Sunteți pe pagina 1din 9

FOSTUL REGE MIHAI I-A TRDAT ARA

Posted on 19/08/2013 by Lupul Dacic Despre actul de la 23 august 1944 din Romnia s!a scris "oarte mult dar s!au ascuns cu destula abilitate poporului romn unele ade#aruri ale acestui act si implicatiile lui $n ma%oritate ne"aste pentru Romnia& '!a trecut cu #ederea $n mod deliberat situatia militara a Romniei $n prima#ara si #ara anului 1944 nu s!a spus nimic poporului romn despre marea tradare de la (asi din 20 august 1944 a comandantului )rmatei a 4!a general de *orp )rmata +i,ai Raco#ita sa#rsita $n strnsa legatura cu *asa Regala si cu Partidul *omunist- au "ost pre.entate $n mod denaturat situatia militara a Romniei de dinainte de 23 august 1944 precum si tratati#ele diplomatice ale gu#ernului )ntonescu de la *airo si 'toc/,olm initiate $nca de la s"rsitul anului 1943 ca si despre re.ultatele acestora& 0u s!a su"lat o #orba despre mane#rele cercurilor palatului de sabotare a acestor tratati#e si nu s!a spus pna acum nimic despre conspiratia *asei Regale si a P&*&R& pentru arestarea lui (on )ntonescu si a gu#ernului sau s&a

+i,ai ( 1 2n rege nedemn 13 iunie 1944 1& Emil Bo n!"#$% &"! !&o" #l #"m#&ei "om'ne% unel&e$&e% l# (#l#&ul "e)#l% e$*+i e"e# ,"on&ului "om'ne$* -"in&"-o &"! #"e mili&#"!% numi&! .(o#"&# I#/ului.0 Re)ele Mi+#i I &"#&# *u &"! !&o"ii e 1#"!0 )nul 1942 a adus sc,imbari importante $n situatia de pe "ront& (nitiati#a strategic3 a trecut din mna 4ermaniei $n cea a coali5iei 0a5iunilor 2nite& (ntre 23 octombrie si 3 noiembrie 1942 a "ost $n"rnt3 armata german3 din nordul )"ricii $n batalia de la 6l )lemain- $ntre 12 si 18 ianuarie 1943 armatele so#ietice au strapuns blocada Leningradului iar la 2 "ebruarie acelasi an au capitulat armatele germano!romne la 'talingrad& (n"rngerile acestea i!au dat certitudine +are7alului )ntonescu c3 4ermania a pierdut ra.boiul& (nc3 din noiembrie 1942 $n trenul ce!l aducea spre 8ucuresti de la o $ntre#edere cu 9itler )ntonescu a "acut o declaratie sen.ationala:Germania a pierdut razboiul, trebuie acum sa ne concentram s nu l pierdem pe al nostru. Demersurile "acute de )ntonescu au con"irmat aceast3 $ngri%orare si preocupare& 8arbu 'tirbei trimis la *airo sub numele de 8ond pentru a purta tratati#e de armisti5iu&

6mil 8odn3ra7 l!a predat pe mare7al ru7ilor (nc3 din "ebruarie 1943 +are7alul )ntonescu i!a propus lui +ussolini iesirea comun3 din ra.boi iar $n septembrie 1943 au $nceput negocieri secrete pentru $nc,eierea unui armistitiu cu anglo!americanii& mai au loc (n octombrie acelasi an au mai a#ut loc $ncerc3ri de armisti5iu cu engle.ii la Lisabona& ) "ost abordat $n acest scop inclusi# 'u#eranul Ponti"&

