Sunteți pe pagina 1din 2

ntrebri pentru examen la disciplina Organizarea activitii de evaluare Anul III, IV, UT !

" #articipanii pe piaa im$biliar" %$lul speci&ic al statului pe piaa im$biliar" '" Intermediarii pe piaa im$biliar (n sensul larg al cuv(ntului )aut$ritile publice l$cale, O*T, n$tari+ ," Intermediarii pe piaa im$biliar (n sensul (ngust al cuv(ntului ) burse im$biliare, rielt$ri+" -repturile .i $bligaiile l$r" /" 0c1ema de (nc1eiere a unei tranzacii cu $biect im$biliar" 2" 3xigene &a de evaluat$ri ai bunuril$r im$bile c$n&$rm legislaiei % .i 0tandardel$r 3ur$pene de evaluare" 4" -repturile ale evaluat$ril$r 5" Obligaiunile ale evaluat$ril$r 6" *aracteristica evaluat$ril$r independeni" 7" *aracteristica evaluat$ril$r interni" !8" *aracteristica evaluat$ril$r externi !!" Independena evaluat$ril$r .i rspunderea l$r pentru e&ectuarea evalurii bunuril$r im$bile" !'" 9umii cazuri, (n care evaluat$rul este (n drept s se re&uze e&ectuarea evalurii" !," %estricii (n activitatea evaluat$ril$r" 9umii cazuri, (n care evaluat$rul nu este (n drept s evalueze $biectul evalurii" !/" As$ciaiile $b.te.ti ale evaluat$ril$r" 9$iune, categ$rii )c$n&$rm :egii % cu privire la as$ciaiile $b.te.ti+ !2" ;unciile ale as$ciaiil$r $b.te.ti ale evaluat$ril$r !4" As$ciaiile $b.te.ti ale evaluat$ril$r din % " Ist$ria crerii acest$ra" %$lul l$r (n activitatea de evaluare" !5" *ateg$riile de membri ale as$ciaiil$r $b.te.ti ale evaluat$ril$r )membri deplini, membri as$ciai, membri $n$ri&ici, membri c$rp$rativi+" *aracteristica .i drepturile l$r" !6" Organele de c$nducere ale as$ciaiil$r $b.te.ti ale evaluat$ril$r" !7" *amera 9ai$nal de Im$bil a % 0c$pul, $biectivele, &unciile .i direciile de activitate" '8" <rupul 3ur$pean al As$ciaiil$r de evaluat$ri )T3<OVA+ .i r$lul lui (n activitatea de evaluare" 5 '!" Organizaiile $b.te.ti ale evaluat$ril$r din %usia si %$mania" *aracteristica activitii ''" Organizaiile de aut$reglementare (n d$meniul evalurii b"i" ;unciile l$r" '," :egea % cu privire la activitatea de evaluare" 0c$pul de elab$rare, d$meniul de aplicare" 0tructura" *aracteristica general" '/" Asigurarea =uridic a activitii de evaluare" *ateg$riile ale actel$r legislative .i n$rmative, ce reglementeaz activitatea de evaluare )evaluarea b"i" (n general, evaluarea individual a b"i", evaluarea b"i" (n sc$pul imp$zitrii" '2" Asigurarea met$d$l$gic a activitii de evaluare" Actele n$rmative, ce reglementeaz evaluare de pia a b"i" '4" Asigurarea met$d$l$gic a activitii de evaluare" Actele n$rmative, ce reglementeaz determinarea alt$r tipuri de val$are" '5" In&rastructura pieii serviciil$r de evaluare" *aracteristica elementel$r ei" '6" %eglementare de stat a activitii de evaluare" Intersectarea &unciil$r statului .i ale as$ciaiil$r $b.te.ti (n s&era data" !6 '7" Asigurarea in&$rmai$nal a activitii de evaluare" In&$rmaia primar .i secundar, surse de in&$rmaie" ,8" Asigurarea in&$rmai$nal a activitii de evaluare" #r$blemele crerii bazei de date unice privind tranzaciile cu b"i" ,!" Agenia relaii &unciare .i cadastru .i r$lul lui (n activitatea de evaluare" ,'" ntreprindere de stat *adastru )nivelul central+ .i r$lul lui (n evaluarea b"i" ,," 0tandarde de evaluare" 0c$purile l$r, tipurile standardel$r, $bligativitatea aplicrii"

,/" 0tandardele eur$pene si internati$nale de evaluare" Ist$ria elab$rrii" 0tructura" *aracteristica general" -$meniul de aplicare" ,4" :icena pentru e&ectuare lucrril$r de evaluare a b"i" *$ninut" *erine de liceniere" ,5" Atestarea de stat a evaluat$ril$r b"i" 0c$pul atestrii" *$misia de atestare .i &unciile ei" ,6" $dul de $rganizare a examenului de atestare" *erine &at de s$licitant al certi&icatului de cali&icare" ,7" *erti&icat de cali&icare a evaluat$rului b"i" *$ninut" $dul de $binere" Actele necesare pentru prezentare *$misiei de atestare" /8" *$ndiiile de $binere a certi&icatului de cali&icare a evaluat$rului b"i" Temeiuri de retragere a certi&icatului de cali&icare" /!" 3tica de a&aceri .i etica pr$&esi$nal" /'" #rincipiile de baz ale eticii de a&aceri" /," *$dul eur$pean de etic a evaluat$rului" %elaii cu clieni si cu c$legi" //" 9$rmele generale ale eticii pr$&esi$nale" *$mpetena .i c$n&idenialitate" *erine &aa de publicitate" /2" Tipuri ale rap$artel$r de evaluare ) verbale, (n &$rma scris$rii, rap$arte succinte, rap$arte c$mplete"+ /4" In&$rmaia de baz, care urmeaz a &i inclus (n rap$rtul de evaluare . (n anexe la acest rap$rt" /5" 0tructura rap$rtului de evaluare" /6 #r$cesul de evaluare" *aracteristica etapel$r lui" /7" #r$ces de evaluare" nc1eierea c$ntractului privind e&ectuarea evalurii" 3xigene &ata de c$ninutul c$ntractului" In&$rmaia necesar" 28"#r$ces de evaluare" *$ndiii limitative"