialeP /re:terea oportunit"ilor de de67oltare a grupurilor de<a7ori6ate prin egali6area :anselor so/ialeP e7itarea polari6"rii so/iale e,/esi7eP Cn/ura0area /ondiiilor de a//es al tinerilor la 7iaa adult"P asigurarea a//esului la un <ond so/ial de lo/uireP asigurarea a//esului la utilit"i a persoanelor de<a7ori6ate 2oci le 7i 9ro"o4 re

O6iecti4e 29ecifice / Co"er8. e,tinderea unit"ilor /omer/iale e,istente :i /re:terea /alit"ii ser7i/iilor de /omer, /on/omitent /u /re:terea ratei de o/upare /u <ora de mun/" Cn a/east" ramur" e/onomi/"P de67oltarea unei reele /omer/iale, prin in/luderea lo/alit"ilor Cn programe /are s" du/" la de67oltarea in<rastru/turii de /omer

Eli"in re eDclu3iunii inclu3iunii 2oci le

O6iecti4e 29ecifice / +r n29ort. +inali6area pe termen mediu a lu/r"rilor la' o drumuri naionaleP o drumuri 0udeeneP o drumuri /omunale +inali6area pe termen lung a lu/r"rilor la' o drumuri naionaleP o drumuri 0udeeneP

redu/erea abandonului :/olar Cn rndul ele7ilor /u /erine edu/ati7e spe/iale :i /elor pro7enii din <amilii s"ra/e, /u #0 O pn" Cn 200%P /re:terea /u #0 O a ni7elului de in/ludere a /opiilor romi Cn sistemul de Cn7""mnt :i al ni7elului de preg"tire :/olar"2pro<esional" pn" Cn 200%P asigurarea a//esului uni7ersal la edu/aia primar"P asistarea persoanelor a<late Cn ris/ ma0or :i asigurarea a/esului la ser7i/ii de asisten" so/ial" a /elor a<late Cn di<i/ultateP

reinseria so/ial" a $ O din persoanele eliberate din detenie :i a deinuilor din Peniten/iarul Aiud Cn perioada 2007.20#*P asigurarea a//esului la ser7i/ii de asisten" so/ial"P asisten" so/ial" :i medi/al" pentru 7rstni/iP promo7area a/esului la ser7i/ii de asisten" so/ial"P eradi/area /a6urilor de lips" a identit"ii legaleP redu/erea num"rului de in<ra/iuni :i a parti/ipanilor la s"7r:irea a/estoraP preg"tirea antiin<ra/ional" a populaiei, Cn spe/ial a minorilor :i tinerilorP /ombaterea <ormelor de dis/riminare :i atenuarea <a/torilor de ris/ /are /ondu/ tinerii la marginali6are :i e,/lu6iune so/ial"

De34olt re 7i )i4er2ific re re8elei )e 2er4icii inte?r te 9entru 9er2o ne " r?in li3 te$ 9er2o nele cu @ n)ic 9 7i 9er2o ne En 2itu 8ie )e ri2c )in >u)e8ul Al6 de67oltarea ser7i/iilor alternati7e de tip <amilialP e,tinderea Cn mediul rural al reelei de ser7i/ii la domi/iliuP pre7enirea instituionali6"rii a #$ O din totalul persoanelor a<late Cn situaie de ris/ pn" Cn 200%P re/uperarea, pre7enirea instituionali6"rii :i de6instituionali6area a /el puin #0O din persoanele /u handi/ap pn" Cn 200%P Cn<iinarea de /entre so/iale multi<un/ionale 6onale pentru persoanele a<late Cn ne7oie ?tineri de6instituionali6ai, persoane 7rstni/e, persoane /u handi/ap@P de67oltarea Cn perioada 2007.20#* de ser7i/ii integrate Cn /el puin ) lo/alit"i ale 0udeului pentru /opii delin/7eni, abu6ai :i 7i/time ale 7iolenei domesti/e

de67oltarea /apa/it"ii de rea/ie rapid" la amenin"rile la adresa s"n"t"ii generate de <enomenul Cn/"l6irii globaleP redu/erea impa/tului asupra s"n"t"ii publi/e al bolilor transmisibile /u impa/t ma0or ?EII, tuber/ulo6a, in<e/ii /u transmitere se,ual", in<e/ii noso/omiale@, pre/um :i al bolilor /roni/eP <o/ali6area a/iunilor pre7enti7e :i de asigurare de ser7i/ii de ba6" /"tre /omunit"ile a<late la ris/ /res/utP promo7area s"n"t"ii prin inter7enii asupra determinanilor st"rii de s"n"tateP deplasarea a//entului /"tre ser7i/iile pre7enti7e de s"n"tate :i /re:terea ni7elului de edu/aie pentru s"n"tate a populaiei Cn 7ederea adopt"rii /omportamentelor s"n"toaseP identi<i/area unor modalit"i <le,ibile de <urni6are de ser7i/ii medi/ale Cn 6onele i6olate :i Cn /ele de<a7ori6ate e/onomi/P de67oltarea :i e,tinderea reelei de asisten" medi/al" /omunitar" integrat"P /ampanii de in<ormare, edu/are, /omuni/are pri7ind impa/tul asupra st"rii de s"n"tate a apei de b"utP monitori6area surselor publi/e de ap"

