Sunteți pe pagina 1din 14

COD: S.05.A.050 Universitatea Tehnic a Moldovei Data: 01.09.

13 Dosarul titularului disciplinei PAGINA: 1/ 17

Dosarul titularului disciplinei

Managementul in constructii
(denumirea disciplinei)

Exemplarul nr APRO AT &e' catedr (u)e* prenu)e* se)ntura $on'.univ.* dr. +r. !ascan !"R#F#$AT Prodecan $alitate (u)e* prenu)e* Data se)ntura %ector sup.* dr. ,urcan Rina "%A ORAT Titularul disciplinei (u)e* prenu)e* Data se)ntura $on'.univ.* dr. ,urcanu (icolae

Facultatea Data #.". .

Copierea documentelor aprobate se efectueaz n regim controlat

COD: S.05.A.050 Universitatea Tehnic a Moldovei Data: 01.09.13 Dosarul titularului disciplinei PAGINA: 2/ 17

CONINUTUL !" #rograma de n$%m&nt al disciplinei" '" #lanul calendaristic al disciplinei( IL)*!)+*'" ," Componen%a nominal a ec-ipei care asigur disciplina .i repartizarea sarcinii didactice la disciplin( IL)*!)+*," /" +i.a asigurrii didactico)metodice .i te-nico)materiale a disciplinei( IL)*!)+*/" 0" +i.a de nregistrare a perfec%ionrilor disciplinei( propuse pentru mbunt%irea procesului de instruire la disciplin( IL)*!)+*0 1" +i.a de control .i gestiune a calit%ii disciplinei( pri$ind procesul de instruire( efectuat de ctre titular( IL)*!)+*1" 2" +i.a de analiz a reu.itei masteranzilor la disciplin( IL)*!)+*2" 3" +i.a de analiz a satisfac%iei masteranzilor la disciplin( IL)*!)+*3"

COD: S.05.A.050 Universitatea Tehnic a Moldovei $o)ponenta no)inala a echipei care asi-ura disciplina si reparti.area sarcinii Data: 01.09.13 PAGINA: 1/1

4isciplina Managementul in constructii 5n anul uni$ersitar 2013 / 2014 , semestrul de toamn +acultatea Inginerie economic i business 6eria I 7rupele academice 89) !!!( !!' +orma de n$%m&nt cu frecven la zi ipul acti!it"ilor %urs Titular Conf"uni$"(dr urcanu Nicolae &eminar' Titular Conf"uni$"(dr urcanu Nicolae #rupa academic, subgrupa &eria 1 89) !!!( 89) !!' &eria 1 89) !!!( 89) !!' Exa men

$erioada

*/"*: T!

!!"*: T'

!3"*: T,

'0"*: T/

*'"!* T/

*:"!* T0

!1"!* T1

9t"!

,*"!* T1

*1"!! T2

!,"!! T2

'*"!! T3

'2"!! T:

*/"!' T:

!!"!' T!*

*/"*: T!

!!"*: T'

!3"*: T,

'0"*: T/

*'"!* T/

*:"!* T0

!1"!* T1

9t"!

,*"!* T1

*1"!! T2

!,"!! T2

'*"!! T3

'2"!! T:

*/"!' T:

!!"!' T!*

;laborat titularul disciplinei

urcanu Nicolae

COD: S.05.A.050 Universitatea Tehnic a Moldovei $o)ponenta no)inala a echipei care asi-ura disciplina si reparti.area sarcinii Data: 01.09.13 PAGINA: 1/1

4isciplina Managementul proiectelor 5n anul uni$ersitar 2013 / 2014, semestrul de toamn Titularul disciplinei (urcanu )icolae +orma i limba de instruire %urs #rupele academice )r* de subgrupe ,ucrri de laborator / lucrri practice / seminare $roiect de curs / te- de an )umele, prenumele cadrului didactic 0testarea I %onsulta"ii .eri/icri Examen par"ial 13 ) Examen /inal 14 <

)r* seriei

)r* de ore

)umele, prenumele cadrului didactic

)r* de ore

)umele, prenumele cadrului didactic

)r* de ore

1 !

2 ro

3 89)!!! ! 89)!!'

4 ,*

1 Turcanu Nicolae

2 ,*

3 Turcanu Nicolae

10 <

11 <

12 <

0testarea II

COD: S.05.A.050 Universitatea Tehnic a Moldovei Fi/a asi-urrii didactico0)etodice /i tehnico0)ateriale Data: 01.09.13 PAGINA:1/5

4isciplina Managementul in constructii 5n anul uni$ersitar 2013/ 2014 , semestrul de toamn Titularul disciplinei (urcanu )icolae &pecialitatea
30Bore$relegeri ipul acti!it"ii didactice

60

)umrul de studenti7 -i, //r8 bene/iciari ai cursului /

%on/orm planului de 9n!"m:nt aprobat ; < 2011


0sigurarea, >

$rograma de 9n!"m:nt aprobat la ; < 2013

Materiale didactico=metodice 7curs' /olii, plane, pre-entri $o?er $oint, so/t=uri@ lucrri de laborator' utilaAe i materiale8 )r* ex* ! ! !

