Sunteți pe pagina 1din 3

Acte necesare pentru acordarea indemnizaiei de cretere a copilului i a stimulentului de inserie (conform OUG nr.

111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului si OUG nr. 14 / 200! privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului" Beneficiari: - oricare dintre parintii firesti ai copilului - oricare dintre sotii carora li s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau au adoptat copilul - persoana care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta - asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii sai naturali ori adoptati - persoana care a fost numita tutore - alte situatii Cuantum indemnizatie: - conf. OUG nr. 148 !""# pentru copiii cu varsta de la " la ! ani $% ani pentru copiii cu &andicap' - (#) din media veniturilor nete pe ultimele 1! luni anterioare nasterii copilului $minim *"" lei + ma,. %4"" lei' - conf. OUG nr. 111 !"1" pentru copiii cu varsta de la " la 1 an (#) din media veniturilor nete pe ultimele 1! luni anterioare nasterii copilului $min. *"" lei + ma,. %4"" lei' - conf. OUG nr. 111 !"1" pentru copiii cu varsta de la " la ! ani $% ani pentru copiii cu &andicap' - (#) din media veniturilor nete pe ultimele 1! luni anterioare nasterii copilului $min. *"" lei + ma,. 1!"" lei' Cuantum stimulent de insertie: - conf. OUG nr. 148 !""# pentru copiii cu varsta de la " la ! ani $% ani pentru copiii cu &andicap' + 1"" lei - conf. OUG nr. 111 !"1" pentru copiii cu varsta de la " la ! ani $% ani pentru copiii cu &andicap' + #"" lei

#ocumente necesare$ O-ligatoriu: - cerere tip - adeverinta tip eli-erata de anga.ator - decizia de suspendare a activitatii conf. art. #1 lit. a - certificat nastere copil$dupa caz toti copiii'-copie si original - acte de identitate parinti-copie si original - certificat fiscal eli-erat de /irectia 0mpozite si 1a,e 2ocale - dosar cu sina - e,tras de cont in original cu semnatura si stampila -ancii pe numele titularului alocatiei $daca se doreste plata in cont' /upa caz $copie 3i originale': - livretul de familie - acte doveditoare privind calitatea solicitantului si relatia acestuia cu copilul pentru care solicita dreptul - acte doveditoare privind realizarea de venituri, precum si nivelul lunar, trimestrial sau anual al acestora, eli-erate de anga.ator sau de organele competente - acte doveditoare privind atestarea stagiului de cotizare de 1! luni anterioare nasterii copilului - certificatul de incadrare a copilului intr-un grad de &andicap, in situatia in care copilul este declarat cu &andicap - alte acte /ocumente necesare pentru acordarea stimulentului de insertie: - acte de identitate parinti - copie si original - certificat nastere copil $dupa caz toti copiii' +copie si original - adeverinta eli-erata de anga.ator din care sa reiasa data reluarii activitatii - certificat fiscal eli-erat de /irectia 0mpozite si 1a,e 2ocale - cerere tip - e,tras de cont $ dupa caz' - dosar cu sina.

#ate de contact 4ctele necesare intocmirii dosarului se depun la sediul /G456C 5ector % + 5erviciul 6revenire 7arginalizare 5ociala- camera 1" $parter' 6rogram: luni-.oi "8.""-1*."", vineri "8.""-1%."".