Cre7tere c 9 cit58ii )e 2u28inere 9er2o nelor neocu9 te En "unc5 9rin cor) re )e "52uri cti4e )e 2ti"ul re ocu95rii : infor" re 7i con2iliere 9rofe2ion l5$ for" re 9rofe2ion l5$ 2u64en8ion re locurilor )e "unc5; Cn/adrarea Cn mun/" pe durat" nedeterminat" a /ategoriilor de persoane greu asimilabile pe piaa mun/ii, Cn spe/ial pentru persoanele peste )$ de ani, :omeri Cntrein"tori uni/i de <amilie, romi, persoane din mediul rural, tineri postinstituionali6ai et/ /uprinderea la /ursuri de <ormare pro<esional" a #0 O din totalul persoanelor a<late Cn /"utarea unui lo/ de mun/" spri0inirea a 2 000 :omeri prin /uprinderea a/estora Cn ser7i/ii de in<ormare :i /onsiliere pro<esional"

Cre7tere cce2i6ilit58ii 2er4iciilor "e)ic le 7i )e34olt re unor titu)ini 7i co"9ort "ente f 4or 6ile 25n5t58ii

EDtin)ere cuno 7terii 7i )e34olt re 9 tri"oniului 7tiin8ific En )o"enii 9riorit re le cercet5rii de67oltarea /er/et"rii <undamentale :i apli/ati7e Cn domeniul gestiunii <inan/iare :i al anali6ei e/onomi/eP /er/et"ri pri7ind per<e/ionarea sistemului /ontabil :i <inan/iar.ban/ar, armoni6area a/estuia /u normele Bniunii -uropeneP /er/et"ri pri7ind per<e/ionarea managementului :i marNetingului agenilor e/onomi/iP /er/et"ri pri7ind integrarea e/onomiei romne:ti Cn spaiul Bniunii -uropeneP de67oltarea /er/et"rii :tiini<i/e <undamentale :i apli/ati7e Cn domeniile istoriei :i arheologieiP de67oltarea /er/et"rii :tiini<i/e <undamentale :i apli/ati7e Cn domeniul :tiinelor e,a/teP de67oltarea /unoa:terii Cn domeniul :tiinelor 0uridi/eP de67oltarea /unoa:terii Cn domeniul <ilologiei

7i 9o9ul ri3 re En 2tr5in5t te

i" ?inii >u)e8ului Al6 En 8 r5 7i

derularea unor a/ti7it"i pentru di7ersi<i/area 7ieii /ulturale prin re/unoa:terea, promo7area :i de67oltarea a/iunilor lo/ale, pre/um :i /ulti7area spe/i<i/ului 6onal prin re7itali6area unor meserii tradiionaleP iniierea unor programe spe/iale pentru in/luderea mu6eelor :i /ole/iilor publi/e Cn ansambluri /ulturale 7aste /are s" permit" o /re:tere a gradului de atra/ie :i interesP promo7area de parteneriate, organi6area de /ompetiii sporti7e /u /ara/ter 6onal, 0udeean, inter0udeean :i naional, pre/um :i iniierea unor a/iuni de edu/aie a tinerilor Cn <un/ie de ne/esit"ile a/estoraP Cn/heierea unor a/orduri de aso/iere, /u instituiile abilitate, pentru pre7enirea :i /ombaterea tra<i/ului :i /onsumului de droguri Cn rndul tinerilor

De34olt re c 9 cit58ii 7i E"6un5t58ire 2tructurii c lit ti4e 7i o9er tori le 2i2te"ului )e cercet re 7tiin8ific5 <ormarea, atragerea :i promo7area personalului de /er/etare la ni7elul e,igenelor /erute de integrarea european"P per<e/ionarea stru/turii organi6atori/e, <inanarea /orespun6"toare :i de67oltarea in<rastru/turii de /er/etare :tiini<i/"P punerea Cn 7aloare a /ompetenelor :i potenialului de /er/etare e,istentP sporirea re/unoa:terii naionale :i internaionale a re6ultatelor /er/et"rii

CR-J&-R-A FRA5B=BI 5- CBPRI45-R- A P>PB=AMI-I JC>=ARP-4&RB PARCBRF-R-A JI A!8>=IIR-A -5BCAMI-I 5- !AKW organi6area :i des<":urarea de a/ti7it"i remediale /u ele7ii din Cn7""mntul de ba6" pentru diminuarea la/unelor, impli/area lor Cn a/ti7it"i edu/ati7e spe/i<i/e 7rstei :i /omunit"ii, pre/um :i absol7irea Cn7""mntului de ba6"P /uprinderea Cn programul ]A doua :ans"^ a tinerilor, repre6entanilor /omunit"ii, /are nu au par/urs :i absol7it Cn7""mntul obligatoriu Cn 7ederea /re:terii :anselor de inserie Cn 7iaa a/ti7"P <ormarea /adrelor dida/ti/e pentru promo7area prin/ipiilor edu/aiei in/lu6i7e :i /rearea Cn :/oal" a unui mediu edu/aional prietenos, tolerant, des/hisP promo7area de proie/te, parteneriate Cn edu/aie /are s" permit" 7alori6area bunelor pra/ti/i in/lu6i7e :i e,tinderea a/estora :i Cn alte unit"i :/olare din 0ude

I"9lic re cti45 tinerilor 7i )ul8ilor En 9ro?r "e 7i c8iuni )in )o"eniul 29ortului$ culturii$ 25n5t58ii$ turi2"ului 7i "e)iului 9recu" 7i En )erul re unor 9roiecte 29eci le )e 9ro"o4 re P rte IIF % PLANUL LOCAL DE ACIUNE

%%*+ ,-%.C)%/. 0.(.& 1. 2% P&,%.C). %D.()%3%C ). ;anagementul durabil al Capitalului 4atural al 0udetului AlbaP Cre:terea /ompetiti7it"ii e/onomiei 0udeului AlbaP Re<a/erea in<rastru/turii de ba6" :i a//esul populaiei la a/east" in<rastru/tur"P Promo7area /oe6iunii :i de67olt"rii so/iale

