Sunteți pe pagina 1din 7

Conferina naional: Leadership Poveti de succes (evenimentul este fictiv)

TEMA CONFERINEI: " Leadership Poveti de succes " BENEFICIAR EVENIMENT: Organizaia pentru Succesul Tineretului Bucure!ti R"#$nia OR%ANI&ATOR EVENIMENT : Organizaia pentru Succesul Tineretului Bucure!ti R"#$nia n colaborare cu Agenia 'e turis# EleganTra(el SR) Bucure!ti R"#$nia 1. D !"#"$ % P$&!"L'L'" ( #") #*'L'"

C"n*erina nai"nal+ ce (a a(ea l"c ,n capitala R"#$niei Bucure!ti se (a 'es*+!ura ,n peri"a'a -./ aprilie -011 !i (a a(ea te#a 2)ea'ers3ip 4 5"(e!ti 'e succes67 5unctul *"rte al c"n*erinei este prezena un"r pers"nalit+i i#p"rtante care ("r prezenta 'e.a lungul cel"r '"u+ zile 'e 'es*+!urare p"(e!tile l"r 'e succes 'ar !i alte lucruri ce ar putea *i 'e *"l"s pu8licului participant7 C"n*erina are ca pri# sc"p in*"r#area !i #"ti(area tineril"r prezeni 'ar !i sc3i#8ul 'e i'ei 'intre ace!tia !i ("r8it"ri ast*el ,nc$t s+ se pr"'uc+ un 'ial"g e*icient *"l"sit"r pentru t"ate p+rile i#plicate7 Resp"nsa8ilitatea 'e "rganizare a c"n*erinei ,i re(ine Organizaiei pentru Succesul Tineretului cu spri9inul ageniei 'e turis# EleganTra(el SR) ,n ce pri(e!te alegerea l"caiei si in*rastructurii c"respunz+t"are pr"*ilului #ani*est+rii sta8ilirii 8ugetului 'e "rganizare !i 'es*+!urare a e(eni#entului 'istri8uirii sarcinil"r ela8"r+rii planului 'e aciune cel #ai #are "ra! al +rii !i ,n ,#pre9uri#ile acestuia7 Comitetul de organizare a evenimentului
5re!e'inte: I"ana 5O5ESC= . Organizaia pentru Succesul Tineretului Me#8rii:

precu# !i

"rganiz+rii unui circuit turistic :e;cursie< care le (a "*eri participanil"r " e;perien+ 'e neuitat ,n

Mircea 5O5A . Organizaia pentru Succesul Tineretului Valeriu M+rcescu . Organizaia pentru Succesul Tineretului

Secretariatul comitetului de organizare a evenimentului :reprezentanii "rganizat"ril"r c"n*erinei cu resp"nsa8ilit+i 'e "rganizare<:

I"ana 5"pescu Organizaia pentru Succesul Tineretului

Str7 C+'erea Bastiliei nr711 >11/?1 sect"r 1 Bucure!ti tel: 0-1.-1@70>7A1 0-1.-1-7AA7A1 *a;: 0B0-1.-1-7??7>? e.#ail: i"anaCsuccestanar7r"

R"8ert" Te"'"rescu Agenia 'e turis# EleganTra(el SR) 4 Calea Vict"riei nr7-@

Bucure!ti Tel: 0-1.1-/B@D> *a;: 0-1.1-/B@DA e.#ail: RTe"'"rescuCelegantra(el7r" Calendarul conferinei 20 martie 2011 4 'ata li#it+ 'e ,nscriere a tineril"r pe site.ul EEE7lea'ers3ipBtineri7r"7 22 martie 2011 4 'ata la care se c"#unic+ pe EEE7lea'ers3ipBtineri7r" rezultatul e(alu+rii realizate 'e c+tre "rganizat"r :acceptare F respingere< !i "rarul prezent+ril"r7 2-3 aprilie 2011 4 'es*+!urarea prezent+ril"r c"n*erinei B.@ aprilie 20114 tur "rganizat al "ra!ului

