Sunteți pe pagina 1din 1

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

OIPOSDRU

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

Investete n oameni! Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

IS BUSS- TUR Nr. ord. Reg. ROCT: J12/49/21.06.2012 CIF: RO1210002890 Sediul: str. Horea nr. 7, Cluj Napoca Jude: Cluj

Stat de plat
Octombrie 2012

Nr. crt.

Nume i prenume salariat, CNP

Salariul de ncadrare

Nr. ore lucrate pe zi

Nr. zile lucrate

Ore lucrate -norm

Ore suplime ntare

Ore lucrt oare

Salariu realizat

CAS sal.

CASS sal.

omaj sal.

Venit brut

DDP

Venit impoz abil

Impozit

Salariu net

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

TOTAL

ntocmit, Nume student

Director Financiar, Nume student

Director general, Nume student

Verificat de, ETL, Nume profesor responsabil de echip

Programul Cursurilor Pentru Studenti In Scopul Angajarii Sau Demararii Unei Afaceri Personale - POSDRU/109/2.1/G/82039

Pag 1/1