Sunteți pe pagina 1din 12

HOTRREA NR.

130
PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL REFERITOR LA IMPLICAREA PUBLICULUI N ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM SAU DE AMENAJARE A TERITORIULUI , A CROR APROBARE ESTE DE COMPETENA CONSILIULUI LOCAL TULCEA

Consiliul Local al municipiului Tulcea , judeul Tulcea, intrunit in sedina ordinar la data de 26 mai 2011; Examinnd proiectul de hotrre pentru aprobareaRegulamentului local referitor la implicarea publicului n elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului,a cror aprobare este de competena Consiliului Local Tulcea , proiect din iniiativa primarului; Lund in discuie raportul intocmit de Serviciul de Urbanism si Amenajarea teritoriului din cadrul Primriei municipiului Tulcea inregistrat cu nr. 12031 /16.05.2011; Reinnd avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; Avnd in vedere: -Legea 350/2001, cu completrile ulterioare privind amenajarea teritoriului i urbanismul art. 56 alin (1) i art. 57 61 - Ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare i consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului i de urbanism, In baza dispoziiilor art.36 aliniatul(9), din Legea nr.215 /2001 privind Administraia public local republicat, cu modificrile si completrile ulterioare . In temeiul art.45 alin(2) si art.49 alin.(1) si (2) din Legea nr.215/2001 privind Administraia public local republicat cu modificrile si completrile ulterioare .

HOTRTE
ART.1 Se aprob Regulamentul local referitor la implicarea publicului n elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, a cror aprobare este de competena Consiliului Local Tulcea conform Anexei , care este parte integranta din prezenta hotrre. ART. 2 Prezenta hotrre va fi adus la cunotina cetenilor prin afiare la sediul Primriei municipiului Tulcea, pe site-ul www primaria tulcea.ro, precum i prin publicare n mass media local. ART. 3 Serviciul Urbanism Amenajare Teritoriu, Serviciul Dezvoltare Investitii , Biroul Marketing Licitaii- Achiziii i Direcia Administraie Public Locala, Compartiment Relaii cu publicul, vor duce la ndeplinire prevederile prezentei hotrri. Hotrrea a fost adoptat cu 21 voturi.
CONTRASEMNEAZ SECRETAR, PREEDINTE DE EDIN, CONSILIER,

Jr. BRUDIU Maria

SEMEDULA Mariana Carmen


14

Anexa la HCL nr.130/26.05.2011

REGULAMENT local referitor la implicarea publicului n elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, a cror aprobare este de competenta Consiliului Local Tulcea

CAP. I DISPOZIII GENERALE Art. 1 Prezentul regulament stabilete componentele obligatorii ale informrii i consultrii publicului care se aplic n cadrul proceselor de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului, n conformitate cu prevederile art.57- 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul, cu modificrile i completrile ulterioare i ale Ordinului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare i consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului i de urbanism. Art. 2 Prezentul regulament se adreseaz tuturor iniiatorilor, elaboratorilor i avizatorilor de planuri de urbanism i de amenajare a teritoriului, precum i tuturor factorilor de decizie din domeniu i se aplic tuturor categoriilor de planuri de urbanism i de amenajare a teritoriului, prevzute de lege,care intra in competenta de aprobare a Consiliului Local al municipiului Tulcea. . Art. 3 Informarea i consultarea publicului se efectueaz n toate fazele proceselor de elaborare sau actualizare a planurilor de urbanism i de amenajare a teritoriului i este parte integrant a procedurii de iniiere, elaborare, avizare i aprobare a documentaiilor de urbanism i amenajare a teritoriului. Art. 4 Informarea i consultarea publicului se fac obligatoriu n urmtoarele etape din cadrul procesului de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism sau amenajare a teritoriului: a) etapa pregtitoare - anunarea inteniei de elaborare; b) etapa de documentare i elaborare a studiilor de fundamentare; c) etapa elaborrii propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare; d) elaborarea propunerii finale, care include toate observaiile avizatorilor i care se supune procedurii de transparen decizional. Art. 5 Informarea i consultarea publicului n etapa aprobrii fiecrei categorii de plan n parte se face conform prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparena decizional n administraia public, cu completrile ulterioare i conform Legii nr. Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public, cu modificrile i completrile ulterioare. CAP. II RESPONSABILITI I COMPETENE Art.6 (1)Structura cu atribuii in coordonarea informrii i consultrii publicului pentru documentaii de urbanism i amenajarea teritoriului, se constituie din persoane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiul Tulcea- Serviciul de Urbanism si Amenajarea teritoriului i Directia Administraie Public Locala , Compartiment Relaii cu publicul , Registratura. (2)Pentru ndeplinirea acestor responsabiliti,la sediul Primriei Tulcea se organizeaz un spaiu permanent dedicat schimbului de informaii cu privire la activitatea de urbanism i amenajare a teritoriului. Spaiul este organizat la parterul Primriei Municipiului Tulcea .