%%*4 ,-%.C)%/. SP.C%3%C. 2% P&,%.C). %D.()%3%C ). INDUS+!IE$ MEDIUL DE A=ACE!I$ INO1A!E


Nr% crt% # O6iecti4e 29ecifice 5e67oltarea stru/turilor de spri0inire a a<a/erilor =in n8 re P>R A,a # 5omeniul ! +itlul 9roiectuluiCAc8iune Crearea in<rastru/turii ne/esare a<a/erilor prin reali6are de par/uri industriale la Klatna :i Aiud Reabilitarea siturilor industriale abandonate pentru depoluarea 6onelor, atragerea in7estiiilor, re7igorarea :i de67oltarea e/onomiei lo/ale ?Cugir, Aiud, Klatna, Abrud, !aia de Arie:@ Crearea unui /entru multi<un/ional pentru a/ti7it"i de instruire, /on<erine, Cntlniri de a<a/eri, e,po6iii 8pri0inirea /re"rii :i a/redit"rii laboratoarelor de anali6e, test"ri, etalon"ri 8usinerea I;;. urilor Cn implementarea :i /erti<i/area sistemelor de management al /alit"ii ?I8> A00#@, al mediului ?-;A8@ :i /erti<i/are 1 lo re e2ti" ti45 9roiect EU! Perio ) )e ti"9 200%. 20#* Benefici ri .Autorit"i ale administraiei publi/e lo/ale ?C=, CJ@P .8o/iet"i /omer/iale .Autorit"i ale administraiei publi/e lo/ale ?C=, CJ@P .8o/iet"i /omer/iale In)ic tori .4r de par/uri industriale /reate

P>R A,a ) 5omeniul )2

200%. 20#*

.4r de situri reabilitateP .nr so/iet"i atrase Cn situri, .urm"rirea ni7elului de poluareP .nr lo/uri de mun/" /reate

P>R A,a ) 5omeniul )#

200%. 20#*

.Autorit"i ale administraiei publi/e lo/ale ?C=, CJ@P .8o/iet"i /omer/iale .Autorit"i ale administraiei publi/e lo/ale ?C=, CJ@P .8o/iet"i /omer/iale .I;;

8pri0in pentru implementarea standardelor europene

P>R A,a# 5omeniul ## P>R A,a # 5omeniul ##

200%. 20#*

.Centru multi<un/ional /reatP .4r tipuri a/ti7it"i des<a:urateP .4r parti/ipaniP .4r e,ponateP .4r 7i6itatori .4r laboratoare /reateP .4r laboratoare a/reditate .4r I;; /erti<i/ateP .4r demersuri iniiate

200%. 20#*

P>R A,a # 5omeniul ## * 8pri0inirea antreprenorilor lo/ali Cn de67oltarea a<a/erilor P>R A,a * 5omeniul *2 P>R A,a # 5omeniul# *

7oluntar" ?I8> #)00#@ Promo7area eti/het"rii e/ologi/e a produselor :i ser7i/iilor 8pri0in pentru demararea de a<a/eri2relansarea me:te:ugurilor 8pri0in pentru Cn/adrarea Cntreprinderilor Cn lanuri de <urni6ori :i /lustere prin reali6area de programe de /on:tienti6are :i in<ormare asupra a7anta0elor e/onomi/e ale unor ast<el de sisteme 8pri0in pentru /rearea unui birou de trans<er tehnologi/ /are ar putea s" /onta/te6e dire/t <irmele din 0ude pentru o<erirea noilor /uno:tine tehnologi/e prin te6e de li/en" :i /ontra/te de /er/etare. de67oltare Promo7area reali6"rii de departamente proprii de /er/etare Cn /adrul /ompaniilor din industria lemnului, porelanului, alimentar", /himi/" sau te,til"

200%. 20#*

.8o/iet"i /omer/iale

200%. 20#*

.8o/iet"i /omer/iale

.4r eti/hete e/ologi/e pentru produse obinuteP .4r eti/hete e/ologi/e pentru ser7i/ii obinute .4r a<a/eri demar/ateP .4r me:te:uguri relansate .4r de Cntlniri temati/e reali6ateP .4r de <irme in<ormateP .4r de in<ormaii soli/itate

200%. 20#*

.Consiliul 0udeeanP .;ediul de a<a/eri 0udeean

Cre:terea /apa/it"ii de /er/etare. de67oltare :i /re:terea a//esului la C5I

P>R A,a 2 5omeniul 2#

200%. 20#*

.Consiliul 0udeeanP .Bni7ersitatea 1 Decembrie 1918 Alba IuliaP .Camera de Comer Industrie :i Agri/ultur"

.Parteneriate /reateP .4r <irme bene<i/iare de ino7aii

P>R A,a 2 5omeniul 2*

200%. 20#*

.Consiliul 0udeeanP .Bni7ersitatea 1 Decembrie 1918 Alba IuliaP .;ediul de a<a/eri 0udeean

.4r de Cntlniri organi6ate :i reali6ateP .4r de modele de organi6are elaborateP .4r de departamente reali6ate

5e67oltarea tehnologiei in<ormaiei :i /omuni/aiilor Cn se/toarele publi/ :i pri7at

