Sunteți pe pagina 1din 4

RegulamentulFundaieiMitropolitulBartolomeu privindacordareadeburse pentruanulcolariunversitar20132014

Art. (1). Fundaia Mitropolitul Bartolomeu acord urmtoarele categorii de burse: burse de studiu pentru elevi de liceu i studeni i burse de cercetare pentru masteranzii doctoranzi. Toate aceste categorii de burse se acord pe baz de concurs dedosare. Art. 2. Sursele de finanare a burselor acordate de Fundaia Mitropolitul Bartolomeu sunt: veniturile obinute din dobnzile aduse de capitalul Fundaiei plasat labnci,icaresuntadministratepotrivitdorineifondatoruluiei. Art. 3. (1) Beneficiarii burselor acordate de Fundaia Mitropolitul Bartolomeu, potrivitprezentuluiRegulament,potfi: a. elevii, ceteni romni, la nvmntul universitar de scurt i lung durat, cursdezi,colarizainregimbugetaticutax; b.studenii,ceteniromni,lanvmntuluniversitarcursuridezi; c. cursanii, ceteni romni, la nvmntul postuniversitar master i doctorat cursuridezi; (2) Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: vrsta, sexul, religia, rasa, apartenena politic a candidatului sau a familiei acestuia, apartenena la organizaii legal constituite ori cu activitate conform legislaiei romne, numrul de ani petrecui n alte instituii de nvmnt, studiile efectuate n strintate, precum i accesul la alte burseobinutedinaltevenituri. Art. 4. Condiiile de obinere a unei burse acordat de ctre Fundaia MitropolitulBartolomeusunt: I.Pentruburseleacordateeleviloristudenilor: beneficiarul s fi promovat toate examenele anului colar sau universitar ncheiat. mediadeabsolvireaanuluicolarsauuniversitarncheiatsfiedeminim8.50. pentrucandidaiinmatriculainclasaaIXdeliceuasaunanulIdefacultate, mediadeadmiteresfietotdeminim8.50. venitulmediupemembrudefamilie,nultimele3luni,snufiemaimaredect salariulminimpeeconomie,luatcabazdecalculladataanunriiconcursului. II.Pentruburseledecercetareacordatemasteranziloridoctoranzilor: beneficiarul s fi promovat toate exameneleanului universitarncheiat, conform planuluiindividualdepregtire,ncazuldoctoranzilor. calificativele de promovare a examenelor din anul universitar ncheiat s fie de minim8.50,pentrumasteranzisaufoartebine,pentrudoctoranzi. propunerea unui proiect de cercetare, cu durata de un an de zile pentru doctoranzi, respectiv de 9 luni pentru masteranzi, pe o tem interdisciplinar, care s se nscrie ntrun din domeniile: teologia i interpretarea tiinelor de astzi, teologia i bioetica,teologiaiartele,cevafievaluatdectreocomisiedespecialitate. proiectul de cercetare pentru care sa acordat bursa se va finaliza printrun studiutiinific,variabilcadimensiuni,cevafipublicatntrorevistdespecialitate.

pentru masteranziii doctoranzii nmatriculai n toamna anului 2013, media de admiteresfieminim9.00. Art. 5. a) BURSELE se acord prin concurs public, organizat de ctre Fundaia MitropolitulBartolomeu. b) Pot beneficia de burs cu caracter permanent, pe durata unui an colar, cu nceperedela1noiembrieipnn1august,elevii,studenii,masteranziiipedurataa 12 luni, doctoranzii de la nvmntul de zii care nu realizeaz venituri din salarii sau nchirieri. c)Actenecesare: Pentruburseleacordateeleviloristudenilordosarulvaconine: 1. Copie nelegalizat dup actul de identitate i dup certificatul de natere al aplicantuluiialtuturormembrilorfamiliei,conformfieitipaaplicantului. 2. Adeverin eliberat de instituia de nvmnt, care s ateste calitatea de integralisti media deabsolvire aanuluicolar sau universitar ncheiat. n cazul elevilor i studenilor din anul I, adeverina va conine media cu care aplicantul a fost admis. n aceeai adeverin se va specifica faptul dac elevul sau studentul beneficiaz de burs acordatdeinstituiadenvmnt. 3.Documentedincaresrezultenivelulvenituluipemembrudefamilie: Adeverindesalariudelaloculdemuncalprinilor. Certificate de atestare fiscal eliberat de primrii i administraiile financiare privindvenitulagricolprecumialtevenituri. Eventual, rapoarte de anchet social ale Direciilor de Asisten Social ale primriilor 4. Recomandare din partea Bisericii sau a cultului de care aparine (preot paroh, consiliuparohial,pastor,nfunciedeconfesiuneaaplicantului). 5. Fia tip completat cu toate informaiile cerute, disponibil n format electronic pesitulFundaieiMitropolitulBartolomeu,lawww.fundatiabartolomeu.ro. Pentru bursele de cercetare acordate masteranzilori doctoranzilor, dosarul va conine: 1. Copie nelegalizat dup actul de identitate, certificat de natere, copie dup acteledestudii(DiplomdeLicensauMasteriFoaiaMatricolaferent). 2. Adeverin eliberat de instituia de nvmnt, care s ateste calitatea de masterand sau doctorand. Pentru masteranzii aflai n al doilea an de pregtire, o adeverincaresatestecalitateadeintegralistimediadeabsolvireaanuluiuniversitar anterior. 3. Un proiect de cercetare, vizat de un profesor de specialitate, care se nscrie n domeniile de cercetare pentru care Fundaia Mitropolitul Bartolomeu acord burse n anulrespectiv. 4. Recomandare din partea Bisericii sau a cultului de care aparine (preot paroh, consiliuparohial,pastor,nfunciedeconfesiuneaaplicantului). Moduldecalculalmedieideconcurs: 1. pentru elevi i studeni departajarea se va face pe baza punctajului acordat fiecrui candidat, care va reflecta att situaia la nvtur, ct i profilul social al aplicantului,conformgrileideevaluareanexatprezentuluiRegulament. 2. pentru masteranzi: media ponderat dintre media de absolvire a studiilor universitare (media anilor de studii plus nota de la examenul de licen), cu o pondere