;r3d3torul #iitor general Dumitru D3m3ceanu Dup3 $ntre#ederea ser#iciilor secrete aliate la *airo s!a decis trimiterea misiunii colonelului De *astelaine $n Romnia $mpreun3 cu al5i doi o"iteri pentru a lucra ca intermediari $ntre alia5i si 8ucure7ti& )cesta a "ost prins la para7utare 7i instalat $n 8ucure7ti $ntr!un apartament de la ultimul eta% al <andarmeriei& *a urmare a para7utarii colonelului De *astelaine $n Romnia principele 8arbu =tirbei a "ost trimis $n cel mai mare secret la *airo sub numele de 8ond cu un pa7aport dat de )ntonescu dar la (stanbul a "ost demascat nem5ilor de catre engle.i care doreau s3 $mpiedice ie7irea Romniei din )>3& *,urc,ill mi.a pe "aptul c3 germanii 7i romnii #or tempori.a $naintarea ru7ilor spre 6uropa iar o debarcare anglo! american3 $n 8alcani ar "i putut taia drumul ru7ilor spre 6uropa& Planul n!a "ost acceptat de pre7edintele american Roose#elt&

6mil 8odn3ra7 unul din marii tr3d3tori ai Rom$niei La $ncetarea r3.boiului au contribuit 7i cererile americane din ianuarie 1943 reluate $n ianuarie 1944 adresate 53rilor )>ei inclusi# Romniei de capitulare necondi5ionat3 cereri pre.entate 7i $n negocierile de armisti5iu de la *airo din martie 1944 respinse att de catre gu#ernul )ntonescu ct si de opo.itia +aniu! 8ratianu "apt ce a dus la prelungirea ra.boiului cu peste un an& *,urc,ill urmarea o politica $n doi cu '2) iar Roose#elt #oia o politica $n patru 7i lic,idarea (mperiului 8ritanic& ? problem3 ridicat3 de c3tre partea romn3 la negocierile de la *airo 7i respins3 de catre anglo!americani a constituit!o problema ;ransil#aniei de 0ord rapit3 de catre 2ngaria prin Dictatul de la @iena& )nglo!americanii au declarat c3 aceast3 problem3 #a "ace obiectul negocierilor la *on"erinta de Pace dup3 terminarea ra.boiului& Deo#"e*e -#"&e# "om'n# nu #2e# ni*i o )#"#n1ie *! #n)lo-#me"i*#nii 2o" "e&"o*e # #*e$& &e"i&o"iu% # "e$-in$ -"o-une"e#0 Ru7ii $7i urmareau 7i ei cu destul3 abilitate interesele& (nc3 din octombrie 1943 la *on"erin5a mini7trilor de e>terne de la +osco#a 7i apoi la *on"erin5a de la ;e,eran a 7e"ilor de state din 2R'' '2) si )nglia +oloto# ministrul de e>terne al 2R'' a a"irmat c3 singurul om ce poate face o atare schimbare de front n Romnia este Maresalul Antonescu. Pe la mi%locul lunii septembrie 1943 +i,ai )ntonescu aducea la cuno7tin5a lui Dulles c3 Aparticiparea Romniei la ra.boi nu mai e dect simbolic3& ) rupe cu acest simbol $nseamna a e>pune Romnia celor mai gra#e represalii& )sta nu e cu putin53 dect $n ca.ul unei debarcari aliateB& *u acest prile% el insista asupra inoportunit35ii sc,imbarii regimului )ntonescu care dispunea de 4C de #agoane de aur de mari cantitati de cereale si de un milion de solda5i $narmati& A0umai gu#ernul de a.i poate re"u.a nem5ilor aceste re.er#e pre5ioase& (n .iua cnd +are7alul ar disparea nem5ii ar lua totul pentru ne#oile lor iar la gu#ern ar a7e.a slugi politice probabil c,iar pe "o7tii legionari care ar suprima pe to5i adep5ii lui )ntonescu 7i pe to5i re.isten5ii adic3 toat3 elita romneasc3B& ;emerile lui +i,ai )ntonescu s!au ade#erit re.er#ele de aur 7i de cereale nu au "ost luate de catre nem5i ci de ru7i iar milionul de osta7i din cau.a complotului Palatului Regal 7i al grupului de comploti7ti 1 8odnaras D3m3ceanu )ldea Raco#i53 1 a "ost de.armat& *irca 1DC&000 dintre ei au luat drumul lag3relor so#ietice iar Poarta Iaului a "ost desc,is3 "3r3 lupte trupelor so#ietice& Roo$e2el& # $u$1inu& *#-i&ul#"e# ne*on i1ion#&! (n negocierile de armistitiu de la *airo a iesit $n e#identa "aptul ca $ntre Departamentul de 'tat al '2) repre.entatii militari si presedintele american Roose#elt e>istau serioase di#ergente de opinie& Departamentul de 'tat prin secretarul sau *ordell 9ull spri%init de repre.entantii militari a salutat propunerile romnesti de armistitiu aratnd ca noi credem ca ei singuri (romnii) trebuie sa decida daca vor o lovitura de stat a lui Maniu sau iesirea din A a o va !ace guvernul Antonescu. "ar, pentru o sc#imbare de !ront, recunoastem c, dac el, Maresalul Antonescu, vrea $i este #otart s o !ac, numai el are mi%loacele necesare $i cele mai mari sanse de succes. Autoritatile americane considerau ac&iunea 'omniei de o importan& e ceptional. (a ('omnia) trebuie s aib statut de cobeligerant $i trebuie s ac&ioneze ct mai repede. Dar Roose#elt r3mnea neclintit $n ac5iunea de capitulare necondi5onat3& 'unt multe $ntreb3ri care s!ar putea pune acum dup3 mai bine de o %umatate de secol de la e#eniment: De ce acest armistitiu nu a "ost reali.atE