P>R A,a * 5omeniul **

-/onomisirea energiei

P>R A,a ) 5omeniul )#

Promo7area e. business pentru e<i/ienti6area /omuni/aiilor Cn interiorul :i e,teriorul <irmei :i management e<i/ient al resurselor :i /lienilor pentru <a/ilitarea a//esului pe pia"P -<i/ienti6area energeti/" Cn 7ederea e/onomisirii de energie a /l"dirilor de patrimoniu din subordinea Consiliului Judeean 8pri0inirea in7estitorilor Cn a/hi6iionarea de instalaii :i e/hipamente Cn 7ederea Cmbun"t"irii e<i/ienei energeti/, /are s" /ondu/" la e/onomisirea de energie

200%. 20#*

.;ediul de a<a/eri 0udeean

.4r de <irme in<ormateP .4r de utili6atori

200%. 20#*

.Consiliul Judeean

.O de redu/ere a /onsumului energeti/

200%. 20#*

.;ediul de a<a/eri 0udeean

.O de redu/ere a /onsumului energeti/

A,!ICUL+U!A

Nr% crt% #

O6iecti4e 29ecifice Promo7area produselor tradiionale :i obinerea m"r/ilor de produs &rans<ormarea gospod"riilor de sub6isten" Cn e,ploataii agri/ole orientate /"tre e/onomia de pia" 5e67oltarea agri/ulturii prin dotarea e,ploataiilor /u utila0e per<ormante, di7ersi<i/area /ulturilor :i a/hi6iionarea animalelor de ras" 5e67oltarea a/ti7it"ilor /one,e generatoare de 7enituri pentru produ/"torii agri/oli 8pri0inirea <ormelor aso/iati7e din agri/ultur"

=in n8 re CJ Alba 8urse atrase

+itlul 9roiectuluiCAc8iune &rg de produse agroalimentare /u promo7area produselor tradiionale spe/i<i/e 0udeului

1 lo re e2ti" ti 45 9roiect Mii EU! 2002an

Perio ) )e ti"9 Anual 200%. 20#*

Benefici ri

In)ic tori

.Produ/"tori agri/oliP .Populaia 0udeului

P45R A,a # ;"sura #)#

8pri0inirea e,ploataiilor agri/ole nou Cn<iinate Cn reali6area planurilor de a<a/eri

#00

200%. 20#*

.Produ/"tori agri/oliP .Populaia 0udeului

.4r de produ/"tori agri/oli parti/ipaniP .4r de branduri de produse tradiionale obinuteP .4r de branduri de produse tradiionale Cn preg"tire .4r de e,ploataii nou Cn<iinate /onsiliate

P45R A,a # ;"sura #)*

P45R A,a # ;"sura #2*

P45R A,a # ;"sura #)2

8pri0inirea e,ploataiilor agri/ole din 0ude Cn 7ederea moderni6"rii :i di7ersi<i/"rii a/ti7it"ilor ?dotarea /u utila0e moderne :i per<ormante, introdu/ere Cn /ultur" a plantelor medi/inale, e,tinderea /ulturilor :i a plantaiilor, a/hi6iii de animale de ras"@ Reali6area prin aso/ierea produ/"torilor agri/oli a dou" /entre de /ole/tare :i 7n6are a produselor agroalimentare ?mi/ro6onele Ialea 8ebe:ului :i ;unii Apuseni@ +ormarea grupurilor de produ/"tori Cn se/torul agri/ol

#%0

200%. 20#*

.Produ/"tori agri/oliP .Populaia 0udeului

.4r de e,ploataii moderni6atP .4r de e/hipamente a/hi6iionateP .4r de /ulturi nou introduseP .4r de animale de ras" a/hi6iionate

200

200%. 20#*

.Produ/"tori agri/oliP .Populaia 0udeului

.4r de Cntlniri /u poteniali bene<i/iariP .4r de /entre Cn<iinateP .4r de produ/"tori aso/iai

$$

200%. 20#*

.Produ/"tori agri/oliP .Populaia 0udeului

.4r de grupuri de produ/"toriP agri/oli /reate .4r de produ/"tori agri/oli grupaiP .4r de parti/ipani la a/ti7it"i de instruire

+U!ISM

Nr% crt% #

O6iecti4e 29ecifice 5e67oltarea unit"ilor de /a6are :i Cmbun"t"irea stru/turilor turisti/e Cre:terea atra/iilor turisti/e :i de67oltarea turismului /ultural

=in n8 re P>R A,a $ 5omeniul $2

+itlul 9roiectuluiCAc8iune Amena0area obie/ti7elor turisti/e naturale pentru a/ti7it"i turisti/e ?<ormaiuni geologi/e, pe:teri, saline, mine, la/uri@ /u instalaii de iluminat, Cn/"l6ire, 7entilaie :i grupuri sanitareP Crearea de /ir/uite turisti/e 0udeene /are s" in/lud" 7i6itarea /astelelor, /et"ilor, mu6eelor, /omple,elor religioase :i naturale 5raseul $urului Cn munii Apuseni Constru/ie :i reabilitare a in<rastru/turii de a//es spre obie/ti7ele' ;u6eul aurului !u/ium, ;u6eul tehni/ii miniere !aia de Arie:, ;u6eul mineritului :i Faleriile Romane Ro:ia ;ontan"P Re<un/ionali6area trenului 8oc(nia 5uristic(1

1 lo re e2ti" ti45 9roiect Mii EU!

