Sunteți pe pagina 1din 2

408

401

402

101
Biblioteca Facultii de Litere

101
Holul de Marmur

19

22

1, 2, 3, 4 Biblioteca de limbi romanice i clasice 6 Amfiteatrul Alexandru Odobescu 7, 9, 10 Biblioteca de limbi str ine 11 !entrul "## $acultatea de %itere 12 &ecretariat $acultatea de %itere 13 %aborator birotic 17 &ala de consiliu a $acult 'ii de %itere 1( &ecretariat )studii *ostuni+ersitare, $acultatea de %itere 19, 22 #ecanat $acultatea de %itere 20 -rodecan, &ecretar tiin'ific, !atedra de &tudii !ulturale .uro*ene, 21 &ecretar /ef $acultatea de %itere 101 Biblioteca $acult 'ii de %itere)&ala central , 102 Biblioteca $acult 'ii de %itere)!entrul de 0m*rumut, 107 Amfiteatrul 1icolae B lcescu 10( Biblioteca $acult 'ii de %itere)&ala de *eriodice, 112 %aborator informatic i audio2+ideo 113 !atedra de %imba rom3n 114 !atedra de "storia literaturii rom3ne

119 !atedra de 4eoria literaturii i de %iteratur com*arat 202, 203 %aboratoare de informatic 206 !atedra de /tiin'a inform rii i document rii 207 Amfiteatrul Bo5dan -etriceicu 6asdeu 214 !atedra de %imba i literatura italian 217 !atedra de %imba i literatura france7 220 #ecanatul $acult 'ii de limbi i literaturi str ine 221 &ecretariatul $acult 'ii de limbi i literaturi str ine 301 !atedra de %in5+istic romanic 302 Amfiteatrul 4itu 8aiorescu 304 &ec'ia de &tudii iudaice 317 !entrul de &tudii iberoamericane 329 !entrul de %imba *ortu5:e7 326 !atedra de $ilolo5ie clasic 401 !atedra de !omunicare social i rela'ii *ublice 402, 403, 404, 409, 407 ;tudes fran<aises et franco*:ones, !entrul $undamentele modernit 'ii euro*ene, ;tudes canadiennes 414 !atedra de .tnolo5ie i folclor