Sunteți pe pagina 1din 2

BIBLIOGRAFIE

1. Anghelache, C., Romnia 2004, Bucureti, Editura Economic, 2004, 2. Bauman, Z., Globalizarea i efectele ei sociale, Bucureti, Editura Antet, 1999, 3. Breazu, ., Aspecte privind fundamentarea programelor de reconversie i formare profesional, !n" #a$orturi de munc, nr.%&1999, 4. Ca$anu, '., Indicatorii economici. on!inutul i func!iile lor, Bucureti, Editura Economic, 199(, ). Chi*u, +., "erviciul public al ocuprii, !n" #a$orturi de munc, nr. 11&199%, ,. Ciucur, -., #ia!a muncii $n condi!iile aderrii Romniei la %niunea &uropean, !n" #a$orturi de munc, nr. )&2004, %. Ciutacu, C., orela!ia dintre procesele demografice i evolu!ia economico' social, !n" .ri/una Economic nr. 33&199%, (. Cohen, -., (oga!ia lumii) srcia na!iunilor, Bucureti, Editura Euro 0ong et Boo1, 199(, 9. -idea, '., #ia!a muncii $n actualitate, 2iteti, Editura 2aralela 4), 2002, 10. azier, B., *e travail dans un monde en mutation, 2ari3, 1992, 11. ogonea4 C, ogonea4 A. 5 &conomie politic. Editura -idactic i 2edagogic, Bucureti, 199) 12. ogonea4, E., &volu!ia sectorului privat $n economia romneasc $n perioada +,,0'+,,-, !n" #e*i3ta #om6n de 0tati3tic, nr.(79&199%, 13. 8regel, 9., :atzner, E., ra//er, ., .ocul pie!ei, Bucureti, Editura Economic, 199), 14. :arine3cu, 0., Agen!ia /a!ional pentru 0cupare i 1ormare #rofesional , !n" #a$orturi de munc, nr.12&199(, 1). :u3t4ea, -., 1inan!area protec!iei sociale, !n" #a$orturi de munc, nr.3&199%, 1). ;ane, <., '., .udo3e, .) 1ormarea profesional ' element de combatere a oma2ului, !n" #a$orturi de munc, nr.1&1999, 1%. ;ane, <., +incaru, C., +uca, E., oordonate ale strategiei pie!ei muncii pe termen mediu i lung. 3iagnoza pie!ei muncii. #rognoze i evolu!ii , !n" Economi3tul. 0u$liment nr. 102&199(, 1(. 2a*ele3cu, =l., :., #oliticile active ale pie!ei for!ei de munc , !n" #a$orturi de munc nr. %&199%, 19. 2er4, 0., &lemente ale unei strategii a ocuprii for!ei de munc , !n" #a$orturi de munc nr. 2&199(, 20. 2etcu, C., #rotec!ia social a omerilor, !n" 2ro/leme economice, >3$tm6nal de in?ormare economic@ nr. 4), Bucureti, C'-E, 199(, 21. 2etre3cu, B., 1ormarea profesional 4 mecanism al fle5ibilit!ii pie!ei muncii, !n" #a$orturi de munc, nr. 12&2003,
143

22. 2er4, 0., Aa3ile, A., ;egru4, #., :azile3cu, 2., #rocese) fenomene caracteristice i tendin!e ale circula!iei for!ei de munc $n Romnia , Bucureti, C'-E, 2003, 23. 2er4, 0., Aa3ile, A., 2a*ele3cu, =.:.., Aa3ile, +., ircula!ia for!ei de munc. "cenarii. #osibile evolu!ii, Bucureti, C'-E, 2004, 24. 2oenaru, :., rigore3cu, C., 2etcu, C., 3irec!ii de ac!iune) msuri i instrumente de $mbunt!ire a func!ionalit!ii i eficien!ei sistemelor de protec!ie social, Bucureti, C'-E, 2004, 2). 2o$e3cu, A., -o/re3cu, B., 0cuparea for!ei de munc $n %.&. 6+,,78) !n" #a$orturi de munc nr. )&199(, 2,. #/oac, h., (ugetul pie!ei muncii. Resurse) c9eltuieli) eficien! , !n" Economi3tul nr.109&199(, 2%. #/oac, h., #ia!a muncii i dezvoltarea durabil, Bucureti, Editura .ri/una Economic, 2003, 2(. 06r/o*an, :., #olitici de ocupare $n Romnia, Bucureti, Editura <rion, 199%, 29. 0imion, :., #oten!ialul uman al Romniei. Reparti!ie teritorial i perspective la $nceputul secolului ::I, Bucureti, C'-E, 2000, 30. 0tan, A., osturi i beneficii ale formrii profesionale , !n" #a$orturi de munc, nr. 1&2004, 31. Bimon, '., iviliza!ia salariului, Bucureti, Editura E?icient, 199%, 32. Cngureanu, E., #ia!a muncii, Bucureti, Editura Agir, 2001, 33. Zan?ir, A., "trategia ocuprii for!ei de munc) !n" #a$orturi de munc, nr. 10&2004, 34. DDD, Anuarul 0tati3tic al #om6niei. C;0, Edi4iile 199472003, 3). DDD, +egea nr. 1&1991 $ri*ind $rotec4ia 3ocial a omerilor i reintegrarea lor $ro?e3ional, com$letat i re$u/licat !n 1994, 3,. DDD, +egea nr. (,&1992 $ri*ind modi?icarea i com$letarea +egii nr. 1&1991, 3%. DDD, +egea nr. ,)&199% $ri*ind modi?icarea i com$letarea +egii nr. 1&1991, 3(. DDD, +egea nr. 14)&199( $ri*ind !n?iin4area, organizarea i ?unc4ionarea Agen4iei ;a4ionale $entru <cu$are i =ormare 2ro?e3ional, 39. DDD, +egea nr. %,&2002 $ri*ind 3i3temul a3igurrilor $entru omaE i 3timularea ocu$rii ?or4ei de munc. 40. DDD, FFF.mm33?.ro

144

S-ar putea să vă placă și