Perio ) )e ti"9 200%. 20#*

Benefici ri .Consiliul JudeeanP .Consilii lo/aleP .;ediul de a<a/eri 0udeean .Consiliul JudeeanP .Consilii lo/ale .Consiliul JudeeanP .Consilii lo/ale

In)ic tori .4r obie/ti7e amena0ateP .4r 7i6itatori O de /re:tere a /ontribuiilor la bugetele lo/ale .4r de /ir/uite turisti/e /reateP .4r de 7i6itatori .4r de stru/turi reabilitateP .4r de 7i6itatori

200%. 20#*

P>R A,a $ 5omeniul $2

200%. 20#*

200%. 20#*

.Consiliul JudeeanP .Consilii lo/ale

P>R A,a $ 5omeniul $#

Restaurarea :i punerea Cn 7aloare a obie/ti7elor din patrimoniul B4-8C> ?Cet"ile Caplna :i Clni/@

200%. 20#*

.Consiliul JudeeanP .Consilii lo/ale

P>R A,a $ 5omeniul $#

Amena0area ;u6eului A7ram Ian/u :i arhite/turii s"te:ti tradiionale

200%. 20#*

.Consiliul JudeeanP .Consilii lo/ale

.4r /"l"toriP .Ci<ra de a<a/eri operatori turisti/iP .4r de lo/uri de mun/" /reate .4r de 7i6itatoriP .4r lo/uri de mun/" /reate pentru administrarea /et"ilor .4r de 7i6itatori

&urism a/ti7 :i 7alori<i/area patrimoniului natural :i /ultural

P>R A,a $ 5omeniu $2

Reali6area de in7estiii Cn domeniul s/hiabil pentru promo7area 6onei turisti/e !ube:ti.Irtop

200%. 20#*

.Consiliul Judeean AlbaP .Consiliul lo/al Arie:eni

P>R A,a $ 5omeniu $2

Ialori<i/area :i promo7area potenialului natural al 7"ii Aiudului :i al depresiunii &ras/"ului

200%. 20#*

P>R A,a $ 5omeniu $2

Ialori<i/area potenialului :i de67oltarea domeniului s/hiabil din 6ona Jugag. Poarta Raiului

200%. 20#*

.Consiliul Judeean AlbaP .Consiliul =o/al =i7e6ileP .Consiliul lo/al RCmetea .Consiliul Judeean AlbaP .Consiliul =o/al Jugag

.4r de turi:tiP .4r de <irme in7estitoareP .4r de lo/uri de /a6are /reateP .4r de lo/uri de /a6are /reate .4r de turi:tiP .4r de <irme in7estitoareP .4r de lo/uri de /a6are /reateP .4r de lo/uri de /a6are /reate .4r de turi:tiP .4r de <irme in7estitoareP .4r de lo/uri de /a6are /reateP .4r de lo/uri de /a6are /reate

IN=!AS+!UC+U!A
Nr% crt% # O6iecti4e 29ecifice Cone/tarea la /oridoarele de transport european :i naional =in n8 re P>8 &ransport +itlul 9roiectuluiC Ac8iune 5rumul naional 54 #2- %#. 54 72- 9% Clu0 4apo/a.8ibiu, /u lu/r"rile de art" /one,eP 5rumul naional #) ! &eiu:. &rgu ;ure:, /u lu/r"rile de art" /one,eP Coridorul -uropean &-4.II, Arad.!ra:o7P 5rumul naional 54 7).54 7$ Alba Iulia.Cmpeni /u ramni<i/aie /"tre >radea :i Cmpia &ur6ii, in/lusi7 lu/r"rile de art" /one,e 1 lo re e2ti" ti45 9roiect Mii EU! Perio ) )e ti"9 200%.2#0* Benefici ri .Populaia 0udeuluiP .;ediul e/onomi/ In)ic tori .4r de NmP .4r de lu/r"ri de art"

P>R A,a 2

5rumul -,pres &urda.8ebe:P 5rumul 0udeean #07 A Alba Iulia. 8imeria /"tre drumul naionalP 5rumul Judeean #09 - din drumul naional 54 97 C /"tre 0udeul 8ibiuP 5J #07 A, Alba Iulia.8imeria, 0ud Eunedoara Aeroport de agrement la Iinu de JosP Reeaua de drumuri 0udeene #09 [, !la0.8ebe: Reeaua de drumuri 0udeene #09 [, !la0.8ebe:P Reeaua de drumuri 0udeene #07, Alba Iulia.Cetatea de !alt"P 5rumul Judeean 5J #07 I Abrud. Aiud, :i Cntre /omunele din partea de est a 0udeului, /u prioritate #07 5. #07 F.#07 I, >/na ;ure:. Fhe0a2=udu:.Jid7eiP 5rumul 0udeean #07 ; /u a//es Cn Ialea AiuduluiP 5rumul 0udeean 70), Jibot.Cugir. =un/ile Prigoanei.Ialea ;areP 5rumul 0udeean 792, leg"tura dintre 54 7$.;ihoe:ti.5ealul Cri:ului.!aia de Cri: ?0ud Eunedoara@ ;onitori6area tra<i/ului rutier 0udeean pe reeaua 5J #07 P ;onitori6area tra<i/ului rutier 0udeean la pun/tele de /onta/t /u drumurile lo/ale, drumurile de /entur" Reali6area unui plan de transport internodal 0udeean #20 000

200%. 20#*

.Populaia 0udeuluiP .;ediul e/onomi/

.4r de NmP .4r de lu/r"ri de art"

Cre:terea mobilit"ii Cntre unit"ile teritorial administrati7e ale 0udeului, pre/um :i a a//esibilit"ii Cn 6one /u potenial turisti/

P>R A,a 2

200%. 20#*

.Populaia 0udeuluiP .;ediul e/onomi/

.4r de NmP .4r de lu/r"ri de art" .4r de <irme /reate /a urmare a Cmbun"t"irii st"rii drumului

Cre:terea siguranei tra<i/ului pe drumurile 0udeene 5e67oltarea sistemului de transport