15

Art.7 (1) Persoana responsabil se va desemna nominal pentru fiecare documentaie in parte de catre primarul municipiului la propunerea Arhitectului sef, cand se ia decizia cu privire la initierea elaborarii unui plan de urbanism sau de amenajarea teritoriului, ori sunt informate cu privire la astfel de intentie in interes public sau privat . (2)Atribuii ale persoanei responsabile desemnate : a) coordoneaz redactarea documentului de planificare a procesului de participare a publicului, pe baza Regulamentului local adoptat i n funcie de complexitatea planului de urbanism sau amenajare a teritoriului; b) rspunde de redactarea cerinelor specifice care vor fi incluse n documentele de selectare i desemnare a elaboratorului pentru documentaiile de urbanism i amenajare a teritoriului iniiate de autoritile administraiei publice locale; c) rspunde de redactarea propunerilor de cerine specifice necesar a fi incluse n avizul prealabil de oportunitate pentru documentaiile de urbanism iniiate de investitori privai, persoane fizice sau juridice; d) gestioneaz activitile de informare i consultare a publicului pe tot parcursul documentaiei, pn la aprobare; e) este persoan de contact din partea administraiei publice locale pentru activitile de informare i consultare a publicului n privina proiectului respectiv. (3) n funcie de complexitatea planului de urbanism sau amenajare a teritoriului, persoana responsabil cu informarea i consultarea publicului va fi sprijinit n ndeplinirea atribuiilor sale de ctre un grup de lucru permanent desemnat prin Dispoziia Primarului Municipiului Tulcea, din care vor face parte reprezentani ai administraiei publice locale, ai mediului de afaceri i ai societii civile, precum i reprezentani ai cetenilor Art. 8 Documentul de planificare a procesului de informare i consultare a publicului n baza cruia se desfoar procesul de participare trebuie s cuprind cel puin urmtoarele informaii: a) identificarea prilor interesate, persoane fizice sau juridice, instituii publice care pot fi afectate de prevederile propuse prin planul de urbanism sau amenajare a teritoriului; b) modalitatea prin care vor fi anunai cei interesai i cei potenial afectai referitor la iniierea procesului de elaborare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului i de schimbrile propuse; c) modalitatea prin care li se va oferi ocazia celor afectai sau interesai de a discuta propunerea cu iniiatorul i proiectantul i de a-i exprima rezerve, a formula observaii sau a sesiza probleme legate de propunerile din planul de urbanism sau amenajare a teritoriului, nainte de supunerea spre avizare autoritilor competente; d) calendarul propus de iniiator pentru ndeplinirea obligaiilor de informare i consultare a publicului; e) datele de contact ale reprezentantului proiectantului, responsabil cu informarea i consultarea publicului. Art. 9 (1)Principiile de identificare a grupurilor int pentru informare i consultare sunt cele ale apartenenei la zona studiat, a vecintii, a expertizei n domeniu, a competenelor instituiilor publice. (2) In funcie de categoriile de documentaii, vor fi informai: reprezentani ai comunitii locale din zona de studiu, reprezentani ai instituiilor publice, reprezentani ai asociaiilor profesionale, reprezentani ai mediului de afaceri, reprezentani ai societaii civile, cetaenii din zona studiat, cetaenii din zona limitrof; Art 10 (1) Pentru toate documentaiile de urbanism i amenajare a teritoriului prevzute de lege, pentru care se aplic prezentul regulament, procesul de informare i consultare a publicului se finalizeaz cu raportul informrii i consultrii publicului, raport care se supune ateniei Consiliului Local Tulcea, autoritate deliberativ responsabil cu aprobarea planului, mpreun cu documentaia complet. (2) Raportul informrii i consultrii publicului st la baza fundamentrii deciziei Consiliului Local Tulcea n ceea ce privete aprobarea sau respingerea planului propus, n vederea respectrii principiilor de dezvoltare urban durabil i asigurrii interesului general. (3) n baza raportului informrii i consultrii publicului, Consiliului Local Tulcea poate solicita modificarea i completarea documentaiei de urbanism supuse aprobrii. Art. 11 Raportul informrii i consultrii publicului, care st la baza fundamentrii deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului, va cuprinde cel puin urmtoarele informaii: a) detalii privind tehnicile i metodele utilizate de solicitant pentru a informa i a consulta publicul, inclusiv: 1. datele i locurile tuturor ntlnirilor la care cetenii au fost invitai s dezbat propunerea solicitantului; 16