Structura conferinei 5e parcursul cel"r - zile ale c"n*erinei :- !i / aprilie -011< A pers"nalit+i in(itate ,!i ("r susine prezent+rile !i ("r interaci"na cu pu8licul pentru a *acilita sc3i#8ul 'e i'ei !i p+reri7 Gn *iecare 'intre cele '"u+ zile c$te patru ("r8it"ri ,!i ("r susine prezent+rile7 Hup+ *iecare prezentare (a e;ista " pauz+ 'e /0 'e #inute ,n care t"i participanii la c"n*erin+ ("r putea ser(i gratuit ali#ente !i 8+uturi puse la 'isp"ziie 'e c+tre "rganizat"r7 He ase#enea ,n aceste pauze se ("r putea *ace *"t"gra*ii cu pers"nalit+ile in(itate !i ,n #+sura ,n care '"#niile l"r au ti#p se ("r purta c"n(ersaii pers"nale cu acestea7 Fiecare zi 'e prezent+ri (a ,ncepe la "ra 10 'i#ineaa !i se (a ter#in+ ,n 9urul "rei D 'up+.a#iaza7 Gn zilele 'e B !i @ aprilie -011 se ("r 'es*+!ura tururi gratuite ale "ra!ului ,n grupuri 'e #a;i#u# B0 'e pers"ane:,n *iecare 'intre cele '"u+ se ("r 'es*+!ura c$te '"u+ tururi si#ultan i'entice 'i*erin' '"ar participanii<7 Gnscrierea pentru aceste tururi "rganizate se (a *ace ,n
2

pauzele 'intre prezent+rile c"n*erinei7 5r"gra#ul 'etaliat al c"n*erinei este prezentat ,n Ane;a @7 Spaii necesare, cerine tehnice i de infrastructur ! . 1 sal+ 'e c"n*erine . Ec3ipa#ente au'i".(izuale #"'erne cu# ar *i: (i'e"pr"iect"r internet Eireless '"u+ lapt"p. uri :unul 'e 8acIup< T( :Ecran - B;1 A< E3ite8"ar' s"n"rizare (izualiz"r :#ini ca#er+ (i'e" c"nectat+ la pr"iect"r pentru (izualizarea "8iectel"r #inuscule< *lipc3art !i #arIere #icr"*"ane #"8ileFstati( . Cazare pentru 100 'e pers"ane E(eni#entului se (a 'es*+!ura ,ntr.un spaiu i#pun+t"r !i care 'e ase#enea p"art+ " se#ni*icaie apr"piat+ 'e cea a te#ei 'iscutate *iin' ("r8a 'e sala Aula Magna a Aca'e#iei 'e Stu'ii Ec"n"#ice 'in Bucure!ti7 Gn ceea ce pri(e!te cazarea "rganizat"rii au c"nsi'erat c+ un e(eni#ent 'e clasa acestei c"n*erine tre8uie s+ asigure cele #ai ,nalte stan'ar'e 'e ,nn"ptare7 A!a'ar a *"st ales ca unitate 'e cazare J"telul Interc"ntinental 'in Bucure!ti situat la '"ar " staie 'e #etr"uFaut"8uz 'istan+ 'e l"cul 'e 'es*+!urare a c"n*erinei7 5e 9"s 'istana se parcurge ,n @.10 #inute7 J"telul are -@> 'e ca#ere 'ispuse pe 11 eta9e

+. D !"#"$ % P$&!"L'L'" P%$*"C"P%#,"L&$ %rupul int+ al c"n*erinei 2)ea'ers3ip 4 5"(e!ti 'e succes6 este reprezentat 'e a'"lesceni !i tineri a'uli :,n principal stu'eni< 'in t"at+ ara '"rnici s+ e("lueze !i s+ ai8+ " carier+ 'e li'er7 Hup+ c"#pletarea cu 'atele pers"nale a unui *"r#ular "nline ei ("r r+spun'e ,n ca'rul aceluia!i *"r#ular unei ,ntre8+ri legate 'e #"ti(ul 'in care '"resc s+ participe la e(eni#ent7 R+spunsurile ("r *i punctate 'e c+tre "rganizat"r cu n"te 'e la 1 la 10 iar ,n *uncie 'e aceste puncta9e -00 'e tineri ("r *i selectai pentru participare7

-. D".*$"/'"$ % .%$C"#"L&$
Gn c"ntinuare Organizaia pentru Succesul Tineretului se (a "cupa 'e: . . . crearea Ee8site.ului c"n*erinei !i a *"r#ularel"r 'e rezer(are selectarea participanil"r t"ate pr"8le#ele ce in 'e *inanare !i pl+i