*um s!a putut pierde acest atu militar e>traordinar scurtarea considerabil3 a r3.boiului cu cel pu5in un an 7i c,iar c7tigarea lui atunciE De ce a "ost arestat 7e"ul suprem al armatei care putea ob5ine sc,imbarea de "ront 7i acordarea statutului de cobeligerant3 a RomnieiE 7i mai ales: Cum de s a putut ordona de catre regele Mihai de!armarea armatei i ncetarea focului naintea semn"rii oricarui document de armistitiu#s&a& ?po.itia din Romnia 1 +aniu si 8r3tianu 1 au colaborat strns cu )ntonescu la toate negocierile de armisti5iu $n #ederea ie7irii Romniei din r3.boi al3turi de )>3 se in"ormau 7i se consultau reciproc cu regularitate& *e#a mai mult )ntonescu a propus c,iar s3 abandone.e puterea dac3 alia5ii pre"erau s3 negocie.e cu opo.i5ia romn3& 4u#ernul so#ietic a r3spuns prin consilierul 'emiono# categoric "a53 de discu5iile dintre putere si opo.i5ie: )oi, rusii, pre!eram sa negociem cu actualul Guvern al 'omniei $i suntem gata sa*l a%utm s elibereze &ara de germani iar la *airo ambasadorul rus 0o#i/o# ca si ceilalti doi alia5i s!a pronun5at categoric: (l pre!era negocieri cu Mare$alul Antonescu $i nu cu trimi$ii 'egelui. S&o*3+olm4 -"imele ne)o*ie"i *u URSS $i unele #2#n&#5e Deoarece negocierile de la *airo trenau din cau.a po.i5iei rigide a '2) Fcare cereau capitularea necondi5ionat3G ct 7i din cau.a unor tratate $nc,eiate anterior cu 2R'' pentru crearea de .one de in"luen53 so#ietica din 8alcani inclusi# $n Romnia gu#ernul )ntonescu $ncepe negocierile de armisti5iu la 'toc/,olm cu gu#ernul so#ietic prin ambasadorul acestuia doamna )le>andra Holontay $n decembrie 1943& (n #ederea asigurarii succesului acestei ac5iuni gu#ernul )ntonescu a "acut o serie de sc,imb3ri diplomatice $n capitalele susceptibile de a o"eri posibilit35i de contacte 7i de negocieri& )st"el este numit *ret.eanu la )n/ara 4eorge *aran"il la 9elsin/i si Ired 0anu la 'toc/,olm ca mini7tri plenipoten5iari& La 'toc/,olm I& 0anu a "ost contactat de catre ru7i $n #ederea negocierilor de armisti5iu& *ontactul discu5iile 7i negocierile din capitala suede.3 s!au concreti.at prin "ormularea unor condi5ii precise de armisti5iu 7i nu de capitulare necondi5ionat3 cum ceruse Roose#elt la *airo& Pri#ind problema ;ransil#aniei de 0ord 2R'' considera Dictatul de la @iena nul si nea#enit iar ;ransil#ania urma s3 re#in3 $n $ntregime Romniei& (n "orma sa "inal3 proiectul de armisti5iu cu 2R'' de la 'toc/,olm con5inea urmatoarele conditii: 1& ;rupele romne de pe "ront "ie se predau ru7ilor "ie #or ataca trupele germane& Ru7ii se obligau s3 le apro#i.ione.e cu armament 7i alte materiale necesare 7i s3 r3mn3 la dispo.i5ia lui )ntonescu 7i +aniu pentru a restabili independen5a 7i su#eranitatea Romniei- 2& Ru7ii acceptau ca Romnia s3 dea un ultimatum de 1C .ile 4ermaniei pentru a!i p3r3si teritoriul $nainte de a!i declara r3.boi& (n ca.ul retragerii trupelor germane Romnia putea ramne neutra3& )rbitra%ul de la @iena era nul si nea#enit& ;ransil#ania urma s3 re#in3 la patria!mam3 $n totalitate4& Ru7ii se multumeau numai cu o "sie de trecere $n nordul 53rii iar gu#ernul romn putea s3!7i e>ercite "unc5iile $ntr!o parte a 53rii cea neocupat3 de armatele so#ietice& *ondi5iile de armisti5iu negociate la 'toc/,olm cu ru7ii de7i mai mult a#anta%oase pentru Romnia "a53 de cele de la *airo implicau recunoa7terea ane>arii 8asarabiei si 8uco#inei de 0ord de catre Rusia&