2. coninutul, datele de transmitere prin pot i numrul trimiterilor potale, inclusiv scrisori, invitaii la ntlniri, buletine informative i alte publicaii; 3. localizarea rezidenilor, proprietarilor i prilor interesate care au primit notificri, buletine informative sau alte materiale scrise; 4. numrul persoanelor care au participat la acest proces; b) un rezumat al problemelor, observaiilor i rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare i consultare, inclusiv: 1. modul n care solicitantul a rezolvat, intenioneaz s rezolve sau se va ocupa de problemele, observaiile i rezervele exprimate de public; 2. probleme, observaii i rezerve pe care iniiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus s le rezolve, mpreun cu motivaia acestui lucru; 3. orice alte informaii considerate necesare pentru a susine preluarea sau nepreluarea propunerilor. Art. 12 Raportul consultrii,nsoit de punctul de vedere al Serviciului de Urbanism i Amenajare a Teritoriului , se prezint Consiliului Local spre nsuire sau respingere. n vederea fundamentrii tehnice a deciziei, Consiliul Local poate solicita opinia unor experi atestai sau asociaii profesionale din domeniu. Art.13 (1)Informarea publicului se va face prin mass-media, pe pagina de internet a UAT municipiul Tulcea www.primaria tulcea.ro i prin afiare in holul de la etajul II al primariei Tulcea. (2)Spaiile n care vor fi expuse documentaiile i n care se vor desfura dezbaterile publice vor fi anunate pentru fiecare etap i documentaie n parte i vor fi comunicate prin anunuri n pres i pe site-ul UAT municipiul Tulcea. (3)La solicitarea anumitor categorii de beneficiari,n conformitate cu prevederile art. 61 lit.(e) din Legea nr. 448/ 2006 privind protecia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, autoritatea publica locala , n vederea asigurrii egalitii de anse i tratament, va pune la dispoziie materiale i documente n formate alternative, nsoite cu explicaii verbale detaliate, schie grafice expuse n spaiul special amenajate pentru consultarea public. Art.14 Activitile privind informarea i consultarea publicului pentru documentaiile de urbanism se vor finana de ctre iniiatorul documentaiei de amenajarea teritoriului si urbanism. Art. 15 Regulamentul local se considera ca a fost incalcat in urmatoarele situatii: (1) in cazul in care nu se intocmeste documentul de planificare a procesului de participare a publicului, pe baza Regulamentului local adoptat i n funcie de complexitatea planului de urbanism sau amenajare a teritoriului de catre persoana responsabila ; (2) in cazul in care nu se respecta nejustificat planificarea procesului de participare a publicului, pe baza Regulamentului local adoptat i n funcie de complexitatea planului de urbanism sau amenajare a teritoriului ; (3) nu se permite din motive contrare legii accesul persoanelor direct interesate la sedintele publice sau persoanele interesate sunt impiedicate sa se implice in procesul de elaborare a cerintelor specifice. Art. 16 Evaluarea proceselor de participare public se va face analiznd contribuia propunerilor i sugestiilor fcute n timpul consultrii populaiei i care au condus la mbuntirea soluiilor din documentaii, preciznd relevana acestora.Se va face i evaluarea perioadei de timp durata total a consultrii populaiei, raportat la rezultatele obinute.

CAP. III ETAPELE DE IMPLICARE A PUBLICULUI, DIFERENTIATE PE CATEGORII DE PLANURI DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI DE URBANISM SECTIUNEA 1 Planuri de amenajare a teritoriului- PAT 1.Implicarea publicului in etapa pregatitoare 17

Art.17 Autoritatea administratiei publice iniiatoare al PAT asigur informarea publicului interesat , inclusiv autoritatea competenta cu protectia mediului , cu privire la intentia de elaborare a PAT si la obiectivele acestuia. Art. 18 a)Elementele incluse n documentaia necesar atribuirii serviciilor de elaborare a PAT interorenesc i/sau periurban privind obiectivele principale, aspectele i prevederile principale ce urmeaz a fi abordate, precum i procedurile specifice de informare i consultare a publicului pe parcursul elaborrii PAT interorenesc i/sau periurban se redacteaz cu sprijinul unui grup de lucru cu rol consultativ, din care fac parte : (1)- responsabilii cu informarea i consultarea publicului din cadrul UAT municipiul Tulcea -Serviciul Urbanism Amenajare Teritoriu, Serviciul Dezvoltare Investitii, Birou Marketing Licitatii- Achizitii i Directia Administraie Public Locala , Relaii Publice ; (2) reprezentani ai administraiei publice locale din alte servicii implicate in zona de studiu a planului de amenajare a teritoriului i ai administraiilor publice nvecinate cu acestea (dup caz); (3) reprezentant al Consiliului Judetean Tulcea ; (4) reprezentanti ai directiilor relevante din MDRT; (5)reprezentani ai instituiilor/organismelor interesate, dupa caz; (6)reprezentanti ai societatii civile; b) Grupul de lucru elaboreaz metodele i tehnicile de informare i consultare a publicului pe parcursul elaborrii PAT-ului n concordan cu prezentul regulament i cu Ordinul nr. 2701/2010 , respectiv: (1) identific prile interesate, persoane fizice sau juridice, instituii publice care pot fi afectate de prevederile propuse prin planul de amenajare a teritoriului; (2)stabilete modalitatea prin care vor fi anunai cei interesai sau cei potenial afectai referitor la iniierea procesului de elaborare a planului de amenajarea teritoriului; (3)stabilete modalitatea prin care cei afectai sau interesai pot discuta propunerea cu iniiatorul i proiectantul, pentru exprimarea rezervelor, observaiilor sau sesizarea unor probleme legate de propunerile din planul de amenajare a teritoriului, nainte de supunerea spre avizare autoritilor competente; (4)stabilete calendarul pentru ndeplinirea obligaiilor de informare i consultare a publicului; Art 19 Modalittile de informare si consultare a a publicului aplicabile in etapa pregatitoare sunt: (1) Autoritatea administraiei publice iniiatoare a PAT informeaz publicul interesat, autoritiile administraiei publice interesate, autoritatea competent cu protecia mediului, cu privire la intenia de elaborare a PAT i la obiectivele acestuia. a) Publicul se anun prin mass media i pe pagina de internet, afisare la sediul Primariei municipiului Tulcea, cu privire la intenia de atribuire a serviciilor de elaborare a PAT, obiectivele acestuia i cu privire la modalitile de transmitere a sugestiilor i observaiilor, cu minimum 25 zile calendaristice nainte de lansarea procedurii de achiziie a serviciilor de elaborare PAT . b) Autoritile administraiei publice interesate i autoritatea de mediu se anuna n scris, cu minimum 15 zile calendaristice nainte de lansarea procedurii de achiziie a serviciilor de elaborare PAT. (2) Anunurile prevzute la alin. (1) vor cuprinde n mod obligatoriu cel puin urmtoarele: a) prezentarea succint a argumentrii inteniei de elaborare a PAT i a obiectivelor PAT; b) numele i datele de contact ale persoanei responsabile cu informarea i consultarea publicului, ctre care pot fi transmise comentarii, observaii i propuneri; c) perioada, de 10 de zile de la data aducerii la cunotina publicului a inteniei,n care pot fi transmise comentarii, observaii i propuneri sau exprimate nevoi; d) modul n care va fi pus la dispoziia publicului rspunsul la observaiile transmise n aceast perioad. (3) Anunurile publicate pe pagina proprie de internet i cele afiate vor fi meninute pe toat perioada n care pot fi transmise observaii i propuneri. Art. 20 (1) Observaiile, sugestiile sau propunerile cu privire la intenia de elaborare a PAT i informaiile furnizate prin anun se pun la dispoziia publicului n sintez, nsoite i de argumentaia prelurii sau neprelurii propunerilor, n 5 zile de la data limit stabilit pentru primirea lor. (2) Anunul menionat la alin. (1) se va afia pe site-ul propriu i la sediul Primriei Municipiului Tulcea , n spaiul dedicat informrii i consultrii publicului. 18