.
.

c"#unicarea cu tinerii participani 'ar !i cu in(itaii ("r8it"ri c"la8"rarea cu agenia 'e turis# EleganTra(el Gn c"ntinuare agenia 'e turis# EleganTra(el se (a "cupa 'e:

. g+sirea 'e parteneri pentru tip+rirea #aterialel"r 'e pr"#"(are . anga9area 'istri8uit"ril"r 'e pliante . "rganizarea !i e;ecuia turului "ra!ului :punerea la 'isp"ziie a unui aut"car !i a '"i g3izi 8uni cun"sc+t"ri ai l"curil"r ce ("r *i (izitate< . i'enti*icarea ageniil"r 'e pu8licitate care p"t c"n*eci"na ecus"anele pentru *iecare participantFin(itat al c"n*erinei la preul cel #ai #ic . "rganizarea 8ir"ului 'e recepieF,nregistrare !i a 8ir"ului 'e secretariat per#anent . cazarea participanil"r !i purtarae 'e neg"cieri cu 3"telul ales 0. . L C*"% D .*"#%," "1L&C%," " )"cul ,n care se (a 'es*+!ura c"n*erina a *"st ales 'up+ luarea ,n calcul a #ai #ult"r (ariante p"si8ile7 Organizat"rii au c"n(ingerea c+ sala Aula Magna 'in ASE este p"tri(it+ pentru realizarea unui ase#enea e(eni#ent ,ntruc$t c"n*er+ cre'i8ilitate respect !i elegan+ e(eni#entului7 He ase#enea sala "*er+ 'estule l"curi pe scaun !i " parte 'in #i9l"acele te3nice necesare c"n*erinei ast*el ,nc$t e(eni#entul s+ se 'es*+!"are ,n c"n'iii 'e c"n*"rt 'eplin7 2. ("3"*%$ % L&C%," " L".*% D C&#*$&L Ca4area este unul 'intre ele#entele i#p"rtante c$n' (ine ("r8a 'e "rganizarea unei c"n*erine iar Organizaia pentru Succesul Tineretului nu *ace ra8aturi c$n' se pune ,n 'iscuie aceast+ te#+7 J"telul ales ,n ur#a c"nsult+rii "*ertel"r prezentate 'e agenia 'e turis#
4

EleganTra(el este J"tel Interc"ntinental 'in Bucure!ti iar pentru n"pile 'e 1.B aprilie -011 a *"st rezer(at un nu#+r 'e -0 'e ca#ere 'u8le c"nsi'er$n' c+ #area #a9"ritate a participanil"r ("r *i rezi'eni ai Bucure!tiului7 Hac+ (a *i cazul nu#+rul 'e rezer(+ri se (a supli#enta la #"#entul c"n*ir#+rii 'e participare a tineril"r7 )a cerere participanii p"t "pta pentru " ca#er+ single sau 'u8l+ ,n care s+ ,nn"pteze singuri sau ,#preun+ cu " pers"an+ ce nu particip+ la e(eni#ent7 Gn a#8ele cazuri participantul tre8uie s+ pl+teasc+ 9u#+tate 'in (al"area caz+rii sale la acel 3"tel ,n peri"a'a 1.B aprilie7 .ala de conferin A *"st aleas+ Sala Aula Magna 'in ASE ,ntruc$t ,n'epline!te t"ate c"n'iiile necesare a!a cu# a# #eni"nat anteri"r7 chipamente i servicii tehnice pentru slile de conferin 5 Calitatea ec3ipa#entel"r au'i".(i'e" !i a ser(iciil"r te3nice c"ntri8uie ,n #+sura c"nsi'era8il+ la succesul c"n*erinei7 . 5rezent+rile ("r *i susinute cu a9ut"rul un"r ec3ipa#ente au'i".(izuale #"'erne cu# ar *i: (i'e"pr"iect"r internet Eireless '"u+ lapt"p.uri :unul 'e 8acIup< T( :Ecran - B;1 A< E3ite8"ar' s"n"rizare (izualiz"r :#ini ca#er+ (i'e" c"nectat+ la pr"iect"r pentru (izualizarea "8iectel"r #inuscule< *lipc3art !i #arIere #icr"*"ane #"8ileFstati(7 . Gn interi"rul s+lii 'e c"n*erin+ 'ar !i ,n ,#pre9uri#i (a *i pus+ la 'isp"ziie " reea 'e internet Eireless accesi8il+ ,n #"' gratuit7 . Orientarea participanil"r ,n l"caie este *acilitat+ prin #arca9e !i a*i!e7 %ctivitile de caterin6 5 5e 'urata c"n*erinei #icul 'e9un !i cina se ("r ser(i ,n restaurantul 3"telului Interc"ntinental iar ,n ti#pul pauzel"r c"n*erinei se ("r c"nsu#a pr"'use 'e patiserie !i pr+9ituri ,n 3"lul uni(ersit+ii l$ng+ intrarea ,n sal+7 V"r *i 'isp"ni8ile ,n acest ti#p !i ca*ea ceai r+c"rit"are gust+ri etc7 Gn s+lile 'e c"n*erin+ se (a asigura necesarul 'e 8+uturi r+c"ritare pentru ("r8it"ri7 Pro6rame turistice i sociale opionale C"n*erina "rganizat+ ,n Bucure!ti capitala +rii este " "cazie 'e"se8it+ pentru "rganizat"r !i 8ene*iciar 'e a 'ez(+lui (al"rile turistice culturale !i 'e ci(ilizaie ale z"nei prin c"#pletarea pac3etului 'e ser(icii pentru c"n*erin+ cu un pr"gra# turistic "pi"nal a'resat participanil"r7
5