P>R A,a 2

# 000

200%. 20#*

.Populaia 0udeuluiP .;ediul e/onomi/ .Populaia 0udeuluiP .;ediul e/onomi/

.4r de /ategorii de 7ehi/ule monitori6ateP .4r de 7ehi/ule .Plan de transport reali6atP .4r de bene<i/iarP .4r de propuneri de moderni6are a drumurilor

P>R A,a 2

#$0

200%. 20#*

MEDIU

Nr% crt% #

O6iecti4e 29ecifice Promo7area biodi7ersit"ii :i prote/ia naturii

=in n8 re P>8 ;ediu A,a )

+itlul 9roiectuluiC Ac8iune Identi<i/area, /artogra<ierea :i bornarea arealului 4atura 2000P Introdu/erea a/estor 6one Cn Planurile de Amena0area a &eritoriului JudeeanP Reali6area de obser7atoare :i panouri de in<ormare Cn siturile 4atura 2000P Preg"tirea planurilor de management pentru ariile naturale prote0ate identi<i/ate Cn proie/tul P4#P Preg"tirea planurilor de supra7eghere a siturilor prote0ate Cn/u6nd ser7i/iile de pa6" :i de pre7enire a ris/urilor la inundaii :i in/endiiP 5elimitarea pa0i:tilor /u Lnalt" Ialoare 4atural" pentru susinerea P45R, ;"sura 2#), subm"sura 2' Fospod"rirea e,tensi7" a pa0i:tilorP Cre:terea p"durilor de prote/ie Cn /on<ormitate /u P45R, ;"sura 22#P Construirea :i dotarea /entrului de in<ormare 4atura 2000, in/lusi7 a/hi6iionarea de e/hipamente de laborator :i de monitori6are a st"rii habitatelor naturaleP Reali6area de tuneluri Cn 6onele Cn /are in<rastru/tura de transport Cmpiedi/f migraia <aunei :i Cngr"direa2talu6area rutelor de transport pentru pre7enirea a//identelor, /on<orm standardelor B-P Instruire :i Cnt"rirea /apa/it"ii instituionale a organismelor de management ale siturilor 4atura 2000 :i ale ariilor prote0ateP Preg"tirea de material in<ormati7 :i de publi/itate pentru ariile prote0ate :i siturile 4atura 2000

1 lo re e2ti" ti45 9roiect Mii EU! A00 sit

Perio ) )e ti"9 200%. 2#0*

Benefici ri .CJ Alba

In)ic tori .4r de situri

Cur"area :i 7alori<i/area siturilor /ontaminate din a/ti7it"i industriale

P>8 mediu A,a 2

Prote/ia la ris/2pre7enire a ris/urilor

P>8 mediu A,a $

Constru/ia :i reabilitarea 6onelor de retenie, poldere, garduri 7er6i, ben6i de irigaie, /urbe de de7iere Regulari6are a /ursurilor din ba6inul hidrogra<i/ ;ure: :i Arie: PR* H -laborarea unor h"ri de peri/ol :i ris/ al inundaiilor, planuri :i m"suri, in/lusi7 in<ormare publi/" :i instruire

P>8 mediu A,a *

Lndep"rtarea de:eurilor industriale de pe terenurile industriale Cn /are a/ti7it"ile e/onomi/e au Cn/etatP 5emolarea stru/turilor e,istente :i /are au Cn/etat s" mai <ie operaionaleP Reabilitarea in<rastru/turii de utilit"i publi/eP 8toparea polu"rii prin e/ologi6area ia6urilor de de/antare Constru/ia :i reabilitarea 6onelor de retenie, poldere, garduri 7er6i, ben6i de irigaie, /urbe de de7iereP Regulari6area /ursurilor din ba6inul hidrogra<i/ ;ure: :i Arie:P -laborarea unor h"ri de peri/ol :i ris/ al inundaiilor, planuri :i m"suri, in/lusi7 in<ormare publi/" :i instruire Lmbun"t"irea e/hipamentelor din /entralele termi/e urbane :i a sistemelor de /ontori6areP Reabilitarea depo6itelor de 6gur" :i /enu:" ne/on<ormeP Reabilitarea reelelor de distribuie a apei /alde :i a /"lduriiP A/hi6iia2dotarea /u e/hipamente de produ/ere de energie regenerabil" Cn s/op publi/

2002 ha

.4r de situri

$ 000

20 000

.2 sisteme urbane

SOCIAL

Nr% crt% #

Sco9 Crearea unui sistem de ser7i/ii /omunitare ba6ate pe prin/ipiile de67olt"rii durabile 5e67oltarea e/onomiei so/iale prin 7alori<i/area resursei naturale

=in n8 re P>R A,a * 5omeniul * 2 :i P>85RB A,a * 5omeniul * * A,a 9 5omeniul 9 #,9 2,9 * P>85RB A,a * 5omeniul * * A,a 9 5omeniul 9 #, 9 2, 9 * +A5R A,a *

+itlul 9roiectuluiC Ac8iune 8er7i/ii so/iale integrate pentru persoanele /u handi/ap

1 lo re e2ti" ti45 9roiect "ii EU! ) 000

Perio ) )e ti"9 200%. 20#*

Benefici ri .Frupul int" din Alba Iulia, Aiud, !la0, 8ebe:, Abrud, Cugir, Klatna .Frupul int" din 2 mi/ro6one H ;unii Apuseni :i Ialea 8ebe:ului

In)ic tori .$ /entre Cn<iinate /u destinaie multi<un/ional" pt persoanele /u handi/ap, dublate /u /el puin 7 ateliere de tip HIndustrie so/ial" .4r de ser7i/ii /reateP .4r de lo/uri de mun/" /reateP .O de redu/ere a abandonului :/olar .O de redu/ere de instituionali6are 7rstni/i