Art. 21 Toate propunerile obinute i nevoile identificate n urma procesului de informare i consultare vor fi examinate,sintetizate i vor fi prezentate ca anex la documentaia necesar atribuirii serviciilor de elaborare a PAT. Art. 22 Elementele de tem incluse n documentaia necesar atribuirii serviciilor de elaborare a PAT privind obiectivele principale, aspectele i prevederile principale ce urmeaz a fi abordate, precum i procedurile specifice de informare i consultare a publicului pe parcursul elaborrii PAT se redacteaz de ctre Serviciul de Urbanism i Amenajarea Teritoriului cu sprijinul unui grup cu rol consultativ format din reprezentani ai comisiei tehnice de urbanism, ai autoritii competente cu protecia mediului, ai comisiei de urbanism din cadrul consiliului local i ai altor instituii/organisme interesate, precum i de ctre persoana responsabil cu informarea i consultarea publicului, astfel nct s se asigure identificarea prealabil a nevoilor la care PAT trebuie s rspund.
2 Implicarea publicului in etapa de documentare si elaborarea studiilor de fundamentare

Art. 23 (1) In etapa de elaborare a studiilor de fundamentare, proiectantul va implica publicul prin metode de cercetare sociologice. (2) Cercetarea sociologic se va face de persoane specializate atestate conform legii in privina elaborrii documentaiilor de urbanism si amenajarea teritoriului. (3) n cazul n care sunt identificate analize ale opiunilor publicului deja realizate i care rspund cerinelor i obiectivelor enunate prin procedurile specifice de informare i consultare a publicului, acestea sunt menionate i luate n considerare.
3 Implicarea publicului in etapa elaborrii propunerilor

Art. 24 (1) Pe parcursul elaborrii propunerilor se va realiza consultarea factorilor interesai concomitent asupra evoluiei propunerilor i asupra evalurii de mediu a alternativelor i determinrii opiunii preferate, astfel nct s fie prentmpinate eventuale dezacorduri sau contestri. (2) Informarea i consultarea publicului pentru PAT vor fi organizate n corelare cu cele prevzute de legislaia de mediu, prin colaborarea cu autoritile responsabile cu protecia mediului. Art. 25 Informarea i consultarea publicului cu privire la propunerile elaborate se fac astfel: a) Autoritatea administraiei publice locale informeaza publicul cu privire la propunerile elaborate in faza preliminara simultan prin urmatoarele activitati: 1. se publica n mass-media de dou ori,la interval de 3 zile calendaristice i pe propria pagin de internet, anunul cu privire la:finalizarea propunerilor preliminare precum si posibilitatea, modul i perioada, locul i orarul n care se pot consulta documentele i transmite observaii n termen de 20 zile calendaristice de la data ultimului anun; 2. se afieaz, pe toat perioada consultrilor, pe propria pagin de Internet, la sediul propriu in sala de avizare de la et.1, datele i reprezentrile grafice succinte ale propunerilor preliminare i a anunului publicat n mass-media; 3. se trimite n scris ctre administraiile publice judeteana, sau locale dupa caz, la organismele regionale i autoritile de la nivel central direct interesate, precum i ctre ali factori interesai identificai, anunul publicat n mass-media, cu cel puin 15 zile nainte de data dezbaterii publice; b) Autoritatea administraiei publice locale consult publicul asupra propunerilor preliminare prin cel puin urmtoarele activiti: 1. se pune la dispoziia publicului, pentru consultare, prima versiune a planului precum i explicaii i reprezentri grafice succinte ale propunerilor preliminare pe nelesul cetenilor, pe durata a 20 de zile; 2. se expun materialele grafice cu explicaii pe nelesul cetenilor pe durata a 20 de zile, in sala de avizare de la etajul I si cu posibilitatea colectarii in scris a observaiilor cetenilor; 3. se pregtete, organizeaz i conduce o dezbatere public cu privire la propunerile preliminare. c) Autoritatea administraiei publice locale prin responsabil, informeaz publicul cu privire la rezultatele consultrii prin publicarea pe site-ul propriu a observaiilor i sugestiilor publicului asupra propunerilor preliminare i a rspunsului la acestea, n termen de maxim 15 zile de la data dezbaterii publice.
Art. 26 Autoritatea administraiei publice locale , prin responsabil, asigur introducerea n documentaie a propunerilor acceptate , rezultate din activitile de consultare a publicului si observatiilor avizatorilor.