A!a'ar c"la8"rarea cu agenia 'e turis# EleganT"ur ,!i (a '"(e'i ,n c"ntinuare *ructu"zitatea prin "rganizarea unui tur al "ra!ului Bucure!ti (izit$n' "8ieti(ele principale ale "ra!ului7

7. L%/&$%$ % PL%#'L'" D %C,"'#

1. ntlniri ntre reprezentanii Organizaiei pentru Succesul Tineretului i cei ai Agentiei de Turism EleganT ur i sta!ilirea atri!uiil r "E#$OA%A&15'(1'2(11)24'(1'2(11* 1( zile 2. +rearea ,e!site)ului' "E#$OA%A&25'(1'2(11)2-'(1'2(11* 3 zile 3. .eg cierea de tari/e pentru cazare* rezer01ri 2 tel 3plat1 n a0ans4* rezer0area s1lii de c n/erin1* neg ciere tari/e transp rt * crei narea !ugetului' "E#$OA%A&2-'(1'2(11)15'(2'2(11* 2( zile 4. +entralizarea / rmularel r de participare "E#$OA%A &2('(3'2(11)22'(2'2(11* 1 zi 5. Selectarea candidatil r alesi "E#$OA%A&22'(3'2(11)23'(5'2(11* 1 zi 6. cazarea* lucr1rile c n/erinei* e6cursia)circuit' "E#$OA%A&(1'(4'2(11)(5'(5'2(11* 5 zile 7. +entralizarea c ncluziil r din c2esti narele primite pri0ind lucr1rile c n/erinei7 plat1 /acturil r restante c1tre t ti /urniz rii implicati n rganizarea i des/1urarea c n/erinei' "E#$OA%A&(5'(4'2(11)12'(4'2(11* 8 zile

8. &$9%#"3%$ % C"$C'"*'L'" *'$".*"C


5

n /iecare dintre cele d u1 zile de circuit turistic* cte d u1 grupuri de tineri 0 r 0izita mai multe !iecti0e turistice din 9ucureti dup1 cum urmeaz1& :rup 1 1(&(()11&(( 11&2()13&2( 14&(()15&1( "lim!are n centrul ist ric al raului ;izit1 la <uzeul Satului* scurt1 plim!are n =er1str1u "rnz cu meniu presta!ilit la restaurantul +aru cu 9ere

15&3(>1-&3( ;izit1 la "alatul "arlamentului 1-&45)18&3( "lim!are n parcul +imigiu

:rup 2& "entru e0itarea supraagl mer1rii* rarul :rupul 2 0a /i decalat cu 2( de minute /a1 de cel al grupului 1' %e asemenea* din acelai m ti0* mem!rii grupului 2 0 r lua masa la restaurantul Terasa % amnei'