4eneral @asuliu Ra7canu unul dintre tr3d3torii "rontului romn de la (a7i (n paralel cu nogocierile de armisti5iu de la 'toc/,olm 7i *airo 7i cu ur.irea complotului regal pri#itor la tratati#ele de armistit5u de la 'toc/,olm prin trimisii regelui se duceau tratati#e 7i de catre Partidul *omunist de scoatere a Romniei din ra.boiul antiso#ietic& ?rict s!ar nega sau subestima a.i P*R a %ucat un rol important $n complotul de la Palatul Regal 7i $n tradarea de la (a7i dar 7i $n des"37urarea ulterioar3 a e#enimentelor declan7ate la 23 august 1944&

;oast pentru #ictoria $mpotri#a "ascismului 1 general @asiliu Ra7canu FstngaG 4,eorg,e 4,eorg,iu!De% FdreaptaG B#"6u S&i"6ei l-# )#7 ui& -e Bo n#"#/ Dup3 para7utarea lui 6mil 8odnara7 $n Romnia $n prima#ara anului 1944 au a#ut loc "rec#ente $ntlniri $ntre cercurile Palatului 7i delegatii P*R& Prin5ul =tirbei i!a acordat c,iar g3.duire lui 6mil 8odnara7 dup3 para7utare& (n noaptea de 13/14 iunie 1944 a a#ut loc o $ntlnire conspirati#3 FultimaG a repre.entan5ilor P*R 6mil 8odnara7 7i Lucre5iu P3tr37canu cu repre.entan5ii Palatului Regal 7i ai armatei: generalii *onstantin '3n3tescu )urel )ldea 7i 4,eorg,e +i,ail colonelul Dumitru Damaceanu (oan +ocsony 'trcea +ircea (oani5iu 7i 4rigore 0iculescu!8u.e7ti ci"rator $n +inisterul )"acerilor 6>terne romn&

4eneral )urel )ldea unul dintre conspirartori la tr3dare *u acest prile% 6mil 8odnara7 a criticat orientarea cercurilor palatului de a reduce ac5iunea de r3sturnare a lui )ntonescu la o simpla lo#itur3 de palat $n"aptuit3 de un grup de persoane 7i de a e#ita o participare mai larg3 a maselor la lupt3& 6mil 8odnara7 a pre.entat $n "inal planul Partidului *omunist care pre#edea: aG rasturnarea prin "or53 a dictaturii militaro!"asciste-