19

4 Implicarea publicului in etapa aprobrii planului

Art. 27 (1)Informarea i consultarea publicului n etapa aprobrii planului, se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparena decizional n administraia public i conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public. (2)Autoritatea administraiei publice iniiatoare a PAT - ului asigur elaborarea raportului informrii i consultrii publicului. Acest raport, nsoit de punctul de vedere tehnic al Serviciului de Urbanism i Amenajare a Teritoriului se prezint autoritii deliberative cu aprobarea planului, spre nsuire sau respingere. (3) n vederea fundamentrii tehnice a deciziei, autoritile administraiei publice pot solicita opinia unor experi atestai sau a unor asociaii profesionale din domeniu. 5-Implicare publicului in etapa monitorizrii implementrii planului Art. 28. Anual, pn pe 30 ianuarie, Serviciul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului va ntocmi un raport referitor la modalitile privind aplicarea prevederilor PAT i stadiul de aplicare, care se va nsui de arhitectul ef, dup care se va nainta, potrivit procedurii interne, pentru postarea pe pagina de internet a Primariei Tulcea . SECTIUNEA a 2-a Planul urbanistic general (PUG) si regulamentul local de urbanism (RLU) aferent acestuia 1- Implicarea publicului in etapa pregatitoare Art. 29 (1)Autoritatea administraiei publice locale informeaz publicul cu privire la intenia de elaborare sau de revizuire a PUG, nainte de elaborarea documentelor necesare procedurii de atribuire a serviciilor de elaborare a planului. (2) Informarea cu privire la intenia de elaborare a PUG se face simultan, prin urmtoarele metode: a) anunuri afiate la sediul Primariei municipiului Tulcea n spaiile accesibile tuturor cetenilor. b) anun cu vizibilitate imediat publicat pe pagina proprie de internet i n publicaia proprie . (3) Anunurile prevzute la alin. (2) vor cuprinde n mod obligatoriu cel puin urmtoarele: a) prezentarea succint a argumentrii inteniei de elaborare/revizuire a PUG i a obiectivelor PUG; b) numele i datele de contact ale persoanei responsabile cu informarea i consultarea publicului, ctre care pot fi transmise comentarii, observaii i propuneri; c) perioada, de maximum 25 de zile de la data aducerii la cunotina publicului a inteniei, n care pot fi transmise comentarii, observaii i propuneri sau exprimate nevoi; d) modul n care va fi pus la dispoziia publicului rspunsul la observaiile transmise n aceast perioad. (4) Anunurile publicate pe pagina proprie de internet i cele afiate trebuie meninute pe toat perioada n care pot fi transmise observaii i propuneri. Art. 30 Autoritatea administraiei publice locale poate aduce la cunotina publicului intenia sa de elaborare sau revizuire a PUG i prin anunuri publicate n presa local, cel puin dou anunuri publicate la interval de minimum 3 zile, panouri amplasate pe domeniul public, emisiuni la staii de radio i televiziune, conferine, afie, interviuri,organizarea unor evenimente i/sau expoziii cu hri,planuri, schie, tabele, grafice, orice alte materiale. Art. 31 (1)Autoritatea administraiei publice locale primeste de la public observaii, sugestii sau propuneri cu privire la intenia de elaborare sau revizuire a PUG i la informaiile furnizate prin anun i pun la dispoziia publicului sinteza acestora i argumentaia prelurii sau neprelurii propunerilor, n maximum 15 zile de la datalimit stabilit pentru primirea lor. (2) Anunul menionat la alin. (1) se va afia pe site-ul propriu i la sediul Primriei Municipiului Tulcea , n spaiul dedicat informrii i consultrii publicului. Art. 32 Toate propunerile obinute i nevoile identificate n urma procesului de informare i consultare vor fi examinate i sintetizate i vor fi prezentate ca anex la documentaia necesar atribuirii serviciilor de elaborare a PUG. Art. 33 (1) Elementele de tem incluse n documentaia necesar atribuirii serviciilor de elaborare sau revizuire a PUG privind obiectivele principale, aspectele i prevederile principale ce urmeaz a fi abordate, precum i procedurile specifice de informare i consultare a publicului pe parcursul elaborrii sau revizuirii PUG se 20

redacteaz de ctre Serviciul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului , cu sprijinul unui grup cu rol consultativ format din reprezentani ai comisiei tehnice de urbanism, autoritii competente cu protecia mediului, comisiei de urbanism din cadrul consiliului local i ai altor instituii/organisme interesate de la nivel central, judeean sau local, precum i de ctre persoana responsabil cu informarea i consultarea publicului, astfel nct s se asigure identificarea prealabil a nevoilor la care PUG trebuie s rspund. (2) Documentele necesare atribuirii serviciilor de elaborare sau revizuire a Planului urbanistic general si a Regulamentului Local de Urbanism vor include concluziile implicrii publicului n etapa pregtitoare.
2 Implicarea publicului in etapa de documentare si elaborarea studiilor de fundamentare

Art. 34 (1) n etapa elaborrii studiilor de fundamentare a propunerilor, cerinele i opiunile publicului legate de dezvoltarea urban durabil sunt obinute de elaboratorul documentaiei de urbanism prin metode de cercetare sociologic relevante pentru obiectivele propuse. (2) Cercetarea sociologic se efectueaz de ctre persoane specializate n pregtirea, derularea i analizarea rezultatelor metodelor corespunztoare, atestate conform legii n privina elaborrii documentaiilor de urbanism i amenajare a teritoriului.
3 Implicarea publicului in etapa elaborrii propunerilor