Denumirea temei

,iteratura didactico=metodic 7manuale, monogra/ii, indica"ii metodice8

ipul materialelor didactico= metodice

)ecesarul 9n asigurarea ulterioar a disciplinei, plani/icarea elaborrilor i dotrilor acti!it"ilor didactice ;ditarea notelor de curs @>anagementul proiectelorA

T" !" 4efinirea

si continutul managementului in constructii=!"!">anagementul constructiilor sa sector al economiei nationale=Implicarea 9#C si L'( L/( L0( L1( L2( L3 9#L">4?C=!"'">anagementul firmei de constructii=!"," >anagementul proiectului de constructii" Cadrul general al pietei constructiilor si specificul acestui domeniu='"!"#ozitia sectorului de constructii in structura economica sociala='"'"Caracteristicile pietei constructiilor in ?>='","4ez$oltarea sectorului de constructii obiecti$e si masuri
T" '"

Ciclul de prelegeri

L'( L/( L0( L1( L2( L3

Ciclul de prelegeri

T" ," Cadrul legal in constructii"6istemul de documente normati$e in constructii=,"!"Legi adoptate de #arlamentul ?> 2'! BCIII din '"*'":1 pri$ind calitatea in constructii( 3,0 din

L'( L/( L0( L1( L2( L3

Ciclul de prelegeri

COD: S.05.A.050 Universitatea Tehnic a Moldovei Fi/a asi-urrii didactico0)etodice /i tehnico0)ateriale Data: 01.09.13 PAGINA:2/5
)ecesarul 9n asigurarea ulterioar a disciplinei, plani/icarea elaborrilor i dotrilor acti!it"ilor didactice

ipul acti!it"ii didactice

0sigurarea, >

ipul materialelor didactico= metodice

!2"*0":1 pri$ind principiile urbanismului si amenaDarii teritoriului si altele (ac-izitiile publice( autorizarea eEecutarii lucrarilor( etc)=,"'"NC> urile si C# l urile=,","4ez$oltarea sistemului de documente normati$e pri$ind managementul si economia constructiilor" T" /" #roiectele in$estitionale si de constructii B baza afacerilor in constructii=/"!"Notiuni generale despre proiectele in$estitionale si de constructii (>anagementul proiectelor( in$estitorul( managerul de proiect( certificarea dirigintilor de santier( managerul firmei ( competentele necesare)= /"'"#articularitatile proiectului de constructii"+azele proiectului"Ciclul de $iata=/"," #roiectul de eEecutie (proiectul te-nic)"#artea scrisa"#artea desenata"Caietele de sarcini"#iesele desenate"
T"0" +ondarea si inregistrarea firmelor de constructii( de proiectari( de consultanta=0"!"+ormele organizatorico)Duridice

L'( L/( L0( L1( L2( L3

Ciclul de prelegeri

L'( L/( L0( L1( L2( L3

Ciclul de prelegeri

)r* ex*

Denumirea temei

,iteratura didactico=metodic 7manuale, monogra/ii, indica"ii metodice8

Materiale didactico=metodice 7curs' /olii, plane, pre-entri $o?er $oint, so/t=uri@ lucrri de laborator' utilaAe i materiale8

COD: S.05.A.050 Universitatea Tehnic a Moldovei Fi/a asi-urrii didactico0)etodice /i tehnico0)ateriale Data: 01.09.13 PAGINA:3/5
)ecesarul 9n asigurarea ulterioar a disciplinei, plani/icarea elaborrilor i dotrilor acti!it"ilor didactice

ipul acti!it"ii didactice

0sigurarea, >

ipul materialelor didactico= metodice

a firmelor de constructii"9$antaDe si deza$antaDe=0"'"4ocumentele de fondare si inregistrare=0","Traseul de inregistrare= T"1" 6tructuri organizatorice in constructii= 1"!"6tructuri organizatorice functionale( matriciale si miEte pentru firmele micro)( mici( si miDlocii (>>>)= 1"'"6tructuri organizatorice ale firmelor mari= 1","6tructuri organizatorice ale firmelor mari si transnationale";Eemplu 96CO> ului" T"2" 4ez$oltarea firmei de constructii = 2"!"4irectiile dez$oltarii (dez$oltarea productiei( dez$oltarea te-nologiei informationale si de comunicatii( dez$oltarea resurselor umane( dez$oltarea sustenabila)=2"'">anagementul strategic= 2"'"!"4efinire si interconeEiune cu managementul operational= 2"'"'";tapele managementului strategic= 2"'",">odelul de management strategic (elementele $iziune si misiune( analiza mediului eEtern( analiza interna( obiecti$e( strategii si politici)" T"3" +onduri de dez$oltare a firmei de constructii 3"!"4efinirea in$estitiilor= 3"'"Clasificarea in$estitiilor si portofoliul de
L'( L/( L0( L1( L2( L3 Ciclul de prelegeri

