Sunteți pe pagina 1din 68

REZULTATELEANALIZEIDOCUMENTARE

SectorulAGRICULTURIDEZVOLTARERURAL

Mai2013

ProiectcofinanatdinFondulEuropeandeDezvoltareRegionalprinPOAT20072013

CUPRINS Consideraiigenerale .................................................................................................................. 3 Exploataiileagricole................................................................................................................... 6 Forademunc ..................................................................................................................... 18 Tineriifermieri ...................................................................................................................... 24 Productivitateamuncii.......................................................................................................... 25 Industriaalimentar.............................................................................................................. 27 Silvicultura................................................................................................................................. 34 Sistemuldeirigaii................................................................................................................. 36 Serviciiledeconsultanagricol ......................................................................................... 38 Asociaiileagricoleigrupuriledeproductori .................................................................... 39 Dezvoltarearuraliinfrastructura...................................................................................... 48 PISCICULTURA ........................................................................................................................... 55 Condiiiledemediu .................................................................................................................. 57 Conservareabiodiversitiipeterenurileagricoleiforestiere ......................................... 60 Aspectecheiendomeniulagriculturiiidezvoltriirurale ...................................................... 65

Consideraiigenerale
Agricultura reprezint un sector de prim importan n Romnia, att prin contribuia pe care o are n economia naional, ct i prin rolul su social vital. Cu o contribuie de 6,7% la valoarea adugat brut (VAB) naional1, raportat la nivelul anului 2010, agricultura a jucat dintotdeaunaunrolimportantpentrueconomiaRomniei. Contribuia agriculturii Romniei n Produsul Intern Brut (PIB) a fost ntotdeauna ridicat. Ponderea nregistrat a sczut, n ultimul deceniu, ns oscilaiile produciei agricole induc nc variaii semnificative ale PIB. Astfel, dac la nceputul anilor 2000, contribuia agriculturii Romniei n VAB (valoarea adugat brut a agriculturii, silviculturiii pescuitului, raportat la totalulvaloriiadugatebrute)eraaproapede12%,evoluiasasesitueaznprezentpeocurb descendent, pentru prima dat cobornd sub 10% n 2005 i atingnd nivelurile minime de 6,5%n2007ide6,7%n20102. Graficnr.1:Pondereavaloriiadugatebrutedinagricultur,vntoareipescuitntotalVAB,n Romniaiunelerieuropene,nperioada20012010(%) n 2011, conform Eurostat3, agricultura UE27 a generat 149 miliarde de euro valoare adugat brut, ceea ce reprezint o cretere de 6% fa de anul 2010 i o cretere de 9,3% fa de nivelulanului2001.
1,2

Sursa:StudiulConsolidareaExploataiiloragricole,ComisiaNaionaldePrognoz,2012.

3http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Agricultural_output,_price_indices_and_income

Raportat la media UE27, la nivelul anului 2011, agricultura Romniei a generat 8,3 miliarde euro valoare adaugat brut, reprezentnd 5,59% din VAB a UE27, ceea ce situeaz Romnia pe locul 6, cu o cretere de 7,9% fa de anul 2010. Ponderea sectorului agricol n economia Romniei rmne dubl fa de media statelor care au aderat la UE n 2004 (Poloniai Ungaria au nregistrat, n 2010, o contribuie a agriculturii de 3,5%)i chiar de peste trei ori mai mare dectmediaeuropean(1,7%,nUE27). Sectorul agricol i rural romnesc continu s aib un potenial de cretere substanial, nc insuficient exploatat, restructurarea agriculturiii revitalizarea economiei rurale reprezentnd prghiiimportantededezvoltareeconomicaRomniei. Romnia prezint discrepane semnificative fa de UE27 i n materie de productivitate a sectorului agricol: chiari n anii agricoli favorabili, nivelul productivitii se situeaz sub 50% din media UE27, situaie inacceptabil i care arat potenialul economic nevalorificat al agriculturiii zonelor rurale romneti. Acest fapt poate fi explicat att prin structura intern a fermelor romneti (dimensiune redus, fragmentare accentuat), utilizarea necorespunz toare sau defectuoas a factorilor de producie (inclusiv a capitalului uman), cti prin cadrul instituionaliinfrastructuradeficitarexistent.nspecial,lipsainfrastructuriidemarketing/de valorificareaproduseloragricolereprezintunaspectcriticpentrufermelemici. Restructurarea agriculturii, innd cont de toate aceste aspecte, va avea un impact major asupra economiei rurale n general, avnd n vedere c agricultura continu s rmn cea mai importantactivitatedinspaiulruraliosursesenialdevenitpentrugospodrii4. n ceea ce privete fora de munc din agricultur, aceasta este mult supradimensionat n comparaie cu standardele UE, populaia ocupat n mediul rural i n sectorul agricol meninnduselaunnivelconstantridicat,nperioada20072011(Tabelul1iGraficnr.14).

RaportanualdeprogreseprivindimplementareaProgramuluiNaionaldeDezvoltareRuralnRomniananul2011,MADR,2012.

Tabelul1:Evoluiaprincipalilorindicatoriaipotenialuluiumannagricultura Romniei,nperioada20072011
Specificare
Populaiatotal,dincare: nmediulrural Populaiaactiv,dincare: nmediulrural Populaiaocupat,dincare: nmediulrural nagricultur,silviculturipescuit dincare:salariai omeriiBIM*,dincare: nmediulrural

2007

2008

2009

2010

2011

miipersoane 21565 21529 21499 21462 21414 9651 9656 9663 9643 9636 9994 9945 9924 9965 9868 4500 4473 4449 4427 4305 9353 9369 9243 9240 9138 4281 4268 4211 4208 4066 2757 2690 2689 2780 2612 142 149 155 145 165 641 575 681 725 730 219 205 238 219 239

*CalculatconformdefiniieiBirouluiInternaionalalMuncii.

Sursa:PublicaiastatisticForademuncnRomnia:ocupareiomaj(20032011),INS,2012.

Populaiaocupatnagriculturisilvicultur,reprezenta,n2010,aproximativ19%5dintotalul populaieiocupatedinRomnia,undecalajfoartemarefademediaUE27(4,7%)ichiarfa de noile state membre (spre exemplu, Polonia: 10,1%; Ungaria: 5,5%; Bulgaria: 14,7%), nemaivorbind despre ri precum Frana (cu 2,6%), Regatul Unit (1,9%) sau Germania (1,8%). Numrul mare al populaiei care lucreaz n activiti agricole n agricultur i silvicultur constituie un prim indiciu al nivelului sczut al productivitii muncii i omajului mascat existentnacestsector. Economia rural romnesc este astzi preponderent primar, ponderea agriculturii ajungnd la circa 60% n structura acesteia (comparativ cu circa 1415% n UE), ceea ce are efecte negative asupra gradului de ocupare al populaiei rurale active. Majoritatea fermierilor sunt propriii lor angajai, realiznd o agricultur de subzisten, fiind necesar completarea veniturilorpecareleobincuvenituridinactivitinonagricole. Ocupareaforeidemuncnsectorul pescuit, acvaculturi industria de prelucrare din Romnia, msurat n echivalent norm ntreag, reprezenta, n 2009: 8,1% din total UE27, respectiv 2.542 persoane ocupate n acvacultur (ceea ce situeaz Romnia pe locul 5, dup Frana, Grecia, UK, Spania); 3,3%, respectiv 1.370 persoane ocupate n domeniul industriei prelucrtoare (locul 16)i 0,1%(respectiv244depersoaneangajate)ocupatendomeniulpescuitului6.


5Sursa:

Studiul Consolidarea Exploataiilor agricole, Comisia Naional de Prognoz, 2012. Acest procent este determinat conformmetodologieiComisieiEuropene(EC,DGAgri,MemberStatesFactsheets,2012),pentruaasiguracomparabilitateacu celelalte state membre. Conform metodologiei naionale, populaia ocupat n activiti agricole, forestierei piscicole era de 29,1%,n2010i29,2%,n2011(AnuarulStatisticalRomniei,INS,2012).

Sursa:StudiulPoliticacomunndomeniulpescuituluincifre2012,http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/pcp_ro.pdf

Exploataiileagricole
Conform Agricultural Census 20107, n UE27 se nregistrau, n 2010, un numr de aproape 12 milioane de ferme. Aceste ferme acopereau o suprafa de 170 milioane de hectare (1,7 milioanekm2,40%dinteritoriulUE27),suprafaamedieauneifermefiindde14,3ha. Din cele aproximativ 12 milioane de ferme existente n Uniunea European, n anul 2010, mai mult de 3,85 milioane (32%) sunt n Romnia, fapt ce relev amploarea fenomenului de fragmentare a exploataiilor agricole romneti, cu consecine negative asupra performanelor economiceistriigeneraledeevoluieidedezvoltareaacestora. Graficnr.2:Pondereafermeloragricolentotalferme,perimembreUE27,n 2010(%)

Dup cum se poate constata din Graficul nr. 2, fermele agricole din Romnia, Italiai Polonia totalizeaz mpreun 58% din numrul total de ferme, la nivelul UE27, n 2010. Distribuia suprafeei agricole utilizate (SAU) nu este omogen la nivelul UE. Astfel, 49% din numrul total defermeaumaipuinde2hectareireprezint2%dinSAUtotal.Pedealtparte,325.000de ferme UE (3% din total) dein o suprafa de cel puin 100 de hectare (264,6 ha, n medie)i totalizeaz50%dinsuprafaatotal,lanivelulUE27. Dimensiunea medie a unei ferme n UE27 este de 14,3 ha, iar n Romnia de 3,45 ha (de peste 4 ori mai mic), fapt ce influeneaz negativ punerea n valoare a resurselor agricolei rurale disponibile, cu efecte nefavorabile asupra economiei rurale i asupra veniturilor agricultorilor.
7

Agriculturalcensus2010mainresults,

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Agricultural_census_2010__main_results#Main_statistical_findings

Tabelul2:Situaiecomparativprivindnumruldefermeisuprafaaagricolutilizat(SAU), nfunciedemrimeafermelor,nUE27inRomnia,nanul2010

TOTAL

02ha

24,9ha 59,9ha 1019,9ha 2029,9ha 3049,9ha 5099,9ha


900.530 8% 43.610 1,1% 377.580 3% 9.730 0,3% 395.210 3% 8.210 0,2% 391.350 3% 7.480 0,2%

100ha
324.840 3% 13.730 0,4%

Numrulfermelornfunciedemrimeaacestora,nanul2010 UE27 11.996.440 5.866.560 2.407.420 1.303.040 (numr 100% 49% 20% 11% ferme) ROMNIA 3.859.040 2.866.440 727.390 182.440 (numr (32,16%) ferme) 100% 74,3% 18,8% 4,7% UE27 (ha)

Suprafaaagricolutilizat(SAU),nfunciedemrimeafermelor,n2010 171.428.450 4.177.570 7.598.640 9.130.130 12.633.670 9.204.690 15.279.510 27.435.730 85.968.530 2% 4% 5% 7% 5% 233.850 1,7% 9% 315.400 2,4% 16% 518.300 3,9% 50% 6.508.390 48,9%

100% 13.306.130 ROMNIA (7,76%) (ha) 100%

1.718.360 2.229.930 1.210.510 571.390 12,9% 16,7% 9,1% 4,3%

Sursa:PrelucraredupdateleEurostat(ef_kvage)

Graficnr.3:NumruldefermenUE27inRomnia,nfunciedemrimeaacestora,nanul 2010(%)


Sursa:PrelucraredupdateleEurostat(ef_kvage)

Graficnr.4:Suprafaaagricolutilizat(SAU),nfunciedemrimeafermelor,n UE27inRomnia,nanul2010(%)


Sursa:PrelucraredupdateleEurostat(ef_kvage)

n Romnia, producia agricol se bazeaz, n special, pe fermele de mici dimensiuni, ferme de semisubzisten, cu mai puin de 1 UDE. Pn acum, msurile sociale din agricultur au fcut caacestsectorimportantaleconomieinaionalesnufiecompetitiv. Conform situaiei proiectelor din cadrul PNDR8, pn la data de 11 aprilie 2013, pentru msura 141Sprijinireafermelordesemisubzistenaufostdepusentotal88.846cereridefinanare, valoareaacestorafiindde666,3milioaneeuro(140%raportatlaalocareainiial);dincele48.512 proiecte selectate, sau ncheiat contracte de finanare pentru 46.853 proiecte, n valoare de 147,7 milioane euro (31% grad de execuie financiar). Sprijinul acordat acestui segment de fermieri, a cror exploataii au o dimensiune economic ntre 28 UDE, are scopul de a asigura veniturilenecesarenperioadaderestructurareitransformareafermelordesemisubzistenn exploataii orientate ctre pia, prin utilizarea durabil a factorilor de producie, mbuntirea managementului, diversificarea produciei agricole, precum i introducerea de tehnologii performante,adaptatecondiiilorlocale. Performana agriculturii n Romnia este afectat grav de fragmentarea excesiv a proprietii (3.859 mii ferme, n 2010, fa de 3.931 mii ferme, n 2007 cu nici 2% mai puin), ncondiiilencareunprocentde93%dinnumrultotaldefermeromnetiaveau,n2010,o
8

SituaiapesesiuniaproiectelordincadrulPNDRnregistratentabeleledemonitorizareladatade11.04.2013,www.madr.ro

suprafa mai mic de 5 hectare i deineau 29,6% din totalul suprafeei agricole utilizate (prin comparaie, ponderea fermelor sub 5 hectare, la nivelul UE27, este de 69%, iar suprafaa utilizat de 6%). n consecin, mrimea actual a exploataiilor agricole nu favorizeaz punerea n valoare cu eficien a resurselor disponibile n agricultur, ceea ce are efecte negative asupra economiei rurale i asupra veniturilor agricultorilor. De aceea diminuarea numruluidefermecarepracticoagriculturdesubzistenartrebuisconstituieunuldintre obiectivele principale ale politicii de dezvoltare rural, dac se urmrete ca agricultura romneascsexisteisinfluenezepiaacomunitar9. Pe de alt parte, un numr de 13.740 ferme mari din Romnia (0,4% din total) exploatau, n 2010,o suprafade6,5milioanehectare(48,9%dinSAUtotal),mrimeamedieauneiferme fiind de 474 ha (fa de 265 hectare media european). Ponderea exploataiilor peste 100 hectare se situeaz la 2,7% la nivelul UE27, 18,3% n Frana, 11,2% n Germania i 21% n MareaBritanie. Romnia are aadar o structur bipolar a fermelor agricole: fermele mari, competitive, coexist cu fermele mici, aflate la limita subzistenei. O parte dintre aceste ferme mici trebuie eficientizate i orientate, n perioada urmtoare, spre pia. Crearea mediului instituional i a infrastructurii pentru valorificarea produselor obinute va constitui elementul major pentru mbuntirea performanelor economice a exploataiilor agricole. Un alt factor important este calitatea pregtirii profesionalei diversificarea ocupaional. Pregtirea capitalului uman pentru creterea performanelor fermelor are o importan particular n Romnia, unde nivelul de formareieducaiealfemierilormiciestefoartesczut. Conform datelor Recensmntului General Agricol 201010, din numrul total de 3.859 mii exploataii agricole nregistrate n Romnia, 3.828 mii exploataii (99,2%) sunt exploataii agricole fr personalitate juridic (exploataii agricole individuale, persoane fizice autorizate, ntreprinderi individuale/familiale) i 31 mii (0,8%) sunt exploataii agricole cu personalitate juridic (tabelul nr. 3). Modificrile intervenite n structura exploataiilor agricole, n perioada 20022010,seprezintastfel:

10

Dr.ing.DanielBotnoiu,Sectorulagricolromnescisusinereaacestuiadup2013. RecensmntulGeneralAgricol2010,INS,2011.

Tabelul3:Indicatoricheieaiexploataiiloragricole,nperioada20022010

Indicatori Anii UM Total exploataii agricole 4485 4256 3931 3859 15706 15442 15265 15694 13931 13907 13753 13305 3.11 3.27 3.50 3.45 9007 8515 6468 7159 677517 635920 500772 401500 Exploataii agricolefr personalitate juridic 4462 4238 3914 3828 8454 9886 9591 8307 7709 9102 8966 7449 1.73 2.15 2.29 1.95 8885 8437 6398 7051 637325 616978 488908 377558 Exploataii agricolecu personalitate juridic 23 18 17 31 7254 5556 5674 7387 6222 4805 4787 5856 274.43 263.08 270.45 190.78 122 78 70 105 40192 18942 11864 24002

Exploataii agricole Suprafaa agricol total Suprafaa agricolutilizat(SAU) (inclusivterenarabil nrepaus) Suprafaaagricol utilizatcerevine nmediepeo exploataieagricol1 Numrpersoanecare aulucratnagricultur (frtemporariialte categoriidepersoane) Numrdezile lucrate (echivalent 8ore/zi)
1

2002 2005 2007 2010 2002 2005 2007 2010 2002 2005 2007 2010 2002 2005 2007 2010 2002 2005 2007 2010 2002 2005 2007 2010

mii mii mii mii miiha miiha miiha miiha miiha miiha miiha miiha ha ha ha ha mii mii mii mii mii mii mii mii

sacalculatlaunitatedemsurhectar.

Sursa:RecensmntulGeneralAgricol2010,INS,2011.

10

Graficnr.5:StructurafermeloreligibiledinRomnia(SAPS,2011)


Sursa:FonduldeGarantareaCredituluiRuralFGCR,prelucraredateAPIA.

Conform situaiei prezentate, suprafaa agricol utilizat la nivel naional, n anul agricol 2009/2010,afostde13.305miiha,dincare7.449miiha(56%)revinexploataiiloragricolefr personalitate juridic i 5.856 mii ha (44%), exploataiilor agricole cu personalitate juridic. Numrul exploataiilor agricole nregistrat, n anul 2010, a fost mai mic cu 14% fa de cel nregistrat la Recensmntul General Agricol 2002, fapt datorat, n principal, comasrii unor exploataiiagricolefrpersonalitatejuridic. StructuradeexploatareaterenuluiagricoldinRomnianusaschimbatns,semnificativ,pe parcursul ultimului deceniu, meninnduse aceeai fragmentare i aceeai polaritate extrem, impedimente majore ale creterii competitivitii sectorului. Datele furnizate de Recensmntul General Agricol 2010 indic faptul c modificrile structurale privind sectorul producieiagricoledinRomniaaufostirmnmodeste.

11

Graficnr.6:EvoluianumruluideexploataiiagricoledinRomnia,nperioada 20022010

Sursa:PrelucraredupdateleRecensmntulGeneralAgricol2010,INS,2011.