Art. 35 Informarea i consultarea publicului cu privire la propunerile elaborate n faza preliminar,se face astfel: a) Autoritatea administraiei publice locale initiatoare a planului informeaza publicul prin urmatoarele activitati simultan: 1. public cel puin pe propria pagin de internet anunul cu privire la posibilitatea, modul i perioada, locul i orarul n care se pot consulta documentele complete ale propunerilor i transmit observaii la sediul autoritii competente pentru aprobarea final a PUG n termen de maximum 45 de zile calendaristice de la data ultimului anun, precum i obiectivele, data, locul de desfurare, ora de ncepere i durata estimat a dezbaterii publice care are loc la minimum 20 de zile de la data ultimului anun; 2. afieaz anunul de mai sus i propunerile nsoite de explicaii succinte, scrise i desenate, ntr-un limbaj nontehnic, pe o perioad de cel puin 30 de zile, la sediul propriu i n alte locuri special amenajate; 3. trimit n scris ctre factorii interesai identificai anunul publicat, cu cel puin 15 zile nainte de data dezbaterii publice; b) Autoritatea administraiei publice locale consult publicul asupra propunerilor prin cel puin urmtoarele activiti: 1. pune la dispoziia publicului,pentru consultare,prima versiune a propunerilor pe durata a cel puin 45 de zile; 2. expune materialele grafice cu explicaii formulate ntr-un limbaj nontehnic, pe durata a cel puin 45 de zile, n spaiul special amenajat de la parter i cu posibilitatea colectrii n scris a observaiilor cetenilor; 3. pregteste, organizeaz i conduce o dezbatere public cu privire la propuneri; c) Autoritatea administraiei publice locale informeaz publicul cu privire la rezultatele consultrii,cel puin prin publicarea pe propria pagin de internet a observaiilor i sugestiilor publicului asupra propunerilor preliminare i a rspunsului la acestea, n termen de maximum 15 zile de la data dezbaterii publice; d) consultarea publicului pe propunerile de plan se face nainte de transmiterea documentaiei pe circuitul legal de avizare. Art. 36 Pentru propunerile ce aduc modificri importante unor pri mari din localitate sau care afecteaz un numr mare de persoane, administraia public local poate s: a) informeze publicul prin expoziii n cartiere, emisiuni TV, brouri, anunuri n coli etc.; b) consulte publicul asupra propunerilor prin: dezbateri publice pe anumite subiecte critice, dezbateri sau ntruniri n anumite zone, interviuri de grup, grupuri consultative structurate pe domenii sau pe anumite categorii de public etc.; c) organizeze ateliere de lucru, audieri publice, ntlniri itinerante etc., pentru identificarea propunerilor alternative i ideilor iniiate de public prin interaciune cu echipele de lucru, punerea n comun a cunotinelor i competenelor sau identificarea interese mutuale etc.

21

Art. 37 (1) n vederea introducerii n circuitul legal de avizare a PUG i RLU, autoritile administraiei publice locale asigur realizarea raportului consultrii populaiei. (2) Raportul consultrii nsoit de punctul de vedere al Serviciului de Urbanism i Amenajarea Teritoriului se prezint consiliului local spre nsuire sau respingere. n vederea fundamentrii tehnice a deciziei, autoritile administraiei publice locale pot solicita opinia unor experi atestai sau a unor asociaii profesionale din domeniu.
4 Implicarea publicului in etapa aprobrii PUG-ului si a Regulamentului Local de Urbanism aferent)

Art. 38 Informarea i consultarea publicului n etapa aprobrii PUG se fac conform prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparena decizional n administraia public, cu completrile ulterioare i conform Legii nr. Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public, cu modificrile i completrile ulterioare.