*omunist din cercul tr3d3rii Romniei bG scoaterea 53rii din ra.boiul ,itleristcG $ntoarcerea armelor $mpotri#a 4ermaniei na.iste& Dup3 #ii discu5ii cei pre.en5i au aprobat planul elaborat de c3tre P*R& 2n "apt care spune multe& La 1C iunie deci a doua .i Regele a aprobat acest plan& Pentru pregatirea ac5iunii armate a "ost creat 7i un comitet militar din care au "acut parte: generalii 4,eorg,e +i,ail *& @asiliu Ra7canu 7i colonelul Dumitru D3m3ceanu&

4eneral +i,ai Raco#i53 unul dintre militarii tr3d3tori ai "rontului romn Regele se $mpotri#ea armisti5iului negociat de gu#ern cu ru7ii& Po.i5ia lui "a53 de armisti5iu re.ulta clar dintr! o declaratie "acut3 lui 4,eorg,e 8ratianu: "aca l lasam pe Antonescu sa !aca singur armistitiul, ne va &ine sub papuc& *u acest prile% l!a s"atuit pe 8r3tianu s3 se retrag3 de la orice ac5iune cu )ntonescu& (n acest

spirit a ac5ionat 7i 4,eorg,e Duca trimisul regelui la 'toc/,olm care 7i la #rsta de 80 de ani $7i "acea un titlu de AglorieB din misiunea ce i!a dat!o Regele de a sabota tratati#ele de armisti5iu romno!so#ietice& 8on$,#&ui"e &#ini*# l# (#l#&% -en&"u (l#nul 9(o#"&# I#$iului. ? problem3 ignorat3 pn3 acum de istorici pri#este desc,iderea "rontului de la (a7i la 20 august 1944& Dup3 plecarea participan5ilor de la cons"atuirea cu comunistii din 13/14 iunie 1944 au mai ramas $n incint3 pentru o cons!atuire de rutina, 6mil 8odnara7 7i Dumitru D3m3ceanu care au stabilit $n strict secret ca $n scopul $nlaturarii lui )ntonescu 7i pentru a gr3bi ie7irea Romniei din ra.boi un segment de "ront de la (a7i denumit conspirati# Poarta Iaiului s3 "ie desc,is din punct de #edere militar la o anumit3 dat3& )cest segment de "ront $n ca. de retragere #enea pe linia de "orti"ica5ii Iocsani!0amaloasa!4ala5i& 'egmentul de "ront stabilit a#ea o largime de 2C /m $ntre 6rbiceni 7i Rediu +itropoliei la nord de (asi apara5innd de *orpiul C de )rmat3 romn din )rmata a (@!a comandant generalul 0icolescu *onstantin iar 2niunea 'o#ietic3 s3 "ie anun5at3& Pe lng3 cei stabili5i s3 "ac3 parte din comitetul militar au mai "ost coopta5i $n con%ura5ie generalul )ldea mare7al al Palatului& 7i generalul +i,ai Raco#i53 comandantul )rmatei a (@!a pe "rontul din +oldo#a cu Punct de *omand3 la Piatra 0eam5& (n legatur3 cu situa5ia "rontului din +oldo#a trebuie "acut3 urmatoarea preci.are: pe "rontul de est $ncepnd cu anul 1944 )rmata Romna a "ost $ncadrat3 $n 4rupul de )rmate german A2craina 'udB comandant general!colonel 9ans Iriesner& Dup3 marea con"runtare de tancuri so#ieto!german3 de la 2man FC martie 1944G din .ona mi%locie a rului 8ug pierdut3 de armata german3 s!a desc,is drumul armatelor so#ietice care au atins grani5a de nord!est a Romniei pe 0istru& ;reptat prin ample replieri "rontul romn $nt3rit cu trupe germane s!a stabili.at la 1D aprilie 1944 pe linia est *arpati pe rul 'iret pna la Pascani apoi pe la nord de ;rgul Irumos nord (a7i cu trecere peste Prut se a%ungea la 0istru la sud de Dubo7ari apoi pe 0istru Limanul 0istrului +area 0eagr3& )rmata a (@!a romna comandant 4eneral de *orp de armat3 +i,ai Raco#i53 se ap3ra pe linia est *arpati pe rul 'iret 7i pn3 la sud de Dubo7ari pe 0istru& )rmata a (@!a romna a#ea $n compunere *orpurile 1 C J D de )rmat3 7i *orpul CD de )rmat3 german& (mpreun3 cu )rmata a 8!a german3 "3cea parte din 4rupul de )rmate A4eneral Ko,lerB& Bo n#"#$ l-# #nun1#& -e S&#lin $! $e -"e)!&e#$*! e o,en$i2! -e ,"on&ul "om'n -en&"u :; #u)u$& La "lancul drept pe 0istru se apara )rmata a (((!a romna cu *orpurile 2 si 3 de )rmat3 romne *orpul 29 7i D2 de )rmat3 germane 7i *omandamentul 110& (mpreuna cu )rmata a J!a german3 constituiau 4rupul de )rmate A4eneral DumitrescuB& Pe acest aliniament trupele romno!germane au respins numeroase atacuri so#ietice inclusi# o"ensi#ele din mai 7i iunie 1944 ale trupelor so#ietice& La $nceputul lunii iulie 1944 o #i.ita discreta la (a7i a generalului )urel )ldea pentru a se $ntlni cu generalul Raco#i53 a prile%uit $ntocmirea unui plan strategic $n sensul preconi.at de 8odnara7!D3m3ceanu pentru desc,iderea "rontului $nPoarta Iaului$ iar la s"rsitul lunii iulie 1944 8odnara7 i!a comunicat lui 'talin toate detaliile necesare: desc,iderea programat3 a "rontului- .ona desc,iderii- data pre#a.ut3 1 20 august& Pentru materiali.area planului 'talin a ordonat $ncetinirea ritmului o"ensi#ei so#ietice pe "rontul din Polonia 7i trans"erarea de trupe pe "rontul din +oldo#a $n sectorul stabilit& ?"ensi#a so#ietic3 a $nceput $n dimineata .ilei de 20 august iar trupele romne dinPoarta Iasiului s!au retras $n cursul nop5ii& La ora 13&00 trupele so#ietice au intrat $n (a7i dep37ind trupele )rmatei a (@!a a"lat3 $n retragere de.ordonat3& +aresalul )ntonescu a "acut o scurt3 #i.it3 de inspec5ie pe "ront $n perioada 20!21 august 1944 7i a constatat de.organi.area "rontului 7i $nceputul retragerii disperate dar s!a $ntors repede la 8ucuresti mai ,otart ca oricnd s3 semne.e armisti5iul cu ru7ii&

+are7alul (on )ntonescu #ictima tr3d3torilor Romniei de la 23 )ugust An&one$*u < #"e$&#& *+i#" =n (#l#&ul Re)#l (n diminea5a .ilei de 23 august 1944 )ntonescu a7tepta raspunsul de la 'toc/,olm pentru a semna armistitiul cu 2R''& (n a7teptarea r3spunsului el a cerut scrisori de la +aniu si 8r3tianu pentru sus5inerea armisti5iului& (ntre timp de la 'toc/,olm a sosit la +inisterul )"acerilor 6>terne acceptarea so#ietic3 la propunerile romnesti de armisti5iu& ;elegrama $n loc s3!i "ie $nmnat3 lui )ntonescu 4rigore 0iculescu! 8u.e7ti participant la con%ura5ie a $nmnat!o Regelui& (n situatia dat3 Regele "3r3 s3 #orbeasc3 despre telegram3 7i implicat $n complot alaturi de comuni7ti le!a comunicat lui +aniu si 8r3tianu c3 #a intra $n ac5iune 7i #a "ace singur armisti5iul "iind s3tul de tutela lui )ntonescu& Desi +are7alul )ntonescu nu a primit telegrama a7teptat3 a mers totu7i la Palat 7i acoloL a "ost arestat& 0u a mers singur ci cu +i,ai )ntonescu& F'egele a dispus celor trei ag#iotan&i prezen&i n ncpere s*$i !ac datoria ce le !usese trasat. Aceia, i*au arestat pe demnitari $i i*au nc#is ntr*un dulap din perete, pn au venit comuni$tii s i peria. +a ac&iune a participat ag#iotantul regal, cu grad de sergent, "umitru ,l, cel care mi*a povestit cu amnunre !apta, !iind tatl colegului meu de !acultate $i de camer la camin, (ugen ,l - not .ladimir 'osulescuG *3 )ntonescu era ,otart sa $nc,eie armistitiul cu 2R'' re.ulta 7i din "aptul c3 $n seara de 22 august l!a con#ocat pe ministrul german la 8ucuresti *lodius 7i $n pre.en5a generalului Panta.i ministru de ra.boi i!a adus la cunostin53 c3 Romnia a cerut armisti5iul& )rmisti5iul so#ietic cu Romnia era o necesitate 7i pentru Rusia& Po.i5iile $nt3rite romno!germane din +oldo#a care au re.istat la numeroase atacuri so#ietice F$ncepnd cu 1D aprilie 1944G 7i pe care trupele se a"lau 7i la data de 20 august ca 7i e>isten5a $n spatele "rontului la nici 200 /m a unui aliniament puternic "orti"icat 1 linia Iocsani!0amoloasa!4alati 1 pre.enta pericolul trans"ormarii Romniei $ntr!un teatru de ra.boi& De aceea to5i "actorii interesa5i $n destinul Romniei inclusi# Rusia careia o re.isten53 pe linia de "orti"ica5ii i!ar "i a"ectat interesele $n 8alcani au considerat ca necesar3 ie7irea 53rii din ra.boi prin $nc,eierea unui armisti5iu& Prin tr3darea de la (a7i de la 20 august 1944 "rontul romno!german din +oldo#a a ca.ut "ulgerator .3d3rnicindu!se 7i organi.area unei re.isten5e pe linii de "orti"ica5ii& La 23 august 1944 ora 13&00 trupele so#ietice a"late $n mars prin +oldo#a deoarece nu au $nt$mpinat nici o re.isten53 se a"lau la J0 /m de Iocsani iar la ora 18&00 a#angar.ile so#ietice au a%uns la linia de "orti"ica5ii& Re)ele # o" on#& =n*e&#"e# ,o*ului =n#in&e# $emn#"ii A"mi$&i&iului La ora 22&00 $n .iua de 23 august prin *omunicatul Regelui +i,ai s!a ordonat $ncetarea "ocului $ntre trupele romne si cele so#ietice dar pentru c3 armisti5iul cu so#ieticii nu era semnat ru7ii au continuat s3 capture.e militarii romni& )7a au luat drumul 'iberiei circa 1DC&000 de militari romni 40&000 dintre ace7tia au "ost interna5i $n lag3rul de la 8al5i& din 8asarabia unde au murit de "oame sau de "rig de boli sau au "ost e>ecutati de comisari basarabeni din )rmata so#ietic3 $ntre ei numarndu!se si maiorul )le>andru 8rladeanu& A"mi$&i1iul ini1i#& e "e)ele &"! !&o" $-# $emn#& #6i# -e 1: $e-&em6"ie 1944

*riticii actului de la 23 august 1944 F7i nu sunt pu5iniG $l consider3 unii ca act de nalta tradare iar al5ii ca o grav eroare politic. =i unii 7i al5ii au dreptate el a "ost att un act de $nalt3 tr3dare ct si o gra#3 eroare politic3 cu multiple implica5ii 7i consecin5e ne"aste pentru Romnia& 'us5in 7i li se d3 dreptate c3 +are7alul )ntonescu trebuia l3sat s3 $nc,eie 7i s3 semne.e armisti5iul deoarece el $l negociase 7i putea s3 impun3 ru7ilor prin puternica sa armat3 de un milion de oameni un alt mod de ac5iune dect capitularea& Prin arestarea lui )ntonescu 7i capitularea $ntregii armate din ordinul Regelui +i,ai $naintea semnarii armisti5iului cu ru7ii Romnia a pierdut ba.a %uridic3 7i moral3 a ap3r3rii drepturilor sale s!a de.onorat singur3& *apitularea neconditionat3 a $nsemnat un de.astru na5ional un mare cal#ar pentru Romnia ce $l #a purta o lunga perioada de timp& )laturi de cei circa 1DC&000 de militari romni care au luat drumul lagarelor so#ietice de pri.onieri dupa 23 august 1944 au mai "ost deportati $n 2R'' peste 20&000 de al5i romni 7i D2&000 de romni de etnie german3& Prin nesemnarea armisti5iului 7i capitularea necondi5ionat3 Romnia 7i!a pierdut de"initi# libertatea i s!a re"u.at statutul de 5ar3 cobeligerant3 de7i a "ost a patra putere militar3 participant3 la $n"rngerea 4ermaniei "asciste& (n decurs de un deceniu 7i %umatate dup3 23 august 1944 Romnia a "ost "urat3 de catre ru7i de cel pu5in trei miliarde de dolari $n locul celor 300 de milioane impuse prin AarmistitiulB dictat de +osco#a& 'emnarea armisti5iului cu 2R'' care con5inea destule condi5ii $mpo#3r3toare pentru Romnia "a53 de armisti5iul negociat cu )ntonescu a "ost t3r3g3nat3 pna la 12 septembrie 1944 iar protocolul pri#ind raporturile dintre )rmata romn3 si )rmata so#ietic3 a "ost semnat abia pe 2C septembrie ceea ce a "3cut ca )rmata romn3 s3 se anga%e.e singur3 $n luptele pentru eliberarea ;ransil#aniei reu7ind ca pn3 catre %umatatea lunii septembrie s3 resping3 de pe teritoriul Romniei pna la "rontiera #remelnic impus3 trupele ,itleristo!,ortiste& 9An&one$*u "e-"e7in&# Rom'ni#% 2oi < -e nimeni. 'emni"icati# pentru prestigiul de care se bucura la +osco#a +are7alul )ntonescu este 7i r3spunsul dat de +oloto# lui Lucre5iu P3tr37canu la 12 septembrie 1944 pre.ent la +osco#a cu delegatia romn3 pentru semnarea armisti5iului& *nd P3tr37canu a $ntrebat de ce condi5iile de armistitiu impuse de catre 2R'' Romniei sunt mai grele dect cele o"erite lui )ntonescu +oloto# i!a raspuns: Antonescu repre!enta Romnia$ iar %oi nu repre!entati pe nimeni. Dar orice tradare se plateste scump iar pre5ul tr3d3rii a #enit destul de repede& Primii care l!au sim5it au "ost generalii +& Raco#i53 si 4,& +i,ail primul a%unsese ministru de ra.boi iar al doilea se" al +arelui 'tat +a%or 7i ambii "acuser3 parte din comitetul militar care raspundea de implementarea desc,iderii Portii Iailor. *atre $nceputul lunii septembrie 1944 s!au intensi"icat presiunile comandamentelor so#ietice de subordonare a )rmatei romne iar $ncepnd cu .iua de D septembrie )rmata romn3 a intrat $n subordinea )rmatei so#ietice "iind $mpar5it3 la di"erite grupuri de armate so#ietice iar +arinei romne i!au "ost debarcate ec,ipa%ele la 3 septembrie si $nlocuite cu ec,ipa%e so#ietice& )st"el atributiile celor doi generali tr3d3tori au "ost serios 7tirbite& Rasplata tr3d3rii a continuat& Dup3 ra.boi att generalul Raco#i53 ct 7i generalul )ldea au "ost $ntemnitati primul la $nc,isoarea din 'ig,et unde a murit $n 19C4 iar al doilea $n $nc,isoarea din )iud unde a murit $n 1949& Probabil c3 regimul comunist nu a dorit s3 se a"le de tr3dare 7i de modul $n care a a%uns la putere& Regele +i,ai a pl3tit cel mai pu5in propor5ional cu dispre5ul de care s!a bucurat "a53 de ru7i 7i comuni7tii interni& Prea pu5in se $ntreab3 de ce 'talin i!a acordat lui +i,ai ?rdinul @ictoriei&