Seconstatunanumittrenddescdereanumruluitotaldeexploataii,nperioada20022010 (cu 626 mii, respectiv cu 14%); cu toate acestea, numrul exploataiilor mici, neperformante, rmnefoarteridicat.DininterpretareadatelorRGA2002,rezultcfermeledesubzisten,cu dimensiuni sub 2 hectare, continuau s reprezinte, n 2010, 71% din totalul exploataiilor, opernd 13% din suprafaa agricol utilizat (SAU), n timp ce peste 55,8% (peste 2 milioane) din exploataiile mai mici de un hectar deineau 5,3% din SAU). Aceste date sunt o reflectare a fenomenului agriculturii de subzisten i semisubzisten, care persist n Romnia, dup 1990, efect al modului n care sa pus n practic reforma agrar, dari structurii demografice specificeruraluluiromnesc. O asemenea distribuie, accentuat bipolar, cu cea mai mare parte a terenului agricol mprit, pedeoparte,ntreexploataiiextremdemodestecadimensiunefizicieconomic,ceproduc nmajoritatepentrunevoilepropriiicarenuinvestescinugenereazofertpepiai,pede alt parte, a unui numr relativ mic de ferme care produc n sistem industrial i adopt tehnologii moderne constituie principalul factor ce limiteaz creterea competitivitii agriculturiiromnetiicarerelevdezechilibrulstructuralalacesteia. Principalelenevoiidentificatenvedereasusineriidezvoltriiexploataiiloragricole:

Necesitateadiminuriiponderiifermelordesubzisteninevoiadeconsolidare aexploataiileagricole,princretereadimensiuniifizice(stopareafragmentrii) isporireaviabilitiieconomice; Nevoia de instalare a tinerilor fermieri n mediul rural (factor de stabilitate i mbuntire a potenialului uman), sprijin pentru dezvoltarea de afaceri profitabileorientatesprepia; Nevoiadearealizainvestiiitehnicenexploataiileagricolecareproducpentru pia (realizarea de capaciti noi i/sau modernizarea activelor existente, achiziionarea de animale, investiii n plantaii, dotarea cu maini i utilaje 12

agricoleperformante.a.); Nevoia de a moderniza i restructura exploataiile de dimensiuni mici, reducerea dezavantajelor structurale i concureniale cu care acestea se confruntpepia; Nevoia de a adapta i diversifica producia n funcie de cerinele pieei, realizareadenoiproduseiintroducereadenoitehnologii; Necesitatea mbuntirii condiiilor de finanare a proiectelor din fonduri europene nerambursabile, pentru a rspunde mai bine nevoilor potenialilor beneficiari.

Utilizareaterenuriloragricole
Suprafaa agricol total a Romniei11, la sfritul anului 2011, nsuma 14,5 milioane hectare, ceea ce reprezint 61,2% din suprafaa total a fondului funciar naional (n scdere cu 118,4 miihectare,fade2007). Suprafaa agricol utilizat, n anul 2010, a fost de 13,3 milioane hectare12, n scdere cu 625 miihectare(cu4,5%),fadeanul2002icu447miihectare(cu3,2%)maimic,fadeanul 2007. Moduldefolosinalterenuluiagricol,nanul2011,seprezintastfel(Graficulnr.7): 9.352,3miihectarereprezintterenarabil; 3.277,7miihectarereprezintpuni; 1.553,5miihectarereprezintfnee; 211,3miihectarereprezintviiipepiniereviticole; 196,1miihectarereprezintliveziipepinierepomicole.

11

Sursa:AnuarulStatisticalRomniei,INS,2012.

12RecensmntulGeneralAgricol2010,Vol.I,INS,2011.

13

Graficnr.7:SuprafaaagricolaRomniei,dupmoduldefolosin,la sfritulanului2011

Sursadatelor:AnuarulStatisticalRomniei,INS,2012.

Din totalul suprafeei agricole, suprafaa arabil reprezint 64,1% (9,3 milioane hectare), n 2011, n scdere cu 71 mii hectare, fa de 2007. Suprafaa arabil ce revine/cap de locuitor situeaz Romnia n primele ri din Europa, cu 0,43 hectare/persoan, n 2010, i 0,42 hectare/persoan, n 201113, fapt ce relev potenialul deosebit de cretere a volumului producieiagricoleidembuntireastructuriiacesteia,potenialcaretrebuiemultmaibine valorificat,avndnvederecerereancreteredehran,existentnlume. n structura de producie a ramurii agricole, sectorul produciei vegetale este predominant, deinnd, n anul 2011, o pondere de 70,8% n totalul valoric al produciei, fa de 28,5% ct reprezint sectorul produciei zootehnice i doar 0,7% serviciile agricole (INS, 2012). Spre comparaie, ponderea produciei vegetale n valoarea total a produciei agricole a fost n Bulgaria 69,8%, n Ungaria, 66,6%, respectiv n Polonia, 51,6%. n Frana, producia vegetal a reprezentat61,1%,nGermania,53,4%,iarnRegatulUnit,41,8%14. n mod tradiional, Romnia este un productor important de cereale i plante oleaginoase, aceste culturi ocupnd, an de an, cele mai mari suprafee. Astfel, n anul 2011, din cele 8,1 milioane hectare suprafa cultivat, 5,2 milioane hectare (64%) reprezint cereale pentru boabe,iar1,5milioanehectare(18%)planteoleaginoase(INS,2012).


13 14

Sursa:TheWordBank,Arableland(hectaresperperson),http://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.ARBL.HA.PC Studiul:Consolidareaexploataiiloragricole,CNP,2012.

14

Graficnr.8:StructuravaloriiproducieiagricoleaRomniei(medii20072011, npreuricurentelaproductor)

Sursa:EC,DGAgri,MemberStatesFactsheets,2012.

Din datele prezentate, rezult c ponderi importante n structura valoric a produciei agricole, n perioada 20072011, dein legumele i produsele horticole (18%), cerealele (14%), plantele furajere (14%), iar dintre produsele animaliere, carnea de porcine (10%) i laptele (8,3%). Romniaeste,ngeneralautosuficient,lamajoritateaproduselorvegetale,lacerealeobinnd chiarexcedentesemnificativedestinateexportului,dardeficitarlaproduciadecarne15. Producia vegetal variaz foarte mult, calitativ i cantitativ, ntre anii agricoli, din cauza randamentului extrem de sensibil la condiiile climatice, pe fondul utilizrii unor tehnologii nvechite, neaplicrii mixului adecvat de inputuri (semine, ngrminte, pesticide, irigaii), ceeaceafecteazdrasticveniturilefermierilor. Producia de cerealeestefluctuant,delaunanlaaltul(Graficnr.9),fiindpracticdependent de condiiile climatice (spre exemplu, producia total de cereale pentru boabe a nregistrat un plusde13milioanetone,n2011,ncondiiideproduciefavorabile,fade2007,unanfoarte secetosraport2,71).Produciadecerealeboabepelocuitorafost,n2011,de973,3kg(333 kg/locuitor la gru, 547,2 kg/locuitor la porumb), fa de 779,8 kg/locuitor, n 2010. Indicii produciei vegetale au nregistrat, n perioada 20072011, valori fluctuante (anul precedent=1): 0,7;1,4;0,9;1,1;1,1(INS,2012). La majoritatea culturilor, produciile medii la hectar se situeaz, ns, la un nivel sczut, chiari ntrun an agricol favorabil, cu performane de producie notabile, cum a fost 2011: 20,8
15

Studiul:Consolidareaexploataiiloragricole,CNP,2012.

15

milioane tone cereale obinute pe 5,2 milioane hectare, respectiv echivalentul a 4 tone de cereale boabe/hectar. Randamentele obinute au fost: 3,6 tone/hectar la gru, 4,5 tone/ha la porumb, 1,8 tone/ha la floareasoarelui, 16,5 tone/ha la cartofi .a. (date INS 2012). Aceste rezultate au fost apropiate de randamentele rilor din regiune, ns decalajul se menine ridicat,dacneraportmlastateprecumFrana,Germania,DanemarcasauMareaBritanie,cu produciide67tone,nmedie,lahectar. Creterea randamentelor la hectar reprezint principala rezerv de sporire a produciei agricole vegetalei, implicit, a performanelor economice ale fermelori sectorului agricol, n ansamblu, factor de consolidarei de valorificare avantajoas a poziiei competitive a Romniei, ca unul dintre principalii productori de cereale din Europa. Graficnr.9:Evoluiaproducieiprincipalelorcereale,nperioada20062011

Sursa:AnuarulStatisticalRomniei,INS,2012.

Un exemplu relevant n acest sens sa nregistrat n anul agricol 2010/2011, cnd producia total gru a crescut, cu peste 1,3 milioane tone, de la 5,84 la 7,16 milioane tone (cu 22,6%), fa de anul agricol precedent, cu toate c suprafaa cultivat sa diminuat cu 215 mii hectare. Aceast cretere sa produs pe fondul sporirii randamentului la hectar, de la 2,6 tone/ha, n 2010, la 3,6 tone/ha, n 2011, nivel insuficient, avnd n vedere rezervele existente n acest domeniu(dateINS2012). 16

Coeficientul de variaie pentru producia de gru, n perioada 20012010, nregistreaz o valoare de 32%, fapt ce denot un grad ridicat de instabilitate, ca urmare a dependenei produciei de condiiile climatice,i care reflect decalajul tehnologic fa derile dezvoltate aleEuropei,inclusivfadeproductoriiregionali. Producia total de porumb boabe, n anul 2011, a fost de 11,7 milioane tone, fa de 9 milioane tone, n 2010 (cu 29,5% mai mare), producie care poate fi valorificat eficient n sectorul creterii animalelor integratorul ideal de materii prime obinute de sectorul vegetal (inclusiv a unor subproduse ale industriei alimentare), care sunt transformate n produse cu nsuiribiologicesuperioare. Sectorul zootehnic16din Romniaareunpotenialcertdedezvoltare,oferindprodusecarepot acoperi necesarul intern de consum i surplusuri pentru export, plusvaloarea obinut contribuind la sporirea veniturilor productorilor i ale sectorului. Prin natura sa, zootehnia este, multifuncional: produce materii prime alimentare sau industriale reciclabile, avnd, n acelai timp un rol important n gestionarea resurselor naturale (ap, sol, biodiversitate), cu rol social deosebit de important n dinamica spaiului rural (asigur stabilitatea forei de munc n zonaruralimontan).

Creterea bovinelor este o activitate tradiional a populaiei din zona rural i n special din zona montan a Romniei, activitate care trebuie mult maibine pus n valoarei eficientizat, n perioada urmtoare. Diversitatea produciilor pe care le realizeaz, consumul redus de energie i natura furajelor pe care le valorific confer creterii bovinelor caracterul unei activiti durabilei de perspectiv. Efectivele de bovine, care numrau 2 milioane capete, la sfritulanului2010(cu29%maisczute,fade2007),situeazRomniapelocul10nrndul rilorUniuniiEuropene(dateINS,2012).

Potrivit rezultatelor Recensmntului General Agricol 2010, efectivele de bovinei porcine au sczut cu 30,9%, respectiv 34,8% fa de cele nregistrate la Recensmntul General Agricol 2002, iar cele de ovine i caprine au crescut cu 15,9%, respectiv 66,3%. Comparativ cu anul 2002,efectivelecerevinlaunnumrde100exploataiisuntnscdere,labovineiporcine(cu 19%, respectiv 24%)i n cretere la psrii ovine (cu 40%, respectiv, 12%), n 2010, fa de 2002.


16

Sursa:Analizasocioeconomicnperspectivadezvoltriirurale20142020(AMPNDR,2012,draft2).

17

Graficnr.10:Evoluiaefectivelordeanimale,nperioada20062011

Sursa:AnuarulstatisticalRomniei,INS,2012.

Nevoiidentificatensectorulproducieiagricole: Romniatrebuiessprijineimaimult,nperioadaurmtoare,practicareaunei zootehnii eficiente i s stimuleze relansarea unor sectoarecheie (creterea taurinelor pentru carne, creterea porcinelor, a ovinelor, promovarea produselor tradiionale i ecologice certificate), innd cont c, pe lng avantajele economice pe care le ofer, contribuie la pstrarea tradiiilor i specificului rural, la meninerea activitilor comunitilor rurale, la meninerea populaieinzonelerurale,nspecialapopulaieitinere. Nevoia de a adapta producia la cerinele pieeii de a comercializa o parte din producia individual prin asociaiile/cooperativele productorilor, n baza contractelorcomercialeferme/stabile.

Forademunc
Agricultural Census 2010 arat c n jur de 25 milioane de persoane au fost angajate n activiti agricole, n UE27, n anul 2010. Numrul de persoane angajate, transformat n uniti anuale de munc (UAM), relev faptul c fora de munc angajat direct de fermele agricole din UE27 a totalizat 9,7 milioane UAM, ceea ce corespunde unei cifre de 9,7 milioane de persoane care lucreazcunormntreag(Tabelulnr.4).

18

Tabelul4:Indicatoricheielanivelulfermei,nrialeUE27(2010)
Numrul Suprafaa de agricol exploataii utilizat (1000) (1000)
11966,4
1506,6 370,5 22,9 576,8 3859,0 299,1 42,1 989,8 516,1 1620,9 72,3 150,2 186,7

EU27 PL BG CZ HU RO DE DK ES FR IT NL AT UK

Fora de munc (1000)


9736,1
1897,2 406,5 108 423,5 1610,3 545,5 52,3 889 779,7 953,8 161,7 114,3 266,3

Efective de animale (1000)


133992,9
10377,2 1149,5 1722,5 2483,8 5444,2 17792,6 4919,4 14830,9 22674,2 9911,5 6711,5 2517,2 13227,3

Valoarea produciei agricole (mil.euro)


269899,3
18987,1 2536,7 3852,2 5241,0 10420,3 41494,1 8430,8 34173,1 50733,2 49460,3 18930 5879,3

171428,5
14447,3 4475,5 3483,5 4686,3 13306,1 16704 2646,9 23752,7 27837,3 12856,1 1872,4 2878,2 15686,4

Sursa:PrelucraredupEurostat(ef_kvftaa).

Conform datelor prezentate n Tabelul nr. 4 i Graficul nr. 11, rezult c, din volumul total de munc angajat n fermele agricole din UE27, Romnia deine 1,6 milioane UAM (respectiv 16,5%)ceeacesitueazaranoastrnprimele2ridinUE27(dupPolonia)nceeaceprivete dimensiuneaacestuiindicator. Rezultatelerelevamploareafenomenuluidesupradimensionareasegmentuluipopulaieirurale ocupate n activiti agricole n Romnia, comparativ curile dezvoltate, fapt ce impune gsirea de soluii pentru modificarea structural a exploataiilor agricole, cu att mai mult cu ct situaia se menine, practic, neschimbat n ultimii ani (vezi i Tabelul nr. 1) fapt reflectat de nivelul productivitiimunciiideperformaneleeconomicealefermeloragricole. Msurile de politic aplicate din 2014 trebuie s permit eliberarea din activitile agricole a persoanelor vrstnice (2,7 milioane agricultori cu vrsta peste 65 ani, n 2010, conform datelor RGA 2010), precum i ridicarea eficienei sectorului agricol, prin creterea dimensiunii exploataiilor,pentruapermiteasimilareaprogresuluitehnic.

19

Graficnr.11:Volumulforeidemuncangajatnactivitiagricole,exprimatn unitianualedemunc(UAM),nrialeUE27(2010)

n ceea ce privete timpul de munc utilizat, la nivelul UE27, n anul 2010, ponderea forei de muncfamiliale,exprimatnunitianualedemunc(UAM),afostde75%,ntimpceforade munc din afara familiei, utilizat n mod regulat, a avut o pondere de 17%, iar cea utilizat neregulat,oponderede8%(Graficnr.12).

20

Graficnr.12:Pondereadiferitelortipuridefordemunclanivelulfermei,nUE 27,n2010(%)

Dinanalizasituaieiprezentate,rezultc,laniveleuropean,modeluldeocuparenactivitile agricolesebazeaz,ncelemaimulteri,peaportulforeidemuncfamilialeinupemunca salariatforademuncfamiliallucrndpreponderentnpropriileexploataii,introform necontractual. Romnia nu face excepie de la aceast situaie, ara noastr aflnduse pe locul6,nanul2010,ntrerileUE27,nprivinaponderiiutilizriiforeidemuncfamilialen exploataiile agricole proprii. Exist i cteva excepii: Cehia, Slovacia (i chiar Frana), ri n care volumul forei de munc nefamiliale permanente (exprimat n UAM) depete 70% din totalulforeidemuncutilizate,lanivelulfermei. Conform datelor RGA 2010, volumul de munc n exploataiile agricole din Romnia, exprimat n uniti anuale de munc (UAM), a nregistrat o scdere de 21,7%, n 2010, fa de volumul nregistrat n 2002. Volumul de munc desfurat n cadrul exploataiilor agricole fr personalitate juridic a fost de 1.608 mii uniti, cu 38,2% mai mic fa de cel nregistrat la RecensmntulGeneralAgricol2002.

Raportat la totalul populaiei ocupate n diverse sectoare ale economiei naionale, populaia ocupat n Romnia n activiti agricole, forestiere i piscicole rmne la un nivel ridicat 21

(29,1%, n 2010 i 29,2%, n 2011)17. Repartiia populaiei ocupate pe activiti ale economiei naionale, arat c ponderea forei de munc absorbit n Romnia de sectoarele secundar (industrie + construcii) i teriar (servicii) rmne, n continuare, sczut, fa de media european (70,9%, fa de 95,1% n UE27, n 2010). Romnia deine i una dintre cele mai reduse rate de urbanizare din Europa, de 55,1%, n timp cerile vesteuropene au ntre 70i aproape100%.Urbanizareaesteunindicatoriunmotoralprogresuluiuneinaiuni,ruralizarea fiindexpresialipseideprogreseconomicsusinut18. Graficnr.13:Populaiaocupat,peprincipaleleactivitialeeconomieinaionale, nanul2010i2011 Sursa:AnuarulstatisticalRomniei,INS,2012. nRomnia,la1ianuarie2011,nmediulrurallocuiau9.635,6miipersoane,reprezentnd45% din populaia total, din care 4.805,8 mii brbai (49,9%)i 4.829,8 mii femei (50,1%). n anul 2010, rata de ocupare pentru populaia n vrst de munc (1564 ani) sa situat la 57,3% n regiunilepredominantrurale,cu2,74puncteprocentualesubmediarilordinEuropaCentral (RepublicaCeh,Slovacia,Slovenia,UngariaiPolonia).Pondereanumruluidesalariaicarei au desfurat activitatea n sectorul agricultur, silviculturi pescuit a fost de 2,2% (doar 98 miisalariai).


17 18

AnuarulStatisticalRomniei,INS,2012. Comunicarea:ModificristructuralcalitativenutilizarearesurselordemuncdinRomnia,CalcedoniaEnache,2013.