5 Implicarea publicului in etapa monitorizrii implementrii PUG si RLU


Art. 39 Informaiile coninute n PUG i RLU aferent reprezint informaii de interes public i vor fi puse la dispoziie automat prin publicare pe site-ul primriei i vor fi eliberate la cerere conform Legii nr. 544/2001, cu modificrile i completrile ulterioare. Art. 40 Anual Serviciul de Urbanism i Amenajare a Teritoriului va prezenta Consiliului Local Tulcea un raport privind modalitile de aplicare a prevederilor PUG si RLU i stadiul de aplicare nsuit de arhitectul ef, dup care se va nainta, potrivit procedurii interne, pentru postarea pe pagina de internet a UAT municipiul Tulcea.. SECTIUNEA a 3-a Planul urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent acestuia PUZ 1- Implicarea publicului in etapa pregatitoare Art. 41 (1) n situaia PUZ-urilor iniiate de autoritatea administraiei publice locale , tema, obiectivele i cerinele PUZ vor fi elaborate cu sprijinul unui grup cu rol consultativ, format din reprezentani ai Serviciului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului i urbanism, ai autoritii competente cu protecia mediului, comisiei de urbanism din cadrul consiliului local i ai altor instituii/organisme interesate de la nivel central, judeean sau local, precum i persoana responsabil cu informarea i consultarea publicului, astfel nct s se asigure identificarea prealabil a tuturor nevoilor la care PUZ trebuie s rspund. (2) Pentru argumentarea unor obiective ale planului sau pentru identificarea i evaluarea unor posibile opinii i interese divergente, n vederea determinrii oportunitii planului n interes public, se aduce la cunotina publicului intenia de elaborare a PUZ i obiectivele acestuia prin anunuri pe pagina proprie de internet, anunuri ctre proprietarii din zon, afiri ale anunului n zona de studiu preconizat, ntlniri cu locuitorii din zon, etc. (3) Documentaia necesar atribuirii serviciilor de elaborare a PUZ trebuie s includ i obligaiile elaboratorului ce deriv din procedurile specifice de informare i consultare a publicului. (4) Afiarea n vederea informrii populaiei se face pe panouri conforme cu modelele prevzute n anexa care face parte integrant din prezentul regulament. Art. 42 (1) n cazul n care iniiatorul planului este un investitor privat, persoan fizic sau juridic, obligaiile ce deriv din procedurile specifice de informare i consultare a publicului se vor transmite iniiatorului prin certificatul de urbanism i avizul prealabil de oportunitate. (2) n funcie de impactul estimat al PUZ, autoritile administraiei publice locale responsabile cu emiterea certificatului de urbanism i a avizului de oportunitate, pentru identificarea oportunitii planului n interes public, pot organiza dezbateri publice referitoare la intenia de elaborare. Art. 43 Procedurile, modalitile i tehnicile specifice de informare i consultare a publicului ,n concordan cu cerinele ce deriv din obiectivele principale propuse, complexitatea i impactul estimat al PUZ constau in: (1) Informarea cu privire la intenia de elaborare a PUZ , care se face simultan, prin urmtoarele metode: a) anunuri afiate la sediul autoritii publice n spaiile accesibile cetenilor-holul de la etajul II al primariei; b) afiarea n vederea informrii populaiei pe panouri conforme cu modelele prevzute n anexa care face parte integrant din prezentul regulament. Vor fi afisate minim 3 panouri in punctele de maxima vizibilitate si accesibilitate de pe limita amplasamentului alocat obiectivului 22

c) anun publicat pe pagina de internet a Primariei municipiul Tulcea . (2) Anunurile prevzute la alin. (1) vor cuprinde n mod obligatoriu cel puin urmtoarele: a) prezentarea succint a argumentrii inteniei de elaborare a PUZ i a obiectivelor PUZ; b) numele i datele de contact ale persoanei responsabile cu informarea i consultarea publicului, ctre care pot fi transmise comentarii, observaii i propuneri; c) perioada, de maximum 15 de zile de la data aducerii la cunotina publicului a inteniei, n care pot fi transmise comentarii, observaii i propuneri sau exprimate nevoi; d) modul n care va fi pus la dispoziia publicului rspunsul la observaiile transmise n aceast perioad. (3) Anunurile publicate pe pagina de internet a autoritatii locale i cele afiate trebuie meninute pe toat perioada n care pot fi transmise observaii i propuneri. (4) Iniiatorul poate aduce la cunotina publicului intenia sa de elaborare a PUZ i prin anunuri publicate n presa local, cel puin dou anunuri publicate la interval de minimum 3 zile, panouri amplasate pe domeniul public, emisiuni la staii de radio i televiziune, conferine, afie, interviuri, organizarea unor evenimente i/sau expoziii cu hri, planuri, schie, tabele, grafice, orice alte materiale. Art. 44 (1) Autoritile administraiei publice locale primesc de la public observaii, sugestii sau propuneri cu privire la intenia de elaborare a PUZ i la informaiile furnizate prin anun i pun la dispoziia publicului sinteza acestora i argumentaia prelurii sau neprelurii propunerilor, n maximum 15 zile de la data-limit stabilit pentru primirea lor. (2) Toate propunerile obinute i nevoile identificate n urma procesului de informare i consultare vor fi examinate i sintetizate i vor fi prezentate ca anex la avizul prealabil de oportunitate al PUZ.
2 Implicarea publicului in etapa elaborrii propunerilor

Art. 45. Informarea i consultarea publicului cu privire la propunerile din PUZ se fac inainte de transmiterea documenatiei pe circuitul tehnic de avizare astfel: a) autoritatea administratiei publice locale informeaza publicul prin urmatoarele activitati simultan: 1. se public cel puin pe propria pagin de internet anunul cu privire la posibilitatea, modul i perioada, locul i orarul n care se pot consulta documentele i transmit observaii la sediul autoritii competente pentru aprobarea PUZ n termen de maximum 25 de zile calendaristice de la data anunului, precum i obiectivele, data, locul de desfurare, ora de ncepere i durata estimat pentru fiecare metoda de consultare; 2. se identific i notific proprietarii ale cror proprieti vor fi direct afectate de propunerile PUZ; 3. se pune la dispoziia publicului spre consultare documentele aferente propunerilor PUZ, inclusiv materiale explicative scrise i desenate, ntr-un limbaj nontehnic, precum i documentele ce au stat la baza primei variante a propunerilor, dup caz: certificatul de urbanism, avizul prealabil de oportunitate; 4. se afieaz anunul la sediul propriu i n alte locuri special amenajate, pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice amplasate n cel puin 3 locuri vizibile pe teritoriul zonei studiate; 5. investitorul privat iniiator al PUZ afieaz anunul pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice, n loc vizibil la parcela care a generat intenia elaborrii PUZ b) autoritile administraiei publice responsabile cu aprobarea planului au urmtoarele obligaii: 1. informeaz publicul cu privire la rezultatele informrii i consultrii, cel puin prin publicarea pe propria pagin de internet i la sediul propriu a observaiilor i sugestiilor publicului i a rspunsului la acestea, n termen de 15 zile de la ncheierea perioadei de consultare a publicului. 2. informeaz n scris proprietarii ale cror imobile sunt direct afectate de propunerile PUZ i care au trimis opinii, cu privire la observaiile primite i rspunsul argumentat la acestea Art.46 n funcie de complexitatea sau impactul estimat al propunerilor PUZ, autoritile administraiei publice responsabile cu aprobarea acestuia: a) informeaz publicul prin expoziii n zon, emisiuni TV, brouri, anunuri n coli etc.; b)consult publicul prin: dezbateri publice, interviuri de grup, grupuri consultative pe domenii sau pe anumite categorii de public etc.; c)organizeaz ateliere de lucru, audieri publice, ntlniri etc., pentru identificarea i punerea n comun a 23