L'( L/( L0( L1( L2( L3

Ciclul de prelegeri

L'( L/( L0( L1( L2( L3

Ciclul de prelegeri

)r* ex*

Denumirea temei

,iteratura didactico=metodic 7manuale, monogra/ii, indica"ii metodice8

Materiale didactico=metodice 7curs' /olii, plane, pre-entri $o?er $oint, so/t=uri@ lucrri de laborator' utilaAe i materiale8

COD: S.05.A.050 Universitatea Tehnic a Moldovei Fi/a asi-urrii didactico0)etodice /i tehnico0)ateriale Data: 01.09.13 PAGINA:4/5
)ecesarul 9n asigurarea ulterioar a disciplinei, plani/icarea elaborrilor i dotrilor acti!it"ilor didactice

ipul acti!it"ii didactice

0sigurarea, >

ipul materialelor didactico= metodice

in$estitii= 3",">anagementul procesului in$estitional"+unctiunea de cercetare) dez$oltare)ino$are si in$estitiile" 3"/"6ursele de capital T":" 4ez$oltarea afacerii de constructii"#lanul L'( L/( L0( L1( L2( L3 de 9faceri B sursa si destinatie a miDloacelor financiare :"! 6umarul (strategii de inceput sau continuare a afacerii eEistente( managementul riscului( managementul capitalului( scop si obiecti$e)= :"'"4escrierea afacerii) cartea de $izita a solicitantului de finantare= :","#rodusele si ser$iciile oferite de firma"#olitica de pret= :"/"#lanul de marFeting= :"0"6trategia si modalitatea de implementare= :"1"6tructura site Geb = :"2";c-ipa de management= :"3"9naliza financiara a afacerii" T"!*"#roblemele dez$oltarii managementului in constructii !*"!";conomia tenebra in constructii = L'( L/( L0( L1( L2( L3 !*"'"+raudarea licitatiilor= !*","9specte legate de pregatirea personalului= !*"/"+inantarea cercetarii stiintifice in constructii"

Ciclul de prelegeri

Ciclul de prelegeri

)r* ex*

Denumirea temei

,iteratura didactico=metodic 7manuale, monogra/ii, indica"ii metodice8

Materiale didactico=metodice 7curs' /olii, plane, pre-entri $o?er $oint, so/t=uri@ lucrri de laborator' utilaAe i materiale8

COD: S.05.A.050 Universitatea Tehnic a Moldovei Fi/a asi-urrii didactico0)etodice /i tehnico0)ateriale Data: 01.09.13 PAGINA:5/5
)ecesarul 9n asigurarea ulterioar a disciplinei, plani/icarea elaborrilor i dotrilor acti!it"ilor didactice

ipul acti!it"ii didactice

0sigurarea, >

ipul materialelor didactico= metodice #robleme elaborate de titular #robleme elaborate de titular

6" !" 4efinirea si continutul managementului in

constructii 6" '" Cadrul general al pietei constructiilor si specificul acestui domeniu
6" ," ;laboraea graficului re%ea a cel pu%in '* de acti$it%i" Calcului duratei de eEecu%ie( a terminilor minimi de ncepere( maEimi de terminare a acti$it%ilor= Calculul rezer$elor de timp a acti$it%ilor (indi$iduale .i totale)" Identificarea drumului critic" ;Eemplu de optimizare a costului .iHsau duratei de eEecu%ie a proiectului" 6" /" ;Eemple de calcul al bugetelor diferitor proiecte construc%ii industriale( educa%ie (Tempus) .i cercetare" 6" 0" >etoda drumului critic asistat de calculator" Calcului automatizat al parametrilor graficului B re%ea" >onitorizarea eEecu%iei proiectului .i replanificarea resurselor n dependen% de conDunctura economic .i realizarea de facto a acti$it%ilor" 9lgoritmul de optimizare a includerii sectoarelor n lan% (fluE)

L'( L/( L0( L1( L2( L3 L'( L/( L0( L1( L2( L3

! !