22

Graficnr.14:Evoluiapopulaieiruraleocupate,dinRomnia,n perioada20032011

5000 4561 mii 4258 4281 4268 4211 4208 4500 4066 4000 3500 3000 2500 2000 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011
Popula iaocupat n mediul rural

3286 2939 2757 2690 2689 2780 2612

Sursadatelor:PublicaiastatisticForademuncnRomnia:ocupareiomaj(20032011),INS, 2012.

Pedealtparte,repartiiapopulaieiocupatepeactivitialeeconomieinaionalearatc,per total, sectorul agricultur, silvicultur i pescuit a concentrat 28,6% din totalul persoanelor ocupateneconomie,nanul2011(dincare6,3%erausalariai).naceastprivin,Romniase situeaz mult peste media Uniunii Europene, unde acest procent a fost de 5%, iar ponderea forei de munc absorbit de sectoarele secundar (industriei construcii)i teriar (servicii) a fostde95%,nanul2011(Graficulnr.15).

23

Graficnr.15:Structurapopulaieiocupatepeactivitialeeconomieinaionale,n RomniainrialeUE27,nanul2011

Sursadatelor:PublicaiastatisticForademuncnRomnia:ocupareiomaj(20032011),INS, 2012.

Unprocentridicatdinpopulaiaocupatnagriculturestefoartevulnerabilsubaspectsocial, n general mbtrnit i cu un nivel sczut de educaie (numai 21,5% din populaia cu studii superioare i studii medii tria n zone rurale, n 2011. Restructurarea activitilor la nivelul fermelor i intensificarea utilizrii capitalului pentru fermele comerciale va conduce la mbuntirea competitivitiii, inevitabil, la utilizarea unei fore de munc mai reduse. Dou trenduri se ntrevd: pe de o parte, o mai bun specializare/formare specific vocaional a persoanelor care ramn n agricultur, iar pe de alt parte, dobndirea de competene mai largi,nonagricole,adaptatecerinelorspecificemediuluirural. Tineriifermieri mbtrnirea forei de munc active din agricultur este o realitate n Romnia (cai n UE), ceea ce impune adoptarea de msuri suplimentare, pentru agricultorii tineri, n viitoareaetapdeprogramare. DinanalizaiinterpretareadatelorRecensmntuluiGeneralAgricol2010,rezultcdoar6,5% dintre agricultorii romni au vrsta mai mic de 35 ani (fa de 7% la nivelul UE), n timp ce 38,2% au vrsta mai mare de 65 ani (fa de 1/3, n UE). Raportul dintre numrul de fermieri sub35deaniiceidepeste55ani,afostde11,7%,n2010(fade6,3%,n2007). 24

ntruct sprijinul oferit fermierilor tineri din Romnia n cadrul pilonului 2 al PAC, n etapaactualdeimplementareaPNDR20072013,sadoveditinsuficient(nuancurajat semnificativ ntinerirea agricultorilor activi), este necesar adoptarea unor msuri suplimentare,nviitoareaetapdeprogramare,pentruacestsegmentcareseconfrunt cu dificulti, n special n ceea ce privete accesul la teren i sursele de finanare. Agricultorii tineri sunt garanii viitorului agriculturii, drept urmare ei trebuie sprijinii printro combinaie de msuri stimulative care s includ subvenii pentru instalare, credite subvenionate, scutiri de taxe i impozite, precum i servicii de formare i de consiliere. Ladatade11aprilie2013,oprivireasuprasituaieiproiectelordincadrulPNDR,pentrumsura 112 Instalarea tinerilor fermieri19(una dintre msurile intens accesate, cu impact asupra transformrii structurale a fermelor), relev urmtoarele: au fost depuse 22.494 cereri de finanare, n valoare de 630 milioane euro (186,8% fa de alocarea total iniial a msurii), fiind ncheiate decizii de finanare pentru 9.521 proiecte, n valoare de 153,6 milioane euro (44,2%graddeexecuiefinanciardintotalulaferentperioadeideprogramare).Numrulmare de proiecte depuse de potenialii beneficiari relev interesuli nevoia de susinere prioritar a acestui segment primordial pentru viitorul agriculturii i zonelor rurale din Romnia, n ansamblu. Din datele de monitorizare ale Programului 20 rezult c au fost sprijinite cu preponderen, prin aceast msur, exploataiile mixte, urmate de cele horticole i cele cu culturi de cmp. Impactul msurii pentru beneficiari este considerat pozitiv; volumul mediu total pe ferm indic ns faptul c investiiile realizate sunt n marea lor majoritate mici. Msura sa dovedit a avea succes n ceea ce privete participarea femeilor, care a depit indicatorulderealizare,prevzutiniial. Dezvoltarea exploataiilor agricole i a ntreprinderilor neagricole trebuie s aib drept scop promovarea ocuprii forei de munci crearea de locuri de munc atractive n zonele rurale, meninerea locurilor de munc deja existente, reducerea fluctuaiilor sezoniere n sectorul ocuprii forei de munc, dezvoltarea sectoarelor neagricole n afara agriculturiii a sectorului agroalimentar, promovnd totodat integrarea ntreprinderilor i legturile intersectoriale la nivellocal. Productivitateamuncii n ceea ce privete decalajul de productivitate a muncii n agricultur dintre Romniai UE, o analizaniveluluimediualacestuiindicatordecompetitivitate,nperioada20072009,relevo situaiengrijortoare,acestasitunduselanumai1/4din medianregistratlaniveleuropean diferen care tinde s se adnceasc. Astfel, n intervalul 20032008, productivitatea muncii n UE27 a crescut cu o rat medie anual de 3,4%, n timp ce n Romnia ritmul de cretere a
19

SituaiapesesiuniaproiectelordincadrulPNDRnregistratentabeleledemonitorizareladatade11.04.2013,www.madr.ro

20RaportFinaldeEvaluareIntermediarPNDR,20082010.

25

fost de numai 1,1%, mult sub media celorlalte noi state membre, precum Bulgaria, Estonia, UngariasauLituania,curatemediidecreterecuprinsentre8,6i14,5%(Tabelulnr.5). Tabelul5:Productivitateamunciinagricultur(media20072009,preuricurente), nRomniairidinUE
ara/Indicator UE27 Ungaria Polonia Bulgaria Romnia Estonia Letonia Lituania Slovacia VAB*/UAM*(media20072009), Ratamedieanual preuricurente decretere(%) Euro/UAM 12.649 5.091 3.314 3.316 3.223 7.553 2.915 4.613 5.459 UE27=100 100% 40% 26% 26% 25% 60% 23% 36% 43% 20032007 3,4 10,6 5,7 8,6 1,1 11,4 12 14,5 6,2

Sursa:EC,DGAgri,RuralDevelopmentReport,2011.
*VAB:valoareaadugatbrut. **UAM=unitateanualdemunc.

Conform Raportului Strategic de Monitorizare al PNDR (MADR, octombrie 2012), indicatorul productivitatea muncii n agricultur a nregistrat uoare creteri n perioada de calcul (2006 2009), dari una dintre cele mai sczute rate anuale de cretere, la nivel european (doar 1,1%, rata medie, n perioada, 20032007). Astfel, indicatorul privind productivitatea muncii n agricultur (VAB/UAM) a crescut de la 9.420,92 lei/persoan, n anul 2006, la 10.350,9 lei/persoan,n2009,respectivcu9,8%. Pe lng aspectele structurale ale exploataiei (dimensiune redus) i ale capitalului uman (vrst, pregtire), productivitatea sczut este cauzat i de accesul necorespunztor la ali factori de producie (echipamente i capital). Toate aceste date arat c economia rural romneasc este nc slab integrat n economia de pia i c restructurarea acesteia este lent. Parcul de utilaje agricole rmne insuficient, majoritatea fermelor din Romnia confruntndu se cu un grad foarte sczut de mecanizare,i cu un inventar agricol slab. Structura specific a exploataiilor agricole din Romnia perpetueaz o situaie special ntre rile UE: 31,1% din ferme nu folosesc tractoare, n timp ce 91,1% din ferme nu au tractoare, ceea ce genereaz o dependen de serviciile micilor fermieri care dein tractoare, o situaie rar ntlnit n alte ri21.
21

StudiulConsolidareaexploataiiloragricole,CNP,2012.

26

Subcapitalizarea cronic a exploataiilor agricole de subzisten are drept consecin situaia particular n care, dei Romnia este unul dintre statele membre cu mari suprafee cerealiere (aproximativ 5,3 milioane de hectare, ocupnd locul 5 n Uniunea European), produciile pe unitateadesuprafasuntmodeste(spreexemplu,ntrunanagricolslabca2009,randamentul mediu la hectar a fost, la cereale, de doar 2,8 tone/ha, adic 48% din media primelorase mari productorieuropenii75%dinniveluldeproductivitateatinspeplanintern,n2011). Capitalul fixi circulant este, n medie, de 1617 ori mai mic dect al unui fermier din Uniunea European (540 /fermier n Romnia, fa de 9.0009.200 /fermier, n UE), iar creditele bancare pentru fermele romneti sunt de 1516 ori mai mici fa de creditele pentru fermierii dinUE(110/hanRomniai1.7002.000/hanUE)22. Nevoiidentificateprivindforademuncdinmediulrural:

Nevoia de a ntineri exploataiile agricole, prin atragerea forei de munc tinerenagricultur; Nevoia de mbuntire a cunotinelor i competenelor profesionale ale lucrtorilor din agricultur, silvicultur, industria alimentar i piscicultur, inclusivprinsusinereaprogramelordeformarecontinuiIVT; Nevoia de cretere a nivelului de pregtire general a fermierilor pentru managementul i administrarea fermelor i n domeniul managementului financiar; Nevoia de cretere a ofertei de servicii de consiliere i consultan n mediul rural,subraportnumericicalitativ; Nevoia de formare i contientizare a proprietarilor de pduri privind administrarea n cele mai bune condiii a resurselor forestiere, ntrirea capacitiideiniiativideaciune; Nevoiadesporireacapacitiimicrontreprinderilordinspaiulruraldeaoferi locuri de munc pentru populaia rural n sectorul agricol i nonagricol, n vedereacreteriivenituriloristabilizriipopulaieirurale.

Industriaalimentar
IndustriaagroalimentarreprezintunsectorfoarteimportantpentrueconomiaRomniei,att prin ponderea populaiei ocupate (2,3% din totalul populaiei ocupate la nivel naional), cti prinpondereadeinutnvaloareaadugatbrutVAB(6,3%)23. 22 NationalStrategicFrameworkforSustainableDevelopmentoftheRomanianruralarea201420202030. 23 Sursa:StudiulReformaPACncontextulperspectiveibugetarepost2013,IER,2012. 27

Tabelul6:Indicatoriaiindustrieiagroalimentare,nRomniaiUE27,n perioada20002007
SPECIFICARE UM ROMNIA UE27

Productivitateamunciinindustriaalimentar miieuro/pers. VAB/persoanocupat(2007) ocupat Cretereaanualmediea VAB/persoanocupat Evoluiaocuprii Numruldepersoaneocupate Pondereapersoanelorocupaten industriaagroalimentar Evoluiaocuprii(20052007) ValoareaadugatbrutVAB Totalvaloareadugatbrut nindustriaagroalimentar PondereaVABnindustria agroalimentar EvoluiaVABnindustria agroalimentar(20002007) 1000pers. % %pean mil.euro % %pean %pean

32,0 7,1

44,7 1,5

216,5 2,3 0,3 6.928,3 6,3 6,77

4.992,3 2,2 0,1 223.074,4 2,0 1,09

Sursadatelor:ComisiaEuropean,2010(preluatdupSPOS,IER,2012).

Datele prezentate mai sus relev faptul c, n perioada analizat, indicatorii luai n studiu (productivitatea muncii, ocupareai valoarea adugat brut din industria agroalimentar) au nregistrat n Romnia un ritm anual de cretere superior, fa de media european. Aceste cifre confirm, n fapt, o evoluie favorabil, nregistrat n ultimii ani, a acestui sector integrator, chemat s asigure alimente de calitate pentru piaa intern i la export (transformrile calitative trebuie ns continuate, cu att mai mult cu ct Romnia export, pe mai departe, preponderent materii prime agricole, neprelucrate (produse brute), obinnd astfelovaloareadugatmaimicpepieeledeexport). Cu 206,9 mii persoane angajate n industria alimentar (2008), Romnia deine aproximativ 4,3% din numrul total de persoane angajate n industria de prelucrare a produselor agricole din UE27, situnduse la distan mare fa de statele cu o puternic for de munc n industria alimentar: Germania, 845,4 mii persoane, Polonia 438,1 mii, UK 423,2 mii persoane24. Conform raportului Strategic de Monitorizare 2012 (MADR), n perioada 20052008, rata de angajare n industria alimentar a nregistrat o tendin de uoar scdere, de la 227,7 mii persoane, n 2005, la 214,9 mii persoane, n anul 2008. Numrul de salariai din industria alimentar, nregistrat la 31 decembrie 2011, a fost de 148 mii persoane (respectiv 13,4% din
24

Eurostat,Statisticinfocusno.27/2011.

28

numruldesalariaicareidesfoaractivitateanindustriaprelucrtoare),dintreacestea,80 mii(54%)fiindfemei(dateINS,2012). Romniadeine3%dinnumrulntreprinderiloralimentaredinUE,n2010,ncondiiilencare ponderea n total ferme agricole se ridic la 32% (Eurostat, 2010). Raportul uniti de prelucrare/fermeagricoleerade1:491,ncomparaiecu1:45mediaUE27. La nivelul anului 2010, ntreprinderile din industria alimentar, avnd sub 10 angajai, deineau 66% n total IMM din acest sector. Din punct de vedere al distribuirii regionale, cele mai multe IMM din industria alimentar erau nregistrate n Regiunea NV (14,6%), urmat de Regiunea Centru (10%). Evoluia acestora arat o un trend descresctor (cu 25%), n 2010, comparativ cu 2005(Sursa:prelucraredateMADRpebazadatelortempoonlineINS). Tabelul7:Numruldentreprinderi,VAB/persoanangajativaloareaproducieidin industriaalimentar,nRomniaiUE27(20082010)
GEO/TIME 2010 2009 2008

Numruldentreprinderidinindustriaalimentar,nRomniaiUE27 UE27 264.130 251.628 267.919 Romnia 7.861 8.407 8.717 Valoareaadugatbrut/persoanangajat,nRomniaiUE27 40,79 37,86 UE27 9,1 8,9 Romnia Valoareaproducieiindustrieialimentare,nRomniaiUE27 UE27 Romnia 746.291,4 6.513,8 716.442,6 6.298,9 38 9,8

772.170,4 7.426,7

Sursa:Eurostat.

ncondiiileactuale,doarotreimedinproduciaagricoldinRomniaesteutilizatdeindustria alimentar, n comparaie cu 67,8% n Frana i 62% n Polonia. Un procent de 70% din producia exportat reprezint producie brut sau prelucrat primar (eptel, grne, plante pentruulei,tutun,grsimivegetaleiuleiuri),produsepentrucareRomnianuarencpusela punct filiere integrate de procesare. De asemenea, productivitatea muncii n industria alimentar din Romnia, msurat prin valoarea adugat brut/persoan angajat, n perioada 20082010, continu s se situeze la un sfert din cea arilor UE27, contribuind la meninerea uneiponderisczute(valoric)aproducieialimentareromneti,ntotalUE.

29

Ostrategiecoerentdedezvoltareaagriculturiiromnetitrebuiescuprindiunprogramde facilitare a investiiilor private n capaciti de prelucrare a produselor agricole n cadrul industrieialimentare,caressedezvoltenmediulrural25. n 2009, rata de penetrare (valoarea importurilor agricole/valoarea produciei agricole) a fost de 7,8%, n timp ce rata de efort (valoarea exporturilor/valoarea produciei agricole) a fost de 11%;importuriledealimenteaureprezentat26,3%dinvaloareaindustriei. n Romnia, exist un dezechilibru structural n ceea ce privete consumul alimentar al populaiei, precum i deficiene de ordin calitativ n producia i comercializarea alimentelor 26 . Totodat, sectorul agricol, dei dispune de condiii naturale deosebit de favorabile pentru acoperirea, cel puin a necesarului de consum intern, nu asigur accesul ntregii populaii la o alimentaie raional, iar preurile unor produse alimentare nu sunt accesibile grupurilor vulnerabile. Autoconsumul alimentar este ridicat, n special n zonele rurale, iar pentru aprovizionarea oraelor se import unele alimente de baz. Consumul alimentar n Romnia, comparativ curile dezvoltate din Europa, este deficitar la carne, lapte, ou, pete i la unele sortimente de legume i fructe, dar este excedentar la produsele din cereale. Satisfacerea nevoilor populaiei i realizarea unei alimentaii echilibrate depinde att decreareaunordisponibilitisuficientedeconsum,ctidecretereaputeriidecumprare. Nevoile de restructurare ale sectorului industrieii comercializrii produselor alimentare din Romnia, n corelaie cu asigurarea necesarului de consum agroalimentar, trebuie s aib n ateniesoluionareaurmtoareloraspecte: reducerea ponderii cheltuielilor alimentare n cheltuielile totale ale populaiei, care se meninlaunnivelfoarteridicat(circa3540%),dedouorimaimarifademediaUE n timp ce structura consumului rmne deficitar (predomin consumul de produse de origine vegetal, inferioare i mai ieftine, n detrimentul produselor de origine animal); reducerea ponderii autoconsumului alimentar n total consum, care nregistreaz cea mairidicatvaloaredinUE27(depestetreiorimaimare,comparativcuriledinUE 15); dei sa redus semnificativ, de la 64,9%, n anul 2000, la 41%, n anul 2007, nivelul autoconsumuluirmnefoarteridicat; mbuntirea consumului alimentar pe locuitor, n Romnia, care se afl la nivelul minim al subzistenei (9,41 lei/zi, n 2009), mult sub consumului zilnic din rile dezvoltate(decirca2,22,5orimairedus). Cheltuielile cu alimentele din import dein o pondere foarte ridicat pentru o ar cu un potenial de producie ca Romnia (17,9% din consumul alimentar i 34,1% din cheltuielile bnetipentrualimente).Peste6062% din importurile alimentare ale Romniei le reprezint produsele care ar putea fi obinute n ar: carne i preparate din carne, cereale i fin de
25 26

StudiulRatadeschimbdeechilibruifactoriisicazulRomniei,ComisiaNaionaldePrognoz,2012. Sursa:CadrulNaionalStrategicpentruDezvoltareaDurabilaSpaiuluiRuralRomnesc201420202030,CNS,martie 2012.