Proie/t integrat mi/roregional' P"durea H Resursa parti/ipatorie pentru de67oltarea /omunit"ii H /er/etare2/alitatea 7ieii, gospod"rii de sub6isten", de67oltare./onsum durabil

2 000

200%. 20#*

5e67oltarea unui sistem alternati7 de Cngri0ire la domi/iliu pentru 7rstni/i

+onduri stru/turale

Servicii sociale integrate pentru 7rstni/i, alternati7a Cn 7ederea pre7enirii instituionali6"rii

2 000

200A. 20#*

Ln<iinarea unui /olegiu de meserii H :/oal" pro<esional" publi/" pentru Cngri0ire la domi/iliu

!ugetul de 8tat H ;;88+P +onduri stru/turaleP +irma !os/h ?Partener <ormare Colegiu de meserii -i/hhol6 Arnsberg 25@

A/ti7it"i /omple,e de mentoring2/erti<i/at -uropean

200%. 200A

.Frupul int" din 7 mi/roregiuni ale 0udeului Alba' Alba Iulia, Abrud, Aiud, !la0, Cugir, 8ebe: :i Klatna .tinerii <ormai

.O tineri <ormai pt Cngri0ire /opii, 7rstni/i :i persoane /u handi/ap

P rte

IIIF % PO!+O=OLIUL DE P!OIEC+E P!IO!I+A!E P rteneri te. . Consiliul Judeean AlbaP . 5ire/ia pentru s"n"tate publi/" Alba Benefici ri. /omunitatea 0udeene :i lo/ale :i autorit"ile publi/e

Centru "udeean de sterili!are a deeurilor medicale ce pot fi neutrali!ate

O6iecti4ul ,ener l. Asigurarea unui management /orespun6"tor pentru de:eurile spitali/e:ti generate la ni7elul Cntregului 0ude ?respe/tndu.se pre7ederile 5ire/ti7ei A#29%A2C--, ale =egii Prote/iei ;ediului #*72#AA$ H /u modi<i/"rile ulterioare H :i ale >rdinului 2#A22002 al ;8+ pri7ind gestionarea de:eurilor re6ultate din a/ti7it"ile medi/ale O6iecti4e 29ecifice. o o -liminarea ris/urilor datorate a/tualelor pra/ti/i ne/on<orme de eliminare a a/estor /ategorii de de:euriP -liminarea surselor de poluani atmos<eri/i to,i/i ?/rematoriile spitali/e:ti@ <un/ionea6" Cn 7e/in"tatea 6onelor lo/uite

'ana#ementul inte#rat al deeurilor n "udeul lba

O6iecti4e 29ecifice. o o o o Reali6area sistemului de /ole/tare sele/ti7", transport2trans<er :i tratare a de:eurilorP Ln/hiderea :i e,e/utarea lu/r"rilor de e/ologi6are a depo6itelor e,istenteP Amena0area de <a/ilit"i /ontrolate pentru eliminarea de:eurilorP Reali6area de <a/ilit"i de tratare pentru de:euri spe/i<i/e ?de:euri biodegradabile et/ @

De2criere Ln 0udeul Alba <un/ionea6" a/tual *00 unit"i medi/ale, dintre /are A spitale Ln /ele nou" unit"i spitali/e:ti sunt utili6ate /rematorii pentru eliminarea de:eurilor' /uptoare Cn7e/hite /u o /apa/itate de *00. $00 [g 26i, /are nu Cntrunes/ normele naionale sau europene pri7ind prote/ia mediului, nu au e/hipamente de tratare a ga6elor de ardere, iar emisiile de ga6e to,i/e ?dio,ine :i <urani@ sunt ne/ontrolate 8e propune /rearea unui sistem de /ole/tare, tratare :i eliminare a de:eurilor spitali/e:ti Cn /on<ormitate /u normati7ele Cn 7igoare pri7ind prote/ia mediului Loc li3 re in4e2ti8iei. 0udeul Alba Co2tul 9roiectului. //a %00 mii -BR =in n8 re. +onduri de la bugetul de stat sau pri7ate

De2criere. Proie/tul are Cn 7edere reali6area a A staii de trans<er la ni7elul 0udeului Alba, :i a unui depo6it e/ologi/ /entral Cn 6ona Alba 5e asemenea se are Cn 7edere Cn/hiderea depo6itelor ne/on<orme din 0ude Proie/tul 7a in/lude numai de:eurile muni/ipale :i de:eurile produse de agenii e/onomi/i asimilabile de:eurilor muni/ipale 5e:eurile industriale nu <a/ obie/tul a/estui proie/t Loc li3 re in4e2ti8iei. 0udeul Alba Co2tul 9roiectului. *2 272 *0 mii -BR =in n8 re. +onduri de la bugetul de stat sau pri7ate

A29ecte in2titu8ion le.

A29ecte in2titu8ion le.