cunotinelor i competenelor sau identificarea intereselor mutuale etc. Art.47 n vederea aprobrii PUZ, n scopul fundamentrii deciziei Consiliului Local, persoana responsabil cu informarea i consultarea publicului elaboreaz raportul consultrii publicului referitor la opiniile colectate, rspunsurile date i argumentarea lor. n vederea fundamentrii tehnice a deciziei, Consiliul Local Tulcea poate solicita opinia unor experi atestai sau a unor asociaii profesionale din domeniu.
3 Implicarea publicului in etapa aprobrii PUZ Art. 48 Informarea i consultarea publicului n etapa aprobrii PUZ se face cu conform prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparena decizional n administraia public, cu completrile ulterioare i conform Legii nr. Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public, cu modificrile i completrile ulterioare. 4- Implicarea publicului in etapa monitorizrii implementrii PUZ Art. 49 Plana de reglementri urbanistice i regulamentul local reprezint informaii de interes public i vor fi furnizate i puse la dispoziie n urma solicitrilor,conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public, cu modificrile i completrile ulterioare.

SECTIUNEA a 4-a Planul urbanistic de detaliu PUD 1- Implicarea publicului in etapa pregatitoare Art. 50 n situaia solicitrii elaborrii unui PUD, autoritatea administraiei publice locale informeaz i consult populaia n conformitate cu regulamentul local aprobat prevzut de prezenta metodologie, prin urmtoarele modaliti: a) se notific proprietarii parcelelor vecine pe toate laturile celei care a generat PUD privind intenia i propunerile documentaiei de urbanism, cu acordarea unui termen de primire a observaiilor sau propunerilor de minimum 15 zile; b) n situaia n care iniiatorul PUD este o persoan fizic sau juridic interesat, n termen de 5 zile de la primirea tuturor observaiilor, autoritile administraiei publice locale competente cu aprobarea planului notific iniiatorul PUD cu privire la eventualele obiecii primite i solicit modificarea propunerilor sau rspunsul motivat de refuz al acestora, cu acordarea unui termen de transmitere a rspunsului n termen de maximum 10 zile; c) n termen de 10 zile de la rspunsul argumentat al iniiatorului PUD, autoritile administraiei publice locale informeaz n scris proprietarii care au trimis opinii cu privire la observaiile primite i rspunsul la acestea. 2- Implicarea publicului in etapa aprobarii Planului urbanistic de detaliu Art. 51 n vederea aprobrii PUD, autoritatea administraiei publice responsabila cu aprobarea planului asigur introducerea n documentaia supus aprobrii consiliului local a raportului informrii i consultrii publicului, nsoit de punctul de vedere al Serviciului de Urbanism i Amenajarea Teritoriului.

3- Implicarea publicului in monitorizrea implementrii PUD


Art. 52 Informaiile cuprinse n PUD reprezint informaii de interes public i vor fi furnizate i puse la dispoziie n urma solicitrilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificrile i completrile ulterioare. CAP. IV SANCIUNI (1) Se consider c Regulamentul local a fost nclcat in cazurile definite la art. 15 din Regulament

Art. 53

(2) Nerespectarea de ctre persoana desemnat de primar, respectiv de ctre funcionarii din cadrul Serviciului de Urbanism, a obligaiilor ce le revin potrivit prezentului regulament, atrage rspunderea disciplinar, civil sau penal, dup caz.

CAP. V DISPOZIII FINALE


Art. 54 Informarea i consultarea publicului se va face in corelare cu cele prevazute de legislaia de mediu, prin colaborare cu autoritile de mediu(ARPM Galai, APM Tulcea, ARBDD Tulcea)

24

Art. 55 (1) Consiliul Local Tulcea prevede n bugetul local fonduri pentru informarea i consultarea publicului pe parcursul iniierii, elaborrii, adoptrii i implementrii planurilor de urbanism i amenajare a teritoriului. (2) Sumele necesare pentru derularea activitilor de informare i consultare a cetenilor, n cazul excepional al planurilor iniiate de ctre persoane fizice i juridice, altele dect Consiliul Local Tulcea, vor fi suportate n totalitate de ctre iniiator. Art.56 (1) Anexa 1, cuprinzand modele de panouri pentru anunturi afisate pe teritoriul zonei tratate de planuri de urbanism ,Anexa 2-documentul de planificare a procesului de participare a publicului si Anexa 3 raportul informarii si consultarii publicului, sunt parte componenta din prezentul regulament.

PREEDINTE DE EDIN, S E C R E T A R,

25