de 25%, media de admitere la masterat sau media de absolvire a primului an de studiu, cuoponderede25%inotaproiectuluidecercetare,cuoponderede50%. 3. pentru doctoranzi: media ponderat dintre media de absolvire a studiilor universitaremediaanilordestudiiplusnotadelaexamenuldelicen),cuoponderede 25%,mediadeabsolvireastudiilormasterale,cuoponderede25%inotaproiectuluide cercetare,cuoponderede50%. d) pentru candidaii masteranzii doctoranzi se vor stabili comisii de evaluare a proiectelor de cercetare formate din cadre didactice universitare de la Universitatea BabeBolyai,selectatenfunciededomeniuldecercetare. OBLIGAIILEBURSIERILOR: Art. 7 beneficiarii burselor trebuie s i pstreze pe tot parcursul anului colar/universitar calitatea de integralist, pe care o vor dovedi la nceptului semestrului al IIlea printro adeverin eliberat de instituia de nvmnti pe care o vor depune la dosarul personal. Termenul limit de depunere a adeverinei este 1 martie 2014. n cazul pierderii calitii de integralist sau al nedepunerii n termen a adeverinei, acetia pierd bursa pentru perioada rmas. Media de absolvire a primului semestru s nu fie maimicde8.50.Aceleaicriteriideconfirmareaburseisevoraplicaimasteranzilor. doctoranzii ns vor trebui s prezinte, la finalul primului semestru copia dup un studiu sau articol publicat ntro revist de specialitate din domeniul pentru care au primitbursa. pn la data de 1 mai 2014, masteranzii vor prezenta proiectul final al cercetrii lor,subformaunuistudiu,publicatntrorevisttiinificsauacceptatsprepublicare. DISPOZIIIFINALE: Art. 8 cu fiecare bursier, Fundaia Mitropolitul Bartolomeu va ncheia un contract prin care sunt stabilite drepturile i obligaiile prilor pe toat perioada derulriibursei. Art. 9 dosarele pentru fiecare categorie de burs se vor depune direct sau prin potlasediulFundaieidin400117ClujNapoca,PiaaAvramIancunr.18. Art.10.(1)Fonduldebursealocatdinveniturileobinutedinplasareacapitalului Fundaiei pentru acest an este de 77.700 lei i se repartizeaz n funcie de cele trei categoriimaisusamintite,astfel: 42%fondpentrubursepentruelevi;18bursenvaloarede200leipelun 45%fondpentrubursepentrustudeni;12bursenvaloarede300leipelun 7%fondpentrubursepentrumasteranzi;3bursenvaloarede300leipelun 6%fondpentrubursepentrudoctoranzi;1bursnvaloarede400leipelun (2)cuantumulburselorsestabileteanual,dectreColegiulDirectoralFundaiei, nfunciederesurselefinanciaredisponibilealeFundaiei. (3)bursaseacordpentruelevi,studeniimasteranzipeoperioadde9luni,iar pentrudoctoranzipeoperioadde12luni,ncepnddela1noiembrie2013. (4) cuantumul burselor lunare se vireaz direct beneficiarului, n contul pe care fiecare bursier l va avea deschis la Banca Transilvania, pn n data de 15 ale lunii n curs. Art. 11. Specializrile pentru care Fundaia Mitropolitul Bartolomeu acord burse de cercetare, valabile pentru doctoranzi se vor stabili de ctre Colegiul Director pentru fiecare an calendaristic i se vor publica pe situl Fundaiei.

(www.fundatiabartolomeu.ro), n presa local i central, precum i la sediul Fundaiei dinPaAvramIancunr.18,ClujNapoca. a). Pentru anul 20132014, Colegiul director a aprobat urmtoarele domenii pentru care vor fi acordate burse de cercetare la nivel masteral i doctoral: teologia i interpretareatiinelordeastzi,teologiaibioetica,teologiaiartele. Art. 12. Prezentarea unor documente false, n scopul obinerii burselor, atrage rspunderea penali, implicit, pierderea dreptului de a mai solicita pe viitor alte burse dinparteaFundaieiMitropolitulBartolomeu. Art. 13. Prezentul Regulament intr n vigoare la data aprobrii lui de ctre Colegiul Director al Fundaiei Mitropolitul Bartolomeu i este valabil ncepnd de la 20septembrie2013.

Griladeevaluareipunctajuldupcaresastabilitierarhia candidailor

NOTAconstituiepunctajuldereferinisecalculeazcuzecimale,aacumreiesedin adeverinaeliberatdeinstituiadenvmntacandidatului MEMBRIDEFAMILIE: Pnla3membri:0,5puncte 4membri:1punct 5membri:1,5puncte 6membri:2puncte maimultde7membri:2,5puncte VENITULPEMEMBRUDEFAMILIE: 800750:0,5puncte 750700:1punct 700650:1,5puncte 650600:2puncte 600550:2,5puncte 550500:3puncte 500450:3,5puncte 450400:4puncte 400350:4,5puncte 350300:5puncte 300250:5,5puncte 250200:6puncte 200150:6,5puncte 150100:7puncte 10050:7,5puncte 0:8puncte PUNCTAJULSUPLIMENTAR: 1punct:familiecuprinidivorat 2puncte:candidaicuunuldinprinidecedat 4puncte:candidaicuambiiprinidecedai

S-ar putea să vă placă și