P rteneri te. . Consiliul Judeean AlbaP . Consiliile lo/ale ale muni/ipiilor, /omunelor din 0udeul Alba Benefici ri. /omunitatea 0udeene :i lo/ale :i ora:elor :i

Servicii sociale inte#rate pentru persoanele cu handicap

O6iecti4ul ?ener l. Cre:terea gradului de in/lu6iune so/ial" pentru persoanele /u di6abilit"i din 0udeul Alba O6iecti4e 29ecifice. o 5e67oltarea parteneriatului publi/ H pri7at de integrare so/ial" a adulilor /u di6abilit"i Cn /el puin 7 mi/ro6one ale 0udeului /a urmare a oportunit"ilor o<erite de e/onomia so/ial"P o Lmbun"t"irea ser7i/iilor de in<ormare, /onsiliere :i preg"tire pro<esional" pentru /opii :i tineri /u di6abilit"i din 7 mi/ro6one ale 0udeuluiP o Per<e/ionarea /ontinu" a spe/iali:tilor /are lu/rea6" /u persoanele /u di6abilit"i din 6ona int" a proie/tului De2criere. Bnit"ile prote0ate sunt /onstituite pe o stru/tur" aso/iati7" /u s/opul de a o<eri grupurilor int", persoane /u handi/ap, instrumente pentru des<":urarea unor a/ti7it"i generatoare de 7enit 8e 7a asigura ast<el sustenabilitatea Centrelor so/iale /u destinaie multi<un/ional" :i 7or /ontribui la /o. <inanarea a/estora Proie/tul se <undamentea6" pe re/unoa:terea ne/esit"ii unei inter7enii pre/o/e, pe ne7oia de a asigura /ontinuitatea ser7i/iilor a/ordate persoanelor /u handi/ap din 0udeul Alba, pe dorina de a o<eri a/estora a0utorul ne/esar pentru a du/e o 7ia" independent", /on<orm propriilor lor ne7oi :i ale <amiliilor lor Loc li3 re in4e2ti8iei. 7 mi/roregiuni din 0udeul Alba ?Alba Iulia, Aiud, Abrud, !la0, Cugir, 8ebe: :i Klatna@ Co2tul 9roiectului :e2ti" ti4;. ) 000 mii -BR =in n8 re. P>R A,a * H 5omeniul * 2P P>85RB A,a* H 5omeniul * *P A,a9 H 5omeniul 9 #, 9 2, 9 * A29ecte in2titu8ion le.

autorit"ile

publi/e

'oderni!area infrastructurii rutiere a "udeului lba o o o Reeaua de drumuri 0udeene #09[, !la0. 8ebe:P Reeaua de drumuri 0udeene #07, Alba Iulia.Cetatea de !alt"P 5J #07I Abrud.Aiud, :i Cntre /omunele din partea de est a 0udeului, /u prioritate #075. #07F.#07I, >/na ;ure:.Fhe0a2=udu:. Jid7eiP 5rumul 0udeean #07; /u a//es Cn Ialea AiuduluiP 5rumul 0udeean 70), Jibot.Cugir.=un/ile Prigoanei.Ialea ;areP 5rumul 0udeean 792, leg"tura dintre 54 7$.;ihoe:ti.5ealul Cri:ului.!aia de Cri: ?0ud Eunedoara@

o o o

O6iecti4e 29ecifice. Cre:terea mobilit"ii Cntre unit"ile teritorial administrati7e ale 0udeului, pre/um :i a a//esibilit"ii Cn 6one /u potenial turisti/ Loc li3 re in4e2ti8iei' 0ud Alba =in n8 re. P>R A,a 2 H 5omeniul 2 # A29ecte in2titu8ion le. P rteneri te. . Consiliul Judeean AlbaP . Consiliile =o/ale Benefici ri. populaia :i mediul de a<a/eri al 0udeului

P rteneri te. . Consiliul Judeean AlbaP . Consiliile =o/ale Alba Iulia, Aiud, Abrud, !la0, Cugir, 8ebe: :i KlatnaP . <urni6ori de ser7i/ii so/iale pri7ateP . so/iet"i pe a/iuni de tipul 2ndustrie social(1 Benefici ri. . persoanele /u handi/ap :i <amiliile a/estoraP . /omunitatea :i autorit"ile publi/e lo/ale Pdurea H &esursa participatorie pentru de!voltarea comunitii o o o de67oltarea unor a/ti7it"i de e/onomie so/ial" 7alori<i/nd resursa natural" H p"dureaP /re:terea /apa/it"ii de auto.susinere a persoanelor neo/upate Cn mun/" :i a gospod"riilor de sub6isten"P /re:terea ni7elului de /uprindere a populaiei :/olare Cn sistemul de Cn7""mnt :i a /alit"ii a/ti7it"ilor instru/ti7.edu/ati7e

Loc li3 re in4e2ti8iei. 2 mi/roregiuni din 0udeul Alba H munii Apuseni :i Ialea 8ebe:ului Co2tul 9roiectului :e2ti" ti4;. 2000 mii -BR =in n8 re. .P>85RB A,a * H 5omeniul * *P A,a 9. 5omeniul 9 #, 9 2, 9 *P .+A5R A,a * ?Lmbun"t"irea /alit"ii 7ieii Cn 6onele rurale :i di7ersi<i/area e/onomiei rurale@ A29ecte in2titu8ion le. P rteneri te. . Consiliul Judeean AlbaP . Consiliile =o/ale din /ele 2 mi/roregiuniP . 5ire/ia pentru Agri/ultur" :i 5e67oltare Rural"P . mediul de a<a/eri Benefici ri.

O6iecti4ul ?ener l. Cre:terea gradului de in/lu6iune so/ial" pentru persoanele din dou" mi/roregiuni H ;unii Apuseni :i Ialea 8ebe:ului O6iecti4e 29ecifice. o o Ialori<i/area p"durii /a resurs" /heie pentru Cmbun"t"irea /ondiiilor de trai, a de67olt"rii durabile :i Cnt"rirea habitatuluiP 5e67oltarea parteneriatului publi/.pri7at de integrare so/ial" din 2 mi/ro6one ale 0udeului /a urmare a oportunit"ilor o<erite de e/onomia so/ial"P -laborarea strategiilor orientate spre 7enit

De2criere.

. /omunitatea :i autorit"ile publi/e 0udeene :i lo/ale