30

gru, soia i roturi de soia (aproape 50% din necesar dup anul 2005, cnd sa interzis cultivareasoieiMGO);legumeproaspete,fructeiflori(812%,nfiecareandinperioada2000 2009),zahr,tutun,hameietc. Produsele tradiionale prezint oportuniti importante de cretere economic, n special n zonele rurale izolate sau defavorizate, dac sunt abordate prin msuri strategice concertate. Dinamica nregistrrii acestor produse n Registrul de atestare a produselor tradiionale a crescut semnificativ, n ultimii ani, cu un maxim de 1.034 produse, n anul 2011. Cu toate acestea, Romnia are, din aprilie 2011, un singur produs tradiional protejat la nivel european, ca indicaie geografic protejat (IGP), situaie inexplicabil, avnd n vedere c, la sfritul anului 2012 erau nregistrate, la nivel naional, un numr de 4.180 produse tradiionale (un volum excesiv, comparativ cu rile europene). Majoritatea acestor produse provin din sectoarele laptei produse lactate, preparate din carne, precumi din industria de morriti din sectorul produciei de buturi produse cu caracteristici specifice zonelor de provenien (Sursa:DateoperativeMADR,2012). Agricultura ecologic27este un sistem dinamic n Romnia, cu un potenial cert de dezvoltare, fapt ilustrat de ritmul accelerat de cretere, din ultimii ani (circa 20% anual, conform Strategiei Naionale de Export a Romniei). Numrul operatorilor sa triplat, n 2011 fa de 2010, numrul total estimat, n 2012, fiind de 26.736 operatori de aproape 7 ori mai mare, fa de 2007; 98,7% dintre operatori sunt productori agricoli, iar diferena o reprezint segmentul de procesareicomercializare). Dac, n 2007, suprafaa total cultivat n sistem ecologic a fost de 131.448 hectare (din care 46.865 hectare suprafa n conversiei 84.585 hectare suprafa certificat ecologic), aceasta a crescut, n 2012, la 450.000 hectare, n timp ce culturile din flora spontan au fost colectate de pe o suprafa de 520.000 hectare (date estimative, MADR). n anul 2012, suprafeele n sistem ecologic au crescut cu 45% fa de 2011, reprezentnd cca. 3,38% din totalul suprafeei agricole utilizate a Romniei. Producia vegetal certificat n agricultura ecologic, n 2011, a reprezentatcca134.580,3tone,fade18.325,8tone,n2007(datestatisticeMADR).

27

Sursa:Analizasocioeconomicnperspectivadezvoltriirurale20142020(AMPNDR,2012,draft2).

31

Graficnr.16:Dinamicasuprafeeloraferenteprincipalelorculturiecologice

Sursa:colectaredatestatisticeMADR,2012.

Piaa produselor ecologice este n continu extinderei se caracterizeaz prin diversificare, de la an la an, a ofertei de produse pe pia. Gama sortimental de produse ecologice sa diversificat permanent, aceasta cuprinznd: produse procesate din lapte de vac i oaie (telemea,vaier, unt, smntn etc.), produse procesate din soia (lapte, tofu, pate, crochete), ulei din floarea soarelui, sortimente variate de produse de panificaie (pine, paste finoase, fursecuri) produse procesate din orez, fulgi de cereale, ceaiuri din plante, sucuri din fructe de pdure,produseprocesatedinseminedecnep,subproduseapicole(cear,propolis,polen), produse procesate din carne de porc (crnai, jambon) i vin obinut din struguri certificai ecologic. Cererea de produse certificate ecologic este n continu cretere, n Europa; cu toate acestea, consumul de produse ecologice, n Romnia, rmne, n continuare, la un nivel modest, comparativ cu alte state europene fapt determinat, n principal, de puterea de cumprare sczut a populaiei i diferenei suplimentare de pre, de cca 2040%, fa de produsele convenionale (consumul de produse eco, n Romnia, reprezint cca 1% raportat la consumul totaldeproduse,ntimpcemediaeuropeanestede35%). Chiarinacestecondiii,prinaciuniadecvatedeinformareipromovaremenitessporeasc nivelul de contientizare a publicului privitor la produsele ecologice, Romnia ar putea crete semnificativcotadepiaiatractivitateasectoruluiproduselorecologice.

32

Nevoiidentificatensectorulproducieiecologice:

dezvoltareapebazenoiasistemuluideagriculturecologic,adaptatnevoilorpieei; contientizarea importanei practicrii agriculturii ecologice n mediul rural, ca o soluiederevitalizareaspaiuluirural; necesitateapromovriipepiaaproduselorromnetidecalitate,aproduselor ecologice atestate, a produselor tradiionale autentice, a mrcilor locale i regionalevaloroase.

Avnd n vedere competitivitatea produselor ecologice, potenialul de dezvoltarei cererea n cretere existent n Romniai n lume, se justific intensificarea aciunilor de susinere, prin noi msuri, distincte (pentru o mai bun evidenierei vizibilitate), a produciei ecologicei a sectoruluideprocesareaacestorimportanteresurseagroalimentare. Nevoiidentificatensectorulindustrieialimentare:

Nevoia de adaptare a unitilor din industria alimentar la cerinele de consum idesecuritatealimentar(ncretere)aleconsumatorului; Necesitateacreteriiponderiiproduseloralimentare(materiiprime)procesate; Nevoia de investiii n tehnologii i produse noi, care s creasc valoarea adugat a produselor obinute i s sporeasc competitivitatea sectorului de procesare; Necesitatea mbuntirii calitii materiei prime utilizate n industria alimentarindepliniriistandardelordecalitatealeproduselorprocesate; Nevoia de a crea i dezvolta un sistem funcional de colectare i depozitare a resurseloragricoleutilizatenindustriaalimentar; Necesitatea sporirii ncrederii consumatorilor n produsele agroalimentare romneti, creterea ponderii acestora n consumul anual (cantitativi valoric), creareaunuibrandnaionalagroalimentarputernic/recunoscut; Nevoia de a valorifica oportunitile oferite productorilor romni din zona agroalimentar de piaa interni european, crearea/exploatarea avantajelor competitiveiconcureniale. Nevoia de a introduce metode de marketing specifice domeniului agribusiness (studierea pieei, tehnici moderne de comercializare i promovare a produselor romnetidecalitate,vnzaredirect.a.).

33

Silvicultura
Suprafaa fondului forestier naional al Romniei28, conform datelor INS 2011, este de 6,52 milioane ha, din care suprafaa mpdurit 6,36 milioane ha (26,7% din suprafaa rii), ocupnd locul 12 n Europai locul 8 n Uniunea European, suprafaa mpdurit ce revine pe capdelocuitorfiindde0,29ha. Structura pe tipuri de proprietate a fondului forestier naional este urmtoarea: proprietate public a statului: 3,28 milioane ha (50,3% din total); proprietate public a unitilor administrativteritoriale: 1,03 milioane ha (15,8%); proprietate privat a persoanelor fizice i juridice:2,13milioaneha(32,7%);proprietateprivataunitiloradministrativteritoriale:0,08 milioaneha(1,2%). Repartizarea pe specii a suprafeei mpdurite este urmtoarea: rinoase 30,6%, foioase 69,4%,dincare:fag32,6%,cvercinee16,7%,foioasetari15,1%,foioasemoi5,0%. ConformstudiilorInstitutuluideCercetriiAmenajriSilvice,procentuloptimdempdurirea Romniei este de 32% din totalul suprafeei. n aceste condiii, mrirea suprafeei mpdurite reprezint un punct important n planul de dezvoltare pe termen mediui lung a silviculturiii poatefipusnaplicareprinmpdurireaterenurilordegradateiaterenurilorcuproductivitate agricolsczut,precumiaterenuriloragricolenecultivate. De remarcat faptul c n zona de cmpie procentul acoperirii cu pduri este foarte redus (sub 10%),zoncetrebuiemonitorizatnmodspecial,inclusivprincreareaperdelelorforestierede protecie a cmpurilor i cilor de comunicaii, cu rol important n combaterea fenomenelor extreme(secetiinundaii),caresemanifestcuointensitatetotmaimare. n legtur cu programul de majorare a suprafeelor mpdurite, se menioneaz faptul c n perioada20072012afostmpduritosuprafatotaldepeste9,7miihaterenuridegradate, din care 7,1 mii ha finanate din fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaie silvici de la buget (2,9 mii ha introduse n fondul fondul forestier de stat, i 4,2 mii ha aflate n proprietateaunitiloradministrativteritoriale)i2,6miihafinanatedinFondulpentruMediu. Stabilirea funciilor de protecie sau de producie, precumi stabilirea lucrrilor de regenerare, ngrijire i recoltare din pdurile din Romnia sunt reglementate prin amenajamente silvice, care au o durat de aplicare de 10 ani i care trebuie reactualizate la expirarea perioadei de valabilitate. n prezent, pentru cea mai mare parte a pdurilor private puse n posesia persoanelor fizice, n perioada 19912002 (circa 800 mii ha), amenajamentele silvice sunt expirate,fiindnecesarntocmireaaltoranoi.
28

AnalizasocioeconomicadezvoltriiruralenRomnia,MADR,2012(draft).

34

Volumul de lemn ce poate fi recoltat din pduri este cel prevzut de amenajamentele silvice. Amenajamentelesilvicesentocmescpentruperioadede10ani,cuexcepiapdurilordinspecii care se regenereaz rapid (plop, salcie), la care amenajamentele silvice au valabilitate de 5 ani. Volumul de lemn ce poate fi recoltat anual (posibilitatea anual) se calculeaz raportnd volumul total de lemn prevzut a fi recoltat, la numrul de ani de valabilitate a amenajamentuluirespectiv. n 201229, din fondul forestier proprietate public a statului administrat de Regia Naional a Pdurilor Romsilva, a fost recoltat un volum de 9.578,5 mii mc mas lemnoas. n2013,RegiaNaionalaPdurilorRomsilvaareunprogramderecoltareamaseilemnoasede 9.770 mii mc mas lemnoas. Acest volum reprezint aproximativ 75% din posibilitatea anual apdurilorproprietatepublicastatului,administratderegie. Activitatea de exploatare a lemnului poate fi fcut doar de ageni economici specializai, care dein utilaje specifice i au fora de munc calificat. Aceti ageni economici trebuie s fie atestaidectreocomisieconstituitlanivelnaional. Pentru accesul n pduri, n vederea efecturii de lucrri silvice i pentru exploatarea masei lemnoase, a fost construit, dea lungul timpului, o reea de drumuri forestiere, situat n cea mai mare parte dea lungul cursurilor de ap din zona de deal i de munte, a crei lungime total este de 42,9 mii km, ceea ce nseamn o densitate medie de 6,58 m/ha, printre cele mai mici din Europa. n urma cercetrilor efectuate de ctre Institutul Naional al Lemnului mpreun cu Institutul de Cercetri i Amenajri Silvice, a rezultat faptul c pentru rentabilizareaexploatrilorforestiereestenecesarcadistanamediedecolectarealemnuluis nu depeasc 1,2 km, ceea ce corespunde unei desimi medii de drumuri forestiere de 89 m/ha. Fa de situaia existent n prezent, cnd o suprafa de 2,2 milioane ha este inaccesibil din punct de vedere economic, ar fi necesar extinderea reelei de drumuri forestiere cu circa 20,2 mii km, din care n prim urgen circa 4 mii km drumuri forestiere secundare (dezvoltate pe versani, din drumurile forestiere axiale) cu ajutorul crora se vor putea accesibiliza nc aproape 400 mii ha fond forestier. n acest mod,va scdea presiunea de tiere a pdurilor cel mai accesibile, care vor putea astfel s i exercite funciile ecologice ntr unmodmaieficient. Administrarea pdurilor este asigurat prin funcionarea unui numr total de 469 ocoale silvice autorizate, din care 329 ocoale de stat, aflate n structura Regiei Naionale a Pdurilor Romsilvai140ocoalesilviceprivate. Pdurea produce nu numai mas lemnoas, bogia ei fiind reprezentat i de alte produse valoroase: faun de interes cinegetic, pete din apele de munte, din cresctorii, bli i iazuri din fondul forestier, materii prime necesare industriei farmaceutice, fructe de pdure, semine forestiere, plante medicinale i aromatice, rin, ciuperci comestibile, arbori i arbuti
29

RegiaNaionalaPdurilorRomsilva,www.rosilva.ro

35

ornamentali, precum i beneficii considerabile i necuantificabile financiar pentru societatea uman. Nevoiidentificatendomeniulsilviculturii:

Nevoia de dezvoltare a sistemelor agroforestiere cu nalt valoare ecologic i social; Nevoiadeadezvoltafilierenoiderecoltareiprocesareaproduselorpdurii; Nevoia de cretere a valorii adugate a produselor lemnoasei a competitivitii pefilieralemnului; Nevoia de a mbunti cile de acces forestiere, cu respectarea cerinelor de mediu.

Sistemuldeirigaii
Suprafaaamenajatpentruirigaii,nanul2010,ocupcirca22%dinsuprafaaagricolarii iesteaproximativegalcuceaamenajatpentrudesecri. Cu toate acestea, n anul 2011, suprafaa irigat a fost de doar 3,2% din suprafaa total amenajat, apa pentru irigaii livrnduse Organizaiilor de mbuntiri Funciare (OIF) i celorlali beneficiari numai la solicitarea acestora. Amenajrile pentru irigaii nu mai corespund noii structuri a exploataiilor agricole, fapt ce a impus ca procesul de reform a sectorului agricol s includ i msuri de restructurare a modului de administrare i utilizare a infrastructurii existente, astfel: infrastructura naional de irigaiii mbuntiri funciare a fost pstrat n proprietatea i adminstrarea statului pn la un anumit nivel, iar infrastructura intermediar i final a fost transferat n proprietatea i administrarea utilizatorilor finali (fermierilor), organizai n structuri asociative (Organizaii de Utilizatori de Ap pentru Irigaii OUAI i Federaii de Organizaii de Utilizatori de Ap pentru Irigaii FOUAI). Datorit numrului mare de exploataii, mici i foarte mici, procesul de asociere a acestora este greoi, astfelcsuprafaairigat,nultimiiani,afostnscdere,multsubnecesar.

36

Tabelul8:SuprafaaamenajatpentruirigaiiisuprafaairigatnRomnia,n perioada20072011 miihectare


SPECIFICARE Amenajridedesecaredrenaj Amenajridecombaterea eroziuniisolului Amenajrideaprarempotriva inundaiilor Amenajrideirigaii Suprafaairigat %dinsuprafaaamenajat Sursa:Agr.1IFMADR
*AnuarulstatisticalRomniei,2009,2010,2011 **dateoperativeMADR

2007 3086 2224 812,6 2997 320,2* 10,6

2008 3086 2224 812,6 2997 257,7* 8,6

2009 3086 2224 812,6 2997 296,8* 9,9

2010 3086 2224 812,6 2997 83* 2,7

2011 3086 2224 812,6 2997 94,8** 3,2

Graficnr.17:Suprafeeirigabilevs.irigate,nRomniairidinEuropa(%)

Sursa:Studiul"Consolidareaexploataiiloragricole",CNP,2012.

Impasul30actual n care se regsesc sistemele de irigaii din Romnia are drept cauz major nerespectarea condiieieseniale pentru care acestea au fost proiectates funcioneze, nainte
30

ProiectBancaMondial,2009ProiectdereabilitareireformairigaiilorAnalizaeconomicasectoruluideirigaii.

37

de anii 90: s deserveasc ferme mari (peste 100 hectare). Orice intervenie de ordin instituional are nevoie de o bun strategie pentru dezvoltarea colaborrii ntre fermieri. Experienaultimilordoudeceniiindicfaptulcmaimultde500miihectarenupotfiirigaten condiiile instituionale i financiare actuale, ntruct lipsesc etape eseniale n dezvoltarea fermelor,carenuaufostparcursedeunsegmentimportantdeexploataii,pnladeciziadea iriga, i anume, un management performant i orientarea spre pia, asigurarea distribuiei, rentabilizarea activitii, un acces mai bun la finanare i cunotinele tehnologice. Acestea reprezintmotiveleprincipalealelipseicereriipentruacestserviciuesenial,careesteutilizatn specialdefermelecomercialeperformante. Structurile agrare actuale sunt mult schimbate fa de momentul proiectrii sistemelor de irigaii. Irigaiile reprezint o treapt superioar n dezvoltarea fermelor, nu se poate oferi unui fermier irigaii prin sistemele ANIF, dac respectivul fermier nu a atins un nivel de dezvoltare economiccaresipermitsadministrezeirigaiile31. Strategia fiscal bugetar a Guvernului Romniei, pentru perioada 20132015, are ca obiectiv, n domeniul agriculturii, punerea n aplicare a unui program special pentru zona de irigaii, prin fonduristructurale,caresrefactoatinfrastructurapublicdeirigaii32. Nevoie important identificat: refacerea infrastructurii de irigaii i adaptarea sistemelor de irigaii la structura actual a fermelor din Romnia, n scopul creterii performanelordeproducieifinanciarealeexploataiiloragricole.

Serviciiledeconsultanagricol
Serviciiledeconsultansuntinsuficienteiacesteanupotcompensanivelulsczutdeeducaie al populaiei rurale: 850 de angajai din reeaua naional de consultan, n 2012. Raportul consultant/beneficiari de consultan agricol este de 1:3.636 (inclusiv din agricultura de subzisten) sau, n termeni de acoperire geografic, un consultant pentru 6 sate, cu influen negativ asupra eficienei serviciilor oferite fermierilor. Apare astfel nevoia urgent de conformitate cu Regulamentul (CE) nr.73/2009, ce prevede obligativitatea statului membru de organizareaunuisistemdeconsultanpentruagricultori,caresofereconsultanfermierilor n materie de gestionare, bune practici agricolei de mediu, realizarea transferului tehnologic, diseminarearezultatelorcercetriitiinificeaplicative,promovareaPoliticiiAgricoleComunei aprogramelordefinanareeuropeneiguvernamentale. nfiinarea Sistemului de consultan agricol (FAS) a reprezentat un element important al reformei PAC din 2003, scopul su fiind de a ajuta fermierii s "respecte standardele unei agriculturimoderne,denaltcalitate".Sistemuldeconsultanagricolafostintrodustreptat,
31 32

MADR,Strategiainvestiiilornsectorulirigaiilor,MADR,2011. GuvernulRomniei:Strategiafiscalbugetarpentruperioada20132015(2012).

38

ncepnd din 2005, statele membre fiind obligate sl introduc, ncepnd din ianuarie 2007. n toate statele membre consilierea agricultorilor n ceea ce privete Politica Agricol Comun se realizeaz, de regul, pe trei paliere: consultan cu privire la pilonul 1, consultan pentru pilonul2iserviciiletradiionaledeextensie. Tendina major general observat la nivel mondial33n ceea ce privete serviciile de extensie este interaciunea strns a acestora cu cercetarea agricol, consilierul fiind o interfa corespunztoarentresectoruldecercetareicomunitateaagricol.Prindimensiune,structur de organizare i nivel de specializare, actualul sistem de consultan nu este ns pregtit s urmreascacestetendine. Nevoiidentificate:

Investiii n vederea crerii unor servicii de consiliere i consultan accesibile i adaptate nevoilor lucrtorilor agricoli din mediul rural, n vederea ameliorrii performaneloreconomicealeexploataiiloragricole; Nevoia de mbuntire a cunotinelor tehnicei economice generale ale lucrtorilor din agricultur, silvicultur i industria alimentar, prin implicarea serviciilor de consiliere profesional i consultan practic aplicat, n strns conexiune cu cercetareainvmntulagricol.

Asociaiileagricoleigrupuriledeproductori
Asociereanagriculturrmnelaunnivelsczut,productoriiromniconfruntndusenccu probleme de infomare,mentalitate, dari de suprafiscalizarei management. n perioada 2000 2010, se remarc o tendin de cretere a numrului asociaiilor agricole, totui ponderea acestora ramne redus, cu o variabilitate regional. Aproximativ 150 de cooperative agricole sunt nregistrate la nivel naional, active mai ales n partea de SE (20,4%)34. Acest numr este considerabil mai mic dect n alte ri, precum Frana (3.500 de entiti), Spania (4.200) sau Italia(5.000),SUAichiarJaponia. Motivele sunt att sociale (reminiscene legate de fostele CAP i scepticismul gospodriilor rurale privind orice form de asociere), cti financiare, n contextul resurselor limitate pentru investiii de care dispun fermierii i costurilor suplimentare legate de nregistrarea i funcionarea unei cooperative (contabilitate, administrare, obligaii fiscale.a.). Apartenena la cooperativeagricoleestefoartesczut,asociaiileicooperativeleacoperindnumai13,2%din totalul terenului arabil, n 2010, n descretere fa de nivelul de 15,7% nregistrat la

33


34

Evaluationoftheimplementationofthefarmadvisorysystem,DGAgri,2010,pag.22. Cooperaiaagricol,condiiefundamentalpentrudezvoltareaagriculturiiromneti,lucrareprezentatlacoaladestudii postdoctoralepentruBiodiversitateiBiotehnologiiAlimentare,2010,Dr.Ing.AlexandruLpuan.

39

Recensmntul Agricol din 200235. n comparaie, n Frana, 38% din populaie i 75% din productoriiagricolisuntmembridecooperativ36. Dateledemonitorizarealemsurii142nfiinareagrupurilordeproductoridincadrulPNDR, reflect reticena productorilor agricoli din Romnia fa de constituirea unor forme asociative. Totui, cea mai mare problem care descurajeaz asocierea i constituirea de grupuri de productori o reprezint existena unui tratament inegal din punctul de vedere al obligaiilorfiscale,prindublaimpozitareamembriloracestorgrupurideproductori. Organizaiile fermierilor trebuie mult mai bine ncurajate i susinute n perioada urmtoare, pentru a putea face fa, mpreun, provocrilor determinate de creterea concurenei i de consolidareapieelordinavalprivindcomercializareaproduselorlor,inclusivpepieelelocale. Nevoiidentificatendomeniulasocieriinagricultur:

Nevoia de a nfiina i organiza grupuri de productori, pentru mbuntirea calitiiproduciei,ntoatesectoareleisubtoateformele; Nevoia de a crea oportuniti de valorificare n comun a produciei agricole, de ctre organizaiile/grupurile de productori (nfiinarea de depozite ale productorilor de legumefructe, uniti proprii de colectare i procesare a materiilor prime agricole, piee specializate pentru vnzarea direct de animale vii,cereale,pete,miere,produsetradiionaleatestateetc.); Nevoia de adaptare a produciei la cerinele pieeii de valorificare a unei cote (n cretere) din producia comercial individual prin asociaiile/cooperativele productorilor,pebazacontractelorcomercialeferme/stabile.

Accesullafinanare
Potrivit unui studiu CRPE37, aproximativ 40% din fermierii activi din Romnia nu au acces direct la serviciile financiare, iar pentru cei care dein aceast capacitate, posibilitile reduse de atragere a cofinanrii i costul mare al capitalului mprumutat reprezint un important dezavantaj concurenial fa de fermierii din alte state membre ale UE. Interesul instituiilor de creditpentrusectorulagricolnRomniaacrescutdupaderarealaUniuneaEuropean,carea adus cu sine accesul la fonduri europene dedicate: dac n 2008 soldul creditelor acordate pentru agricultur, silvicultur i piscicultur era de 5.818 milioane de lei, la sfritul anului 2012 acesta ajunsese la 12.069 milioane lei (cretere de peste 100%)38. Cu toate acestea, n termeni relativi, aceast sum reprezint mai puin de 4% din totalul mprumuturilor acordate
35 36

Sursawww.ies.org.roInstitutuldeEconomieSocial,estimribazatepedateleRecensmntuluiAgricol2002i2010. MicareacooperatistdinRomania2011dimensiune,performane,tendineiprovocri.Raportpreliminar.Claudia Petrescu,InstitutulpentrucercetriasupracalitiivieiiICCV,2011. 37 AlexandraToderi,SoluiifinanciaredinbanieuropenipentrufermieriiromniMicrocreditareaigarantarea,CRPE,Policy briefnr.20,aprilie2013. 38 BuletinullunaralBNR,decembrie2012.

40

n economie, o premis insuficient pentru transformarea agriculturii ntrunul dintre sectoarelestrategiceperformantealeeconomiei. Sectorul agricol din Romnia, precum i economia rural au, n general, o accesibilitate mult mai redus la serviciile financiare oferite de sistemul financiarbancar dect restul economiei39. Dei sistemul bancar romnesc a cunoscut o dezvoltare accelerat n ultimii ani, iar bncile au manifestat o mai mare deschidere pentru finanarea IMMurilori a sectorului agroalimentar, nu n ultimul rnd datorit oportunitilor oferite de integrarea n Uniunea European, accesarea unui credit rmne o problem dificil pentru majoritatea fermierilori a IMMurilor dinspaiulrural,miculfermierrmnndincontinuareunclientneatractivpentrubnci. Recenta criz financiar i de lichiditi accentueaz i mai mult inaccesibilitatea acestei categorii de solicitani de credit la sursele de finanare de pe pia, cu consecine agravante asupra absorbiei fondurilor din FEADR. Mai mult chiar, folosirea pmntului i a altor active agricole drept garanii bancare este profund afectat de volatilitatea preurilor generat de actuala criz economic. Greutile ntmpinate de beneficiarii PNDR n obinerea creditelor necesarerealizriiinvestiiei,pnlarambursareafondurilor,reprezintunadintreproblemele majoreidentificatenimplementareaPNDR20072013. Amploarea i complexitatea eforturilor necesare implementrii msurilor de sprijin financiar destinat exploataiilor agricole din Romnia sunt evideniate sugestiv i de analiza ultimelor date privind plile directe, furnizate de Comisia European40, pentru anul financiar 2011: un numr de 1.112.150 beneficiari din Romnia (14,6% din numrul total de beneficiari din UE 27) au primit pli directe nsumnd 728,8 milioane euro, ceea ce reprezint 1,8% din totalul plilor directe efectuate la nivel european. Valoarea medie a plilor directe/exploataie, n anul 2011, a fost de 655,3 euro, fa de 5.279,7 media european (de 8 ori mai mic). Comparativ cu 2008, primul an financiar n care fermierii din Romnia au beneficiat de sprijinul acordatprinFEGA,unnumrde1.159.700beneficiariauprimitntotal 422,9milioaneeuro(n medie, 364,6 euro/ferm, fa de 4.626,5 euro, media UE27). Tot din analiza datelor Comisiei, rezult c un procent de 86,33% (960 mii) beneficiari ai plilor directe din Romnia (37,41% lanivelulUE27)auncasat,n2011,osummaimicde500euro(fade94,75%,n2008),n timpce98,59%dinbeneficiariiromniauprimitosummaimicde5.000euro(celmairidicat procent nregistrat n UE27), n uoar scdere fa de anul 2008 (99,18%). Aceast situaie relev necesitateacontinurii eforturilor de consolidarei modernizare a exploataiilor agricole din Romnia, n perspectiva 20142020, prin investiii n active care s permit creterea dimensiuniifiziceiviabilitiieconomiceafermeloragricole. Stadiul implementrii msurilor PNDR 20072013, la data de 27.09.2012, arat c, n cadrul schemelor de garantare pentru sectorul agricol i pentru IMMuri, n perioada aprilie 2010
39 40

Sursa:Analizasocioeconomicnperspectivadezvoltriirurale20142020(AMPNDR,2012,draft2). Sursa:ComisiaEuropean,Reportonthedistributionofdirectaidstoagriculturalproducers(financialyear2011),interpretare proprie.

41

septembrie 2012, au fost acordate un numr de 851 garanii, n valoare de 242.029.186 euro, repartizateastfel: Schema de garantare pentru sectorul agricol: Msura 121 Modernizarea exploataiilor agricole: 371 garanii, n valoare de 125.162.745 euro; Msura 123 Creterea valorii adugateaproduseloragricoleiforestiere:142garanii,nvaloarede77.107.604euro; SchemadegarantarepentruIMMuri:Msura123(schemadeajutordestat):52garanii, n valoare de 18.363.085 euro; Msura 312 Sprijin pentru crearea i dezvoltarea de microntreprinderi: 251 garanii, n valoare de 18.244.901 euro; Msura 313: ncurajarea activitilor turistice: 35 garanii, n valoare de 3.150.851 euro. (Sursa: MADR,DGDRAMPNDR,septembrie2012). Schemele care se adreseaz beneficiarilor msurilor de investiii din PNDR nu i sprijin nsi pe fermierii aflai n zona agriculturii de semisubzisten i care au nevoie de resurse de finanare a capitalului circulant, adic de credite cu valoare mai mic, pentru susinerea produciei. n acest sens, microcreditarea reprezint un domeniu care ar trebui susinut n perioada viitoare, ntruct acoper un segment important, reprezentat de cca. 3 milioane exploataiicarenuprimescfondurieuropenenerambursabile,datfiindstructuraexploataiilor agricoledinRomnia.Avantajeleacestorcreditesuntlegatedesumelemici,frgaraniireale, deposibilitatearambursriicredituluinfunciedesezonalitateaproduciei/afacerii,dereeaua teritorial n extindere a instituiilor de microfinanare. Instituiile de microfinanare ar trebui s devin eligibile pentru a accesa, n parteneriat cu entitile crora li se adreseaz, fondurile europene destinate activitilor de informare, consultan privind planul de afaceri, asociere, certificare,comercializarencomun,promovare.a. Nevoiidentificatendomeniulfinanriirurale:

Necesitatea mbuntirii condiiilor de finanare a proiectelor din fonduri europene nerambursabile, pentru a rspunde mai bine nevoilor potenialilor beneficiari (mbuntirea accesului la finanare al exploataiilor agricole att n fazadedemarareaafacerii,ctinfazadedezvoltare); Nevoia crerii unui sistem flexibil de susinere financiar a dezvoltrii fermelor micii mijlocii: scheme de garantarei de creditare, fonduri de capital, sistem de subvenionare a dobnzii, instrumente de microcreditare, fonduri mutuale (asigurriderisc).a.

Diversificareaeconomieiruraleiactivitileeconomicealternative
Oalt problemcheie pentru succesul oricrei politici de dezvoltare rural,i n mod particular pentru Romnia o reprezint diversificarea economiei rurale i dezvoltarea i promovarea activitilor economice alternative. Acest obiectiv este strns legat de nivelul de educaie i calificare al forei de munc rurale: transferul forei de munc de la activiti agricole la activiti nonagricole necesit o evaluare a instruirii, calificrilor i abilitilor, precum i a 42

nevoilor de instruire continu. Creareai dezvoltarea de noiactivitieconomice, sub forma de noi exploataii, noi ntreprinderi sau noi investiii n activiti neagricole, sunt msuri eseniale pentrudezvoltareaicompetitivitateazonelorruraledinRomnia. ntreprinderile mici i mijlocii au un rol important n meninerea i consolidarea economiei rurale din Romnia, prin crearea de noi ocupaii i nie de pia, creterea oportunitilor de angajare, ncurajarea concurenei pe piai vitalizarea economiilor aflate la nivel regional sau local. O msur de dezvoltare a exploataiilori ntreprinderilor trebuie s faciliteze instalarea iniial a tinerilor fermieri i ajustarea structural ulterioar a exploataiilor lor, diversificarea activitilor neagricole n cadrul exploataiilor, precum i nfiinarea i dezvoltarea IMMurilor neagricole n zonele rurale. Trebuie ncurajat, de asemenea, dezvoltarea fermelor mici care sunt potenial viabile din punct de vedere economic. Pentru a se asigura viabilitatea noilor activiti economice sprijinite n cadrul acestei msuri, sprijinul trebuie condiionat de prezentareaunuiplandeafaceri. Capacitatea spaiului rural romnesc de a meninei crea locuri de munc va avea un impact major asupra dezvoltrii rurale cu condiia ca Romnia s creasc substanial, n perioada urmtoare, gradul de absorbie a resurselor financiare destinate crerii i dezvoltrii activitiloreconomicealternative. n perioada urmtoare, trebuie ncurajate att proiectele care integreaz simultan agricultura, turismul rural, patrimoniul natural i cultural, ct i investiiile n energia verde (dinsurseregenerabile). Turismulruraliagroturismul41 Romnia este oar preponderent agricol, cu numeroase localiti ruralei cu un peisaj rural atrgtor. Exist o mare diversitate de resurse naturale, care includ Litoralul Mrii Negre, Munii Carpai, Dunrea i rurile interioare, parcurile naionale i rezervaiile naturale tot atteaposibilitidepracticareaturismuluirural. Activitile turistice n spaiul rural sunt activiti generatoare de venituri alternative, ele oferind totodat posibiliti de dezvoltare a spaiului rural, prin valorificarea peisajelor unice, a biodiversitii,dariospitalitiilocuitorilordinmediulrural. Totodat, conservarea tradiiilor, culturii, a gastronomiei, precum i diversitatea resurselor turisticeruraleoferunpotenialbogatidiversificatpentrudezvoltareaacestuisector. Sprijinul acordat turismului rural, n perioada 20092011, n cadrul Programului Naional de Dezvoltare Rural a inclus pli pentru proiecte ce vizau nfiinarea sau modernizarea a 186
41

Sursa:Analizasocioeconomicnperspectivadezvoltriirurale20142020(AMPNDR,2012,draft2).

43

structuri de cazare prin intermediul msurii 313 ncurajarea activitilor turistice (Raport privindajutoareledestatpentruConsiliulConcurenei,2011).Cutotacestsuport,infrastructura turistic rural de mici dimensiuni (pensiuni agroturistice i turistice rurale) nu a ajuns la un nivel de dezvoltare satisfctor din punct de vedere calitativ i cantitativ, care s rspund exigenelorpieeiattlanivelnaional,ctiinternaional. Agroturismul permite valorificarea disponibilitilor de cazare ale gospodriei rneti, pregtitiamenajatadecvatpentruprimireaoaspeilor,asigurareaserviciilorpentruservirea meseiipentrualteactiviticomplementare,dependentenmoddirectdespecificuleconomic al fermei, precum activiti de agrement, iniiere n diferite ndeletniciri tradiionale, echitaie, pescuit,cureterapeuticeetc. Agroturismulesteosurssuplimentardevenituripentrulocuitoriidinmediulrural,activitile agricoledesfuratengospodriapropriermnndprincipalalorocupaieisursdevenit. Graficnr.18:Evoluiacapacitiidecazaredinpensiunileagroturistice,peregiuni, nperioada20052012
Sursa:prelucraredatestatisticeINSTEMPO

Capacitateadecazareexistentnpensiunileagroturistice42situeazregiuneaCentrupeprimul loc, cu o cretere continu n perioada analizat, de la 4.270 locuri, n 2005, la 10.073 locuri, n 2012(capacitateadecazareexistent)idela1.052.896locurizile,n2005,la1.595.194locuri zile,n2011(capacitateadecazarenfunciune). Diferenelenregistratelanivelregionalsuntexplicateprinfaptulcdezvoltareaagroturismului depindefoartemultdespecificulfiecreiregiuni:detipuldeturismpreponderentdinregiunea respectiv, de existenai calitatea pensiunilor agroturistice, de prezena unor tipuri variate de activiti, de folclor, de existena regiunilor etnografice i de practicarea diverselor activiti agricole. Astfel, turismul specific pentru Bucovina (NordEst) este cel religios, n Maramure
42

npensiunileagroturisticesuntcuprinseipensiunileturisticerurale.

44

(NordVest) turismul arhitecturali etnografic, n Transilvania (Centru) turismul recreaional icultural,artaculinariavinului,iarlapoaleleMunilorCarpaisepracticpescuitul. Dinaceastanalizrezultfaptulc,ncontextulactualexistcondiiidedezvoltarepetermen mediui lung a activitilor turistice rurale, tot mai muli turiti ndreptnduse nspre mediul rural(nspecialcategoriilecuveniturimediiifamilitii,darialtecategorii). Ecoturismul poate constitui o alternativ viabil de dezvoltare economic pentru comunitile cupuineactivitigeneratoaredevenit.Deiesteundomeniurelativrecentpeplaneuropean i naional, acesta poate furniza veniturile necesare pentru protejarea parcurilor naionalei a altor arii naturale, venituri care nu ar putea fi obinute din alte surse. De asemenea, ecoturismul poate spori nivelul de educaie i contiin al turitilor, transformndui n susintori entuziati ai conservrii mediului naturali cultural (Ecoturismi turism rural Puiu Nistoreanu,Gabrielaigu). Ecoturismulpoateatrageunplusdevaloaresocialieconomicnzonelecupotenialnatural, materializnduse n venituri canalizate din zona preponderent urban, ctre zona rural prin intermediul turitilor. Zonele montane i cele forestiere din Romnia asigur o serie de oportunitipentrupracticareaturismuluiinspecialaecoturismului. O alt zon turistic important este Delta Dunrii (Est), care de asemenea, prezint valoare natural ridicat datorit biodiversitii i permite practicarea diferitelor tipuri de turism (odihn, pescuit, art culinar). Ariile protejate, tip parc naional, parc natural, sit Natura 2000 .a. pot deveni parte integrant din economia local i pot constitui parteneri de dezvoltare rural cu beneficii mutuale. Acest parteneriat ntre sectorul rural (mici ntreprinztori i autoritatealocal)iadministratoruldearieprotejatpoateaduceungraddeinovarenspaiul tradiionalrural. Totodat,esteunmomentfavorabilpeplaninternaionalieuropeancaRomniasproiecteze o imagine de turism cu destinaii de ecoturism, zona rural dobndind astfel o valoare economic i social dincolo de graniele regiunii. Momentul favorabil este generat i de finalizarea unui sistem de implementare a conceptului de destinaie de ecoturism, Romnia fiind printre primele ri care aplic Criteriile de Dezvoltare a Turismului Durabil (lansate n GlobalSustainableTourismCouncil,n2012)pentrudestinaiideecoturism. Prin demararea programului de recunoaterei promovare a destinaiilor de ecoturism iniiat de MDRT se urmrete ca minim 10 microregiuni s fie incluse n aceast reea de destinaii n prima faz (2013), urmnd ca numrul acestora s creasc la peste 20 de microregiuni (din 2014),caresacopereunitarzonelenaturalecucaracterpreponderentruraldinRomnia. Alteactivitipentruexploatareamoteniriiculturale Motenireaculturalreprezintosursimportantdedezvoltareattlanivelregional,ctila nivel local, capitalul simbolic fiind esenial pentru identitatea cultural reprezentat prin valori, 45

obiceiuri i ndeletniciri, credine i simboluri mprtite de ctre comunitate. Manifestarea identitiiculturale,atradiiiloriaobiceiuriloresteinfluenatderegiune,carereprezintmai mult dect o locaie geografic. Protejarea motenirii rurale este extrem de important n ceea ceprivetedezvoltareaturismuluirural,camodalitatedepromovareasatelorromneti,cuun efectpozitivasupraatrageriituritiloricubeneficiieconomicepentrupopulaialocal. Satul romnesc are tradiii legate de momentele principale ale ciclului vieii (naterea, cstoria, moartea) i de relaia omului cu natura n munca sa. Toate aceste tradiii pot fi valorificateidinpunctdevedereeconomic.Cultura,artapopular,cnteculijocul,realizarea i comercializarea artefactelor specifice meteugurilor populare (olritul, dogritul, mpletitul denuiele)audevenitadevraiambasadoriaiRomniei. Folclorul romnesc reprezint totalitatea creaiilor culturale specifice tradiiilor romneti. Principalele zone folclorice sunt: Criana, Banat, ara Oaului, Dobrogea, Moldova, Bucovina, Oltenia,Arge,inutulMehedini,zonaHarghitei. Portul romnesc tradiional are un specific general pe tot cuprinsulrii, ns de la o zon la alta exist uoare deosebiri cu schimbri de form, croial, sau doar n modul de folosire a pieptnturiiiapodoabelor. Buctria tradiional romneasc are o specificitate pe fiecare zon n parte, reetele i denumirile mncrurilor tradiionale fiind diferite de la o regiune la alta. Prin intersectarea culturilor, buctaria romneasc a fost influenat de buctria balcanic, german, srbeasc, italian,turcimaghiar,aadar,nanumiteregiuniseconfruntcurisculuneialterrilanivel deautenticitate. n ultimi ani, condiia meterilor populari care particip la trgurile de profil organizate de unele muzee de etnografie i de unele centre de valorificare i pstrare a tradiiilor sa deterioratvizibil.Acestetrguriaufostinvadatedeproductoriidehandmadecareauptruns n trgurile tradiionale aducnd nu doar produse lucrate manual, ci i mrfuri din China, de calitate inferioar, dar care copiaz modelele tradiionale romneti i le vnd la preuri mai mici, pe aceast cale instituind o concuren neloial meterilor populari care, n aceste condiii,nureuescsiasigurevenitulminimnecesartraiului. Principalele probleme ntlnite n spaiul tradiional romnesc sunt: accesul sczut pe pia a meteugarilor, dar i educaia limitat privind identificarea cultural naional. Conservarea corect i promovarea eficient a acestor microsisteme culturale (satele romneti), dar i a elementelor de patrimoniu natural i cultural, vor atrage numeroi turiti, att interni, ct i externi,dornicideainteracionaideacunoateaceastlumetradiional. Patrimoniul cultural al satului romnesc reprezint o surs important de dezvoltare att la nivel regional, cti la nivel local, capitalul simbolic fiind esenial pentru identitatea cultural reprezentat prin valori, obiceiuri i ndeletniciri, credine i simboluri mprtite de ctre 46

comunitate. Manifestarea identitii culturale, a tradiiilori a obiceiurilor este influenat de regiune, care reprezint mai mult dect o locaie geografic. Date fiind acestea, meninerea identitii culturale trebuie s includ civa factori, cum ar fi educaia i consumatorii de cultur. n acest sens, protejarea motenirii rurale este extrem de important n ceea ce privete dezvoltarea turismului rural ca modalitate de promovare a satelor romneti, cu un efect pozitivasupraatrageriituritiloricubeneficiieconomicepentrupopulaialocal. O component important a vieii satului este cultura, domeniu care poate contribui n mod specific la creterea gradului de atractivitate a satului pentru populaia tnr, dar i pentru turitiidinarsaudinstrintate.Meninereaidentitiiculturaleimplicattconsumulcti consumatorii de cultur, dar se iau n calculi anumii factori educaionali din mediul rural cu implicaiindezvoltareaculturalasatului. Calitatea vieii n zonele rurale i diversificarea economiei rurale vizeaz n mod explicit obiectivuldeincluziunesocialalocuitorilordinmediulrural,inclusivprincretereagraduluide contientizarelanivelulcomunitiloraimportaneiguvernaneilocale. Nevoi identificate n sectorul diversificrii economiei rurale, turismului rural, agroturismuluiiidentitiiculturale:

Diversificarea activitii agricole prin dezvoltarea de iniiative antreprenoriale neagricole,carespromovezetehnologiinoi; Sprijinireanfiinriidemicrontreprinderinsectorulnonagricoldinmediulrural, precumidezvoltareacelorexistente,promovareaantreprenoriatului; Nevoia de reorientare a forei de munc din mediul rural ctre activiti productive nonagricole (spre exemplu, dezvoltarea serviciilor de colectare i transport a produselor agricole n vederea prelucrrii i comercializrii, dezvoltareadeformenoideturismruraliagroturism,meteuguri,artizanat.a.) i de creare a unor oportuniti alternative de angajare pentru populaia din mediulrural; Sprijinirea i meninerea agriculturii tradiionale n zonele dezavantajate (vulnerabile la declinul economic i depopulare; dezvoltarea afacerilor n zone ruralemaigreuaccesibile; Promovarea meteugurilor tradiionale, micii industriii a meseriilor specifice n zona rural, ncurajarea iniiativelor de afaceri promovate ndeosebi de tineri i femei; Investiii n structuri de primire turistic din zona rural, care s rspund cererii pieei(calitativicantitativ); Promovareazonelor turistice rurale reprezentative,mbuntireaidiversificarea 47

infrastructuriii serviciilor turistice oferite, dezvoltarea sistemelor de informarei promovareturistic;

Renaterea tradiiilor sociale si culturale, conservarea patrimoniului natural i cultural.

Dezvoltarearuraliinfrastructura

ZoneleruraledinRomniasuntdramaticafectatedelipsasaudeficienainfrastructurii,cuun puternicimpactasupradezvoltriieconomiceicalitiivieii.

Infrastructuradedrumuri
Dei se constat o cretere cu 6,5%, n 2011, a ponderii drumurilor judeene i comunale modernizate fa de perioada 20002004, acestea dein o pondere mic (10,6%) n raport cu drumurile naionale, modernizate, n proporie de 92%, aspect ce indic necesitatea creterii calitii tehnice a drumurilor judeene i comunale prin modificarea tipului de acopermnt. Doar 7% drumuri comunale erau modernizate la sfritul anului 2011, cea mai mare parte fiind drumuri pietruite (48%) i drumuri de pmnt (29%), pe care populaia nu le poate utiliza n perioadelecuprecipitaii(prelucraredateINSTEMPOonlineseriidetimp). Tabelul9:Drumuripublice,pecategoriiitipurideacopermnt(km)

Categoriide drumuri I. Drumuri modernizate II. Drumuricu mbrcmini uoarerutiere III. Drumuri pietruite IV. Drumuride pmnt

Anul2009

Anul2010

Anul2011

Drumuri Drumuri Drumuri Drumuri Drumuri Drumuri Drumuri Drumuri Drumuri naionale judeene comunale naionale judeene comunale naionale judeene comunale 15.114 1.105 267 17 7.279 16.821 8.649 2.299 1.454 4.589 15.199 8.920 15.246 1.063 226 17 8.229 16.328 8.353 2.311 1.696 4.909 15.104 8.904 15.379 1.035 261 15 9.212 15.910 7.971 2.281 2.200 5.004 15.222 9.213

Sursa:INSTEMPOonlineseriidetimp

Accesullautiliti
Alimentarea cu ap potabil a localitilor rurale i canalizarea apelor uzate sunt eseniale, att din punct de vedere al creterii calitii vieii pentru locuitorii mediului rural, cti pentru creterea atractivitii localitii pentru investitorii privai, valorificarea potenialului turistici proteciamediului. 48

La nivel naional, lungimea total a reelei simple de distribuie a apei potabile a crescut, n perioada20052011,cu27,5%,ajungndla65.900,9km,n2011.Accesullareeauapublicde alimentare cu ap al populaiei rurale rmne n continuare redus (35% din comune nu au acceslaacestsistem). Tabelul10Reeauaivolumulapeipotabiledistribuite,nperioada20042011
INDICATOR Numrullocalitilorcu instalaiidealimentarecu appotabil,dincare: Municipiiiorae Comune 2004 1.860 309 1.551 2005 1.935 315 1.620 2006 1.999 317 1.682 2007 2.070 318 1.752 2008 2.123 317 1.806 2009 2.191 317 1.874 2010 * * * 2011 * * *

Lungimea total simpl a reelei de distribuie a apei 44.987 47.778 50.821 52.578 56.809 60.456 63.094,9 65.900,9 potabile(km),dincare: Municipiiiorae Comune Appotabildistribuit consumatorilor(milioane m3),dincare: Pentruuzcasnic 24.647 25.171 25.953 25.636 26.396 26.857 27.225,8 27.474,3 20.340 22.607 24.868 26.942 30.413 33.599 35.869,1 38.426,6 1161 707 1089 628 1070 652 1065 671 1075 682 1065 681 * * * *

Sursa:Anuarulstatistic2010,ComunicatdepresINS,nr.169/2012.

Lungimea reelei publice de canalizare a crescut, la nivel naional, n perioada 20052011, cu 27%, ajungnd la 23.137,2 km n 2011, peste 80% din aceast infrastructur aflnduse n mediul urban (date INS Baza de date localei publicaie INS Activitile privind utilitatea public deintereslocal2011). Serviciile pentru gestionarea deeurilor sunt slab dezvoltate sau chiar inexistente n mediul rural. Dei n perioada 20062010 situaia n mediul rural sa mbuntit, totui gradul de conectarelaserviciuldesalubritatermnesczut,nraportcusituaiadinmediulurban. Tabelul11Evoluiagraduluideconectarelaserviciuldesalubritate,nperioada 20062010 Gradul de conectare la serv.de salubritate (%), dincare: %Mediulurban %Mediulrural 2006 49 79 11 2007 51 79 16 2008 54 80 22 2009 63 84 38 2010 70 85 52

Sursa:BazadedateMedius,2010.

49

Infrastructuraeducaionalnmediulrural
nceeacepriveteeducaiaiformareanmediulrural,structuriledenvmntprofesionali primar sunt eseniale pentru formarea profesional a lucrtorilor agricoli, nivelul de instruire reflectnduse n calitatea forei de munc din mediul rural, cu impact direct asupra dezvoltrii economicedinzonarural. Conform datelor statistice, unitile de nvmnt din mediul rural numrau, n anul 2000, 18.059 uniti, dintrun total de 24.481 uniti existente la nivel naional. n anul 2011, acestea au sczut la 3.200 uniti de nvmnt, n mediul rural, dintrun total de 7.204 existente la nivelnaional(sursa:INS). Graficnr.19:Evoluiaunitilordenvmntpemediidereedinnperioada20002011

Sursa:INS(TEMPOonlineseriidetimpdomeniulEducaie)

n ceea ce privete nvmntul liceal, dup cum se poate vedea din tabelul nr. 12, ponderea liceelor cu profil agricol (nvmnt de zi, serali cu frecven redus) n totalul unitilor de nvmnt liceal (nvmnt de zi, serali cu frecven redus) este de circa 5% (cu o uoar scderedepnla3%naniicolari2007/2008i2008/2009). Numrul elevilor nscrii la liceele cu profil agricol a sczut ncepnd cu anulcolar 2005/2006, cu un declin mai accentuat n aniicolari 2007/2008i 2008/2009i o uoar cretere n anii colari 2009/2010 i 2010/2011; de remarcat faptul c numrul absolvenilor raportat la numruldeelevinscriiestencretere. Sepoateobservadeasemenea,cnumrulpersonaluluididacticdinunitiledenvmntcu profilagricolasczutdramaticlaliceelecuprofilagricolisilvic. 50

Tabelul12:nvmntulliceal(nr)
Liceetotal Liceeagricole Liceesilvice Liceeagromontane Liceeveterinare Elevinscrii Liceeagricole Liceesilvice Liceeagromontane Liceeveterinare Absolveni Liceeagricole Liceesilvice Liceeagromontane Liceeveterinare Personaldidactic Liceeagricole Liceesilvice Liceeagromontane Liceeveterinare 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 1.410 1.421 1.426 1.444 1.638 1.643 44 35 23 22 53 56 17 15 12 10 10 9 3 3 4 3 17 14 15 18 20 17 767.439 780.925 791.348 784.361 837.728 866.543 9.550 7.532 6.583 7.680 11.368 13.729 7.551 6.276 5.186 3.913 4.156 3.738 3.707 2.996 2.672 1.989 2.248 2.657 4.544 3.625 3.616 4.508 5.016 5.363 185.225 2.511 2.239 955 1.911 61.914 1.809 747 94 531 187.576 2.235 2.044 1.128 1.772 62.048 1.452 652 73 441 218.205 1.987 1.710 995 728 61.620 802 485 511 202.113 1.883 1.098 614 742 60.647 820 364 623 204.863 2.242 862 352 1.057 60.255 923 322 62 677 59.609 999 213 80 669

Sursa:INS,Anuarulstatistic2011,seciuneaEducaie.

nceeaceprivetenumrulgrdinielor,lanivelulanului2011,erau1.367deuniti,dincare 102 n mediul rural43. Numrul grdinielor a sczut, n perioada 2000 2011, att n mediul urban (de la 2.883 la 1.265), ct i n mediul rural (de la 7.197 la 102) n timp ce, evoluia copiilornscriingrdinie,nperioada20002011,armasrelativconstant,respectivnanul 2000 sau nregistrat un numr de 318.649 copii nscrii la grdinie n mediul rural, iar n anul 2011unnumrde303.517copiinscrii(INSonlineseriidetimp).

Sursa:INS
43

51

Graficnr.20:Evoluiagrdinielorpemediidereedin,nperioada20002011

Sursa:INS(TEMPOonlineseriidetimpdomeniulEducaie).

Prin urmare, o concluzie care se poate desprinde este necesitatea nfiinrii de noi grdinie n mediulrural. De asemenea, avnd n vedere c infrastructura colar este nc deficitar (cele mai multe dintrecoli avnd nevoie de renovri, mobilier, utiliti de bazi material didactic) este nc nevoie de investiii n infrastructura colar. Infrastructura i facilitile aferente educaiei profesionalei educaiei primare constituie instrumente importante pentru conversia forei de muncagricolenfordemuncnonagricol. nceeacepriveteabandonulcolar,nnvmntulpreuniversitar,conformdatelorpublicate de INS n Anuarul statistic 2011, seciunea Educaie, se constat o uoar tendin de ameliorare a ratei anuale a abandonuluicolar n 2009/2010 fa de anulcolar 2005/2006 n: nvmntul primar, nvmntul gimnazial i nvmntul liceal, fa de nvmntul profesional unde rata abandonuluicolar a crescut n anulcolar 2010/2011 fa de anulcolar 2005/2006.

52

Tabelul13:Rataabandonuluinnvmntulpreuniversitar(%)
nvmntprimarigimnazial, dincare: nvmntprimar nvmntgimnazial nvmntliceal nvmntprofesional

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 1,8 1,5 2,1 2,7 7,4 2 1,7 2,3 3,3 8,2 2 1,8 2,2 2,9 8,5 1,7 1,4 1,9 2,4 8,3 1,6 1,4 1,7 2,2 8,6

Sursa:INS,Anuarulstatistic2011,domeniulEducaie,Rataabandonuluinnvmntulpreuniversitar.

Nevoiidentificatendomeniuldezvoltriiinfrastructuriirurale:

Nevoiadedezvoltareainfrastructuriiruraleagricoleisilvice; Nevoiadeaconstruiimodernizadrumurilecomunale/rurale; Nevoiadeaextindereeauadealimentarecuappotabilidecanalizare; Nevoia permanent de acces la educaie i formare a populaiei din mediul rural; Nevoiadeadezvoltaparteneriatesolidepentrudezvoltarelocal; Nevoiadeagestionacorespunztordeeurile.

Cercetaredezvoltare,inovare
Conform datelor INS 2012 Domeniultiin, tehnologiei inovare, 5,1% din totalul numrului de cercettori, la nivelul anului 2011, activau n domeniul tiinelor agricole, fa de 7,3%, n anul 2006. Numrul de cercettori n activitatea de cercetare agricol sa redus, n aceeai perioad,dela2082,la1293persoane,atingndunnivelextremdengrijortor. n ceea ce privete sursele de finanare a activitii de cercetaredezvoltare n domeniul agriculturii, conform datelor INS 2011, 56,7% din totalul fondurilor pentru anul 2010 au reprezentat fonduri publice, 32,25% au reprezentat alte fonduri publice (e.g. fonduri proprii, crediteetc.)icirca11%aureprezentatfonduriexterne. Sistemul de cercetare agricol din Romnia44este caracterizat prin existena unei reele de 60 de uniti de cercetare dezvoltare i inovare (UCD) de interes public care administreaz un patrimoniu funciar de aproximativ 30.000 hectare. Aceste uniti dein, de asemenea, un
44

Strategiadecercetaredezvoltareideinovarenagriculturidezvoltareruralpentru20142020,www.asas.ro

53

patrimoniu genetic reprezentat de 100 specii de plante agricole, horticole, pomicolei viticole, floricole,decorative,medicinaleiaromatice,unpatrimoniugeneticvalorosdinspeciiirasede animale domestice, albine i viermi de mtase i un patrimoniu genetic piscicol format din speciiautohtoneialogenedulcicoleisalmastre. NumruldecercettoriactivinreeauadeCDIdeinterespublicestedecca.530decercettori, care acoper toat plaja de profesiuni specifice i conexe domeniului de cercetare agricol, zootehnic, piscicol, silvici de industrie alimentar. Alturi de UCD de interes public, exist i unitii/sau departamente de cercetare ale universitilor detiine agricolei biologice de stat i private, precum i ale unor entiti private, pentru aproape toate domeniile de specializare ale cercetrilor agricole. Cu toate acestea, cercetarea privat agricol are o pondereredusnsistemulnaionaldecercetareagricol. OaltparticularitateacercetriiagricoledinRomniaesteaceeac,cercetarepropriuziseste asociat dezvoltrii i activitii de inovare, precum i unei activiti comerciale n domeniul pieei seminelor, materialului sditor pomicol, viticol, forestier, a materialului genetic zootehnicipiscicol. n domeniul inovrii i a introducerii progresului tehnic nu exist o reea propriuzis de transfer tehnologic, specializat, acestea fcnduse prin intermediul reelei de CDI de interes public,prindepartamenteledemarketingalefurnizorilordeinputuripentruagriculturi,ntr o oarecare msur (nesemnificativ deocamdat), prin serviciile de consultan agricol ale Camereloragricoleteritoriale. Numrul foarte mare deefi de exploataii agricole fr personalitate juridic (3,8 milioane, n 2010),careexploateaznmedieosuprafadecca.2ha,relevpracticincapacitateaacestora de a susine din resurse proprii transferul de tehnologie inovativ i de knowhow, impunnduse ca statul s intervin, cel puin pn n etapa de dezvoltare, n care fermele de tipcomercialvordeineoponderedepeste7580%dinsuprafeeleexploatate. Avnd n vedere respectarea angajamentelor din Planul Naional de Reform Europa 2020i anumeinta pentru finanare alocat cercetriiinovrii 2% din PIB (1% finanare public + 1% finanare privat), n condiiile n care la nivel european valoarea este de 3% din PIB (1% finanare public, respectiv 2% investiii private n activiti cercetaredezvoltareinovare), coroborat cu importana sectorului agricol n economia Romniei, activitatea de cercetare dezvoltareiinovarensectorulagricolvatrebuisreprezinteoprioritate.

54

Nevoiidentificatendomeniulcercetriidezvoltriiiinovrii:

Necesitatea refacerii i dezvoltrii resurselor umane calificate n activitatea de cercetareagricol,sprijinireatinerilorpentruaaccedenaceastactivitate; Promovarea inovrii n agricultur i conectarea activitii de producie cu activitiledecercetareinovareicunvmntulagricol.

PISCICULTURA
Pescuituliacvaculturaocupunlocimportantntredomeniiledeinteresnaional45.Deiareo contribuie sczut n economia naional, sectorul piscicol are o importan major, ndeosebi prin resursele alimentare pe care le ofer, prin rolul activ n crearea bunurilor de mediu, prin generarea i meninerea zonelor umede i a biodiversitii ihtiologice i avifaunistice, pentru numeroasespecii. Tabelul14:Produciatotal,produciadeacvaculturicapturicomparativRO UE27,nperioada19952010
Producietotaltoate produselepiscicole* (tonecapturvie) Producietotalacvacultur (tonecapturvie) Capturitoatezonele piscicole(tonecapturvie)
EU=100

1995
9.253.885 69.105(0,74%) 1.183.643 19.830(1,67%) 8.070.242 49.275(0,61%)

2000
8.187.779 17.099(0,2%) 1.398.507 9.727(0,69%) 6.789.271 7.372(0,1%)

2005
6.901.897 13.337(0,19%) 1.260.590 7.284(0,57%) 5.641.307 6.053(0,1%)

2010
6.203.459 7.186(0,11%) 1.259.667 4.498(0,35%) 4.943.782 2.688(0,05%)

RO EU RO EU RO

Sursa:DateprimareicalculedupEurostatAgriculture,fisheryandforestrystatistics,2012edition.
*Producia total este suma capturilor totale i a produciei de acvacultur, excluznd incubatoarele i cresctoriile.Produciatotalestenregistratnechivalentcapturvieaproduciei.

Patrimoniul de interes piscicol al Romniei, constituit din suprafee acoperite permanent sau temporar cu ape, are o ntindere de cca 500.000 ha ape stttoare, 66.000 km ape curgtoare, ruri din zona de munte, zona colinari deesi 25.000 km2 ape marine, din Zona Economic Exclusiv la Marea Neagr. Suprafeele de ape din domeniul public sunt reprezentate de: 300.000halacurinaturaleibli;98.000halacurideacumulareipoldere;47.000kmruridin zonacolinaridees;18.000kmruridinzonamontan;1.075kmfluviulDunrea. Pescuituliacvacultura,alturideprelucrareapeteluiicomerulcupeteiprodusedinpete sunt activiti prezente n toate regiunilerii. n zone izolate, cum sunt Deltai Lunca Dunrii,
45

Analizasocioeconomicasectoruluipiscicol,MADR,2012.

55

zona Clisura Dunrii, comuniti importante depind de pescuit, activitate care ofer locuri de muncisursedevenitpentrupopulaialocal. n 2005, existau cca 100.025 ha amenajri piscicole, structurate astfel: 84.500 ha (84%) cresctorii piscicole, 15.500 ha (15%) pepiniere piscicole i 25 ha (cca 1%) cresctorii salmonicole (n 2012, suprafaa acestora din urm a crescut la 83,08 ha, respectiv 160 uniti nregistratenRegistrulUnitilordeAcvaculturRUA). n 2011, din datele statistice ANPA, existau licene de acvacultur pentru o suprafa de 98.232,78 ha, din care 8.617,55 (9%) ha pepiniere i 89.615.23 (91%) ha cresctorii. Numrul fermelordeacvaculturnregistratedeANPAnRegistrulUnitilordeAcvaculturacrescutde la381,n2005,la940,n2012,dincare257pepinierei693cresctorii.nurmaimplementrii POP 20072013 se afl n curs de realizare o capacitate de producie de peste 9.200 tone (unitinoiimodernizate). Producia piscicol a Romniei a nregistrat un nivel maxim de 17.151 tone, n 2009, dup care,pefondulcrizeieconomice,asczutla15.184tone,n2010i11.593tone,n2011. ncadrulsectoruluideacvacultur,predominantesteactivitateadepisciculturnapedulci,n timp ce cultivarea altor organisme acvatice de ap dulce (raci, scoici, plante acvatice) sau de apmarinestepracticinexistent. Balanacomercialncomerulexteriorcupeteiprodusedinpeteestedeficitar.Dacnanul 2005 sau importat 80.160,60 tone (n valoare de 72.110,40 mii euro)i sau exportat 815,70 tone (nvaloarede4.089,7miieuro),nanul2011sauimportat94.935.52tone(nvaloarede94.935,19 miieuro)isauexportat5.648,08tone(nvaloarede13.172,56miieuro). Piaa romneasc pentru pete i produsele din peste este n dezvoltare, dar exist puine legturi ntre pia i productorii primari 46 . Creterea consumului produselor din pete reprezint o necesitate. Aceasta trebuie realizat prin reducerea dependenei de importuri i creterea acoperirii cererii interne de pe pia din produciile piscicole locale. Este necesar adaptarea comercializrii produselor pescreti la ateptrile pieei: specii noi, produse semi preparate, produse de calitate, ncondiiile asigurrii trasabilitii. De asemenea, este necesar o monitorizare mai bun a pieei, n scopul anticiprii evoluiei acesteiai adaptrii capacitii de producie la cerinele de consum. Produsele piscicole sunt distribuite n principal prin productori i importatori i mai puin prin intermediari specializai, ajungnd n final la consumatoriprinintermediulsupermarketuriloriamagazinelorspecializate.


46

ProgramulOperaionalpentruPescuit,20072013,www.ampeste.ro

56

Nevoiidentificatendomeniulpisciculturii:

Nevoiademodernizareasectoruluipescrescromnesc; Nevoiadesporireacompetitivitiiproduselorpescretiromnetipepia; Nevoiadeadaptareaproduselorpescretilanevoileicerineleconsumatorului.

Condiiiledemediu47
Spaiul rural romnesc se caracterizeaz prin resurse naturale aflate ntro stare de conservarengeneralbun,printrunnivelridicatdebiodiversitateasociatuneidiversitide habitate i ecosisteme, de pduri i de peisaje agricole valoroase; n acelai timp, viitorul apropiat aduce provocri importante: conservarea valorilor naturale existente i lupta mpotrivaschimbrilorclimatice. Romnia deine un mediu natural n cadrul cruia se integreaz vaste arii rurale care se remarc, n general, printro bun stare de conservare a resurselor naturale de soli ap, prin varietatea peisajelor tradiionale i printro remarcabil diversitate biologic. De asemenea, Romnia are o motenire natural unic reprezentat, n principal, de Munii Carpai (65% din ecoregiuneaCarpai)idectreunadintrecelemaiimportantezoneumededinEuropa,Delta Dunrii (a doua ca mrime din Europa). Este estimat c ecosistemele naturalei seminaturale reprezint 47% din teritoriul naional i au fost identificate pe teritoriul Romniei 52 de eco regiuni. De menionat faptul c 30% din populaia Europei de carnivore marii aproximativ 300 mii ha de pduri virgine se afl localizate n Romnia. n Munii Carpaii Delta Dunrii se regsesc o serie de specii endemice, printre care se afl i o serie de specii de interes comunitar. Diversitatea de speciii habitatei varietatea peisajelor rurale tradiionale sunt o rezultant a rentoarcerii, n zonele rurale, la un tip de agricultur tradiional i implicit a aplicrii pe suprafeemarideterenapracticilorextensivedecultur. Pe de alt parte, dei a existat o tendin general de extensivizare i de utilizare redus a produselor chimice n agricultur, o serie de terenuri agricole au fost afectate de utilizarea incorect a ngrmintelor chimice i a pesticidelor, de sisteme de irigare, drenaje sau de aplicarea unor lucrri mecanice inadecvate, motiv pentru care componentele de mediu (n specialsoluliapa),pesuprafeereduse,aufostputernicdegradate. De asemenea, abandonul activitilor agricole i practicile agricole inadecvate aprute ca urmarealipseidecunotinedespecialitateoriaresurselorfinanciarelimitate,auinfluenatn modnegativbiodiversitateaiaudeterminatapariiasauaccentuareafenomenuluideeroziune asolului.
47

Sursa:Analizasocioeconomicnperspectivadezvoltriirurale20142020(AMPNDR,2012,draft2).

57

Scderea eptelului a condus la abandonul practicrii punatului, motiv pentru care multe pajiti au fost degradate. Proporia de teren agricol abandonat pentru activiti agricole este dificil de estimat, ns pot fi semnala unele zone unde acest fenomen are o intensitate mai mare. Astfel, abandonul afecteaz n Romnia n special zonele destinate punatului tradiional i zonele de cmpie, unde sistemele de irigaii au fost desfiinate sau sunt nefuncionale; de asemenea, zonele cu nivel ridicat de srcie caracterizate printro emigraie sporiti zonele limitrofe marilor orae, unde unele terenuri agricole sunt scoase din circuitul agricol de regul pentru a rspunde ulterior unor proiecte de extindere a zonelor rezideniale sau comerciale. n acelai timp, creterea economic necontrolat poate s amenine multe specii de plante i animale prin intensivizarea agriculturii, ceea ce conduce la degradarea resurselornaturaleilamodificareapeisajuluirural.

Zoneledefavorizate(ZD)pentruactivitileagricole
Suprafee largi ale Romniei prezint limitri naturale ale productivitii agricole. Acestea sunt legate n special de Munii Carpaii de Delta Dunrii, dari de alte zone cu specificiti alecondiiilordesolsauclim.Acestezonedefavorizateagricolsuntderegulasociatecuun nivelridicatdebiodiversitate. Romnia deine suprafee largi ce pot fi considerate zone defavorizate (ZD) (conform Regulamentului(CE)1257/1999),datoritcaracteristicilornefavorabiledemediucarelimiteaz considerabil condiiile de utilizare a terenurilor agricolei care conduc la producii agricole mai mici. Se remarc n principal Munii Carpai acolo unde se ntlnesc valori mari de altitudine i pant, i Delta Dunrii deoarece n acest areal se cumuleaz o serie de factori climatici i edafici care limiteaz puternic activitatea agricol, dari alte zone mai compacte n partea de sud est ariii mai rsfirate n alte zone precum Podiul Moldovei, Oltenia (zona de cmpie dar i cea deluroas), Podiul Transilvaniei unde caracteristici naturale specifice conduc la scdereaproductivitiinaturale. Astfel, o parte important a Munilor Carpai, datorit condiiilor legate de altitudinei pant, ntmpin obstacole n practicarea agriculturii, obstacole materializate mai ales n scurtarea perioadeidevegetaieincosturisuplimentarelegatedecondiiiledepant. n afar de Munii Carpai exist i alte zone ce sunt caracterizate n principal de o productivitatesczut,datoritaciuniifactorilornaturalirestrictivi. n acest sens, cu un potenial natural agricol semnificativ mai sczut fa de restul rii se remarc a fi Delta Dunrii, datorit unui complex de factori naturali legai de sol (nisiposi cu procent redus de humus) i de clim (cu precipitaii foarte sczute, n medie de sub 400 mm/an). Acest potenial este evideniat de notele de bonitare de la nivel de comun/ora, comparativ cu media naional. Astfel n aceast zon nota de bonitare a terenurilor agricole este de 16, reprezentnd 46% din media ponderat a notelor de bonitare de la nivel naional, iar producia medie de porumb (principala cultur a acestei zone) fiind de doar 39% din media naional. n aceast zon se remarc i o densitate foarte sczut a populaiei, fapt ce afecteazinecesaruldefordemuncaferentmenineriiactivitiloragricole. 58

De asemenea, existi numeroase alte zone caracterizate de o serie de particulariti edafice (soluriargiloasesaunisipoasecareconducfielastagnareaapei,fielaundrenajfoarterapidal acesteia),climatice(precipitaiireduse,temperaturiridicatentimpulveriiceamplificdeficitul de ap), de relief (pant) etc., acestea reflectnduse n nota de bonitare a terenurilor agricole care are valori de sub 80% din valoarea medie ponderat la nivel naional, astfel datorit condiiilornaturalespecifice,productivitateaagricolestelimitat(produciamediedeporumb fiindnmediedecirca60%fadeproduciamedienaional). Declararea zonelor defavorizate (agricol) ainut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999. n baza acestuia sau delimitat 3 tipuri de zone defavorizate: Zona Montan Defavorizat (ZMD), Zona SemnificativDefavorizat(ZSD)iZonaDefavorizatdeCondiiiNaturaleSpecifice(ZDS). Tabelul15:Zoneledefavorizate:principaliiindicatoriidistribuiaspaialaacestora Indicator ZMD ZSD 1,40% 2,47% ZDS 12,94% 9,86%

Pondere SAU defavorizat din SAU Romnia 20,14% Pondere suprafa total defavorizat din total suprafa Romnia Total pondere SAU defavorizat din SAU Romnia Total pondere suprafa total defavorizat din suprafa Romnia 29,93% 34,48% 42,26%

Figuranr.21:ZoneledefavorizatedinRomnia

59

Din analiza hrii privind repartiia zonelor defavorizate la nivel naional, reies urmtoarele: ZMD se identific, n principal, cu Munii Carpai, caracterizai prin valori mari de altitudinei pant; ZSD acoper Delta Dunrii, deoarece n acest areal se cumuleaz o serie de factori climatici i edafici care limiteaz puternic activitatea agricol; ZDS au o desfurare mai mprtiat datorit diverilor factori naturali, caracteristici pe suprafee mai restrnse, care acioneaz asupra productivitii agricole, unele arii relativ compacte semnalnduse doar n parteadeSEarii.

Conservareabiodiversitiipeterenurileagricoleiforestiere
Romnia se caracterizeaz printrun nivel ridicat de biodiversitate din punct de vedere al numrului de specii, al habitatelor i al ecosistemelor pe care le formeaz i din punct de vedere al suprafeelor deinute de acestea , ns modificrile actuale de peisaj pun n eviden ameninri cum sunt intensificarea activitilor agricole (ce afecteaz cu precdere zonele mai productive) i abandonarea activitilor agricole (ce se manifest mai ales n zoneleslabproductive). Romnia prezint o mare diversitate biologic, remarcnduse att prin numrul mare de ecosisteme,ctiprinnumruldespecii.nprezent,multespeciideplanteianimalesuntns ameninate cu dispariia, iar modificarea peisajului reprezint primul indicator al deteriorrii mediului. n ceea ce privete flora, n Romnia au fost identificate 3.795 specii i subspecii de plante, dintrecare623speciicultivatei3136speciispontane(StrategiaNaionaliPlanuldeAciune pentruConservareaBiodiversitii20122020). nceeaceprivetefauna,aufostidentificate33.802despeciideanimale,dincare33.085specii denevertebratei611speciidevertebrate(CarteaRoieaVertebratelordinRomnia). Reprezentativ pentru Romnia este prezena carnivorelor mari aflate ntro stare de conservare favorabil, conform datelor prezentate de autoritile de mediu. Astfel, populaia de lup (Canis lupus) este estimat la 3.800 de exemplare, adic aproape 40% din populaia aflat pe teritoriul Uniunii Europene, populaia de rs (Lynx lynx) este estimat la 1.900 exemplare, iar cea de urs brun (Ursus arctos arctos) la 6.600 exemplare, adic peste 60% din populaia european de uri bruni. Aceste trei specii de carnivore reprezint un simbol i un indicator al strii de slbticie a habitatelor. Meninerea n Romnia a unor populaii stabilei viabile de carnivore mari poate fi o surs pentru repopulare n alte zone din Europa, n care acestespeciisuntpecalededispariie. Ecosistemele naturale i seminaturale acoper 47% din teritoriul rii. Au fost identificate i caracterizate 783 tipuri de habitate (13 habitate de coast, 143 habitate specifice zonelor umede, 196 habitate specifice punilor i fneelor, 206 habitate forestiere, 90 habitate specifice dunelor i zonelor stncoase i 135 habitate specifice terenurilor agricole) n 261 de zoneanalizatelanivelulntregiiri. 60

Habitatele din Romnia sunt caracterizate printro anumit compoziie a florei i a faunei i sunt influenate de diferii factori climatici sau edafici. Influenele climatice, ale zonelor aride dinparteaestic,laceleoceanicedinparteavesticarii,precumidifereneleclimaticentre cmpiei munte impuse de altitudinea reliefului, au determinat apariia unui mare numr de habitate. Alt factor care determin marea varietate de habitate din Romnia este reprezentat decompoziiachimicarocilordinsubstrat(sol,subsol). Nevoiidentificatendomeniulgestionriidurabilearesurselornaturaleicombaterii schimbrilorclimatice:

Nevoia de contientizare din partea fermierilor privind problemele generale de mediu n sectoarele agricol, forestier i al industriei alimentare, n scopul mbuntiriiprotecieimediului; Necesitatea ncurajrii fermierilor s aplice metode de producie agricol compatibile cu protecia i conservarea mediului, mbuntirea peisajului, proteciaresurselornaturale,asoluluiidiversitiigenetice; Necesitatea conservrii valorii naturale a terenurilor agricole, prin meninerea activitilortradiionalenspaiulrural; Necesitatea simplificrii condiiilor de acordare a sprijinului pentru aciunile avnd drept scop utilizarea durabil a apelor n agricultur (reducerea consumuluiigradului decontaminareaapelor),precumimsurideprevenirea daunelor i de refacere a infrastructurii agricole deteriorate de catastrofele climatice; Necesitatea creterii suprafeelor mpdurite i mbuntirea managementului forestier; Necesitatea contracarrii procesului de depopulare al zonelor defavorizate, 8 meninerearoluluituristicalacestorzone; Necesitatea compensrii diferenei dintre veniturile obinute i costurile de producie n condiiile naturale specifice zonelor defavorizate altele dect zona montan; Necesitatea respectrii condiiilor de ecocondiionalitate i simplificarea sistemuluidecontrol; Necesitatea conservrii resurselor genetice prin protejarea unor soiuri de plante decultursaupomifructiferiiaunorrasedeanimaleautohtoneaflatenregres accentuat Protecia zonelor rurale mpotriva consecinelor negative ale schimbrilor climatice.

61

Dezvoltare local i LEADER48


La nivel european, LEADER reprezint un concept de dezvoltare rural la nivel local, aprut n 1990 i lansat 1991, care ofer comunitilor rurale din UE instrumentele necesare abordrii unui rol activ n modelarea propriului viitor. ntruct nevoile existente la nivel local sunt numeroase i variate, ele vor fi astfel mai bine contientizate de ctre comunitile locale, printroabordaredejosnsus. Abordarea LEADER a fost introdus, pentru prima dat, n Romnia, prin intermediul Programului Naional de Dezvoltare Rural PNDR 20072013, fapt ce a ncurajat implicarea actorilor locali n elaborarea i implementarea strategiilor de dezvoltare local. Abordarea LEADERavenitncompletareamsurilorPNDR,oferindcomunitilorlocaleruraleposibilitatea deaexploramodalitinoi,princaresdevincompetitive,prinvalorificarearesurselorlocale, asigurarea conservrii mediului, crearea de locuri de munc pentru populaia local i contribuialacretereacalitiivieii. Spaiul eligibil pentru implementarea axei LEADER l constituie spaiul rural definit conform legislaieidinRomnia(comuneiorae)lacareseadaugunnumrde206oraemici(carenu depesc 20.000 locuitori). Populaia vizat este de cca 11,7 milioane persoane (din care 2 milioane provin din oraele cu pn la 20.000 locuitori), iar suprafaa eligibil este de 227.000 km2 (207.000 km2 spaiu rural, la care se adaug aproximativ 20.000 km2 suprafaa deinut de orae). Prin urmare, 17% din populaia spaiului eligibil LEADER poate proveni din orae micii aproximativ9%dinsuprafaaeligibilvafideinutdeoraelemici,cupnla20.000locuitori. Aciunile ntreprinse n cadrul Axei 4 (LEADER) sunt realizate prin intermediul urmtoarelor msuri: 4.1 Implementarea strategiilor de dezvoltare local, 4.2.1 Implementarea proiectelor de cooperare i 431 Funcionarea Grupurilor de aciune local, dobndirea de competeneianimareateritoriului.Acesteaciunipotfisintetizateastfel: Msurile 41i 421, prin intermediul crora se implementeaz strategiile de dezvoltare local de ctre Grupurile de Aciune Local GAL, n teritoriile selectate, ofer posibilitateaatingeriiobiectiveloraxelor1,2i3dinFEADR,nconcordancustrategia elaborat la nivel local, materializat prin proiecte realizate individual sau prin cooperarecualteGALiparteneriate. Msura 431 este divizat n dou submsuri, respectiv: Submsura 431.1 sprijin construciadeparteneriatepublicprivate,elaborareastrategiilordedezvoltarelocali pregtirea Planului de Dezvoltare Local (PDL) n vederea participrii la selecia Grupurilor de Aciune Local; Submsura 431.2 ofer sprijin Grupurilor de Aciune Local pentru: cheltuieli de funcionare, animarei dobndirea de competene. (Sursa: ProgramulNaionaldeDezvoltareRural20072013,v.9,2012). Procesul de implementare LEADER, n ansamblul lui, a constat ntro etap de construcie instituional, n vederea formrii de parteneriatei sprijinirea acestora pentru participarea la
48

Sursa:Analizasocioeconomicnperspectivadezvoltriirurale20142020(AMPNDR,2012,draft2).

62

procedurile de selecie a grupurilor de aciune local (GAL). Parteneriatele locale (poteniale GAL) au reunit reprezentani ai societii civile, ai sectorului public i privat, care au avut misiunea de a organiza, gestiona i asuma un angajament comun. Parteneriatul local a avut sarcina de a identificai implementa o strategie de dezvoltare local, de a lua decizii privind alocarea resurselor financiare i de a le administra, n scopul asigurrii dezvoltrii durabile a teritoriului pe care l reprezint. Formarea reprezentanilor GAL poteniale (animatori) sa realizat prin intermediul sesiunilor de formare specializat privind strategiile de dezvoltare local (realizarea analizei diagnostici a analizei SWOT, elaborarea strategieii a programului deaciuni,formareaparteneriatuluietc.).Oaltfazaconstatnacordareasprijinuluifinanciar necesarpregtiriistrategiilordedezvoltarelocal,numiteiPlanurideDezvoltareLocal(PDL). nceadeadouaetapsademaratprocesuldeselecieagrupurilordeaciunelocalGAL,n urma a dou sesiuni de depunere a strategiilor de dezvoltare local n cadrul msurii 4.1 Implementarea strategiilor de dezvoltare local,i anume: prima n perioada 1 septembrie 15 noiembrie 2010, iar cea dea doua n perioada 1 martie 2 mai 2012. n cadrul primei sesiuni, au fost depuse 151 planuri de dezvoltare local. Suma maxim care a putut fi solicitat de ctre un GAL a fost de 2,85 milioane euro, din care au fost selectate pentru finanare 81 planuri de dezvoltare local, n valoare public de 227,5 milioane euro, i care, ulterior, au primit autorizaiile de funcionare. Urmare a celei dea doua sesiuni de depunere a planurilor de dezvoltare local, au fost depuse 111 strategii de dezvoltare local, alocarea financiar fiind de199,1milioaneeuro. Dup selecia primelor grupuri de aciune local a fost lansat submsura 431.2 Funcionarea Grupurilor de Aciune Local, dobndirea de competene i animarea teritoriului, prin intermediul creia GALurile selectate beneficiaz de sprijin pentru cheltuieli de funcionare, animareidobndireadecompetene. Indicatorii de realizare (2012) privind numrul de aciuni realizate i numrul de contracte semnatenurmaselecieiGrupurilordeAciuneLocalrelevurmtoarele: Numrul de aciuni sprijinite, respectiv sesiuni de instruire general, specializat i strategii elaborate: rata de executare a PNDR este 70,7%; au beneficiat de sprijin 181 aciuni, comparativ cu oint de 256; rata de execuie financiar (pli efectuate) este de 74,3%,fiindutilizai4,85milioaneeurofadealocareade6,53milioaneeuro. Selecia Grupurilor de Aciune Local: pn la sfritul anului 2011, au fost semnate, conform prevederilor Msurii 431.2, un numr de 25 contracte de finanare. Conform datelor transmise de ctre GAL, suprafaa total a celor 81 de teritorii selectate este de 81.934 km2, ceea ce reprezint un procent de acoperire de 89% din inta prevzut (90.800km2). Populaia total aferent teritoriului acoperit de GAL este de 3.502.991 persoane, respectiv 75% din inta de 4.680.000 persoane. Numrul mediu de membri ai unui GAL este de 3.977, inta stabilit n etapa de programare fiind de 2.400 membri.inta de 1.380 parteneri privaii 63

ONGuri membre n GAL a fost depit, numrul de parteneri privaii ONGuri n cele 81 GAL urifinanatefiindde2.909.

ReeauaNationaldeDezvoltareRuralRNDR
Lanceputulanului2011,afostnfiinatReeauaNaionaldeDezvoltareRural,nurmaunui proces de licitaie public, activitatea acesteia fiind finanat prin PNDR. Acest organism are ca obiectivgeneralpromovareaunuifluxeficientdeinformaii,schimburideideiibunepracticii cooperarea dintre organizaiile i instituiile care sunt implicate n dezvoltarea rural. RNDR este compus din organizaii care reprezint actorii implicai n procesul de dezvoltare rural, care pot contribui la implementarea eficient a Programului Naional de Dezvoltare Rural al Romniei. Aceste organizaii includ asociaiile care reprezint fermierii, proprietarii de pmnt, proprietarii i managerii de pduri, organizaiile comerciale, autoritile locale, organizaiile civile i nonprofit de diverse tipuri, asociaiile care reprezint grupuri etnice i minoritare, GrupuriledeAciuneLocal(GAL),universitile,instituteledecercetareimuzeeleetc. O component principal a Reelei Naionale de Dezvoltare Rural este Unitatea de Sprijin a Reelei (USR), care are rolul de a anima fluxul eficient de informaii cu privire la Programul Naional de Dezvoltare Rural, de a stimula schimbul de idei, de bune practicii de cooperare ntre toi membrii reelei, de a acorda sprijin specializat pentru toate elementele PNDR, respectiv Autoritatea de Management, Comitetul Naional de Coordonare (CNC), Grupul de lucru LEADER, Grupurile de Lucru Tematice i grupurile de lucru ale experilor. Pentru a identifica problemele aprute n implementarea PNDRi pentru gsirea unor eventuale soluii aufostcreatemaimultegrupuridelucru. Cu toat noutatea conceptului i complexitatea problemelor existente n zonele rurale din Romnia, ntrirea capacitii Grupurilor de Aciune Local, descentralizarea finanrii la nivel local i realizarea studiilor legate de resursele teritoriale sunt considerate aciuni importante pentruambuntiimagineateritoriiloripentruafacilitapromovareaproduselorlocale. nacestscop,seimpunentrireasprijinuluiacordatpentru: construcia instituional la nivel local, prin utilizarea real a actorilor locali, reprezentani ai populaiei rurale, prin acordarea posibilitii de a se preocupa i de a prelua controlul dezvoltrii zonelor rurale prin elaborarea de strategii axate pe problemele identificate n comunitile lor i prin valorificarea resurselor locale, cunotinelor i aptitudinilor reprezentanilor care formeaz bazele grupurilor de aciunelocal; colaborarea ntre zonele rurale n vederea efecturii unor schimburi i transferuri de experien.

64

NEVOIidentificatensectoruliniiativelordedezvoltarelocal(LEADER):

Dezvoltarea iniiativelor de dezvoltare local (LEADER), a unor parteneriate activendomeniuldezvoltriilocale; Nevoia de mbuntire i de cretere a atractivitii zonelor rurale prin asigurarea unor servicii de baz mbuntite i diversificate numeric pentru populaiaieconomiarural; Creterea capacitii de elaborare i implementare a strategiilor locale, dezvoltareaparteneriatelorlocale; Crearea de strategii locale alternative, care s contribuie la dezvoltarea spaiuluirural; Necesitatea realizrii de investiii care s mbunteasc atractivitatea zonele rurale; Nevoia de mbuntire a condiiilor de trai i a bunstrii populaiei care trietenmediulrural.

Aspectecheiendomeniulagriculturiiidezvoltriirurale
Economia rural romneasc este dominat de sectorul agricol, a crui trstur principal

este reprezentat de procentul important al fermelor de subzisten i de semisubzisten, care produc pentru autoconsum, acestea comercializnd ocazional pe pia produsele obinute. n acest context, economia rural rmne foarte slab integrat n economia de pia.
Agricultura continu s aib un potenial de cretere substanial, nc insuficient exploatat,

restructurarea agriculturiii revitalizarea economiei rurale reprezentnd prghii importante dedezvoltareeconomicaRomnieiipeviitor.


Nivelul productivitii n domeniul agricol, care se situeaz sub 50% din media UE27, relev

potenialul economic nevalorificat al agriculturiii zonelor rurale romneti; acesta poate fi explicat att prin structura intern a fermelor romneti (dimensiune redus), utilizarea necorespunztoare sau defectuoas a factorilor de producie, ct i prin infrastructura deficitarexistent.
Fora de munc din agricultur este mult supradimensionat n comparaie cu media UE27,

mbtrnit, cu un nivel de educaie sczut, vulnerabil social. n plus, se constat o scdere aniveluluideinstruireapopulaieiruraleocupate:forademunctnr(sub35deani)are 65

un nivel de instruire mai redus dect al contingentelor populaiei ocupate mature (3545 de ani), ceea ce, se apreciaz, limiteaz posibilitile de implementare a unor iniiative de afaceribazatepetehnologiiavansate.

Productivitateamunciinagriculturestede4orimaimicdectmediaUE (2008)i,deia

49

nregistrat creteri mici, are una din cele mai mici rate de cretere la nivelul UE, de numai 1,1%.
Este nc nevoie de investiii n infrastructura colar, astfel nct s se asigure, pe termen

mediu,conversiaforeidemuncagricolenfordemuncnonagricol.
Este n continuare nevoie de investiii n formarea profesional continu pentru populaia

ocupatnagricultur,pentruasigurareacompetitivitiisectorului.
Dei Romnia este statul membru cu una dintrecele mai mari suprafeecerealiere (locul 5 n

UE27), produciile pe unitatea de suprafa sunt modeste, randamentul i, n consecin, producia total, variind calitativi cantitativ de la un an agricol la altul, n strns corelaie cu condiiile climatice, pe fondul utilizrii unor tehnologii nvechite, cu efect direct asupra veniturilorfermierilor.
Lipsa infrastructurii de marketing/de valorificare a produselor agricole reprezint un aspect

criticpentrufermelemici.Totodat,vulnerabilitateafermelorromnetiestemeninutide lipsamariiinfrastructuri(drumuri,irigaii,capacitidestocare).
Diminuarea numrului de ferme care practic o agricultur de subzisten ar trebui s

constituie unul dintre obiectivele principale ale politicii de dezvoltare rural, dac se urmrete relansarea i eficientizarea agriculturii romneti, precum i influenarea pieei comunitare.
Este nevoie de continuarea msurilor de sprijin acordat fermelor micii mijlocii, n special a

fermelor familiale, pentru mbuntirea competitivitii, diversificarea activitii i deschiderea lor ctre pia, msuri care s amelioreze, pe de o parte, situaia productivitii agricole, iar pe de alt parte, s soluioneze, pe termen lung, problema social a satului romnesc, determinat de rata mare a ocuprii din agricultur i de veniturile mici ale agricultoriloripopulaieirurale.
Att sectorul de prelucrare, cti producia agricol se caracterizeaz printrun grad sczut

de specializare, o productivitate sczut a munciii o utilizare redus a inovaiilor. n acest sens, investiiile n cercetaredezvoltare i inovare trebuie s fie o prioritate a Romniei pentruperioadaurmtoare.
Sectorul alimentar se confrunt cu o serie de dificulti: n primul rnd, de legislaia

complex, care mpiedic simplificarea procedurilor; sprijinul insuficient pentru crearea unor aranjamente mai eficiente n materie de costuri (spre exemplu, crearea de grupuri sau asociaii de productorii distribuitori, ferme comerciale mari care s faciliteze reducerea costurilordeprocesare.a.);accesuldificillafinanare.a. 49 DGAgriannualstatisticalbook,2011. 66


Este nevoie de continuarea msurilor de sprijin a proprietarilor de pduri, prin stimularea

asocierii acestora i nfiinarea unor structuri de administrare proprii i de susinere a costurilor neproductive privind amenajarea pdurilor, dar i de susinere n continuare a sectoruluiforestierprinmpdurireaunornoisuprafeedeteren,acelorafectatededezastre naturale, dezvoltarea infrastructurii de drumuri forestiere i a investiiilor n noi tehnologii forestiere de exploatare, prelucrare i comercializare a produselor forestiere. n plus, crearea/refacerea perdelelor forestiere, n special n zonele de cmpie, vor avea un rol importantncombatereafenomenelorextreme(secetiinundaii).
Este nevoie, n continuare, de susinerea investiiilor n agricultur prin facilitarea creditrii

fermierilor, care s contribuie la rennoirea generaiilor n agricultur i la comasarea fermelormicinexploataiimijlocii. Sursededateiinformaiiutilizate:


AgricultureintheEuropeanUnionStatisticalandEconomicInformation2011Directorate GeneralforAgricultureandRuralDevelopment. StudiulConsolidareaExploataiiloragricole,ComisiaNaionaldePrognoz,2012. StudiulReformaPoliticiiAgricoleComunencontextulperspectiveibugetarepost2013,IER, 2012. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Agricultural_output,_price_indi ces_and_income RaportanualdeprogreseprivindimplementareaProgramuluiNaionaldeDezvoltareRuraln Romniananul2011,MADR,2012. StudiulPoliticacomunndomeniulpescuituluincifre2012, http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/pcp_ro.pdf INS,Anuarulstatistic2012,domeniulAgriculturisilvicultur. RecensmntulGeneralAgricol2010,INS,2011. Dr.ing.DanielBotnoiu,Sectorulagricolromnescisusinereaacestuiadup2013. Comunicarea:ModificristructuralcalitativenutilizarearesurselordemuncdinRomnia, CalcedoniaEnache,2013. RaportstatisticDGAGRI,2011. DGAgriannualstatisticalbook,2011. NationalStrategicFrameworkforSustainableDevelopmentoftheRomanianruralarea2014 20202030. Eurostat,Statisticinfocusno.27/2011. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Agricultural_output,_price_indi ces_and_income http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Farm_structure_statistics Studiul Rata de schimb de echilibru i factorii si cazul Romniei, Comisia Naional de Prognoz,2012.

67


AlexandraToderi,Soluiifinanciaredinbanieuropenipentrufermieriiromni Microcreditareaigarantarea,CRPE,Policybriefnr.20,aprilie2013. ProiectBancaMondial,2009ProiectdereabilitareireformairigaiilorAnalizaeconomic asectoruluideirigaii. MADR,Strategiainvestiiilornsectorulirigaiilor,MADR,2011. RegiaNaionalaPdurilorRomsilva,www.rosilva.ro. GuvernulRomniei:Strategiafiscalbugetarpentruperioada20132015(2012). ComunicatdepresINS,nr.169/2012. ProgramulOperaionalpentruPescuit,20072013,www.ampeste.ro NationalStrategicFrameworkforSustainableDevelopmentoftheRomanianruralarea2014 20202030CNS,March2012. AnalizasocioeconomicadezvoltriiruralenRomnia,MADR,2012(draft). Analizasocioeconomicasectoruluipiscicol,MADR,2012. INSTEMPOonlineseriidetimp.

68