30Bore&eminare

L'( L/( L0( L1( L2( L3

#robleme elaborate de titular

! ;ditarea indica%iilor metodice pentru lucrare de $erificare

L'( L/( L0( L1( L2( L3

#robleme elaborate de titular

L'( L/( L0( L1( L2( L3

#robleme elaborate de titular

6emntura titularului IIIIIIIIIIIIIIIIIIII Jerificat ?esponsabil Calitate Catedr ____________________ ____ _______________2013__

)r* ex*

Denumirea temei

,iteratura didactico=metodic 7manuale, monogra/ii, indica"ii metodice8

Materiale didactico=metodice 7curs' /olii, plane, pre-entri $o?er $oint, so/t=uri@ lucrri de laborator' utilaAe i materiale8

COD: S.05.A.050 Universitatea Tehnic a Moldovei Fi/a de 1nre-istrare a per'ec2ionrilor disciplinei Data: 01.09.13 PAGINA:1 / 1

4isciplina Managementul in constructii 5n anul uni$ersitar 2013/ 2014 , semestrul de toamn Titularul disciplinei (urcanu )icolae %erin"ele clien"ilor 79n ba-a cCestionarilor, etc*8 0pari"ia nout"ilor Manuale/ monogra/ii, alt literatur didactic 4 eCnologii a!ansate implementate la 9ntreprinderile E* Moldo!a 1 0plica"ii 9n con"inutul prelegerilor/lucrrir de laborator prin introducerea unui subiect sau a unei teme 0sigurarea

Interni 7masteran-i8

Externi 7agen"i economici8

Dn edi"ii periodice

eCnici i utilaAe moderne 2

didactico= metodic

teCnico= material

6emntura titutlarului

COD: S.05.A.050 Universitatea Tehnic a Moldovei Fi/a de anali. a reu/itei studentilor Data: 01.09.13 PAGINA: 1/2

4isciplina Managementul in constructii 5n anul uni$ersitar, semestrul de toamn Titularul disciplinei (urcanu )icolae 6eria I +orma de n$%m&nt /rec!en" la -i 7rupele academice I )umele, prenumele cadrului didactic care a asistat la lec"ii, semntura 2 )umele, prenumele cadrului didactic care a des/urat lec"ia, semntura 3 ipul acti!it"ilor didactice 4

Data 1

ema 1

&copul controlului / asistrii 2

0precieri 3

COD: S.05.A.050 Universitatea Tehnic a Moldovei Fi/a de anali. a reu/itei studentilor Data: 01.09.13 PAGINA: 2/2

4isciplina Managementul proiectelor 5n anul uni$ersitar 2013 / 2014 , semestrul de toamn Titularul disciplinei (urcanu )icolae Nr" de ore sec%ia zi curs 30Hseminare 30Hlucrri de laborator ) +orma de 9n!"m:nt 7cu /rec!en" la -i / cu /rec!en" redus8 %ali/icati!ul mediu pe grupa academic +rec!en"a, nota medie 0testri, nota medie Examen / coloc!iu 0precierea e/icacit"ii procesului de instruire / e!aluare a masterandului

,imba de instruire

)r* de masteran-i

#rupa academic

%urs

,ucrri de laborator

0cti!it"i curente, nota medie

)ota medie I II

)r* Eata Eata Eata )r* masteran-il promo!rii participrii la promo!rii masteran-ilor or aprecia"i examen /inale pre-en"i cu note de (!'H!!) (!!H') (!'H') promo!are

1 89)!!! 89)!!'

2 !' 0

3 ?o ?o

4 zi zi

10

11

12

13

14

11

COD: S.05.A.050 Universitatea Tehnic a Moldovei Fi/a de anali. a reu/itei studentilor Data: 01.09.13 PAGINA: 3/2 0precierea e/icacit"ii procesului de instruire / e!aluare a masterandului

+orma de 9n!"m:nt 7cu /rec!en" la -i / cu /rec!en" redus8

,imba de instruire

)r* de masteran-i

%ali/icati!ul mediu pe grupa academic +rec!en"a, nota medie %urs 1 ,ucrri de laborator 2 0cti!it"i curente, nota medie 3 0testri, nota medie I 4 II 5 10

Examen / coloc!iu

#rupa academic

)ota medie

)r* Eata Eata Eata )r* masteran-il promo!rii participrii la promo!rii masteran-ilor or aprecia"i examen /inale pre-en"i cu note de (!'H!!) (!!H') (!'H') promo!are 11 12 13 14 11

6emntura titularului BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

COD: S.05.A.050 Universitatea Tehnic a Moldovei Fi/a de anali. a satis'ac2iei studentilor Data: 01.09.13 PAGINA: 1/1

4isciplina Managementul proiectelor 5n anul uni$ersitar 2013 / 2014, semestrul de toamn Titularul disciplinei (urcanu )icolae #rupa academic 1 )r* masteran-ilor 9nscrii 2 )r* masteran-ilor cCestiona"i 3 %erin"e 0specte /orte 4 0specte slabe 1 Identi/icarea cau-elor 2 0precieri 0c"iuni corecti!e / pre!enti!e propuse 3

6emntura titularului IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII