Sunteți pe pagina 1din 11

Sistemul decizional al firmei

Elaborarea deciziilor este activitatea de baz a managerului. 5.1. Conceptul de decizie

Decizia este cel mai important instrument specific de exprimare al managementului cci, nivelul calitativ al conducerii unei firme se manifest cel mai bine prin deciziile elaborate i aplicate. Decizia este cursul de aciune ales pentru realizarea unuia sau mai multor obiective. Procesul de luare a deciziei presupune urmtoarele etape: Recunoaterea i definirea unuia sau mai multor obiective; dentificarea alternativelor; !legerea variantei optime; mplementarea variantei optime; "rmrirea i evaluarea solu#iei implementate $feed%bac&%ul'.( 5.2. Elaborarea deciziilor

Elaborarea deciziilor presupune alegeri, vizeaz rezultate de un anumit tip i depinde de un numr de factori e terni !i interni. )rintre aceti factori se numr* +unotin#ele i experien#a celui care elaboreaz deciziile; nforma#iile disponibile la acel moment; +apacitatea de a utiliza te,nicile de elaborare a deciziilor; -cala de timp .n care trebuie luat decizia; /ivelul autorit#ii celui care elaboreaz deciziile $personalitatea, mediu, sistemul personal de recompensare etc.';

+apacitatea persoanei care elaboreaz deciziile de a i le sus#ine. Decizia mana"erial poate fi definit ca fiind acea decizie care are urmri nemi0locite asupra deciziilor i ac#iunilor unei alte persoane. )rincipalele elemente care deosebesc decizia managerial de cotidiana decizie personal pe care o adopt fiecare dintre noi zilnic sunt* decizia managerial implic ntotdeauna cel puin 2 persoane $ managerul, cel care decide i una sau mai multe persoane, executante sau cadre de conducere care particip la aplicarea sau concretizarea deciziei'; decizia managerial are influene directe la nivelul grupului, neafect1nd numai starea, comportamentul, ac#iunile i rezultatele unui singur individ; .ntotdeauna decizia managerial determin efecte directe i propagate de natur economic, uman, te,nic, educa#ional, etc. 2n practica firmelor, decizia managerial .mbrac 2 forme* 3. act decizional 4 .n sensul desfurrii sale .ntr%o perioad foarte scurt de timp, de regul c1teva secunde sau minute. !ctul decizional se refer la situa#ii decizionale de complexitate redus. 5a baza actelor decizionale 4 care predomin cantitativ .n cadrul firmelor 4 se afl experien#a i intui#ia managerilor; 6. proces decizional 4 specific deciziilor mai complexe, implic un consum de timp notabil, care poate fi de ordinul orelor, zilelor sau c,iar sptm1nilor, pe parcursul crora se culege i analizeaz o anumit cantitate de informa#ii, se stabilesc contacte umane i se consult mai multe persoane .n vederea conturrii situa#iei decizionale. 2n esen#, procesul decizional const .n ansamblul fazelor prin intermediul crora se pregtete, adopt, aplic i evalueaz decizia managerial.

5.#.

$actorii primari ai deciziei mana"eriale

nvestiga#iile .ntreprinse au relevat c elementele constitutive cheie ale situaiei decizionale sunt decidentul i mediul ambiant decizional. a% Decidentul este reprezentat de un manager sau de un organism managerial care, .n virtutea obiectivelor, sarcinilor, competen#elor i responsabilit#ilor circumscrise, adopt decizia .n situa#ia respectiv. Tendine la nivelul decidenilor: amplificarea capacitii decizionale ca urmare a nivelului de profesionalitate n domeniul managementului* tot mai frecvent, deciziile sunt elaborate de manageri profesioniti care, pentru a fi capabili s diri0eze cu succes activit#i economice complexe, au primit, pe l1ng o forma#ie de tip universitar i o pregtire special .n domeniul managementului; .n situa#iile ce implic cunotin#e profunde din anumite domenii, se apeleaz la specialitii din cadrul firmei sau din afara ei $consultan#i .n management'; proliferarea deciziilor de grup, .n special a deciziilor strategice. 2n Rom1nia, aceast tendin# s%a reflectat .n institu#ionalizarea managementului $!.7.!., +.!.'. b% &ediul ambiant decizional const .n ansamblul elementelor endogene i exogene firmei, care alctuiesc situa#ia decizional, caracterizat prin manifestarea unor influen#e directe i indirecte semnificative asupra con#inutului i rezultatelor deciziei manageriale. n cadrul mediului ambiant se constat o evoluie contradictorie: pe de o parte, se .nregistreaz o serie de transformri de natur s ofere mai bune premise pentru un proces decizional eficient* sporirea nivelului de pregtire general i de specialitate, a cunotin#elor personalului, informatizarea i interna#ionalizarea activit#ilor, etc.; pe de alt parte, mediul decizional tinde s devin tot mai complex * ad1ncirea diviziunii sociale; reducerea ciclului de via# al produselor, te,nologiilor,
8

cunotin#elor i accelerarea ritmului lor de uzur moral; creterea competi#iei pe pia#a mondial; infla#ia i instabilitatea monetar, etc.

2n procesul decizional, factorii primari ai deciziei intr .n interdependen#e, care se reflect .n caracteristicile situaiilor decizionale pe care le genereaz. 2n principal pot exista 8 situa#ii, dup cum urmeaz* 3. certitudine 4 caracterizat prin probabilitatea maxim de a realiza obiectivul urmrit utiliz1nd modalitatea preconizat. Elementele implicate .n situa#ia decizional sunt de tipul variabilelor controlabile, caracteristicile lor sunt cunoscute, iar evolu#ia le poate fi anticipat cu precizie; 6. incertitudine 4 c1nd probabilitatea realizrii obiectivului este mare dar asupra manierei .n care trebuie procedat exist dubii serioase. !semenea situa#ii implic un numr mare de variabile, cu pu#ine excep#ii controlabile, unele insuficient studiate, de unde i anticiparea aproximativ a evolu#iei lor; 8. risc 4 c1nd obiectivul este posibil de realizat, cu o probabilitate a realizrii apreciabil, exist1nd .ns o mare nesiguran# i c,iar evolu#ia unora dintre variabilele controlabile este dificil de anticipat.

5.'.

Clasificarea deciziilor
Tipuri decizii de Caracteristici principale 11 Strategice se refer la o perioad mai mare de un 3 an, de regul 8%: ani; vizeaz fie ansamblul activit#ilor firmei, fie principalele sale componente; adesea se adopt la nivelul managementului superior, .n grup; se integreaz .n strategii, planuri sau programe pe termen lung sau mediu. se refer de regul la perioade cuprinse .ntre <,:%6 ani; vizeaz fie ansamblul de activit#i, fie c1teva activit#i cu implica#ii apreciabile asupra celorlalte domenii; se adopt la nivelul managementului superior, .n grup sau individual; se integreaz .n politici, programe i planuri anuale i semestriale. se refer de regul la perioade de maximum c1teva luni; predomin .n exclusivitate la nivelul managementului inferior i mediu. se adopt de ealonul superior al managementului; o parte apreciabil sunt decizii strategice i tactice. se adopt de ealonul mediu al managementului alctuit din efii de servicii, sec#ii i ateliere; ma0oritatea sunt curente i tactice. se adopt de ctre ealonul inferior al managementului alctuit din efii de birouri i de ec,ipe; sunt numai decizii curente. Structura sistemului decizional Exemple !probarea efecturii de ctre firma ;( a unei investi#ii .n valoare de :< mil. ".=., .n vederea construirii unei noi sec#ii de produc#ie .n care se va realiza produsul >(, asigur1ndu%se o .mbunt#ire a structurii de produc#ie i o cretere anual a +.!. cu 6<< mil. ".=.

Criterii de clasificare

1.Orizont implicaii i 12 Tactice

-tabilirea de ctre directorul te,nic, cu avizul +.!., a introducerii unei noi te,nologii ?( .n sec#ia @(, .n primul semestru al anului urmtor, ceea ce va determina o scdere a costurilor pe produs de 8<A.

1! Curente

Repartizarea zilnic a sarcinilor de produc#ie -( pentru a fi realizate de membrii ec,ipei E(, de ctre eful de ec,ip B(. !probarea contractrii de ctre directorul comercial a cantit#ii +( din materia prim =(, .n vederea satisfacerii unei comenzi inedite a unui partener din #ara C(% Drecerea realizrii sarcinii -3( de la inginerul ( la te,nicianul D(, de ctre eful sec#iei -(, .n vederea accelerrii realizrii sarcinii -6( de ctre inginerul (. Drimiterea la banc a economistului E( de ctre eful de birou B( .n vederea ob#inerii de informa#ii privind noua metodologie de ob#inere a creditelor curente..
:

2. Ealonul mana erial 21 Superior 2.2. !ediu -

2.". #nferior -

!1 "eriodice

se adopt la anumite intervale; ma0oritatea se refer la activit#ile de produc#ie; este posibil utilizarea pe scar larg de modele i algoritmi .n fundamentarea lor. se adopt la intervale neregulate, fiind dificil de anticipat; eficacitatea lor depinde decisiv de poten#ialul decizional al decidentului. au un caracter excep#ional, nerepet1ndu%se .ntr%un viitor previzibil; eficacitatea lor depinde decisiv de poten#ialul decizional al decidentului* perioada adoptrii i principalele elemente implicate se cunosc cu mult timp .nainte; predomin .n firmele conduse tiin#ific; sunt .n cvasitotalitate periodice. perioada adoptrii i principalele elemente implicate se cunosc doar cu pu#in timp .nainte; depind decisiv de intui#ia i capacitatea decizional a managerilor implica#i. se adopt din ini#iativa decidentului, fr a fi necesar avizul ealonului ierar,ic superior; de regul sunt curente, periodice i anticipate. aplicarea lor este condi#ionat de avizarea la nivelul ealonului ierar,ic superior; sunt frecvent strategice i tactice; de adopt de organe de management participativ; ma0oritatea sunt strategice i tactice; consum mare de timp reflectat, de regul, .n grad de fundamentare superior.

Elaborarea de ctre economistul E( a necesarului de aprovizionat pentru materia prim =(, .n vederea .ntocmirii proiectului programului anual de aprovizionare te,nico%material a firmei. !probarea normelor de consum la noul produs /( de ctre directorul te,nic..

". $recven !2 #leatorii

!! $nice

!probarea de ctre +.!. a consolidrii funda#iei sec#iei -( ce nu rezist trepida#iilor noului utila0 "( .n curs de montare.

%1 #nticipate %. &osibilitatea anticiprii


%2 &mprevizibil e

dem de la decizia curent.

'. (mploarea sferei decizionale a decidentului '1 &ntegrale ' 2 #vizate (1 "articipativ e

=odificarea de ctre managerul general al firmei a sistemului de eviden# a personalului utilizat .n cadrul serviciului personal .nv#m1nt. Eliberarea domnului /.).( din func#ia de inginer ef de ctre managerul general, .n baza avizului +.!. dem de la decizia strategic.

). *fera de cuprindere a decidentului

(2 &ndividuale -

se adopt de ctre un cadru de conducere; se bazeaz adesea .n exclusivitate pe experien#a i capacitatea decizional a managerului respectiv; cost( mai ieftin dec1t deciziile participative.

dem de la deciziile aleatorii.

5.5.

Cerine de raionalitate privind decizia

+a rezultat al investiga#iilor efectuate a fost conturat un summum de cerin#e pe care decizia trebuie s le .ntruneasc .n vederea .ndeplinirii .n mod eficient a multiplelor func#ii ce%i revin .n firma contemporan* !. decizia trebuie s fie fundamentat tiinific 4 .n procesul decizional din cadrul firmei este necesar ca personalul managerial s posede at1t cunotin#ele, metodele, te,nicile i deprinderile decizionale necesare, c1t i .n#elegerea mecanismelor specifice economiei de pia#; F. decizia trebuie s fie +,mputernicit-: pe de o parte, fiecare decizie este necesar s fie adoptat de ctre mecanismul managerial .n ale crui sarcini de serviciu este .nscris .n mod expres, iar, pe de alt parte, managerul care elaboreaz decizia trebuie s dispun de aptitudinile i cunotin#ele necesare, s posede o autoritate( a cunotin#elor, s dispun de poten#ialul decizional necesar; +. fiecare decizie trebuie s fie inte rat $at1t pe orizontal, c1t i pe vertical', armonizat ,n ansamblul deciziilor adoptate sau proiectate a se lua #in1nd cont de strategia i politicile firmei; D. decizia trebuie s se ,ncadreze ,n perioada optim de elaborare i aplicare $s fie oportun'; E. formularea corespunztoare a deciziei: clar, concis, con#in1nd obiectivul i principalii parametrii opera#ionali.

5.(. &odele utilizate )n procesul de luare a deciziei a. !odelul teoretic /clasic.* !cest model arat cum trebuie managerii s ia decizii. El presupune c mana erii sunt lo ici i raionali i c deciziile sunt luate ,n interesul or anizaiei0 astfel* 3' 6' 8' luarea deciziei se bazeaz pe informa#ii complete privind situa#ia deciziei i a alternativelor posibile; condi#iile incerte vor fi eliminate efectiv, ca urmare realiz1ndu%se condi#ii de decizie certe; managerii evalueaz logic i ra#ional toate aspectele condi#iilor de decizie. =ul#i manageri cred c iau decizii ra#ionale sau logice, .ns .n multe cazuri preferin#ele personale, atitudinile, emo#iile i alte motive, influen#eaz comportamentul .n luarea deciziei. b. !odelul real. (cest model ar umenteaz c mana erii care iau decizii nu sunt ,ntotdeauna lo ici i raionali pentru c* nforma#ia este incomplet i imperfect;

=anagerii au o ra#ionalitate limitat $ra#ionalitatea are limite; Ei tind ctre o anumit satisfac#ie c1nd iau decizii. Este evident faptul c, .n procesul de luare a deciziei, managerii trebuie s se apropie c1t mai mult de modelul teoretic $clasic'.

5.*. +repte )n luarea deciziei a. 1ecunoaterea i definirea situaiei decizionale 2n acest sens trebuie indica#i factorii care stimuleaz deciziile. !ceti factori $stimuli' pot fi pozitivi sau negativi. b. #dentificarea alternativelor -e dorete s se identifice toate alternativele .n primul r1nd cele reale i evidente. )entru luarea unei decizii semnificative trebuie cutate mai multe alternative. c. Evaluarea alternativelor Drebuie evaluat fiecare alternativ pentru a determina* Dac este posibil; Dac satisface condi#iile impuse; +are sunt limitele ei legate de restric#iile legale, de normele morale i etice, De condi#iile economice i de te,nologiile utilizate. d. (le erea variantei optime 5u1nd .n considerare to#i factorii de situa#ie, se alege cea mai bun variant care corespunde situa#iei manageriale. !legerea celei mai bune variante este tocmai c,eia deciziei manageriale. !ici se are .n vedere posibilitatea, gradul de satisfac#ie i consecin#ele aplicrii ei. /ici o variant nu va satisface toate condi#iile impuse. e. #mplementarea variantei optime !ceasta const .n punerea ei .n practic. mplementarea unei variante poate fi uoar sau dificil. 2n foarte multe cazuri, mai ales atunci c1nd sunt afecta#i oamenii, apare o mare rezisten# la sc,imbare. !ceast rezisten# este legat de insecuritate, de comoditatea unor lucruri de0a cunoscute, etc. f. 2rmrirea i evaluarea soluiei implementate

Dup implementare trebuie s se analizeze cum evolueaz aplicarea solu#iei implementate. -%ar putea ca efectele ei s fie mai bune dec1t cele prevzute sau s%ar putea ca ele s fie mai rele. 2n aceste condi#ii trebuie admise corec#ii pe parcurs.

5.,. -rupuri de decizie !stzi, .n tot mai multe organiza#ii, deciziile importante sunt luate de grupuri i mai pu#in de persoane individuale. 3rupurile formale iau decizia ,n colectiv, membrii grupului discut desc,is argumenteaz propunerile lor i cad de acord asupra celei mai bune alternative. -e deosebesc mai multe tipuri de grupuri formale* 7rupuri desemnate special s ia decizia asupra unui caz $existent sau nou, cu o anumit sarcin'; 7rupuri pe compartimente i departamente; 7rupuri de la v1rf $consiliu de !dministra#ie, !dunarea general a !c#ionarilor'. !vanta0ul acestor grupuri const .n faptul c discu#ia .n colectiv promoveaz .n#elegerea i apar idei noi. Dezavanta0ul principal .l constituie coali#ia de for#e, care poate s 0oace un rol important .n luarea unei decizii incorecte. 3rupul 4elphi este utilizat pentru a obine un consens al opiniilor unui rup de e5peri. 7rupul poate fi format de cercettori tiin#ifici, universitari, specialiti .n domeniu, precum i manageri. !ceast metod a fost utilizat .n -"! pentru alegerea celui mai bun procedeu de conversie a crbunelui .n energie. 3rupul nominal este format pentru a enera alternative sau idei creative i inovatoare. -e deosebete de metoda Delp,i $unde membrii grupului nu se vad unul
3<

pe altul', prin aceea c acetia se .nt1lnesc periodic sau de c1te ori este necesar. =anagerul este cel care decide componen#a grupului i prin autoritatea lui poate sa accepte sau sa resping decizia grupului.

.vanta/ele deciziei de "rup: % -unt folosite mai multe cunotin#e i informa#ii; % )robabilitatea apari#iei mai multor alternative; % )robabilitatea lurii deciziei .ntr%o accep#iune mai larg; % +reterea posibilit#ilor de comunicare; % Rezult, .n general, decizii cu mai mult acurate#e $precizie'.

Dezavanta/ele deciziei de "rup: % )rocesul ia mult timp i este costisitor; % Decizii compromise datorit celor indecii; % persoan poate domina grupul i deci influen#a grupul; % 71ndirea grupului poate fi eronat c1nd unii membrii ai grupului nu vor s intre .n conflict cu al#i membrii ai grupului.

33